Træ- og møbelindustrien i Vietnam

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træ- og møbelindustrien i Vietnam"

Transkript

1 Embassy of Denmark, Hanoi/HCMC Trade Council of Denmark Date: 2007 File no. Our ref. 23. November 70.Viet.7-94 TGJ/MN Træ- og møbelindustrien i Vietnam Rapport udarbejdet for Træets Uddannelses- og Udviklingsfond i forbindelse med studietur til Vietnam oktober 2007

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Baggrund Rapporten TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN I VIETNAM I DAG Kort markedsoversigt Skovbrug og råtræ Importeret råtræ Certificering af importeret træ Trævareproducenter Produktion af trævarer Produkterne Maskinudstyr Eksport af trævarer Salg og kunder Arbejdskraft Uddannelse og oplæring Miljø- og arbejdsmiljøforhold Organisationer Nuværende udfordringer for træ- og møbelindustrien i Vietnam Håndtering af udfordringerne og fremtiden Konklusion OPSUMMERING AF TUREN Profiler af besøgte virksomheder VinaFor TCT Group TropicDane ScanCom Thuan An AA Corporation Profiler af besøgte organisationer Vifores HAWA - Ho Chi Minh City Handicrafts and Wood Association Profiler af besøgte skoler Vietnam Forestry University Technical Secondary School of Electro-Mechanics and Forestry Ho Chi Minh City International Furniture and Handicraft Trade Fair...26 Embassy of Denmark, Hanoi/HCMC Page 2 of 27

3 1 Indledning Denne rapport er udarbejdet for Træets Uddannelses- og Udviklingsfond i Danmark af handelsafdelingen på den Danske Ambassade i Hanoi. Rapporten omhandler træog møbelindustrien i Vietnam og er udarbejdet efter ønske fra Træets Uddannelsesog Udviklingsfond i forbindelse med deres besøg til Vietnam. 1.1 Baggrund Seks repræsentanter fra Træets Uddannelses- og Udviklingsfond besøgte fra d.7. til 13. oktober 2007 Vietnam i forbindelse med en studietur. Den danske Ambassade i Hanoi bistod efter aftale Træets Uddannelses- og Udviklingsfond med tilrettelæggelse af besøgsprogram og udarbejdelsen af nærværende rapport om den nuværende situation i træ- og møbelindustrien i Vietnam. Det overordnede formål med studieturen var at få et generelt billede af træ- og møbelindustrien i Vietnam, herunder hvilke muligheder og udfordringer den vietnamesiske træindustri byder på. Delegationen fra Træets Arbejdsgiverforening (TA) og forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) aflagde under studieturen besøg hos seks virksomheder, to i Hanoi og fire i Ho Chi Minh City, samt to skoler og to organisationer. Delegationen besøgte desuden den internationale møbel- og kunsthåndværkshandelsmesse i Ho Chi Minh City. 1.2 Rapporten Nærværende rapport er opdelt i to hovedafsnit, ét om træ- og møbelindustrien i Vietnam og ét om studieturens forløb med beskrivelse af de virksomheder, skoler og organisationer, som delegationen besøgte. Afsnit 2 om træ- og møbelindustrien vil bl.a. omhandle følgende punkter: Overblik over træ- og møbelindustrien i Vietnam Skovbrug og råtræ Producenter og produkter Salg og eksportmarkeder Arbejdskraft Industriens udfordringer og fremtid Afsnit 3 indeholder profiler af såvel virksomheder og skoler som organisationer og handelsmessen. Delegationens program er vedlagt rapporten. Embassy of Denmark, Hanoi/HCMC Page 3 of 27

4 2 Træ- og møbelindustrien i Vietnam i dag 2.1 Kort markedsoversigt Træ- og møbelindustrien har udviklet sig gevaldigt indenfor de seneste par år. På blot tre år, fra 2003 til 2006, har Vietnam formået at hæve eksportværdien af trævarer med over 300 %, fra 460,2 millioner $ i 2002 til 1932,8 millioner $ i Hovedproduktet indenfor træ- og møbelindustrien i Vietnam er udendørshavemøbler, som afsættes til eksportmarkedet. Herefter kommer produktion af indendørsmøbler, gulve, døre og køkkener, som alle hovedsageligt går til det lokale marked. I 2006 blev der i Vietnam produceret 5,5 millioner m 3 trævarer, heraf blev 1,6 millioner m 3 eksporteret, svarende til godt 1,93 milliarder US dollars. Dette gør træog møbelindustrien til den femtestørste eksportindtægtskilde i Vietnam. I dag befinder Vietnam sig blandt de to største eksportører af trævarer i Sydøstasien. Vietnams største eksportmarkeder er USA, Europa og Japan, som i 2006 stod for importværdier på henholdsvis US $ 744 millioner, US $ 500 millioner og US $ 286 millioner. USA og Europa importerer hovedsageligt udendørsmøbler samt enkelte indendørsmøbler, mens Japan hovedsageligt importerer trævarer til indendørsbrug, såsom køkkenkabinetter og gulve. Til trods for voksende produktion og eksport, står træ- og møbelindustrien i Vietnam overfor en række udfordringer, som kræver en hurtig og effektiv løsning, hvis Vietnam skal følge med på det internationale marked. Blandt de største udfordringer for industrien er mangel på råtræ i Vietnam, stigende priser på importeret råtræ samt mangel på faglært arbejdskraft og kvalificeret ledelse. For at løse problemerne har industrien behov for store kapitaltilførsler samt overordnet koordinering fra regeringsside for at forbedre udbuddet af råtræ i Vietnam. Derudover er der brug for forbedringer af uddannelserne, ligesom udenlandsk involvering i sektoren kan bidrage til det fornødne kompetenceløft. 2.2 Skovbrug og råtræ Råtræ til produktion af trævarer i Vietnam stammede tidligere hovedsagligt fra naturskov, men i årenes løb og grundet den stærkt voksende træindustri i Vietnam er der sket et markant skift fra brug af råtræ fra naturskov til plantagedyrket træ samt importeret træ fra udlandet. Størrelsen af naturskov i Vietnam er meget begrænset, og dette var bl.a. også grunden til at regeringen i 1998 forbød al eksport af trævarer, der var fremstillet af råtræ fra naturskov. Embassy of Denmark, Hanoi/HCMC Page 4 of 27

5 Skovarealer Vietnam råder i dag over et skovareal på godt 16,24 millioner hektar jord. Skovarealerne kan opdeles i tre kategorier: Speciel-brug af skov, der omfatter nationalparker, naturreservater samt historiske og kulturelle landområder. Beskyttede skovarealer, som består af skove til brug ved beskyttelse af kyster. Produktionsskovarealer til brug i trævareproduktionen. Skovanvendelse Skovarealer, der kan anvendes til at dyrke træ til trævareproduktion, dækker et område på 9,04 millioner hektar jord. Heraf er 2,31 millioner hektar produktionsskovarealer, dvs. beplantet med plantagedyrket træ. 3,1 millioner hektar er naturlige produktionsskove - af disse kan dog kun anvendes en mindre del, da Vietnam kun råder over en meget lille mængde naturskov og desuden er træet herfra af lav kvalitet. Den vietnamesiske regering har i 2000 valgt at reducere den tilladte mængde fældning af naturtræ. Hvert år må der kun fældes m3 naturtræ i hele landet. De resterende 3,63 millioner hektar jord er bare landområder, som er allokeret til skovbrug, men endnu ikke er taget i anvendelse. Dog ligger godt halvdelen af dette land på meget stejle landområder, hvilket gør det vanskeligt at anvende. Plantagedyrket træ består hovedsageligt af eukalyptus, acacia, fyrretræ samt rubberwood sorter. De er i dag de mest anvendte træsorter i trævareproduktionen i Vietnam. Problemet med disse sorter er imidlertid, at de kræver lang tid, før de har den rigtige størrelse og kvalitet til produktionsanvendelse. Resultatet bliver derved, at træet ofte sælges med lav kvalitet, og at fabrikanterne tvinges til at anvende mere importeret råtræ. I dag anvendes størstedelen af vietnamesisk råtræ til produktion af spåner og spånplader til eksport samt til papirindustrien. 2.3 Importeret råtræ Som beskrevet er mængden af råtræ i Vietnam utilstrækkelig og kvaliteten er mindre god. Hvert år vokser industrien sig større og større og med den efterspørgslen på træ. Det betyder, at fabrikanterne i stigende grad er nødsaget til at importere råtræ. Dette gør sig gældende for både produktion af trævarer til eksportmarkedet og til det lokale marked. Import af råtræ blev især nødvendigt efter regeringen 1998 forbød eksport af trævarer, der var fremstillet af råtræ fra naturskov. Dette forbud betød bl.a. at fabrikanterne blev tvunget til at anvende importeret råtræ, såsom rubberwood og genbrugt fyrretræ, og dermed kun kunne producere meget simple og billige møbler. Embassy of Denmark, Hanoi/HCMC Page 5 of 27

6 På det lokale marked foretrækker størstedelen af den vietnamesiske befolkning stadig møbler i massivt træ, som oftest også skal importeres til landet. Træ- og møbelindustrien i Vietnam skal hvert år bruge omkring 5,5 millioner m 3 træ, men det lokale udbud er kun på omkring 1,5 millioner m 3 (både plantagedyrket træ samt fra naturskov). Resten er Vietnam nødsaget til at importere. Manglen på råvarer og nødvendigheden af at importere er et af de største problemer indenfor træ- og møbelindustrien. Hvert år importerer Vietnam ca % af sit råtræforbrug, hvilket svarer til omkring 60 % af produktionsomkostningerne. Det importerede træ kommer oftest fra nabolandene Laos, Cambodja, Malaysia, Indonesien, men en stor del kommer også fra USA, Sydamerika, Rusland, New Zealand og andre steder. Der importeres bl.a. bearbejdet massivt træ, kunstplader til videre produktion. Et mindre antal virksomheder importerer også træstammer til egen bearbejdning. Af træsorter importeres bl.a. egetræ, fyrretræ, eukalyptus og ferskentræ. Vietnam står dog over for et stadigt voksende problem. Udbudet af råtræ fra nabolandene, Laos og Cambodja bliver mindre og mindre, og råtræ fra en af Vietnams største leverandører, Malaysia, bliver dyrere og dyrere. Herudover er f.eks. Rusland begyndt at indføre højere eksportskat på råtræ. I perioden 2003 til 2006 er priserne på importeret råtræ steget mellem 40 og 100 %. En stigning, der forhøjer de vietnamesiske fabrikanters produktionsomkostninger og mindsker deres konkurrenceevne på det internationale marked. 2.4 Certificering af importeret træ Ifølge Vifores er 90 % af det råtræ, der bliver importeret til Vietnam, FSCcertificeret, og omkring 115 virksomheder får i dag stemplet fra COC ved eksport. Men størstedelen af træet fra Vietnam er i øjeblikket ikke FSC-certificeret. Vietnam har ikke tilladelse til selv at certificere deres træ; hertil får de hjælp fra SGS, som varetager FSC- og COC-certificering. Vifores er i gang med at søge om tilladelse til at foretage COC-certificering, mens Institut of Sustainable Forest Management søger om licens til at foretage FSC-certificering. Den tyske udviklingsbistandsorganisation GTZ hjælper i øjeblikket Vifores og instituttet med at opnå de ønskede tilladelser. Hvis træet anvendes til produktion af eksportvarer, importerer fabrikanterne hovedsageligt FSC certificerede råtræ, for at leve op til kravene fra eksportmarkederne, men sælges trævarerne på det lokale marked, er træet i dag ikke nødvendigvis FSC-certificeret. Vifores og HAWA arbejder i øjeblikket sammen med WWF (organisationen bag GFTN) og har etableret Vietnam Foreign Trade Network, hvis formål er at øge brugen af FSC godkendt træ. 2.5 Trævareproducenter MARD (Ministry of Agriculture and Rural Development) har til dato registeret 1500 mellemstore og store virksomheder indenfor træ- og møbelindustrien. Af disse er Embassy of Denmark, Hanoi/HCMC Page 6 of 27

7 omkring 30 % statsejede eller Joint Stock companies (vietnamesiske aktieselskaber, der ofte kan have helt eller delvist statsejerskab), 60 % er privatejede virksomheder, mens de resterende 10 % er udenlandsk ejede virksomheder og joint venture virksomheder. Herudover findes der over hele landet flere hundredtusinde små trævarefabrikanter, især i land- og bjergområderne, såsom traditionelle håndværkslandsbyer og mindre trævarefabrikanter. Der findes ikke et eksakt tal for antallet af disse fabrikanter. Kun meget få af virksomhederne indenfor træ- og møbelindustrien er ISO 9000 certificerede. Af de 1500 virksomheder er kun omkring 100 virksomheder certificeret. At så få virksomheder er certificeret skyldes, at mange vietnamesiske virksomheder stadig ikke sælger direkte til forbrugerne, men hovedsageligt til agenter. Kravene til ISO 9000 certificering er her ikke så højt. Dog formoder man, at dette vil ændre sig, og mange virksomheder er allerede i gang med at søge om at blive ISO 9000 certificeret. Placering af fabrikker Størstedelen af trævarefabrikanterne er placeret i den sydlige og centrale del af Vietnam. Kun omtrent 150 virksomheder er baseret i Nordvietnam. I Vietnam er der 2 hovedområder, hvor de fleste trævarefabrikanter er baseret. Ho Chi Minh City, Dong Nai, og Binh Duong Quy Nhon, Dak Lak og Quang Nam. Quy Nhon Binh Duong Ho Chi Minh City Embassy of Denmark, Hanoi/HCMC Page 7 of 27

8 Provinsen Binh Duong huser de fleste trævarefabrikanter. I dag er der i provinsen 369 fabrikanter, hvoraf 194 er udenlandsk ejede virksomheder. Binh Duong provinsen står for godt 40 % af hele Vietnams årlige produktion af trævarer. 2.6 Produktion af trævarer Vietnam producerede i 2006 omkring 5,5 millioner m 3 trævarer. En markant stigning siden Udviklingen kan følges i tabellen herunder: Trævareproduktion År Mængde (m 3 ) 3,6 mil. 4,0 mil. 4,2 mil. 5,0 mil. 5,5 mil. Trævareproduktionen i Vietnam er fortsat domineret af produktion af udendørsmøbler, men efterspørgslen efter indendørsmøbler er vokset, hvorfor der bliver produceret større mængder af indendørsmøbler samt i større og større udstrækning køkkenkabinetter. Størstedelen af trævarefabrikanterne i Vietnam er mindre familieejede virksomheder med lav kapital og dermed ikke de nødvendige ressourcer til at opfylde mange udenlandske kunders ønsker. Men trods manglen på avanceret maskinudstyr, så har de lokale fabrikanter et stort talent for at producere specielt håndlavet design. De er meget fleksible mht. til produktion og til at opfylde specifikke krav fra kunderne Produkterne Udendørsmøbler Der er her tale om havemøbler, som bænke, borde og stole, der produceres i såvel massivt træ som af blandet materiale, hvor der bl.a. anvendes stål. Herudover produceres der en del vævede stole, da disse i stigende grad er blevet populære i såvel Vietnam som på det internationale marked. Den største efterspørgsel er dog stadig på havemøbler af massivt træ. Størstedelen af produktionen af udendørsmøbler går til eksportmarkedet. I Vietnam er det de færreste, der har råd og plads til at have udendørsmøbler. Hoteller, caféer og lignende er blandt de få købere af disse produkter i Vietnam. Der er stadig tale om relativt få virksomheder, der eksporterer under deres eget brand. Eksportproduktionen i Vietnam er hovedsageligt OEM produktion. Af denne grund er designet af møblerne ofte givet fra kunden. Relativt få virksomheder har deres eget design team. Der er her tale om større virksomheder med ressourcer til egen produktudvikling og design. Tilsvarende kommer nye produktionsteknikker, teknisk ekspertise og anden innovation typisk udefra. Embassy of Denmark, Hanoi/HCMC Page 8 of 27

9 Kopiering af design i Vietnam er fortsat et udbredt problem, hvilket udenlandske virksomheder skal være opmærksomme på ved produktion af møbler med eget unikt design i Vietnam. Der findes love om copyright i Vietnam, men det kan være svært at retsforfølge den skyldige i en sag. Det er muligt for virksomheder at søge patent på deres design. Virksomheden skal dog først registrere sit design ved at søge patent for industrielt design. Processen er dog meget langtrukken, og indtil videre er der i hele Vietnam kun 4-5 virksomheder indenfor trævareindustrien, som har registreret og fået patent på deres designs. Indendørsmøbler og særlige produkter Der er her tale om borde, stole, senge, skabe samt køkkenredskaber, legetøj, døre, vinduespaneler, trægulve, lofter, køkkenkabinetter og meget mere. I Vietnam er der ikke virksomheder, som er specialiseret i kun at producere borde eller senge eller gulve. Størstedelen producerer alt indenfor indendørsmøbler, efter ønske fra kunden. Som ved udendørsmøbler, er produktionen af indendørsmøbler, for så vidt angår eksport, hovedsageligt OEM produktion. Kun relativt få virksomheder eksporterer under deres brand og har deres eget design team. I modsætning til udendørsmøblerne forbliver en meget større del af produktionen af indendørsmøbler i Vietnam. Størstedelen af salget går til hoteller, boligkomplekser, kontorer mm. som opkøber døre, vinduespaneler, borde og stole og andre trævarer til møblering. Køkkenkabinetter synes at blive mere og mere populære. Produktionen heraf er stadig forholdsvis lille, men mange af fabrikanterne af denne vare oplever en langsomt, men stabilt stigende efterspørgsel, både fra udlandet og i Vietnam. Stadig er der kun meget få, der masseproducerer køkkenkabinetter. Når der er tale om kabinetter, der skal sælges i Vietnam, bliver de fleste produceret efter ønske fra kunderne, da de ofte bliver anvendt i bl.a. lejligheder og dermed skal tilpasses køkkenet. Råmaterialet til produktion af køkkenkabinetter kommer både fra Vietnam og udlandet. Materialet til håndtag samt glideskinner i skuffer kan produceres i Vietnam, men mange fabrikanter oplever ofte utilfredshed fra kunder vedr. dårlig kvalitet af håndtag og glideskinner, der ikke fungerer optimalt. Nogle fabrikanter har derfor valgt at importere disse fra bl.a. Hafele i Tyskland samt fra Kina. Med den hastige udvikling i metalindustrien må det forventes, at det indenfor en kort tidshorisont vil være muligt at forbedre disse produkter i Vietnam. Udover hårde møbler produceres der også en række dekorative genstande, så som vævede kurve og æsker. Dette er dog et lille marked for Vietnam og har i modsætning til hele industrien oplevet et mindre fald i eksportværdien. Spåner (woodchip) Embassy of Denmark, Hanoi/HCMC Page 9 of 27

10 Siden år 2004 har Vietnam også produceret spåner til eksportmarkedet. Der var i 2006 tale om eksport i størrelsesordenen 1,8 millioner tons spåner, som blev eksporteret til Taiwan, Japan og Kina. Produktionen heraf udgør dog kun en meget lille del af trævareindustriens output. 2.7 Maskinudstyr Virksomheder med udenlandsk ejerskab har den finansielle kapacitet til at købe avanceret maskinudstyr til masseproduktion, såsom CNC maskiner. CNC maskiner kører ofte konstant hos store virksomheder, men hos de mindre og mellemstore virksomheder, der har haft råd til at købe en, anvendes den kun, når virksomheden har fået store ordrer. Mindre vietnamesiske virksomheder har som regel ikke de finansielle midler til at investere i dyrt avanceret maskinudstyr og anvender derfor gamle apparater, der oftest ikke kan producere de varer, som det internationale marked efterspørger, eller producere store ordrestørrelser. Maskinudstyret kommer hovedsageligt fra Tyskland, Italien, Taiwan, Kina, Japan og også fra det lokale marked, Vietnam. De mindre vietnamesiske virksomheder har dog typisk ikke råd til europæisk og japansk udstyr og oftest heller ikke til maskinudstyr fra Taiwan og Kina. Maskinudstyr fra Taiwan og Kina importeres derfor ofte som brugte maskiner, da nyt er for dyrt. 2.8 Eksport af trævarer I 2006 eksporterede Vietnam trævarer til en værdi af US $ 1,93 milliarder. Som det fremgår af nedenstående diagram har der været tale om en voldsom vækst i eksporten gennem de senere år en stigning på mere end 300 procent fra 2002 til Som det fremgår af tabellen nedenfor, er den eksporterede mængde ligeledes steget i perioden, men kun med knap 50 procent. Eksport i mio. US $, Mio. US $ år Embassy of Denmark, Hanoi/HCMC Page 10 of 27

11 Mængde (m 3 ) 1,1 mil. 1,5 mil. 1,0 mil. 1,2 mil. 1,6 mil. Værdi ($ mil.) 460,2 608,9 1101,7 1561,4 1932,8 Tallene demonstrerer med al tydelighed en stigende efterspørgsel efter Vietnams trævarer i udlandet samt konkurrencedygtighed på det internationale marked. Og ikke mindst viser tallene, at vietnamesiske produkter har oplevet en klar værditilvækst pga. stigende kvalitet og popularitet. Med stort set samme eksporteret træmængde som i 2003 opnåede Vietnam i 2006 en eksportindtjening, der var tre gange højere end i Vietnam eksporterer til godt 120 lande rundt om i verden. De tre største markeder er dog USA, Europa og Japan. Sidste år var fordelingen af afsætningen til eksportmarkeder følgende: USA: US $ 744 millioner. Europa: US $ 500 millioner. Japan: US $ 286 millioner. De resterende US $ 400 millioner eksporteres til markeder som Australien, New Zealand, Sydafrika, Canada og andre. Typen af trævarer, der eksporteres, varierer meget afhængigt af, hvor i verden det går hen. Til USA eksporteres der hovedsageligt udendørsmøbler af massivt træ, mens det japanske marked er mere interesseret i indendørsmøbler af kunstplader, inkl. spånplader og finér % af eksporten til Japan består af indendørsmøblement, og det forventes, at der vil ske en årlig stigning af eksporten af indendørsmøbler til Japan på 28 % frem til år Europa aftager både udendørs- og indendørsmøbler, sidstnævnte også typisk af kunstplader. 2.9 Salg og kunder Den væsentligste målgruppe for Vietnams trævarefabrikanter er udenlandske importører og distributører. Størstedelen af Vietnams trævarer eksporteres til udlandet, mens en anden stor del produceres til boligprojekter i Vietnam. Hoteller, servicerede lejligheder, kontorer og mange andre slags boligprojekter får oftest produceret al deres møblement, døre, gulve og andet hos trævarefabrikanter i Vietnam. I 2006 havde salget af trævarer til det lokale marked en værdi af US $ 0,8 milliarder. Embassy of Denmark, Hanoi/HCMC Page 11 of 27

12 En mindre del af produktionen sælges i diverse detailhandler og i virksomhedernes egne showrooms. Dog er det kun større virksomheder med masseproduktion, der leverer varer til detailhandler og supermarkedskæder. Mindre virksomheder producerer hovedsageligt kun efter ordre og har derfor ikke faste designs at producere. Målgruppen på forbrugermarkedet i Vietnam er fra middel- og overklassen, som har råd til at købe dyre trævarer. I Vietnam har man i de seneste år oplevet en stigende købekraft hos den vietnamesiske befolkning, hvor flere og flere har penge til rådighed til at investere i lidt dyrere møbler. Mange vietnamesiske fabrikanter forudser, at markedet snart vil ændre sig, og i den nærmeste fremtid vil flere og flere have råd til at købe træmøbler til hjemmet samt køkkenkabinetter af træ, parketgulve etc Arbejdskraft Det er estimeret at omkring til arbejdere er fastansat hos mellemstore og store trævarefabrikanter. Hertil kommer godt 1 million arbejdere, der er ansat på løs basis, afhængig af sæson og produktionsmængde. Arbejdskraften i Vietnam er stadig meget billig, og vietnameserne er hårdt arbejdende og hurtige. Vietnam har i dag en befolkning på godt 84 millioner, og ufaglært arbejdskraft er der nok af. Men manglen på faglærte tekniske arbejdere og kompetente ledere er et problem i industrien. De seneste tal fra Vifores viser, at de lokale trævarefabrikanter i de kommende år vil have behov for godt nye faglærte medarbejdere, heraf tekniske medarbejdere og 2400 ingeniører. De vietnamesiske fabrikanter, der sammenarbejder med udlandet, er som regel bevidste om arbejdsforholdene for deres ansatte, da samarbejdspartnerne stiller en række krav til sikkerheden og arbejdernes sundhed på arbejdspladsen. Langt de fleste af disse har deres egen lægehjælp på stedet og gør noget ud af sikkerhedsforanstaltninger på arbejdspladsen. Dog viste besøgene på flere af de større fabrikker, at der mange steder er plads til yderligere forbedringer. Særligt udluftning, omgang med maskiner og orden/ryddelighed i produktionsområderne er felter, hvor der med fordel kan sættes ind. På de mindre virksomheder, der ikke har eksport til oversøiske markeder, er arbejdsmiljø- og miljøforhold ofte en endnu større udfordring, hvor der fortsat er stort behov for forbedringer Uddannelse og oplæring I Vietnam findes der i dag kun 2 universiteter samt 4 fagskoler med speciale indenfor skovbrug og træproduktion, som årligt færdiguddanner godt 400 studerende. Dette er langt fra nok til at dække det behov, der er fra fabrikanternes side. Alene Scancom har behov for nye medarbejdere om året. Embassy of Denmark, Hanoi/HCMC Page 12 of 27

13 Besøgene på en fagskole og et universitet bekræftede, at mangel på faglært arbejdskraft ligesom i andre sektorer i Vietnam er en stor udfordring for træ- og møbelindustrien. Skoler og universiteter står overfor samme typer af udfordringer: - For få ressourcer og for lavt optag - Forældet pensum - Manglende adgang til moderne teknologi og udstyr Undervisningen på universiteterne ligger på et noget højere teoretisk niveau end på de tekniske skoler, som har et kortere skoleforløb. Undervisningsforløbet på universitetet er fastlagt efter inspiration fra udenlandske universiteter samtidigt med, at de forsøger at samarbejde med en række virksomheder for at uddanne studerende til at imødekomme behovet på arbejdsmarkedet. Der undervises bl.a. i følgende fag på bachelorforløbet: - Skovbrug og træ bearbejdning - Skovmekanisering - Møbel, boligindretning og fabrikering - Civilingeniørarbejde - Beskyttelse af skovressourcer - Bioteknologi På de tekniske skoler undervises der bl.a. i følgende: - Generelt om plantager - Træ-bearbejdningsteknologi - Træbeskæring samt -indgravering - Truckkørsel - Automekanik De tekniske skoler tilbyder, foruden fast tilrettelagt uddannelser, diverse kurser for virksomheder, som ønsker at efteruddanne deres ansatte. Skolerne søger at tilrettelægge kurser, som opfylder virksomhedernes behov, ligesom eleverne på skolerne som led i uddannelsen sendes på praktikophold i virksomhederne. Universiteterne og skolerne forsøger aktivt at forbedre deres uddannelser og søger bl.a. inspiration fra udenlandske skoler i USA, Australien, Europa og Rusland. Herudover forsøger de at skabe et større samarbejde med trævarefabrikanterne for bedre at kunne tilpasse uddannelserne til virksomhedernes behov og sikre kvalificeret arbejdskraft til den lokale industri. Trods disse tiltag er der behov for stort løft på uddannelsesområdet i Vietnams træindustri. Eleverne på skoler og universiteter får ikke i dag den fornødne introduktion til det moderne udstyr og teknologi, som de møder på virksomhederne efter endt uddannelse. Konsekvensen er, at en stor del af den konkrete, praktiske oplæring finder sted på virksomhederne. Det gælder både for den faglærte og den ufaglærte arbejdskraft. Størsteparten af virksomhederne tilbyder deres ansatte oplæringskurser ved ansættelsestidspunktet. Herudover tilbyder en række virksomheder træningskurser for deres medarbejdere, enten på arbejdspladsen eller på en af landets tekniske skoler, for at forbedre deres tekniske viden og kunnen samt for at øge effektiviteten på arbejdspladsen. Embassy of Denmark, Hanoi/HCMC Page 13 of 27

14 Der er betydeligt rum for forbedringer i både uddannelseskapaciteten og kvaliteten, og derfor er uddannelse et centralt element i udviklingsplanerne for Vietnam træ- og møbel industri. Den tyske bistandsorganisation, GTZ, er involveret i udviklingen af sektoren og støtter bl.a. oprettelsen af en ny fagskole i det centrale Vietnam. En oplagt mulighed er at forbedre samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og de virksomheder, der aftager eleverne. En udfordring er her at sikre, at de virksomheder, der i givet fald ville skyde ressourcer i en forbedring af uddannelser, rent faktisk får glæde af de flere og forhåbentlig bedre uddannede afgangselever. Den vietnamesiske arbejder med denne udfordring, der er generelt gældende for faglige uddannelser. Ét af de instrumenter, der overvejes, er at give skattefradrag til de virksomheder, der vælger at investere i uddannelse Miljø- og arbejdsmiljøforhold På papiret findes der forholdsvis klare og ret høje krav til virksomhederne, når det gælder miljøstandarder og sikkerhed på arbejdspladsen/arbejdsmiljø. Lovgivningen er klar, men det kniber med håndhævelsen af reglerne og kontrol på de enkelte virksomheder. I realiteten er det ofte op til den enkelte virksomhed at fastsætte, gennemføre og kontrollere standarder for miljø- og arbejdsmiljøforhold. Virksomhedsbesøgene viste, at krav til miljø- og arbejdsmiljøforhold ofte kommer fra de udenlandske aftagere af produkterne. Når udenlandske kæder som Carrefour og Ikea stiller krav til anvendelse af certificeret træ eller om overholdelse af basale sikkerheds- og miljøforanstaltninger, vil de vietnamesiske producenter være nødt til at respektere disse. Disse krav virker for nærværende bedre end officielt vedtagne love og regler, om end den vietnamesiske regering i stigende grad synes at være opmærksom på, at det er nødvendigt at tage hensyn til miljøet samt at håndhæve arbejdsmiljøbestemmelser Organisationer På nationalt plan er træ- og møbelindustrien organiseret i brancheforeningen Vifores, der hører til i Hanoi. Organisationen har omkring 500 medlemsvirksomheder i hele Vietnam og repræsenterer dermed godt 1/3 af de mellemstore og store virksomheder indenfor træ- og møbelindustrien i Vietnam. I Sydvietnam er den mest dominerende organisation, HAWA (Handicraft and Wood Industry Organisation of Ho Chi Minh City) med godt 190 medlemmer, hvoraf 120 er specifikt beskæftiget indenfor trævareindustrien. Herudover er der fire andre organisationer rundt omkring landet, i provinserne Binh Dinh, Dong Nai, Bac Ninh og Quang Ngai. Disse 5 regionsorganisationer hører ikke organisatorisk ind under den nationale Vifores, men har et tæt samarbejde med Vifores. Regeringen yder ingen støtte til organisationerne. Organisationerne er etableret på frivillig basis og finansierer deres aktiviteter gennem kontingentindbetalinger fra Embassy of Denmark, Hanoi/HCMC Page 14 of 27

15 medlemmerne. Dertil kommer indtægter fra opgaver, som organisationerne løser for regeringen eller for udenlandske donorer. Organisationer har som hovedaktivitet at repræsentere og varetage medlemmernes interesser. De fungerer som et bindeled mellem virksomhederne og regeringen og forelægger bl.a. virksomhedernes forslag og meninger for regeringen. Herudover hjælper organisationerne virksomhederne med at forbedre dem selv og deres forretning gennem organisering af konferencer, seminarer, workshops mm. De to største organisationer, HAWA og Vifores, arbejder i øjeblikket på at øge den vietnamesiske anvendelse af FSC-certificeret træ. Herudover er Vifores i færd med at søge om tilladelse til at foretage FSC-certificeringen i Vietnam Nuværende udfordringer for træ- og møbelindustrien i Vietnam Som det fremgår ovenfor, har træ- og møbelindustrien i Vietnam gennem de seneste år oplevet en særdeles positiv udvikling og store vækstrater, ikke mindst i eksporten. Det forventes, at den positive udvikling vil fortsætte, og at der fortsat er stort uudnyttet potentiale i træ- og møbelindustrien. I år ventes eksporten at stige til ca. US $ 2,5 milliarder en stigning på 25 procent i forhold til sidste år. Det er naturligvis flotte vækstrater, men relativt set ligger vækstraterne nu på et lavere niveau end i 2002 og Det er naturligt, at Vietnam ikke kan fastholde vækstrater på 80 procent. Selv en fastholdelse af en årlig vækst på 25 procent vil være vanskelig på længere sigt, og det vil kræve, at Vietnam formår at håndtere en række udfordringer, som træ- og møbelindustrien står overfor. En af de store udfordringer for træ- og møbelindustrien i Vietnam er manglen på råmateriale i Vietnam, der gør det nødvendigt med import af træ, hvilket udgør en væsentlig omkostning for fabrikanterne. Denne faktor har stor betydning for Vietnams konkurrenceevne på det internationale marked. Med stigende priser på importeret træ kommer konkurrenceevnen og indtjeningen under pres. De vietnamesiske producenter står overfor at skulle finde den rette balance mellem prisstigninger på deres produkter med henblik på at fastholde en god indtjening og en fastholdelse af prisniveauet for at bevare en god konkurrenceevne. En anden væsentlig udfordring for træ- og møbelindustrien er manglen på faglært arbejdskraft, især af kvalificerede medarbejdere til lederstillinger, men også af faglærte produktionsfolk. Med mere faglærte og kvalificerede ledere ville man kunne ændre og effektivisere arbejdsgangene i en række produktionsvirksomheder og dermed sikre en større konkurrenceevne og lønsomhed. Manglen skyldes som nævnt bl.a. det lave antal universiteter og skoler i Vietnam, der kan uddanne kvalificerede ingeniører og ledere til træ- og møbelindustrien. Manglen på kvalificerede ledere kan have store konsekvenser for virksomhederne. Arbejdsprocessen bliver ikke effektiviseret, og medarbejderne bliver ikke motiveret og trænet nok til at højne effektiviteten på arbejdspladsen. Ifølge fagfolk mangler branchen stadig ledere, der kan bringe Vietnam videre på det globale marked. Embassy of Denmark, Hanoi/HCMC Page 15 of 27

16 2.14 Håndtering af udfordringerne og fremtiden Der synes at være en stor bevidsthed om de udfordringer, Vietnam står overfor, hvis eksporteventyret skal fortsætte og efterfølgende også det lokale marked skal forsynes. Alle involveret i træ- og møbelindustrien fra de små til de store virksomheder, fra organisationerne til Landbrugs- og Landudviklingsministeriet er bevidste om problemerne indenfor industrien, og der er stor interesse for at finde løsninger. Både virksomhederne og organisationerne samarbejder i øjeblikket med skolerne om at forbedre uddannelsen af tømrere, snedkere, tekniske medarbejdere og ledere i industrien. Men forbedringen kræver tilførsel af midler til udvikling af uddannelserne og til at bygge flere uddannelsessteder med workshops, der er udstyret med moderne maskiner og teknologi. Som nævnt arbejdes der på at tilvejebringe bedre rammer for virksomhedernes samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, men der er lang vej igen, før skolerne kan tilfredsstille det store behov for faglært arbejdskraft. Løsningen på manglen på råtræ i Vietnam kan synes meget simpel: plant flere træer. Dog er det ikke så nemt, som det lyder. Der kræves en stor mængde kapital, intensiv dyrkning samt tid. Regeringen godkendte i februar 2007 en ny plan, der skal sørge for, at Vietnam bliver selvforsynende i råtræ inden udgangen af Vietnam Forestry Development Strategy , der er den nye plan, har sat en række mål for industrien i de kommende år. Hovedpunkterne i planen er som følger: Beplantning af 1 million hektar nye skovarealer inden 2010 Beplantning af 1,5 millioner hektar ny skovarealer i perioden Forbedring af dyrkningsproduktiviteten. Forbedring af 0,5 millioner hektar nedslidte skovarealer herunder plante 200 millioner træer spredt i nedslidte skovarealer. Ved udgangen af 2020 skulle behovet for importeret råtræ efter planen være faldet drastisk, da det forventes at mængden af tilgængeligt vietnamesisk råtræ vil være millioner m 3 om året (den er i øjeblikket kun på 1,5 millioner m 3 om året). Vietnam vil dermed selv kunne imødekomme efterspørgslen efter råtræ til produktion af trævarer og papir samt til eksport. Studieturens virksomheds- og organisationsbesøg viste, at Vietnam først og fremmest vil satse på hurtigt voksende arter, som i det tropiske klima kan vokse op til høsthøjde i løbet af 7-8 år. Som følge af træmangelen har plantageejerne fokus på profit og dermed korte investeringsperioder. I planen forventes det desuden, at den årlige eksportværdi på trævarer stiger til over US $ 7,8 milliarder i 2020, hvoraf US $ 7 milliarder kommer fra eksport af trævarer, mens US $ 0,8 milliarder stammer fra eksport af NTFP (Non-timber forest products). Indtil Vietnam kan blive selvforsynende på dette område, er en række virksomheder, med hjælp fra organisationer, gået sammen om at importere råtræ og dermed opnå mængderabat samt besparelser på en række omkostninger forbundet med import af træ. Embassy of Denmark, Hanoi/HCMC Page 16 of 27

17 2.15 Konklusion Den vietnamesiske træindustri har i en række år oplevet medgang og markant stigning især i eksportværdien, der i løbet af blot fire år er vokset med mere end 300 %. Men der er stadig plads til forbedringer. Industrien står overfor en række udfordringer, som Vietnam skal have styr på, hvis industrien skal fastholde væksten. Industrien har brug for hjælp og kapital til at løfte uddannelsessystemet og udbuddet af råtræ samt ikke mindst til at modernisere industrien. Træ- og møbelindustrien i Vietnam byder på store muligheder for udenlandske virksomheder. Disse kan med kapital og udenlandsk ekspertise indgå samarbejde med vietnamesiske virksomheder og hjælpe disse med at modernisere og effektivisere deres produktion og højne produktiviteten. Outsourcing er en anden aktuel mulighed for danske virksomheder, da lønniveauet stadigt er lavt i Vietnam og effektiviteten blandt arbejderne høj. På længere sigt kan der også være interessante markedsmuligheder på det vietnamesiske marked i takt med fremkomsten af en købedygtig middel- og overklasse. Det gælder for eksempel indenfor køkkenkabinetter/-elementer til det moderne boligbyggeri, der i disse år skyder op i Hanoi og Ho Chi Minh City. Den nye vietnamesiske forbruger er i stigende grad kvalitets- og mærkevarebevidst, hvilket kan give interessante muligheder for high end produkter, også på bolig- og møbelmarkedet. Embassy of Denmark, Hanoi/HCMC Page 17 of 27

18 3 Opsummering af turen Træets Uddannelses- og Udviklingsfond besøgte Vietnam i perioden oktober Studieturen blev indledt mandag morgen d. 8. oktober med en briefing på den danske ambassade i Hanoi ved ambassadør Peter Lysholt Hansen, hvorefter delegationen havde fem dage med besøg til virksomheder, organisationer, skoler og en møbelmesse to dage i Hanoi og tre dage Ho Chi Minh City, jf. det vedlagte program. Udover besøgsstederne, som beskrives i det følgende, havde delegationen lejlighed til at møde danske erhvervsfolk både i Hanoi og Ho Chi Minh City og herigennem få et indtryk af arbejdsvilkårene og forretningsmulighederne for danske virksomheder i Vietnam. 3.1 Profiler af besøgte virksomheder VinaFor Vinafor er en statsejet virksomhedsgruppe under Landbrugs- og Landudviklingsministeriet. Vinafor blev etableret i 1995 som følge af en sammenlægning af 10 virksomheder under det tidligere Skovministerium. Vinafor består i dag af godt 53 virksomheder, hvoraf omtrent 10 er beskæftiget indenfor skovbrug og bearbejdning af træ, mens omkring 30 er producenter af trævarer. Vinafor er i dag en af de største og stærkeste virksomheder i Vietnam, der beskæftiger sig direkte med skovbrug og plantager. Vinafor ejer i alt hektar skovarealer rundt om i hele landet. Deres plantager dækker dog ikke deres råmaterialeforbrug indenfor trævareproduktionen, og Vinafor er derfor som mange andre virksomheder i Vietnam nødt til at importere godt 80 % af råmaterialerne fra udlandet. Indenfor trævarer producerer Vinafor mest udendørsmøbler, men de producerer også en række indendørsmøbler, bl.a. til soveværelset, køkkener samt gulve. På det vietnamesiske marked leverer Vinafor oftest varer til kontorer samt diverse byggeprojekter, bl.a. døre og vinduesrammer. I samarbejde med Landbrugs- og Landudviklingsministeriet arbejder Vinafor på at følge ministeriets masterplan frem til 2020 om langvarig og bæredygtig udvikling indenfor skovbrug. Efter planen skal Vinafor i 2008 sættes på aktier og herefter delvis privatiseres som led i den såkaldte equitisation af de statsejede virksomheder i Vietnam. Formålet er bl.a. at sætte profitabiliteten i vejret og gøre Vinafor mere konkurrencedygtigt. Mødet med Vinafors ledelse afslørede, at de væsentligste udfordringer og mål for delprivatiseringen er at sikre en teknisk opgradering samt et kompetenceløft både i Embassy of Denmark, Hanoi/HCMC Page 18 of 27

19 ledelsen og blandt de faglærte arbejdere, hvis tekniske ekspertise pt. ikke var tilstrækkelig god og opdateret. Vinafor samarbejder med Vietnam Forestry University (se 3.3.1) om uddannelse og kursusforløb. Vinafor giver scholarships til studerende på universitetet, ligesom man aftager kandidater. Desuden er der samarbejde om udvikling af nye træsorter samt af nye produkter TCT Group TCT Group blev etableret i 1992 og er nu et hurtigt voksende firma, der er involveret i restaurations-, hotel-, supermarkeds- samt møbelbranchen. Indenfor møbelbranchen producerer TCT Group kun indendørsmøbler, heriblandt soveværelsemøblement, spiseborde, køkkenkabinetter, dør og vinduesrammer, gulve og meget mere. Virksomhedens produktion af møbler og trævarer kan inddeles i tre: 1. Produktion rettet mod eksportmarkedet 2. Produktion rettet mod projekter inden for byggebranchen, med andre ord til hoteller, kontorer samt servicerede lejligheder. 3. Produktion rettet mod det lokale marked. TCT Group har gennem Danidas B2B-program et samarbejde med danske Notio Direct. Virksomheden har kontor i Hanoi med over hundred ansatte. I Hanoi har virksomheden 2 fabrikker og i Ho Chi Minh City én hver fabrik har omkring ansatte. Fabrikkerne i Hanoi er på henholdsvis 8000 m2 og m2, mens fabrikken i Ho Chi Minh City er på 8000 m2. Herudover har de 5 showrooms: 3 i Hanoi og 2 i Ho Chi Minh City. Kunderne i Vietnam er hovedsageligt middel- og overklasseforbrugere. Delegationen besøgte begge TCT s fabrikker i Hanoi. Selvom arbejds- og miljøforholdene var gode begge steder, var det tydeligt, at fabrikken, der er blevet opgraderet med støtte fra B2B-programmet havde bedre udluftnings- og lysforhold, ligesom produktionsarealerne var mere ryddelige. Virksomhedens produktlinje rettet mod eksportmarkedet består af møbler til soveværelset, heriblandt serien Copenhagen bedroomset, som eksporteres til Notio Direct i Danmark og omfatter sengegavle, natborde, kommoder og skabe. Virksomhedens produktlinje rettet mod projekter inden for byggebranchen omfatter alt fra parketgulve, døre og vinduesrammer til køkkener og alle typer indendørsmøbler. Virksomhedens produktlinje til det lokale marked består af alle indendørs møbler samt køkkenkabinetter. Embassy of Denmark, Hanoi/HCMC Page 19 of 27

20 TCT eksporterer deres varer til hovedsageligt Danmark, men også til andre dele af Europa og USA, alt i alt omkring 7-9 container om måneden. Det største marked for TCT er dog det lokale marked, oftest til hoteller og diverse projekter. Virksomhedens hjemmeside: TropicDane TROPICDANE, privat ejet virksomhed med 18 års erfaring i Vietnam, er i dag en dansk ledet gruppe af 5 100% udenlandsk investerede virksomheder med globalt hovedkontor i Ho Chi Minh City. Virksomheden har herudover 3 fabriksvirksomheder i distriktet Tan Uyen i Binh Duong provinsen i Vietnam og et detail-distributionskontor i USA. TROPICDANE har omkring ansatte, afhængigt af sæson og behov. TROPICDANE er specialiseret i eksporthandel og i at producere moderne udendørsmøbler, keramik, mosaikborde og udendørskøkkener. Virksomheden eksporterer til markeder i Europa, USA, Australien, Sydafrika og Mellemøsten. Møbelfabrikken, DAFI Furniture Tropicdane Niemi Co. A/S, er en 50/50 udenlandsk investeret virksomhed mellem TROPICDANE og deres finske partner, Niemen Tehtaat Oy. Fabrikken producerer hovedsageligt udendørsmøbler og har i øjeblikket omkring 250 ansatte. Fabrikken dækker et produktionsareal på godt kvadratmeter. De to øvrige fabrikker med speciale i henholdsvis mosaikborde og keramik er 100 % procent ejet af TROPICDANE. De to fabrikker står overfor en snarlig sammenlægning. De tre fabrikker står for produktionen af 60 % af TROPICDANE s produkter, mens de øvrige 40 % produceres hos vietnamesiske underleverandører. Virksomheden er i færd med en omstruktureringsproces, idet virksomheden indtil for 1½ år siden var familiedrevet, hvorefter ejeren valgte at indsætte en professionel ledelse, der nu er i gang med at opgradere og optimere virksomheden. Under besøget blev delegationen modtaget af en åben dansk ledelse, der gerne delte ud af deres erfaringer og herunder bekræftede, at væsentlige udfordringer for drift af en møbelvirksomhed i Vietnam er mangelen på kvalificeret, faglært arbejdskraft, herunder på gode melemledere, samt kvalitetssikring og kontrol ScanCom ScanCom blev etableret i 1995 af Bøje Bendtzen og har i løbet af blot 12 år vokset sig til en af de største og mest kendte producenter af udendørsmøbler i Vietnam, med et ry for god dansk kvalitet. Globalt er ScanCom en af verdens største producenter af havemøbler. ScanComs produktlinje består af møbler i såvel massivt træ og teaktræ som aluminium, stål, smedejern og Petan. ScanCom s kontor samt fabrik ligger i Binh Duong lidt uden for Ho Chi Minh by og dækker et areal på godt m2, med mere end 4000 ansatte. Embassy of Denmark, Hanoi/HCMC Page 20 of 27

21 ScanCom sætter stor fokus på at styre hele produktionsprocessen, lige fra træfældning i egne plantager i Brasilien til levering af slutproduktukterne, og har derfor en del underleverandører direkte under sine vinger: 40 underleverandører i Vietnam, hvoraf de fleste er fra Quy Nhon i det centrale Vietnam. ScanCom har herigennem omkring indirekte ansatte. Herudover får ScanCom også produceret en del af deres vævede møbler i Mekong deltaet og har tanker om at udvide produktionen, grundet den voksende interesse for vævede møbler. ScanCom baserer størstedelen af produktionen i Vietnam på importeret FSC-træ fra Brasilien, hvor virksomheden har egne savværker. Desuden har ScanCom produktionsvirksomhed i Indonesien, der står for teaktræs-sortimentet. For ScanCom er det af afgørende betydning at kunne dokumentere, at virksomhedens produkter udelukkende er lavet af bæredygtigt, CFC-certificeret træ. ScanComs Chain of Custody system sikrer, at træet kan spores hele vejen fra skoven til det endelige produkt. 17 personer i ScanComs administration arbejder udelukkende med FSC-certificering. Ifølge ScanComs ledelse har Scancom taget FSC-certificering og diskussionen om bæredygtigt træ som en positiv udfordring, der har indgået i virksomhedens strategi fra et tidligt stadie. Mens andre virksomheder i branchen har oplevet problemer med dette spørgsmål, har ScanCom gennem dialog og samarbejde med NGO er skabt sig en grøn profil. ScanCom Vietnam eksporterer ca container om året, svarende til en værdi på omtrent US $ 49 millioner og har planer om at eksportere 5000 container i år På mødet med ScanComs ledelse drøftede delegationen bl.a. behovet for internationaliseringen af den danske lærlingeuddannelse, og ScanCom udtrykte interesse for at bidrage til processen, eksempelvis gennem at tilbyde praktikpladser til danske elever på en af virksomhedens fabrikker i Vietnam. Virksomhedens hjemmeside: Thuan An Thuan An blev etableret i 2001 og er et statsejet aktieselskab, som blev dannet af ti tidligere producenter indenfor rubberwood. Thuan An producerer indendørsmøbler, heriblandt senge, reoler, skabe, og køkkenkabinetter, dog hovedsageligt køkkenkabinetter. Virksomheden har 2 fabrikker i Ho Chi Minh City området. Den ene, som ligger i Binh Duong provinsen og er den delegationen skal besøge, dækker et produktionsareal på 3 hektar, mens den anden, som ligger i Binh Phuc, dækker et areal på 20 hektar, indtil videre er dog kun 4 hektar taget i brug. Fabrikken i Binh Duong har 500 ansatte, mens den anden fabrik indtil videre har 300 ansatte. Thuan An har desuden deres egen MDF fabrik i Quang Tri og planlægger at etablere endnu en i Binh Long i Embassy of Denmark, Hanoi/HCMC Page 21 of 27

22 Thuan An eksporterer deres varer til bl.a. Armstrong i USA (køkkenkabinetter), Ikea (udendørsmøbler) og Habufa i Holland. Begge fabrikker eksporterer i alt godt 100 container om måneden og havde i 2006 en samlet omsætning på godt 84 milliarder VND, svarende til godt 28.4 millioner DKK. Virksomhedens eksportandel udgør godt 95 % af deres omsætning. Mellem 40 og 50 % af Thuan An s produktion sælges til Ikea. Virksomheden er konstant under udvikling og udvidelse, og ledelsen har store ambitioner for fremtiden AA Corporation AA Corporation blev grundlagt i 1990 af arkitekterne Mr. Nguyen Quoc Khanh og Mr. Le Thanh Toan, med et fokus på boligindretning samt entreprenørbranchen og - projekter. I 1999 begyndte AA Corporation at promovere deres møbler til Vietnams middel- og overklasse marked under brandet Nha Xinh (= Smukt hus) og fik efterfølgende en del udenlandske kunder. AA Corporation leverer varer til mange prestigefyldte kunder og har bl.a. tidligere leveret møbler til Sofitel i Hanoi og Sheraton hotel i Ho Chi Minh City. AA Corporation er i dag en af de førende og største virksomheder indenfor møbler og boligindretning i Vietnam AA Corporation s fabrik ligger omkring 30 km fra Ho Chi Minh City og dækker et produktionsareal på godt 1,4 hektar. Fabrikken har omkring 1700 ansatte, hvoraf mere end 65 % er faglærte. Virksomheden kører med en tre måneders oplæringsperiode efter ansættelsen, hvorefter det vurderes, om den ansatte er egnet (og hermed betragtes som faglært) eller ikke egnet. Herudover har virksomheden to showrooms, et i Hanoi og et i Ho Chi Minh City. AA Corporation anvender avanceret produktionsudstyr fra bl.a. Tyskland, Italien, Taiwan og Vietnam. AA Corporation producerer kun indendørs møbler og sælger dem under brands ne Nha Xinh og AA Deco. Af råmaterialer anvendes såvel massivt træ som spånplader, omtrent 50 % af hver. Omsætningen i 2006 var på omkring US $ 20 millioner, hvoraf 80 % var fra eksportmarkedet. Ca. 70 % af virksomhedens omsætning stammer fra salg til projekter, mens de øvrige 30 % kommer fra detailsalg. AA Corporation har fremtidsplaner om udvide deres fabrik og har allerede opkøbt grund til formålet. Virksomhedens hjemmeside: Embassy of Denmark, Hanoi/HCMC Page 22 of 27

23 3.2 Profiler af besøgte organisationer Vifores Vifores blev etableret i 2000 og er en national organisation, som i dag repræsenterer godt 500 virksomheder i træ- og møbelindustrien, omkring en tredje del af virksomhederne i trævareindustrien. Virksomhederne er beskæftiget med skovplantning, trævarefabrikering, eksport og import af træ, og serviceydelser. Vifores har følgende 3 hovedaktiviteter: 1. Repræsenterer medlemmerne og varetage deres interesser. Vifores fungerer her som et bindeled mellem medlemmerne og regeringen. 2. Hjælper med at udvikle virksomhederne, gennem kurser i bl.a. teknik og ledelse. Organisationen organiserer desuden også seminarer og konferencer for medlemmerne. Herudover hjælper Vifores sine medlemmer med at identificere potentielle eksportmarkeder og markedsfører virksomhedernes produkter i medierne. 3. Sidst men ikke mindst, har Vifores 6 trævarevirksomheder, som de selv har etableret med det formål at anvende overskuddet fra disse virksomheder til i aktiviteterne i organisationen for medlemmerne, da organisationen ikke får støtte fra regeringen. Oprettelsen af de seks virksomheder blev finansieret af medlemmernes kontingent. Vifores har sammen med the Global Forest Trade Network (GFTN) været med til at etablere Vietnam Forest Trade Network (VFTN), hvis formål er at øge importen af FSC certificeret råtræ i Vietnam. Ydermere, er Vifores i gang med at søge om tilladelse til at foretage FSC-certificering i Vietnam. Medlemmerne betaler hvert år et kontingent på godt VND svarende til ca. 340 DKK. Vifores modtager ikke støtte fra regeringen, men har dog indtægter fra opgaver, der løses for regeringen samt donorer som Verdensbanken og Den Asiatiske Udviklingsbank. Organisationens hjemmeside: HAWA - Ho Chi Minh City Handicrafts and Wood Association HAWA blev etableret i 1991 af en gruppe virksomheder på frivillig basis. HAWA har hovedsæde i Ho Chi Minh City og repræsenterer størstedelen af virksomhederne indenfor træ- og møbelindustrien i Sydvietnam. I dag har virksomheden godt 190 medlemmer, hvoraf 120 er direkte involveret i trævareproduktion. Organisationens hovedaktiviteter er som følgende: 1. repræsenterer og varetager medlemmernes interesser. 2. forelægger medlemmernes forslag og meninger for regeringen 3. organisere konferencer og workshops for at promovere håndarbejde og trævareproduktionen i Vietnam 4. skabe et godt forhold til udenlandske organisationer på vegne af medlemmerne 5. forsyne medlemmer med informationer om relevante aktiviteter. Embassy of Denmark, Hanoi/HCMC Page 23 of 27

Væksthusgartnere andet og mere end grønne fingre

Væksthusgartnere andet og mere end grønne fingre TEKNOLOGISK INSTITUT Væksthusgartnere andet og mere end grønne fingre Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Analyse og Erhvervsfremme April/2010 Indhold 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 2.

Læs mere

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing EN DEL AF DANSK INDUSTRI Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Juni 2004 1 Udgivet af ITEK,

Læs mere

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark Mod alle odds En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark B A T - k a r t e l l e t Marts 2008 Indholdsfortegelse INDLEDNING OG RESUMÉ...4 ANALYSENS KONKLUSIONER...4

Læs mere

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN RAPPORT Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS

Læs mere

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport Marts 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER FORORD 3 PÅ VEJ MOD EN RE-INDUSTRIALISERING? 4 En fælles forretningsmodel 5 Nye forretningsmodeller og vækst 7 Hvornår

Læs mere

The most comfortable place on earth. ECCO i et teknologihistorisk perspektiv. Marianne Toft Pedersen Nadja Lund Jeppesen

The most comfortable place on earth. ECCO i et teknologihistorisk perspektiv. Marianne Toft Pedersen Nadja Lund Jeppesen The most comfortable place on earth ECCO i et teknologihistorisk perspektiv Marianne Toft Pedersen Nadja Lund Jeppesen Teknologihistorie Foråret 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Positionering på et globalt B2B marked

Positionering på et globalt B2B marked Forårssemesteret 2014 Virksomhedsstudier a Positionering på et globalt B2B marked Et casestudie af virksomheden Jema Autolife A/S Anton Tarabykin, Cecilie Berggreen, Christiane Rubow, Eloha Habibi, John

Læs mere

Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling

Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling Redigeret af Charlotte V. Andreasen

Læs mere

Potentialer for standardisering og vækst

Potentialer for standardisering og vækst Potentialer for standardisering og vækst 1549:02 Erhvervsstyrelsen August 2013 Forfattere: Martin H. Thelle Claus Frelle-Petersen Tine Jeppesen 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 1 Introduktion 7 2

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

VÆRDIKÆDEANALYSE AF OFFSHORE OLIE- OG GASSEKTOREN I DANMARK. Analyse udarbejdet for Offshore Center Danmark af Oxford Research, Oktober 2010

VÆRDIKÆDEANALYSE AF OFFSHORE OLIE- OG GASSEKTOREN I DANMARK. Analyse udarbejdet for Offshore Center Danmark af Oxford Research, Oktober 2010 VÆRDIKÆDEANALYSE AF OFFSHORE OLIE- OG GASSEKTOREN I DANMARK Analyse udarbejdet for af Oxford Research, Oktober 2010 VÆRDIKÆDEANALYSE AF OFFSHORE OLIE- OG GASSEKTOREN I DANMARK Analyse udarbejdet for af

Læs mere

Forudsætninger for dansk vindmølleindustris

Forudsætninger for dansk vindmølleindustris 2011 Ann Vilhelmsen Peter Ahrenfeldt Schrøder Malte Harbou Thyssen Vejleder: Jesper Jespersen Forudsætninger for dansk vindmølleindustris konkurrencedygtighed Alt eller In Page 2 of 74 KAPITEL 1 - INDLEDNING...

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Miljø & Energiministeriet Landsplanafdelingen: Transport i det kompetente og innovative Danmark

Miljø & Energiministeriet Landsplanafdelingen: Transport i det kompetente og innovative Danmark Miljø & Energiministeriet Landsplanafdelingen: Transport i det kompetente og innovative Danmark Transportens erhvervsøkonomiske geografi Udvalgte erhvervsklyngers transportsystemer August 2002 Miljø &

Læs mere

Evaluering Erhvervssektorprogrammet i Tanzania

Evaluering Erhvervssektorprogrammet i Tanzania 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 1 Evaluering Erhvervssektorprogrammet i Tanzania Marts 2003 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 2 Udenrigsministeriet, Danida Oktober 2002 Udgivet af:

Læs mere

Projektrapport om Værdikæden i Ecco

Projektrapport om Værdikæden i Ecco Projektrapport om Værdikæden i Ecco Udarbejdet af 4.semester RUC 2013 Gruppe nr. 19 Hus 19 Vejleder Flemming Bahner Amer Ramzan Re eksamen Anslag: 43.823 Underskrift: Indholdsfortegnelse Abstract... 2

Læs mere

B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet

B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet May 28, 2014 Skrevet af: Stefan Bang Pilgaard, Anders Haunstrup Jensen og Mikkel Golding Faaborg Indhold Indledning (Mikkel, Stefan & Anders)...

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

FOKUS EKSPORT. Reel indtjening afløser langsigtede strategier i Kina NR. 09 2004

FOKUS EKSPORT. Reel indtjening afløser langsigtede strategier i Kina NR. 09 2004 EKSPORT FOKUS NR. 09 2004 Reel indtjening afløser langsigtede strategier i Kina Danske firmaers langsigtede strategier i Kina er blevet afløst af reel indtjening, viser en undersøgelse foretaget af Den

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2009 Beretning fra formanden 2009 Et år præget af finanskrise Allerede fra starten af 2009 var året præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem i anden halvdel af 2008, og hermed

Læs mere

CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar

CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar FORRETNINGSVÆRKTØJER CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar En guide til små og mellemstore virksomheder om, hvordan social ansvarlighed kan indarbejdes i virksomhedens drift og tilføre virksomheden værdi.

Læs mere

- Det amerikanske marked er større end det tyske, kinesiske, russiske, indiske og brasilianske marked tilsammen

- Det amerikanske marked er større end det tyske, kinesiske, russiske, indiske og brasilianske marked tilsammen Executive Summary Eksportrådet sætter i denne analyse fokus på potentialet for danske virksomheder, som ønsker at udnytte mulighederne på det amerikanske marked. Analysen præsenterer de seneste tal for

Læs mere

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE Omslagsfotos: Jørgen Schytte ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING

Læs mere

Ledelse på tværs af grænser

Ledelse på tværs af grænser 67 Ledelse på tværs af grænser - konsekvenser af virksomhedsovertagelser i Danmark Steen E. Navrbjerg April 2006 ISBN 00-0000-000-0 Employment Relations Research Centre Department of Sociology University

Læs mere

Velkommen til Det Regionale Nyhedsbrev

Velkommen til Det Regionale Nyhedsbrev EKSPORTRÅDET NYHEDSBREV LATINAMERIKA NOVEMBER 2010 Velkommen til Det Regionale Nyhedsbrev Kære læser, Velkommen til novemberudgaven af Eksportrådets nyhedsbrev for Latinamerika. Den danske eksport til

Læs mere

Vækst via Eksport: Danmark USA

Vækst via Eksport: Danmark USA um.dk evm.dk kebmin.dk fivu.dk fvm.dk sum.dk Vækst via Eksport: Danmark USA 23 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation Januar 14 Eksportrådet 2 Vækst via Eksport: Danmark

Læs mere