Gode ledere kan man ikke få for mange af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode ledere kan man ikke få for mange af"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR sydbank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Gode ledere kan man ikke få for mange af Sydbank Kreds hilser det velkomment, at banken styrker indsatsen for at uddanne og rekruttere ledere internt Læs side 7 DiBa-ansatte glæder sig over afklaring /3 Udvikling af en bæredygtig sektor /10 Faglige nyheder med lidt godt til ganen /12

2 Som medlem af Finansforbundet har du adgang til billige forsikringer og feriehuse. Og du kan få klækkelige rabatter på indkøb i butikker via Forbrugsforeningen og på benzin og fyringsolie. Læs mere på Finansforbundet.dk/sparpenge

3 Af journalist Carsten Jørgensen DiBa-ansatte glæder sig over afklaring Overtagelse 3 Generelt er folk glade for, at fremtiden med Sydbanks overtagelse af DiBa nu er afklaret, men udmeldingen om, at medarbejderstaben skal reduceres, skaber usikkerhed i dele af organisationen, siger fællestillidsmand Michael Frederiksen Udmeldingen om, at medarbejderstaben skal reduceres skaber forståeligt nok usikkerhed i dele af organisationen, blandt andet stabsfunktionerne, siger Michael Frederiksen. Lige før jul faldt fremtiden på plads for Danmarks ældste bank DiBa, da mere end 96 procent af aktionærerne accepterede Sydbanks købstilbud. Dermed bliver DiBa, der har et udlån på knap tre milliarder kroner, seks filialer på Sjælland og to på Bornholm samt 180 medarbejdere, en del af Sydbank. Ifølge fællestillidsmand Michael Frederiksen har medarbejderne i DiBa længe vidst, at bestyrelsen har arbejdet med at sikre den nødvendige kapital fremadrettet, og udsigten til, at man nu skal være en del af Sydbank, er blevet positivt modtaget. Generelt er folk glade for at fremtiden med Sydbanks overtagelse af DiBa nu er afklaret, men udmeldingen om, at medarbejderstaben skal reduceres skaber forståeligt nok usikkerhed i dele af organisationen, blandt andet stabsfunktionerne, siger Michael Frederiksen med henvisning til Sydbanks udmelding om, at medarbejderstaben skal reduceres med omkring 40 personer i område Sjælland over de kommende år. Ledelsen i Sydbank har meldt ud, at det i videst muligt omfang skal ske gennem naturlig afgang og med stor respekt for medarbejdernes situation. Personligt håber han, at han i samarbejde med Sydbank Kreds kan være med til at sikre flest mulige job til sine kolleger. Fra det faglige arbejde i Finansforbundet kender jeg flere tillidsmænd fra Sydbank, og i perioden op til overta- gelsen har jeg været i tæt dialog med Sydbank Kreds. Det har været med til at give mig et udmærket indtryk af Sydbank, fortæller Michael Frederiksen. I skrivende stund primo januar er overtagelsesprocessen med nedsættelse af paritetiske udvalg med videre endnu ikke begyndt.

4 4 Sektor, forbruger og regulering Udvikling af en bæredygtig finansiel sektor Margrethe Weber og Jarl Oxlund repræsenterer Sydbank Kreds i Finansforbundets politiske ansvarsområde Sektor, Forbruger og Regulering (SFR) På mange måder bidrager den finansielle sektor markant og positivt til udviklingen af samfundet, men alligevel er imaget i bund på grund af negative historier med fokus på uansvarlighed og inkompetence. SFR Ansvarsområdet Sektor, Forbruger og Regulering (SFR) udgør et af fire ansvarsområder i Finansforbundet. Det sammensættes af et-to kredsbestyrelsesmedlemmer fra forbundets 10 finans- og virksomhedskredse, der samles i såkaldte kredsteams. Kredsteamet refererer til et politisk team, som bedst kan betegnes som en styregruppe bestående af fire medlemmer fra hovedbestyrelsen, der referer til den samlede hovedbestyrelse. Kredsteamet mødes fire-seks gange om året for, at udvikle og udmønte Finansforbundets strategi indenfor området, der er delt op i tre temaer: Ansvarlig og fair regulering, Sektorens ansvar og image samt Sektorens udvikling og sektorens rolle i samfundet. En af målsætningerne for arbejdet i det politiske ansvarsområde Sektor, Forbruger og Regulering (SFR) i Finansforbundet er at styrke forståelsen for sektorens funktion i samfundet, og at Finansforbundets medlemmer skal opleve en stolthed ved at være ansat i en sektor, der i et større samfundsmæssigt perspektiv spiller en vigtig rolle. En anden målsætning for SFR er at dokumentere og synliggøre konsekvenserne for medarbejderne af den nationale og internationale regulering af sektoren, og som noget relativt nyt er de fagligt aktive i ansvarsområdet begyndt at beskæftige sig med forbrugerpolitik. Finansforbundet har meldt sig ind i Forbrugerrådet Tænk, og sammen med dem forsøger vi at lave en alliance, der går på, at forbrugerne har krav på god rådgivning i pengeinstitutterne. Det er en spændende udvikling, at vi nu samarbejder med Forbrugerrådet Tænk og ikke ser dem som en modstander, fortæller kredsformand Jarl Oxlund, der sammen med Margrethe Weber repræsenterer Sydbank Kreds i SFR.

5 Af journalist Carsten Jørgensen Sektor, forbruger og regulering 5 Mens Jarl Oxlund er ny i ansvarsområdet, har Margrethe Weber deltaget i en årrække. Og det er der en fornuftig forklaring på. Forbindelse til bankens bestyrelse De tillidsvalgte fra kredsene, der sidder som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i deres virksomhed, opfordres til at gå ind i SFR, fordi der i ansvarsområdet også finder en værdifuld videndeling sted om udviklingen inden for eksempelvis regulering. For nogle år siden havde jeg via min plads i bankens bestyrelse hørt om den forestående indførelse af trafiklysordning på investeringsprodukter, og det kunne jeg så orientere de øvrige deltagere i SFR om, som intet kendte til det på daværende tidspunkt, siger Margrethe Weber. Jarl Oxlund sidder ikke i Sydbanks bestyrelse i dag, men når der om kort tid skal vælges medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, kandiderer han til en af de tre poster. Det er vigtigt, at der er en tæt forbindelse til bestyrelsesarbejdet i banken fra såvel det faglige arbejde i SU og kredsregi som fra ansvarsområdet SFR, hvor vi drøfter mange af de samme emner, som man gør i bankens bestyrelse, siger han. Opsamling og formidling af viden En stor del af arbejdet i SFR går ud på at følge med i, hvad der sker og vil komme til at ske inden for regulering. De fleste nye tiltag kommer i dag fra EU, mens Folketingets rolle for en stor dels vedkommende er at implementere EU-beslutningerne, siger Margrethe Weber. Hun har etableret et fint samarbejde med såvel bankens ledelse som de øvrige kredses repræsentanter i SFR. Flere af de emner, som SFR beskæftiger sig med, er også på dagsordenen i Finansforbundet University en række månedlige morgenarrangementer i København, hvor undervisere fra CBS og andre læreanstalter holder Margrethe Weber Margrethe Weber blev valgt ind i kredsen ved den stiftende generalforsamling 5. november 1988 med virkning fra den 1. januar På det tidspunkt var hele kredsbestyrelsen deltids, og hun var på det tidspunkt filialchef for Bolderslev afdeling. Margrethe er medarbejdervalgt i bankens bestyrelse, hvorfra hun får en stor viden og indsigt, som hun bruger i sit arbejde i Samarbejdsudvalget og i Forhandlingsudvalget. Hun er kredsens ansvarlige for kontoret og desuden ansvarlig for Samarbejdsudvalget og Forhandlingsudvalget. Margrethe er sagsbehandler og områdeansvarlig for Område Sønderjylland, Område Landbrug, Område Corporate Banking & Finance, samt for de udenlandske afdelinger. I Finansforbundet er hun med i ansvarsområdet Sektor, Forbruger og Regulering. 57 år gift med Louis, to børn Bor i Aabenraa Personlighed: udadvendt, lyttende, overblik og konstruktiv Vidste du, at Margrethe: Gerne går ture, helst i naturen Har en genfejl mangler det til shopping Gerne tager på oplevelsesrejser Har undervist i svømning i 7 år Har været klubmester 3 gange i svømning Jarl Oxlund Kredsformand Jarl Oxlund har været med i kredsen i ti år, heraf fem år som kredsens repræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og to år som repræsentant for Finansforbundet i FTF-A s hovedbestyrelse. Inden han gik ind i kredsarbejdet var han erhvervsrådgiver i Herning. Jarl har taget en HD i Organisation og en Masteruddannelse i Organisationspsykologi. Som kredsformand er han politisk leder af kredsbestyrelsen, og det er hans opgave at inspirere og gå foran i et godt samarbejde med alle kredsens interessenter. I forhold til topledelsen og HR er det som forhandlingsleder i samarbejds- og forhandlingsudvalget. Hvad angår medlemsmøder og møder med de tillidsvalgte er det som den faglige repræsentant i Sydbank. I Finansforbundet arbejder han med ansvarsområdet Sektor, Forbruger og Regulering. 46 år gift med Annemette, to børn Bor aktuelt i Herning Personlige kendetegn: den praktiske akademiker, samarbejdende, innovativ og imødekommende Vidste du, at Jarl: har det skønt bag roret i en sejlbåd mediterer dagligt i en halv time tilbagelægger flere km end en taxachauffør i København er fan af Gandhi og Mandela mangler en flagstang efter stormen Bodil foredrag om et aktuelt finansielt emne for forbundets medlemmer. Da det er begrænset, hvor mange, der har mulighed for at deltage, glæder Margrethe Weber sig over, at det er lykkedes at få filmet og streamet foredragene på Finansforbundet.dk, så alle interesserede kan følge med. Det er vigtigt, at de kolleger, der arbejder med eksempelvis regulering, kan se og høre de oftest meget spændende foredrag på deres skærm, siger hun. Både Margrethe Weber og Jarl Oxlund peger på vigtigheden af, at Finansforbundet forholder sig til de mange politiske tiltag, der er vendt mod sektoren. Vi er høringspart i mange af de lovudspil, der kommer, og forsøger naturligvis at påvirke lovgiverne til at tage mest mulig hensyn til, at sektoren udvikler sig i konkurrencedygtig og bæredygtig retning, fordi det tjener medarbejderne bedst, siger Jarl Oxlund og nævner den kommende indførelse af en anonym whistleblowerordning som et eksempel på, at Finansforbundet bliver hørt.

6 6 Kompetenceudvikling Ledere får ny inspiration i Finansforbundet Af journalist Carsten Jørgensen Flere ledere i Sydbank nyder godt af de forskellige arrangementer og kurser om ledelse, som Finansforbundet tilbyder Finansforbundets FOKUS-arrangementer er et stort hit. I 2013 har omkring deltaget i kurser, fyraftens- og morgenmøder og temadage, der fagligt og personligt har udviklet og beriget dem. En del af arrangementerne henvender sig specifikt til ledere, og det er Susanne Hansen, afdelingsleder i Sydbank Odense, glad for. I 2013 har jeg blandt andet været på et godt kursus om mental robusthedstræning for ledere med psykologen Eva Hertz, hvilket var meget brugbart for mig. I gennem årene har jeg deltaget i flere arrangementer i forbundet, og generelt er de rigtig gode, fortæller Susanne Hansen, der har været leder siden Sydbanks lederuddannelse er fuldstændig fantastisk, og derefter kommer forløbet PULS ( Personlig Udvikling af Ledere i Sydbank red.), men når man har været igennem det, er det lidt som om man må klare sig på egen hånd. Her er det rart at kunne bruge Finansforbundets lederarrangementer til at få ny inspiration og viden, siger Susanne Hansen. Hun er netop kommet med i Finansforbundets ledernetværk for Fyn, der begynder i februar, og glæder sig til her at kunne erfaringsudveksle med andre ledere i den finansielle sektor. Susanne Laugesen, kundegruppeleder i Sydbank Odense, deltog på det samme to-dages kursus om mental robusthedstræning i efteråret, som Susanne Hansen, og det ville hun ikke have været foruden. Det var et supergodt kursus. Undervisningen var god, og det var rart at komme ud og møde andre ledere i sektoren, siger Susanne Laugesen, der hælder til at tage til flere lederarrangementer i forbundet fremover. Skæve vinkler Brian Mikael Rasmussen, filialchef i Hellerup, har også været en flittig bruger af forbundets ledertilbud. Sidste forår var jeg til en temadag med hjerneforskeren Kjeld Fredens, hvilket var interessant. Finansforbundets lederarrangementer giver ofte nogle andre inputs og skæve vinkler i forhold til generelle lederkurser, siger Brian Mikael Rasmussen, der har været leder i Sydbank i 10 år. Han er ligesom sine to ovennævnte lederkolleger tilmeldt den mailliste, hvor Finansforbundet annoncerer lederarrangementer på. Det er Ole P. Madsen, leder af Produktion på Peberlyk, ikke. Så da han i november deltog i to dages kurset om mental robusthedstræning, som psykolog Eva Hertz og partner Henrik Faarup kørte, var han blevet opmærksom på det via Finansforbundets hjemmeside. Jeg havde talt med min chef om noget efteruddannelse og faldt over omtalen af det på forbundets hjemmeside, fordi det lød til at være lige Susanne Laugesen hælder til at tage til flere lederarrangementer i Finansforbundet i fremtiden. noget for mig. Det var et godt kursus, og jeg fik nogle gode værktøjer med hjem, som jeg kan bruge personligt, fortæller Ole P. Madsen, der har været leder i Sydbank i omkring 10 år. Nu tjekker han regelmæssigt Finansforbundet.dk for at se hvilke arrangementer, der tilbydes ikke kun i forhold til ham selv, men i høj grad i forhold til hans medarbejdere, der for en stor dels vedkommende er specialister. Se omtale af forbundets arrangementer på Finandforbundet.dk/fokus.

7 Af journalist Carsten Jørgensen Gode ledere kan man ikke få for mange af Ledelse 7 Sydbank Kreds hilser det velkomment, at banken styrker indsatsen for at uddanne og rekruttere ledere internt En gang var det sådan, at var man en dygtig fagperson for eksempel inden for salg eller kreditvurdering - blev man ofte udnævnt til leder, uanset om man havde flair for at lede andre mennesker eller ej. Sådan er det ikke længere, og i Sydbank har man nu efter i en periode at have hentet ledere fra andre store banker styrket indsatsen for at uddanne sine egne ledere. Det hilser Sydbank Kreds velkommen. Det er positivt, at banken signalerer, at flere ledere fremover skal rekrutteres internt. I forhold til tidligere bliver der nu satset mere på talentpleje og udvikling af de medarbejdere, der har en leder i maven, hvilket er rigtig godt. Det vil helt sikkert øge motivationen hos mange medarbejdere, siger kredsformand Jarl Oxlund. Han hæfter sig ved, at bankens lederuddannelse nu bliver mere dynamisk med en række moduler, og at man ikke længere holder sig til interne undervisere på uddannelsen. som med den rette udvikling og uddannelse kan bidrage som ledere i banken fremover. Et af stederne, man kan gøre sine hoser grønne i forhold til at blive fremtidig leder, er den årlige PUS-samtale, man har med sin leder. Det er også fint, hvis man holder fast i det lederafklaringsforløb, der er i den gamle lederuddannelse, da det efter min vurdering er med til at gøre den enkelte bevidst om, hvorvidt ledervejen nu også er den, vedkommende skal vælge, siger formanden for Sydbank Kreds. Tiden kalder på ledelse Det er vigtigt at have veluddannede ledere. Vi befinder os i en periode med mange forandringer, hård konkurrence og en svær markedsposition, der kalder på ledelse. Gode ledere kan man ikke få for mange af siger Jarl Oxlund. Han er overbevist om, at der går flere ledertalenter rundt i Sydbank,

8 8 Hvervning Hun vandt en rejse til New York Christina Elze fra Kreditafdelingen på Peberlyk vandt i Finansforbundets hvervekonkurrence Jeg var i New York for et par år siden med min mand og børn. Og det er en helt fantastisk by. Denne tur bliver noget helt andet, hvor vi kommer tæt på miljøet i den finansielle sektor derovre. Jeg er ret vild med USA og glæder mig meget, siger Christina Elze, privatrådgiver i Kreditafdelingen på Peberlyk. Tirsdag den 5. november blev hun udtrukket som vinder i Finansforbundets hvervekonkurrence. Mona Tychsen, privatrådgiver i Kreditafdelingen, er den direkte årsag til, at Christina skal til New York, idet hun for nylig lod sig hverve som medlem af Finansforbundet. Jeg havde tidligere drøftet at melde mig ind med tillidsmanden Anne Skourup Nissen men kom lidt væk fra det. Også fordi jeg som 62-årig tænkte, at det var begrænset, hvor meget jeg kunne nå at udnytte medlemskabet, inden jeg stopper på arbejdsmarkedet. Men faktisk var det et frokostmøde her på Peberlyk om LinkedIn, som tillidsmændene inviterede til, og så at Christina kom og fortalte, at hun havde chance for at vinde en rejse, der til sammen fik mig til at melde mig ind, fortæller Mona. Mona, der har været kollega med Christina siden 1. juni og har en for- Hvor t n e t e p kom tid i Tønder Bank, er glad for, at hendes indmeldelse nu fører til, at Christina kan komme gratis til New York. Og hun er overbevist om, at hun også vil få udbytte af medlemsfordelene i Finansforbundet. d u? r e Som medlem af Finansforbundet har du adgang til at få afklaret dine kompetencer og få styr på, hvilken vej din karriere skal gå. Prøv jobspor, lav en personprofil, tag en netværkstest eller få gratis rådgivning fra forbundets dygtige karrierekonsulenter. Læs mere på Finansforbundet.dk/kompetence

9 Af journalist Carsten Jørgensen Faglige nyheder med lidt godt til ganen medlemsmøde 9 56 deltog i medlemsmødet i Esbjerg, hvor Sydbank Kreds fortalte om kredsens arbejde, samarbejdet med banken og det forestående MAB-valg, og hvor Michael Christensen, kreditchef og vinekspert bød på smagning af lækre italienske rødvine Sydbank Kreds mål om at være mere synlig og komme i dialog med medlemmerne blev opnået på en række velbesøgte medlemsmøder over det ganske land i januar måned. 56 deltog i aftenmødet i Esbjerg tirsdag den 7. januar, hvor kredsformand Jarl Oxlund samt nuværende medlem af bankens bestyrelse Margrethe Weber orienterede om de faglige udfordringer her og nu. Udover at fortælle om kredsens arbejde og samarbejde med banken var der fokus på overenskomstforhandlingerne mellem Finansforbundet og FA, der indledtes medio januar, og kredsens to kandidater til MAB-valget (medarbejdervalgte repræsentanter til bankens bestyrelse) Margrethe Weber og Jarl Oxlund præsenterede sig selv og deres intentioner med bestyrelsesarbejdet. Efter de faglige inputs var det tid til at skylle efter med liflige italienske vindråber. Sydbanks kreditchef Michael Christensen, der bruger en stor del af sin fritid på italiensk rødvin - som indehaver og bestyrer af vin-databasen Vinhulen.dk fortalte om produktionen af vinen og bød deltagerne på otte forskellige smagsprøver af lækre rødvine. Som det fremgår af interviewene med fire af deltagerne, var mødet i Esbjerg en succes. Hvordan oplevede du medlemsmødet? Susanne Kirkegaard, formuerådgiver: Det var fint at høre noget om kredsens arbejde og de udfordringer, de har. Måske kunne kredsbestyrelsen godt være lidt mere specifik i sin præsentation af de resultater, den har opnået. Det var en god aften, og det var et godt lille kunstgreb at lokke med noget lækkert til ganen. Bent Ole Dragsbæk, sekretariatsmedarbejder: Jeg plejer at deltage i møderne, som kredsen arrangerer, og syntes, det var rart at høre nyt om, hvad der rører sig i det faglige arbejde. Vinsmagningen og det efterfølgende sociale samvær med kolleger var også dejligt. Tine G. Jensen, private banking rådgiver: Det var en god aften med en fin kombination af hygge, vinsmagning og faglige informationer. Det faglige gik meget på valg af medarbejderrepræsentanter til bankens bestyrelse, og måske kunne kredsen have fortalt lidt mere, om hvad der sker i banken, set fra kredsens synsvinkel. Troels Pedersen, filialchef: Jeg deltog på grund af vinsmagningen, muligheden for at være sammen med kolleger og for at høre om temaerne i overenskomstforhandlingerne. Det var også godt lige at møde kandidaterne til valg af medarbejderrepræsentanter til bankens bestyrelse.

10 10 Kort Nyt Meddelser fra kredsen og forbundet læserbreve nyheder etc Kom til generalforsamling Sydbank Kreds afholder ordinær generalforsamling lørdag den 22. marts 2014 klokken 9.30 på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle. Tilmelding til generalforsamlingen skal ske via Kredsens hjemmeside Sydbankkreds.dk senest den 14. marts. Forslag til valg og andre forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være Kredsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen det vil sige den 22. februar år 25-års jubilæum Sydbank Kreds kan i 2014 fejre 25 års jubilæum. Hør mere om jubilæet på kredsgeneralforsamlingen lørdag den 22. marts på Munkebjerg hotel i Vejle eller følg med på hjemmesiden og i de kommende kredsblade. Husk at opdatere dine medlemsoplysninger Har du skiftet adresse, titel eller arbejdssted? Så husk at meddele det til Finansforbundet, så du kan modtage de rigtige informationer om arrangementer mv. Du gør det ved at klikke dig ind på Finansforbundet.dk og derefter Medlemsservice og Mine informationer. Bak op om kredsens kandidater til MAB Karina Krüger fra Vejle, der deltog på et af kredsens medlemsmøder, opfordrer til at støtte kredsens kandidater ved det kommende MAB-valg. Det var en interessant og opløftende oplevelse at deltage i medlemsmødet. Jeg følte virkelig, at jeg fik en forståelse af vigtigheden af, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer kommer fra Kredsen. De får således mulighed for at agere på de informationer, de får forskellige steder fra og i de tillidsjob, de sidder i. Jeg kan se, at det er godt for os som er ansat i Sydbank, at vi har nogle gode folk med fingeren på pulsen i bestyrelsen. Så Margrethe og Jarl får helt sikkert min stemme, siger hun. Hold da helt ferie til attraktive priser Som medlem af Finansforbundet har du mulighed for at leje en feriebolig i finanssektorens feriefond. Ferieboligerne kan bookes via Finansforbundets hjemmeside Finansforbundet.dk/feriehuse. Få det maksimale ud af dit talent Talent er det 21. århundredes råstof. Forskellen mellem succes og fiasko i en globaliseret verden står og falder med vores evne til at identificere, udvikle, fastholde og motivere talenter. Ved to fyraftens-arrangementer den 24. marts kl i Kolding og den 1. april kl i Aarhus har du mulighed for at møde et af Danmarks største talenter Ahmet Günes, der deler ud af sine egne erfaringer med talenter, talentudvikling, succes og motivation, og hvordan man udvikler og leder stjerner. Ahmet Günes, der er uddannet biløkonom og MA i Business and Concept innovation, vil udfordre dig på, hvordan du kan tage ansvar, hvordan kan du skrue op for dit talent, og hvordan du synliggør dit talent. Arrangementerne er en del af Finansforbundet FOKUS, og du kan på Finansforbundet.dk/fokus finde flere spændende arrangementer, som passer til dig.

11 Konkurrence 11 Sudoku Konkurrence Og vinderne er.. Vindere af konkurrencen i sidste nummer af medlemsbladet: Jan Agergaard, Peberlyk Irene Rasmussen, Vejle Inger Thomsen, Peberlyk Løs Sudoku en og vind 500 kroner Man udfylder felterne, så hver række vandret og lodret, samt hver boks med 3 X 3 felter, indeholder tallene fra 1 til 9. Det er tallene i de grå felter, der er løsningen. Send løsningen til eller Sydbank Kreds, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa. Så deltager du i lodtrækningen om 3 X 500 kr. Vi gør opmærksom på, at gevinsten er skattepligtig. Frist for indsendelse af løsning er FREDAG d. 28. FEBRUAR 2014 Tillykke til nyuddannede tillidsvalgte Sydbank Kreds siger tillykke til Christina Brandt Venzel og Kari Pharao, der er nyuddannede tillidsmænd og til Gitte Larsen, der har taget uddannelsen til arbejdsmiljørepræsentant. Kari Pharao, Peberlyk Christina Brandt Venzel, Aabenraa Gitte Larsen, Sydbank Kreds Udgiver: Sydbank Kreds Peberlyk Aabenraa Telefon: Fax: Hjemmeside: Redaktion: Jarl Oxlund (ansv.) Poul Erik Ravn Pedersen Gitte Larsen Kommunikation, Finansforbundet Forsidefoto: Colorbox Design: Hans Munk, Finansforbundet Produktion: Sydbank Oplag: Næste nummer udkommer: 30. april 2014 Udgives af Sydbank Kreds en virksomhedskreds i Finansforbundet.

12 12 leder Vores styrke afhænger af din opbakning Siden november har kredsen været optaget af den gode nyhed, at Sydbank gav købstilbud på DiBa. Det er et godt signal udadtil, at Jarl Oxlund Sydbank har mod Kredsformand på at vokse sig større, og indadtil er det med til at give troen på, at Sydbank stadig kan og vil. Allerede efter den første frist på fire uger var der kommet aftaler i hus med aktionærerne, så Sydbank kom op på at eje 96,26 procent af aktierne. Et fantastisk flot resultat, der hos mig - efterlader stor respekt for vores nye kolleger fra DiBa. Straks efter offentliggørelsen af det positive resultat, fortalte Michael Frederiksen, der i en lang årrække har været fællestillidsmand i DiBa, at den optimistiske stemning vendte sig. For hvad ville der ske nu? I Næstved ved man jo godt at Sydbank ikke har brug for mere end ét stabskontor, og der er langt til Aabenraa. Hvis vi skal kunne støtte dig og gøre vores arbejde ordentligt, er det vigtigt, at du støtter kredsens arbejde ved at sætte krydser ved kredsens to kandidater, når der skal vælges medarbejdervalgte repræsentanter til bankens bestyrelse i februar Sydbanks direktion var på besøg i DiBa den 7. januar, og kredsen var også repræsenteret. Budskabet var blandt andet, at stabsmedarbejderne ville blive afklaret om deres situation den 30. januar. Direktionens besøg trykkede stemningen i DiBa yderligere. Den 11. november var det jo blevet offentliggjort, i en selskabsmeddelelse fra DiBa, at sammenlægningen ville medføre en personalereduktion på ca. 40 i løbet af de kommende to år, og at det er Sydbanks ønske, at reduktionen af medarbejderstaben i videst muligt omfang skal ske gennem naturlig afgang og med stor respekt for medarbejdernes situation. Disse meldinger blev i det store hele bekræftet i Sydbanks tilbudsdokument den 21. november. Derfor kom det med rette bag på mange, at stabsmedarbejderne allerede kunne forvente en jobmæssig afklaring den 30. januar blot to dage efter det planlagte bestyrelsesskifte i DiBa og kun én dag efter den planlagte virksomhedsoverdragelse til Sydbank. Sydbanks HR-konsulenter afholdt samtaler med stabsmedarbejderne over tre dage frem til den 14. januar, og selv om HR-medarbejderne generelt får ros for udførelsen af deres opgave, er medarbejderne fra DiBa blevet usikre på, om de kan fæste nogen som helst lid til en proces over to år. Der var 16 dage inklusiv weekender til processen, fra samtalerne sluttede den 14., til afklaringen skulle være på plads. Det giver selvsagt ikke meget tid at agere i - som fagforening. I HR skal man først lave hele forarbejdet med at skabe overblik over de mange afholdte samtaler. HR ønskede sig perioden indtil 24. januar, hvor der var planlagt ordinært SU-møde til at forberede en præsentation af, hvad der skulle ske. Det ville give kredsen tre arbejdsdage til at forhandle og planlægge. Vel at mærke en forhandlingssituation, som indeholder formøder med vores nye kolleger fra det faglige system i DiBa, kontakt til Finansforbundet og en række demokratiske processer og beslutninger i øvrigt. Det kunne vi selvfølgelig ikke acceptere. Men hvor havde vi været hvis kredsen ikke havde været repræsenteret i bankens bestyrelse? Så havde vi gennem hele forløbet været alvorligt på bagkant og uden kendskab til de overordnede beslutninger banken havde taget. Vi havde været decideret uforberedte. Taget på sengen. Nu kunne vi hver dag arbejde ud fra de signaler, som vi havde fået fra bestyrelseslokalet. Forløbet er et lysende eksempel på, at vi ikke står stærkere i forhandlingerne end den opbakning, du som kollega giver os. Det er af afgørende betydning, at ledelsen ved at vi har stor opbakning, så hvis vi skal kunne støtte dig og gøre vores arbejde ordentligt, er det vigtigt, at du støtter kredsens arbejde ved at sætte krydser ved kredsens to kandidater, når der skal vælges medarbejdervalgte repræsentanter til bankens bestyrelse i februar. Husk at bruge din stemme.

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 HVOR SER DU DIG SELV OM TRE ÅR?/3 BEHOV FOR FORNYELSE OG FORANDRING/4 STÆRKERE KONTAKT TIL TILLIDSMÆNDENE/5 GOD HÅNDTERING

Læs mere

Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013

Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Bliv stærkere/2 Synlighed betaler sig/3 Dine kompetencer kan give dig jobtryghed/4 Gode debatter om ny overenskomst/6

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2016 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2017 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Ny formand for Sydbank Kreds/2 Det bedste samarbejde i min tid/4 Ændringer i organisationen koster job/5 Uddan jer mens tid er/6 Fagligt arbejde

Ny formand for Sydbank Kreds/2 Det bedste samarbejde i min tid/4 Ændringer i organisationen koster job/5 Uddan jer mens tid er/6 Fagligt arbejde medlemsblad for sydbank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / april 2013 Ny formand for Sydbank Kreds/2 Det bedste samarbejde i min tid/4 Ændringer i organisationen koster job/5 Uddan jer mens

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Du skal pleje din markedsværdi

Du skal pleje din markedsværdi MEDLEMSBLAD FOR sydbank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / oktober 2013 Du skal pleje din markedsværdi Vil du udvikles eller afvikles, lød det retoriske spørgsmål til omkring 100 tillidsvalgte

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? INSPIRATION TIL DIN KOMPETENCEUDVIKLING

HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? INSPIRATION TIL DIN KOMPETENCEUDVIKLING HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? INSPIRATION TIL DIN KOMPETENCEUDVIKLING PERSONLIGE ERFARING SOCIALE FAGLIGE INDHOLD HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? side 3 SKAB DIN UDVIKLINGSPLAN side 4 Kend dine kompetencer

Læs mere

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING 18 JANUARY 2013 SIS INDLEDNING Strategien for ansvarsområdet Sektor, Forbruger og Regulering (SFR) skal tjene som fagligt og politisk grundlag

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2012

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2012 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2012 HVORDAN ER DET NU MED DEN ARBEJDSTID?/3 NY MÅLING AF TRIVSLEN/4 KREDSBESTYRELSEN PÅ SKOLEBÆNKEN/5 LUSSING TIL BANKANSATTE/6

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015:

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015: Vi har deltaget på Karrieredagene flere gange, og vi har altid været rigtig glade for at være med på messen. Vi har noteret mange gode talenter ned, både til konkrete graduate-stillinger, til studenterjob

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer Præambel Et konstruktivt samarbejde mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds er af stor betydning for bankens medarbejdere og banken. Kredsbestyrelsen og bankens ledelse har en fælles opgave i at varetage

Læs mere

JEG GÅR IKKE SOM EN BITTER MAND /3 KROPPEN KAN SIGE MERE END ORD/4 TO NYE ANSIGTER I BESTYRELSEN/6 REKORDSTORT FREMMØDE/7 KONKURRENCE/8

JEG GÅR IKKE SOM EN BITTER MAND /3 KROPPEN KAN SIGE MERE END ORD/4 TO NYE ANSIGTER I BESTYRELSEN/6 REKORDSTORT FREMMØDE/7 KONKURRENCE/8 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2011 JEG GÅR IKKE SOM EN BITTER MAND /3 KROPPEN KAN SIGE MERE END ORD/4 TO NYE ANSIGTER I BESTYRELSEN/6 REKORDSTORT FREMMØDE/7

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Fædreorlov er berigende

Fædreorlov er berigende MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2015 Fædreorlov er berigende En baby kræver mere opmærksomhed, end jeg på forhånd havde gjort mig klart, men det er også meget

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD

REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD 11. DECEMBER 2006 1. STRATEGISK MÅLSÆTNING FINANSFORBUNDET KOMMUNIKATIONSSTABEN Magasinet Finans er et værdibaseret blad, der

Læs mere

KREDS VEST ORDINÆR GENERALFORSAMLING, 18. APRIL 2015

KREDS VEST ORDINÆR GENERALFORSAMLING, 18. APRIL 2015 KREDS VEST ORDINÆR GENERALFORSAMLING, 18. APRIL 2015 5. MAJ 2015 ST 201400480 Generalforsamlingen blev afviklet lørdag den 18. april 2015 i Aarhus. Der deltog 168 medlemmer og gæster, hvoraf 122 var delegerede.

Læs mere

Kandidater til bestyrelses- og suppleantposter 2014

Kandidater til bestyrelses- og suppleantposter 2014 Henriette Rødtnes Bergenser Opstiller til bestyrelsespost, genvalg I mit nuværende job er jeg bestyrelsesmedlem i Kreds Nordea. Her arbejder jeg med mange aspekter af vores arbejdsliv bl.a. stress, trivsel

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 JEG HADER FORANDRINGER Skuespiller Farshad Kholgi fortalte på kredsgeneralforsamlingen morsomt og underfundigt om, hvordan

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT TILLYKKE NY TILLIDSVALGT KÆRE TILLIDSVALGT (TV) Først og fremmest vil vi ønske dig velkommen i din nye rolle som frontfigur for kollegerne på din arbejdsplads og ikke mindst, som aktiv medspiller i HK

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af dit arbejdsliv i den finansielle sektor. Vi er fagforbundet for hele sektoren, og det betyder,

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2006 HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Fratrædelsesaftalen 2006 Evaluering af lønsamtaler 2005 Individuelle lønsamtaler 2006 Ændring

Læs mere

Fra elev til et af Danmarks største ledertalenter på 10 år

Fra elev til et af Danmarks største ledertalenter på 10 år 7. april 2016 Fra elev til et af Danmarks største ledertalenter på 10 år Søren Husted Hvad er et ledertalent? Et særlig drive for ledelse, der bl.a. er kendetegnet ved: o Naturlig autoritet o Ambitiøs

Læs mere

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster 22. februar 2007 JIJ/ 2006-SL01-01826 SL Nordjylland Stiftende Generalforsamlingen 2006 - referat Dato: 27. september 2006 Tid: kl. 15.30 19.30 Indskrivning fra kl. 15.00 15.30 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 POLITIK ER SPÆNDENDE/3 SYDBANK KREDS FLYTTER TIL KRUSÅ.../6 TRIVSEL I EN TID MED STORE FORANDRINGER/8 TRIST SITUATION

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 1. Overordnet målsætning Med en bevidst rekrutteringsstrategi ønsker vi at fastholde og tiltrække medarbejdere, der kan medvirke til, at Gentofte

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, tirsdag, den 07. nov. 2012 i Køge Ulla Vest bød velkommen til de godt 30 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og

Læs mere

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale Kunsten at gå til en god jobsamtale Tillykke Du er nu udvalgt til at komme til samtale hos en virksomhed omkring et job. Du skal derfor i gang med at forberede dig på at præsentere dig selv, så du bliver

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver:

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Tak for jeres arbejde med at ajourføre slægtsregnskabet. Jeg kan fortælle, at vores mor 6.7. Else Kirstine (Stinne)

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer Citater fra ledelseskommissionens medlemmer 15. marts 2017 Allan Søgaard Larsen Offentlig ledelse er noget andet end privat ledelse. Kompleksiteten er højere, og entydigheden lavere, og det stiller særlige

Læs mere

DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET

DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET KRAV OPPEFRA: SÆLG SÆLG SÆLG! Detailhandlen er under pres i Danmark. Det betyder, at vi som virksomhed

Læs mere

NYREXPRESSEN NYREFORENINGEN, KREDS BORNHOLM ÅRGANG 12 NR.1 JANUAR 2016. Nyreforeningen Bornholm

NYREXPRESSEN NYREFORENINGEN, KREDS BORNHOLM ÅRGANG 12 NR.1 JANUAR 2016. Nyreforeningen Bornholm NYREXPRESSEN NYREFORENINGEN, KREDS BORNHOLM ÅRGANG 12 NR.1 JANUAR 2016 Nyreforeningen Bornholm Bestyrelsesmedlemmer Januar 2016 Konstitueret Formand og lotterikoordinator: Thomas Ebert, Smedegårdsvej 27,

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tidspunkt: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk I kredsgeneralforsamlingen deltog

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 27. april Deltagere:

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 27. april Deltagere: Kredsbestyrelsesmøde DSR Kreds Syddanmark Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 27. april Deltagere: Morten Hartvig Petersen, Kirsten Hessellund Jensen, Ina Kristensen (kommer kl. 11.00), Anne Nissen

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard.

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013 KOLLEGIE NYT Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses på vores hjemmeside www.fredericiah.dk Ansvarshavende:

Læs mere

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Formandsskifte Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke til bestyrelsen ved Topdanmarks generalforsamling i april. Fra

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

ÅRSBERETNING ved Generalforsamlingen 2010

ÅRSBERETNING ved Generalforsamlingen 2010 ÅRSBERETNING ved Generalforsamlingen 2010 Jeg kan nu se tilbage på mit første år som præsident for Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. Hvis jeg skal tage et kort tilbageblik på det forgangne

Læs mere

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper i perioden den 13.1.2011-30.6.2011. Christa er indtil den 31.3.2011tilknytte t 1.årgang. Derefter skal hun med 2.årgang over i SFO hjørnet. Ditte Jensen

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet 1 MENTOR I LÆR FOR LIVET Lær for Livets mentorordning er en del af Lær for Livet, som er Egmont Fondens signaturprojekt. Målet med Lær for Livet er:

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Ad. pkt. 2. Kredsbestyrelsens beretning og oplæg til aktivitetsplan v/lisa Lassen, kredsformand

Ad. pkt. 2. Kredsbestyrelsens beretning og oplæg til aktivitetsplan v/lisa Lassen, kredsformand Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Sydjylland Tirsdag den 21. september 2016, kl. 19:00 Røde-Kro, Hotel og Restaurant, Vestergade 2, 6230 Rødekro Til kredsgeneralforsamlingen var der 38 stemmeberettigede

Læs mere

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Erfaringer og udfordringer Kreds Nordjylland: Svært at TR og AMiR ikke kommer på GF. I 2009 havde vi engageret en korleder. Tidligere var det KB medlemmer,

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 En undersøgelse af overlevelsesevnen blandt de iværksættere, som Erhvervssekretariatet i Gladsaxe kommune, har været i kontakt med i 2007 Kort om undersøgelsen

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 18. FEBRUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Traditionen

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere