Implementering af projekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementering af projekter"

Transkript

1 Implementering af projekter Organisatorisk oplæg

2 Hvorfor nu det? Et refleksionsrum Større viden og bevidsthed = større chance for succes med ens projekt

3 MÅL for oplægget 1. Inspiration til hvordan man kan arbejde med faglig læsning på skolen. 2. Bevidsthed om og perspektiv på processen = større handlemuligheder. 3. Konkrete rebskaber til projektværktøjskassen.

4 Projektforberedelse

5 Hvad er et projekt? Inddrager flere personer og kompetencer Vedrører udviklingsopgaver, ikke løbende drift. Har et klart mål. Har et klart defineret slutprodukt. Løses inden for en afgrænset tidsperiode.

6 Projektorganisering Styregruppe (evt. TR, læsevejleder og leder) ü levere det strategiske råderum for projekterne. ü ü sætter projekterne i gang, definerer rammerne og sikrer opfølgning på mål og leverancer. stoppe projektet, hvis det ikke bevæger sig i den rigtige retning eller hvis prioriteringerne har ændret sig. Projektejer (evt. leder) ü sikre ressourcer og kompetencer til projektet, at tage beslutninger inden for de rammer styregruppen har udstukket. ü ü understøtte projektlederen og projektgruppen i gennemførslen af projektet. ansvar for at projektet når sit resultat indenfor indenfor de udstukne økonomiske rammer. Projektleder (evt. læsevejleder eller TR) ü styre og planlægge projektet, herunder at tilvejebringe beslutningsgrundlag og dokumentation til projektejer og styregruppe. ü daglige ansvar for at drive projektet inden for de udstukne rammer. Projektgruppe (de mennesker i vælger til gennemførelse af projekt) ü levere ressourcer og kompetencer til løsning af projektet, samt at deltage aktivt i tilrettelæggelsen og gennemførslen af projektet. ü Det enkelte medlem har dermed ansvar for at bidrage aktivt med faglig viden og arbejdskraft.

7 Hvordan er jeres projektorganisering?

8 To hovedemner - når det handler om at sæ2e et projekt i søen 1. Ledelse af proces 2. Ledelse af projekt Opstart/planlægning Gennemførelse Afslutning

9 Hovedemne 1 ledelse af proces Nægtelse Selvforsvar Opdagende Afklaret Afvisning Frygt/Vrede Nysgerrighed/ Accept/ Afprøvende Vi må videre

10 Typisk individuelt reaktionsmønster ved forandringsprocesser Udadvendt fokus 1. Nægtelse 4. Afklaring Fortid Fremtid 2. Selvforsvar 3. Opdagelse Indadvendt fokus

11 Typisk individuelt reaktionsmønster ved forandringsprocesser 1. NÆGTELSE Udtryk: være afvisende undgå emnet virke ubekymret tager ikke initiativ lader som ingenting skylder ubevidst skylden på andre Behov - kommunikation: fakta info referere beslutninger fastholde strategi insistere og være tydelig synlige argumenter Udtryk: er committet arbejder med er fremadrettet kan reflektere over situationen har overskud til at hjælpe andre er præget af optimisme 4. AFKLARING Behov - monitorere: fastholde visionen belønne/rose give plads til udfoldelse sparring og støtte undgå at overbebyrde Fortid 2. SELVFORSVAR Udtryk: bekymring, beklager sig viser vrede viser utilfredshed - Det er ikke retfærdigt bliver udmattet og overvældet Tænker i flugtveje - Det vil ikke virke Behov - anerkendelse: aktiv lytning reframe drage omsorg/samtale om følelser holde ud tale muligheder Udtryk: ser muligheder okay så lad os prøve udviser kontrolleret begejstring kan have svært ved at fokusere er periodisk energisk er eksperimenterende 3. OPDAGELSE Behov - facilitere: flytte ud af komfortzone delegere ansvar involvere positiv feedback fastholde fokus Fremtid

12 Modstand Modstand er forsvarsmekanismer Forsvarsmekanismer er tanker og handlinger, der bliver brugt til at beskytte individers, gruppers og organisationers vante måde at gøre tingene på. Sund og konstruktiv mekanisme. Kilde: Chris Argyris: Strategi, Change and Defensive Routines, 1985

13 Modstand Kan fremkaldes ved: En bekymring eller angst Et udækket behov Frygten for at tabe ansigt Negative forestillinger om sig selv og/eller den anden Tab af noget velkendt og trygt

14 Motivation Hvordan vil I mindske modstanden og motivere medarbejdere eller kolleger til at arbejde med faglig læsning?

15 Motivation vigtige forhold: Kendskab =l organisa=onens =lstand hvad er medarbejdernes tanker, holdninger og ideer om faglig læsning. Accepter at ikke al modstand kan overvindes. Anerkend deltagernes ret =l af have andre holdninger. Skab mening og sammenhæng fortæl den posi=ve historie hvor det rent fak=sk bliver =l chokolade for deltagerne. Klar og tydelig kommunika9on gør det klart hvad der er =l forhandling og hvad der ikke er. Handling og uddeling af ansvarsområder på baggrund af den fælles forståelse.

16 To hovedemner - når det handler om at sæ2e et projekt i søen 1. Ledelse af proces 2. Ledelse af projekt Opstart/planlægning Projektidé Mål Planer Bemanding Organisering Forventningsafstemning Gennemførelse Monitorering Kvalitetssikring Statusrapportering Håndtering af ændringer Løbende motivation af projektdeltagerne Afslutning Overdragelse Rapportering Evaluering

17 Hovedemne 2 ledelse af projekt Styringsformer Klassisk - Vandfaldsmodel - Trappemodel Agile - Scrum - Gameplan

18

19

20 Styringsformer Klassisk - Vandfaldsmodel - Trappemodel Agile - Scrum - Gameplan

21 ROJEKTKAPSLEN PROJEKTKAPSLEN NUVÆRENdE TILSTANd TRIN 1 TRIN 2 TRIN 3 TRIN 4 delmål ØNSKET TILSTANd HANdLING VISION MÅL SPROG STANdARd MILEPÆLE MILEPÆLE MILEPÆLE MILEPÆLE

22 SPROG OPSTARTSVIFTEN FÆLLES REPERTOIRE Fælles begreber, historier og systemer FÆLLES HANDLING OG FORHANDLING STANDARD GENSIDIGT ENGAGEMENT Fælles normer, standarder og værdier Fælles opgaver, aktiviteter, projekter, mål og visioner HANDLING FORDELE ULEMPER HANDLING SPROG STANDARD FORDELE FORDELE ULEMPER ULEMPER

23 SPROG OPSTARTSVIFTEN FÆLLES REPERTOIRE Fælles begreber, historier og systemer FÆLLES HANDLING OG FORHANDLING STANDARD GENSIDIGT ENGAGEMENT Fælles normer, standarder og værdier Lærerne har ikke fælles begreber om faglig læsning mål og visioner HANDLING Fælles opgaver, aktiviteter, projekter, FORDELE ULEMPER HANDLING SPROG STANDARD FORDELE FORDELE Der er nogle af skolens lærere, der har en viden om faglig læsning Det kan skabe videndeling og større sammenhængskrar på skolen Emnet er sat på dagsordenen som en fælles vision, hvilket også kan skabe videndeling og større sammenhængskrar på skolen Faglig læsning er ikke en del af faglærernes undervisning ULEMPER Lærergruppen har ikke samme fokus på, hvordan faglig læsning kan bidrage =l elevernes læring ULEMPER Ikke alle er lige mo=veret

24 Hvad er jeres nuværende tilstand? Brug min. på at diskutere og arbejde med nuværende tilstand. Brug opstartsviften og overfør til projektplanen. OPSTARTSVIFTEN SPROG FÆLLES REPERTOIRE Fælles begreber, historier og systemer FÆLLES HANDLING OG FORHANDLING STANDARD GENSIDIGT ENGAGEMENT Fælles normer, standarder og værdier Fælles opgaver, aktiviteter, projekter, mål og visioner HANDLING FORDELE ULEMPER HANDLING SPROG STANDARD FORDELE FORDELE ULEMPER ULEMPER

25 Hvorfor en visuel ønsket tilstand? Vores tanker, håb og drømme for fremtiden, skaber vores handlinger i nutiden Fortid/Nutid Fremtid

26 Målfastsættelse Mål Ex. At vores elever lærer 5 nye fagbegreber hver dag. Vision Ex. At eleverne der forlader vores skole bliver fagligt dygtigere. Ønsket tilstand Ex. At vi er en skole hvor alle lærere arbejder med faglig læsning som en naturlig del af deres fag.

27 Målfastsættelse SMART Specifikt (ex: At vores elever lærer 5 nye fagbegreber hver dag) Målbart (ex: alle vil kunne læse de anvendte grundbøger) Accepteret (ex: Børn, forældre og lærere forstår værdien og er motiveret for målet) Realistisk: (ex: Er det muligt at lære 5 nye fagbegreber om dagen?) Tidsfastsat: (ex: Den 31. december 2012)

28 Hvad er jeres ønskede tilstand? (brug evt. SMART) Brug min. på at diskutere og arbejde med ønsket tilstand. Overfør til projektplanen. SMART Specifikt (ex: At vores elever lærer 5 nye fagbegreber hver dag) Målbart (ex: alle vil kunne læse de anvendte grundbøger) Accepteret (ex: Børnene og forældre forstår værdien og er motiveret for det samt de lærer det vedrører) Mål Ex. At vores elever lærer 5 nye fagbegreber hver dag. Vision Ex. At eleverne der forlader vores skole bliver fagligt dygtigere. Ønsket tilstand Ex. At vi er en skole hvor alle lærere arbejder med faglig læsning som en naturlig del af deres fag. Realistisk: (ex: Er det muligt at lære 5 nye fagbegreber om dagen?) Tidsfastsat: (ex: Den 31. december 2012)

29 WHAT2DO?

30 Gennem et bevidst arbejde med sprogforståelse i fagene Gennem et bevidst arbejde med sprogforståelse i fagene Hvordan lærer vores elever 5 nye fagbegreber om? dagen? Ved at skolen sætter fokus på emnet Ved at læsevejledere klæder faglærer på Ved at drøfte emnet på lærermøder Ved at udarbejde projekt dagens ord Læsevejleder deltager i faglærernes undervisning Ved at planlægge et forløb Ved at skolen sætter fokus på emnet Opdeling af fagbegreber per fag Ved at læsevejledere klæder faglærer på Læsevejleder støtter fagteam i deres arbejde med faglig læsning

31 Hvad er jeres delmål? (brug evt. what2do) Brug min. på at brainstorme på delmål. Før delmålene over på projektplanen. WHAT2DO?

32 NUVÆRENdE TILSTANd TRIN 1 TRIN 2 TRIN 3 TRIN 4 delmål ØNSKET TILSTANd HANdLING Ved at drøfte emnet på lærermøder Ved at udarbejde projekt dagens ord Ved at skolen sætter fokus på emnet At vi er en skole hvor alle lærere arbejder med faglig læsning som en naturlig del af deres fag. SPROG Lærerne har ikke fælles begreber om faglig læsning VISION At eleverne der forlader vores skole bliver fagligt dygtigere. MÅL At vores elever lærer 5 nye fagbegreber hver dag. STANdARd Læsevejleder deltager i faglærernes undervisning Ved at læsevejledere klæder faglærer på MILEPÆLE MILEPÆLE MILEPÆLE MILEPÆLE

33 SMTTE

34 SMTTE - Hvor er vi? Også i forhold =l den ønskede =lstand? - Hvad er situa=onen? - Hvad har vi gjort og hvad vil vi gøre i næste trin? - Hvem gør hvad? - Nåede vi vores mål? Og hvad vil vi i næste trin? - Hvad er det konkret vi skal opnå? - Hvad er resultatet af mødet? - Hvad har vi valgt at beholde og ændre? - Hvad skal vi registrere hvad skal vi være opmærksomme på? - Tegn skaber forventninger

35 PROJEKTKAPSLEN To hovedemner - når det handler om at sæ2e et projekt i søen NUVÆRENdE TILSTANd TRIN 1 TRIN 2 TRIN 3 TRIN 4 delmål ØNSKET TILSTANd 1. Ledelse af proces HANdLING VISION MÅL SPROG 2. Ledelse af projekt STANdARd MILEPÆLE MILEPÆLE MILEPÆLE MILEPÆLE

36 Rigtig god fornøjelse

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

WORKSHOP FOR LEDERE OG ANDRE MØDEANSVARLIGE IHERNING KOMMUNE. Hvordan omsætter du god ledelse til god mødeledelse?

WORKSHOP FOR LEDERE OG ANDRE MØDEANSVARLIGE IHERNING KOMMUNE. Hvordan omsætter du god ledelse til god mødeledelse? WORKSHOP FOR LEDERE OG ANDRE MØDEANSVARLIGE IHERNING KOMMUNE Hvordan omsætter du god ledelse til god mødeledelse? 1 OM UDVIKLINGSKONSULENTERNE Internationalt arbejdende konsulentvirksomhed igennem 21 år.

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Refleksive spørgsmål - Spørgsmålsguide. Kilder: Karl Tomm, canadisk familieterapeut, samt B. Pearce, H. Maturana, A. Morgan udarbejdet af Locus.

Refleksive spørgsmål - Spørgsmålsguide. Kilder: Karl Tomm, canadisk familieterapeut, samt B. Pearce, H. Maturana, A. Morgan udarbejdet af Locus. Refleksive spørgsmål - Spørgsmålsguide. Kilder: Karl Tomm, canadisk familieterapeut, samt B. Pearce, H. Maturana, A. Morgan udarbejdet af Locus. 1. Refleksivitet og karakteristika på et refleksivt spørgsmål:

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere