Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2010"

Transkript

1 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2010

2 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade og Sejrøgade. Gundorfslund Bjørnøgade, Sjællandsgade, Samsøgade, Strynøgade, Lyøgade, Hjortøgade og Drejøgade. Konvalvej Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen. Hørhaven og Rughaven. Fyensgade. Kærby Hvilehjem Birkebo Brian Skræm. Varmemesterkontorer: Afdeling 1: Sjællandsgade 8A Klaus Bonde tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl samt kl torsdag tillige kl Afdeling 2, 8, 9 og 12: Gundorfslund 12, kælder Henrik Hansen tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl samt kl Afdeling 3: Sjællandsgade 8A Brian Andersen tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl samt kl torsdag tillige kl Afdeling 4: Konvalvej 51 Knud Andreasen tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl samt kl Afdeling 5: Odinsgade 11 Per Hansen tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl samt kl Afdeling 6: Rughaven 21 Kurt Grynnerup tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl samt kl torsdag tillige kl Afdeling 7: Beboerhuset Fyensgade Klaus Bonde tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl samt kl torsdag tillige kl

3 Redaktør Bjarne Andersen Velkommen til juleudgaven af Kontakten. På grund af ændring af tidspunktet for indkaldelse til beboermøderne, som I jo alle har erfaret, har vi også været nødt til at ændre på deadline til bladet. Dagene vil fremover være den sidste søndag i april, august og november. Det giver naturligvis et ekstra tidspres for vores hovedformand, som kun har få dage til at færdiggøre organisationsbestyrelsens sammensætning og beslutninger fra deres første møde her sidst i november, for mig som redaktør til at gennemgå og tilrette og ikke mindst vores trykkeri til at lave det færdige resultat. Jeg håber og tror på, at dette blad ligger i jeres postkasse midt i december måned. Det nye tiltag med sponsorer udenfor Østparken regi er i gang i vores blad. Og denne gang er der kommet et par nye til. Jeg vil gerne byde de nye sponsorer velkommen i vores blad, og jeg håber på et godt samarbejde i fremtiden. Firmaet Mogens Daarbak på Gugvej har sponseret 20 gavekort til Hjem-is, som vil blive udtrukket af 2 gange, 10 i dette blad og 10 i næste blad. Redaktøren takker for sponsorgaven. Grundet sygdom må sponseringen fra Liljekonvallen denne gang udgå. En ny butik salon Beauty-Licious er åbnet i Morsøgade 2. Jeg byder velkommen til Iman El-Hajj, som er indehaver af den nyåbnede damefrisørsalon på hjørnet af Morsøgade og Færøgade. Hun har ligesom de fleste andre erhvervsdrivende i boligselskabet Østparken, besluttet at sponsorere en gave til glæde for vore beboere. Se nærmere bagest i bladet. Løsningen på konkurrencen var denne gang John Hansen, som er den ene af afdeling 3 s ejendomsfunktionærer. Gæt med i dette nummer og vær med i konkurrencen om de mange fine præmier, se bag i bladet. Herfra vil jeg ønske alle læsere, ingen nævnt ingen glemt, en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkeligt nytår. I dette nummer af Kontakten kan du bl.a. læse: Nyt fra Organisationsbestyrelsen: Formanden har ordet. Bestyrelsen præsenteres. Information fra administrationen: Ansættelsesstop og førstehjælpskurser. Nyt fra driftsafdelingen: Jan Kristensen orienterer. Nyt fra rengøringsafdelingen: Martine Kühn orienterer. Ejendomsfunktionær John Hansen: Min vej til jobbet i boligselskabet Østparken. Nyt fra beboerrådgiveren: Carsten Borup Kristensen orienterer. Skulle nogen være i tvivl om, at julen nærmer sig? Julepyntet stue m.m. på Konvalvej Afdelingsbestyrelserne: Præsenteres under afdelingerne. 3

4 Indlæg under afd. 1: Bestyrelsens rose og parkeringsråd i Amagergade Indlæg under afd s aktivitetsudvalg: Galleri Østparken: God jul fra Galleriet. Bankogruppen: God jul fra Bankogruppen. Julestue: Ellinor Jensen fortæller. Indlæg under afd. 3: 60 år i samme lejlighed og nødråb fra ejendomsfunktionærerne Østparkens faste personale præsenteres: Administrationen (forrest i bladet) Håndværkerne samt rengøringspersonalet (bagerst i bladet) Varmemestre/teamledere samt ejendomsfunktionærer (under afdelingerne). Hvem forestiller billedet? Konkurrencen forsætter. Billedet på forsiden: Østparkens afdelinger set fra luften. I næste nummer af Kontakten præsenteres: En af vore fastansatte vil fortælle om sig selv. Bagerst i bladet finder I: Vindernavnene på ordlegen fra Kontakten 2, 2010: Husk at afhente eller gøre brug af gevinsten inden næste blad er på gaden, da den ellers må betragtes som værende forspildt. Den ny konkurrence: Hvem er personen? Gæt hvem den pågældende på billedet er og deltag i konkurrencen om vore forretningsdrivendes gavmilde gevinster. Husk at løsningen nu også kan sendes via internettet. Følg linket information og Kontakten. Her er et menupunkt, som hedder konkurrence. En liste over dette blads (Kontakten 3, 2010) gevinster. Deadline for indlevering af stof til næste blad er den 24. april Af hensyn til arrangementer eller lignende, som annonceres i Kontakten, skal jeg gøre opmærksom på, at bladet først dumper gennem brevsprækken ca. 3 uger efter deadline. Redaktør Bjarne Andersen Morsøgade 22, 1. tv. Tlf.: Mail: 4

5 Administrationen i Vivabolig Lotte Bang Ledelse Mogens Blicher Hansen Ledelse Jan Kristensen Drift og vedligeholdelse Torben Thomsen Drift og vedligeholdelse Jytte Faitanini Udlejning Karina Andresen Udlejning Lise Lotte Kjær Udlejning Gitte Nielsen Administration Tina Reeves Administration Bettina Munk Administration Gitte Vinther Administration Lone Wammen Økonomi Tina Andersen Økonomi Tove Pedersen Økonomi Pia Andersen Økonomi Susan Krogh Jensen Barselsvikar for Karina indtil 1. april

6 Nyt fra Organisationsbestyrelsen (hovedbestyrelsen) problemer med at skaffe medlemmer til afdelingsbestyrelserne. Formand Brian Skræm Denne gang udkommer kontakten lidt senere end de andre år som en konsekvens af, at vi har ændret vedtægter, og derfor skal kunne nå at få de seneste ting med her. Således også hvem der er valgt ind i organisationsbestyrelsen. I skrivende stund har vinteren allerede gjort sit indtog, og det ser ud til, at den starter som den stort set var her hele sidste vinter med masser af sne. Men lad os da håbe, at den ikke vil virke så lang som sidste år Beboermøder I år har der været afholdt beboermøder både i februar og her i oktober /november som en konsekvens af vores vedtægtsændringer i foråret. Alle møder, synes jeg, er forløbet godt. Der er meget forskel på, hvor meget debat der er i de enkelte afdelinger, men det hænger vel også sammen med om der er nogle varme emner, det være sig helhedsplaner og affaldshåndtering. Noget der altid bliver diskussion om er, når husordenen skal ændres, og da især hvis der er forslag oppe omkring husdyr. Men glædeligt er det, at der stort set ikke har været Organisationsbestyrelsen I nogle af afdelingerne er der kommet nye i bestyrelserne, og i organisationsbestyrelsen har der også denne gang kun været en enkelt, der er skiftet ud. Vi har en plads der er på rotation imellem afdelingerne, og da den denne gang gik fra afdeling 5 med Winni Jensen, er hun blevet erstattet af Henrik Yde fra afdeling 3, der nu fik turnuspladsen. Vi vil gerne takke Winni, for det arbejde hun har udført her igennem den tid, hun har været her. Beboerrådgiver Organisationsbestyrelsen har fastansat beboerrådgiveren på en almindelig ansættelseskontrakt. Begrundelsen er, at vi efter at have ham ansat i en prøveperiode på 2 år, synes det er en god investering. Vi vil få mindre advokatomkostninger, mindre administration og skriftlig kommunikation idet han stort set tager sig af alle klagesager. Der vil være mindre hærværk, idet at han kan gå ind i en tidligere dialog med beboere, således at små problemer ikke eskalerer. Derudover er han også tovholder på en del aktiviteter rundt omkring i afdelingerne. Ellers vil vi ikke komme yderligere ind på hans funktioner her, 6

7 Organisationsbestyrelsen Brian Skærm Formand, afdeling 5 Christian Vestergaard Næstformand, afdeling 6 Palle Christensen Afdeling 1 Ann Bylund Andersen Afdeling 3 Henrik Yde Afdeling 3 Iver Ørksted Eriksen Afdeling 4 Tina Holm Afdeling 6 Otto Holm Sørensen Afdeling 2-9 Bjarne Olsen Medarbejderrepræsentant 7

8 da de vist er rigeligt belyst fra tidligere numre af bladet. et senere beboermøde. Så denne sag er desværre ikke slut endnu. Tvist mellem organisationsbestyrelsen og afd. 3 Som alle nok ved er der en tvist mellem organisationsbestyrelsen og afdeling 3 omkring kompetencen for ansættelse af en beboerrådgiver til at servicere alle Østparkens afdelinger herunder også afdeling 3, da de ikke mener, at de har brug for en sådan. Afgørelsen fra Aalborg Kommunes tilsyn var ellers helt klar, at det har organisationsbestyrelsen kompetencen til, og dermed troede vi i organisationsbestyrelsen egentlig, at vi nu alle kunne se fremad og få det bedste ud af beboerrådgiveren. Men på beboermødet i februar i afdeling 3 havde man taget beboerrådgiverordningen op til debat, og det blev her besluttet, på trods af at det blev oplyst, at det kunne komme til at koste afdelingen efter administrationens skøn: kr til at man ville få en advokat til at se på sagen, da man i afdelingen ikke mener, at kommunens tilsyn har ret. Man har i afdelingen ikke kunnet finde en egnet advokat, så på beboermødet i november måned, havde man inviteret Lejernes Landsorganisation med. De gav her en redegørelse over afdelingsmødets kompetencer, ( hvilket sagen jo egentlig ikke drejer sig om ), og var åbenbart villige til at tage sagen op, hvis afdelingen tegnede et medlemskab af LLO, der vil koste hver beboer kr. 100 i kontingent om året. Et sådant medlemskab er noget de i afdelingen skal tage stilling til på Besigtigelse på Kærby Hvilehjem og Gundorfslund Organisationsbestyrelsen har været på besigtigelse på Kærby Hvilehjem og Gundorfslund. På Kærby Hvilehjem var det især taget, vi så på, da den gamle del heraf skal skiftes, og afdelingen har en dårlig økonomi. Taget må siges at være meget dårligt, hvilket kom noget bag på os, at det kunne stå så ringe til. Efterfølgende har vi bevilget kr. 1 mill. kr. fra dispositionsfonden, og afdelingen optager et 30 årigt lån på kr Kommunen dækker 30% af det hele. Langt værre så det ud på Gundorfslund, hvor der er er flere tage, der skal skiftes akut, og afdelingen bærer præg af at være gammel og nedslidt. Alle var vi rystede over standarden i forhold til huslejen og var enige om, at der skal gøres noget. Vi har været ved at se på en løsning sammen med Landsbyggefonden, hvor vi kan få et 40 årigt lån, og hermed få afdelingens standard hævet. Som en konsekvens af disse besigtigelser besluttede vi, at vi vil besigtige nogle afdelinger hvert år. Så har vi i år yderligere besigtiget afdeling 5 og 6, der er omfattet af helhedsplaner. I afdeling 5 var det især isolation omkring loftsrum i Odinsgade ( de lige numre ), der var kritisabelt, ligesom tremmerum ikke var aflåste. Der blev også fremvist et par lejligheder fra afdelingen. I afdeling 6 var det den gamle varmecentral, der skal gøres noget ved. Denne 8

9 står under vand og har åbenbart gjort det i mange år. Her blev der også fremvist flere lejligheder. Men noget, der skal ses på, er løsninger med, hvad der skal ske med de gamle varmecentraler, der findes i begge disse afdelinger. Åbent hus I forbindelse med en kampagne i Boligselskabernes Landsforening (BL), der opfordrede boligorganisationerne til at holde åbent hus i weekenden september, var der tilmeldt 4 afdelinger her fra Østparken. Det var afdelingerne 1, 3, 4 og 5. Vi synes, at der i denne forbindelse manglede noget koordination fra BL omkring dette budskab, og især omkring reklamation af arrangementet. Men vi fik lavet en god reklame sammen med Limfjorden og de organisationer, der er med i Alabu. Her i Østparkens afdelinger var der en rimelig tilslutning, men fra andre organisationer har vi hørt, at der ikke var den store opbakning, og det kunne jo hænge sammen med, at der måske ikke var så mange, der vidste, at det løb af staben. Moms på administration Fra 2011 skal vi som bekendt betale moms på vores administration. Her har vi i vores budgetter i afdelingerne kunnet se, at det vil komme til at koste hver beboer kr. 600 om året. Dette er penge, vi kan spare, hvis vi på et senere tidspunkt skulle indgå i en fusion, da det jo kun er den del, der omhandler administrationsselskaber, der er berørt. En anden løsning kunne jo selvfølgelig også være at opløse det administrative samarbejde med Limfjorden. Dette er dog en løsning, jeg ikke selv tror på, da jeg ikke mener, at vi igen vil kunne opretholde det samme serviceniveau over for vores beboere med det samme administrationsbidrag. Noget vi en overgang troede kunne give os lidt mere tid var et lille hul i lovgivningen omkring momsen. Som det så ud her i midten af november, var der åbnet en mulighed for, at hvis vi fra afdelingerne betalte administrationsomkostningerne forud ville vi kunne spare momsen for det antal år, der bliver indbetalt for. Dette var selvfølgelig en åbning i lovgivningen, som vi fulgte, og som vi også var besluttet på at bruge, hvis der blev mulighed for det. Imidlertid er der nu fremlagt et nyt forslag fra skatteministeren, der vil standse dette hul, og som endeligt vedtages i december. En kommentar, der er faldet på flere beboermøder, har været: Hvorfor slår I jer ikke bare sammen, så vi kan spare de penge? Men det er jo en debat og en beslutning, som vi alle skal være en del af, og som repræsentantskabet skal tage beslutning omkring. Vi ønsker hermed alle beboere, medarbejdere, administrationen og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår. På organisationsbestyrelsens vegne Brian C. Skræm Formand 9

10 Køb ind i Rughaven Tilbudspris alle ugens dage 7,95 kr. pr. 100 gram Nyhed! Indlevering af tips og lotto Spillehal med 12 maskiner Åben alle ugens dage Håndkøbsmedicin Stort udvalg af kollonial varer Iskolde øl og sodavand Vejgårds bedste bland selv slik Rughaven Aalborg Tlf

11 Information fra administrationen Ansættelsesstop Marianne Petersen, der var ansat i et vikariat indtil 31. december 2010, har desværre forladt os 1½ måned før tiden pga. en fast ansættelse i Boligforeningen Himmerland. Vi ønsker hende alt godt i hendes nye job. Instruktøren Tommy fandt hurtigt ud af, at Brian fra afd. 1 var en dygtig hjælper. Førstehjælpskursus Jfr. Dansk Førstehjælpsråds anbefalinger har administrationen, varmemestre samt ejendomsfunktionærer i Boligselskabet Østparken og Limfjorden og endvidere håndværkerne samt rengøringsafdelingen, kort sagt alle ansatte i Viva-Bolig, gennemført førstehjælp ved sygdom, tilskadekomst, livreddende førstehjælp og hjerte-lunge-redning. ps Niels Jensen ApS en ApS Lufthavnsvej 25C Postboks Nørresundby Telefon Fax Mobiltlf Lufthavnsvej 25C Postboks 185 Lufthavnsvej 25C Malerfirmaet 9400 Nørresundby Niels Jensen Postboks ApS Nørresundby Telefon Lufthavnsvej C 67 Telefon Postboks 185 Fax Fax Nørresundby Mobiltlf Mobiltlf. Telefon Lufthavnsvej 25C Postboks Nørresundby Fax Telefon Mobiltlf Fax Førstehjælpsmodulerne blev gennemført over flere dage på beredskabscenter Aalborg af en fremragende underviser/ instruktør Tommy Johannessen, der efter endt kursus udstedte et førstehjælpsbevis til hver enkelt. Herfra ønsker vi alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkeligt nytår. Administrationen 11 Te M

12 Indlæg fra driftsafdelingen De store renoveringsarbejder i afdeling som er facaderenoveringer, altanlukninger, tagrenoveringer, badeværelsesrenoveringer og dørtelefoner er lagt i faste tidsrammer helt frem til år Jan Kristensen 10 års vedligeholdelsesplanerne Budgetmøder og afdelingens møder er nu afsluttet, budgetterne og 10 års vedligeholdelsesplanerne er godkendt af beboerne. Mindre opgaver som udskiftning af vaskemaskiner og tørretumblere til mere energivenlige og vandbesparende, som er lagt ind i 10 års planerne, udskiftes i de kommende år. Køkkener I afdeling 3 er der besluttet, at der ikke opsættes nyt køkken ved fraflytning. I afdeling 5 har helhedsplanen gjort, at vi er stoppet med at opsætte nye køkkener. I afdeling 6 sættes der ikke køkkener op, før vi har resultatet af helhedsplanen. I ARKITEKTFIRMAET NORD AS 12

13 afdelingerne & 9 udskiftes der køkkener ved fraflytning. I foråret 2011 bliver der i afdelingerne mulighed for at blive skrevet op til at få nyt køkken på frivillig basis, Montering af køkkenerne vil kunne opsættes fra medio august til november Dette vil fremover ske hvert år. Helhedsplanerne I afdeling 5 er helhedsplanen vedtaget. Det betyder, at der i de kommende år vil ske en hel del aktiviteter. Byggeaktiviteterne opstarter tidligst i år Til marts 2011 er 2 af Østparken s og 2 af Limfjorden s ejendomsfunktionærer uddannet til ejendomsserviceteknikker, og der sendes yderligere 2 på uddannelsen til januar fra hvert selskab. Udvidede åbningstider Som en ekstra service er der besluttet at udvide telefon- og åbningstiden hver dag fra kl til kl Vinterprognosen lyder til at blive lang og streng. I afdeling 6 afventer helhedsplanen Landsbyggefondens afgørelse Driftslederne Torben Thomsen og Jan Kristensen er ansat i Vivabolig og har fælles ledelsesansvar for driften i både Limfjordens og Østparkens afdelinger. Opgaverne er fordelt således at Torben primært står for driften i Limfjordens afdelinger og sekundært i Østparkens afdelinger, og Jan står primært for driften i Østparkens Torben Thomsen afdelinger og sekundært i Limfjordens afdelinger. Ejendomsfunktionærerne Ejendomsfunktionærerne i Limfjorden og Østparken har nu helt samme ansættelsesvilkår, og der er indgået tæt samarbejde for at få optimeret driften til gavn for beboerne. Der uddannes for tiden 3 elever, der skiftevis er i praktik i Limfjorden s afdelinger og i Østparken s afdelingen. Vinteren er allerede kommet, men vi er klar I ønskes en glædelig jul og godt nytår fra alle os i driftsafdelingen Se i øvrigt vores beredskab på de efterfølgende sider. Boligselskabet Østparken V/ Jan Kristensen Driftsleder 13

14 Afdeling 1 & 7 Herover: Rasmus og Georg rydder i afdeling 1 & 7 Øverst midt: Jan og Henrik skraber og fejer i afdeling 2 & 9 Til højre: Henrik gør snedyngen endnu større i afdeling 4. Herunder: Per rydder i afdeling 5 14 Afdeling 5

15 Afdeling 2 & 9 Afdeling 3 Herover: Bent og Steen er klar til at rykke ud i afdeling 3. Nederst midt: Det store sneberedskab er i aktion i afdeling 6. Stefan, Jørn og Allan kører i formation. Afdeling 4 Herunder: Selv om det er godt grej, kan det jo have brug for en kærlig hånd en gang i mellem. Henrik og Jan har maskinstop i afdeling 2 & 9, men Kjeld fra Kjærsgaard reparerer hurtigt. Afdeling 6 15

16 16

17 Fælles fodslaw Da Østparken og Limfjorden vedtog at fusionere med administrationen og blev til Viva-bolig, syntes vi ejendomsfunktionærer at tiden var inde til, at vi ville prøve at lave en fælles Lokal-aftale for begge boligselskaber. I Østparken havde vi en Tøjkonto og og en Snevagtsordning plus nogle tillæg til den overenskomstmæssige løn. I Limfjorden havde de en Lokal-aftale, der var mere udførlig end vores, som de havde haft et par år. Vi forelå sagen for vore driftsledere, og efter nogle gode forhandlinger blev vi den 1. marts 2010 enige om både fælles lønforhold samt en Lokal-aftale, som er fremtidssikret, hvis vi en dag bliver fusioneret helt med hinanden, og den forhandles sammen med den nye overenskomst, som pt. løber fra 2010 til Her er så de aftaler, vi har indgået: 1: Sneovervågning 2: Arbejdstøj 3: Aflønning efter anciennitet 4: Overarbejde 5: Funktionstillæg 6: Kvalifikationstillæg 7: Ferie 8: Sundhedssikring Vi syntes, at I beboere skal vide, at vi er meget stolte over at være den første boligorganisation i Aalborg, der har lavet en fælles Lokal-aftale. Vi har taget det bedste fra begge boligselskaber og forhandlet os frem til en god aftale for vore kolleger, så må vi jo se, hvad fremtiden bringer. Det siges, at man kun kan spå om den., men nu er vi klar, og vi ved, at alle jo kan se på deres regnskaber og budgetter, hvordan vores løn afregnes. Med venlig hilsen Tillidsmand i Limfjorden, Torben Knudsen og Tillidsmand i Østparken, Bjarne Olsen. Torben Knudsen, Limfjorden og Bjarne Olsen, Østparken underskriver aftalerne 17

18 Brunata fjernaflæsning din mulighed for driftsoptimering Med Brunata fjernaflæsning er der mange fordele: Beboerne behøver ikke være hjemme når vand- og varmemålerne aflæses Administrator har online adgang til drifts- og forbrugsdata Administrator kan automatisk få besked, hvis fx et toilet er løbet løbsk Det er driftsoptimering der gavner miljø og økonomi! optimerer ressourcer DTP001_Kontakten_126x85_fjernaflæsning_aug10_FINAL.indd :59:49 Kurt s køkken v/ Kurt Hansen - Rughaven Aalborg Telefon Kurt s Køkken leverer alt til festen. Færdigesyede fester kan tilbydes, kom og snak med os om en færdigfest, og vi giver jer et tilbud. Alt i smørrebrød og pølsebord. Færdigretter kan købes hver dag undtagen søndag. Kom og hent vores månedsskema. Søndag er normalt vores lukkedag, men efter aftale laves festmenuer mm. 18

19 Indlæg fra rengøringsafdelingen Arbejdstilsynet har været på besøg, og der var kun positivt at sige om afdelingen. Martine Kühn 1 års fødselsdag den 1. oktober Tænk at der allerede er gået mere end 1 år, siden vi startede. Ja, tiden går hurtigt, når man har det godt. Meget er sket på dette år. Vi har foruden alle afdelinger i Østparken også fået alle afdelingerne i Limfjorden med. Foruden de faste opgaver i afdelingerne har vi nu også rengøring af fraflytterlejligheder, rengøring af de nye badeværelser, vask af dyner, puder o.lign. til selskabslokaler osv. Jeg har 10 assistenter og 1 teamlederassistent ansat, og de kommer ud for nogle sjove opgaver engang imellem. F.eks. har de været behjælpelig med at klippe en beboer lidt i nakken, hænge platter op på væggen, hjælpe en beboer fra et af plejehjemmene på toilettet, tage skraldeposen med ned til molokkerne. Ja, assistenterne bliver gerne 5 min. længere for at være beboerne behjælpelig, og det er da en super indstilling at have til sit arbejde. Jeg er sikker på, at det er pga. den positive feedbag, vi får fra de fleste af beboerne. Alle assistenter har været på førstehjælpskursus i november måned, så de kan være klar med en hjælpende hånd eller et lille pust, hvis det skulle være nødvendigt. Vinteren står for døren, og vi må da håbe, den bliver lidt mildere end sidste år. Det var godt nok en sej omgang. Skulle det vise sig, at det gentager sig i år, så klarer vi selvfølgelig også dette. I ønskes alle en glædelig jul samt godt nytår fra os alle i rengøringssektionen. Venlig hilsen Martine Kühn Glædelig jul 19

20 ÅBENHED DIALOG SAMARBEJDE EN ANSVARLIG SAMARBEJDSPARTNER JORTON har bred erfaring med kvarterløft, boligrenovering og vedligeholdelse. Vi udfører blandt andet opgaver inden for facaderenovering, nye installationer, tilbygninger, renovering af køkkener og badeværelser, etablering af handicapvenlige lejemål, etablering af elevatortårne samt tag- og vinduesudskiftninger. JORTON udfører en stor del af det praktiske arbejde i egenproduktion. Og så har vi et stort netværk af lokale underentreprenører og håndværkere, som vi arbejder tæt sammen med. Vores kompetente medarbejdere følger således projektet fra start til slut, hvilket sikrer et optimalt overblik og en sikker gennemførelse af det samlede arbejde. 20

21 Præsentation af ejendomsfunktionær John Hansen afd. 3 Jeg har en søn på 21 år, Anders, som er rejst til København for at studere. Min fritid bruger jeg på familie, venner, ferie samt motionsløb. Jeg løber 3 gange om ugen. Endvidere har jeg planer om at lære italiensk på aftenskole. Så er det vist nok for denne gang. Jeg vil dog gerne benytte lejligheden til at takke jer beboere for en god og venlig modtagelse samt ligeledes takke alle ansatte i Østparken/Viva-bolig for et godt samarbejde. Til slut vil jeg ønske alle en glædelig jul samt et lykkebringende nytår. Med venlig hilsen John Hansen. Hej alle sammen! Så blev det min tur til at fortælle lidt om mig selv. Jeg blev født i Aalborg for 56 år siden og har boet her hele livet med undtagelse af 5 år i Vestbjerg. Efter folkeskolen har jeg taget HH eksamen på Aalborg Handelsskole og efter endt militærtjeneste i Sanitetskompagniet på Hvorup kasserne har jeg arbejdet på slagteri i 32 år. Nu er jeg ansat hos Østparken/Viva-bolig på 5. år, hvilket jeg er særdeles glad for. Telefon

22 Nyt fra beboerrådgiveren Det er dejligt at se, at banko i afd. 5/6 kører så godt stor ros til Judith og Mogens samt de andre hjælpere. Samtidig er der startet torsdagstræf hver anden torsdag for de samme afdelinger, og her kommer der en del brave folk og hygger sig nogle timer med spil, strikning, snak og kaffe/kage. Beboerrådgiver Carsten Borup Kristensen Der er siden sidst sket det, at jeg er blevet fastansat i Boligselskabet Østparken. Da det er jer, der over huslejen er med til at betale for den ordning, som jeg er ansat til at bestride, håber jeg selvfølgelig, at jeg kan leve op til dette. Jeg har sagt endelig farvel til politiet og den sikkerhed i ansættelsen, som en tjenestemandsansættelse giver. Det har jeg gjort, fordi jeg synes godt om jobbet hos jer, selv om det ikke er alle sager, der er lige hyggelige. Men jeg kan godt lide at møde mennesker, og når jeg samtidig kan bidrage med hjælp til at løse forskellige opgaver og problemer, er det hele gået op i en højere enhed for mig. Jeg har så også sagt ja til at servicere jer i selskabets afdelinger omkring aktiviteter, problemstillinger af mange forskellige slags fremover på lige fod med de andre ansatte i selskabet, det er bare nogle andre ting, jeg kan hjælpe med. Det har så ført med sig, at 55 beboere fra de 2 afdelinger den 2. december kører en juletur til Den Gamle By i Århus og med spisning på hjemvejen på kro. Der kommer helt sikkert flere af sådanne endags arrangementer ud fra de ønsker, som beboerne har. Det skal så være en opfordring til andre afdelinger også. Hvis I ønsker, at der bliver arrangeret lignende eller noget helt andet, så kontakt mig, så finder vi i fællesskab ud af at få stablet noget på benene. Ellers kommer klagesager i en rimelig jævn strøm. Typisk 2-3 stykker om ugen. Derudover er der sket en stigning i direkte henvendelser til mig omkring problemstillinger om specielt sociale sager. I beboere retter også flere og flere gange direkte henvendelse til mig for evt. at undgå at skrive en klage over en anden beboer. Det lykkes heldigvis mange gange at finde en løsning, inden der skal til at skrives klage og dermed sendes advarsel ud til beboere. Noget jeg godt vidste i forvejen fra mit tidligere arbejde, har jeg fået bekræftet igen og igen. Når jeg arbejder med mennesker, så er der ikke 2 opgaver, som er ens. Nogle gange tager en opgave lang tid, andre gange kan den klares på for- 22

23 holdsvis kort tid. Hurra for forskelligheden. Der er opgaver, som kræver tolk. Der er opgaver, som kræver tålmodighed, og der er opgaver, hvor jeg bare kan nøjes med at forklare indholdet af afdelingens husorden for at finde en holdbar løsning. Ikke alle får jeg til at forstå alvoren af, at husordenen altså skal overholdes. Og enkelte beboere har derfor måttet flytte fra Østparken, for at de omkringboende kan få lov at bo uden at skulle generes af eksempelvis høj larm i tide og utide. Jeg vil slutte for denne gang og ønske jer alle en glædelig jul. Med venlig hilsen Carsten Borup Kristensen Beboerrådgiver Sjællandsgade 11 Tlf NORDJYSK LÅSETEKNIK A /S Sjællandsgade Aalborg 23

24 BELOS maskiner hos S.D. Kjærsgaard De perfekte maskiner til det professionelle marked. Særligt egnet til boligselskaber og kommuner. RING NU til Carsten Frederiksen på Belos Trans Pro Giant Belos Trans Pro 3440 Find mere information om disse maskiner og mange andre på ualmindelig god service - siden 1930 Vrå Frejlev Hornslet

25 Skulle nogen være i tvivl om, at det snart er jul, så se lige her: Dette er et lille udpluk af julepyntningen i fru Larsens hyggelige lejlighed på Konvalvej. Men jeg skulle hilse og sige, at både køkken, altan og badeværelse også er pyntet efter alle kunstens regler. Redaktøren Fotos: Michel Betsagoo, elektriker 25

26 Indlæg fra afdeling 1 Afdelingsbestyrelse & repræsentantskab i afdeling 1: Formand: Palle Christensen, Bornholmsgade 78-1.th Næstformand: Kasserer: Flemming Corfixen, Bornholmsgade 78 - st.th. Kai Hjorth, Bornholmsgade 64-3.th. Bestyrelsesmedlem: Britta Andersen, Bogøgade 14-2.tv. Bestyrelsesmedlem: Sonja Jensen, Bogøgade 20-1.th. Suppleanter til repræsentantskabet / afdelingsbestyrelsen: Repræsentanter er opsat efter supplement til repræsentantskab/afdelingsbestyrelse. Erik Gregersen, Morsøgade 20 Niels Ove Jensen, Sejrøgade 4-1th Per Olesen, Bogøgade 2-2.th. Afdelingsformand Palle Christensen Så det snart jul. Velkommen til julenummeret af beboerbladet Kontakten. Beboermøde Mandag den 15. november afholdt afdeling 1 beboermøde på Skydepavillonen. Udsnit af forsamlingen ved beboermødet Der var fremmødt repræsentanter fra 55 husstande. Inden mødet startede tog vi som beboere afsked med Mogens Hansen, der har besluttet at gå på efterløn til april

27 Afdelingsbestyrelsen Palle Christensen Flemming Corfixen Kaj Hjorth Britta Andersen Sonja Jensen Til at lede mødet som dirigent blev Østparkens formand Brian Skræm valgt. Herefter var tiden kommet til beretningen fra bestyrelsen. Jeg vil her trække nogle af hovedpunkterne frem fra beretningen. Hvis det har interesse at læse hele beretningen, vil den være at finde på Østparkens hjemmeside, under afd.1. Palle takker Mogens for samarbejdet gennem årene 27

28 Badeværelses renovering: Vi starter op i Sejrøgade 2 med badeværelsesrenoveringen i sæson Her når vi 4 opgange før sommerferien, hvorefter vi flytter hele skurbyen over i Bornholmsgade, hvor vi afslutter sæsonen med badeværelser i nr. 74 til 84. Grunden til at vi springer er for at undgå at badeskurvognene og mandskabsskurene, står i helligdagene og sommerferien på det smalleste stykke af Bornholmsgade. Altan glaslukninger og vindskærme: I september måned har afdelingsbestyrelsen besluttet at glaslukke alle lejligheder ved fraflytning i Saltholms-, Bornholms- og Morsøgade. Efterhånden var der flere og flere nye beboere, der tilmeldte sig til glaslukningerne ved frivillighed, og i stedet for at etablere disse lukninger hen over hele året, er det besluttet, at vi glaslukker fraflytterlejligheder i det efterfølgende forår. Dels vil bygningerne komme til at få et mere ensartet udtryk, og vi risikerer heller ikke, at den model, vi har valgt til glaslukning med skinner, udgår fra fabrikanten. Samtidig får vi også gjort noget ved det stigende due problem på altanerne i disse gader. Udgiften til glaslukning finansieres stadig via huslejestigning. Læsejl: I Sejrø- og Bogøgade har vi haft store problemer med at finde det rette læsejl, både i forhold til pris men endnu mere i forhold til funktionaliteten i hverdagen. Sejlet skal helst ikke blafre for meget, men sidde i spænd og samtidig skal det gerne kunne nedtages til vinteren uden for meget bøvl. Alle faktorer taget i betragtning må jeg erkende, at ingen af os har løst opgaven tilfredsstillende. Vi har lavet flere forsøg, men de er ikke faldet ud til at kunne leve op til vores forventninger. Vi arbejder videre med opgaven om læsejl, og skal være klar med et forslag til foråret. Det bliver frivilligt, om man ønsker at få sådan et læsejl opsat på sin altan. Dem, der ønsker et, kan få det finansieret over huslejen, ligesom det sker ved glaslukningerne. Trofaste beboere: Jeg tror, vi er ved at være igennem de beboere, der har boet i afdeling 1 i mere end 50 år. Grunden til at vi ikke kan være helt sikre er, at da man gik over til computerdata, var der nogle oplysninger fra de gamle kartotekskort angående interne flytninger, der ikke kom med. Altså står nogle beboere kun registreret med det årstal, hvor man er indflyttet den nuværende lejlighed. Derfor hvis du/i har boet eller kender nogen, der har boet i afdeling 1 i mere end 50 år, gerne i flere gader og lejligheder, så kontakt mig. Ros til: Man skal huske at rose i hverdagen, men kun når der er grund hertil. Det synes jeg, der er i disse tilfælde. Jeg vil gerne rose vores hverdags helte, som vores gårdmænd og varmemestre er. De er alle vokset utroligt meget med de nye normer for selvstyre, der er indført i afdeling 1. 28

29 Jeg fornemmer en stor vilje og et meget fint engagement i det, der bliver udført af arbejde i hverdagen. Her er jeg så nødt til at fremhæve en person, selv om det ikke skal sætte de andre ansatte i et dårligere lys, men i dagligdagen skal der være én, der tager ansvar og leder en afdeling som vores. Derfor vil jeg give ekstra ros til Klaus Bonde, vores varmemester. Jeg synes, han fortjener at få en anerkendelse for sit arbejde med at få afd.1 til at fungere i dagligdagen. Vi skal så ikke glemme Hans Jørgen, Brian, Georg og Rasmus, for de er gode til det, de laver i hverdagen, samtidig med skal de holde Klaus i ørene, så han ikke mister jordforbindelsen. Alt i alt en meget dygtig og harmonisk enhed. bliver repareret/renset på grund af forstoppelse. Det er alt fra søm og skuer til mønter, små forskellige genstande fra lommer, papirslapper, busbilletter, plasticgenstande samt BH bøjler, der bliver opsamlet i afløbet i vaskemaskinerne. DERFOR husk at tømme lommerne, inden du vasker i vaskemaskinerne. Det grønne, træer, buske: Vi har plantet nye buske i Morsø- og Bogøgade i enderne ud mod Sjællandsgade. Vaskerier: I starten af 2010 gik vi i afdeling 1 i gang med at udskifte to vaskemaskiner i alle vores vaskerier. Dels er de gamle maskiner efterhånden blevet 10 år og flere stod overfor naturlige reparationer med lejer og pumper. Her i starten af 2011 kommer turen med udskiftning af de resterende vaskemaskiner så. Når alle vaskemaskiner er udskiftet, kommer der en prisstigning på en krone pr. vask. Altså kommer en vask til at koste 9 kr. pr. tur. I forbindelse med vaskehusene kan vi konstatere, at det der har været det største problem i forhold til vaskemaskinerne er afløbene, fordi de tit stopper, og det er ikke småting, der kommer frem, når et afløb i vaskemaskinerne Nye buske er plantet flere steder Vi har også plantet en hæk omkring hegnet ind til garagen ved det Gule hus. Endvidere vil vi sætte nogle løg, der skal spire frem i foråret i græsarealet i Bornholmsgade samt på stien, der fører til Saltholmsgade fra Sjællandsgade. Hvis det bliver en succes, vil vi i de efterfølgende år plante i græsset i de andre gader. Når dette læses, er der også kommet lys i de nye juletræer, der er blevet plantet mellem gaderne. 29

30 Dog er træerne ikke så høje, som vi forventede, men så er der mulighed for at vokse sig større ifølge vores gartner. Adgangskontrol system: I slutningen af juni var afdelingsbestyrelsen ude ved elektrikerfirmaet Erik Fals for at se på et nyt nøglesystem. I dag kaldes det et adgangskontrol system. Flere og flere virksomheder bruger ikke nøgler mere, og mange andre boligudlejere går også over til det nye system med en form for brik med indbygget elektronik, der virker på nogenlunde samme måde som det kort, vi bruger når vi skal ind af døren til vaskerierne. Dog er der lidt mere elektronisk grej i denne model til adgangskontrol. Kældre fuges, males: Vi fortsætter med at fuge og male kældre i denne vinter. Det bliver Bornholmsgade 62 til 72 og hvis der bliver tid tilovers inden vinteren er forbi, tager vi en kælder i Morsøgade. Vi prøver så vidt det er muligt at få kældrene fuget og malet efterfølgende, vi er færdige med badeværelserne, for i den forbindelse bliver der jo skiftet en del varme og koldtvandsrør i kældrene, og alle faldstammerne bliver også udskiftet. Det giver lidt skrammer på kældervæggene her og der, så derfor er det mest logisk at vente med Bornholmsgade 74 til 84, da disse opgange først får renoveret badeværelser efter sommerferien næste år. Køkkener: Afdelingsbestyrelsen har været ude ved Invita og HTH køkkener for at høre om en løsning til et nyt køkkenkoncept. De nuværende køkkener er efterhånden blevet over 15 år gamle hos dem, der var med i første runde frivillig nye køkkener. En anden væsentlig årsag udover alderen på de nuværende køkkener er, at der i løbet af de kommende måneder begynder at blive problemer med leverance af de køkkenelementer, vi benytter for nuværende. Køkkenfirmaerne garanterer normalt kun en leveranceperiode på 10 til 12 år, og den er som nævnt overskredet. Det firma, vi har som leverandør for nuværende, er ABT/Stark. Hvilket firma, der bliver den nye leverandør af køkkener, ved vi af gode grunde ikke endnu. Af de helt gamle originale køkkener mangler vi stadig at udskifte 25 stk. Disse køkkener bliver udskiftet ved fraflytning, som vi altid har praktiseret. 30

31 Når vi har styr på, hvem der bliver den nye køkkenleverandør, vil vi bygge et nyt prøve køkken op i en tom lejlighed. Det bliver sandsynligvis i februar/marts næste år. Her vil der efterfølgende blive mulighed for at komme over og bese det nye køkkenkoncept. Vi vil nemlig på et senere tidspunkt i 2011 tilbyde de beboere, der ønsker det, en frivillig ordning, der gør, at man kan få monteret et nyt køkken, selv om man ikke fraflytter sin lejlighed. Dette kommer kun til at gælde de beboere, der har fået lavet nye badeværelser, da alle gamle faldstammer her kan fjernes i køkkenet. Altså de beboere der bor i Saltholmsgade, herefter Bornholmsgade, Sejrøgade osv.. Nye køkkener skal stadig økonomisk afvikles ved egenbetaling pr. måned, over typisk 10 til 12 år, og fra afdelingsbestyrelsens side forventer vi en cirkapris på 400 kr. pr måned. Vi vil også prøve at lave en form for fritvalg/tilvalg til køkkenet, forstået på den måde, at man som beboer kan få rådighed over tilvalg for 5000 kr., hvis man ønsker andre skuffer/låger eller håndtag. Vi vil samtidig prøve at udforme to løsninger med hensyn til enten indbygget ovn i et skab eller traditionel ovn i komfur. Alt dette vil I høre meget mere om i det nye år, når vi er klar til at fremvise de nye muligheder for standardkøkken og frivillig køkken udskiftning. Nye målere til vand og varme: I forbindelse med renovering af badeværelser monterer vi samtidig nye varmemålere på alle radiatorer i lejlighederne. Disse nye målere kan fjernaflæses. Endvidere kommer der også målere på det kolde vand, disse kan også fjernaflæses. Den største fordel som beboer er, at man ikke skal være hjemme for at få aflæst varme mere. Med installeringen af fjernaflæsningssystemet fra Brunata, får afdelingen tillige et billigere varme- og vandregnskab, da man nu sparer aflæserens tid og kørsel. De nye målere kører på batteri, og levetiden for et batteri er omkring 10 år. Derfor bliver det fremover kun nødvendigt for varmekontrollen at komme ind til den enkelte beboer hver 10 år. Her skal varmemålerne kontrolleres og have skiftet batteri. Udgiften til nyt fjernaflæsnings system til vand og varme er lagt ind i 10 årsplanen. Huskeregel: HUSK, at der kun er fællesskabet til at betale for det hærværk, der ikke bliver anmeldt. Brand i Bogøgade: Med hensyn til brandsagen i Bogøgade, har politiet konstateret, at der ikke umiddelbart var ting i det kælderrum, hvor ilden opstod, som kunne starte branden. Det må derfor være en brand som er opstået med hjælp udefra. Enten ved at en person ved uforsigtighed har smidt eksempelvis et cigaret- 31

32 skod, som derefter har antændt noget brændbart, eller en person som med vilje har antændt branden. Da der heldigvis ikke har været flere brande siden, er det nok mest sandsynligt, at der er tale om en persons uforsigtighed med eksempelvis et cigaretskod. En sådan brand kan have ligget og ulmet et stykke tid, inden den er blevet voldsom og bryder gennem loftet til lejligheden ovenover. Politiet forsikrer, at sagen ikke er henlagt endnu. Affaldshåndtering: Arbejdstilsynet har her i foråret været på besøg i afdeling 1. Efterfølgende er der fremkommet en rapport, hvor tilsynet gør opmærksom på uhensigtsmæssige problemer ved vores affaldshåndtering, som det foregår i dag i forbindelse med vores skakter, samt tømning og håndtering af affaldet generelt. Tilsynets konklusion er, at der fremover skal ske en markant ændring i håndteringen på den måde, vi håndterer affaldet fra skakterne på. Eksempel kan ses på billedet. Cykelindsamling: For nogle uger siden blev der opsat sedler i alle opgangene med information om den kommende indsamling af det, vi har døbt cykel-lig. Der stod efterhånden mange cykler i kældrene, der så ud til, at deres ejermænd havde mistet interessen for dem. Vi monterede en seddel på cykelstyret på disse gamle cykel-lig, der skulle bortklippes, hvis vi havde taget forkert med hensyn til interessen for cyklen. Selv om en cykel ser trist og punkteret ud, må man som ejer jo godt beholde den, til man eventuelt ønsker at istandsætte den. Regnskab og budget: Efter beretningen var der orientering om regnskabet fra 2009/10, og efterfølgende var det budgettet for 2011/12, der blev forelagt. Budgetforslaget viste en nødvendig lejeforhøjelse på kr eller 3,35 %, hvilket svarer til en ca. stigning på kr. 1,70 pr. kvm. pr. måned. Af denne stigning udgør moms ca. kr. 50 pr. måned. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. Georg i rumdragt tømmer affaldsskaften 32

33 Årets høst af cykler, som afhentes af politiet Indkomne forslag: De indkomne forslag, der blev vedtaget på mødet, var forslaget om, at afdelingsbestyrelsen kan undersøge og efterfølgende indføre et nyt nøgle/adgangskontrolsystem til alle afdelingens yderdøre til trapper og kældre. Endvidere blev forslaget om, at afdelingsbestyrelsen arbejder videre med et oplæg til den fremtidige affaldshåndtering, der enten kan være de nuværende skakter, et nyt moloksystem, eller hvis det forefindes et alternativt system til affaldshåndtering. Den endelige afgørelse for at indføre et nyt system/nedlægge skakter er en beboerbeslutning. Der vil derfor senere enten skulle afholdes et beboermøde eller en urafstemning vedrørende endelig afgørelse på den fremtidige affaldshåndtering i afd.1. Valg til bestyrelsen: På valg var: Kai Hjorth, Britta Andersen og Palle Christensen. Alle blev genvalgt. 33

34 Suppleanter til bestyrelse/ repræsentantskab: Som suppleanter blev følgende valgt skrevet i den rækkefølge de supplerer afdelingsbestyrelsen: Erik Gregersen fra Morsøgade, Niels O. Jensen fra Sejrøgade og Per Olesen fra Bogøgade. Beboermødet: Efter indlæg fra beboerrådgiver Carsten Borup var det punktet eventuelt, hvor der blev besvaret spørgsmål vedrørende containere, flere cykelstativer, og trailere på parkeringspladserne. Angående cykelstativer vil afdelingsbestyrelsen meget gerne høre fra jer beboere, hvis der er opgange, hvor der ønskes et ekstra cykelstativ på gaden. Herefter sluttede beboermødet. Her og nu: Vi har nu som forsøg fået opsat en låge i slusen i Bornholmsgade 78, for at forhindre en trend fra ukendte personer i at urinere i hjørnerne i disse sluser, samt det der er værre. Det er helt uacceptabelt for vores ansatte, at de skal gøre rent efter sådant svineri, så for at prøve at komme dette til livs vil vi evaluere på dette nye forsøg med en låge neden for trappen til slusen, der fører ind til kælderen. Hvis forsøget falder godt ud, og økonomien til låger ser fornuftigt ud, vil vi i starten af det nye år opsætte låger i alle sluser i afdelingen, der fører ned til kælderen. Forsøg med sluse i Bornholmsgade Det giver lidt mere bøvl, når man skal ind og ud med cykel eller barnevogn, til gengæld bliver vi fri for lugten af pis og andre uhumskheder. Beslag til paraboler: Afdelingsbestyrelsen vil prøve at opsætte nogle store beslag til paraboler på rygningen af tagene. Hvis forsøget falder heldigt ud, vil vi anvise disse placeringer til fremtidige ansøgninger om parabol opsætning. Vi har pt.en prøve opsat et beslag på taget af Morsøgade ud mod Sjællandsgade, men dette beslag har ikke den rigtige placering og udformning. Der vil i starten af det nye år blive lavet et nyt forsøg. 34

35 På bedding: Vi skal have nye opslagtavler op i opgangene, der er dobbelt så store, som dem vi har nu. Disse tavler er opdelt så informationer fra afdeling 1, skal placeres på den højre side af tavlen, og informationer om andre ting skal placeres på venstre side af tavlen, det kan være Banko sedler, slankekure tilbud, Pizza tilbud osv. Tit har disse informationer hængt i en stor pærevælling, hvor det var svært at skelne de enkelte beskeder fra hinanden. I 2011 skal vi også have etableret en form for nyt legeudstyr i Bogøgade, efter den gamle legeborg måtte pilles ned grundet råd i træet. Renoveringen af tage fortsætter i Morsøgade, og her starter vi i blokken med nr. 20 og 22. Dette gør, at vi ikke kommer i karambolage med badeværelsesrenoveringen, der starter i Bornholmsgade 74 efter sommerferien. K. Jacobsen med gaven Fam. Jacobsen flyttede ind i afd. 1 i 1954, dog i en anden opgang end den, de nu bor i. Fru Jacobsen var ansat på Bates og hendes mand på Aalborg værft. Familiens børn en dreng og en pige, voksede således op her i kvarteret, og familien er enige om, at de altid har været glade for at bo her. Per Baun har boet i samme opgang alle årene, siden han flyttede ind i afdelingen, og i mange år i 90 erne var Per valgt ind i afdelingsbestyrelsen. Trofaste beboere i afd. 1 De trofaste beboere, der har fået en gave fra afdelingen i denne omgang er følgende: K. Jacobsen fra Sejrøgade, og Per Baun fra Sejrøgade. Per Baun og frue åbner gaven 35

36 Her var han blandt meget andet med til at beslutte at male opgangene i afdelingen. Nu er vi ved at male dem igen, det sætter tingene lidt i perspektiv, ifølge Per. Per er udlært blikkenslager og kobbersmed og har arbejdet på flere arbejdspladser i Aalborg området. Også Per og ledsager er glade for kvarteret, og nyder deres altan meget om sommeren Ny frisør butik i afd. 1 Fra afdeling 1 vil vi byde velkommen til en ny butik i Morsøgade 2. På beboernes vegne var to repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen ovre med en velkomstgave og ønske Iman El-Hajj tillykke med hendes nye frisørbutik Beauty-Licious i Morsøgade 2. negle, bryn, farvning af bryn og vipper samt ordne makeup. Herfra vil vi ønske god vind fremover. Kontakt til afd. bestyrelsen: Husk I altid kan maile til afdelingsbestyrelsen via denne adresse: Her kan I spørge om alt, både generelle og mere personlige ting vedrørende det at bo til leje her i afdeling 1 i Østparken. I kan også stadig vælge at ringe til mig på tlf Endelig kan der også stadig afleveres almindelig post, via brevkassen i Bornholmsgade 62 stth. HUSK på at i bund og grund er vi i afdelingsbestyrelsen valgt for din skyld, og for at varetage dine og dine naboers interesser. Sidste nyt Vedrørende vaskerier er vi blevet kontaktet af en sæbeleverandør, der fortæller, at han har fået sin sæbe godkendt med et allergi mærke. Iman El-Hajj i sin nyåbnede salon Beauty-Licious kan ud over klipning også tilbyde farvning af hår, permanent, gele Vi skal have fundet ud af, hvad dette betyder i forhold til vores nuværende sæbe og leverandør. Skulle det vise sig, at den nye sæbe er godkendt i forhold til at være mere allergivenlig og god for miljøet, samt at prisen er fornuftig, vil vi seriøst overveje, 36

37 om der skal skiftes sæbeleverandør. Dette vil I selvfølgelig høre nærmere om, hvis det bliver besluttet. Glædelig jul Det var alt for denne gang. Jeg og den øvrige afdelingsbestyrelse vil hermed ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. På bestyrelsens vegne Palle Christensen Afdelingsformand i afd.1 - Østparken Bestyrelsens rose Bestyrelsens rose går til Esra Andersen, Bogøgade 6, fordi han under tagrenoveringen i Bogøgade har ydet en ekstraordinær indsats, der på ingen måde kunne forventes af en beboer. Når ejendomsfunktionærerne ikke havde mulighed for det, eller der var weekend, gik han ned og fejede foran vaskehuset, trappen og den øvrige kælderindgang i Bogøgade, så al skidt fra tagarbejdet ikke kom i vejen. Dette initiativ er så flot, at Esra Andersen fortjener en rose. På bestyrelsens vegne Britta Andersen 37

38 Alt i maling og tapet Du finder os på Sjællandsgade 36, 9000 Aalborg Telefon: Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel Ekspedition mandag-fredag torsdag tillige Telefontider mandag-fredag torsdag tillige Kastetvej 116, 9000 Aalborg Telefon: Dekstrem vægmaling robust med ekstrem god dækkeevne Alt i maling & tapet Brinno Den elektroniske dørkikkert der viser et lysstærkt billede af hvem der står udenfor din dør. Den elektroniske dørkikkert anvender en højtopløselig fladskærm på indersiden af døren og monteres i stedet for den almindelige dørkikkert. Et kort tryk på knappen og den viser et klart billede af hvem der står udenfor din dør. 38

39 OBS OBS OBS! Til beboere som parkerer i Ø-gaden! Jeg vil gøre beboerne opmærksom på, at jeg har fået en parkeringsbøde i Amagergade, hvor det er blevet indført, at man skal have P-licens for at parkere sin bil. Lone Sørensen Bornholmsgade Udvidede åbningstider Åbningstider for beboerservice i Sjællandsgade 8a - Tlf Mandag - fredag kl og Torsdag tillige kl Med venlig hilsen Varmemesteren Ejendomsfunktionærer i Team 1 og 7: Teamleder Klaus Bonde Ejendomsfunktionær Rasmus Sørensen Ejendomsfunktionær Hans Jørgen Rise Ejendomsfunktionær Georg Madsen Jensen Ejendomsfunktionær Brian Pedersen 39

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset endnu engang og håber på et godt beboermøde. Vi har nogle gæster

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Inden den officielle velkomst, bad formand Inge Haüser forsamlingen om at holde 1 minuts stilhed for afdøde bestyrelsesmedlem

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

Velkommen til Beboermøde afd. 3

Velkommen til Beboermøde afd. 3 Velkommen til Beboermøde afd. 3 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning ved formand Pia Hornbæk 6. Orientering fra aktivitetsudvalget

Læs mere

Beboermøde Afdeling 2

Beboermøde Afdeling 2 Beboermøde Afdeling 2 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Inge Haüser bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Henrik Foght Hansen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016 Afdelingsmøde Afdeling 4 mandag den 6. juni 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af beboermøde i Østparkens afdeling 6. Tirsdag den 23. oktober 2012

Referat af beboermøde i Østparkens afdeling 6. Tirsdag den 23. oktober 2012 Referat af beboermøde i Østparkens afdeling 6. Tirsdag den 23. oktober 2012 Inden det ordinære beboermøde var der en kort præsentation af adgangskontrol ved Per Jensen fra elektrikerfirmaet Erik Fals A/S.

Læs mere

1. Velkomst og godkendelse af dagsordnen samt referat fra sidste møde. Godkendt

1. Velkomst og godkendelse af dagsordnen samt referat fra sidste møde. Godkendt 83 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 2. juni 2010 Start kl. 16.30, slut kl. 18.30 Tilstede var Brian Skræm, Frede Skrubbeltrang, Ann Bylund Andersen, Søren Andersen, Christian Vestergaard, Iver

Læs mere

Bestyrelsens beretning Først gennemgås bestyrelsens beretning og efterfølgende gennemgås projektet med altanskurene.

Bestyrelsens beretning Først gennemgås bestyrelsens beretning og efterfølgende gennemgås projektet med altanskurene. Referat af Lejerbos beboermøde d. 12. april 2011 i AKBs beboerhus 52 fremmødte husstande. Referent: Hanne Bine. John T bød velkommen. JohnT spurgte om det var i orden at formanden Ann Berthelsen fra afd.331

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Proforma referat fra Bestyrelsesmøde

Proforma referat fra Bestyrelsesmøde Side 1 af 7 Lotte Bang Proforma referat fra Bestyrelsesmøde Vivabolig - Organisationsbestyrelsesmøde Mødested : Vesterbro 23 Mødetidspunkt : Mandag d. 5. maj 2014 kl. 17:00 Mødet hævet : Tirsdag d. 13.

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Beboermøde Afdeling 4

Beboermøde Afdeling 4 Beboermøde Afdeling 4 Dagsorden beboermøde afdeling 4 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om Helhedsplanen 7. Valg af styregruppe

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI).

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI). Side 1/8 Afdeling 21. Referat fra afdelingsmøde den 8. september 2016, kl. 18,30. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Dorthe Kirch Michael Jensen Niels Nielsen

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 8

Beboermøde. Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering fra teamleder 7. Orientering om regnskabet 2014 8. Afdelingens

Læs mere

1. Velkomst og præsentation Frede byder velkommen til Johnny og Carsten.

1. Velkomst og præsentation Frede byder velkommen til Johnny og Carsten. 145 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 4. januar 2012 Start kl. 17.00, slut kl. 20.45 Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Tina Holm, Søren Andersen, Iver Eriksen, Palle Christensen, og Lotte Bang.

Læs mere

Iver Eriksen har meldt afbud. Jytte Faitanini fra udlejningen deltog i det første punkt på dagsordnen.

Iver Eriksen har meldt afbud. Jytte Faitanini fra udlejningen deltog i det første punkt på dagsordnen. 78 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 4. maj 2010 Start kl. 16.30, slut kl. 19.45 Tilstede var Brian Skræm, Frede Skrubbeltrang, Ann Bylund Andersen, Søren Andersen, Christian Vestergaard, Eigil

Læs mere

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00. 2. maj 2014

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00. 2. maj 2014 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00 2. maj 2014 Bestyrelsen Vivaboligs bestyrelse består, frem til repræsentantskabsmødet i 2014, jf. fusionsaftalen af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/5 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 2 onsdag den 11. maj 2016 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Orientering om ventilation ved Ventek 6. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23. DIRIGENT: ERIK AD. 1 Fremmødte / Fraværende: Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Torben, Pia, Gert, Erik, Aase. Afbud, Roberto. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 11. Godkendt,

Læs mere

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud.

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud. 46 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 3. december 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 20.00. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Tina Holm, Eigil Stausholm, Kirsten Sørensen, Pia

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Eigil Stausholm og Iver Eriksen havde meldt afbud.

Eigil Stausholm og Iver Eriksen havde meldt afbud. 30 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 4. juni 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 21.00. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Søren Andersen, Winni Jensen, Tina Holm, Kirsten Sørensen,

Læs mere

Åbn op for din nye boligadministration... 4. maj 2009. www.viva-bolig.dk

Åbn op for din nye boligadministration... 4. maj 2009. www.viva-bolig.dk Åbn op for din nye boligadministration... 4. maj 2009 www.viva-bolig.dk + = Boligselskabet Østparken og Boligselskabet Limfjorden er gået sammen om en fællesadministration. På grund af fysisk sammenflytning

Læs mere

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen.

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

2. Godkendelse af dagsorden Tilføjelse til dagsordnens punkt 9 a afdeling 1 Bornholmsgade m.fl. og b afdeling 4 Konvalvej

2. Godkendelse af dagsorden Tilføjelse til dagsordnens punkt 9 a afdeling 1 Bornholmsgade m.fl. og b afdeling 4 Konvalvej 29. november 2011 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 29. november 2011 kl. 17.15 20.00 Deltagere: Christian Vestergaard, Brian Skræm, Iver Eriksen, Verner Frederiksen, Palle Christensen, Henrik Yde,

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

Freddy startede mødet med, at byde velkommen til vores nye suppleant Bianca Balslev.

Freddy startede mødet med, at byde velkommen til vores nye suppleant Bianca Balslev. DIRIGENT: TINA LAURSEN Freddy startede mødet med, at byde velkommen til vores nye suppleant Bianca Balslev. AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/6 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 23 beboere samt repræsentanter fra bestyrelsen Fra administrationen: Michael

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 10

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 10 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 10 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 10. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her.

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Andelsboligforeningen Odinsgaard Andelsboligforeningen Odinsgaard Afdeling 13 (113) Gartnervangen i Brædstrup Referat af beboermødet den 15. september 2016, kl. 19. Så mange beboere deltog: 14 husstande i alt 17 personer. Fra administrationen

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016

Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016 Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016 Deltagere: 19 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Lars Johansen Kjeld Nielsen

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 6. onsdag den 20. april 2016

Afdelingsmøde Afdeling 6. onsdag den 20. april 2016 Afdelingsmøde Afdeling 6 onsdag den 20. april 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af Stemmeudvalg 4. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning 5. Orientering fra afdelingens

Læs mere

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Christiansen John Hansen Ellen Magrethe

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2011

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2011 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2011 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Nyhedsbrev No. 3 2007

Nyhedsbrev No. 3 2007 Bestyrelsen sammensætning: Nyhedsbrev No. 3 2007 Formand: Henrik Møller Næstformand: Brian Nymark Nielsen Charlotte Schultz Nete Nørkær Jesper Knudsen Email til bestyrelsen: bestyrelsen@runddyssen36.dk

Læs mere

Afdelingsmøde - Afdeling 1. mandag d. 25. april 2016

Afdelingsmøde - Afdeling 1. mandag d. 25. april 2016 Afdelingsmøde - Afdeling 1 mandag d. 25. april 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af Stemmeudvalg 4. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning 5. Orientering fra afdelingens

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Til samtlige beboere i afdeling 29, Finlandsparken Vejle, den 14. maj 2014 Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Hermed følger et kort referat af det ordinære afdelingsmøde

Læs mere

Lise Stender, Inge Häuser og Palle Christensen havde meldt afbud. 1. Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde.

Lise Stender, Inge Häuser og Palle Christensen havde meldt afbud. 1. Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde. 46 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 14. januar 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 20.00. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Tina Holm, Eigil Stausholm, Kirsten Sørensen, Pia

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Gæst under punkt 5. Ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgård & Andersen: Niels Andersen

Gæst under punkt 5. Ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgård & Andersen: Niels Andersen Side 1/9 Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 1. september 2016, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 inkl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Ellen Magrethe Poulsen Tove

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej VELKOMMEN TIL AFDELING 71 «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 20

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 20 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 20 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 20. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her.

Læs mere

Først velkommen til jer beboer der har valgt at komme i aften. 1

Først velkommen til jer beboer der har valgt at komme i aften. 1 Side 1/6 Afdeling 16 Referat fra afdelingsmøde den 26. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 42 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Lis Andersen Tina Munkholm Bjarne Hajbert

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

Nye afdelinger i Kanalkvarteret I løbet af sommeren er 2 nye afdelinger med ungdomsboliger kommet med i Kanalsamarbejdet.

Nye afdelinger i Kanalkvarteret I løbet af sommeren er 2 nye afdelinger med ungdomsboliger kommet med i Kanalsamarbejdet. Nyhedsbrev for afdeling 40 Fredrik Bajers Vej November 2012 Nye afdelinger i Kanalkvarteret I løbet af sommeren er 2 nye afdelinger med ungdomsboliger kommet med i Kanalsamarbejdet. Det drejer sig om afd.

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgaard & Andersen.

Gæst: Kurt Sander fra ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgaard & Andersen. Side 1/8 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 14. september 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 28 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 10. Torsdag den 12. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 10. Torsdag den 12. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 10 Torsdag den 12. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af Stemmeudvalg 4. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning 5. Orientering fra afdelingens

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 1

Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 1 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 19. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: 48 beboere samt bestyrelsen ved 44 lejemål

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Dagsorden er godkendt

Dagsorden er godkendt 134 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 5. oktober 2011 Start kl. 17.00, slut kl. 19.00 Tilstede var Brian Skræm, Eigil Stausholm, Christian Vestergaard, Tina Holm, Søren Andersen, Frede Skrubbeltrang,

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Aktivitetsudvalget. Velkommen i Møntbo

Aktivitetsudvalget. Velkommen i Møntbo Velkommen i Møntbo Velkommen i Møntbo Vi vil gerne byde dig velkommen som beboer i Møntbo og ønsker samtidig for dig og Jer, at I vil falde godt til i afdelingen og blive glade for at bo her. På de følgende

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 16

Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 16 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere Kurt

Læs mere

Renovering af Løget By - Løget Høj 45. 23-09-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 45 1

Renovering af Løget By - Løget Høj 45. 23-09-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 45 1 Renovering af Løget By - Løget Høj 45 1 Arbejder på Løget Høj 45, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader Boligen - køkken og bad - Alle badeværelser renoveres - Alle

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 12.04.09. Referat af: Bestyrelsesmøde tirsdag d. 07.04.09 kl. 18.30 22.00 marts 2009. referat nr. 5.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 12.04.09. Referat af: Bestyrelsesmøde tirsdag d. 07.04.09 kl. 18.30 22.00 marts 2009. referat nr. 5. DIRIGENT: Marianne Larsen AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy Rasmussen, Tina Laursen, Mads Greve, Knud Petersen, Peter Nielsen, David Oszlak, Marianne Larsen og Aase B. Stisen.

Læs mere