UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsgrundkursus JAN 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsgrundkursus - 1080. JAN 2015"

Transkript

1 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Informationsgrundkursus JAN FAGETS MÅL Uddannelsen skal udvikle den enkelte deltagers forudsætninger bedst muligt for selvstændigt og ansvarligt at kunne deltage som hjælper i informationstjenesten i Hjemmeværnet. Viden Kursisten skal have en grundlæggende viden om Hjemmeværnets informationstjeneste. (2) Kursisten skal have forståelse for redaktørens opgaver. (2) Kursisten skal have grundlæggende forståelse for rekrutteringssituationens faser. Kursisten skal have grundlæggende viden om Hjemmeværnets historiske virksomhed. (2) Kursisten skal have viden om basale metoder og normer i udstillingsøjemed. (3) Kursisten skal have en grundlæggende viden om Hjemmeværnssoldatens grunduddannelse. Færdigheder Kursisten skal kunne anvende grundlæggende planlægningsredskaber indenfor informationstjenesten. (2) Kursisten skal besidde en grundlæggende viden om Hjemmeværnets informationstjeneste. Kursisten skal kunne formidle og præsentere Hjemmeværnets budskaber. (2) Kursisten skal kunne præsentere og diskutere Hjemmeværnets historie. (2) Kursisten skal kunne udføre udstillingsvirksomhed i Hjemmeværnet. (3) Kursisten skal kunne præsentere den grundlæggende uddannelse af en hjemmeværnssoldat. Kompetencer Kursisten skal tage ansvar for et informationsprojekt i underafdelingen. (3) Kursisten skal besidde en grundlæggende viden om Hjemmeværnets informationstjeneste. Kursisten skal tage ansvar for opgaver ved rekruttering. (3) Kursisten skal arbejde selvstændigt med historiske problemstillinger. Kursisten skal tage ansvar for underafdelingens udstillingsvirksomhed. (3) Kursisten skal kunne præsentere den grundlæggende uddannelse for en Hjemmeværnssoldat.

2 UKLASSIFICERET 3. INDHOLD Faget indeholder følgende emner: Informationsprojekt Informationstjenestens organisation og grundlag Redaktørvirke grundlæggende Rekrutteringssituationen Historisk virksomhed grundlæggende Udstillingsvirksomhed grundlæggende lovpligtig uddannelse. 4. RAMMER Klasseundervisning. 5. TID Faget indeholder følgende emner: Informationsprojekt Informationstjenestens organisation og grundlag Redaktørvirke grundlæggende Rekrutteringssituationen Historisk virksomhed grundlæggende Udstillingsvirksomhed grundlæggende LPU lovpligtig uddannelse. I alt: 420 minutter. 60 minutter. 240 minutter. 240 minutter. 60 minutter. 120 minutter. 60 minutter minutter. 6. FORMIDLER Faget formidler Q EVALUERING/EKSAMEN/PRØVER Der afholdes ingen afsluttende prøver. 8. LÆRER/INSTRUKTØRFORUDSÆTNINGER Instruktørerne skal have instruktørkursus, eller tilsvarende uddannelse. Skal have gennemført følgende fag eller uddannelser: informationsgrundkursus. 9. BEMÆRKNINGER ELLER LIGNENDE

3 Side 3 Lek nr. Tid Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol Henvisninger og hjælpemidler min. Mødedeltagelse og projektplanlægning Have deltaget aktivt i et møde. Til sin rådighed har deltageren: Mødeindkaldelse Øvrige kursister. Resultatet er tilfredsstillende såfremt kursisten: Har forberedt sig til et møde ud fra en mødeindkaldelse deltager aktivt under mødet. Ved kursets afslutning har planlagt, tilrettelagt og udarbejdet og fremlagt et informationsprojekt. Mødeindkaldelse Opstart af møde med præsentation af deltagere og kompetencer. Bemærkninger til dagsorden Mødedeltagelse Udvælgelse af projekt Mødet har til formål at afdække de ressourcer der er tilstede blandt deltagerne. Endvidere bør de afdækkede ressourcer anvendes i uddannelsens øvrige fag. Kontrollen gennemføres ved IN foranstaltning sørger for, at alle deltager aktivt. Uddannelse og ledelse min. HJV informationsorganisation. Ved lektionens afslutning skal kursisten have kendskab til hjemmeværnets informationsorganisation på underafdelings-, distrikts-. regions- og kommandoniveau samt hovedopgaverne på de forskellige niveauer. Informationsorganisationen i HJV informationsorganisationen på RGN/DST Opgaver for informationstjenesten Samtaleundervisning Udleveringsbilag Diagram over informationsorganisation Resultatet er tilfredsstillende såfremt kursisten kan: give eksempler på informationsopgaver på underafdelings-, distrikts og regions- og kommandoniveau

4 Side min. Funktioner i informationsorganisationen. Ved lektionens afslutning skal kursisten, som deltager i et møde, have kendskab til de funktioner, der indgår i informationsorganisationen på alle niveauer samt have forstået egen funktion. Resultatet er tilfredsstillende når kursisten kan: nævne de funktioner, der indgår i informationselementet i en underafdeling samt kan beskrive hvilke opgaver, der er knyttet til kursistens egen funktion. En konkret informationsopgave stilles. I grupper diskuteres ansvarsfordeling mellem funktionerne i en underafdeling. Fremlæggelse i plenum. Opsamlende diskussion af funktionerne i informationsorganisationen. Gruppearbejde. Organisationsskema over informationstjenesten min. Salg til målgrupper. kunne anvende grundlæggende målgruppeog situationsforståelse. Resultatet er tilfredsstillende, når kursisten: kan nævne 3 ud af 4 givne eksempler på målgrupper og situationer. Målgruppeforståelse. Alder, køn og kultur. Situationsforståelse Udstillinger: byfest, messer, traditionsarrangementer m.v. Interessenten henvender sig Henvendelse til interessenten Private rum: Arbejdsplads, familiefesten I lektionen anvendes fx cases, gruppearbejde og rollespil. Kontrollen gennemføres som skriftlige spørgsmål i plenum.

5 Side min. Spørgeteknik Ved lektionens afslutning skal kursisten mundtligt kunne: anvende grundlæggende spørgeteknik. Resultatet er tilfredsstillende, når kursisten: kan gengive spørgsmålstyper samt med egne ord kan forklare LAER. Spørgeteknik De 4 spørgsmålstyper Anvendelsen af LAER I lektionen anvendes fx cases, gruppearbejde og rollespil. Kontrollen gennemføres løbende under gruppearbejde/rollespil min. Påklædning, pakning og hygiejne kende til betydningen af korrekt påklædning, samt hygiejne betydning i salgssituationen. Resultatet er tilfredsstillende, når kursisten har forståelse for: korrekt påklædning og soignering som repræsentant for hjemmeværnet. Påklædnings- og pakningsbestemmelser. Hygiejne: Udrustning Uniform Person Til sin rådighed har deltageren udleveret bestemmelser. Undervisningsmetode: samtale. Påklædnings- og pakni ngsbestemmelser min. Krops- og sprogbrug kunne forstå og anvende grundlæggende kropssprog og sprog målrettet målgruppen. Resultatet er tilfredsstillende, når kursisten med egne ord, ud fra givne eksempler på kropssprog, kan afgøre om der er interesse eller ej, samt kan afstemme sit sprogbrug til interessentens sprogbrug. Kropssprog Interessentens og eget. Sprogbrug: Jargon Forkortelser Artikulering Bandeord og diskriminerende udtryk I lektionen anvendes cases og rollespil. Kontrollen af forståelsen for brug af kropssprog gennemføres løbende under gruppearbejde og rollespil.

6 Side min. HJV historiske organisation, virksomhed og udstillinger have kendskab til hjemmeværnets historie, historiske organisation og virksomheder, samt historiske udstillinger. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt kursisten kan: Forklare formålet med hjemmeværnets historiske kommission Forklare historikerens rolle i organisation Hjemmeværnets historie fra start til nu Hjemmeværnets historiske organisation Hjemmeværnets historisk virksomheds formål og mål. Historiske udstillinger. Samtaleundervisning Udleveringsbilag HJV hist organisation min. Mærkedage og mindesmærker have kendskab til vartning af mindesmærker og festligholdelse af mærkedage. Resultatet er tilfredsstillende, når kursisten kan nævne elementer, der indgår i vartning af mindesmærker, samt kan beskrive, hvorfor HJV gennemfører mærkedage ved mindesmærker Mærkedage Mindesmærker Vartning af mindesmærker Gruppearbejde min. Registrering af effekter have kendskab til registrering af HJV historiske effekter. Resultatet er tilfredsstillende, når kursisten: mundtligt kan beskrive betydning af registrering og fastlæggelse af historiske effekter Historeg Hvad registreres Hvem giver oplysninger Arbejdet med indsamling Samtaleundervisning

7 Side min. Formål og former for udstillinger Efter lektionens afslutning skal kursisten: have kendskab til formålet med udstillinger, samt hvilke former der er for udstillinger. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt kursisten: med egne ord kan forklare formålet med at lave en udstilling. kan forklare de forskellige former for udstillinger. Formål og mål Former for udstillinger min. Instruks og plan Efter lektionens afslutning skal deltageren have kendskab til indholdet i en instruks og plan for opsætning af en udstilling. Instruks Plan for en udstillingen Resultatet er tilfredsstillende, såfremt kursisten: Kan udarbejde en vagtplan min. Udstillingsmaterialer Efter lektionen skal kursisten: have kendskab til de forskellige udstillingsmaterialer. Resultatet er tilfredsstillende såfremt kursisten: kan nævne de mest hensigtsmæssige udstillingsmaterialer til en given udstilling. Udstillingsmateriel Underviseren definerer forskellige former for udstillinger til kontrollen Designmanual Materielbeskrivelse

8 Side min. Bemanding Af en udstilling Efter lektionens afslutning skal kursisten: kunne optræde korrekt på en udstilling. Resultatet er tilfredsstillende såfremt kursisten: kan optræde korrekt på en udstilling. Personlig optræden Lektionen koordineres med faget Rekrutteringssituationen min. LPU Efter lektionens afslutning skal kursisten: Have en grundlæggende viden om Hjemmeværnssoldatens grunduddannelse Lovpligtig grunduddannelse (LPU) LPU brochure Resultatet er tilfredsstillende såfremt kursisten: Kan nævne emner fra LPU.

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu):

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu): Dit navn: Skole: Dato: Klasse: ER DU PARAT? Dit valg Efter 9.klasse regner jeg med at starte på (sæt kryds) Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER

Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER Indhold Forord 1 Læsevejledning 2 AFSNIT I Centrale begreber for planlægning og evaluering af projekter 3 Formål

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Læseforståelse og faglige læsekompetencer... side 3 2. Systematisk tilgang til

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere