Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken (Morgenmad 9-10)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10)"

Transkript

1 Dansk ICYE s ordinære generalforsamling Søndag den 12. april 2015 Klokken (Morgenmad 9-10) U-huset Klosterport 4A, 3. sal Arhus C Klosterport 4A, 3.sal DK 8000 Århus C tlf CVR

2 Indholdsfortegnelse: Program/dagsorden Referat 2014 Årsrapport 2014 inkl. beretninger Budget Motivationer Forslag til vedtægtsændringer Resolutionsforslag Vedtægter Forslag til kontingent revisor

3 Dansk ICYE s ordinære generalforsamling 2015 Program 9-10: Velkomst af bestyrelsen, Morgenmad : Præsentation af deltagere : - Valg af dirigent. - Godkendelse af dagsorden. - Valg af referent. - Valg af stemmetællere. - Vedtagelse af forretningsorden for generalforsamlingen. - Bemærkninger til referat for sidst afholdte generalforsamling : Formandens og Kassererens beretning - Oplysning om lokalforeningernes og udvalgenes arbejde : Præsentation af årsregnskab 2014 og budget Vedtagelse af budget - Fastsættelse af kontingent : Pause : Præsentation af kandidater til bestyrelsen : Indkomne forslag. - Vedtagelse af indkomne forslag - Vedtagelse af vedtægtsændringer : Frokost : Præsentationer af arbejdsdagen om lørdagen og resolutionsforslag : Afstemning af resolutioner og prioriteringer : Valg af formand, næstformand og kasserer, samt 5 medlemmer til bestyrelsen. - Valg af revisor : Eventuelt : God tur hjem

4 Referat af Dansk ICYE s generalforsamling april 2014 Uffe byder indledningsvist velkommen og fortæller om U-husets nye lokaler, hvor generalforsamlingen foregår. Åbning af generalforsamlingen Valg af dirigent: Mette Østergaard Valg af referent: Rie Brodersen Generalforsamlingen er indkaldt d. 3. marts, altså en måned før afholdelse, og kan derfor erklæres gyldigt. Dagsordenen vedtages, som den blev udsendt, dog med tilføjelse af punktet Udnævnelse af quiz-vinder. Ingen deltagere havde kommentarer til referatet fra sidste generalforsamling. Anne laver undervejs et visuelt referat af generalforsamlingen. Præsentation af deltagere Formandens og kasserens beretning Line henviser til beretningen i årsberetningen. Line indleder med at fortælle om ICYE s formål, nemlig at skabe kulturforståelse gennem kulturudvekslingen. 20 ICYE exchangees og 18 EVS-volontører har været på udveksling i Danmark, hvilket er en stigning fra sidste år. ICYE har sendt 26 ICYE volontører, 61 STePs, 45 EVS. Det er en lille stigning generelt set. I 2013 introducerede ICYE en ny udvekslingsmulighed, nemlig Ungdomsudvekslingen, hvor to hold har været i Georgien, og vi i sommeren 2014 skal afholde to udvekslinger. Organisationen afholdte 50 lokalforeningsaktiviteter i fem forskellige lokalforeninger. Dette har været et fokusområde i Lokalforeningerne begyndte at arbejde med handlingsplaner, og opgradering af arrangementer for lokalforeningsfrivillige blandt andet under sommerlejren og til kulturkolben. ICYE afholdte fire lejre i 2013 for over 350 deltagere. Køkkenet har bl.a. været i fokus, og Line beretter, at der endelig er fundet en god balance mellem hygge og struktur. Bestyrelsen indførte til generalforsamlingen 2013 resolutioner som ny arbejdsmetode. Bestyrelsen ønskede at arbejde med fem resolutioner, men dette viste sig at være urealistisk bl.a. på grund af fratrædelser i bestyrelsen i løbet af bestyrelsesåret. Line forklarer, at bestyrelsen stadig er i en læringsproces i forhold til resolutionsarbejdet. Resolution 1: Alternative metoder til værtsfamilier. Der foreligger nu en rulleplan, hvor fokus bl.a. er på voksenfællesskaber såsom forældregrupper på friskoler.

5 Resolution 2: tiltag der får volontører, der har rejst med ICYE til at fortsætte som co-workers Resolution 3: Mere strukturerede rammer for køkkenholdets arbejde. Der arbejdes nu med et fast køkkenhold, der sætter rammerne. Andre tiltag: Rie blev ansat som organisationskonsulent, Uffe og Line var til international generalforsamling i Uganda. Generelt er ICYE en organisation i positiv udvikling. Line roser alle, og takker især sekretariatsleder Uffe for den store indsats han har leveret, samt det gode samarbejde. Uffe havde 5 års jubilæum i marts, og bestyrelsen overrakte i den forbindelse en jubilæumsgave. Uffe beretter for kasseren (Mikkel). ICYE har haft overskud, og der er bl.a. blevet investeret i flere sekretariatstimer og værtsfamilietilskud. Regnskab og budget Uffe henviser til årsrapporten, som ligger i værktøjskassen på ICYE s hjemmeside. I 2013 kom ICYE ud med et overskud på , 00 kr. Dette er mere end budgetteret, og i virkeligheden for meget, da målet om 1 million i egenkapital allerede er opnået. Egen kapitalen giver ICYE sikkerhed, hvis der sker ændringer i tilskudsordninger (bl.a. tipsmidlerne). Overskuddet betyder, at flere udvalg og frivilligposter har fået lidt større tilskud i Derudover er der blevet investeret i flere sekretariatstimer, både til drift og udvikling. Bestyrelsen har besluttet, at ansatte på sekretariatet modtager pension, hvilket også har været en udgift. Uffe opfordrer aktive medlemmer til at søge kurser, der er relevante for deres arbejdsområder. Det kommende år vil der blive investeret mere i frivillig og exchangees i ICYE. Mette Østergaard spørger, om der er et loft for egenkapital i foreninger der modtager tilskud. Uffe svarer, at det er der ikke. Egenkapitalen fungerer som Dansk ICYE s buffer, da foreningen ikke har mulighed for at optage lån. ICYE s indtægter er rimelig stabile. EVS-regnskabet er sat anderledes op i år for at inkludere administrationsgebyrer. Derfor ses en ændring i indtægter på EVS-programmet i regnskabet. Medlemstallet er stabilt og ser ud til at være stagneret. Det kan ses på medlemstallene, at man valgte at nedlægge workcamp. De nye ungdomsudvekslinger kan måske trække medlemmer. Målet er ikke at få flere medlemmer i sig selv, da man i organisationen prioriterer kvalitet og ikke kvantitet. Udvekslingsomkostningerne for ICYE-programmet er steget en del, bl.a. på grund af et værtsfamilietilskud på 1000 kr. om måneden. Regnskab og budget Der er som altid budgetteret konservativt; udgifter som måske kommer, er medtaget, mens usikre indtægter ikke medtages. Dette giver et mere sikkert budget. Der er væsentligt flere projekter der kommer til at modtage EVS-volontører, hvilket der ikke er budgetteret med.

6 Torsten spørger ind til stigningen over de seneste år, og Uffe forklarer, at det har været en prioritering at få flere exchangees til landet, hvilket bl.a. afspejles i flere kvota-aftaler. Kvotaaftalerne er med til at sikre, at ikke kun de rigeste unge fra vores samarbejdslande kommer til DK, men at unge fra middelklassen også får muligheden. EVS-programmet bliver efterhånden mere administrativt tung, hvilket har betydet, at andre udvekslingsorganisationer har måtte droppe at udbyde programmet. Man kan forestille sig at Dansk ICYE kommer til at overtage samarbejdsaftaler og projekter. I forhold til foreningsaktiviteter ligger udgifterne på samme niveau. Uffe opfordrer til, at man som lokalforeningsfrivillig/udvalg kontakter bestyrelsen, hvis det er svært at få økonomien til at hænge sammen. Samlet set et overskud på lidt over kr. Der bliver spurgt ind til kontingentindtægter, hvor der er budgetteret en stigning, selvom der tales om medlemsstagnering. Uffe forklarer, at dette bl.a. forventes pga. ungdomsudvekslinger og virkningen af vores nye hjemmeside. Der spørges ind til medlemsflowet; altså hvor mange der melder sig ind og ud. Uffe forklarer, at ca. 150 medlemmer melder sig ud om året. Det uddybes dog, at de kernefrivillige bliver i organisationen længe og at gruppen af kernefrivillige er voksende. Beretningsworkshop Præsentation af resolutioner og forslag, samt afstemning 1. Udarbejdelse af introduktionsmateriale til nye frivillige, hvor udvalgsfunktioner beskrives 2. Udarbejdelse af promoveringsvideoer i princippet på alle områder 3. Volontører kan agere studietursambassadører i deres lande/byer, der viser rundt 4. Logo og PR 5. Værtsfamiliearrangementer 6. Mapping af dansk ICYE s frivillige 7. Undersøge markedet for køb eller leje af lejrsted med plads til 100 personer 8. Udvalg skal have bedre kendskab til budget og muligheder for økonomisk støtte til deres arrangementer 9. Mere fagligt adspredte projekter for exchangees Præsentation af kandidater Line genopstiller til formandsposten. Hun har haft et sjovt, svært og udfordrende år, og synes, at hun er kommet rigtig godt ind i organisationens med alle dens udfordringer og udviklingspotentialer. Vivi stiller op til næstformand. Hun har været med siden 2008, og har siddet i bestyrelsen det seneste år. Vivi brænder for, at organisationen skal udvikle sig. Hun vil organisationen det bedste, taler om ICYEfamilien og glæder sig til at fortsætte.

7 Simon stiller op til kassererposten. Simon er ny i organisationen og arbejder med ungdomsudvekslingerne, og brænder især for dette område. Han læser uddannelsesvidenskab på AU og ved at masse om nonformal læring, kulturmøder og læring generelt. Pil stiller op til menigt medlem. Hun har givet sin lokalformandspost videre, og føler derfor, at der er blevet plads til bestyrelsesarbejdet. Pil interesserer sig for motivation, og glæder sig til at lære en masse gennem bestyrelsesarbejdet. Bitten (in absentia): Mette Østergaard beretter. Tue genopstiller som menigt medlem. Han har været i organisationen siden 2011, og er glad for arbejdet i ICYE. Han ser frem til at gøre en ekstra indsats i det kommende bestyrelses år, da han ikke har haft mulighed for at lægge så mange kræfter i bestyrelsesarbejdet i 2013 som han ønskede. Beretninger Der blev afholdt en beretningsworkshop, hvor diverse udvalg og grupper arbejder på en fremlæggelse af årets største begivenhed, største succes og største udfordring. Rejseholdet: Vil rigtig gerne samarbejde mere KG ift. at få exchangees med i sessions, hvilket er en udfordring. Rejseholdet er blevet en stor gruppe med mange nye, som skal læres op. De officielle krav til forberedelse skal opfyldes, men gerne på en kreativ måde, hvilket kan være udfordrende. Det at være flere ser rejseholdet dog også som en fordel, da opgaver kan fordeles mellem flere personer, som får plads til at fordybe sig. Tilstrømningen af nye frivillige ses som en af årets største succeser. De største begivenheder har været rejseholdets egne arbejdsdage, hvor der er kommet mere struktur på opgaverne og gruppen er blevet rystet sammen. Kulturkolben ses også som en stor begivenhed, som bidrog med konkrete værktøjer til gruppens arbejde. Lokalforeningerne: Der er kommet nye kræfter til mange af lokalforeningerne, hvilket er en succes. Der har været afholdt gode arrangementer, og der er lagt i støbeskeen til endnu flere i det kommende år. Arbejdsdagene, hvor lokalforeningerne har sparret på tværs har været gode og konstruktive. Udfordringen er generelt at samle nye folk, aktivere medlemmer og mobiliserer arbejdskræfterne. Der arbejdes hen mod, at lokalforeningerne samarbejder på tværs og har fællesarrangementer (samme temaer), bl.a. planlægges en kanotur i sensommeren. Køkken, værtsfamilie, løsgængere: Lejrene ses som de største begivenheder, og det opleves, at de kører bedre end nogensinde. En af udfordringerne er at skaffe passende lokaler til lejrene, og det er udfordrende at lejrene afholdes på forskellige skoler, der sommetider kan være svært tilgængelige. En samlende udfordring som i år mundede ud i en stor succesrig begivenhed, var da Michael bagte en kage, der kunne spises. Ungdomsudvekslingerne: Største succes var, at EU-ansøgningen til projektet Health Ambassadors gik igennem. Processen har været rigtig god, selvom det har været udfordrende at lære organisationen at kende. De frivillige oplever det som en stor succes, at de er blevet tildelt meget ansvar fra start. Sekretariatet: Hjemmesiden har været årets største begivenhed. Det var en stor succes at få den op at køre, og generelt er der stor tilfredshed med resultatet. Sommerlejren var en stor begivenhed, der på mange

8 måder var starten på en ny lejr-ære. Med over 100 deltagere blev man nødt til at tænke lejr anderledes, og det har ført til initiativer som køkkenhold, lejrudvalg og andet. Kulturkolben var en stor begivenhed og succes, hvor især dét at udvalgene fandt ud af, hvad andre udvalg virkede meget motiverende. Udviklingen i lokalforeningerne ser sekretariatet som en stor succes! Af udfordringer nævnes EVS/ERASMUS+, som har medfødt en række administrative udfordringer. Der har været en del udfordringer med vores afrikanske samarbejdspartnere, og især forberedelse af de afrikanske volontører har været oppe til debat. Computere og digitale løsninger har taget en del tid. I starten af 2013 var generel rolleafklaring en udfordring, men dette er gennem året vendt til en succes. Oplevelsen er generelt, at vi er blevet bedre til at være på forkant. Der er igangsat en række forebyggende initiativer, eksempelvis personlige samtaler, som gør, at vi ikke i samme grad brandslukker. Bestyrelsen: Det har været udfordrende for bestyrelsen, at arbejdsforholdene har været meget skiftende. Dvs. at arbejdsgangene har måttet ændres af flere omgange, hvilket har taget kræfter, men der er også blevet skabt plads til det undervejs. Kulturkolben nævnes som en god, stor begivenhed. Line nævner også den internationale generalforsamlingen, hvor mange af de initiativer, som et af vores egne medlemmer har været med til at sætte gang i, endelig begynder at bære frugt. Det var en god oplevelse og en stor begivenhed at mødes med partnerne på tværs. Kulturkolben ses som en stor succes; især alt det, kulturkolben har ført med sig, nemlig bedre kommunikation, klare roller og motivation. MENA-projektet som endelig er oppe at køre ses også som en succes. Projektet blev søsat for 6 år siden, så det er stort, at det endelig kører. Det er generelt en succes for bestyrelsen at opleve, at de ting man sætter i gang begynder at forankre sig. Året der kommer (3 vigtigste ting) Rejseholdet: - Indfasning af nye. Det praktiske skal under huden - Flere kurser, så gruppen udvikler sig internt - Videreudvikling af sessions Lokalforeninger - Fokus på bedre samarbejde på tværs af lokalforeningerne - Bedre kommunikation (kommunikationsstrategier) - Mere opmærksomme på DUF-krav Løsgængere - Flere informationer til nye i organisationen, større indsats for at skabe relation til foreningen inden afrejse og undervejs. Ungdomsudvekslinger - Afholdelse af ungdomsudvekslingerne - Vidensbank/følordninger

9 - Indkøring i ICYE hvad er ungdomsudvekslingers plads i organisationen Sekretariatet - Stabil værtsfamilietilgang - Fortsætte god udvikling i udvalg - Overlevering/erfaringsudveksling - Strategi og målsætning Bestyrelsen - Resolutionsarbejde - Ny bestyrelse, nye prioriteter, strategisk tænkning - Kommunikation og arbejdsdeling i organisationen Afstemninger og vedtagelser - Vedtagelse af indkomne forslag (ingen indkomne forslag) - Vedtagelse af arbejdsprogram (afløst af resulotionsforslag)) - Vedtagelse af vedtægtsændringer Vedtægtsændringsforslag 1: Der er fremsat et forslag om at ændre paragraf 2, ICYE s formål, fra Dansk ICYE bygget på tolerance og næstekærlighed Til: Dansk ICYE bygget på tolerance og mellemfolkelig forståelse Der fremsættes følgende ændringsforslag til ændringsforslaget: Dansk ICYE bygget på tolerance og mellemmenneskelig forståelse. Ændringsforslaget til ændringsforslaget vedtages ved almindeligt flertal. Ændringsforslaget vedtages efterfølgende ved almindeligt flertal. Vedtægtsændringsforslag 2: 5 stk. 4. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter: ( ) Udvalgsberetninger

10 Udvalgsberetninger ønskes slettet. Der fremsættes følgende ændringsforslag til ændringsforslaget: 5 stk. 4. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter: ( ) Udvalgsberetninger Udvalgsberetninger ændres til Oplysning om lokalforeningernes og udvalgenes arbejde. Med konsekvensrettelsen, at Lokalforeningsberetninger i dagsordenen 5 stk. 4, Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter: ( ) Lokalforeningsberetninger, slettes. Ændringsforslag til ændringsforslaget stemmes igennem, og ændringsforslaget vedtages følgende. Vedtægtsændringsforslag 3 5 stk. 4: Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter: ( ) Vedtagelse af arbejdsprogram, vedtagelse af arbejdsprogram ønskes slettet. Ændringsforslag til ændringsforslaget: I stedte for slettelse ændres ordlyden til vedtagelse af resolutioner. Ændringsforslag til ændringsforslaget blev stemt igennem, og ændringsforslaget vedtages. Vedtægtsændringsforslag 4 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter: ( ) Orientering om budget for indeværende regnskabsår ( ) Vedtagelse af budget for kommende regnskabsår Orientering om budget for indeværende regnskabsår og Vedtagelse af budget for kommende regnskabsår ønskes slettet og erstattet med Vedtagelse af budget. Forslaget stemmes enstemmigt igennem

11 - Fastsættelse af kontingent Kontingentet fastsættes til 75 kr. - Vedtagelse af budget for kommende regnskabsår Budgettet vedtages enstemmigt - Valg af formand (2-årig periode) - Valg af næstformand (1-årig periode) - Valg af kasserer (1-årig periode) - Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen Generalforsamlingen valgte en samlet bestyrelse enstemmigt. Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer: Line V. Lauritzen Forkvinde Vivi Larsen Næstforkvinde Simon Raaby Poulsen - Kasserer Pil Byriel Bitten Fynsk Tue G. E. Rasmussen - Valg af revisor Revisionsfirmaet Beierholm er valg som revisor for organisationen. Eventuelt

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Konto Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Indtægter ICYE PROGRAM Balanceret ICYE program , , ,00 Ubalanceret ICYE program , , ,00 Internationale udgifter , , ,00 Forsikring , , ,00 Informationsseminar 3.000, , ,00 Udgifter til forberedelse , , ,00 Velkomst seminar 5.000, , ,00 Køb af pladser , , ,00 Dækningsbidrag ICYE program , , ,00 STePs Salg , , ,00 Programudgifter , , ,00 Gebyr til partner , , ,00 Dækningsbidrag STePs , , ,00 EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE EVS modtage , , ,00 EVS sende , , ,00 Dækningsbidrag EVS , , ,00 Ungdomsudveksling Dækningsbidrag ungdomsudveksling ,00 SAMLET DÆKNINGSBIDRAG , , ,00 KONTINGENTER OG GEBYER Kontingenter (75kr) , , ,00 Ansøgergebyr (25kr) , , ,00 IALT , , ,00 TILSKUD Lønrefusioner , , ,00 Tipstilskud , , ,00 IALT , , ,00 FINIANSERING Renteindtægter bankkonti , , ,00 IALT , , ,00 Salg af pladser Unbalanced fee , , ,00 Programudgifter , , ,00 IALT ,00 SAMLEDE INDTÆGTER , , ,00 1

39 UDGIFTER UDVEKSLINGSSTUDENTER Lommepenge , , ,00 Udgifter til VF , , ,00 Fritidsaktiviteter , , ,00 Rejseudgifter kontaktbesøg 8.400, , ,00 Transport , , ,00 Gebyr sprogskole 0,00 0,00 0,00 Kontaktpersoner 8.400, , ,00 KG/KP seminarer 2.000, , ,00 Intro-seminar , , ,00 Mid Year seminar , , ,00 End of Year seminar , , ,00 Efterårs seminar , , ,00 Værtsfamiliesøgning/annoncerin , , ,00 Diverse udgifter 2.000, , ,00 IALT , , ,00 ADMINISTRATION Husleje , , ,00 Kontorudgifter 5.000, , ,00 Kontorartikler , , ,00 Nyanskaffelser , , ,00 EDB udgifter , , ,00 Kopieringsudgifter , , ,00 Telefon/fax internet , , ,00 Porto og fragt , , ,00 Gebyrer , , ,00 Revision , , ,00 Møde- og rejseudgifter 5.000, , ,00 Representation 2.000, , ,00 Abonnementer 5.000, , ,00 NETS gebyrer 4.000, ,00 Rejseudgifter ,00 Forsikringer 7.000, , ,00 Personalepleje 3.000, ,00 Afskrivninger ,00 IALT , , ,00 PERSONALE Personale , , ,00 Kontorleder , , ,00 Beskyttet stilling , , ,00 Kurser , , ,00 ATP , , ,00 AER/barselsfond 8.000, , ,00 2

40 Arbejdsskadeforsikring 5.000, , ,00 IALT , , ,00 3

41 FORENINGSAKTIVITETER Bestyrelsen, rejseudgifter 8.000, , ,00 Bestyrelsen, telefonudgifter 2.000, , ,00 Bestyrelsen, fortæring 4.000, , ,00 Rejseholdet , , ,00 Kontaktgruppen (KG) , , ,00 CCT 5.000,00 Lejrudvalg 5.000,00 PR udvalget 5.000, , ,00 EVS mellemøsten 5.000, , ,00 Køkkenudvalg , ,00 Opstartspulje , , ,00 Værtsfamiliegruppen 5.000, , ,00 Medlemspleje , , ,00 Lokalforeningstilskud , , ,00 Kurser , , ,00 Møder 8.000, , ,00 Internationale møder , , ,00 Medlemskab andre organisationer , , ,00 Co- worker seminar , , ,00 Generalforsamling , , ,00 IALT , , ,00 PR-UDGIFTER Brochurer 3.000, ,00 0,00 Interne trykkeudgifter 5.000, ,00 0,00 Udstillinger og foredrag 2.000, , ,00 Annoncering , , ,00 Internet annoncering -Google , , ,00 Andre reklameudgifter ,00 IALT , , ,00 UDGIFTER IALT , , ,00 RESULTAT , , ,00 4

42 Herunder kan du læse motivationen fra de kandidater der opstiller til Dansk ICYE s bestyrelse. Bemærk at det er muligt at melde sit kandidatur helt op til selve valghandlingen. Motivation til formandsposten i Dansk ICYE Jeg, Simon Raaby Holmgaard Poulsen, stiller op til formandsposten i Dansk ICYE. En af grundene til min opstilling er desværre fraværet af vores fantastiske forkvinde Line, som rejser livet fuld af oplevelser. Jeg har været et år i bestyrelsen som kasserer og ønsker at fortsætte mit arbejde i bestyrelsen som formand. Jeg ønsker en stærk bestyrelse, som har et tættere arbejde med kontoret end det tidligere år. Da jeg bor i Aarhus vil jeg komme til at få en ugentlig gang på sekretariatet for at styrke orienteringen mellem bestyrelsen, den daglige drift og organisationen som helhed. Jeg studerer uddannelsesvidenskab i Aarhus og starter på kandidaten til sommer. Gennem min uddannelse har jeg stor viden om organisationsstrukturer, formelle/non-formelle læringsteorier og experiential learning. Desuden interesserer jeg mig meget for det kulturelle møde og arbejder fortsat på Dansk ICYE s nye område, ungdomsudvekslingerne. Jeg ser mig selv som en forholdsvis ny spiller i Dansk ICYE, men er klar på opgaven og meget interesseret i at gøre vores organisation endnu bedre. Vh. Simon Raaby Holmgaard Poulsen Motivation: Genopstilling til næstformandsposten i Dansk ICYE s bestyrelse Efter et år på næstformandsposten glæder jeg mig til forhåbentligt at tage to mere. Det har været udfordrende at sidde i bestyrelsen de sidste to år, og der har været mange opgaver som vi havde håbet vi kunne have løftet, som har måttet tilsidesættes pga. manglende ressourcer. Derfor er jeg langt fra færdig med bestyrelsesarbejdet. Jeg føler at jeg her kan bruge mine visioner for organisationen og sammen med resten af bestyrelsen være med til at tænke langsigtede strategier og udvikle ideer for organisationen. Jeg elsker at tænke over organisationsstrukturer og

43 udfordringerne ved at være en organisationen drevet af frivillige og jeg føler at det er i bestyrelsen at jeg giver mest tilbage til organisationen. Jeg ser frem til at videreudvikle Dansk ICYE og fortsætte med at arbejde for at de frivillige, vores danske rejsende og udenlandske volontører har de bedste rammer at arbejde og rejse under. Jeg planlægger at tage nogle måneder sammen med min lille familie i Costa Rica til efteråret, men jeg vil fortsat være med på mail og skype ifm. bestyrelsesmøder og dermed har jeg tænkt mig at leve op til mit ansvar som næstformand på lige fod med hvis jeg havde været fysisk tilstede i Danmark. Mvh. Vivi Larsen, nuværende næstforkvinde i Dansk ICYE Motivation til opstilling som Kasserer i ICYE Bestyrelse Jeg har nu fungeret som menigt medlem i ICYEs bestyrelse i 2 år, og det har været en spændende tid for ICYE. Jeg er fortsat glad for at være en del af vores pragtfulde organisation, og tragter fortsat efter at lære mere om ICYE. Derfor opstiller jeg i dette år som kasserer, for på denne måde at komme nærmere ind på hvad der får det hele til at dreje rundt, både fra et økonomisk og administrativt perspektiv. Jeg ser frem til endnu et bestyrelsesår, og glæder mig til at arbejde sammen med den nye formand samt nye bestyrelsesmedlemmer Mvh Tue Gonzo Elmann Rasmussen

44 Forslag til vedtægtsændringer Forslag 1 (2. behandling): 2. Formål. Dansk ICYE... bygget på tolerance og næstekærlighed... ændres til: 2. Formål Dansk ICYE... bygget på tolerance og mellemfolkelig forståelse... Begrundelse: Formålsparagraffen skal afspejle det vi arbejder for og med. Ordet næstekærlig har rigtig mange religiøse konnotationer. Vi formidler ikke kristen udveksling men derimod en sekulær, tolerant og mellemfolkelig udveksling. Ved brug af ordet næstekærlig risikerer vi at nogle "skræmme" nogle grupper fra vores program, mens vi samtidig risikerer at give andre en uheldig oplevelse hvis de forventer at komme på et kristent udvekslingsophold. Forslagsstillere: Michael Dupont Pil Byriel Sedsel Brøndum Lange Torsten Ringgaard Josefine Holm Forslag 2: 5. Generalforsamling Stk. 1. Dansk ICYE s højeste myndighed er generalforsamlingen. Der indkaldes én gang årligt i første halvår. Indkaldelsen finder sted med minimum en måneds varsel. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med én måneds varsel, når som helst såfremt mindst 1/3 af bestyrelsen og/eller 1/3 af Dansk ICYE s medlemmer ønsker det.

45 Ændres til: 5 Stk. 2 ønskes ændret fra Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med én måneds varsel, når som helst såfremt mindst 1/3 af bestyrelsen og/eller 1/3 af Dansk ICYE s medlemmer ønsker det Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel, når som helst såfremt mindst 1/3 af bestyrelsen og/eller 1/3 af Dansk ICYE s medlemmer ønsker det Begrundelse: Baggrunden for at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling vil typisk være en hastesag, hvilket med nuværende frist på 1 måned kan vise sig for langsommelig, og vi i Bestyrelsen begærer derfor at halvere fristen for at kunne behandle hastesager hurtigere. Forslagsstillere: Bestyrelsen Forslag 3: 7. Bestyrelsen Stk. 1. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og fem øvrige medlemmer. Formand, næstformand og kasserer vælges for en toårig periode. Formand vælges i lige år, og næstformand og kasserer vælges i ulige år. Øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges for en et årig periode. Genvalg kan finde sted. Stk. 2. Der afholdes mindst fem ordinære bestyrelsesmøder mellem de ordinære generalforsamlinger. Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 4. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning. Tilføjelse: 7 stk. 5.

46 I tilfælde af at formanden, næstformanden eller kassereren udtræder af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, kan der på et ordinært bestyrelsesmøde vælges en ny kandidat mellem de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer, til at varetage posten til slutningen af valgperioden Bestyrelsen skal informere Dansk ICYE s medlemmer om skiftet indenfor 14 dage Begrundelse: I forbindelse med Bestyrelsens repræsentative opgaver udadtil samt underskrivelsen af officielle dokumenter er det nødvendigt for Bestyrelsen at kunne udfylde de faste pladser. Forslagsstillere: Bestyrelsen

47 Resolutionsforslag til Dansk ICYE s Generalforsamling 2015 Beslutningsforslag: Bestyrelsen i Dansk ICYE skal være med til at skabe en mere klar profil og formidling omkring de frivillig tilbud der ligger i organisationen, samt hvordan disse skaber værdi for de frivillige og omverdenen. Her tænkes f.eks. på det informationsarbejde der er rettet mod hvervning af nye frivillige. Argumentation: OBS: Generalforsamlingen skal kun tage stilling til om de støtter op om beslutningsforslaget og ikke til argumentationen bag. Argumentationen er et redskab for forslagsstilleren til at begrunde beslutningsforslaget på forhånd og skabe et udgangspunkt for debatten til Generalforsamlingen. Forslagsstiller eller en repræsentant for forslagsstiller skal fremlægge resolutionsforslaget til Generalforsamlingen, hvor forslaget kan blive debatteret før afstemning. Forslagsstiller(e): Navn(e): Udvalg: Susan, Henriette, Kristoffer, Johanne Lokalforening Hovedstaden Kontaktinformation, hvis man vil stille forslagsstiller(e) spørgsmål om forslaget inden Generalforsamlingen: Telefon: Dato: 30. marts 2015

48 Vedtægter for foreningen Dansk ICYE Klosterport 4A, 3. sal 8000 Aarhus C, Danmark SE-NR Navn Foreningens navn er: Dansk ICYE (International Cultural Youth Exchange). 2. Formål Dansk ICYE er en non profit ungdomsudvekslingsorganisation, der i stort omfang bygger på frivilligt kompetencegivende arbejde. Formålet med Dansk ICYE s arbejde er at udvikle en indsigt for grundlæggende menneskelige værdier på tværs af kulturer samt at fremme engagement og åben stillingstagen til verden lokalt, nationalt og globalt. Derigennem arbejder vi for at skabe et medansvar for fred og retfærdighed bygget på tolerance og næstekærlighed. Dette formål søger vi opnået gennem formidling af vores udvekslingsprogrammer, afholdelse af arrangementer og almen folkeoplysning. Foreningen er tilknyttet som fuldbyrdet selvstændigt medlem af The Federation of National Commitees in the International Cultural Youth Exchange. 3. Hjemsted Dansk ICYE er en non profit organisation og er hjemmehørende i Århus Kommune. 4. Medlemskab Stk. 1. Medlemskab er åbent for alle, der ønsker at arbejde for Dansk ICYE s formål. Alle der har betalt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent er medlem af foreningen. Stk. 2. Ansøgere som har betalt ansøgergebyr er medlemmer af Dansk ICYE i det år ansøgningen indgår. Medlemskontingent er inkluderet i ansøgergebyret. Stk. 3. Generalforsamlingen kan bringe et medlemskab til ophør, såfremt medlemmet aktivt modarbejder Dansk ICYE s formål. Eksklusionen er gyldig, hvis 2/3 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer for. Kun bestyrelsen kan indstille et medlem til eksklusion for generalforsamlingen. Stk. 4. Grupper, organisationer og foreninger kan optages på generalforsamlingen som kollektivt medlem. Det er bestyrelsens pligt at indstille og argumentere for en gruppes indmeldelse i ICYE for generalforsamlingen. Ethvert kollektivt medlem har kun en stemme ved Dansk ICYE s generalforsamling. 5. Generalforsamling Stk. 1. Dansk ICYE s højeste myndighed er generalforsamlingen. Der indkaldes én gang årligt i første halvår. Indkaldelsen finder sted med minimum en måneds varsel.

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening Årsberetning 2010 Polyteknisk Forening 5. april 2011 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formand.......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere