Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken (Morgenmad 9-10)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10)"

Transkript

1 Dansk ICYE s ordinære generalforsamling Søndag den 12. april 2015 Klokken (Morgenmad 9-10) U-huset Klosterport 4A, 3. sal Arhus C Klosterport 4A, 3.sal DK 8000 Århus C tlf CVR

2 Indholdsfortegnelse: Program/dagsorden Referat 2014 Årsrapport 2014 inkl. beretninger Budget Motivationer Forslag til vedtægtsændringer Resolutionsforslag Vedtægter Forslag til kontingent revisor

3 Dansk ICYE s ordinære generalforsamling 2015 Program 9-10: Velkomst af bestyrelsen, Morgenmad : Præsentation af deltagere : - Valg af dirigent. - Godkendelse af dagsorden. - Valg af referent. - Valg af stemmetællere. - Vedtagelse af forretningsorden for generalforsamlingen. - Bemærkninger til referat for sidst afholdte generalforsamling : Formandens og Kassererens beretning - Oplysning om lokalforeningernes og udvalgenes arbejde : Præsentation af årsregnskab 2014 og budget Vedtagelse af budget - Fastsættelse af kontingent : Pause : Præsentation af kandidater til bestyrelsen : Indkomne forslag. - Vedtagelse af indkomne forslag - Vedtagelse af vedtægtsændringer : Frokost : Præsentationer af arbejdsdagen om lørdagen og resolutionsforslag : Afstemning af resolutioner og prioriteringer : Valg af formand, næstformand og kasserer, samt 5 medlemmer til bestyrelsen. - Valg af revisor : Eventuelt : God tur hjem

4 Referat af Dansk ICYE s generalforsamling april 2014 Uffe byder indledningsvist velkommen og fortæller om U-husets nye lokaler, hvor generalforsamlingen foregår. Åbning af generalforsamlingen Valg af dirigent: Mette Østergaard Valg af referent: Rie Brodersen Generalforsamlingen er indkaldt d. 3. marts, altså en måned før afholdelse, og kan derfor erklæres gyldigt. Dagsordenen vedtages, som den blev udsendt, dog med tilføjelse af punktet Udnævnelse af quiz-vinder. Ingen deltagere havde kommentarer til referatet fra sidste generalforsamling. Anne laver undervejs et visuelt referat af generalforsamlingen. Præsentation af deltagere Formandens og kasserens beretning Line henviser til beretningen i årsberetningen. Line indleder med at fortælle om ICYE s formål, nemlig at skabe kulturforståelse gennem kulturudvekslingen. 20 ICYE exchangees og 18 EVS-volontører har været på udveksling i Danmark, hvilket er en stigning fra sidste år. ICYE har sendt 26 ICYE volontører, 61 STePs, 45 EVS. Det er en lille stigning generelt set. I 2013 introducerede ICYE en ny udvekslingsmulighed, nemlig Ungdomsudvekslingen, hvor to hold har været i Georgien, og vi i sommeren 2014 skal afholde to udvekslinger. Organisationen afholdte 50 lokalforeningsaktiviteter i fem forskellige lokalforeninger. Dette har været et fokusområde i Lokalforeningerne begyndte at arbejde med handlingsplaner, og opgradering af arrangementer for lokalforeningsfrivillige blandt andet under sommerlejren og til kulturkolben. ICYE afholdte fire lejre i 2013 for over 350 deltagere. Køkkenet har bl.a. været i fokus, og Line beretter, at der endelig er fundet en god balance mellem hygge og struktur. Bestyrelsen indførte til generalforsamlingen 2013 resolutioner som ny arbejdsmetode. Bestyrelsen ønskede at arbejde med fem resolutioner, men dette viste sig at være urealistisk bl.a. på grund af fratrædelser i bestyrelsen i løbet af bestyrelsesåret. Line forklarer, at bestyrelsen stadig er i en læringsproces i forhold til resolutionsarbejdet. Resolution 1: Alternative metoder til værtsfamilier. Der foreligger nu en rulleplan, hvor fokus bl.a. er på voksenfællesskaber såsom forældregrupper på friskoler.

5 Resolution 2: tiltag der får volontører, der har rejst med ICYE til at fortsætte som co-workers Resolution 3: Mere strukturerede rammer for køkkenholdets arbejde. Der arbejdes nu med et fast køkkenhold, der sætter rammerne. Andre tiltag: Rie blev ansat som organisationskonsulent, Uffe og Line var til international generalforsamling i Uganda. Generelt er ICYE en organisation i positiv udvikling. Line roser alle, og takker især sekretariatsleder Uffe for den store indsats han har leveret, samt det gode samarbejde. Uffe havde 5 års jubilæum i marts, og bestyrelsen overrakte i den forbindelse en jubilæumsgave. Uffe beretter for kasseren (Mikkel). ICYE har haft overskud, og der er bl.a. blevet investeret i flere sekretariatstimer og værtsfamilietilskud. Regnskab og budget Uffe henviser til årsrapporten, som ligger i værktøjskassen på ICYE s hjemmeside. I 2013 kom ICYE ud med et overskud på , 00 kr. Dette er mere end budgetteret, og i virkeligheden for meget, da målet om 1 million i egenkapital allerede er opnået. Egen kapitalen giver ICYE sikkerhed, hvis der sker ændringer i tilskudsordninger (bl.a. tipsmidlerne). Overskuddet betyder, at flere udvalg og frivilligposter har fået lidt større tilskud i Derudover er der blevet investeret i flere sekretariatstimer, både til drift og udvikling. Bestyrelsen har besluttet, at ansatte på sekretariatet modtager pension, hvilket også har været en udgift. Uffe opfordrer aktive medlemmer til at søge kurser, der er relevante for deres arbejdsområder. Det kommende år vil der blive investeret mere i frivillig og exchangees i ICYE. Mette Østergaard spørger, om der er et loft for egenkapital i foreninger der modtager tilskud. Uffe svarer, at det er der ikke. Egenkapitalen fungerer som Dansk ICYE s buffer, da foreningen ikke har mulighed for at optage lån. ICYE s indtægter er rimelig stabile. EVS-regnskabet er sat anderledes op i år for at inkludere administrationsgebyrer. Derfor ses en ændring i indtægter på EVS-programmet i regnskabet. Medlemstallet er stabilt og ser ud til at være stagneret. Det kan ses på medlemstallene, at man valgte at nedlægge workcamp. De nye ungdomsudvekslinger kan måske trække medlemmer. Målet er ikke at få flere medlemmer i sig selv, da man i organisationen prioriterer kvalitet og ikke kvantitet. Udvekslingsomkostningerne for ICYE-programmet er steget en del, bl.a. på grund af et værtsfamilietilskud på 1000 kr. om måneden. Regnskab og budget Der er som altid budgetteret konservativt; udgifter som måske kommer, er medtaget, mens usikre indtægter ikke medtages. Dette giver et mere sikkert budget. Der er væsentligt flere projekter der kommer til at modtage EVS-volontører, hvilket der ikke er budgetteret med.

6 Torsten spørger ind til stigningen over de seneste år, og Uffe forklarer, at det har været en prioritering at få flere exchangees til landet, hvilket bl.a. afspejles i flere kvota-aftaler. Kvotaaftalerne er med til at sikre, at ikke kun de rigeste unge fra vores samarbejdslande kommer til DK, men at unge fra middelklassen også får muligheden. EVS-programmet bliver efterhånden mere administrativt tung, hvilket har betydet, at andre udvekslingsorganisationer har måtte droppe at udbyde programmet. Man kan forestille sig at Dansk ICYE kommer til at overtage samarbejdsaftaler og projekter. I forhold til foreningsaktiviteter ligger udgifterne på samme niveau. Uffe opfordrer til, at man som lokalforeningsfrivillig/udvalg kontakter bestyrelsen, hvis det er svært at få økonomien til at hænge sammen. Samlet set et overskud på lidt over kr. Der bliver spurgt ind til kontingentindtægter, hvor der er budgetteret en stigning, selvom der tales om medlemsstagnering. Uffe forklarer, at dette bl.a. forventes pga. ungdomsudvekslinger og virkningen af vores nye hjemmeside. Der spørges ind til medlemsflowet; altså hvor mange der melder sig ind og ud. Uffe forklarer, at ca. 150 medlemmer melder sig ud om året. Det uddybes dog, at de kernefrivillige bliver i organisationen længe og at gruppen af kernefrivillige er voksende. Beretningsworkshop Præsentation af resolutioner og forslag, samt afstemning 1. Udarbejdelse af introduktionsmateriale til nye frivillige, hvor udvalgsfunktioner beskrives 2. Udarbejdelse af promoveringsvideoer i princippet på alle områder 3. Volontører kan agere studietursambassadører i deres lande/byer, der viser rundt 4. Logo og PR 5. Værtsfamiliearrangementer 6. Mapping af dansk ICYE s frivillige 7. Undersøge markedet for køb eller leje af lejrsted med plads til 100 personer 8. Udvalg skal have bedre kendskab til budget og muligheder for økonomisk støtte til deres arrangementer 9. Mere fagligt adspredte projekter for exchangees Præsentation af kandidater Line genopstiller til formandsposten. Hun har haft et sjovt, svært og udfordrende år, og synes, at hun er kommet rigtig godt ind i organisationens med alle dens udfordringer og udviklingspotentialer. Vivi stiller op til næstformand. Hun har været med siden 2008, og har siddet i bestyrelsen det seneste år. Vivi brænder for, at organisationen skal udvikle sig. Hun vil organisationen det bedste, taler om ICYEfamilien og glæder sig til at fortsætte.

7 Simon stiller op til kassererposten. Simon er ny i organisationen og arbejder med ungdomsudvekslingerne, og brænder især for dette område. Han læser uddannelsesvidenskab på AU og ved at masse om nonformal læring, kulturmøder og læring generelt. Pil stiller op til menigt medlem. Hun har givet sin lokalformandspost videre, og føler derfor, at der er blevet plads til bestyrelsesarbejdet. Pil interesserer sig for motivation, og glæder sig til at lære en masse gennem bestyrelsesarbejdet. Bitten (in absentia): Mette Østergaard beretter. Tue genopstiller som menigt medlem. Han har været i organisationen siden 2011, og er glad for arbejdet i ICYE. Han ser frem til at gøre en ekstra indsats i det kommende bestyrelses år, da han ikke har haft mulighed for at lægge så mange kræfter i bestyrelsesarbejdet i 2013 som han ønskede. Beretninger Der blev afholdt en beretningsworkshop, hvor diverse udvalg og grupper arbejder på en fremlæggelse af årets største begivenhed, største succes og største udfordring. Rejseholdet: Vil rigtig gerne samarbejde mere KG ift. at få exchangees med i sessions, hvilket er en udfordring. Rejseholdet er blevet en stor gruppe med mange nye, som skal læres op. De officielle krav til forberedelse skal opfyldes, men gerne på en kreativ måde, hvilket kan være udfordrende. Det at være flere ser rejseholdet dog også som en fordel, da opgaver kan fordeles mellem flere personer, som får plads til at fordybe sig. Tilstrømningen af nye frivillige ses som en af årets største succeser. De største begivenheder har været rejseholdets egne arbejdsdage, hvor der er kommet mere struktur på opgaverne og gruppen er blevet rystet sammen. Kulturkolben ses også som en stor begivenhed, som bidrog med konkrete værktøjer til gruppens arbejde. Lokalforeningerne: Der er kommet nye kræfter til mange af lokalforeningerne, hvilket er en succes. Der har været afholdt gode arrangementer, og der er lagt i støbeskeen til endnu flere i det kommende år. Arbejdsdagene, hvor lokalforeningerne har sparret på tværs har været gode og konstruktive. Udfordringen er generelt at samle nye folk, aktivere medlemmer og mobiliserer arbejdskræfterne. Der arbejdes hen mod, at lokalforeningerne samarbejder på tværs og har fællesarrangementer (samme temaer), bl.a. planlægges en kanotur i sensommeren. Køkken, værtsfamilie, løsgængere: Lejrene ses som de største begivenheder, og det opleves, at de kører bedre end nogensinde. En af udfordringerne er at skaffe passende lokaler til lejrene, og det er udfordrende at lejrene afholdes på forskellige skoler, der sommetider kan være svært tilgængelige. En samlende udfordring som i år mundede ud i en stor succesrig begivenhed, var da Michael bagte en kage, der kunne spises. Ungdomsudvekslingerne: Største succes var, at EU-ansøgningen til projektet Health Ambassadors gik igennem. Processen har været rigtig god, selvom det har været udfordrende at lære organisationen at kende. De frivillige oplever det som en stor succes, at de er blevet tildelt meget ansvar fra start. Sekretariatet: Hjemmesiden har været årets største begivenhed. Det var en stor succes at få den op at køre, og generelt er der stor tilfredshed med resultatet. Sommerlejren var en stor begivenhed, der på mange

8 måder var starten på en ny lejr-ære. Med over 100 deltagere blev man nødt til at tænke lejr anderledes, og det har ført til initiativer som køkkenhold, lejrudvalg og andet. Kulturkolben var en stor begivenhed og succes, hvor især dét at udvalgene fandt ud af, hvad andre udvalg virkede meget motiverende. Udviklingen i lokalforeningerne ser sekretariatet som en stor succes! Af udfordringer nævnes EVS/ERASMUS+, som har medfødt en række administrative udfordringer. Der har været en del udfordringer med vores afrikanske samarbejdspartnere, og især forberedelse af de afrikanske volontører har været oppe til debat. Computere og digitale løsninger har taget en del tid. I starten af 2013 var generel rolleafklaring en udfordring, men dette er gennem året vendt til en succes. Oplevelsen er generelt, at vi er blevet bedre til at være på forkant. Der er igangsat en række forebyggende initiativer, eksempelvis personlige samtaler, som gør, at vi ikke i samme grad brandslukker. Bestyrelsen: Det har været udfordrende for bestyrelsen, at arbejdsforholdene har været meget skiftende. Dvs. at arbejdsgangene har måttet ændres af flere omgange, hvilket har taget kræfter, men der er også blevet skabt plads til det undervejs. Kulturkolben nævnes som en god, stor begivenhed. Line nævner også den internationale generalforsamlingen, hvor mange af de initiativer, som et af vores egne medlemmer har været med til at sætte gang i, endelig begynder at bære frugt. Det var en god oplevelse og en stor begivenhed at mødes med partnerne på tværs. Kulturkolben ses som en stor succes; især alt det, kulturkolben har ført med sig, nemlig bedre kommunikation, klare roller og motivation. MENA-projektet som endelig er oppe at køre ses også som en succes. Projektet blev søsat for 6 år siden, så det er stort, at det endelig kører. Det er generelt en succes for bestyrelsen at opleve, at de ting man sætter i gang begynder at forankre sig. Året der kommer (3 vigtigste ting) Rejseholdet: - Indfasning af nye. Det praktiske skal under huden - Flere kurser, så gruppen udvikler sig internt - Videreudvikling af sessions Lokalforeninger - Fokus på bedre samarbejde på tværs af lokalforeningerne - Bedre kommunikation (kommunikationsstrategier) - Mere opmærksomme på DUF-krav Løsgængere - Flere informationer til nye i organisationen, større indsats for at skabe relation til foreningen inden afrejse og undervejs. Ungdomsudvekslinger - Afholdelse af ungdomsudvekslingerne - Vidensbank/følordninger

9 - Indkøring i ICYE hvad er ungdomsudvekslingers plads i organisationen Sekretariatet - Stabil værtsfamilietilgang - Fortsætte god udvikling i udvalg - Overlevering/erfaringsudveksling - Strategi og målsætning Bestyrelsen - Resolutionsarbejde - Ny bestyrelse, nye prioriteter, strategisk tænkning - Kommunikation og arbejdsdeling i organisationen Afstemninger og vedtagelser - Vedtagelse af indkomne forslag (ingen indkomne forslag) - Vedtagelse af arbejdsprogram (afløst af resulotionsforslag)) - Vedtagelse af vedtægtsændringer Vedtægtsændringsforslag 1: Der er fremsat et forslag om at ændre paragraf 2, ICYE s formål, fra Dansk ICYE bygget på tolerance og næstekærlighed Til: Dansk ICYE bygget på tolerance og mellemfolkelig forståelse Der fremsættes følgende ændringsforslag til ændringsforslaget: Dansk ICYE bygget på tolerance og mellemmenneskelig forståelse. Ændringsforslaget til ændringsforslaget vedtages ved almindeligt flertal. Ændringsforslaget vedtages efterfølgende ved almindeligt flertal. Vedtægtsændringsforslag 2: 5 stk. 4. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter: ( ) Udvalgsberetninger

10 Udvalgsberetninger ønskes slettet. Der fremsættes følgende ændringsforslag til ændringsforslaget: 5 stk. 4. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter: ( ) Udvalgsberetninger Udvalgsberetninger ændres til Oplysning om lokalforeningernes og udvalgenes arbejde. Med konsekvensrettelsen, at Lokalforeningsberetninger i dagsordenen 5 stk. 4, Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter: ( ) Lokalforeningsberetninger, slettes. Ændringsforslag til ændringsforslaget stemmes igennem, og ændringsforslaget vedtages følgende. Vedtægtsændringsforslag 3 5 stk. 4: Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter: ( ) Vedtagelse af arbejdsprogram, vedtagelse af arbejdsprogram ønskes slettet. Ændringsforslag til ændringsforslaget: I stedte for slettelse ændres ordlyden til vedtagelse af resolutioner. Ændringsforslag til ændringsforslaget blev stemt igennem, og ændringsforslaget vedtages. Vedtægtsændringsforslag 4 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter: ( ) Orientering om budget for indeværende regnskabsår ( ) Vedtagelse af budget for kommende regnskabsår Orientering om budget for indeværende regnskabsår og Vedtagelse af budget for kommende regnskabsår ønskes slettet og erstattet med Vedtagelse af budget. Forslaget stemmes enstemmigt igennem

11 - Fastsættelse af kontingent Kontingentet fastsættes til 75 kr. - Vedtagelse af budget for kommende regnskabsår Budgettet vedtages enstemmigt - Valg af formand (2-årig periode) - Valg af næstformand (1-årig periode) - Valg af kasserer (1-årig periode) - Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen Generalforsamlingen valgte en samlet bestyrelse enstemmigt. Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer: Line V. Lauritzen Forkvinde Vivi Larsen Næstforkvinde Simon Raaby Poulsen - Kasserer Pil Byriel Bitten Fynsk Tue G. E. Rasmussen - Valg af revisor Revisionsfirmaet Beierholm er valg som revisor for organisationen. Eventuelt

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Konto Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Indtægter ICYE PROGRAM Balanceret ICYE program , , ,00 Ubalanceret ICYE program , , ,00 Internationale udgifter , , ,00 Forsikring , , ,00 Informationsseminar 3.000, , ,00 Udgifter til forberedelse , , ,00 Velkomst seminar 5.000, , ,00 Køb af pladser , , ,00 Dækningsbidrag ICYE program , , ,00 STePs Salg , , ,00 Programudgifter , , ,00 Gebyr til partner , , ,00 Dækningsbidrag STePs , , ,00 EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE EVS modtage , , ,00 EVS sende , , ,00 Dækningsbidrag EVS , , ,00 Ungdomsudveksling Dækningsbidrag ungdomsudveksling ,00 SAMLET DÆKNINGSBIDRAG , , ,00 KONTINGENTER OG GEBYER Kontingenter (75kr) , , ,00 Ansøgergebyr (25kr) , , ,00 IALT , , ,00 TILSKUD Lønrefusioner , , ,00 Tipstilskud , , ,00 IALT , , ,00 FINIANSERING Renteindtægter bankkonti , , ,00 IALT , , ,00 Salg af pladser Unbalanced fee , , ,00 Programudgifter , , ,00 IALT ,00 SAMLEDE INDTÆGTER , , ,00 1

39 UDGIFTER UDVEKSLINGSSTUDENTER Lommepenge , , ,00 Udgifter til VF , , ,00 Fritidsaktiviteter , , ,00 Rejseudgifter kontaktbesøg 8.400, , ,00 Transport , , ,00 Gebyr sprogskole 0,00 0,00 0,00 Kontaktpersoner 8.400, , ,00 KG/KP seminarer 2.000, , ,00 Intro-seminar , , ,00 Mid Year seminar , , ,00 End of Year seminar , , ,00 Efterårs seminar , , ,00 Værtsfamiliesøgning/annoncerin , , ,00 Diverse udgifter 2.000, , ,00 IALT , , ,00 ADMINISTRATION Husleje , , ,00 Kontorudgifter 5.000, , ,00 Kontorartikler , , ,00 Nyanskaffelser , , ,00 EDB udgifter , , ,00 Kopieringsudgifter , , ,00 Telefon/fax internet , , ,00 Porto og fragt , , ,00 Gebyrer , , ,00 Revision , , ,00 Møde- og rejseudgifter 5.000, , ,00 Representation 2.000, , ,00 Abonnementer 5.000, , ,00 NETS gebyrer 4.000, ,00 Rejseudgifter ,00 Forsikringer 7.000, , ,00 Personalepleje 3.000, ,00 Afskrivninger ,00 IALT , , ,00 PERSONALE Personale , , ,00 Kontorleder , , ,00 Beskyttet stilling , , ,00 Kurser , , ,00 ATP , , ,00 AER/barselsfond 8.000, , ,00 2

40 Arbejdsskadeforsikring 5.000, , ,00 IALT , , ,00 3

41 FORENINGSAKTIVITETER Bestyrelsen, rejseudgifter 8.000, , ,00 Bestyrelsen, telefonudgifter 2.000, , ,00 Bestyrelsen, fortæring 4.000, , ,00 Rejseholdet , , ,00 Kontaktgruppen (KG) , , ,00 CCT 5.000,00 Lejrudvalg 5.000,00 PR udvalget 5.000, , ,00 EVS mellemøsten 5.000, , ,00 Køkkenudvalg , ,00 Opstartspulje , , ,00 Værtsfamiliegruppen 5.000, , ,00 Medlemspleje , , ,00 Lokalforeningstilskud , , ,00 Kurser , , ,00 Møder 8.000, , ,00 Internationale møder , , ,00 Medlemskab andre organisationer , , ,00 Co- worker seminar , , ,00 Generalforsamling , , ,00 IALT , , ,00 PR-UDGIFTER Brochurer 3.000, ,00 0,00 Interne trykkeudgifter 5.000, ,00 0,00 Udstillinger og foredrag 2.000, , ,00 Annoncering , , ,00 Internet annoncering -Google , , ,00 Andre reklameudgifter ,00 IALT , , ,00 UDGIFTER IALT , , ,00 RESULTAT , , ,00 4

42 Herunder kan du læse motivationen fra de kandidater der opstiller til Dansk ICYE s bestyrelse. Bemærk at det er muligt at melde sit kandidatur helt op til selve valghandlingen. Motivation til formandsposten i Dansk ICYE Jeg, Simon Raaby Holmgaard Poulsen, stiller op til formandsposten i Dansk ICYE. En af grundene til min opstilling er desværre fraværet af vores fantastiske forkvinde Line, som rejser livet fuld af oplevelser. Jeg har været et år i bestyrelsen som kasserer og ønsker at fortsætte mit arbejde i bestyrelsen som formand. Jeg ønsker en stærk bestyrelse, som har et tættere arbejde med kontoret end det tidligere år. Da jeg bor i Aarhus vil jeg komme til at få en ugentlig gang på sekretariatet for at styrke orienteringen mellem bestyrelsen, den daglige drift og organisationen som helhed. Jeg studerer uddannelsesvidenskab i Aarhus og starter på kandidaten til sommer. Gennem min uddannelse har jeg stor viden om organisationsstrukturer, formelle/non-formelle læringsteorier og experiential learning. Desuden interesserer jeg mig meget for det kulturelle møde og arbejder fortsat på Dansk ICYE s nye område, ungdomsudvekslingerne. Jeg ser mig selv som en forholdsvis ny spiller i Dansk ICYE, men er klar på opgaven og meget interesseret i at gøre vores organisation endnu bedre. Vh. Simon Raaby Holmgaard Poulsen Motivation: Genopstilling til næstformandsposten i Dansk ICYE s bestyrelse Efter et år på næstformandsposten glæder jeg mig til forhåbentligt at tage to mere. Det har været udfordrende at sidde i bestyrelsen de sidste to år, og der har været mange opgaver som vi havde håbet vi kunne have løftet, som har måttet tilsidesættes pga. manglende ressourcer. Derfor er jeg langt fra færdig med bestyrelsesarbejdet. Jeg føler at jeg her kan bruge mine visioner for organisationen og sammen med resten af bestyrelsen være med til at tænke langsigtede strategier og udvikle ideer for organisationen. Jeg elsker at tænke over organisationsstrukturer og

43 udfordringerne ved at være en organisationen drevet af frivillige og jeg føler at det er i bestyrelsen at jeg giver mest tilbage til organisationen. Jeg ser frem til at videreudvikle Dansk ICYE og fortsætte med at arbejde for at de frivillige, vores danske rejsende og udenlandske volontører har de bedste rammer at arbejde og rejse under. Jeg planlægger at tage nogle måneder sammen med min lille familie i Costa Rica til efteråret, men jeg vil fortsat være med på mail og skype ifm. bestyrelsesmøder og dermed har jeg tænkt mig at leve op til mit ansvar som næstformand på lige fod med hvis jeg havde været fysisk tilstede i Danmark. Mvh. Vivi Larsen, nuværende næstforkvinde i Dansk ICYE Motivation til opstilling som Kasserer i ICYE Bestyrelse Jeg har nu fungeret som menigt medlem i ICYEs bestyrelse i 2 år, og det har været en spændende tid for ICYE. Jeg er fortsat glad for at være en del af vores pragtfulde organisation, og tragter fortsat efter at lære mere om ICYE. Derfor opstiller jeg i dette år som kasserer, for på denne måde at komme nærmere ind på hvad der får det hele til at dreje rundt, både fra et økonomisk og administrativt perspektiv. Jeg ser frem til endnu et bestyrelsesår, og glæder mig til at arbejde sammen med den nye formand samt nye bestyrelsesmedlemmer Mvh Tue Gonzo Elmann Rasmussen

44 Forslag til vedtægtsændringer Forslag 1 (2. behandling): 2. Formål. Dansk ICYE... bygget på tolerance og næstekærlighed... ændres til: 2. Formål Dansk ICYE... bygget på tolerance og mellemfolkelig forståelse... Begrundelse: Formålsparagraffen skal afspejle det vi arbejder for og med. Ordet næstekærlig har rigtig mange religiøse konnotationer. Vi formidler ikke kristen udveksling men derimod en sekulær, tolerant og mellemfolkelig udveksling. Ved brug af ordet næstekærlig risikerer vi at nogle "skræmme" nogle grupper fra vores program, mens vi samtidig risikerer at give andre en uheldig oplevelse hvis de forventer at komme på et kristent udvekslingsophold. Forslagsstillere: Michael Dupont Pil Byriel Sedsel Brøndum Lange Torsten Ringgaard Josefine Holm Forslag 2: 5. Generalforsamling Stk. 1. Dansk ICYE s højeste myndighed er generalforsamlingen. Der indkaldes én gang årligt i første halvår. Indkaldelsen finder sted med minimum en måneds varsel. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med én måneds varsel, når som helst såfremt mindst 1/3 af bestyrelsen og/eller 1/3 af Dansk ICYE s medlemmer ønsker det.

45 Ændres til: 5 Stk. 2 ønskes ændret fra Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med én måneds varsel, når som helst såfremt mindst 1/3 af bestyrelsen og/eller 1/3 af Dansk ICYE s medlemmer ønsker det Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel, når som helst såfremt mindst 1/3 af bestyrelsen og/eller 1/3 af Dansk ICYE s medlemmer ønsker det Begrundelse: Baggrunden for at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling vil typisk være en hastesag, hvilket med nuværende frist på 1 måned kan vise sig for langsommelig, og vi i Bestyrelsen begærer derfor at halvere fristen for at kunne behandle hastesager hurtigere. Forslagsstillere: Bestyrelsen Forslag 3: 7. Bestyrelsen Stk. 1. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og fem øvrige medlemmer. Formand, næstformand og kasserer vælges for en toårig periode. Formand vælges i lige år, og næstformand og kasserer vælges i ulige år. Øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges for en et årig periode. Genvalg kan finde sted. Stk. 2. Der afholdes mindst fem ordinære bestyrelsesmøder mellem de ordinære generalforsamlinger. Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 4. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning. Tilføjelse: 7 stk. 5.

46 I tilfælde af at formanden, næstformanden eller kassereren udtræder af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, kan der på et ordinært bestyrelsesmøde vælges en ny kandidat mellem de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer, til at varetage posten til slutningen af valgperioden Bestyrelsen skal informere Dansk ICYE s medlemmer om skiftet indenfor 14 dage Begrundelse: I forbindelse med Bestyrelsens repræsentative opgaver udadtil samt underskrivelsen af officielle dokumenter er det nødvendigt for Bestyrelsen at kunne udfylde de faste pladser. Forslagsstillere: Bestyrelsen

47 Resolutionsforslag til Dansk ICYE s Generalforsamling 2015 Beslutningsforslag: Bestyrelsen i Dansk ICYE skal være med til at skabe en mere klar profil og formidling omkring de frivillig tilbud der ligger i organisationen, samt hvordan disse skaber værdi for de frivillige og omverdenen. Her tænkes f.eks. på det informationsarbejde der er rettet mod hvervning af nye frivillige. Argumentation: OBS: Generalforsamlingen skal kun tage stilling til om de støtter op om beslutningsforslaget og ikke til argumentationen bag. Argumentationen er et redskab for forslagsstilleren til at begrunde beslutningsforslaget på forhånd og skabe et udgangspunkt for debatten til Generalforsamlingen. Forslagsstiller eller en repræsentant for forslagsstiller skal fremlægge resolutionsforslaget til Generalforsamlingen, hvor forslaget kan blive debatteret før afstemning. Forslagsstiller(e): Navn(e): Udvalg: Susan, Henriette, Kristoffer, Johanne Lokalforening Hovedstaden Kontaktinformation, hvis man vil stille forslagsstiller(e) spørgsmål om forslaget inden Generalforsamlingen: Telefon: Dato: 30. marts 2015

48 Vedtægter for foreningen Dansk ICYE Klosterport 4A, 3. sal 8000 Aarhus C, Danmark SE-NR Navn Foreningens navn er: Dansk ICYE (International Cultural Youth Exchange). 2. Formål Dansk ICYE er en non profit ungdomsudvekslingsorganisation, der i stort omfang bygger på frivilligt kompetencegivende arbejde. Formålet med Dansk ICYE s arbejde er at udvikle en indsigt for grundlæggende menneskelige værdier på tværs af kulturer samt at fremme engagement og åben stillingstagen til verden lokalt, nationalt og globalt. Derigennem arbejder vi for at skabe et medansvar for fred og retfærdighed bygget på tolerance og næstekærlighed. Dette formål søger vi opnået gennem formidling af vores udvekslingsprogrammer, afholdelse af arrangementer og almen folkeoplysning. Foreningen er tilknyttet som fuldbyrdet selvstændigt medlem af The Federation of National Commitees in the International Cultural Youth Exchange. 3. Hjemsted Dansk ICYE er en non profit organisation og er hjemmehørende i Århus Kommune. 4. Medlemskab Stk. 1. Medlemskab er åbent for alle, der ønsker at arbejde for Dansk ICYE s formål. Alle der har betalt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent er medlem af foreningen. Stk. 2. Ansøgere som har betalt ansøgergebyr er medlemmer af Dansk ICYE i det år ansøgningen indgår. Medlemskontingent er inkluderet i ansøgergebyret. Stk. 3. Generalforsamlingen kan bringe et medlemskab til ophør, såfremt medlemmet aktivt modarbejder Dansk ICYE s formål. Eksklusionen er gyldig, hvis 2/3 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer for. Kun bestyrelsen kan indstille et medlem til eksklusion for generalforsamlingen. Stk. 4. Grupper, organisationer og foreninger kan optages på generalforsamlingen som kollektivt medlem. Det er bestyrelsens pligt at indstille og argumentere for en gruppes indmeldelse i ICYE for generalforsamlingen. Ethvert kollektivt medlem har kun en stemme ved Dansk ICYE s generalforsamling. 5. Generalforsamling Stk. 1. Dansk ICYE s højeste myndighed er generalforsamlingen. Der indkaldes én gang årligt i første halvår. Indkaldelsen finder sted med minimum en måneds varsel.

Referat af Dansk ICYE s generalforsamling 2014

Referat af Dansk ICYE s generalforsamling 2014 Referat af Dansk ICYE s generalforsamling 2014 5. april 2014 Uffe byder indledningsvist velkommen og fortæller om U-husets nye lokaler, hvor generalforsamlingen foregår. Åbning af generalforsamlingen Valg

Læs mere

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Lørdag den 5. april 2014

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Lørdag den 5. april 2014 Dansk ICYE s ordinære generalforsamling Lørdag den 5. april 2014 U-huset Klostergade 34, 3. sal. 8000 Arhus C Klosterport 4A, 3.sal DK 8000 Århus C tlf. +45 8618 0715 icye@icye.dk www.icye.dk CVR 75867328

Læs mere

Referat af Dansk ICYE s generalforsamling 2015

Referat af Dansk ICYE s generalforsamling 2015 Referat af Dansk ICYE s generalforsamling 2015 12. april 2015 Velkomst Sekretariatsleder Uffe Engsig byder indledningsvist velkommen til generalforsamling. Valg af dirigent: Jonas Sidenius Valg af referent:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013

Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013 Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013 Lørdag den 6. april 2013 1. Åbning af generalforsamlingen Valg af dirigent: Line Valg af referent: Mette Valg af redaktionsudvalg: Sedsel og Mette Valg af stemmetællere:

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for SmerteDanmark

Vedtægter for SmerteDanmark Vedtægter for SmerteDanmark Indhold Vedtægter for... 1 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskab... 2 4 Organisation... 3 5 Bestyrelsens kompetence... 3 6 Generalforsamlingen... 3 7 Regnskab og

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 09/10 2015 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby, i daglig tale. Stk. 2 Foreningen

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Lørdag den 1. april 2017 Klokken 11-17

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Lørdag den 1. april 2017 Klokken 11-17 Dansk ICYE s ordinære generalforsamling Lørdag den 1. april 2017 Klokken 11-17 Klostergadecentret Klostergade 37 8000 Arhus C Klosterport 4A, 3.sal DK 8000 Århus C tlf. +45 8618 0715 icye@icye.dk www.icye.dk

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor. Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009

Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor. Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009 Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er Århus Internationale Gospelkor 1.2. Foreningen

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Støtteforeningen TUBAs Venner

Støtteforeningen TUBAs Venner UDKAST VEDTÆGTER FOR Støtteforeningen TUBAs Venner 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Støtteforeningen TUBAs Venner, forkortet TUBAs Venner. Den har hjemsted i Silkeborg Kommune. Hovedadressen er hos

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægt for Dansk Vegetarforening

Vedtægt for Dansk Vegetarforening s.1 Vedtægt for Dansk Vegetarforening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april 2011. Seneste ændringer vedtaget 25. april 2015. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Vegetarforening (DVF).

Læs mere

Vedtægter for Dansk Vegetarisk Forening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april Seneste ændringer vedtaget 29. november 2016.

Vedtægter for Dansk Vegetarisk Forening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april Seneste ændringer vedtaget 29. november 2016. Vedtægter for Dansk Vegetarisk Forening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april 2011. Seneste ændringer vedtaget 29. november 2016. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Vegetarisk Forening

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Vedtægter for: Døveforeningen af af 9. april 2016

Vedtægter for: Døveforeningen af af 9. april 2016 Vedtægter for: Døveforeningen af 1866 af 9. april 2016 1 Navn, stiftelsesdato, hjemsted og medlemskab 1.1 Foreningens navn er: Døveforeningen af 1866 1.2 Foreningen er stiftet den 18. november 1866. 1.3

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er Vedtægter for Kommentarer 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er 1.2 Foreningens hjemsted er 1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. 2. Formål 2.1 Foreningens primære formål er at forestå

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningens navn er Socio-Sundhedsforeningen. SOSUF er hjemmehørende i Silkeborg Kommune og har CVR DK

VEDTÆGTER. Foreningens navn er Socio-Sundhedsforeningen. SOSUF er hjemmehørende i Silkeborg Kommune og har CVR DK VEDTÆGTER Socio-Sundhedsforeningen (SOSUF) 1. Navn Foreningens navn er Socio-Sundhedsforeningen 2. CVR og hjemmested SOSUF er hjemmehørende i Silkeborg Kommune og har CVR DK 36301430 3. Formål 3 stk. 1.

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

FORENINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK (TFL) FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE

FORENINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK (TFL) FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE FORENINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK (TFL) Generalforsamlingen 28. juni 2016 kl. 19.00 på Diakonhøjskolen i Aarhus FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE Gældende vedtægter 1, NAVN OG HJEMSTED Navn: Foreningen Teologi

Læs mere

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud VEDTÆGTER LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. 1 Foreningens

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Retningslinier for afholdelse af Nepenthes generalforsamlinger

Retningslinier for afholdelse af Nepenthes generalforsamlinger Retningslinier for afholdelse af Nepenthes generalforsamlinger Dokument 1. Vejledning til dirigenten og bestyrelsen (September 2008) Indhold Indhold... 1 1. Frister... 2 2. Før GF... 3 2.1 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund

VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund 2016 AFSNIT 1: INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN, STIFTELSE OG HJEMSTED 1.1 Forbundets navn er Danske Døves Ungdomsforbund (DDU). Forbundets internationale benævnelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Dansk Vegetarisk Forening Seneste ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling 29. april 2017.

Vedtægter for Dansk Vegetarisk Forening Seneste ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling 29. april 2017. Vedtægter for Dansk Vegetarisk Forening Seneste ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling 29. april 2017. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Vegetarisk Forening (DVF). Foreningen har

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for foreningen RUCbar

Vedtægter for foreningen RUCbar Vedtægter for foreningen RUCbar 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er RUCbar Stk. 2. Foreningen har hjemsted ved Roskilde Universitet i Roskilde Kommune. Stk. 3. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter Familieidræt København

Vedtægter Familieidræt København Vedtægter Familieidræt København 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Familieidræt København. 1.2 Foreningen hører hjemme i Københavns Kommune. 1.3 Foreningen er medlem af DGI. 2. Formål 2.1

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen for Socialøkonomisk Salg (herefter SØS). 1 1.2 Foreningens hjemsted er Torvegade 97, 7160 Tørring.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. FreelanceGruppens generalforsamling Punkt 5a FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: senest ændret 6. marts 2010 / 2014. 1 Formål FreelanceGruppen er en specialgruppe under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral.

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral. Vedtægter for foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling Kastellet, den 20 april 2017 Kapitel 1 Navn & formål 1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER. 21. November 2015 SHINWONHWA TAEKWON-DO ACADEMY. Dansk Shin Won Hwa Skole

VEDTÆGTER. 21. November 2015 SHINWONHWA TAEKWON-DO ACADEMY. Dansk Shin Won Hwa Skole 21. November 2015-1 - 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Shinwonhwa Taekwon-Do Academy, forkortet STA. Stk. 2. Shinwonhwa Taekwon-Do Academy har hjemsted i Ballerup Kommune. Stk. 3. STA er

Læs mere