Potentialet i mødemarkedet i Norge - Markedsoverblik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Potentialet i mødemarkedet i Norge - Markedsoverblik"

Transkript

1 Potentialet i mødemarkedet i Norge - Markedsoverblik 1

2 Baggrund Formålet med denne rapport er at kortlægge, hvilke brancher VisitDenmark skal have fokus på i forhold til mødebooking på det norske marked. Rapporten er opbygget af en række forskellige kilder, som tilsammen er med til at give et kvalificeret bud på otte brancher. Rapportens opbygning: Først gennemgås, hvilke fremtrædende brancher der findes på det norske marked. Der skelnes mellem fremtrædende brancher i forhold til: antal virksomheder, antal store virksomheder (>249 ansatte) og årlig omsætning. Der gives ligeledes et geografisk overblik over dette med henblik på at kunne målrette kommunikation til bestemte brancher inden for geografiske områder (slide 3-7). Dernæst vises en slide over områdernes tilgængelighed, samt potentielle regioner for mødebooking i Danmark (slide 7-8). På slide 9 ses på eksport samt import mellem Danmark og Norge, mhp. at identificere områder for samhandel. Slide viser seks sektorer, som er fremhævet af Eksportrådet. Den ovenstående information opsamles og sammenholdes på slide Til slut gives et indblik i det norske og danske mødemarked (slide 15-16). God læselyst! 2

3 Virksomhedsstrukturen i Norge (I) I Norge er BNP pr. indbygger på NOK. I 2013 var arbejdsstyrken (15-74 år) på 2,7 millioner mennesker med en arbejdsløshed på 3,5 %. Varehandel, reparationer af køretøjer står sammen med Landbrug, skovbrug og fiskeri for det største antal virksomheder i Norge. Mens Sundhedsvæsenet og sociale tjenester samt Industri udgør de brancher med flest virksomheder med over 250 ansatte. Kilde: Kilde: De 5 største brancher (Baseret på antal virksomheder på landsbasis) Alle virksomheder Ingen ansatte * ansatte ansatte ansatte eller flere ansatte 666 De 5 største brancher (Baseret på antal virksomheder med >249 ansatte på landsbasis) 1. Varehandel, reparationer af køretøjer ( virksomheder) 1. Sundhedsvæsenet og sociale tjenester (111 virksomheder med >249 ansatte) 2. Landbrug, skovbrug og fiskeri ( virksomheder) 2. Industri (108 virksomheder med >249 ansatte) 3. Bygge og anlæg ( virksomheder) 3. Offentlig administration, forsvar og lovpligtig social sikring (78 virksomheder med >249 ansatte) 4. Aktiviteter inden for fast ejendom ( virksomheder) 4. Forretningsmæssig tjenesteydelse (63 virksomheder med 249 ansatte) Faglig, videnskabelig og tekniske tjenesteydelser ( virksomheder) Transport og lagring (60 virksomheder med >249 ansatte) Kilde: Kilde: -Virksomheter, etter region, næring (SN2007), antall ansatte, tid og statistikkvariabel 3

4 Virksomhedsstrukturen i Norge (II) Til venstre ses et kort over de norske regioner for Syd, Vest og Østnorge, som analysen tager udgangspunkt i. På kortet er indtegnet antallet af virksomheder inden for hver region i de tre landsdele. Størrelsen på prikken afspejler antallet af virksomheder. 83 % af Norges virksomheder ligger i de markerede regioner Vest, Øst og Sydnorge. Som det kan ses på kortet, findes det største antal virksomheder i: Oslo (78.000) Akershus (54.000) Hordaland (45.000) Rogaland (42.000) Se næste sider for flere detaljer for hver region Kilde: -Virksomheter, etter region, næring (SN2007), antall ansatte, tid og statistikkvariabel norske virksomheder i Danmark med en omsætning på knap millioner kr. årligt og ansatte (tal fra 2012) danske virksomheder i Norge med ansatte (tal fra 2012) Kilde: DST IFATSF2: Udenlandsk ejede firmaer efter lande og enhed OFATS4: Danske datterselskaber i udlandet efter land og enhed. 4

5 Geografisk overblik: Fremtrædende brancher og største virksomheder Dette afsnit skal give et overblik over, hvilke brancher der er størst inden for hvert af de udvalgte geografiske områder. Fremtrædende brancher referer til antallet af virksomheder, mens største virksomheder referer til virksomheder med mere end 249 ansatte. Tallet i parentesen efter største virksomheder er antallet af virksomheder i den pågældende region. Sogn og Fjordane ( virksomheder) Fremtrædende brancher: Landbrug, skovbrug og fiskeri (28 %) Største virksomheder: industri (2) Buskerud ( virksomheder) Fremtrædende brancher: lidt flere i bygge og anlæg (15 %). Største virksomheder: industri (7), Sundhed (6) Hordaland ( virksomheder) Fremtrædende: adskiller sig ikke fra landsniveau Største virksomheder: industri (20), sundhed (10), forretningsmæssig tjenesteydelse (9) Telemark ( virksomheder) Fremtrædende adskiller sig ikke fra landsniveau Største virksomheder: industri (3), sundhed(3) Møre og Romsdal ( virksomheder) Fremtrædende brancher: adskiller sig ikke fra landsniveau Største virksomheder: industri (12) og transport (5) Oppland ( virksomheder) Fremtrædende brancher: Landbrug, skovbrug og fiskeri (28 %) Største virksomheder sundhed (5) Hedmark ( virksomheder) Fremtrædende brancher: Landbrug, skovbrug og fiskeri (26 %). Største virksomheder sundhed (6) Akershus ( virksomheder) Fremtrædende brancher: adskiller sig ikke fra landsniveau Største virksomheder inden for transport (10) & sundhed (9) Oslo ( virksomheder) Fremtrædende brancher: Faglig og videnskabelige tjenesteydelser (16 %) Største virksomheder: offentlig adm. (46), Forretningsmæssig tjeneste ydelse (29) Rogaland ( virksomheder) Fremtrædende adskiller sig ikke fra landsniveau Største virksomheder: råstofudvinding (27), industri (13) Vest-Agder ( virksomheder) Fremtrædende brancher: lidt flere i bygge og anlæg (15 %). Største virksomheder: industri (7), sundhed (5) Aust-Agder ( virksomheder) Fremtrædende brancher: lidt flere i bygge og anlæg (15 %). Største virksomheder: industri (2) Vestfold ( virksomheder) Fremtrædende brancher: adskiller sig ikke fra landsniveau Største virksomheder: industri (5) & sundhed (4) Østfold ( virksomheder) Fremtrædende brancher: adskiller sig ikke fra landsniveau Største virksomheder: industri (8) Kilde: -Virksomheter, etter region, næring (SN2007), antall ansatte, tid og statistikkvariabel 5

6 Geografisk overblik: Top 3 virksomheder baseret på omsætning Møre og Romsdal 68. Vard Group fremst. andre transportmidler 77. Rolls-Royce Marine fremst. af maskiner 160. Helse Møre og Romsdal - sundhed Dette afsnit viser top 3 virksomheder baseret på omsætningen inden for hvert geografiske område. Branchen er anført efter virksomhedsnavnet. Nummeret angiver hvor virksomheden placerer sig på en Top 200 liste på landsniveau. Hvis der ikke er noget nummer anført, skyldes det, at virksomheden ikke er på Top 200. Størstedelen af virksomhederne med størst omsætning befinder sig i Oslo, dernæst Akershus og Rogaland.Tallet på linjen, der fører fra regionen ud til tekstfeltet, angiver, hvor stor en andel af virksomhederne på Top 200, som ligger i regionen. Oppland Nammo fremst. af metal NG Kiwi Innland - detailhandel Sulland Holding - Finans Sogn og Fjordane Coast Seafood - engros Helse Førde Hf sundhedsaktiviteter Coop Vest - detail Buskerud 37. Kongsberg Gruppen maskiner og udstyr 89. Kongsberg Automotive fremst. af motorkøretøjer 104. Vestre Viken HF - sundhedsydelser Hordaland 21. Laco - skibsfart 31. Marine Harvest fiskeri og avakultur 45. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge - forsikring Telemark 166. Ineos Norge fremst. kemiske produkter 175.Ineos Bamble fremst. kemiske produkter 193. Eramet Norway fremst. af metal 4 % 2 % 1 % 18 % 3 % Hedmark 4. Helse Sør-Øst RHF obligatorisk socialsikring 24. Norsk Tipping spillevirksomhed 99. Moelven Industrier Fremst. af træ Akershus 2. Telenor - telekommunikation 12. Akastor fremst. af transportmidler 28. Elkjøp - detailhandel Oslo 3. Yara International fremst. af kemiske produkter 5. Norsk Hydro Fremst. af metal 8. Statkraft el, gas og varme Østfold Borregard fremst. af kemikalier Eph II - engroshandel Europri Butik drift - detailhandel Rogaland 1. Statoil indvinding af råolie 7. Norske Shell indvinding af råolie 9. Esso Norge - Engroshandel Vest-Agder 29. National Oilwell Varco Norway fremst. af maskiner 80. Agder Energi El, gas og varme 197. Kruse Smith Gruppen fast ejendom Aust-Agder 174. Arendals Fossekompani ASA El, gas og varme - Asko Agder - Engros - Harding Trading anden prof, videnskabelige og tekniske aktiviteter Vestfold 57. Jotun fremst. af kemiske produkter 71. Scandinavian Bunkering - engroshandel 107. Gambro Norge - engroshandel Kilde: Largestcompanies.com Top 200 liste leveret for Norge. 6

7 Tilgængelighed Dette afsnit skal give et overblik over, hvordan tilgængeligheden er for de norske regioner i Syd-, Vest- og Østnorge til Danmark. symboliserer den overordnede tilgængelighed. Ved direkte forbindelser til Danmark, hvor transporten tager max 4 timer vurderes tilgængeligheden som grøn let tilgængelig. Tilgængeligheden vurderes som gul mindre tilgængelig, når man først skal transporteres til en af de større byer eller at selve rejsetiden overstiger 4 timer. Tilgængelighed vurderes som rød utilgængelig, når regionen ligger fjernt fra lufthavne og færgeruter, hvilket medfører en øget transporttid, og prisen derudover overstiger kr. for en returbillet. (*privat (bus)transport ikke inkluderet i estimeringerne) symboliserer hvilket transportmiddel, som det er muligt at komme til Danmark med. Kun fly og søfart er medtaget, da tog ikke ses som en mulighed pga. tid. Danmarks kortet viser hvilke områder af Danmark, hvor den største tilgængelighed er. More og Romsdal Direkte tilgængelighed med 2 lufthavne Oppland Tilgængelighed via Oslo eller Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Buskerud Via Hordaland eller Møre og Romsdal Via Oslo, Vestfold eller Hordaland Hedmark Akerhus Tilgængelighed via Oslo eller Sør- Tronderlag Tilgængelighed via Oslo Hordaland Telemark Direkte tilgængelighed via fly Direkte med færge eller fly via Vestfold Oslo Østfold Direkte tilgængelighed Rogaland Direkte tilgængelighed med 2 lufthavne Vest-Agder Direkte tilgængelighed Aust-Agder Tilgængelighed via Telemark, Vest-agder eller Rogaland Vestfold Tilgængelighed via Oslo Direkte tilgængelighed Kilder: momondo og diverse hjemmesider for færger. 7

8 Tilgængelighed fordelt på danske regioner Let tilgængeligt Mindre tilgængeligt Svært tilgængeligt Hovedstaden Oslo (direkte fly også mulighed for færge, men lang rejse) Vestfold (direkte fly) Rogaland (direkte fly) Hordaland (direkte fly) Møre og fjordane (direkte fly) Vest-agder (direkte fly) Akerhus og Østfold (fly fra Oslo) Aust-Agder (fly fra Vest-agder eller Rogaland) Telemark (fly via Vestfold) Syd Buskerud (fly fx via Oslo) Oppland (fly fra Oslo eller og Romsdal) Hedmark (fly fra Oslo eller Trøndelag) Sogn og Fjordane (fly via Hordaland eller Møre og Romsdal) Nord Buskerud Sjælland Kan satse på samme regioner som Hovedstaden. Dog kun satse på regioner med let tilgængelighed, da der vil være tilknyttet til destination i Danmark i anden ende. Midtjylland Vestfold (fly enkelt mellemlanding både Aarhus og Billund) Rogaland (direkte fly Billund, fly med mellemlanding Aarhus) Hordaland (fly med mellemlanding både Aarhus og Billund) Møre og Fjordane (fly med mellemlanding) Vestagder (fly til Billund) Nordjylland Oslo (direkte fly dog 3-4 gange prisen af rejsen til og 12 timers færge) Vestfold (med færge tager 4 timer og med fly med mellemlanding) Rogaland (fly med mellemlanding eller 10 timers Telemark (færge) Hordaland (fly med mellemlanding, lang færgetur) Vest-agder (fly og færge på 4 timer) Akerhus og Østfold (fly fra Oslo) Aust-Agder (fly fra Vest-agder eller Rogaland Telemark (fly via Vestfold) Vestagder (fly til Aarhus med 2 mellemlandinger) Syd Buskerud (fly fx via Oslo) Akerhus og Østfold (fly fra Oslo) Aust-Agder (fly fra Vest-agder Rogaland eller færge fra Vesteller Telemark) Møre og Fjordane (fly, men dyrt og mellemlandinger) Syd Buskerud (fly fx via Oslo) Oppland (fly fra Oslo eller og Romsdal) Hedmark (fly fra Oslo) Sogn og Fjordane (fly via Hordaland eller Møre og Romsdal) Nord Buskerud Oppland (fly fra Oslo eller og Romsdal) Hedmark (fly fra Oslo) Sogn og Fjordane (fly via Hordaland eller Møre og Romsdal) Nord Buskerud Syddanmark Fyn kan satse på samme norske regioner som Hovedstaden. Dog kun satse på regioner med let tilgængelighed, da der vil være transporttid til destination i Danmark i anden ende. Sydlige del af Jylland kan satse på nogle af samme norske regioner som Midtjylland, her særligt de regioner med adgang til Billund lufthavn. Herunder Oslo, Vestfold, Rogaland, Hordaland og Vest-agder. 8

9 Stærke handelsrelationer mellem Norge og Danmark Eksport/import Eksport til Norge I 2014 eksporterede Danmark for 42 mia. kr. til Norge. Norge er den 4. største importør af Danmarks varer i Europa, efterfulgt af Tyskland, Sverige og Nederlandene. DST. Den samlede udenrigshandel efter SITC-hovedgrupper, im- og eksport, land og tid for 2013M M11 Eksportvarer til Norge Maskiner og transportmidler udgør 25 % af den norske import af danske varer. Den næststørste eksportgruppe er bearbejdede varer, som udgør 24 % af den samlede import, hvor møbler, beklædningsgenstande og diverse andre forarbejdede varer udgør størstedelen af eksporten. Den tredjestørste eksportgruppe er bearbejdede varer, hovedsageligt halvfabrikata (14 %), hvor metalvarer udgør en tredjedel. Den fjerdestørste eksportgruppe er mineral, brændselsog smørestoffer (9 %), hvor rå mineralolier og produkter deraf udgør 95 % af denne varegruppe. Den femtestørste varegruppe er kemikalier og kemiske produkter (10 %), hvor medicinske og farmaceutiske produkter udgør knap halvdelen. I tjenestebranchen udgør transport (32 %), andre forretningstjenester (17 %) og reparationer (10 %) de største indtægter for Danmark fra Norge. Kilde: Den samlede udenrigshandel efter land, im- og eksport, SITChovedgrupper og tid (fra 2013M M11( Import fra Norge I 2014 importerede Danmark for knap 31 milliarder kr. fra Norge. Blandt de europæiske lande udgør Norge det fjerde største importland for Danmark, efterfulgt af Tyskland, Sverige og Nederlandene. DST. Den samlede udenrigshandel efter SITC-hovedgrupper, im- og eksport, land og tid for 2013M M11 Importvarer fra Norge Mineral, brændsels og smørestoffer udgør 53 % af den danske import af norske varer, hvor rå mineralolier og produkter 94 % af denne varegruppe. Den næststørste importgruppe er næringsmidler og levende dyr, som udgør 13 % af den samlede import, hvoraf fisk, krebsdyr og bløddyr udgør 88 % af denne varegruppe. Den tredjestørste importgruppe er maskiner og transportmidler (12 %), Den fjerdestørste importgruppe er bearbejdede varer, hovedsageligt halvfabrikata (9 %), her er ikke jernholdige metaller, metalvarer samt jern og stål de største varegrupper. I tjenestebranchen udgør transport (46 %), andre forretningstjenester (19 %) og telekommunikations-, computer- og informationstjenester (8 %) de største udgifter for Danmark til Norge. Kilde: Den samlede udenrigshandel efter land, im- og eksport, SITChovedgrupper og tid (fra 2013M M11). 9

10 Potentielle markedsmuligheder fremhævet af Eksportrådet Det danske eksportråd fremhæver fire sektorer på det norske marked: 1. Byggeri og anlæg 2. Miljø og energi 3. Industri 4. Detailsektoren i Norge (herunder mode, møbler og fødevarer) I en ældre rapport fra 2011 af Eksportrådet fremhæves endvidere tre brancher: 1. Olie- og gassektoren 2. Sundhedssektoren 3. IT og Telekom Den norske ambassade har i samarbejde med Innovation Norge udvalgt fem områder, som norske virksomheder, der er placeret i Danmark, med fordel kan have fokus på. Det er således brancher, som er udpeget, fordi der er et potentiale for samhandel med bl.a. Danmark. De fire af brancherne: sundhed, vindenergi, skaldyr og mode er alle brancher også udpeget af Eksportrådet, og endvidere ligger varerne skalddyr og mode på top 5 for import og eksport mellem landene. 1. Sundhed 2. Vindenergi (Miljø og energi) 3. Skaldyr (fødevarer) 4. Mode 5. Turisme Kilde: Eksportrådet: Norge 2011: oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen den Danske Ambassade i Oslo. Eksportrådet: Eksportrådet hjælper din virksomhed i gang med internationalisering. Eksportrådgiver Henrik Petersen. 10

11 Potentielle markedsmuligheder Vi har her samlet de 9 markeder fremhævet på forrige sider. Vi har valgt ikke at medtage turisme, da denne branche kun nævnes af den norske ambassade og ikke eksportrådet, og hovedsageligt refererer til, hvordan turisme kan fremmes for Norge. Turisme Miljø og energi Industri De 8 andre brancher vil blive gennemgået på de 3 næste sider. Information fra tidligere slides vil blive sammenholdt med information fra Eksportrådet og kan danne basis for at vurdere sektorernes potentiale, og tillige hvor potentialet geografisk befinder sig. IT og Telekom Bygge- og anlæg Brancher Fødevare, herunder fisk og avakultur Sundhed Mode og møbler Kilde: Eksportrådet: Norge 2011: oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen den Danske Ambassade i Oslo. Eksportrådet: Eksportrådet hjælper din virksomhed i gang med internationalisering. Eksportrådgiver Henrik Petersen. 11

12 Potentielle sektorer for mødebooking (I) Eksportrådet fremhæver, at Norge oplever et demografisk skift, hvor de store byer vokser, hvor både kapacitet i offentlig og privat regi ikke vil være i stand til at imødekomme de fremtidige behov. Hvorfor Danmark? Danmark oplever mange af de samme udfordringer på boligmarkedet. Eksportrådet ser et stort potentiale for håndværksvirksomheder, entreprenører, rådgivere og arkitekter. Endvidere efterspørges energivenlige løsninger, hvor Danmark bl.a. er langt fremme på lavenergibyggeri. Virksomhedsstruktur (s.3-6) Byggeri og anlæg udgør den tredjestørste branche i Norge, hvis man ser på antallet af virksomheder. Eksport/import (s. 9): Bygge- og anlæg ligger på en femteplads I forhold til indtægter blandt de tjenester, som Norge køber af Danmark. Tilgængelighed (s. 7 og 8): Antallet af virksomheder, der arbejder med byggeri og anlæg, er særligt højt i Vest- og i Aust-agder og Buskerud, hvor 15 % af virksomhederne beskæftiger sig med byggeri og anlæg. Byggeri og anlæg Maskin- og underleverandørsektoren er blevet ramt i mindre grad end den danske under den finansielle krise. Hvorfor Danmark? Danske underleverandører har et godt ry i det norske marked pga. pålidelige leverancer, højt kompetenceniveau og fleksibilitet. Virksomhedsstruktur (s.3-6) Industrien er den branche med næstflest store virksomheder. Eksport/import (s. 9): Maskiner og transportmidler udgør 25 % af den norske import af danske varer. Den tredjestørste importgruppe er bearbejdede varer, hovedsageligt halvfabrikata (14 %), hvor metalvarer udgør en tredjedel Tilgængelighed (s. 7 og 8): Der ligger bl.a. mange store industrivirksomheder i I Hordaland, Rogaland, Møre og Romsdal og i Vest Agder, Østfold og Buskerud. For flere af regionerne indtager fremstillingsvirksomheder en plads på top tre i forhold til virksomheder med størst indtægt. Eksportrådet udpeger to clusters i hhv. Kristiansand (Vest-Agder), med fokus på offshore-aktiviteter og en cluster i Kongsberg (Buskerud), med fokus på subsea-løsninger. Store aktører: Aker Solutions MH, National Oilwell Varco, Kongsberg Gruppen og FMC Technologies. Industri, maskin- og underleverandører Norge søger at omlægge deres energiproduktion til at være mere miljøvenlig. I denne forbindelse har de etableret statsforetagendet ENOVA. Energieffektive og miljørigtige løsninger skal være det lette valg. Norge har store investeringer i vind, sol og vandenergi. Hvorfor Danmark? Danmark er førende inden for produktion af vedvarende energi samt miljøvenlige bygninger. Eksportrådet vurderer, at de danske eksportører af produkter til energibesparelser og el-produktion har gode muligheder for at være del af dette. Virksomhedsstruktur (s. 3-6) Ukendt Eksport/import (s. 9): Danskerne eksporterer både en stor andel maskiner og produkter, som metal til Norge, som kan udgøre dele af energivenlige produktioner. Tilgængelighed (s. 7 og 8): De tre vindmølleparker som producerer mest energi er beliggende i hhv. Møre og Romsdal, Rogaland og Vest-Agder, hvilke alle har forholdsvis let tilgængelig. Miljø og energi. Kilde: Eksportrådet: Norge 2011: oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen den Danske Ambassade i Oslo. Eksportrådet: Eksportrådet hjælper din virksomhed i gang med internationalisering. Eksportrådgiver Henrik Petersen. 12

13 Potentielle sektorer for mødebooking (II) Eksportrådet fremhæver ligeledes fødevaresektoren, som et fokusområde under detailsektoren. Fødevarer og landbrug med særligt fokus på fiskeri og avakultur. Denne branche ser ud til at være yderst fremtrædende i forhold til import af varer fra Norge. Hvorfor Danmark? Alle danske regioner har fødevarer i fokus som en styreposition. Virksomheder og regionerne investerer både i forskning og innovation på området. Særligt udmærker region Nordjylland sig for deres viden inden for avakultur samt store produktion af fisk og skaldyr. Virksomhedsstruktur (s. 3-6) Landbrug, skovbrug og fiskeri er den branche med det næststørste antal virksomheder i Norge. Der var i alt virksomheder, der beskæftigede sig med fiskeri og avakultur i Eksport/import (s. 9): Næringsmidler samt levende dyr udgør den næststørste importgruppe af varer fra Norge. Særligt fisk og skaldyr udgør en stor andel af den norske import til Danmark (12 %) Tilgængelighed (s. 7 og 8): Hedland, Oppland og Sogn og Fjordane har en stor andel virksomheder inden for fødevareproduktion, dog nogle svært tilgængelige områder.. Hordalands næststørste virksomhed er inden for fiskeri og avakultur, hvor der er god tilgængelig heriblandt også til Region Nordjylland. I Norge er der er stigende tendens til kædedannelse, dog er der fortsat mange enkelte butikker. Der er 5-6 møbelbutikskæder og 8-10 større interiørkæder. Inden for mode er det mange kæder. Hvorfor Danmark? Danske produkter er kendt for deres kvalitet, design og funktionalitet og eftertragtet i Norge. Virksomhedsstruktur (s.3-6): Møbler, tekstil og tøj udgør kun lille del af de norske virksomheder. Eksport/import (s. 9): Den næststørste eksportgruppe for Danmark er bearbejdede varer, som udgør 24 % af den samlede import, hvor møbler, beklædningsgenstande og diverse andre forarbejdede varer udgør størstedelen af eksporten. Norge er Danmarks største eksportmarked for møbler og design. Tilgængelighed (s. 7 og 8): Mange virksomheder inden for tekstil og produktion af tøj ligger i Akershus, Oslo og Hordaland. Hvilket alle er let tilgængelige områder. Mens der er en stor andel af virksomheder, der producerer møbler i bl.a. Oppland, Akershus, Møre og Romsdal samt Oslo. Oppland er svært tilgængelig. I modebranchen findes en sammenslutning af 200 agenter i Nosk Moteforum beliggende i Olso. Norge investerer stort i sundhedssektoren. Norge har desuden givet kommunerne større ansvar vedr. patientpasning og øget fokus på effektivisering. Eksportrådet forventer at der kommer investeringer i bl.a. patientovervågningsudstyr, telemedicin samt plejemateriale. Hvorfor Danmark? Norge står overfor nogle af de samme udfordringer som Danmark, i forhold til en voksende ældrepopulation. Flere internationale studier viser, at Danmark rangerer blandt de ledende lande inden for optag af ICT løsninger i sundhedssektoren (fx. telekommunikation). Virksomhedsstruktur (s.3-6) Sundhedssektoren er den branche med flest virksomheder med over 250 ansatte. Blandt virksomheder med størst omsætning har flere regioner virksomheder, der beskæftiger sig med sundhed eller fremstilling af kemiske produkter. Eksport/import (s. 9): Den femtestørste eksportgruppe er kemikalier og kemiske produkter (10 %), hvor medicinske og farmaceutiske produkter udgør knap halvdelen. Tilgængelighed (s. 7 og 8): Fokus på: Sundhed er noget alle regioner beskæftiger sig med. Mange store virksomheder (>249 ansatte) i Hordaland, Buskerud og Akershus. Fødevarer og landbrug Møbler, design og mode Sundhed, pleje og medtech Kilde: Eksportrådet: Norge 2011: oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen den Danske Ambassade i Oslo. Eksportrådet: Eksportrådet hjælper din virksomhed i gang med internationalisering. Eksportrådgiver Henrik Petersen. 13

14 Potentielle sektorer for mødebooking (III) Det norske og danske IT- og Telecom-branche minder om hinanden. Den norske sundhedssektor efterspørger smarte IT-løsninger, og ligeledes efterspørger kommunerne digitalisering og intelligente IT-løsninger. Hvorfor Danmark? Danmark er kåret til den bedste informations- og kommunikations-infrastruktur i verden ifølge IBM og Economist Intelligence Unit. Danskerne er højtuddannede på området og med et politisk miljø, der prioriterer ICT, og endvidere er langt fremme i forskning i telemedicin. Virksomhedsstruktur (s. 3-6): Denne sektor går på tværs af brancheområder, og den kan både findes under en-gros og detailhandel, information og kommunikations branchen samt i produktionsvirksomheder. Norge huser Telenor, som er et af verdens største telecom operatører. 2 % af alle norske virksomheder arbejder med telekommunikation og tjenester tilknyttet informationsteknologi. Eksport/import (s. 9): 2 % af den danske import og 4 % af den danske eksport til Norge er telekommunikationsapparater og elektriske maskiner. Tilgængelighed (s. 7 og 8): Særligt Oslo og Akershus har et højt antal af telekommunikationsvirksomheder og tjenester tilknyttet informationsteknologi. IT og Telekom Der har været store fund af olie og gas i bl.a og Der er stor investeringer i dette område fra Norge. Endvidere er dette område et af de største samhandelsområde mellem Norge og Danmark. Hvorfor Danmark? Danmark har stort kendskab, erfaring og netværk til olie- og gasindustri i Norge, bl.a. pga. deltagelse i en lang række projekter, messer og møder. Virksomhedsstruktur (s.3-6) Antallet af virksomheder, som arbejder med udvinding af råolie og naturgas udgør under 0,05 % af virksomhederne i Norge. Dog hvis man ser på antallet af store virksomheder er der 16 virksomheder med over 250 ansatte, svarende til 2 % af store virksomheder i Norge. Eksport/import (s. 9): Mineral, brændsels- og smørestoffer udgør 53 % af den danske import af norske varer, hvor rå mineralolier og produkter 94 % af denne varegruppe. Den fjerdestørste eksportgruppe er mineral, brændsels- og smørestoffer (9 %), hvor rå mineralolier og produkter deraf udgør 95 % af denne varegruppe. Tilgængelighed (s. 7 og 8): Fokus på: Rogaland er den region med flest virksomheder inden for udvinding af råolie og naturgas efterfulgt af Oslo og Akershus. Det er også I Rogaland at bade Statoil og Norsk Shell har hovedsæde. Olie- og gas Kilde: Eksportrådet: Norge 2011: oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen den Danske Ambassade i Oslo. Eksportrådet: Eksportrådet hjælper din virksomhed i gang med internationalisering. Eksportrådgiver Henrik Petersen. 14

15 Det norske mødemarked (I) Norske forretningsrejser Fra K til K blev der foretaget 9,1 millioner udenlandske rejser. Heraf var 19 % forretningsrejser, svarende til 1,7 millioner rejser årligt. Blandt de 3,5 millioner personer som rejste udenlands er der 23 %, som har været på en eller flere forretningsrejser. De mest besøgte destinationer for forretningsrejser er Danmark (16 %), Sverige (15 %) og Storbritannien (10 %). Danmark Norske forretningsrejser (i tusinde rejser) 279 Transportform Nedenstående graf viser at 90 % af de personer, som var på forretningsrejse fra K til K rejste via fly. Dette er centralt i forhold til at estimere tilgængelighed til de forskellige Danske regioner. Luft Private og lejede køretøjer Udenlandske forretningsrejser fordelt på transportform 5% 90% Sverige 248 Sø 4% Storbritanien 167 Tyskland 132 Andet 2% Frankrig 72 Spanien 71 Rute- og turbil 1% Jernbane 1% Kilde: Reiser (mill.), etter transportform, reisetype, tid og statistikkvariabel 15

16 Det norske mødemarked (II) Køn og alder Der er flere mænd end kvinder, som har været på forretningsrejse inden for de seneste 12 måneder. Ca. to ud af tre af de personer, som har været på en udenlandsk forretningsrejse er mænd (65 %). Ikke overraskende er det hovedsageligt personer i den arbejdsdygtige alder mellem år, som har været på forretningsrejse i udlandet (se figur). Udenlandske forretningsrejser fordelt på alder år år år år 4% 8% 41% 47% Der bruges i gennemsnit norske kr. pr. udenlandske forretningsrejse. Kilde: Reiser (mill.), etter transportform, reisetype, tid og statistikkvariabel 16

17 Det danske mødemarked er småt men et erhverv med stort potentiale Ifølge VisitDenmarks egne tal er 2,7 mio. af de 53,2 mio. turister i Danmark forretningsrejsende (eksklusiv endagsrejsende). VisitDK opdaterer Det danske mødemarked i tal (2010): Erhvervsturisterne har 5 mio. overnatninger til sammenligning med knap 37 mio. overnatninger for ferieturisterne. Til gengæld er erhvervsturisternes forbrug 5 gange højere pr. døgn. I absolutte tal er det 25,5 mia. kr. for de forretningsrejsende i Danmark er på verdensplan en mindre mødedestination. 10% af de adspurgte corporate planners i de 5 udvalgte brancher har arrangeret møder og konferencer i Danmark indenfor de seneste 3 år. De største markeder er Frankrig og Tyskland, som har en besøgsandel på mere end 40% af de engelske corporate planners på en 3-årig periode. VOLUMEN OMSÆTNING DIREKTE & AFLEDTE EFFEKTER møder og konferencer i ,9 mio. rejsende, som i gennemsnit besøger 1,5 dage Total: 20,8 mia. kr. DK møder og konferencer: 17,3 mia. Int. møder og konferencer: 3,5 mia. Mødeomkostninger: mia. kr. Rejsendes forbrug: 9,4 mia. kr. Fuldtidsjobs: Gross Value Added: mia. kr. Indkomstskat: 4,7 mia. kr. Kilde: The Economic Contribution of Meeting Activity in Denmark, by VisitDenmark: 17

18 Mødemarkedet for udenlandske virksomheder er centreret i København Hovedstadsregionen er det område med suverænt mest omsætning på mødeaktivitet. 40% af møderne og konferencer afholdes i Region Hovedstaden. København er en velkendt hovedstad blandt corporate plannerne, hvor 60% af de adspurgte kender lidt eller meget til byen. Men også Region Syddanmark står for en pæn andel af mødemarkedet med 6,6 mia. kr. En stor andel af disse møder vil dog være afholdt af danske virksomheder. VisitDK opdaterer Region Midtjylland 3,5 mia. kr. Region Nordjylland 1,5 mia. kr. Region Hovedstaden 7,7 mia. kr. (primært fra kurser, konferencer og andre møder) 51% af mødeaktiviteten består af kurser, som der afholdtes af i Dernæst følger konferencer og andre møder, der hver udgør cirka en fjerdedel af mødeaktiviteten. Handelsmesser bidrager med en meget lille del af den samlede omsætning i Danmark fra mødeaktivitet. Kun af de møder og konferencer, der blev afholdt i Danmark i 2010, var handelsmesser. Region Syddanmark 6 mia. kr. (primært fra kurser, kongresser og konferencer) Region Sjælland 2,1 mia. kr. Kilde: The Economic Contribution of Meeting Activity in Denmark, by VisitDenmark: 18

Markedsmuligheder i Norge

Markedsmuligheder i Norge Markedsmuligheder i Norge Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2011 Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo Hvorfor Norge? Norge er et velhavende land

Læs mere

Potentialet i mødemarkedet i Sverige - Markedsoverblik

Potentialet i mødemarkedet i Sverige - Markedsoverblik Potentialet i mødemarkedet i Sverige - Markedsoverblik Baggrund Formålet med denne rapport er at kortlægge, hvilke brancher VisitDenmark skal have fokus på i forhold til mødebooking på det svenske marked

Læs mere

Overskrift (MetaUM str. 30) Norge 2013. Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo. Underoverskrift (MetaUM str.

Overskrift (MetaUM str. 30) Norge 2013. Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo. Underoverskrift (MetaUM str. Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2013 Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo Hvorfor Norge? Norge er et af verdens rigeste lande med en købedygtig

Læs mere

Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2013. Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo

Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2013. Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2013 Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo Hvorfor Norge? Norge er et af verdens rigeste lande med en købedygtig

Læs mere

Overskrift (MetaUM str. 30) Norge 2015. Oplæg ved Danmarks Ambassade i januar 2015. Underoverskrift (MetaUM str. 16)

Overskrift (MetaUM str. 30) Norge 2015. Oplæg ved Danmarks Ambassade i januar 2015. Underoverskrift (MetaUM str. 16) Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2015 Oplæg ved Danmarks Ambassade i januar 2015 Hvorfor Norge? Norge er et af verdens rigeste lande med en købedygtig og kvalitetsbevidst

Læs mere

Overskrift (MetaUM str. 30) Norge 2014. Oplæg ved Danmarks Ambassade i januar 2014. Underoverskrift (MetaUM str. 16)

Overskrift (MetaUM str. 30) Norge 2014. Oplæg ved Danmarks Ambassade i januar 2014. Underoverskrift (MetaUM str. 16) Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2014 Oplæg ved Danmarks Ambassade i januar 2014 Hvorfor Norge? Norge er et af verdens rigeste lande med en købedygtig og kvalitetsbevidst

Læs mere

Byggeri og anlæg i Norge. Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming

Byggeri og anlæg i Norge. Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Byggeri og anlæg i Norge Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Frederikshavn torsdag den 20. november 2014 Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227 malsle@um.dk Eksportrådgiver (arkitektur,

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Find vejen til det norske marked

Find vejen til det norske marked Underoverskrift (MetaUM str. 16) Find vejen til det norske marked Præsentation ved Eksportrådgiver, Malthe Slemming Torsdag den 23 januar 2014, Ringsted Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Underoverskrift (MetaUM str. 16)

Underoverskrift (MetaUM str. 16) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Oplæg ved Eksportrådgiver Henrik Visby Frederikshavn torsdag den 20. november 2014 Henrik Visby +474152 9038 henvis@um.dk Eksportrådgiver (underleverandører, olie & gas,

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst 2 Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst For 8. måned i træk viser danske virksomheder tiltagende styr på forretningsdriften. Over færre virksomheder gik konkurs i feriemåneden sammenlignet

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

Markedsfokus på Finland

Markedsfokus på Finland Markedsfokus på Finland August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Købekraften i Polen. Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen. 4. juni, 2013

Købekraften i Polen. Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen. 4. juni, 2013 Købekraften i Polen Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen 4. juni, 2013 Agenda Overblik Fordomme/selvopfattelse Polen kontrasternes land Økonomiske nøgletal Markedsmuligheder Kulturforskelle Vi kan hjælpe

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland og Danmark Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Størstedelen af alle pengestrømme

Læs mere

Konkurser tager pusten fra iværksætterne

Konkurser tager pusten fra iværksætterne PRESSEMEDDELELSE 2.marts 2009 Konkurser tager pusten fra iværksætterne Antallet af konkurser stiger fortsat, og det tager pusten fra iværksætterne, der overvejer at starte ny virksomhed. Danskernes iværksætterlyst

Læs mere

Deltagerprisen er DKK 245 inkl. moms, og pladserne fordeles efter først-til-mølle -princippet.

Deltagerprisen er DKK 245 inkl. moms, og pladserne fordeles efter først-til-mølle -princippet. Eksportrådet og Hedensted Erhverv inviterer til eksportseminar, hvor du og din virksomhed kan høre mere om mulighederne på de nordiske nabomarkeder. I en tid hvor Danmark stadig har svært ved at komme

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Norden er vores vigtigste marked

Norden er vores vigtigste marked Norden er vores vigtigste marked AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA POLITICAL ECONOMY RESUMÉ De nordiske lande er hver for sig relativt små lande, og bliver derfor nogle gange overset i forhold

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni PRESSEMEDDELELSE 2. juli 20 Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni I juni måned er 499 virksomheder gået konkurs hvilket er en stigning på godt 91 pct. og dermed næsten en fordobling i forhold

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Underoverskrift (MetaUM str. 16) Oplæg ved Eksportrådgiver Henrik Visby Offshoreenergy medlemsmøde, CT Offshore, Odense den 19.

Underoverskrift (MetaUM str. 16) Oplæg ved Eksportrådgiver Henrik Visby Offshoreenergy medlemsmøde, CT Offshore, Odense den 19. Underoverskrift (MetaUM str. 16) Oplæg ved Eksportrådgiver Henrik Visby Offshoreenergy medlemsmøde, CT Offshore, Odense den 19. marts 2015 Henrik Visby Dansk, norsk gift +474152 9038 henvis@um.dk Eksportrådgiver

Læs mere

KAMPANJE. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring.

KAMPANJE. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring. Kampanjen varer fra uke 9-15. Forbehold om trykkfeil og utsolgt. Alle priser i samarbeid med våre leverandører. Bentsrudveien 19, 3080 Holmestrand

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Eksportrådet og Væksthus Syddanmark - (v/steen Nymann Andersen, Eksportrådet & Væksthus Syddanmark)

Eksportrådet og Væksthus Syddanmark - (v/steen Nymann Andersen, Eksportrådet & Væksthus Syddanmark) Eksportrådet og Væksthus Syddanmark - Eksportforberedelse og kulturelle barrierer til Norge (v/steen Nymann Andersen, Eksportrådet & Væksthus Syddanmark) Hvad gør Eksportrådet? Eksportrådet bidrager til

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Markedsfokus på Spanien

Markedsfokus på Spanien Markedsfokus på Spanien August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige i 2013

Markedsmuligheder i Sverige i 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige i 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige BNP/indbygger:

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

INTERNATIONALT SAMARBEJDE NØDVENDIG FOR AT KONTROLLERE

INTERNATIONALT SAMARBEJDE NØDVENDIG FOR AT KONTROLLERE 18. oktober 2002 Af Anita Vium, direkte tlf. 3355 7724 Resumé: INTERNATIONALT SAMARBEJDE NØDVENDIG FOR AT KONTROLLERE MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Cirka en tredjedel af al handel til og fra USA er intern

Læs mere

Tue Robi Jensen (trj@di.dk) side 2 indiske nøgletal. side 3 økonomiske udsigter. side 3 udvikling i vækstskøn. side 4 valutakurs

Tue Robi Jensen (trj@di.dk) side 2 indiske nøgletal. side 3 økonomiske udsigter. side 3 udvikling i vækstskøn. side 4 valutakurs DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus på Indien bliver hver måned opdateret

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk September 20 Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for. måned i træk Danske virksomheder ser ud til at holde pusten under det historisk lave indenlandske forbrug, viser nye tal fra analysevirksomheden

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com Dansk vandreturisme Contents 1. Indledning 3 2. Introduktion 3 3. Kortlægningsfase 1: Research på internet 3 4. Kortlægningsfase 2: Dybdeinterview

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri THE WORLD IS ELECTRIC

Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri THE WORLD IS ELECTRIC Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri ELCOR SKAGEN A/S er en elektro-teknisk virksomhed som designer og producerer kontrol- og fordelingstavler til førende industrier i verden med den

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST 30. august 2011 Væksthus Sjælland og Vækstfonden Arbejdsgruppens anbefalinger Dialog med de rette aktører om udbredelse af Vækstkaution og KIG-lån.

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige, 2013

Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige BNP/capita,

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige, 2013

Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Forretningskultur Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Det Blå Danmark - analyse af arbejdskraft-, kompetence- og uddannelsesbehov i den maritime sektor Workshop den 22. november 2012 V/Oxford Research

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Eksportrådet & Væksthus Nordjylland Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Hvem er jeg? Navn: Alder: Privat: Lars Juhl Hansen 44 år Far til 2 børn på 13 hhv. 17 år

Læs mere