Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2010"

Transkript

1 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2010

2 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade og Sejrøgade. Gundorfslund Bjørnøgade, Sjællandsgade, Samsøgade, Strynøgade, Lyøgade, Hjortøgade og Drejøgade. Konvalvej Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen. Hørhaven og Rughaven. Fyensgade. Kærby Hvilehjem Birkebo Brian Skræm. Varmemesterkontorer: Afdeling 1: Sjællandsgade 8A Klaus Bonde tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl samt kl torsdag tillige kl Afdeling 2, 8, 9 og 12: Gundorfslund 12, kælder Henrik Hansen tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl samt kl Afdeling 3: Sjællandsgade 8A Brian Andersen tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl samt kl torsdag tillige kl Afdeling 4: Konvalvej 51 Knud Andreasen tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl samt kl Afdeling 5: Odinsgade 11 Per Hansen tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl samt kl Afdeling 6: Rughaven 21 Kurt Grynnerup tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl samt kl torsdag tillige kl Afdeling 7: Beboerhuset Fyensgade Klaus Bonde tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl samt kl torsdag tillige kl

3 Redaktør Bjarne Andersen Velkommen til juleudgaven af Kontakten. På grund af ændring af tidspunktet for indkaldelse til beboermøderne, som I jo alle har erfaret, har vi også været nødt til at ændre på deadline til bladet. Dagene vil fremover være den sidste søndag i april, august og november. Det giver naturligvis et ekstra tidspres for vores hovedformand, som kun har få dage til at færdiggøre organisationsbestyrelsens sammensætning og beslutninger fra deres første møde her sidst i november, for mig som redaktør til at gennemgå og tilrette og ikke mindst vores trykkeri til at lave det færdige resultat. Jeg håber og tror på, at dette blad ligger i jeres postkasse midt i december måned. Det nye tiltag med sponsorer udenfor Østparken regi er i gang i vores blad. Og denne gang er der kommet et par nye til. Jeg vil gerne byde de nye sponsorer velkommen i vores blad, og jeg håber på et godt samarbejde i fremtiden. Firmaet Mogens Daarbak på Gugvej har sponseret 20 gavekort til Hjem-is, som vil blive udtrukket af 2 gange, 10 i dette blad og 10 i næste blad. Redaktøren takker for sponsorgaven. Grundet sygdom må sponseringen fra Liljekonvallen denne gang udgå. En ny butik salon Beauty-Licious er åbnet i Morsøgade 2. Jeg byder velkommen til Iman El-Hajj, som er indehaver af den nyåbnede damefrisørsalon på hjørnet af Morsøgade og Færøgade. Hun har ligesom de fleste andre erhvervsdrivende i boligselskabet Østparken, besluttet at sponsorere en gave til glæde for vore beboere. Se nærmere bagest i bladet. Løsningen på konkurrencen var denne gang John Hansen, som er den ene af afdeling 3 s ejendomsfunktionærer. Gæt med i dette nummer og vær med i konkurrencen om de mange fine præmier, se bag i bladet. Herfra vil jeg ønske alle læsere, ingen nævnt ingen glemt, en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkeligt nytår. I dette nummer af Kontakten kan du bl.a. læse: Nyt fra Organisationsbestyrelsen: Formanden har ordet. Bestyrelsen præsenteres. Information fra administrationen: Ansættelsesstop og førstehjælpskurser. Nyt fra driftsafdelingen: Jan Kristensen orienterer. Nyt fra rengøringsafdelingen: Martine Kühn orienterer. Ejendomsfunktionær John Hansen: Min vej til jobbet i boligselskabet Østparken. Nyt fra beboerrådgiveren: Carsten Borup Kristensen orienterer. Skulle nogen være i tvivl om, at julen nærmer sig? Julepyntet stue m.m. på Konvalvej Afdelingsbestyrelserne: Præsenteres under afdelingerne. 3

4 Indlæg under afd. 1: Bestyrelsens rose og parkeringsråd i Amagergade Indlæg under afd s aktivitetsudvalg: Galleri Østparken: God jul fra Galleriet. Bankogruppen: God jul fra Bankogruppen. Julestue: Ellinor Jensen fortæller. Indlæg under afd. 3: 60 år i samme lejlighed og nødråb fra ejendomsfunktionærerne Østparkens faste personale præsenteres: Administrationen (forrest i bladet) Håndværkerne samt rengøringspersonalet (bagerst i bladet) Varmemestre/teamledere samt ejendomsfunktionærer (under afdelingerne). Hvem forestiller billedet? Konkurrencen forsætter. Billedet på forsiden: Østparkens afdelinger set fra luften. I næste nummer af Kontakten præsenteres: En af vore fastansatte vil fortælle om sig selv. Bagerst i bladet finder I: Vindernavnene på ordlegen fra Kontakten 2, 2010: Husk at afhente eller gøre brug af gevinsten inden næste blad er på gaden, da den ellers må betragtes som værende forspildt. Den ny konkurrence: Hvem er personen? Gæt hvem den pågældende på billedet er og deltag i konkurrencen om vore forretningsdrivendes gavmilde gevinster. Husk at løsningen nu også kan sendes via internettet. Følg linket information og Kontakten. Her er et menupunkt, som hedder konkurrence. En liste over dette blads (Kontakten 3, 2010) gevinster. Deadline for indlevering af stof til næste blad er den 24. april Af hensyn til arrangementer eller lignende, som annonceres i Kontakten, skal jeg gøre opmærksom på, at bladet først dumper gennem brevsprækken ca. 3 uger efter deadline. Redaktør Bjarne Andersen Morsøgade 22, 1. tv. Tlf.: Mail: 4

5 Administrationen i Vivabolig Lotte Bang Ledelse Mogens Blicher Hansen Ledelse Jan Kristensen Drift og vedligeholdelse Torben Thomsen Drift og vedligeholdelse Jytte Faitanini Udlejning Karina Andresen Udlejning Lise Lotte Kjær Udlejning Gitte Nielsen Administration Tina Reeves Administration Bettina Munk Administration Gitte Vinther Administration Lone Wammen Økonomi Tina Andersen Økonomi Tove Pedersen Økonomi Pia Andersen Økonomi Susan Krogh Jensen Barselsvikar for Karina indtil 1. april

6 Nyt fra Organisationsbestyrelsen (hovedbestyrelsen) problemer med at skaffe medlemmer til afdelingsbestyrelserne. Formand Brian Skræm Denne gang udkommer kontakten lidt senere end de andre år som en konsekvens af, at vi har ændret vedtægter, og derfor skal kunne nå at få de seneste ting med her. Således også hvem der er valgt ind i organisationsbestyrelsen. I skrivende stund har vinteren allerede gjort sit indtog, og det ser ud til, at den starter som den stort set var her hele sidste vinter med masser af sne. Men lad os da håbe, at den ikke vil virke så lang som sidste år Beboermøder I år har der været afholdt beboermøder både i februar og her i oktober /november som en konsekvens af vores vedtægtsændringer i foråret. Alle møder, synes jeg, er forløbet godt. Der er meget forskel på, hvor meget debat der er i de enkelte afdelinger, men det hænger vel også sammen med om der er nogle varme emner, det være sig helhedsplaner og affaldshåndtering. Noget der altid bliver diskussion om er, når husordenen skal ændres, og da især hvis der er forslag oppe omkring husdyr. Men glædeligt er det, at der stort set ikke har været Organisationsbestyrelsen I nogle af afdelingerne er der kommet nye i bestyrelserne, og i organisationsbestyrelsen har der også denne gang kun været en enkelt, der er skiftet ud. Vi har en plads der er på rotation imellem afdelingerne, og da den denne gang gik fra afdeling 5 med Winni Jensen, er hun blevet erstattet af Henrik Yde fra afdeling 3, der nu fik turnuspladsen. Vi vil gerne takke Winni, for det arbejde hun har udført her igennem den tid, hun har været her. Beboerrådgiver Organisationsbestyrelsen har fastansat beboerrådgiveren på en almindelig ansættelseskontrakt. Begrundelsen er, at vi efter at have ham ansat i en prøveperiode på 2 år, synes det er en god investering. Vi vil få mindre advokatomkostninger, mindre administration og skriftlig kommunikation idet han stort set tager sig af alle klagesager. Der vil være mindre hærværk, idet at han kan gå ind i en tidligere dialog med beboere, således at små problemer ikke eskalerer. Derudover er han også tovholder på en del aktiviteter rundt omkring i afdelingerne. Ellers vil vi ikke komme yderligere ind på hans funktioner her, 6

7 Organisationsbestyrelsen Brian Skærm Formand, afdeling 5 Christian Vestergaard Næstformand, afdeling 6 Palle Christensen Afdeling 1 Ann Bylund Andersen Afdeling 3 Henrik Yde Afdeling 3 Iver Ørksted Eriksen Afdeling 4 Tina Holm Afdeling 6 Otto Holm Sørensen Afdeling 2-9 Bjarne Olsen Medarbejderrepræsentant 7

8 da de vist er rigeligt belyst fra tidligere numre af bladet. et senere beboermøde. Så denne sag er desværre ikke slut endnu. Tvist mellem organisationsbestyrelsen og afd. 3 Som alle nok ved er der en tvist mellem organisationsbestyrelsen og afdeling 3 omkring kompetencen for ansættelse af en beboerrådgiver til at servicere alle Østparkens afdelinger herunder også afdeling 3, da de ikke mener, at de har brug for en sådan. Afgørelsen fra Aalborg Kommunes tilsyn var ellers helt klar, at det har organisationsbestyrelsen kompetencen til, og dermed troede vi i organisationsbestyrelsen egentlig, at vi nu alle kunne se fremad og få det bedste ud af beboerrådgiveren. Men på beboermødet i februar i afdeling 3 havde man taget beboerrådgiverordningen op til debat, og det blev her besluttet, på trods af at det blev oplyst, at det kunne komme til at koste afdelingen efter administrationens skøn: kr til at man ville få en advokat til at se på sagen, da man i afdelingen ikke mener, at kommunens tilsyn har ret. Man har i afdelingen ikke kunnet finde en egnet advokat, så på beboermødet i november måned, havde man inviteret Lejernes Landsorganisation med. De gav her en redegørelse over afdelingsmødets kompetencer, ( hvilket sagen jo egentlig ikke drejer sig om ), og var åbenbart villige til at tage sagen op, hvis afdelingen tegnede et medlemskab af LLO, der vil koste hver beboer kr. 100 i kontingent om året. Et sådant medlemskab er noget de i afdelingen skal tage stilling til på Besigtigelse på Kærby Hvilehjem og Gundorfslund Organisationsbestyrelsen har været på besigtigelse på Kærby Hvilehjem og Gundorfslund. På Kærby Hvilehjem var det især taget, vi så på, da den gamle del heraf skal skiftes, og afdelingen har en dårlig økonomi. Taget må siges at være meget dårligt, hvilket kom noget bag på os, at det kunne stå så ringe til. Efterfølgende har vi bevilget kr. 1 mill. kr. fra dispositionsfonden, og afdelingen optager et 30 årigt lån på kr Kommunen dækker 30% af det hele. Langt værre så det ud på Gundorfslund, hvor der er er flere tage, der skal skiftes akut, og afdelingen bærer præg af at være gammel og nedslidt. Alle var vi rystede over standarden i forhold til huslejen og var enige om, at der skal gøres noget. Vi har været ved at se på en løsning sammen med Landsbyggefonden, hvor vi kan få et 40 årigt lån, og hermed få afdelingens standard hævet. Som en konsekvens af disse besigtigelser besluttede vi, at vi vil besigtige nogle afdelinger hvert år. Så har vi i år yderligere besigtiget afdeling 5 og 6, der er omfattet af helhedsplaner. I afdeling 5 var det især isolation omkring loftsrum i Odinsgade ( de lige numre ), der var kritisabelt, ligesom tremmerum ikke var aflåste. Der blev også fremvist et par lejligheder fra afdelingen. I afdeling 6 var det den gamle varmecentral, der skal gøres noget ved. Denne 8

9 står under vand og har åbenbart gjort det i mange år. Her blev der også fremvist flere lejligheder. Men noget, der skal ses på, er løsninger med, hvad der skal ske med de gamle varmecentraler, der findes i begge disse afdelinger. Åbent hus I forbindelse med en kampagne i Boligselskabernes Landsforening (BL), der opfordrede boligorganisationerne til at holde åbent hus i weekenden september, var der tilmeldt 4 afdelinger her fra Østparken. Det var afdelingerne 1, 3, 4 og 5. Vi synes, at der i denne forbindelse manglede noget koordination fra BL omkring dette budskab, og især omkring reklamation af arrangementet. Men vi fik lavet en god reklame sammen med Limfjorden og de organisationer, der er med i Alabu. Her i Østparkens afdelinger var der en rimelig tilslutning, men fra andre organisationer har vi hørt, at der ikke var den store opbakning, og det kunne jo hænge sammen med, at der måske ikke var så mange, der vidste, at det løb af staben. Moms på administration Fra 2011 skal vi som bekendt betale moms på vores administration. Her har vi i vores budgetter i afdelingerne kunnet se, at det vil komme til at koste hver beboer kr. 600 om året. Dette er penge, vi kan spare, hvis vi på et senere tidspunkt skulle indgå i en fusion, da det jo kun er den del, der omhandler administrationsselskaber, der er berørt. En anden løsning kunne jo selvfølgelig også være at opløse det administrative samarbejde med Limfjorden. Dette er dog en løsning, jeg ikke selv tror på, da jeg ikke mener, at vi igen vil kunne opretholde det samme serviceniveau over for vores beboere med det samme administrationsbidrag. Noget vi en overgang troede kunne give os lidt mere tid var et lille hul i lovgivningen omkring momsen. Som det så ud her i midten af november, var der åbnet en mulighed for, at hvis vi fra afdelingerne betalte administrationsomkostningerne forud ville vi kunne spare momsen for det antal år, der bliver indbetalt for. Dette var selvfølgelig en åbning i lovgivningen, som vi fulgte, og som vi også var besluttet på at bruge, hvis der blev mulighed for det. Imidlertid er der nu fremlagt et nyt forslag fra skatteministeren, der vil standse dette hul, og som endeligt vedtages i december. En kommentar, der er faldet på flere beboermøder, har været: Hvorfor slår I jer ikke bare sammen, så vi kan spare de penge? Men det er jo en debat og en beslutning, som vi alle skal være en del af, og som repræsentantskabet skal tage beslutning omkring. Vi ønsker hermed alle beboere, medarbejdere, administrationen og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår. På organisationsbestyrelsens vegne Brian C. Skræm Formand 9

10 Køb ind i Rughaven Tilbudspris alle ugens dage 7,95 kr. pr. 100 gram Nyhed! Indlevering af tips og lotto Spillehal med 12 maskiner Åben alle ugens dage Håndkøbsmedicin Stort udvalg af kollonial varer Iskolde øl og sodavand Vejgårds bedste bland selv slik Rughaven Aalborg Tlf

11 Information fra administrationen Ansættelsesstop Marianne Petersen, der var ansat i et vikariat indtil 31. december 2010, har desværre forladt os 1½ måned før tiden pga. en fast ansættelse i Boligforeningen Himmerland. Vi ønsker hende alt godt i hendes nye job. Instruktøren Tommy fandt hurtigt ud af, at Brian fra afd. 1 var en dygtig hjælper. Førstehjælpskursus Jfr. Dansk Førstehjælpsråds anbefalinger har administrationen, varmemestre samt ejendomsfunktionærer i Boligselskabet Østparken og Limfjorden og endvidere håndværkerne samt rengøringsafdelingen, kort sagt alle ansatte i Viva-Bolig, gennemført førstehjælp ved sygdom, tilskadekomst, livreddende førstehjælp og hjerte-lunge-redning. ps Niels Jensen ApS en ApS Lufthavnsvej 25C Postboks Nørresundby Telefon Fax Mobiltlf Lufthavnsvej 25C Postboks 185 Lufthavnsvej 25C Malerfirmaet 9400 Nørresundby Niels Jensen Postboks ApS Nørresundby Telefon Lufthavnsvej C 67 Telefon Postboks 185 Fax Fax Nørresundby Mobiltlf Mobiltlf. Telefon Lufthavnsvej 25C Postboks Nørresundby Fax Telefon Mobiltlf Fax Førstehjælpsmodulerne blev gennemført over flere dage på beredskabscenter Aalborg af en fremragende underviser/ instruktør Tommy Johannessen, der efter endt kursus udstedte et førstehjælpsbevis til hver enkelt. Herfra ønsker vi alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkeligt nytår. Administrationen 11 Te M

12 Indlæg fra driftsafdelingen De store renoveringsarbejder i afdeling som er facaderenoveringer, altanlukninger, tagrenoveringer, badeværelsesrenoveringer og dørtelefoner er lagt i faste tidsrammer helt frem til år Jan Kristensen 10 års vedligeholdelsesplanerne Budgetmøder og afdelingens møder er nu afsluttet, budgetterne og 10 års vedligeholdelsesplanerne er godkendt af beboerne. Mindre opgaver som udskiftning af vaskemaskiner og tørretumblere til mere energivenlige og vandbesparende, som er lagt ind i 10 års planerne, udskiftes i de kommende år. Køkkener I afdeling 3 er der besluttet, at der ikke opsættes nyt køkken ved fraflytning. I afdeling 5 har helhedsplanen gjort, at vi er stoppet med at opsætte nye køkkener. I afdeling 6 sættes der ikke køkkener op, før vi har resultatet af helhedsplanen. I ARKITEKTFIRMAET NORD AS 12

13 afdelingerne & 9 udskiftes der køkkener ved fraflytning. I foråret 2011 bliver der i afdelingerne mulighed for at blive skrevet op til at få nyt køkken på frivillig basis, Montering af køkkenerne vil kunne opsættes fra medio august til november Dette vil fremover ske hvert år. Helhedsplanerne I afdeling 5 er helhedsplanen vedtaget. Det betyder, at der i de kommende år vil ske en hel del aktiviteter. Byggeaktiviteterne opstarter tidligst i år Til marts 2011 er 2 af Østparken s og 2 af Limfjorden s ejendomsfunktionærer uddannet til ejendomsserviceteknikker, og der sendes yderligere 2 på uddannelsen til januar fra hvert selskab. Udvidede åbningstider Som en ekstra service er der besluttet at udvide telefon- og åbningstiden hver dag fra kl til kl Vinterprognosen lyder til at blive lang og streng. I afdeling 6 afventer helhedsplanen Landsbyggefondens afgørelse Driftslederne Torben Thomsen og Jan Kristensen er ansat i Vivabolig og har fælles ledelsesansvar for driften i både Limfjordens og Østparkens afdelinger. Opgaverne er fordelt således at Torben primært står for driften i Limfjordens afdelinger og sekundært i Østparkens afdelinger, og Jan står primært for driften i Østparkens Torben Thomsen afdelinger og sekundært i Limfjordens afdelinger. Ejendomsfunktionærerne Ejendomsfunktionærerne i Limfjorden og Østparken har nu helt samme ansættelsesvilkår, og der er indgået tæt samarbejde for at få optimeret driften til gavn for beboerne. Der uddannes for tiden 3 elever, der skiftevis er i praktik i Limfjorden s afdelinger og i Østparken s afdelingen. Vinteren er allerede kommet, men vi er klar I ønskes en glædelig jul og godt nytår fra alle os i driftsafdelingen Se i øvrigt vores beredskab på de efterfølgende sider. Boligselskabet Østparken V/ Jan Kristensen Driftsleder 13

14 Afdeling 1 & 7 Herover: Rasmus og Georg rydder i afdeling 1 & 7 Øverst midt: Jan og Henrik skraber og fejer i afdeling 2 & 9 Til højre: Henrik gør snedyngen endnu større i afdeling 4. Herunder: Per rydder i afdeling 5 14 Afdeling 5

15 Afdeling 2 & 9 Afdeling 3 Herover: Bent og Steen er klar til at rykke ud i afdeling 3. Nederst midt: Det store sneberedskab er i aktion i afdeling 6. Stefan, Jørn og Allan kører i formation. Afdeling 4 Herunder: Selv om det er godt grej, kan det jo have brug for en kærlig hånd en gang i mellem. Henrik og Jan har maskinstop i afdeling 2 & 9, men Kjeld fra Kjærsgaard reparerer hurtigt. Afdeling 6 15

16 16

17 Fælles fodslaw Da Østparken og Limfjorden vedtog at fusionere med administrationen og blev til Viva-bolig, syntes vi ejendomsfunktionærer at tiden var inde til, at vi ville prøve at lave en fælles Lokal-aftale for begge boligselskaber. I Østparken havde vi en Tøjkonto og og en Snevagtsordning plus nogle tillæg til den overenskomstmæssige løn. I Limfjorden havde de en Lokal-aftale, der var mere udførlig end vores, som de havde haft et par år. Vi forelå sagen for vore driftsledere, og efter nogle gode forhandlinger blev vi den 1. marts 2010 enige om både fælles lønforhold samt en Lokal-aftale, som er fremtidssikret, hvis vi en dag bliver fusioneret helt med hinanden, og den forhandles sammen med den nye overenskomst, som pt. løber fra 2010 til Her er så de aftaler, vi har indgået: 1: Sneovervågning 2: Arbejdstøj 3: Aflønning efter anciennitet 4: Overarbejde 5: Funktionstillæg 6: Kvalifikationstillæg 7: Ferie 8: Sundhedssikring Vi syntes, at I beboere skal vide, at vi er meget stolte over at være den første boligorganisation i Aalborg, der har lavet en fælles Lokal-aftale. Vi har taget det bedste fra begge boligselskaber og forhandlet os frem til en god aftale for vore kolleger, så må vi jo se, hvad fremtiden bringer. Det siges, at man kun kan spå om den., men nu er vi klar, og vi ved, at alle jo kan se på deres regnskaber og budgetter, hvordan vores løn afregnes. Med venlig hilsen Tillidsmand i Limfjorden, Torben Knudsen og Tillidsmand i Østparken, Bjarne Olsen. Torben Knudsen, Limfjorden og Bjarne Olsen, Østparken underskriver aftalerne 17

18 Brunata fjernaflæsning din mulighed for driftsoptimering Med Brunata fjernaflæsning er der mange fordele: Beboerne behøver ikke være hjemme når vand- og varmemålerne aflæses Administrator har online adgang til drifts- og forbrugsdata Administrator kan automatisk få besked, hvis fx et toilet er løbet løbsk Det er driftsoptimering der gavner miljø og økonomi! optimerer ressourcer DTP001_Kontakten_126x85_fjernaflæsning_aug10_FINAL.indd :59:49 Kurt s køkken v/ Kurt Hansen - Rughaven Aalborg Telefon Kurt s Køkken leverer alt til festen. Færdigesyede fester kan tilbydes, kom og snak med os om en færdigfest, og vi giver jer et tilbud. Alt i smørrebrød og pølsebord. Færdigretter kan købes hver dag undtagen søndag. Kom og hent vores månedsskema. Søndag er normalt vores lukkedag, men efter aftale laves festmenuer mm. 18

19 Indlæg fra rengøringsafdelingen Arbejdstilsynet har været på besøg, og der var kun positivt at sige om afdelingen. Martine Kühn 1 års fødselsdag den 1. oktober Tænk at der allerede er gået mere end 1 år, siden vi startede. Ja, tiden går hurtigt, når man har det godt. Meget er sket på dette år. Vi har foruden alle afdelinger i Østparken også fået alle afdelingerne i Limfjorden med. Foruden de faste opgaver i afdelingerne har vi nu også rengøring af fraflytterlejligheder, rengøring af de nye badeværelser, vask af dyner, puder o.lign. til selskabslokaler osv. Jeg har 10 assistenter og 1 teamlederassistent ansat, og de kommer ud for nogle sjove opgaver engang imellem. F.eks. har de været behjælpelig med at klippe en beboer lidt i nakken, hænge platter op på væggen, hjælpe en beboer fra et af plejehjemmene på toilettet, tage skraldeposen med ned til molokkerne. Ja, assistenterne bliver gerne 5 min. længere for at være beboerne behjælpelig, og det er da en super indstilling at have til sit arbejde. Jeg er sikker på, at det er pga. den positive feedbag, vi får fra de fleste af beboerne. Alle assistenter har været på førstehjælpskursus i november måned, så de kan være klar med en hjælpende hånd eller et lille pust, hvis det skulle være nødvendigt. Vinteren står for døren, og vi må da håbe, den bliver lidt mildere end sidste år. Det var godt nok en sej omgang. Skulle det vise sig, at det gentager sig i år, så klarer vi selvfølgelig også dette. I ønskes alle en glædelig jul samt godt nytår fra os alle i rengøringssektionen. Venlig hilsen Martine Kühn Glædelig jul 19

20 ÅBENHED DIALOG SAMARBEJDE EN ANSVARLIG SAMARBEJDSPARTNER JORTON har bred erfaring med kvarterløft, boligrenovering og vedligeholdelse. Vi udfører blandt andet opgaver inden for facaderenovering, nye installationer, tilbygninger, renovering af køkkener og badeværelser, etablering af handicapvenlige lejemål, etablering af elevatortårne samt tag- og vinduesudskiftninger. JORTON udfører en stor del af det praktiske arbejde i egenproduktion. Og så har vi et stort netværk af lokale underentreprenører og håndværkere, som vi arbejder tæt sammen med. Vores kompetente medarbejdere følger således projektet fra start til slut, hvilket sikrer et optimalt overblik og en sikker gennemførelse af det samlede arbejde. 20

21 Præsentation af ejendomsfunktionær John Hansen afd. 3 Jeg har en søn på 21 år, Anders, som er rejst til København for at studere. Min fritid bruger jeg på familie, venner, ferie samt motionsløb. Jeg løber 3 gange om ugen. Endvidere har jeg planer om at lære italiensk på aftenskole. Så er det vist nok for denne gang. Jeg vil dog gerne benytte lejligheden til at takke jer beboere for en god og venlig modtagelse samt ligeledes takke alle ansatte i Østparken/Viva-bolig for et godt samarbejde. Til slut vil jeg ønske alle en glædelig jul samt et lykkebringende nytår. Med venlig hilsen John Hansen. Hej alle sammen! Så blev det min tur til at fortælle lidt om mig selv. Jeg blev født i Aalborg for 56 år siden og har boet her hele livet med undtagelse af 5 år i Vestbjerg. Efter folkeskolen har jeg taget HH eksamen på Aalborg Handelsskole og efter endt militærtjeneste i Sanitetskompagniet på Hvorup kasserne har jeg arbejdet på slagteri i 32 år. Nu er jeg ansat hos Østparken/Viva-bolig på 5. år, hvilket jeg er særdeles glad for. Telefon

22 Nyt fra beboerrådgiveren Det er dejligt at se, at banko i afd. 5/6 kører så godt stor ros til Judith og Mogens samt de andre hjælpere. Samtidig er der startet torsdagstræf hver anden torsdag for de samme afdelinger, og her kommer der en del brave folk og hygger sig nogle timer med spil, strikning, snak og kaffe/kage. Beboerrådgiver Carsten Borup Kristensen Der er siden sidst sket det, at jeg er blevet fastansat i Boligselskabet Østparken. Da det er jer, der over huslejen er med til at betale for den ordning, som jeg er ansat til at bestride, håber jeg selvfølgelig, at jeg kan leve op til dette. Jeg har sagt endelig farvel til politiet og den sikkerhed i ansættelsen, som en tjenestemandsansættelse giver. Det har jeg gjort, fordi jeg synes godt om jobbet hos jer, selv om det ikke er alle sager, der er lige hyggelige. Men jeg kan godt lide at møde mennesker, og når jeg samtidig kan bidrage med hjælp til at løse forskellige opgaver og problemer, er det hele gået op i en højere enhed for mig. Jeg har så også sagt ja til at servicere jer i selskabets afdelinger omkring aktiviteter, problemstillinger af mange forskellige slags fremover på lige fod med de andre ansatte i selskabet, det er bare nogle andre ting, jeg kan hjælpe med. Det har så ført med sig, at 55 beboere fra de 2 afdelinger den 2. december kører en juletur til Den Gamle By i Århus og med spisning på hjemvejen på kro. Der kommer helt sikkert flere af sådanne endags arrangementer ud fra de ønsker, som beboerne har. Det skal så være en opfordring til andre afdelinger også. Hvis I ønsker, at der bliver arrangeret lignende eller noget helt andet, så kontakt mig, så finder vi i fællesskab ud af at få stablet noget på benene. Ellers kommer klagesager i en rimelig jævn strøm. Typisk 2-3 stykker om ugen. Derudover er der sket en stigning i direkte henvendelser til mig omkring problemstillinger om specielt sociale sager. I beboere retter også flere og flere gange direkte henvendelse til mig for evt. at undgå at skrive en klage over en anden beboer. Det lykkes heldigvis mange gange at finde en løsning, inden der skal til at skrives klage og dermed sendes advarsel ud til beboere. Noget jeg godt vidste i forvejen fra mit tidligere arbejde, har jeg fået bekræftet igen og igen. Når jeg arbejder med mennesker, så er der ikke 2 opgaver, som er ens. Nogle gange tager en opgave lang tid, andre gange kan den klares på for- 22

23 holdsvis kort tid. Hurra for forskelligheden. Der er opgaver, som kræver tolk. Der er opgaver, som kræver tålmodighed, og der er opgaver, hvor jeg bare kan nøjes med at forklare indholdet af afdelingens husorden for at finde en holdbar løsning. Ikke alle får jeg til at forstå alvoren af, at husordenen altså skal overholdes. Og enkelte beboere har derfor måttet flytte fra Østparken, for at de omkringboende kan få lov at bo uden at skulle generes af eksempelvis høj larm i tide og utide. Jeg vil slutte for denne gang og ønske jer alle en glædelig jul. Med venlig hilsen Carsten Borup Kristensen Beboerrådgiver Sjællandsgade 11 Tlf NORDJYSK LÅSETEKNIK A /S Sjællandsgade Aalborg 23

24 BELOS maskiner hos S.D. Kjærsgaard De perfekte maskiner til det professionelle marked. Særligt egnet til boligselskaber og kommuner. RING NU til Carsten Frederiksen på Belos Trans Pro Giant Belos Trans Pro 3440 Find mere information om disse maskiner og mange andre på ualmindelig god service - siden 1930 Vrå Frejlev Hornslet

25 Skulle nogen være i tvivl om, at det snart er jul, så se lige her: Dette er et lille udpluk af julepyntningen i fru Larsens hyggelige lejlighed på Konvalvej. Men jeg skulle hilse og sige, at både køkken, altan og badeværelse også er pyntet efter alle kunstens regler. Redaktøren Fotos: Michel Betsagoo, elektriker 25

26 Indlæg fra afdeling 1 Afdelingsbestyrelse & repræsentantskab i afdeling 1: Formand: Palle Christensen, Bornholmsgade 78-1.th Næstformand: Kasserer: Flemming Corfixen, Bornholmsgade 78 - st.th. Kai Hjorth, Bornholmsgade 64-3.th. Bestyrelsesmedlem: Britta Andersen, Bogøgade 14-2.tv. Bestyrelsesmedlem: Sonja Jensen, Bogøgade 20-1.th. Suppleanter til repræsentantskabet / afdelingsbestyrelsen: Repræsentanter er opsat efter supplement til repræsentantskab/afdelingsbestyrelse. Erik Gregersen, Morsøgade 20 Niels Ove Jensen, Sejrøgade 4-1th Per Olesen, Bogøgade 2-2.th. Afdelingsformand Palle Christensen Så det snart jul. Velkommen til julenummeret af beboerbladet Kontakten. Beboermøde Mandag den 15. november afholdt afdeling 1 beboermøde på Skydepavillonen. Udsnit af forsamlingen ved beboermødet Der var fremmødt repræsentanter fra 55 husstande. Inden mødet startede tog vi som beboere afsked med Mogens Hansen, der har besluttet at gå på efterløn til april

27 Afdelingsbestyrelsen Palle Christensen Flemming Corfixen Kaj Hjorth Britta Andersen Sonja Jensen Til at lede mødet som dirigent blev Østparkens formand Brian Skræm valgt. Herefter var tiden kommet til beretningen fra bestyrelsen. Jeg vil her trække nogle af hovedpunkterne frem fra beretningen. Hvis det har interesse at læse hele beretningen, vil den være at finde på Østparkens hjemmeside, under afd.1. Palle takker Mogens for samarbejdet gennem årene 27

28 Badeværelses renovering: Vi starter op i Sejrøgade 2 med badeværelsesrenoveringen i sæson Her når vi 4 opgange før sommerferien, hvorefter vi flytter hele skurbyen over i Bornholmsgade, hvor vi afslutter sæsonen med badeværelser i nr. 74 til 84. Grunden til at vi springer er for at undgå at badeskurvognene og mandskabsskurene, står i helligdagene og sommerferien på det smalleste stykke af Bornholmsgade. Altan glaslukninger og vindskærme: I september måned har afdelingsbestyrelsen besluttet at glaslukke alle lejligheder ved fraflytning i Saltholms-, Bornholms- og Morsøgade. Efterhånden var der flere og flere nye beboere, der tilmeldte sig til glaslukningerne ved frivillighed, og i stedet for at etablere disse lukninger hen over hele året, er det besluttet, at vi glaslukker fraflytterlejligheder i det efterfølgende forår. Dels vil bygningerne komme til at få et mere ensartet udtryk, og vi risikerer heller ikke, at den model, vi har valgt til glaslukning med skinner, udgår fra fabrikanten. Samtidig får vi også gjort noget ved det stigende due problem på altanerne i disse gader. Udgiften til glaslukning finansieres stadig via huslejestigning. Læsejl: I Sejrø- og Bogøgade har vi haft store problemer med at finde det rette læsejl, både i forhold til pris men endnu mere i forhold til funktionaliteten i hverdagen. Sejlet skal helst ikke blafre for meget, men sidde i spænd og samtidig skal det gerne kunne nedtages til vinteren uden for meget bøvl. Alle faktorer taget i betragtning må jeg erkende, at ingen af os har løst opgaven tilfredsstillende. Vi har lavet flere forsøg, men de er ikke faldet ud til at kunne leve op til vores forventninger. Vi arbejder videre med opgaven om læsejl, og skal være klar med et forslag til foråret. Det bliver frivilligt, om man ønsker at få sådan et læsejl opsat på sin altan. Dem, der ønsker et, kan få det finansieret over huslejen, ligesom det sker ved glaslukningerne. Trofaste beboere: Jeg tror, vi er ved at være igennem de beboere, der har boet i afdeling 1 i mere end 50 år. Grunden til at vi ikke kan være helt sikre er, at da man gik over til computerdata, var der nogle oplysninger fra de gamle kartotekskort angående interne flytninger, der ikke kom med. Altså står nogle beboere kun registreret med det årstal, hvor man er indflyttet den nuværende lejlighed. Derfor hvis du/i har boet eller kender nogen, der har boet i afdeling 1 i mere end 50 år, gerne i flere gader og lejligheder, så kontakt mig. Ros til: Man skal huske at rose i hverdagen, men kun når der er grund hertil. Det synes jeg, der er i disse tilfælde. Jeg vil gerne rose vores hverdags helte, som vores gårdmænd og varmemestre er. De er alle vokset utroligt meget med de nye normer for selvstyre, der er indført i afdeling 1. 28

29 Jeg fornemmer en stor vilje og et meget fint engagement i det, der bliver udført af arbejde i hverdagen. Her er jeg så nødt til at fremhæve en person, selv om det ikke skal sætte de andre ansatte i et dårligere lys, men i dagligdagen skal der være én, der tager ansvar og leder en afdeling som vores. Derfor vil jeg give ekstra ros til Klaus Bonde, vores varmemester. Jeg synes, han fortjener at få en anerkendelse for sit arbejde med at få afd.1 til at fungere i dagligdagen. Vi skal så ikke glemme Hans Jørgen, Brian, Georg og Rasmus, for de er gode til det, de laver i hverdagen, samtidig med skal de holde Klaus i ørene, så han ikke mister jordforbindelsen. Alt i alt en meget dygtig og harmonisk enhed. bliver repareret/renset på grund af forstoppelse. Det er alt fra søm og skuer til mønter, små forskellige genstande fra lommer, papirslapper, busbilletter, plasticgenstande samt BH bøjler, der bliver opsamlet i afløbet i vaskemaskinerne. DERFOR husk at tømme lommerne, inden du vasker i vaskemaskinerne. Det grønne, træer, buske: Vi har plantet nye buske i Morsø- og Bogøgade i enderne ud mod Sjællandsgade. Vaskerier: I starten af 2010 gik vi i afdeling 1 i gang med at udskifte to vaskemaskiner i alle vores vaskerier. Dels er de gamle maskiner efterhånden blevet 10 år og flere stod overfor naturlige reparationer med lejer og pumper. Her i starten af 2011 kommer turen med udskiftning af de resterende vaskemaskiner så. Når alle vaskemaskiner er udskiftet, kommer der en prisstigning på en krone pr. vask. Altså kommer en vask til at koste 9 kr. pr. tur. I forbindelse med vaskehusene kan vi konstatere, at det der har været det største problem i forhold til vaskemaskinerne er afløbene, fordi de tit stopper, og det er ikke småting, der kommer frem, når et afløb i vaskemaskinerne Nye buske er plantet flere steder Vi har også plantet en hæk omkring hegnet ind til garagen ved det Gule hus. Endvidere vil vi sætte nogle løg, der skal spire frem i foråret i græsarealet i Bornholmsgade samt på stien, der fører til Saltholmsgade fra Sjællandsgade. Hvis det bliver en succes, vil vi i de efterfølgende år plante i græsset i de andre gader. Når dette læses, er der også kommet lys i de nye juletræer, der er blevet plantet mellem gaderne. 29

30 Dog er træerne ikke så høje, som vi forventede, men så er der mulighed for at vokse sig større ifølge vores gartner. Adgangskontrol system: I slutningen af juni var afdelingsbestyrelsen ude ved elektrikerfirmaet Erik Fals for at se på et nyt nøglesystem. I dag kaldes det et adgangskontrol system. Flere og flere virksomheder bruger ikke nøgler mere, og mange andre boligudlejere går også over til det nye system med en form for brik med indbygget elektronik, der virker på nogenlunde samme måde som det kort, vi bruger når vi skal ind af døren til vaskerierne. Dog er der lidt mere elektronisk grej i denne model til adgangskontrol. Kældre fuges, males: Vi fortsætter med at fuge og male kældre i denne vinter. Det bliver Bornholmsgade 62 til 72 og hvis der bliver tid tilovers inden vinteren er forbi, tager vi en kælder i Morsøgade. Vi prøver så vidt det er muligt at få kældrene fuget og malet efterfølgende, vi er færdige med badeværelserne, for i den forbindelse bliver der jo skiftet en del varme og koldtvandsrør i kældrene, og alle faldstammerne bliver også udskiftet. Det giver lidt skrammer på kældervæggene her og der, så derfor er det mest logisk at vente med Bornholmsgade 74 til 84, da disse opgange først får renoveret badeværelser efter sommerferien næste år. Køkkener: Afdelingsbestyrelsen har været ude ved Invita og HTH køkkener for at høre om en løsning til et nyt køkkenkoncept. De nuværende køkkener er efterhånden blevet over 15 år gamle hos dem, der var med i første runde frivillig nye køkkener. En anden væsentlig årsag udover alderen på de nuværende køkkener er, at der i løbet af de kommende måneder begynder at blive problemer med leverance af de køkkenelementer, vi benytter for nuværende. Køkkenfirmaerne garanterer normalt kun en leveranceperiode på 10 til 12 år, og den er som nævnt overskredet. Det firma, vi har som leverandør for nuværende, er ABT/Stark. Hvilket firma, der bliver den nye leverandør af køkkener, ved vi af gode grunde ikke endnu. Af de helt gamle originale køkkener mangler vi stadig at udskifte 25 stk. Disse køkkener bliver udskiftet ved fraflytning, som vi altid har praktiseret. 30

31 Når vi har styr på, hvem der bliver den nye køkkenleverandør, vil vi bygge et nyt prøve køkken op i en tom lejlighed. Det bliver sandsynligvis i februar/marts næste år. Her vil der efterfølgende blive mulighed for at komme over og bese det nye køkkenkoncept. Vi vil nemlig på et senere tidspunkt i 2011 tilbyde de beboere, der ønsker det, en frivillig ordning, der gør, at man kan få monteret et nyt køkken, selv om man ikke fraflytter sin lejlighed. Dette kommer kun til at gælde de beboere, der har fået lavet nye badeværelser, da alle gamle faldstammer her kan fjernes i køkkenet. Altså de beboere der bor i Saltholmsgade, herefter Bornholmsgade, Sejrøgade osv.. Nye køkkener skal stadig økonomisk afvikles ved egenbetaling pr. måned, over typisk 10 til 12 år, og fra afdelingsbestyrelsens side forventer vi en cirkapris på 400 kr. pr måned. Vi vil også prøve at lave en form for fritvalg/tilvalg til køkkenet, forstået på den måde, at man som beboer kan få rådighed over tilvalg for 5000 kr., hvis man ønsker andre skuffer/låger eller håndtag. Vi vil samtidig prøve at udforme to løsninger med hensyn til enten indbygget ovn i et skab eller traditionel ovn i komfur. Alt dette vil I høre meget mere om i det nye år, når vi er klar til at fremvise de nye muligheder for standardkøkken og frivillig køkken udskiftning. Nye målere til vand og varme: I forbindelse med renovering af badeværelser monterer vi samtidig nye varmemålere på alle radiatorer i lejlighederne. Disse nye målere kan fjernaflæses. Endvidere kommer der også målere på det kolde vand, disse kan også fjernaflæses. Den største fordel som beboer er, at man ikke skal være hjemme for at få aflæst varme mere. Med installeringen af fjernaflæsningssystemet fra Brunata, får afdelingen tillige et billigere varme- og vandregnskab, da man nu sparer aflæserens tid og kørsel. De nye målere kører på batteri, og levetiden for et batteri er omkring 10 år. Derfor bliver det fremover kun nødvendigt for varmekontrollen at komme ind til den enkelte beboer hver 10 år. Her skal varmemålerne kontrolleres og have skiftet batteri. Udgiften til nyt fjernaflæsnings system til vand og varme er lagt ind i 10 årsplanen. Huskeregel: HUSK, at der kun er fællesskabet til at betale for det hærværk, der ikke bliver anmeldt. Brand i Bogøgade: Med hensyn til brandsagen i Bogøgade, har politiet konstateret, at der ikke umiddelbart var ting i det kælderrum, hvor ilden opstod, som kunne starte branden. Det må derfor være en brand som er opstået med hjælp udefra. Enten ved at en person ved uforsigtighed har smidt eksempelvis et cigaret- 31

32 skod, som derefter har antændt noget brændbart, eller en person som med vilje har antændt branden. Da der heldigvis ikke har været flere brande siden, er det nok mest sandsynligt, at der er tale om en persons uforsigtighed med eksempelvis et cigaretskod. En sådan brand kan have ligget og ulmet et stykke tid, inden den er blevet voldsom og bryder gennem loftet til lejligheden ovenover. Politiet forsikrer, at sagen ikke er henlagt endnu. Affaldshåndtering: Arbejdstilsynet har her i foråret været på besøg i afdeling 1. Efterfølgende er der fremkommet en rapport, hvor tilsynet gør opmærksom på uhensigtsmæssige problemer ved vores affaldshåndtering, som det foregår i dag i forbindelse med vores skakter, samt tømning og håndtering af affaldet generelt. Tilsynets konklusion er, at der fremover skal ske en markant ændring i håndteringen på den måde, vi håndterer affaldet fra skakterne på. Eksempel kan ses på billedet. Cykelindsamling: For nogle uger siden blev der opsat sedler i alle opgangene med information om den kommende indsamling af det, vi har døbt cykel-lig. Der stod efterhånden mange cykler i kældrene, der så ud til, at deres ejermænd havde mistet interessen for dem. Vi monterede en seddel på cykelstyret på disse gamle cykel-lig, der skulle bortklippes, hvis vi havde taget forkert med hensyn til interessen for cyklen. Selv om en cykel ser trist og punkteret ud, må man som ejer jo godt beholde den, til man eventuelt ønsker at istandsætte den. Regnskab og budget: Efter beretningen var der orientering om regnskabet fra 2009/10, og efterfølgende var det budgettet for 2011/12, der blev forelagt. Budgetforslaget viste en nødvendig lejeforhøjelse på kr eller 3,35 %, hvilket svarer til en ca. stigning på kr. 1,70 pr. kvm. pr. måned. Af denne stigning udgør moms ca. kr. 50 pr. måned. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. Georg i rumdragt tømmer affaldsskaften 32

33 Årets høst af cykler, som afhentes af politiet Indkomne forslag: De indkomne forslag, der blev vedtaget på mødet, var forslaget om, at afdelingsbestyrelsen kan undersøge og efterfølgende indføre et nyt nøgle/adgangskontrolsystem til alle afdelingens yderdøre til trapper og kældre. Endvidere blev forslaget om, at afdelingsbestyrelsen arbejder videre med et oplæg til den fremtidige affaldshåndtering, der enten kan være de nuværende skakter, et nyt moloksystem, eller hvis det forefindes et alternativt system til affaldshåndtering. Den endelige afgørelse for at indføre et nyt system/nedlægge skakter er en beboerbeslutning. Der vil derfor senere enten skulle afholdes et beboermøde eller en urafstemning vedrørende endelig afgørelse på den fremtidige affaldshåndtering i afd.1. Valg til bestyrelsen: På valg var: Kai Hjorth, Britta Andersen og Palle Christensen. Alle blev genvalgt. 33

34 Suppleanter til bestyrelse/ repræsentantskab: Som suppleanter blev følgende valgt skrevet i den rækkefølge de supplerer afdelingsbestyrelsen: Erik Gregersen fra Morsøgade, Niels O. Jensen fra Sejrøgade og Per Olesen fra Bogøgade. Beboermødet: Efter indlæg fra beboerrådgiver Carsten Borup var det punktet eventuelt, hvor der blev besvaret spørgsmål vedrørende containere, flere cykelstativer, og trailere på parkeringspladserne. Angående cykelstativer vil afdelingsbestyrelsen meget gerne høre fra jer beboere, hvis der er opgange, hvor der ønskes et ekstra cykelstativ på gaden. Herefter sluttede beboermødet. Her og nu: Vi har nu som forsøg fået opsat en låge i slusen i Bornholmsgade 78, for at forhindre en trend fra ukendte personer i at urinere i hjørnerne i disse sluser, samt det der er værre. Det er helt uacceptabelt for vores ansatte, at de skal gøre rent efter sådant svineri, så for at prøve at komme dette til livs vil vi evaluere på dette nye forsøg med en låge neden for trappen til slusen, der fører ind til kælderen. Hvis forsøget falder godt ud, og økonomien til låger ser fornuftigt ud, vil vi i starten af det nye år opsætte låger i alle sluser i afdelingen, der fører ned til kælderen. Forsøg med sluse i Bornholmsgade Det giver lidt mere bøvl, når man skal ind og ud med cykel eller barnevogn, til gengæld bliver vi fri for lugten af pis og andre uhumskheder. Beslag til paraboler: Afdelingsbestyrelsen vil prøve at opsætte nogle store beslag til paraboler på rygningen af tagene. Hvis forsøget falder heldigt ud, vil vi anvise disse placeringer til fremtidige ansøgninger om parabol opsætning. Vi har pt.en prøve opsat et beslag på taget af Morsøgade ud mod Sjællandsgade, men dette beslag har ikke den rigtige placering og udformning. Der vil i starten af det nye år blive lavet et nyt forsøg. 34

35 På bedding: Vi skal have nye opslagtavler op i opgangene, der er dobbelt så store, som dem vi har nu. Disse tavler er opdelt så informationer fra afdeling 1, skal placeres på den højre side af tavlen, og informationer om andre ting skal placeres på venstre side af tavlen, det kan være Banko sedler, slankekure tilbud, Pizza tilbud osv. Tit har disse informationer hængt i en stor pærevælling, hvor det var svært at skelne de enkelte beskeder fra hinanden. I 2011 skal vi også have etableret en form for nyt legeudstyr i Bogøgade, efter den gamle legeborg måtte pilles ned grundet råd i træet. Renoveringen af tage fortsætter i Morsøgade, og her starter vi i blokken med nr. 20 og 22. Dette gør, at vi ikke kommer i karambolage med badeværelsesrenoveringen, der starter i Bornholmsgade 74 efter sommerferien. K. Jacobsen med gaven Fam. Jacobsen flyttede ind i afd. 1 i 1954, dog i en anden opgang end den, de nu bor i. Fru Jacobsen var ansat på Bates og hendes mand på Aalborg værft. Familiens børn en dreng og en pige, voksede således op her i kvarteret, og familien er enige om, at de altid har været glade for at bo her. Per Baun har boet i samme opgang alle årene, siden han flyttede ind i afdelingen, og i mange år i 90 erne var Per valgt ind i afdelingsbestyrelsen. Trofaste beboere i afd. 1 De trofaste beboere, der har fået en gave fra afdelingen i denne omgang er følgende: K. Jacobsen fra Sejrøgade, og Per Baun fra Sejrøgade. Per Baun og frue åbner gaven 35

36 Her var han blandt meget andet med til at beslutte at male opgangene i afdelingen. Nu er vi ved at male dem igen, det sætter tingene lidt i perspektiv, ifølge Per. Per er udlært blikkenslager og kobbersmed og har arbejdet på flere arbejdspladser i Aalborg området. Også Per og ledsager er glade for kvarteret, og nyder deres altan meget om sommeren Ny frisør butik i afd. 1 Fra afdeling 1 vil vi byde velkommen til en ny butik i Morsøgade 2. På beboernes vegne var to repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen ovre med en velkomstgave og ønske Iman El-Hajj tillykke med hendes nye frisørbutik Beauty-Licious i Morsøgade 2. negle, bryn, farvning af bryn og vipper samt ordne makeup. Herfra vil vi ønske god vind fremover. Kontakt til afd. bestyrelsen: Husk I altid kan maile til afdelingsbestyrelsen via denne adresse: Her kan I spørge om alt, både generelle og mere personlige ting vedrørende det at bo til leje her i afdeling 1 i Østparken. I kan også stadig vælge at ringe til mig på tlf Endelig kan der også stadig afleveres almindelig post, via brevkassen i Bornholmsgade 62 stth. HUSK på at i bund og grund er vi i afdelingsbestyrelsen valgt for din skyld, og for at varetage dine og dine naboers interesser. Sidste nyt Vedrørende vaskerier er vi blevet kontaktet af en sæbeleverandør, der fortæller, at han har fået sin sæbe godkendt med et allergi mærke. Iman El-Hajj i sin nyåbnede salon Beauty-Licious kan ud over klipning også tilbyde farvning af hår, permanent, gele Vi skal have fundet ud af, hvad dette betyder i forhold til vores nuværende sæbe og leverandør. Skulle det vise sig, at den nye sæbe er godkendt i forhold til at være mere allergivenlig og god for miljøet, samt at prisen er fornuftig, vil vi seriøst overveje, 36

37 om der skal skiftes sæbeleverandør. Dette vil I selvfølgelig høre nærmere om, hvis det bliver besluttet. Glædelig jul Det var alt for denne gang. Jeg og den øvrige afdelingsbestyrelse vil hermed ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. På bestyrelsens vegne Palle Christensen Afdelingsformand i afd.1 - Østparken Bestyrelsens rose Bestyrelsens rose går til Esra Andersen, Bogøgade 6, fordi han under tagrenoveringen i Bogøgade har ydet en ekstraordinær indsats, der på ingen måde kunne forventes af en beboer. Når ejendomsfunktionærerne ikke havde mulighed for det, eller der var weekend, gik han ned og fejede foran vaskehuset, trappen og den øvrige kælderindgang i Bogøgade, så al skidt fra tagarbejdet ikke kom i vejen. Dette initiativ er så flot, at Esra Andersen fortjener en rose. På bestyrelsens vegne Britta Andersen 37

38 Alt i maling og tapet Du finder os på Sjællandsgade 36, 9000 Aalborg Telefon: Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel Ekspedition mandag-fredag torsdag tillige Telefontider mandag-fredag torsdag tillige Kastetvej 116, 9000 Aalborg Telefon: Dekstrem vægmaling robust med ekstrem god dækkeevne Alt i maling & tapet Brinno Den elektroniske dørkikkert der viser et lysstærkt billede af hvem der står udenfor din dør. Den elektroniske dørkikkert anvender en højtopløselig fladskærm på indersiden af døren og monteres i stedet for den almindelige dørkikkert. Et kort tryk på knappen og den viser et klart billede af hvem der står udenfor din dør. 38

39 OBS OBS OBS! Til beboere som parkerer i Ø-gaden! Jeg vil gøre beboerne opmærksom på, at jeg har fået en parkeringsbøde i Amagergade, hvor det er blevet indført, at man skal have P-licens for at parkere sin bil. Lone Sørensen Bornholmsgade Udvidede åbningstider Åbningstider for beboerservice i Sjællandsgade 8a - Tlf Mandag - fredag kl og Torsdag tillige kl Med venlig hilsen Varmemesteren Ejendomsfunktionærer i Team 1 og 7: Teamleder Klaus Bonde Ejendomsfunktionær Rasmus Sørensen Ejendomsfunktionær Hans Jørgen Rise Ejendomsfunktionær Georg Madsen Jensen Ejendomsfunktionær Brian Pedersen 39

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 september 2011

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 september 2011 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2011 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Bygholmen/Havrevangen har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015 Thulevej efter facade- og altanrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@vivabolig.dk www.vivabolig.dk Vivabolig Afdelingsoversigt

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2011 8. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 1. Juni udgaven 2011. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 1 JUNI 2009 1 INDHOLD HABbladet på gaden 3 Afdelingsmøderne 2009 4 Min lejlighed skal synes 5-7 Læserbreve 8-9 Svar om skimmelsvamp 10 Rundt i afdelingerne

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Bondegården i Selskabslokalerne INDHOLDSFORTEGNELSE: Endelig dagsorden 4 AFDELINGSBESTYRELSENS ARBEJDSBETINGELSER I 2011/2012....6

Læs mere

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2012 9. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 9. årgang nr. 1. Juni udgaven 2012. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

Update Tema: De passer på vores afdelinger

Update Tema: De passer på vores afdelinger Ringgården Update Tema: De passer på vores afdelinger Juni 2015 # 114 Manden med nøglerne et tilbageblik Fem ejendomsfunktionærer fortællinger fra hverdagen Et kig i krystalkuglen fremtidens ejendomsfunktionær

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

nr. 09november 2010 skræppebladet danmark er et foreningsland Store beløb mellem hænderne - portræt af en afdelingsformand

nr. 09november 2010 skræppebladet danmark er et foreningsland Store beløb mellem hænderne - portræt af en afdelingsformand danmark er et foreningsland (side 14) Store beløb mellem hænderne - portræt af en afdelingsformand (side 9) Farvel efter 41 år - En varmemester takker af (side 10) t skræppebladet Julehjælp - trængte kan

Læs mere

skræppebladet nr. december 2014

skræppebladet nr. december 2014 Farvel til drømmen om Gjellerupplanen - side 4 Antenneforeningen Aarhus åbner butik i Aarhus - side 8 Skræppens julenørds bedste julebagetips - side 13 Kunstværker i Rødlundparken - side 14 t 4 8 13 14

Læs mere