Potentialet i mødemarkedet i Norge - Markedsoverblik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Potentialet i mødemarkedet i Norge - Markedsoverblik"

Transkript

1 Potentialet i mødemarkedet i Norge - Markedsoverblik 1

2 Baggrund Formålet med denne rapport er at kortlægge, hvilke brancher VisitDenmark skal have fokus på i forhold til mødebooking på det norske marked. Rapporten er opbygget af en række forskellige kilder, som tilsammen er med til at give et kvalificeret bud på otte brancher. Rapportens opbygning: Først gennemgås, hvilke fremtrædende brancher der findes på det norske marked. Der skelnes mellem fremtrædende brancher i forhold til: antal virksomheder, antal store virksomheder (>249 ansatte) og årlig omsætning. Der gives ligeledes et geografisk overblik over dette med henblik på at kunne målrette kommunikation til bestemte brancher inden for geografiske områder (slide 3-7). Dernæst vises en slide over områdernes tilgængelighed, samt potentielle regioner for mødebooking i Danmark (slide 7-8). På slide 9 ses på eksport samt import mellem Danmark og Norge, mhp. at identificere områder for samhandel. Slide viser seks sektorer, som er fremhævet af Eksportrådet. Den ovenstående information opsamles og sammenholdes på slide Til slut gives et indblik i det norske og danske mødemarked (slide 15-16). God læselyst! 2

3 Virksomhedsstrukturen i Norge (I) I Norge er BNP pr. indbygger på NOK. I 2013 var arbejdsstyrken (15-74 år) på 2,7 millioner mennesker med en arbejdsløshed på 3,5 %. Varehandel, reparationer af køretøjer står sammen med Landbrug, skovbrug og fiskeri for det største antal virksomheder i Norge. Mens Sundhedsvæsenet og sociale tjenester samt Industri udgør de brancher med flest virksomheder med over 250 ansatte. Kilde: Kilde: De 5 største brancher (Baseret på antal virksomheder på landsbasis) Alle virksomheder Ingen ansatte * ansatte ansatte ansatte eller flere ansatte 666 De 5 største brancher (Baseret på antal virksomheder med >249 ansatte på landsbasis) 1. Varehandel, reparationer af køretøjer ( virksomheder) 1. Sundhedsvæsenet og sociale tjenester (111 virksomheder med >249 ansatte) 2. Landbrug, skovbrug og fiskeri ( virksomheder) 2. Industri (108 virksomheder med >249 ansatte) 3. Bygge og anlæg ( virksomheder) 3. Offentlig administration, forsvar og lovpligtig social sikring (78 virksomheder med >249 ansatte) 4. Aktiviteter inden for fast ejendom ( virksomheder) 4. Forretningsmæssig tjenesteydelse (63 virksomheder med 249 ansatte) Faglig, videnskabelig og tekniske tjenesteydelser ( virksomheder) Transport og lagring (60 virksomheder med >249 ansatte) Kilde: Kilde: -Virksomheter, etter region, næring (SN2007), antall ansatte, tid og statistikkvariabel 3

4 Virksomhedsstrukturen i Norge (II) Til venstre ses et kort over de norske regioner for Syd, Vest og Østnorge, som analysen tager udgangspunkt i. På kortet er indtegnet antallet af virksomheder inden for hver region i de tre landsdele. Størrelsen på prikken afspejler antallet af virksomheder. 83 % af Norges virksomheder ligger i de markerede regioner Vest, Øst og Sydnorge. Som det kan ses på kortet, findes det største antal virksomheder i: Oslo (78.000) Akershus (54.000) Hordaland (45.000) Rogaland (42.000) Se næste sider for flere detaljer for hver region Kilde: -Virksomheter, etter region, næring (SN2007), antall ansatte, tid og statistikkvariabel norske virksomheder i Danmark med en omsætning på knap millioner kr. årligt og ansatte (tal fra 2012) danske virksomheder i Norge med ansatte (tal fra 2012) Kilde: DST IFATSF2: Udenlandsk ejede firmaer efter lande og enhed OFATS4: Danske datterselskaber i udlandet efter land og enhed. 4

5 Geografisk overblik: Fremtrædende brancher og største virksomheder Dette afsnit skal give et overblik over, hvilke brancher der er størst inden for hvert af de udvalgte geografiske områder. Fremtrædende brancher referer til antallet af virksomheder, mens største virksomheder referer til virksomheder med mere end 249 ansatte. Tallet i parentesen efter største virksomheder er antallet af virksomheder i den pågældende region. Sogn og Fjordane ( virksomheder) Fremtrædende brancher: Landbrug, skovbrug og fiskeri (28 %) Største virksomheder: industri (2) Buskerud ( virksomheder) Fremtrædende brancher: lidt flere i bygge og anlæg (15 %). Største virksomheder: industri (7), Sundhed (6) Hordaland ( virksomheder) Fremtrædende: adskiller sig ikke fra landsniveau Største virksomheder: industri (20), sundhed (10), forretningsmæssig tjenesteydelse (9) Telemark ( virksomheder) Fremtrædende adskiller sig ikke fra landsniveau Største virksomheder: industri (3), sundhed(3) Møre og Romsdal ( virksomheder) Fremtrædende brancher: adskiller sig ikke fra landsniveau Største virksomheder: industri (12) og transport (5) Oppland ( virksomheder) Fremtrædende brancher: Landbrug, skovbrug og fiskeri (28 %) Største virksomheder sundhed (5) Hedmark ( virksomheder) Fremtrædende brancher: Landbrug, skovbrug og fiskeri (26 %). Største virksomheder sundhed (6) Akershus ( virksomheder) Fremtrædende brancher: adskiller sig ikke fra landsniveau Største virksomheder inden for transport (10) & sundhed (9) Oslo ( virksomheder) Fremtrædende brancher: Faglig og videnskabelige tjenesteydelser (16 %) Største virksomheder: offentlig adm. (46), Forretningsmæssig tjeneste ydelse (29) Rogaland ( virksomheder) Fremtrædende adskiller sig ikke fra landsniveau Største virksomheder: råstofudvinding (27), industri (13) Vest-Agder ( virksomheder) Fremtrædende brancher: lidt flere i bygge og anlæg (15 %). Største virksomheder: industri (7), sundhed (5) Aust-Agder ( virksomheder) Fremtrædende brancher: lidt flere i bygge og anlæg (15 %). Største virksomheder: industri (2) Vestfold ( virksomheder) Fremtrædende brancher: adskiller sig ikke fra landsniveau Største virksomheder: industri (5) & sundhed (4) Østfold ( virksomheder) Fremtrædende brancher: adskiller sig ikke fra landsniveau Største virksomheder: industri (8) Kilde: -Virksomheter, etter region, næring (SN2007), antall ansatte, tid og statistikkvariabel 5

6 Geografisk overblik: Top 3 virksomheder baseret på omsætning Møre og Romsdal 68. Vard Group fremst. andre transportmidler 77. Rolls-Royce Marine fremst. af maskiner 160. Helse Møre og Romsdal - sundhed Dette afsnit viser top 3 virksomheder baseret på omsætningen inden for hvert geografiske område. Branchen er anført efter virksomhedsnavnet. Nummeret angiver hvor virksomheden placerer sig på en Top 200 liste på landsniveau. Hvis der ikke er noget nummer anført, skyldes det, at virksomheden ikke er på Top 200. Størstedelen af virksomhederne med størst omsætning befinder sig i Oslo, dernæst Akershus og Rogaland.Tallet på linjen, der fører fra regionen ud til tekstfeltet, angiver, hvor stor en andel af virksomhederne på Top 200, som ligger i regionen. Oppland Nammo fremst. af metal NG Kiwi Innland - detailhandel Sulland Holding - Finans Sogn og Fjordane Coast Seafood - engros Helse Førde Hf sundhedsaktiviteter Coop Vest - detail Buskerud 37. Kongsberg Gruppen maskiner og udstyr 89. Kongsberg Automotive fremst. af motorkøretøjer 104. Vestre Viken HF - sundhedsydelser Hordaland 21. Laco - skibsfart 31. Marine Harvest fiskeri og avakultur 45. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge - forsikring Telemark 166. Ineos Norge fremst. kemiske produkter 175.Ineos Bamble fremst. kemiske produkter 193. Eramet Norway fremst. af metal 4 % 2 % 1 % 18 % 3 % Hedmark 4. Helse Sør-Øst RHF obligatorisk socialsikring 24. Norsk Tipping spillevirksomhed 99. Moelven Industrier Fremst. af træ Akershus 2. Telenor - telekommunikation 12. Akastor fremst. af transportmidler 28. Elkjøp - detailhandel Oslo 3. Yara International fremst. af kemiske produkter 5. Norsk Hydro Fremst. af metal 8. Statkraft el, gas og varme Østfold Borregard fremst. af kemikalier Eph II - engroshandel Europri Butik drift - detailhandel Rogaland 1. Statoil indvinding af råolie 7. Norske Shell indvinding af råolie 9. Esso Norge - Engroshandel Vest-Agder 29. National Oilwell Varco Norway fremst. af maskiner 80. Agder Energi El, gas og varme 197. Kruse Smith Gruppen fast ejendom Aust-Agder 174. Arendals Fossekompani ASA El, gas og varme - Asko Agder - Engros - Harding Trading anden prof, videnskabelige og tekniske aktiviteter Vestfold 57. Jotun fremst. af kemiske produkter 71. Scandinavian Bunkering - engroshandel 107. Gambro Norge - engroshandel Kilde: Largestcompanies.com Top 200 liste leveret for Norge. 6

7 Tilgængelighed Dette afsnit skal give et overblik over, hvordan tilgængeligheden er for de norske regioner i Syd-, Vest- og Østnorge til Danmark. symboliserer den overordnede tilgængelighed. Ved direkte forbindelser til Danmark, hvor transporten tager max 4 timer vurderes tilgængeligheden som grøn let tilgængelig. Tilgængeligheden vurderes som gul mindre tilgængelig, når man først skal transporteres til en af de større byer eller at selve rejsetiden overstiger 4 timer. Tilgængelighed vurderes som rød utilgængelig, når regionen ligger fjernt fra lufthavne og færgeruter, hvilket medfører en øget transporttid, og prisen derudover overstiger kr. for en returbillet. (*privat (bus)transport ikke inkluderet i estimeringerne) symboliserer hvilket transportmiddel, som det er muligt at komme til Danmark med. Kun fly og søfart er medtaget, da tog ikke ses som en mulighed pga. tid. Danmarks kortet viser hvilke områder af Danmark, hvor den største tilgængelighed er. More og Romsdal Direkte tilgængelighed med 2 lufthavne Oppland Tilgængelighed via Oslo eller Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Buskerud Via Hordaland eller Møre og Romsdal Via Oslo, Vestfold eller Hordaland Hedmark Akerhus Tilgængelighed via Oslo eller Sør- Tronderlag Tilgængelighed via Oslo Hordaland Telemark Direkte tilgængelighed via fly Direkte med færge eller fly via Vestfold Oslo Østfold Direkte tilgængelighed Rogaland Direkte tilgængelighed med 2 lufthavne Vest-Agder Direkte tilgængelighed Aust-Agder Tilgængelighed via Telemark, Vest-agder eller Rogaland Vestfold Tilgængelighed via Oslo Direkte tilgængelighed Kilder: momondo og diverse hjemmesider for færger. 7

8 Tilgængelighed fordelt på danske regioner Let tilgængeligt Mindre tilgængeligt Svært tilgængeligt Hovedstaden Oslo (direkte fly også mulighed for færge, men lang rejse) Vestfold (direkte fly) Rogaland (direkte fly) Hordaland (direkte fly) Møre og fjordane (direkte fly) Vest-agder (direkte fly) Akerhus og Østfold (fly fra Oslo) Aust-Agder (fly fra Vest-agder eller Rogaland) Telemark (fly via Vestfold) Syd Buskerud (fly fx via Oslo) Oppland (fly fra Oslo eller og Romsdal) Hedmark (fly fra Oslo eller Trøndelag) Sogn og Fjordane (fly via Hordaland eller Møre og Romsdal) Nord Buskerud Sjælland Kan satse på samme regioner som Hovedstaden. Dog kun satse på regioner med let tilgængelighed, da der vil være tilknyttet til destination i Danmark i anden ende. Midtjylland Vestfold (fly enkelt mellemlanding både Aarhus og Billund) Rogaland (direkte fly Billund, fly med mellemlanding Aarhus) Hordaland (fly med mellemlanding både Aarhus og Billund) Møre og Fjordane (fly med mellemlanding) Vestagder (fly til Billund) Nordjylland Oslo (direkte fly dog 3-4 gange prisen af rejsen til og 12 timers færge) Vestfold (med færge tager 4 timer og med fly med mellemlanding) Rogaland (fly med mellemlanding eller 10 timers Telemark (færge) Hordaland (fly med mellemlanding, lang færgetur) Vest-agder (fly og færge på 4 timer) Akerhus og Østfold (fly fra Oslo) Aust-Agder (fly fra Vest-agder eller Rogaland Telemark (fly via Vestfold) Vestagder (fly til Aarhus med 2 mellemlandinger) Syd Buskerud (fly fx via Oslo) Akerhus og Østfold (fly fra Oslo) Aust-Agder (fly fra Vest-agder Rogaland eller færge fra Vesteller Telemark) Møre og Fjordane (fly, men dyrt og mellemlandinger) Syd Buskerud (fly fx via Oslo) Oppland (fly fra Oslo eller og Romsdal) Hedmark (fly fra Oslo) Sogn og Fjordane (fly via Hordaland eller Møre og Romsdal) Nord Buskerud Oppland (fly fra Oslo eller og Romsdal) Hedmark (fly fra Oslo) Sogn og Fjordane (fly via Hordaland eller Møre og Romsdal) Nord Buskerud Syddanmark Fyn kan satse på samme norske regioner som Hovedstaden. Dog kun satse på regioner med let tilgængelighed, da der vil være transporttid til destination i Danmark i anden ende. Sydlige del af Jylland kan satse på nogle af samme norske regioner som Midtjylland, her særligt de regioner med adgang til Billund lufthavn. Herunder Oslo, Vestfold, Rogaland, Hordaland og Vest-agder. 8

9 Stærke handelsrelationer mellem Norge og Danmark Eksport/import Eksport til Norge I 2014 eksporterede Danmark for 42 mia. kr. til Norge. Norge er den 4. største importør af Danmarks varer i Europa, efterfulgt af Tyskland, Sverige og Nederlandene. DST. Den samlede udenrigshandel efter SITC-hovedgrupper, im- og eksport, land og tid for 2013M M11 Eksportvarer til Norge Maskiner og transportmidler udgør 25 % af den norske import af danske varer. Den næststørste eksportgruppe er bearbejdede varer, som udgør 24 % af den samlede import, hvor møbler, beklædningsgenstande og diverse andre forarbejdede varer udgør størstedelen af eksporten. Den tredjestørste eksportgruppe er bearbejdede varer, hovedsageligt halvfabrikata (14 %), hvor metalvarer udgør en tredjedel. Den fjerdestørste eksportgruppe er mineral, brændselsog smørestoffer (9 %), hvor rå mineralolier og produkter deraf udgør 95 % af denne varegruppe. Den femtestørste varegruppe er kemikalier og kemiske produkter (10 %), hvor medicinske og farmaceutiske produkter udgør knap halvdelen. I tjenestebranchen udgør transport (32 %), andre forretningstjenester (17 %) og reparationer (10 %) de største indtægter for Danmark fra Norge. Kilde: Den samlede udenrigshandel efter land, im- og eksport, SITChovedgrupper og tid (fra 2013M M11( Import fra Norge I 2014 importerede Danmark for knap 31 milliarder kr. fra Norge. Blandt de europæiske lande udgør Norge det fjerde største importland for Danmark, efterfulgt af Tyskland, Sverige og Nederlandene. DST. Den samlede udenrigshandel efter SITC-hovedgrupper, im- og eksport, land og tid for 2013M M11 Importvarer fra Norge Mineral, brændsels og smørestoffer udgør 53 % af den danske import af norske varer, hvor rå mineralolier og produkter 94 % af denne varegruppe. Den næststørste importgruppe er næringsmidler og levende dyr, som udgør 13 % af den samlede import, hvoraf fisk, krebsdyr og bløddyr udgør 88 % af denne varegruppe. Den tredjestørste importgruppe er maskiner og transportmidler (12 %), Den fjerdestørste importgruppe er bearbejdede varer, hovedsageligt halvfabrikata (9 %), her er ikke jernholdige metaller, metalvarer samt jern og stål de største varegrupper. I tjenestebranchen udgør transport (46 %), andre forretningstjenester (19 %) og telekommunikations-, computer- og informationstjenester (8 %) de største udgifter for Danmark til Norge. Kilde: Den samlede udenrigshandel efter land, im- og eksport, SITChovedgrupper og tid (fra 2013M M11). 9

10 Potentielle markedsmuligheder fremhævet af Eksportrådet Det danske eksportråd fremhæver fire sektorer på det norske marked: 1. Byggeri og anlæg 2. Miljø og energi 3. Industri 4. Detailsektoren i Norge (herunder mode, møbler og fødevarer) I en ældre rapport fra 2011 af Eksportrådet fremhæves endvidere tre brancher: 1. Olie- og gassektoren 2. Sundhedssektoren 3. IT og Telekom Den norske ambassade har i samarbejde med Innovation Norge udvalgt fem områder, som norske virksomheder, der er placeret i Danmark, med fordel kan have fokus på. Det er således brancher, som er udpeget, fordi der er et potentiale for samhandel med bl.a. Danmark. De fire af brancherne: sundhed, vindenergi, skaldyr og mode er alle brancher også udpeget af Eksportrådet, og endvidere ligger varerne skalddyr og mode på top 5 for import og eksport mellem landene. 1. Sundhed 2. Vindenergi (Miljø og energi) 3. Skaldyr (fødevarer) 4. Mode 5. Turisme Kilde: Eksportrådet: Norge 2011: oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen den Danske Ambassade i Oslo. Eksportrådet: Eksportrådet hjælper din virksomhed i gang med internationalisering. Eksportrådgiver Henrik Petersen. 10

11 Potentielle markedsmuligheder Vi har her samlet de 9 markeder fremhævet på forrige sider. Vi har valgt ikke at medtage turisme, da denne branche kun nævnes af den norske ambassade og ikke eksportrådet, og hovedsageligt refererer til, hvordan turisme kan fremmes for Norge. Turisme Miljø og energi Industri De 8 andre brancher vil blive gennemgået på de 3 næste sider. Information fra tidligere slides vil blive sammenholdt med information fra Eksportrådet og kan danne basis for at vurdere sektorernes potentiale, og tillige hvor potentialet geografisk befinder sig. IT og Telekom Bygge- og anlæg Brancher Fødevare, herunder fisk og avakultur Sundhed Mode og møbler Kilde: Eksportrådet: Norge 2011: oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen den Danske Ambassade i Oslo. Eksportrådet: Eksportrådet hjælper din virksomhed i gang med internationalisering. Eksportrådgiver Henrik Petersen. 11

12 Potentielle sektorer for mødebooking (I) Eksportrådet fremhæver, at Norge oplever et demografisk skift, hvor de store byer vokser, hvor både kapacitet i offentlig og privat regi ikke vil være i stand til at imødekomme de fremtidige behov. Hvorfor Danmark? Danmark oplever mange af de samme udfordringer på boligmarkedet. Eksportrådet ser et stort potentiale for håndværksvirksomheder, entreprenører, rådgivere og arkitekter. Endvidere efterspørges energivenlige løsninger, hvor Danmark bl.a. er langt fremme på lavenergibyggeri. Virksomhedsstruktur (s.3-6) Byggeri og anlæg udgør den tredjestørste branche i Norge, hvis man ser på antallet af virksomheder. Eksport/import (s. 9): Bygge- og anlæg ligger på en femteplads I forhold til indtægter blandt de tjenester, som Norge køber af Danmark. Tilgængelighed (s. 7 og 8): Antallet af virksomheder, der arbejder med byggeri og anlæg, er særligt højt i Vest- og i Aust-agder og Buskerud, hvor 15 % af virksomhederne beskæftiger sig med byggeri og anlæg. Byggeri og anlæg Maskin- og underleverandørsektoren er blevet ramt i mindre grad end den danske under den finansielle krise. Hvorfor Danmark? Danske underleverandører har et godt ry i det norske marked pga. pålidelige leverancer, højt kompetenceniveau og fleksibilitet. Virksomhedsstruktur (s.3-6) Industrien er den branche med næstflest store virksomheder. Eksport/import (s. 9): Maskiner og transportmidler udgør 25 % af den norske import af danske varer. Den tredjestørste importgruppe er bearbejdede varer, hovedsageligt halvfabrikata (14 %), hvor metalvarer udgør en tredjedel Tilgængelighed (s. 7 og 8): Der ligger bl.a. mange store industrivirksomheder i I Hordaland, Rogaland, Møre og Romsdal og i Vest Agder, Østfold og Buskerud. For flere af regionerne indtager fremstillingsvirksomheder en plads på top tre i forhold til virksomheder med størst indtægt. Eksportrådet udpeger to clusters i hhv. Kristiansand (Vest-Agder), med fokus på offshore-aktiviteter og en cluster i Kongsberg (Buskerud), med fokus på subsea-løsninger. Store aktører: Aker Solutions MH, National Oilwell Varco, Kongsberg Gruppen og FMC Technologies. Industri, maskin- og underleverandører Norge søger at omlægge deres energiproduktion til at være mere miljøvenlig. I denne forbindelse har de etableret statsforetagendet ENOVA. Energieffektive og miljørigtige løsninger skal være det lette valg. Norge har store investeringer i vind, sol og vandenergi. Hvorfor Danmark? Danmark er førende inden for produktion af vedvarende energi samt miljøvenlige bygninger. Eksportrådet vurderer, at de danske eksportører af produkter til energibesparelser og el-produktion har gode muligheder for at være del af dette. Virksomhedsstruktur (s. 3-6) Ukendt Eksport/import (s. 9): Danskerne eksporterer både en stor andel maskiner og produkter, som metal til Norge, som kan udgøre dele af energivenlige produktioner. Tilgængelighed (s. 7 og 8): De tre vindmølleparker som producerer mest energi er beliggende i hhv. Møre og Romsdal, Rogaland og Vest-Agder, hvilke alle har forholdsvis let tilgængelig. Miljø og energi. Kilde: Eksportrådet: Norge 2011: oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen den Danske Ambassade i Oslo. Eksportrådet: Eksportrådet hjælper din virksomhed i gang med internationalisering. Eksportrådgiver Henrik Petersen. 12

13 Potentielle sektorer for mødebooking (II) Eksportrådet fremhæver ligeledes fødevaresektoren, som et fokusområde under detailsektoren. Fødevarer og landbrug med særligt fokus på fiskeri og avakultur. Denne branche ser ud til at være yderst fremtrædende i forhold til import af varer fra Norge. Hvorfor Danmark? Alle danske regioner har fødevarer i fokus som en styreposition. Virksomheder og regionerne investerer både i forskning og innovation på området. Særligt udmærker region Nordjylland sig for deres viden inden for avakultur samt store produktion af fisk og skaldyr. Virksomhedsstruktur (s. 3-6) Landbrug, skovbrug og fiskeri er den branche med det næststørste antal virksomheder i Norge. Der var i alt virksomheder, der beskæftigede sig med fiskeri og avakultur i Eksport/import (s. 9): Næringsmidler samt levende dyr udgør den næststørste importgruppe af varer fra Norge. Særligt fisk og skaldyr udgør en stor andel af den norske import til Danmark (12 %) Tilgængelighed (s. 7 og 8): Hedland, Oppland og Sogn og Fjordane har en stor andel virksomheder inden for fødevareproduktion, dog nogle svært tilgængelige områder.. Hordalands næststørste virksomhed er inden for fiskeri og avakultur, hvor der er god tilgængelig heriblandt også til Region Nordjylland. I Norge er der er stigende tendens til kædedannelse, dog er der fortsat mange enkelte butikker. Der er 5-6 møbelbutikskæder og 8-10 større interiørkæder. Inden for mode er det mange kæder. Hvorfor Danmark? Danske produkter er kendt for deres kvalitet, design og funktionalitet og eftertragtet i Norge. Virksomhedsstruktur (s.3-6): Møbler, tekstil og tøj udgør kun lille del af de norske virksomheder. Eksport/import (s. 9): Den næststørste eksportgruppe for Danmark er bearbejdede varer, som udgør 24 % af den samlede import, hvor møbler, beklædningsgenstande og diverse andre forarbejdede varer udgør størstedelen af eksporten. Norge er Danmarks største eksportmarked for møbler og design. Tilgængelighed (s. 7 og 8): Mange virksomheder inden for tekstil og produktion af tøj ligger i Akershus, Oslo og Hordaland. Hvilket alle er let tilgængelige områder. Mens der er en stor andel af virksomheder, der producerer møbler i bl.a. Oppland, Akershus, Møre og Romsdal samt Oslo. Oppland er svært tilgængelig. I modebranchen findes en sammenslutning af 200 agenter i Nosk Moteforum beliggende i Olso. Norge investerer stort i sundhedssektoren. Norge har desuden givet kommunerne større ansvar vedr. patientpasning og øget fokus på effektivisering. Eksportrådet forventer at der kommer investeringer i bl.a. patientovervågningsudstyr, telemedicin samt plejemateriale. Hvorfor Danmark? Norge står overfor nogle af de samme udfordringer som Danmark, i forhold til en voksende ældrepopulation. Flere internationale studier viser, at Danmark rangerer blandt de ledende lande inden for optag af ICT løsninger i sundhedssektoren (fx. telekommunikation). Virksomhedsstruktur (s.3-6) Sundhedssektoren er den branche med flest virksomheder med over 250 ansatte. Blandt virksomheder med størst omsætning har flere regioner virksomheder, der beskæftiger sig med sundhed eller fremstilling af kemiske produkter. Eksport/import (s. 9): Den femtestørste eksportgruppe er kemikalier og kemiske produkter (10 %), hvor medicinske og farmaceutiske produkter udgør knap halvdelen. Tilgængelighed (s. 7 og 8): Fokus på: Sundhed er noget alle regioner beskæftiger sig med. Mange store virksomheder (>249 ansatte) i Hordaland, Buskerud og Akershus. Fødevarer og landbrug Møbler, design og mode Sundhed, pleje og medtech Kilde: Eksportrådet: Norge 2011: oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen den Danske Ambassade i Oslo. Eksportrådet: Eksportrådet hjælper din virksomhed i gang med internationalisering. Eksportrådgiver Henrik Petersen. 13

14 Potentielle sektorer for mødebooking (III) Det norske og danske IT- og Telecom-branche minder om hinanden. Den norske sundhedssektor efterspørger smarte IT-løsninger, og ligeledes efterspørger kommunerne digitalisering og intelligente IT-løsninger. Hvorfor Danmark? Danmark er kåret til den bedste informations- og kommunikations-infrastruktur i verden ifølge IBM og Economist Intelligence Unit. Danskerne er højtuddannede på området og med et politisk miljø, der prioriterer ICT, og endvidere er langt fremme i forskning i telemedicin. Virksomhedsstruktur (s. 3-6): Denne sektor går på tværs af brancheområder, og den kan både findes under en-gros og detailhandel, information og kommunikations branchen samt i produktionsvirksomheder. Norge huser Telenor, som er et af verdens største telecom operatører. 2 % af alle norske virksomheder arbejder med telekommunikation og tjenester tilknyttet informationsteknologi. Eksport/import (s. 9): 2 % af den danske import og 4 % af den danske eksport til Norge er telekommunikationsapparater og elektriske maskiner. Tilgængelighed (s. 7 og 8): Særligt Oslo og Akershus har et højt antal af telekommunikationsvirksomheder og tjenester tilknyttet informationsteknologi. IT og Telekom Der har været store fund af olie og gas i bl.a og Der er stor investeringer i dette område fra Norge. Endvidere er dette område et af de største samhandelsområde mellem Norge og Danmark. Hvorfor Danmark? Danmark har stort kendskab, erfaring og netværk til olie- og gasindustri i Norge, bl.a. pga. deltagelse i en lang række projekter, messer og møder. Virksomhedsstruktur (s.3-6) Antallet af virksomheder, som arbejder med udvinding af råolie og naturgas udgør under 0,05 % af virksomhederne i Norge. Dog hvis man ser på antallet af store virksomheder er der 16 virksomheder med over 250 ansatte, svarende til 2 % af store virksomheder i Norge. Eksport/import (s. 9): Mineral, brændsels- og smørestoffer udgør 53 % af den danske import af norske varer, hvor rå mineralolier og produkter 94 % af denne varegruppe. Den fjerdestørste eksportgruppe er mineral, brændsels- og smørestoffer (9 %), hvor rå mineralolier og produkter deraf udgør 95 % af denne varegruppe. Tilgængelighed (s. 7 og 8): Fokus på: Rogaland er den region med flest virksomheder inden for udvinding af råolie og naturgas efterfulgt af Oslo og Akershus. Det er også I Rogaland at bade Statoil og Norsk Shell har hovedsæde. Olie- og gas Kilde: Eksportrådet: Norge 2011: oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen den Danske Ambassade i Oslo. Eksportrådet: Eksportrådet hjælper din virksomhed i gang med internationalisering. Eksportrådgiver Henrik Petersen. 14

15 Det norske mødemarked (I) Norske forretningsrejser Fra K til K blev der foretaget 9,1 millioner udenlandske rejser. Heraf var 19 % forretningsrejser, svarende til 1,7 millioner rejser årligt. Blandt de 3,5 millioner personer som rejste udenlands er der 23 %, som har været på en eller flere forretningsrejser. De mest besøgte destinationer for forretningsrejser er Danmark (16 %), Sverige (15 %) og Storbritannien (10 %). Danmark Norske forretningsrejser (i tusinde rejser) 279 Transportform Nedenstående graf viser at 90 % af de personer, som var på forretningsrejse fra K til K rejste via fly. Dette er centralt i forhold til at estimere tilgængelighed til de forskellige Danske regioner. Luft Private og lejede køretøjer Udenlandske forretningsrejser fordelt på transportform 5% 90% Sverige 248 Sø 4% Storbritanien 167 Tyskland 132 Andet 2% Frankrig 72 Spanien 71 Rute- og turbil 1% Jernbane 1% Kilde: Reiser (mill.), etter transportform, reisetype, tid og statistikkvariabel 15

16 Det norske mødemarked (II) Køn og alder Der er flere mænd end kvinder, som har været på forretningsrejse inden for de seneste 12 måneder. Ca. to ud af tre af de personer, som har været på en udenlandsk forretningsrejse er mænd (65 %). Ikke overraskende er det hovedsageligt personer i den arbejdsdygtige alder mellem år, som har været på forretningsrejse i udlandet (se figur). Udenlandske forretningsrejser fordelt på alder år år år år 4% 8% 41% 47% Der bruges i gennemsnit norske kr. pr. udenlandske forretningsrejse. Kilde: Reiser (mill.), etter transportform, reisetype, tid og statistikkvariabel 16

17 Det danske mødemarked er småt men et erhverv med stort potentiale Ifølge VisitDenmarks egne tal er 2,7 mio. af de 53,2 mio. turister i Danmark forretningsrejsende (eksklusiv endagsrejsende). VisitDK opdaterer Det danske mødemarked i tal (2010): Erhvervsturisterne har 5 mio. overnatninger til sammenligning med knap 37 mio. overnatninger for ferieturisterne. Til gengæld er erhvervsturisternes forbrug 5 gange højere pr. døgn. I absolutte tal er det 25,5 mia. kr. for de forretningsrejsende i Danmark er på verdensplan en mindre mødedestination. 10% af de adspurgte corporate planners i de 5 udvalgte brancher har arrangeret møder og konferencer i Danmark indenfor de seneste 3 år. De største markeder er Frankrig og Tyskland, som har en besøgsandel på mere end 40% af de engelske corporate planners på en 3-årig periode. VOLUMEN OMSÆTNING DIREKTE & AFLEDTE EFFEKTER møder og konferencer i ,9 mio. rejsende, som i gennemsnit besøger 1,5 dage Total: 20,8 mia. kr. DK møder og konferencer: 17,3 mia. Int. møder og konferencer: 3,5 mia. Mødeomkostninger: mia. kr. Rejsendes forbrug: 9,4 mia. kr. Fuldtidsjobs: Gross Value Added: mia. kr. Indkomstskat: 4,7 mia. kr. Kilde: The Economic Contribution of Meeting Activity in Denmark, by VisitDenmark: 17

18 Mødemarkedet for udenlandske virksomheder er centreret i København Hovedstadsregionen er det område med suverænt mest omsætning på mødeaktivitet. 40% af møderne og konferencer afholdes i Region Hovedstaden. København er en velkendt hovedstad blandt corporate plannerne, hvor 60% af de adspurgte kender lidt eller meget til byen. Men også Region Syddanmark står for en pæn andel af mødemarkedet med 6,6 mia. kr. En stor andel af disse møder vil dog være afholdt af danske virksomheder. VisitDK opdaterer Region Midtjylland 3,5 mia. kr. Region Nordjylland 1,5 mia. kr. Region Hovedstaden 7,7 mia. kr. (primært fra kurser, konferencer og andre møder) 51% af mødeaktiviteten består af kurser, som der afholdtes af i Dernæst følger konferencer og andre møder, der hver udgør cirka en fjerdedel af mødeaktiviteten. Handelsmesser bidrager med en meget lille del af den samlede omsætning i Danmark fra mødeaktivitet. Kun af de møder og konferencer, der blev afholdt i Danmark i 2010, var handelsmesser. Region Syddanmark 6 mia. kr. (primært fra kurser, kongresser og konferencer) Region Sjælland 2,1 mia. kr. Kilde: The Economic Contribution of Meeting Activity in Denmark, by VisitDenmark: 18

Markedsmuligheder i Norge

Markedsmuligheder i Norge Markedsmuligheder i Norge Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2011 Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo Hvorfor Norge? Norge er et velhavende land

Læs mere

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland Tema Eksport og globalisering I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten og jobskabelsen i Aalborg, at virksomhederne tænker og handler internationalt. Ved at udvide markedet fra

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Potentialet i mødemarkedet i Sverige - Markedsoverblik

Potentialet i mødemarkedet i Sverige - Markedsoverblik Potentialet i mødemarkedet i Sverige - Markedsoverblik Baggrund Formålet med denne rapport er at kortlægge, hvilke brancher VisitDenmark skal have fokus på i forhold til mødebooking på det svenske marked

Læs mere

OKTOBER LANDEANALYSER. Tyskland. Af Sophus Binné, Politisk Økonomisk afdeling

OKTOBER LANDEANALYSER. Tyskland. Af Sophus Binné, Politisk Økonomisk afdeling OKTOBER 2011 LANDEANALYSER Tyskland Af Sophus Binné, Politisk Økonomisk afdeling Økonomiske forventninger Tysk økonomi er vokset kraftigt efter de kriseprægede år 2008 og 2009. Det skyldes især at den

Læs mere

Overskrift (MetaUM str. 30) Norge 2013. Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo. Underoverskrift (MetaUM str.

Overskrift (MetaUM str. 30) Norge 2013. Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo. Underoverskrift (MetaUM str. Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2013 Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo Hvorfor Norge? Norge er et af verdens rigeste lande med en købedygtig

Læs mere

Indgår i analysen ved hjælp af kvalitative dybdeinterviews (og dermed analyserende tekst), og markeres på slides som Mødeagenter.

Indgår i analysen ved hjælp af kvalitative dybdeinterviews (og dermed analyserende tekst), og markeres på slides som Mødeagenter. 1 2 3 Indgår i analysen ved hjælp af kvalitative dybdeinterviews (og dermed analyserende tekst), og markeres på slides som Mødeagenter. Indgår i analysen ved hjælp af kvantitative webinterview (og dermed

Læs mere

Byggeri og anlæg i Norge. Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming

Byggeri og anlæg i Norge. Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Byggeri og anlæg i Norge Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Frederikshavn torsdag den 20. november 2014 Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227 malsle@um.dk Eksportrådgiver (arkitektur,

Læs mere

Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2013. Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo

Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2013. Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2013 Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo Hvorfor Norge? Norge er et af verdens rigeste lande med en købedygtig

Læs mere

Oplæg ved Danmarks Ambassade, Frederikshavn 20. november 2014

Oplæg ved Danmarks Ambassade, Frederikshavn 20. november 2014 Oplæg ved Danmarks Ambassade, Frederikshavn 20. november 2014 Norge er et af verdens rigeste lande med en købedygtig og kvalitetsbevidst befolkning på godt 5 mio. Norge er nok et af de lettest tilgængelige

Læs mere

Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming. Torsdag den 31. oktober 2013, Glostrup

Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming. Torsdag den 31. oktober 2013, Glostrup Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Torsdag den 31. oktober 2013, Glostrup Malthe Slemming +47 93 473 227 malsle@um.dk Eksportrådgiver (byggeri & anlæg), Danmarks Ambassade i Oslo Tidligere arbejdet

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Konkursanalyse, juli 2012

Konkursanalyse, juli 2012 Konkursanalyse, juli Der har i juli måned været konkurser. Sammenlignet med juli 2, hvor der var 8 konkurser, svarer det til en lille stigning på,2. Det er Bornholm, Midt- og Vestjylland og Nordjylland,

Læs mere

Find vejen til det norske marked

Find vejen til det norske marked Underoverskrift (MetaUM str. 16) Find vejen til det norske marked Præsentation ved Eksportrådgiver, Malthe Slemming Torsdag den 23 januar 2014, Ringsted Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Overskrift (MetaUM str. 30) Norge 2014. Oplæg ved Danmarks Ambassade i januar 2014. Underoverskrift (MetaUM str. 16)

Overskrift (MetaUM str. 30) Norge 2014. Oplæg ved Danmarks Ambassade i januar 2014. Underoverskrift (MetaUM str. 16) Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2014 Oplæg ved Danmarks Ambassade i januar 2014 Hvorfor Norge? Norge er et af verdens rigeste lande med en købedygtig og kvalitetsbevidst

Læs mere

Overskrift (MetaUM str. 30) Norge 2015. Oplæg ved Danmarks Ambassade i januar 2015. Underoverskrift (MetaUM str. 16)

Overskrift (MetaUM str. 30) Norge 2015. Oplæg ved Danmarks Ambassade i januar 2015. Underoverskrift (MetaUM str. 16) Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2015 Oplæg ved Danmarks Ambassade i januar 2015 Hvorfor Norge? Norge er et af verdens rigeste lande med en købedygtig og kvalitetsbevidst

Læs mere

Finland & Baltikum som Eksportmål

Finland & Baltikum som Eksportmål Finland & Baltikum som Eksportmål Nokia Effekten Nokia er finnernes nationale stolthed. Nokia er et symbol for de større forandringer samfundet gennemlevede samt landets entre til den globale finansielle

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Markedsmuligheder Island. Oplæg ved Konsul Ernst Hemmingsen

Markedsmuligheder Island. Oplæg ved Konsul Ernst Hemmingsen Markedsmuligheder Island Oplæg ved Konsul Ernst Hemmingsen Fakta om Island Areal: 103.000 km2 (Danmark 43.000 km2) Befolkning: 320.000 Hovedstad: Reykjavik med forstæder 193.000 Sprog: Islandsk meget

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 Ny analyse fra Experian: Fortsat flere konkursramte virksomheder 569 virksomheder gik konkurs i juni måned. Det er både flere end måneden før og en stigning på 14 pct.

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser 11 Experian s konkursstatistik for 11 indeholder følgende: Regionale konkurser Konkurser fordelt på brancher Udvikling i det løbende gennemsnit Udviklingen i nyetablerede selskaber Nyetablerede selskaber

Læs mere

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008 Erhvervslivets Forskning og Udvikling 2006 Tabelsamling opdateret 20. maj 2008 Udarbejdet af: Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Danmarks Statistik Aarhus Universitet Sejrøgade 11 Finlandsgade

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016

Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016 USA og Kina trækker væksten i SMV ernes vareeksport 1 : SMVeksportstatistikken opdateret med 2015-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2015-tal. Eksportstatistikken, der

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik april 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har været 575 konkurser i april 20. Sammenlignet med april 20, hvor der var 455 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Markedsfokus på Tyskland

Markedsfokus på Tyskland Markedsfokus på Tyskland Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, ober 20 Oktober 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ober måned 20 været 516 konkurser. Sammenlignet med ober 20, hvor der var 443 konkurser, svarer det til en stigning på 16,5%.

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin

Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i maj måned 20 været 542 konkurser. Sammenlignet med maj 20, hvor der var 5 konkurser, svarer det til en stigning på

Læs mere

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Ny analyse fra Experian: Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Den 4. maj 2011 For femte måned i træk er antallet af konkurser faldende. 462 virksomheder gik konkurs i april 2011, og

Læs mere

Der er lidt længere til apotek i Sverige og dobbelt så langt til apotek i Norge som i Danmark

Der er lidt længere til apotek i Sverige og dobbelt så langt til apotek i Norge som i Danmark Danmarks Apotekerforening Analyse 29. august 2011 Der er lidt længere til apotek i Sverige og dobbelt så langt til apotek i Norge som i Danmark af Pernille Langgaard-Lauridsen En analyse som GEOMATIC har

Læs mere

Analyse af 548 virksomhedshandler i Danmark i perioden 2011-2013

Analyse af 548 virksomhedshandler i Danmark i perioden 2011-2013 Analyse af 548 virksomhedshandler i Danmark i perioden 2011-2013 Specialanalyse Geografisk og branchemæssig fordeling Marts 2014 M&A markedet i Danmark 51% af solgte danske virksomheder ligger i Region

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Tabelsamling Revideret 2. december 2004 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Markedsfokus på Sverige

Markedsfokus på Sverige Markedsfokus på Sverige August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010 FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i juli måned 20 været 519 konkurser. Sammenlignet med juli 20, hvor der var 457 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Markedsfokus på Canada

Markedsfokus på Canada Markedsfokus på Canada Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Markedsfokus på Norge

Markedsfokus på Norge Markedsfokus på Norge Oktober DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

BENELUX ET TÆTBEFOLKET NÆRMARKED MED KØBEKRAFT OG STORT POTENTIALE VÆKSTHUS MIDTJYLLAND DEN 4. SEPTEMBER 2012

BENELUX ET TÆTBEFOLKET NÆRMARKED MED KØBEKRAFT OG STORT POTENTIALE VÆKSTHUS MIDTJYLLAND DEN 4. SEPTEMBER 2012 BENELUX ET TÆTBEFOLKET NÆRMARKED MED KØBEKRAFT OG STORT POTENTIALE VÆKSTHUS MIDTJYLLAND DEN 4. SEPTEMBER 2012 1 KORT OVER BENELUX 2 BEFOLKNING NL 16.715.000 Belgien 10.789.000 Flandern Ca. 6,1 Mio. Vallonien

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Konkursanalyse, november 2012 inklusiv månedens nyetableringer November 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, november 2012 inklusiv månedens nyetableringer November 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, november Kommentarer til regionale konkurser Der har i november måned været 8 konkurser. Sammenlignet med november, hvor der var 6 konkurser, svarer det til et fald på 9,. Det er Færøerne,

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 3. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Markedsbesøg, Subsea Valley Conference 2015

Markedsbesøg, Subsea Valley Conference 2015 Eksportrådet i Norge, Oslo Markedsbesøg, Subsea Valley Conference 2015 - Norges største og vigtigste mødeplads for subseamarkedet Den 14. 15. april 2015 arrangerer Danmarks Eksportråd et markedsbesøg til

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 2. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Storbritannien Eksportsucces med hjælp fra Eksportrådet

Storbritannien Eksportsucces med hjælp fra Eksportrådet Storbritannien Eksportsucces med hjælp fra Eksportrådet 1 Præsentation Eksportrådet i London Handelsafdelingen i London består af 6 eksportrådgivere med kompetencer og netværk til at løse opgaver indenfor

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

Markedsfokus på Canada

Markedsfokus på Canada Markedsfokus på Canada Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Markedsfokus på Tyskland

Markedsfokus på Tyskland Markedsfokus på Tyskland Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München

fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021

Læs mere

Markedsfokus på Østrig

Markedsfokus på Østrig Markedsfokus på Østrig December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Frankrig

Markedsfokus på Frankrig Markedsfokus på Frankrig December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Key Trends i Tyskland muligheder for din eksport NEXT STEP: Tyskland 15. maj v/ Helle Meinertz, Generalkonsul München

Key Trends i Tyskland muligheder for din eksport NEXT STEP: Tyskland 15. maj v/ Helle Meinertz, Generalkonsul München Key Trends i Tyskland muligheder for din eksport NEXT STEP: Tyskland 15. maj 2017 v/ Helle Meinertz, Generalkonsul München Program Den økonomiske situation i Tyskland Dansk-tysk samhandel Sektormuligheder

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet 2006 Tabelsamling Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Udgivet af Danmarks Statistik www.dst.dk/fui Tabeloversigt Udgifter til

Læs mere

Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning

Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning september 2016 Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning DAMVAD Analytics har for Olie Gas Danmark analyseret olie- og gassektorens samfundsøkonomiske

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Export Steps Tyskland. 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin

Export Steps Tyskland. 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Export Steps Tyskland 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021 km 2 (Danmark 43.094 km 2 ) Regering:

Læs mere

Markedsfokus på Bulgarien

Markedsfokus på Bulgarien Markedsfokus på Bulgarien December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

Dansk udenrigshandel står stærkt

Dansk udenrigshandel står stærkt Hovedpointer Dansk udenrigshandel klarer sig godt, hvilket blandt andet afspejler sig i et solidt overskud på betalingsbalancen og handelsbalancen. En dekomponering af betalingsbalancen viser, at en stor

Læs mere

Markedsfokus på Tyrkiet

Markedsfokus på Tyrkiet Markedsfokus på Tyrkiet December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

Markedsfokus på Holland

Markedsfokus på Holland Markedsfokus på Holland September 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Belgien

Markedsfokus på Belgien Markedsfokus på Belgien December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,12-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,12-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1 Markedsfokus på USA December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Storbritannien

Markedsfokus på Storbritannien Markedsfokus på Storbritannien December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Markedsfokus på Brasilien

Markedsfokus på Brasilien Markedsfokus på Brasilien September 16 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Litauen

Markedsfokus på Litauen Markedsfokus på Litauen Juni 2013 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur & nøgletal Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Chile

Markedsfokus på Chile Markedsfokus på Chile December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Slovakiet

Markedsfokus på Slovakiet Markedsfokus på Slovakiet December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

Markedsfokus på Vietnam

Markedsfokus på Vietnam Markedsfokus på Vietnam Juli 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio. 318,5 5,6 Forsørgerbyrden 2. 51 55 BNP (mia. US$)

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio. 318,5 5,6 Forsørgerbyrden 2. 51 55 BNP (mia. US$) Markedsfokus på USA Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Estland

Markedsfokus på Estland Markedsfokus på Estland December 2017 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Erhvervslivet på tværs

Erhvervslivet på tværs Virksomheder generelt Virksomhedernes udvikling Regnskaber Globalisering Virksomheder generelt De fleste arbejdssteder er små I Danmark er der knap 286.000 arbejdssteder. Næsten halvdelen af arbejdsstederne

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Eksportrådet i London

Eksportrådet i London 1 Eksportrådet i London Handelsafdelingen i London består af 6 eksportrådgivere med kompetencer og netværk til at løse opgaver indenfor de fleste sektorer. Eksportrådet i London er en del af Udenrigsministeriet

Læs mere

581 virksomheder konkurs i oktober

581 virksomheder konkurs i oktober Ny konkursanalyse fra Experian: 581 virksomheder konkurs i oktober 3. november 20 581 danske virksomheder er gået konkurs i løbet af oktober måned. Det er det næsthøjeste antal virksomheder, der er gået

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Erhvervsstruktur og erhvervspolitik

Erhvervsstruktur og erhvervspolitik Erhvervsstruktur og erhvervspolitik Kapitel 10 Danmarks Erhvervsstruktur 1820 1900 1950 1970 1997 Andel af arbejdsstyrken Primære erhverv (landbrug etc) 59 43 23 11 4 1 Andel af værditilvækst (BFI/BVT)

Læs mere

Konkursanalyse, september 2016

Konkursanalyse, september 2016 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, september 2016 Der har i september 2016 været 430 konkurser, hvilket er en stigning på 87,8 % sammenlignet med september 2015, hvor der var 229 konkurser.

Læs mere

Markedsfokus på Singapore

Markedsfokus på Singapore Markedsfokus på Singapore Oktober 2 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Markedsfokus på Israel

Markedsfokus på Israel Markedsfokus på Israel December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Katrine Dalsgaard Skovly

Katrine Dalsgaard Skovly Katrine Dalsgaard Skovly 1 UDENRIGSMINISTERIETS TILSTEDEVÆRELSE I VERDEN Ambassader (76) Multilaterale repræsentationer (7) Repræsentationskontorer (5) Generalkonsulater (8) Handelskontorer med borgerservice

Læs mere