Curriculum Vitae. Hans Kastrup. Hermelinvej 5, 8643 Ans By. Mobil: Mail: Resumé.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Curriculum Vitae. Hans Kastrup. Hermelinvej 5, 8643 Ans By. Mobil: 4084 4413 Mail: hanskastrup@gmail.com. Resumé."

Transkript

1 Curriculum Vitae Resumé Nøglekompetencer: Planlægning og gennemførsel af strategisk og organisatorisk forretningsudvikling Ledelse af teknologi- og procesinnovation i tæt samspil med New Product Introduction samt indkøring af nye processer Projekt-, programledelse og koordinering Kompetence-, medarbejder- og teamudvikling, samt rekruttering Jeg har planlagt og gennemført strategi- og organisationsudvikling for afdelinger og funktioner hos både Vestas og Grundfos i de sidste 14 år, og har blandt andet deltaget i et større forretningsudviklingsarbejde, hvor hovedfokus var afklaring og indstilling til direktionen omkring fremtidig produktionsstrategi. Indstillingen blev vedtaget af direktionen og implementeret. Introduktion af nye produkter; innovation af fremstillingsprocesser og teknologier har jeg arbejdet med i 22 år og har derigennem opnået indgående kendskab til de metoder, der tilfører den største værditilvækst. Her kan nævnes udviklingen af produkt og produktionsprocesser, der kan konkurrere på prisen og ikke mindst kvaliteten i forhold til lavpris lande. Har været projektleder på optimeringsprojekter med anvendelse af Lean og TPM metoder, samt været udstationeret. Senest har jeg koordineret og programledt fabrikkens projekter. Som resultater kan nævnes op til 50 % forøgelse af effektiviteten af produktionen, udskydelse af kapacitetsinvesteringer i op til 5 år, samt udjævning af produktions demand. Jeg har den filosofi, at ved fokusering på medarbejderens motivation, styrker, team- og kompetenceudvikling hårde som bløde - frembringes High Performance både hos den enkelte, men bestemt også i teamet. Jeg har i de seneste år ansat over 50 medarbejdere, projektledere og ledere. Jeg har opnået den højeste tilfredsscore på direkte leder i medarbejderundersøgelser i mere end 4 år. 1

2 Faglige kvalifikationer Ledelse Daglig ledelse af 8-60 personer, herunder timelønnede, funktionærer, specialister, projektledere og ledere, samt rekruttering af mere end 50 medarbejdere og et større antal konsulenter. i fabrikken, herunder kompetenceudvikling af samme, samt rapportering og opfølgning på nøgletal. Forandringsledelse i forbindelse med organisationsændringer, ændrede arbejdsroller og ansvarsområder og ikke mindst ændrede arbejdsmetoder i produktionen (indførsel af TPM og Lean). Har opnået højeste score for ledelsesparametre i medarbejderundersøgelser i mere end 4 år. Opfølgning på nøgletalsudvikling og ved afvigelser korrigeres på årsagen til afvigelser. Via ordentlig kommunikation, altid at gå forrest og vise vejen, evner jeg at få alle med i forandringer og skabe forståelse for forandringen. Derved opnår jeg at forandringer gennemføres rettidig og effektivt. Økonomi Budgetudarbejdelse og opfølgning for afdelinger og investeringer for hele fabrikken, herunder udarbejdelse af investeringsanalyser og ansøgninger. Beregninger af Standard Unit Cost for produkter og fastsættelse af fordeling af overhead omkostninger. Bundlinjen overholdes som minimum eller er bedre end budgetteret. Investeringer overholder budgettet og afsluttes til tiden. Strategiudvikling og eksekvering Som ledergruppe og leder deltaget i strategiudvikling, tilhørende analyser, herunder anvendelse af Balanced Score Card og Policy Deployment metodikker til implementering, samt udarbejdelse af 3-5 års strategiplan. Deltager i strategiudarbejdelse for elektronikproduktion i Grundfos i samarbejde med koncern produktion og udarbejdelse af Cost benefit analyser. Ansvarlig for eksekvering af delstrategier, udarbejdelse af handleplaner og udstrakt brug af A3 og Gameplan metodikker. Strategiplan for Vestas Development Factory, herunder afdelingsstrategier og mål. Plan implementeret, justeret årligt og tilpasset den voldsomme vækst. Udarbejdet 5 års strategiplan for Grundfos Electronics, med afsæt i koncernstrategien og blandt andet analyser af konkurrence landskabet. Plan blev fulgt og justeret årligt. Efter succesfuld afslutning, udarbejdelse af ny 3 års strategiplan, omfattende plan for ombygning og reorganisering af produktionsprocesser, herunder redefinering af organisationen. Plan ligeledes fulgt og implementeret til tiden. Handleplaner gennemført til tiden. Produkt-, produktions- og procesudvikling Ansvarlig for modning af nye produkter og innovation af nye produktionsprocesser i tværfunktionelt samarbejde, for at opnå den mest optimale produktionsproces til produktet. Ansvarlig for udvikling og implementering af MES system, med indbygget konfigurationsstyring. 2

3 Hans Kastrup Ansvarlig for deltagelse i og kvalificering af årlig produkt roadmap og ønsker til nye produktionsprocesser på Grundfos. Ansvarlig for at rationaliseringsmål fastsættes og opnås hvert år. Succesfuld introduktion af 5 nye produkter samme år for at sikre Time to Market. Transformering af Grundfos elektronikproduktion fra mange manuelle processer til fuldautomatiserede og med integrerede IT systemer på 8 år. Kost reduktion på op til 50 % og reduktion af markedsfejl til under 25 PPM. Har i forbindelse med roadmap kvalificering synliggjort og fået indført nye teknologier til reduktion af fejl og kostpriser. Har i gennemsnit opnået 10 % besparelse hvert år på Standard Unit Cost. Projektledelse Feseability Study omkring Blyfri lodning på Vestas. Optimering af produktionslinje på Grundfos. Feseability Study Blyfri lodning på Grundfos og implementering. Outsourcing af produkter til ekstern partner i Estland. Business Excellence statusudarbejdelse og deltagelse som auditor på andre funktioner. Implementering af TPM på Grundfos Electronics. Optimeringsprojekter i produktionen med brug af Lean, TPM, Kaizen, Six Sigma, SMED og KanBan metoder og værktøjer. Projektet gennemført til tiden og 2 produkter konverteret til blyfri produktion. Projektplan og budget for konvertering udarbejdet og godkendt. Produktionslinjen blev i stand til at leverer det forventede output i forhold til det specificerede. Samtidig kunne leveringsbehov opfyldes. Grundfos konverterede det sidste produkt i 2009 til blyfri lodning. Undervejs er der blandt andet, blevet udviklet en ny metode til tidlig robusthedstest af nye produkter. Outsourcing medførte af Grundfos Electronics var i stand til at overholde leveringsterminer for øvrige produkter (kapacitetsmangel i fabrikken). Grundfos A/S vandt EFQM prisen i TPM projektet øgede output mellem 30 og 80 % og udskød ellers nødvendige investering med 2-5 år. Årlig rationalisering på minimum 10 %. Kvalitet Har deltaget i implementering af APQP processen, herunder FEMA implementering for Elektronikproduktion. Ansvarlig for implementering af KPI ere og sat mål for elektronikproduktionen, herunder opfølgning på målinger og prioritering af initiativer. Ansvarlig for Six-Sigma specialister og tilhørende projekter. Generisk FEMA udarbejdet til fremtidig brug og kritiske RPN værdier nedbragt ti under 100. Implementeret målesystemer i produktionen og synliggjort resultaterne. Opnået PPM niveau på under 40 på produktionslinje. Bedste resultat er én proces nedbragt til 10 PPM efter et Six Sigma projekt. 3

4 Coaching & udvikling af organisationens medarbejdere og teams Arbejder i vid udstrækning med empati, coaching, delegering og empowerment som værktøjer til at opnå optimal motivation og performance, herunder fokusering på medarbejderens styrker og kompetenceudvikling. Ved medarbejderudviklingssamtaler udfordres den enkelte til at sætte mål for egen udvikling og karriere, herunder identificering af potentialer og talent. Har med stor succes sammensat teams på mange niveauer og arbejder med High Performance Teams og deres udvikling, herunder udarbejdet Gameplan for teamets mål og udvikling. Højeste score på motivation, trivsel og ledelsesparametre i Vestas Control Systems ved årlig medarbejderundersøgelse. Udvikling af talenter og specialister. F.eks. fra ufaglært til Six-Sigma Black Belt og én af Danmarks ypperligste eksperter indenfor hans område branchekendt i hele Europa. Bedste og højest ydende team i Vestas Control System fra laveste score på ledelse til højeste på 2 år teamselvevaluering steget fra 3.0 til 4.0 på et år og ydermere er teamet i stand til løse en større arbejdsmængde, hurtigere end forventet. Logistik Har kendskab til logistiske processer og ikke mindst, hvilken betydning det har for produktets producerbarhed og pris, at Supply Chain er korrekt designet og sat op, i forbindelse med udvikling og introduktion af nye produkter og processer. Elektronik Besidder en meget stor faglig viden omkring alle elektronik produktionsprocesser, herunder har jeg selv arbejdet som tekniker/ingeniør. Personlige kompetencer Jeg er en stabil, ansvarsbevist og loyal teamplayer med et rigtig godt humør. Jeg formår at skabe og bevare overblikket i selv meget pressede situationer, men har en veludbygget intuition, der gør at jeg er i stand til at manøvrere og handle i forhold til den aktuelle situation. Strategisk, taktisk og operationel ledelse, lederskab og kommunikation på højt niveau. Forandringsledelse. Analytisk, systematisk målrettet og coachende. Sætter og når stretched mål. Empatisk og rolig. Teamorienteret. Eksekvering og Walk the Talk hvad jeg siger, er det jeg gør! International erfaring Udstationering i Grundfos Brasilianske produktionsselskab, hvor jeg uddannede ledere og medarbejdere i Lean og TPM, samt udarbejdede Value Stream Mapping current and future state. Sideløbende med dette forløb, startedes TPM implementering i produktionen. 4

5 IT/Edb MS Office: Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Project, Visio ERP: SAP og Infor XA Opsætning af hjemmenetværk etc. Sprog Jeg skriver og taler engelsk på forhandlingsniveau og tysk til husbehov. Beskæftigelser Velux A/S (Gåsdal Bygningsindustri A/S) PTA Chef Vestas Controls Systems A/S Production Engineering Manager Electronics & Configuration Engineers, Hammel Vestas Controls Systems A/S Production Engineering Manager, Hammel Grundfos Electroncis Competence Centre Afdelingsleder PT & New Product Introduction Udstationering Brasilien Produktionskonsulent Grundfos A/S Afdelingsleder PT & New Product Introduction Grundfos A/S Afdelingsleder PT Grundfos A/S Afdelingsleder vedligehold Grundfos A/S Produktionsleder SMD PR Electronics A/S Afdelingsleder SMD PR Electronics A/S Produktionstekniker Lyngsø Manufacturing A/S Produktionstekniker Automekaniker/pladesmed Aftjent værnepligt i søværnet O-rums specialist (radar) Automekanikerlærling Ib Høj automobiler 5

6 Uddannelser Akademiuddannelse i ledelse Ledelsesakademiet Århus 1991 Merkonom (basisfag) - Års Tekniske Skole 1989 Maskintekniker, speciale i driftsteknik Aalborg Tekniske Skole 1980 Automekaniker Viborg Tekniske Skole Ib Høj Automobiler 1976 Realeksamen Års Skole Hans Kastrup Efteruddannelser Ledelse 2010 Personligt Lederskab - Vestas Control System 2007 Vestas Leadership program 2006 Business Development - Grundfos Akademiet 2004 Coaching Ledelsesakademiet Århus 2004 Leder og Seniorkursus - Grundfos 2003 IiP Investors in People - Grundfos 2003 Helbredssamtalen den svære samtale Grundfos 2003 Grundfos Lederen Den Lærende Organisation Dansk Industri 2003 Den Assertive leder Lederne 2002 Belbins roller Grundfos 1999 TQM (Business Excellence) grunduddannelse - Grundfos 1999 Grundfos Lederen 1998 Lederadfærd Grundfos 1998 Teambuilding Grundfos 1996 Uddannelse i ledelse hos Dale Carnegie Projektledelse 2012 PRINCE2 Foundation - Mannaz Kvalitet 2011 APQP Advanced Product Quality Planning SMMT Industry Forum 1993 Uddannet som intern kvalitetsauditor PR Electronics Produktionsoptimering 2003 Vedligeholdelsesprogram Grundfos 2001 TPM instruktør uddannelse - Grundfos Sikkerhed & arbejdsmiljø 2008 DuPont Safety Awareness Course for Managers 2005 Arbejdsmiljøkursus for arbejdsledere Dansk Industri 2000 APV introduktionskursus - Grundfos arbejdsmiljøkursus Dansk Industri Personlige oplysninger 6

7 Alder: Civil status: Fritid: 53 år Samboende med Karina Guldager, 4 sammenbragte børn i alderen 10-13, hvoraf 2 bor hos os. Familien, havearbejde, løb, læse bøger både fag- og skønlitteratur. Rejser til udlandet. Formand for lokalt Badmintonudvalg. Referencer Oplyses ved behov. 7

IBC kan udvikle og forandre hele din organisation

IBC kan udvikle og forandre hele din organisation IBC kan udvikle og forandre hele din organisation IBC har et holistisk perspektiv, når vi samarbejder med vores kunder om at udvikle deres organisation. IBC kan udvikle og forandre hele organisationen

Læs mere

Jeg har stor erfaring med SU-arbejde, overenskomstforhold samt lønforhandlinger m.v.

Jeg har stor erfaring med SU-arbejde, overenskomstforhold samt lønforhandlinger m.v. Personlige data CV Navn: Svend Erik Christensen Adresse: Frejasvej 20, DK-6000 Kolding Telefon: +45 27 33 19 84 E-mail: svend.erik.christensen@newmail.dk Hjemmeside: www.sec-consult.dk Fødselsdato: 01-10-1950

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Erfaring: Ledelse af en forretningsenhed, produktion, projektafdeling, service organisation, teknisk afd.

CURRICULUM VITAE. Erfaring: Ledelse af en forretningsenhed, produktion, projektafdeling, service organisation, teknisk afd. CURRICULUM VITAE. Navn: Henning Møller Pedersen Adresse: Rosensgade 22, 3.th, 8300 Odder E-mail, privat: hmpe@privat.dk Alder: 45 år (10-12-1966) Telefon, mobil: 61 55 62 16 Antal børn - alder: 3 børn

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB?

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? HJÆLP TIL DIN JOBSØGNING Med denne kvikguide er du allerede godt på vej i jagten på dit nye job. Du får

Læs mere

LEAN. En guide til tilpasning og effektivisering. Maj 2008

LEAN. En guide til tilpasning og effektivisering. Maj 2008 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Maj 2008 LEAN En guide til tilpasning og effektivisering Lean bedst for produktiviteten Ifølge helt nye tal fra DI er det især virksomheder,

Læs mere

LSV Group rådgiver og underviser virksomheder, der har et ønske om at forbedre deres processer og derigennem bliver mere effektive og rentable.

LSV Group rådgiver og underviser virksomheder, der har et ønske om at forbedre deres processer og derigennem bliver mere effektive og rentable. LSV Group A/S LSV Group rådgiver og underviser virksomheder, der har et ønske om at forbedre deres processer og derigennem bliver mere effektive og rentable. Effektive og rentable processer skaber grobund

Læs mere

Peak Consulting Group - førende i Best Practice

Peak Consulting Group - førende i Best Practice Peak Consulting Group - førende i Best Practice Kompetenceudvikling Fra strategi til værdi Om Peak Consulting Group... og endnu mere vigtigt, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed Peak Consulting

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com Årsrapport 2009 vestas.com Vestas årsrapport 2009 Vestas årsrapport 2009 004 Stærkt afsæt for Triple15 006 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen 007 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN. - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN. - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN ANNONCE - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA APRIL 2007 Lean som løftestang til vækst Med

Læs mere

UDVIKLING. Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer

UDVIKLING. Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer UDVIKLING af OVErskud Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer ådan skaber vi succes for vores kunder og os selv rategisk intention Afdækning af behov Partnerskab Feedback

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 10 ARBEJDSMILJØ 11 VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE

Læs mere

03/08 SIDE 24. værdibaseret ledelse. brugen af business. hul igennem for xperion ace. socialt ansvar nu gælder det TEMA. Side 18. Side 16.

03/08 SIDE 24. værdibaseret ledelse. brugen af business. hul igennem for xperion ace. socialt ansvar nu gælder det TEMA. Side 18. Side 16. TEMA 03/08 Side 3 værdibaseret ledelse Side 5 forandringsagent Side 8 brugen af business excellence i grundfos Side 12 CMMI skaber vækst Side 16 det nye makkerpar Side 18 ISO 9000 familien Side 20 hul

Læs mere

DIN KARRIEREPARTNER ALT DETTE FÅR DU

DIN KARRIEREPARTNER ALT DETTE FÅR DU JOBBET ER DIT! CA DIN KARRIEREPARTNER Vi støder alle på udfordringer i løbet af vores arbejdsliv. Måske har du brug for rådgivning eller inspiration måske søger du nyt job måske dit første job. I CA ser

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING PRAKTISKE OPLYSNINGER VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING SIX SIGMA KVALITET UDVIKLING AF TEAMS MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION

MEDARBEJDERUDVIKLING PRAKTISKE OPLYSNINGER VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING SIX SIGMA KVALITET UDVIKLING AF TEAMS MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION ØKONOMI Kurser Kurser indenfor medarbejderudvikling er omfattet af de normale deltagervilkår for AMU-uddannelser. Det vil sige, at der betales et deltagergebyr. For medarbejdere uden en videregående uddannelse

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 11 ARBEJDSMILJØ 12 DET HANDLER OM... At udvikle

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

LEAN SIX SIGMA BLACK BELT UDDANNELSE - 13 DAGE

LEAN SIX SIGMA BLACK BELT UDDANNELSE - 13 DAGE LEAN SIX SIGMA BLACK BELT UDDANNELSE - 13 DAGE Lean Six Sigma Projektleder Lean Leder Service Support Administration Produktion Support produktion IT og Udvikling Forretningsudvikling Udvikling Akkrediteret

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

. Innovation og produktion. Uden profil. Finansiel rådgivning

. Innovation og produktion. Uden profil. Finansiel rådgivning Merkonom- Teknonom- og IBC Kurser. International handel og markedsføring. Kommunikation og formidling. Økonomi og ressourcestyring. Ledelse. rmationsteknologi. Retail. Human Resource. International transport

Læs mere

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7.

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7. 1 Indhold 1. INFORMATION s 5 2. VELKOMST s 11 3. INSPIRATION s 21 Forord En uendelig og fantastisk rejse 4. INFORMATION s 27 5. INVOLVERING s 31 6. PÅSKØNNELSE s 35 7. UDVIKLING s 39 8. OMSORG s 43 9.

Læs mere

Business Consulting Senior consultant school

Business Consulting Senior consultant school Business Consulting Senior consultant school Stjerner, nørder og ildsjæle kloge konsulenter har mange navne. Business Consulting søger erfarne stjerner, nørder og ildsjæle, der trives med forandringer,

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 11 ARBEJDSMILJØ 12 DET HANDLER OM... LEAN At

Læs mere