Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2009 / årgang 87

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2009 / årgang 87"

Transkript

1 Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2009 / årgang 87

2 Leder INDHOLD: Side 4: De faglige klubber Side 7: Udbud og fremtid Midten: De Grå Sider Hvad blev der af OK? Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes Organisation Netop nu (19.3.) er vi ved at sætte sidste hånd på redigeringen a vores overenskomst, som blev færdigforhandlet i marts Det er i mine øjne ganske urimeligt, at vi som medlemmer ikke langt hurtigere får en færdigredigeret overenskomst. Det er vores medlemmers værktøj, når de føler, at der er spørgsmål, som de gerne vil have besvaret i forhold til deres ansættelse. Indholdet i overenskomsten er der også en livlig debat om, og nogle gange er det svært at forstå, hvad de skrevne ord betyder. Det betyder, at der kan være flere forståelser af den ordlyd, som ender med at blive det endelige dokument, og i dette nummer vælger vi at lade to artikler vise, hvordan tingene kan forstås på forskellige måder. Vi er kommet igennem vores generalforsamling, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke dem, som har været mad til at arbejde for vores medlemmer. Der er nogle, som er stoppet, og der er kommet nye navne til. Men det er trods alt medlemmernes stemmer, som giver os inspiration, så jeg håber, at alle aktivt vil deltage i de fremtidige debatter, som kommer den nærmeste tid i forhold til vores fremtidige organisering. FORSIDEN Fakkeloptog for bevarelse af Gentofte Brandvæsen som en kommunal institution. Både brandfolk, borgere og visse politikere med fornuften i behold deltog i optoget. Side 12: Svar til Reiner fra BKK Side 14: Fakkeltog for bevarelse af Gentofte Brandvæsen Side 16: Fra Tvillingetårnene til Den Sorte Diamant Side 18: Seniornyt Bagsiden: Fotos af Kenneth Meyer Udgivet af: Brandfolkenes Organisation Vilhelm Thomsens Alle Valby Tlf Fax Ansvarlig efter Medieansvarsloven: Jesper Broneé Formand for Brandfolkenes Organisation Mail adr.: Redaktør: Tommy Kjær Telefon: Mail adr: Fotograf: Kenneth Meyer Økonomiansvarlig: Per Keldsen Næstformand Brandfolkenes Organisation Mail adr: Administration & abonnement: Sanne Henriksen Telefon Mail adr.: Annoncesalg: Jesper Juel Jensen Telefon: Mail: Tommy Kjær Mail: Løssalg kr. 30,00 Årsabonnement kr. 166,00

3 PERSONALIA Københavns Brandvæsen. Afgange: Amb.mester 167 Heinz Skou Nielsen er afgået med udgangen af marts måned. Redder 595 Jesper Krabbe Kristensen er afgået med udgangen af marts måned. Brandmand 576 Kim Larsen er afgået med udgangen af marts måned. Overchauffør 203 Kaare Jørgensen afgår med udgangne af maj måned. Obmr. 700 Eddy Andersen afgår med udgangen af juni måned. Alarmoperatør Karen-Lis Mikkelsen afgår med udgangen af april måned. Brandmand 784 Jan Hellstrøm afgår med udgangen af april måned. Brandmand 112 Michael Lund Byskov er afgået med udgangen af februar måned. Brandmand 749 Stig Bille Johansen er afgået med udgangen af februar måned. Brandmand 567 Martin Alex Lyberth er afgået med udgangen af februar måned. Redder 757 Nikolaj Folkersen er afgået med udgangen af februar måned. Redder 583 Lars Wilms Olsen er afgået med udgangen af februar måned. Redder 399 Jacob Lynge Jensen er afgået med udgangen af februar måned. Redder 314 Mikkel Birch Laursen af afgået med udgangen af februar måned. Redder 639 Mikael Bjerrum er afgået med udgangen af februar måned. Brandmand 109 Jan Medom Linnebjerg er afgået med udgangen af februar måned. Brandmand 149 Alan Lund Buhl afgår med udgangen af april måned. Ansættelser. Brandmester 796 Kim Hansen er pr. 01. februar blevet ansat som overbrandmester. Brandmester 305 John Peder Nielsen er pr. 01. februar ansat som overbrandmester. Brandmand 324 Paul Jean Nielsen er pr. 01. marts blevet ansat som brandmester Dødsfald. Pensioneret brandmand 709 er afgået ved døden den 14. februar. Tak til Københavns Brandvæsen for fremmøde og blomster ved min mand 709 Jan Milling Hansens død og begravelse. Jan som glædede sig til at nyde sit otium, døde alt for tidligt af en blodforgiftning. Jan vil blive savnet Død: Begr: Birthe Frederiksberg Brandvæsen. Følgende personer havde 25 års jubilæum den 01. april. Brandmand 5052 Jens Hjorth Brandmand 5053 Keld Eugen Rasmussen Overchauffør 5057 Per Kjeldsen

4 ORIENTERING FRA D Thule air base Formand: Knud Pedersen Mobil Dk: Thule den 12. marts 2009 Solen og lyset er igen vendt tilbage til Thule, men temperaturen er stadig hård ved mandskab og materiel. Noget tyder på, at brandvæsenet på Thule fortsat vil benytte amerikanske køretøjer, eventuelt udskifte et enkelt køretøj med et større, og ligeledes tyder det på, at man ønsker at opnormere mandskabet til 13 mand på døgnvagt. Dette arbejdes der på nu, men det bliver måske først aktuelt i den nye kontrakt i år Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling i Klub Nord den 23. februar 2009, hvor undertegnede blev valgt ind på den ledige bestyrelsesplads, som på længere sigt vil give adgang til overenskomstforhandlingerne i København i år Det er med tilfredsstillelse, at jeg kan konstatere, at stort set alle medlemmer af BKTAB (Brandmændenes Klub Thule Air Base) også i dag er medlemmer af FOA/BO. Det viser, at der er vilje til sammenhold. Kasper Palm fra Dansk Metal og Jesper Bronée fra Brandfolkenes Organisation afholder TR-kurser på Thule i første halvdel af april måned. Jeg håber, at der efterfølgende vil blive mulighed for nye videregående kurser i Danmark. Hele BAT s grønlandsudvalg kommer til Thule i slutningen af november måned, hvor de vil sikre, at forberedelserne til overenskomsten er sat i gang. M.v.h. Knud Pedersen Brandfolkenes klub København BKK Formand: Lars Ousen 355 Fælledvej Brandstaton Fælledvej 20A, 1th 2200 København N Telefon: Læs svaret til sektorformand i FOA, Reiner Burgwald, længere inde i bladet.

5 E FAGLIGE KLUBBER Brandfolkenes klub Frederiksberg BKF Næstformand: Gert Venø Telefon: Brandfolkenes klub Gentofte GBK Formand: Henrik Pouelsen 09 Telefon Brandfolkenes klub Vestegnen Konstitueret formand: Brian Scheil 5 Telefon:

6 ORIENTERING FRA DE FAGLIGE KLUBBER Den faste klub Tårnby Formand: Jan Jørgensen 04 Telefon: Brandmandskluben Rudersdal Hørsholm BRH Formand: Lars Bo Nielsen Telefon

7 UDBUD OG FREMTID?? Udbud, FOA og fremtiden Under denne overskrift skriver BKK s næstformand et længere indlæg i det seneste nummer af Brandmanden. Jeg har ikke for vane at kommentere indlæg i lokalblade, men gør en undtagelse i dette tilfælde. Situationen, stemningen og nogle af de fremførte påstande er alt for alvorlige til at lade stå uimodsagte. Jeg vil skrive lidt om truslen om udbud, ansvar og ansvarsforflygtigelse, fremtiden og erfaringerne omkring ambulanceudbuddene set fra min stol. Gentofte og tjenestemænd Desværre er jeres kollegaer i Gentofte Brandvæsen nu prisgivet de vilkår, som Falck tilbyder dem, efter et helt urimeligt hævntogt fra borgmester Hans Toft. 21 tjenestemænd har valgt at gå med over til Falck. Efter de snakke, jeg har haft med brandmændene, at dømme skyldes det naturligvis flere forhold, at de går med over. De kan lide deres job og døgnvagterne, de bevarer retten til den fordelagtige tjenestemandspension fra 60 år, og de har en fortrydelsesret frem til november. Men lige så vigtigt: De vidste ikke, hvilke job de ville få tilbudt, hvis de valgte at forblive som ansatte i kommunen. Det ville Gentofte ikke åbenbare for dem, men de kunne gennemskue, at det typisk ville være et 8 til 16-job mandag til fredag, uden tillæg og med meget forringede pensionsvilkår. De overenskomstansatte går med over og omfattes af virksomhedsoverdragelsesloven, hvilket betyder, at de bevarer samme løn- og ansættelsesforhold som i dag til udgangen af overenskomsten den 1. april For tjenestemændene betyder overgangen til Falck, at de»får lov til«at have 103 døgnvagter mod 92 i dag og så vidt jeg kan vurdere til stort set samme løn som i dag og uden mulighed for at forhandle flere lønkroner hjem. FOA anlægger nu sag ved Arbejdsretten mod Falck, hvor vi kræver, at også tjenestemændene skal være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Det vil kun være en lille sejr, hvis vi vinder, men dog en sejr. Sporene fra Gentofte bør skræmme enhver ansat ved et kommunalt brandvæsen. Konsekvenserne er åbenlyse og skræmmende for alle på døgnvagter og både for overenskomstansatte og tjenestemænd. Når Københavns overborgmester så rasler med sablen og ikke vil frede brandvæsenet fra en eventuel udlicitering, bør man nok vende skråen og tænke alvorligt over, hvad man ønsker at slås for. Tjenestemænd kan ikke tvinges over i et privat selskab som Falck. Tjenestemænd har krav på et passende job i forhold til uddannelse og helbred. For en brandmand vil det sandsynligvis betyde et hvilket som helst ufaglært job i kommunen. Man er sikker på sit løntrin, men ellers intet. Tillæg og fordelagtig pensionsalder er borte. Rådighedsløn med efterfølgende pension er illusorisk. Overenskomstansatte brandmænd kan se frem til mange flere døgnvagter til samme løn. 7 Overenskomst 2008 Der er ved at blive lagt sidste hånd på jeres overenskomst. København og Frederiksberg sammenskrives, og de tvivlsspørgsmål, der har været, vil være fejet af bordet, når der underskrives. Vi havde alle gerne set et bedre resultat ved OK 08 med højere lønstigninger. Men arbejdsgiverne (KL) kunne ikke presses til mere, og ingen troede på, at vi kunne få mere i Forligsinstitutionen. Ved overenskomstforhandlingen er det primært mig, der»fører ordet«, ligesom det er tilfældet ved andre forhandlinger, hvor BO har bedt forbundet om at involvere sig. I alle forhandlinger om forhold,

8 UDBUD OG FREMTID?? der er relevante for jer, deltager der repræsentanter for brandmænd/ambulancepersonale. Det er jo jeres løn- og arbejdsforhold, det drejer sig om, og min viden på området vil altid være mindre end jeres. Jeg skriver ikke under på et resultat, medmindre jeres repræsentanter nikker ja til det, der foreligger. Vi er selvfølgelig alle forpligtet til at vurdere, om et resultat er»det bedst opnåelige«under de givne forhold, og om vi skader medlemmerne ved ikke at skrive under. Ligesom jeg og forbundets jurister er forpligtet til at vejlede om fordele og ulemper ved at indgå eller undlade at indgå en aftale. Ved en alvorlig uenighed, hvor der ikke kan opnås et forlig, vil det være en lands- eller højesteretsdommer, der i sidste ende afgør en sag. Sådan en afgørelse står ikke lige til at ændre, hvis den går os imod. Så er tvivlen hos arbejdsgiveren væk, og man vil administrere i henhold til afgørelsen, til skade for de ansatte. Som i mange andre forhold her i livet skal vi også i fagbevægelsen vælge vores kampe med omhu. Men det korte af det lange er: Jeg har ingen interesse i at skrive under på noget, som jeres repræsentanter modsætter sig. Hvorfor skulle jeg det? På samme måde med jeres løn. Den løn, der kan aflæses af overenskomsten, må jeg tage min del af ansvaret for. Men den løn, der forhandles lokalt Ny Løn eller lokal løndannelse, som det hedder er det jo jeres tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen og i BO, der forhandler. Opnås der ikke enighed lokalt, tilkalder man forbundet, og her er der op til 3 appel-instanser, hvis jeres tillidsfolk ønsker det. Mig bekendt har der kun været én sag af denne karakter over en 8-års periode. Så utilfredshed med lønnen kan mindst rettes 2 steder hen. Hvis der i øvrigt er stemning for at indføre nogle flere døgnvagter man kunne forestille sig 89 eller 103 så er jeg sikker på, det bliver relativt nemt at få arbejdsgiverne i tale. :-) Fremtiden Man skal godt nok være blind og døv for ikke at gennemskue, at visse kræfter i BKK arbejder meget målrettet mod at komme over i 3F og dermed i Chaufførernes Fagforening i Storkøbenhavn. Nu kan det næppe komme bag på nogen, at jeg synes, det er en rigtig dum idé. For det første får man jo ikke en Falck-overenskomst ved at melde sig ind i 3F. Var det medlemskabet af en fagforening, der afgjorde ens løn, ville der være flere medlemmer i DJØF. Hvis man fik Falck-overenskomsten, synes jeg sådan set argumenterne for at blive i FOA var endnu stærkere, jævnfør ovenstående om Gentofte. For det tredje kan 3F ikke overtage forhandlingsretten for tjenestemændene, da 3F ikke er part i Hovedaftalen for tjenestemænd. Og for det fjerde ser jeg ingen som helst grund til, at FOA skulle afgive forhandlingsretten for offentligt ansat brand- og ambulancepersonale. FOA og alle andre forbund laver ikke overenskomster for medlemmer, men for arbejde. Vi bestræber os på, at medlemmerne kan se en fordel ved at være medlem hos den organisation, hvor forhandlingsretten er, men foreningsfriheden kan vi ikke sætte ud af kraft. Jeg synes, I alle skal bidrage til at bevare flest mulige gode offentlige arbejdspladser på bedst mulige betingelser. Af hensyn til jer selv, borgernes sikkerhed og samfundet. Ambulanceudbud Hele udbudsrunden var fyldt med fadæser, tåbelige beslutninger og kedelige afgørelser. Nu må vi bare håbe, at erfaringerne bruges, og at regionerne er blevet klogere. I teknik- og servicesektoren har vi på vores årsmøde blandt andet besluttet følgende:» grundlæggende forhold i samfundet, der skal sikre den enkelte et minimum af tryghed og

9 UDBUD OG FREMTID?? udviklingsmuligheder, skal ejes, styres og drives under demokratisk kontrol«. Herunder har vi, mellem en lang række andre forhold, nævnt brand og redning. Som sektor mener vi altså, at brand og redning ikke skal være underlagt markedskræfterne og virksomheders begær efter profit. Derfor mener vi, at ambulancer skal drives ud fra behov og ikke andet, og at uddannelse skal tilpasses personalets behov og samfundets prioritering af den præhospitale indsats. Altså, hvor mange liv vil man redde, og ved hvilke typer af ulykker vil man sikre en hvor hurtig og kvalificeret indsats? Beslutningen på årsmødet var enstemmig. Jeg ved godt, at Samariten blandt mange bliver betragtet som de rene amatører. Og mønstervirksomhed bliver de nok aldrig. Men ser vi lidt på fakta, danner der sig et noget mere nuanceret billede. Samariten var dyrere end Roskilde Brandvæsen 4 millioner for at være præcis. Til gengæld var de 100 millioner billigere end Falck i resten af Region Sjælland. I Hovedstaden var Samariten dyrere end Falck, men 2,6 procent billigere end Københavns Brandvæsen på de 4 beredskaber på Bispebjerg. 2,6 procent det er altså ret godt ramt, specielt når man tænker på, hvor vanvittigt højt Københavns Brandvæsen bød. Samariten blev den store taber, fordi de bød på for meget eller vandt for meget eller mødte kæmpe modstand fra DI, Falck og 3F, og fordi de ramte muren i forhold til finanskrisen. Ikke fordi de er mere amatøragtige end så mange andre, der blander sig i sagen. Jeg synes, hverken Falck eller Samariten skal drive eller køre ambulancer i Danmark. Det skal de, der er ansvarlige for borgernes sikkerhed og sundhed. Med venlig hilsen Reiner Burgwald Sektorformand, FOA Frank blev indsat som kemidykker, da et ammoniak udslip fra et køleanlæg blev spredt til bygningen via ventilationsanlægget på taget af Mærsk huset ved Nordre Toldbod. 7 mennesker blev indlagt. 785 Frank Tollaksen fra København Side 9 9

10 »DE GRÅ Om livet har en mening? Af: 198 Torben Kristiansen Ansigt til ansigt ses skrækken i dine øjne Du står næsten uden tøj på Dine øjne fortæller mig mere end alverdens ord En desperat bøn om hjælp Himlen farves ildrød af flammerne Tungt læsset op af mange trapper Hører kun min egen tunge vejrtrækning Røgen trænger ud af revnerne i døren Aldrig rutine Tanker om hvor hvem hvad Karmen smadres Kvælende røg og varme Indtrængen Måske ikke den bedste modtagelse Ikke kædedans og champagne Kun flammerne lyser op Varmen smerter gennem dragten Dette kan ingen overleve I et flash ser jeg gardinet i flammer Hvad laver jeg egentlig her, vælter rundt i affald Hvorfor føles det altid som vi kravler rundt i en genbrugsplads, som er vendt på hovedet Det har været vemodigt og deprimerende som gammel bra udviklingen inden for»væsenerne«. At Gentofte forsvandt kortene længe. At det ikke lykkedes Københavns Brandvæ ambulancer, er næsten ikke til at forstå, og rygterne om en brandstationerne er ubærlig. Lige så ubærligt er det at erf ikke længere vil stå i BO. Hvilke skuffelser og fornærmelse ikke, men det er ikke nu, der er brug for splittelse, så derfo jer og tænderne sammen. Og til de yngre kollegaer: Bak o den er det eneste, der vil kæmpe for jer og jeres arbejds brandmester sagde:»bo skal ikke være et skjold, men et for BO så skal være i FOA, er vel en messe værd. Mange gode hilsner og god vind fremover sendes fra fhv. 672 Mogens Espersen Den lille»sjove«. Fem kannibaler bliver ansat som prog firma, hvor chefen formaner dem»i har nu fast arbejde, tjener godt o vores kantine. Så lad nu de andre væ Det lover kannibalerne, men fire uger chefen og siger»der mangler en re Er der nogen af jer, der ved, hvad de hende«? Alle kannibalerne ryster på hovedet o de ikke har noget med sagen at gøre Da chefen er gået, spørger én af»hvem af jer fjolser har spist rengø»det var mig«lød det spagt fra én.»din idiot, nu har vi de sidste fi direktører, underdirektører, af teamledere og projektledere, uden opdaget det. Og så skulle du absolu laver noget«. I mørket som en snog, søger jeg mod håb og tro Dine brune lår var blottet Alle spontane tanker dør i sådan et Guds forladt sted Du ligger ved din seng Din mund forvrænget som ville du sige noget Desperat higende efter om livet har en mening Har døden? BRANDMANDEN DEADLINE FOR INDLÆG: UDKOM 19. maj uge august uge september uge november uge 50

11 SIDER«ndsvend at følge, har ligget i sen at beholde sine, mulig, udlicitering af are, at brandmestrene r der ligger bag, ved jeg r: Bid nu ærgrelserne i p om jeres organisation pladser. Som en gammel sværd«. Om fremtiden rammører i et g kan spise i re i fred«. efter kommer ngøringskone. r er blevet af g sværger, at. kannibalerne ringskonen«? re uger spist delingsledere, at nogen har t æde en der Til alle ved Københavns Brandvæsen Efter 33 års ansættelse skal jeg nu starte på min sygepension og vil hermed sige tak til alle kollegaer og tidligere ansatte, der har gjort det godt at være ansat ved Københavns Brandvæsen. En særlig stor tak til de kollegaer, der fra vagt fik mig indlagt, fordi de kunne høre, at jeg ikke talte, som jeg plejede. Ved undersøgelsen og operationen kort efter blev en kræfttumor fjernet fra mit talecenter. En samtale med lægen ændrede på én dag mit liv, da jeg fik at vide, at jeg ikke kunne starte ved brandvæsenet igen, og at jeg i fremtiden måtte håbe på behandling, der holdt kræften tilbage. For at få et bedre liv har jeg deltaget på kursus, hvor jeg skulle lære at leve med kronisk sygdom. Det har dog været en stor hjælp, at familie, venner og kollegaer har været åbne for at snakke med mig om sygdommen og ikke mindst de psykologiske problemer. Jeg vil til slut sige tak til alle ansatte ved Københavns Brandvæsen, der har givet mig megen opmuntring, når jeg har mødt og talt med jer. Med mange hilsener bmd. 784 Jan Hellstrøm, St. V. Husk at leve og nyde livet, mens tiden er der. nr. 2 /April 2009 / MER UGE: Problemer med Alkohol? -Her kan du få hjælp Har du problemer med alkohol kan du ringe til Anonyme Alkoholikere (AA) på tfl eller til Ib Frøby på tlf Hendvendelse kan ske anomymt. Alle er velkomne Anomyme Alkoholikere har også en hjemmeside på Internettet: Husk det er ikke en skam at være alkoholiker, det er en skam ikke at gøre noget ved det! 11 INDLÆG TIL»DE GRÅ SIDER«MAILES TIL :

12 SVAR TIL REINER FRA BKK Kære Reiner Svar til artikel af Reiner Burgwald: Er der indbygget skyklapper i sektorformandens stol? Du prøver at beskrive, hvordan verden ser ud fra din stol, i en forsvarstale for FOA. I stedet for burde du, sammen med de mange utilfredse medlemmer, finde en løsning på de problemer, de giver udtryk for. Medlemmer af Brandfolkenes Klub København har tilkendegivet, at de ønsker en samling af brand- og ambulanceområdet i en fagforening, ligesom mestergruppen har tilkendegivet, at de ønsker at stå i FOA 1. Det er det, vi skal forholde os til og finde en løsning på. Ønsket om en samling bunder i to ting. Den første er, som du også nævner i din artikel, overborgmesterens raslen med udbudssablen og udbuddet af Gentofte Brandvæsen. Begge disse ting viser med trist tydelighed, at tingenes tilstand hurtigt kan skifte. Du medgiver, at FOA udelukkende kan gøre lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse gældende, og derved videreføre FOA overenskomst frem til næste overenskomstfornyelse. Det er vel det, man kalder at tisse i bukserne en kold vinterdag for at holde varmen. Netop dette er min og mange medlemmer af Brandfolkenes Klub Københavns bekymring. Du giver selv argumentationen for, hvorfor vi skal være organiseret i et hovedforbund, og kommer så alligevel til konklusionen, at det er dumt at skifte til 3F. Vi anser det for langt bedre, at overenskomsterne for brand- og ambulanceområdet ligger i et hovedforbund, som dermed vil have et incitament til at få overenskomsterne til at nærme sig hinanden imod bedste fællesnævner. Det er efter vores mening den eneste reelle sikkerhed imod, at udbud ikke kommer til at foregå på bekostning af løn og arbejdsvilkår. Udbuddet i Gentofte og hele farcen omkring Samariten viste også med stor tydelighed nødvendigheden af netop dette. Det andet og mindst lige så vigtige argument for en sammenlægning er, at den faglige udvikling i det forbund, som repræsenterer 90 % af Danmarks ambulancefolk og en meget stor del af de professionelle brandfolk, må regnes for væsentligt større. Du glemmer, at FOA på ambulanceområdet er decimeret til kun at repræsentere 10 døgnambulancer. Vi tror på, at vi vil blive højere prioriteret sammen med de andre inden for vores fagområde, som er repræsenteret i 3F, end vi er blevet i FOA/TSS. Du mener, at det er en dum idé, at vi skulle overgå til 3F. Jeg håber ikke, at det er

13 SVAR TIL REINER FRA BKK af samme grund som den, du brugte som argumentation for at tegne overenskomst med Samariten. Du udtalte, at FOA gjorde det for organisationens skyld altså for medlemskroner for ansatte i forbundshuset for din egen løn, men ikke for medlemmernes skyld. FOA s kerneområde er pleje- og omsorgssektoren, og der falder brand- og ambulanceområdet tydeligvis udenfor. Og det vil da ikke være rimeligt, at FOA fastholder forhandlingsretten med baggrund i illusoriske politiske holdninger om, at området skal være offentligt og uden private operatører. Fagbevægelsen handler om at stå sammen. Det ville være rart, hvis FOA for en gangs skyld tænkte på medlemmerne og på, hvor medlemmerne vurderer, at de får den bedste opbakning. Brandmestrene har valgt FOA 1, og det respekterer vi, men det ville være klædeligt, om du og FOA så respekterede, at vi ikke vil dele forhandlingsretten med dem, når de skifter til at blive ledere altså A-side. Hvis du og FOA skulle lytte til medlemmerne og virkelig gøre noget for dem, ville I lade basisgruppen overgå til 3F. For at dette ikke skulle udvikle sig til endnu en grænsesag som f.eks. fejlorganiserede buschauffører eller portører, vil jeg mene, at en løsning kunne være, at man betalte et beløb pr. tjenestemandsansat medlem til FOA for at varetage tjenestema ndsforhandlingsretten, også selv om du og jeg er enige om, at den ikke er så meget værd set i lyset af Gentofte-udbuddet og i øvrigt ikke er ændret nævneværdigt siden Det ville også være rart, hvis det handlede om medlemmernes bedste og ikke om at true med, hvilke ulykker der kan ramme, hvis man melder sig ind et andet sted. Dette er jo ikke et skifte til en gul fagforening, men et skifte imellem to LO-forbund. Det burde ikke være så svært. Jeg har sagt det før og gentager det gerne:»fagbevægelsen skal kæmpe for medlemmerne og ikke kæmpe om medlemmerne.«anders Villadsen Næstformand Brandfolkenes Klub København Tlf BKK- 13

14 FAKKELTOG FOR BEVARELSE Kik godt på de her billeder. Det er måske sidste gang du ser Gentofte Brandvæsen, efter at borgmester i Gentofte kommune Hans Toft og hans meningsfæller på rådhuset, har slagtet det stolte og over 100 år gamle brandvæsen til fordel for et privatejet brandvæsen, med en stor og velfungerende pr. afdeling, der skal behage aktionærer og tænke i profit og overskud. Jeg har ofte undret mig over hvordan man her i landet kan tillade andre end stat og kommuner, at drive forretning på redning af menneskeliv. Tænk om man havde samme holdning til driften af politiet. Uhyggelig tanke Man har for mange år siden indset, at det at være ambulance og brandmand i hovedstaden og omegnen er et så hårdt job, at afgangsalderen er 60 år. Både det faktum og det, at en del brand og ambulancefolk er tjenestemænd lader Gentofte kommune med Hans Toft i spidsen åbenbart hånt om. Heldigvis har vi en fagforening (BO), der gør alt hvad de kan for at gøre skaden på folkene så få som muligt. Så er mit håb så bare, at FOA også vil bakke op og kæmpe med næb og kløer for ret og rimelighed. Gentofte Brandvæsen slukker lyset den 1. april i år og så er det ikke engang en aprilsnar. Redaktør Tommy Kjær

15 15 AF GENTOFTE BRANDVÆSEN Foto: Kenneth Meyer

16 FRA TVILLINGETÅRNENE Kom og hør den enestående beretning fra en af de overlevende brandmænd og en af dem, der var med i den efterfølgende og meget svære fase. Louie Cacchioli og Jim Carney (begge fra Fire Department New York, FDNY) kommer til København den 6. maj 2009 og fortæller den sande historie fra den 11. september I billeder, video og tale vil de to brandfolk fortælle om deres oplevelser i forbindelse med World Trade Center på denne, for hele verden, så skæbnesvangre dag. Louie Cacchioli Louie Cacchioli var en af de få brandmænd, som var oppe i det ene tårn og på denne måde var med til at redde personer ud, før tårnet styrtede sammen og dræbte så mange andre uskyldige mennesker. Louie redder på mirakuløs vis livet både for sig selv og de personer, han hjælper ned, ved at træffe nogle helt tilfældige, men meget heldige valg, mens de er i og uden for tårnet. Disse valg er afgørende for, at han overlever. Det er en beretning, som gør, at man efterfølgende tænker:»så heldig har man simpelthen ikke lov til at være.«jim Carney var ikke selv med under selve indsatsen, men var i den efterfølgende fase meget involveret i at underrette de efterladte familier til de omkomne brandfolk og i fasen med at få bearbejdet de grusomme oplevelser med de overlevende brandfolk. Et af de største problemer var den fornemmelse af»survivor s guilt«(skyldfølelsen ved at have overlevet), som mange af de overlevende kæmpede med»hvorfor de andre og ikke mig?«livet var på dette tidspunkt meget tæt på at gå i stå for mange af de overlevende, men dels ved hjælp af samtalegrupper og dels ved at indse, at der en gang imellem altså skal en psykolog på, hjalp Jim mange brandfolk videre i livet. Det er et arbejde, som stadig står på. Jim Carney nr. 6 / december 2003 /

17 TIL DEN SORTE DIAMANT Vi herhjemme er blevet meget bedre til at tage imod hjælp, når vi føler, at bægeret er ved at være fyldt, men vi er langtfra gode nok til det endnu. Her kan man lytte til og lære af en af de mange historier, hvor det har nyttet, og mon ikke vi alle kan nå at lære lidt mere endnu? Jim og Louie informerer samme aften om World Police & Fire (WPFG) Games i New York i Jim er præsident i organisationen bag arrangementet, og Louie er en af de bærende kræfter i styregruppen. De har ved denne lejlighed den officielle indbydelse med til hele Danmark vedrørende deltagelse i WPFG, som er det officielle OL for politifolk, brandfolk, toldere og fængselspersonel fra hele verden. Vi har i Københavns Brandvæsen deltaget i dette OL siden 1999 i Stockholm, og det har siden bragt os til Indianapolis i 2001, Barcelona i 2003, Quebeck i Canada i 2005 og Adelaide i Australien i 2007, og til sommer går turen til Vancouver i Canada. Hvis du vil vide mere om WPFG, kan du med fordel besøge Her kan du læse om konkurrencer og discipliner, regler for deltagelse, regler i sportsgrenene, sociale arrangementer og meget, meget mere. Som du kan se, så er der grund nok til at komme til hovedstaden denne aften. Du/I kan sikre dig/jer én eller flere af de garanteret eftertragtede billetter ved at gå ind på og bestille allerede nu. Arrangementet er lukket og primært for ansatte i alle landets brand- og redningsberedskaber, FALCK, og politiet. Arrangementet er lavet på privat initiativ af Per Rasmussen og Henrik Hansen begge brandmænd fra Københavns Brandvæsen og med Københavns Brandvæsen, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Skade Service Gruppen og Det Kongelige Bibliotek som sponsorer. Der vil til arrangementet blive opkrævet et deltagergebyr på 100 kr. pr. person fra alle øvrige deltagere, og overskuddet fra arrangementet går til»the UFA Widows and Childrens Fund«i New York (fond til de efterladte hustruer og børn efter tragedien). Du kan købe billetterne kontant ved henvendelse i receptionen hos Københavns Brandvæsen, H.C. Andersens Boulevard 23, København K på hverdage mellem 9 og 15 eller via HUSK: Der er kun 600 unummererede pladser til 100 kr., og de bliver solgt efter»først til mølle-princippet«. Alt overskud går til:»the UFA Widows and Childrens Fund i New York. Se mere på: 17 Spørgsmål kan rettes til eller

18 SENIORNYT Generalforsamlingen tirsdag den 10. februar i Amager Selskabslokaler blev afholdt med et meget fint fremmøde. På trods af udsigten til kulde og sne mødte 71 medlemmer op til denne årlige begivenhed. Efter velkomsten blev Ejgil Nielsen igen valgt som dirigent et hverv, han bestrider rigtig godt. Formanden for Brandfolkenes Organisation, Jesper Bronée, havde indvilget i at komme og fortælle forsamlingen lidt om situationen i brandvæsenerne efter udlicitering af ambulancetjenesten, så efter bestyrelsens beretning, som ret hurtigt var overstået og godkendt, overtog Jesper talerstolen og gav en meget detaljeret og interessant beretning om, hvad det er, der sker i og omkring brandvæsenerne i dag. Det var en orientering, som satte tanker i gang om, om de kommunale brandvæsener overhovedet har en fremtid. Vi er meget glade og taknemmelige for, at formanden for Brandfolkenes Organisation giver sig tid og har lyst til at deltage i Seniorklubbens årlige generalforsamling. Der er trods alt mange af vores medlemmer, som ikke er eller har været i berøring med brandvæsenet i mange år. De får kun informationer fra medierne, dagspressen og»brandmanden«, og de har derfor svært ved at forstå, hvad det er, der foregår. Efter en kort pause og en forfriskning gennemgik kassereren regnskabet, som derefter blev taget til efterretning. Bestyrelsen havde stillet forslag, der betyder, at mødetidspunktet til fredagsmøderne fra oktober 2009 bliver ændret fra klokken til klokken Forslaget blev vedtaget. Bestyrelsen og bilagskontrollanterne blev alle genvalgt. Fra venstre formand Sven Præst, næstformand Erik Christensen, kasserer Bent Wenneberg, sekretær Bent Nielsen, bestyrelsesmedlem Palle Rosenvard og suppleant Erling Salhauge. 8 nr. 2 / April 2009 /

19 SENIORNYT Bilagskontrollant Svend Bille Pedersen og bilagskontrollant-suppleant Knud Jacobsen Generalforsamlingen blev afsluttet traditionen tro med en mindre frokost, en øl og en snaps. Sommerudflugten tirsdag den 9. juni. I år skal vi til Reersø Kro ved Kalundborg, og vi håber naturligvis, at vejret vil arte sig, og at der igen vil være god tilslutning. Udgangspunktet bliver som sidste år i Ingerslevsgade ved DGI-byen, hvor vi kører med Valby Busser til vores bestemmelsessted. Programmet og opkrævningen for udflugten udsendes først i maj måned. Fredagsmøderne er slut for denne sæson, og bestyrelsen siger tak for den gode tilslutning og ikke mindst gode stemning, der altid er til disse møder. Vi starter igen på en frisk til efteråret, fredag den 16. oktober 2009 kl Skulle det i mellemtiden vise sig, at der sker ændringer, så vil det blive meddelt her i»brandmanden«under Seniornyt. Runde fødselsdage i maj måned: 4. maj 2009, Ejner Horsdal, Skelhøjvej 34 st., 2800 Kgs. Lyngby, 75 år. Der er ingen runde fødselsdage i juni måned i år Kom og vær med i Brandfolkenes Seniorklub det er blot en opringning til kassereren Bent Wenneberg på tlf , eller send en til Sven Præst

20 Brandfolkenes Organisation Vilhelm Thomsens Allè Valby ID nr Natten den 25 januar blev en travl nat for brandmændene i Rudersdal Hørsholm Brandvæsen, da tre samtidige påsatte brande huserede i den samme gade i Birkerød. Brand i Herstedøster kirke den 27 februar slukket af Vestegnens Brandvæsen. En af de mange skudepisoder i København. Her køres et offer væk fra Mjølnerparken med en ambulance fra Københavns Brandvæsen. Set af fotograf Kenneth Meyer

Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87

Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87 Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87 Leder INDHOLD: Side 4: De faglige klubber Midten: De Grå Sider Side 12: Det er da løgn Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Den

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86 Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86 LEDER INDHOLD: Side 4: Leder Side 5: Redderuddannelsen Side 6: De faglige klubber Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Formandens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2012 / årgang 90 Leder Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 8: Fagligt fra BKK Side 9: Fagligt fra GBK Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Midten: De Grå Sider Side 12:

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN T VELKOMMEN TIL T AAB-KLUBBEN 1 Klubben har ca. 125 medlemmer. Boligforeningen AAB 2 Boligforeningen AAB Velkommen som medlem i AAB- Klubben. Dit medlemskab giver tryghed og hjælp fra klubben, hvis der

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 4: Ambulancer redder liv Side 5: Svar fra PenSam Hvad er samarbejde? Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Vi

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev Nr. 4. 2010. Ambulancemøderne. Den 29 samt 31 marts blev der afholdt 2 møder der havde til hensigt at belyse årsagerne til en del af de mange udfordringer vi alle sammen slås med i dagligdagen

Læs mere

BO s hjemmeside www.brandfolk.dk

BO s hjemmeside www.brandfolk.dk Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2009 / årgang 87 BO s hjemmeside www.brandfolk.dk Leder INDHOLD: Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes Organisation Det var med glæde, at Brandfolkenes Organisation

Læs mere

HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer

HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer BERETNING 2007 Generalforsamling 5. maj 2008 Kl. 16 i Rådhuskælderen Få inspiration og stof til eftertanke, når den livsbekræftende stewardesse

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 4: Dagsprøjten Side 5: BI anno 2007 OVERENSKOMST 2008 Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Onsdag den 10.

Læs mere

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285 Aktionsgruppens mailservice nr. 72 Indhold 1. Støtte. 2. En opfordring til pressen. 3. Læserbreve, meninger og debat. 4. Nyhedskilder. 5. Arbejdsgrupper.(en gentagelse fra i går med rettet tekst, vi mangler

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Dit fag på www.foa.dk

Dit fag på www.foa.dk f o a f a g o g a r b e j d e Dit fag på www.foa.dk Indledning Faglig identitet skaber faglig stolthed Sådan lød en af overskrifterne, da FOA for nogle år siden besluttede, at fagligheden skulle sættes

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 26. januar 2011

Arbejdsrettens dom af 26. januar 2011 Arbejdsrettens dom af 26. januar 2011 i sag nr. AR2009.0469: Landsorganisationen i Danmark for Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II ved DI for Falck Danmark

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.4 / Oktober 2008 / årgang 86

Brandfolkenes Organisation nr.4 / Oktober 2008 / årgang 86 Brandfolkenes Organisation nr.4 / Oktober 2008 / årgang 86 Leder INDHOLD: Side 4: Kære Gert Side 5: Seniornyt Side 6: De faglige klubber F O R S I D E N 2 Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2010 / årgang 88. Brandmanden. BO s hjemmeside. www.brandfolk.dk

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2010 / årgang 88. Brandmanden. BO s hjemmeside. www.brandfolk.dk Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2010 / årgang 88 Brandmanden BO s hjemmeside www.brandfolk.dk Leder INDHOLD: Side 3: Klubberne Side 7: Sikkerhed og arb.miljø Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love.

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love. Love for Sygehjælpernes Brancheklub i Århus 1 Stk. 1 Faggruppeklubbens navn er Sygehjælpernes Brancheklub i Århus. Klubben omfatter medlemmer i Århus, Odder og Samsø kommuner, der er regions-, kommunal-

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.4 / August 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.4 / August 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.4 / August 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 4: Rejsen til Amerika Side 6: De faglige klubber Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Midten: De Grå Sider

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

BO s hjemmeside www.brandfolk.dk

BO s hjemmeside www.brandfolk.dk Brandfolkenes Organisation nr.4 / September 2009 / årgang 87 BO s hjemmeside www.brandfolk.dk Leder INDHOLD: FORSIDEN Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes Organisation Nye tider Den 1. juli 2009 stoppede

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2009 / årgang 87

Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2009 / årgang 87 Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2009 / årgang 87 Leder INDHOLD: 2 Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes Organisation På BO s ekstraordinære generalforsamling den 14. maj 2009 blev det besluttet,

Læs mere

Landsbrancheklubben for 3F kommunale specialarbejdere Region Sjælland

Landsbrancheklubben for 3F kommunale specialarbejdere Region Sjælland Landsbrancheklubben for 3F kommunale specialarbejdere Region Sjælland Referat af regionsmøde den 26. juni i 3F Midtsjællands lokaler i Stenlille. Deltagere: Torben Bekke, Greve Kommune, Jan Rasmussen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB. Generalforsamlingen den 17. april 2012

KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB. Generalforsamlingen den 17. april 2012 KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB Genopstiller: Generalforsamlingen den 17. april 2012 Julie B. Damlund, Gentofte 38 år sognepræst, andelshaver fra 1995 og medlem af repræsentantskabet fra

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere