GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION"

Transkript

1 Et Sprog fra Hjertet - Et Redskab til Konfliktløsning. Af Claus Bülow Formålet med at tale Girafsproget er at skabe nærhed gennem en empatisk kontakt. Det gør det muligt, at løse konflikter på en fredelig og harmonisk måde, hvor alle parter, frivilligt og med glæde, møder hinanden i deres følelser og behov. Verden er, hvad vi tænker, den er. Hvis vi vil skabe fred og harmoni i vores indre, i vore relationer og i verden, må vi kunne tænke fred og harmoni. Det gør det nødvendigt at have et sprog, der udtrykker fred og harmoni. Et sprog vi kan give videre til vore børn, så de kan vokse op som frie individer med evnen til at opnå nærhed og til at løse deres konflikter fredeligt. Girafsproget, Empatisk Kommunikation eller Ikke Voldelig Kommunikation er et sådant sprog. Det er en kommunikationsproces og en konfliktløsningsmodel, som gør det muligt for os at udtrykke vore følelser og behov på en måde, så vi motiverer andre til at imødekomme os og det gør det muligt at lytte med empati på andres følelser og behov, i stedet for at høre analyse, dom, kritik og krav, som vi gør det på Ulve- eller Sjakalsproget. Modellen har vist sig effektiv som et kreativt redskab til at løse konflikter på alle niveauer, hvor konflikter opstår: På det personlige plan, i parforhold, mellem generationerne, i skolerne, på arbejdspladser, mellem etniske grupper og i internationale konfliktområder. Girafsproget er udviklet af den amerikanske psykolog Marshall Rosenberg Ph.d. Han er grundlægger af Center for Nonviolent Communication i USA og rejser til konfliktområder over store dele af verden for at undervise i modellen. I 1990 mødte vi Marshall i Stockholm og blev betagede af Girafsproget. Vi havde en vision om at bringe det til Danmark og udbrede det her, så vi begyndte at fortælle om det på vores kurser og inviterede Marshall til at holde foredrag og kurser her i Danmark. Siden har det vundet stor udbredelse, og mange arbejder på at sprede kendskabet til det. Giraffen som symbol. Sproget kaldes Girafsprog i modsætning til Ulve- eller Sjakalsproget. Marshall har valgt Giraffen som symbol, fordi den er det landdyr med det største hjerte - og Girafsproget er et sprog fra hjertet. Giraffen er blid og kraftfuld, bevæger sig med ynde og har overblik. Ulvesproget er et sprog fra hovedet. Når vi taler Ulvesprog analyserer vi, stiller krav, dømmer, kritiserer osv. Det fjerner vores fokus fra følelserne og behovene, der ligger bag, og udløser ofte vrede, aggression, skyld, modkrav - og skaber afstand. Når det er os selv, vi taler Ulvesprog til, og vi dømmer, kritiserer og stiller krav til os selv, fører det til følelser af skyld, skam, depression og, hvis det fortsætter, eventuelt til udbrændthed og panikangst. Girafsproget er et sprog fra hjertet. Når vi taler Girafsprog, reagerer vi på det, vi ser og hører i stedet for på tolkninger og vurderinger. Vi har vi fokus på og udtrykker vore følelser og behov, og vi har fokus på andres følelser og behov - uanset hvordan de udtrykkes. Vi beder tydeligt om det vi ønsker. Det skaber nærhed og øger muligheden for, at andre frivilligt møder os i vore egne følelser og behov. Girafsproget hviler på følgende grundantagelser: 1. Det er en del af den menneskelige natur, at vi har lyst til at give og modtage. Vi har det bedst, når vi giver og modtager af egen frie vilje. Når vi giver af tvang, sender vi altid en "regning" senere. Som Giraf ønsker jeg at udtrykke mig på en måde, så jeg stimulerer andre til at imødekomme mig frivilligt og med glæde og jeg ønsker at lytte til andre, så jeg

2 Side 2 af 11 får lyst til at imødekomme dem frivilligt og med glæde. 2. Vore følelser udspringer af vore behov og af vore tolkninger af, hvad vi ser og hører - og vi er ansvarlige for dem. Jeg føler, fordi jeg har nogen behov, der er blevet mødt, eller ikke er blevet mødt. Du føler, fordi du har nogen behov, der er blevet mødt, eller ikke er blevet mødt. Vi er også ansvarlige for vore handlinger og for intentionen, der ligger bag men ikke for hvordan andre tolker vore handlinger, og det vi siger. 3. I en konfliktsituation sammenblander vi ofte observationer med tolkninger, følelser, analyser, vurderinger krav og kritik. Det skaber forvirring og uddyber konflikten. Girafsproget hjælper os til at sortere, hvad der er hvad. 4. Bag enhver aggression, dom og kritik er der et menneske med umødte følelser og behov. Jeg kan vælge at have mit fokus på aggressionen, dommen og kritikken. Det fører ofte til, at jeg går i forsvar eller til modangreb eller, at jeg føler skyld, skam eller angst. Jeg kan også vælge at fokusere ind bag aggressionen, dommen og kritikken, på mennesket bagved med de umødte følelser og behov. Så eksisterer der ingen aggression, dom og kritik men et menneske med følelser og behov. Jeg behøver ikke at gå i forsvar eller til modangreb, for der er ikke noget angreb på mig. Jeg kan møde den anden med empati. 5. En forudsætning for, at vi kan mødes om holdbare løsninger er, at vi er mættede med empati. Ved empati forstås, at jeg giver min fulde opmærksomhed og mit nærvær til den anden. At jeg følelsesmæssigt lever mig ind i den andens følelser og behov, uden selv at overvældes af dem - i stedet for at se den anden som forkert, eller som et offer jeg skal redde, eller en jeg skal forsvare mig imod. Jeg behøver ikke at være enig i, eller at have sympati med de værdinormer, den anden udtrykker - men jeg kan give min empati til følelserne og behovene hos den, der udtrykker dem. Empati har ingen skjult dagsorden. Når jeg giver empati, søger jeg bare at være med den anden i hans eller hendes følelser og behov. Jeg har ingen tanker og planer om at hjælpe og fixe den anden at få den anden til at gøre noget bestemt at få den anden til at forstå noget at give den anden forklaringer og redskaber til at løse sine problemer etc. Når jeg udtrykker empati verbalt, sker det ofte i form af et spørgsmål, hvor jeg spørger ind til den andens følelser og behov, som for eksempel: Er du ked af det, fordi du har brug for at blive hørt? Jeg kan ikke vide, hvilke følelser og behov den anden har men jeg kan gætte på det. Når jeg gør det, har jeg mit fokus hos den anden. Jeg kan også udtrykke empati med et blik, et mmm, en hånd på den andens hånd eller lignende, hvor jeg uden ord viser, at jeg er med den anden. Når den anden oplever at blive hørt uden dom og kritik, fremmer det også muligheden for efterfølgende at have en frugtbar samtale, hvor jeg kan redegøre for mine synspunkter, værdier, følelser og behov, og hvor vi sammen kan komme frem til holdbare løsninger, som begge kan have det godt med og går ind for. Hvis jeg ikke har overskuddet til at give empati, fortæller det mig, at jeg selv har brug for empati. De fire trin i Girafsproget: Principperne i Girafsproget er meget enkle, men de er svære at efterleve, fordi de fleste

3 Side 3 af 11 af os er trænede i at tale Ulvesprog. På Girafsproget er der fire ting, jeg udtrykker, og det er de samme fire ting, jeg lytter efter hos andre - uanset hvordan de udtrykker dem. 1. Første trin er, at jeg fortæller, hvad jeg observerer - hvilken situation jeg taler om og jeg tager udgangspunkt i mig selv her og nu. For eksempel: "Når jeg ser, at du gør sådan og sådan...", eller: "Når jeg hører, at du siger sådan og sådan..." Jeg beskriver og refererer til situationen, for at gøre det klart for den anden, hvad det er for en situation, jeg taler om. Jeg gør det uden at analysere, kritisere, tolke, dømme eller stille krav. En måde kommunikationen nogle gange går galt er, at vi sammenblander observation med vores tolkning, mening, vurdering eller analyse af situationen. Det udløser ofte, at den anden hører kritik og går i forsvar eller til angreb. På Ulvesprog siger jeg for eksempel: Når du er så upålidelig..., hvilket er let at høre som en dom og kritik. På Girafsprog ville jeg for eksempel sige: Når jeg ser, at du kommer en time senere, end vi havde aftalt,..., hvilket er en beskrivelse af, hvad der hændte, uden analyse, kritik, dom eller krav. 2. Andet trin er, at jeg fortæller, hvad jeg føler i forbindelse med situationen, jeg beskrev i punkt 1. En måde kommunikationen ofte går galt er, når vi forveksler følelser med analyse, og med hvad vi mener, at andre gør mod os. (Se forslag til ord, der udtrykker følelser, på side 10.) På Ulvesproget siger jeg for eksempel: Jeg føler, at det er forkert, hvilket ikke er en følelse men en analyse og dom, som sikkert vil få paraderne op hos modtageren. Hver gang jeg siger: "Jeg føler at...," er det en analyse og ikke en følelse. For eksempel: Jeg føler, at det er svært. Jeg føler, at det er vigtigt. Jeg føler, at det er sandt. Eller jeg siger: Jeg føler mig svigtet. Jeg føler mig ignoreret. Jeg føler mig forbigået - hvilket ikke beskriver en følelse, men hvad jeg mener, at andre gør mod mig. På Giraf siger jeg for eksempel: Jeg føler mig frustreret, fordi jeg...; Jeg bliver ked af det, fordi jeg..., Hvilket beskriver en følelse. Jeg udtrykker ansvar for mine følelser: Jeg føler..., fordi jeg Tredje trin er, at jeg udtrykker behovene, som mine følelser udspringer af. Jeg forklarer mine følelser ud fra mine behov. Jeg gør det uden at stille krav. Det giver den anden mulighed for at lytte med empati til mine behov. Dermed er chancen for, at de bliver mødt langt større. Behovene, jeg udtrykker, er almenmenneskelige, og dermed nogen alle kan identificere sig med. Når jeg udtrykker de almenmenneskelige behov, der ligger bagved og er årsag til mine følelser, giver det mulighed for, at den anden kan identificere sig med mig, således at et møde finder sted, hvor vi etablerer den empatiske kontakt. Almenmenneskelige behov er for eksempel behov for respekt, tryghed, beskyttelse, orden, at blive hørt og set, at få omsorg, at få kærlighed, at bidrage, at give, etc. På Ulvesprog siger jeg for eksempel: Jeg vil have, at du respekterer mig. Eller: Du skal forstå mig. Eller Du skal komme til tiden. Her udtrykker jeg mine behov som krav. På Girafsprog siger jeg for eksempel: Jeg har brug for respekt for de aftaler, jeg laver. Eller: Jeg behøver forståelse. Eller: Jeg har brug for hjælp. Her udtrykker jeg, hvad jeg har brug for uden krav. Behovene knytter sig ikke til en bestemt person eller handling. Det kommer i punkt fire, hvor jeg beder den anden om noget specifikt. (Se forslag til ord, der udtrykker behov, på side 11.)

4 Side 4 af Til sidst fortæller jeg, hvad jeg specifikt vil bede den anden om at gøre for at møde mine behov. Jeg udtrykker mig i aktivt handlesprog, så det er tydeligt, hvad jeg beder den anden om at gøre - så det er gørligt - og så det ikke fremstår som et krav. Dermed giver jeg den anden muligheden for frivilligt at imødekomme mine følelser og behov. Jeg kunne for eksempel sige: Vil du være villig til, næste gang vi aftaler at mødes, at komme til den aftalte tid eller ringe og ændre aftalen? Eller: Vil du sige mig, hvad du tænker og føler, når du hører mig sige det her? Eller: Har du lyst til at gentage, hvad du hørte mig sige, så jeg er helt sikker på, at du hørte, det jeg sagde. Det er muligt, at jeg med krav kan tvinge andre til at gøre noget for mig, og til at give mig det jeg behøver, motiveret af skyld eller angst - men som Giraf ønsker jeg kun at modtage det, som bliver givet frivilligt og med glæde. Alt andet har for store omkostninger. Eksempler på at udtrykke mig på Girafsprog med alle fire trin. Jeg har fået en ny computer, som jeg ikke ved, hvordan jeg betjener - og jeg føler mig helt magtesløs - fordi jeg har brug for hjælp til at få den til at fungere så har du lyst til at komme forbi og hjælpe mig? Når undervisningen starter klokken otte, og jeg ser, at du kommer klokken kvart over - så føler jeg mig frustreret - fordi der er meget, jeg gerne vil nå - så vil du være villig til i fremtiden at komme klokken otte til undervisningens begyndelse? Når jeg tænker på, at du for fjorten dage siden sagde, at du ville sende checken, og at jeg endnu ikke har modtaget den - føler jeg mig frustreret - fordi jeg har brug for pengene, så jeg kan klare mine økonomiske forpligtelser så vil du godt sende checken i dag. Jeg er tørstig - og har brug for noget at drikke så vil du tage en cola med fra køkkenet. Jeg har haft en hård dag på arbejdet - og jeg er træt - og har brug for at hvile mig. så vil du godt lægge ungerne i seng? Når jeg ser, at dit tøj ligger på gulvet og dine sko og dit skateboard i sengen, og din skoletaske ligger på gulvet lige inden for entredøren, og at opvasken, du sagde, du ville tage i går, står urørt - så føler jeg mig magtesløs - fordi jeg har brug for, at der er orden omkring mig så ville det være o.k. for dig at lægge dine ting på plads og tage opvasken? Det første trin tjener til at skabe klarhed om, hvad det er for en situation, jeg reagerer på og taler om. I trin to og tre skaber jeg muligheden for en empatisk kontakt, der motiverer til at imødekomme mig. I fjerde og sidste trin skaber jeg klarhed om, hvad jeg vil bede den anden om at gøre for, frivilligt, at imødekomme mine behov. Når jeg lytter med Girafører, lytter jeg efter de samme fire ting - uanset hvordan de udtrykkes. Selv om den anden udtrykker sig meget aggressivt med dom, kritik og krav, ved jeg som Giraf, at der bag enhver dom og kritik er et menneske med umødte følelser og behov. Som Marshall udtrykker det: Enhver Ulv er en Giraf med et sprogproblem Jeg kan lytte med Girafører og have mit fokus på det, der er levende i den anden og i mig selv nemlig følelserne og behovene. Det betyder ikke, at jeg skal opfylde den andens behov, men at jeg kan møde den anden med empati.

5 Side 5 af 11 Indre Ulve. De Indre Ulve er mine indre stemmer, der analyserer, dømmer og kritiserer mig, og som stiller krav til mig. Ligesom hos de Ydre Ulve ligger der bag analysen, dommen, kritikken og kravet, umødte følelser og behov. Jeg kan fokusere på analysen, dommen, kritikken og kravet, og det vil føre til følelser af skyld, skam, depression, udbrændthed og panikangst. Eller jeg kan fokusere på behovene bagved. Det gør det muligt for mig at give empati til og møde behovene. 1. Hvad var det, jeg gjorde, som jeg fordømmer? 2. Hvilke behov søgte jeg at møde ved at gøre det? 3. Har jeg søgt at få opfyldt mine behov på en måde, så jeg gik imod mine egne værdinormer? 4. Hvad er det for værdinormer, jeg har brug for at være i overensstemmelse med? 5. Hvordan kan jeg blive mødt i mine behov på en måde, der er i overensstemmelse med disse værdinormer? Jeg kan nu se de Indre Ulve som mine forbundsfæller, som prøver at gøre mig opmærksom på mine umødte behov og på mine værdinormer. Ulvene ved bare ikke, hvordan de skal udtrykke sig undtagen gennem analyse, dom, kritik og krav. Ord, der "mader" de Indre Ulve, er for eksempel: Bør, skal, for dårligt, for svag, ufølsom, dum, er nødt til, kan ikke tillade dig, egoistisk, selvisk, du kunne nu godt etc. Om at være vred på Giraf. Det er en almindelig misforståelse hos mange, når de først stifter bekendtskab med Girafsproget, at hvis de taler Giraf, skal de kun lytte og forstå andre, og at de så bliver vattede og uden grænser. Det modsatte er tilfældet. Som Giraf har jeg klare værdinormer. Jeg er i kontakt med og udtrykker mine følelser og behov, som er baseret på disse værdinormer - og jeg gør det på en måde, så jeg tager ansvar for dem og med respekt for, at andre kan have deres værdinormer, følelser og behov. Det er muligt, at den anden, hvis jeg er tilstrækkelig vred og aggressiv, ikke tør andet end at imødekomme mig. Men som Giraf ønsker jeg at udtrykke mig på en måde, så jeg motiverer andre til frivilligt og med glæde at imødekommer mig. Det er ikke, at vreden er en forkert følelse. Men den kommer i vejen for den empatiske kontakt og for, at jeg bliver mødt frivilligt og med glæde - med mindre den anden har store Girafører på og hører de følelser og behov, der ligger bagved vreden. Hvis jeg kun fokuserer på min vrede, hindrer det mig også i at komme i kontakt med det, der er levende i mig, nemlig de dybere følelser og behov, der ligger under vreden. Jeg ved, at det der, stimulerer vreden, aldrig er årsagen til vreden. Hvad der stimulerer vreden, er det, den anden gør. Årsagen til vreden er mine Ulveører - min tolkning, analyse og dom over den anden, og det han eller hun gør. Når jeg er vred, befinder jeg mig i skyen af analyse og dom (se figuren på side 6). Jeg er vred, fordi jeg har Ulveører på og dømmer den anden for at gøre noget, der går imod mine behov. Bag vreden ligger der umødte følelser og behov.

6 Side 6 af 11 Følgende diagram er frit efter Marshall Rosenberg F Ø L E L S E R (som udspringer af vore behov og vore tolkninger) Når jeg analyserer og dømmer mine egne behov, leder det til følelser af skam, skyld, depression, udbrændthed og panikangst. Når jeg analyserer og dømmer andres behov, fører det til irritation og vrede. Når jeg er i kontakt med, og accepterer mine behov, leder det til følelser som for eksempel: glæde, angst, frustration, sorg, befrielse, lettelse... Sky af analyse og dom B E H O V (som vore følelser gør os opmærksomme på) Følelserne af skam, skyld, depression, udbrændthed panikangst og vrede fortæller mig, at jeg har tabt Giraførerne, har Ulveørerne på, og befinder mig i skyen af analyse og dom: Skam og skyld, hvis jeg analyserer, dømmer og kritiserer mig selv og mine behov. Depression, hvis der er mange af mine behov, jeg dømmer og tager afstand til, så jeg ikke finder veje til at imødekomme dem. Udbrændthed, hvis jeg til stadighed dømmer mine behov som mindre vigtige og tilsidesætter dem for at tage mig af andres behov. Panikangst, hvis jeg dømmer, kritiserer og tager afstand til mine behov i store og vigtige områder af min tilværelse. Vrede og irritation opstår, når jeg analyserer, dømmer og kritiserer en anden for at have behov, der er forskellige fra mine egne. Følelserne af skam, skyld, depression, udbrændthed og panikangst er altså meddelelser om, at jeg befinder mig i skyen af analyse og dom og lytter til mine Indre Ulve. Jeg kan så tage Giraførerne på ved at flytte mit fokus og lytte med empati til mine egne behov og værdinormer og de følelser, der udspringer af dem. Bag enhver Indre Ulv er der en skjult positiv hensigt

7 Side 7 af 11 Følelserne af vrede og irritation er meddelelser om, at jeg er i skyen af analyse og dom og dømmer en anden. Jeg kan så, også her, tage Giraførerne på og lytte med empati til den andens og mine egne følelser og behov, der ligger bagved dommen. Når jeg træder ud af skyen og tager Giraførerne på giver det mig mulighed for at tage ansvar for situationen - at lære noget om mig selv - at ændre min måde at handle på - og at tage skridt til at få mine bagvedliggende behov tilgodeset. Bag al vrede og aggression er der et menneske med umødte følelser og behov Det er ikke nødvendigt at tale et formelt Girafsprog. I mange situationer i hverdagen er det både overflødigt og alt for omstændeligt at udtrykke alle disse fire trin. Det meste, af det vi kommunikerer, sker jo i alle fald nonverbalt. Når du kommer fra hjertet med fokus på følelser og behov, vil andre i de fleste tilfælde opfatte det. Du kan på den anden side tale "klassisk" Giraf med de rigtige ord og den rigtige grammatik, men hvis du ikke kommer fra hjertet og søger en empatisk forbindelse, kan det alligevel være en måde at manipulere og "Ulve" andre på. Det er vigtigt at holde sig for øje, at formålet med at tale Giraf ikke er at tale et formelt Girafsprog, men at skabe en empatisk forbindelse, der giver plads til, at vi alle bliver mødt i vore følelser og behov, og at løse konflikter på en fredelig og harmonisk måde, så vi kommer frem til holdbare løsninger med respekt for begges følelser og behov. Girafsproget er ikke de fire trin men intensionen om at skabe nærhed gennem en empatisk kontakt, og at skabe holdbare løsninger på konflikter, baseret på empati. Det er min erfaring, at lige så besnærende enkelt Girafsproget er, lige så let er det at falde tilbage til Ulvesproget. Som med ethvert nyt sprog må vi lære "grammatikken", have et ordforråd og øve det for at integrere det i hverdagen. Svar på spørgsmål, der ofte stilles om Girafsproget. Når jeg underviser i Girafsproget, er der spørgsmål, jeg ofte møder. Her er svar på nogle af dem. Virker Girafsproget ikke meget stift og unaturligt? Hvis vi hele tiden taler efter de fire trin, kan det lyde stift og unaturligt, og andre kan ikke holde ud at høre på os, så vi opnår det modsatte af hensigten. Det vigtige er ikke at tale efter et skema, men at skabe en empatisk kontakt. Skemaet kan være en hjælp til at opdage når jeg taler Ulvesprog og til at finde tilbage til Girafsproget. I mange situationer behøver vi ikke de fire trin, fordi vi har en forståelse med hinanden om, at der ikke er krav, dom og kritik i det vi udtrykker. I andre situationer, hvor der er en konflikt, kan det være nyttigt at tage alle fire trin til hjælp for at nå hinanden og løse konflikten. Tager det ikke enormt lang tid at tale Girafsprog? Girafsproget giver mig mulighed for at skabe en empatisk kontakt ved at udtrykke mine følelser og behov uden analyse, dom, kritik og krav og at lytte til andres følelser og behov uden analyse, dom, kritik og krav. Når vi holder det fokus, kan vi nå frem til løsninger baseret på en empatisk kontakt med respekt for alles følelser og behov. Det øger muligheden for, at vi kan nå frem til holdbare løsninger, uden endeløse diskussioner, hvor alle vil have ret, og ingen hører hinanden løsninger som alle parter støtter. Det giver bedre resultater og sparer en masse tid. Bliver man ikke frygtelig tilpasset, når man taler Girafsprog? For Ulven er det vigtigt at få ret, og den er villig til at få ret på andres bekostning. Eller den er en venlig Ulv, der ikke er i kontakt med, eller undertrykker det, der er levende i den - nemlig dens følelser og behov. Den tilpasser sig og ofrer sig selv for andre. Den

8 Side 8 af 11 bliver det Marshall Rosenberg kalder "en venlig død person". Giraffen har klare værdinormer. Den er i kontakt med det, der er levende i den - dens følelser og behov - og den udtrykker dem åbent og med respekt for, at andre har deres følelser og behov. Den søger en empatisk kontakt, der giver plads til, at alle bliver mødt i deres følelser og behov. Giraffen ved, at du altid har valget mellem at have ret eller at være lykkelig. Ulven vælger at have ret - Giraffen vælger at være lykkelig. Hvad gør jeg med en, som er vred? Bag al vrede er der et menneske med umødte følelser og behov. Når jeg lytter med Girafører, findes der ingen vrede, kritik, dom eller krav, og jeg behøver ikke at forsvare mig mod dem. Jeg har fokus på mennesket med følelserne og behovene bagved. Det giver mig mulighed for at lytte med empati på den anden. Kan man anvende magt som Giraf? Der kan være situationer, hvor der ikke er tid til, eller mulighed for, at tale Girafsprog, men hvor jeg kan vælge at bruge beskyttende magtanvendelse. Hvis et barn er på vej ud foran en bil, begynder jeg ikke at tale om følelser og behov. Jeg griber ind med anvendelse af den nødvendige magt. Derefter kan jeg give empati til barnets følelser og behov, og udtrykke mine egne. Hvis vi bliver voldeligt angrebet, er det ikke sikkert, at det er nok at tale Girafsprog for at skabe en empatisk kontakt og beskytte os selv. Det kan være nødvendigt at bruge magtanvendelse for at beskytte os selv og passivisere den anden. Derefter kan vi tale Girafsprog og søge en empatisk kontakt. Det vigtige er, hvilken motivation og energi, der ligger bag magtanvendelsen. Er det for at hævnes eller straffe den anden, eller er det for at beskytte mig selv og andre med anvendelse af mindst mulig, og nødvendig, magt? Hvad hvis kun den ene part kender Girafsproget? Det er ikke nødvendigt, at begge kender Girafsproget. Hvis jeg har Giraførerne på, eksisterer der kun Giraffer. Uanset hvordan den anden udtrykker sig, lytter jeg efter følelserne og behovene bagved og jeg udtrykker mig selv på Girafsproget. Det er naturligvis lettere at kommunikere på Giraf, hvis begge kender sproget. Derfor kan det være en hjælp at have et Giraf-netværk. Kan andre ikke blive meget provokerede af Girafsproget? Der er nogen, der kan reagere med irritation og vrede, når de møder Girafsproget. Så gælder det om at bevare Giraførerne på og høre følelserne og behovene bag irritationen og vreden. Måske er det bare uvant for dem at tale og lytte på den måde, så de tolker det som manipulation og bliver bange og har brug for at beskytte sig selv. Kan Girafsproget bruges på børn? Vi er født som Giraffer. Som spæde udtrykker vi vore følelser og behov uden krav, dom og kritik. Børn har ikke så lang træning i at tale Ulvesproget. De fanger hurtigt idéen i Girafsproget og har ofte betydeligt lettere ved at tale sproget end voksne har. Når vi møder børnene med Girafsprog, viser vi dem, at vi har følelser og behov, som er vigtige for os, og at vi respekterer, at de har deres følelser og behov. Som voksne ønsker vi at skabe rammer for vore børn, som beskytter dem, og som giver dem plads til at udfolde sig. Det betyder, at vi nogle gange vælger at sige nej til barnet. Et nej på Girafsproget begynder og slutter med empati. Jeg giver empati til de følelser og behov, jeg hører hos barnet fortæller hvad jeg ønsker, at barnet gør i stedet og hvilke følelser og behov jeg har, der ligger bag mit nej. Det er meget lettere at modtage et nej, når jeg har fået empati for mine følelser og behov, og når jeg har hørt hvilke følelser og behov, der ligger bagved og motiverede nejet. Girafsproget giver os mulighed for at videregive vore erfaringer og værdinormer, uden at det bliver krav, som vi presser ned over børnene. Samtidig får børnene et sprog til at løse konflikter på fredelige måder og med respekt for

9 Side 9 af 11 egne og andres følelser og behov. Girafsproget mere end kommunikation. De, der praktiserer Girafsproget, opdager, at det i virkeligheden er mere end et redskab til kommunikation og konfliktløsning. Det er en måde at være i kontakt med og udtrykke det, der er levende i dig selv og at se og høre det, der er levende i andre - uden dom, kritik, krav, skyld og skam. Claus Bülow er psykoterapeut og arbejder som sådan med lifecoaching samt med individuel og parterapi. Han arbejder i Danmark, Norge og Sverige med Skab Dit Liv - Træningen, som er kurser i personlig udvikling, og uddannelse til psykoterapeut. Girafsproget har siden 1990 indgået som en integreret del af kurserne. Claus tilbyder kurser i kommunikation og konfliktløsning til firmaer, institutioner, skoler, amter, kommuner, fagforeninger og enkeltpersoner. Siden Hanne Røschke og Claus Bülow i 1990 introducerede Marshall Rosenberg og Girafsproget i Danmark, har det indgået som en integreret del af ovennævnte kurser. Claus er medproducent af videoer med Marshall Rosenberg om Girafsproget og er forfatter til bogen "GIRAFSPROG EMPATISK KOMMUNIKATION Et Sprog fra Hjertet Et Redskab til Konfliktløsning", som er udgivet på Skab Dit Liv Forlaget. Han har skrevet artikler om: Personlig udvikling - kommunikation - parforhold - og det holografiske univers, som kan downloades fra vores hjemmeside. Han lever nu siden 1997, igen efter en pause på syv år i et empatisk parforhold med Hanne Røschke blandt andet takket være Girafsproget. Vil du læse mere om kurserne i SKAB DIT LIV Træningen, kan du gå ind på vores hjemmeside

10 Side 10 af 11 Forslag til ord, der udtrykker følelser. Afslappet Ked af det Angst Kraftfuld Bange Kraftløs Bekymret Lettet Beslutsom Lidenskabelig Centreret Lykkelig Deprimeret Længsel Elendig Magtesløs Euforisk Medfølelse Flov Mismodig Fokuseret Modig Forbavset Modløs Forbitret Munter Fortvivlet Nedbøjet Forundret Nedslået Foruroliget Nysgerrig Forvirret Opgivende Fri Ophidset Frustreret Opløftet Gal Overrasket Genert Overskud Glad Overstadig Handlekraftig Panik Harmonisk Panikangst Hel Rasende Henrykt Ro Hjælpeløs Rørt Indesluttet Salig Irriteret Savn Jaloux Skamfuld Skuffet Skyld Smerte Spontan Sprudlende Spændt Stille Stærk Stresset Sur Svag Sympati Sårbar Taknemmelig Tapper Tillidsfuld Tryg Træls Træt Tung Udmattet Underdanig Utålmodig Veltilpas Vred Ydmyg Ærgerlig Åben

11 Side 11 af 11 Forslag til ord, der udtrykker behov Accept Klarhed Afslapning Kontrol Anerkendelse Kommunikation Ansvar Kreativitet Autoritet Kærlighed Berøring Latter Beskyttelse Leg Betydning (at have) Lærdom Bidrage Magt Deltage Medfølelse Empati Medleven Ensomhed Modtage Eventyr Morskab Give Motion Glæde Nærhed Familie Næring Forståelse Omsorg Fred Opbakning Frihed Oplevelser Fællesskab Opmuntring Følsomhed Orden Hengivelse Plads Humor Planlægning Hvile Påskønnelse Hygge Renlighed Høres Respekt Impulsivitet Ro Imødekommenhed Samarbejde Inspiration Samvær Selskab Selvbestemmelse Set (at blive) Skønhed Sex Spontanitet Struktur Støtte Sundhed Tid Tillid Tilstedeværelse Trivsel Tro Troskab Tryghed Uafhængighed Udfordring Udvikling Varme Venskab Viden Vildskab Ærlighed Ømhed Åbenhed

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

GIRAFSPROG. Hvad er alternativet?

GIRAFSPROG. Hvad er alternativet? GIRAFSPROG Tal så andre lytter - lyt så andre taler! Formålet er ikke at tale formelt girafsprog, men at opnå nærhed, at møde andre og selv blive mødt. Verden er, hvad vi tænker, den er. Hvis vi vil skabe

Læs mere

Af Claus Bülow. Jeg kan naturligvis have andre positive oplevelser, som fører til positive og livsfremmende love.

Af Claus Bülow. Jeg kan naturligvis have andre positive oplevelser, som fører til positive og livsfremmende love. Af Claus Bülow I artiklen gennemgås, hvordan vi tidligt i livet, baseret på de oplevelser vi har, tager beslutninger om os selv og verden. Disse beslutninger bliver som love for vores liv og vi skal have

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet Erogi Manifestet Erogi Manifestet Vi oplever erogi som livskraft Vi har modet til at sige ja Vi er tro overfor os selv Vi elsker, når vi dyrker sex Vi er tilgængelige Vi gør os umage Vi har hemmeligheder

Læs mere

BLIV VEN MED DIG SELV

BLIV VEN MED DIG SELV Marianne Bunch BLIV VEN MED DIG SELV - en vej ud af stress, depression og angst HISTORIA Bliv ven med dig selv - en vej ud af stress, depression og angst Bliv ven med dig selv Copyright Marianne Bunch

Læs mere

Op- og nedtrappende adfærd

Op- og nedtrappende adfærd Op- og nedtrappende adfærd Konflikthåndteringsstile Høj Grad af egen interesse/ Interesse for sig selv Lav 1. Konkurrerende Konfronterende 2. Undvigende (Undertrykker modsætninger) 5. Kompromis (Begge

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Fra konflikt til kontakt

Fra konflikt til kontakt Fra konflikt til kontakt Om at vælge mellem et fokus på skyld og et fokus på behov Af Karin Sonne-Nijhoff Når vi står i en konflikt, står vi også over for et valg. Vi vælger nemlig selv, hvilket fokus

Læs mere

Don t be nice be real!

Don t be nice be real! Don t be nice be real! - om nogle af misforståelserne omkring Girafsprog Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste mennesker i dagens Danmark har hørt

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Girafsprog : empatisk kommunikation

Girafsprog : empatisk kommunikation Girafsprog : empatisk kommunikation 1 Angreb fører til modangreb 2 Empati skaber empati 3 Girafsprog handler om overblik og empati (giraffen er den højeste dyr med det største hjerte) 4 Man skal kende

Læs mere

Familierådgivning Supervision og Samtaleterapi. ADHD Nordsjælland. Jan Have Odgaard Gl. Byvej 51, 5792 Årslev Tel: 66134121 Mob: 21495822

Familierådgivning Supervision og Samtaleterapi. ADHD Nordsjælland. Jan Have Odgaard Gl. Byvej 51, 5792 Årslev Tel: 66134121 Mob: 21495822 ADHD Nordsjælland Verdensmesterskab i at få andre op at køre haves. Kaos haves. Orden søges. At leve godt med ADHD og andre. Resultatet afhænger af: Kender ikke sit handicap og ved ikke hvad der skal til

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

FØLELSER Brug af Termometer

FØLELSER Brug af Termometer FØLELSER Brug af Termometer Begejstret Beskriv en situation, hvor man kunne være begejstret. Hvor begejstret ville du være i den Lykkelig Beskriv en situation, hvor man kunne være lykkelig. Hvor lykkelig

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Kompleks Autisme foreningen. arbejder for GUU & GUA. Den gode. pædagog, vejleder, lærer, mentor, sagsbehandler. www.kompleksautisme.

Kompleks Autisme foreningen. arbejder for GUU & GUA. Den gode. pædagog, vejleder, lærer, mentor, sagsbehandler. www.kompleksautisme. Kompleks Autisme foreningen arbejder for GUU & GUA Den gode pædagog, vejleder, lærer, mentor, sagsbehandler. Vi har spurgt en masse unge 13-30-årige, som lever med den komplekse autisme spektrum forstyrrelse

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær En kur mod sygefravær - Er en kur mod usunde relationer på en arbejdsplads Pernille Steen Pedersen Institut for Ledelse, Politik og filosofi & PPclinic Lån & Spar & Alectia Det gode liv Indsatser: Sundhedstjek

Læs mere

Råd til pårørende SIND. SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 65 8240 Risskov Tlf.: 86 12 48 22 E-mail: info@sind.dk www.sindspaa.

Råd til pårørende SIND. SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 65 8240 Risskov Tlf.: 86 12 48 22 E-mail: info@sind.dk www.sindspaa. SIND Råd til pårørende www.kirstenjohansen.dk SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 65 8240 Risskov Tlf.: 86 12 48 22 E-mail: info@sind.dk www.sindspaa.dk SINDs Pårørenderådgivning Administration

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Empatisk lytning - om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Ikke Voldelig Kommunikation.

Læs mere

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Mindtools Coaching Livsmestring Forventningsafstemning Tankens kraft Det personlige ansvar Transitioner

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

konstruktiv kommunikation

konstruktiv kommunikation En introduktion til konstruktiv kommunikation Grethe Lindbjerg Sørensen Konstruktiv kommunikation introduktion Indhold Indledning... 3 Følelsesmæssig intelligens... 4 De to stresshormonsystemer... 4 Amygdalakapringer

Læs mere

Pårørende - reaktioner og gode råd

Pårørende - reaktioner og gode råd Pårørende - reaktioner og gode råd Når et menneske får kræft, rammes hele familien. Sygdommen påvirker ofte familiens liv, både praktisk og følelsesmæssigt. Det er hårdt for alle parter, også for de pårørende.

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Kriser i ægteskabet. Ordsp. 27, 17. Jern slibes til med jern, det ene menneske sliber det andet til.

Kriser i ægteskabet. Ordsp. 27, 17. Jern slibes til med jern, det ene menneske sliber det andet til. Kriser i ægteskabet Ordsp. 27, 17. Jern slibes til med jern, det ene menneske sliber det andet til. Konflikter Naturlig konsekvens af et ægteskab Vi valgte nemlig vores modsætning Naturlig konsekvens af

Læs mere

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Indledning Velkommen til min E- bog. Mit navn er Vicki Bredahl Støvhase. Jeg har lyst til at skrive denne bog, for

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Et arbejdsmateriale til den vanskelige samtale 1 Hvorfor er samtalen vanskelig? Din selvtillid Metoden Din fantasi Manglende tro på, at tingene bliver ændret Ingen klare mål for,

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Arbejdet skal lede frem mod, at børnene efter 3. klasse har tilegnet sig kompetencer, der sætter i stand til at

Arbejdet skal lede frem mod, at børnene efter 3. klasse har tilegnet sig kompetencer, der sætter i stand til at Ansvar Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse og ved at tage konsekvenserne heraf.

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Indre mand / Indre kvinde

Indre mand / Indre kvinde Indre mand / Indre kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

SAMMENBRAGTE FAMILIER

SAMMENBRAGTE FAMILIER SAMMENBRAGTE FAMILIER POLITIKENS HUS 3. FEBRUAR 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden PROGRAM FOR I AFTEN FORÆLDREEVNENS 7 FUNKTIONER At have realistiske forventninger til, hvad barnet kan klare.

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

12-10-2015 Trin 1 Psykologi og kommunikation / lof 2015

12-10-2015 Trin 1 Psykologi og kommunikation / lof 2015 12-10-2015 Trin 1 Psykologi og kommunikation / lof 2015 Faget Psykologi og kommunikation Trin 1 Skoleperiode 2: 22 lektioner Skoleperiode 3: 18 lektioner 12-10-2015 Lof / 2015 Emner og indhold Kultur Kommunikation

Læs mere

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af.

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af. Lektion 2 The Power of Silence Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed på kroppen Mindfulness handler om at være vågen og fuldt nærværende i nuet. I de næste tre lektioner skal du derfor

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Relationer og fællesskaber: Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt? Lunderskov 2016 v. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape

Relationer og fællesskaber: Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt? Lunderskov 2016 v. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape Relationer og fællesskaber: Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt? Lunderskov 2016 v. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Hvordan reagerer mennesker når livet gør ondt? 2. Hvordan

Læs mere

Identifikation af højrisikosituationer

Identifikation af højrisikosituationer Recke & Hesse 2003 Kapitel 4 Identifikation af højrisikosituationer I dette kapitel skal vi beskæftige os med kortlægningen af de personlige højrisikosituationer. Som vi tidligere har beskrevet, opfatter

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012

Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012 Konflikthåndtering Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012 Hvad er en konflikt? Uenighed Uoverensstemmelse Manglende forståelse Uvenskab Skænderi Fjendebilleder Had Krig Terror Hvad er en konflikt?

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning:

Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning: Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning: Barnet vil ikke i skole/sfo Barnet er bange for skolevejen Barnet får blå mærker, skrammer og skader Barnets tøj, bøger og andre ting bliver ødelagt,

Læs mere

Folk sætter pris på mig, fordi jeg forstår at nedtone følelsesmæssigt vanskelige situationer

Folk sætter pris på mig, fordi jeg forstår at nedtone følelsesmæssigt vanskelige situationer side 1 Ja Nej? 1 Jeg har bemærket, at når jeg er sammen med en meget følelsesbetonet person, er jeg overraskende rolig og upåvirket Somme tider oplever jeg følelser, der bringer mig ud af ligevægt og forvirrer

Læs mere

Børn og sorg V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen. Reaktioner, adfærd, behov Lærernes og pædagogernes behov

Børn og sorg V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen. Reaktioner, adfærd, behov Lærernes og pædagogernes behov Børn og sorg V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Reaktioner, adfærd, behov Lærernes og pædagogernes behov Skolen som fristed eller hjælper Børn, der er kriseramt, kan have forskellige reaktion:

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt

Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt Sevel 2016 Ved autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Agape 1. Hvordan reagerer mennesker når livet gør ondt? 2. Hvordan kan man leve og leve videre

Læs mere

Det autentiske liv 15. marts 2007.

Det autentiske liv 15. marts 2007. 1 Det autentiske liv 15. marts 2007. Jeg har i aften været så letsindig at love at holde et foredrag over emnet Det autentiske Liv. Det var i hvert fald sådan det føltes for nogle måneder siden, da jeg

Læs mere

Velkomme dag 2. Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov. Uhensigtsmæssig adfærd ved demens dag 2

Velkomme dag 2. Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov. Uhensigtsmæssig adfærd ved demens dag 2 Velkomme dag 2 Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov Teammøde Sæt Jer sammen med Jeres team og drøft de, for jer vigtigste pointer fra i går Hvad har I brug for at samle op

Læs mere

3 trin til at håndtere den indre kritik

3 trin til at håndtere den indre kritik Fri og Kreativ 3 trin til at håndtere den indre kritik Ved cand. mag. i psykologi og pædagogik Line Larsen friogkreativ.dk Copyright 2013 friogkreativ.dk Alle rettigheder reserveret. Side 1 af 7. 3 trin

Læs mere

Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene i verden i dag v. ReFokussamlingen - Odense 9. januar 2016

Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene i verden i dag v. ReFokussamlingen - Odense 9. januar 2016 Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene Medfølelse som åndelig disciplin! Jeg indleder denne 2. sektion med lidt fra epilogen fra David Benners bog: At vandre sammen - og

Læs mere

Trin for Trin. Læseplan Bh./Bh.klasse. Empati. Trin for Trin

Trin for Trin. Læseplan Bh./Bh.klasse. Empati. Trin for Trin Læseplan Bh./Bh.klasse Empati Hvad er Følelser Flere følelser Samme eller forskellig Følelser ændrer sig Hvis så Ikke nu måske senere Uheld Hvad er retfærdigt Jeg bliver når Lytte Vise omsorg Mål Børnene

Læs mere

Tager du dine behov seriøst? Kapitel 9

Tager du dine behov seriøst? Kapitel 9 78 Tager du dine behov seriøst? Kapitel 9 Det kan ofte være meget svært for os mennesker at erkende, hvad vi har brug for - og at sige det til andre. Jeg ved det fra mig selv. Tidligere i mit liv havde

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

AF KATRINE FAGERHOLT DITPARFORHOLD.DK

AF KATRINE FAGERHOLT DITPARFORHOLD.DK AF KATRINE FAGERHOLT DITPARFORHOLD.DK I denne gratis e-bog får du 7 enkle og konkrete tips, som vil hjælpe dig til at ændre måden, du og din partner er vant til at løse konflikter på. Jeg guider dig til,

Læs mere

DER ER EN CHANCE. Flyttemænd bliver slidt i kroppen.

DER ER EN CHANCE. Flyttemænd bliver slidt i kroppen. DER ER EN CHANCE FOR AT OVERLEVE Der er garanti for masser af afmagt, når man arbejder inden for det pædagogiske felt. Derfor bliver pædagoger slidte. Men man kan arbejde med sin selvbeskyttelse og sin

Læs mere

"Sådan hjælper du det eksplosive og vrede barn i ro igen"

Sådan hjælper du det eksplosive og vrede barn i ro igen "Sådan hjælper du det eksplosive og vrede barn i ro igen" - guide for forældre og fagpersonale af psykoterapeut Dorthe Gjerlevsen - for mennesker med sensitivitet inde på livet "Sådan hjælper du det eksplosive

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen KURSETS FORMÅL er at styrke dig i at bruge dig selv bedst muligt, når du kommunikerer på din arbejdsplads. Med nærvær og effektivitet. Du arbejder med din

Læs mere

KYS FRØEN. Kunsten at bruge utroskab positivt

KYS FRØEN. Kunsten at bruge utroskab positivt KYS FRØEN Kunsten at bruge utroskab positivt ALLE forhold oplever før eller siden utroskab eller optakten til det. Derfor er det vigtigt, at du kender kunsten at vende utroskab til noget positivt. Utroskab

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Jeg valgte ikke det gjorde min krop.

Jeg valgte ikke det gjorde min krop. Jeg valgte ikke det gjorde min krop. Steen Lykke Tænke handle - modus Vi har lært at tænke os ud af sindsstemninger ved at regne ud hvad der er galt og hvorfor, og laver sammenligninger med tidligere eller

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90 SYVENDE TRIN: Vi bad Ham ydmygt fjerne alle vore fejl. 6. Kapitel Handling Læs fjerde afsnit på side 90 Efter din ihærdige indsats med trinnene fra 4 6 er du nu blevet i stand til at føre din beslutning

Læs mere

Hvorfor? Opdragelse af børn med specielle behov

Hvorfor? Opdragelse af børn med specielle behov Opdragelse af børn med specielle behov Hvorfor? Opdragelse? Bo Hejlskov Jørgensen Autoriseret psykolog Fordi det, som kendetegner børn med udviklingsforstyrrelser mere end noget andet er, at almindelige

Læs mere

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 1 Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 Identitet Hvem er vi? Hvad vil vi gerne kendes på? 2 Vores overordnede pædagogiske opgave er fritidspædagogisk Endvidere er omsorg, sociale relationer

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Konflikter skal klares

Konflikter skal klares Konflikter skal klares På besøg hos elever fra mellemtrinnet, der er samlet for at demonstrere, hvordan de gennem forumspil har arbejdet med at løse konflikter under featureugen. Slap af i jeres ben, så

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=m8rvxv N9DZk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=m8rvxv N9DZk&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=m8rvxv N9DZk&feature=related * Målet med kommunikationen * Målgruppen for kommunikationen * Sproglige forudsætninger * Tekniske muligheder * Interessefællesskab mellem dem,

Læs mere

Find nye veje i følelsernes labyrint

Find nye veje i følelsernes labyrint Find nye veje i følelsernes labyrint Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 9 Kap 1: Find din primære følelse i nuet 11 Kap 2: Læg afstand til dine tanker 19 Kap 3: Undgå unødvendige konflikter 23 Kap

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Lidt om Ikkevoldelig Kommunikation

Lidt om Ikkevoldelig Kommunikation Lidt om Ikkevoldelig Kommunikation Hvad vil du helst? Have ret eller være lykkelig? Begge dele samtidig går ikke! Rosenlund Kurser www.rosenlundkurser.dk Tlf. 64881797 Ikkevoldelig kommunikation bygger

Læs mere

10.s.e.trin. I Friluftsgudstjeneste i apotekerhaven 20. august

10.s.e.trin. I Friluftsgudstjeneste i apotekerhaven 20. august I denne uge har vi haft gudstjeneste for voksne udviklingshæmmede. Det er ved at blive en fast tradition, at de kommer i kirken to gange årligt. De gudstjenester, vi har sammen med dem, er ikke helt som

Læs mere