Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013"

Transkript

1 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Trafikstyrelsens rapport for året 2013 April 2014

2

3 3 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvordan får kunderne rabat 5 4 Udbredelsen af rejsekort Forventning til udbredelsen af rejsekort 8 5 Kundernes kendskab til rabatten 9 6 Effekt af at gøre det billigere at rejse uden for myldretiden Forventet rejseforbrug Hvem udnytter rabatten mest? Positiv overflytningseffekt Faktisk rejseforbrug 13 7 Økonomien bag ordningen Prognose 16

4 4 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Forord 1 Forord 2 Konklusion Den 12. juni 2012 vedtog et flertal i Folketinget bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten at nedsætte prisen markant for rejser med kollektiv trafik uden for myldretiden. Til formålet er der afsat 300 mio. kr. årligt (2012 PL). Formålet med aftalen er at øge antallet af kunder i den kollektive trafik ved at gøre det markant billigere at rejse uden for myldretiden. Undersøgelser viser, at prisen har større betydning for fritidsrejsende end for pendlere, der typisk rejser i myldretiden. En nedsættelse af taksten uden for myldretiden vil derfor give de største incitamenter til at overflytte folk fra bil til kollektiv transport. Desuden er der i højere grad ledig kapacitet (ledige siddepladser) uden for myldretiden. De ekstra passagerer, der tiltrækkes gennem lavere priser, kan således få en siddeplads, uden at der skal købes ekstra tog og busser. Off peak rabatten indføres via rejsekortet, idet rejsekortet som platform gør det muligt at differentiere prisen ift. rejsetidspunktet. Indeholdt i aftalen er derfor, at de personlige rejsekort er gratis i 2013 og 2014 for op til 1 mio. kunder. Målgruppen for takstnedsættelsen er hovedsagligt de såkaldte lav- og mellemfrekvente rejsende, som typisk benytter rejsekort/klippekort eller kontantbilletter og ikke har investeret i et periodekort. Trafikstyrelsen skal årligt foretage en rapportering af rabatordningen. Denne rapport gennemgår resultaterne for Med off peak rabatten er det lykkes at øge rejsemængden uden for myldretid i den kollektive trafik samt at tilskynde kunder med mulighed for at flytte rejsetidspunkt til at rejse på de mere trafiksvage tidspunkter. Der har således været en stigning på 6 pct.point fra 2012 til 2013 i andelen af lokale rejser uden for myldretiden foretaget på rejsekort. Kendskabet til rabatten er forholdsvis udbredt blandt kunderne af den kollektive trafik; således kender 3 ud af 4 til rabatten. Off peak rabatten har i overensstemmelse med forventningerne den største positive effekt for de kunder, der rejser mellem en gang om måneden op til to gange om ugen. Det er fortrinsvist unge mellem 18 og 29 år, som vil rejse mere som følge af off peak rabatten. I løbet af 2013 er antallet af rejsekortbrugere og rejser foretaget med rejsekort tredoblet. Blandt andet off peak rabatten har bidraget til denne positive udvikling. Med den planlagte udfasning af klippekortet og udrulning af rejsekortet, skønner Trafikstyrelsen samlet set, at rabatten på sigt kan skabe en vækst i antallet af rejser i den kollektive trafik på op til 3 pct. I 2013 har off peak rabatten medført omtrent ½ pct. nye rejser i den kollektive trafik. Off peak rabatten ser dermed ud til at understøtte forligskredsens målsætning om at øge antallet af kunder i den kollektive trafik, og er desuden med til at fremskynde udbredelsen af rejsekortet. Rapporten er baseret på data fra Rejsekort A/S, Danmarks Statistisk og diverse spørgeskemaundersøgelser.

5 3 Hvordan får kunderne rabat På lokale rejser uden for myldretiden opnås en rabat på 20 pct. Figur 1. Oversigt over takstområderne i Danmark Takstnedsættelsen uden for myldretiden (kaldes i rapporten off peak rabatten) betyder, at kunder i den kollektiv trafik opnår en rabat på 20 pct. på lokale rejser. Rabatten gives som udgangspunkt på de rejser, som foretages med rejsekort. Dog er der i 2013 fundet andre midlertidige løsninger i Midtjylland og på Fyn samt på Bornholm. En lokal rejse defineres som en rejse foretaget inden for ét takstområde. De enkelte trafikselskaber kan bestå af flere takstområder, fx er trafikselskabet i Sydjylland (Sydtrafik) opdelt i tre takstområder, jf. Figur 1. Uden for myldretiden dækker tidsrummet mellem kl og kl på hverdage samt hele døgnet lørdag, søndag og helligdage. For at få off peak rabatten skal rejsen påbegyndes uden for myldretiden, men der er ikke noget krav om, at rejsen også skal afsluttes uden for myldretiden. En kunde, der på en hverdag rejser fra Ballerup Station kl 6:51 (uden for myldretiden) og slutter rejsen på Nørreport station kl. 7:18 (i myldretiden), opnår dermed rabatten på 20 pct., idet prisen nedsættes fra normalt 25 kr. til 20 kr. Det er muligt at anvende rejsekortet i Nordjylland, Sydjylland, Sjælland (inkl. Lolland-Falster) og for togrejser på Fyn og i Midtjylland. Rejsekortet er i løbet af 2013 blevet udrullet i busserne hos Sydtrafik, mens Midttrafik påbegynder udrulning i På Fyn har FynBus et rejsekortlignende produkt kaldt KVIKkort, hvor de rejsende ligeledes opnår 20 pct. rabat på rejser uden for myldretiden. Når KVIKkort er afskrevet, forventer FynBus at tilslutte sig rejsekortet.

6 Der er med Midttrafik indgået en aftale om, at trafikselskabet kan udbyde et særligt off peak-klippekort, hvor der opnås 20 pct. i rabat uden for myldretiden. Midttrafik forventer i løbet af 2014/2015 at udrulle rejsekortet, hvorefter off peak rabatten vil være tilgængelig på rejsekortet. På Bornholm er der i forlængelse af den politiske aftale indgået en særskilt aftale om at nedsætte prisen på klippekort generelt med 20 pct. Det skyldes, at BAT ikke forventes at tilslutte sig rejsekortet, da det er et mindre trafikselskab, som ligger geografisk isoleret fra det øvrige Danmark.

7 4 Udbredelsen af rejsekort Der er i 2013 sket en tredobling af antal rejsekortbrugere og antal rejser foretaget med rejsekort I løbet af 2013 er der sket en markant vækst i antallet af rejsekortsbrugere samt antal rejser foretaget med rejsekort. Med rejsekortbrugere menes en kunde, der mindst én gang på tre måneder har anvendt rejsekortet. Antallet af rejsekortbrugere er, jf. Figur 2, i løbet af 2013 tredoblet. Ved udgangen af 2013 anvender således ca. 10 pct. (0,5 mio.) af alle personer over 11 år rejsekortet, hvorimod det kun gælder ca. 3,5 pct. (0,2 mio.) i starten af året. 25% 2 15% 1 5% Figur 2. Udbredelsen af rejsekort primo og ultimo 2013 Primo 2013 Ultimo % 2 15% 1 5% Væksten er især høj i Hovedstadsområdet, Nordjylland og Sydjylland, hvorimod den er forholdsvis begrænset på Fyn og i Syd-og Vestsjælland. Trods klippekortet i Hovedstadsområdet endnu ikke er udfaset, anvender ca. 20 pct. af københavnerne ultimo 2013 rejsekortet, hvorimod det kun var tilfældet for ca. 3 pct. i starten af året. Der er ligeledes sket en tredobling af antal rejser pr. uge foretaget med rejsekort. Således foretages der ultimo 2013 knap 1 mio. rejsekorts rejser, hvorimod det kun var 0,3 mio. rejser pr. uge i starten af året. Langt størstedelen af disse rejser foretages lokalt, dvs. inden for et takstområde. Som overstående viser, har der været vækst i antal rejser med rejsekort i Denne vækst forventes især i Hovedstaden, Sydjylland og Midtjylland at forsætte i Det er imidlertid en udfordring at opgøre hvor stor en del af væksten, der skyldes en nedsat pris i myldretiden og hvor stor en del af væksten, der skyldes rejsekortets gradvise udrulning. Men der er ingen tvivl om, at off peak rabatten har været med til at skubbe udviklingen i en positiv retning. Kilde: Rejsekort A/S.

8 4.1 Forventning til udbredelsen af rejsekort Ud fra den nuværende udvikling i antal rejsekortsbrugere og en forventning om at klippekortet gradvist udfases, skønner Trafikstyrelsen en fortsat høj vækst i antal rejsekortbrugere de kommende år, jf. Figur 3. Trafikstyrelsen skønner, at der ved en fuld udrulning af rejsekortet i hele Danmark vil være omtrent 2 mio. rejsekortsbrugere, hvilket er konsistent med resultater fra en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Wilke. Den viser, at pct. af alle adspurgte borgere over 18 år har eller forventer at anskaffe sig et rejsekort svarende til1,8-2,3 mio. eksisterende eller kommende rejsekortbrugere. Figur 3. Skøn over den fremtidige udbredelse over rejsekortsbrugere Millioner rejsekort 2,5 2 1,5 1 2,5 2 1,5 1 Millioner rejsekort 0,5 0, Note: Skønnet over antal rejsekortbrugere er foretaget af Trafikstyrelsen og er ikke et konsolideret bud på baggrund af opgørelser fra trafikselskaberne. Skønnet skal således tages med et vist forbehold.

9 5 Kundernes kendskab til rabatten Nordjyder og Sjællændere har størst kendskab til rabatten uden for myldretiden. Tre ud af fire kunder, der anvender kollektiv trafik mindst én gang om måneden, har kendskab til rabatten uden for myldretiden, jf. Figur 4. Kendskabet er størst i Nordjylland og på Sjælland (inkl. hovedstadsområdet), hvilket formentlig skyldes, at det i disse områder har været muligt at opnå rabatten i hele Kendskabet til rabatten er mindst i Syddanmark, hvor rejsekortet først i løbet af 2013 er blevet udrullet. I Midtjylland, hvor Midttrafik tilbyder kunderne et såkaldt off peak klippekort, er kendskabet lidt under gennemsnittet. Pct. Figur 4. Hvor udbredt er kendskabet til rabatten uden for myldretiden? Pct. Gennemsnit Kilde: Undersøgelse af Wilke foretaget for Trafikstyrelsen i ugerne 7, 32 og 47 i observationer.

10 6 Effekt af at gøre det billigere at rejse uden for myldretiden Rabatten på 20 pct. har en målbar effekt blandt kunderne i den kollektiv trafik både for så vidt angår rejsemængden uden for myldretid og for tilskyndelsen til at flytte rejsetidspunktet. Figur 5. Vil den indførte rabat uden for myldretiden få dig til at bruge kollektiv trafik hyppigere? Fordelt på forskellige aldersgrupper. 25% 25% 2 2 Formålet med off peak rabatten er at øge antallet af rejser uden for myldretiden herunder at overflytte kunder med mulighed for at flytte rejsetidspunkt fra myldretiden til de mere trafiksvage tidspunkter. 15% 15% 6.1 Forventet rejseforbrug En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Wilke indikerer, at rabatten har den ønskede virkning i forhold til at øge antallet af rejser uden for myldretiden. Således vil 10 pct. af kunderne af den kollektive trafik 1 grundet rabatten rejse hyppigere, jf. Figur % år år år år år 1 5% Rabatten har især en positiv effekt for de unge mellem år, hvor over 20 pct. af aldersgruppen vil rejse mere. Den har ikke samme markante virkning på de øvrige aldersgrupper (fra år), hvor ca. 5 pct. grundet rabatten ønsker at rejse mere. Det kan skyldes, at disse aldersgrupper grundet job, familie mv. er mere fastlåste i deres rejsemønstre. Gennemsnit Kilde: Undersøgelse af Wilke foretaget for Trafikstyrelsen i ugerne 7, 32 og 47 i observationer. Rabatten har, jf. Figur 6, den største virkning for de kunder, der anvender den kollektive trafik fra én gang månedligt til to gange ugentligt. Effekten skyldes formentligt, at disse kunder ikke rejser nok til, at et periodekort er den billigste løsning - men samtidigt er så hyppige kunder, at rabatten giver et incitament til at rejse mere. 1 Folk der mindst én gang har anvendt den kollektive trafik. Mere end hver sjette kunde (18 pct.), som anvender den kollektiv trafik 1-2 gange om ugen vil rejse mere som følge af rabatten. Det gælder for

11 ca. hver syvende kunde (15 pct.), der anvender den kollektive trafik 1-3 gange månedligt. 25% 2 15% Figur 6. Vil den indførte rabat uden for myldretiden få dig til at bruge kollektiv trafik hyppigere? Fordelt på forbrug af kollektiv transport 25% 2 15% Figur 7. Har kunderne benyttet rabatten uden for myldretiden? Nej, men regner med at benytte mig af den på et senere tidspunkt Ja, 1 eller flere gange 100, 10 80, 8 60, 6 40, 4 1 5% 3-4 gange om ugen 1-2 gange om ugen 1-3 gange månedligt 1-5 gange hvert halve år 1 5% 20, 0, 3-4 gange om ugen 1-2 gange om ugen 1-3 gange månedligt 1-5 gange hvert halve år 1 gang årligt Sjældnere Kilde: Undersøgelse af Wilke foretaget for Trafikstyrelsen i ugerne 7, 32 og 47 i observationer. 2 Gennemsnit Kilde: Undersøgelse af Wilke foretaget for Trafikstyrelsen i ugerne 7, 32 og 47 i observationer. 6.2 Hvem udnytter rabatten mest? Kunder, der anvender den kollektive trafik fra én gang månedligt til to gange ugentligt, udnytter rabatten mest. Således har godt 54 pct. af disse typer kunder benyttet sig af rabatten uden for myldretiden, mens yderligere ca. 31 pct. på et senere tidspunkt vil benytte sig af den, jf. Figur 7.

12 6.3 Positiv overflytningseffekt Rabatten får relativt mange kunder til at flytte deres rejsetidspunkt. Således har 21 pct. af kunderne for at opnå rabatten flyttet rejsetidspunkt, jf. Figur 8. Figur 8. Har du flyttet tidspunktet for dine rejser, til uden for myldretiden, for at få rabat? andet lige er aftaget. Der har fra 2012 til 2013 både været en vækst i andelen, som rejser i weekender og en vækst i andelen, der rejser uden for myldretiden i hverdagene. Figur 9. Andel af rejser uden for myldretiden (på hverdage og i weekender/helligdage) samt i myldretiden i 2012 og % % 39% Uden for myldretid Myldretid 55% 45% 2 21% 2 Ja Nej Kilde: Undersøgelse fra Rejsekort A/S foretaget af Epinion 12. december observationer. Derudover viser data, at kundernes rejsetidspunkt inden for ét takstområde har ændret sig fra 2012 til 2013, jf. Figur 9. Kilde: Udtræk fra rejsekort om alle rejser i 2012 og 2013 foretaget inden for ét takstområde: 8,1 mio. rejser i 2012 og 28,8 mio. rejser i Note: De absolutte tal er langt højere i 2013, idet der har været en stor vækst i antallet af kunder, som benytter rejsekortet som såkaldt rejsehjemmel. Derfor fokuseres der i analysen på den procentvis andel af rejser, der er foretaget uden for myldretiden. I 2012 blev 39 pct. af alle rejser med rejsekort foretaget uden for myldretiden, hvor det i 2013 var 45 pct. Andelen, der rejser uden for myldretiden er dermed steget med 6 pct.point fra 2012 til 2013, hvilket indikerer, at myldretidspresset alt

13 Vægtet med de enkelte trafikselskabers passagermængder er den gennemsnitlige vækst fra 2012 til 2013 af rejser foretaget uden for myldretiden steget med ca. 2 pct. point. Hos de trafikselskaber (NT og Movias takstområder på Vest- og Sydsjælland), hvor brugen af rejsekort både i 2012 og 2013 har været relativt udbredt, er andelen af rejser foretaget uden for myldretiden steget en smule mindre end gennemsnittet, nemlig med ½ til 1½ pct.point. Det tyder på, at en del af væksten i rejser uden for myldretiden kommer fra nye rejsekortkunder, og at effekten på sigt vil flade ud. Figur 1. Ville du have rejst, hvis du ikke fik rabat for at rejse uden for myldretiden? 10 91% Det er dog værd at bemærke, at et fald i rejsemængden i myldretiden på blot et par pct. har en positiv effekt på såvel omkostninger til materiel som for de øvrige rejsende i myldretiden Faktisk rejseforbrug 2 9% 2 En undersøgelse foretaget for Rejsekort A/S af Epinion viser, at 9 pct. af alle rejsekortbrugere, der rejser uden for myldretiden, ikke ville have foretaget rejsen, hvis de ikke fik rabat, jf. Figur 1. Hvis det antages, at disse rejser udelukkende er nye rejser - og ikke omhandler flytning af rejsetidspunkt - svarer det til, at ca. 10 pct. 2 af alle lokale rejser uden for myldretid foretaget med rejsekort er nye. Ja Nej Kilde: Undersøgelse fra Rejsekort A/S foretaget af Epinion 12. december Note: (N=1241) Brugere af rejsekort, der har anvendt muligheden for rabat på rejser uden for myldretiden med rejsekort. 2 9 pct./91 pct.

14 Andelen af off peak rejser udgør jf. afsnit 6.4 ca. halvdelen af alle lokale rejser. Med ovenstående resultat svarer det til, at 5 pct. af alle rejser med rejsekort som følge af rabatten er nye. Ca. 1 ud af 10 lokale rejser er foretaget med rejsekort, hvilket svarer til, at off peak rabatten har øget det samlede antal lokale rejser med ca. ½ pct. i 2013 (svarende til ca. 2 mio. lokale rejser). Da langt størstedelen af alle rejser i den kollektive trafik er lokale indikerer det, at effekten af rabatten på den samlede kollektive trafik er relativ stor dog afhængig af udbredelsen af rejsekortet. Trafikstyrelsen skønner jf. afsnit 4.1, at der ved en fuld udrulning af rejsekortet vil være 2 mio. rejsekortsbrugere, hvilket er en seksdobling ift. det gennemsnitlige antal rejsekortsbrugere i 2013 (på 0,3 mio.). Den samlede effekt af rabatten for nye rejser forventes dermed på sigt at være omkring 3 pct.

15 7 Økonomien bag ordningen Da rejsekortet endnu ikke er fuldt udrullet er bevillingen for 2013 ikke fuldt udnyttet. Figur 2. Akkumulerede udgifter for 2013 Trafikstyrelsen har i 2013 haft 305 mio. kr. i bevilling til at refundere den ydede rabat uden for myldretiden til trafikselskaber og togoperatører samt til at gøre anskaffelsen af personlige rejsekort gratis. Styrelsen har jf. Tabel 1 og Figur 2 anvendt 81,5 mio. kr., hvor 60 mio. kr. er anvendt på refusioner til selskaber, der har ydet rabat uden for myldretiden, og 21,5 mio. kr. på personlige rejsekort. Mio. kr Rabat uden for myldretid Gratis rejsekort Mio. kr. Det relativt lave forbrug skyldes bl.a., at klippekortet i Hovedstadsområdet ikke som planlagt blev udfaset medio 2013 og rejsekortet dermed ikke blev udbredt i det omfang, der var forventet Den politiske aftale kan dække op til 1 mio. udstedte personlige rejsekort i 2013 og 2014, hvilket Trafikstyrelsen forventer at nå inden udgangen af Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0 Tabel 1. Trafikstyrelsens udgifter til takstnedsættelsen uden for myldretid samt gratis rejsekort i 2013, mio. kr. Samlet forbrug til takstnedsættelse Mio. kr. 81,5 Refusion til selskaber, som har ydet rabat uden for myldretiden 60,0 Som det ses af nedenstående figur, er størstedelen af udgifterne i 2013 anvendt på refusioner til takstnedsættelser i Hovedstadsområdet (37 mio. kr.) og gratis rejsekort (21 mio. kr.) De resterende 23 mio. kr. er anvendt på refusioner til de øvrige trafikselskaber og togoperatører. Udgift til gratis personlige rejsekort 21,5 Bevilling 305,1 Overskydende bevilling 223,6

16 Figur 3. Udgifterne fordelt op trafikselskaber og togoperatører Figur 4. Prognose for udgiftsniveau Mio. kr Mio. kr. Mio. kr Mio. kr Off peak rabat Gratis rejsekort Note: Arriva/DSB dækker de rejser, som foretages inden for de enkelte takstområder i trafikselskaberne med tog. DSB s indtægter i hovedstaden er indeholdt i søjlen med Hovedstaden. 7.1 Prognose Trafikstyrelsen forventer, i takt med at rejsekortet udrulles, at anvende en gradvis større andel af bevillingen jf. Figur 4. Styrelsen forventer således at anvende ca. 160 mio. kr. i 2014, ca. 230 mio. kr. i 2015 og ca. 310 mio. kr. i 2016, svarende til den samlede bevilling. Trafikstyrelsens skøn skal tages med et vist forbehold, idet der er usikkerhed om den hastighed, hvormed rejsekortet udbredes til kunderne i den kollektive trafik.

17 Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Evaluering af takstnedsættelse uden for myldretiden

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik - første afrapportering 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik - første afrapportering 2014 Udviklingen i sektoren for den - første afrapportering 2014 14. november 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Denne rapport indeholder Trafikstyrelsens første afrapportering i 2014 vedrørende

Læs mere

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Evaluering af HyperCard Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Marts 2013 3 Evaluering af HyperCard Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvad er HyperCard 5 4 HyperCard

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik - 1. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik - 1. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den - 1. halvår 2013 10. juni 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i første halvår 2013 vedrørende udviklingen

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 10 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel 2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012 Rapportering om udviklingen i - Marts 2012 19. marts 2012 1 Rapportering om udviklingen i Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2012 vedrørende udviklingen i den kollektive

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010 Rapportering om udviklingen i - April 2010 28. april 2010 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2010 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

- Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI

- Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI - Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI Den 28. september 1997 blev der gennemført en nedsættelse af taksterne i den lokale og regionale kollektive

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 365 Offentligt Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S

Læs mere

DSF s transportnotat 2013

DSF s transportnotat 2013 DSF s transportnotat 2013 Transportnotatet beskriver den kollektive transport i hovedtræk, samt studerendes brug heraf og prisudviklingen i de seneste år. Desuden beskrives de ændringer det medfører, at

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

Status for rejsekort i Danmark. Præsentation 5. maj 2011 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Status for rejsekort i Danmark. Præsentation 5. maj 2011 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Trafikkonference f 2011 Status for rejsekort i Danmark Præsentation 5. maj 2011 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Trafikkonference 5. maj 2011 Rejsekort er i drift Siden 1. februar 2011 har

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren - Oktober 2010 11. oktober 2010 3 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

Rejsekort og udfasning af klippekort i H Markedsplan

Rejsekort og udfasning af klippekort i H Markedsplan Rejsekort og udfasning af pekort i H Markedsplan 11. april 2014 Markedssituation Markedsproblemstilling ƒ Udfasningen af s pekort er blevet udskudt fra 1.juni 2014 til sidste salgsdato den 12. oktober

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 12. dec 2013 100% 70% 60% 50% 5% 5% 0% Personligt Flex Anonymt 100% 70% 60% 50% 15% 5% 0% Voksen (16 år) Pensionist Andet 100% Klippekort (pap)

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Rejsekort kundetilfredshed

Rejsekort kundetilfredshed Rejsekort kundetilfredshed Komparativ analyse baseret på Rejsekort A/S egne undersøgelser fra 2012, 2013 og 2014 (foretaget af Epinion A/S) Revideret april 2015 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har

Læs mere

Status for Takst Sjælland

Status for Takst Sjælland Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 205 Offentligt Status for Takst Sjælland Møde med medlemmer af Transportudvalget 22. februar 2017 1 Movia og Incentive Agenda Baggrunden

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære medlemmer...

Læs mere

Ét takstområde på Sjælland

Ét takstområde på Sjælland Ét takstområde på Sjælland - Oplæg ved Trafikstyrelsen d. 08. oktober 2013 - Kontorchef Jan Albrecht Opgaven Kan der laves et sammenhængende takstsystem for Sjælland? Hvad bliver: - Kundekonsekvenser?

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om driften af rejsekortet (beretning nr. 11/2014) 1. august 2017 RN 701/17

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Oktober 2016 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Februar Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Februar Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Februar 217 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Sygeplejersker. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Sygeplejersker. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 2016 Emne: Nøgletal Sygeplejersker. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af sygeplejersker ordinære

Læs mere

Aftale om Ungdomskort ordningen UDKAST

Aftale om Ungdomskort ordningen UDKAST Aftale om Ungdomskort ordningen UDKAST 16. april 2013 3 Aftale om Ungdomskort ordningen Indhold Indhold 1 Parterne 5 2 Formål 7 3 Ikrafttrædelse 7 4 Kortets funktion 7 5 Kortets kundegruppe 7 6 Kortets

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Vejledning til dokumentation af overholdelse af takststigningsloftet

Vejledning til dokumentation af overholdelse af takststigningsloftet Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 4178 0215 Fax 7221 8888 mva@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning til dokumentation af overholdelse af takststigningsloftet Baggrund

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Fysioterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Fysioterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 2016 Emne: Nøgletal Fysioterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af fysioterapeuter ordinære

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Jordemødre. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Jordemødre. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 216 Emne: Nøgletal Jordemødre. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af jordemødre ordinære medlemmer...

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2014 12. august 2015 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Radiografer. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Radiografer. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 216 Emne: Nøgletal Radiografer. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af radiografer ordinære medlemmer...

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. December Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. December Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK December 216 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære

Læs mere

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Pressemeddelelse: Odense, den 3. september 21 Beskedent fald i ledigheden i Syddanmark De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark er faldet med 9 fuldtidsledige sammenlignet

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 222 Offentligt Fælles rejsekorttakster på Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Marts 2015 3 Fælles rejsekorttakster

Læs mere

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland AMK-Øst 23. maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S fra 2013 til 2016 Marts 2017 1 2 Indhold 1. Materiale..3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Passagerstatistik 2014

Passagerstatistik 2014 Passagerstatistik 2014 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2010 2014... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 9 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale ruter... 15

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes: Udkast Bekendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige servicetrafik, der udføres inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber,

Læs mere

Udviklingen i den kollektive trafiks takster og rejser - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor

Udviklingen i den kollektive trafiks takster og rejser - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor Udviklingen i den kollektive - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor September 2008 3 Udviklingen i den kollektive Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 27. januar 2015 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, budget

Læs mere

Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder mv. (takststigningsloftet)

Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder mv. (takststigningsloftet) Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet) Trafik- og Byggestyrelsen fører tilsyn med takststigningsloftet, som sikrer, at

Læs mere

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING MOVIA EPINION MARTS 24/03/17 BAGGRUND OG FORMÅL METODE Trafikselskabet Movia har i tæt samarbejde med DSB, Metro, Trafik- og Byggestyrelsen og Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4 REGION HOVEDSTADEN Regionaludvalget den 4. september 2012 Sag nr. 6 Emne: Meddelelser Bilag 4 Sag 6a Bilag 1 Notat Til: Ekstern Kopi til: JPL Sagsnummer Sagsbehandler DAK Direkte 36 13 19 88 Fax - DAK@moviatrafik.dk

Læs mere

Passagerstatistik 1. halvår 2013

Passagerstatistik 1. halvår 2013 Passagerstatistik 1. halvår 2013 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2009 2013... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 10 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status til og med juli 2015 2. september 2015 1 Michel Klos jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13

Læs mere

Status for kendskabet til Passagerpulsen

Status for kendskabet til Passagerpulsen Status for kendskabet til Passagerpulsen April 2016 Side 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Resultater 4 3. Kommentarer til resultaterne 6 4. Om undersøgelsen 7 5. Om deltagerne i undersøgelsen 8 6. Spørgeskema

Læs mere

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik Nordisk Transportpolitisk Netværk 8. nov. 2016 Agenda Hvad er flextrafik? Flextur behovsstyret kollektiv trafik Den Samlede Rejse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere

Andel af virksomheder der er gået konkurs, i forhold til antal aktive virksomheder i de respektive områder - i promille.

Andel af virksomheder der er gået konkurs, i forhold til antal aktive virksomheder i de respektive områder - i promille. December 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ember måned 20 været 365 konkurser. Sammenlignet med ember 20, hvor der var 630 konkurser, svarer det til et markant fald på 42,1%. Det er kun

Læs mere

Temadrøftelse om Rejsekortet. Bestyrelsesmødet 12. marts 2010 / side 1

Temadrøftelse om Rejsekortet. Bestyrelsesmødet 12. marts 2010 / side 1 Temadrøftelse om Rejsekortet Bestyrelsesmødet 12. marts 2010 / side 1 Hvad er rejsekortet? Betalingskort og elektronisk billet, som kan bruges i alle kollektive trafikmidler i hele landet Hver rejse har

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016 Handicapkørsel Statistik, budget 2016 29. januar 2016 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm Dato J. nr. 11. decemer 2014 2014-3228 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden AMK-Øst Maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status 2013 til 2015 16. marts 2016 1 Michel Klos Sammenfatning AK Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer, der

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR 2014 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden I dette notat gør analyze! status på, hvordan det ser ud med etableringen af fleksjob et år efter, at fleksjobreformen trådte i kraft, hvilket

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Juni 2016. Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Juni 2016. Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Juni 2016 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære medlemmer...

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære

Læs mere

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Køge 14. juni 2013 Oversigt Hvordan har Flextrafik udviklingen været Hvor er der Flextur nu Flexturs

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

Driftsrapportering for 2015

Driftsrapportering for 2015 Driftsrapportering for 2015 Indledning Driftsrapporteringen dækker den landsdækkende akutlægehelikopters første hele driftsår. Rapporten vil beskrive udviklingen i aktivitet, flyvningernes fordeling i

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser STATUS PÅ INDSATSEN 1. KVT. 20 Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere falder fortsat og er nu nede på ca. 21.500. Aktiveringsgraden er fra januar til februar 20 steget fra 36%

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde 23. april 2014 Der er i 2. runde udmøntet for 26,4 mio. kr. til 11 projekter. I pulje til forbedring af den kollektive

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T

September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T 2 3 Kortpris Forudbetaling lokal /national rejse (kundetypen 'Voksen') Kan købes online Adgang til online selvbetjening Giver mulighed for størst rabat ift.

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

5 Takst og billettering

5 Takst og billettering 5 Takst og billettering 5.1 Takstpolitik De fleste trafikselskaber har målsætninger, som indebærer, at man ønsker flest mulige passagerer. Takstpolitikken er et vigtigt instrument til at få opfyldt denne

Læs mere

Tiltrådt, idet vilkår og muligheder for udvidet cykelmedtagning i busser evalueres inden for et år.

Tiltrådt, idet vilkår og muligheder for udvidet cykelmedtagning i busser evalueres inden for et år. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Mads Lund Larsen 08 Cykelmedtagning i busserne Indstilling: Administrationen indstiller, At muligheden for cykelmedtagning fra køreplanskiftet

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik

Høringsnotat. Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 4178 0255 Fax 7262 6790 nzj@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder

Læs mere