Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013 Lørdag den 6. april Åbning af generalforsamlingen Valg af dirigent: Line Valg af referent: Mette Valg af redaktionsudvalg: Sedsel og Mette Valg af stemmetællere: Mikkel og Catrine Der var ingen bemærkninger til sidste års referat til GF Dagsordenen blev godkendt 2. Præsentation af deltagere Tilstede: 16 personer 3. Beretninger fra lokalforeningerne 3. 1 Pil beretter fra LF Hovedstaden Pil er formand, Susan er næstformand og Mikkel er kasserer Sidste år gik budgettet i nul (måske lidt i underskud). Der var 13 arrangementer i 2012 og foreningen har derfor modtaget et stort tilskud til 2013 Foreningen fokuserer på at få afholdt nogle samfundsengagerende arrangementer Der er masser af kræfter i Hovedstaden og der har været stor succes og opbakning både omkring infomøder og arrangementer 3.2 Mette beretter for Jørgen fra LF Syddanmark Bestyrelsen består af Jørgen Hansen, Torsten Ringgaard, Zazil Rodriguez og Camilla Schøning. Sandie Nielsen er suppleant Informationsmøderne kører rigtig godt. De mangler dog tidligere volontører der kan fortælle noget om Afrika Der er kommet flere unge medlemmer i lokalforeningsbestyrelsen

2 Der er mange volontører og værtsfamilier, så meget af lokalforeningsarbejdet har fokus på disse grupper 3.3 Mette beretter for Vivi fra LF Sjælland Vivi er fortsat formand i LF Sjælland I 2013 planlægger lokalforeningen følgende aktiviteter: - Infomøder - Fastelavn - Rejse rundt på Sjælland og tage ud på gymnasierne - Påskefrokost med hovedstaden + bondegårdsbesøg med somalisk forening eller lign. - Baptistspejdernes generalforsamling - Tur til Nødebo - Julebagedag + spisning 3.4 Isa beretter fra LF Midtjylland Midtjylland har fået ny bestyrelse: Simon er formand, Naja er kasserer og derudover er der 4 menige medlemmer Fokus fremover vil være at få afholdt arrangementer oftere, så medlemmerne føler større tilhørsforhold Der var 9 arrangementer i 2012 Foreningen havde ca. 4000kr ved udgangen af 2012 som overførtes til budgettet for Mikkel beretter fra LF Nordjylland Info fra bestyrelsen: Der er lavet nyt diasshow og talepapir til brug ved informationsmøder 4. Formandens og kassererens beretning 4.1 Uffe præsenterer kassererens beretning for Lauge

3 Workcamp-programmet er lukket Vi budgetterer med 600 medlemmer. Kurven for antal medlemmer begynder at flade ud ved 600 stk. og vi forventer derfor ikke at få 700 medlemmer. Vi går efter kvalitet frem for kvantitet I dette år har vi haft et overskud på ca kr dette er et mindre overskud end sidste år Der bliver givet flere penge til lokalforeningerne Vi budgetterer med et lille overskud (80.000kr) 4.2 Michael præsenterer formandsberetning Vi har en positiv men stagnerende medlemskurve. Vi går efter kvalitet frem for kvantitet Vi sendte 28 personer på ICYE-programmet i 2012 Vi sendte 61 personer på STEPS-programmer Vi er landets største EVS-organisation Bestyrelsen har besluttet at lukke Workcamp-programmet bl.a. fordi alt for få rejser ud med dette program og fordi det ikke giver noget overskud MENA-projektet: Det har været en lang proces og der er mange udfordringer. Det er dog en stor succes at vi nu har modtaget Farah fra Libanon Der er altid stor udskiftning af de frivillige i en organisation som vores. Det er dog positivt at denne udskiftning bliver mindre og mindre Vores lejre bliver bedre og bedre 5. Præsentation af resolutionsmodel Bestyrelsen har besluttet at hele organisationen skal være med til at udforme bestyrelsens arbejdsprogram for det kommende år. Dette foregår vha. resolutionsforslag Når man nedskriver en resolution, tager man udgangspunkt i et problem. Man beskriver problemet og forklarer hvad løsningen kunne være. Hvis resolutionen bliver vedtaget som en del af bestyrelsens arbejdsprogram, bestemmer bestyrelsen selv hvordan opgaven bliver løst

4 6. Udvalgsberetninger 6.1 Maria Bollerup fortæller om KG Marie Bollerup er den nye koordinator i KG og de har fået en del nye medlemmer KG har fået en ny struktur. De har valgt at inddele deres udvalg i forskellige grupper: Karen B står for kontaktpersontræning; Bitten står for KPere; Stine står for KPere; Karen og Maria står for projekter; Irene og Juhl står for højskoler Den nye struktur har allerede lettet arbejdsbyrden i udvalget Det går generelt godt med vores exchangees. De problemer der har været er hurtigt blevet løst Lejrene er gået godt. Sommerlejren var dog alt for dårligt planlagt der manglede frivillige og en bedre planlægning fra bestyrelsens side KG har nu en hel gruppe af KPere og kan derfor matche KPere til den enkelte exchangee Arbejdsprogram for 2013: - KG vil gerne have flere medlemmer og helst flere jyder og fynboer - Sommerlejren skal være planlagt bedre i år - Diverse praktiske ting (ex. oprydning i dropbox) 6.2 Pil fortæller om rejseholdet Mikkel og Susan er nye medlemmer i rejseholdet Der har været stor udvikling i rejseholdet og deres programmer på lejrene er blevet langt bedre Der har æret stort fokus på at kontakte udsendte volontører under deres ophold. Dette giver oftest positiv respons Der er lavet en fast skabelon til afholdelse af forberedelse og hjemkomst. Dette giver større sikkerhed og større overskud til at eksperimentere med nye sessions Arbejdsprogram for 2013: - De ønsker sig at der kommer folk udefra til at hjælpe med forskellige sessions - De har et mål om at 80% af alle udrejste kommer på hjemkomst - Der skal skabes bedre sammenhæng mellem forberedelse og hjemkomst

5 - Flere medlemmer i rejseholdet - Flere af rejseholdets medlemmer skal på kurser og deres nye viden skal udnyttes bedre 6.3 Mikkel og Isa fortæller om PR Der er ikke officielt noget PR udvalg i øjeblikket og de sidder ikke med nogen opgaver Gruppen har nogle film liggende som mangler at blive klippet færdig og komme på YouTube PR udvalget har ikke nogen specifikke opgaver de skal tage sig af. Vi diskuterer hvorvidt det er vigtigt at PR får specifikke opgaver fremover o Måske kan de andre udvalg blive PR-gruppens arbejdsgivere? Dette kunne sikre at PR kommer til at lave det der er allermest relevant for organisationen 6.4 Tove fortæller om værtsfamiliegruppen Der er i øjeblikket 15 exchangees der bor i værtsfamilier. Resten af vores exchangees er på efterskoler Det går generelt godt med alle værtsfamilierne Det går ikke så godt med værtsfamilietræf på lejrene. De er dårligt besøgt og flere gange har lejrene været arrangeret på en måde, så det ikke har været muligt at afholde værtsfamilietræf Der mangler værtsfamilier det gør det hvert år Det er vigtigt at vi får reklameret for værtsfamilier ved infomøderne Der er kun Tove og Lene i udvalget. De har talt med to potentielle nye medlemmer i år, men ingen af dem duede Arbejdsprogram for Der skal findes flere værtsfamilier (i samarbejde med resten af organisationen) - Værtsfamilierne skal godkendes, besøges og kontaktes løbende 7. Opstilling af kandidater til bestyrelsen Line stiller op til formand Lauge stiller op til næstformand

6 Karen B stiller op til kasserer Mikkel stiller op til menigt bestyrelsesmedlem Vivi stiller op til menigt bestyrelsesmedlem Sedsel stiller op til menigt bestyrelsesmedlem Tue stiller op til menigt bestyrelsesmedlem 9. Prioritering af resolutionsforslag Herunder ses hvordan afstemningen af resolutionsforslag endte: Resolutionsforslag Finde alternative måder at finde nye værtsfamilier. Dette kan f.eks. gøres ved at finde flere projekter som selv er ansvarlige for at finde en værtsfamilie. Fokus på at efterskoler ikke bruges som nødløsning i forhold til manglende værtsfamilier At arbejde for tiltag som sætter fokus på at få volontører der har rejst med Dansk ICYE til at fortsætte som frivillige efter deres ophold At skabe bedre og mere strukturerede rammer for køkkenholdets arbejde på lejrene, for at sikre at frivillige på lejr, kan deltage på deres primære aktiviteter, samt at der er hænder nok i køkkenet En procedure for hvordan man introducerer nye frivillige i Dansk ICYE generelt og i udvalgene (med henblik på formalia, procedurer, udvalgsopgaver mm.). Dette kunne f.eks. løses ved hjælp af opdaterede hvidbøger, introduktions-pjecer, program for nye frivillige etc. Herunder lægges forslaget med ordbogen At arbejde på at forbedre den interne evaluering i Dansk ICYE navnlig i forbindelse med lejrene. Evalueringerne skal gøres mere målrettede, overskuelige og anvendelige Bestyrelsen skal sætte gang i en proces, hvor de forskellige udvalg finder ud af, hvad de kan bruge et PR-udvalg til. Dette kan danne grobund for, at man kan fastlægge, hvad et eventuelt PR-udvalg skal beskæftige sig med Prioritering 1 (65) 2 (83) 3 (87) 4 (92) 5 (102) 6 (114)

7 At Dansk ICYE s 40-års fødselsdag i 2014 bliver markeret på behørig vis gennem 7 (116) året. Året skal genfortælle Dansk ICYE s historie og udvikling siden grundlæggelsen i 1974, så vi selv bliver klogere på, hvor vi som organisation kommer fra, hvor vi er i dag, og give os inspiration til, hvor vi gerne vil hen. Anledningen kan både være et omdrejningspunkt for interne arrangementer i Dansk ICYE samt markere os overfor omverdenen. Som enhver god fødselsdag skal det selvfølgelig også markeres med en fest At arbejde for at videreudvikle MENA gruppens arbejde 8 (124) Der skal sættes fokus på arbejdet med udbredelsen af ICYEs programmer på 9 (128) ungdomsuddannelser og i højere grad bruge tidligere rejsende til at dele deres beretninger At foretage en kompetence afklaring således at alle coworkers ved hvilke 10 (130) ressourcer vi har og kan bruge i forbindelse med vores lejre, eller andre arrangementer vi vil arrangere. Det kan enten være i form af en coworkerhåndbog eller interesseprofil? At lave en undersøgelse af, hvordan kontakten er mellem vores værtsfamilier og 11 (134) forskellige repræsentanter i Dansk ICYE. På baggrund heraf skal det overvejes, hvorvidt vi kan forbedre kommunikationen med værtsfamilierne Bestyrelsen skal arbejde for at ICYE fremstår mere professionelt udadtil i 12 (135) kommunikationen. Herunder at alle coworkere tilbydes ICYE mail-adresser Bestyrelsen skal arbejde for at skabe bedre rammer for at finde løsning ift. 13 (146) indkvartering af udenlandske volontører i forbindelse med afhentning i lufthavn, skift af familier og lign. 10. Afstemninger Vedtagelse af arbejdsprogram Vedtagelse af budget for kommende regnskabsår Valg af formand (Line)

8 Valg af kasserer (Karen Bosworth) Valg af næstformand (Lauge) Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen (etårig periode) - Vivi, Tue, Mikkel og Sedsel stemmer op som mening medlemmer af bestyrelsen Valg af revisor

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10)

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) Dansk ICYE s ordinære generalforsamling Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) U-huset Klosterport 4A, 3. sal. 8000 Arhus C Klosterport 4A, 3.sal DK 8000 Århus C tlf. +45 8618 0715 icye@icye.dk

Læs mere

Referat af Dansk ICYE s generalforsamling 2015

Referat af Dansk ICYE s generalforsamling 2015 Referat af Dansk ICYE s generalforsamling 2015 12. april 2015 Velkomst Sekretariatsleder Uffe Engsig byder indledningsvist velkommen til generalforsamling. Valg af dirigent: Jonas Sidenius Valg af referent:

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Talepapir til informationsmøder

Talepapir til informationsmøder Talepapir til informationsmøder Dias 1: Informationsmøde, Dansk ICYE Hvem er vi? - Hvilket land rejste vi til via ICYE? - Hvad laver vi nu i ICYE? Hvem er I? - Navn - Hvilke programmer/lande er I interesserede

Læs mere

Referat generalforsamling

Referat generalforsamling Referat generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdtes den 20. marts 2014 i Nicolai Biograf, Skolegade 2A, 6000 Kolding. Dagsordnen var følgende: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev

Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev 1. Stormødet åbnes af formanden, der leder valg af dirigent, referenter

Læs mere

Referat generalforsamling 16-02-2013

Referat generalforsamling 16-02-2013 Referat generalforsamling 16-02-2013 Tilstede er: Beatrix M.G. Nielsen, Andreas Markert, Sari Arent, Otilia Leschly, Jacob Nøddeskov, Bjarke Sølverbæk, Maya Stolbjerg Drud Salonin, Marie Oscilowski, Camilla

Læs mere

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014 Referat af s generalforsamling 2014 Ordinær generalforsamling i i Aarhus, 8.-9. marts 2014 1. Valg af dirigent KMI valgt som dirigent. 2. Valg af referent JAM valgt som referent. 3. Valg af to stemmetællere

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

DAGSORDEN Indledning: Formanden Stinne Kirketerp indledte med en række praktiske bemærkninger om bl.a. stemmekortene.

DAGSORDEN Indledning: Formanden Stinne Kirketerp indledte med en række praktiske bemærkninger om bl.a. stemmekortene. Generalforsamling i Bifrost 12.-13. november 2011 BESLUTNINGSREFERAT Lørdag den 12. november 2011 DAGSORDEN Indledning: Formanden Stinne Kirketerp indledte med en række praktiske bemærkninger om bl.a.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier:

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier: Formalier: 1. Valg af dirigent & referent Dirigent: Michael Referent: Dennis 2. Tilstede Michael, Richard, Halvor, Christian, Lasse V. (V for Vendetta), Sven, Bro, Camilla, Shum, Fisker, Thomas 68, Jens

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

-foreningen Midt-Østjylland

-foreningen Midt-Østjylland -foreningen Midt-Østjylland Referat fra 13. ordinære generalforsamling lørdag den 28. februar 2009 Den 13. ordinære generalforsamling blev afholdt på Bogensholmlejeren, Fuglsøvej 27, Femmøller, 8400 Ebeltoft,

Læs mere

Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november.

Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november. Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november. STED: Forsøgsstationen, Sdr. Boulevard 81, Kbh. V. Fremmødte: 14 medlemmer, 1 medlem kom 1 time forsinket Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret.

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret. Referat fra SK BMX-Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde - BMX Mødedato: den 7. marts 2015 Til stede: 18 klubber (Bjerringbro, Dragon, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, Københavns,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Afholdt 25. Juni 2011 på Kolding Bibliotek 1) Valg af dirigent Maren vælges Præsentationsrunde af alle fremmødte._ 2) Formandens

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere

Referat af Landsforeningen Praktisk Økologis generalforsamling d. 18.04.15 på Livø:

Referat af Landsforeningen Praktisk Økologis generalforsamling d. 18.04.15 på Livø: Referat af Landsforeningen Praktisk Økologis generalforsamling d. 18.04.15 på Livø: 54 stemmeberettigede medlemmer fik udleveret stemmesedler. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagordenen blev godkendt. 2.

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere