Referat fra Ordinært Repræsentantskabsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Ordinært Repræsentantskabsmøde"

Transkript

1 Referat fra Ordinært Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl Sted: Aksen Hvedemarken 1, 6400 Sønderborg Endelig dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelse for år Endelig godkendelse af årsregnskab for år 2014 med tilhørende revisionsberetning (se SAB s årsberetning) samt gennemgang af budgettet for år 2016) 3) Indkomne forslag Ingen forslag modtaget. 4) Valg af bestyrelsesformand Vivian Engelbredt modtager genvalg 5) Valg til bestyrelsen. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Helmuth Misch, afdeling 4 modtager genvalg Hermann Jørgensen, afdeling 22 modtager genvalg 6) Valg af 2 suppleanter for bestyrelsen. Jan Thiessen, afdeling 10 Bjarne Per Nissen, afdeling 7 7) Valg af 4 delegerede til kredsmøder. Nuværende delegerede: Jan Radik, afdeling 35 Henning Bjerring, afdeling 71 Robert Becker, afdeling 6 Else Thiessen, afdeling 10 8) Valg af 4 repræsentanter til SALUS. Nuværende repræsentanter: Bjarne Per Nissen, afdeling 7 Jan Radik, afdeling 35 Henning Bjerring, afdeling 71 Else Thiessen, afdeling 10 9) Valg af statsautoriseret revisor. 10) Eventuelt Og herefter

2 - SAB s Antenneforening: 1) Valg af dirigent. 2) Beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år. 3) Indkomne forslag. a. Nedlæggelse af bestyrelsen se bilag 4) Valg af formand Benny Ketelsen, afdeling 24 modtager genvalg 5) Valg til bestyrelsen. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Bruno Christensen, afdeling 45 modtager genvalg Jan Radik, afdeling 35 modtager genvalg Lise Thrane, afdeling 4 modtager genvalg 6) Valg af 2 suppleanter Robert Becker, afdeling 6 Vakant 7) Eventuelt Der gøres opmærksom på, at der benyttes teleslynge og at rygning IKKE er tilladt i lokalerne. 12. maj 2015 Arrangør: SALUS Boligadministration Egevej Aabenraa 1. Valg af dirigent Lars Petersen, SALUS Boligadministration blev valgt som dirigent. Der var mødt 78 ud af 116 repræsentantskabsmedlemmer. Stemmeudvalg: Benny Ketelsen, afdeling 24 Jan Thiessen, afdeling 10 ved punkt 6 Bjarne Per Nissen, afdeling 7 ved punkt 5 Gunhild Kammersgaard, adm. Bygtoften.

3 2. Bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelse for år 2014 samt endelig godkendelse af årsregnskab for år 2014 med tilhørende revisionsberetning (se SAB s årsberetning) samt gennemgang af budgettet for år 2016) Præsentation af hovedbestyrelsen og direktør mv. Renoveringer og boligsocialt arbejde. I november blev der på Christiansborg indgået en ny boligaftale, som BL betegner som værende rigtig god. I alt fra 2015 til og med 2020 er aftalt 18,1 mia. kr. fra LBF som bl.a. skal bruges til renoveringer, nedrivning af boliger og boligsocialt arbejde. Ingen tvivl om, at vi også vil få brug for nogle af de midler. Jørgensgård Renoveringen skrider planmæssigt frem. Der er planlagt info-/udlejningsmøde for interesserede den 28. maj. De første boliger er klar til indflytning 1. november. Der er også planlagt rejsegilde og åbent hus engang efter sommerferien. Nørager Det der var medvirkende årsag til branden i Nørager forrige jul, er udbedret. Skakterne er ført ned til jorden, så en evt. brand ikke vil kunne brede sig på samme måde. Efter en sej og lang kamp med kommunen, om at garantere for et lån, så beboerne kan få de forbedringer, de har vedtaget bl.a. nye vinduer og dørtelefoner, har vi fået grønt lys til at tage en snak med LBF. Der er nemlig den mulighed, at renoveringerne kan foretages som en støttet sag. Efterfølgende har vi været til møde med LBF. Sagen er oprettet og nu venter vi på, at LBF kommer ud og besigtiger Nørager, for at se hvad de mener der kan gøres. Desværre får vi flere og flere tomme boliger i Nørager stk.

4 Afd. 53 Perlegade Efter 3 års uvished og problemer med at kommunikere med kommunen, er det lykkes at få en ordning på plads. Kommunen har på forhånd accepteret at stigningen på 20,1% sker over 3 år. Første stigning er så efterfølgende sket i år og klogelig nok godkendt af afdelingsmødet. Der er installeret nye køkkener med midler fra dispositionsfonden. Vi har endnu ikke besluttet, om der også skal nye badeværelser ind. Det der med at nedstemme budgettet, vender jeg lige tilbage til. Afd. 30 Stenbjergparken Ideen med at få et Multihus i Ulkebøl begynder at tage form. Vores drøm er, at huset kan være med til at samle beboerne i Ulkebøl. Huset skal først og fremmest være beboerhus for Stenbjergparken. Der skal være bl.a. være Cafe, aktivitetslokaler, mødelokaler og kontor til ejendomsfunktionærerne. Pris i alt knap 15 mill. kr. Meget flot byggeri. Huset har fået et tilskud fra Landsbyggefonden på 5.4 mill. kr. Bestyrelsen har godkendt et bidrag fra dispositionsfonden på 4.mill.kr. samt et træk fra egen trækningsret på 5.mill.kr. Henning Larsens tegningsstue har tegnet huset uden beregning. Grunden er overdraget fra kommunen til 0 kr. Med lidt optimisme vil byggeriet kunne begynde sidst på året - eller først i Sundhed og trivsel Den grimme betegnelse Ghetto som fuldstændig meningsløst har været heftet på 2 af vores afdelinger, er vi sluppet for. Det var bl.a på grund af lavere kriminalitet, men det skal også understreges at det er marginaler. Hvis regeringen fortsætter med at lave den fuldstændig unødvendige opdeling/betegnelse, vil vi med de nugældende kriterier kunne ryge på igen. Og så skal vi ikke blive kede af det, for det vigtige er, at vi fortsat får midler til at gøre det gode arbejde. Én af de ting jeg vil fremhæve er vores beslutning om at være Social Ansvarlige. Sundhed & Trivsel samarbejde med bl.a. Jobcenteret, UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning), EUC og Entreprenøren på pladsen ud fra den beslutning, at beboerne fra vores egne boliger får 1. prioritet til lære-/praktikpladser

5 på byggepladsen i Jørgensgård. Bl.a.: Elektriker, Struktør, Tømrer, VVS og murer. Vi har: Orientering Lydpotten, Facebook-siden. (mit boligområde) Anne Marie Wolf har orienteret på afdelingsmøderne. Orienteringsmøde holdt for en inviteret gruppe, som kunne være potentielle interesserede. Udsendt til fremmødte. Virket svært at få formidlet ud ingen tilbagemeldinger. Undersøgte nærmere: Kommet bag på os og glædet os - hvor få af de 468 unge - i vores 5 store boligområder i alderen der er på offentlig forsørgelse. Kun 24 personer, der ikke var i gang med noget. Og det er jo ikke sikkert at de alle er egnede / har lyst til en håndværkeruddannelse. Der har dog været omkring personer ude og prøve kræfter på byggepladsen, med forskellig succes. Ca. 1/3 har været med adresse i SAB. Følger udviklingen meget tæt. Der foregår rigtig mange ting aktiviteter ude i vores 5 store afdelinger. LÆS beretningen. For beboerne i området er der en hjemmeside, man kan følge med i. Nye midler for de næste 4 år (juni 2016 til juni 2020) skal søges hos LBF, så vi kan fortsætte det store og gode arbejde i de store afdelinger. I slutningen af 2015 skal der evalueres på de nuværende resultater. HVG Ny chef: Morten Boe Sørensen Underskud på godt 1 mill. kroner i Arbejder på at forbedre resultatet. Organisatorisk tilpasning. Forretningsudvalget har mistet Kurt Nielsen Nyt medlem er udpeget: Ole Nansen Poulsen afd. 46. Hjemmeside og beboerblad Ny hjemmeside åbnet - fælles for alle foreninger under SALUS. Hovedformålet var at få en fælles platform for alle under SALUS og så skulle siden være meget enkel. Fejlretning pågår. Nyt fælles beboerblad, som fremover bliver net-version.

6 Afdelingsmøderne Som altid har det været meget spændende at deltage på afdelingsmøderne. Der får vi en fornemmelse af, hvad der foregår ude i afdelingerne. Vi kan fortælle om de vigtigste ting fra hovedforeningen. Og I får lejlighed til at stille spørgsmål til HB. Nogle afdelinger mener at have haft problemer med, at der kom beboere fra andre afdelinger til møderne, eller at beboerne snyder med stemmesedlerne. Det er selvfølgelig rigtig træls og skal stoppes, hvis man opdager det. Det er fint at man vælger at X beboerne af efter en lejerliste, men man skal ikke bede folk om at identificere sig med sygesikringsbevis. Det er helt ude af proportioner. Vi har igen i år en afdeling, hvor budgettet ikke blev godkendt. Stigning i husleje 2-3%. Slet ikke urimeligt. Budgettet er lavet af inspektøren i samarbejde med afdelingsbestyrelsen. Hvorfor vil man ikke godkende det? Vi vil bare ikke betale så meget i husleje. Ikke relevant. Hvis man ikke kan godkende budgettet, kan man i det mindste sige hvilke af udgifterne man ønsker fjernet. Udgifterne forsvinder altså ikke ved at i nedstemmer budgettet. Hvad sker der hvis vi ikke godkender det? Kommer på HB,s bord, som godkender, derefter indsendt til kommunen. Afdelingsbestyrelsens opgaver Det har også været fremme, at det er en stor opgave at være i en bestyrelse. Det kan det også være i de store afdelinger, men bestyrelsen arbejder altså frivillig og de skal ikke klare konflikter, være socialrådgivere osv. Men de kan henvise til administrationen / inspektøren. Afdelingsbestyrelsen skal lytte til beboernes ønsker om aktiviteter og forslag til vedligeholdelse og forbedringer. Evt. hjælpe med at få det op på afdelingsmødet, men også her kommer inspektøren ind i arbejdet. Ofte skal der laves økonomiske beregninger.

7 Og afdelingsbestyrelsen skal ikke selv gøre al arbejdet. Andre må meget gerne hjælpe med at udføre de aktiviteter der er besluttet at sætte penge af til. Så lad være med at drive rovdrift på jeres afdelingsbestyrelse, så de mister lysten til at være med. Rigtig mange af jer har haft meget relevante problemstillinger, som de af en eller anden grund ikke er kommet videre med. Jeg vil i den forbindelse sige, at I selvfølgelig altid er meget velkomne til at kontakte mig eller en anden fra hovedbestyrelsen, hvis I har problemer eller noget I vil drøfte. Så vil vi gøre alt hvad vi kan for at hjælpe jer. Bemærkninger: Kirsten Næsby, afdeling 53: Vivian Engelbredt: Stor huslejestigning Nye køkkener er måske ikke nødvendig. Køkkener er ikke sat ind for beboernes penge. Det er midler fra dispositionsfonden. Christian Christiansen, afdeling 50: Tillykke med den nye hjemmeside Rigtig flot! men mangler referater fra afdelingsmøderne/afdelingsbestyrelsesmøderne. Jimmy Povlsen: Leif Nielsen, afdeling 22: Det er mig der besluttede kun at have 1 år liggende på hjemmesiden. Men referaterne fra de seneste 3 år bliver nu lagt op. Det er svært at få nogen valgt til afdelingsbestyrelsen. Vi skal have de unge mennesker til at interessere sig for beboerdemokratiet. Beretningen blev godkendt ved håndsoprækning.

8 Endelig godkendelse af årsregnskab for 2014 med tilhørende revisionsberetning (se SAB s årsberetning) samt gennemgang af budgettet for Hovedforeningens årsregnskab 2014 Underskud på kr ,00 Øget personaleudgifter Kr ,00 Mindre mødeudgifter Kr ,00 Mindre kontorholdsudgifter Kr ,00 Øget kontorlokaleudgifter Kr ,00 Særlige aktiviteter m.v. Kr ,00 Øvrige poster (brandslukker) Kr ,00 Underskuddet henlægges til hovedforeningens fri arbejdskapital. Bemærkning til regnskab: Knud Møller, afdeling 13 Med hensyn til afdeling 53. Beboerne betaler et stort beløb til Landsbyggefonden. Gør BL nogensinde indsigelser overfor Landsbyggefonden? Der var 3 beboere til afdelingsmødet i afdeling 13. De blev alle 3 valgt ind i afdelingsbestyrelsen. Enig i at der skal nye unge kræfter til! Jimmy Povlsen: Afdeling har fået rigtig meget hjælp fra Landsbyggefonden og hovedforeningen. Ca. 1 mill. kroner pr. lejlighed. Årsregnskabet blev godkendt. Afdelingernes regnskab 2014 Årets drift har resulteret i, at 29 (32) afdelinger udviser overskud på i alt kr ,00 ( ,00) De resterende 19 afdelinger udviser underskud på i alt kr ,00 ( ,00) Afdelingsregnskaberne blev godkendt.

9 Budget 2016 Stigning på 2,68% (2015 niveau) i administrationsudgift. Svarende til kr. 106,00 pr. lejemålsenhed eller til i alt kr ,00 pr. lejemålsenhed. Grundbidraget er jævnfør repræsentantskabets tidligere beslutning, fastsat til kr pr. lejemålsenhed. Bemærkninger til budget: Svend Wilkenskjeldt, afdeling 15: Jimmy Povlsen: Hvis 86 boliger bliver skåret væk. Skal administrationsbidraget så ikke falde? Der er skåret på udgifterne. Budget 2016 er gennemgået. 3. Behandling af indkomne forslag Ingen forslag modtaget 4. Valg af bestyrelsesformand Vivian Engelbredt modtager genvalg Vivian Engelbredt blev genvalgt. 5. Valg til bestyrelsen Helmuth Misch, afdeling 4 modtager genvalg Hermann Jørgensen, afdeling 22 modtager genvalg Yderligere foreslået blev: Jan Thiessen, afdeling 10 Lars Chr. Olesen, afdeling 30 Afstemning: Hermann Jørgensen fik Jan Thiessen fik Lars Chr. Olesen fik Helmuth Misch fik 55 stemmer 43 stemmer 28 stemmer 27 stemmer

10 Valgt blev Hermann Jørgensen og Jan Thiessen. 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Jan Thiessen, afdeling 10 Bjarne Per Nissen, afdeling 7 1. suppleant 2. suppleant Yderligere foreslået blev: Helmuth Misch, afdeling 4 Lars Chr. Olesen, afdeling 30 Henning Bjerring, afdeling 71 Jan Thiessen blev valgt ind i bestyrelsen, derfor skulle der vælges mellem de 4 resterende. Afstemning: Bjarne Per Nissen fik Lars Chr. Olesen Henning Bjerring Helmuth Misch 60 stemmer 43 stemmer 24 stemmer 19 stemmer Valgt blev 1. suppleant - Bjarne Per Nissen 2. suppleant - Lars Chr. Olesen 7. Valg af 4 delegerede til kredsmøder Nuværende delegerede: Jan Radik, afdeling 35 Henning Bjerring, afdeling 71 Robert Becker, afdeling 6 Else Thiessen, afdeling 10 Alle 4 blev genvalgt. 8. Valg af 4 repræsentanter til SALUS Nuværende repræsentanter: Bjarne Per Nissen, afdeling 7 Jan Radik, afdeling 35 Henning Bjerring, afdeling 71 Else Thiessen, afdeling 10 Alle 4 blev genvalgt.

11 9. Valg af statsautoriseret revisor Deloitte blev genvalgt. 10. Eventuelt Intet at referere. PAUSE Herefter fortsatte mødet med Dagsorden for SAB s Antenneforening: 1. Valg af dirigent Lars Petersen blev valgt som dirigent. 2. Beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år Bestyrelsesmøderne bliver afholdt med henblik på repræsentantskabsmødet i DOA som kommer senere på året og det vi er til i dag. Samt de klager eller forslag som måtte være kommet. Der er kommet et par nye kanaler TLC og ID som ligger digitalt i den store pakke. Der er igen lavet en omlægning af de analoge kanaler for at give plads til den digitale verden, så hvor længe de analoge kanaler bliver ved, vides ikke på nuværende tidspunkt. Prisen på pakkerne er denne gang faldet en smule på den store pakke. Dette sker, da vi i år har flere måneder til at betale prisen i forhold til sidste år. DOA har underskrevet kontrakten med Stofa for en ny 2-årig periode. Den nye fiber-ring er klar, så DOA ejer deres egen fiber. Samtidig er der udvidet fra 6 nodes til ca. 22. I dag dette skulle give en mere stabil forbindelse for alle. Den digitale verden er kommet for at blive. Dette vil medføre endnu flere frit valgs kanaler som vi har i dag, så husk at se hvad I syntes det er bedst for jer. Der er i hele maj måned frit pakke skift. Dertil skal siges: Det er ikke 5 programpakker men kun de 2 som vi har på nuværende tidspunkt. De andre 3, er stadig temapakker, men bare med nyt navn.

12 Ny adresse for DOA er nu Bygtoften 2. Husk at bruge infokanalen og DOA s hjemmeside. Der vil I altid finde de sidste opdateringer der måtte være fra Stofa og DOA. Vi har stadig 2 fra SAB i bestyrelsen hos DOA. Det er Bjarne Madsen og Jan Radik. Der har været en enkelt udskiftning i bestyrelsen, da Kurt Nielsen er afgået ved døden Bestyrelsen for SAB s Antenneforening ser således ud: Martin Jurek (afd.24) Jan Radik (afd.35) Stephan Toft Nielsen (afd.22) Lise Thrane (afd.4) Jan Schmidt(afd.12) Bruno Christensen(afd.15) Benny Ketelsen (afd.24) Her til slut vil bestyrelsen gerne takke for samarbejdet med SAB og her især Bjarne Madsen. Bestyrelsen overlader beretningen til repræsentantskabet. Bemærkninger fra salen: Bjørn Madsen, afdeling 30: Benny Ketelsen: Leif Nielsen, afdeling 22 Benny Ketelsen: Stofa Kan vi så få fiber i afdeling 30? Alle får gavn af den nye fibersnor. Sammensætningen i bestyrelsen for SAB s Antenneforening. Stephan Toft Nielsen er ikke længere med i afdelingsbestyrelsen for afdeling 22. Det betyder intet. Beretningen blev godkendt.

13 3. Indkomne forslag Forslaget blev trukket tilbage før mødet. 4. Valg af bestyrelsesformand Benny Ketelsen, afdeling 24 modtager genvalg Benny Ketelsen blev genvalgt. 5. Valg til bestyrelsen Bruno Christensen, afdeling 45 modtager genvalg Jan Radik, afdeling 35 modtager genvalg Lise Thrane, afdeling 2 modtager genvalg Alle 3 blev genvalgt. 6. Valg af 2 suppleanter Robert Becker, afdeling 6 Vakant Foreslået blev Bjørn Madsen, afdeling 30 Valgt blev 1. suppleant Robert Becker 2. suppleant Bjørn Madsen 7. Eventuelt Tommy Due, afdeling 18: Benny Ketelsen: Henning Petersen, afdeling 9: Benny Ketelsen: Lise Thrane, afdeling 2: Benny Ketelsen: Hver gang der bliver pillet ved anlægget, kan beboerne ikke se det de plejer. Det er udviklingen af den digitale verden. Er der andre der har problemer med striber og lignende? Den nye fiberstreng skulle meget gerne afhjælpe dette. Vi får stadig sms om problemerne. Den nye fiberstreng er ikke helt klar endnu. Så det skulle meget gerne blive bedre.

14 Alice Bjørklund, afdeling 39: Benny Ketelsen: Hele afdelingen går tit i sort. Ja, det er træls. Men hvis vi skal gøre noget ved det så skal vi have det at vide! Henvendelse til SAB s Antenneforening. Dirigent Lars Petersen takkede for god ro og orden. Herefter blev ordet overgivet til formanden for en afsluttende bemærkning. Tillykke til de nyvalgte. Tak for samarbejdet til dem der ikke blev genvalgt. Tak til administrationen for deres indsats og samarbejde. Tak til direktøren og hovedbestyrelsen for det gode samarbejde. Sidst men ikke mindst Tak til afdelingsbestyrelserne og repræsentantskabet for det gode samarbejde. Referatet godkendt den 11. juni 2015 Vivian Engelbredt formand Lars Petersen dirigent

Referat fra repræsentantskabsmøde

Referat fra repræsentantskabsmøde Referat fra repræsentantskabsmøde torsdag den 23. maj 2013, kl. 19.00 Sted: Ulkebøl Forsamlingshus Kaplenivej 1, 6400 Sønderborg Inviterede: 115 Fremmødt: 75 Medarbejdere/gæster: 5 Gæster: Deloitte Endelig

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. lørdag den 23. maj 2015, kl. 10.00. Sted: Folkehjem Haderslevvej 7 6200 Aabenraa.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. lørdag den 23. maj 2015, kl. 10.00. Sted: Folkehjem Haderslevvej 7 6200 Aabenraa. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 23. maj 2015, kl. 10.00 Sted: Folkehjem Haderslevvej 7 6200 Aabenraa Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens årsberetning 3. Endelig

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2012 9. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 9. årgang nr. 1. Juni udgaven 2012. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Punkt 1, a Valg af dirigent Advokat Stig Jørgensen blev således foreslået og valgt til dirigent uden modkadidater i forsamlingen.

Punkt 1, a Valg af dirigent Advokat Stig Jørgensen blev således foreslået og valgt til dirigent uden modkadidater i forsamlingen. Ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 3. juni 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningens bestyrelse: Formand Mads Gammelmark, Mette Juul-Nyholm, Ole Bech, Didde Lykke Hansen og Henrik Kruse. Fra

Læs mere

I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl. 18.00

I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl. 18.00 Referat 29.10-09 Klokken 18.00 19.30 Afholdt på Lindelundsskolen klasselokale 21, Bredager 160, 2605 Brøndby I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag

Læs mere

Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde

Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde Afdeling 1-1027 Søagerpark Mødedato: 16. september 2010 Sted: Mødesalen på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 A Deltagere: Fra bestyrelsen i 3B Monia Stolz, varmemester

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 REFERAT af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 Formand Robert Thorsen bød velkommen til repræsentanter, afdelingsbestyrelsesmedlemmer, kandidater til udvalg og poster, ansatte fra administrationen,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2011 8. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 1. Juni udgaven 2011. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

juni 2014 11. årgang nr. 1 ASBO og SØBO planlægger fusion SØBO Nyt

juni 2014 11. årgang nr. 1 ASBO og SØBO planlægger fusion SØBO Nyt juni 2014 11. årgang nr. 1 ASBO og SØBO planlægger fusion SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 11. årgang nr. 1. Juni udgaven 2014. Bladet udsendes 2 gange om året.

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang Teknik Økonomi Internet Programudbud Fremtid Afslutning Velkomst Det er altid en fornøjelse at stå her og fortælle Jer om året der gik. I år er det dog

Læs mere