STRESSEN VOKSER, DET ER ET PERSONLIGT PROBLEM MENER DAGBLADENE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRESSEN VOKSER, DET ER ET PERSONLIGT PROBLEM MENER DAGBLADENE"

Transkript

1 Støj er noget møg - ikke kun for hørelsen Et godt arbejdsmiljø kan både mærkes og måles Skal det nu være morsomt at arbejde! - Humor i dagligdagen STRESSEN VOKSER, DET ER ET PERSONLIGT PROBLEM MENER DAGBLADENE 1

2 INDHOLD BAR arbejdsmiljø Grafisk BARometer er første nummer af et nyt magasin om arbejdsmiljø i den grafiske branche. Det udgives af Grafiske BAR (Det Grafiske Branchearbejdsmiljøråd). Ordet Barometer kommer af det græske baros som betyder tyngde, vægt. Nogle lægger vægt på arbejdsmiljø, andre føler det er en byrde. Vi mener, at arbejdsmiljø skal have samme vægt, som andre vigtige forhold i virksomheden. Et barometer er også et instrument, som udmåler trykket i atmosfæren. Overført til arbejdsmiljø giver barometret et billede af, hvordan det står til. Er trykket lavt på barometret er det tegn på dårlig trivsel på arbejdspladsen og sygefravær. Svinger trykket lidt op, svarer det til, at arbejdsmiljøet står på ustadigt og foranderligt. Men det er først, når der gøres en systematisk indsats for arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøledelse, at trykket ryger helt i top og barometret står på smukt Kort fortalt Arbejdstilsynet starter screening af grafiske virksomheder den 1. januar Virksomheder der ikke har styr på APV en (arbejdspladsvurderingen) får pålagt tilsyn. Bevis på arbejdsmiljøet En aktiv indsats for arbejdsmiljøet hos Kailow Graphic har givet bonus i form af et certifikat på det gode arbejdsmiljø. Det er til glæde for alle, siger man i virksomheden. Ikke kun for sjov Humor fungerer som en trykudligner og der skal mere humor ind i virksomhederne. Det er godt for arbejdsmiljøet, mener direktøren bag Gudskelov Det Er Mandag Nej - pyt hjælp Stressen stiger på de danske arbejdspladser, alligevel forebygger man sjældent i virksomhederne. Flere bladhuse mener nemlig, at stress er et individuelt problem. Støj er noget møg Hørenedsættelse er ikke den eneste risiko ved støj på arbejdspladsen. Derfor sætter den europæiske arbejdsmiljøuge spot på støj. I design og trykkerivirksomheden Datagraf ved man, at støj påvirker trivslen. Mellem himmel og jord En blandet landhandel om bøger, skærmarbejde, fakta fra arbejdslivet og læserkommentarer. 2

3 SYNSPUNKT Der er noget at tage fat på Formand for Grafisk BAR Carsten Bøg, Grafisk Arbejdsgiverforening og næstformand Mogens Nies, HK/privat, om det ny magasin og arbejdsmiljø anno Carsten Bøg Er der ikke en interessekonflikt mellem at arbejdstagere og arbejdsgivere går sammen om at udgive et magasin om arbejdsmiljø? Carsten Bøg: Nej, for arbejdsmiljø er noget alle både arbejdsgivere og arbejdstagere ønsker skal være godt. Det er mere måden, vi løser udfordringerne på, som kan variere. Men det ændrer ikke på, at vi sagtens kan forene vore interesser i et magasin. Arbejdsmiljø, hvad er det? Mogens Nies: Arbejdsmiljø er jo uendeligt mange ting. Dels er der det fysiske arbejdsmiljø, som blandt andet handler om alt fra støj, kemi, ergonomi, løft til gentagende ensidigt arbejde. Dels er der det psykiske arbejdsmiljø, som i disse år er et stigende problem. Vi mener, der er masser at tage fat på, når man beskæftiger sig med arbejdsmiljøområdet. Hvad forventer I af Grafisk BARometer? Carsten Bøg: Vi oplever en stor interesse for arbejdsmiljø, både det fysiske og psykiske. Der er dog behov for en løbende opmærksomhed på arbejdsmiljøområdet. Det sikrer udvikling og forebyggelse. Grafisk BARometer er blot en ny måde at formidle arbejdsmiljø på. Mogens Nies Hvorfor overhovedet udgive et magasin om arbejdsmiljø? Mogens Nies: Magasinet vil fungere som et talerør for både arbejdsgivere og arbejdstagere. Det er nyt og anderledes. Der er vores hensigt, at den redaktionelle linie sætter fokus på de udfordringer, som ligger på arbejdsmiljøområdet og ind imellem også lægger op til debat. Hvordan går det med arbejdsmiljøet anno 2005? Carsten Bøg: Selvom de danske grafiske virksomheder generelt gør det udmærket, når det kommer til arbejdsmiljø, har mange stadig en opfattelse af arbejdsmiljøet, som noget besværligt der ligger ud over dagligdagens gøremål. Det betyder, at arbejdsmiljøarbejdet går hen og bliver en byrde frem for noget, der bare er integreret i hverdagen. Det giver de færeste overraskelser, når fx. Arbejdstilsynet kommer på besøg. Og det lønner sig i mere end en forstand, hvad angår ulykker, skader, sygdom osv. Udgiver: Grafisk BAR - Studiestræde 3, 2 sal København K - Telefon: Redaktion: Carsten Bøg (Ansvarshavende) - Redaktør: Jeanette Stenild - Design: Michael Svendsen - Illustrationer: Gitte Skov, Gitte Tranholm Christensen og Annette Carlsen - Fotos: Thomas Busk - Tryk: Svendborg Tryk - Oplag: Udgivelse: Nr. 1, 2005, 1. årgang Forsideillustration er lavet af Gitte Skov Magasinet er Svanemærket 3

4 KORT FORTALT Ny lov fjerner ansvar fra arbejdsgivere Mens beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen fremlagde sit lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven for Folketinget den 6. oktober, løb arbejdsgivere stadig rundt med ansvaret for, at sikkerhedsforanstaltningerne blev overholdt i virksomhederne. Men står det til Hjort Frederiksen er det snart slut. Ministerens lovforslag lægger op til, at ansatte, som forsætligt eller ved grov uagtsomhed overtræder arbejdsmiljølovgivningen, kan straffes. Det vil stadig være arbejdsgiveren, som er hovedansvarlig for virksomheders arbejdsmiljø, men kan det dokumenteres, at der er gjort alt for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø, vil der ikke længere tikke en bøde ind, hvis en medarbejder til trods overtræder reglerne. Læs mere om lovforslaget og den videre behandling i Folketinget på www. bm.dk under fanen tal og love. Tal Jer ud af konflikten Der er ikke noget, som en god snak ikke kan klare. Det gælder også, når det drejer sig om konflikter på arbejdspladsen. De gamle uoverensstemmelser skyldes nemlig tit, at man ikke snakker om problemerne. Konfliktmægler Susan Kristiansen anbefale er, at man opbygger en konfliktkultur, som virker forebyggende og sikrer mod, at man kommer helt derud, hvor al dialog ophører. Man skal tale ordentligt sammen og turde tage konfrontationen. Desværre griber mange til de mere traditionelle løsninger, som arbejdsskift eller omplacering i en anden afdeling. Det fjerner jo ikke den gamle konflikt og risikerer blot, at den følger med, siger Susan Kristiansen. 4

5 Ansigtsløftning til gammel dame Selvom både den originale Heidelberg vingeautomat og Heidelberg cylinderen går langt tilbage i trykkerihistorien, bruges de stadig på flere trykkerier. Skærpede krav til maskinsikkerhed gør dog, at de gamle damer populært sagt skal have en ansigtsløftning. Maskinerne skal indkapsles og have en række afskærmninger, der sikrer mod ulykker. På Grafisk BARs hjemmeside ligger vejledninger til indkapsling og sikring af begge maskiner. Se under fanen publikationer. Mindre ensidigt arbejde forøger produktiviteten Man kan helt fjerne eller reducere EGA (red.: ensidigt gentaget arbejde), hvis der bliver gjort en systematisk indsats. Og oven i købet får virksomhederne en effektiviseringsgevinst. Det mener Jens Jensen, direktør i Arbejdstilsynet. Hans tro på, at det lader sig gøre med mindre EGA i virksomhederne, stammer fra et pilotprojekt Arbejdstilsynet har lavet blandt 129 virksomheder. Over halvdelen af de virksomheder, som aktivt gjorde en indsats mod EGA, oplevede en forøget produktivitet, bedre produktkvalitet og større driftssikkerhed, når medarbejderne fik mere varierede arbejdsfunktioner. Men direktøren i Arbejdstilsynet er ikke helt tilfreds. Han mener, at der stadig er behov for en indsats på området. Vores pilotprojekt viser desværre også, at mange virksomheder ikke lykkedes med reduktion af EGA-belastningen. EGA er et vigtigt og komplekst arbejdsmiljøproblem, som kræver en fælles indsats, konstaterer Jens Jensen. Screening fra 1. jan hvor er APV en? APV står hverken for arbejde på vilkår eller Anders parkerer volvoen. En APV - eller en arbejdspladsvurdering, som det ganske enkelt står for - er til gengæld en af væsentligste ting at have styr på, inden Arbejdstilsynet fra 1. januar begynder screening af virksomheder i den grafiske branche. Sagt på en anden måde, hvis virksomheden ikke har en APV med handlingsplan, vil den straks få pålagt et tilpasset tilsyn. Har man ikke nogle ansatte, slipper man for at lave en arbejdspladsvurdering. Arbejdspladsvurderingen bruges som pejlemærke for, hvordan arbejdsmiljøforhold påvirker de ansatte og hvor man som virksomheden bør sætte ind. For dem som ikke allerede har tjek på alt om APV en, er der mere vejledning og inspiration på Grafisk BAR s hjemmeside. Se dk klik på fanen APV. På Arbejdstilsynets hjemmeside er det også muligt, at få fat i en arbejdsmiljøvejviser, der oplyser om branchens vigtigste problemer. 5

6 Mogens Kailow, som selv er trykker, ved arbejdsmiljø er en udfordring. CERTIFIKAT PÅ ARBEJDS Selvom det ikke er noget man ser med det blotte øje har trykkerivirksomheden Kailow Graphic certifi kat på arbejdsmiljøet. Men certifi ceringen er i virkeligheden blot den fysiske dokumentation på, at arbejdsmiljø ikke opfattes som et krav, men noget man prioriterer højt. Der står ikke en vase med solsikker i receptionen hos Kailow Graphics. Kaffestuen er sparsomt indrettet med lyse vægge, et par runde borde og hvide køkkenelementer. Og mens kaffen indtages, kigger man gennem en stor glasrude ud over kontorlandskabet. Vinduernes placering højt oppe på væggene får dagens lys til at sive ned oppefra. I små grupperinger sidder medarbejderne foran computerskærmene ved de lyse træborde. På stilheden fornemmer man, at hver enkelt er i gang med dagens tørn. I trykkeriet er det modsat. Larm er udtryk for travlhed. Mens trykkerne står ved siden af de larmende maskiner og sikrer papirets vej gennem systemet, sørger prepress folkene for, at de nye produktioner bliver klar til næste ordrebehandling. Der er med andre ord ikke noget særligt iøjefaldende, når man bevæger sig rundt i Kailow Graphic i Rødovre. På overfladen ligner virksomheden så mange andre i den grafiske branche. Men som ordsproget siger skal man ikke skue hunden på hårene, og det gælder også her. Som en af de få grafiske virksomheder har Kailow siden 2002 været arbejdsmiljøcertificeret efter den internationale arbejdsmiljøstandard - OHSAS Inden udgangen af 2005 får virksomheden også arbejdsmiljøcertificering efter Dansk Standard, som betyder at man undgår Arbejdstilsynets screening og automatisk tildeles en grøn smiley. 6

7 FAKTA Lidt om arbejdsmiljøcertificering Fra i år kan danske virksomheder få OH- SAS18001 i en dansk udgave. OHSAS18001 er et arbejdsmiljøcertifikat, der viser at virksomheden lever op til en række krav både til ledelsen og omkring gennemførelsen af et grundigt og systematisk arbejdsmiljøarbejde. Som en sidegevinst slipper virksomheden for screening og får en grøn Smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. For at få et certifikat skal en række krav være opfyldt. Først og fremmest må der ikke være væsentlige arbejdsmiljøproblemer. Arbejdspladsvurderingen (APV) skal være særligt grundig og en skriftligt formuleret arbejdsmiljøpolitik skal sikre, at der hele tiden er løbende forbedringer i virksomhedens arbejdsmiljø. Dette kræver en seriøs indsats fra ledelse og medarbejdere og det tager tid at få på plads. De detaljerede regler findes på MILJØET Alt det med certificeringer var egentlig bare en formalitet. Vi arbejder hele tiden med en stor bevidsthed om vores arbejdsmiljø, og da vi fandt ud af, at vi kunne få en certificering, udfyldte vi i princippet blot papirerne, forklarer Iben Kailow, miljøchef i virksomheden og gift ind i Kailow-familien, som kørte den første tryksag for 25 år siden. Mens Svanemærkelicens og ISO miljøcertificering efterhånden er blevet standard for alle moderne trykkerier, er arbejdsmiljøcertificering endnu ikke normen. Certificeringen gives i princippet på basis af virksomheders sikkerhedsforhold, men i Kailow Graphic stopper opfattelsen af arbejdsmiljø ikke ved det. Det vigtigste for os er, at folk kan lide at gå på arbejde. Det har altid været drivkraften for os. Har man ikke lysten, er der noget galt. Derfor skal både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø være i orden, siger Mogens Kailow, direktør og en af de syv stiftere. Nye tider På det tidspunkt Kailows trykkeri blev etableret var arbejdsmiljø noget som de færreste brugte ressourcer på. Støjende maskiner, hvis lyd gik direkte ind i hørecentret, sundhedsskadelige kemikalier, der fandt sin plads i hjernen og tunge løft, som over årene resulterede i bevægelsesproblemer, var hverdagsscenarier ikke kun i Kailow men i hele den grafiske branche. Vi tænkte simpelthen ikke så meget over larmen eller om der var farlige dampe i de væsker, vi brugte. Det var først, da vi begyndte at høre folk fik hjerneskader, at der kom fokus på området. Det er dog især indenfor de sidste ti år, at der er kommet skred i sagerne. Det betyder, at vi i dag er meget strikse med, at reglerne bliver overholdt, siger Mogens Kailow. I trykkeriet, hvor Kurt Vanke, sikkerhedsrepræsentant for trykkerne, arbejder, ses det som en positiv udvikling, at der er kommet mere fokus på arbejdsmiljøet. Alle er meget bevidste om, at rammerne betyder meget for en god hverdag. Når der kommer nye ting, som kan hjælpe til at forbedre arbejdsmiljøet, 7

8 Den gamle Heidelberg Cylinder står stadig i sin originale form hos Kailow. får vi det tilbudt. Og den anden vej rundt, hvis medarbejderne har ønsker om noget, plejer det også at lade sig gøre. Jeg har kun oplevet utilfredshed blandt trykkerne én gang og det var på grund af nogle nye sikkerhedssko. Men så blev der straks købt nye ind, siger Kurt Vanke. Hånd om arbejdsmiljøet Når støjen er tæmmet, de sundhedsskadelige væsker erstattet af bedre alternativer, kontormøblerne rettet ind på god ergonomi og man tilstræber en åben dialog medarbejdere og ledelse imellem, så er arbejdsmiljøforbedringer en udfordring. Det mener man i hvert fald i Kailow. Vi prøver at sætte nye mål for arbejdsmiljøet. Det er en svær opgave, fordi vi har været meget aktive for at skabe nogle gode forhold. Men det er vigtigt, at vi bliver ved med det, siger Iben Kailow. Selvom arbejdsmiljø er blevet en implicit del af de fleste virksomheder, er det stadig især det ydre miljø, mange fokuserer på. De fleste bruger eksterne konsulenter, når der er behov og så handler det i høj grad om det ydre arbejdsmiljø, Jeg tror ikke, der er mange indenfor den grafiske branche, som har en ansat til at varetage virksomhedens arbejdsmiljø, hvor det handler både om medarbejdertrivsel og de mere fysiske ting. Det er ikke et fuldtidsjob, men jeg bruger da tid på det hver uge, siger Iben Kailow. Selvom det er svært at måle det psykiske arbejdsmiljø, har Mogens Kailow et pejlemærke om den enkeltes trivsel. Jeg prøver altid at holde øje med, at der ikke er nogen, som føler sig isoleret fra kollegerne. Hvis en person sidder lidt for meget for sig selv, hiver jeg fat i ham. Hos os sidder man ikke for sig selv og læser avis til frokost. Vi blander os på tværs af funktioner og sidder sammen, siger Mogens Kailow. Til glæde for alle Mogens Kailow er overbevist om, at alle har gavn af et godt arbejdsmiljø. Det er et sammenspil mellem en masse faktorer, man bliver nødt til at forholde sig til. Det går fra støj, indretning, kemi, graviditet, arbejdstider til kollegial omgangstone. Arbejdsmiljø virker ind imellem lidt overdrevet, fordi man snakker så meget om det. I virkeligheden er det en del af hverdagen og afgørende for trivslen. Har man ikke et godt arbejdsmiljø, forsvinder folk. Selve arbejdsmiljøcertificeringen har ikke betydet ændringer hos os. Vi har blot puttet tingene ind i vores system og har et naturligt forhold til det. Vi kæmper for at have et ordentlig miljø, ikke for at blive certificeret, siger Mogens Kailow. 8

9 Figur 1: Registrerede fysiske arbejdsulykker i den grafiske branche Kilde: Arbejdstilsynet Trykkerier og udgivervirksomhed Papir og papvarer samt bogbinding DE USYNLIGE SKADER Arbejdsmiljø handler ikke kun om fysiske ting som støj, møg og løft. I de senere år er de psykiske arbejdsmiljøskader begyndt at dukke frem i statistikkerne også i den grafi ske branche. Der skal mere fokus på disse usynlige arbejdsmiljøskader, mener man, i både Arbejdstilsynet, Arbejdsmiljøinstituttet og Arbejdsskadestyrelsen. Det går meget godt i den grafiske branche, hvis man tager statistikkerne for pålydende. Antallet af forstuvninger, knoglebrud, sår- og bløddelsskader er siden 1999 faldet fra 588 til 347, hvilket svarer til et fald på 41%. Til gengæld er tendensen ikke helt så positiv, hvis man ser på de psykiske arbejdsskader i den grafiske branche. På fem år er disse steget med 60%. Der har i de senere år været et større fokus på de psykiske arbejdsrelaterede skader i medierne, organisationerne og hos politikere. Det bevirker, at de psykiske forhold er blevet langt mere synlige for den enkelte arbejdstager. Forandringshastigheden er også blevet større og det lægger et langt højere pres på, at man hele tiden yder en optimal indsats, siger Tage S. Kristensen, professor i Arbejdsmiljøinstituttet. Tage S. Kristensens har i mange år forsket i det psykiske arbejdsmiljø; stress, udbrændthed og arbejdets organisering. Han er overbevist om, at psykiske arbejdsskader i højere grad vil præge statistikkerne fremover. Også selvom det er langt sværere at opgøre psykiske skader end de mere håndgribelige fysiske skader. Psykiske skader opgøres via forskning og overvågning, og det er nogle helt andre metoder, end man bruger ved de traditionelle erhvervssygdomme. Der er dog et problem med det normale arbejdsskadebegreb, fordi det har en negativ indvirkning, hvis man indberetter en arbejdsskade. En anmeldelse i sig selv gør folk mere syge og behand- 9

10 Psykosociale risikofaktorer kan være: Høje krav Tempoarbejde Høje følelsesmæssige krav Krav om skjulte følelser Modsatrettede krav Ringe indflydelse Mobning Seksuel chikane Vold og trusler om vold Ringe kollegial eller ledelsesmæssig støtte og feedback Uoverensstemmelser og konflikter i arbejdet Manglende belønning Manglende mening i arbejdet Mangel for forudsigelighed ved væsentlige ændringer Jobusikkerhed Utilstrækkelig ledelse Manglende udviklingsmuligheder Kilde: Rapporten Fremtidens Arbejdsmiljø lingskrævende, end de nødvendigvis føler sig. Man kan ikke blive rask, hvis al ens tid går med at bevise, at man er syg. Mange vælger ikke at melde eventuelle arbejdsbetingede sygdomme, men prøver at klare dem selv, siger Tage S. Kristensen.. Opgave for fremtiden I april 2005 blev den 163 sider lange rapport Fremtidens arbejdsmiljø udgivet af Arbejdstilsynet i samarbejde med Arbejdsmiljøinstituttet og Arbejdsskadestyrelsen. Konklusionen er klar. De traditionelle risikofaktorer som fx ulykker og støjskader eksisterer stadig, men parallelt med disse, vil der fremover være andre arbejdsmiljøproblemer, som vokser i betydning. Det gælder især de psykosociale risikofaktorer (se boks). Arbejdsmarkedsudviklingen betyder, at der fremover kommer mere pres på det psykiske arbejdsmiljø. Derfor anbefaler vi, at det psykiske arbejdsmiljø bliver et af de centrale emner i fremtidens arbejdsmiljøindsats, siger Anette Lerche, specialkonsulent i Arbejdstilsynets projektgruppe bag Fremtidens arbejdsmiljø. Globaliseringen og den medfølgende internationale konkurrence stiller krav om effektivitet og et toptunet vidensniveau. Dertil kommer, at arbejdet for den enkelte kommer til at fylde mere af døgnet, fordi overgangen mellem fritid og arbejde bliver mere flydende. Flere vil være en del af det grænseløse arbejde, hvor arbejde ikke kun foregår fysisk på arbejdspladsen, men i lige så høj grad hjemmefra. Konsekvensen forventes at vise sig ved et stigende antal psykiske arbejdsskader. Rapporten peger på en række arbejdsmiljøproblemer, som alle har betydning for sikkerhed og sundhed i fremtidens erhvervsliv. Det psykiske arbejdsmiljø er en af dem, vi kan se. Hvilke prioriteter som beskæftigelsesministeren vælger at sætte fokus på frem til 2010, ved vi ikke, siger Anette Lerche. 10

11 HUMOR FOR ALVOR Nogle synes måske ikke, at der er meget at grine af på arbejdet. Martin Erichsen har det omvendt. Men han lever også af humoren, og ikke nok med det, han prøver også at få andre til at forstå alvoren bag den humoristiske sans. Selvom hans firma reklamerer med kontorer i både London og New York, er Martin Erichsen stort set et one man show med en kalender fyldt med kursusaftaler for store danske virksomheder. Med temaer som fri latter, peptalk, vedvarende latter og lær at gå på glødende kul får Martin Erichsen medarbejdere og ledelse til - i det gode arbejdsmiljøs tegn, at stille op til fælles firmaarrangementer. For Martin Erichsen tror fast på, at humor påvirker arbejdsmiljøet i en positiv retning. Vi stiller skarpt på Martin Erichsen og det med humoren. 11

12 Hvad kan man bruge humor til i arbejdsregi? Humor kan være en generator til at komme et ønsket sted hen i en jobsituation. Mestrer man humoren kommer man langt i møder, konflikter, med lønforhandling og kollegialt. Humor handler om mod, at man tør intimiteten og sætter sig ud over sig selv. Hvad så hvis man ikke ejer humoristisk sans? Alle mennesker kan være humoristiske. Der er bare nogle, som har taget en beslutning om ikke at bruge humor, som en del af deres liv. Og det er noget helt andet. Hvordan kan du sammenstille humor med mindre stress? Når man bruger humor ses det komiske ofte som et billede i ens bevidsthed. For at få dette billede frem bliver man nødt til at trække sig selv ud af den pressede arbejdssituation, og se på den udefra. Man kan også sige, at humoren er et signal om, hvor man ligger på stressbarometret. Har humor nogen indfl ydelse på arbejdsmiljøet? Helt klart! Humor fungerer som en trykudligner. Det kan få tingene til at være mere gnidningsløse. Som kollega kan man faktisk sige alt til andre, hvis man sikrer sig, at de griner med undervejs. Når du har dine humorkurser, er det så ikke bare en sjov oplevelse et par timer, inden hverdagen vælter tilbage? Nej, det mener jeg ikke. Når jeg er ude i virksomhederne, skaber vi i fællesskab en slags magi - et legende rum, hvor alt er tilladt. Det vigtigste for mig er, at få folk til at slappe af og smide hæmningerne. Det giver en fællesfølelse og eftervirkningerne varer mellem to uger og flere måneder. Skal humor forstås som et mirakelmiddel til at skabe et godt arbejdsmiljø? Jeg tager gerne ud i virksomheder, hvor virksomhedskulturen er helt nede, men det er ikke mig alene, som kan ændre en kultur til noget bedre. Humor er bare ét element blandt mange, der skaber et godt arbejdsmiljø. 12

13 NEJ PYT HJÆLP! Stressen vokser på de danske arbejdspladser. For dem som rammes af stress, handler det om at kunne sige fra. Men stress er ikke et arbejdsmiljøområde de fl este virksomheder forebygger mod. Det gælder også i de store bladhuse, hvor man ikke mener, at problemerne med stress er særligt store. Kalenderen er fyldt, måske lidt for proppet endda. Et par dobbeltaftaler og deadlines træder i vejen for hinanden. Hvad skal man gribe i først? Arbejdsdagen slutter heller ikke efter syv timer i dag. Det sidste må klares, når ungerne er lagt. Alligevel hober bunkerne sig op på bordet. De gør det helt sikkert inde i hovedet, det mærkes på den vedvarende hovedpine. Ferien er lige afviklet, allige- vel føles det som om, det er år siden sidste fridag. Den konstante træthed hænger fast som en lænke om halsen og er blevet en del af hverdagen. Hvis bare det ikke var så svært at falde i søvn om natten. Bliver det nogensinde anderledes? Bare tanken kan få læsset til at vælte og gør det oftere og oftere for mange mennesker. Stress er blevet en del af hverdagen for flere danskere. 44% af alle erhvervsaktive føler sig ofte eller af og til stressede, og mange lever med stress som en del af det daglige virke. Det er blandt andet vilkårene hos dagbladene. Her stortrives den såkaldte deadlinekultur i takt med, at nyhedsstrømmen aldrig stopper. 13

14 De fleste har svært ved at indrømme, de ikke kan klare presset. Når man bukker under for stress er det ofte et udtryk for, at man ikke har kontrol, og den erkendelse kræver ret meget. Stressede mennesker snakker altid om det, de ikke når. Det er tydelige indikatorer på, at der er noget galt. Hvis man har det godt, når man en masse og fortæller gerne om det, siger Marianne Hall Holmboe, psykolog og specialiseret i organisationspsykologi. Hendes erfaringer kommer fra både coaching af enkeltpersoner mod stress og foredrag i en lang række af virksomheder. Blandt virksomheder i porteføljen er Politiken, hvor Marianne Hall Holmboe for et stykke tid siden skulle holde foredrag for medarbejderne om stress, men salen var stort set tom, fordi ingen havde tid til at deltage. Større pres på medarbejderne Dagbladene har i de senere år været ramt af rationaliseringer. Det givet større arbejdsbyrder og højere forventninger til den enkeltes præstationsevne. Færre medarbejdere skal klare at få nyhederne ud i både avisen, Internettet, radio og TV. Arbejdstempoet er blevet skruet op og vi er blevet færre til at klare opgaverne. Det gør helt sikkert, at den enkelte medarbejder føler sig mere presset. Vi har eksempler på folk, som har haft problemer med stress. Vores hjælp består i yde støtte, når skaden er sket. Forebyggende gør vi ikke noget, andet end at prøve at skabe et godt arbejdsklima. I dette ligger blandt andet muligheden for, at den enkelte kan gå til sin nærmeste chef, siger Carsten Juste, ansvarshavende chefredaktør på Jyllands Posten Hos Berlingske Tidende indikerer medarbejderundersøgelser ikke, at stress er et problem. Vi har ikke nogle dokumenterede tal for at folk skulle have stress. Vi beskæftiger os primært med stressproblemer som enkeltsager, hvor vi kan støtte med individuel hjælp. Vi vil tage det op mere generelt i forbindelse med vores APV om psykisk arbejdsmiljø, og hvis der kommer et pres nedefra. Deadline kulturen har altid været der og dem som ikke trives med det, søger ud på magasinerne og til featureafdelingerne på blandt andet radio og tv, forklarer Dorrit Kampmann, personalechef på Berlingske Tidende. Mens man ikke ser et behov for mere fokus på stressforebyggelse hos Berlingske Tidende er holdningen hos konkurrenten lidt anderledes. Vi kan helt klart blive bedre til at håndtere stress ved at fremme informationen og dialogen om det. Vi har altid været lidt sene ude, når det kommer til at formulere diverse politikker på skrift. Jeg 14

15 Hvad er stress? Stress er kroppens reaktion på belastninger, som man ikke kan magte. De fleste gange forsvinder årsagen igen og når ikke at gøre skade. Hvis belastningen er vedvarende opstår en kronisk stressreaktion og det kan medføre sygdom. Stress kan i alvorlige tilfælde udvikle sig som hjertekarsygdomme, smerter i bevægeapparat, dårligt immunforsvar og forværring af kroniske sygdomme, som fx astma, eksem, migræne. synes dog, at vi har en holdning, selvom den ikke er skrevet ned, siger Carsten Juste. Hos både Jyllands Posten og Berlingske Tidende mener man ikke, en stresspolitik er nødvendig. Det mener Pia Ryum, ledende psykolog ved Ålborgs Arbejdsmedicinske Klinik, derimod er en forudsætning for at afhjælpe det stigende stressproblem i virksomhederne. Men hun taler for en trivselspolitik frem for en stresspolitik. Der mangler nogle plus ord, når man snakker om psykisk arbejdsmiljø. Derfor bør virksomheder fokusere meget mere på trivslen end de gør i dag. Har man en trivselspolitik kan det modvirke stressen hos medarbejderne. Det er nemlig ud af trivslen, at man ser, om folk fungerer godt. Jeg tror altid, der vil være stressede perioder for de fleste, men arbejder man med trivslen, modvirker det, at tingene kører for langt ud, siger Pia Ryum. Blandt Pia Ryums patienter er en midaldrende mand fra en grafisk virksomhed. Hans stress har udtrykt sig ved problemer med at sove, for meget mavesyre og indesluttethed. Da han startede her på klinikken, klagede han over fysiske symptomer relateret til natarbejde. Det viste sig dog ret hurtigt, at årsagen til hans problemer var frygten for ikke at slå til på arbejdspladsen, som var midt i en omstillingsproces. Det handlede om manglende trivsel, men han var ikke selv klar over det og slog det hen med andre ting. Desværre ser man ofte den situation, siger Pia Ryum. Forebyggelse eller behandling Skal man afstresses tager det let dobbelt så lang tid, som det gjorde at opbygge stressen. Det er den erfaring Marianne Hall Holmboe har. Stress er ikke bare dårligt Stress deles ofte i to kategorier. Den positive stress, som viser sig ved, at man mærker en tilfredsstillelse og god energi ved gennemførelsen af de konkrete opgaver. Denne form kan man banalt set kalde for travlhed. Modpolen er den negative stress, hvor man mister kontrol over egen situation. Symptomerne på negativ stress er mange og forskelligartede. Men hovedpine, dårligt humør, forvirring, manglende sexlyst, irritabilitet, glemsomhed, dårlig nattesøvn og træthed et nogle af de mest tydelige indikatorer på, at man døjer med stress, hvis man ikke også tager de alvorlige hjertekarsygdomme med, som kan være de mere dramatiske følger. Vi snakker om negativ og positiv stress. Positiv stress er, når man har travlt, men ikke mere end man periodevis kan overskue. Den negative stress er, hvis man ikke har ressourcerne til at klare det hele og tingene begynder at hobe sig op. Man mister overblik og mangler kontrol og fokus over de ting, man laver. I øjeblikket er der en tendens til, at flere og flere oplever den negative stress, siger Pia Ryum, ledende psykolog ved Arbejdsmedicinsk klinik i Ålborg. 15

16 Lider du af stress? På kan du teste om du lider af stress. En enkel test med 15 spørgsmål viser, om der er grund til bekymring. Hvis det tog 6 måneder at opbygge og bukke under for stress, kan det tage et år at komme videre ud af problemet. Første skridt på vejen er, at erkende man har brug for hjælp, så er man i virkeligheden kommet langt. Derefter bliver man nødt til at finde ud af, hvad man selv kan gøre ved situationen, siger hun. Ifølge Marianne Hall Holmboe er et af de store problemer omkring stress, at mange virksomheder først griber ind, når skaden er sket. Der er et beredskab, som kan træde til, hvis folk har behov for psykologhjælp, men de færreste har formuleret en stresspolitik eller gjort sig konkrete tanker om, hvordan man forebygger problemerne. Man fjerner ikke symptomerne, med prøver bare at hele skaden, konstaterer Marianne Hall Holmboe. Stress behøver ikke være beskrivelsen af en livslang situation. Dem som bukker under for problemet skal dog have redskaber til at håndtere stressen, ellers risikerer den at komme igen som en boomerang, når arbejdet genoptages. Vejen ud af stress er meget individuel, men for de fleste hænger det ofte sammen med evnen til at sige stop og uddelegere ansvar. Der er tre ting, som et klogt hoved har sagt hjælper på stress. Nej Pyt Hjælp. Det siger i virkeligheden alt. På det mere konkrete handlingsniveau handler det om, at folk skal håndtere de stressrelaterede situationer på en ny måde. Og man skal huske at motionere. Det er et også et godt middel mod stress, siger Pia Ryum. Hvis du vil vide mere Hvis du er interesseret i mere information om, hvordan man kan udvikle en stresspolitik, eller vil læse mere om stress, har Grafisk BAR udgivet både en stressfabel og en stresshåndbog. Begge dele kan hentes på eller fås ved at kontakte de respektive organisationer i Grafisk BAR. 16

17 10 råd om afstresning 1. lær dine symptomer at kende 2. Find ud af hvad der stresser dig et det familien, arbejde, økonomi, krav til dig selv. Prøv at ændre disse 3. Lad være med at stresse over småting, som du alligevel snart glemmer 4. Undgå at tage sorgerne på forskud. Det sker måske aldrig 5. Acceptér det uundgåelige 6. Hvis du har det dårligt på jobbet, så prøv at have det godt med vennerne og familien. Eller omvendt 7. Tag imod omsorg. Det hjælper at læsse af 8. Vær realistisk med dine mål 9. Få kontrol over livet. Prøv at ændre det som kan ændres, og acceptér det der ikke kan 10. Tænk positiv og værdsæt de gode ting i livet Kilde: For mere information se og andre råd om stress Stresspulsen på redaktionen Lene Sarup, tillidsmand for den redaktionelle medarbejderforening på Fyens Stiftstidende. Jeg møder tit medarbejdere, som føler sig stressede af arbejdspresset og usikkerheden om, hvornår de har gjort deres arbejde godt nok. Stress opfattes som et individuelt problem og ikke som en fælles anliggende for virksomheden. Det kommer aldrig til en samlet udmelding om, at folk kun skal arbejde 37 timer om ugen. Der bliver sagt, at man ikke ønsker folk har overarbejde, men i det ligger lige så meget en holdning om, at man ikke ønsker at betale for overtiden. Der er folk, som er holdt op på grund af stress. Måske er de først blevet sygemeldt, så har de haft et forløb hos en psykolog og til sidst har man fundet en fratrædelsesordning. Der er dem, som kommer tilbage i andre stillinger, men det er langt fra alle. Lars Bo Larsen, tillidsmand for journalisterne på Politiken Der er eksempler på folk, som siger, at de har problemer med stress. Det er vigtigt at skelne mellem den positive og den negative stress. Som journalist lever man med stress i forhold til deadlines. Men det kan ofte fungere som en drivkraft til at gøre et godt stykke arbejde. Der er ingen tvivl om, at mange er stressede på forskellige tidspunkter, men det er først, når det bliver for meget og processen tager magten fra en, at der opstår et problem. Min erfaring er, at det oftest sker, hvis der er flere faktorer både private og i arbejdsmæssige, som ramler sammen. Det er selvfølgelig aldrig let at sige til andre, at man ikke kan klare arbejdet. Jeg har oplevet, at dem som ikke kan overskue presset søger andre veje. Morten Bruun, sikkerhedsrepræsentant og tillidsmand for journalisterne på Ekstra Bladet. I de 5-6 år jeg har været sikkerhedsrepræsentant er der blevet gennemført to arbejdspladsvurderinger (APV) og i den forbindelse er arbejdsmiljørelateret stress ikke noget, vi kan se som et stort problem. Man kan diskutere hvor dybt disse undersøgelser stikker. Hvis vi lavede en mere systematisk undersøgelse af stress, udelukker jeg ikke, at den ville vise noget blandt journalister. Men indtil videre har der ikke været basis for en decideret stresspolitik. Man har altid prioriteret at hjælpe folk, hvis der har været behov for det f.eks. i forhold til natarbejde. Det er mit indtryk, at der er stor fleksibilitet over for den enkeltes ønsker. 17

18 VI GØR NOGET VED Støj handler ikke kun om risiko for høreskader. Støjgener findes også på kontorarbejdspladserne. Det er nogle af budskaberne i årets europæiske arbejdsmiljøuge. I Datagraf prøver man at være på forkant med støjproblemerne både i kontorarealerne og i trykkeriet. Det er ingen hemmelighed, at nogle erhvervsgrupper er mere udsatte for støjpåvirkninger end andre. Har man valgt en karriere indenfor militæret, politiet eller metalindustrien er man blandt de grupper, som topper anmeldelseslisten over høreskader i Danmark. Men den grafiske branche går ikke hus forbi. Trykkerier og emballagevirksomheder er per tradition belastet af et højt støjniveau i produktionen, selvom en større bevidsthed om konsekvenserne af støjpåvirkninger heldigvis har medført et fald i støjrelaterede skader i de senere år. Støj handler dog ikke kun om fysiske høreskader. Støjgener findes nemlig også indenfor helt andre området, end man normalt tænker over. De populære kontorlandskaber lægger for mange ansatte kimen til en hverdag med koncentrationsbesvær og irritation over de lyde, som kendetegner en travl kontorarbejdsplads. Der er stadig mange skader på grund af støj, men det nye er en vækst i støjproblemerne på kontorområdet. Folk føler sig generet af akustikken, kollegernes snak, trampen over gulvet, telefoner osv. Det er blandt andet derfor, at den europæiske arbejdsmiljøuge, sætter spot på støj, for det er andet og mere end maskinlarm, siger Jan Gybel Jensen, specialkonsulent i Arbejdstilsynet og projektansvarlig for støjugen i Danmark. Jan Gybel Jensen håber, støjugen gør flere arbejdspladser bedre til at reducere og forebygge både de gamle og de nye støjproblemer. 18

19 Kontorrummet i Datagraf er på 780 kvm., og fungerede tidligere som trykkerihal. STØJEN! Ro i kontorlandskabet I design og produktionsvirksomheden Datagraf regner man ikke med, at støjugen ændrer noget. Man er allerede opmærksom på, at støj ikke kun er et problem i trykkeriet, men at det også kan genere meget i de normalt mere stille kontorarealer. Vi byggede vores domicil for otte år siden, men allerede i løbet af få år voksede vi ud af de oprindelige lokaler. Vi besluttede at rykke kontorerne ind i trykkerihallen og udvide med en større produktionshal til alle maskinerne. I den forbindelse blev vi nødt til at finde ud af, om der kunne blive problemer med i støj kontorlandskabet. siger Henning Millard, direktør for Datagraf. Kontoret i Datagraf er et 780 kvadratmeter stort lokale med 34 arbejdspladser fordelt i mindre miljøer af fire til fem personer. Støjen kommer dog ikke fra medarbejderne, men fra de forbipasserende lastbiler ude på landevejen. Sikkerhedsrepræsentant for kontorområderne Frank Rasmussen er ikke i tvivl om sin holdning til kontorlandskabet. Selvom rummet er meget større end det vi sad i tidligere, har det været dejligt at kommer herover. Her er mere plads og lyden forsvinder opad i rummet. Der virker godt og jeg ved fra andre, at de har det på samme måde, siger Frank Rasmussen. Fordi kontorlokalet tidligere fungerede som produktionshal var der allerede støjdæmpende materialer i vægge og lofter. Gulv, varme og lysindfald blev i stedet det, man rettede opmærksomheden på. Vi vidste ikke, om der blev problemer med varmen eller om cementgulvet ville larme, når folk bevægede sig rundt. Heldigvis viser det sig ikke at være et problem. Vi arbejder dog stadig med nogle justeringer med ovenlys, som falder ind i skærmene, siger Henning Millard. Høreværn mod skadelig støj I modsætning til kontorlandskabet, døjer man med støj i trykkeriet. Til trods for, at de store maskiner styres af moderne 19

20 Tegn på hørenedsættelse: Hvis du har svært ved at forstå bestemte ord eller dele af ord Hvis du ofte beder folk gentage sig Hvis du har svært ved at høre andre over telefonen Hvis du skruer op for TV og radio til et niveau som er for højt for andre Hvis du har svært ved at tale i støjende omgivelser Hvis du oplever at lyde er dæmpede I trykkeriet er ophængt skilte, så alle medarbejdere ved, hvornår det er påkrævet at bruge høreværn. De mest larmende trykmaskiner er indkapslet bag glasvægge og medarbejderne må kun arbejde i kortere perioder ved disse maskiner. teknologi, er de stadig langt fra lydløse. Forebyggelse mod støj sker ved, at de mest larmende trykmaskiner er bag lydisolerede glasvægge. I trykkeriet måles støjniveauet jævnligt og vi har skilte hængende over de områder, hvor det er påbudt at bruge høreværn. Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på at langvarig støjpåvirkning har indflydelse på hørelsen, siger Henning Millard. En almindelig samtale foregår på et niveau mellem db(a) og ingen må udsættes for lydtryk over 85 db(a) uden at bruge høreværn. I trykkeriet hos Datagraf ligger lydniveauet ifølge målinger på mellem 77 db(a) og 97 db(a). Det betyder, at der er områder, hvor påvirkningen er så voldsom, at selv kortvarige ophold kan være skadelige. John Andersen er sikkerhedsrepræsentant for trykkerne. Han prøver, at få alle til at forstå alvoren af støjpåvirkninger, selvom det nogle gange kan være svært overfor de unge trykkere og bogbindere, som ikke altid gider bruge høreværn. Jeg tager altid en samtale med hver enkelt medarbejder, for at forklare om sikkerhed og forebyggelse i omgangen med maskinerne. Når folk går forbi, holder jeg øje med, at de bruger høreværn det er jo for deres egen skyld, siger John Andersen, mens trykmaskinerne drøner i baggrunden. På grund af støjbelastningen står en trykker i Datagraf aldrig en hel arbejdsdag ved de mest larmende maskiner. Men bevidstheden omkring risikoen med støjpåvirkninger har ikke altid været en del af trykkerlivet. I de 11 år John Andersen har været i Datagraf er sikkerhed blevet en mere og mere central del af hverdagen på et trykkeri. Da jeg i sin tid begyndte som trykker, gik jeg ikke altid med høreværn eller ørepropper. Det fik den konsekvens, at min hørelse blev påvirket. Det har jeg heldigvis fået stabiliseret ved at bruge høreværn i den sidste snes år, siger John Andersen. 20

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

publikationer grafisk bar Støj i den grafiske branche Grafisk Bar - Grafisk BranchearBejdsmiljøråd Tema kemi! substitution i grafiske virksomheder

publikationer grafisk bar Støj i den grafiske branche Grafisk Bar - Grafisk BranchearBejdsmiljøråd Tema kemi! substitution i grafiske virksomheder 11. nummer september 2008 substitution i grafiske virksomheder bryd va nerne og vær kreativ! klapjagt EllEr gode intentioner ny HanDlingsPlan for MinDrE sygefravær kurser og kompetencemålinger giver tilfredse

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

VIDEN OG GOD PRAKSIS. Stress skal løses i. fællesskab. frastresstiltrivsel.dk

VIDEN OG GOD PRAKSIS. Stress skal løses i. fællesskab. frastresstiltrivsel.dk Stress skal løses i VIDEN OG GOD PRAKSIS fællesskab frastresstiltrivsel.dk Kampagnen: Fra stress til trivsel Stress skal løses i fællesskab Videncenter for Arbejdsmiljø, 2011 Lersø Parkallé 105 2100 København

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Udgiver: Grafisk BAR 2 Redaktion: Hanne Mølgaard, Alectia, Tine Vorting, MAX Kommunikation, Grafisk BAR Fotos: Sonja Iskov og Grafisk BAR Layout: Michael Svendsen,

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig VI TAGER HÅND OM HINANDEN Hospitalsenheden Vest Britta Mørk Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig 1 Formålet med denne trivsels- og stressfolder til alle medarbejdere

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Det at have travlt i kortere perioder, kan være en sund og naturlig dimension i det gode og spændende arbejde. At være presset i kortere perioder øger opmærksomheden

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S Telefon: 30 10 96 79 Mail: Riho@alectia.com Stress i tal 430.000 danskere

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse hvad er det?

Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse beskriver de aftaler, I har indgået for at sikre et godt arbejdsmiljø. På samme måde som I aftaler at spille efter de samme regler på en fodboldbane.

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Skærmarbejde og helbred - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Indhold Indledning - Vores bange anelser blev bekræftet 3 Gener ved skærmarbejde 4 Så ondt gør det 5 Medicin, behandling og sygefravær

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Stresscoaching Forebyg Stress Stress Coaching Team Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Mange tror, at stress

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ BrandFARM Reklamebureau Vestergade 58T 8000 Aarhus Tlf. 86 76 09 44 www.brandfarm.dk ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE Ja Nej Er der personer, der udfører intensivt skærmarbejde i det

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse

WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse April 2013 - side 1 WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse Den årlige arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøloven indeholder krav om, at arbejdsmiljøorganisationen årligt drøfter og tilrettelægger

Læs mere

Forandring, stress og trivsel

Forandring, stress og trivsel Side 1 af 11 Forandring, stress og trivsel Forebyggelse og håndtering af stress Dato 12-03-2014 Side 2 af 11 Forandring, stress og trivsel forebyggelse og håndtering af stress Denne vejledning fortæller

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Ergonomi på kontorarbejdspladser

Ergonomi på kontorarbejdspladser Ergonomi på kontorarbejdspladser Hvad er ergonomi Bio-psyko-social Gennemgang af hele arbejdssituationen Se med nye øjne på indretning af arbejdspladsen Udnyttelse af teknologien, hvor den findes Se kritisk

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

Tænk toppen af støjen...

Tænk toppen af støjen... Tænk toppen af støjen... Hvad støj gør ved os Støj er uønsket lyd. Støj kan være irriterende, distraherende, generende og direkte farlig. Foruden høretab og tinitus kan støj medføre kommunikationsbesvær,

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Museskader. Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100

Museskader. Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 Museskader Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Hvad kan du gøre for at undgå museskader? Museskader

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Smiley og arbejdsmiljø

Smiley og arbejdsmiljø Smiley og arbejdsmiljø Hvis virksomheden ved screeningsbesøget har orden i sine ting får virksomheden en mærkat med dato for screeningsbesøg. Samtidig bortfalder virksomhedens pligt til at have BST hvis

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere