SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent)"

Transkript

1 Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 5. september 2012, kl i undervisningslokale 16, hovedbygningen, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose Else Henriksen Jan Jensen Annette Press Vera Larsen Lene Nielsen Jytte Aaen Tove Pank Morten Kristiansen Lars Jakobsen Anja Viegh Jørgensen Lene Kvist Kirsten Riise Der er afbud fra: Birgitte Rysgaard Larsen Ulrik Schou Andersen Hanne Christensen Fraværende uden afbud: Lene Jakobsen Mariann Kjærbo KKR (formand) FOA (næstformand) FOA FOA FOA KKR KKR Regionen Regionen SOSU Nord, lærergruppen (ordinær) SOSU Nord, direktør SOSU Nord, vicedirektør SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) SOSU Nord, lærergruppen (KUC) SOSU Nord, elevrepræsentant FOA 3F Private leverandører Dagsorden: Til drøftelse: 1. DM i skills v/jette Svenningsen 2. Drøftelse af opgavefordelingen i forhold til praktik i udlandet v/jette Nissen og Vibeke Henriksen 3. Revision af bekendtgørelsen og fremlæggelse af skolepraktikplaner v/charlotte Laubek og Mette Vestergård 4. Drøftelse af samarbejde om social- og sundhedsassistenter v/jette Nissen 5. Fratagelse af godkendelse som praktiksted v/jan Jensen 6. Drøftelse af aftale om somatiske og psykiatriske praktikpladser v/anja Viegh Jørgensen 7. Nye kompetencer i ældreservice v/lene Kvist Til orientering: 8. Kort status for elevtilfredshedsundersøgelse og frafald v/sara M. Jensen 9. Ophævelse/afbrydelse af elevkontrakter v/jytte Aaen 10. X-Factor innovationsuge v/anja Viegh Jørgensen 11. Status på Regionens frafaldsanalyse v/anja Viegh Jørgensen 12. Orientering om kommissorium for arbejdsgruppe vedr. social- og sundhedsassistentelever v/jytte Aaen 13. Meddelelser: a. Dimensioneringstal/elevpladser 2012 v/lars Jakobsen b. Statistik SOSU Nord 2. kvartal 2011 v/lars Jakobsen c. EPOS konference 24. oktober 2012 v/lars Jakobsen KR Side 1 af

2 d. Tilmelding til seminar med PASS formand den 25/10 v/lars Jakobsen 14. Eventuelt Dagsorden: 1. DM i skills v/jette Svenningsen Koordinator Jette Svenningen orienterer om skolemesterskaberne og afviklingen af denne og regionsmesterskaberne den 4. oktober. Til drøftelse Der er 3. gang, der afholdes DM i skills for social- og sundhedsassistentelever under 25 år. De andre år har der ikke været casting på SOSU Nord, men det har der været i år. Den 13. september skal de 4 vindere til SOSU C og have udleveret opgave til de regionale mesterskaber, som foregår i Randers den 4. oktober. De tre elever er ansat i regionen og en i Vesthimmerlands kommune. De to af eleverne er inde på skoleperiode. Der sættes en bus ind fra Hjørring og Svenstrup til at køre Randers (de deltagende elever går på de to afdelinger). Danmarksmesterskaberne er den januar 2013 i Århus. I 2014 foregår Danmarksmesterskaberne i Aalborg. I januar 2012 blev det afholdt på Fyn. Her har de efterfølgende fået større søgning til uddannelserne. Opfordring til, at de deltagende elevers klasser får fri til at deltage i Randers og bakke op om deres klassekammerater, samt at de får ens trøjer på. Jette Svenningsen er i gang med at lave en drejebog med alle de praktiske detaljer. Der var forslag om, at det fremgår, at der fx indsættes bus, gives en sandwich, sodavand, t-shirts mv., informationspapir til de deltagende elever, som de kan give til deres arbejdsgiver. Opfordring til ansættelsesstedet om, at de deltagende elever får fri om der ikke forventes problemer med at bestå pga. fravær. Der er opmærksomhed på økonomien/normering i forbindelse med elevkammeraters deltagelse. Forslag om at drejebogen næste gang (næste år) forelægges LUU til drøftelse. KR Side 2 af

3 2. Drøftelse af opgavefordelingen i forhold til praktik i udlandet v/jette Nissen og Vibeke Henriksen Hvem gør hvad? Drøftelse af, hvem der deltager i samtale med eleven, hvem tager initiativ m.v. Til drøftelse Arbejdsgiverne mangler lidt dialog med skolen i forbindelse med praktik i udlandet. Ønsker at blive taget med på råd inden aftalen er helt på plads. Tit koster det en forlængelse af uddannelsen. Bedømmelsen kan ske midt i første praktik, så det er muligt at lave en vurdering af, hvordan elevens udvikling er. Udviklingskonsulent Dorthe T. Kudsk deltog under dette punkt og fortalte, at orientering om praktik i udlandet (PIU) allerede sker i første skoleperiode. Der lægges meget vægt på faglighed og modenhed. Ansættelsesstederne informeres om, at der skal ekstra fokus på de elever, som gerne vil i praktik i udlandet. En aftale kan trækkes tilbage til enhver tid, hvis man kan se, at det ikke kan gå, det er eleverne informeret om. I det år der er gået siden praktik- og uddannelsesrådgivningen blev oprettet har der været mange elever i praktik i udlandet: 5 social- og sundhedshjælperelever 6 social- og sundhedsassistentelever 8 pædagogiske assistentelever Praktikstederne er undersøgt nøje, inden de bruges til vores elever. Eleverne er selv medansvarlige for at nå målene. Forslag om at skolen, kommunerne og regionen sætter sig sammen og får skrevet ned, hvem der gør hvad. Ønske om at der laves en manual. Skolen tager initiativ til et møde. Forelægges på et LUU møde til godkendelse. Jette Nissen og Vera Larsen deltager fra kommunerne og Helle Knøsgaard fra Regionen. Der arbejdes på at finde flere egnede praktiksteder i den kommende tid. KR Side 3 af

4 3. Revision af bekendtgørelsen og fremlæggelse af skolepraktikplaner v/charlotte Laubek og Mette Vestergård Underviserne Charlotte Laubek og Mette Vestergård giver en status på arbejdet med revision af bekendtgørelsen og fremlægger forslag til skolepraktikplaner. Til orientering og drøftelse Charlotte Laubek og Mette Vestergård fortalte om arbejdet med revision af de lokale undervisningsplaner og gennemgik læringsaktiviteterne på begge uddannelser. Arbejdet er delt op i niveauer: Niveau 1 den generelle del af arbejdet Niveau 2 beskriver indgangen til den enkelte uddannelse Niveau 3 en arbejdsgruppe for hver uddannelse Grundforløbet er stort set færdigt med arbejdet. Der er nogle af praktikmålene på social- og sundhedshjælperuddannelsen, som ikke findes tilfredsstillende. Det har repræsentanter fra kommunerne gjort opmærksom på det på rette sted. Der arbejdes med stramme deadlines for at nå det hele til bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Ønske fra kommunerne om, at 1. skoleperiode på social- og sundhedshjælperuddannelsen fastholdes på 7 uger. Det betyder, at arbejdsmiljø, ergonomi og valgfag flyttes til 2. skoleperiode i den kommende LUP. Længden af skoleperioderne på social- og sundhedshjælperuddannelsen blev vedtaget til at være: 1. skoleperiode 7 uger 2. skoleperiode 14 uger 3. skoleperiode 3 uger Forkortelse af 1. skoleperiode har ikke udløst en ændring i frafaldet på skoleperioden. På sidste skoleperiode undersøges det om det valgfrie specialefag skal bestås før eleven kan gå til prøve i det udtrukne fag, ellers byttes rækkefølgen om, for så vidt muligt at undgå forlængelser i tilfælde af sygdom/omprøver. SSA Der er ingen ændringer i længden af skoleperioderne i forhold til det, som blev fremlagt på seneste møde i maj. KR Side 4 af

5 Næste vejledertræf skal bl.a. handle om refleksion og praktikmål. Det er et ønske fra skolens side, at nogle af LUU s medlemmer gennemgår afsnit 8 samt 9c omkring praktiksamarbejde. Lene Nielsen fra Hjørring, Jannie Pedersen og Marianne Notholm fra Aalborg Kommune samt Jette Larsen og Tina Aarup fra Regionen deltager i arbejdsgruppen. Lene Nielsen er tovholder. Materialet skal være færdig til den 25. september. Mette og Charlotte er kontaktpersoner ved evt. spørgsmål. 4. Drøftelse af samarbejde om social- og sundhedsassistenter v/jette Nissen Med udgangspunkt i aftale om ansvarsfordeling fra efteråret 2010 ønskes en drøftelse af samarbejdet om social- og sundhedsassistenter. Bilag 4.0 Samarbejdsaftale om ansvarsfordeling Til drøftelse Der er nogle ting i samarbejdsaftalen som ønskes bedre fx fordeling af praktikpladser samt elevlisterne. Anja Viegh Jørgensen følger op i elevadministrationen vedr. udsendelse af elevlister. Samarbejdsaftalen er ikke kendt helt ud på praktikstederne. Det tages op på et samarbejdsmøde om der er noget, der skal ændres: Efterfølgende bliver der en orientering om samarbejdsaftalen på et vejledertræf. KR Side 5 af

6 5. Fratagelse af godkendelse som praktiksted v/jan Jensen Se fortroligt bilag. Bilag 5.0 Fratagelse af godkendelse som praktiksted Jan Jensen foreslår, at det pågældende praktiksted fratages deres godkendelse til at have elever. Praktikstedet har ikke elever i øjeblikket.. Der er ikke aftalt elever i praktik det kommende år. Skolen foretager fornyet vurdering af praktikstedet før der igen placeres elever i praktik hos arbejdsgiver. Anja Viegh Jørgensen undersøger om der er en forældelse mht. godkendelse af praktiksteder. I Aalborg Kommune er man blevet kontaktet af en privat leverandør, som ikke kunne opfylde opgaverne i en praktikperiode. De har derfor delt praktikperioderne, så eleven kan nå de nødvendige ting i praktikken, og der er klare aftaler om, hvem der gør hvad. Hjørring Kommune har også et samarbejde med et privat praktiksted om en opgave med eleverne vedr. ny teknologi. KR Side 6 af

7 6. Drøftelse af aftale om somatiske og psykiatriske praktikpladser v/anja Viegh Jørgensen Psykiatriske praktikpladser: I juni måned oplevede skolen, at en kommune skar 5 psykiatriske praktikpladser væk. Spørgsmålet er, hvilke aftaler der er mellem regionen og kommunerne omkring psykiatripladser? Bekymringen går på at SOSU Nord lige pludselig havner i en situation, hvor det bliver skolens opgave at skaffe pladserne? Somatiske praktikpladser: Da der er optaget mange SSA elever til opstart i juni måner 2012, viser det sig, at der ikke er tilstrækkelig med somatiske praktikpladser. Derfor er Regionen 31. juli kontaktet ved Tanja B. Thomsen, som har oplyst, at problematikken skal rejses i Kompetenceforum, der har møde den 22. august Det betyder, at vi desværre må vente med at give oplysninger om kommende elever til somatisk praktik i uge 45, så det bliver senere end vi plejer. Denne problematik har tidligere været drøftet mange gange, dette er således seneste eksempel på, at udfordringen fortsat gør sig gældende. Til drøftelse Vedr. psykiatriske praktikpladser Jytte Aaen og Jette Nissen vil undersøge, om der foreligger en aftale på området. Der følges op på det næste møde. Vedr. somatisk praktik Den aktuelle problematik er løst og der er besluttet en princippiel løsningsmodel, som vil virke fremadrettet KR Side 7 af

8 7. Nye kompetencer i ældreservice v/lene Kvist Teknologisk Institut har gennemført en undersøgelse for Beskæftigelsesregion Nordjylland af, hvilke kompetencer der kræves af det sundhedsfaglige personale i ældreservicesektoren i Nordjylland nu og om fem år. Undersøgelsen er en uddybning af Fremkom 2-analysen, der blev offentliggjort i januar 2012, og som overordnet belyser hvilke kompetencer, der vil blive efterspurgt indenfor en række branchesektorer på 5 års sigt; herunder pleje og omsorgssektoren. Formålet med undersøgelsen har været at udarbejde konkrete og operationelle kompetenceprofiler for de største faggrupper i ældreservicesektoren i Nordjylland: Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Kompetenceprofilerne viser helt konkret hvilke kompetencer, der skal være til stede, og hvilke krav, der stilles til de nævnte faggrupper, for at de også fremover kan løse opgaverne på ældreområdet. Kompetenceprofilerne og hverdagsbeskrivelserne skal i første omgang anvendes af de nordjyske jobcentre som et værktøj til at vejlede ledige til uddannelse og beskæftigelse på ældreserviceområdet. Samtidig er formålet at udvikle et redskab, som kan give øget klarhed på faggruppernes virksomhedsfelt. Kompetenceprofilerne skal herudover kunne anvendes som et arbejdsredskab for arbejdsgiveres rekruttering af medarbejdere og for uddannelsesinstitutioner, efteruddannelsesudvalg og faglige udvalg, der skal udvikle og planlægge det fremtidige udbud af uddannelse og efteruddannelse. Beskæftigelsesregionen er aktuelt i gang med at planlægge en informationsstrategi i forhold til undersøgelsens resultater sammen med SOSU Nord og UCN. Beskæftigelsesregion Nordjylland og Teknologisk Institut: Nye kompetencer i ældreservice - analyse af kompetencebehov og jobudvikling i nordjyske kommuners ældreservice. Rapporten kan læses på dette link: Undersøgelsen er vedlagt til orientering for uddannelsesudvalget. Udvalget bedes komme med gode ideer til videreformidling / informationsspredning af undersøgelsens resultater. Lene Kvist har møde med 4S-KIT og beskæftigelsesregionen i næste uge og vil gerne have nogle input med. En idé, at den enkelte kommune kan arbejde videre med det i eget jobcenter. Det er vigtigt, at medarbejderne i jobcentrene er klædt på til at vejlede jobsøgende og uddannelsessøgende til sosu-sektoren. KR Side 8 af

9 8. Kort status for elevtilfredshedsundersøgelse og frafald v/sara M. Jensen På baggrund af kvartalsstatistikken vil der være en kort uddybende status for elevtilfredshed og frafald for det første halvår. Til orientering Punktet blev ikke gennemgået. Se statistikken som bilag Alle elever bliver spurgt, når de er færdige med deres uddannelse, om de har job efterfølgende. Langt hovedparten af social- og sundhedsassistenterne har arbejde efter endt uddannelse. Stigende tendens. SOSU-hjælpere uændret tendens. KR Side 9 af

10 9. Ophævelse/afbrydelse af elevkontrakter v/jytte Aaen På det seneste møde i LLU blev ophævelse/afbrydelse af elevkontrakter drøftet. Regionens håndtering skulle undersøges. Efterfølgende har forhandlingsleder Elisabeth Kjeldsen fremsendt en beskrivelse af nuværende praksis til medlemmer af LLU. Efterfølgende har arbejdsgruppen vedr. social- og sundhedsassistentelever besluttet, at praksis omkring fravær og ansvar i forbindelse med opsigelse af kontrakten skal drøftes på et senere møde. Bilag 9.0 Henvendelse fra Region Nordjylland vedr. ophævelse/afbrydelse af elevkontrakter Til orientering Hvis der er møde med eleven med henblik på en ophævelse af elevkontrakten efter prøvetidens udløb, fremhæver arbejdsgiverne at arbejdspladsens afskedigelsespolitik følges som ved enhver anden afskedigelsessag. KR Side 10 af

11 10. X-Factor innovationsuge v/anja Viegh Jørgensen Orientering om et samarbejde mellem SOSU Nord og Tech College. Til orientering Punktet blev udsat. KR Side 11 af

12 11. Status på Regionens frafaldsanalyse v/anja Viegh Jørgensen Orientering om undersøgelsen Flere velfærdsuddannede i Nordjylland en frafaldsundersøgelse af uddannelserne til sygeplejerske, radiograf, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. Rapporten Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland, som blev offentliggjort i december 2010, pegede på, at der kan opstå mangel på velfærdsuddannede i Nordjylland inden for de fire faggrupper. På baggrund heraf ønskede Afdelingen for Regional Udvikling i Region Nordjylland at indgå samarbejde med University College Nordjylland og SOSU Nord om en frafaldsundersøgelse. Pt. er der udarbejdet en midtvejsrapport og den endelige rapports resultater vil blive præsenteret på regionens uddannelseskonference i december. Til orientering Punktet blev udsat. KR Side 12 af

13 12. Orientering om kommissorium for arbejdsgruppe vedr. social- og sundhedsassistentelever v/jytte Aaen Region Nordjylland har en stor uddannelsesforpligtelse i forhold til uddannelse af social- og sundhedsassistentelever som er ansat i såvel kommunerne som i Regionen. Det er en ret omfattende uddannelsesopgave, som fordrer en struktureret indsats. Også i lyset af, at der lige straks kommer en revideret uddannelse, som skal implementeres, har Kompetenceforum nedsat en arbejdsgruppe, som bl.a. skal arbejde med varetagelse af opgaven som både arbejdsgiver og praktikvært, ansvarsfordeling, kommunikationsveje og arbejdsgange i samarbejdet både internt og eksternt. Desuden har gruppen en opgave med at sikre, at et tilstrækkeligt antal praktikpladser kan stilles til rådighed med de udfordringer, strukturændringerne byder. Bilag Kommissorium for Arbejdsgruppe om uddannelsesopg. omkring social- og sundhedsassistentelever Til orientering Punktet blev udsat. KR Side 13 af

14 13. Meddelelser a) Dimensioneringstal/elevpladser 2012 v/lars Jakobsen b) Statistik SOSU Nord 2. kvartal 2012 v/lars Jakobsen c) EPOS konference 24. oktober 2012 v/lars Jakobsen d) Tilmelding til seminar med PASS formand den 25. oktober v/lars Jakobsen Ad. c) EPOS årlige konference for de lokale uddannelsesudvalg (LUU) på AMU-området afholdes i år onsdag den 24. oktober 2012 for både det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet: Dagen starter med et fælles tema om udviklingen inden for EPOS' område samt erfaringerne med samarbejdet i VEU-centrene. Eftermiddagens program er opdelt i to faglige spor: o Pædagogisk spor om udviklingstendenserne på dagtilbudsområdet o SOSU-spor om det nære sundhedsvæsen i kommuner og regioner Målgruppen for konferencen er: Medlemmer af lokale uddannelsesudvalg, der beskæftiger sig med AMU-uddannelser både inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet Repræsentanter fra EPOS' udbydere, der samarbejder med det lokale uddannelsesudvalg Læs mere om konferencen her, og husk at tilmelde dig senest mandag den 10. september Bilag Dimensioneringstal/elevpladser 2012 v/lars Jakobsen Bilag 13.1 Statistik SOSU Nord 2. kvartal 2012 v/lars Jakobsen Til orientering Punktet blev udsat. KR Side 14 af

15 14. Eventuelt Næste møde er onsdag, den 21. november kl Spørgsmål om punktet fra seneste møde i maj vedr. førstehjælp til social- og sundhedsassistentelever er afklaret mht., hvem der har ansvaret for, at eleverne får den nødvendige undervisning. Dette er ikke afklaret endnu. Mødet slut kl KR Side 15 af

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag, den 6. marts 2013, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 12, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 27. november 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg, lokale 1.046 (henv. i informationen)

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 04. september 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, Storemosevej, 9310 Vodskov - lokale 16 Distribueret til medlemmer:

Læs mere

SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant

SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant Referat fra møde i bestyrelsen for SOSU Nord torsdag den 27. juni 2013, kl. 15.30-18.00 i Bondestuen, Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, Aalborg Bestyrelsen for SOSU Nord: Poul Hedemann Jørgen

Læs mere

Lokalt Uddannelses Udvalg (LUU) LUU. Erhvervsuddannelserne. Årets 2. møde den 20. maj 2015 kl. 08.30 11.20. Godkendt i LUU pr. 12.

Lokalt Uddannelses Udvalg (LUU) LUU. Erhvervsuddannelserne. Årets 2. møde den 20. maj 2015 kl. 08.30 11.20. Godkendt i LUU pr. 12. Morgenkaffe kl. 08.30 Til stede: Ulla Kappel Helene Juel Heidi Bjerre Mørch* Jonna Thuesen* Mette Lykke Marianne Jakobsen Connie Geissler Kirsten Tvingsholm Pia Teute Ruth Nykjær* Marlene Thomsen Ida Sørensen

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Tid: Onsdag den 3. marts 2014 kl. 08.30-12.00 Sted: Lokale 1, ledelsessekretariatet Viren 15, 9310 Vodskov Til stede:

Læs mere

God fornøjelse med nyhedsbrevet. Future Lab er åben

God fornøjelse med nyhedsbrevet. Future Lab er åben Kære samarbejdspartner Velkommen tilbage fra ferie. På forventer vi, at der begynder 809 nye elever på skolen i ugerne 32-35. Af dem er de 420 grundforløbselever, 243 social- og sundhedshjælperelever og

Læs mere

Kapitel 1 - Indledning

Kapitel 1 - Indledning D EN KOMMUNALE ELEVVE J L EDNING Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 - Indledning... 3 Kapitel 2 Dimensionering og optagelse... 5 Kapitel 3 Etablering af uddannelsesaftalen... 9 Kapitel

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

Referat af LUU AMU møde den 9. marts 2015 (kl. 10.00-12.30)

Referat af LUU AMU møde den 9. marts 2015 (kl. 10.00-12.30) side 1 Referat af LUU AMU møde den 9. marts 2015 (kl. 10.00-12.30) Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune (AFBUD) Lone Smedegaard, FOA Susanne Døssing,

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Glædelig jul og god fornøjelse med nyhedsbrevet. Første spadestik

Glædelig jul og god fornøjelse med nyhedsbrevet. Første spadestik Kære samarbejdspartner steder, og på arbejder vi på højtryk for at blive klar til juleferien. I dette blad kan du bl.a. læse om Ny Nordisk Skole, jobrotation, første spadestik til vores nye skole, DM i

Læs mere

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tid: 19.juni 2014, kl. 15.30.00-19.00 Sted: Undervisningslokale 300, Østre Alle 91, 9000 Aalborg Til stede: Jørgen R. Henriksen Vibeke Haaning Lars Bo Breddam Kristian Gaardsøe

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt.

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt. Til: LUU AMU 15. maj 2012 Referat fra møde i LUU AMU, den 8. maj 2012 Afbud fra: Kjeld Saul, Camilla Bruun, Rikke Kongsmark (vikar for Konni Ford), Charlotte Nielsen, Mónica De las Mercedes, Bente Lyngbo,

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Tid 2. juni 2014 kl. 8.30 12.00 Sted Frederikshavns Rådhus, Rådhus Alle 100, Frederikshavn, mødelokale 1.64 Distribueret

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Rapport om en analyse gennemført inden for

Læs mere

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Referat Fra møde i LUU Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00 Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.8 3 medlemmer repræsenterende kommunerne: Monika Hoeck Petersen - Formand

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere