Gode ledere kan man ikke få for mange af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode ledere kan man ikke få for mange af"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR sydbank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Gode ledere kan man ikke få for mange af Sydbank Kreds hilser det velkomment, at banken styrker indsatsen for at uddanne og rekruttere ledere internt Læs side 7 DiBa-ansatte glæder sig over afklaring /3 Udvikling af en bæredygtig sektor /10 Faglige nyheder med lidt godt til ganen /12

2 Som medlem af Finansforbundet har du adgang til billige forsikringer og feriehuse. Og du kan få klækkelige rabatter på indkøb i butikker via Forbrugsforeningen og på benzin og fyringsolie. Læs mere på Finansforbundet.dk/sparpenge

3 Af journalist Carsten Jørgensen DiBa-ansatte glæder sig over afklaring Overtagelse 3 Generelt er folk glade for, at fremtiden med Sydbanks overtagelse af DiBa nu er afklaret, men udmeldingen om, at medarbejderstaben skal reduceres, skaber usikkerhed i dele af organisationen, siger fællestillidsmand Michael Frederiksen Udmeldingen om, at medarbejderstaben skal reduceres skaber forståeligt nok usikkerhed i dele af organisationen, blandt andet stabsfunktionerne, siger Michael Frederiksen. Lige før jul faldt fremtiden på plads for Danmarks ældste bank DiBa, da mere end 96 procent af aktionærerne accepterede Sydbanks købstilbud. Dermed bliver DiBa, der har et udlån på knap tre milliarder kroner, seks filialer på Sjælland og to på Bornholm samt 180 medarbejdere, en del af Sydbank. Ifølge fællestillidsmand Michael Frederiksen har medarbejderne i DiBa længe vidst, at bestyrelsen har arbejdet med at sikre den nødvendige kapital fremadrettet, og udsigten til, at man nu skal være en del af Sydbank, er blevet positivt modtaget. Generelt er folk glade for at fremtiden med Sydbanks overtagelse af DiBa nu er afklaret, men udmeldingen om, at medarbejderstaben skal reduceres skaber forståeligt nok usikkerhed i dele af organisationen, blandt andet stabsfunktionerne, siger Michael Frederiksen med henvisning til Sydbanks udmelding om, at medarbejderstaben skal reduceres med omkring 40 personer i område Sjælland over de kommende år. Ledelsen i Sydbank har meldt ud, at det i videst muligt omfang skal ske gennem naturlig afgang og med stor respekt for medarbejdernes situation. Personligt håber han, at han i samarbejde med Sydbank Kreds kan være med til at sikre flest mulige job til sine kolleger. Fra det faglige arbejde i Finansforbundet kender jeg flere tillidsmænd fra Sydbank, og i perioden op til overta- gelsen har jeg været i tæt dialog med Sydbank Kreds. Det har været med til at give mig et udmærket indtryk af Sydbank, fortæller Michael Frederiksen. I skrivende stund primo januar er overtagelsesprocessen med nedsættelse af paritetiske udvalg med videre endnu ikke begyndt.

4 4 Sektor, forbruger og regulering Udvikling af en bæredygtig finansiel sektor Margrethe Weber og Jarl Oxlund repræsenterer Sydbank Kreds i Finansforbundets politiske ansvarsområde Sektor, Forbruger og Regulering (SFR) På mange måder bidrager den finansielle sektor markant og positivt til udviklingen af samfundet, men alligevel er imaget i bund på grund af negative historier med fokus på uansvarlighed og inkompetence. SFR Ansvarsområdet Sektor, Forbruger og Regulering (SFR) udgør et af fire ansvarsområder i Finansforbundet. Det sammensættes af et-to kredsbestyrelsesmedlemmer fra forbundets 10 finans- og virksomhedskredse, der samles i såkaldte kredsteams. Kredsteamet refererer til et politisk team, som bedst kan betegnes som en styregruppe bestående af fire medlemmer fra hovedbestyrelsen, der referer til den samlede hovedbestyrelse. Kredsteamet mødes fire-seks gange om året for, at udvikle og udmønte Finansforbundets strategi indenfor området, der er delt op i tre temaer: Ansvarlig og fair regulering, Sektorens ansvar og image samt Sektorens udvikling og sektorens rolle i samfundet. En af målsætningerne for arbejdet i det politiske ansvarsområde Sektor, Forbruger og Regulering (SFR) i Finansforbundet er at styrke forståelsen for sektorens funktion i samfundet, og at Finansforbundets medlemmer skal opleve en stolthed ved at være ansat i en sektor, der i et større samfundsmæssigt perspektiv spiller en vigtig rolle. En anden målsætning for SFR er at dokumentere og synliggøre konsekvenserne for medarbejderne af den nationale og internationale regulering af sektoren, og som noget relativt nyt er de fagligt aktive i ansvarsområdet begyndt at beskæftige sig med forbrugerpolitik. Finansforbundet har meldt sig ind i Forbrugerrådet Tænk, og sammen med dem forsøger vi at lave en alliance, der går på, at forbrugerne har krav på god rådgivning i pengeinstitutterne. Det er en spændende udvikling, at vi nu samarbejder med Forbrugerrådet Tænk og ikke ser dem som en modstander, fortæller kredsformand Jarl Oxlund, der sammen med Margrethe Weber repræsenterer Sydbank Kreds i SFR.

5 Af journalist Carsten Jørgensen Sektor, forbruger og regulering 5 Mens Jarl Oxlund er ny i ansvarsområdet, har Margrethe Weber deltaget i en årrække. Og det er der en fornuftig forklaring på. Forbindelse til bankens bestyrelse De tillidsvalgte fra kredsene, der sidder som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i deres virksomhed, opfordres til at gå ind i SFR, fordi der i ansvarsområdet også finder en værdifuld videndeling sted om udviklingen inden for eksempelvis regulering. For nogle år siden havde jeg via min plads i bankens bestyrelse hørt om den forestående indførelse af trafiklysordning på investeringsprodukter, og det kunne jeg så orientere de øvrige deltagere i SFR om, som intet kendte til det på daværende tidspunkt, siger Margrethe Weber. Jarl Oxlund sidder ikke i Sydbanks bestyrelse i dag, men når der om kort tid skal vælges medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, kandiderer han til en af de tre poster. Det er vigtigt, at der er en tæt forbindelse til bestyrelsesarbejdet i banken fra såvel det faglige arbejde i SU og kredsregi som fra ansvarsområdet SFR, hvor vi drøfter mange af de samme emner, som man gør i bankens bestyrelse, siger han. Opsamling og formidling af viden En stor del af arbejdet i SFR går ud på at følge med i, hvad der sker og vil komme til at ske inden for regulering. De fleste nye tiltag kommer i dag fra EU, mens Folketingets rolle for en stor dels vedkommende er at implementere EU-beslutningerne, siger Margrethe Weber. Hun har etableret et fint samarbejde med såvel bankens ledelse som de øvrige kredses repræsentanter i SFR. Flere af de emner, som SFR beskæftiger sig med, er også på dagsordenen i Finansforbundet University en række månedlige morgenarrangementer i København, hvor undervisere fra CBS og andre læreanstalter holder Margrethe Weber Margrethe Weber blev valgt ind i kredsen ved den stiftende generalforsamling 5. november 1988 med virkning fra den 1. januar På det tidspunkt var hele kredsbestyrelsen deltids, og hun var på det tidspunkt filialchef for Bolderslev afdeling. Margrethe er medarbejdervalgt i bankens bestyrelse, hvorfra hun får en stor viden og indsigt, som hun bruger i sit arbejde i Samarbejdsudvalget og i Forhandlingsudvalget. Hun er kredsens ansvarlige for kontoret og desuden ansvarlig for Samarbejdsudvalget og Forhandlingsudvalget. Margrethe er sagsbehandler og områdeansvarlig for Område Sønderjylland, Område Landbrug, Område Corporate Banking & Finance, samt for de udenlandske afdelinger. I Finansforbundet er hun med i ansvarsområdet Sektor, Forbruger og Regulering. 57 år gift med Louis, to børn Bor i Aabenraa Personlighed: udadvendt, lyttende, overblik og konstruktiv Vidste du, at Margrethe: Gerne går ture, helst i naturen Har en genfejl mangler det til shopping Gerne tager på oplevelsesrejser Har undervist i svømning i 7 år Har været klubmester 3 gange i svømning Jarl Oxlund Kredsformand Jarl Oxlund har været med i kredsen i ti år, heraf fem år som kredsens repræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og to år som repræsentant for Finansforbundet i FTF-A s hovedbestyrelse. Inden han gik ind i kredsarbejdet var han erhvervsrådgiver i Herning. Jarl har taget en HD i Organisation og en Masteruddannelse i Organisationspsykologi. Som kredsformand er han politisk leder af kredsbestyrelsen, og det er hans opgave at inspirere og gå foran i et godt samarbejde med alle kredsens interessenter. I forhold til topledelsen og HR er det som forhandlingsleder i samarbejds- og forhandlingsudvalget. Hvad angår medlemsmøder og møder med de tillidsvalgte er det som den faglige repræsentant i Sydbank. I Finansforbundet arbejder han med ansvarsområdet Sektor, Forbruger og Regulering. 46 år gift med Annemette, to børn Bor aktuelt i Herning Personlige kendetegn: den praktiske akademiker, samarbejdende, innovativ og imødekommende Vidste du, at Jarl: har det skønt bag roret i en sejlbåd mediterer dagligt i en halv time tilbagelægger flere km end en taxachauffør i København er fan af Gandhi og Mandela mangler en flagstang efter stormen Bodil foredrag om et aktuelt finansielt emne for forbundets medlemmer. Da det er begrænset, hvor mange, der har mulighed for at deltage, glæder Margrethe Weber sig over, at det er lykkedes at få filmet og streamet foredragene på Finansforbundet.dk, så alle interesserede kan følge med. Det er vigtigt, at de kolleger, der arbejder med eksempelvis regulering, kan se og høre de oftest meget spændende foredrag på deres skærm, siger hun. Både Margrethe Weber og Jarl Oxlund peger på vigtigheden af, at Finansforbundet forholder sig til de mange politiske tiltag, der er vendt mod sektoren. Vi er høringspart i mange af de lovudspil, der kommer, og forsøger naturligvis at påvirke lovgiverne til at tage mest mulig hensyn til, at sektoren udvikler sig i konkurrencedygtig og bæredygtig retning, fordi det tjener medarbejderne bedst, siger Jarl Oxlund og nævner den kommende indførelse af en anonym whistleblowerordning som et eksempel på, at Finansforbundet bliver hørt.

6 6 Kompetenceudvikling Ledere får ny inspiration i Finansforbundet Af journalist Carsten Jørgensen Flere ledere i Sydbank nyder godt af de forskellige arrangementer og kurser om ledelse, som Finansforbundet tilbyder Finansforbundets FOKUS-arrangementer er et stort hit. I 2013 har omkring deltaget i kurser, fyraftens- og morgenmøder og temadage, der fagligt og personligt har udviklet og beriget dem. En del af arrangementerne henvender sig specifikt til ledere, og det er Susanne Hansen, afdelingsleder i Sydbank Odense, glad for. I 2013 har jeg blandt andet været på et godt kursus om mental robusthedstræning for ledere med psykologen Eva Hertz, hvilket var meget brugbart for mig. I gennem årene har jeg deltaget i flere arrangementer i forbundet, og generelt er de rigtig gode, fortæller Susanne Hansen, der har været leder siden Sydbanks lederuddannelse er fuldstændig fantastisk, og derefter kommer forløbet PULS ( Personlig Udvikling af Ledere i Sydbank red.), men når man har været igennem det, er det lidt som om man må klare sig på egen hånd. Her er det rart at kunne bruge Finansforbundets lederarrangementer til at få ny inspiration og viden, siger Susanne Hansen. Hun er netop kommet med i Finansforbundets ledernetværk for Fyn, der begynder i februar, og glæder sig til her at kunne erfaringsudveksle med andre ledere i den finansielle sektor. Susanne Laugesen, kundegruppeleder i Sydbank Odense, deltog på det samme to-dages kursus om mental robusthedstræning i efteråret, som Susanne Hansen, og det ville hun ikke have været foruden. Det var et supergodt kursus. Undervisningen var god, og det var rart at komme ud og møde andre ledere i sektoren, siger Susanne Laugesen, der hælder til at tage til flere lederarrangementer i forbundet fremover. Skæve vinkler Brian Mikael Rasmussen, filialchef i Hellerup, har også været en flittig bruger af forbundets ledertilbud. Sidste forår var jeg til en temadag med hjerneforskeren Kjeld Fredens, hvilket var interessant. Finansforbundets lederarrangementer giver ofte nogle andre inputs og skæve vinkler i forhold til generelle lederkurser, siger Brian Mikael Rasmussen, der har været leder i Sydbank i 10 år. Han er ligesom sine to ovennævnte lederkolleger tilmeldt den mailliste, hvor Finansforbundet annoncerer lederarrangementer på. Det er Ole P. Madsen, leder af Produktion på Peberlyk, ikke. Så da han i november deltog i to dages kurset om mental robusthedstræning, som psykolog Eva Hertz og partner Henrik Faarup kørte, var han blevet opmærksom på det via Finansforbundets hjemmeside. Jeg havde talt med min chef om noget efteruddannelse og faldt over omtalen af det på forbundets hjemmeside, fordi det lød til at være lige Susanne Laugesen hælder til at tage til flere lederarrangementer i Finansforbundet i fremtiden. noget for mig. Det var et godt kursus, og jeg fik nogle gode værktøjer med hjem, som jeg kan bruge personligt, fortæller Ole P. Madsen, der har været leder i Sydbank i omkring 10 år. Nu tjekker han regelmæssigt Finansforbundet.dk for at se hvilke arrangementer, der tilbydes ikke kun i forhold til ham selv, men i høj grad i forhold til hans medarbejdere, der for en stor dels vedkommende er specialister. Se omtale af forbundets arrangementer på Finandforbundet.dk/fokus.

7 Af journalist Carsten Jørgensen Gode ledere kan man ikke få for mange af Ledelse 7 Sydbank Kreds hilser det velkomment, at banken styrker indsatsen for at uddanne og rekruttere ledere internt En gang var det sådan, at var man en dygtig fagperson for eksempel inden for salg eller kreditvurdering - blev man ofte udnævnt til leder, uanset om man havde flair for at lede andre mennesker eller ej. Sådan er det ikke længere, og i Sydbank har man nu efter i en periode at have hentet ledere fra andre store banker styrket indsatsen for at uddanne sine egne ledere. Det hilser Sydbank Kreds velkommen. Det er positivt, at banken signalerer, at flere ledere fremover skal rekrutteres internt. I forhold til tidligere bliver der nu satset mere på talentpleje og udvikling af de medarbejdere, der har en leder i maven, hvilket er rigtig godt. Det vil helt sikkert øge motivationen hos mange medarbejdere, siger kredsformand Jarl Oxlund. Han hæfter sig ved, at bankens lederuddannelse nu bliver mere dynamisk med en række moduler, og at man ikke længere holder sig til interne undervisere på uddannelsen. som med den rette udvikling og uddannelse kan bidrage som ledere i banken fremover. Et af stederne, man kan gøre sine hoser grønne i forhold til at blive fremtidig leder, er den årlige PUS-samtale, man har med sin leder. Det er også fint, hvis man holder fast i det lederafklaringsforløb, der er i den gamle lederuddannelse, da det efter min vurdering er med til at gøre den enkelte bevidst om, hvorvidt ledervejen nu også er den, vedkommende skal vælge, siger formanden for Sydbank Kreds. Tiden kalder på ledelse Det er vigtigt at have veluddannede ledere. Vi befinder os i en periode med mange forandringer, hård konkurrence og en svær markedsposition, der kalder på ledelse. Gode ledere kan man ikke få for mange af siger Jarl Oxlund. Han er overbevist om, at der går flere ledertalenter rundt i Sydbank,

8 8 Hvervning Hun vandt en rejse til New York Christina Elze fra Kreditafdelingen på Peberlyk vandt i Finansforbundets hvervekonkurrence Jeg var i New York for et par år siden med min mand og børn. Og det er en helt fantastisk by. Denne tur bliver noget helt andet, hvor vi kommer tæt på miljøet i den finansielle sektor derovre. Jeg er ret vild med USA og glæder mig meget, siger Christina Elze, privatrådgiver i Kreditafdelingen på Peberlyk. Tirsdag den 5. november blev hun udtrukket som vinder i Finansforbundets hvervekonkurrence. Mona Tychsen, privatrådgiver i Kreditafdelingen, er den direkte årsag til, at Christina skal til New York, idet hun for nylig lod sig hverve som medlem af Finansforbundet. Jeg havde tidligere drøftet at melde mig ind med tillidsmanden Anne Skourup Nissen men kom lidt væk fra det. Også fordi jeg som 62-årig tænkte, at det var begrænset, hvor meget jeg kunne nå at udnytte medlemskabet, inden jeg stopper på arbejdsmarkedet. Men faktisk var det et frokostmøde her på Peberlyk om LinkedIn, som tillidsmændene inviterede til, og så at Christina kom og fortalte, at hun havde chance for at vinde en rejse, der til sammen fik mig til at melde mig ind, fortæller Mona. Mona, der har været kollega med Christina siden 1. juni og har en for- Hvor t n e t e p kom tid i Tønder Bank, er glad for, at hendes indmeldelse nu fører til, at Christina kan komme gratis til New York. Og hun er overbevist om, at hun også vil få udbytte af medlemsfordelene i Finansforbundet. d u? r e Som medlem af Finansforbundet har du adgang til at få afklaret dine kompetencer og få styr på, hvilken vej din karriere skal gå. Prøv jobspor, lav en personprofil, tag en netværkstest eller få gratis rådgivning fra forbundets dygtige karrierekonsulenter. Læs mere på Finansforbundet.dk/kompetence

9 Af journalist Carsten Jørgensen Faglige nyheder med lidt godt til ganen medlemsmøde 9 56 deltog i medlemsmødet i Esbjerg, hvor Sydbank Kreds fortalte om kredsens arbejde, samarbejdet med banken og det forestående MAB-valg, og hvor Michael Christensen, kreditchef og vinekspert bød på smagning af lækre italienske rødvine Sydbank Kreds mål om at være mere synlig og komme i dialog med medlemmerne blev opnået på en række velbesøgte medlemsmøder over det ganske land i januar måned. 56 deltog i aftenmødet i Esbjerg tirsdag den 7. januar, hvor kredsformand Jarl Oxlund samt nuværende medlem af bankens bestyrelse Margrethe Weber orienterede om de faglige udfordringer her og nu. Udover at fortælle om kredsens arbejde og samarbejde med banken var der fokus på overenskomstforhandlingerne mellem Finansforbundet og FA, der indledtes medio januar, og kredsens to kandidater til MAB-valget (medarbejdervalgte repræsentanter til bankens bestyrelse) Margrethe Weber og Jarl Oxlund præsenterede sig selv og deres intentioner med bestyrelsesarbejdet. Efter de faglige inputs var det tid til at skylle efter med liflige italienske vindråber. Sydbanks kreditchef Michael Christensen, der bruger en stor del af sin fritid på italiensk rødvin - som indehaver og bestyrer af vin-databasen Vinhulen.dk fortalte om produktionen af vinen og bød deltagerne på otte forskellige smagsprøver af lækre rødvine. Som det fremgår af interviewene med fire af deltagerne, var mødet i Esbjerg en succes. Hvordan oplevede du medlemsmødet? Susanne Kirkegaard, formuerådgiver: Det var fint at høre noget om kredsens arbejde og de udfordringer, de har. Måske kunne kredsbestyrelsen godt være lidt mere specifik i sin præsentation af de resultater, den har opnået. Det var en god aften, og det var et godt lille kunstgreb at lokke med noget lækkert til ganen. Bent Ole Dragsbæk, sekretariatsmedarbejder: Jeg plejer at deltage i møderne, som kredsen arrangerer, og syntes, det var rart at høre nyt om, hvad der rører sig i det faglige arbejde. Vinsmagningen og det efterfølgende sociale samvær med kolleger var også dejligt. Tine G. Jensen, private banking rådgiver: Det var en god aften med en fin kombination af hygge, vinsmagning og faglige informationer. Det faglige gik meget på valg af medarbejderrepræsentanter til bankens bestyrelse, og måske kunne kredsen have fortalt lidt mere, om hvad der sker i banken, set fra kredsens synsvinkel. Troels Pedersen, filialchef: Jeg deltog på grund af vinsmagningen, muligheden for at være sammen med kolleger og for at høre om temaerne i overenskomstforhandlingerne. Det var også godt lige at møde kandidaterne til valg af medarbejderrepræsentanter til bankens bestyrelse.

10 10 Kort Nyt Meddelser fra kredsen og forbundet læserbreve nyheder etc Kom til generalforsamling Sydbank Kreds afholder ordinær generalforsamling lørdag den 22. marts 2014 klokken 9.30 på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle. Tilmelding til generalforsamlingen skal ske via Kredsens hjemmeside Sydbankkreds.dk senest den 14. marts. Forslag til valg og andre forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være Kredsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen det vil sige den 22. februar år 25-års jubilæum Sydbank Kreds kan i 2014 fejre 25 års jubilæum. Hør mere om jubilæet på kredsgeneralforsamlingen lørdag den 22. marts på Munkebjerg hotel i Vejle eller følg med på hjemmesiden og i de kommende kredsblade. Husk at opdatere dine medlemsoplysninger Har du skiftet adresse, titel eller arbejdssted? Så husk at meddele det til Finansforbundet, så du kan modtage de rigtige informationer om arrangementer mv. Du gør det ved at klikke dig ind på Finansforbundet.dk og derefter Medlemsservice og Mine informationer. Bak op om kredsens kandidater til MAB Karina Krüger fra Vejle, der deltog på et af kredsens medlemsmøder, opfordrer til at støtte kredsens kandidater ved det kommende MAB-valg. Det var en interessant og opløftende oplevelse at deltage i medlemsmødet. Jeg følte virkelig, at jeg fik en forståelse af vigtigheden af, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer kommer fra Kredsen. De får således mulighed for at agere på de informationer, de får forskellige steder fra og i de tillidsjob, de sidder i. Jeg kan se, at det er godt for os som er ansat i Sydbank, at vi har nogle gode folk med fingeren på pulsen i bestyrelsen. Så Margrethe og Jarl får helt sikkert min stemme, siger hun. Hold da helt ferie til attraktive priser Som medlem af Finansforbundet har du mulighed for at leje en feriebolig i finanssektorens feriefond. Ferieboligerne kan bookes via Finansforbundets hjemmeside Finansforbundet.dk/feriehuse. Få det maksimale ud af dit talent Talent er det 21. århundredes råstof. Forskellen mellem succes og fiasko i en globaliseret verden står og falder med vores evne til at identificere, udvikle, fastholde og motivere talenter. Ved to fyraftens-arrangementer den 24. marts kl i Kolding og den 1. april kl i Aarhus har du mulighed for at møde et af Danmarks største talenter Ahmet Günes, der deler ud af sine egne erfaringer med talenter, talentudvikling, succes og motivation, og hvordan man udvikler og leder stjerner. Ahmet Günes, der er uddannet biløkonom og MA i Business and Concept innovation, vil udfordre dig på, hvordan du kan tage ansvar, hvordan kan du skrue op for dit talent, og hvordan du synliggør dit talent. Arrangementerne er en del af Finansforbundet FOKUS, og du kan på Finansforbundet.dk/fokus finde flere spændende arrangementer, som passer til dig.

11 Konkurrence 11 Sudoku Konkurrence Og vinderne er.. Vindere af konkurrencen i sidste nummer af medlemsbladet: Jan Agergaard, Peberlyk Irene Rasmussen, Vejle Inger Thomsen, Peberlyk Løs Sudoku en og vind 500 kroner Man udfylder felterne, så hver række vandret og lodret, samt hver boks med 3 X 3 felter, indeholder tallene fra 1 til 9. Det er tallene i de grå felter, der er løsningen. Send løsningen til eller Sydbank Kreds, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa. Så deltager du i lodtrækningen om 3 X 500 kr. Vi gør opmærksom på, at gevinsten er skattepligtig. Frist for indsendelse af løsning er FREDAG d. 28. FEBRUAR 2014 Tillykke til nyuddannede tillidsvalgte Sydbank Kreds siger tillykke til Christina Brandt Venzel og Kari Pharao, der er nyuddannede tillidsmænd og til Gitte Larsen, der har taget uddannelsen til arbejdsmiljørepræsentant. Kari Pharao, Peberlyk Christina Brandt Venzel, Aabenraa Gitte Larsen, Sydbank Kreds Udgiver: Sydbank Kreds Peberlyk Aabenraa Telefon: Fax: Hjemmeside: Redaktion: Jarl Oxlund (ansv.) Poul Erik Ravn Pedersen Gitte Larsen Kommunikation, Finansforbundet Forsidefoto: Colorbox Design: Hans Munk, Finansforbundet Produktion: Sydbank Oplag: Næste nummer udkommer: 30. april 2014 Udgives af Sydbank Kreds en virksomhedskreds i Finansforbundet.

12 12 leder Vores styrke afhænger af din opbakning Siden november har kredsen været optaget af den gode nyhed, at Sydbank gav købstilbud på DiBa. Det er et godt signal udadtil, at Jarl Oxlund Sydbank har mod Kredsformand på at vokse sig større, og indadtil er det med til at give troen på, at Sydbank stadig kan og vil. Allerede efter den første frist på fire uger var der kommet aftaler i hus med aktionærerne, så Sydbank kom op på at eje 96,26 procent af aktierne. Et fantastisk flot resultat, der hos mig - efterlader stor respekt for vores nye kolleger fra DiBa. Straks efter offentliggørelsen af det positive resultat, fortalte Michael Frederiksen, der i en lang årrække har været fællestillidsmand i DiBa, at den optimistiske stemning vendte sig. For hvad ville der ske nu? I Næstved ved man jo godt at Sydbank ikke har brug for mere end ét stabskontor, og der er langt til Aabenraa. Hvis vi skal kunne støtte dig og gøre vores arbejde ordentligt, er det vigtigt, at du støtter kredsens arbejde ved at sætte krydser ved kredsens to kandidater, når der skal vælges medarbejdervalgte repræsentanter til bankens bestyrelse i februar Sydbanks direktion var på besøg i DiBa den 7. januar, og kredsen var også repræsenteret. Budskabet var blandt andet, at stabsmedarbejderne ville blive afklaret om deres situation den 30. januar. Direktionens besøg trykkede stemningen i DiBa yderligere. Den 11. november var det jo blevet offentliggjort, i en selskabsmeddelelse fra DiBa, at sammenlægningen ville medføre en personalereduktion på ca. 40 i løbet af de kommende to år, og at det er Sydbanks ønske, at reduktionen af medarbejderstaben i videst muligt omfang skal ske gennem naturlig afgang og med stor respekt for medarbejdernes situation. Disse meldinger blev i det store hele bekræftet i Sydbanks tilbudsdokument den 21. november. Derfor kom det med rette bag på mange, at stabsmedarbejderne allerede kunne forvente en jobmæssig afklaring den 30. januar blot to dage efter det planlagte bestyrelsesskifte i DiBa og kun én dag efter den planlagte virksomhedsoverdragelse til Sydbank. Sydbanks HR-konsulenter afholdt samtaler med stabsmedarbejderne over tre dage frem til den 14. januar, og selv om HR-medarbejderne generelt får ros for udførelsen af deres opgave, er medarbejderne fra DiBa blevet usikre på, om de kan fæste nogen som helst lid til en proces over to år. Der var 16 dage inklusiv weekender til processen, fra samtalerne sluttede den 14., til afklaringen skulle være på plads. Det giver selvsagt ikke meget tid at agere i - som fagforening. I HR skal man først lave hele forarbejdet med at skabe overblik over de mange afholdte samtaler. HR ønskede sig perioden indtil 24. januar, hvor der var planlagt ordinært SU-møde til at forberede en præsentation af, hvad der skulle ske. Det ville give kredsen tre arbejdsdage til at forhandle og planlægge. Vel at mærke en forhandlingssituation, som indeholder formøder med vores nye kolleger fra det faglige system i DiBa, kontakt til Finansforbundet og en række demokratiske processer og beslutninger i øvrigt. Det kunne vi selvfølgelig ikke acceptere. Men hvor havde vi været hvis kredsen ikke havde været repræsenteret i bankens bestyrelse? Så havde vi gennem hele forløbet været alvorligt på bagkant og uden kendskab til de overordnede beslutninger banken havde taget. Vi havde været decideret uforberedte. Taget på sengen. Nu kunne vi hver dag arbejde ud fra de signaler, som vi havde fået fra bestyrelseslokalet. Forløbet er et lysende eksempel på, at vi ikke står stærkere i forhandlingerne end den opbakning, du som kollega giver os. Det er af afgørende betydning, at ledelsen ved at vi har stor opbakning, så hvis vi skal kunne støtte dig og gøre vores arbejde ordentligt, er det vigtigt, at du støtter kredsens arbejde ved at sætte krydser ved kredsens to kandidater, når der skal vælges medarbejdervalgte repræsentanter til bankens bestyrelse i februar. Husk at bruge din stemme.

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 HVOR SER DU DIG SELV OM TRE ÅR?/3 BEHOV FOR FORNYELSE OG FORANDRING/4 STÆRKERE KONTAKT TIL TILLIDSMÆNDENE/5 GOD HÅNDTERING

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013

Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Bliv stærkere/2 Synlighed betaler sig/3 Dine kompetencer kan give dig jobtryghed/4 Gode debatter om ny overenskomst/6

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Du skal pleje din markedsværdi

Du skal pleje din markedsværdi MEDLEMSBLAD FOR sydbank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / oktober 2013 Du skal pleje din markedsværdi Vil du udvikles eller afvikles, lød det retoriske spørgsmål til omkring 100 tillidsvalgte

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Fædreorlov er berigende

Fædreorlov er berigende MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2015 Fædreorlov er berigende En baby kræver mere opmærksomhed, end jeg på forhånd havde gjort mig klart, men det er også meget

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 JEG HADER FORANDRINGER Skuespiller Farshad Kholgi fortalte på kredsgeneralforsamlingen morsomt og underfundigt om, hvordan

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af dit arbejdsliv i den finansielle sektor. Vi er fagforbundet for hele sektoren, og det betyder,

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 POLITIK ER SPÆNDENDE/3 SYDBANK KREDS FLYTTER TIL KRUSÅ.../6 TRIVSEL I EN TID MED STORE FORANDRINGER/8 TRIST SITUATION

Læs mere

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer Præambel Et konstruktivt samarbejde mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds er af stor betydning for bankens medarbejdere og banken. Kredsbestyrelsen og bankens ledelse har en fælles opgave i at varetage

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015. Ros på dagsordenen

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015. Ros på dagsordenen MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015 Ros på dagsordenen Arbejdsglæde kommer ikke af sig selv, men via enkel og direkte ros i hverdagen kan vi alle være med

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gavner bundlinjen

Tilfredse medarbejdere gavner bundlinjen MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 Tilfredse medarbejdere gavner bundlinjen Filialdirektør Nils Aaskov har med succes udviklet en dartskive, der hver

Læs mere

HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? INSPIRATION TIL DIN KOMPETENCEUDVIKLING

HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? INSPIRATION TIL DIN KOMPETENCEUDVIKLING HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? INSPIRATION TIL DIN KOMPETENCEUDVIKLING PERSONLIGE ERFARING SOCIALE FAGLIGE INDHOLD HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? side 3 SKAB DIN UDVIKLINGSPLAN side 4 Kend dine kompetencer

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2012

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2012 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2012 ER DU MERE FÆRDIG END UDDANNET/3 JA TIL SKIFTENDE ARBEJDSTIDER/4 GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET/6 VI SKAL VÆRE FLERE MEDLEMMER/7

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015:

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015: Vi har deltaget på Karrieredagene flere gange, og vi har altid været rigtig glade for at være med på messen. Vi har noteret mange gode talenter ned, både til konkrete graduate-stillinger, til studenterjob

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden.

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden. Kredsgeneralforsamling 2012, kreds 10. Torsdag den 19. april 2012 kl.18.30, Adelgade 129, 8660 Skanderborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Uffe Rostrup vælges som dirigent. Det konstateres,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET /FEBRUAR 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET /FEBRUAR 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET /FEBRUAR 2011 PAUSEGYMNASTIK GIVER MERE GEJST/3 DEJLIGT AT ARBEJDE HJEMME/4 INDBYDELSE ORDINÆR GENERALFORSAMLING/4 ARBEJDSLIVET BREDER

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard.

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013 KOLLEGIE NYT Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses på vores hjemmeside www.fredericiah.dk Ansvarshavende:

Læs mere

Nyhedsbrev. Maj 2011

Nyhedsbrev. Maj 2011 Nyhedsbrev Maj 2011 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 2 Arrangementer 7 GNS bliver til GroNet 3 Arrangementer 8 Generalforsamling 3 ERFA møder 8 Folkene bag vurderingsgruppen 5 Oplysninger 9 Jordrens Syd

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 16. september 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent, Malene, Justin, Niels, Maria og Karina (referent) Afbud: Marie Dagsorden 1. Godkendelse af

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 18. FEBRUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Traditionen

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Medlemstilbud og -rabatter. sådan får du mere ud af at være medlem

Medlemstilbud og -rabatter. sådan får du mere ud af at være medlem Medlemstilbud og -rabatter sådan får du mere ud af at være medlem Medlemstilbud og -rabatter Sådan får du mere ud af at være medlem Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Ricky Molloy Layout: Dansk

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST NYHEDSBREV UNGE I VÆKST JANUAR 2011 Godt Nytår og tak for godt samarbejde i det forgangne år Unge i Vækst er nu gået ind i den afsluttende fase. Derfor indeholder dette Nyhedsbrev både information om aktiviteter,

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

JA Nyhedsbrev onsdag den 20. marts 2013

JA Nyhedsbrev onsdag den 20. marts 2013 JA Nyhedsbrev giver dig friske nyheder fra foreningen, de faglige og sociale netværk samt en kalender, hvor du kan tilmelde dig vores arrangementer. Kan du ikke læse dette nyhedsbrev, så klik her JA Nyhedsbrev

Læs mere

- en ordentlig bank. Om os

- en ordentlig bank. Om os - en ordentlig bank Om os Indhold Banken som arbejdsplads Bankens forventninger Arbejdstid og rammer Trivsel Sundhed Medarbejdergoder Foreningsliv og sociale aktiviteter Billedgalleri Medarbejdere fortæller

Læs mere

Praktiserende Tandlægers Organisation. Klinikejernes organisation

Praktiserende Tandlægers Organisation. Klinikejernes organisation Praktiserende Tandlægers Organisation Klinikejernes organisation PTO varetager dine interesser Gennem medlemskabet af PTO får du en professionel og allieret partner, som har indsigt i din dagligdag på

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE Den bedste medarbejder er den, der tør åbne munden Anders Dam, seminar for tillidsvalgte 2013 Som tillidsmand har du selv bidraget

Læs mere

PF-Info maj 2013. Der er sket noget godt vejrmæssigt i hvert fald: Det er blevet forår!

PF-Info maj 2013. Der er sket noget godt vejrmæssigt i hvert fald: Det er blevet forår! PF-Info maj 2013 Der er sket noget godt vejrmæssigt i hvert fald: Det er blevet forår! Dejligt at kunne komme af sted om morgenen uden at skulle tænke på lange un- derbukser, skistrøm- per, halstørklæde,

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje!

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! HR & personale DI s HR- uddannelse- 2012 Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! 2 DI S hr-uddannelse 2012 DI s HR-uDdannelse hele vejen rundt om HR-opgaverne For at virksomheden

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013. Kun det talte ord gælder

Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013. Kun det talte ord gælder Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013 Indledning Kun det talte ord gælder Ligesom formanden vil jeg også indlede med at sige velkommen til landsmødet. Jeg er meget glad

Læs mere

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov.

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. DI s HR-uddannelse Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. 2 hr Kurser DI s HR-uddannelse > Hele vejen rundt om HR-opgaverne For at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Videokonference (Soldalen/Blangstedgårdsvej)

Videokonference (Soldalen/Blangstedgårdsvej) EKSTRAORDINÆRT Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 3. februar 2014 Starttidspunkt: Kl. 15:.00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Dokumentnavn: Dagsorden 03.02.204 Sted: Deltagere: Videokonference

Læs mere

Facilities Management - Ejendomsadministration Temadag om kommunal Facilities Management

Facilities Management - Ejendomsadministration Temadag om kommunal Facilities Management Temadag om kommunal Facilities Management Deltagere Den strategiske ledelse samt udviklingsmedarbejdere i kommunerne med tilknytning til den økonomiske og faglige styring af kommunernes ejendomsportefølje.

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere