KURSUSKATALOG BØRN OG FAMILIER I RISIKO. - et samarbejde mellem Vision Elbjerg og Seminarer.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUSKATALOG BØRN OG FAMILIER I RISIKO. - et samarbejde mellem Vision Elbjerg og Seminarer.dk"

Transkript

1 KURSUSKATALOG BØRN OG FAMILIER I RISIKO - et samarbejde mellem Vision Elbjerg og Seminarer.dk

2 Vision Elbjerg bygger på mere end 15 års erfaring med de særligt komplekse problemstillinger, der knytter sig til arbejdet med socialt udsatte familier. Ud over kurser udbyder Vision Elbjerg ambulante forældrekompetenceundersøgelser, familiebehandling og terapi med forældre samt supervision og undervisning til fagpersonale og plejefamilier. Vi har igennem artikler været optaget af at udbrede kendskabet til den metodiske tilgang i vores undersøgelsesarbejde. Vores undervisere har alle arbejdet på Elbjerghus. Elbjerghus er et opholdssted for familier, hvor børnenes trivsel og udvikling er truet. Familierne bor på Elbjerghus med det formål at få udarbejdet en samlet undersøgelse, udredning og vurdering af familiens problematikker samt fremtidige støttebehov. Den metodiske tilgang på Elbjerghus bygger på erfaringer fra Anemonegården, som åbnede i 1998, og som var den første familieinstitution i Danmark, hvor målgruppen var forældre med psykiatriske diagnoser. Metoden er i overensstemmelse med den mentaliseringsbaserede tilgang. På Elbjerghus arbejder vi målrettet med at afklare forældrekompetencen og undersøge eventuelle udviklingsmuligheder. I den forbindelse vejleder og rådgiver vi forældrene med henblik på, at de opnår erkendelse af egne vanskeligheder og eventuelle udviklingsmuligheder. Børnene sikres i undersøgelsesperioden ved, at vi behandler på og kompenserer for deres særlige behov og symptomer. Vi har både på Anemonegården og Elbjerghus samarbejdet med kommuner fra hele landet. Elbjerghus ligger i landsbyen Kattrup ved Hovedgård cirka 15 km nord for Horsens og 35 km syd for Aarhus SEMINARER KURSER KONFERENCER UDDANNELSER Seminarer.dk blev dannet i 1998, fordi vores direktør Bernhardt Strandstoft oplevede et stor behov for videndeling mellem de danske kommuner. Mange gode projekter, initiativer og indsatser skabte fantastiske resultater i den enkelte kommune, men alle de gode erfaringer kom ofte ikke videre til kollegaerne i de andre kommuner. Det besluttede han sig for at gøre noget ved. Siden har vi videreudviklet vores koncept, så vi nu også udvikler kurser, temadage og uddannelser med de førende nationale og internationale eksperter inden for fagområder, vi oplever behov og ønsker om opkvalifikation på. Vi lytter meget til vores kunder og de ting, vi oplever interesserer jer, og vi gør en dyd ud af altid at levere den nyeste eller bedst anvendelige viden. Derfor går vi heller aldrig på kompromis med det faglige indhold på vores arrangementer. Vores kontor er placeret i Odense, men vores kursusdage, uddannelser og konferencer er placeret rundt i hele landet.

3 INTRODUKTION Seminarer.dk og Vision Elbjerg er stolte over at kunne præsentere dette kursuskatalog. På de følgende sider finder du en række nyudviklede kurser og uddannelser, der rammer direkte ned i nogle af de mest udfordrende og krævende områder ved arbejdet med udsatte børn og familier. Kurserne sætter fokus på de faglige udfordringer i familiearbejdet f.eks. forældrekompetence-undersøgelser, alternativer til anbringelse samt samarbejde og resultatskabende dialog med forældre med mentaliseringsvanskeligheder. Derudover giver kursusrækken også mulighed for at styrke jeres personlige udvikling i forhold til eksempelvis affektregulering, stresshåndtering og udvikling af robusthed. Underviserne har alle praksiserfaring fra Elbjerghus et opholdssted for familier, hvor børnenes udvikling og trivsel i særlig grad er truet. De har igennem de sidste mange år samarbejdet med kommuner i hele Danmark omkring familiearbejdet og har gang på gang skabt bemærkelsesværdigt gode resultater. Den gennemgående tilgang i undervisningen bygger - ud over mange års praksiserfaring fra området - på en relationel, eksistentiel og mentaliseringsbaseret tilgang, der tager udgangspunkt i mødet med det enkelte menneske - både i forhold til familien selv samt familiens egne samarbejdspartnere. Målet med dette kursuskatalog er at give jer muligheden for at styrke og opkvalificere jeres faglige udvikling, opgaveløsning, praksis og forståelse. I bestemmer selv, hvor, hvornår og hvem, der skal med. Rigtig god læselyst. Bernhardt Strandstoft Seminarer.dk Helene Ejsing Vision Elbjerg

4 UNDERVISERE Lotte Abrahams, Cand.psych. med stor erfaring inden for det socialpsykiatriske felt særligt familiebehandling og forældrekompetenceundersøgelser med forældre med psykiske lidelser, personlighedsforstyrrelser eller psykosociale problematikker. Tidligere erfaring som familieterapeut og souschef inden for bo- og familiebehandling. Helene Ejsing, Psyko- og familieterapeut med en bred erfaring inden for familiebehandling med særligt fokus på børnenes trivsel og samarbejdet med forældrene. Stifter og daglig leder af Elbjerghus og Vision Elbjerg og tidligere familiebehandler og souschef inden for behandlings- og botilbudsområdet. Mia Nielsen, Cand.pæd.pæd.psych. specialiseret i undersøgelses-, udrednings- og behandlingsarbejde i forhold til udsatte familier bl.a. i forhold til forældreevne-test, samspilsobservationer og undersøgende samtaler. Hun har erfaring i arbejdet med forebyggelsen af tilknytningsskader hos det spæde barn og i kompenserende relations- og tilknytningsarbejde med børn i mistrivsel. Susanne Mortensen, MPF Kropsdynamisk Psykoterapeut med bred erfaring inden for undervisning og supervision bl.a. med fokus på psykiske lidelser, PTSD og smertehåndtering. Derudover fokus på forældrekompetenceundersøgelser og det vigtige fokus i forhold til at passe på sig selv i det til tider krævende familiearbejde. Lotte Nichols, Cand.psych. med fokus på at undersøge, udrede, observere og intervenere i forhold til vanskeligheder i familier både hos børn og deres forældre. Desuden erfaring fra en skilsmisse-organisation (H3B) som ansvarlig psykolog. Det særlige fokus var rettet mod de børn, der kommer i klemme i forældrenes konflikter. Aktuelt fortsættes dette arbejde i egen virksomhed med fokus på undersøgelser, barnets friholdelse fra ansvar samt rådgivning af forældre.

5 1 KURSUS I AFFEKTREGULERING - fokus på forståelse af nervesystemet og betydningen for relation, mentaliseringsevne og dialog KURSUSDAGE 1 Klokken 9-16 I det pædagogiske og relationelle arbejde er det vigtigste værktøj din autenticitet. Derfor er det også afgørende, at du som fagperson kender rammerne for din egen robusthed. At du kender dine grænser og forskellen på at være i høj og lav arousal og forstår, at manglende affektregulering hos dig selv kan skade relationen til forældre og/ eller barnet. Vi bliver i vores arbejde med børn og voksne med særlige behov, traumer og mangelfuld affektregulering påvirket. Uden de rigtige teknikker og redskaber til at regulere os selv og forælderen/barnet, vil det være vanskeligt at etablere en udviklende relation. Konflikter og udadreagerende adfærd bør forstås som et udtryk for ubalance i nervesystemet og tab af mentaliseringsevne - ikke som et udtryk for uvillighed og problemskabende opførsel På denne kursusdag arbejder vi med affektregulering i praksis med fokus på nervesystemet. Dagen tager udgangspunkt i kropsbevidsthed, kroppens sansninger og nervesystemet og skaber derigennem større mulighed for at undgå mentaliseringssvigt i følelsesmæssigt pressede situationer. Kurset bygger på den neuroaffektive tilgang - særligt betragtninger fra Bruce D. Perry (først regulering, så relation, og til sidst metode) samt Peter Levines arbejde med traumeterapi. Der veksles mellem teoretiske oplæg med eksempler fra praksis og små øvelser i forhold til den kropslige og relationelle tilgang for fagpersoner i arbejdet. Kursets indhold: Nervesystemets reaktioner og dets betydning for handlemuligheder Den tredelte hjerne Redskaber til at bevare og støtte dig selv i et person-fagligt udgangspunkt, der virker beroligende og relationsstyrkende Metoder til at mindske stress og styrke den psykiske robusthed Dialogens betydning for udvikling af mentaliseringsevnen Fokus på grounding, centrering og din autenticitet som fagperson Spejling, kommunikation og kropssprog Målgruppe: Kurset er målrettet alle fagpersoner, der har kontakt med børn og voksne med særlige behov, stress og traumer og dermed selv er i risiko for at blive stressramt. Undervisere: Kropsdynamisk Psykoterapeut Susanne Mortensen og Psyko- og Familieterapeut Helene Ejsing Pris og deltagerantal: Prisen for kurset er kr rejseomkostninger. I bestemmer selv datoen, stedet og hvor mange der skal med - dog op til max 40. Ring på og aftal nærmere.

6 2 MÅLRETTET DIALOG SOM ALTERNATIV TIL ANBRINGELSE KURSUSDAGE 1 Klokken 9-16 Familierådgivning og -behandling kommer først barnet til gode, når forældrene reelt har erkendt og accepteret deres vanskeligheder og konsekvenserne heraf. I arbejdet med forældre med mentaliseringsvanskeligheder kan det være udfordrende at tage dialogen, og det kan give anledning til konflikt og midlertidigt brud på relationen. Det er derfor vigtigt at reparere relationen og sikre en fortsat dialog, så barnets trivsel kan sikres i hjemmet. Arbejdet med forældreskab giver ofte udfordringer i forhold til tillid, relation og samarbejde. Frygten for ikke at slå til i forældrerollen giver næring til mistillidsproblematikker, og forældre med dårlig mentaliseringsevne er i risiko for at blive misforstået i forhold til at få den rette hjælp. Det er derfor vigtigt, at vi formår at skabe tillid, så vi kan tale om forældrenes udfordringer på en måde, hvor forældrene kan genkende sig selv. Dette kursus klæder jer på til at håndtere den udviklende dialog og samarbejde med forældre for at sikre børnenes trivsel. Dagen giver redskaber til at fastholde fokus på vanskelighederne og samtidig møde forældrene med indlevelse og autenticitet. Vi arbejder med vigtigheden af at kunne håndtere konfliktsituationerne, og vi kigger samtidig på værktøjer, der hjælper med at bevare roen og overblikket i følelsesmæssigt pressede situationer. Kursets indhold: Arbejdet med at skabe tillid og kunsten at tale om vanskeligheder på en måde, hvor forælderen kan genkende sig selv Inspiration til at hjælpe forælderen ud af sine forsvarsstrategier og sikre, at udviklingen kommer barnet til gode God, dårlig og pseudo-mentalisering i forhold til arbejdet med vanskeligheder i forældrerollen Loyalitetskonflikter hos børn og mistillidsudfordringer Bateman og Fonagys mentaliseringsbaserede terapi samt Haldor Øvreeides metodiske tilgang til at opnå tryghed og tillid i det at tale om svære livssituationer Der vil være mulighed for dialog og for at gå ind i enkelte personfaglige oplevelser Målgruppe: Kurset er målrettet familierådgivere, -behandlere, -konsulenter, specialpædagoger, plejefamilier, sundhedsplejersker og andre fagpersoner, der arbejder med udsatte familier. Undervisere: To af følgende: Cand.psych. Lotte Abrahams, Cand.pæd.pæd.psych. Mia Nielsen eller Familieterapeut Helene Ejsing. Pris og deltagerantal: Prisen for kurset er kr rejseomkostninger. I bestemmer selv datoen, stedet og hvor mange der skal med - dog op til max 40. Ring på og aftal nærmere.

7 3 FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER I TEAM - om erkendelsesprocesser, udviklingsmuligheder og samarbejdskoordinering KURSUSDAGE 1 Klokken 9-16 En forældrekompetenceundersøgelse indeholder for det første en vurdering af forældrenes iboende kapaciteter (kognitivt, emotionelt og personlighedsmæssigt). For det andet indeholder undersøgelsen en vurdering af samspillet mellem forældre og barn og for det tredje en vurdering af barnets trivsel i familien. Desuden tages udviklingsmuligheder i betragtning. Kan forældrene hurtigt nok udvikle tilstrækkelig modenhed i forældrerollen til at sikre barnets fortsatte trivsel? Kompleksiteten i undersøgelsesarbejdet kræver flere faglige foki. Teamsamarbejde er nøgleordet, hvis alle aspekter i undersøgelsen skal belyses tilstrækkeligt, og forældrene samtidig skal have mulighed for at genkende sig selv i undersøgelsesresultatet. Forældrekompetenceundersøgelser lavet i tværfagligt team giver i højere grad mulighed for, at der efterfølgende kan arbejdes med eventuelle udviklingsmuligheder hos forældrene. Med udgangspunkt i mange års erfaring med teamsamarbejde på tværs af faggrupper tager vi på denne spændende kursusdag fat på fordele, udfordringer og muligheder i forhold til at flette forskellige fagligheder og kompetencer ind i arbejdet med forældrekompetenceundersøgelser. Det teoretiske udgangspunkt er Bateman og Fonagys mentaliseringsbegreb samt Haldor Øvreeides metodiske tilgang i forhold til at tale med børn i svære livssituationer. Kursets indhold: Hvordan strukturerer vi i praksis forældrekompetenceundersøgelser i et team? Hvem er hovedansvarlig i teamet, hvilke fagpersoner kan indgå, og hvordan fordeles opgaverne? Hvordan bygger vi videre på hinandens fagligheder? Hvordan sikrer vi identificering af pseudomentalisering gennem teamsamarbejde? Hvordan taler vi med forældrene, så de oplever tillid til og tryghed ved teamsamarbejdet? Hvilke praktiske elementer skal vi have styr på - herunder skriftligt arbejde i teamet og teammøder? Målgruppe: Kurset er målrettet fagpersoner, der arbejder med vurdering af forældrekompetence - herunder familieinstitutioner, psykologer, familieterapeuter, familierådgivere, sagsbehandlere m.m. Undervisere: To af følgende: Cand.psych. Lotte Abrahams, Cand.psych. Lotte Nichols, Cand.pæd.pæd. psych. Mia Nielsen eller Familieterapeut Helene Ejsing. Pris og deltagerantal: Prisen for kurset er kr rejseomkostninger. I bestemmer selv datoen, stedet og hvor mange der skal med - dog op til max 40. Ring på og aftal nærmere.

8 4 FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER AF FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND KURSUSDAGE 1 Klokken 9-16 Arbejdet med forældrekompetenceundersøgelser i familier med etnisk minoritetsbaggrund kræver et særligt indblik i, hvilke problematikker, der knytter sig til kulturelle forskelle, og hvilke problemstillinger, der knytter sig til generelle vanskeligheder i forældrerollen. For hvordan håndterer vi målgruppens tendens til tabuisering af f.eks. psykiske vanskeligheder og følelsesmæssige problematikker? Hvordan håndterer vi, at tillid og mistillid kan have et kulturelt aspekt i undersøgelsesarbejdet? Og hvad betyder det for hele samarbejdet, hvis vi skal kommunikere gennem tolk? Kurset giver deltagerne kendskab til, hvordan vi som fagpersoner skelner mellem kulturelt betingede vanskeligheder og mentaliseringsbetingede vanskeligheder hos forældre med etnisk minoritetsbaggrund. Vi undersøger forskellen på god, dårlig og pseudomentalisering, og vi kigger desuden på børnenes særlige signaler på mistrivsel med henblik på at kunne skabe dialog med forældrene. Kursets indhold: Hvordan vurderer vi om forældrenes udfordringer er kulturelt betingede eller bunder i mentaliseringsvanskeligheder? Hvordan forholder vi os til og bruger tolken bedst muligt, så kontakten og samarbejdet skabes og bevares? Bateman og Fonagys mentaliseringsbaserede terapi og Haldor Øvreeides metodiske tilgang i forbindelse med at tale med børn i svære livssituationer trods kulturelle forskelle. Hvordan formidler vi krav til forældre i forhold til holdningsændring i børneopdragelsen samt i forhold til indsigt i og erkendelser af egne vanskeligheder. Målgruppe: Kurset er målrettet familierådgivere, -behandlere, -konsulenter, specialpædagoger, psykologer og andre fagpersoner, der arbejder med vurdering af forældreskab hos familier med anden etnisk baggrund end dansk. Undervisere: To af følgende: Cand.psych. Lotte Abrahams, Familieterapeut Helene Ejsing eller Cand. pæd.pæd.psyk. Mia Nielsen. Pris og deltagerantal: Prisen for kurset er kr rejseomkostninger. I bestemmer selv datoen, stedet og hvor mange der skal med - dog op til max 40. Ring på og aftal nærmere.

9 5 TEGN PÅ MISTRIVSEL HOS MINDRE BØRN - Sådan starter du en forandring for barnet KURSUSDAGE 1 Klokken 9-16 Det er essentielt, at fagpersoner, der arbejder med udsatte familier, har en grundlæggende forståelse for og indsigt i tegnene på mistrivsel hos små børn. Kendskab til sammenhængen mellem forældres mentaliseringsvanskeligheder og tilknytningsproblematikker sikrer, at vi kan handle professionelt og korrekt, når børn mistrives. Denne spændende kursusdag sætter fokus på børns mistrivsel i relation til forældres mentaliseringsvanskeligheder. Vi sætter fokus på forebyggelsen af tilknytningsskader hos det spæde barn og kigger på, hvordan vi tilrettelægger indsatser til større børn med tilknytningsskader eller andre særlige behov. Med udgangspunkt i signalerne på mistrivsel hos mindre børn samt de konsekvenser mistrivslen får for kontakten med, indlevelsen i og reguleringen af barnet i forhold til at yde en kompenserende pædagogisk tilgang sætter dagen fokus på det praktiske arbejde med barnet og dets forældre. Baggrunden er undervisernes mange års erfaringer med at forstå mindre børns reaktioner på mistrivsel. Dagen sætter derudover fokus på det praktiske arbejde med barnet, og hvordan vi bør forholde os, når samarbejdet med forældrene går i hårdknude eller præges af mistillid eller konflikter. Kursets indhold: Hvordan starter du en forandring for barnet i mens eventuelle undersøgelser, underretninger, sagsgange osv. står på? Tegnene på børns mistrivsel - bl.a. passivitet, søvnbesvær, spise- og fordøjelsesvanskeligheder, kontaktvanskeligheder samt gennerel forsinket udvikling Hvordan håndterer vi som fagpersoner tegnene på mistrivsel hos barnet? Hvordan samarbejder vi med kommunens familieafdeling omkring barnet og forældrene? Hvordan undgår vi problemer med overinvolvering og/ eller distancering fra vores side? Målgruppe: Kurset er målrettet plejefamilier, pædagoger, pædagogiske konsulenter, plejekonsulenter, specialpædagoger, sundhedsplejersker. Undervisere: To af følgende: Cand.psych. Lotte Abrahams, Cand.pæd.pæd.psych Mia Nielsen eller Familieterapeut Helene Ejsing. Pris og deltagerantal: Prisen for kurset er kr rejseomkostninger. I bestemmer selv datoen, stedet og hvor mange der skal med - dog op til max 40. Ring på og aftal nærmere.

10 6 UDDANNELSE I AFFEKTREGULERING med fokus på proces, mentalisering og dialog For at skabe resultater i det pædagogiske og familieorienterede arbejde må vi være i stand til at skabe dialog med og relation til de forældre og børn, vi samarbejder med. Dialogen med os selv er dog lige så vigtig. Den sikrer vores evne til - i følelsesmæssigt udfordrende situationer - at bevare roen og overblikket. KURSUSDAGE 5 Fordelt på 10 uger, 1 dag hver 14. dag På dette intensive fem-dages kursus arbejder vi i dybden med redskaber, strategier og inspiration til at mindske stress i arbejdslivet. Der fokuseres på at styrke nærværet, overblikket og overskuddet i mødet og samarbejdet med tilknytningsskadede, traumatiserede eller diagnosticerede børn, unge og voksne. Hensigten er, at I får mulighed for at skabe et fælles sprog for det følelsesmæssige aspekt og samtidig får konkrete handlemuligheder i forhold til eget nervesystem. Metoden tager udgangspunkt i viden om kroppens sansninger og nervesystem med henblik på at styrke affektregulering og mentalisering. Resultatet bliver større psykisk robusthed, mindre stress, mindre sygefravær, større energi og forøget arbejdsglæde. Regulering af nervesystemet vil desuden kunne bruges som et dialogredskab, der både er konfliktdæmpende og relationsopbyggende. Uddannelsens indhold: Dialogens betydning for udvikling af mentaliseringsevnen Fokus på grounding, centrering og din autenticitet som fagperson En større forståelse af egne reaktioner og brug af redskaber til at bevare roen og overblikket Nervesystemets reaktioner, den tredelte hjerne og betydningen for handlemuligheder Redskaber til at bevare og støtte dig selv i et person-fagligt udgangspunkt, der virker beroligende og relationsstyrkende Metoder til at mindske stressniveauet og styrke den psykiske robusthed - herunder bl.a. mindfulness Viden om Spejling, kommunikation og kropssprog Regulering af nervesystemet som et dialogredskab Målgruppe: Fagpersoner, der i arbejdet har kontakt med børn og voksne med tilknytningsskader, traumer eller psykiatriske diagnoser og dermed selv er i risiko for at udvikle stress. Undervisere: Kropsdynamisk Psykoterapeut Susanne Mortensen og Psyko- og Familieterapeut Helene Ejsing Pris og deltagerantal: Prisen afhænger af tid, sted og antal - dog max 14 deltagere. Ring på og aftal nærmere.

11

12 Info Kurserne i dette katalog er udviklet i et samarbejde mellem Vision Elbjerg og Seminarer.dk. De udbydes alle som hjemkøb, hvilket betyder, at I selv kan bestemme, hvor og hvornår kurset skal finde sted og hvem, der skal med. Kontakt Har du spørgsmål til indholdet, målgruppen eller de praktiske omstændigheder på de enkelte kurser, er du meget velkommen til at kontakte os på Deltagerbevis Alle deltagere på kurserne får et deltagerbevis som dokumentation for det faglige indhold. Besøg hvor du kan se alle vores øvrige, spændende arrangementer samt tilmelde dig vores nyhedsmail. SEMINARER KURSER KONFERENCER UDDANNELSER Elbjergvej 45, Kattrup 8732 Hovedgård Tlf: Web: Mail: Havnegade Odense C Tlf: Web: Mail:

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Mødemateriale om styrkelse af børn og unges kompetencer

Mødemateriale om styrkelse af børn og unges kompetencer Sådan kan materialet bruges: Mødemateriale om styrkelse af børn og unges kompetencer Formålet med dette materiale er at gøre det nemmere for jer at videreformidle indsigterne fra DKR s workshop Herre i

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Gravid på tværs Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Mulige aktører i graviditetsfaserne Graviditetsforløb kan være meget forskellige, og ofte er kun

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

NEW TOMORROW Forandringen i dag, skaber dagen i morgen.

NEW TOMORROW Forandringen i dag, skaber dagen i morgen. Coachuddannelsen BCSF* som 6 ugers selvvalgt kursus Nu har du mulighed for at tage en Coachuddannelse der ikke bare er en coachuddannelse som alle de andre! Det er Danmarks første og eneste coachuddannelse,

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H6D 5-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer Lær at bruge dig selv på en ny måde gennem en efteruddannelse, hvor - metode og teori går hånd i hånd - du får en god værktøjskasse - du udvikler dine relationelle og følelsesmæssige kompetencer. Siden

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling 2006 meta hodos efteruddannelse INDLEDNING: meta hodos efteruddannelse er udviklet på basis af mange års gode erfaringer

Læs mere

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Tæt på mistrivsel Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Introduktion Indhold Introduktion...2 I tvivl om mistrivsel...4 Et overset problem...6 En fælles indsats...

Læs mere

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune INDLEDNING I København er der fire bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder kurser, råd og vejledning til lærere

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Tillid og trivsel hånd i hånd

Tillid og trivsel hånd i hånd Tillid og trivsel hånd i hånd SVENDBORG ANDELS- BOLIGFORENING Indhold Tillid og trivsel hånd i hånd 3 Fra ord til handling 4 Hvad virker og hvordan 6 Nu ved den ene hånd, hvad de andre hænder laver 8 Menneskelige

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

VISS.dk. Værdibaseret ledelse. Tema: Psykisk arbejdsmiljø. Kernen og masken på arbejdspladsen. Nr. 12 september 2013 årgang 7

VISS.dk. Værdibaseret ledelse. Tema: Psykisk arbejdsmiljø. Kernen og masken på arbejdspladsen. Nr. 12 september 2013 årgang 7 VISS.dk Nr. 12 september 2013 årgang 7 Værdibaseret ledelse Tema: Psykisk arbejdsmiljø Kernen og masken på arbejdspladsen Forsidefoto: Psykisk arbejdsmiljø handler om samarbejde Indhold Leder 3 Værdibaseret

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

frirum - En håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede flygtningefamilier

frirum - En håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede flygtningefamilier frirum - En håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede flygtningefamilier frirum - En håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede

Læs mere

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Alkoholbehandling Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Indhold Rusmiddelcentrets kerneopgave... 3 Baggrund... 4 Indhold... 5 Del 1 Overordnet struktur af alkoholbehandlingen...

Læs mere

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Signe Barild, Susanne Bülow og Arne Fribo NUBU april 2013 Hvordan skriver de om mig? - Om skriftlig dokumentation i anbringelser Skrevet

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Kurser Forår 2010. Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd. Vidensteamets kurser I Forår 2010

Kurser Forår 2010. Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd. Vidensteamets kurser I Forår 2010 Vidensteamets kurser I Forår 2010 Kurser Forår 2010 Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd Vidensteamet er et landsdækkende netværk vedrørende psykisk handicappede og senhjerneskadede

Læs mere

VISS.dk. Nr. 16 september 2014 årgang 8. Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi

VISS.dk. Nr. 16 september 2014 årgang 8. Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi VISS.dk Nr. 16 september 2014 årgang 8 Vi tilbyder: Arbejdspladskurser Kurser Efteruddannelser Temadage Neuropædagogisk konference Konsulentydelser Efterår 2014 Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi

Læs mere

Mødemateriale Færdig(heder) med hash

Mødemateriale Færdig(heder) med hash Mødemateriale Færdig(heder) med hash Sådan kan materialet bruges: Formålet med dette materiale er at gøre det nemmere for jer at videreformidle indsigterne fra DKR s workshop Færdig(heder) med hash (4/6-2015)

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere