Gode ledere kan man ikke få for mange af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode ledere kan man ikke få for mange af"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR sydbank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Gode ledere kan man ikke få for mange af Sydbank Kreds hilser det velkomment, at banken styrker indsatsen for at uddanne og rekruttere ledere internt Læs side 7 DiBa-ansatte glæder sig over afklaring /3 Udvikling af en bæredygtig sektor /10 Faglige nyheder med lidt godt til ganen /12

2 Som medlem af Finansforbundet har du adgang til billige forsikringer og feriehuse. Og du kan få klækkelige rabatter på indkøb i butikker via Forbrugsforeningen og på benzin og fyringsolie. Læs mere på Finansforbundet.dk/sparpenge

3 Af journalist Carsten Jørgensen DiBa-ansatte glæder sig over afklaring Overtagelse 3 Generelt er folk glade for, at fremtiden med Sydbanks overtagelse af DiBa nu er afklaret, men udmeldingen om, at medarbejderstaben skal reduceres, skaber usikkerhed i dele af organisationen, siger fællestillidsmand Michael Frederiksen Udmeldingen om, at medarbejderstaben skal reduceres skaber forståeligt nok usikkerhed i dele af organisationen, blandt andet stabsfunktionerne, siger Michael Frederiksen. Lige før jul faldt fremtiden på plads for Danmarks ældste bank DiBa, da mere end 96 procent af aktionærerne accepterede Sydbanks købstilbud. Dermed bliver DiBa, der har et udlån på knap tre milliarder kroner, seks filialer på Sjælland og to på Bornholm samt 180 medarbejdere, en del af Sydbank. Ifølge fællestillidsmand Michael Frederiksen har medarbejderne i DiBa længe vidst, at bestyrelsen har arbejdet med at sikre den nødvendige kapital fremadrettet, og udsigten til, at man nu skal være en del af Sydbank, er blevet positivt modtaget. Generelt er folk glade for at fremtiden med Sydbanks overtagelse af DiBa nu er afklaret, men udmeldingen om, at medarbejderstaben skal reduceres skaber forståeligt nok usikkerhed i dele af organisationen, blandt andet stabsfunktionerne, siger Michael Frederiksen med henvisning til Sydbanks udmelding om, at medarbejderstaben skal reduceres med omkring 40 personer i område Sjælland over de kommende år. Ledelsen i Sydbank har meldt ud, at det i videst muligt omfang skal ske gennem naturlig afgang og med stor respekt for medarbejdernes situation. Personligt håber han, at han i samarbejde med Sydbank Kreds kan være med til at sikre flest mulige job til sine kolleger. Fra det faglige arbejde i Finansforbundet kender jeg flere tillidsmænd fra Sydbank, og i perioden op til overta- gelsen har jeg været i tæt dialog med Sydbank Kreds. Det har været med til at give mig et udmærket indtryk af Sydbank, fortæller Michael Frederiksen. I skrivende stund primo januar er overtagelsesprocessen med nedsættelse af paritetiske udvalg med videre endnu ikke begyndt.

4 4 Sektor, forbruger og regulering Udvikling af en bæredygtig finansiel sektor Margrethe Weber og Jarl Oxlund repræsenterer Sydbank Kreds i Finansforbundets politiske ansvarsområde Sektor, Forbruger og Regulering (SFR) På mange måder bidrager den finansielle sektor markant og positivt til udviklingen af samfundet, men alligevel er imaget i bund på grund af negative historier med fokus på uansvarlighed og inkompetence. SFR Ansvarsområdet Sektor, Forbruger og Regulering (SFR) udgør et af fire ansvarsområder i Finansforbundet. Det sammensættes af et-to kredsbestyrelsesmedlemmer fra forbundets 10 finans- og virksomhedskredse, der samles i såkaldte kredsteams. Kredsteamet refererer til et politisk team, som bedst kan betegnes som en styregruppe bestående af fire medlemmer fra hovedbestyrelsen, der referer til den samlede hovedbestyrelse. Kredsteamet mødes fire-seks gange om året for, at udvikle og udmønte Finansforbundets strategi indenfor området, der er delt op i tre temaer: Ansvarlig og fair regulering, Sektorens ansvar og image samt Sektorens udvikling og sektorens rolle i samfundet. En af målsætningerne for arbejdet i det politiske ansvarsområde Sektor, Forbruger og Regulering (SFR) i Finansforbundet er at styrke forståelsen for sektorens funktion i samfundet, og at Finansforbundets medlemmer skal opleve en stolthed ved at være ansat i en sektor, der i et større samfundsmæssigt perspektiv spiller en vigtig rolle. En anden målsætning for SFR er at dokumentere og synliggøre konsekvenserne for medarbejderne af den nationale og internationale regulering af sektoren, og som noget relativt nyt er de fagligt aktive i ansvarsområdet begyndt at beskæftige sig med forbrugerpolitik. Finansforbundet har meldt sig ind i Forbrugerrådet Tænk, og sammen med dem forsøger vi at lave en alliance, der går på, at forbrugerne har krav på god rådgivning i pengeinstitutterne. Det er en spændende udvikling, at vi nu samarbejder med Forbrugerrådet Tænk og ikke ser dem som en modstander, fortæller kredsformand Jarl Oxlund, der sammen med Margrethe Weber repræsenterer Sydbank Kreds i SFR.

5 Af journalist Carsten Jørgensen Sektor, forbruger og regulering 5 Mens Jarl Oxlund er ny i ansvarsområdet, har Margrethe Weber deltaget i en årrække. Og det er der en fornuftig forklaring på. Forbindelse til bankens bestyrelse De tillidsvalgte fra kredsene, der sidder som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i deres virksomhed, opfordres til at gå ind i SFR, fordi der i ansvarsområdet også finder en værdifuld videndeling sted om udviklingen inden for eksempelvis regulering. For nogle år siden havde jeg via min plads i bankens bestyrelse hørt om den forestående indførelse af trafiklysordning på investeringsprodukter, og det kunne jeg så orientere de øvrige deltagere i SFR om, som intet kendte til det på daværende tidspunkt, siger Margrethe Weber. Jarl Oxlund sidder ikke i Sydbanks bestyrelse i dag, men når der om kort tid skal vælges medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, kandiderer han til en af de tre poster. Det er vigtigt, at der er en tæt forbindelse til bestyrelsesarbejdet i banken fra såvel det faglige arbejde i SU og kredsregi som fra ansvarsområdet SFR, hvor vi drøfter mange af de samme emner, som man gør i bankens bestyrelse, siger han. Opsamling og formidling af viden En stor del af arbejdet i SFR går ud på at følge med i, hvad der sker og vil komme til at ske inden for regulering. De fleste nye tiltag kommer i dag fra EU, mens Folketingets rolle for en stor dels vedkommende er at implementere EU-beslutningerne, siger Margrethe Weber. Hun har etableret et fint samarbejde med såvel bankens ledelse som de øvrige kredses repræsentanter i SFR. Flere af de emner, som SFR beskæftiger sig med, er også på dagsordenen i Finansforbundet University en række månedlige morgenarrangementer i København, hvor undervisere fra CBS og andre læreanstalter holder Margrethe Weber Margrethe Weber blev valgt ind i kredsen ved den stiftende generalforsamling 5. november 1988 med virkning fra den 1. januar På det tidspunkt var hele kredsbestyrelsen deltids, og hun var på det tidspunkt filialchef for Bolderslev afdeling. Margrethe er medarbejdervalgt i bankens bestyrelse, hvorfra hun får en stor viden og indsigt, som hun bruger i sit arbejde i Samarbejdsudvalget og i Forhandlingsudvalget. Hun er kredsens ansvarlige for kontoret og desuden ansvarlig for Samarbejdsudvalget og Forhandlingsudvalget. Margrethe er sagsbehandler og områdeansvarlig for Område Sønderjylland, Område Landbrug, Område Corporate Banking & Finance, samt for de udenlandske afdelinger. I Finansforbundet er hun med i ansvarsområdet Sektor, Forbruger og Regulering. 57 år gift med Louis, to børn Bor i Aabenraa Personlighed: udadvendt, lyttende, overblik og konstruktiv Vidste du, at Margrethe: Gerne går ture, helst i naturen Har en genfejl mangler det til shopping Gerne tager på oplevelsesrejser Har undervist i svømning i 7 år Har været klubmester 3 gange i svømning Jarl Oxlund Kredsformand Jarl Oxlund har været med i kredsen i ti år, heraf fem år som kredsens repræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og to år som repræsentant for Finansforbundet i FTF-A s hovedbestyrelse. Inden han gik ind i kredsarbejdet var han erhvervsrådgiver i Herning. Jarl har taget en HD i Organisation og en Masteruddannelse i Organisationspsykologi. Som kredsformand er han politisk leder af kredsbestyrelsen, og det er hans opgave at inspirere og gå foran i et godt samarbejde med alle kredsens interessenter. I forhold til topledelsen og HR er det som forhandlingsleder i samarbejds- og forhandlingsudvalget. Hvad angår medlemsmøder og møder med de tillidsvalgte er det som den faglige repræsentant i Sydbank. I Finansforbundet arbejder han med ansvarsområdet Sektor, Forbruger og Regulering. 46 år gift med Annemette, to børn Bor aktuelt i Herning Personlige kendetegn: den praktiske akademiker, samarbejdende, innovativ og imødekommende Vidste du, at Jarl: har det skønt bag roret i en sejlbåd mediterer dagligt i en halv time tilbagelægger flere km end en taxachauffør i København er fan af Gandhi og Mandela mangler en flagstang efter stormen Bodil foredrag om et aktuelt finansielt emne for forbundets medlemmer. Da det er begrænset, hvor mange, der har mulighed for at deltage, glæder Margrethe Weber sig over, at det er lykkedes at få filmet og streamet foredragene på Finansforbundet.dk, så alle interesserede kan følge med. Det er vigtigt, at de kolleger, der arbejder med eksempelvis regulering, kan se og høre de oftest meget spændende foredrag på deres skærm, siger hun. Både Margrethe Weber og Jarl Oxlund peger på vigtigheden af, at Finansforbundet forholder sig til de mange politiske tiltag, der er vendt mod sektoren. Vi er høringspart i mange af de lovudspil, der kommer, og forsøger naturligvis at påvirke lovgiverne til at tage mest mulig hensyn til, at sektoren udvikler sig i konkurrencedygtig og bæredygtig retning, fordi det tjener medarbejderne bedst, siger Jarl Oxlund og nævner den kommende indførelse af en anonym whistleblowerordning som et eksempel på, at Finansforbundet bliver hørt.

6 6 Kompetenceudvikling Ledere får ny inspiration i Finansforbundet Af journalist Carsten Jørgensen Flere ledere i Sydbank nyder godt af de forskellige arrangementer og kurser om ledelse, som Finansforbundet tilbyder Finansforbundets FOKUS-arrangementer er et stort hit. I 2013 har omkring deltaget i kurser, fyraftens- og morgenmøder og temadage, der fagligt og personligt har udviklet og beriget dem. En del af arrangementerne henvender sig specifikt til ledere, og det er Susanne Hansen, afdelingsleder i Sydbank Odense, glad for. I 2013 har jeg blandt andet været på et godt kursus om mental robusthedstræning for ledere med psykologen Eva Hertz, hvilket var meget brugbart for mig. I gennem årene har jeg deltaget i flere arrangementer i forbundet, og generelt er de rigtig gode, fortæller Susanne Hansen, der har været leder siden Sydbanks lederuddannelse er fuldstændig fantastisk, og derefter kommer forløbet PULS ( Personlig Udvikling af Ledere i Sydbank red.), men når man har været igennem det, er det lidt som om man må klare sig på egen hånd. Her er det rart at kunne bruge Finansforbundets lederarrangementer til at få ny inspiration og viden, siger Susanne Hansen. Hun er netop kommet med i Finansforbundets ledernetværk for Fyn, der begynder i februar, og glæder sig til her at kunne erfaringsudveksle med andre ledere i den finansielle sektor. Susanne Laugesen, kundegruppeleder i Sydbank Odense, deltog på det samme to-dages kursus om mental robusthedstræning i efteråret, som Susanne Hansen, og det ville hun ikke have været foruden. Det var et supergodt kursus. Undervisningen var god, og det var rart at komme ud og møde andre ledere i sektoren, siger Susanne Laugesen, der hælder til at tage til flere lederarrangementer i forbundet fremover. Skæve vinkler Brian Mikael Rasmussen, filialchef i Hellerup, har også været en flittig bruger af forbundets ledertilbud. Sidste forår var jeg til en temadag med hjerneforskeren Kjeld Fredens, hvilket var interessant. Finansforbundets lederarrangementer giver ofte nogle andre inputs og skæve vinkler i forhold til generelle lederkurser, siger Brian Mikael Rasmussen, der har været leder i Sydbank i 10 år. Han er ligesom sine to ovennævnte lederkolleger tilmeldt den mailliste, hvor Finansforbundet annoncerer lederarrangementer på. Det er Ole P. Madsen, leder af Produktion på Peberlyk, ikke. Så da han i november deltog i to dages kurset om mental robusthedstræning, som psykolog Eva Hertz og partner Henrik Faarup kørte, var han blevet opmærksom på det via Finansforbundets hjemmeside. Jeg havde talt med min chef om noget efteruddannelse og faldt over omtalen af det på forbundets hjemmeside, fordi det lød til at være lige Susanne Laugesen hælder til at tage til flere lederarrangementer i Finansforbundet i fremtiden. noget for mig. Det var et godt kursus, og jeg fik nogle gode værktøjer med hjem, som jeg kan bruge personligt, fortæller Ole P. Madsen, der har været leder i Sydbank i omkring 10 år. Nu tjekker han regelmæssigt Finansforbundet.dk for at se hvilke arrangementer, der tilbydes ikke kun i forhold til ham selv, men i høj grad i forhold til hans medarbejdere, der for en stor dels vedkommende er specialister. Se omtale af forbundets arrangementer på Finandforbundet.dk/fokus.

7 Af journalist Carsten Jørgensen Gode ledere kan man ikke få for mange af Ledelse 7 Sydbank Kreds hilser det velkomment, at banken styrker indsatsen for at uddanne og rekruttere ledere internt En gang var det sådan, at var man en dygtig fagperson for eksempel inden for salg eller kreditvurdering - blev man ofte udnævnt til leder, uanset om man havde flair for at lede andre mennesker eller ej. Sådan er det ikke længere, og i Sydbank har man nu efter i en periode at have hentet ledere fra andre store banker styrket indsatsen for at uddanne sine egne ledere. Det hilser Sydbank Kreds velkommen. Det er positivt, at banken signalerer, at flere ledere fremover skal rekrutteres internt. I forhold til tidligere bliver der nu satset mere på talentpleje og udvikling af de medarbejdere, der har en leder i maven, hvilket er rigtig godt. Det vil helt sikkert øge motivationen hos mange medarbejdere, siger kredsformand Jarl Oxlund. Han hæfter sig ved, at bankens lederuddannelse nu bliver mere dynamisk med en række moduler, og at man ikke længere holder sig til interne undervisere på uddannelsen. som med den rette udvikling og uddannelse kan bidrage som ledere i banken fremover. Et af stederne, man kan gøre sine hoser grønne i forhold til at blive fremtidig leder, er den årlige PUS-samtale, man har med sin leder. Det er også fint, hvis man holder fast i det lederafklaringsforløb, der er i den gamle lederuddannelse, da det efter min vurdering er med til at gøre den enkelte bevidst om, hvorvidt ledervejen nu også er den, vedkommende skal vælge, siger formanden for Sydbank Kreds. Tiden kalder på ledelse Det er vigtigt at have veluddannede ledere. Vi befinder os i en periode med mange forandringer, hård konkurrence og en svær markedsposition, der kalder på ledelse. Gode ledere kan man ikke få for mange af siger Jarl Oxlund. Han er overbevist om, at der går flere ledertalenter rundt i Sydbank,

8 8 Hvervning Hun vandt en rejse til New York Christina Elze fra Kreditafdelingen på Peberlyk vandt i Finansforbundets hvervekonkurrence Jeg var i New York for et par år siden med min mand og børn. Og det er en helt fantastisk by. Denne tur bliver noget helt andet, hvor vi kommer tæt på miljøet i den finansielle sektor derovre. Jeg er ret vild med USA og glæder mig meget, siger Christina Elze, privatrådgiver i Kreditafdelingen på Peberlyk. Tirsdag den 5. november blev hun udtrukket som vinder i Finansforbundets hvervekonkurrence. Mona Tychsen, privatrådgiver i Kreditafdelingen, er den direkte årsag til, at Christina skal til New York, idet hun for nylig lod sig hverve som medlem af Finansforbundet. Jeg havde tidligere drøftet at melde mig ind med tillidsmanden Anne Skourup Nissen men kom lidt væk fra det. Også fordi jeg som 62-årig tænkte, at det var begrænset, hvor meget jeg kunne nå at udnytte medlemskabet, inden jeg stopper på arbejdsmarkedet. Men faktisk var det et frokostmøde her på Peberlyk om LinkedIn, som tillidsmændene inviterede til, og så at Christina kom og fortalte, at hun havde chance for at vinde en rejse, der til sammen fik mig til at melde mig ind, fortæller Mona. Mona, der har været kollega med Christina siden 1. juni og har en for- Hvor t n e t e p kom tid i Tønder Bank, er glad for, at hendes indmeldelse nu fører til, at Christina kan komme gratis til New York. Og hun er overbevist om, at hun også vil få udbytte af medlemsfordelene i Finansforbundet. d u? r e Som medlem af Finansforbundet har du adgang til at få afklaret dine kompetencer og få styr på, hvilken vej din karriere skal gå. Prøv jobspor, lav en personprofil, tag en netværkstest eller få gratis rådgivning fra forbundets dygtige karrierekonsulenter. Læs mere på Finansforbundet.dk/kompetence

9 Af journalist Carsten Jørgensen Faglige nyheder med lidt godt til ganen medlemsmøde 9 56 deltog i medlemsmødet i Esbjerg, hvor Sydbank Kreds fortalte om kredsens arbejde, samarbejdet med banken og det forestående MAB-valg, og hvor Michael Christensen, kreditchef og vinekspert bød på smagning af lækre italienske rødvine Sydbank Kreds mål om at være mere synlig og komme i dialog med medlemmerne blev opnået på en række velbesøgte medlemsmøder over det ganske land i januar måned. 56 deltog i aftenmødet i Esbjerg tirsdag den 7. januar, hvor kredsformand Jarl Oxlund samt nuværende medlem af bankens bestyrelse Margrethe Weber orienterede om de faglige udfordringer her og nu. Udover at fortælle om kredsens arbejde og samarbejde med banken var der fokus på overenskomstforhandlingerne mellem Finansforbundet og FA, der indledtes medio januar, og kredsens to kandidater til MAB-valget (medarbejdervalgte repræsentanter til bankens bestyrelse) Margrethe Weber og Jarl Oxlund præsenterede sig selv og deres intentioner med bestyrelsesarbejdet. Efter de faglige inputs var det tid til at skylle efter med liflige italienske vindråber. Sydbanks kreditchef Michael Christensen, der bruger en stor del af sin fritid på italiensk rødvin - som indehaver og bestyrer af vin-databasen Vinhulen.dk fortalte om produktionen af vinen og bød deltagerne på otte forskellige smagsprøver af lækre rødvine. Som det fremgår af interviewene med fire af deltagerne, var mødet i Esbjerg en succes. Hvordan oplevede du medlemsmødet? Susanne Kirkegaard, formuerådgiver: Det var fint at høre noget om kredsens arbejde og de udfordringer, de har. Måske kunne kredsbestyrelsen godt være lidt mere specifik i sin præsentation af de resultater, den har opnået. Det var en god aften, og det var et godt lille kunstgreb at lokke med noget lækkert til ganen. Bent Ole Dragsbæk, sekretariatsmedarbejder: Jeg plejer at deltage i møderne, som kredsen arrangerer, og syntes, det var rart at høre nyt om, hvad der rører sig i det faglige arbejde. Vinsmagningen og det efterfølgende sociale samvær med kolleger var også dejligt. Tine G. Jensen, private banking rådgiver: Det var en god aften med en fin kombination af hygge, vinsmagning og faglige informationer. Det faglige gik meget på valg af medarbejderrepræsentanter til bankens bestyrelse, og måske kunne kredsen have fortalt lidt mere, om hvad der sker i banken, set fra kredsens synsvinkel. Troels Pedersen, filialchef: Jeg deltog på grund af vinsmagningen, muligheden for at være sammen med kolleger og for at høre om temaerne i overenskomstforhandlingerne. Det var også godt lige at møde kandidaterne til valg af medarbejderrepræsentanter til bankens bestyrelse.

10 10 Kort Nyt Meddelser fra kredsen og forbundet læserbreve nyheder etc Kom til generalforsamling Sydbank Kreds afholder ordinær generalforsamling lørdag den 22. marts 2014 klokken 9.30 på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle. Tilmelding til generalforsamlingen skal ske via Kredsens hjemmeside Sydbankkreds.dk senest den 14. marts. Forslag til valg og andre forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være Kredsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen det vil sige den 22. februar år 25-års jubilæum Sydbank Kreds kan i 2014 fejre 25 års jubilæum. Hør mere om jubilæet på kredsgeneralforsamlingen lørdag den 22. marts på Munkebjerg hotel i Vejle eller følg med på hjemmesiden og i de kommende kredsblade. Husk at opdatere dine medlemsoplysninger Har du skiftet adresse, titel eller arbejdssted? Så husk at meddele det til Finansforbundet, så du kan modtage de rigtige informationer om arrangementer mv. Du gør det ved at klikke dig ind på Finansforbundet.dk og derefter Medlemsservice og Mine informationer. Bak op om kredsens kandidater til MAB Karina Krüger fra Vejle, der deltog på et af kredsens medlemsmøder, opfordrer til at støtte kredsens kandidater ved det kommende MAB-valg. Det var en interessant og opløftende oplevelse at deltage i medlemsmødet. Jeg følte virkelig, at jeg fik en forståelse af vigtigheden af, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer kommer fra Kredsen. De får således mulighed for at agere på de informationer, de får forskellige steder fra og i de tillidsjob, de sidder i. Jeg kan se, at det er godt for os som er ansat i Sydbank, at vi har nogle gode folk med fingeren på pulsen i bestyrelsen. Så Margrethe og Jarl får helt sikkert min stemme, siger hun. Hold da helt ferie til attraktive priser Som medlem af Finansforbundet har du mulighed for at leje en feriebolig i finanssektorens feriefond. Ferieboligerne kan bookes via Finansforbundets hjemmeside Finansforbundet.dk/feriehuse. Få det maksimale ud af dit talent Talent er det 21. århundredes råstof. Forskellen mellem succes og fiasko i en globaliseret verden står og falder med vores evne til at identificere, udvikle, fastholde og motivere talenter. Ved to fyraftens-arrangementer den 24. marts kl i Kolding og den 1. april kl i Aarhus har du mulighed for at møde et af Danmarks største talenter Ahmet Günes, der deler ud af sine egne erfaringer med talenter, talentudvikling, succes og motivation, og hvordan man udvikler og leder stjerner. Ahmet Günes, der er uddannet biløkonom og MA i Business and Concept innovation, vil udfordre dig på, hvordan du kan tage ansvar, hvordan kan du skrue op for dit talent, og hvordan du synliggør dit talent. Arrangementerne er en del af Finansforbundet FOKUS, og du kan på Finansforbundet.dk/fokus finde flere spændende arrangementer, som passer til dig.

11 Konkurrence 11 Sudoku Konkurrence Og vinderne er.. Vindere af konkurrencen i sidste nummer af medlemsbladet: Jan Agergaard, Peberlyk Irene Rasmussen, Vejle Inger Thomsen, Peberlyk Løs Sudoku en og vind 500 kroner Man udfylder felterne, så hver række vandret og lodret, samt hver boks med 3 X 3 felter, indeholder tallene fra 1 til 9. Det er tallene i de grå felter, der er løsningen. Send løsningen til eller Sydbank Kreds, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa. Så deltager du i lodtrækningen om 3 X 500 kr. Vi gør opmærksom på, at gevinsten er skattepligtig. Frist for indsendelse af løsning er FREDAG d. 28. FEBRUAR 2014 Tillykke til nyuddannede tillidsvalgte Sydbank Kreds siger tillykke til Christina Brandt Venzel og Kari Pharao, der er nyuddannede tillidsmænd og til Gitte Larsen, der har taget uddannelsen til arbejdsmiljørepræsentant. Kari Pharao, Peberlyk Christina Brandt Venzel, Aabenraa Gitte Larsen, Sydbank Kreds Udgiver: Sydbank Kreds Peberlyk Aabenraa Telefon: Fax: Hjemmeside: Redaktion: Jarl Oxlund (ansv.) Poul Erik Ravn Pedersen Gitte Larsen Kommunikation, Finansforbundet Forsidefoto: Colorbox Design: Hans Munk, Finansforbundet Produktion: Sydbank Oplag: Næste nummer udkommer: 30. april 2014 Udgives af Sydbank Kreds en virksomhedskreds i Finansforbundet.

12 12 leder Vores styrke afhænger af din opbakning Siden november har kredsen været optaget af den gode nyhed, at Sydbank gav købstilbud på DiBa. Det er et godt signal udadtil, at Jarl Oxlund Sydbank har mod Kredsformand på at vokse sig større, og indadtil er det med til at give troen på, at Sydbank stadig kan og vil. Allerede efter den første frist på fire uger var der kommet aftaler i hus med aktionærerne, så Sydbank kom op på at eje 96,26 procent af aktierne. Et fantastisk flot resultat, der hos mig - efterlader stor respekt for vores nye kolleger fra DiBa. Straks efter offentliggørelsen af det positive resultat, fortalte Michael Frederiksen, der i en lang årrække har været fællestillidsmand i DiBa, at den optimistiske stemning vendte sig. For hvad ville der ske nu? I Næstved ved man jo godt at Sydbank ikke har brug for mere end ét stabskontor, og der er langt til Aabenraa. Hvis vi skal kunne støtte dig og gøre vores arbejde ordentligt, er det vigtigt, at du støtter kredsens arbejde ved at sætte krydser ved kredsens to kandidater, når der skal vælges medarbejdervalgte repræsentanter til bankens bestyrelse i februar Sydbanks direktion var på besøg i DiBa den 7. januar, og kredsen var også repræsenteret. Budskabet var blandt andet, at stabsmedarbejderne ville blive afklaret om deres situation den 30. januar. Direktionens besøg trykkede stemningen i DiBa yderligere. Den 11. november var det jo blevet offentliggjort, i en selskabsmeddelelse fra DiBa, at sammenlægningen ville medføre en personalereduktion på ca. 40 i løbet af de kommende to år, og at det er Sydbanks ønske, at reduktionen af medarbejderstaben i videst muligt omfang skal ske gennem naturlig afgang og med stor respekt for medarbejdernes situation. Disse meldinger blev i det store hele bekræftet i Sydbanks tilbudsdokument den 21. november. Derfor kom det med rette bag på mange, at stabsmedarbejderne allerede kunne forvente en jobmæssig afklaring den 30. januar blot to dage efter det planlagte bestyrelsesskifte i DiBa og kun én dag efter den planlagte virksomhedsoverdragelse til Sydbank. Sydbanks HR-konsulenter afholdt samtaler med stabsmedarbejderne over tre dage frem til den 14. januar, og selv om HR-medarbejderne generelt får ros for udførelsen af deres opgave, er medarbejderne fra DiBa blevet usikre på, om de kan fæste nogen som helst lid til en proces over to år. Der var 16 dage inklusiv weekender til processen, fra samtalerne sluttede den 14., til afklaringen skulle være på plads. Det giver selvsagt ikke meget tid at agere i - som fagforening. I HR skal man først lave hele forarbejdet med at skabe overblik over de mange afholdte samtaler. HR ønskede sig perioden indtil 24. januar, hvor der var planlagt ordinært SU-møde til at forberede en præsentation af, hvad der skulle ske. Det ville give kredsen tre arbejdsdage til at forhandle og planlægge. Vel at mærke en forhandlingssituation, som indeholder formøder med vores nye kolleger fra det faglige system i DiBa, kontakt til Finansforbundet og en række demokratiske processer og beslutninger i øvrigt. Det kunne vi selvfølgelig ikke acceptere. Men hvor havde vi været hvis kredsen ikke havde været repræsenteret i bankens bestyrelse? Så havde vi gennem hele forløbet været alvorligt på bagkant og uden kendskab til de overordnede beslutninger banken havde taget. Vi havde været decideret uforberedte. Taget på sengen. Nu kunne vi hver dag arbejde ud fra de signaler, som vi havde fået fra bestyrelseslokalet. Forløbet er et lysende eksempel på, at vi ikke står stærkere i forhandlingerne end den opbakning, du som kollega giver os. Det er af afgørende betydning, at ledelsen ved at vi har stor opbakning, så hvis vi skal kunne støtte dig og gøre vores arbejde ordentligt, er det vigtigt, at du støtter kredsens arbejde ved at sætte krydser ved kredsens to kandidater, når der skal vælges medarbejdervalgte repræsentanter til bankens bestyrelse i februar. Husk at bruge din stemme.

Fædreorlov er berigende

Fædreorlov er berigende MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2015 Fædreorlov er berigende En baby kræver mere opmærksomhed, end jeg på forhånd havde gjort mig klart, men det er også meget

Læs mere

Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013

Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Bliv stærkere/2 Synlighed betaler sig/3 Dine kompetencer kan give dig jobtryghed/4 Gode debatter om ny overenskomst/6

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gavner bundlinjen

Tilfredse medarbejdere gavner bundlinjen MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 Tilfredse medarbejdere gavner bundlinjen Filialdirektør Nils Aaskov har med succes udviklet en dartskive, der hver

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

Tag chancen når den byder sig!

Tag chancen når den byder sig! MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Juni 2014 Tag chancen når den byder sig! Brug de mange muligheder for at bringe dine kompetencer i spil i Nordea, opfordrer Erhvervsspecialist

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Her er krisen en by i Danmark!

Her er krisen en by i Danmark! medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / december 2013 Her er krisen en by i Danmark! Grønlandsbanken har ikke oplevet bobler og store tab og ligger i top med stabil og god indtjening,

Læs mere

Nyt domicil bygger på medarbejdere

Nyt domicil bygger på medarbejdere MEDLEMSBLAD FOR KREDS ØST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / DECEMBER 2014 Nyt domicil bygger på medarbejdere Opførelsen af BankNordiks 3.700 kvadratmeter store hovedsæde på en bakke midt i Tórshavn

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 POLITIK ER SPÆNDENDE/3 SYDBANK KREDS FLYTTER TIL KRUSÅ.../6 TRIVSEL I EN TID MED STORE FORANDRINGER/8 TRIST SITUATION

Læs mere

En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job i banken/6

En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job i banken/6 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / december 2011 En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN MEDLEMSBLAD FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN Erhvervsrådgiverne Jesper Dyekær og Mads Lindskov fra Middelfart Sparekasse bruger i gennemsnit

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010 Værste fyringsrunde i bankens historie/3 Amarkanerne overgiver sig ikke/4 Svært at få øje på foråret/12 Bliv dygtigere og uundværlig/13

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015. Ros på dagsordenen

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015. Ros på dagsordenen MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015 Ros på dagsordenen Arbejdsglæde kommer ikke af sig selv, men via enkel og direkte ros i hverdagen kan vi alle være med

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

få en udviklingsplan/10 Aldrig for sent at lære nyt/12 Årets skulderklap-modtagere hædret/15

få en udviklingsplan/10 Aldrig for sent at lære nyt/12 Årets skulderklap-modtagere hædret/15 Medlemsbl ad for K reds Nordea / En virksomhedsk reds i Finansforbundet / februar 2011 Trivsel kommer inde fra/3 Online døgnet rundt/4 Tvungen sundhed duer ikke/6 Kom til generalforsamling/8 Husk at få

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Privatrådgivere under hårdt tidspres/2 Hvad bliver det næste?/4 Forandringer på klods hold/6 Når chefen lytter med/8

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 XXXXXXXX XXXXXX Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

FLERE TRUES AF STRESS

FLERE TRUES AF STRESS MEDLEMSBLAD FOR S Y DBA NK K R EDS / EN V IR K SOMHEDSK R EDS I FINA NSFOR BUNDET / AUGUST 2015 FLERE TRUES AF STRESS Ansatte i Sydbank føler sig mere stresset end gennemsnittet af finansansatte, viser

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011 Vi skal også vise ansvar for samfundet/3 Løn og fleksibilitet vægtes højt/4 Nogen skal se dit potentiale/6 Hvilke døre banker

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET /FEBRUAR 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET /FEBRUAR 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET /FEBRUAR 2011 PAUSEGYMNASTIK GIVER MERE GEJST/3 DEJLIGT AT ARBEJDE HJEMME/4 INDBYDELSE ORDINÆR GENERALFORSAMLING/4 ARBEJDSLIVET BREDER

Læs mere

Nu er der ro på igen Sparekassen Fyn blev reddet på stregen, XXXXXXXX XXXXXX. re et experovid quiam. Læs side x. Ny ilt i BEC.

Nu er der ro på igen Sparekassen Fyn blev reddet på stregen, XXXXXXXX XXXXXX. re et experovid quiam. Læs side x. Ny ilt i BEC. medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / oktober 2014 XXXXXXXX XXXXXX Nu er der ro på igen Sparekassen Fyn blev reddet på stregen, Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand

Læs mere

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / december 2013

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / december 2013 Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / december 2013 Ny uddannelse er et hit Michael Noer og Frank Josephsen fra Topdanmark har netop afsluttet Finansforbundets nye tillidsmandsuddannelse,

Læs mere

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / december 2012 En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen den 4.juli/6 Det var det eneste rigtige/8 Tænk dig godt

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2012

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2012 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2012 Basisbank er ved at blive voksen/2 En pioner i DNB/5 Et sikkerhedsnet under dit arbejdsliv/6 Demokratiet i funktion/8 Teamwork

Læs mere