Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest"

Transkript

1 Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28

2 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro...4 Registrering af ambulant besøg på Ortopædkirurgisk Afdeling O...5 Registrering af telefonkonsultation uden eksisterende ambulant periode...8 Registrering af telefonkonsultation med eksisterende ambulant periode...11 Tilsyn på andre afdelinger af ortopædkirurgisk læge...13 Hvordan gør man, når en patient allerede har et ambulant forløb i det gamle PAS og skal ses første gang efter indførelsen af MIDT-EPJ?...14 Udlændinge Erstatnings CPR-nummer...15 Fletning af konstrueret CPR-nummer og det rigtige CPR-nummer...16 Oprydning i resultater uden kontekst...19 Oprydning i kladder...21 Valideringsfejl...22 Aktionsdiagnose mangler...22 Manglende henvisningsmåde...23 Validering af perioden til indberetning...25 Sådan henvises patienten til Dagkirurgisk Enhed...26 Ændring af planlagt bookingaftale...28 Side 2 af 28

3 Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse Afslut patient: Anvendes når patienten afsluttes til egen læge eller andet sygehus. 1: Afsluttet til egen læge 8: Død F: Overflyttet til andet sygehus K: Anvendes når patienten skal komme til ambulant kontrol i andet end eget ambulatorium samt når en patient skal komme til planlagt genindlæggelse i egen afdeling til fornyet undersøgelse/behandling L: Anvendes når en patient er afsluttet i eget regi men er henvist og skal indkaldes til undersøgelse/behandling i anden afdeling. Afslut til eget ambulatorium: Anvendes når patienten skal komme til planlagt opfølgning i eget ambulatorium. Overflyt patient: Anvendes når patienten flyttes mellem afdelinger inden for Hospitalsenheden Vest. Skift opholdsadresse: Anvendes når patienten flyttes mellem sengeafsnit inden for eget speciale samt intensive senge på samme matrikel. Side 3 af 28

4 Akut indlæggelse Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Log på Ortopædkirurgisk sengeafsnit - HEV OSHO Indlæg patienten på Ortopædkirurgiske Senge Holstebro HEV med Ortopædkirurgisk sengeafsnit HEV som opholdsadresse: Patienten kan kun have én indlæggelse, men kan have flere opholdsadresser under denne indlæggelse f.eks. hvis Ortopædkirurgisk sengeafsnit låner en seng på et andet afsnit. Bliver patienten overflyttet til Intensiv Holstebro er det også opholdsadressen, der ændres. Hvis patienten overflyttes til Regionshospitalet Herning overflyttes patienten til den nye afdeling med afdelingens afsnit som opholdsadresse. Side 4 af 28

5 Registrering af ambulant besøg på Ortopædkirurgisk Afdeling O Eksempel: En nyopereret patient kommer til infektionskontrol i afdelingen. Log på Ortopædkirurgisk sengeafsnit - HEV OSHO Vælg relevant kontekst og tryk OK. Hvis der ikke er relevant kontakt markeres linjen med Der skal ikke vælges en kontakt og tryk OK. Vælg Registrer ambulant besøg : Hvis EPJ spørger om du ønsker at oprette en ny ambulant periode vælges Ja. Dette sker kun hvis der ikke er valgt en relevant kontakt. Side 5 af 28

6 Stamafdeling ændres til Ortopædkirurgisk Ambulatorium. Husk også tidsangivelse for besøg start og besøg slut samt henvisningsmåde. Startdato, Henvist fra og Henvisningsmåde skal kun udfyldes hvis der ikke er valgt en kontakt. Foretag relevant dokumentation. Klik på ikonet Aktuelle periode. I denne dialogboks skal patientens A- og evt. B-diagnose registreres. I drop-down ud for Søg og tilføj fremkommer de diagnoser, der er på denne patient. Den rette A- diagnose vælges først, og herefter evt. B-diagnoser. Side 6 af 28

7 Hvis man forventer der skal være flere kontakter gøres ikke mere. Såfremt der ikke forventes flere kontakter, skal den ambulante periode afsluttes. Tryk nederst på Afslut patient. I dialogboksen vælges afslutningsmåde. Tryk OK. Side 7 af 28

8 Registrering af telefonkonsultation uden eksisterende ambulant periode Først tjekkes om der findes eksisterende ambulant periode ved at klikke på Er der ikke relevant kontekst at vælge, markeres Der skal ikke vælges en kontakt og klik OK I øverste ikon-linje klikkes på Opret ambulant periode. Der åbnes en dialogboks, som udfyldes med starttidspunkt og Ortopædkirurgisk Ambulatorium som stamafdeling. Vælg relevant henvisningsmåde. Tryk OK. Patientens kontekst bliver nu ambulant. Dokumenter via standardplanen ORT Telefonkonsultation. Så snart der er dokumenteret og klikket OK bliver koden også indberettet. Side 8 af 28

9 Der skrives evt. overskrift i beskrivelsesfeltet. Det reelle notat skrives i journalnotat, konklusion og plan. Hvis man forventer der skal være flere telefonkonsultationer, eller hvis man tror patienten skal komme i ambulatoriet gøres ikke mere. Såfremt der ikke forventes flere kontakter, skal den ambulante periode afsluttes. Klik på ikonet Aktuelle periode. I denne dialogboks skal patientens A- og evt. B-diagnose registreres. I drop-down ud for Søg og tilføj fremkommer de diagnoser, der er på denne patient. Den rette A- diagnose vælges først, og herefter evt. B-diagnoser. Til sidst trykkes nederst på Afslut patient. I dialogboksen vælges afslutningsmåde. Tryk OK. Side 9 af 28

10 Side 10 af 28

11 Registrering af telefonkonsultation med eksisterende ambulant periode Vælg relevant kontekst og tryk OK. Patientens kontekst bliver nu ambulant. Dokumenter via standardplanen ORT Telefonkonsultation. Så snart der er dokumenteret og klikket OK bliver koden også indberettet. Der skrives evt. overskrift i beskrivelsesfeltet. Det reelle notat skrives i journalnotat, konklusion og plan. Hvis man forventer der skal være flere telefonkonsultationer, eller hvis man tror patienten skal komme i ambulatoriet, gøres ikke mere. Side 11 af 28

12 Såfremt der ikke forventes flere kontakter, skal den ambulante periode afsluttes. Klik på ikonet Aktuelle periode. I denne dialogboks skal patientens A- og evt. B-diagnose registreres. I drop-down ud for Søg og tilføj fremkommer de diagnoser, der er på denne patient. Den rette A- diagnose vælges først, og herefter evt. B-diagnoser. Til sidst trykkes nederst på Afslut patient. I dialogboksen vælges afslutningsmåde. Tryk OK. Side 12 af 28

13 Tilsyn på andre afdelinger af ortopædkirurgisk læge Eksempel: Ortopædkirurgisk læge går tilsyn på patient indlagt på Medicinsk Senge Log på egen afdeling og vælg patientens indlæggelseskontekst. Ortopædkirurgisk sekretær henter standardplanen ORT Tilsyn fra afdelingens bibliotek. Skriv tilsynet under resultater husk registreringsassistent eller ændre tidspunkt og navnet på lægen, der har dikteret. Klik på knappen med de 3 prikker for at vælge et andet navn Tilsynet indberettes, når der er klikket OK. Side 13 af 28

14 Hvordan gør man, når en patient allerede har et ambulant forløb i det gamle PAS og skal ses første gang efter indførelsen af MIDT-EPJ? Patientens aftale findes i den relevante afviklingsliste. Patientens status ændres fra Afventes til Mødt herved registreres et ambulant besøg. Dokumenter det der skal dokumenteres i resultater. Gå til patientens periodeoversigt under planlægning. Klik på teksten Kontektsløse planlagte aktiviteter Højreklik på den planlagte aktivitet under type i detaljefeltet og vælg Flyt planlagt aktivitet. I dialogboksen der fremkommer vælges det ambulante forløb, den planlagte aftale hører til, og der trykkes på Ok Klik på ikonet Aktuelle periode. I denne dialogboks skal patientens A- og evt. B-diagnose registreres. I drop-down ud for Søg og tilføj fremkommer de diagnoser, der er på denne patient. Den rette A- diagnose vælges først, og herefter evt. B-diagnoser. Desuden vælges Henvist af og Henvisningsmåde : Side 14 af 28

15 Udlændinge Erstatnings CPR-nummer Midt-EPJ kræver et CPR-nummer for at kunne registrere en patient. I nogle tilfælde har vi ikke et CPR-nummer; det kan være på udenlandske patienter. Oprettelse af erstatnings CPR-nummer: Skriv fødselsdag (dato, måned og helt årstal) Udfyld som minimum fornavn, efternavn og kommunekode/landekode Patient er nu oprettet i MIDT-EPJ. HUSK at tage kopi af blå sygesikringskort eller andet ID, samt at patienten skal udfylde Oplysningsskema for udenlandske patienter. Side 15 af 28

16 Fletning af konstrueret CPR-nummer og det rigtige CPRnummer Der oprettes konstrueret CPR-nr. på uidentificerede patienter og katastrofe patienter. Disse patienter har et CPR-nr. Når dette CPR-nr. kendes, skal det flettes med det konstrueret CPR-nr. Dette gøres på følgende måde: Stå i patienten med det konstruerede CPR-nr. Gå i Funktioner Specielle funktioner Udskrift erstatningspersonnr. Dette billede kommer frem. Patientens korrekte CPR-nr. indtastes og det konstruerede CPR-nr. flettes sammen med patientens korrekte CPR-nr. (Kan ikke vises her, da der ikke må indtastes et korrekt CPR-nr.). Side 16 af 28

17 Oprydning af planlagte aktiviteter uden kontekst Planlagte aktiviteter uden kontekst er en fejl der opstår, hvis man ikke har patientens relevante kontekst valgt (aktuelle periode), når man booker en ny tid til patienten. Hvis ikke man kobler patientens booking til en periode, vil det, der bliver dokumenteret i den SFI, der dannes via bookingopgaven, komme til at ligge som resultater uden kontekst, og der vil således ikke blive indberettet korrekt til LPR samt DRG-afregning. I forbindelse med udrulning af EPJ er der overført en del allerede bookede aftaler disse ligger som planlagte aktiviteter uden kontekst og skal kobles på et forløb, når patienten møder til den planlagte aftale. Eventuelle planlagte aktiviteter uden kontekst findes på organisatorisk niveau under Patientadministrative opgaver : Højreklik på en patient og vælg Gå til periodeoversigt : Side 17 af 28

18 Klik på teksten Kontektsløse planlagte aktiviteter Højreklik på den planlagte aktivitet under type i detaljefeltet og vælg Flyt planlagt aktivitet. I dialogboksen der fremkommer vælges det ambulante forløb, den planlagte aftale hører til, og der trykkes på Ok Side 18 af 28

19 Oprydning i resultater uden kontekst Resultater uden kontekst bliver ikke indberettet til LPR samt DRG-afregning, hvorfor det er særdeles vigtigt jævnligt at kontrollere, om afdelingen/afsnittet har resultater uden kontekst. Resultater uden kontekst opstår fordi der dokumenteres uden der er valgt et forløb som kontekst. Eventuelle kontekstløse resultater findes på organisatorisk niveau under Patientadministrative opgaver : Oprydning i resultater uden kontekst gøres således: Dobbeltklik på patienten for at komme til patientens resultater uden kontekst: Højreklik på aktiviteten og vælg Tilknyt kontekst : Side 19 af 28

20 Marker den relevante kontekst og tryk Ok : Dette gentages for alle kontektsløse resultater. Hvis der ikke kan vælges en periode, skal man undersøge, om der skal oprettes en periode resultatet kan blive knyttet til, eller om der er dokumenteret på forkert tidspunkt. Side 20 af 28

21 Oprydning i kladder Kladder bliver ikke indberettet til LPR samt DRG-afregning, hvorfor det er særdeles vigtigt jævnligt at kontrollere, om afdelingen/afsnittet har kladder liggende. Kladder opstår fordi man i forbindelse med dokumentationen gemmer som kladde. Afdelingens kladder kan findes ved at gå på organisatorisk niveau, Patientadministrative opgaver og fanebladet: Oversigt over kladder. Når dokumentationen ikke længere skal være en kladde, markerer man kladden, højreklikker, vælger Gå til resultater, og man kommer til resultatoversigt. Her vælger man først rette kontekst. Kladde-dokumentet vil være markeret. Man åbner kladden (dobbeltklikke eller højreklik og vælg Rediger resultat). Man færdiggør dokumentationen og vælger OK. Side 21 af 28

22 Valideringsfejl På organisatorisk niveau under patientadministrative opgaver kan man se blandt andet valideringsfejl. Disse fejl skal man normalt rydde op med jævne mellemrum, da der sker en ukorrekt indberetning til LPR på disse patientforløb. Typiske valideringsfejl Aktionsdiagnose mangler Denne fejl opstår hvis man ikke får sat diagnose på forløbet: Side 22 af 28

23 det gælder både indlæggelsesforløb og ambulante forløb. Der skal altså altid sættes diagnose på forløbet uanset om patienten er afsluttet eller ej. Når man forsøger at sende epikrise enten på det ambulante forløb eller efter indlæggelse bliver man gjort opmærksom på, at aktionsdiagnose mangler. Manglende henvisningsmåde Denne valideringsfejl er opstået idet man har startet ambulant forløb via bookingmodulets afviklingsliste uden at angive hvor patienten kommer fra, eksempelvis eget gamle 6501 eller 6502 ambulatorium. Aftalen er konverteret fra det gamle bookingmodul til det nye bookingmodul og er derfor ikke koblet til en henvisning er altså kun for ambulante besøg med tidligere åbent forløb i det gamle PAS-system. Denne fejl rettes på samme måde som Aktionsdiagnose mangler nemlig under Aktuelle periode : Side 23 af 28

24 Ligesom valideringsfejlen Aktionsdiagnose mangler bliver man også gjort opmærksom på Manglende henvisningsmåde når man forsøger at sende epikrise. Side 24 af 28

25 Validering af perioden til indberetning Man bør validere perioden til indberetning - eksempelvis hver gang man har registreret et besøg, en operation eller en udskrivelse og hvis der fremkommer fejl, naturligvis rette disse. Side 25 af 28

26 Sådan henvises patienten til Dagkirurgisk Enhed I forbindelse med at patienten henvises til operation i Dagkirurgisk Enhed skal aktiviteten Indikation for planlagt operation/undersøgelse altid udfyldes før anæstesiologisk tilsyn kan foretages og operationen kan bookes. Når aktiviteten er udfyldt skal den udskrives på følgende måde: Højreklik på resultatet og vælg Korrespondancebrev : Herved kopieres teksten automatisk over til et dokument der kan printes ud ved at klikke på knappen Print : Side 26 af 28

27 Korrekt printer vælges og klik OK : Billedet lukkes til sidst ved at klikke på krydset i øverste højre hjørne: Vælg Nej til at gemme: Det printede dokument gives med patienten til Dagkirurgisk Enhed eller sendes i en intern kuvert til DKE efter vanlig procedure. Side 27 af 28

28 Ændring af planlagt bookingaftale Vælg rette kontekst Gå til patientens periodeoversigt under planlægning Marker bookingaftalen, højreklik, vælg rediger Bookingaftalen åbner sig, og man kan foretage sin ændring eksempelvis flytning af tiden. Skal bookingaftalen aflyses, har patienten meldt afbud eller er patienten udeblevet vælges Aflyst. Herefter årsagsregistreres: Side 28 af 28

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest - anvendes kun i afdelinger der kører fuld drift af MIDT-EPJ (Anæstesiologisk Afdeling 1. udgave) generelle problemstillinger Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Ny ordstyrer på SkoleKom

Ny ordstyrer på SkoleKom Ny ordstyrer på SkoleKom 1 Velkommen Alt indhold på SkoleKom er drevet af brugerne. Forum for brugernes dialog og samarbejde er konferencerne. Der er forskellige typer af konferencer, men fælles for dem

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider version 1, d. 21.04.2010 Indhold Generer breve fra skolens sider på EfterUddannelse.dk... 1 Eksempler på skabeloner... 2 Skolens dokument- og skabelonarkiv...

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

første følgende måde: på Hjælp ikonet 2. Klik 3. Klik 15.12.09

første følgende måde: på Hjælp ikonet 2. Klik 3. Klik 15.12.09 1 Den første gangg du logger på PURE I programmet PURE har du mulighed for at inddatere egen videnproduktion og at oprette en profil. Den første gang, du logger på skal du træffe en række valg. Når du

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside.

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Først skal du åbne Windows Internet Explorer da dette program kan køre gruppen hjemmeside 100 %, du skal kigge ind på www.spejdernet.dk/jerslev

Læs mere

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk?

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Elevnavn: Kontaktlærer: Dette skema skal hjælpe dig med at få overblik over, om du kan alt det i elevplan, som er nødvendigt for, at elevplan kan være et godt

Læs mere

Frivillignet Intra kom godt i gang. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra.

Frivillignet Intra kom godt i gang. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra. Få et kodeord og log ind Adgang til Intra kræver et kodeord. For at få det, skal du være oprettet i Intra, og have oplyst

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

Næsgaard MOBILE Tid. Næsgaard MOBILE Tid. Login. Registrering

Næsgaard MOBILE Tid. Næsgaard MOBILE Tid. Login. Registrering Næsgaard MOBILE Tid Generelt Næsgaard MOBILE Tid er et tillægsmodul og skal anvendes sammen med modulet Næsgaard MARK Online i PC programmet. Næsgaard MOBILE Tid kan anvendes separat eller sammen med Næsgaard

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] [jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] Opret jobagent Hvad er en jobagent En jobagent gemmer information om den type job, du søger efter, når du er inde i menuen under 'Find job'. En jobagent gør

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere