Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson,"

Transkript

1 Til LUU AMU 9. marts 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 26. februar 2015 Tilstede: Ea Kristensen, Mie Andersen, Ulla Mikkelsen, Elin Bundgaard, Rikke Hansen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Susanne Møller, Bente Lyngbo, Helle Jensen og Line Dener-Madsen. Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson, Helle Jensen oplyste, at Bente Lyngbo, kursusleder i kursuscentret deltager i dette møde, da Helle er nødsaget til at tage til et andet møde kl ) Godkendelse af referat fra 24. september 2014 Er godkendt. 2) Godkendelse af dagsorden Helle Jensen foreslog at rækkefølgen blev ændret, så punkt 5 ændres til punkt 4. Dagsorden blev godkendt. 3) EUD-reformen kort intro fra SOSU Sjællands Task Force (max. ½ time) Ditte Grostøl orienterede om EUD-reformen og svarede på spørgsmål fra udvalget. Slides er vedhæftet referatet. Udvalget foreslog, at næste status bliver på vores kommende møde eller evt. på samme tidspunkt som orientering til EUD LUU udvalgene. 1

2 4) Nyt fra medlemmerne i udvalget herunder - Aktivitet og udviklingstendenser på arbejdsmarkedet (mail og bilag fra EPOS 27.1) - Indmelding af behov for nye eller reviderede uddannelser i 2016 (mail og bilag fra EPOS 27.1) Udvalgsmedlemmerne gik i hhv. en SOSU og en pædagogisk gruppe og drøftede ovenstående, og tilbagemeldingerne var: SOSU-gruppen De emner, der er aktuelle inden for SOSU, er der pt. AMU-tilbud til. Vi foreslår, at der ses på en revision af det 3 dages AMU-kursus Dokumentation og evaluering, så det bliver mere målrettet ift. læsesvage kursister kan evt. kombineres med AMU-kurset Faglig skrivning. Vi drøftede også et behov for efteruddannelse, hvor der sættes fokus på SOSU- og PAmedarbejdernes personlige og sociale kompetencer. Vi kan ikke umiddelbart se, der et AMU-mål ift. nænsom nødværge, som nogle kommuner er i gang med at udvikle ift. Sorø kommune har haft en temadag omkring emnet, men der kunne være behov for mere undervisning, også ift. det pædagogiske område. Pædagogisk gruppe Vi oplever, at der sker jobglidning, hvor PA erne bliver ansat i ældreområdet, både ift. aktiviteter og socialpædagogisk område, mens SSH erne bliver ansat inden for handicapområdet. Der er i forbindelse med overenskomstforhandlingerne fokus på, at nyansatte, ufaglærte skal tilbydes uddannelse. Vi oplever et behov for kurser omkring forældresamarbejde ift. de muligheder og udforinger, der følger med digitalisering på det pædagogiske område. Vi drøftede også socialkapital, sygefravær, faglig stolthed hos den enkelte lærer og elev/kursist. 2

3 Nyt fra medlemmerne udover drøftelserne ifm. gruppearbejdet Ea Kristensen: Vi har haft et godt samarbejde med afdelingen i Greve om foredrag af hhv. Peter Mygind og Lisbeth Zornig, begge var super gode og der var stor opbakning fra skolen. Nu glæder vi os til at lære de nye afdelinger i Køge og Roskilde at kende. Lejre Kommune nedlægger dagplejepladser og har afsat penge til PA uddannelse. Vær OBS på det i kursuscentret, - kan ansøgerne nå at komme med på GVU i den nuværende ordning?!. SOSU Sjælland bedes henvise til FOA, når der er spørgsmål om løn- og ansættelsesforhold fra ansøgere til GVU. Udvalget drøftede, at rollerne i LUU AMU muligvis skal ændres, hvis GVU kommer til at være EUV og området til at ligge under EUD fremover. Mie Andersen: Odsherred Kommune har netop startet et rotationsprojekt med efteruddannelse af SSH ere. Det er bekymrende, at det har været så svært at få ledige ind i projektet, som vikarer mens SSH erne er på efteruddannelse. Elin Bundgaard: Flere kommuner tænker efteruddannelse ifm. opsigelse af medarbejdere fra ufaglært til faglært. Ulla Mikkelsen: Lisbeth Zornig kommer til afdelingen i Næstved og holder foredrag ifm. kåring af bedste praktikplads. Mulige GVU PA-ansøgere er blevet opfordret til at søge ind på uddannelsen nu, hvor vi kender vilkårene, - inden ændringerne med reformen pr. august Rikke Hansen arbejder seriøst på partnerskab med Kalundborg Kommune vedr. efteruddannelse. 5) Nyt fra KC herunder - Opkvalificering for ledige ift. Positivlisten (den nye reform) hvad gør KC? Hvad skal der til, og hvordan kan der samarbejdes med a-kasserne og jobcentrene?! - Faldende sosu-aktivitet, stigende pæd. og psyk. aktivitet i 1. kvartal?! - Arbejdet med digitalisering - Temadage på rehabiliteringsområdet Bente Lyngbo oplyste, at hun netop har deltaget på KL s Beskæftigelseskonference. Der udvikles på en model ift. samarbejde mellem jobcentre og A-kasser. Ift. VEU-Center Øst og Øerne skal alle jobcentre, uddannelsesinstutioner og UU samarbejde. 3

4 VEU-center Vestsjælland har pt. ikke et lignende samarbejde. Kursuscentret har kigget på vores nuværende kalenderkurser ift. at sammensætte uddannelsespakker til ledige. Pt. udbyder vi uddannelsespakkerne: Pakke 22: Rehabilitering og det gode hverdagsliv Pakke 24: Rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb Pakke 27: Social- og sundhedsassistenten i socialpsykiatrien Pakke 29: Den rehabiliterende tilgang i det praktiske arbejde på ældreområdet Pakke 34: Pædagogmedhjælper 1 Pakke 36: Omsorgsmedhjælper Bliver vi kontaktet om uddannelsespakker, vi ikke udbyder, henviser vi til de skoler, der har de uddannelsespakker. Kursuscentret har søgt om at vores nuværende uddannelse til medarbejdere på døgninstitutioner og opholdssteder kunne blive en uddannelsespakke, men det har ikke været muligt. Rikke Hansen: Det er et problem, at pakkerne er fast inden for et bestemt område, da der arbejdes mere på tværs af SOSU, pædagogik og psykiatri. Ea Kristensen: Hvis man som pædagogmedhjælper bliver ledig, så er der ikke nye stillinger. Vores ledige er ikke selv parate til at overveje at skrifte jobområde. Der er behov for, at ledige pædagogmedhjælpere kan se nye muligheder for brancheskift. Bente Lyngbo: Der er mulighed for at deltage på AMU-kurser fra forskellige pakker, hvis der er garanti for et job efterfølgende. Bente Lyngbo: Vi oplever faldende SOSU-aktivitet, da mange kommuner har travlt med andre opgaver. Vi har til gengæld gang i store projekter på pædagogisk område og handicapområdet. Kursuscentret arbejder løbende med digitalisering både ift. undervisning, administration, markedsføring m.m. Vores undervisere har fokus på at bruge digitalisering ift. undervisning, f.eks. via fjernundervisning, blended learning, QR koder m.m. Susanne Møller oplyste, at kursuscentret forventer at udbyde temadage på rehabiliteringsområdet, forår Vi samarbejder med videnscentret for området - og vil invitere nogle eksperter til at komme og holde oplæg. Line Dener-Madsen uddelte markedsføringsmateriale for relevante kalenderkurser. 4

5 6) Temadagen i maj udskudt fra 18/11 er dagsordenen stadig relevant? Forslag til dagsorden for temadagen den : Direktør Søren Clausen kigger forbi 9.30: Dybere præsentation af Kursuscenterets strategi og mål for , opgaveportefølje med eksempler fra institutioner, kommuner og Region, samt arbejdsgange (Kursuscenterets Bayeux-tapet) v. Helle Jensen 11.00: LUU-opgaver, -ansvar og forventninger t/r v/ea Kristensen 11.30: Frokost 12.15: Kort oplæg med eksempler på Pkt. 1-5 fra materialet fra EPOS Mål for kvalitet i uddannelserne : 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene på arbejdsmarkedet 2. Uddannelserne skal tilrettelægges, så de er praksisnære 3. Uddannelserne skal være fleksible 4. Uddannelsernes faglige niveau skal være højt 5. Uddannelserne skal være tilgængelige Herefter workshops i grupper på tværs, hvor de 5 punkter drøftes : Opsamling fra workshops Udvalget drøftede ovennævnte punkter og blev enige om at fastholde dagsorden dog med mulighed for at ændre, hvis der kommer et aktuelt emne, der skal med på dagsorden. 7) Forslag til datoer for møder i 2015: 19/5, 2/9, 10/11 Forslag til datoer blev vedtaget. Line Dener-Madsen sender kalenderinvitation ud via Outlook. 8) Eventuelt Ingen bemærkninger. Referent: Line Dener-Madsen 5

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt.

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt. Til: LUU AMU 15. maj 2012 Referat fra møde i LUU AMU, den 8. maj 2012 Afbud fra: Kjeld Saul, Camilla Bruun, Rikke Kongsmark (vikar for Konni Ford), Charlotte Nielsen, Mónica De las Mercedes, Bente Lyngbo,

Læs mere

Referat af møde i Kursusudvalget Tirsdag den 14. januar 2014

Referat af møde i Kursusudvalget Tirsdag den 14. januar 2014 Referat af møde i Kursusudvalget Tirsdag den 14. januar 2014 Deltagere: Bente Bruun Jørgensen, Birgitte Christensen, Pia Søndergaard Rahn, Connie Geisler, Gitte Kloster, Lene Mackenhauer og Agnethe Haahr

Læs mere

Lokalt Uddannelses Udvalg (LUU) LUU. Erhvervsuddannelserne. Årets 2. møde den 20. maj 2015 kl. 08.30 11.20. Godkendt i LUU pr. 12.

Lokalt Uddannelses Udvalg (LUU) LUU. Erhvervsuddannelserne. Årets 2. møde den 20. maj 2015 kl. 08.30 11.20. Godkendt i LUU pr. 12. Morgenkaffe kl. 08.30 Til stede: Ulla Kappel Helene Juel Heidi Bjerre Mørch* Jonna Thuesen* Mette Lykke Marianne Jakobsen Connie Geissler Kirsten Tvingsholm Pia Teute Ruth Nykjær* Marlene Thomsen Ida Sørensen

Læs mere

Referat af LUU AMU møde den 9. marts 2015 (kl. 10.00-12.30)

Referat af LUU AMU møde den 9. marts 2015 (kl. 10.00-12.30) side 1 Referat af LUU AMU møde den 9. marts 2015 (kl. 10.00-12.30) Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune (AFBUD) Lone Smedegaard, FOA Susanne Døssing,

Læs mere

Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014

Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014 Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014 Deltagere: Uddannelseskonsulent Jonna Thuesen, Områdeleder Bente Bruun Jørgensen, Ældrechef Lisbeth Schmidt, Sektorformand Connie Geisler, Områdeleder

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag, den 6. marts 2013, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 12, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Tid: Onsdag den 3. marts 2014 kl. 08.30-12.00 Sted: Lokale 1, ledelsessekretariatet Viren 15, 9310 Vodskov Til stede:

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Selvom sommerferien er lige om hjørnet nu, så fortsætter vi på indtil uge 29. Herefter holder vi ferie frem til starten af august. I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 27. november 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg, lokale 1.046 (henv. i informationen)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Referat fra møde i Skole-Praktik forum, trin 1 fredag, den 20. februar 2015 kl. 9.00 12.00 på Social & SundhedsSkolen, Herning i mødelokale 1.

Referat fra møde i Skole-Praktik forum, trin 1 fredag, den 20. februar 2015 kl. 9.00 12.00 på Social & SundhedsSkolen, Herning i mødelokale 1. Referat fra møde i Skole-Praktik forum, trin 1 fredag, den 20. februar 2015 kl. 9.00 12.00 på Social & SundhedsSkolen, Herning i mødelokale 1. Til stede: Afbud fra: Herning kommune: Bente Schleicher og

Læs mere

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitikken indeholder følgende afsnit: 1. Udbudsgodkendelser til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 2. Geografi og dækningsområde 3. Kursuscenter

Læs mere

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Referat Fra møde i LUU Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00 Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.8 3 medlemmer repræsenterende kommunerne: Monika Hoeck Petersen - Formand

Læs mere

REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde. Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00

REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde. Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00 Deltagere: Lotte Høgh, HK/Handel Benedicte Drejer, HK/Privat REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00 Michael Rosenberg Hansen, HK/Kommunal Benjamin Rasmussen, BILKA

Læs mere

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 30.05.2013

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 30.05.2013 0 Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 30.05.2013 Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse, store mødelokale Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Afbud:

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering København den 15. juli 2014 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, formand Helle Ankersen Finn Buch (afbud) Finn Brøndum (afbud) 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, næstformand Claus Eskesen Morten

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 04. september 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, Storemosevej, 9310 Vodskov - lokale 16 Distribueret til medlemmer:

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. den 26. oktober 2011 kl. 9.00-12.00 afsluttende med frokost

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. den 26. oktober 2011 kl. 9.00-12.00 afsluttende med frokost Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd den 26. oktober 2011 kl. 9.00-12.00 afsluttende med frokost I mødelokalet ved direktørens kontor Medlemmer Formand Ebbe Lilliendal, Landsformand

Læs mere

Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227

Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227 Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227 Deltagere: Anette Dippel Larsen, Anette Søgaard, Annette Teilmann Demant, Birgitte Sønderborg, Britta Starup, Dorte

Læs mere

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Onsdag d.02.10.2013. Referent: Merete Frank Christensen 1. Opgørelse over frafald på SSH- og SSA-uddannelsen. SOSU Sjælland har fået lavet en opgørelse over

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant

SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant Referat fra møde i bestyrelsen for SOSU Nord torsdag den 27. juni 2013, kl. 15.30-18.00 i Bondestuen, Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, Aalborg Bestyrelsen for SOSU Nord: Poul Hedemann Jørgen

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Maiken Haugaard Villadsen Anne-Mette Holm Sørensen Christian Jørgensen Anette

Læs mere

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00 hos LEGO, Billund Deltagere: Berit Flindt Pedersen Christine Bernt Henriksen Elise Andsager Finn Brøndum

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 24. august 2010 kl. 15.30 til 17.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Frank Tonsberg, EUC NVS Lars Thore Jensen, VUC NVS/UCSJ Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Jens Timm Jensen, VUC NVS Jørgen

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00. Mødet afholdes på Joan Jessens kontor

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00. Mødet afholdes på Joan Jessens kontor Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00 Mødet afholdes på Joan Jessens kontor Medlemmer: Formand Ebbe Lilliendal, Landsformand for de frie

Læs mere