Indkøbsafdelingen / Center for Økonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkøbsafdelingen / Center for Økonomi"

Transkript

1 Indkøbsafdelingen / Center for Økonomi Gladsaxe Kommune Undersøgelse af kommunens indkøbsaftaler kontra lokal handel Sammenligning af priser og tidsforbrug på udvalgte varer og udvalgte institutioner i maj 2010

2 Baggrund Byrådet besluttede på sit møde sag nr. 64, at indkøbskontoret skulle gennemføre en undersøgelse af et par udvalgte institutioners indkøb af varer på forskellige vareområder over en måned. Undersøgelsens resultater skal forelægges økonomiudvalget. Undersøgelsen skal sammenligne de priser, tidsforbrug og andre forhold, som for eksempel sundheds- og arbejdsmiljøforhold, som institutioner har 1. hvis de handler i lokale forretninger 2. hvis de benytter kommunens indkøbsaftaler. I en kommune af Gladsaxes størrelse vil langt de fleste udbud være undergivet EU-lovgivningen for udbud. Det følger heraf, at der ikke kan gives frihed til at handle hvor man vil. Det fremgår af indkøbspolitikken, at det er obligatorisk at bruge de indgåede aftaler. Der er dog mulighed for at handle lokalt, når der er tale om pædagogiske indkøb, hvor brugere/børn deltager aktivt. Gladsaxe Kommune har haft 11 EU-udbud på forskellige områder inden for fødevarer. Her har lokale supermarkeder også haft mulighed for at afgive tilbud, men ingen supermarkeder har nogensinde afgivet tilbud. I denne analyse forholder vi os udelukkende til det udstukne kommissorium om en prisundersøgelse. Hvornår og Hvor har vi søgt oplysninger Undersøgelsen har strakt sig over maj måned. Vi har undersøgt, hvilke varer der købes; dels via økonomisystemet og dels via statistikker fra vores egne leverandører. Køb hos lokale supermarkeder kan ikke altid fortolkes via økonomisystemet, idet boner og fakturaer ikke giver præcise oplysninger om tilbudsvarer, vægt, kvalitet. Derfor har vi på udvalgte dage - 8. og 11. maj - været i lokale supermarkeder og undersøgt priserne. Dette er sket hos Fakta, Netto, Kvickly, SuperBest (også via internet) og Føtex. Endelig har vi undersøgt priser via internettet hos billigste netudbyder. Hvilke varer For at kunne gennemføre en prissammenligning, der giver mening, har vi fortrinsvis taget varer, som er sammenlignelige, dvs. varer der kan købes både hos egne leverandører og i dagligvarehandlen. Vi har udvalgt 20 forskellige fødevarer og 20 forskellige andre varer, som alle bruges jævnligt. Udgangspunktet for de valgte produkter er taget fra en top-50 statistik fra vores største leverandører INCO, som også figurerer på de udvalgte institutioners forbrug. 2

3 Fra top-50 statistikken har vi valgt det rugbrød der er købt flest af. Men vi har ikke medtaget andre rugbrød, fordi der er forskel på pakningsstørrelser og priser. Det samme gør sig gældende for mælkeprodukter. Dog er der enkelte produkter, hvor det ikke har været muligt at finde nøjagtig samme produkt. Som eksempel kan nævnes, at agurk findes fra størrelse 16 ( g) til størrelse 12 ( g). Udover fødevarerne har vi udvalgt nogle hyppigt købte produkter inden for aftørringspapir, bleer, papir, opvaskemidler m.m. Men det viser sig at disse produkter ikke købes hos lokale supermarkeder. Vi har dog valgt at bibeholde dem i skemaerne som illustration af prisniveau. Varerne fremgår af Bilag 1. Hvem danner baggrund/basis Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har udpeget a. 1 skole b. 2 daginstitutioner c. 1 omsorgscenter Ad a. Valgte skole er ikke helt retningsgivende for skoleområdet. Skolen har med begrundelsen pædagogiske indkøb indkøbt en del fødevarer telefonisk eller via internettet hos leverandør, som vi ikke har aftale med. Fakturaerne kan ikke afkodes, og derfor kan varerne heller ikke medregnes. Se bilag 2 og bilag 5. Ad b. Børneinstitutionerne er ret ens i forhold til køb uden for aftalerne. Der købes ca. 20 % uden for vores egne aftaler. Se bilagene 3 og 4. Ad c. Det viser sig at omsorgscentre ikke er relevante i denne undersøgelse, da næsten alt bliver købt på aftaler og minimalt handles udenfor. Se bilag 5. Overordnet kan det siges, at det for omsorgscentrene ganske enkelt ikke er attraktivt at handle udenfor aftalerne. Dels, fordi de i kraft af deres størrelse, opnår endnu bedre priser end mindre institutioner, dels fordi der er tale om mængder, som det ikke er muligt selv at indkøbe og transportere. Endelig hersker der hos omsorgscentrene en generel indstilling til, at det er nemmest at bestille elektronisk eller telefonisk hos kommunens leverandører. Bilag 5 adskiller sig fra de øvrige bilag ved, at der her er tale om institutionens komplette varekøb i maj måned, dvs. ikke kun de udvalgte varer i denne undersøgelse. 3

4 Varefakta/sammenligning Detailhandelen benytter sig udelukkende af prisparameter. Den vare der er udbudt, kan være på tilbud som trækplaster i den enkelte forretningskæde, hvorfor der er medtaget både tilbudsvarer og varer til normal pris. Specielt på mælk benytter detailkæderne sig af at holde en fast lav pris, der betyder, at butikken sælger billigere, end de køber. Men dette gør sig også ofte gældende for andre varer. De leverandører, indkøbsafdelingen har indgået aftale med, kører også i perioder med kampagnepriser. Der er dog ingen af de undersøgte varer, der i undersøgelsesperioden har været på tilbud. Prisen er omregnet for de produkter, hvor dagligvaremarkedet kun tilbyder små portioner f.eks. Makrelfilet i tomat på 185 g og forbruget i Gladsaxe Kommunes institutioner hovedsagelig er på 850 g. I andre tilfælde, som f.eks. bleer, er priserne omregnet i stk. Frugt og Grønt har stor fokus for institutionerne. Derfor har vi udvalgt yderligere 7 produkter der købes meget af og sammenlignet detailhandelen kontra egne aftaler se bilag 6. Som det kan ses af sidste kolonne, var de fleste af disse varer på kampagnetilbud den valgte uge. I betragtning af at de ikke var på tilbud hos vores egen leverandører, ligger priserne fornuftigt. Men indkøbskontoret vil også fremover have fokus på frugt og grønt-aftalerne. I kommunens priser er der inkluderet transport til institutionen og i priserne fra supermarkederne er der ikke tillagt medarbejderens arbejdstid på. Se afsnit Tidsforbrug side 5. Prissammenligning Sammenligningen af de 2 børneinstitutioners forbrug giver et klart billede af, at forbruget er altafgørende for hvem, der på dagligmarkedet er billigst. Hvis man kun ser på det enkelte køb, kan det forekomme at supermarkeder er billigst. Men tillægger man yderligere medarbejderens arbejdstid, vil egne aftaler altid være billigst. Generelt giver det et klart billede af, at Gladsaxe Kommunes aftaler er billigst. Hvis eet supermarked ikke sælger en vare, er der ved sammenligningen indsat den billigste pris der er fundet, hvilket giver supermarkederne en fordel i prissammenligningen. Nedenfor har vi beregnet prisforskellen mellem Gladsaxe Kommunes aftaler og supermarkeder. Beregningen er foretaget på basis af en uges vareforbrug (jævnfør bilag 1). På grund af stor variation i kostsammensætningen er der ikke uge for uge samme forbrug af de udvalgte produkttyper. Derfor har vi været nødt til at lave gennemsnitsberegninger. Daginstitution 1 Gennemsnitligt forbrug vil på kommunens aftaler være kr ,24 Hvis man går på tilbudsjagt kr ,92 Netto kr ,25 Fakta kr ,60 Billigste i ugen er Føtex (årsag ost ½ pris, leverpostej og mælk på tilbud) kr ,73 Kvickly kr ,69 4

5 Dyreste var SuperBest kr ,97 Nethandel kr ,17 Forskellen til billigste supermarked er 13,49 % højere end Gladsaxe Kommunes aftaler (bilag 3). Daginstituion 2 Gennemsnitligt forbrug vil på kommunens aftaler være kr ,86 Hvis man går på tilbudsjagt kr ,92 Netto kr ,57 Fakta kr ,68 Billigste i ugen er Føtex (årsag ost ½ pris, leverpostej og mælk på tilbud) kr ,75 Kvickly kr ,59 Dyreste var SuperBest kr ,85 Nethandel kr ,03 Forskellen til billigste supermarked er % højere end Gladsaxe Kommunes aftaler (bilag 4). Skole har kun brugt ganske få af de udvalgte varer. Gennemsnitligt forbrug vil på kommunens aftaler være kr. 580,18 Hvis man går på tilbudsjagt kr. 562,91 Netto kr. 667,70 Fakta kr. 775,45 Føtex kr. 741,00 Kvickly kr. 708,27 Dyreste var SuperBest kr. 981,47 Billigste i ugen er Nethandel kr. 667,35 Forskellen til billigste supermarked er % højere end Gladsaxe Kommunes aftaler (bilag 2). Tidsforbrug Transaktionsomkostningerne i form af arbejdstid bør ikke undervurderes. Koster det blot 3/4 time at gå i byen, plus 15 min. til efterbehandling af faktura/udlæg, frem for at bestille elektronisk eller pr telefon, er der en meromkostning på ca. 150 kr. hver gang. Det at købe tilbud i supermarkeder, er således ikke økonomisk, når den ansattes arbejdsløn indregnes. Der er ikke medregnet tidsforbrug ved restordrer eller fejl i leverancer i nedenstående tal, fordi der kan forekomme restordrer og dårlige varer både ved egne leverandører og når man selv henter varer i en detailbutik. Tidsforbrug egne aftaler I beregning af om et køb er mest økonomisk fordelagtigt skal tidsforbruget på at gennemføre indkøbet indgå. Derfor har vi i Gladsaxe besluttet at alle kommunens indkøb som udgangspunkt foretages digitalt, fordi indkøbsproceduren og betalingsproceduren er sammenkædet. Elektronisk eller telefonisk bestilling kan foretages på gennemsnitligt 10 min pr. gang inklusiv kontering. Hvis faktura og ordre matcher på beløbet, sker der automatisk betaling af faktura. Hvis der ikke er fakturamatch, skal der tillægges 5 min. Dette giver en lønudgift ved egne køb på ca kr. pr. år. Tidsforbrug detailhandelen Hvis man selv skal i byen for at købe varer, vil et tidsforbrug på mellem minutter 2 x om ugen ikke være urealistisk. 5

6 Vi har mellem 200 og 300 medarbejdere som foretager indkøb i kommunen. Men det realistiske tal, hvis vi taler indkøb af fødevarer, er 158 x 2 (antal køb pr. institution ugentligt) x 50 uger x timeløn (150 kr. for 1 time). Det giver en lønudgift ved at handle i supermarkeder på ca kr. pr år. Når det er fødevarer, man selv skal slæbe hjem, er 2 køb pr. institution lavt sat og timelønnen er sat til et gennemsnit af en køkkenmedarbejder og en kostfaglig eneansvarlig løntrin 3 tillagt pension, svarende til en helt ny medarbejder. Det er muligt fortsat i særlige situationer at undlade at købe ind digitalt. Konkret drejer det sig om indkøb under ekskursioner/lejrskoler samt indkøb, hvor børn/unge/brugere deltager aktivt med et pædagogisk/aktiverende sigte. Arbejdsmiljø Det bedste for arbejdsmiljøet er at få varerne leveret til institution og sågar helt ind i ønsket lokale. Det er ikke formålstjenligt, at kommunens medarbejdere skal bære/slæbe tunge indkøbsposer hjem til institutionen fra supermarkedet. Det kan give problemer med ondt i ryggen og nakken eller andre former for muskel- og skeletbesvær. Netop problemer med muskel- og skeletbesvær er en af de største årsager til længerevarende sygefravær i Danmark og betyder desuden, at mange ansatte må forlade arbejdsmarkedet før tid. Ifølge Arbejdstilsynet må man ikke bære mere end ca. 12 kg uden brug af hjælpemidler. Da man hurtigt kan komme op på 12 kg, når der skal købes ind til en institution, ender det med, at der skal gås flere gange eller at der er 2 medarbejdere, der skal af sted. Miljø og Egenkontrol Når man benytter kommunens indkøbsaftaler, har de været i udbud. Det vil sige, der har været beskrevet en hel række krav til produkterne, der skal være opfyldt. Gladsaxe Kommune har en grøn profil. Vi gør derfor et stort arbejde ud af at sørge for, at der kommer miljøvenlige produkter på aftalerne. På fødevareområdet skal det være muligt at indkøbe økologiske varer. Vi ser dokumentation på egenkontrolprogram og kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen, inden vi indgår aftaler. For fødevarer gælder, at det er lovpligtigt for alle virksomheder, herunder også skoler og børneinstitutioner, der fremstiller mad, at gennemføre egenkontrol. Egenkontrollen skal sikre, at gældende retningslinier for god fødevarehygiejne overholdes, så ingen børn og voksne risikerer at bliver syge af den mad, der serveres. Denne egenkontrol er klart sværere at overholde for fødevarer, som man selv har hentet, og som ikke er opbevaret på køl på vejen tilbage til institutionen. På andre produktområder stiller vi konkrete krav til leverandør og produkter, blandt andet om grønt regnskab, certificeringer og miljømærker eller økologimærker. Eksempelvis indenfor rengøringsmidler stilles der højere miljøkrav til salg til erhvervslivet end til detailhandelen. Alle disse krav bliver ikke stillet til supermarkederne, og derfor er det mere sikkert for medarbejderen at handle på vores egne aftaler. 6

7 Hvilke gevinster er der ved egne aftaler Indkøbskontoret sørger for koordinering af kommunens samlede forbrug af varer og sikrer via udbud, at indkøbene sker økonomisk mest fordelagtigt. Samordning af indkøb, hvor Gladsaxe optræder som én kunde, medvirker til, at kommunen lettere kan indgå mere fordelagtige aftaler efter devisen jo mere der købes på aftalen, jo større rabat til alle. Vores egne leverandører har desuden et langt større og bredere sortiment på både konventionelle og økologiske varer, end supermarkedskæderne kan tilbyde. Ydermere er der forskel i sortimentsstørrelse, eksempelvis kan man kun købe små dåser makrelfilet i supermarkeder, men hos egne leverandører kan der købes 850 g dåser og dette gør håndteringen i køkkenet lettere. Ved køb på internettet er der hyppigt tale om et leveringsgebyr eller krav om et mindste køb for at undgå gebyr. Gladsaxe Kommunes egne aftaler indgås gebyrfrit og så vidt muligt frit leveret på bestillingsstedet. Som det ses i bilagene er der store besparelser ved brug af egne aftaler alene når der ses på varens pris, men også når tidsforbruget på købet tillægges. Rådgivning Hos kommunens sundhedskonsulenter kan køkkenmedarbejdere få vejledning og deltage i kurser i ernæringsrigtig og sund kost samt egenkontrol. Indkøbskontoret yder rådgivning af alle kommunens institutioner og skoler om,hvilken leverandør, som er bedst og billigst for den enkelte. Hvis man over en periode oplever f.eks. høje priser eller en dårlig kvalitet tager man hurtigst muligt kontakt til indkøbskontoret, som derefter sørger for at leverandøren får rettet op på forholdet. Indkøbskontoret yder derudover rådgivning og giver kurser i elektroniske indkøb. Leverandørerne udsender produktdatablade og pjecer om årstidens fødevarer og inviterer på virksomhedsbesøg, hvor leverandørens muligheder og produkter præsenteres. Afsluttende bemærkninger Som det ses af undersøgelsen kan kommunen samlet set spare en hel del ved at benytte vores egne indkøbsaftaler og handle elektronisk hos de leverandører, hvor det er muligt. Men det at handle mest effektivt kræver, at de indkøbende medarbejdere opnår viden og rutine inden for områderne 1. hvilke indkøbsaftaler kommunen har indgået 2. hvor der handles mest økonomisk 3. hvordan det elektroniske indkøbssystem fungerer. Denne viden opnås bedst, hvis indkøb koncentreres på færre medarbejdere. Center for økonomi anbefaler, at der ses på, hvordan indkøb bedst kan organiseres i institutioner og skoler. I forbindelse med denne undersøgelse, benytter indkøbskontoret anledningen til at se på, om nogle af aftalerne kan yderligere optimeres. 7

8 Varefakta Fakta Rugbrød Skovmand 1000 g 8,95 Økologisk letmælk 1 l Thiese 7,5 Hakket oksekød 8 12 % ca 2,5 kg Gaspakket 700 g 9 15 % 39,95 142,7 Kaffe Gevalia/Frellsen Gevalia 36,95 Økologisk mel Kornkammeret 2 kg 20,95 Økologisk Havregryn Kornkammeret 15,95 Tun i Vand g 140/185 g 7,5 Torskerogn 600 g Amanda 3 x 80 g 49,87 Makrelfilet i Tomat 850 g 125 g hele stykker 7,95 54,06 Hakket Kylling 1 kg 450 g 3 6 % 26,95 59,88 Øko Okse Spegepølse 500 g havde ingen Grov Leverpostej 1,5 kg 200 g Stryhn 12,25 91,87 Øko Kærgården 250 g havde ingen Økologisk fuldkorns pasta skruer 5 kg 500 g 10,95 109,5 Øko æg 30 stk 6 stk L/XL 16,95 84,75 Øko gulerødder 1 kg 9 Øko agurk m/film str g 12 Laksefilet trimmet 1,8 2,2 kg havde ingen Ost Klovborg 45%ML ca 8 kg 87,18 pr. kg 697,4 Øko Ris brune lange 1 kg ikke lange 17,95 Køkkenrulle 4 rl 2 lags 11,8 2,95 Toiletpapir 6 rl 3 lags 16,95 2,83 Dybfrostposer 100 stk 12,95 Engangstallerkner 22 cm pap 20 stk 19 Eengangsknive 20 stk 9 Engangsgafler 20 stk 9 Stanniol discount 2 rl 11,95 5,98 Børnebleer 4 9 kg 8 18 kg 55 stk 55 Kopipapir 80 g havde ingen Brevordner havde ingen Håndsæbe svane 500 ml Opvaskemiddel svane Minirisk 500 ml 16,95 Maskinopvask svane Maskinopvask pulver Neophos 2,5 kg 38 Maskinopvask tablet Neophos 14 stk 39,95 2,85 Limstift 2 stk 21,95 á 15 g 10,98 Saks Solcream faktor 15 Zincksalve HP toner 350

9 HP toner 351 EL pære spare 9/40W El pære spare 14/60W Element/batteri alkalisk AA Tilbud 8 stk 22,95 2,87

10 Bilag 2 Dagligvarehandlen Skole skoles forbrug i maj omregnet billigste Netto Fakta Føtex Kvickly SuperBe st Net køb Antal enheder Gladsaxe aftale pr uge Rugbrød Skovmand 1000 g 8,95 8,95 8,95 16,75 16,75 8,95 21,95 14,67 0,25 2,24 2,24 2,24 4,19 4,19 2,24 5,49 3,67 Økologisk letmælk 1 l 5,95 6,95 7,95 5,95 6,95 6,95 5,95 8,67 Hakket oksekød 8 12 % ca 2,5 kg Gaspakket ,37 142,67 148,2 119,04 162, ,62 Kaffe Gevalia/Frellsen 31 36,95 36,95 37, ,18 Økologisk mel Kornkammeret 2 kg 18,75 18,75 20,95 20,95 18,75 21,95 18,75 20,74 tilbudsjagt Netto Fakta Føtex Kvickly SuperBest Net køb Indkøbs aftale Økologisk Havregryn Kornkammeret 10,95 15,95 15,95 16,95 16,95 17,5 10,95 14,8 0,25 2,74 3,99 3,99 4,24 4,24 4,38 2,74 3,70 Tun i Vand g 25,73 43,02 32,43 60,32 25,73 25,95 34,38 28, ,46 86,04 64,86 120,64 51,46 51,90 68,76 57,52 Torskerogn 600 g 21,75 35,85 49,87 38,85 21,75 38, ,17 Makrelfilet i Tomat 850 g 38,42 38,42 54,06 74,46 66,3 101,66 38,42 62,43 Hakket Kylling 1 kg 55,56 59,88 59,88 66,56 61,11 65,55 55,56 53,13 Øko Okse Spegepølse 500 g 69,13 87,38 69,13 69,13 72,98 69,13 69,13 69,15 Grov Leverpostej 1,5 kg 37,5 68,35 91,87 37,5 74,85 74,85 74,85 50,19 Øko Kærgården 250 g 14,95 14,95 14,95 15,95 15,95 15,95 17,95 16,57 Økologisk fuldkorns pasta skruer 5 kg 99,5 109,5 109, ,5 109,5 99,5 109,2 0,75 74,63 82,13 82,13 93,75 119,63 82,13 74,63 81,90 Øko æg 30 stk 71,85 71,85 84,75 77,85 80,85 89,95 109,75 63,08 0,75 53,89 53,89 63,56 58,39 60,64 67,46 82,31 47,31 Øko gulerødder 1 kg , ,25 1 8,00 8,00 9,00 10,00 14,95 16,00 13,00 10,25 Øko agurk m/film ,00 70,00 84,00 77,00 77,00 126,00 119,00 98,00 Laksefilet trimmet 1,8 2,2 kg 255,84 255,84 255,84 255,84 255,84 255,84 415, Ost Klovborg 45%ML ca 8 kg 519,8 705,28 697,44 519,8 818,24 718,96 718,92 527,5 Øko Ris brune lange 1 kg 15,8 17,96 17,95 15,8 17,95 15,8 30,95 14,5 Food Totalt Køkkenrulle 2,95 2,95 2,95 4,73 5,95 5,49 2,95 2,36 0,75 2,21 2,21 2,21 3,55 4,46 4,12 2,21 1,77 Toiletpapir 2,49 2,49 2,83 2,5 2,97 4,37 3,24 2,18 Dybfrostposer 10 10,95 12, , ,95 6,75 0,75 7,50 8,21 9,71 7,50 8,21 7,50 8,96 5,06 Engangstallerkner 0,58 0,58 1,05 0,8 0,58 0,63 0,58 0, ,50 188,50 341,25 260,00 188,50 204,75 188,50 221,00 Eengangsknive 0,33 0,65 0,45 0,33 0,7 1,66 0,33 0, ,75 48,75 33,75 24,75 52,50 124,50 24,75 15,00 Engangsgafler 0,44 0,65 0,45 0,44 0,7 1,66 0,44 0, ,00 113,75 78,75 77,00 122,50 290,50 77,00 35,00 Stanniol 5,98 5,98 5,98 6,25 6,98 7,5 5,98 8,98 Børnebleer 4 9 kg 1 1,85 1 2,27 1,21 2,8 1,37 1,2 Håndsæbe svane 24,95 33,25 24,95 29,95 24,95 24,95 21,95 37,93

11 Bilag 2 Dagligvarehandlen Skole skoles forbrug i maj omregnet billigste Netto Fakta Føtex Kvickly SuperBe st Net køb Gladsaxe aftale Antal enheder pr uge tilbudsjagt' Netto Fakta Føtex Kvickly SuperBest Net køb Indkøbs aftale Opvaskemiddel svane 13,48 13,48 16,95 13,48 13,48 29,95 29,95 10,46 Maskinopvask pulver Mærkevare/Miljø ,95 79,95 79, ,47 Maskinopvask tablet Mærkevare/Miljø 1,75 2,85 2,85 2,85 2,85 2,96 1,75 1,28 EL pære spare 9/40W 46, ,98 46,98 49,95 68,5 47,95 50,5 Element/batteri alkalisk AA 2,87 3,33 2,87 4,99 9,98 9,98 8,24 2,76 El pære spare 14/60W 68,5 79,95 79,95 79,95 79,95 68,5 79,95 50,5 Husholdningsartikler Limstift 0,32 0,73 0,73 0,85 0,81 0,8 0,32 0,08 Saks 6,98 6,98 6,98 22,95 6,98 19,95 24,94 11,82 Brevordner 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47 6,75 Kopipapir 80 g 39,95 39,95 39,95 42,48 44,95 39,95 39,95 22,23 HP toner ,95 139,95 139,95 139,95 139,95 139, HP toner ,95 159,95 159,95 159,95 159,95 159, ,25 Kontorartikler Solcream faktor 15 64,95 64,95 64,95 89,95 64,95 64,95 64,95 81,93 Zincksalve 0,27 0,3 0,3 0,47 0,3 0,36 0,27 0,24 Børneplejeartikler Læderfodbold Select Talento str ,8 Moon Car 6168, Badminton plastic fjerbold Mavis stk Total køb ved sammenligning 562,91 667,70 775,45 741,00 708,27 981,47 667,35 580,18 Merpris i forhold til Aftalekøb 17,27 87,52 195,27 160,82 128,09 401,29 87,17 % Merpris 2,98% 15,09% 33,66% 27,72% 22,08% 69,17% 15,02% Hvis varen ikke findes i en butik, er der sat billigste pris ind. Omregning af enheder: eks. tun i vand 800 g. Priserne hos supermarkeder er typisk omregnet fordi de ikke fører cateringstørrelse. Institutionens forbrug pr. uge er ligeledes omregnet, pba. Månedens forbrug af præcis den vare og yderlige omregnet ift. pakningsstørrelse.

12 Bilag 3 Dagligvarehandlen Daginst. 1 forbrug i maj omregnet billigste Netto Fakta Føtex Kvickly SuperBe st Net køb Antal enheder Gladsaxe aftale pr uge Rugbrød Skovmand 1000 g 8,95 8,95 8,95 16,75 16,75 8,95 21,95 14, ,90 17,90 17,90 33,50 33,50 17,90 43,90 29,34 Økologisk letmælk 1 l 5,95 6,95 7,95 5,95 6,95 6,95 5,95 8, ,20 111,20 127,20 95,20 111,20 111,20 95,20 138,72 Hakket oksekød 8 12 % ca 2,5 kg Gaspakket ,37 142,67 148,2 119,04 162, , ,00 553,11 428,01 444,60 357,12 487,50 300,00 283,86 Kaffe Gevalia/Frellsen 31 36,95 36,95 37, ,18 Økologisk mel Kornkammeret 2 kg 18,75 18,75 20,95 20,95 18,75 21,95 18,75 20,74 Indkøbsaftale tilbudsjagt' Netto Fakta Føtex Kvickly SuperBest Net køb Økologisk Havregryn Kornkammeret 10,95 15,95 15,95 16,95 16,95 17,5 10,95 14,8 0,33 3,61 5,26 5,26 5,59 5,59 5,78 3,61 4,88 Tun i Vand g 25,73 43,02 32,43 60,32 25,73 25,95 34,38 28,76 0,21 5,40 9,03 6,81 12,67 5,40 5,45 7,22 6,04 Torskerogn 600 g 21,75 35,85 49,87 38,85 21,75 38, ,17 Makrelfilet i Tomat 850 g 38,42 38,42 54,06 74,46 66,3 101,66 38,42 62,43 0,5 19,21 19,21 27,03 37,23 33,15 50,83 19,21 31,22 Hakket Kylling 1 kg 55,56 59,88 59,88 66,56 61,11 65,55 55,56 53,13 Øko Okse Spegepølse 500 g 69,13 87,38 69,13 69,13 72,98 69,13 69,13 69,15 0,4 27,65 34,95 27,65 27,65 29,19 27,65 27,65 27,66 Grov Leverpostej 1,5 kg 37,5 68,35 91,87 37,5 74,85 74,85 74,85 50,19 2,5 93,75 170,88 229,68 93,75 187,13 187,13 187,13 125,48 Øko Kærgården 250 g 14,95 14,95 14,95 15,95 15,95 15,95 17,95 16, ,95 14,95 14,95 15,95 15,95 15,95 17,95 16,57 Økologisk fuldkorns pasta skruer 5 kg 99,5 109,5 109, ,5 109,5 99,5 109,2 1,7 169,15 186,15 186,15 212,50 271,15 186,15 169,15 185,64 Øko æg 30 stk 71,85 71,85 84,75 77,85 80,85 89,95 109,75 63,08 2,75 197,59 197,59 233,06 214,09 222,34 247,36 301,81 173,47 Øko gulerødder 1 kg , , ,00 24,00 27,00 30,00 44,85 48,00 39,00 30,75 Øko agurk m/film ,00 140,00 168,00 154,00 154,00 252,00 238,00 196,00 Laksefilet trimmet 1,8 2,2 kg 255,84 255,84 255,84 255,84 255,84 255,84 415, ,84 255,84 255,84 255,84 255,84 255,84 415,38 200,00 Ost Klovborg 45%ML ca 8 kg 519,8 705,28 697,44 519,8 818,24 718,96 718,92 527,5 0, ,06 226,68 224,16 167,06 262,98 231,07 231,06 169,54 Øko Ris brune lange 1 kg 15,8 17,96 17,95 15,8 17,95 15,8 30,95 14,5 Food Totalt Køkkenrulle 2,95 2,95 2,95 4,73 5,95 5,49 2,95 2,36 Toiletpapir 2,49 2,49 2,83 2,5 2,97 4,37 3,24 2, ,40 149,40 169,80 150,00 178,20 262,20 194,40 130,80 Dybfrostposer 10 10,95 12, , ,95 6,75 Engangstallerkner 0,58 0,58 1,05 0,8 0,58 0,63 0,58 0,68 Eengangsknive 0,33 0,65 0,45 0,33 0,7 1,66 0,33 0,2 Engangsgafler 0,44 0,65 0,45 0,44 0,7 1,66 0,44 0,2 Stanniol 5,98 5,98 5,98 6,25 6,98 7,5 5,98 8,98 Børnebleer 4 9 kg 1 1,85 1 2,27 1,21 2,8 1,37 1,2 Håndsæbe svane 21,95 33,25 24,95 29,95 24,95 24,95 21,95 37,93

13 Bilag 3 Dagligvarehandlen Daginst. 1 Dagligvarehandlen Opvaskemiddel svane 13,48 13,48 16,95 13,48 13,48 29,95 29,95 10,46 Maskinopvask pulver Mærkevare/Miljø ,95 79,95 79, ,47 Maskinopvask tablet Mærkevare/Miljø 1,75 2,85 2,85 2,85 2,85 2,96 1,75 1, ,50 74,10 74,10 74,10 74,10 76,96 45,50 33,28 EL pære spare 9/40W 46, ,98 46,98 49,95 68,5 47,95 50,5 Element/batteri alkalisk AA 2,87 3,33 2,87 4,99 9,98 9,98 8,24 2,76 El pære spare 14/60W 68,5 79,95 79,95 79,95 79,95 68,5 79,95 50,5 Husholdningsartikler Limstift 0,32 0,73 0,73 0,85 0,81 0,8 0,32 0,08 Saks 6,98 6,98 6,98 22,95 6,98 19,95 24,94 11,82 Brevordner 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47 6,75 Kopipapir 80 g 39,95 39,95 39,95 42,48 44,95 39,95 39,95 22,23 HP toner ,95 139,95 139,95 139,95 139,95 139, HP toner ,95 159,95 159,95 159,95 159,95 159, ,25 Kontorartikler Solcream faktor 15 64,95 64,95 64,95 89,95 64,95 64,95 64,95 81,93 Zincksalve 0,27 0,3 0,3 0,47 0,3 0,36 0,27 0,24 Børneplejeartikler billigste Netto Fakta Føtex Kvickly SuperBe st Net køb Gladsaxe aftale Læderfodbold Select Talento str ,8 Moon Car 6168, Badminton plastic fjerbold Mavis stk Antal enheder pr uge Indkøbsaftale tilbudsjagt' Netto Fakta Føtex Kvickly SuperBest Net køb Total køb ved sammenligning 1.726, , , , , , , ,24 Merpris i forhold til Aftalekøb 57,02 407,01 439,36 240,49 458,45 685,73 552,93 % Merpris 3,20% 22,82% 24,64% 13,49% 25,71% 38,45% 31,01% Hvis varen ikke findes i en butik, er der sat billigste pris ind. Omregning af enheder: eks. tun i vand 800 g. Priserne hos supermarkeder er typisk omregnet fordi de ikke fører cateringstørrelse. Institutionens forbrug pr. uge er ligeledes omregnet, pba. månedens forbrug af præcis den vare og yderlige omregnet ift. pk.størrelse. Eksempel = øko spegepølse 500g inst.forbrug 800g/pr. md. = 200g/pr. uge = 0,4 enhed Hvis der ikke står noget køb for institutionen på en vare, skyldes det, at vi ikke har kunnet identificere et køb.

14 Bilag 4 Dagligvarehandlen Daginst. 2 forbrug i maj omregnet billigste Netto Fakta Føtex Kvickly SuperBe st Net køb Rugbrød Skovmand 1000 g 8,95 8,95 8,95 16,75 16,75 8,95 21,95 14,67 12,5 111,88 111,88 111,88 209,38 209,38 111,88 274,38 183,38 Økologisk letmælk 1 l 5,95 6,95 7,95 5,95 6,95 6,95 5,95 8, ,05 132,05 151,05 113,05 132,05 132,05 113,05 164,73 Hakket oksekød 8 12 % ca 2,5 kg Gaspakket ,37 142,67 148,2 119,04 162, ,62 1,5 150,00 276,56 214,01 222,30 178,56 243,75 150,00 141,93 Kaffe Gevalia/Frellsen 31 36,95 36,95 37, ,18 Økologisk mel Kornkammeret 2 kg 18,75 18,75 20,95 20,95 18,75 21,95 18,75 20,74 Antal enheder omregnet til pr tilbudsjagt' Netto Fakta Føtex Kvickly Gladsaxe aftale uge SuperBest Net køb Indkøbsaftale Økologisk Havregryn Kornkammeret 10,95 15,95 15,95 16,95 16,95 17,5 10,95 14,8 0,25 2,74 3,99 3,99 4,24 4,24 4,38 2,74 3,70 Tun i Vand 800 g 25,73 43,02 32,43 60,32 25,73 25,95 34,38 28,76 0,23 5,92 9,89 7,46 13,87 5,92 5,97 7,91 6,61 Torskerogn 600 g 21,75 35,85 49,87 38,85 21,75 38, ,17 Makrelfilet i Tomat 850 g 38,42 38,42 54,06 74,46 66,3 101,66 38,42 62,43 0,23 8,84 8,84 12,43 17,13 15,25 23,38 8,84 14,36 Hakket Kylling 1 kg 55,56 59,88 59,88 66,56 61,11 65,55 55,56 53,13 Øko Okse Spegepølse 500 g 69,13 87,38 69,13 69,13 72,98 69,13 69,13 69,15 0,46 31,80 40,19 31,80 31,80 33,57 31,80 31,80 31,81 Grov Leverpostej 1,5 kg 37,5 68,35 91,87 37,5 74,85 74,85 74,85 50,19 1,79 67,13 122,35 164,45 67,13 133,98 133,98 133,98 89,84 Øko Kærgården 250 g 14,95 14,95 14,95 15,95 15,95 15,95 17,95 16,57 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Økologisk fuldkorns pasta skruer 5 kg 99,5 109,5 109, ,5 109,5 99,5 109,2 0,77 76,62 84,32 84,32 96,25 122,82 84,32 76,62 84,08 Øko æg 30 stk 71,85 71,85 84,75 77,85 80,85 89,95 109,75 63,08 0,75 53,89 53,89 63,56 58,39 60,64 67,46 82,31 47,31 Øko gulerødder 1 kg , ,25 3,75 30,00 30,00 33,75 37,50 56,06 60,00 48,75 38,44 Øko agurk m/film ,00 70,00 84,00 77,00 77,00 126,00 119,00 98,00 Laksefilet trimmet 1,8 2,2 kg 255,84 255,84 255,84 255,84 255,84 255,84 415, ,84 255,84 255,84 255,84 255,84 255,84 415,38 200,00 Ost Klovborg 45%ML ca 8 kg 519,8 705,28 697,44 519,8 818,24 718,96 718,92 527,5 0, ,89 245,44 242,71 180,89 284,75 250,20 250,18 183,57 Øko Ris brune lange 1 kg 15,8 17,96 17,95 15,8 17,95 15,8 30,95 14,5 Food Totalt Køkkenrulle 2,95 2,95 2,95 4,73 5,95 5,49 2,95 2,36 Toiletpapir 2,49 2,49 2,83 2,5 2,97 4,37 3,24 2, ,85 161,85 183,95 162,50 193,05 284,05 210,60 141,70 Dybfrostposer 10 10,95 12, , ,95 6,75 Engangstallerkner 0,58 0,58 1,05 0,8 0,58 0,63 0,58 0,68 Eengangsknive 0,33 0,65 0,45 0,33 0,7 1,66 0,33 0,2 Engangsgafler 0,44 0,65 0,45 0,44 0,7 1,66 0,44 0,2 Stanniol 5,98 5,98 5,98 6,25 6,98 7,5 5,98 8,98 Børnebleer 4 9 kg 1 1,85 1 2,27 1,21 2,8 1,37 1,2 Håndsæbe svane 21,95 33,25 24,95 29,95 24,95 24,95 21,95 37,93

15 Bilag 4 Dagligvarehandlen Daginst. 2 Dagligvarehandlen Opvaskemiddel svane 13,48 13,48 16,95 13,48 13,48 29,95 29,95 10,46 Maskinopvask pulver Mærkevare/Miljø ,95 79,95 79, ,47 Maskinopvask tablet Mærkevare/Miljø 1,75 2,85 2,85 2,85 2,85 2,96 1,75 1, ,50 85,50 85,50 85,50 85,50 88,80 52,50 38,40 EL pære spare 9/40W 46, ,98 46,98 49,95 68,5 47,95 50,5 Element/batteri alkalisk AA 2,87 3,33 2,87 4,99 9,98 9,98 8,24 2,76 El pære spare 14/60W 68,5 79,95 79,95 79,95 79,95 68,5 79,95 50,5 Husholdningsartikler Limstift 0,32 0,73 0,73 0,85 0,81 0,8 0,32 0,08 Saks 6,98 6,98 6,98 22,95 6,98 19,95 24,94 11,82 Brevordner 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47 6,75 Kopipapir 80 g 39,95 39,95 39,95 42,48 44,95 39,95 39,95 22,23 HP toner ,95 139,95 139,95 139,95 139,95 139, HP toner ,95 159,95 159,95 159,95 159, ,25 Kontorartikler Solcream faktor 15 64,95 64,95 64,95 89,95 64,95 64,95 64,95 81,93 Zincksalve 0,27 0,3 0,3 0,47 0,3 0,36 0,27 0,24 Børneplejeartikler billigste Netto Fakta Føtex Kvickly SuperBe st Net køb Gladsaxe aftale Læderfodbold Select Talento str ,8 Moon Car 6168, Badminton plastic fjerbold Mavis stk Antal enheder pr uge Indkøbsaftale tilbudsjagt' Netto Fakta Føtex Kvickly SuperBest Net køb Total køb ved sammenligning 1.372, , , , , , , ,86 Merpris i forhold til Aftalekøb 94,93 224,71 262,82 164,90 380,73 435,99 510,17 % Merpris 6,47% 15,31% 17,91% 11,23% 25,94% 29,70% 34,76% Hvis varen ikke findes i en butik, er der sat billigste pris ind. Omregning af enheder: eks. tun i vand 800 g. Priserne hos supermarkeder er typisk omregnet fordi de ikke fører cateringstørrelse. Institutionens forbrug pr. uge er ligeledes omregnet, pba. månedens forbrug af præcis den vare og yderlige omregnet ift. pk.størrelse. Eksempel = øko spegepølse 500g inst.forbrug 800g/pr. md. = 200g/pr. uge = 0,4 enhed Hvis der ikke står noget køb for institutionen på en vare, skyldes det, at vi ikke har kunnet identificere et køb.

16 Bilag 5 Institutionskøb der er faktureret i perioden 3 31 maj 2010 Institutuion Samtlige varekøb i kr. heraf kr. købt på aftaler Varekøb i kr. købt udenom aftaler % fremmedk øb Bemærkning Besparelse ved køb på aftale i en uge omsat til 4 uger mulighed for besparelse i % Omsorgscenter , , ,88 0,56% Alt købt på aftale Skole , , ,94 44,79% Daginst , , ,35 17,08% Daginst , , ,27 20,00% Fødevarer købes med begrundelsen at der er tale om pædagosisk indkøb men er købt via telefonordre eller internettet. Visse varer kan ikke defineres og er derfor ikke medregnet i besparelse kr 5.238,11 kr ,45 22,80% Købt via udlæg kr ,35. Varer kan ikke ses på udlægget varefakta kan derfor ikke sammenlignes og er ikke totalt med i besparelse kr 200,10 kr 800,40 2,29% Sammenligning kan ikke foretages de fleste steder grundet manglende varefakta og er derfor ikke medtaget. kr 1.826,99 kr 7.307,96 18,27%

17 Bilag 6 I dagligvarehandlen er det kun SuperBest der ikke havde tilbud på Rød peber Broccoli og Melon. Alle andre af nedensående varer var på tilbud Ingen af nedenstående varer var på tilbud i undersøgelsesperioden hos de leverandører som Gladsaxe Kommune har aftale med. Specialliste på Frugt og Grønt A B C D E F Art Netto Fakta Føtex Kvickly SuperBest Aftalekøb størrelse kvalitet Rød Peber Galla Æbler A. 3 ass farv. for 15, B. 3 ass. farver for 10, Flerkøbspris 5 3,33 6, C. 3 for 20, 6,8 D. 2 for 12, Flerkøbspris 2 2 1,2 2,5 2,4 D. 10 stk for 12, Broccoli ,95 12, ,75 Pærer Conference Flerkøbspris 1, ,5 A. meget modne 8 2,74 for 15, Bananer A. små 8 stk for 15, Flerkøbspris 1, ,5 3 B. små chiquta. 2,97 D. Små Kiwi Flerkøbspris 1,75 2 2,5 2,5 2,5 A. 1 kg 7 9stk 14, 2,9 og 4 gigant. 20,00 Honning Melon Flerkøbspris, uens størrelser A. 700 g. B. 1,00 kg. C. 2 for 30 á 1 kg D. 1,1 kg. 15,17 E. 1,0 kg Under aftalekøb er varen leveret og medfører ikke ekstra omkostninger til timeløn og transport.

Guide. af online supermarkeder. Stor test. sider. Se hvor det er BEDST og BILLIGST. September 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. af online supermarkeder. Stor test. sider. Se hvor det er BEDST og BILLIGST. September 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide September 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Stor test af online supermarkeder 24 sider Se hvor det er BEDST og BILLIGST Mad med et klik INDHOLD: Daligvarehandel

Læs mere

1. Resumé og konklusioner

1. Resumé og konklusioner Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 3 2. Delundersøgelser 4 2.1. Forbrugerpanelsundersøgelse 4 2.1.1. Markedet for e-supermarkeder 4 2.1.2. Årsager til at forbrugere benytter sig af e-supermarkeder

Læs mere

Patientkøkkenet Regionshospital Randers. Rapport

Patientkøkkenet Regionshospital Randers. Rapport Patientkøkkenet Regionshospital Randers Rapport Køkkenomkostninger Synliggørelse af egenproduktion Kvalitet Maj 2008 Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL OG ORGANISERING AF ANALYSEN 3 2 ANALYSEGRUNDLAGET 4 2.1

Læs mere

Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel

Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel Bilag 1. Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel - udarbejdet på baggrund af de hidtidige erfaringer siden vedtagelsen af indstillingerne vedr. indførelse af e-handel i Århus

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014

Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014 BILAG 1 Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014 Forord Københavns Kommune er hver dag ansvarlig for at levere en lang række serviceydelser til byens borgere lige fra

Læs mere

Forbrugerpanelet om lukkelovens og forskellige tiltag i dagligvarebutikkers indflydelse på madspild

Forbrugerpanelet om lukkelovens og forskellige tiltag i dagligvarebutikkers indflydelse på madspild Forbrugerpanelet om lukkelovens og forskellige tiltag i dagligvarebutikkers indflydelse på madspild Madspild og lukkeloven Den 1. Oktober 2012 blev lukkeloven liberaliseret i Danmark. Dette har medført,

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Miljøkortlægning i storkøkkener

Miljøkortlægning i storkøkkener Miljøkortlægning i storkøkkener erfaringer og resultater fra 14 mindre institutionskøkkener Redigeret af Mette Elsig og Tine Skriver StorKøkkenCentret Fødevaredirektoratet Miljøkortlægning i storkøkkener

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB

HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb Dokumenttype Håndbog for Partnerskabet Dato September, 2013 HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Hvad er baggrunden

Læs mere

Opgørelse og udmøntning af konkrete besparelser ved udbud

Opgørelse og udmøntning af konkrete besparelser ved udbud Idékatalog Idekatalog Opgørelse og udmøntning af konkrete besparelser ved udbud Arbejdsgruppe under Ditte Nicolajsen Region Syddanmark IKA/SKI/KL I Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. FUNDAMENT FOR OPGØRELSE

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

OMLÆGNING TIL ØKOLOGI I DE OFFENTLIGE KØKKENER

OMLÆGNING TIL ØKOLOGI I DE OFFENTLIGE KØKKENER OMLÆGNING TIL ØKOLOGI I DE OFFENTLIGE KØKKENER EN KORTLÆGNING AF FORBRUGET AF ØKOLOGI I AALBORG, AARHUS, FURESØ, HVIDOVRE OG BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE I EFTERÅRET 2013. Projektmedarbejder, Lærke Mai Bonde

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 11-05-2012 Efterfølgende forslag har i forskellige faser under udviklingen været præsenteret for / konfereret med bl.a. Anna Kirsten Olesen, formand for LO Aalborg, Dennis Christensen, FOA, Bente

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Vejledning

Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Vejledning Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Vejledning 2013 Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Miljøscreening af Vallensbæk rådhus 2011

Miljøscreening af Vallensbæk rådhus 2011 Miljøscreening af Vallensbæk rådhus 2011 Praktikrapport af Cristina Colette Landt Studerende på Tek.sam. Roskilde Universitets Center Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Forord... 4 Hensigten med miljøscreeningen...

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet 23. december 2003 Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet Udarbejdet af Anne Stürup og Pia Kirkeskov Pedersen Indholdsfortegnelse Hovedresultater...2

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032299 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 1. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032299 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 1. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032299 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 1. februar 2013 K E N D E L S E Abena A/S (advokat Claus Berg, København) mod Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (Kammeradvokaten

Læs mere

Ydermere skal lyde en tak til Bjarke Kronborg og især Natalie Maria Sand for gode input til opgaven gennem deres arbejde med foreningskoncepter.

Ydermere skal lyde en tak til Bjarke Kronborg og især Natalie Maria Sand for gode input til opgaven gennem deres arbejde med foreningskoncepter. Forord Bachelorrapporten er udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet i foråret 2008. Forløbet har strukket sig over et semester, og har været den første store aflevering i uddannelsen til at blive

Læs mere

Sådan køber vi ind i Esbjerg Kommune

Sådan køber vi ind i Esbjerg Kommune Sådan køber vi ind i Esbjerg Kommune tekst&grafik 75 57 70 77 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Tlf: 7616 1616. Fax: 7616 1617 raadhuset@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk Indhold Forord Esbjerg Kommunes

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Bilag 5 Katalog med tværgående effektiviseringsforslag I efteråret 2009 blev der nedsat en styregruppe for effektiviseringsstrategi 2011 med repræsentanter fra alle forvaltninger. Styregruppen har til

Læs mere