Indkøbsafdelingen / Center for Økonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkøbsafdelingen / Center for Økonomi"

Transkript

1 Indkøbsafdelingen / Center for Økonomi Gladsaxe Kommune Undersøgelse af kommunens indkøbsaftaler kontra lokal handel Sammenligning af priser og tidsforbrug på udvalgte varer og udvalgte institutioner i maj 2010

2 Baggrund Byrådet besluttede på sit møde sag nr. 64, at indkøbskontoret skulle gennemføre en undersøgelse af et par udvalgte institutioners indkøb af varer på forskellige vareområder over en måned. Undersøgelsens resultater skal forelægges økonomiudvalget. Undersøgelsen skal sammenligne de priser, tidsforbrug og andre forhold, som for eksempel sundheds- og arbejdsmiljøforhold, som institutioner har 1. hvis de handler i lokale forretninger 2. hvis de benytter kommunens indkøbsaftaler. I en kommune af Gladsaxes størrelse vil langt de fleste udbud være undergivet EU-lovgivningen for udbud. Det følger heraf, at der ikke kan gives frihed til at handle hvor man vil. Det fremgår af indkøbspolitikken, at det er obligatorisk at bruge de indgåede aftaler. Der er dog mulighed for at handle lokalt, når der er tale om pædagogiske indkøb, hvor brugere/børn deltager aktivt. Gladsaxe Kommune har haft 11 EU-udbud på forskellige områder inden for fødevarer. Her har lokale supermarkeder også haft mulighed for at afgive tilbud, men ingen supermarkeder har nogensinde afgivet tilbud. I denne analyse forholder vi os udelukkende til det udstukne kommissorium om en prisundersøgelse. Hvornår og Hvor har vi søgt oplysninger Undersøgelsen har strakt sig over maj måned. Vi har undersøgt, hvilke varer der købes; dels via økonomisystemet og dels via statistikker fra vores egne leverandører. Køb hos lokale supermarkeder kan ikke altid fortolkes via økonomisystemet, idet boner og fakturaer ikke giver præcise oplysninger om tilbudsvarer, vægt, kvalitet. Derfor har vi på udvalgte dage - 8. og 11. maj - været i lokale supermarkeder og undersøgt priserne. Dette er sket hos Fakta, Netto, Kvickly, SuperBest (også via internet) og Føtex. Endelig har vi undersøgt priser via internettet hos billigste netudbyder. Hvilke varer For at kunne gennemføre en prissammenligning, der giver mening, har vi fortrinsvis taget varer, som er sammenlignelige, dvs. varer der kan købes både hos egne leverandører og i dagligvarehandlen. Vi har udvalgt 20 forskellige fødevarer og 20 forskellige andre varer, som alle bruges jævnligt. Udgangspunktet for de valgte produkter er taget fra en top-50 statistik fra vores største leverandører INCO, som også figurerer på de udvalgte institutioners forbrug. 2

3 Fra top-50 statistikken har vi valgt det rugbrød der er købt flest af. Men vi har ikke medtaget andre rugbrød, fordi der er forskel på pakningsstørrelser og priser. Det samme gør sig gældende for mælkeprodukter. Dog er der enkelte produkter, hvor det ikke har været muligt at finde nøjagtig samme produkt. Som eksempel kan nævnes, at agurk findes fra størrelse 16 ( g) til størrelse 12 ( g). Udover fødevarerne har vi udvalgt nogle hyppigt købte produkter inden for aftørringspapir, bleer, papir, opvaskemidler m.m. Men det viser sig at disse produkter ikke købes hos lokale supermarkeder. Vi har dog valgt at bibeholde dem i skemaerne som illustration af prisniveau. Varerne fremgår af Bilag 1. Hvem danner baggrund/basis Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har udpeget a. 1 skole b. 2 daginstitutioner c. 1 omsorgscenter Ad a. Valgte skole er ikke helt retningsgivende for skoleområdet. Skolen har med begrundelsen pædagogiske indkøb indkøbt en del fødevarer telefonisk eller via internettet hos leverandør, som vi ikke har aftale med. Fakturaerne kan ikke afkodes, og derfor kan varerne heller ikke medregnes. Se bilag 2 og bilag 5. Ad b. Børneinstitutionerne er ret ens i forhold til køb uden for aftalerne. Der købes ca. 20 % uden for vores egne aftaler. Se bilagene 3 og 4. Ad c. Det viser sig at omsorgscentre ikke er relevante i denne undersøgelse, da næsten alt bliver købt på aftaler og minimalt handles udenfor. Se bilag 5. Overordnet kan det siges, at det for omsorgscentrene ganske enkelt ikke er attraktivt at handle udenfor aftalerne. Dels, fordi de i kraft af deres størrelse, opnår endnu bedre priser end mindre institutioner, dels fordi der er tale om mængder, som det ikke er muligt selv at indkøbe og transportere. Endelig hersker der hos omsorgscentrene en generel indstilling til, at det er nemmest at bestille elektronisk eller telefonisk hos kommunens leverandører. Bilag 5 adskiller sig fra de øvrige bilag ved, at der her er tale om institutionens komplette varekøb i maj måned, dvs. ikke kun de udvalgte varer i denne undersøgelse. 3

4 Varefakta/sammenligning Detailhandelen benytter sig udelukkende af prisparameter. Den vare der er udbudt, kan være på tilbud som trækplaster i den enkelte forretningskæde, hvorfor der er medtaget både tilbudsvarer og varer til normal pris. Specielt på mælk benytter detailkæderne sig af at holde en fast lav pris, der betyder, at butikken sælger billigere, end de køber. Men dette gør sig også ofte gældende for andre varer. De leverandører, indkøbsafdelingen har indgået aftale med, kører også i perioder med kampagnepriser. Der er dog ingen af de undersøgte varer, der i undersøgelsesperioden har været på tilbud. Prisen er omregnet for de produkter, hvor dagligvaremarkedet kun tilbyder små portioner f.eks. Makrelfilet i tomat på 185 g og forbruget i Gladsaxe Kommunes institutioner hovedsagelig er på 850 g. I andre tilfælde, som f.eks. bleer, er priserne omregnet i stk. Frugt og Grønt har stor fokus for institutionerne. Derfor har vi udvalgt yderligere 7 produkter der købes meget af og sammenlignet detailhandelen kontra egne aftaler se bilag 6. Som det kan ses af sidste kolonne, var de fleste af disse varer på kampagnetilbud den valgte uge. I betragtning af at de ikke var på tilbud hos vores egen leverandører, ligger priserne fornuftigt. Men indkøbskontoret vil også fremover have fokus på frugt og grønt-aftalerne. I kommunens priser er der inkluderet transport til institutionen og i priserne fra supermarkederne er der ikke tillagt medarbejderens arbejdstid på. Se afsnit Tidsforbrug side 5. Prissammenligning Sammenligningen af de 2 børneinstitutioners forbrug giver et klart billede af, at forbruget er altafgørende for hvem, der på dagligmarkedet er billigst. Hvis man kun ser på det enkelte køb, kan det forekomme at supermarkeder er billigst. Men tillægger man yderligere medarbejderens arbejdstid, vil egne aftaler altid være billigst. Generelt giver det et klart billede af, at Gladsaxe Kommunes aftaler er billigst. Hvis eet supermarked ikke sælger en vare, er der ved sammenligningen indsat den billigste pris der er fundet, hvilket giver supermarkederne en fordel i prissammenligningen. Nedenfor har vi beregnet prisforskellen mellem Gladsaxe Kommunes aftaler og supermarkeder. Beregningen er foretaget på basis af en uges vareforbrug (jævnfør bilag 1). På grund af stor variation i kostsammensætningen er der ikke uge for uge samme forbrug af de udvalgte produkttyper. Derfor har vi været nødt til at lave gennemsnitsberegninger. Daginstitution 1 Gennemsnitligt forbrug vil på kommunens aftaler være kr ,24 Hvis man går på tilbudsjagt kr ,92 Netto kr ,25 Fakta kr ,60 Billigste i ugen er Føtex (årsag ost ½ pris, leverpostej og mælk på tilbud) kr ,73 Kvickly kr ,69 4

5 Dyreste var SuperBest kr ,97 Nethandel kr ,17 Forskellen til billigste supermarked er 13,49 % højere end Gladsaxe Kommunes aftaler (bilag 3). Daginstituion 2 Gennemsnitligt forbrug vil på kommunens aftaler være kr ,86 Hvis man går på tilbudsjagt kr ,92 Netto kr ,57 Fakta kr ,68 Billigste i ugen er Føtex (årsag ost ½ pris, leverpostej og mælk på tilbud) kr ,75 Kvickly kr ,59 Dyreste var SuperBest kr ,85 Nethandel kr ,03 Forskellen til billigste supermarked er % højere end Gladsaxe Kommunes aftaler (bilag 4). Skole har kun brugt ganske få af de udvalgte varer. Gennemsnitligt forbrug vil på kommunens aftaler være kr. 580,18 Hvis man går på tilbudsjagt kr. 562,91 Netto kr. 667,70 Fakta kr. 775,45 Føtex kr. 741,00 Kvickly kr. 708,27 Dyreste var SuperBest kr. 981,47 Billigste i ugen er Nethandel kr. 667,35 Forskellen til billigste supermarked er % højere end Gladsaxe Kommunes aftaler (bilag 2). Tidsforbrug Transaktionsomkostningerne i form af arbejdstid bør ikke undervurderes. Koster det blot 3/4 time at gå i byen, plus 15 min. til efterbehandling af faktura/udlæg, frem for at bestille elektronisk eller pr telefon, er der en meromkostning på ca. 150 kr. hver gang. Det at købe tilbud i supermarkeder, er således ikke økonomisk, når den ansattes arbejdsløn indregnes. Der er ikke medregnet tidsforbrug ved restordrer eller fejl i leverancer i nedenstående tal, fordi der kan forekomme restordrer og dårlige varer både ved egne leverandører og når man selv henter varer i en detailbutik. Tidsforbrug egne aftaler I beregning af om et køb er mest økonomisk fordelagtigt skal tidsforbruget på at gennemføre indkøbet indgå. Derfor har vi i Gladsaxe besluttet at alle kommunens indkøb som udgangspunkt foretages digitalt, fordi indkøbsproceduren og betalingsproceduren er sammenkædet. Elektronisk eller telefonisk bestilling kan foretages på gennemsnitligt 10 min pr. gang inklusiv kontering. Hvis faktura og ordre matcher på beløbet, sker der automatisk betaling af faktura. Hvis der ikke er fakturamatch, skal der tillægges 5 min. Dette giver en lønudgift ved egne køb på ca kr. pr. år. Tidsforbrug detailhandelen Hvis man selv skal i byen for at købe varer, vil et tidsforbrug på mellem minutter 2 x om ugen ikke være urealistisk. 5

6 Vi har mellem 200 og 300 medarbejdere som foretager indkøb i kommunen. Men det realistiske tal, hvis vi taler indkøb af fødevarer, er 158 x 2 (antal køb pr. institution ugentligt) x 50 uger x timeløn (150 kr. for 1 time). Det giver en lønudgift ved at handle i supermarkeder på ca kr. pr år. Når det er fødevarer, man selv skal slæbe hjem, er 2 køb pr. institution lavt sat og timelønnen er sat til et gennemsnit af en køkkenmedarbejder og en kostfaglig eneansvarlig løntrin 3 tillagt pension, svarende til en helt ny medarbejder. Det er muligt fortsat i særlige situationer at undlade at købe ind digitalt. Konkret drejer det sig om indkøb under ekskursioner/lejrskoler samt indkøb, hvor børn/unge/brugere deltager aktivt med et pædagogisk/aktiverende sigte. Arbejdsmiljø Det bedste for arbejdsmiljøet er at få varerne leveret til institution og sågar helt ind i ønsket lokale. Det er ikke formålstjenligt, at kommunens medarbejdere skal bære/slæbe tunge indkøbsposer hjem til institutionen fra supermarkedet. Det kan give problemer med ondt i ryggen og nakken eller andre former for muskel- og skeletbesvær. Netop problemer med muskel- og skeletbesvær er en af de største årsager til længerevarende sygefravær i Danmark og betyder desuden, at mange ansatte må forlade arbejdsmarkedet før tid. Ifølge Arbejdstilsynet må man ikke bære mere end ca. 12 kg uden brug af hjælpemidler. Da man hurtigt kan komme op på 12 kg, når der skal købes ind til en institution, ender det med, at der skal gås flere gange eller at der er 2 medarbejdere, der skal af sted. Miljø og Egenkontrol Når man benytter kommunens indkøbsaftaler, har de været i udbud. Det vil sige, der har været beskrevet en hel række krav til produkterne, der skal være opfyldt. Gladsaxe Kommune har en grøn profil. Vi gør derfor et stort arbejde ud af at sørge for, at der kommer miljøvenlige produkter på aftalerne. På fødevareområdet skal det være muligt at indkøbe økologiske varer. Vi ser dokumentation på egenkontrolprogram og kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen, inden vi indgår aftaler. For fødevarer gælder, at det er lovpligtigt for alle virksomheder, herunder også skoler og børneinstitutioner, der fremstiller mad, at gennemføre egenkontrol. Egenkontrollen skal sikre, at gældende retningslinier for god fødevarehygiejne overholdes, så ingen børn og voksne risikerer at bliver syge af den mad, der serveres. Denne egenkontrol er klart sværere at overholde for fødevarer, som man selv har hentet, og som ikke er opbevaret på køl på vejen tilbage til institutionen. På andre produktområder stiller vi konkrete krav til leverandør og produkter, blandt andet om grønt regnskab, certificeringer og miljømærker eller økologimærker. Eksempelvis indenfor rengøringsmidler stilles der højere miljøkrav til salg til erhvervslivet end til detailhandelen. Alle disse krav bliver ikke stillet til supermarkederne, og derfor er det mere sikkert for medarbejderen at handle på vores egne aftaler. 6

7 Hvilke gevinster er der ved egne aftaler Indkøbskontoret sørger for koordinering af kommunens samlede forbrug af varer og sikrer via udbud, at indkøbene sker økonomisk mest fordelagtigt. Samordning af indkøb, hvor Gladsaxe optræder som én kunde, medvirker til, at kommunen lettere kan indgå mere fordelagtige aftaler efter devisen jo mere der købes på aftalen, jo større rabat til alle. Vores egne leverandører har desuden et langt større og bredere sortiment på både konventionelle og økologiske varer, end supermarkedskæderne kan tilbyde. Ydermere er der forskel i sortimentsstørrelse, eksempelvis kan man kun købe små dåser makrelfilet i supermarkeder, men hos egne leverandører kan der købes 850 g dåser og dette gør håndteringen i køkkenet lettere. Ved køb på internettet er der hyppigt tale om et leveringsgebyr eller krav om et mindste køb for at undgå gebyr. Gladsaxe Kommunes egne aftaler indgås gebyrfrit og så vidt muligt frit leveret på bestillingsstedet. Som det ses i bilagene er der store besparelser ved brug af egne aftaler alene når der ses på varens pris, men også når tidsforbruget på købet tillægges. Rådgivning Hos kommunens sundhedskonsulenter kan køkkenmedarbejdere få vejledning og deltage i kurser i ernæringsrigtig og sund kost samt egenkontrol. Indkøbskontoret yder rådgivning af alle kommunens institutioner og skoler om,hvilken leverandør, som er bedst og billigst for den enkelte. Hvis man over en periode oplever f.eks. høje priser eller en dårlig kvalitet tager man hurtigst muligt kontakt til indkøbskontoret, som derefter sørger for at leverandøren får rettet op på forholdet. Indkøbskontoret yder derudover rådgivning og giver kurser i elektroniske indkøb. Leverandørerne udsender produktdatablade og pjecer om årstidens fødevarer og inviterer på virksomhedsbesøg, hvor leverandørens muligheder og produkter præsenteres. Afsluttende bemærkninger Som det ses af undersøgelsen kan kommunen samlet set spare en hel del ved at benytte vores egne indkøbsaftaler og handle elektronisk hos de leverandører, hvor det er muligt. Men det at handle mest effektivt kræver, at de indkøbende medarbejdere opnår viden og rutine inden for områderne 1. hvilke indkøbsaftaler kommunen har indgået 2. hvor der handles mest økonomisk 3. hvordan det elektroniske indkøbssystem fungerer. Denne viden opnås bedst, hvis indkøb koncentreres på færre medarbejdere. Center for økonomi anbefaler, at der ses på, hvordan indkøb bedst kan organiseres i institutioner og skoler. I forbindelse med denne undersøgelse, benytter indkøbskontoret anledningen til at se på, om nogle af aftalerne kan yderligere optimeres. 7

8 Varefakta Fakta Rugbrød Skovmand 1000 g 8,95 Økologisk letmælk 1 l Thiese 7,5 Hakket oksekød 8 12 % ca 2,5 kg Gaspakket 700 g 9 15 % 39,95 142,7 Kaffe Gevalia/Frellsen Gevalia 36,95 Økologisk mel Kornkammeret 2 kg 20,95 Økologisk Havregryn Kornkammeret 15,95 Tun i Vand g 140/185 g 7,5 Torskerogn 600 g Amanda 3 x 80 g 49,87 Makrelfilet i Tomat 850 g 125 g hele stykker 7,95 54,06 Hakket Kylling 1 kg 450 g 3 6 % 26,95 59,88 Øko Okse Spegepølse 500 g havde ingen Grov Leverpostej 1,5 kg 200 g Stryhn 12,25 91,87 Øko Kærgården 250 g havde ingen Økologisk fuldkorns pasta skruer 5 kg 500 g 10,95 109,5 Øko æg 30 stk 6 stk L/XL 16,95 84,75 Øko gulerødder 1 kg 9 Øko agurk m/film str g 12 Laksefilet trimmet 1,8 2,2 kg havde ingen Ost Klovborg 45%ML ca 8 kg 87,18 pr. kg 697,4 Øko Ris brune lange 1 kg ikke lange 17,95 Køkkenrulle 4 rl 2 lags 11,8 2,95 Toiletpapir 6 rl 3 lags 16,95 2,83 Dybfrostposer 100 stk 12,95 Engangstallerkner 22 cm pap 20 stk 19 Eengangsknive 20 stk 9 Engangsgafler 20 stk 9 Stanniol discount 2 rl 11,95 5,98 Børnebleer 4 9 kg 8 18 kg 55 stk 55 Kopipapir 80 g havde ingen Brevordner havde ingen Håndsæbe svane 500 ml Opvaskemiddel svane Minirisk 500 ml 16,95 Maskinopvask svane Maskinopvask pulver Neophos 2,5 kg 38 Maskinopvask tablet Neophos 14 stk 39,95 2,85 Limstift 2 stk 21,95 á 15 g 10,98 Saks Solcream faktor 15 Zincksalve HP toner 350

9 HP toner 351 EL pære spare 9/40W El pære spare 14/60W Element/batteri alkalisk AA Tilbud 8 stk 22,95 2,87

10 Bilag 2 Dagligvarehandlen Skole skoles forbrug i maj omregnet billigste Netto Fakta Føtex Kvickly SuperBe st Net køb Antal enheder Gladsaxe aftale pr uge Rugbrød Skovmand 1000 g 8,95 8,95 8,95 16,75 16,75 8,95 21,95 14,67 0,25 2,24 2,24 2,24 4,19 4,19 2,24 5,49 3,67 Økologisk letmælk 1 l 5,95 6,95 7,95 5,95 6,95 6,95 5,95 8,67 Hakket oksekød 8 12 % ca 2,5 kg Gaspakket ,37 142,67 148,2 119,04 162, ,62 Kaffe Gevalia/Frellsen 31 36,95 36,95 37, ,18 Økologisk mel Kornkammeret 2 kg 18,75 18,75 20,95 20,95 18,75 21,95 18,75 20,74 tilbudsjagt Netto Fakta Føtex Kvickly SuperBest Net køb Indkøbs aftale Økologisk Havregryn Kornkammeret 10,95 15,95 15,95 16,95 16,95 17,5 10,95 14,8 0,25 2,74 3,99 3,99 4,24 4,24 4,38 2,74 3,70 Tun i Vand g 25,73 43,02 32,43 60,32 25,73 25,95 34,38 28, ,46 86,04 64,86 120,64 51,46 51,90 68,76 57,52 Torskerogn 600 g 21,75 35,85 49,87 38,85 21,75 38, ,17 Makrelfilet i Tomat 850 g 38,42 38,42 54,06 74,46 66,3 101,66 38,42 62,43 Hakket Kylling 1 kg 55,56 59,88 59,88 66,56 61,11 65,55 55,56 53,13 Øko Okse Spegepølse 500 g 69,13 87,38 69,13 69,13 72,98 69,13 69,13 69,15 Grov Leverpostej 1,5 kg 37,5 68,35 91,87 37,5 74,85 74,85 74,85 50,19 Øko Kærgården 250 g 14,95 14,95 14,95 15,95 15,95 15,95 17,95 16,57 Økologisk fuldkorns pasta skruer 5 kg 99,5 109,5 109, ,5 109,5 99,5 109,2 0,75 74,63 82,13 82,13 93,75 119,63 82,13 74,63 81,90 Øko æg 30 stk 71,85 71,85 84,75 77,85 80,85 89,95 109,75 63,08 0,75 53,89 53,89 63,56 58,39 60,64 67,46 82,31 47,31 Øko gulerødder 1 kg , ,25 1 8,00 8,00 9,00 10,00 14,95 16,00 13,00 10,25 Øko agurk m/film ,00 70,00 84,00 77,00 77,00 126,00 119,00 98,00 Laksefilet trimmet 1,8 2,2 kg 255,84 255,84 255,84 255,84 255,84 255,84 415, Ost Klovborg 45%ML ca 8 kg 519,8 705,28 697,44 519,8 818,24 718,96 718,92 527,5 Øko Ris brune lange 1 kg 15,8 17,96 17,95 15,8 17,95 15,8 30,95 14,5 Food Totalt Køkkenrulle 2,95 2,95 2,95 4,73 5,95 5,49 2,95 2,36 0,75 2,21 2,21 2,21 3,55 4,46 4,12 2,21 1,77 Toiletpapir 2,49 2,49 2,83 2,5 2,97 4,37 3,24 2,18 Dybfrostposer 10 10,95 12, , ,95 6,75 0,75 7,50 8,21 9,71 7,50 8,21 7,50 8,96 5,06 Engangstallerkner 0,58 0,58 1,05 0,8 0,58 0,63 0,58 0, ,50 188,50 341,25 260,00 188,50 204,75 188,50 221,00 Eengangsknive 0,33 0,65 0,45 0,33 0,7 1,66 0,33 0, ,75 48,75 33,75 24,75 52,50 124,50 24,75 15,00 Engangsgafler 0,44 0,65 0,45 0,44 0,7 1,66 0,44 0, ,00 113,75 78,75 77,00 122,50 290,50 77,00 35,00 Stanniol 5,98 5,98 5,98 6,25 6,98 7,5 5,98 8,98 Børnebleer 4 9 kg 1 1,85 1 2,27 1,21 2,8 1,37 1,2 Håndsæbe svane 24,95 33,25 24,95 29,95 24,95 24,95 21,95 37,93

11 Bilag 2 Dagligvarehandlen Skole skoles forbrug i maj omregnet billigste Netto Fakta Føtex Kvickly SuperBe st Net køb Gladsaxe aftale Antal enheder pr uge tilbudsjagt' Netto Fakta Føtex Kvickly SuperBest Net køb Indkøbs aftale Opvaskemiddel svane 13,48 13,48 16,95 13,48 13,48 29,95 29,95 10,46 Maskinopvask pulver Mærkevare/Miljø ,95 79,95 79, ,47 Maskinopvask tablet Mærkevare/Miljø 1,75 2,85 2,85 2,85 2,85 2,96 1,75 1,28 EL pære spare 9/40W 46, ,98 46,98 49,95 68,5 47,95 50,5 Element/batteri alkalisk AA 2,87 3,33 2,87 4,99 9,98 9,98 8,24 2,76 El pære spare 14/60W 68,5 79,95 79,95 79,95 79,95 68,5 79,95 50,5 Husholdningsartikler Limstift 0,32 0,73 0,73 0,85 0,81 0,8 0,32 0,08 Saks 6,98 6,98 6,98 22,95 6,98 19,95 24,94 11,82 Brevordner 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47 6,75 Kopipapir 80 g 39,95 39,95 39,95 42,48 44,95 39,95 39,95 22,23 HP toner ,95 139,95 139,95 139,95 139,95 139, HP toner ,95 159,95 159,95 159,95 159,95 159, ,25 Kontorartikler Solcream faktor 15 64,95 64,95 64,95 89,95 64,95 64,95 64,95 81,93 Zincksalve 0,27 0,3 0,3 0,47 0,3 0,36 0,27 0,24 Børneplejeartikler Læderfodbold Select Talento str ,8 Moon Car 6168, Badminton plastic fjerbold Mavis stk Total køb ved sammenligning 562,91 667,70 775,45 741,00 708,27 981,47 667,35 580,18 Merpris i forhold til Aftalekøb 17,27 87,52 195,27 160,82 128,09 401,29 87,17 % Merpris 2,98% 15,09% 33,66% 27,72% 22,08% 69,17% 15,02% Hvis varen ikke findes i en butik, er der sat billigste pris ind. Omregning af enheder: eks. tun i vand 800 g. Priserne hos supermarkeder er typisk omregnet fordi de ikke fører cateringstørrelse. Institutionens forbrug pr. uge er ligeledes omregnet, pba. Månedens forbrug af præcis den vare og yderlige omregnet ift. pakningsstørrelse.

12 Bilag 3 Dagligvarehandlen Daginst. 1 forbrug i maj omregnet billigste Netto Fakta Føtex Kvickly SuperBe st Net køb Antal enheder Gladsaxe aftale pr uge Rugbrød Skovmand 1000 g 8,95 8,95 8,95 16,75 16,75 8,95 21,95 14, ,90 17,90 17,90 33,50 33,50 17,90 43,90 29,34 Økologisk letmælk 1 l 5,95 6,95 7,95 5,95 6,95 6,95 5,95 8, ,20 111,20 127,20 95,20 111,20 111,20 95,20 138,72 Hakket oksekød 8 12 % ca 2,5 kg Gaspakket ,37 142,67 148,2 119,04 162, , ,00 553,11 428,01 444,60 357,12 487,50 300,00 283,86 Kaffe Gevalia/Frellsen 31 36,95 36,95 37, ,18 Økologisk mel Kornkammeret 2 kg 18,75 18,75 20,95 20,95 18,75 21,95 18,75 20,74 Indkøbsaftale tilbudsjagt' Netto Fakta Føtex Kvickly SuperBest Net køb Økologisk Havregryn Kornkammeret 10,95 15,95 15,95 16,95 16,95 17,5 10,95 14,8 0,33 3,61 5,26 5,26 5,59 5,59 5,78 3,61 4,88 Tun i Vand g 25,73 43,02 32,43 60,32 25,73 25,95 34,38 28,76 0,21 5,40 9,03 6,81 12,67 5,40 5,45 7,22 6,04 Torskerogn 600 g 21,75 35,85 49,87 38,85 21,75 38, ,17 Makrelfilet i Tomat 850 g 38,42 38,42 54,06 74,46 66,3 101,66 38,42 62,43 0,5 19,21 19,21 27,03 37,23 33,15 50,83 19,21 31,22 Hakket Kylling 1 kg 55,56 59,88 59,88 66,56 61,11 65,55 55,56 53,13 Øko Okse Spegepølse 500 g 69,13 87,38 69,13 69,13 72,98 69,13 69,13 69,15 0,4 27,65 34,95 27,65 27,65 29,19 27,65 27,65 27,66 Grov Leverpostej 1,5 kg 37,5 68,35 91,87 37,5 74,85 74,85 74,85 50,19 2,5 93,75 170,88 229,68 93,75 187,13 187,13 187,13 125,48 Øko Kærgården 250 g 14,95 14,95 14,95 15,95 15,95 15,95 17,95 16, ,95 14,95 14,95 15,95 15,95 15,95 17,95 16,57 Økologisk fuldkorns pasta skruer 5 kg 99,5 109,5 109, ,5 109,5 99,5 109,2 1,7 169,15 186,15 186,15 212,50 271,15 186,15 169,15 185,64 Øko æg 30 stk 71,85 71,85 84,75 77,85 80,85 89,95 109,75 63,08 2,75 197,59 197,59 233,06 214,09 222,34 247,36 301,81 173,47 Øko gulerødder 1 kg , , ,00 24,00 27,00 30,00 44,85 48,00 39,00 30,75 Øko agurk m/film ,00 140,00 168,00 154,00 154,00 252,00 238,00 196,00 Laksefilet trimmet 1,8 2,2 kg 255,84 255,84 255,84 255,84 255,84 255,84 415, ,84 255,84 255,84 255,84 255,84 255,84 415,38 200,00 Ost Klovborg 45%ML ca 8 kg 519,8 705,28 697,44 519,8 818,24 718,96 718,92 527,5 0, ,06 226,68 224,16 167,06 262,98 231,07 231,06 169,54 Øko Ris brune lange 1 kg 15,8 17,96 17,95 15,8 17,95 15,8 30,95 14,5 Food Totalt Køkkenrulle 2,95 2,95 2,95 4,73 5,95 5,49 2,95 2,36 Toiletpapir 2,49 2,49 2,83 2,5 2,97 4,37 3,24 2, ,40 149,40 169,80 150,00 178,20 262,20 194,40 130,80 Dybfrostposer 10 10,95 12, , ,95 6,75 Engangstallerkner 0,58 0,58 1,05 0,8 0,58 0,63 0,58 0,68 Eengangsknive 0,33 0,65 0,45 0,33 0,7 1,66 0,33 0,2 Engangsgafler 0,44 0,65 0,45 0,44 0,7 1,66 0,44 0,2 Stanniol 5,98 5,98 5,98 6,25 6,98 7,5 5,98 8,98 Børnebleer 4 9 kg 1 1,85 1 2,27 1,21 2,8 1,37 1,2 Håndsæbe svane 21,95 33,25 24,95 29,95 24,95 24,95 21,95 37,93

13 Bilag 3 Dagligvarehandlen Daginst. 1 Dagligvarehandlen Opvaskemiddel svane 13,48 13,48 16,95 13,48 13,48 29,95 29,95 10,46 Maskinopvask pulver Mærkevare/Miljø ,95 79,95 79, ,47 Maskinopvask tablet Mærkevare/Miljø 1,75 2,85 2,85 2,85 2,85 2,96 1,75 1, ,50 74,10 74,10 74,10 74,10 76,96 45,50 33,28 EL pære spare 9/40W 46, ,98 46,98 49,95 68,5 47,95 50,5 Element/batteri alkalisk AA 2,87 3,33 2,87 4,99 9,98 9,98 8,24 2,76 El pære spare 14/60W 68,5 79,95 79,95 79,95 79,95 68,5 79,95 50,5 Husholdningsartikler Limstift 0,32 0,73 0,73 0,85 0,81 0,8 0,32 0,08 Saks 6,98 6,98 6,98 22,95 6,98 19,95 24,94 11,82 Brevordner 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47 6,75 Kopipapir 80 g 39,95 39,95 39,95 42,48 44,95 39,95 39,95 22,23 HP toner ,95 139,95 139,95 139,95 139,95 139, HP toner ,95 159,95 159,95 159,95 159,95 159, ,25 Kontorartikler Solcream faktor 15 64,95 64,95 64,95 89,95 64,95 64,95 64,95 81,93 Zincksalve 0,27 0,3 0,3 0,47 0,3 0,36 0,27 0,24 Børneplejeartikler billigste Netto Fakta Føtex Kvickly SuperBe st Net køb Gladsaxe aftale Læderfodbold Select Talento str ,8 Moon Car 6168, Badminton plastic fjerbold Mavis stk Antal enheder pr uge Indkøbsaftale tilbudsjagt' Netto Fakta Føtex Kvickly SuperBest Net køb Total køb ved sammenligning 1.726, , , , , , , ,24 Merpris i forhold til Aftalekøb 57,02 407,01 439,36 240,49 458,45 685,73 552,93 % Merpris 3,20% 22,82% 24,64% 13,49% 25,71% 38,45% 31,01% Hvis varen ikke findes i en butik, er der sat billigste pris ind. Omregning af enheder: eks. tun i vand 800 g. Priserne hos supermarkeder er typisk omregnet fordi de ikke fører cateringstørrelse. Institutionens forbrug pr. uge er ligeledes omregnet, pba. månedens forbrug af præcis den vare og yderlige omregnet ift. pk.størrelse. Eksempel = øko spegepølse 500g inst.forbrug 800g/pr. md. = 200g/pr. uge = 0,4 enhed Hvis der ikke står noget køb for institutionen på en vare, skyldes det, at vi ikke har kunnet identificere et køb.

14 Bilag 4 Dagligvarehandlen Daginst. 2 forbrug i maj omregnet billigste Netto Fakta Føtex Kvickly SuperBe st Net køb Rugbrød Skovmand 1000 g 8,95 8,95 8,95 16,75 16,75 8,95 21,95 14,67 12,5 111,88 111,88 111,88 209,38 209,38 111,88 274,38 183,38 Økologisk letmælk 1 l 5,95 6,95 7,95 5,95 6,95 6,95 5,95 8, ,05 132,05 151,05 113,05 132,05 132,05 113,05 164,73 Hakket oksekød 8 12 % ca 2,5 kg Gaspakket ,37 142,67 148,2 119,04 162, ,62 1,5 150,00 276,56 214,01 222,30 178,56 243,75 150,00 141,93 Kaffe Gevalia/Frellsen 31 36,95 36,95 37, ,18 Økologisk mel Kornkammeret 2 kg 18,75 18,75 20,95 20,95 18,75 21,95 18,75 20,74 Antal enheder omregnet til pr tilbudsjagt' Netto Fakta Føtex Kvickly Gladsaxe aftale uge SuperBest Net køb Indkøbsaftale Økologisk Havregryn Kornkammeret 10,95 15,95 15,95 16,95 16,95 17,5 10,95 14,8 0,25 2,74 3,99 3,99 4,24 4,24 4,38 2,74 3,70 Tun i Vand 800 g 25,73 43,02 32,43 60,32 25,73 25,95 34,38 28,76 0,23 5,92 9,89 7,46 13,87 5,92 5,97 7,91 6,61 Torskerogn 600 g 21,75 35,85 49,87 38,85 21,75 38, ,17 Makrelfilet i Tomat 850 g 38,42 38,42 54,06 74,46 66,3 101,66 38,42 62,43 0,23 8,84 8,84 12,43 17,13 15,25 23,38 8,84 14,36 Hakket Kylling 1 kg 55,56 59,88 59,88 66,56 61,11 65,55 55,56 53,13 Øko Okse Spegepølse 500 g 69,13 87,38 69,13 69,13 72,98 69,13 69,13 69,15 0,46 31,80 40,19 31,80 31,80 33,57 31,80 31,80 31,81 Grov Leverpostej 1,5 kg 37,5 68,35 91,87 37,5 74,85 74,85 74,85 50,19 1,79 67,13 122,35 164,45 67,13 133,98 133,98 133,98 89,84 Øko Kærgården 250 g 14,95 14,95 14,95 15,95 15,95 15,95 17,95 16,57 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Økologisk fuldkorns pasta skruer 5 kg 99,5 109,5 109, ,5 109,5 99,5 109,2 0,77 76,62 84,32 84,32 96,25 122,82 84,32 76,62 84,08 Øko æg 30 stk 71,85 71,85 84,75 77,85 80,85 89,95 109,75 63,08 0,75 53,89 53,89 63,56 58,39 60,64 67,46 82,31 47,31 Øko gulerødder 1 kg , ,25 3,75 30,00 30,00 33,75 37,50 56,06 60,00 48,75 38,44 Øko agurk m/film ,00 70,00 84,00 77,00 77,00 126,00 119,00 98,00 Laksefilet trimmet 1,8 2,2 kg 255,84 255,84 255,84 255,84 255,84 255,84 415, ,84 255,84 255,84 255,84 255,84 255,84 415,38 200,00 Ost Klovborg 45%ML ca 8 kg 519,8 705,28 697,44 519,8 818,24 718,96 718,92 527,5 0, ,89 245,44 242,71 180,89 284,75 250,20 250,18 183,57 Øko Ris brune lange 1 kg 15,8 17,96 17,95 15,8 17,95 15,8 30,95 14,5 Food Totalt Køkkenrulle 2,95 2,95 2,95 4,73 5,95 5,49 2,95 2,36 Toiletpapir 2,49 2,49 2,83 2,5 2,97 4,37 3,24 2, ,85 161,85 183,95 162,50 193,05 284,05 210,60 141,70 Dybfrostposer 10 10,95 12, , ,95 6,75 Engangstallerkner 0,58 0,58 1,05 0,8 0,58 0,63 0,58 0,68 Eengangsknive 0,33 0,65 0,45 0,33 0,7 1,66 0,33 0,2 Engangsgafler 0,44 0,65 0,45 0,44 0,7 1,66 0,44 0,2 Stanniol 5,98 5,98 5,98 6,25 6,98 7,5 5,98 8,98 Børnebleer 4 9 kg 1 1,85 1 2,27 1,21 2,8 1,37 1,2 Håndsæbe svane 21,95 33,25 24,95 29,95 24,95 24,95 21,95 37,93

15 Bilag 4 Dagligvarehandlen Daginst. 2 Dagligvarehandlen Opvaskemiddel svane 13,48 13,48 16,95 13,48 13,48 29,95 29,95 10,46 Maskinopvask pulver Mærkevare/Miljø ,95 79,95 79, ,47 Maskinopvask tablet Mærkevare/Miljø 1,75 2,85 2,85 2,85 2,85 2,96 1,75 1, ,50 85,50 85,50 85,50 85,50 88,80 52,50 38,40 EL pære spare 9/40W 46, ,98 46,98 49,95 68,5 47,95 50,5 Element/batteri alkalisk AA 2,87 3,33 2,87 4,99 9,98 9,98 8,24 2,76 El pære spare 14/60W 68,5 79,95 79,95 79,95 79,95 68,5 79,95 50,5 Husholdningsartikler Limstift 0,32 0,73 0,73 0,85 0,81 0,8 0,32 0,08 Saks 6,98 6,98 6,98 22,95 6,98 19,95 24,94 11,82 Brevordner 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47 6,75 Kopipapir 80 g 39,95 39,95 39,95 42,48 44,95 39,95 39,95 22,23 HP toner ,95 139,95 139,95 139,95 139,95 139, HP toner ,95 159,95 159,95 159,95 159, ,25 Kontorartikler Solcream faktor 15 64,95 64,95 64,95 89,95 64,95 64,95 64,95 81,93 Zincksalve 0,27 0,3 0,3 0,47 0,3 0,36 0,27 0,24 Børneplejeartikler billigste Netto Fakta Føtex Kvickly SuperBe st Net køb Gladsaxe aftale Læderfodbold Select Talento str ,8 Moon Car 6168, Badminton plastic fjerbold Mavis stk Antal enheder pr uge Indkøbsaftale tilbudsjagt' Netto Fakta Føtex Kvickly SuperBest Net køb Total køb ved sammenligning 1.372, , , , , , , ,86 Merpris i forhold til Aftalekøb 94,93 224,71 262,82 164,90 380,73 435,99 510,17 % Merpris 6,47% 15,31% 17,91% 11,23% 25,94% 29,70% 34,76% Hvis varen ikke findes i en butik, er der sat billigste pris ind. Omregning af enheder: eks. tun i vand 800 g. Priserne hos supermarkeder er typisk omregnet fordi de ikke fører cateringstørrelse. Institutionens forbrug pr. uge er ligeledes omregnet, pba. månedens forbrug af præcis den vare og yderlige omregnet ift. pk.størrelse. Eksempel = øko spegepølse 500g inst.forbrug 800g/pr. md. = 200g/pr. uge = 0,4 enhed Hvis der ikke står noget køb for institutionen på en vare, skyldes det, at vi ikke har kunnet identificere et køb.

16 Bilag 5 Institutionskøb der er faktureret i perioden 3 31 maj 2010 Institutuion Samtlige varekøb i kr. heraf kr. købt på aftaler Varekøb i kr. købt udenom aftaler % fremmedk øb Bemærkning Besparelse ved køb på aftale i en uge omsat til 4 uger mulighed for besparelse i % Omsorgscenter , , ,88 0,56% Alt købt på aftale Skole , , ,94 44,79% Daginst , , ,35 17,08% Daginst , , ,27 20,00% Fødevarer købes med begrundelsen at der er tale om pædagosisk indkøb men er købt via telefonordre eller internettet. Visse varer kan ikke defineres og er derfor ikke medregnet i besparelse kr 5.238,11 kr ,45 22,80% Købt via udlæg kr ,35. Varer kan ikke ses på udlægget varefakta kan derfor ikke sammenlignes og er ikke totalt med i besparelse kr 200,10 kr 800,40 2,29% Sammenligning kan ikke foretages de fleste steder grundet manglende varefakta og er derfor ikke medtaget. kr 1.826,99 kr 7.307,96 18,27%

17 Bilag 6 I dagligvarehandlen er det kun SuperBest der ikke havde tilbud på Rød peber Broccoli og Melon. Alle andre af nedensående varer var på tilbud Ingen af nedenstående varer var på tilbud i undersøgelsesperioden hos de leverandører som Gladsaxe Kommune har aftale med. Specialliste på Frugt og Grønt A B C D E F Art Netto Fakta Føtex Kvickly SuperBest Aftalekøb størrelse kvalitet Rød Peber Galla Æbler A. 3 ass farv. for 15, B. 3 ass. farver for 10, Flerkøbspris 5 3,33 6, C. 3 for 20, 6,8 D. 2 for 12, Flerkøbspris 2 2 1,2 2,5 2,4 D. 10 stk for 12, Broccoli ,95 12, ,75 Pærer Conference Flerkøbspris 1, ,5 A. meget modne 8 2,74 for 15, Bananer A. små 8 stk for 15, Flerkøbspris 1, ,5 3 B. små chiquta. 2,97 D. Små Kiwi Flerkøbspris 1,75 2 2,5 2,5 2,5 A. 1 kg 7 9stk 14, 2,9 og 4 gigant. 20,00 Honning Melon Flerkøbspris, uens størrelser A. 700 g. B. 1,00 kg. C. 2 for 30 á 1 kg D. 1,1 kg. 15,17 E. 1,0 kg Under aftalekøb er varen leveret og medfører ikke ekstra omkostninger til timeløn og transport.

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune BRUG AF SØNDERBORG KOMMUNES RAMMEAFTALER... 3 1. HVEM KØBER JEG IND FOR?... 3 2. HVAD SKER DER, HVIS JEG IKKE FØLGER INDKØBSVEJLEDNINGEN OG INDKØBSPOLITIKKEN?...

Læs mere

Kære Jacob. Tak for din henvendelse.

Kære Jacob. Tak for din henvendelse. Kære Jacob Tak for din henvendelse. Hvordan forklarer I, at de ældre og handicappede, som er nødsaget til at benytte den kommunale dagligvarelevering, skal betale overpriser ift. almindelige kunder? Det

Læs mere

Kostpolitik 2014-2016

Kostpolitik 2014-2016 Kostpolitik 2014-2016 Indholdet i denne pjece er drøftet og godkendt af forældrebestyrelsen i Daginstitutionen Kjellerup/Levring i maj 2014. Generelt Daginstitution Kjellerup/Levring ønsker at implementere

Læs mere

Økologisk Markedsnotat

Økologisk Markedsnotat Økologisk Markedsnotat Juni 2013 Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj www.okologi.dk 87 32 27 00 Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj www.okologi.dk - Tlf. 87 32 27 00 Indholdsfortegnelse Udviklingen i det økologiske

Læs mere

Bilag 1 Resultat af prisundersøgelse til Herlev Kommune

Bilag 1 Resultat af prisundersøgelse til Herlev Kommune Bilag 1 Resultat af prisundersøgelse til Herlev Kommune Indledning: Der er gennemført en prisanalyse for at sammenligne priserne hos Multi Indkøb med to supermarkedskæder. Der ønskes både en sammenligning

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Fodboldspillerens kosthåndbog

Fodboldspillerens kosthåndbog Fodboldspillerens kosthåndbog Indholdsfortegnelse Basiskost til fodboldspilleren... 3 Protein... 3 Kulhydrater... 3 Fedt... 4 Vitaminer og mineraler... 4 Væske... 5 Glykæmisk indeks Et redskab til måltidsplanlægning...

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune

Læs mere

Priser, timeløn og arbejdstid i 1880 for en faglært arbejder

Priser, timeløn og arbejdstid i 1880 for en faglært arbejder Priser, timeløn og arbejdstid i 1880 1 kg rugbrød... kr. 0,16 1 4 kg smør... kr. 0,50 1 pilsnerøl... kr. 0,08 Timeløn/faglært... kr. 0,27 1 l mælk... kr. 0,06 Ugentlig arbejdstid... timer 64 1 2 kg kaffe...

Læs mere

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Hvem skal bruge anbefalingerne? Anbefalingerne for sund frokost i vuggestuer og børnehaver er udviklet til dig, der tilbereder mad i daginstitutionen. Kommuner

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

Prisen for den gode kvalitet

Prisen for den gode kvalitet Prisen for den gode kvalitet Resumé af rapport om køkkenomkostninger, synliggørelse af egenproduktion og kvalitet i Patientkøkkenet på Regionshospital Randers BDO Kommunernes Revision, 2008 Regionshospitalet

Læs mere

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik.

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. Langhøj Dagtilbud og SFO Bækvej 6,Asp 7600 Struer Tlf: 96848940 Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. I forbindelse med den stigende interesse og fokus på sundhed og trivsel, skabes indsatser for at

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1)

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1) Indkøbslister til VBK 2.0 Vi har lavet indkøbslister til fase 1, hvor vi anbefaler, at du køber ind hver lørdag og tirsdag. Nogle af varerne vil du kunne bruge hele ugen, fx en pakke fuldkornsrugbrød,

Læs mere

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer.

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer. 1. Opgavesæt om metal Familien Falk bor her på Frederiksberg og består af mor og far (Camilla og Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Hvad indeholder din mad Øvelse 01

Hvad indeholder din mad Øvelse 01 Hvad indeholder din mad Øvelse 1 På de fleste madvarer kan du læse, hvad de indeholder. Heriblandt også hvor meget protein, kulhydrat og fedt madvaren indeholder pr. 1 gram. Beskrivelsen af maden kaldes

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret.

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret. Forår Brug forårets friske varer til at give kulør, smag og vitaminer til maden. På side 24 er der en oversigt over forårets billige og næringsrige sæsonvarer. Årstid 11 til vuggestuebørn Madplan Madplanen

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Portionerne i Menuplanen

Portionerne i Menuplanen Portionerne i Menuplanen I nedenstående skemaer finder du en oversigt over portionsstørrelser til hhv. vuggestue- og børnehavebørnene til dagens måltider; morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Køkkenet på Aarhus Sygehus

Køkkenet på Aarhus Sygehus Køkkenet på Aarhus Sygehus Vi er 100 medarbejdere fordelt på bagere, slagtere, kokke, ernæringsassistenter, økonomaer, PBére samt catere og husassistenter Vi laver mad til 800 patienter og 1500 kunder/gæster

Læs mere

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Forord I Hornsyld Idrætsbørnehus sætter vi fokus på sund kost. Derfor har vi fundet det relevant at udvikle en kostpolitik, idet vi anser barnets

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

23,- 29,- 11,- 20,- 9,- Cirkel kaffe eller Café Luxury Flere varianter. 350-500 g. g-pris maks. 65,71. Frit valg. Coop grøntsagsblandinger,

23,- 29,- 11,- 20,- 9,- Cirkel kaffe eller Café Luxury Flere varianter. 350-500 g. g-pris maks. 65,71. Frit valg. Coop grøntsagsblandinger, 1 pose 23,- Cirkel kaffe eller Café Luxury. 350-500 g. g-pris maks. 65,71. Frit valg 1 pose 11,- 1200 g Coop grøntsagsblandinger, wokblandinger eller bær. Dybfrost. 250-1000 g 29,- Kg-pris maks. 44,00.

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Krav til frokostmåltidet

Krav til frokostmåltidet Krav til frokostmåltidet Her ses Børnehuset Stauninggårdens krav til sammensætning og næringsindhold af frokostmåltidet ud fra de 8 madvaregrupper som er anbefalet af Fødevarestyrelsen. ***** Krav til

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.).

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.). KOGEBOG Kære Spejdere I sidder nu med Proviantudvalgets forslag til retter til aftensmåltidet, der kan laves ud fra de ingredienser, I kan hente i jeres proviantudlevering. Der kan selvfølgelig laves 10.000

Læs mere

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen Hvorfor overvægt Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job Elevator i stedet for trapper Bussen i stedet for cyklen Pizza, Fast food i stedet for sund mad Færdiglavet mad i stedet for hjemmelavet

Læs mere

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner 1 Anbefalinger for det sunde frokostmåltid til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration

Læs mere

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Hvordan kan jeg blive leverandør til min egen kommune? Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Indhold Fakta om kommunens indkøb Kommunal indkøbsanalyse - SKI Love og regler vedr. offentlig indkøb

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Madpyramiden i 3D lærervejledning

Madpyramiden i 3D lærervejledning 1 Madpyramiden i 3D lærervejledning Undervisningsmaterialet - Madpyramiden i 3D - er målrettet undervisning i indskolingen, men kan naturligvis også bruges på højere klassetrin. Materialet kan fx bruges

Læs mere

De økologiske arketyper

De økologiske arketyper De økologiske arketyper 2013 Baggrund I forbindelse med produktudvikling eller markedsføring af økologiske fødevarer er en traditionel segmentering, hvor markedet inddeles efter demografiske data, oftest

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til HANSENBERG En vejledning til leverandørerne HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding tlf.: +45 7932 0100 mail: hansenberg@hansenberg.dk Forord Forord v/direktør Birger Hørning S03 af Birger

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft Midtjylland - Øst Begrundelser Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå Generelt mange økologiske varer. Lavt fedtindhold i kød & pålæg. Lokker ikke med usunde varer man skal nærmest lede efter slik & chokolade.

Læs mere

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING Frokostmåltid i daginstitutioner 2015-17 Alle børn i daginstitutioner skal have tilbud om en kommunalt arrangeret frokostordning, som alternativ

Læs mere

Spis sundt med madpyramiden. Spis mest fra bunden og mindst fra toppen, spis mange grøntsager, spis fuldkorn

Spis sundt med madpyramiden. Spis mest fra bunden og mindst fra toppen, spis mange grøntsager, spis fuldkorn Spis sundt med madpyramiden Spis mest fra bunden og mindst fra toppen, spis mange grøntsager, spis fuldkorn Din sundhed begynder, når du køber ind I FDB bruger vi madpyramiden til at inspirere den danske

Læs mere

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Frokost i dagtilbud 2014 Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 20. august 2014 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009, var det et ønske fra Folketingets

Læs mere

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb:

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb: Hvorfor Madpakker til børn Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Når det man spiser er sundt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske www.æblebørn.dk ved Anette Opstrup, sundhedsplejerske og behandler Side 1 Med denne guide vil jeg give dig et bud på, hvilke kosttilskud, som du kan styrke dig

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Indkøbspolitik for SOPU

Indkøbspolitik for SOPU Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse

Læs mere

Kolde facts for friskere fødevarer.

Kolde facts for friskere fødevarer. 2012 BSH Hvidevarer A/S Ret til ændringer forbeholdes. Forbehold for trykfejl. R16 194 372 0 4/2012 BSH Hvidevarer A/S Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 siemens-home.dk Kolde facts for friskere

Læs mere

Sådan køber vi ind i Esbjerg Kommune

Sådan køber vi ind i Esbjerg Kommune Sådan køber vi ind i Esbjerg Kommune tekst&grafik 75 57 70 77 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Tlf: 7616 1616. Fax: 7616 1617 raadhuset@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk Indhold Forord Esbjerg Kommunes

Læs mere

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

Tallerken-modellen til dig der træner meget

Tallerken-modellen til dig der træner meget Tallerken-modellen til dig der træner meget ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager ¼ af din tallerken

Læs mere

Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning

Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning V E J LEDNING Januar 2012 Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning Denne vejledning beskriver kort, hvordan regnearkene til prissammenligning af indkøb anvendes. Overordnet kan redskabet bruges

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

Fødevarerministeriet. Kravspecifikation. EU udbud. Kaffe, te og relaterede produkter

Fødevarerministeriet. Kravspecifikation. EU udbud. Kaffe, te og relaterede produkter Bilag 2A Fødevarerministeriet Kravspecifikation EU udbud Kaffe, te og relaterede produkter 1 af 9 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Omfang... 3 3. Formål... 3 4. Ordregivers krav og mindstekrav... 4 5. Priser,

Læs mere

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år Kostpolitik Kostpolitik 0-6 år Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik - for børn i kommunale dagtilbud Denne pjece indeholder Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik for børn i alderen 0 til 6 år i dagtilbud

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION Tidsperspektiv: Ca. 1 år Læs mere om: Fase 1: Beslutningen træffes Fase 2: Hvad er status? Fase 3: Hvor vil vi hen? Fase 4: Hvad skal ændres? Fase 5: Indkøringsfasen

Læs mere

o f t e re 6 om dag e n?

o f t e re 6 om dag e n? få r ø ko logiske forbrugere o f t e re 6 om dag e n? Videnskabelig assistent Sigrid Denver Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet sd[a]foi.dk Seniorforsker, ph.d. Tove Christensen Fødevareøkonomisk

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune Indkøbs- og udbudspolitik Randers kommune Vedtaget af Randers Byråd d. 25. marts 2008 1 1. Indledning. 3 2. Formål. 3 3. Hvad og hvem er omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken? 4 3.1. Hvad. 4 3.2. Hvem.

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB Indholdsfortegnelse KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB PERSONLIG PLAN TIL DIG DER VIL HAVE SUCCES MED VÆGTTAB 3 4 5 7 9 Komplet kostplan

Læs mere

Mad- og Måltidspolitik

Mad- og Måltidspolitik Mad- og Måltidspolitik 2014 Idræts og naturbørnehuset Tingvej 3 6535 Branderup J 13-01-2014 2 Mad- og Måltidspolitik 1. Derfor er det vigtigt at vi har en mad- og måltidspolitik. Hvad og hvorfor: - Idræts-

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø?

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Sorø Bibliotek 21. september 2011 Idemager: Anne Grete Rasmussen, www.frugrøn.dk Tidligere lektor og pæd. IT-koordinator på Ankerhus 1 Disposition Præsentation FruGrøn

Læs mere

Partnerskab for offentlige grønne indkøb indkøbsmål

Partnerskab for offentlige grønne indkøb indkøbsmål Partnerskab for offentlige grønne indkøb indkøbsmål 28. august 2013 Deltagerne i partnerskabet forpligter sig til: At følge de fælles konkrete indkøbsmål at have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår,

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune 1. Politikker Dokument: Indkøbspolitik Dok. Nr. 1.9 Version: 1 Niveau: 2 Dato 050508 Side 1 af 11 Indkøbspolitik Formål For at skabe den bedst mulige økonomi omkring

Læs mere

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL EGENKONTROL For kantinen på Næshøjskolen 2008 Side 1 2. september 2013 FORORD... 4 REVISION & UNDERSKRIFTER... 5 DAGLIG ARBEJDSGANG I KANTINEN.... 6 PRODUKTION... 7 VARM PRODUKTION... 7 KOLD PRODUKTION...

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen UDBUDSSTRATEGI for udbud af Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21.12.2010 Udbudsstrategi 21122011.DOC Side 1 Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

Guide. af online supermarkeder. Stor test. sider. Se hvor det er BEDST og BILLIGST. September 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. af online supermarkeder. Stor test. sider. Se hvor det er BEDST og BILLIGST. September 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide September 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Stor test af online supermarkeder 24 sider Se hvor det er BEDST og BILLIGST Mad med et klik INDHOLD: Daligvarehandel

Læs mere

Indkøbspolitik Februar 2013

Indkøbspolitik  Februar 2013 Indkøbspolitik Februar 2013 1. Grundlag for indkøbspolitikken Indkøbspolitikken tager sit udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for kommunens indkøbsfunktioner.

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

2A Connectivity for Procurement

2A Connectivity for Procurement Indkøb 2A Connectivity for Procurement Morten Høegh-Guldberg DTU e-handel Basware brugerforum d. 12. oktober 2011 Morten Høegh-Guldberg e-handelskoordinator Afdelingen for Økonomi og Regnskab Anker Engelundsvej

Læs mere

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen voksenuddannelse Skriftlig prøve (4 timer) AVU132-MAT/D Mandag den 27. maj 2013 kl. 9.00-13.00 KRAM (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Indkøbspolitik for Aalborg Kommune

Indkøbspolitik for Aalborg Kommune Indkøbspolitik for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitikkens formål... 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 2 Indkøbspolitikkens indhold... 3 Indkøbsorganisationens opbygning...

Læs mere

Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for at mestre eget liv og sundhed, så størst mulig livskvalitet opnås.

Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for at mestre eget liv og sundhed, så størst mulig livskvalitet opnås. HILLERSLEV SKOLE Overordnet kostpolitik for Thisted Kommune Den 11. september 2014 Vores ref.: KVR Sagsnr.: 119187 BrevID.: 1313506 Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for

Læs mere