Fokus på Behov mine og dine en Introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) af Kirsten Kristensen og Karin Sonne-Nijhoff

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus på Behov mine og dine en Introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) af Kirsten Kristensen og Karin Sonne-Nijhoff"

Transkript

1 Fokus på Behov mine og dine en Introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) af Kirsten Kristensen og Karin Sonne-Nijhoff Ikkevoldelig kommunikation (IVK) er en kommunikationsmodel, udviklet af den amerikanske psykolog Marshall B. Rosenberg, Ph.D. 1 Formålet med IVK er at skabe kontakt. Kontakt af en særlig kvalitet, som gør det muligt at opfylde begge parters behov på fredelig vis, og gøre det frivilligt og med glæde. Modellen er velegnet som redskab til at løse konflikter på alle niveauer, men er langt mere end det, nemlig en måde at udvikle sin bevidsthed, og forbedre kontakten med sig selv og andre. Gennem de sidste 10 år er IVK blevet kendt i mange pædagogiske sammenhænge, bl.a. under kælenavnet Girafsprog. Det er et enestående sprogligt værktøj til at opbygge både børns og voksnes selvværd og dermed udvikle evnen til at føre en ligeværdig og konfliktløsende dialog. Hvad sker der, når vi retter vores opmærksomhed mod kontakt og behov? Hvad sker der når vi spørger os selv og andre, hvad vi har brug for i stedet for, hvad der er forkert eller galt med os? Vores erfaringer fra arbejdet med ikkevoldelig kommunikation viser, at et fokus på kontakt og behov kan hjælpe os til at forvandle situationer, der før syntes fastlåste og håbløse hvad enten de finder sted i hjemmet, i undervisningen eller andre steder. Grundlæggende antagelser Sprog og vold Ikkevoldelig kommunikation bygger bl.a. på den antagelse, at det er menneskets naturlige tilbøjelighed at ville bidrage til andre menneskers vé og vel. Faktisk, siger Marshall B. Rosenberg, er der ikke noget vi hellere gør, end at give til andre. Han siger: Det slog mig hvor afgørende betydning sproget og den måde hvorpå vi bruger ordene har. Jeg har afgrænset en bestemt måde at tale og lytte på som får os til at give fra hjertet. Den giver os kontakt med os selv og med hinanden, således at vores naturlige medfølelse kan blomstre. Jeg kalder denne metode ikkevoldelig kommunikation, hvor begrebet ikkevoldelig anvendes i Gandhis betydning - til at henvise til vores naturlige tilstand af medfølelse. 2 IVK bygger også på en antagelse om, at alle menneskers handlinger er udtryk for ønsker om at opfylde behov. Voldelige handlinger er tragiske udtryk for umødte behov, fordi disse handlinger ofte ikke opfylder nogens behov. Vores opgave består derfor i at søge løsninger, der kan opfylde behov uden anvendelse af vold eller undertrykkelse. Vi antager, at vi mennesker gerne vil samarbejde med hinanden, hvis vores behov bliver opfyldt gennem samarbejdet. 1 Marshall Rosenberg har oprettet en non-profit organisation: Center for Nonviolent Communication i USA, som arbejder globalt. 2 Fra bogen: Ikkevoldelig Kommunikation: Girafsprog som er udkommet på Borgens forlag (1999). Fokus på behov mine og dine, side 1

2 Den kommunikation, vi foretager os indenfor rammerne af IVK, baserer sig på en indre holdning af ærlighed og empati. Den metodiske del af IVK er et hjælpemiddel til at nå frem til denne holdning. Kælenavnet girafsprog Marshall Rosenberg bruger giraffen som symbol for et sprog fra hjertet, fordi giraffen er det landdyr, der har det største hjerte. Dens lange hals symboliserer det overblik jeg har brug for, bl.a. for at se, at når jeg får dig til at gøre noget for mig, som ikke er frivilligt, betaler vi begge. Prisen kan være, at vores forhold bliver forstyrret af skyldfølelser, mindre selvværd, bebrejdelser mm. Giraffen er symbol på at være opmærksom på egne følelser og behov, og samtidig lytte til andres følelser og behov På tilsvarende måde bruges ulven som symbol for den tilstand, hvor vi ikke er i kontakt med egne og andres følelser og behov. Ulven symboliserer en udtryksmåde, hvor fokus er rettet på kritik og bebrejdelse, hvad der er galt med hvem, hvis skyld det er og lignende. 3 Empati og ærlighed En af de største gaver jeg kan give mig selv eller et andet menneske, er mit oprigtige nærvær og min fulde opmærksomhed. I IVK forstår vi empati som evnen til indlevelse i egne og andres følelser og behov uden domme og tolkninger. Empati er ikke rådgivning, medynk, sympati, parallellidelse osv., men derimod villighed til bare at være nærværende, uden at gøre noget. I IVK omdefinerer vi ærlighed. Den ærlighed, hvor jeg fortæller dig, hvad jeg synes der er galt med dig, og hvad du burde gøre, kalder vi ulve-ærlighed. Giraf-ærlighed er, når jeg åbent fortæller, hvad jeg føler og har brug for, og hvad jeg gerne vil have. Når vores kommunikation væves sammen af disse to dele, både empati med det der rører sig i andre og ærlighed om det der rører sig i mig, har vi grundlag for en empatisk kontakt. Det er en kontakt som øger chancen for at inspirere til medfølelse og lyst til at give. Hvis vi giver til hinanden udfra en empatisk kontakt er der større chance for, at jeg kan modtage dit bidrag uden at det koster noget i form af skyld, ubehag eller tab af goodwill. En søn får lyst til at bidrage til sin far. Nedenstående er et eksempel på, hvilken forskel det gør, om vi udtrykker en strategi eller et universelt behov. 1 Far og søn på 6 år er på familiekursus. De taler sammen i gangen uden for undervisningslokalet. Faren vil gerne ind og deltage i undervisningen, sønnen vil gerne lege med far. Faren siger: Jeg har behov for at komme ind og være med til undervisningen. Sønnen genfremsætter upåvirket sit ønske om at lege med faren. Det behov faren nævner vækker ikke sønnens lyst til at bidrage. Faren mærker efter, hvad behovet kunne være, bag den strategi det er at deltage i undervisningen, og siger: Jeg har brug for at lære noget mere om, hvordan man snakker sammen, så jeg kan blive bedre til at løse de konflikter vi sommetider har derhjemme - så det bliver rarere for os alle sammen.. Sønnen 3 Dette valg af symbol-dyr har i øvrigt ikke noget at gøre med egenskaberne hos de virkelige dyr. Fokus på behov mine og dine, side 2

3 tøver et øjeblik, hans krop slapper af, han kigger direkte på sin far og siger: OK far, du kan gå, og han tilføjer Og kom tilbage når du er klar. Det er åbenlyst at det med denne åbenhed om, hvad der rører sig i faren, giver mening for drengen at medvirke til, at faren får opfyldt sit behov. Her er der tale om behov for udvikling og for at bidrage til fred i familien. Sønnens generøsitet rækker endda til at give mere end faren direkte har bedt om. Et indblik i metoden Det konkrete formål med at anvende IVK er at blive i stand til at udtrykke det, vi har på hjerte på en måde, der vækker imødekommenhed hos andre og samtidig lære at høre, hvad andre har på hjerte, og ikke tage det personligt, især hvis de udtrykker sig på måder, der let høres som bebrejdende eller kritiserende. Før jeg åbner munden... Hvis jeg gerne både vil høres og høre, giver IVK nogle konkrete forslag til, hvad jeg kan være bevidst om og have min opmærksomhed rettet imod i en kommunikation: At min intention er at skabe kontakt, og så rette min opmærksomhed mod følelser og behov, både hos mig selv og hos den anden. Intentionen er afgørende for det videre forløb i en dialog. Et indisk ordsprog siger: Hvert øjeblik har du et valg; vil du have ret, eller vil du være lykkelig? Du kan ikke få begge dele. Hvis min intention er at få ret i forhold til den anden, er der stor risiko for, at jeg vækker modvilje og modstand. Hvis min intention derimod er at skabe kontakt, har jeg bedre chancer for at finde imødekommenhed og velvilje hos den anden. Når der er skabt kontakt, er der langt større adgang til sammen at søge efter løsninger der tilfredsstiller begge. At rette opmærksomheden mod følelser og behov, bliver ofte omtalt som at se hvad der er levende, eller hvad personen har på hjerte. De 4 elementer i IVK I enhver kommunikation er der nogle elementer tilstede, hvad enten vi gør os det klart eller ej. Selv i en kort besked som Dit fjols!, er der mindst 4 elementer, som i IVK er defineret på følgende måde: 1. Iagttagelse. Noget er sket eller sagt. 2. Følelse. Vi har en reaktion i anledning af det skete eller sagte. 3. Behov. Årsagen til reaktionen er vore behov, som enten er opfyldte eller uopfyldte i anledning af det skete eller sagte. 4. Anmodning. Hvis vore behov er uopfyldte, har vi et ønske om en handling, som kan opfylde behovet. Disse 4 elementer bruges både, når jeg udtrykker mig selv ærligt, og når jeg lytter med indføling til andre. Fokus på behov mine og dine, side 3

4 Følelser og behov er de to elementer, vi bruger til at udtrykke det, der er levende inden i, eller som vi har på hjerte. I vores kultur er der en udbredt mangel på forståelse af disse to elementer. Vi overhører ofte signaler fra det indre liv, som kunne lede os på sporet af et mere tilfredsstillende liv, hvor flere behov blev opfyldt. Ikke nok med at vi kunne finde mere tilfredsstillelse; vi kunne også undgå at så mange mennesker bliver nedslidte, udbrændte, depressive, hvis vi lyttede mere til hvad der rører sig i mennesker, og hvad de har på hjerte. Følelser. Følelser som frustration, vrede, smerte eller udmattelse kan sidestilles med olielampen i en bil. De kan ses som et signal om uopfyldte behov i vores maskineri. Paradoksalt nok vælger vi ofte at dække olielampen til, dvs. vi forsøger at komme af med følelsen, eller fortrænge den. Mange griber til smertestillende piller, lykkepiller eller andre bedøvende midler - og der er nok at vælge af, selv om det er indlysende, at de ofte ikke opfylder de behov, smerten signalerer er uopfyldte. Og sådan er vi i stand til at køre videre - et vist stykke tid. Når vi tildækker følelser, mister vi kontakten til vores behov. Mange af os begynder i stedet at overveje, hvad der er forkert ved os galt med os, når vi har sådanne negative følelser. Hvis vi vælger at forstå følelser som behovenes talerør kan vi frisætte mere kreativ energi til at foretage ændringer i og omkring os. I IVK opfattes følelserne altså som vigtige signaler om hvorvidt behov er opfyldt eller ej. De dejlige følelser giver mig anledning til at mærke at nogle behov er opfyldte, og nyde det. De smertelige følelser minder mig om, og motiverer mig til at tage mig af mine uopfyldte behov. Behov Det er almindelig sprogbrug at sige f.eks.: Der er behov for et nyt budget. Jeg har brug for at du tager opvasken. I IVK forstås disse udsagn ikke som udtryk for behov, men som udtryk for strategier, eller måder at opfylde behov på. Når der i IVK tales om behov, menes der udtryk for behov som er universelle i den forstand at alle mennesker genkender de samme behov, uanset hvor og hvordan de lever. I IVK adskiller vi behov og strategier, og udsagnene kunne i stedet lyde sådan: Jeg har behov for overblik. Vil du være med til at lave et nyt budget? Jeg har brug for hjælp. Vil du tage opvasken? At rette opmærksomheden mod behov, er en måde at rette fokus mod noget helt centralt i livet. Alt levende har behov. Alle dyr og planter har behov for næring, lys, varme osv. Alle mennesker har behov, og vores trivsel, kreativitet og ydeevne afhænger af, om vores behov er opfyldt i tilstrækkelig grad. Fokus på behov mine og dine, side 4

5 Til de grundlæggende menneskelige behov regner Marshall Rosenberg f.eks. fællesskab, frihed, sundhed, næring, tryghed, beskyttelse, kontakt, bidrage, forståelse, deltagelse, kreativitet, afslapning, kærlighed, mening, og autonomi. Når behov udtrykkes som noget universelt menneskeligt, er det lettere at føle en forbindelse med et andet menneske. Vi genkender det menneskelige i den anden, når vi har fokus på behov. Vi kan forbinde os med den andens grunde til at handle som han eller hun gjorde. At tage ansvar for eget liv. Når mennesket er i kontakt med sine behov bliver det nemmere at påtage sig ansvar for eget liv. Når jeg mærker mine uopfyldte behov fuldt ud, altså er i kontakt med mig selv, bliver det åbenlyst at opfyldelsen af mine behov er mit ansvar. Jeg kan anmode andre om at bidrage til opfyldelsen af mine behov, men det er mit ansvar at fremkomme med konkrete anmodninger som kan opfylde mine behov. Hvis jeg for eksempel mærker, at jeg har et behov for kontakt og forståelse, kan det være jeg vælger at ringe til en veninde. Måske vil denne strategi opfylde mine behov. Det kan også være at hun ikke er hjemme, eller at det ikke passer hende. Selvom min første strategi slår fejl, forbliver det min opgave, at finde på andre måder at opfylde mine aktuelle behov. Områder hvor IVK anvendes IVK kan anvendes i alle sammenhæng, hvor mennesker kommunikerer. Vi kan bruge den til at løse aktuelle konflikter, afklare smertelige hændelser fra tidligere og høste frugten af vores omveje og fejltagelser. Vi kan også bruge IVK, når vi planlægger strategisk. Så kan vi tilstræbe, at vi med vores handlinger opfylder egne behov, uden at det er på bekostning af andre menneskers behov. Områder, hvor der bliver arbejdet intensivt med IVK omfatter bl.a.: - Freds- og forsonings arbejde: F.eks. i konflikten mellem Israel og Palæstina, i det tidligere Jugoslavien, i Colombia, i Rwanda, Burundi og Sierra Leone, på Sri Lanka og andre steder. - Sociale Projekter: Gadebørnsprojekter, voldsprævention i ungdomsbander, Konfliktmægling i lokalsamfund og meget andet. - Fængsler: Bl.a. Freedom Project, hvor indsatte for voldsforbrydelser i Storbritannien og USA får undervisning i IVK af tidligere indsatte. Andre projekter retter sig mod folk der kommer ud af fængslerne og skal i gang med et nyt liv - Genoprettende retfærdighed: IVK bliver brugt i mægling mellem offer og krænker. - Skoler: Der bliver givet kurser i IVK til elever og især til lærere på rigtig mange skoler over hele verden. Enkelte skoler baserer hele deres arbejde på IVK. Heriblandt Skarpnäcks Fria Skola i Stockholm, Sverige. - Personlig udvikling: individuel rådgivning, kurser, øvegrupper - Familie: forældre- og familiekurser (bl.a. i Danmark, Tyskland, Frankrig og USA), familieterapi baseret på IVK, konfliktløsning i familier. - Erhvervsliv: Supervision og medarbejdersamtaler, lederkurser, Samarbejdskurser, kommunikationstræning, coaching, konfliktløsning, udvikling af mødekultur mm. - Misbrug: IVK kan støtte mennesker i at finde mere konstruktive strategier til at opfylde behov eller beskytte sig. Fokus på behov mine og dine, side 5

6 - Medicinsk Behandling: både i konventionel og såkaldt alternativ medicinsk behandling bruges IVK til at forbedre kontakten mellem behandler og patient. Derudover kan IVK have en behandlende effekt i sig selv. Selvom det er tale om vidt forskellige områder, kan de samme principper anvendes i al kommunikation. Derfor kan IVK med lige stor effekt bruges i den nationale konflikt som i forbindelse med en uenighed i familien. Hverdagens konflikter Nedenfor er et eksempel på, hvordan det forholdsvist hurtigt og smertefrit kan lykkes at løse en typisk familiekonflikt, før det bliver ubehageligt for de involverede. 2. Det er lørdag aften og vi har venner på besøg. Mest for at glæde barnet spiller vi en runde Trivial Pursuit. Da klokken nærmer sig 22 er vi ikke færdige med spillet, og det er ikke til at sige, hvor længe det kan komme til at vare. Jørgen og jeg begynder at forvarsle sengetid for den 9-årige. Hun reagerer ved at knibe brynene sammen og sige Udr, åh, nej og mere i den dur. Vi indleder en overtalelsesmanøvre, som ikke virker. Vores ven Martin indleder en samtale med hende: Er det fordi du gerne selv vil bestemme?, Næ, Er det fordi du gerne vil være sammen med os? Nej heller ikke. Er det fordi du gerne vil spille spillet færdigt? Ja hun vil gerne spille færdigt og se hvem der vinder. Efter kort tids overvejelse ændrer vi reglerne, så spillet bliver afkortet markant. Ti minutter senere siger hun glad godnat og går ud børster tænder. I dette eksempel bliver en potentiel magtkamp afværget ved at barnets behov for mening og fuldførelse bliver hørt. Samtidig bliver der taget hensyn til mors og fars ønske om voksentid med vennerne og en udhvilet datter. Vi erfarer igen og igen, at vi, så snart vi har fundet ud af, hvilke behov der er tale om, kan gå i gang med at være kreative. Vi kan komme på helt nye løsninger, som ingen af os havde tænkt på før. IVK i undervisning Nogle konflikter kan løses i en snæver vending som i eksemplet ovenfor. Andre gange kan det kræve mere tid til afklaring for de enkelte parter, som i eksemplet nedenfor. 3. På et intensivt kursus i IVK melder en deltager, Eva, at hun har et problem. Hun er nervøs for at fortælle, hvad det drejer sig om. Hun spørger underviseren, Ole, om han vil hjælpe hende med at formulere det, så den person hun har problemet med kan høre hendes behov uden at høre kritik. Ole indvilliger. Nu fortæller Eva ham, at hun synes, at Lise, en anden deltager på seminaret, fylder for meget og tager tid fra dem, som ikke er så hurtige på aftrækkeren. Med hjælp fra Ole får hun oversat disse bebrejdelser til en meddelelse, der indeholder en iagttagelse, følelser, behov og en anmodning til Lise. Det kommer til at lyde sådan: Når jeg hører dig tage ordet for syvende gang i dag, bliver jeg frustreret, fordi jeg gerne vil høre mere fra de andre, som ikke har sagt så meget endnu, og jeg selv gerne vil have ordet. Jeg har brug for kontakt til de andre og vil gerne have lige muligheder for at komme til orde. Vil du sige mig, hvordan du har det, når du hører dette? Lise kan først slet ikke sige noget. Ole begynder at tale med hende. Bliver du ked af det, når du hører hvad Eva siger, fordi du hører en kritik og bebrejder dig selv? Lise er tydeligt ked af det. Ole fortsætter samtalen med Lise, indtil at de når frem til hvilke følelser og behov der rører sig i hende. Så kan hun vende sig mod Eva og svare hende: Når jeg hører, hvad mine handlinger udløser i dig, bliver jeg ked af det, fordi jeg gerne vil bidrage til gruppen og ikke opfylde mine behov på bekostning af andres. Samtidig vil jeg gerne deltage aktivt i arbejdet og lære ved at bringe mine spørgsmål og overvejelser på bane. Er du med på at tale om, hvad vi kan gøre? Eva indvilliger i at lede efter en løsning som indeholder disse Fokus på behov mine og dine, side 6

7 behov. Efter ca. 5 minutter finder de frem til en løsning, som både Eva og Lise og resten af gruppen er glade for. Den går bl.a. ud på at Lise vælger at vente et par minutter med at tage ordet indtil hun har set, om der er nogen anden der vil sige noget og har brug for lidt længere tilløb for at udtrykke det. Hun vælger også at spørge, om der er nogen der har noget imod det, før hun kommer med et længere indlæg. Da de andre nu har haft lejlighed til at se Lises sårbarhed og de hensigter hun har med sine handlinger, er der i gruppen en stemning af velvilje og ærlighed. Til slut siger Lise, at hun er glad for den feedback Eva s meddelelse indeholdt bare den var kommet tidligere!, siger hun. Eva glæder sig over at have magtet at gøre noget ved et problem og have taget hånd om sine behov. Hun er taknemmelig for den støtte hun fik fra Ole, og glad for at have forbedret sin kontakt til Lise, som før var belastet af usagte bebrejdelser. Dette eksempel er taget fra en sammenhæng, hvor der er afsat tid og der er fagkyndige tilstede til at tage sig af netop den slags konflikter. Også i anden undervisning af voksne, hvor udvikling og forandring er i fokus, kan det at have fokus på behov, bidrage til at finde en frugtbar balance mellem på den ene side en åben og tryg stemning i gruppe, og på den anden side en kultur der udfordrer og bidrager til udvikling. I nogle grupper kan der f.eks. opstå diskussion om, hvorvidt det går for hurtigt eller for langsomt i undervisningen. Her kan fokus på behov være med til at skabe en kultur, hvor målet ikke er at afgøre, hvem der har ret. Målet er i stedet at finde måder at undervise på, som opfylder begge parters behov. Ofte vil alene det at blive hørt for sit behov for tryghed og tid til at integrere nyt stof, give tryghed. På samme måde kan de deltagere, der ønsker at gå hurtigere frem, få lyst til at bidrage til andres tryghed, når de er blevet hørt i deres behov for udvikling og at bruge tiden effektivt. Både for børn og voksne præger undervisningssituationer i særlig grad vores selvforståelse og samfundets udvikling. Det har stor betydning for fremtidens verden, hvad der bliver formidlet i klasselokalerne, og hvilke forbilleder for konfliktløsning lærerne er. Derfor lægger Marshall Rosenberg og mange andre trænere i IVK stor vægt på arbejdet med undervisere og pædagoger. Terapeutisk arbejde IVK-processen har lige så meget at bidrage med, når en person har indre konflikter, som når det drejer sig om ydre konflikter mellem to eller flere parter. Vore erfaringer fra terapeutisk arbejde med anvendelse af IVK viser, at depressive eller selvmordstruede mennesker har stor nytte af at få kontakt med behovsdimensionen i livet. Terapien kan udgøre et rum, hvor mennesket kan komme i kontakt med egne behov på en tydelig måde. Kontakten til terapeuten kan være med til at opfylde behovet for kontakt til andre, gennem den udveksling der finder sted gennem forløbet. 4 At lære IVK IVK kan udgøre et alternativ til den måde, vi overvejende har lært og er vant til at omgås hinanden på. Det er en måde at tænke og tale på, som vi bevidst kan vælge at bruge til at gøre vores liv fredeligere og mere tilfredsstillende. Metoden er enkel, men det er ikke altid let. Mange reaktioner og formuleringer er så dybt indgroet i os, at vi, selv med den bedste vilje, ikke når at stoppe os selv før vi er i gang med at 4 Se casen Fra anoreksi og selvmordstanker til livsmod på under Artikler. Fokus på behov mine og dine, side 7

8 bebrejde, beskylde og skælde ud. Vores erfaring er, at selvom det tager tid at lære og integrere IVK, kan selv små skridt med IVK give betydelig forbedring i livskvaliteten for de implicerede. På spørgsmålet om hvad vi kan gøre for at lære, svarer Marshall Rosenberg Der er tre ting, du kan gøre. Øve dig, øve dig og øve dig. Der er mange muligheder for at deltage i kurser i IVK, og finde frem til IVKøvegrupper. I Danmark er der pt. 9 certificerede trænere i IVK, som enten udbyder kurser eller anvender IVK i deres arbejde. De certificerede trænere er en del af et internationalt netværk med ca. 145 trænere i 30 lande. Se mere på og Disse hjemmesider indeholder også artikler, cases og litteraturhenvisninger. Af familierådgiver Kirsten Kristensen og antropolog Karin Sonne-Nijhoff Begge er certificerede trænere i Ikkevoldelig Kommunikation Både Karin Sonne-Nijhoff og Kirsten Kristensen er med i Team Rosenlund. Team Rosenlund udbyder både generelle kurser og temakurser, samt arbejder med terapi og familierådgivning udfra principperne i IVK. Artiklen har været trykt i VOKSENPÆDAGOGISK TIDSSKRIFT 2/2004 Fokus på behov mine og dine, side 8

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION Et Sprog fra Hjertet - Et Redskab til Konfliktløsning. Af Claus Bülow Formålet med at tale Girafsproget er at skabe nærhed gennem en empatisk kontakt. Det gør det muligt, at løse konflikter på en fredelig

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012

Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012 Konflikthåndtering Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012 Hvad er en konflikt? Uenighed Uoverensstemmelse Manglende forståelse Uvenskab Skænderi Fjendebilleder Had Krig Terror Hvad er en konflikt?

Læs mere

konstruktiv kommunikation

konstruktiv kommunikation En introduktion til konstruktiv kommunikation Grethe Lindbjerg Sørensen Konstruktiv kommunikation introduktion Indhold Indledning... 3 Følelsesmæssig intelligens... 4 De to stresshormonsystemer... 4 Amygdalakapringer

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Lidt om Ikkevoldelig Kommunikation

Lidt om Ikkevoldelig Kommunikation Lidt om Ikkevoldelig Kommunikation Hvad vil du helst? Have ret eller være lykkelig? Begge dele samtidig går ikke! Rosenlund Kurser www.rosenlundkurser.dk Tlf. 64881797 Ikkevoldelig kommunikation bygger

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5.

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5. Velkommen Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje Dag 5. Program Dag 5. Velkommen Hvad er anerkendelse Lineær og cirkulær kommunikation Aktiv lytning Frokost kropssprog Konflikter Ikke voldelig

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Hanne Tietze Vognsgaard Proces&Projektkonsulent HTV 1 Trivsel Sidder du godt? Mærk lige efter. Sidder din sidemand godt? Hvad betyder trivsel for dig derhjemme

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Netværksmødet. Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010. Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen

Netværksmødet. Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010. Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Netværksmødet Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010 Betingelser for at forandring lykkedes Forstyrrelse Forstyrrelsen skal være tilpas Tid til eftertanke Anerkendelse / værdsættelse Problem- og Mangeltænkning

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Rene D. C. Juhler Coach, Konfliktmægler og Supervisor. Rene D. C. Juhler. Coach, Konfliktmægler og Supervisor

Rene D. C. Juhler Coach, Konfliktmægler og Supervisor. Rene D. C. Juhler. Coach, Konfliktmægler og Supervisor Slide 1 Den genoprettende praksis i kontakten med de unge Relationen som det bærende element Slide 2 Uddannelse: - Coach og Gruppefacilitator igennem 4 år på ID-Academy. - Konfliktmægler på Center for

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Ansvar. Arbejdet med ansvar betyder, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: Efter 2. klassetrin

Ansvar. Arbejdet med ansvar betyder, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: Efter 2. klassetrin INDSKOLINGEN På Toftevangskolen skal det være rart at gå i skole Vi ønsker, at eleverne udvikler kompetencer indenfor følgende områder: Ansvar Empati personlig integritet Selvkontrol Ansvar Arbejdet med

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter

Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter I hver femte af de konfliktramte familier strækker striden sig overen periode på mere end ti år, viser Gallup-undersøgelse Af Christian Krabbe Barfoed og Charlotte

Læs mere

1. Social ansvarlighed. Ærlighed. Integritet. Miljø

1. Social ansvarlighed. Ærlighed. Integritet. Miljø 1. Social ansvarlighed 101 Retfærdighed 102 Ærlighed 103 Tolerance Lige muligheder for alle, respekt for andres rettigheder Åben, ærlig og oprigtig Respekt for andre, accept af forskellighed 104 Mod 105

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Hvorfor er det så svært for barnet? Hvis man

Hvorfor er det så svært for barnet? Hvis man Børn opfører sig ordentligt, hvis de kan Voksne skal vise respekt overfor de eksplosive børn, samarbejde og sammen finde holdbare løsninger. Udgangspunktet er, at børnene ikke selv vælger at være umedgørlige.

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Modul 2 August 2010 DAG 1 Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/

Læs mere

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker MINDFULNESS for særligt sensitive mennesker m ø b e r g s f o r l a g Mindfulness for særligt sensitive mennesker af Susanne Møberg www.moeberg.dk Møbergs Forlag, 2010 1. udgave 1. oplag ISBN 978-87-988993-5-8

Læs mere

Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015

Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015 Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015 med Elaine Aron og Lise og Martin August Bestyrelsen i HSP foreningen var blandt de 500 deltagere i seminaret. Oplæg med Elaine Aron Hovedemnet

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 42665 August 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Årskursus 2009 i personlig udvikling

Årskursus 2009 i personlig udvikling Årskursus 2009 i personlig udvikling 1. modul. 5 dage uge 33 fra onsdag den 12. august til søndag den 16. august 2009 2. modul. 5 dage uge 42 fra onsdag den 14. oktober til søndag den 18. oktober 2009

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Girafsprog : empatisk kommunikation

Girafsprog : empatisk kommunikation Girafsprog : empatisk kommunikation 1 Angreb fører til modangreb 2 Empati skaber empati 3 Girafsprog handler om overblik og empati (giraffen er den højeste dyr med det største hjerte) 4 Man skal kende

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Kunsten at tale med børn

Kunsten at tale med børn Af Connie Dyrløv Freelance-journalist Det er egentlig enkelt og nemt, men samtidig utrolig svært. Konstruktive samtaler med børn kommer ikke af sig selv. Børnesamtaler er for langt de flestes vedkommende

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Sommeruniversitet 2015

Sommeruniversitet 2015 Sommeruniversitet 2015 - for medarbejdere 1.-3. september Fyld din værktøjskasse op Ta med på Sommeruniversitetet 2015 I den første uge i september tilbyder Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter igen sommeruniversitet

Læs mere

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Det er som regel lederen, der slår tonen an Men ikke alle er lige konstruktive Krav Regler Kontrol Den forkerte chef kan give dig hovedpine Og

Læs mere

Dette er et uddrag af E Hæftet om Anerkendelse

Dette er et uddrag af E Hæftet om Anerkendelse Dette er et uddrag af E Hæftet om Anerkendelse Generel information og anerkendelse af dig selv Den fulde version af e-hæftet indeholder En fortælling fra det virkelige liv...side 2 Hvad er anerkendelse...side

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde er et tilbud til familier, der potentielt kan komme til at fungere tilfredsstillende ved hjælp af råd og vejledning, evt. kombineret med

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED?

DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED? DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation, hvis

Læs mere

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V - T r i v s e l i m e d a r b e j d e r n e s a r b e j d s l i v T e m a Generelle afgørende faktorer i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Relationskompetence

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Din guide til CD erne

Din guide til CD erne Din guide til CD erne Sådan kommer du godt i gang med CD erne Mindful Self- Compassion v. Helle Laursen 1 Her er en oversigt og introduktion til de øvelser og guidede meditationer som du finder på CD erne

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab 17.- 18. juni 2015 København Hovedleverandør til Hvad siger deltagerne? Deteretkursus,dervirkeligharrykketmig.Jegerblevetbevidst

Læs mere