TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING"

Transkript

1 TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING MOVIA EPINION MARTS 24/03/17

2 BAGGRUND OG FORMÅL METODE Trafikselskabet Movia har i tæt samarbejde med DSB, Metro, Trafik- og Byggestyrelsen og Transport- og Bygningsministeriet besluttet en gennemgribende reform af taksterne i den kollektive trafik på Sjælland Takst Sjælland omfatter 70 pct. af alle rejser i den kollektive trafik i Danmark, når harmoniseringen er fuldt gennemført Der er tale om en af de største reformer af priserne i den kollektive trafik siden 1970 erne. Takst Sjælland blev implementeret på hele Sjælland d. 15. januar Takst Sjælland 2016 indebærer helt overordnet, at Sjælland bliver ét stort pendlingsområde med ens rejseregler Det betyder, at passagererne kan regne med, at rejsekort eller periodekort altid er billigst Movia har på denne baggrund valgt at gennemføre tre målinger, som skal følge passagerernes holdninger til zoner, priser og billetter på Sjælland, mens reformen gennemføres Dette er midtvejs-målingen i undersøgelsen, og følger op på de initiale niveauer på de forskellige områder fra baseline-målingen. Undersøgelsen er gennemført i hele Takst Sjællandområdet, som svarer til hele Movialand I denne målgruppe er data indsamlet for alle, som bruger offentlig transport minimum en gang hvert halve år Data i midtvejs-målingen er indsamlet på Epinions webpanel i marts og i alt 2223 personer har gennemført undersøgelsen Tallene er undervejs i rapporten er krydset med forskellige segmenter, og de mest interessante udsving er løbende fremhævet Ud over segmenter, er der også brudt ned på rejsefrekvens og et indeks, som måler ens holdning til offentlig transport Generelt er de personer, som er glade for offentlig transport også mere positive over for næsten alle aspekter, som denne undersøgelse indeholder

3 HOVEDKONKLUSIONER Marginale negative udviklinger i resultaterne Der ses generelt kun marginale udviklinger fra baseline-målingen til midtvejsmålingen på hovedparten af spørgsmålene i undersøgelsen. Den største udvikling ses i forhold til kendskabet til Takst Sjælland og er imidlertid positiv, da næsten 7 har hørt om Takst Sjælland i midtvejs-målingen, mens det i baseline-målingen kun var lidt under 35%. Zoner udenfor lokalområdet er sværest at forstå De fleste tænker ikke på zoner til dagligt. Omvendt synes relativt få, at zonerne er enkle og gennemskuelige generelt og især på uvante rejser. Den største udvikling relateret til zonesystemet, er i forhold til de lokale rejser, hvor 39% i baseline-målingen syntes at zonerne var enkle, mens det i midtvejs-målingen er 34%. Priser generelt ikke lette at gennemskue Passagererne synes generelt ikke, priserne er særlig lette at gennemskue. Dette var tilfældet i baseline-målingen og er det ligeledes i midtvejs-målingen. Generelt ses der en tendens til, at folk synes at priserne er blevet lidt mindre gennemskuelige i midtvejs-målingen. 4 Køb af billet er stadig forholdsvist nemt Relativt mange passagerer synes, at det er nemt at købe billet/kort til rejser. Siden baseline-målingen er der dog sket et mindre fald i forhold til, om det er nemt at vælge hvilken billet man skal benytte. Dette ses blandt andet ved at 23% er enige eller meget enige i at de rejser på den mest passende billet i midtvejs-målingen, mens det var 3 i baseline-målingen. 5 Kendskab og holdning til Takst Sjælland Hele 7 har kendskab til Takst Sjælland i midtvejs-målingen, mens det kun var 35% i baseline-målingen. Andelen der synes Takst Sjælland er en god idé er imidlertid faldet fra 39% i baseline-målingen til 25% i midtvejs-målingen. Derudover er andelen der frygter Takst Sjælland bliver/er uigennemskueligt steget fra 36% i baseline-målingen til 48% i midtvejs-målingen.

4 SAMLET OVERBLIK 4

5 OVERBLIK SAMMENFATNING AF OMRÅDER Når man ser på de forskellige spørgsmål lagt sammen indenfor de forskellige områder, ser vi, at mønstret i midtvejs-målingen i marts er omtrent det samme som i baseline-målingen i november Dog er resultaterne på de forskellige områder marginalt lavere i midtvejs-målingen end i baseline-målingen % 43% 4 12% 9% 33% 3 27% 9% 24% 7% 22% 7% 18% 2 6% 3% 36% 33% 2% 1 24% 22% 7% 2 17% 18% 15% 1% 1% 9% 7% Nemhed i valg/køb 2016 af Sikkerhed billet/kort i valg af billet/kort 2016Forståelse - bedste af og zonesystemet billigste enkelt og gennemskueligt* Priser - gennemskuelige* 2016 Sammenhæng mellem 2016 pris og zone/rejse *Udsagn vendt om Ved ikke medtaget Nemhed i valg/køb af billet/kort Sikkerhed i valg af billet/kort - bedste og billigste Forståelse af zonesystemet - enkelt og gennemskueligt* Enig Meget enig Priser - gennemskuelige* Sammenhæng mellem pris og zone/rejse n=2012 (Baseline-måling) n=2223 (Midtvejs-måling)

6 ZONER OG SAMMENHÆNGE 6

7 ZONESYSTEMET Der er generelt mange, som ikke føler, de har brug for at tænker på zonerne, og andelen er uændret fra baseline-målingen til midtvejs-målingen. Det parametre hvor der ses det største fald er ifht. zonesystemets enkelhed i lokal-området. Her ses et fald i andelen der er enige eller meget enige fra 39% i baseline-målingen til 34% i midtvejs-målingen % Vest-rejser 18% Syd/Hovedstad-rejser 6 53% 52% 4 16% 15% 22% Sydsjælland-rejser 18% Syd/Hovedstad-rejser 39% 34% 8% 6% 22% Enkelbillet 9% Rejsekort 2 37% 37% 2016 Ved ikke medtaget Ikke brug for at tænke på zonerne 31% % Zoner enkle (lokalområde) 17% 2% 14% 2016 Nemt at gennemskue (vant rejse) 13% 11% 12% 9% 9% 2% 2% 7% 9% 2% 1% 3% 11% 1% 2% 1 7% 8% 6% 8% 9% Enig 2016 Meget enig Zoner enkle (generelt) 2016 Nemt at gennemskue (uvant rejse) 2016 Zoner indviklede n=2012 (Baseline-måling) n=2223 (Midtvejs-måling)

8 VURDERING AF ZONESYSTEMET AFHÆNGER AF BILLETTYPE Personer der oftest benytter enkeltbilletter eller mobilklippekort har i højere grad brug for at tænke på zoner. Rejsende på enkeltbilletter er imidlertid den gruppe, der synes at zonesystemet er mest indviklet % Ungdomskort 61% Pensionistkort 55% Rejsekort 48% Periodekort/pendlerkort 34% Enkeltbillet 29% Mobilklippekort 52% 15% 37% Ikke brug for at tænke på zonerne 41% Pensionistkort 38% Periodekort/pendlerkort 38% Mobilklippekort 34% Rejsekort 27% Enkeltbillet 27% Ungdomskort 34% 6% 28% Zoner enkle (lokalområde) 22% Ungdomskort 2 Mobilklippekort 18% Periodekort/pendlerkort 12% Rejsekort 1 Pensionistkort 7% Enkeltbillet 13% 2% 11% Nemt at gennemskue (vant rejse) 12% 9% 7% 3% 2% 1% 7% 6% 9% Zoner enkle (generelt) Nemt at gennemskue (uvant rejse) 18% Enkeltbillet 16% Ungdomskort 13% Pensionistkort 13% Rejsekort 1 Mobilklippekort 8% Periodekort/pendlerkort Zoner indviklede Ved ikke medtaget Enig Meget enig n=2223 (Midtvejs-måling)

9 SAMMENHÆNG MELLEM ZONER, PRISER OG BILLETTER Lidt under en ¼-del synes, at trafikselskaberne forsøger at skabe et sammenhængende og gennemskueligt system, og andelen er marginalt lavere i midtvejs-målingen sammenlignet med baseline-målingen % Ungdomskort 26% Rejsekort 25% Ungdomskort 14% Rejsekort 2 Ved ikke medtaget 25% 3% 22% 2% 22% 2 Trafikselskaberne forsøger at skabe et sammenhængende og gennemskueligt billetsystem Trafikselskaberne forsøger at skabe et sammenhængende og gennemskueligt billetsystem Enig Meget enig 14% 11% 2% 1% 12% Zoner, priser og billetter hænger logisk sammen Zoner, priser og billetter hænger logisk sammen n=2012 (Baseline-måling) n=2223 (Midtvejs-måling)

10 PRISER 10

11 PRISER Priserne er lettest at gennemskue i lokalområdet Dette var tilfældet i baseline-målingen og er det stadigvæk i midtvejs-målingen. Dog ses der et mindre fald i gennemskueligheden fra baseline-målingen til midtvejs-målingen for alle rejsetyper % 7% 34% 4% 32% 3 Nemt 2016 at gennemskue - lokalområde - vant rejse Ved ikke medtaget Nemt at gennemskue (Lokalområde - vant rejse) 12% Vest/Hovedstad-rejser 24% 4% 2 Nemt 2016 at gennemskue - lokalområde - uvant rejse Nemt at gennemskue (Lokalområde - uvant rejse) 18% 15% 2% 12% 13% 2% 1% 2% 16% 13% 1 11% Enig Meget enig Nemt 2016 at gennemskue - generelt - vant rejse Nemt at gennemskue (Generelt - vant rejse) Nemt 2016at gennemskue - generelt - uvant rejse 7% 1% 6% Nemt at gennemskue (Generelt - uvant rejse) n=2012 (Baseline-måling) n=2223 (Midtvejs-måling)

12 PRISER ¼-del synes, at priser er, som de forventer, hvilket er marginalt færre end før Takst Sjælland blev indført. Der er ligeledes marginalt færre der synes, der er sammenhæng mellem rejselænge og pris i midtvejs-målingen % Enkeltbillet 41% Rejsekort % 3% 25% 2% 25% 23% Pris som forventet 2016 Ved ikke medtaget 29% Rejsekort 15% Enkeltbillet 14% Ungdomskort 29% Ungdomskort 16% Rejsekort 16% 2% 13% 1% 14% 12% 8% 7% 1% 4% 5% 1% 7% 4% 6% 1% 4% 44% 14% 76% Ungdomskort 61% Pendlerkort 45% Rejsekort 49% 16% 3 33% Sammenhæng - rejselængde 2016 Sammenhæng og pris - prisen for 2016sammenligenlige Logisk sammenhæng rejser priser og zoner Overrasket - generelt Overrasket over prisen 2016 over - rejser prisen uden - rejser for uden for lokalområde lokalområde Pris som forventet Sammenhæng - rejselængde og pris Sammenhæng - prisen for sammenlignelige rejser Enig Meget enig 19% Ungdomskort 6% Rejsekort Logisk sammenhæng - priser og zoner - generelt Overrasket over prisen - rejser uden for lokalområde n=2012 (Baseline-måling) n=2223 (Midtvejs-måling)

13 BILLET/KORT

14 BILLET/KORT En lavere andel synes at det er nemt at vælge billet/kort i midtvejs-målingen sammenlignet med baseline-målingen. Der er ligeledes en lavere andel der synes det er nemt at anskaffe/købe billet/kort i midtvejsmålingen - Dette fald er imidlertid lavere end når man fokuserer på nemheden ved at vælge billet/kort % Rejsekort 41% Enkelbillet 56% 15% 5 Rejsekort 31% Enkelbillet 35% Vest-rejser 49% 13% 67% Periode/pendlerkort 52% Rejsekort 66% år 44% 56 år+ 64% Periode/pendlerkort 51% Rejsekort 41% Vest-rejser 4 56 år+ 56% 53% 14% 11% 52% år 3 56 år+ 4 9% 48% Ungdomskort 38% Rejsekort 23% Mobilklippekort 49% år 27% 56 år+ 5 Vest/Hovedstad-rejser 25% Enkelbillet 4 Rejsekort 37% 38% 7% 8% 2 Mobilklippekort 21% Enkelbillet 34% Rejsekort 31% 6% 2 41% 36% 42% 41% 32% 3 29% 25% Nemt 2016 at vælge billet/kort - vant rejse Nemt at vælge billet/kort - vant rejse Nemt 2016 at anskaffe/købe billet/kort - vant rejse Nemt at anskaffe/købe billet/kort - vant rejse Nemt 2016at anskaffe/købe billet/kort - uvant rejse Nemt at anskaffe/købe billet/kort - uvant rejse Nemt 2016at vælge billet/kort - uvant rejse Nemt at vælge billet/kort - uvant rejse Ved ikke medtaget Enig Meget enig n=2012 (Baseline-måling) n=2223 (Midtvejs-måling)

15 BILLET/KORT Det største fald fra baseline-målingen til midtvejs-målingen er i forhold til, om man mener man bruger den mest passende billet. På de øvrige områder er udviklingen marginal % Vest/Hovedstad-rejser 75% Ungdomskort 71% Pensionistkort 61% Rejsekort 46% Mobilklippekort % 59% 19% 17% 42% 43% Ved ikke medtaget Sikker på 2016 gyldighed af billet/kort 7 Vest/Hovedstad-rejser 63% Rejsekort 47% Enkeltbillet Sikker på gyldighed af billet/kort 45% Ungdomskort 41% Pensionistkort 28% Rejsekort 33% Ungdomskort 3 6% 23% Alt-i-alt sikker 2016 på, at jeg bruger mest passende billet 4 Ungdomskort 35% Pensionistkort 24% Rejsekort 13% Mobilklippekort 23% Alt-i-alt sikker på, at jeg bruger mest passende billet 22% 4% 6% 22% Rejsekort 6% Enkelbillet 2 21% 5% 5% 17% 19% 16% 15% 15% 13% Enig Meget enig 23% Rejsekort 11% Enkelbillet 7% Mobilklippekort Sikker på 2016 største fleksibilitet på rejsen med valgte billet/kort Sikker på største fleksibilitet på rejsen med valgte billet/kort 33% Pensionistkort 2 Rejsekort Sikker på 2016 laveste rejsepris med valgte billet/kort 34% Ungdomskort 17% Rejsekort 3% Sikker på laveste rejsepris med valgte billet/kort n=2012 (Baseline-måling) n=2223 (Midtvejs-måling)

16 BILLET/KORT Der er ingen ændringer fra baseline-målingen til midtvejsmålingen, når man fokuserer på om man har oplevet at købet en billet for senere at finde ud af, at man kunne have fået en billigere billet % Vest-rejser 54% Syd-rejser 54% Ungdomskort 41% Rejsekort 32% 56+ år 44% 45% 57% Vest-rejser 54% Syd-rejser 7 Ungdomskort 66% Mobilklippekort 41% Rejsekort 28% Pensionistkort 59% år 33% 56+ år 37% 37% 22% Rejsekort 7% Ungdomskort % Har købt 2016for dyr billet Har ikke 2016 købt for dyr billet Ved 2016 ikke Har købt for dyr billet Har ikke købt for dyr billet Ved ikke n=2012 (Baseline-måling) n=2223 (Midtvejs-måling)

17 REJSEKORT De fleste har ingen problemer med at gennemskue reglerne for check-ind og check-ud. Knap ¼-del føler sig sikre på den bedste pris med Rejsekortet og omtrent hver tiende synes, det er nemt at gennemskue rabatter, hvis man vælger at rejse på bestemte tidspunkter % 68% % 23% 37% Syd-rejser 14% Hovedstad/Vest-rejser 11% Syd/Hovedstad-rejser 2 Ved ikke medtaget 43% 45% Ingen problemer 2016 med at gennemskue check-ind og check-ud Ingen problemer med at gennemskue check-ind og check-ud 25% 4% 23% 4% 21% 19% Jeg føler 2016 mig sikker på den bedste pris Enig Meget enig Jeg føler mig sikker på den bedste pris 13% 11% 2% 2% 11% 9% Nemt 2016 at gennemskue rabatter ift. rejsetidspunkter Nemt at gennemskue rabatter ift. rejsetidspunkter n=1705 Rejsekortbrugere (Baseline-måling) n=1904 Rejsekortbrugere (Midtvejs-måling)

18 TAKST SJÆLLAND KENDSKAB OG HOLDNING 18

19 TAKST SJÆLLAND En markant større andel har hørt om Takst Sjælland i midtvejs-målingen sammenlignet med baseline-målingen. Næsten 70 % har hørt om Takst Sjælland I denne måling, mens det kun var omtrent 35 % I base-linemålingen % Periodekort/pendlerkort 26% Rejsekort 42% Vest/Hovedstad-rejser 41% Syd/Hovedstad-rejser 36% Mobilklippekort 5 Rejsekort 59% Syd/Hovedstad-rejser 47% 56% 56+ år 66% 5 Mobilklippekort 41% Enkeltbillet 3 Rejsekort 11% Pensionistkort år 16% 56+ år % Periodekort/pendlerkort 32% Pensionistkort 19% Rejsekort 22% 29% 3 4% Har 2016 hørt meget om det Har hørt meget om det Har 2016 hørt lidt om det Har hørt lidt om det Har ikke 2016 hørt om det Har ikke hørt om det 1% 1% Ved 2016 ikke Ved ikke n=2012 (Baseline-måling) n=2223 (Midtvejs-måling)

20 TAKST SJÆLLAND I midtvejs-målingen er der markant færre der synes Takst Sjælland er en god idé sammenlignet med baseline-målingen. En større andel synes/frygter at systemet er blevet uigennemskueligt efter Takst Sjælland blev implementeret % 56+ år 53% 74% Ungdomskort 65% Periodekort/pendlerkort 51% Rejsekort 55% 46% Vest/Hovedstad-rejser 58% Ungdomskort 45% Rejsekort 41% 56+ år 48% 4 39% 12% 25% 22% 24% 36% 13% 19% 2 27% 5% % 29% God 2016 ide God ide Jeg 2016 frygter, rejseprisen stiger Jeg frygter, rejseprisen stiger Jeg 2016 frygter, systemet bliver uigennemskueligt Jeg frygter, systemet bliver uigennemskueligt Ved ikke medtaget Enig Meget enig n=2012 (Baseline-måling) n=2223 (Midtvejs-måling)

21 DOT BILLETGUIDE Kendskabet til DOT Billetguide er uændret fra baseline-målingen til midtvejs-målingen. Knap 2 har således kendskab til DOT Billetguide % 77% % 19% 4% 5% Kender 2016DOT Billetguide Kender DOT Billetguide Kender 2016 ikke DOT Billetguide Kender ikke DOT Billetguide Ved 2016 ikke Ved ikke n=2012 (Baseline-måling) n=2223 (Midtvejs-måling)

22 DOT BILLETGUIDE Kendskabet til DOT Billetguide er lavest blandt de lavfrekvente kunder og blandt de kunder der primært anvender rejsekort og enkeltbilletter %: Rejsekort 8: Enkeltbillet 71%: Pensionistkort 68%: Periodekort/pendlerkort 66%: Mobilklippekort 62%: Ungdomskort 77% 84%: Lavfrekvens 78%: Mellemfrekvens 68%: Højfrekvens 8: 56 år eller derover 78%: år 72%: år % 5% Kender DOT Billetguide Kender ikke DOT Billetguide Ved ikke n=2223 (Midtvejs-måling)

23 FORNYELSE AF PENDLERKORT 23

24 KØB/FORNYELSE AF PENDLERKORT Dem der har fornyet eller købt et pendlerkort efter Takst Sjælland blev implementeret den 15. januar, er generelt tilfredse med fornyelsesprocessen. Tilfredsheden er højest blandt dem der har fornyet i automaten eller i betjent salg, mens tilfredsheden er lavet blandt dem der har fornyet det via DOT webshop eller Dot app en % Automat 82% Betjent salg 53% DOT webshop 52% DOT app 69% 79% DSB app 75% Automat 7 Betjent salg 3 Rejsekort.dk 29% DOT webshop 6 74% Automat 36% Rejsekort.dk 29% DOT webshop 71% Automat 67% Betjent salg 34% Rejsekort.dk 29% DOT webshop 57% 56% 33% 4 43% 4 42% 2 35% Alt I alt tilfredshed - Fornyelse/køb af pendlerkort* 17% 17% 14% Nemt af købe/forny Gennemskueligt hvad prisen ville blive Nemt af vælge zoner *Andel Meget tilfredse og Tilfredse Ved ikke medtaget Enig Meget enig n=337 (Midtvejs-måling)

25 HVORDAN KØBES/FORNYES PENDLERKORTET? De ældre på 56 år+ køber/fornyer forholdsvis deres kort ved betjent salg, mens den yngste aldersgruppe mellem år anvender apps år+: 61% år: 32% år: 21% 33% 56 år+: 3% år: 28% år: 32% 24% 56 år+: 3% år: 12% år: 17% 56 år+: 14% år: 7% år: 11% 56 år+: 7% år: 15% år: 4% 56 år+: 7% år: 3% år: 8% Betjent salg (kiosk, station) 12% 11% 9% 6% 5% DOT app DSB app Automat Rejsekort.dk DOT webshop Andet Ved ikke n=337 (Midtvejs-måling)

26 KØB/FORNYELSE AF PENDLERKORT Resultaterne fra foregående side er her opdelt på henholdsvis køb af pendlerkort og fornyelser af pendlerkort. Den generelle tendens er, at man er mere tilfreds med processen, hvis man har prøvet den før % 6 38% 63% 29% 6 58% 59% 52% 57% 51% 4 45% 38% 41% 37% 44% 36% 2 33% 34% Fornyet Købt Alt I alt pendlerkort pendlerkort tilfredshed - Fornyelse Alt I alt af tilfredshed pendlerkort* Fornyelse/køb af pendlerkort* 15% Fornyet Nemt af forny pendlerkort Nemt af købe/forny 2 17% 16% 13% 14% Købt pendlerkort Fornyet Købt Gennemskueligt pendlerkort pendlerkort hvad prisen ville Gennemskueligt blive hvad prisen ville blive Fornyet Nemt af vælge pendlerkort zoner Købt Nemt af vælge pendlerkort zoner Nemt af vælge zoner *Andel Meget tilfredse og Tilfredse Ved ikke medtaget Enig Meget enig n=246 (Fornyet pendlerkort) N=91 (Købt pendlerkort)

27 DE FORNYELSE UTILFREDSE AF GENERELT PENDLERKORT OG MED TAKST SJÆLLAND 27

28 HVEM ER DE UTILFREDSE? Gruppen under 34 år har flest, de er utilfredse med at rejse med kollektiv transport- den ligge marginalt højere end gennemsnittet. Det skyldes især, at de utilfredse i høj grad findes blandt brugere af ungdomskort og folk under uddannelse. Der er desuden flere generelt utilfredse i områderne Nord og delvist Øst. 10 Hvor tilfreds eller utilfreds er du generelt med at bruge offentlig transport år: år: 17% 56+ +år: 14% Nord: 22% Øst: 21% Vest: 19% KBH. Central: 16% Syd: 16% KBH. Omegn: 15% KBH. Nord: 13% % Meget tilfreds Tilfreds 24% Hverken tilfreds eller utilfreds 13% Utilfreds 4% Meget utilfreds Ved ikke Ungdomskort: 26% Enkeltbillet: 21% Periodekort/pendlerkort: 2 Mobilklippekort: 18% Rejsekort: 15% Pensionistkort:12% Under uddannelse: 22% I arbejde: 17% Pensionist, u. arb. m.v. : 13% n=2223 (Midtvejs-måling)

29 UDVIKLING FRA BASELINE-MÅLING TIL MIDTVEJS-MÅLINGEN Flere i midtvejs-målingen er utilfredse med at bruge kollektiv transport sammenlignet med baselinemålingen. Der ses især en udvikling blandt den yngre målgruppe Generel tilfredshed med at bruge offentlig transport Baseline-måling Andel utilfredse 12% Utilfreds 2016 Midtvejs-måling Andel utilfredse 17% Utilfreds år: 13% år: 15% 17% 56+ +år: 1 14% Ungdomskort: 14% 26% Enkeltbillet: 21% 21% Periodekort/pendlerkort: 17% 2 Mobilklippekort: 15% 18% Rejsekort: 11% 15% Pensionistkort: 7% 12% Under uddannelse: 13% 22% I arbejde: 13% 17% Pensionist, u. arb. m.v : 1 13% Nord: 18% 22% Øst: 12% 21% Vest: 14% 19% KBH. Central:1 16% Syd: 2 16% KBH. Omegn: 13% 15% KBH. Nord: 18% 13%

30 HVEM SYNES IKKE, AT TAKST SJÆLLAND ER EN GOD IDÉ? Det er især de højfrekvente rejsende, der ikke synes om Takst Sjælland som ide. Det falder sammen med, at de ofte rejser på periodekort/pendlerkort. Her er utilfredsheden meget højere end blandt andre billettyper. Geografisk findes utilfredsheden med Takst Sjælland som ide især i Nord, Syd og Øst Takst Sjælland er en god idé % Meget enig 2 Enig 26% Hverken enig eller uenig 1 11% Uenig Meget uenig 28% Ved ikke Periodekort/pendlerkort: 34% Pensionistkort: 25% Enkeltbillet: 21% Ungdomskort: 2 Rejsekort: 18% Mobilklippekort: 14% Nord: 39% Syd: 31% Øst: 26% Vest: 19% Kbh. Central: 17% Kbh. Omegn: 15% Kbh. Nord: 1 Højfrekvens: 27% Lavfrekvens: 18% Mellemfrekvens: 18% n=2223 (Midtvejs-måling)

31 FORNYELSE AF PENDLERKORT BILAG 31

32 BILAG På siden Overblik Sammenfatning af områder vises de samlede besvarelser af spørgsmål inden for de forskellige områder. Indeksene er et uvægtet gennemsnit af andelene, der har svaret Enig og Meget enig på spørgsmålene. Nedenfor fremgår hvilke spørgsmål, indeksene hver for sig består af. Indeks Forståelse af zonesystemet enkelt og gennemskueligt Priser gennemskuelige Sammenhæng mellem pris og zone/rejse Nemhed i valg/køb af billet/kort Sikkerhed i valg af billet/kort bedste og billigste Spørgsmål Zoner enkle lokalområde Zoner enkle generelt Nemt at gennemskue vant rejse Nemt at gennemskue uvant rejse Zoner indviklede (vendt om) Nemt at gennemskue lokalområde vant rejse Nemt at gennemskue lokalområde uvant rejse Nemt at gennemskue generelt vant rejse Nemt at gennemskue generelt uvant rejse Pris som forventet Overrasket over prisen rejser uden for lokalområde (vendt om) Sammenhæng rejselængde og pris Sammenhæng prisen for sammenlignelige rejser Logisk sammenhæng priser og zoner generelt Nemt at vælge billet/kort vant rejse Nemt at vælge billet/kort uvant rejse Nemt at anskaffe/købe billet/kort vant rejse Nemt at anskaffe/købe billet/kort uvant rejse Sikker på gyldigheden af billet/kort Alt-i-alt-alt sikker på, at jeg bruger mest passende billet Sikker på største fleksibilitet på rejsen med valgte billet/kort Sikker på laveste rejsepris med valgte billet/kort

33 EPINION AARHUS Hack Kampmanns Plads Aarhus C, Denmark T: E: EPINION KØBENHAVN Ryesgade 3F 2200 Copenhagen N, Denmark T: E: 33

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

Banekonferencen Takst Sjælland. Forretningchef Eskil Thuesen

Banekonferencen Takst Sjælland. Forretningchef Eskil Thuesen Banekonferencen 2017 Takst Sjælland 1 Forretningchef Eskil Thuesen Dagens tekst - seks spørgsmål 1. Hvorfor Takst Sjælland? 2. Hvad er Takst Sjælland? 3. Hvad betød det for passagererne? 4. Hvordan reagerede

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af rejsekort rejsekort Maj 2018 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser og på stationer

Læs mere

Udkast 23. oktober 2015

Udkast 23. oktober 2015 Udkast 23. oktober 2015 Takst Sjælland 2016 Banekonferencen 17. maj 2016 Centerchef i Movia Eskil Thuesen Områdechef i Movia Peter Rosbak Juhl Hvorfor takstharmonisering? Kritik af manglende takstharmonisering

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 19. dec 2012 Summary Brugere defineres som brugere af rejsekort, der har en rejsefrekvens på 1-2 dage i kvartalet eller mere Generelt: 79 %

Læs mere

Status for Takst Sjælland

Status for Takst Sjælland Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 205 Offentligt Status for Takst Sjælland Møde med medlemmer af Transportudvalget 22. februar 2017 1 Movia og Incentive Agenda Baggrunden

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

Movia Design/M. Malling Fotos: Movia/ Ulrik Jantzen, DSB, Metroselskabet/ Peter Sørensen. Sjælland samles i ét stort pendlingsområde

Movia Design/M. Malling Fotos: Movia/ Ulrik Jantzen, DSB, Metroselskabet/ Peter Sørensen. Sjælland samles i ét stort pendlingsområde Movia Design/M. Malling 06.16. Fotos: Movia/ Ulrik Jantzen, DSB, Metroselskabet/ Peter Sørensen Sjælland samles i ét stort pendlingsområde Sjælland samles i ét stort pendlingsområde Takst Sjælland 16 er

Læs mere

Sjælland samles i ét stort pendlingsområde

Sjælland samles i ét stort pendlingsområde Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 367 Offentligt Sjælland samles i ét stort pendlingsområde Movia Design/M. Malling 05.16. Fotos: Movia/ Ulrik Jantzen DSB/René Starndbygaard Metroselskabet/

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE MIDTTRAFIK OVERORDNEDE RESULTATER JULI 2016 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN BAGGRUND Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland og ønsker at få et indblik

Læs mere

Rejsekort kundetilfredshed

Rejsekort kundetilfredshed Rejsekort kundetilfredshed Komparativ analyse baseret på Rejsekort A/S egne undersøgelser fra 2012, 2013 og 2014 (foretaget af Epinion A/S) Revideret april 2015 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Passagerernes brug af og tilfredshed med rejsekortet. (Personligt, Flex og Anonymt)

Passagerernes brug af og tilfredshed med rejsekortet. (Personligt, Flex og Anonymt) Passagerernes brug af og tilfredshed med rejsekortet (Personligt, Flex og Anonymt) Maj 2018 Side 2 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Resumé og anbefalinger 4 2.1 Resumé 4 2.2 Anbefalinger 7 3 Resultater

Læs mere

Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet

Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet Rejsekort 15. dec 2014 Summary for befolkningsundersøgelse! I forhold til 2013, synes en større

Læs mere

Notat FORSLAG TIL TAKSTER FOR 2020

Notat FORSLAG TIL TAKSTER FOR 2020 Bilag 3.1 Notat FORSLAG TIL TAKSTER FOR 2020 Nedenfor gives en detaljeret beskrivelse af forslag til takster for 2020 indeholdende ændring af taksterne for pendlerkort i Vest, ændring af pensionistrabatten

Læs mere

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 10 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE FREDERIKSBERG KOMMUNE HJEMMEPLEJEN OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING 3 2. METODE OG LÆSEVEJLEDNING 7 3. TILFREDSHEDEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Af områdechef Analyser og Indtægter Peter Rosbak Juhl og centerchef Eskil Thuesen, Movia

Af områdechef Analyser og Indtægter Peter Rosbak Juhl og centerchef Eskil Thuesen, Movia Udvidet resumé Takst Sjælland 2016 Et enkelt takstsystem øst for Storebælt Af områdechef Analyser og Indtægter Peter Rosbak Juhl og centerchef Eskil Thuesen, Movia Abstrakt 10 år efter kommunalreformen

Læs mere

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål BA-BD

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål BA-BD Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 375 Offentligt TALEMANUSKRIPT Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål BA-BD Side 1 af 20 Indledning Jeg vil starte

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Rejsekort 18. nov 2016 Summary for befolkningsundersøgelsen bruger offentligt transport Omkring

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2014 om harmonisering

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

Sjælland, Lolland og Falster samles i ét stort pendlingsområde

Sjælland, Lolland og Falster samles i ét stort pendlingsområde Takst Sjælland Sjælland, Lolland og Falster samles i ét stort pendlingsområde Takst Sjælland 16 er navnet på en af de største reformer af priserne i den kollektive transport siden 1970 erne. I dag er der

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S fra 2013 til 2016 Marts 2017 1 2 Indhold 1. Materiale..3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Den 18. marts 2018 gennemføres en reform af takster for kørsel med kollektiv trafik i Vestdanmark.

Den 18. marts 2018 gennemføres en reform af takster for kørsel med kollektiv trafik i Vestdanmark. 08-02-2018 Kontaktperson: Kasper Sartov Larsen E-mail: ksl@sydtrafik.dk Takst Vest Den 18. marts 2018 gennemføres en reform af takster for kørsel med kollektiv trafik i Vestdanmark. Takstreformen er udarbejdet

Læs mere

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD BAGGRUND OG FORMÅL EXECUTIVE SUMMARY SAMLEDE RESULTATER DELRESULTATER PRIORITERINGSKORT 4 5 6 10 15 2 INDLEDENDE Dette afsnit indeholder oplysninger

Læs mere

Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder mv. (takststigningsloftet)

Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder mv. (takststigningsloftet) Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet) Trafik- og Byggestyrelsen fører tilsyn med takststigningsloftet, som sikrer, at

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN NORDDJURS KOMMUNE 20. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 12. dec 2013 100% 70% 60% 50% 5% 5% 0% Personligt Flex Anonymt 100% 70% 60% 50% 15% 5% 0% Voksen (16 år) Pensionist Andet 100% Klippekort (pap)

Læs mere

Passagerpulsen. Mette Boye TØF 1.10 2015

Passagerpulsen. Mette Boye TØF 1.10 2015 Passagerpulsen Mette Boye TØF 1.10 2015 Formål: Konkrete forbedringer for passagererne i den kollektive transport tager udgangspunkt i passagerernes behov og ønsker fokus på passagerernes samlede rejse

Læs mere

Billetudbud og salgssystemer i Takst Sjælland

Billetudbud og salgssystemer i Takst Sjælland Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S www.tbst.dk Billetudbud og salgssystemer i Takst Sjælland Dette notat giver et overblik over de produkter, der fremover udbydes med Takst

Læs mere

Passagerernes oplevelse af Takst Sjællandreformen

Passagerernes oplevelse af Takst Sjællandreformen Passagerernes oplevelse af Takst Sjællandreformen September 2017 Side 2 Indhold 1. Baggrund og formål 3 2. Metode og resumé 4 2.1 Resumé 4 3. Passagerpulsens anbefalinger 6 4. Resultater 8 4.1 Kendskab

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik

Rigsrevisionens notat om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik Rigsrevisionens notat om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik August 2018 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om harmonisering af taksterne i den kollektive

Læs mere

Takst Sjælland takstharmonisering. Kollektivforum og Kollektivtrafikkforeningen 24. april 2018 Lone Keller Madsen, Movia

Takst Sjælland takstharmonisering. Kollektivforum og Kollektivtrafikkforeningen 24. april 2018 Lone Keller Madsen, Movia Takst Sjælland takstharmonisering Kollektivforum og Kollektivtrafikkforeningen 24. april 2018 Lone Keller Madsen, Movia (lkm@moviatrafik.dk) Agenda Kort præsentation af kollektiv trafik i Danmark Hvorfor

Læs mere

Passagerernes brug af og tilfredshed med Pendlerkortet og Pendler Kombi

Passagerernes brug af og tilfredshed med Pendlerkortet og Pendler Kombi Passagerernes brug af og tilfredshed med Pendlerkortet og Pendler Kombi Maj 2018 Side 2 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Resumé og anbefalinger 4 2.1 Resumé 4 2.2 Anbefalinger 7 2.3 Kommentarer fra Bus

Læs mere

Passagerernes brug af andre billettyper end rejsekort

Passagerernes brug af andre billettyper end rejsekort Passagerernes brug af andre billettyper end rejsekort April 2018 Side 2 Indhold 1. Forord 3 2. Resumé og anbefalinger 4 2.1 Resumé 4 2.2 Anbefalinger 6 3. Resultater 8 3.1 Passagerernes brug af forskellige

Læs mere

I det følgende refereres de modtagne høringssvar efter emne. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens kommentarer følger i kursiv.

I det følgende refereres de modtagne høringssvar efter emne. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens kommentarer følger i kursiv. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om kompensation til pendlere inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE FREDERIKSBERG KOMMUNE HJEMMEPLEJEN OKTOBER 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING 3 2. METODE OG LÆSEVEJLEDNING 8 3. TILFREDSHEDEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE

Læs mere

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder

Læs mere

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser

Læs mere

FAKTA ark 3 Takst Sjælland Pendlerkort

FAKTA ark 3 Takst Sjælland Pendlerkort Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S www. tbst.dk FAKTA ark 3 Takst Sjælland Pendlerkort Korte rejser - udstedes med påtrykte zoner til og med 8 zoner Pendlerkort, eksempel

Læs mere

Ét takstområde på Sjælland

Ét takstområde på Sjælland Ét takstområde på Sjælland - Oplæg ved Trafikstyrelsen d. 08. oktober 2013 - Kontorchef Jan Albrecht Opgaven Kan der laves et sammenhængende takstsystem for Sjælland? Hvad bliver: - Kundekonsekvenser?

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

Tiltrådt, idet vilkår og muligheder for udvidet cykelmedtagning i busser evalueres inden for et år.

Tiltrådt, idet vilkår og muligheder for udvidet cykelmedtagning i busser evalueres inden for et år. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Mads Lund Larsen 08 Cykelmedtagning i busserne Indstilling: Administrationen indstiller, At muligheden for cykelmedtagning fra køreplanskiftet

Læs mere

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 365 Offentligt Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S

Læs mere

PRISER 2018 GÆLDER FRA 18. MARTS 2018

PRISER 2018 GÆLDER FRA 18. MARTS 2018 PRISER 2018 GÆLDER FRA 18. MARTS 2018 1 Velkommen i bussen hos Sydtrafik Tak, fordi du rejser med os. I 2018 ændrer vi på vores måde at give rabatter på. Det betyder, at vi indfører rabattrin på rejsekort.

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Rejsekort. DSB/Rejsekort A/S. Internetundersøgelse foretaget december respondenter

Rejsekort. DSB/Rejsekort A/S. Internetundersøgelse foretaget december respondenter Rejsekort DSB/Rejsekort A/S Internetundersøgelse foretaget 14. 29. december 2011 1801 respondenter 1 01. Hvor ofte rejser du med kollektiv trafik? 1801 respondenter, samtlige besvarelser 11% 7% 9% 18%

Læs mere

SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER

SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER BUPL & FOA 29. APRIL 2019 FORMÅL OG METODE FORMÅL Formålet med denne undersøgelse er at kortlægge forældres holdninger til normeringer i daginstitutioner. Formålet

Læs mere

Guide til dig der ønsker at rejse på pendlerkort eller rejsekort med pendler kombi

Guide til dig der ønsker at rejse på pendlerkort eller rejsekort med pendler kombi Guide til dig der ønsker at rejse på pendlerkort eller rejsekort med pendler kombi I denne folder finder du hjælp til de vigtigste trin når du køber et pendlerkort, og hvordan du bestiller pendler kombi

Læs mere

FAKTA ark 1 Takst Sjælland - Enkeltbilletter

FAKTA ark 1 Takst Sjælland - Enkeltbilletter Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S www.tbst.dk FAKTA ark 1 Takst Sjælland - Enkeltbilletter For enkeltbilletters vedkommende hviler Takst Sjælland på principperne i Den Landsdækkende

Læs mere

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet Notat Til: Transportministeriet Kopi til: DSB, Metroselskabet I/S, Trafikselskabet Movia, Rejsekort A/S Sagsnummer Sagsbehandler PEJ Direkte +45 36 13 18 28 Fax 36 13 18 96 PEJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Wildcard i tilknytning til rejsekort Ung

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Wildcard i tilknytning til rejsekort Ung AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0474 Klageren: XX 2500 Valby Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning

Læs mere

PENSIONIST FÅ RABAT NÅR DU REJSER

PENSIONIST FÅ RABAT NÅR DU REJSER PENSIONIST FÅ RABAT NÅR DU REJSER 1 Kære pensionist Rabat Når du er 65 år eller derover, kan du få rabat, når du rejser. Det samme gælder også hvis du er førtidspensionist. Hvilken billettype der er bedst

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

Administrerende direktør Bjørn Wahlsten. Møde med IDA Rail 7. december 2016

Administrerende direktør Bjørn Wahlsten. Møde med IDA Rail 7. december 2016 Møde med IDA Rail 7. december 2016 Administrerende direktør Bjørn Wahlsten Status: Der er solgt over 2,4 mio rejsekort, heraf er næsten 2 mio rejsekort i brug Rejsekort systemet har 320 mio rejser på rejsekort

Læs mere

Udkast 23. oktober 2015

Udkast 23. oktober 2015 Udkast 23. oktober 2015 Takst Sjælland 2016 et enkelt takstsystem øst for Storebælt Aalborg Trafikdage 22.-23. august 2016 Centerchef i Movia Eskil Thuesen og Områdechef i Movia Peter Andreas Rosbak Juhl

Læs mere

FAKTA ark 1 Takst Sjælland - Enkeltbilletter

FAKTA ark 1 Takst Sjælland - Enkeltbilletter Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S www.tbst.dk FAKTA ark 1 Takst Sjælland - Enkeltbilletter For enkeltbilletters vedkommende hviler Takst Sjælland på principperne i Den Landsdækkende

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012 Rapportering om udviklingen i - Marts 2012 19. marts 2012 1 Rapportering om udviklingen i Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2012 vedrørende udviklingen i den kollektive

Læs mere

Periodekort på rejsekort Check Ind og Check Ud

Periodekort på rejsekort Check Ind og Check Ud Periodekort på rejsekort Check Ind og Check Ud En undersøgelse af passagerernes ønsker til Check Ind og Check ud i forbindelse med Periodekort på rejsekortet August 2016 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål

Læs mere

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK De sidste ti år under VK-regeringen er det i gennemsnit blevet dobbelt så dyrt at køre med bus og tog i hovedstadsområdet. Alene i hovedstadsområdet er

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010 Rapportering om udviklingen i - April 2010 28. april 2010 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2010 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia Kollektiv transport som én enhed v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia DOT - Din Offentlige Transport 2 Lov om trafikselskaber 7, stk. 3 - med virkning fra den 1. januar 2015 Trafikselskabet

Læs mere

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG HJEMMEPLEJE 2019 INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BAGGRUND OG METODE..... 3 OPSUMMERING OG SAMMENLIGNING AF RESULTATER.... 8 SAMLET TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN.......

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE EPINION FYNBUS MARTS 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL OVERBLIK TILFREDSHEDSMODEL RESULTATER OVERORDNEDE PARAMETRE RESULTATER GENERELT HOLDNINGSSPØRGSMÅL & KENDSKAB TIL REJSEKORTET

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 262 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 262 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 262 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 29. marts 2017 2017-791 Notat om Hypercard, Ungdomskort og DSB Ung Kort Som forespurgt på samråd om Takst

Læs mere

Passagerstatistik 2014

Passagerstatistik 2014 Passagerstatistik 2014 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2010 2014... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 9 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale ruter... 15

Læs mere

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR 2014 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse,

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

EVALUERING AF BRUG FOR ALLE UNGE VEJLEDERSURVEY (SLUTMÅLING)

EVALUERING AF BRUG FOR ALLE UNGE VEJLEDERSURVEY (SLUTMÅLING) EVALUERING AF BRUG FOR ALLE UNGE VEJLEDERSURVEY (SLUTMÅLING) APPENDIKS B. NOVEMBER 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Kompetencer i det daglige arbejde 3 Oplevelser i nuværende vejledning 10 Arbejdshverdag i forhold

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. grundet udløbet pensionistkort

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. grundet udløbet pensionistkort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2018-0049 Klageren: XX 2880 Bagsværd Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Parternes krav: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. 2 kontrolafgifter på hhv. 750 og 375 kr. for at mangle en zone på mobilbillet.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. 2 kontrolafgifter på hhv. 750 og 375 kr. for at mangle en zone på mobilbillet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2017-0301 Klageren: XX på egne vegne og på vegne af sønnen YY 2100 Kbh. Ø Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel med pensionistkort i spærretiden.

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel med pensionistkort i spærretiden. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0191 Klageren: Indklagede: XX 2770 Kastrup Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel med pensionistkort i spærretiden.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik. August 2015

Beretning til Statsrevisorerne om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik. August 2015 Beretning til Statsrevisorerne om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik August 2015 BERETNING OM HARMONISERING AF TAKSTERNE I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Kortlæsere og automater Prototyper

Kortlæsere og automater Prototyper Kortlæsere og automater Prototyper Hans Ege, Hovedstadens Udviklingsråd 4. sept 2006 1 Visionen: Enkelt at bruge Kort til al kollektiv trafik i Danmark (inklusiv Øresund) Samme system i hele landet Ensartede

Læs mere

Sådan bruger du rejsekort

Sådan bruger du rejsekort Tre hurtige om rejsekort Hvad kommer mine rejser til at koste med rejsekort? Med rejsekort har hver rejse en pris. Og skal du have rabat, får du det helt automatisk. Prisen for din rejse afhænger af din

Læs mere

Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013

Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Trafikstyrelsens rapport for året 2013 April 2014 3 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvordan

Læs mere

September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T

September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T 2 3 Kortpris Forudbetaling lokal /national rejse (kundetypen 'Voksen') Kan købes online Adgang til online selvbetjening Giver mulighed for størst rabat ift.

Læs mere

FynBus. Kundetilfredshed marts Afsnit 5

FynBus. Kundetilfredshed marts Afsnit 5 FynBus Kundetilfredshed marts 011 Afsnit 1 Afsnit 010 011 Indholdsfortegnelse Indhold Side 3 Summary 5 tilfredshed 11 loyalitet 18 Incitamentskontrakt 3 Regressionsmodel 6 Bus type 41 Rejsefrekvens 48

Læs mere

Passagerpulsen. Mette Boye. Trafikdage Ålborg 2015

Passagerpulsen. Mette Boye. Trafikdage Ålborg 2015 Passagerpulsen Mette Boye Trafikdage Ålborg 2015 Formål: Bedre kollektiv transport for passagererne tager udgangspunkt i passagerernes behov og ønsker fokus på passagerernes samlede rejse fra dør til dør

Læs mere

Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del Bilag 12 Offentligt 19/2014. Beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik

Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del Bilag 12 Offentligt 19/2014. Beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del Bilag 12 Offentligt 19/2014 Beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik 19/2014 Beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive

Læs mere

FAKTA ark 1 Takst Sjælland - Enkeltbilletter

FAKTA ark 1 Takst Sjælland - Enkeltbilletter Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S www.tbst.dk FAKTA ark 1 Takst Sjælland - Enkeltbilletter For enkeltbilletters vedkommende hviler Takst Sjælland på principperne i Den Landsdækkende

Læs mere

REJSEKORT INTRODUKTION

REJSEKORT INTRODUKTION 9/5/2013 SHS REJSEKORT INTRODUKTION Mod fuld Udrulning I 2015 05-09-2013 Titel på præsentation 3 REJSEKORT PÅ 30 SEKUNDER (EFTER UDFASNING) Anskaf et rejsekort personlig med tankop-aftale en gang for alle

Læs mere

BALANCE OG LIGESTILLING. RAPPORT Februar 2019

BALANCE OG LIGESTILLING. RAPPORT Februar 2019 BALANCE OG LIGESTILLING RAPPORT Februar 2019 BAGGRUND OG FORMÅL FORMÅL Epinion har i samarbejde med FH foretaget en bred undersøgelse af familie-arbejdslivs balancen og ligestilling blandt lønmodtagere

Læs mere

Landbrugsstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse 2017

Landbrugsstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse 2017 Landbrugsstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse 2017 Rapport RAMBØLL 19-12-2017 Indhold 3 Indledning Kort om undersøgelsen samt indledning 4 Overordnede konklusioner Udvikling siden 2013 og 2015, på tværs

Læs mere

Mar ts Sådan bruger du PENDLERKORT

Mar ts Sådan bruger du PENDLERKORT Mar ts 2018 Sådan bruger du RE JSEKORT OG PENDLERKORT SAMMENLIGN OG PENDLERKORT 2 3 PERSONLIGT FLEX ANONYMT PERSONLIGT MED PENDLER KOMBI PENDLER KORT = J A = NEJ PRIS FOR KORT FORUDBETALING FORUDBETALING

Læs mere

CHAUFFØR- UDVALGSMØDE

CHAUFFØR- UDVALGSMØDE 26-04-2017 CHAUFFØR- UDVALGSMØDE 24. April 2017 26-04-2017 BESTYRELSEN Bestyrelsen Er begejstret for vores APP Periodekort på App Vil have en engelsk version Al billet- og kvalitetskontrol i Midttrafik

Læs mere

DSF s transportnotat 2013

DSF s transportnotat 2013 DSF s transportnotat 2013 Transportnotatet beskriver den kollektive transport i hovedtræk, samt studerendes brug heraf og prisudviklingen i de seneste år. Desuden beskrives de ændringer det medfører, at

Læs mere

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Bilag 2. december 2014 1. Glemmer at checke ud Folk bliver konstant pålagt bøder på 50 kr. for at glemme at checke ud. I hundredvis

Læs mere

Kundetilfredshed i den kollektive transport

Kundetilfredshed i den kollektive transport Kundetilfredshed i den kollektive transport Afrapportering af resultater for 2018 November, 2018 Indhold Forord Executive summary Kollektiv transport Tæt på regionerne Anbefalingsvillighed Selskabsspecifikke

Læs mere

DOT interessentskab. Strategi for DOT Din Offentlige Transport Udviklingen frem til 2020 er præget af forandringer

DOT interessentskab. Strategi for DOT Din Offentlige Transport Udviklingen frem til 2020 er præget af forandringer Mål i strategien er alene vejledende, og udtrykker en ambition for, hvad der kan udrettes gennem samarbejdet. De opstillede mål afspejler ikke den faktiske forventning til målrealisering 1/9 DOT interessentskab

Læs mere