Potentialet i mødemarkedet i Norge - Markedsoverblik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Potentialet i mødemarkedet i Norge - Markedsoverblik"

Transkript

1 Potentialet i mødemarkedet i Norge - Markedsoverblik 1

2 Baggrund Formålet med denne rapport er at kortlægge, hvilke brancher VisitDenmark skal have fokus på i forhold til mødebooking på det norske marked. Rapporten er opbygget af en række forskellige kilder, som tilsammen er med til at give et kvalificeret bud på otte brancher. Rapportens opbygning: Først gennemgås, hvilke fremtrædende brancher der findes på det norske marked. Der skelnes mellem fremtrædende brancher i forhold til: antal virksomheder, antal store virksomheder (>249 ansatte) og årlig omsætning. Der gives ligeledes et geografisk overblik over dette med henblik på at kunne målrette kommunikation til bestemte brancher inden for geografiske områder (slide 3-7). Dernæst vises en slide over områdernes tilgængelighed, samt potentielle regioner for mødebooking i Danmark (slide 7-8). På slide 9 ses på eksport samt import mellem Danmark og Norge, mhp. at identificere områder for samhandel. Slide viser seks sektorer, som er fremhævet af Eksportrådet. Den ovenstående information opsamles og sammenholdes på slide Til slut gives et indblik i det norske og danske mødemarked (slide 15-16). God læselyst! 2

3 Virksomhedsstrukturen i Norge (I) I Norge er BNP pr. indbygger på NOK. I 2013 var arbejdsstyrken (15-74 år) på 2,7 millioner mennesker med en arbejdsløshed på 3,5 %. Varehandel, reparationer af køretøjer står sammen med Landbrug, skovbrug og fiskeri for det største antal virksomheder i Norge. Mens Sundhedsvæsenet og sociale tjenester samt Industri udgør de brancher med flest virksomheder med over 250 ansatte. Kilde: Kilde: De 5 største brancher (Baseret på antal virksomheder på landsbasis) Alle virksomheder Ingen ansatte * ansatte ansatte ansatte eller flere ansatte 666 De 5 største brancher (Baseret på antal virksomheder med >249 ansatte på landsbasis) 1. Varehandel, reparationer af køretøjer ( virksomheder) 1. Sundhedsvæsenet og sociale tjenester (111 virksomheder med >249 ansatte) 2. Landbrug, skovbrug og fiskeri ( virksomheder) 2. Industri (108 virksomheder med >249 ansatte) 3. Bygge og anlæg ( virksomheder) 3. Offentlig administration, forsvar og lovpligtig social sikring (78 virksomheder med >249 ansatte) 4. Aktiviteter inden for fast ejendom ( virksomheder) 4. Forretningsmæssig tjenesteydelse (63 virksomheder med 249 ansatte) Faglig, videnskabelig og tekniske tjenesteydelser ( virksomheder) Transport og lagring (60 virksomheder med >249 ansatte) Kilde: Kilde: -Virksomheter, etter region, næring (SN2007), antall ansatte, tid og statistikkvariabel 3

4 Virksomhedsstrukturen i Norge (II) Til venstre ses et kort over de norske regioner for Syd, Vest og Østnorge, som analysen tager udgangspunkt i. På kortet er indtegnet antallet af virksomheder inden for hver region i de tre landsdele. Størrelsen på prikken afspejler antallet af virksomheder. 83 % af Norges virksomheder ligger i de markerede regioner Vest, Øst og Sydnorge. Som det kan ses på kortet, findes det største antal virksomheder i: Oslo (78.000) Akershus (54.000) Hordaland (45.000) Rogaland (42.000) Se næste sider for flere detaljer for hver region Kilde: -Virksomheter, etter region, næring (SN2007), antall ansatte, tid og statistikkvariabel norske virksomheder i Danmark med en omsætning på knap millioner kr. årligt og ansatte (tal fra 2012) danske virksomheder i Norge med ansatte (tal fra 2012) Kilde: DST IFATSF2: Udenlandsk ejede firmaer efter lande og enhed OFATS4: Danske datterselskaber i udlandet efter land og enhed. 4

5 Geografisk overblik: Fremtrædende brancher og største virksomheder Dette afsnit skal give et overblik over, hvilke brancher der er størst inden for hvert af de udvalgte geografiske områder. Fremtrædende brancher referer til antallet af virksomheder, mens største virksomheder referer til virksomheder med mere end 249 ansatte. Tallet i parentesen efter største virksomheder er antallet af virksomheder i den pågældende region. Sogn og Fjordane ( virksomheder) Fremtrædende brancher: Landbrug, skovbrug og fiskeri (28 %) Største virksomheder: industri (2) Buskerud ( virksomheder) Fremtrædende brancher: lidt flere i bygge og anlæg (15 %). Største virksomheder: industri (7), Sundhed (6) Hordaland ( virksomheder) Fremtrædende: adskiller sig ikke fra landsniveau Største virksomheder: industri (20), sundhed (10), forretningsmæssig tjenesteydelse (9) Telemark ( virksomheder) Fremtrædende adskiller sig ikke fra landsniveau Største virksomheder: industri (3), sundhed(3) Møre og Romsdal ( virksomheder) Fremtrædende brancher: adskiller sig ikke fra landsniveau Største virksomheder: industri (12) og transport (5) Oppland ( virksomheder) Fremtrædende brancher: Landbrug, skovbrug og fiskeri (28 %) Største virksomheder sundhed (5) Hedmark ( virksomheder) Fremtrædende brancher: Landbrug, skovbrug og fiskeri (26 %). Største virksomheder sundhed (6) Akershus ( virksomheder) Fremtrædende brancher: adskiller sig ikke fra landsniveau Største virksomheder inden for transport (10) & sundhed (9) Oslo ( virksomheder) Fremtrædende brancher: Faglig og videnskabelige tjenesteydelser (16 %) Største virksomheder: offentlig adm. (46), Forretningsmæssig tjeneste ydelse (29) Rogaland ( virksomheder) Fremtrædende adskiller sig ikke fra landsniveau Største virksomheder: råstofudvinding (27), industri (13) Vest-Agder ( virksomheder) Fremtrædende brancher: lidt flere i bygge og anlæg (15 %). Største virksomheder: industri (7), sundhed (5) Aust-Agder ( virksomheder) Fremtrædende brancher: lidt flere i bygge og anlæg (15 %). Største virksomheder: industri (2) Vestfold ( virksomheder) Fremtrædende brancher: adskiller sig ikke fra landsniveau Største virksomheder: industri (5) & sundhed (4) Østfold ( virksomheder) Fremtrædende brancher: adskiller sig ikke fra landsniveau Største virksomheder: industri (8) Kilde: -Virksomheter, etter region, næring (SN2007), antall ansatte, tid og statistikkvariabel 5

6 Geografisk overblik: Top 3 virksomheder baseret på omsætning Møre og Romsdal 68. Vard Group fremst. andre transportmidler 77. Rolls-Royce Marine fremst. af maskiner 160. Helse Møre og Romsdal - sundhed Dette afsnit viser top 3 virksomheder baseret på omsætningen inden for hvert geografiske område. Branchen er anført efter virksomhedsnavnet. Nummeret angiver hvor virksomheden placerer sig på en Top 200 liste på landsniveau. Hvis der ikke er noget nummer anført, skyldes det, at virksomheden ikke er på Top 200. Størstedelen af virksomhederne med størst omsætning befinder sig i Oslo, dernæst Akershus og Rogaland.Tallet på linjen, der fører fra regionen ud til tekstfeltet, angiver, hvor stor en andel af virksomhederne på Top 200, som ligger i regionen. Oppland Nammo fremst. af metal NG Kiwi Innland - detailhandel Sulland Holding - Finans Sogn og Fjordane Coast Seafood - engros Helse Førde Hf sundhedsaktiviteter Coop Vest - detail Buskerud 37. Kongsberg Gruppen maskiner og udstyr 89. Kongsberg Automotive fremst. af motorkøretøjer 104. Vestre Viken HF - sundhedsydelser Hordaland 21. Laco - skibsfart 31. Marine Harvest fiskeri og avakultur 45. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge - forsikring Telemark 166. Ineos Norge fremst. kemiske produkter 175.Ineos Bamble fremst. kemiske produkter 193. Eramet Norway fremst. af metal 4 % 2 % 1 % 18 % 3 % Hedmark 4. Helse Sør-Øst RHF obligatorisk socialsikring 24. Norsk Tipping spillevirksomhed 99. Moelven Industrier Fremst. af træ Akershus 2. Telenor - telekommunikation 12. Akastor fremst. af transportmidler 28. Elkjøp - detailhandel Oslo 3. Yara International fremst. af kemiske produkter 5. Norsk Hydro Fremst. af metal 8. Statkraft el, gas og varme Østfold Borregard fremst. af kemikalier Eph II - engroshandel Europri Butik drift - detailhandel Rogaland 1. Statoil indvinding af råolie 7. Norske Shell indvinding af råolie 9. Esso Norge - Engroshandel Vest-Agder 29. National Oilwell Varco Norway fremst. af maskiner 80. Agder Energi El, gas og varme 197. Kruse Smith Gruppen fast ejendom Aust-Agder 174. Arendals Fossekompani ASA El, gas og varme - Asko Agder - Engros - Harding Trading anden prof, videnskabelige og tekniske aktiviteter Vestfold 57. Jotun fremst. af kemiske produkter 71. Scandinavian Bunkering - engroshandel 107. Gambro Norge - engroshandel Kilde: Largestcompanies.com Top 200 liste leveret for Norge. 6

7 Tilgængelighed Dette afsnit skal give et overblik over, hvordan tilgængeligheden er for de norske regioner i Syd-, Vest- og Østnorge til Danmark. symboliserer den overordnede tilgængelighed. Ved direkte forbindelser til Danmark, hvor transporten tager max 4 timer vurderes tilgængeligheden som grøn let tilgængelig. Tilgængeligheden vurderes som gul mindre tilgængelig, når man først skal transporteres til en af de større byer eller at selve rejsetiden overstiger 4 timer. Tilgængelighed vurderes som rød utilgængelig, når regionen ligger fjernt fra lufthavne og færgeruter, hvilket medfører en øget transporttid, og prisen derudover overstiger kr. for en returbillet. (*privat (bus)transport ikke inkluderet i estimeringerne) symboliserer hvilket transportmiddel, som det er muligt at komme til Danmark med. Kun fly og søfart er medtaget, da tog ikke ses som en mulighed pga. tid. Danmarks kortet viser hvilke områder af Danmark, hvor den største tilgængelighed er. More og Romsdal Direkte tilgængelighed med 2 lufthavne Oppland Tilgængelighed via Oslo eller Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Buskerud Via Hordaland eller Møre og Romsdal Via Oslo, Vestfold eller Hordaland Hedmark Akerhus Tilgængelighed via Oslo eller Sør- Tronderlag Tilgængelighed via Oslo Hordaland Telemark Direkte tilgængelighed via fly Direkte med færge eller fly via Vestfold Oslo Østfold Direkte tilgængelighed Rogaland Direkte tilgængelighed med 2 lufthavne Vest-Agder Direkte tilgængelighed Aust-Agder Tilgængelighed via Telemark, Vest-agder eller Rogaland Vestfold Tilgængelighed via Oslo Direkte tilgængelighed Kilder: momondo og diverse hjemmesider for færger. 7

8 Tilgængelighed fordelt på danske regioner Let tilgængeligt Mindre tilgængeligt Svært tilgængeligt Hovedstaden Oslo (direkte fly også mulighed for færge, men lang rejse) Vestfold (direkte fly) Rogaland (direkte fly) Hordaland (direkte fly) Møre og fjordane (direkte fly) Vest-agder (direkte fly) Akerhus og Østfold (fly fra Oslo) Aust-Agder (fly fra Vest-agder eller Rogaland) Telemark (fly via Vestfold) Syd Buskerud (fly fx via Oslo) Oppland (fly fra Oslo eller og Romsdal) Hedmark (fly fra Oslo eller Trøndelag) Sogn og Fjordane (fly via Hordaland eller Møre og Romsdal) Nord Buskerud Sjælland Kan satse på samme regioner som Hovedstaden. Dog kun satse på regioner med let tilgængelighed, da der vil være tilknyttet til destination i Danmark i anden ende. Midtjylland Vestfold (fly enkelt mellemlanding både Aarhus og Billund) Rogaland (direkte fly Billund, fly med mellemlanding Aarhus) Hordaland (fly med mellemlanding både Aarhus og Billund) Møre og Fjordane (fly med mellemlanding) Vestagder (fly til Billund) Nordjylland Oslo (direkte fly dog 3-4 gange prisen af rejsen til og 12 timers færge) Vestfold (med færge tager 4 timer og med fly med mellemlanding) Rogaland (fly med mellemlanding eller 10 timers Telemark (færge) Hordaland (fly med mellemlanding, lang færgetur) Vest-agder (fly og færge på 4 timer) Akerhus og Østfold (fly fra Oslo) Aust-Agder (fly fra Vest-agder eller Rogaland Telemark (fly via Vestfold) Vestagder (fly til Aarhus med 2 mellemlandinger) Syd Buskerud (fly fx via Oslo) Akerhus og Østfold (fly fra Oslo) Aust-Agder (fly fra Vest-agder Rogaland eller færge fra Vesteller Telemark) Møre og Fjordane (fly, men dyrt og mellemlandinger) Syd Buskerud (fly fx via Oslo) Oppland (fly fra Oslo eller og Romsdal) Hedmark (fly fra Oslo) Sogn og Fjordane (fly via Hordaland eller Møre og Romsdal) Nord Buskerud Oppland (fly fra Oslo eller og Romsdal) Hedmark (fly fra Oslo) Sogn og Fjordane (fly via Hordaland eller Møre og Romsdal) Nord Buskerud Syddanmark Fyn kan satse på samme norske regioner som Hovedstaden. Dog kun satse på regioner med let tilgængelighed, da der vil være transporttid til destination i Danmark i anden ende. Sydlige del af Jylland kan satse på nogle af samme norske regioner som Midtjylland, her særligt de regioner med adgang til Billund lufthavn. Herunder Oslo, Vestfold, Rogaland, Hordaland og Vest-agder. 8

9 Stærke handelsrelationer mellem Norge og Danmark Eksport/import Eksport til Norge I 2014 eksporterede Danmark for 42 mia. kr. til Norge. Norge er den 4. største importør af Danmarks varer i Europa, efterfulgt af Tyskland, Sverige og Nederlandene. DST. Den samlede udenrigshandel efter SITC-hovedgrupper, im- og eksport, land og tid for 2013M M11 Eksportvarer til Norge Maskiner og transportmidler udgør 25 % af den norske import af danske varer. Den næststørste eksportgruppe er bearbejdede varer, som udgør 24 % af den samlede import, hvor møbler, beklædningsgenstande og diverse andre forarbejdede varer udgør størstedelen af eksporten. Den tredjestørste eksportgruppe er bearbejdede varer, hovedsageligt halvfabrikata (14 %), hvor metalvarer udgør en tredjedel. Den fjerdestørste eksportgruppe er mineral, brændselsog smørestoffer (9 %), hvor rå mineralolier og produkter deraf udgør 95 % af denne varegruppe. Den femtestørste varegruppe er kemikalier og kemiske produkter (10 %), hvor medicinske og farmaceutiske produkter udgør knap halvdelen. I tjenestebranchen udgør transport (32 %), andre forretningstjenester (17 %) og reparationer (10 %) de største indtægter for Danmark fra Norge. Kilde: Den samlede udenrigshandel efter land, im- og eksport, SITChovedgrupper og tid (fra 2013M M11( Import fra Norge I 2014 importerede Danmark for knap 31 milliarder kr. fra Norge. Blandt de europæiske lande udgør Norge det fjerde største importland for Danmark, efterfulgt af Tyskland, Sverige og Nederlandene. DST. Den samlede udenrigshandel efter SITC-hovedgrupper, im- og eksport, land og tid for 2013M M11 Importvarer fra Norge Mineral, brændsels og smørestoffer udgør 53 % af den danske import af norske varer, hvor rå mineralolier og produkter 94 % af denne varegruppe. Den næststørste importgruppe er næringsmidler og levende dyr, som udgør 13 % af den samlede import, hvoraf fisk, krebsdyr og bløddyr udgør 88 % af denne varegruppe. Den tredjestørste importgruppe er maskiner og transportmidler (12 %), Den fjerdestørste importgruppe er bearbejdede varer, hovedsageligt halvfabrikata (9 %), her er ikke jernholdige metaller, metalvarer samt jern og stål de største varegrupper. I tjenestebranchen udgør transport (46 %), andre forretningstjenester (19 %) og telekommunikations-, computer- og informationstjenester (8 %) de største udgifter for Danmark til Norge. Kilde: Den samlede udenrigshandel efter land, im- og eksport, SITChovedgrupper og tid (fra 2013M M11). 9

10 Potentielle markedsmuligheder fremhævet af Eksportrådet Det danske eksportråd fremhæver fire sektorer på det norske marked: 1. Byggeri og anlæg 2. Miljø og energi 3. Industri 4. Detailsektoren i Norge (herunder mode, møbler og fødevarer) I en ældre rapport fra 2011 af Eksportrådet fremhæves endvidere tre brancher: 1. Olie- og gassektoren 2. Sundhedssektoren 3. IT og Telekom Den norske ambassade har i samarbejde med Innovation Norge udvalgt fem områder, som norske virksomheder, der er placeret i Danmark, med fordel kan have fokus på. Det er således brancher, som er udpeget, fordi der er et potentiale for samhandel med bl.a. Danmark. De fire af brancherne: sundhed, vindenergi, skaldyr og mode er alle brancher også udpeget af Eksportrådet, og endvidere ligger varerne skalddyr og mode på top 5 for import og eksport mellem landene. 1. Sundhed 2. Vindenergi (Miljø og energi) 3. Skaldyr (fødevarer) 4. Mode 5. Turisme Kilde: Eksportrådet: Norge 2011: oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen den Danske Ambassade i Oslo. Eksportrådet: Eksportrådet hjælper din virksomhed i gang med internationalisering. Eksportrådgiver Henrik Petersen. 10

11 Potentielle markedsmuligheder Vi har her samlet de 9 markeder fremhævet på forrige sider. Vi har valgt ikke at medtage turisme, da denne branche kun nævnes af den norske ambassade og ikke eksportrådet, og hovedsageligt refererer til, hvordan turisme kan fremmes for Norge. Turisme Miljø og energi Industri De 8 andre brancher vil blive gennemgået på de 3 næste sider. Information fra tidligere slides vil blive sammenholdt med information fra Eksportrådet og kan danne basis for at vurdere sektorernes potentiale, og tillige hvor potentialet geografisk befinder sig. IT og Telekom Bygge- og anlæg Brancher Fødevare, herunder fisk og avakultur Sundhed Mode og møbler Kilde: Eksportrådet: Norge 2011: oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen den Danske Ambassade i Oslo. Eksportrådet: Eksportrådet hjælper din virksomhed i gang med internationalisering. Eksportrådgiver Henrik Petersen. 11

12 Potentielle sektorer for mødebooking (I) Eksportrådet fremhæver, at Norge oplever et demografisk skift, hvor de store byer vokser, hvor både kapacitet i offentlig og privat regi ikke vil være i stand til at imødekomme de fremtidige behov. Hvorfor Danmark? Danmark oplever mange af de samme udfordringer på boligmarkedet. Eksportrådet ser et stort potentiale for håndværksvirksomheder, entreprenører, rådgivere og arkitekter. Endvidere efterspørges energivenlige løsninger, hvor Danmark bl.a. er langt fremme på lavenergibyggeri. Virksomhedsstruktur (s.3-6) Byggeri og anlæg udgør den tredjestørste branche i Norge, hvis man ser på antallet af virksomheder. Eksport/import (s. 9): Bygge- og anlæg ligger på en femteplads I forhold til indtægter blandt de tjenester, som Norge køber af Danmark. Tilgængelighed (s. 7 og 8): Antallet af virksomheder, der arbejder med byggeri og anlæg, er særligt højt i Vest- og i Aust-agder og Buskerud, hvor 15 % af virksomhederne beskæftiger sig med byggeri og anlæg. Byggeri og anlæg Maskin- og underleverandørsektoren er blevet ramt i mindre grad end den danske under den finansielle krise. Hvorfor Danmark? Danske underleverandører har et godt ry i det norske marked pga. pålidelige leverancer, højt kompetenceniveau og fleksibilitet. Virksomhedsstruktur (s.3-6) Industrien er den branche med næstflest store virksomheder. Eksport/import (s. 9): Maskiner og transportmidler udgør 25 % af den norske import af danske varer. Den tredjestørste importgruppe er bearbejdede varer, hovedsageligt halvfabrikata (14 %), hvor metalvarer udgør en tredjedel Tilgængelighed (s. 7 og 8): Der ligger bl.a. mange store industrivirksomheder i I Hordaland, Rogaland, Møre og Romsdal og i Vest Agder, Østfold og Buskerud. For flere af regionerne indtager fremstillingsvirksomheder en plads på top tre i forhold til virksomheder med størst indtægt. Eksportrådet udpeger to clusters i hhv. Kristiansand (Vest-Agder), med fokus på offshore-aktiviteter og en cluster i Kongsberg (Buskerud), med fokus på subsea-løsninger. Store aktører: Aker Solutions MH, National Oilwell Varco, Kongsberg Gruppen og FMC Technologies. Industri, maskin- og underleverandører Norge søger at omlægge deres energiproduktion til at være mere miljøvenlig. I denne forbindelse har de etableret statsforetagendet ENOVA. Energieffektive og miljørigtige løsninger skal være det lette valg. Norge har store investeringer i vind, sol og vandenergi. Hvorfor Danmark? Danmark er førende inden for produktion af vedvarende energi samt miljøvenlige bygninger. Eksportrådet vurderer, at de danske eksportører af produkter til energibesparelser og el-produktion har gode muligheder for at være del af dette. Virksomhedsstruktur (s. 3-6) Ukendt Eksport/import (s. 9): Danskerne eksporterer både en stor andel maskiner og produkter, som metal til Norge, som kan udgøre dele af energivenlige produktioner. Tilgængelighed (s. 7 og 8): De tre vindmølleparker som producerer mest energi er beliggende i hhv. Møre og Romsdal, Rogaland og Vest-Agder, hvilke alle har forholdsvis let tilgængelig. Miljø og energi. Kilde: Eksportrådet: Norge 2011: oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen den Danske Ambassade i Oslo. Eksportrådet: Eksportrådet hjælper din virksomhed i gang med internationalisering. Eksportrådgiver Henrik Petersen. 12

13 Potentielle sektorer for mødebooking (II) Eksportrådet fremhæver ligeledes fødevaresektoren, som et fokusområde under detailsektoren. Fødevarer og landbrug med særligt fokus på fiskeri og avakultur. Denne branche ser ud til at være yderst fremtrædende i forhold til import af varer fra Norge. Hvorfor Danmark? Alle danske regioner har fødevarer i fokus som en styreposition. Virksomheder og regionerne investerer både i forskning og innovation på området. Særligt udmærker region Nordjylland sig for deres viden inden for avakultur samt store produktion af fisk og skaldyr. Virksomhedsstruktur (s. 3-6) Landbrug, skovbrug og fiskeri er den branche med det næststørste antal virksomheder i Norge. Der var i alt virksomheder, der beskæftigede sig med fiskeri og avakultur i Eksport/import (s. 9): Næringsmidler samt levende dyr udgør den næststørste importgruppe af varer fra Norge. Særligt fisk og skaldyr udgør en stor andel af den norske import til Danmark (12 %) Tilgængelighed (s. 7 og 8): Hedland, Oppland og Sogn og Fjordane har en stor andel virksomheder inden for fødevareproduktion, dog nogle svært tilgængelige områder.. Hordalands næststørste virksomhed er inden for fiskeri og avakultur, hvor der er god tilgængelig heriblandt også til Region Nordjylland. I Norge er der er stigende tendens til kædedannelse, dog er der fortsat mange enkelte butikker. Der er 5-6 møbelbutikskæder og 8-10 større interiørkæder. Inden for mode er det mange kæder. Hvorfor Danmark? Danske produkter er kendt for deres kvalitet, design og funktionalitet og eftertragtet i Norge. Virksomhedsstruktur (s.3-6): Møbler, tekstil og tøj udgør kun lille del af de norske virksomheder. Eksport/import (s. 9): Den næststørste eksportgruppe for Danmark er bearbejdede varer, som udgør 24 % af den samlede import, hvor møbler, beklædningsgenstande og diverse andre forarbejdede varer udgør størstedelen af eksporten. Norge er Danmarks største eksportmarked for møbler og design. Tilgængelighed (s. 7 og 8): Mange virksomheder inden for tekstil og produktion af tøj ligger i Akershus, Oslo og Hordaland. Hvilket alle er let tilgængelige områder. Mens der er en stor andel af virksomheder, der producerer møbler i bl.a. Oppland, Akershus, Møre og Romsdal samt Oslo. Oppland er svært tilgængelig. I modebranchen findes en sammenslutning af 200 agenter i Nosk Moteforum beliggende i Olso. Norge investerer stort i sundhedssektoren. Norge har desuden givet kommunerne større ansvar vedr. patientpasning og øget fokus på effektivisering. Eksportrådet forventer at der kommer investeringer i bl.a. patientovervågningsudstyr, telemedicin samt plejemateriale. Hvorfor Danmark? Norge står overfor nogle af de samme udfordringer som Danmark, i forhold til en voksende ældrepopulation. Flere internationale studier viser, at Danmark rangerer blandt de ledende lande inden for optag af ICT løsninger i sundhedssektoren (fx. telekommunikation). Virksomhedsstruktur (s.3-6) Sundhedssektoren er den branche med flest virksomheder med over 250 ansatte. Blandt virksomheder med størst omsætning har flere regioner virksomheder, der beskæftiger sig med sundhed eller fremstilling af kemiske produkter. Eksport/import (s. 9): Den femtestørste eksportgruppe er kemikalier og kemiske produkter (10 %), hvor medicinske og farmaceutiske produkter udgør knap halvdelen. Tilgængelighed (s. 7 og 8): Fokus på: Sundhed er noget alle regioner beskæftiger sig med. Mange store virksomheder (>249 ansatte) i Hordaland, Buskerud og Akershus. Fødevarer og landbrug Møbler, design og mode Sundhed, pleje og medtech Kilde: Eksportrådet: Norge 2011: oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen den Danske Ambassade i Oslo. Eksportrådet: Eksportrådet hjælper din virksomhed i gang med internationalisering. Eksportrådgiver Henrik Petersen. 13

14 Potentielle sektorer for mødebooking (III) Det norske og danske IT- og Telecom-branche minder om hinanden. Den norske sundhedssektor efterspørger smarte IT-løsninger, og ligeledes efterspørger kommunerne digitalisering og intelligente IT-løsninger. Hvorfor Danmark? Danmark er kåret til den bedste informations- og kommunikations-infrastruktur i verden ifølge IBM og Economist Intelligence Unit. Danskerne er højtuddannede på området og med et politisk miljø, der prioriterer ICT, og endvidere er langt fremme i forskning i telemedicin. Virksomhedsstruktur (s. 3-6): Denne sektor går på tværs af brancheområder, og den kan både findes under en-gros og detailhandel, information og kommunikations branchen samt i produktionsvirksomheder. Norge huser Telenor, som er et af verdens største telecom operatører. 2 % af alle norske virksomheder arbejder med telekommunikation og tjenester tilknyttet informationsteknologi. Eksport/import (s. 9): 2 % af den danske import og 4 % af den danske eksport til Norge er telekommunikationsapparater og elektriske maskiner. Tilgængelighed (s. 7 og 8): Særligt Oslo og Akershus har et højt antal af telekommunikationsvirksomheder og tjenester tilknyttet informationsteknologi. IT og Telekom Der har været store fund af olie og gas i bl.a og Der er stor investeringer i dette område fra Norge. Endvidere er dette område et af de største samhandelsområde mellem Norge og Danmark. Hvorfor Danmark? Danmark har stort kendskab, erfaring og netværk til olie- og gasindustri i Norge, bl.a. pga. deltagelse i en lang række projekter, messer og møder. Virksomhedsstruktur (s.3-6) Antallet af virksomheder, som arbejder med udvinding af råolie og naturgas udgør under 0,05 % af virksomhederne i Norge. Dog hvis man ser på antallet af store virksomheder er der 16 virksomheder med over 250 ansatte, svarende til 2 % af store virksomheder i Norge. Eksport/import (s. 9): Mineral, brændsels- og smørestoffer udgør 53 % af den danske import af norske varer, hvor rå mineralolier og produkter 94 % af denne varegruppe. Den fjerdestørste eksportgruppe er mineral, brændsels- og smørestoffer (9 %), hvor rå mineralolier og produkter deraf udgør 95 % af denne varegruppe. Tilgængelighed (s. 7 og 8): Fokus på: Rogaland er den region med flest virksomheder inden for udvinding af råolie og naturgas efterfulgt af Oslo og Akershus. Det er også I Rogaland at bade Statoil og Norsk Shell har hovedsæde. Olie- og gas Kilde: Eksportrådet: Norge 2011: oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen den Danske Ambassade i Oslo. Eksportrådet: Eksportrådet hjælper din virksomhed i gang med internationalisering. Eksportrådgiver Henrik Petersen. 14

15 Det norske mødemarked (I) Norske forretningsrejser Fra K til K blev der foretaget 9,1 millioner udenlandske rejser. Heraf var 19 % forretningsrejser, svarende til 1,7 millioner rejser årligt. Blandt de 3,5 millioner personer som rejste udenlands er der 23 %, som har været på en eller flere forretningsrejser. De mest besøgte destinationer for forretningsrejser er Danmark (16 %), Sverige (15 %) og Storbritannien (10 %). Danmark Norske forretningsrejser (i tusinde rejser) 279 Transportform Nedenstående graf viser at 90 % af de personer, som var på forretningsrejse fra K til K rejste via fly. Dette er centralt i forhold til at estimere tilgængelighed til de forskellige Danske regioner. Luft Private og lejede køretøjer Udenlandske forretningsrejser fordelt på transportform 5% 90% Sverige 248 Sø 4% Storbritanien 167 Tyskland 132 Andet 2% Frankrig 72 Spanien 71 Rute- og turbil 1% Jernbane 1% Kilde: Reiser (mill.), etter transportform, reisetype, tid og statistikkvariabel 15

16 Det norske mødemarked (II) Køn og alder Der er flere mænd end kvinder, som har været på forretningsrejse inden for de seneste 12 måneder. Ca. to ud af tre af de personer, som har været på en udenlandsk forretningsrejse er mænd (65 %). Ikke overraskende er det hovedsageligt personer i den arbejdsdygtige alder mellem år, som har været på forretningsrejse i udlandet (se figur). Udenlandske forretningsrejser fordelt på alder år år år år 4% 8% 41% 47% Der bruges i gennemsnit norske kr. pr. udenlandske forretningsrejse. Kilde: Reiser (mill.), etter transportform, reisetype, tid og statistikkvariabel 16

17 Det danske mødemarked er småt men et erhverv med stort potentiale Ifølge VisitDenmarks egne tal er 2,7 mio. af de 53,2 mio. turister i Danmark forretningsrejsende (eksklusiv endagsrejsende). VisitDK opdaterer Det danske mødemarked i tal (2010): Erhvervsturisterne har 5 mio. overnatninger til sammenligning med knap 37 mio. overnatninger for ferieturisterne. Til gengæld er erhvervsturisternes forbrug 5 gange højere pr. døgn. I absolutte tal er det 25,5 mia. kr. for de forretningsrejsende i Danmark er på verdensplan en mindre mødedestination. 10% af de adspurgte corporate planners i de 5 udvalgte brancher har arrangeret møder og konferencer i Danmark indenfor de seneste 3 år. De største markeder er Frankrig og Tyskland, som har en besøgsandel på mere end 40% af de engelske corporate planners på en 3-årig periode. VOLUMEN OMSÆTNING DIREKTE & AFLEDTE EFFEKTER møder og konferencer i ,9 mio. rejsende, som i gennemsnit besøger 1,5 dage Total: 20,8 mia. kr. DK møder og konferencer: 17,3 mia. Int. møder og konferencer: 3,5 mia. Mødeomkostninger: mia. kr. Rejsendes forbrug: 9,4 mia. kr. Fuldtidsjobs: Gross Value Added: mia. kr. Indkomstskat: 4,7 mia. kr. Kilde: The Economic Contribution of Meeting Activity in Denmark, by VisitDenmark: 17

18 Mødemarkedet for udenlandske virksomheder er centreret i København Hovedstadsregionen er det område med suverænt mest omsætning på mødeaktivitet. 40% af møderne og konferencer afholdes i Region Hovedstaden. København er en velkendt hovedstad blandt corporate plannerne, hvor 60% af de adspurgte kender lidt eller meget til byen. Men også Region Syddanmark står for en pæn andel af mødemarkedet med 6,6 mia. kr. En stor andel af disse møder vil dog være afholdt af danske virksomheder. VisitDK opdaterer Region Midtjylland 3,5 mia. kr. Region Nordjylland 1,5 mia. kr. Region Hovedstaden 7,7 mia. kr. (primært fra kurser, konferencer og andre møder) 51% af mødeaktiviteten består af kurser, som der afholdtes af i Dernæst følger konferencer og andre møder, der hver udgør cirka en fjerdedel af mødeaktiviteten. Handelsmesser bidrager med en meget lille del af den samlede omsætning i Danmark fra mødeaktivitet. Kun af de møder og konferencer, der blev afholdt i Danmark i 2010, var handelsmesser. Region Syddanmark 6 mia. kr. (primært fra kurser, kongresser og konferencer) Region Sjælland 2,1 mia. kr. Kilde: The Economic Contribution of Meeting Activity in Denmark, by VisitDenmark: 18

Markedsmuligheder i Norge

Markedsmuligheder i Norge Markedsmuligheder i Norge Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2011 Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo Hvorfor Norge? Norge er et velhavende land

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Salg til Norden med Eksportrådet som partner

Salg til Norden med Eksportrådet som partner Salg til Norden med Eksportrådet som partner Nick Hækkerup Handels- og europaminister Norden et oplagt marked Som regering er vi meget optaget af at sikre et stærkt dansk samfund, der kan støtte op om

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com ISBN

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2014 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-00-2

Læs mere

Vækst via Eksport: Danmark Tyskland

Vækst via Eksport: Danmark Tyskland um.dk evm.dk kebmin.dk fivu.dk fvm.dk sum.dk Vækst via Eksport: Danmark Tyskland 25 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, turisme, investeringer og innovation Marts 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet

Læs mere

Overskrift (MetaUM str. 30) Norge 2013. Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo. Underoverskrift (MetaUM str.

Overskrift (MetaUM str. 30) Norge 2013. Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo. Underoverskrift (MetaUM str. Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2013 Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo Hvorfor Norge? Norge er et af verdens rigeste lande med en købedygtig

Læs mere

Vækst via Eksport: Danmark USA

Vækst via Eksport: Danmark USA um.dk evm.dk kebmin.dk fivu.dk fvm.dk sum.dk Vækst via Eksport: Danmark USA 23 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation Januar 14 Eksportrådet 2 Vækst via Eksport: Danmark

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Udgivet af: VisitDenmark April 2013 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-87393-92-8

Læs mere

Danmarks udenrigsøkonomi 2010

Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Udgivet af Danmarks Statistik 1. december 2011 Oplag: 120 Printet hos ParitasDigitalService Illustration omslag:

Læs mere

Kortlægning af miljøteknologiske virksomheder i Danmark

Kortlægning af miljøteknologiske virksomheder i Danmark Kortlægning af miljøteknologiske virksomheder i Danmark Marts 2009 FORA Forord Regeringen med Miljøministeriet i spidsen lancerede i 2007 en handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi. Formålet

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

VÆRDIKÆDEANALYSE AF OFFSHORE OLIE- OG GASSEKTOREN I DANMARK. Analyse udarbejdet for Offshore Center Danmark af Oxford Research, Oktober 2010

VÆRDIKÆDEANALYSE AF OFFSHORE OLIE- OG GASSEKTOREN I DANMARK. Analyse udarbejdet for Offshore Center Danmark af Oxford Research, Oktober 2010 VÆRDIKÆDEANALYSE AF OFFSHORE OLIE- OG GASSEKTOREN I DANMARK Analyse udarbejdet for af Oxford Research, Oktober 2010 VÆRDIKÆDEANALYSE AF OFFSHORE OLIE- OG GASSEKTOREN I DANMARK Analyse udarbejdet for af

Læs mere

Vækst via Eksport: Danmark Japan

Vækst via Eksport: Danmark Japan um.dk evm.dk kebmin.dk fivu.dk fvm.dk sum.dk Vækst via Eksport: Danmark Japan 21 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation Marts 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet 2 Vækst

Læs mere

VÆKSTFORUM NORDJYLLAND

VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 1 al Vækstredegørelse 2010 VÆKSTFORUM NORDJYLLAND al Vækstredegørelse 2010 al Udvikling Niels Bohrs vej 30 9200 Aalborg Ø www.rn.dk tlf. 96 35 13 01 Om kilder og data i rapporten baseret på beregninger

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Til Midtjysk Turisme Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2012 DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

Billede skal udskiftes

Billede skal udskiftes side 2 Ver. 1.0 - September 2012 Billede skal udskiftes Titel: Forfattere: Kunde: Michael E K Hansen Kasper B. Nielsen Helge Bay Region Syddanmark Kontakt: Atkins Danmark Sønderhøj 1, DK-8260 Viby J Tlf.:

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Sydkorea

Vækstmarkedsstrategi. Sydkorea Vækstmarkedsstrategi Sydkorea Oktober 2012 2 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Sydkorea...3 Danmarks eksport...5 Det styrkede dansk-koreanske forhold....6... 2. Muligheder og udfordringer

Læs mere

Kommunenotat Norddjurs Kommune

Kommunenotat Norddjurs Kommune 23. marts 2011 Kommunenotat Norddjurs Kommune Udarbejdet af DAMVAD a/s Viden skaber muligheder Vinder af konsulentprisen 2010 i kategorien Samfundsudvikling, Organisation og Økonomi Indhold 1 OPSUMMERING...

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Det er tilladt at citere fra denne publikation med tydelig kildeangivelse og henvisning til Dansk Erhverv.

Det er tilladt at citere fra denne publikation med tydelig kildeangivelse og henvisning til Dansk Erhverv. KOLOFON OM DENNE PUBLIKATION De danske hoteller 360º er Dansk Erhvervs gennemgang og analyse af den danske overnatningsbranche i almindelighed og de danske hoteller i særdeleshed. Analysen er udarbejdet

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark juni 2015

Læs mere

- Det amerikanske marked er større end det tyske, kinesiske, russiske, indiske og brasilianske marked tilsammen

- Det amerikanske marked er større end det tyske, kinesiske, russiske, indiske og brasilianske marked tilsammen Executive Summary Eksportrådet sætter i denne analyse fokus på potentialet for danske virksomheder, som ønsker at udnytte mulighederne på det amerikanske marked. Analysen præsenterer de seneste tal for

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere