Mening og ledelse i forandring?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mening og ledelse i forandring?"

Transkript

1 Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen af forandringens processer og forandringens kommunikation. 1. Oplæg om forandring, ledelse og mening. Mulige reaktioner på forandringsprocesser i den menneskelige psykologi, den meningsskabende proces. Informationsformidling dialog coaching. Afklaring af roller, ansvar og kompetencer. Mulige fremtidige kontekster, strategi- og handlingsplaner. Løbende evalueringer og opfølgninger. 2. Workshop ledelsesmetaforer. Kort introduktion af forskellige ledelsesmetaforer, som et signalement af lederskab i forandringsforløb. Cafégrupper i dialog om metaforer fordele, ulemper, dilemmaer, synteser? Vidensdeling til refleksion og inspiration.

2 Hvad er forandring? tlf Forandring som ord kan ikke stå alene, vi mangler noget, noget indhold og nogle spørgsmål (ligesom vækst og udvikling). Forandring er at gå fra et sted til et andet, men hvor kommer vi fra og hvor skal vi hen? Forandring har ikke noget indhold, med mindre vi spørger Hvad skal forandres? Er det kun enkeltdele eller er det helheden? Forandring er ikke i proces med mindre, vi spørger Hvordan skal vi forandre os/det? Hvilke måder er mest hensigtsmæssige i forhold til målet? Forandring giver ingen mening, hvis vi ikke ved hvorfor? Årsagssammenhænge, målsætninger, retninger og visioner.

3 Hvad er meningen? tlf Vi skaber mening i væren, dvs. at vi gennem vores sigen og gøren giver mening til vores liv (kommunikation og handlinger). Vi skaber mening i fællesskab, dvs. at vi sammen med andre giver mening til de sammenhænge/kontekster vi indgår i. Vi skaber mening i kulturen/samfundet, dvs. at vi gennem en deltagelse i vores kultur får en meningsramme, som vi indgår i.(værdier osv) Mening skabes altså i 3 dimensioner: individuelt, kollektivt, organisatorisk. Organisation MENING Person Gruppe

4 Flytning. tlf Hvor skal jeg bo? Hvad skal jeg ha med? Hvordan skal det gå? Hvordan gik det??

5 Motivation. tlf Hen imod. Har lyst til Vil gerne Ser lyst ud Føles godt Væk fra. Har ikke lyst til Føles ubehageligt Ser mørkt ud Tror ikke på det

6 Bekymringsperspektivet. 1. INFORMATIONS bekymring Imødekommelse af et kollektivt forståelsesbehov, hvad, hvordan, hvorfor? 2. PÅVIRKNINGS bekymring Imødekommelse af tvivl, uro, meningsløshed. 3. PERSONLIG bekymring Imødekommelse af personlige overvejelser ang. kompetencer, ansvar, opgaver. 4. IMPLEMENTERINGS bekymring Imødekommelse af selve organiseringens fremtidige form og indhold, procedurer osv. 5. SAMARBEJDS bekymring Imødekommelse af individuelle forskelligheder, sammensætning af samarbejdspartnere. 6. DETALJEFORBEDRINGS bekymring Imødekommelse af ønskes om ikke bare at etablere forandringen, men også erobre forandringen, dvs. skabe forbedringer i fremtiden. Ejerskabsfornemmelser.

7 Forandringens forløb. tlf Fase 1. Identifikation. Alle medarbejdere bliver informeret, hvad er ved det gamle, hvad skal forandres? Mulighed for at udtrykke tanker, bekymringer, behov og ønsker. Fase 2. Strategi og handlingsplan. I samarbejde med medarbejdere planlægger ledelsen handlingsplan for forandringen, skriver succeskriterier ned, mål og delmål for forandringsprocessen. Formidling til medarbejdere. Fase 3. Implementering. Her fører medarbejderne handlingsplanen ud i praksis. Plads til daglig dialog med nærmeste leder. Medarbejdere får og giver information. Plads til at diskutere processens gang, nye forslag, ros og ris. Fase 4. Evaluering og opfølgning. Hele forandringsprocessen evalueres, sammenholdes med handlingsplaner og succeskriterier, mål og delmål. Hvor langt nåede vi, hvad mangler vi i forhold til uddannelse og kompetencer?

8 FORANDRINGENS KOMMUNIKATION. tlf Italesættelse af mål og formål evt. brug af narrativer begreber/metaforer. Højt informationsniveau. Etablering af dialogiske processer, tid og form, og idéværksted. Lytte. Anerkendelse af engagement, ros og feedback. Walk the talk, være rollemodel i nonverbal kommunikation. Opfølgning/ evaluering løbende.

9 Forandringsledelse af mennesker. Organisationer udgøres af mennesker, og derfor må man forstå forandringer i organisationer som forandringer af mennesker det er simpelthen for omkostningsfyldt og tidkrævende ikke at gøre det. Man når ikke de mål, man har sat sig, hvis man ikke arbejder med de individuelle følelser, forståelser og holdninger til forandringer. (Hildebrandt 2005 s. 39). Flertallet af befolkningen arbejder med ikke - fysisk produktion, derfor kommer det psykiske arbejdsmiljø mere i fokus. - Vi kommunikerer med hinanden - Vi agerer med hinanden - Vi tangerer med hinanden Altså vores evner i social kompetence bliver sat i fokus.

10 Resonant lederskab = tlf Følelsesmæssig intelligens. Daniel Goleman: Selverkendelse at være i kontakt med sig selv, og følelsernes interaktion Selvkontrol at være transperent/kongruens, resultatorienteret, optimisme Social bevidsthed empati, organisatorisk bevidsthed, serviceorienteret. Håndtering af relationer inspiration, udvikling af andre, forandringskatalysator, konfliktløsning, teamwork. Social Intelligens. "... we might think of social intelligence in a broader sense, as a shorthand term for being intelligent not just about our relationships, but also in them." Goleman: Social Intelligence, September 2006

11 ANSVAR. Hvad er lederens ansvar: At sætte sig ind i forandringens elementer og videreformidle dem til medarbejderne. Være rollemodel for de psykologiske forandringsprocesser, dvs. udvise ro, overskud, tryghed. Være åben overfor modstand og gå i dialog for at skabe motivation, ansvarsfølelse og medindflydelse. Være synlig både fysisk og psykisk (nærværende) Give hyppig og gentagende information, være tilgængelig for oplysninger. Åben overfor evalueringer af processen undervejs og til sidst. Hvad er medarbejderens ansvar? At være åben og nysgerrig overfor nye tiltag, dvs. stille spørgsmål og spørgsmål og spørgsmål..! Give lederen tilbagemeldinger om tingenes tilstand. At være tro overfor sin egen bekymring og turde udtrykke den til kolleger og leder. At give implementeringen en chance, dvs. bakke egne og andres beslutninger op. Skabe positive historier. At evaluere processen undervejs og til sidst.

12 Fusionsledelse i balance. Vise vej og gå foran (rollemodel) At Mestre Modsætninger Sikre medindflydelse og inddragelse Være synlig og tilgængelig. Nøgleord: Anerkendelse af medarbejderes kompetencer. Højt informationsniveau. Dialog med plads til følelser. Løbende evaluering af processen.

13 Forandringsledelse = ledelse Kernekompetencer for ledere: 1.Relationel forståelse (social kompetence) 2.Tillidsvækkende sparring (dialog, coaching) 3.Konfronterende intervention (direkte og tydelig i kommunikation). 4.Insisterende delegering(uddelegering af opgaver og ansvar) 5.Rodfæstet under pres.(holder fast i egne og virksomhedens grundværdier).

14 Metaforer. tlf META (hen til, over) PHOREIN (bærer, fører, flytte, bevæge) Bruges til: At gøre det abstrakte konkret (fusion = en flytning) At give det ukendte mening At billedgøre en sag/ et emne/ en begivenhed. METAFORER ER ET TANKEREDSKAB ikke sandheden eller fakta.

15 Metaforer om lederens rolle i forandringsprocesser? Den sikre havn i et oprørt hav. Lederen giver plads, rum og omsorg for medarbejdernes frustrationer. Fordele, dilemmaer? Fyrtårnet som skaber lys i mørket. Lederen skaber løbende overblik over forandringens faser. Fordele, dilemmaer? Gartneren i køkkenhaven Lederen sørger for at sikre betingelserne for virksomhedens vækst. Fordele, dilemmaer? Kaptajnen på den store trawler Lederen sætter kursen, mål og visioner, og styrer fra broen hvor nettet skal kastets ud, hvem der skal kaste nettet ud, og hvad der skal trækkes i land. Fordele, dilemmaer? Pædagogen i en integreret institution Lederen ønsker at give plads til alles meninger, skabe dialog og bygge på gensidig tillid. Fordele, dilemmaer?

16 Workshop. 1. Sæt jer sammen (ca.6 pers.) ved Café- bordene. 2. Vælg en metafor, som I synes bedst symboliserer en lederstil/ lederrolle og de lederkompetencer, som er de vigtigste i en forandringsproces. 3. Skriv i stikord (på flip-overpapir) de gode egenskaber og kompetencer, som denne ledertype/stil/rolle har.

17 Workshop. 4. Flyt nu alle videre til et andet cafébord, hvor I finder de dilemmaer eller problemer, som dette cafébords ledermetafor kan have. Skriv stikord. 5. Flyt nu til et tredje cafébord, og find hvilken ledermetafor som vil komplimentere og afbalancere den første ledermetafor, så lederen får flere egenskaber til at klare forandringsprocesserne og tager højde for dilemmaerne.

18 Workshop. 6. Vidensdeling. Hvilke refleksioner ang. lederstil/rolle/type har I haft undervejs? Hvordan har metaforerne givet mening til ledelse i forandringsprocesser? Hvordan har disse metaforer skabt større forståelse af egne og andres kompetencer i forhold til forandringsledelse?

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik Inspiration til udvælgelse af ledertalentet et tillidsfuldt prik Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 1. Hvorfor ledertalentudvikling hos jer?... 4 2. Hvordan ser jeg dem med lederpotentiale?... 5 3. Hvordan

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Ledelse under forandringsprocesser. Forundersøgelse Erfaringsopsamling på Omstilling og forandring - offentlig sektor

Ledelse under forandringsprocesser. Forundersøgelse Erfaringsopsamling på Omstilling og forandring - offentlig sektor Ledelse under forandringsprocesser Forundersøgelse Erfaringsopsamling på Omstilling og forandring - offentlig sektor Indhold Ledelse under forandringsprocesser... 01 Indledning... 03 Formål... 03 Metode...

Læs mere

Figur 15.0. Procesark til teamets fundament 254 SKOLE LEDELSE I FORANDRING

Figur 15.0. Procesark til teamets fundament 254 SKOLE LEDELSE I FORANDRING Fundamentet for teamet. Procesark til teamudvikling Fælles i teamet 1. Hvert enkelt teammedlem forholder sig til spørgsmålene (A-D). Det kan være en god idé, at man har forberedt sig enkeltvis til processen

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Konflikthåndtering på arbejdspladsen Konflikthåndtering på arbejdspladsen En værktøjskasse om konflikthåndtering Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere

MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur

MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur Ved Kjeld Bo Andersen, Grundfos Grundfos Kultur Der findes mange forskellige forklaringer på hvad kultur er. Kulturbegrebet bruges til at beskrive de

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere