Brugervejledning. Version 1.1 ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. www.loadmate.dk info@loadmate.dk. Version 1.1 (09-04-2012)"

Transkript

1 Brugervejledning Indhold: 01 CargoCRM Login til CargoCRM 02 CargoCRM Applikationer (Hovedmenu) 03 CargoCRM Min menu (Brugerdefineret menu) 04 CargoCRM Enheder Liste 05 CargoCRM Enheder Tilføj ny / rediger 06 CargoCRM Grupper 07 CargoCRM Status 08 CargoCRM Kontaktpersoner Liste 09 CargoCRM Kontaktpersoner Tilføj ny / rediger 10 CargoCRM Kontaktpersoner Brugerstyring 11 CargoCRM Kontaktpersoner Import 20 CargoCALL Opkaldsliste 21 CargoCALL Opkald til kontakter 22 CargoCALL Mine opkald 23 CargoCALL Arrangementer Liste 24 CargoCALL Arrangementer Tilføj ny / rediger 25 CargoCALL Arrangementer Deltagerliste 26 CargoCALL Phonervalg 27 CargoCALL Statistik 28 CargoCALL Indstillinger CargoCRM-Call 30 CargoSMS Afsend SMS via Webinterface 31 CargoSMS Afsend SMS via Mail2SMS 32 CargoSMS SMS-Grupper 33 CargoSMS Skabeloner 34 CargoSMS Indbakke 35 CargoSMS Udbakke 36 CargoSMS Indstillinger CargoCRM-SMS 40 CargoMAIL Maillist Liste 41 CargoMAIL Maillist Modtagere 42 CargoMAIL Send Mails 43 CargoMAIL Send SMS 44 CargoMAIL Udbakke 45 CargoMAIL HTML (Kode til integration på websider) 46 CargoMAIL Indstillinger CargoCRM-Mail Version 1.1 ( )

2 01 - Login til CargoCRM Man logger på CargoCRM via: Det er muligt at oprette et link, der indeholder Username & Password, til direkte adgang: [UN] & [PW] erstattes med eget Username & Password. Her taster man sit Username og Password til CargoCRM. Under Language vælger man det sprog, man ønsker systemet skal vises på. Dette er som standard til dansk, men er ligeledes sprogversioneret til følgende sprog: Engelsk Fransk Tysk Hollandsk Svensk Det er muligt efter man er logget på CarcoCRM, at ændre sproget til et andet. Dette gøres ved at klikke på flagene i øverste højre hjørne. Man kan ændre sine egne profildata, eks. Username eller Password ved at klikke på Min profil under SETUP. Nærmere beskrivelse af de enkelte felter findes i denne brugervejledning under Brugerstyring. (Se evt. Kontaktpersoner Brugerstyring) Såfremt der opstår behov for hjælp, kan brugervejledningen kaldes fra CargoCRM. Enten ved at klikke på Hjælp under SETUP, eller ved at klikke på ikonet i øverste højre hjørne. Man logger af CargoCRM ved at klikke på Log af under SETUP.

3 02 - Applikationer (Hovedmenu) Efter login får man adgang til hovedmenuen, med mulighed for valg af applikationstype. Menuen indeholder kun de applikationer, man har adgang til. Man kan skifte mellem de enkelte applikationer ved at klikke på den ønskede applikation.

4 03 - Min menu (Brugerdefineret menu) Med Min menu har man mulighed for at oprette en brugerdefineret menu. Denne kan opsættes på tværs af applikationerne, så man ikke skal skifte applikation for at finde en bestemt funktion. Man opsætter Min menu ved at klikke på Min menu under SETUP.

5 04 Enheder - Liste CargoCRM er opbygget med en enhedsstruktur i tre niveauer: Firma er det overordnede niveau, og brugere herpå kan se alle kontakter i hele systemet. Afdeling er det mellemste niveau, og bruger herpå kan se alle kontakter, der er oprettet på afdelingen, samt kontakter oprettet på tilknyttede kontorer. Kontor er det laveste niveau, og brugere herpå kan kun se kontakter, der er oprettet på kontoret. CargoCRM kan opsættes til at kontakter må oprettes uden tilknytning til en enhed. Disse kontakter vil således kunne ses af alle enheder. Ønskes denne mulighed, skal Units Use global sættes til Yes under Indstillinger under SETUP. Ved klik på hhv. Firma, Afdeling eller Kontor fremkommer listen over de enheder der er oprettet på det pågældende niveau, grupperet på det overliggende niveau. I kolonnen Count fremgår antallet af kontakter, der er oprettet på den enkelte enhed. Kalder en liste indeholdende de tilknyttede kontakter. Viser en liste over status sammentalt på de tilknyttede kontakter. Giver adgang til at redigere oplysningerne på den enkelte enhed. Sletter enheden. Opretter en ny enhed, på det pågældende niveau.

6 05 - Enheder Tilføj ny / rediger Alle felter anført med * skal som minimum udfyldes: Såfremt man opretter en ny Afdeling skal man angive det overordnede Company. Såfremt man opretter et nyt Kontor skal man angive det overordnede Department. ID Description Dette er enhedens ID-nummer. Det er dette felt der angives ved import / eksport af kontakter for tilknytning af en enhed. Dette er enhedens navn Følgende oplysninger kan gemmes på enheden: Address Zipcode City Country Phone Mobile (cc) Sender name Sender I disse to felter skrives enhedens vejnavn og eks. stednavn. Postnummer på enheden. Bynavn på enheden. Land på enheden. Telefonnummer til enheden. Mobilnummer til enheden. adresse til enheden. adresse (cc) til enheden. Afsendernavn, der anvendes ved afsendelse af / SMS fra enheden. adresse, der anvendes ved afsendelse af / SMS fra enheden. Ovenstående gemmes ved at klikke på knappen Save. Ved klik på vendes tilbage til listen uden evt. ændringer gemmes. **BEMÆRK!** - CargoCRM-SMS og CargoCRM-Call! SENDER NAME / SENDER SKAL ALTID UDFYLDES Såfremt disse ikke er udfyldt, afsendes der ikke SMS / fra denne enheds brug af systemet. **BEMÆRK!** - CargoCRM-Call! Reminder-beskeder om emner, der efter aftale skal kontaktes senere sendes i første omgang til den pågældende Phoner som SMS. Såfremt denne kontakt ikke opdateres i systemet, sendes en reminderen først videre til phonerens tilhørende Kontor. Og efterfølgende videre til det overliggende Afdeling, hvis der stadig ikke foretaget opdatering på kontakten. Disse reminder-beskeder sendes til de på enheden anførte .

7 06 - Grupper Gruppefunktionaliteten i CargoCRM gør det muligt at opdele kontakter i forskellige grupper. Ved klik på Grupper under KONTAKTER fremkommer listen over de grupper der er oprettet. I kolonnen Antal fremgår antallet af kontakter, der er oprettet i den enkelte gruppe. Kalder en liste indeholdende de tilknyttede kontakter. Giver adgang til at redigere oplysningerne på den enkelte gruppe. Sletter gruppen, men ikke kontaktpersonen fra CargoCRM. Opretter en ny gruppe. **BEMÆRK!** Disse grupper er gældende for ALLE enheder under samme Firma. Følgende felter skal udfyldes på gruppen: Import ID Beskrivelse Dette er gruppens ID-nummer. Det er dette felt der angives ved import / eksport af kontakter for tilknytning af en gruppe. Dette er gruppens navn Ovenstående gemmes ved at klikke på knappen Gem. Ved klik på vendes tilbage til listen uden evt. ændringer gemmes.

8 07 - Status Statusfunktionaliteten i CargoCRM gør det muligt at tildele kontakter med forskellige status. Ved klik på Status under KONTAKTER fremkommer listen over de status der er oprettet. I kolonnen Antal fremgår antallet af kontakter, der er oprettet med den enkelte status. Kalder en liste indeholdende de tilknyttede kontakter. Giver adgang til at redigere oplysningerne på den enkelte gruppe. Sletter status. Opretter en ny status. **BEMÆRK!** Oprettet status er gældende for ALLE enheder under samme Firma. Status 1-9 kan ikke slettes, da disse anvendes i CargoCRM-Call: ID : Kontakter med denne status fremgår på opkaldslisten. ID 6: Denne status opretter er opkaldspåmindelse, samt datosorteres på opkaldslisten. Følgende felter skal udfyldes på den pågældende status: Import ID Beskrivelse Dette er ID-nummer på den pågældende status. Det er dette felt der angives ved import / eksport af kontakter for tilknytning af en status. Dette er navnet på den pågældende status. Ovenstående gemmes ved at klikke på knappen Gem. Ved klik på vendes tilbage til listen uden evt. ændringer gemmes.

9 08 - Kontaktpersoner Liste Efter at have valgt Kontaktpersoner skal man vælge, hvad man vil se på listen. Klikker man på knappen "List alle", vises alle de kontakter enheden har adgang til. Man kan også søge, ved i boksen at skrive den tekst man ønsker at søge på, og trykke på knappen Søgning. Søgningen sker på alle felter på kontakten, og søger man eks. på anders, vil alle der hedder Anders og Andersen, og alle der bor på Randersvej og i Randers, blive vist. Når man har foretaget sit valg fremkommer følgende liste: Listen er opdelt i sider af 30 kontaktpersoner. Man kan bladre med ikonerne eller vælge en side med Listen kan sorteres ved klik på på den ønskede kolonne. Den øverste række med ikoner, foretager handlinger af mange kontakter: Giver adgang til en udvidet søgning af kontaktpersoner. Her kan søges på eks. Anders i specifikke felter, status, grupper, blanke felter mv. Klikker man på denne slettes ALLE kontaktpersoner, der er på listen (alle sider!) Giver adgang til at redigere oplysninger på alle kontaktpersoner, der er på listen, på én gang, eks. ændring af status eller enhed. Man kan også slette alt i felter. Opretter en SMS-gruppe. (Se evt. SMS-grupper) Opretter en i din lokale mailklient, til de udvalgte hvor feltet er udfyldt. Eksporterer udvalgte felter til en csv-fil på din lokale PC af de udvalgte personer. Importerer kontaktpersoner i CargoCRM. (Se evt. Kontaktpersoner Import) Opretter en ny kontaktperson. (Se evt. Kontaktpersoner Tilføj ny / rediger) Rækken med ikoner på den enkelte kontaktperson, foretager kun handlinger på denne: Åbner Time/Sag på kontaktpersonen. (Tillægsmodul) Giver adgang til at skrive/læse historik den enkelte kontaktperson. Bemærk Dette kan ikke rettes, slettes eller eksporteres fra CargoCRM. Åbner kontaktpersonen i CargoCRM-Call. (Se evt. Opkald til kontakter) Giver adgang til at redigere den enkelte kontaktperson. Herfra kan også sendes SMS / til kontaktpersonen. Samt oprette en kopi af kontaktpersonen. Sletter kontaktpersonen.

10 09 - Kontaktpersoner Tilføj ny / rediger Efter man har valgt at oprette en ny kontaktperson, eller at redigere en eksisterende, kan følgende oplysninger angives: Enhed Gruppe Status Prioritet ID Type Firma CVR-NR Navn Titel Fødselsdag Adresse Postnr By Land Geo Koordinat Telefon Fax Mobil 2 Website Note Tilknytter kontaktpersonen til en enhed. (Se evt. Enheder Liste) Tilknytter kontaktpersonen til en gruppe. (Se evt. Grupper) Tildeler kontaktpersonen en status. (Se evt. Status) Prioritering af kontaktpersoner Entydigt nummer (kundenr., medarbejdernr. osv) på kontaktpersonen. Bemærk at og opfattes som forskellige. Såfremt dette er udfyldt, kan den enkelte kontaktperson opdateres via import. (Se evt. Kontaktpersoner Import) Frit tekstfelt til angivelsen af kontakttype. Såfremt man anvender CargoCRM Call, vises dette felt på kontakten. Firmanavn på kontaktpersonen CVR-nr. på firmaet Navn på kontaktpersonen Titel på kontaktpersonen Fødselsdag på kontaktpersonen 2 Adresselinjer på kontaktpersonen Postnr. på kontaktpersonen By på kontaktpersonen Land på kontaktpersonen Geografiske koordinater på kontaktpersonen Telefon på kontaktpersonen Fax på kontaktpersonen Mobil på kontaktpersonen. på kontaktpersonen. Alternativ på kontaktpersonen. Webside på kontaktpersonen. Note på kontaktpersonen. Bemærk Dette kan ikke importeres eller eksporteres fra CargoCRM. Ovenstående gemmes ved at klikke på knappen Gem. Ved klik på vendes tilbage til listen uden evt. ændringer gemmes. Under hver kontaktperson står, hvornår denne er oprettet, sidst er ændret, og evt. sidst er logget på CargoCRM. Beskrivelse af ikoner under Kontaktpersoner Tilføj ny / rediger : Åbner brugerstyring på kontaktpersonen.(se evt. Kontaktpersoner Brugerstyring) Opretter en kopi af kontaktpersonen, til oprettelse af eks. flere fra samme firma. Opretter en SMS til kontaktpersonen. (Se evt. Afsend SMS via Webinterface ) Opretter en i din lokale mailklient. Viser positionen for de anførte koordinater på Google Maps. Søger efter koordinater. Klik på markøren på Google Maps for at overføre koordinaterne til kontaktpersonen. Husk at gemme ændringer. Åbner web-siden i et nyt vindue.

11 10 - Kontaktpersoner Brugerstyring Alle brugere i CargoCRM skal være oprettet til kontaktpersoner. For at tildele adgang til en bruger, findes den ønskede kontaktperson, hvorefter man åbner denne til redigering ved klik på. Herefter klikkes på, der åbner brugerstyringen. Først angives følgende til kontaktpersonen: Type Session Timeout Start Application Username Password Profile Data Administrator Har fuld adgang til systemet. Kan selv til- / frakoble alle rettigheder på alle i systemet. User Kan have begrænset eller fuld adgang til systemet. Kan evt. kun til- / frakoble rettigheder til andre, som han selv har. Den tid brugeren kan være logget på systemet, uden at være aktiv. Angiver den applikation starter i, ved login til CargoCRM. Brugernavn der anvendes ved login til CargoCRM. Adgangskode der anvendes ved login til CargoCRM. Angiver hvilke oplysninger brugeren selv kan ændre via Min profil No: Brugeren kan ændre ovenstående indstillinger, dog ikke Type. Yes: Brugeren har også adgang til at ændre sine kontaktoplysninger. Herefter angives, hvilke rettigheder brugeren skal tildeles i CargoCRM. Dette gøres ved at klikke de enkelte rettigheder til eller fra. Oplysningerne gemmes ved at klikke på knappen Save. Brugerens adgang til CargoCRM slettes ved at klikke på knappen Delete. Ved klik på vendes tilbage til kontakten uden evt. ændringer gemmes. Ønskes en rapport af alle brugere, der er oprettet i systemet, klikkes på Rettighedsrapport under SETUP. Denne rapport er opdelt i Administrators og Users, og viser følgende: Navn på kontakten, samt brugernavn. Hvilke rettigheder, den enkelte er tildelt. Ved at klikke på brugernavnet kommer man direkte til brugerstyring på denne.

12 11 - Kontaktpersoner Import CargoCRM kan importere kontaktpersoner fra en semikolonsepareret tekstfil (csv-format). Efter at have valgt Kontaktpersoner kan man klikke på hvorved man får adgang til importmodulet. på øverste række med ikoner, Først vælges den csv-fil, der ønskes importeret, ved at klikke på knappen Gennemse. Herefter vælges den import-type vi ønsker at anvende: Indsæt : Opretter alle kontaktpersonerne fra filen. Såfremt der importeres kontakter med et ID, der allerede findes i systemet, importeres disse ikke, men vises i stedet på en liste efter resten af importen er gennemført. Opdater Alle felter : Opdaterer alle felterne på kontakterne ud fra et match på feltet ID. Bemærk at felter, der ikke importeres eller er blanke, vil blive tømt for data. Opdater udvalgte felt(er) : Opdaterer kun felterne, der er medtaget i filen, på kontakterne ud fra et match på ID. Herefter vælges hvilke felter csv-filen indeholder: Dette kan enten gøres ved at placere en header på første linje af filen. Dvs. en overskrift til hver kolonne der angiver, hvilke data den enkelte kolonne indeholder. Disse kolonnenavne skal staves nøjagtigt som anført på listen over mulige importfelter. Alternativt kan man undlade headeren og i stedet klikke af, hvilke felter filen indeholder. Bemærk at data i filen skal placeres i samme rækkefølge som på listen. Slutteligt klikkes på knappen Import, hvorefter filen importeres. Ved klik på vendes tilbage til Kontaktpersoner uden at gennemføre import. **TIP** Såfremt der er tvivl om, hvordan filen skal opbygges, kan man med fordel foretage en eksport af udvalgte data, ved klik på knappen. Denne fil kan eksporteres inkl. en header, der ligeledes indeholder eksempler på felterne unit_id, group_id og status_id. Bemærk at det er muligt at eksportere fire felter, der ikke kan importeres: idx created modified login Internt system-id. Tidspunkt for oprettelsen af kontakten. Tidspunkt for seneste rettelse af kontakten. Tidspunkt for seneste login af denne bruger.

13 20 - Opkaldsliste Opkaldslisten indeholder de kontaktpersoner, der har status-id og indeholder Navn, Type, Prioritet, Status samt evt. aftalt tidspunkt for senere kontakt. Listen er opdelt i sider af 30 kontaktpersoner. Man kan bladre med ikonerne eller vælge en side med Listen kan sorteres ved klik på på den ønskede kolonne. Listen kan filtreres med én eller flere af følgende: Unit Name Priority Status Viser kun kontaktpersoner tilknyttet en bestemt enhed. Viser kun kontaktpersoner med et bestemt forbogstav i navnet. Viser kun kontaktpersoner med en bestemt prioritet. Viser kun kontaktpersoner med en bestemt status. Listen indeholder følgende ikoner på en den enkelte kontaktperson: Grøn prik indikerer at kontaktpersonen er ledig for udringning. Rød prik indikerer at kontaktpersonen er låst, da en phoner arbejder med kontakten. Efter 10 minutters inaktivitet, bliver kontaktpersonen "grøn" igen, således andre kan arbejde med denne. Åbner kontaktpersonen i opkaldsskærmen. (Se evt. Opkald til kontakter) Giver adgang til at redigere den enkelte kontaktperson i CargoCRM. Sletter kontaktpersonen helt fra CargoCRM.

14 21 - Opkald til kontakter Når en phoner klikker på åbnes kontaktpersonen i opkaldsskærmen. Opkaldsskærmen er opdelt i tre sektioner: Øverst vises kontaktoplysninger: Caller Navnet på den phoner, der ringer til kontaktpersonen. Name Navnet på kontaktpersonen. Type Typen der er påført på kontaktpersonen. Phone Telefonnnr. på kontaktpersonen. * -adressen på kontaktpersonen. * Address 1+2 Adressen på kontaktpersonen. * Zipcode Postnr. på kontaktpersonen. * City By på kontaktpersonen. * * Disse felter kan ændres direkte af phoneren og gemmes automatisk, når der gemmes en handling (Interest). Dette kræver ikke rettighed til at redigere kontakter i CargoCRM. I den midterste sektion Interest vælges det phonervalg som udløses af phonerens kontakt til kontaktpersonen. Disse phonervalg opbygges inden brug af systemet og er gældende for ALLE enheder under samme Firma. (Se evt. Phonervalg) Nederst vises evt. historik på kontaktpersonen. Både de notater der er lavet med på kontaktpersonlisten i CargoCRM, samt dem der er oprettet i forbindelse med opkald fra CargoCRM-Call.

15 22 - Mine opkald Mine opkald er en liste, der indeholder de kontaktpersoner, den enkelte phoner selv har arbejdet med i CargoCRM-Call. Listen indeholder Navn, Status samt tidspunkt for seneste kontakt, og indeholder følgende ikoner på en den enkelte kontaktperson: Åbner kontaktpersonen i opkaldsskærmen. (Se evt. Opkald til kontakter) Giver adgang til at redigere den enkelte kontaktperson i CargoCRM. Sletter kontaktpersonen helt fra CargoCRM.

16 23 - Arrangementer Liste Èn af mulighederne under Phonervalg er at invitere kontaktpersonerne til et arrangement. Ved klik på Arrangementer under CALL CENTER fremkommer listen over de arrangementer der er oprettet. Under Unit er det muligt at filtrere listen, så den kun indeholder arrangementer tilhørende en bestemt enhed. Listen indeholder følgende oplysninger: Name Linje 1 Name Linje 2 Name Linje 3 Date time Navnet på arrangementer Unit - Enheden der afholder arrangementet Count - Antal der er tilmeldt arrangementet. Start tidspunkt for aktiviteten. Listen kan sorteres ved klik på på den ønskede kolonne. Beskrivelse af ikoner under Arrangementer Liste : Kalder en liste indeholdende de tilmeldte kontakter. Mulighed for at sende en SMS til alle de tilmeldte. Mulighed for at sende en til alle de tilmeldte. Opretter en kopi af arrangementet. Giver adgang til at redigere oplysningerne på det enkelte arrangement Sletter arrangementet. Opretter et nyt arrangement.

17 24 - Arrangementer Tilføj ny / rediger Efter man har valgt at oprette et nyt arrangement, eller at redigere et eksisterende, kan følgende oplysninger angives: Unit ID Start Date Start Time End Date End Time Name Description Location Reminder Date Reminder Time Booking (Mail) Booking (SMS) Reminder (Mail) Reminder (SMS) Den enhed, der skal kunne se aktiviteten. Entydig ID til aktiviteten (eks. enhed+dato) Dato for start på aktiviteten. (ses på phonerens liste) Klokkeslæt for start på aktiviteten. Dato for slutning på aktiviteten. Klokkeslæt for slutning på aktiviteten. Aktivitets navn (ses på phonerens liste) Beskrivelse af aktiviteten. Sted hvor aktiviteten afholdes. Dato for udsendelse af reminder til deltagere. Klokkeslæt for udsendelse af reminder til deltagere. I felterne kan skrives en besked, der sendes til en mødedeltager, når phoneren har registreret ønsket om at deltage i mødet. Beskeder sendes kun såfremt de er udfyldt, og der er check-mærke. I felterne kan skrives en besked, der sendes til en mødedeltager på det angivne tidspunkt, som reminder om dennes booking. Beskeder sendes kun såfremt de er udfyldt, og der er check-mærke. Husk at sætte tiden, så systemet IKKE sender SMS eks. kl Ovenstående gemmes ved at klikke på knappen Save. Ved klik på vendes tilbage til listen uden evt. ændringer gemmes. **TIP** Det er muligt at bygge SMS- / Mail-beskeder op med keywords : %%event_unit_id%% Den enhed, der afholder aktiviteten. %%event_id%% Det entydige ID til aktiviteten. %%event_name%% Aktivitets navn. %%event_location%% Stedet hvor aktiviteten afholdes. %%event_start_date%% Dato for start på aktiviteten. %%event_start_time%% Klokkeslæt for start på aktiviteten. %%event_end_date%% Dato for slutning på aktiviteten. %%event_end_time%% Klokkeslæt for slutning på aktiviteten. %%event_time_hour%% Aktivitetens varighed i hele timer. Anvendelse at disse keywords gør det let at kopiere events, samt beskeder rettes automatisk, såfremt et møde eks. flyttes!)

18 25 - Arrangementer Deltagerliste Ved klik på ikonet aktiviteten. på en arrangement på listen, vises hvilke deltagere, der er tilmeldt Deltagerlisten indeholder navn på deltageren, samt tidspunkt for tilmelding. Den øverste række med ikoner, foretager handlinger for aktiviteten: Eksporterer udvalgte felter til en csv-fil på din lokale PC af de udvalgte deltagere. Udskriver deltagerliste, indeholdende følgende oplysninger: Enhedens navn + Aktivitetens navn + Start tidspunkt for aktiviteten. Navn, adresse, mobilnr. og på de enkelte deltagere. Evt. notat på deltageren, der er skrevet i forbindelse med tilmeldingen. Gå tilbage til listen ved arrangementer. Rækken med ikoner på den enkelte deltager, foretager kun handlinger på denne: Åbner kontaktpersonen i CargoCRM-Call. Giver adgang til at redigere den enkelte kontaktperson i CargoCRM. Sletter kontaktpersonen fra deltagerlisten, men ikke fra CargoCRM.

19 26 - Phonervalg Det er muligt selv at definere phonervalg i CargoCRM-Call. Ved klik på Phonervalg under CALL CENTER fremkommer listen over de valg der er oprettet. Beskrivelse af ikoner under Phonervalg : Giver adgang til at redigere phonervalget. Sletter phonervalget. Opretter et nyt phonervalg. **BEMÆRK!** Disse phonervalg er gældende for ALLE enheder under samme Firma. Følgende felter skal udfyldes på phonervalget: ID Description Handle Et unikke ID-nummer / navn. Beskrivelse (Vises på phonerens opkaldsskærm ) Her kan vælges mellem tre forskellige handlinger ved brug af phonervalg: Event Calendar Note Viser listen med de arrangementer, der er tilknyttet enheden. Giver også mulighed for at skrive et notat. Viser en kalender, hvor tidspunkt for næste kontakt angives. Giver også mulighed for at skrive et notat. Giver kun mulighed for at skrive et notat. Status Angiver hvilken status kontaktpersonen får efter ved brug af phonervalg. Ovenstående gemmes ved at klikke på knappen Save. Ved klik på vendes tilbage til listen uden evt. ændringer gemmes.

20 27 - Statistik Ved klik på Statistik under CALL CENTER er det muligt at se en statistik over antallet af kontaktpersoner fordelt på status og tilknyttet enhed. Enheden vælges på listen Unit. Såfremt der sættes check-mærke i include subunits, vises statistikken for den valgte enhed, samt underliggende enheder.

21 28 - Indstillinger CargoCRM-Call CargoCRM-Call kan sende en automatisk påmindelse til en phoner om, at denne har en aftale med en kontaktperson om at blive kontaktet på et senere tidspunkt. Reminder - Caller - Subject Emnet på den mail der sendes. Teksten i den mail der sendes. Reminder - Caller - Mail Beskeder sendes kun såfremt de er udfyldt, og der er checkmærke. Teksten i den SMS der sendes. Reminder - Caller - SMS Beskeder sendes kun såfremt de er udfyldt, og der er checkmærke. Ovenstående gemmes ved at klikke på knappen Save. **BEMÆRK!** Reminder-beskeden sendes til phoneren på det tidspunkt, denne har angivet som tidspunkt for næste kontakt. Såfremt en phoner ikke ændrer tidspunkt eller status på kontakten inden for 2 dage, sendes samme besked til kontakten (feltet ) på det tilhørende Kontor. Er der stadig ikke foretaget ændringer på kontakten efter 5 dage, sendes beskeden ligeledes til kontakten (feltet ) på det tilhørende Afdeling. Reminder-beskeden er gældende for ALLE enheder under samme Firma. **TIP** Det er muligt at bygge reminder-beskeder op med keywords : %%contact_id%% %%contact_name%% %%contact_date%% %%caller_unit_id%% %%caller_id%% %%caller_name%% ID på kontaktpersonen, der skal kontaktes. Navn på kontaktpersonen, der skal kontaktes. Dato for næste kontakttidspunkt Enheden som phoneren, der har lavet aftalen, tilhører. ID på phoneren, der har lavet aftalen. Navnet på phoneren, der har lavet aftalen.

22 30 - Afsend SMS via Webinterface Når CargoCRM-SMS åbnes kommer man direkte til menupunktet Afsend SMS, hvorfra man hurtigt kan sende SMS til én eller mange modtagere på en gang. Der er seks trin i at sende SMS: 1) Angiv hvem der skal modtage SMS en: Number Contact Group Mulighed for at taste ét mobil-nr. Mulighed for vælge én kontakt fra CargoCRM med mobil-nr. Mulighed for at sende til en gruppe af kontakter fra CargoCRM. (Se evt. SMS-Grupper) 2) Angiv hvem der afsender SMS en: Sender Unit Den enhed der sender SMS en. Svares der på den sendte SMS vil dette komme i Indbakke. Afhængigt af opsætning kan svar modtages retur som . 3) Angiv hvilken SMS-type der skal afsendes: Normal Flash SMS sendes til modtagerens mobil indbakke. SMS sendes direkte til modtagerens display og gemmes ikke i modtagerens mobil indbakke. 4) Skriv beskeden: Message Template I denne boks skal selve SMS beskeden skrive. 1 SMS består af 160 tegn. Systemet tæller automatisk hvor mange tegn man har brugt og hvor mange SMS beskeder der sendes i alt. Hvis man har foruddefineret standard tekster, kan de vælges her. (Se evt. Skabeloner) 5) Angiv tidspunktet for afsendelse: Send DateTime Displace to send time (hours) Det er muligt at preprogrammere en forsendelse i fremtiden, ved at definere en dato og tidspunkt her. Indtil systemet når til det valgte afsendelses tidspunkt, ligger SMS beskeden i Udbakke som pending. Indtil da er det muligt at slette meddelelsen. Når systemet når til den valgte dato og tid, sendes SMS beskeden Alternativt til at angive en dato / tid for afsendelse, kan man angive en forskydning af afsendelsestidspunktet med +/-24 timer. Angivelse af negativt tal, kan bruges til at prioritere afsendelsen. 6) Når modtager(e) og besked er udfyldte kan SMS beskeden sendes ved at trykke på knappen Send. Herefter kan beskedens følges i "Udbakke".

23 31 - Afsend SMS via Mail2SMS Det er også muligt at afsende SMS fra et eksternt system via funktionen Mail2SMS til CargoCRM-SMS. Dette kan eks. være fra en mailklient (MS Outlook etc.) eller sendt via SMTP. Følgende dele skal sendes: 1) Til (To): En modtager Uden landekode En modtager Med landekode Flere modtagere Uden landekode Flere modtagere Med landekode Default country code fra SMS-Settings tilføjes. (Husk + da CargoCRM-SMS ellers tilføjer eks (Alle modtagere adskilles med ;) (Alle modtagere adskilles med ;) 2) Emne (Subject): Uden afsenderenhed Med afsenderenhed Entydig SMS-Key på 32 tegn. Eks A12345B7890C23456D8901F (Findes under CargoCRM-SMS Settings ) Evt. svar på SMS registreres ikke! Entydig SMS-Key på 32 tegn efterfulgt af - + enhed-id Eks A12345B7890C23456D8901F-TRNM Evt. svar på SMS registreres i enhedens Indbakke, og som mail til enhedens Sender , afhængigt af opsætning. 3) Tekst (Body): Besked Her skal selve SMS beskeden skrive. Husk 1 SMS består af 160 tegn!

24 32 SMS-Grupper SMS-gruppefunktionaliteten i CargoCRM-SMS gør det muligt nemt at sende SMS til flere kontakter på én gang. Ved klik på Grupper under SMS-GATEWAY fremkommer listen over de grupper der er oprettet. I kolonnen Count fremgår antallet af kontakter, der er oprettet i den enkelte gruppe. Beskrivelse af ikoner under SMS-Grupper : Opretter en SMS til gruppen. Kalder en liste indeholdende de tilknyttede kontaktpersoner. Herindefra er det muligt eks. at slette enkelte tilknyttede kontakter fra gruppen: Opretter en SMS til kontaktpersonen. Giver adgang til at redigere oplysningerne på den enkelte kontaktperson. Sletter kontaktpersonen fra gruppen, men ikke fra CargoCRM. Vender tilbage til listen uden evt. ændringer gemmes. Giver adgang til at redigere oplysningerne på den enkelte gruppe. Sletter gruppen, men ikke kontaktpersonen fra CargoCRM. Opretter en ny gruppe. Følgende felter skal udfyldes på gruppen: Unit Description Angiver hvem der kan benytte gruppen Dette er gruppens navn Ovenstående gemmes ved at klikke på knappen Save. Ved klik på vendes tilbage til listen uden evt. ændringer gemmes. Medlemmer til den enkelte gruppe tilføjes via Kontaktlisten i CargoCRM, enten ved hurtig søgning, Avanceret søgning eller knappen List Alle. (Se evt. Kontaktpersoner Liste) Herefter klikkes på ikonet SMS-gruppe, hvorefter man vælger om de valgte kontaktpersoner skal tilføjes en ny (navn angives) eller eksisterende (vælges)gruppe. Herefter markeres de ønskede kontaktpersoner og man klikker på Save.

25 33 Skabeloner Funktionen Skabeloner i CargoCRM-SMS gør det muligt at oprette nogle standard tekster til afsendelse via SMS. Ved klik på Skabeloner under SMS-GETEWAY fremkommer listen over de grupper der er oprettet. Beskrivelse af ikoner under Skabeloner : Opretter en SMS med teksten fra skabelonen. Giver adgang til at redigere oplysningerne på den enkelte skabelon. Sletter skabelonen. Opretter en ny skabelon. Følgende felter skal udfyldes på skabelonen: Unit Description Message Angiver hvem der kan benytte skabelonen. Dette er skabelonens navn Dette er selve teksten i skabelonen. Det er muligt at rette i SMS-teksten inden afsendelse. Evt. rettelser gemmes ikke i skabelonen. Ovenstående gemmes ved at klikke på knappen Save. Ved klik på vendes tilbage til listen uden evt. ændringer gemmes.

26 34 Indbakke Ved klik på Indbakke under SMS-GATEWAY fremkommer listen over SMS enheden, eller underliggende enheder, har modtaget svar på. Listen er opdelt i sider af 30 beskeder. Man kan bladre med ikonerne Beskrivelse af ikoner under Indbakke : eller vælge en side med Opretter en SMS til den kontaktperson, der har svaret. Viser detaljerne omkring svar-sms en: Number Contact Date time Message Mobilnr. på den der har svaret. Navn på den kontaktperson, der har svaret. Vises kun hvis numret er unikt oprettet på en kontaktperson. Tidspunkt for modtagelsen af svaret Teksten fra svar-sms en Beskrivelse af ikoner under Indbakke - detaljer : Opretter en SMS til den kontaktperson, der har svaret. Vender tilbage til listen uden evt. ændringer gemmes. Giver adgang til at redigere den kontaktperson, der har svaret. Sletter SMS en fra Indbakken. Avanceret søgning efter beskeder i Indbakken. Unit Status Number Contact Message Date from/to Enheden der har modtaget svaret. Om svaret er læst eller ulæst via webinterfacet. Mobilnr., eller dele haraf, på den der har svaret. Navn, eller dele haraf, på den kontaktperson der har svaret. Teksten, eller dele heraf, fra svar-sms en Periode hvor i svaret er modtaget. Der udover vises et status-ikon foran hver SMS: Indikerer at SMS en er ulæst i webinterfacet. Indikerer at SMS en er læst i webinterfacet.

27 35 Udbakke Ved klik på Udbakke under SMS-GATEWAY fremkommer listen over SMS enheden, eller underliggende enheder, har sendt. (SMS afsendt uden Enhed vises for alle!) Listen er opdelt i sider af 30 beskeder. Man kan bladre med ikonerne Beskrivelse af ikoner under Udbakke : Viser detaljerne omkring SMS en: eller vælge en side med Number Mobilnr. på modtageren. Name Navn på modtageren. Vises kun hvis numret er unikt oprettet på en kontaktperson. Sender Navn på den der har sendt SMS en via webinterfacet. Status Om SMS en er usendt, ventende eller sendt. System Sendt via Webinterface eller Mail2SMS Type Normal eller Flash Registration Tidspunkt for registrering af SMS en Pending Tidspunkt for ønsket afsendelse af SMS en Sent Tidspunkt for faktisk afsendelse af SMS en Message Teksten fra SMS en Giver adgang til at redigere den kontaktperson, der har svaret. Sletter SMS en fra Udbakken. (Sendte SMS kan ikke slettes) Avanceret søgning efter beskeder i Udbakken. Unit Enheden der har modtaget svaret. System Sendt via Webinterface eller Mail2SMS. Status / type Om SMS en er usendt, ventende eller sendt. Number Mobilnr., eller dele haraf, på modtageren. Contact Navn, eller dele haraf, på modtageren. Message Teksten, eller dele heraf, fra SMS en Date from/to Periode hvor i SMS en er sendt Eksporterer status felter til en csv-fil på din lokale PC af de udvalgte SMS er. Der udover vises et status-ikon foran hver SMS: Indikerer at SMS en er ventende eller under afsendelse Indikerer at SMS en er sendt. Indikerer at SMS en ikke er sendt, pga. en fejl. Ved klik på ikonet, kan SMS en forsøges gensendt.

28 36 - Indstillinger CargoCRM-SMS Ved klik på Indstillinger under SMS-GATEWAY kommer man til en side, hvor man kan ændre indstillingerne for afsendelse og modtagelse af SMS. Entydig SMS-Key på 32 tegn, der skal anvendes ved afsendelse af SMS via Mail2SMS. SMS - Key Default country code Return Ved markering i check-boksen, er det muligt at generere en ny kode. Dette bør gøres såfremt der er mistanke om misbrug! Den standard landekode, der tilføjes mobilnr. der ikke starter med +, når SMS afsendes. Angiver hvordan svar på SMS skal behandles: Disabled Svar modtages ikke. Unit Svar sendes til den mailadresse, der er anført under Sender på enhedens kontaktside. address Svar sendes til de(n) anførte mailadresser. Auto reply Returnering af et det autosvar til SMS-afsenderen. Sendes kun når feltet er udfyldt, og der er check-mærke. Kræver ligeledes, at man har sit eget SMS-modem. Indstillingerne gemmes ved at klikke på knappen Save. **BEMÆRK!** Indstillingerne er gældende for ALLE enheder under samme Firma.

Brugervejledning - Hjemmeværnet

Brugervejledning - Hjemmeværnet Brugervejledning - Hjemmeværnet Indhold: 01 CargoCRM Login til CargoCRM 02 CargoCRM Applikationer (Hovedmenu) 03 CargoCRM Min menu (Brugerdefineret menu) 04 CargoCRM Enheder Liste 05 CargoCRM Enheder Tilføj

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har.

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. FaktaNet live! Hjælp Knap menu. Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. Klik her for at åbne FaktaNet live! Søgemodul.

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc.

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Version 190216a Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Administrator modul 2 Administrator modul Facebook opsætning 3 Administrator modul SMS/E-mail søgning adresse søgning 4 SMS 2 WEB 5 SMS på hjemmeside 6 Administrator modul Rapport 7 Administrator

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Vejledning i.

Vejledning i. Vejledning i Denne vejledning hjælper dig trin for trin i gang med Søger du svar på et enkelt spørgsmål, kan du også klikke direkte på følgende overskrifter: 1. OPRET DIN FORBRUGERWEB-KONTO... 2 1.1 Sådan

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside under Login eller på webadressen

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside  under Login eller på webadressen Brugervejledning Version 2.2. August 2012 Hvad er Plan A? Plan A er et elektronisk webbaseret styringsværktøj, der kan samle alle virksomhedens handlingsplaner. Plan A giver nemt og hurtigt overblik over

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

MailSMS Brugervejledning

MailSMS Brugervejledning Generelt: MailSMS Brugervejledning Denne vejledning beskriver installation og anvendelse af programmet DanaLogic MailSMS. Indhold: 1. Programmets virkemåde og anvendelsesområder 2. SMS-gateway hos Wannafind

Læs mere

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18 FORCE Inspect Online Manual 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FORCE Inspect Online Manual... 3 Generelt... 3 Login... 3 Main... 4 Intro sektion... 4 Links sektion... 4 News sektion...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Communicator Manual Version

Communicator Manual Version Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Side 1 af 37 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at komme i gang...

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Version 240216 Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at komme

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Log på Forældrekontakt... 3 Infosiden... 4 Kontakt-lister... 4 Melde Syg / Fri... 5 Beskeder... 5 Aktiviteter... 6 Stamkort... 7 Tilladelser... 7 Læge/medicin...

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Brugervejledning til elever

Brugervejledning til elever Brugervejledning til elever Velkommen til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Denne vejledning... 2 2 Rediger profil... 2 2.1 Sådan redigerer du din personlige profil... 3 2.2 Synlighed (over for

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Brugervejledning til MASCOT SmartStore Ver02

Brugervejledning til MASCOT SmartStore Ver02 Brugervejledning til MASCOT SmartStore Ver02 Medarbejder jo [Vælg datoen] Indhold Introduktion til MASCOT SmartStore... 3 Ordforklaring:... 3 Adgangskode... 3 Administrator... 3 Brugernummer... 3 Frigiv

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

AtZNeT. Vejledning til opsætning af mailkonti på AtZNeT webhotel for almindelige brugere. ApS

AtZNeT. Vejledning til opsætning af mailkonti på AtZNeT webhotel for almindelige brugere. ApS AtZNeT ApS Lystrupvej 21B 8240 Risskov Tlf. 87415034 Fax 87419779 www.atznet.dk info@atznet.dk Vejledning til opsætning af mailkonti på AtZNeT webhotel for almindelige brugere Sådan laver du ændringer

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Vejledning til Mboard

Vejledning til Mboard Vejledning til Mboard Mobiltelefonen er uden overdrivelse den mest udbredte og fremadstormende teknologi. De fleste telefoner kan i dag håndtere mail, video, musik, radio, GPS og gå på internettet. - og

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk Administrator manual INDHOLD 1. Registration Overblik Dashboard Medarbejder 2. Opret ny medarbejder Navn og oplysninger Legitimation Rediger / slet medarbejder 3. Opret ny kunder Navn og oplysninger Legitimation

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Instruktion til Ungdomsskoleweb

Instruktion til Ungdomsskoleweb Instruktion til Ungdomsskoleweb SMS modul Version 1.02 2 Indholdsfortegnelse SMS-MODUL... 4 VÆLG HOLD... 4 Send SMS til hold... 5 SEND SMS TIL ALLE HOLDELEVER (NYT I VERSION 1.02)... 6 Administrere SMS

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Åbningsskærm

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

E-mail. Outlook. Outlook.com

E-mail. Outlook. Outlook.com E-mail Outlook Outlook.com Indhold e-mail elektronisk post... 3 e-mail adresse... 3 Opstart af Microsoft Outlook.com... 4 Skærmbilledet i Outlook... 5 Arbejd med e-mail... 6 Sende e-mail... 7 Modtage og

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Logge på Forældrekontakt:... 3 Infosiden... 4 Beskeder... 5 Påmindelser... 6 Aktiviteter... 11 Stamkort... 11 Tilladelser... 12 Læge/medicin... 12 2 Logge på Forældrekontakt:

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-07-2017. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1 Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04

Læs mere

Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision.

Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision. SMS beskeder til kunder Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision. SMS beskeder kan med denne løsning, afsendes fra: Salgsordre Maskinsalgsordre

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED 1 DIGITALE UDDANNELSESAFTALER Digitale uddannelsesaftaler giver flere fordele og muligheder: Skolen kan let hjælpe virksomheder med at udfylde dele

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes.

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Denne brugervejledning er skrevet til personer, som har rollen [Admin] i denne SMS database. Administrator 3 Opret Admin setup 4 Oversigten: Alle Brugerprofiler

Læs mere

Hjælp til MV-ID Administration

Hjælp til MV-ID Administration Hjælp til MV-ID Administration - til brugere af MV-Login Mikro Værkstedet A/S Dokumentversion: 20131002A 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Aktivér MV-Login administratorkontoen... 4 Kapitel

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder se sine lønsedler 12 måneder tilbage i tid, samt registrere timer, kørsel og fravær, hvis virksomheden har åbnet op for

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Nyhedsbreve. Sitecore Foundry januar Version 1.1

Nyhedsbreve. Sitecore Foundry januar Version 1.1 12. januar 2015 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opret en side til tilmelding

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning Herunder finder du en introduktion til de forskellige funktioner i administrationsmodulet til dit Nfoo Concept Digital Skiltning INDHOLD LOGIN OG INDSTIL SPROG...

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer

Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer Indhold Ændringslog:... 2 Introduktion... 3 Kontrolpanel... 3 Føderationsdata... 4 Hvordan ændrer jeg information om

Læs mere

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man som forening har mulighed for at indsætte arrangementer og nyheder på portalen

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag.

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag. Kom godt igang med job: Jobmodulet er bygget op omkring sager og jobkort dvs. man starter, med at oprette et jobkort og derefter opretter man et job under sagen, som man så tildeler til en bruger/udfører.

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2016 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.1 (FEB 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 SKAT kørselssatser...5 Opret ny bruger...

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Emply Hire. Nyt projekt. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015

Emply Hire. Nyt projekt. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 Emply Hire Nyt projekt Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 1 Denne brugermanual tager udgangspunkt i, hvordan du som rekrutteringsansvarlig/projektleder har mulighed for at oprette et nyt

Læs mere

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for Grupper til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges når en gruppe skal

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere