best brains. Designmanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "best brains. Designmanual"

Transkript

1 Dsignmanual

2 Indhold 1.0 Logo 2.0 Typografi 3.0 Farvr 4.0 Foosil 5.0 Brug af logo 6.0 Visior 7.0 Cas sablon 8.0 Powrpoin sablon 9.0 Divrs lmnr

3 1.0 Logo Hr sår navn for dn ovrordnd forning Logo for Bs Brains r bygg op af o lmnr n sor og n lill bobl. Dn sor bobl rummr d primær navn for proj, og dn lill bobl indholdr navn på dn ovrordnd forning. D undrsrgr, a Bs Brains r n dl af n sørr nhd. Hr sår navn for slv proj Proj Bs Brains bsæfigr sig md mnnsr. D r symbolisr vd, a logos dsign r mg organis. Logo år af rund boblr og bnyr n ypografi md afrundd hjørnr. Logo får drvd n sympais og indbydnd frmoning.

4 Logo sal - så vid mulig - bnys i farvr. Hvis logo sal brugs på rlamarilr llr andr sdr, hvor d i ladr sig gør, sal logo brugs i rn sor/hvid. På dnn måd frmsår logo ydligs. D anbfals i a brug logo i gråonr, da dn lill s blivr uydlig i rasr.

5 VAG Roundd Bold abcdfghijlmn opqrsuvwxyzæøå abcdfghijlmn opqrsuvwxyzæøå VAG Roundd Ligh abcdfghijlmn opqrsuvwxyzæøå abcdfghijlmn opqrsuvwxyzæøå Typografi Dn grafis idni for Bs Brains r ypografin VAG Roundd båd i logo og andr grafis lmnr (S smplr bagrs i dsignmanualn). Typografin har modrn, inrnaional udry, som signalrr, a d r proj, dr iggr frmad. Typografin r nl i sin form og givr hl udry uomplicr loo. Vd a vsl mllm d ynd og fd srifsni, opnås dr god dynami i d grafis udry.

6 3.0 Farvr Farvpaln for Bs Brains år hovdsaglig af farvr på dn grøn/blå sala. Farvrn r dfinr, så nuancrn i virr old, mn sadig givr forml og sriøs udry. WLS grå C: 60% M: 30% Y: 20% K: 65% WLS blå C: 75% M: 0% Y: 30% K: 20% WLS logo blå C: 45% M: 0% Y: 25% K: 0% WLS sand C: 0% M: 5% Y: 5% K: 5% D blå/grønn farvr bas op af n varm sandfarv baggrund, dr gør hl udry blød og varm. Farvsaln når aldrig hl ud i ydrpunrn. Dvs dr bnys aldrig 100% sor llr 100% hvid. D r md il a hold dn varm og inbydnd smning.

7 4.0 Foosil Principp om a hold smningn varm og indbydnd går ign i foosiln. Billdrn indholdr i sarp onrasr llr pangfarvr. Billdrn an drimod ons nd (udn a bliv for svag), sålds a dn sandfarvd baggrund sinnr ignnm. Dr bnys også frilag billdr, som il nhvr id sal hav nl udry, grn md n nl farv, som dn primær.

8 5.0 Brug af logo For a idnin holdr nsar udry i all siuaionr og mdir, sal viss rglr for brug af logo ovrholds. Gnrl gældr, a logo sal frmså ydlig og i må forsyrrs af srapp farvr llr forvirrnd billdr. Logo må grn så på lys, rolig billd llr på n lys baggrund. Dr sal alid vær n rspafsand omring logo, sor no il a sab ro omring d. Eprorum alic mpd molupa qu nonsndam qu quam Eprorum alic mpd molupa qu nonsndam Logo må i ændrs i form llr farv. Dr må i udlads dl af logo llr ilføjs nog.

9 6.0 Visior Hll Bar Nordn Projchf Dir SET - Søndrborg Erhvrvs- & Turiscnr Prlgad Søndrborg All visior r bygg op fr dn samm sablon. Tydlig logo sam faa om prsonn på forsidn, og imagbilld og wbadrss på bagsidn _Visior_Hll.indd 1 21/06/ brains-wls.d 18439_Visior_Hll.indd 2 21/06/

10 Topn år af imagbilld md logo og billds Områd il nærmr bsrivls af casn. Afsnd logos i bundn Hr sår n ovrsrif dr præsnrr casn Highlighs Busa rriis mincisi landn fugi ma corro ora nso qu squapra siaibus nam faccupi mpor siaium faccus dis dolo xcs odiaum, corsci. Busa rriis mincisi landn fugi ma corro ora nso Highlighs qu squapra siaibus nam faccupi mpor siaium. Busa rriis mincisi landn fugi ma corro ora nso qu squapra siaibus nam faccupi mpor siaium faccus dis dolo xcs odiaum, corsci. Busa rriis mincisi landn fugi ma corro ora nso qu Hr an så n billds llr cia squapra siaibus nam faccupi mpor siaium. Busa rriis mincisi landn fugi ma corro ora nso qu squapra siaibus nam faccupi mpor siaium faccus dis dolo xcs odiaum, corsci. Highlighs qu squapra siaibus nam faccupi mpor siaium. Busa rriis mincisi landn fugi ma corro ora nso qu squapra siaibus nam faccupi mpor siaium faccus dis dolo xcs odiaum, corsci. Busa rriis mincisi landn fugi ma corro ora nso qu 7.0 Sablon Cass Dr r udvil n sablon, dr sal bnys vd bsrivls af spcifi cass. Sablonn år af hovd md imagbilld og logo. Drnæs områd il bsrivls af casn md plads il ovrsrif og nærmr sbsrivls. I bundn figurrr afsndr logor. Udviling Fyn Esbjrg Erhvrvsudviling Søndrborg Erhvrvs- & Turiscnr Vi invsrr i din frmid For a hold nsard og roværdig udry, når dr ommunirs i Bs Brains rgi, r d vigig, a rningslinir ovrholds. Sablonn rsprr d bsrvn rningslinir for idnin.

11 Forsid sablon for PowrPoin præsnaion Hr sår n ovrsrif som præsnrr proj 8.0 Sablon PowrPoin Powrpoinsablonn år af forsid og forsllig ypr undrsidr. Da dr of r sor forsll i bhov mh il indhold og udformning i n præsnaion, an mindr modifiaionr illads. Gnrl sal sablonns opbygning dog rsprs. Esmpl på udformning af n undrsid

12 Flyr a ornsonr. pon pr a son B na o n : ains s Br Projar Nord B 0 H ll chf org.d 81 rb Proj +45 -sond. ir s n b h H Proll B a Dir.j ch rnn g hbn+i458jfu r o r d 9 B ir 70n -2s4o 2540 Proj 5 n d9 0.d Dir lingrfybno rg.d Tlf. udvi sju b r r B ir gni B a gdarbjd94 PRru mj 80 oj 1 DPirro. j l5 3u0n7g TDlfir d3r75 fyn.d 5 btslfju v6i4li4n7g Rrbu n dvilin95 00 gf y Pro B a n r d n.d m Dir.j r Ngor + H l ltba lf. +f45 30da40 r r 482 Projrbch 427a1 brbjdjdd6 5i N6im g. 5 8 id d 3 5 or0359 0r udon Dir. +4H -s vmd7rb roj 45i3li6ng f + Dir yn.d u.d im Hn Proid N im Jui ng i rg m Bi Dir j r d l +447 n oj da79 Pr Mo a rbns 5 b +4 6o 9h00 r.. 75 jd Di nim 4l 5J95 r7.d r d51yn Tlf. +45 M ivi 06rg.d lugf lin 2 8 ud j 7 bsju Pro dnd4rb7o10 ir.gr-so DBa s jdr Ru n m darb 94 m oj Pr Dir. +4M5i d o lgfj oyn Tlf. +4P5rvi l h a n Dir.jlin ud 8dr s n s son 42 4 d r 1 bor g.d im H i di N darbjdr Proj m Dir Mob. +4u.d r. Pro yn: j na F oon j a Pro Bs Br ain s: Pro j on a Fy n: rin : j g s: Bra B a a sesb n o Proj on Proj onar. prson b bras ins. ROPÆ DEN EU Dn Eu rop ION ISKE UN cia æis So Vi invs lfond s b ns. brai rr i din frmid rg: Pro na Fyn: ndrbo jo ø S j ro P o na ona E sbj Proj rg: Pro j on a Sø : dr Esbjnrg a n bor o g: Proj Sønd ona Proj n Jo ha ns M i l dr Proj l d Dir. +45-sondrborg. s bss. brain 5.indd Flyr_M _ 1 rborg: binss. 9.0 Divrs bra På d næs sidr r smplr på grafis udformning af divrs prinmarialr fo r a r rh V i o g i l ræ l d r ho j r n fa s d s h r d b danmains. d ra i l Sy b bs bs bra i as. r fo rn h r i V br b s -w l s ains.d Vi r hr for a ilræ og fashold d bds hjrnr il Syddanmar o g Vili ræ rhhold fia lrsæ drsfo hjrnr fdas b onrmaa r h da g dil Syodld b i l S d s yd d h j a nm r n ar r brains-wls.d 18439_Posor_A6.indd 1 Posor ins-wls b s bra.d b s b ra ins -w l s.d 22/06/ /06/

13 Roll up bannr D r hr d log hjrnr samls! D r hr d log hjrnr samls! Udviling Fyn brains-wls.d Esbjrg Erhvrvsudviling Søndrborg Erhvrvs- & Turiscnr DEN EUROPÆISKE UNION Dn Europæis Socialfond Vi invsrr i din frmid brains-wls.d Esbjrg Erhvrvsudviling Søndrborg Erhvrvs- & Turiscnr brains-wls.d Udviling Fyn DEN EUROPÆISKE UNION Dn Europæis Socialfond Vi invsrr i din frmid 18439_Rollup_850x2000.indd 1 21/06/ Mappomslag

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark Fo på dn god ndvining og dnd æing - Dn a vaidiion i Danma NOKUT åonfnc dn 20 maj 2015 V. An Døg, diø Danma Adiinginiion Faa om vidgånd ddann i Danma - 46 vidgånd ddanniniion - 62 pocn af 2013-ngdomågangn

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Velkommen til Aleris-Hamlet. Malebog

Velkommen til Aleris-Hamlet. Malebog Velkommen til Aleris-Hamlet Malebog Du kan læse bogen sammen med din mor og far og høre lidt om, hvordan det er at være på hospitalet. Bagefter kan du male tegningerne. I dag skal du på hospitalet og opereres.

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 1 Baggrund: Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år BMX SK nedsatte efter klublederseminar

Læs mere

En leverandør til det hele

En leverandør til det hele En leverandør til det hele Biler Lastbiler Bygninger Beklædning Print Folie Solfilm Webshop Sikkerhedsskilte Udsalgsskilte Direktør Jørgen D. Hansen Solfilm uden bobler Vi monterer solfilm i alle biler.

Læs mere

Rodt, / gult, gront / sprog O M

Rodt, / gult, gront / sprog O M Rodt, / gult, gront / sprog T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne skal gå rundt mellem hinanden og sige ord på forskellig måde. Formål At eleverne bliver bevidste om, hvordan de

Læs mere

30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke:

30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke: 30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke: er nu klar til at chatte med dig. 30-01-2014, 10:15:37

Læs mere

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling.

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling. mad til milliarder forord Mad til milliarder KOLOFON Institut for Plante- og Miljøvidenskab Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Udgivet

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

De Okkulte. Vigtigt - Om Okkulte! Tjeneste og Belønning. Særlige Evner

De Okkulte. Vigtigt - Om Okkulte! Tjeneste og Belønning. Særlige Evner De Okkulte Rundt om på kontinentet Falthea findes der individer der har særlige evner som ingen andre end dem selv helt ved hvor kommer fra. Disse individer siges at være i kontakt med overnaturlige væsner

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Ny ordstyrer på SkoleKom

Ny ordstyrer på SkoleKom Ny ordstyrer på SkoleKom 1 Velkommen Alt indhold på SkoleKom er drevet af brugerne. Forum for brugernes dialog og samarbejde er konferencerne. Der er forskellige typer af konferencer, men fælles for dem

Læs mere

åtå lit,tmr/zmåø,, IMPULS - n44pilåt/ intfttatiaø EN ELEGANT KOYENDING FOR 3-4000 KR. !!e-i4-e!s!-liqds-i!

åtå lit,tmr/zmåø,, IMPULS - n44pilåt/ intfttatiaø EN ELEGANT KOYENDING FOR 3-4000 KR. !!e-i4-e!s!-liqds-i! IMPULS - n44pilåt/ intfttatiaø lit,tmr/zmåø,, åtå EN ELEGANT KOYENDING FOR 3-4000 KR. IMPULS ser anderledes ud i år, llke nær så elegant s@ tldllgere. DET ER!1ED VILJE I Lddsqildet har afsåt 10.ooo kr.

Læs mere

som er specielt vigtige når det gælder børn, som er udsat for omsorgssvigt. Forsk ning som undersøger hvor dan omsorgssvigt

som er specielt vigtige når det gælder børn, som er udsat for omsorgssvigt. Forsk ning som undersøger hvor dan omsorgssvigt Fag ar tik kel Gun hild Kath rine Win ther Skog li Barne- og ung doms psy kia trisk po li kli nikk Lil le ham mer, Sy ke hu set Inn lan det HF Me re te Glen ne Øie Di vi sjon Psy kisk Helse vern, Sy ke

Læs mere

SMTTE-MODELLEN en refleksionsmodel til pædagogisk udvikling og organisationsudvikling af Lena Uldall, Uldall Consult Aps, 2010

SMTTE-MODELLEN en refleksionsmodel til pædagogisk udvikling og organisationsudvikling af Lena Uldall, Uldall Consult Aps, 2010 SMTTE-MODELLEN en refleksionsmodel til pædagogisk udvikling og organisationsudvikling af Lena Uldall, Uldall Consult Aps, 2010 Bogstaverne i SMTTE står for: Sammenhæng Mål Tegn Tiltag Evaluering SMTTE-modellen

Læs mere

Design manual for Bifrost

Design manual for Bifrost Design manual for Bifrost Farver - Skalaer - Anvendelse - Web anvendelse Bomærke - Skabelse Logotype - Snit - Benyttelse Brødtekstfont - Snit - Benyttelse Region bomærke - Farver - Valg - Form Andre benyttelser

Læs mere

Hvis man vil have folk til at opføre sig ordentligt, skal man også behandle dem ordentligt

Hvis man vil have folk til at opføre sig ordentligt, skal man også behandle dem ordentligt KIRKENS KORSHÆRS NYHEDSBREV ODENSE EFTERÅRET 2014 Hvis man vil have folk til at opføre sig ordentligt, skal man også behandle dem ordentligt Denne overskrift så jeg i Kristeligt Dagblad, og den fik mig

Læs mere