IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering"

Transkript

1 IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER

2 BLIV IKT-LEDER Bliv professionelt uddannet af Byggeriets Ledelsescenter i samarbejde med branchens førende eksperter fra K-Jacobsen, advokatfirmaet Bech Bruun, advokatfirmaet Horten, Chalmers University og RIB. Du får en personlig ipad mini med online adgang til undervisningsmateriale, du modtager diplom efter bestået eksamen og vil herefter have online adgang til et værktøjssæt specielt sammensat til IKT-lederen, som kan bruges med det samme i din fremtidige hverdag. Ny rolle i det professionelle byggeri Med IKT-bekendtgørelse 118 & 119 introduceres en ny rolle i dansk byggeri IKT-lederen. Denne rolle vil direkte påvirke byggeriets bundlinje, hvorfor der er store krav til dennes kompetencer uagtet om rollen er placeret hos bygherre, rådgiver eller øvrige parter. Den førende IKT-leder uddannelse i Danmark har til målsætning, at uddanne byggeriets bedste til at blive endnu bedre, for at kunne opfylde alle de krav og mål, der ligger i ansvaret som IKT-leder og tage ansvar for projekter med bedre lønsomhed for alle involverede. Scan QR-koden og se en kort film om IKT-leder uddannelsen Målgruppe og deltagerforudsætninger IKT-leder uddannelsen henvender sig til alle inden for byggebranchen med snitflade til eller interesse for IKT. Du er en af byggeriets ledere eller kommende ledere hos en bygherre, rådgiver, ingeniør, arkitekt eller entreprenør. Med denne professionelle uddannelse oprettes et Centre of Excellence, hvor byggeriets fremtidige ledere skabes.

3 Om uddannelsen Dette er den førende IKT-leder uddannelse i Danmark, der skal sikre bedre lønsomhed for alle involverede parter i projektet, reduktion af byggeriets risiko, og professionel aflevering med fokus på byg- og driftsherrens behov. En professionel uddannelse, der vil bidrage til øget konkurrenceevne for de virksomheder, hvor disse nye specialister har deres hverdag. Denne lederuddannelse vil klæde dig på til, som aktiv og værdiskabende IKT-leder, at drive dine projekter i mål med minimeret risiko, bedre bundlinje og under opfyldelse af de til enhver tid gældende krav. Du vil blive undervist af et team bestående af branchens dygtigste inden for deres felt, hvilket skaber rammerne for denne lederuddannelse. Bygherre skal udpege en IKT-leder, der har til ansvar at stå for IKTkoordineringen og sikre, at gældende lov og krav bliver opfyldt. Der er et væsentligt potentiale, som du vil blive klædt på til at indfri og skabe bedre byggeri for din organisation og for de andre parter, der bidrager til projektet. IKT-lederuddannelsen fokuserer på digitaliserings- og forretningsmæssige principper baseret på erfaringer fra branchens bedste specialister. Der tages udgangspunkt i kravene til digitalisering for offentligt og alment byggeri. Se bekendtgørelse 118 & 119. Du vil modtage en ipad mini, der bl.a. indeholder en værktøjskasse med skabeloner, dokumenter og filer til direkte implementering i din hverdag. Efter bestået eksamen vil du efterfølgende være eksamineret IKT-leder og blandt de ledere i det professionelle byggeri i Danmark, der skal øge vores branches konkurrenceevne og sikre en højere lønsomhed. IKT-lederuddannelse Uddannelsesforløbet er medvirkende til at fastholde fingeren på pulsen, at være opdateret, networke og være klar til udfordringerne i det digitale byggeri. Peter Sommerfeld, Fredensborg Kommune

4 Formål Efter endt uddannelse vil du kunne sikre, at projekter drives i mål med bedre resultater og færre fejl, i overensstemmelse med gældende lov og krav, og sikre, at bygherren får det optimale produkt skabt i samarbejde med andre parter med bedste procesledelse. Bekendtgørelsen og IKT-lederuddannelsen Formålet med bekendtgørelsen er, at påvirke til en harmoniseret og værdiskabende anvendelse af IKT i bygge-, renoverings-, drift- og vedligeholdelsesopgaver i den offentlige sektor og det offentligt støttede byggeri. Produktiviteten indenfor disse opgaver vurderes, at kunne væsentligt forøges i de kommende år ved udvidet brug af IKT. Med dette formål omfatter bekendtgørelsen en række krav til IKT-anvendelsen samt til de metoder og processer, der knytter sig til disse. Rent praktisk er bekendtgørelsen udformet som en række krav, som bygherren i den konkrete byggesag skal stille til byggesagens parter. Disse krav omfatter: 3 IKT-koordinering 4 Håndtering af digitale byggeobjekter 5 Digital kommunikation og projektweb mv. 6 Anvendelse af digitale bygningsmodeller i projektkonkurrencer 7 Anvendelse af objektbaseret bygnings modellering under projektering og udførelse 8 Digitalt udbud og tilbud 9 Udbud med mængder 10 Digital leverance ved byggeriets aflevering 11 Digital mangelinformation Derved vil IKT-lederen direkte påvirke et byggeris proces, forløb og bundlinje, hvorfor denne uddannelse er yderst relevant og anvendelig for at indfri de produktivitetsmålsætninger bekendtgørelsen tager afsæt i IKT-krav som god forretning. IKT-krav som god forretning

5 IKTleder

6 LEKTIONSPLAN 1 Introduktion og Det Digitale Byggeri Introduktion - Gennemgang af uddannelsesforløbet - Den nye rolle som IKT-leder og det forpligtende ansvar Den manglende produktivitet i byggeriet - Byggeriets digitale udvikling både i Danmark og i udlandet - Digitaliseringens indflydelse på byggeriets produktivitet og effektivitet - Digitaliseringens konsekvenser for byggeriets virksomheder og byggeprojekter Det Digitale Byggeri og IKT-bekendtgørelsen - Det Digitale Byggeri - formålet og mål - IKT-bekendtgørelsen som driver for udvikling Standardisering og digitalisering i din organisation - Standardisering som værdiskaber for byggeriets virksomheder og projektorganisation - Digitalisering giver gevinster, men kræver forandringsledelse og ledelsesopbakning 2 IKT-bekendtgørelsen i detaljer - forstå kravene og høst gevinsterne Gennemgang af IKT-bekendtgørelsens krav - Digitale objekter og deres egenskaber - Digital kommunikation og projektweb - Digitale bygningsmodeller - Digitalt udbud og tilbud - Digital aflevering og digitale mangellister Praktiske erfaringer med standarder og IKT-værktøjer til understøttelse af kravene - Standarder fra bips, Bygherreforeningen og Building Smart - Cunecos standarder for klassifikation af rum og bygningsdele - Projektweb og digitale udbudsportaler - BIM-værktøjer og deres formåen - Udbudsportaler til udbud/tilbud med mængder Prøve i IKT-bekendtgørelsen 3 Jura og digitalisering - faldgruber, bevis og ansvar Love og regler omkring digitalisering i dansk byggeri - IKT-bekendtgørelsens juridiske konsekvenser for byggeriets parter - IKT-ydelser i Dansk Ark og FRI s Ydelsesbeskrivelser - Digitalisering og AB-systemet (ABR89 og AB92/ABT93) - Ophavsret og regler for elektronisk udbud Juridiske problemstillinger og kontraktuelle forhold - Grænsefladernes udfordringer og ansvar - Bygningsmodellen (BIM) som bevis - Ophavsretslige problemstillinger - Udbudsretslige udfordringer - IKT-lederens juridiske ansvar og pligter - IKT-aftalernes hovedpunkter og faldgruber Prøve i de juridiske forhold ved udveksling af digitale informationer Uddannelsen er opbygget omkring 6 lektioner fordelt på 3 fulde kursusdage samt forberedelse til hver undervisningsdag.

7 4 Facility Management - overkom udfordringer og høst gevinster Detaljeret gennemgang af IKT-bekendtgørelsens krav til digital aflevering - Bygningsmodel (BIM) og objektegenskaber er væsentlige elementer - IFC i relation til D&V-informationer - COBie og IDM som værktøjer og definition af objektegenskaber Digital aflevering - Data og informationers flow igennem en afleveringsproces - Afleveringsprocessen, ansvarsområder og opgaver igennem byggeriets faser - Opstilling af konkrete krav til parternes data og informationer på rum og bygningsdele - Digitale mangellister Facility Management - Fra design til drift - BIM, BAM, BOOM - Arealforvaltning og lejemålsstyring - Bygningssyn og budgettering - Drift og vedligehold samt håndtering af arbejdsordre - Udbytte for bygherre og driftsherre - Eksempel på IKT-afleveringsspecifikation Prøve i Facility Management 5 IKT-aftaler - fra vision til mål IKT-visioner og -mål for byggeprojektet - Opstil en IKT-vision og IKT-mål, der understøtter din projektorganisation og samarbejdspartneres IKT-parathed - IKT-vision og IKT-mål, som ramme for IKT-aftaler Gennemgang af IKT-aftaler - bips IKT-ydelsesspecifikationer og IKT-tekniske specifikationer, herunder kommunikationsspecifikation, CAD-specifikation, digital udbudsspecifikation og digital afleveringsspecifikation - Dét skal man også huske i sine IKT-aftaler Praktisk øvelse i grupper - Udarbejdelse af en kort IKT-vision og IKT-mål for din virksomhed - Udarbejdelse af en IKT-ydelsesaftale Praktisk prøve i IKT-aftaler 6 Implementering i praksis - IKT-lederens roadmap til succes Implementering kræver forandringsledelse og ledelsesopbakning - Hvad er forandringsledelse og hvorledes tilgår man forandringer - Hvordan implementeres IKT bedst muligt i en virksomhed og på et byggeprojekt IKT-parathed i din virksomhed - Standardisér brugen af software i din virksomhed - Udarbejd standarder som grundlag for virksomhedens strukturering af digitale projektinformationer - Udarbejd små procesbeskrivelser/videoer for hvorledes forskellige arbejdsopgaver udføres - Etablér en intern IKT-organisation, der håndhæver IKT-paratheden i virksomheden IKT-lederen på byggeprojekter - Roadmap for IKT-koordinering gennem byggeprocessen - praktisk implementering og professionel eksekvering - Ledelse af et IKT-projekt og opretholdelse af IKT i organisationen Afslutning og uddeling af diplomer

8 Uddannelsen giver et nøgternt billede af omfanget og muligheder i forhold til bekendtgørelserne. Indholdet bliver serveret på en professionel og inspirerende måde. Thomas Andersson, Arkitektfirmaet Ole Dreyer A/S

9 BYGGERIETS LEDELSESCENTER Kim Jacobsen, Indehaver, K-Jacobsen A/S Tilhører gruppen af de mest erfarende og driftige rådgivningskompetencer i byggeriet med væsentlig erfaring fra en bred skare af projekter og kundetyper. Ph.d. fra Danmarks Tekniske Universitet og stor erfaring fra BIM, Rådgivning og Management Consulting fra bl.a. Rambøll. Er idag indehaver af K-Jacobsen A/S, der dagligt rådgiver Danmarks professionelle bygherrer i IKT for bedre bundlinje. Christian Koch, Professor ved Chalmers University & gæsteprofessor ved Aarhus Universitet Forsker og underviser i ledelse, organisation og IT i byggeriet med fokus på projektering, produktion og ejendomsadministration. Deltog i udviklingsprogrammet Det Digitale Byggeri og implementeringsnetværket, er medlem af bestyrelsen for bips og partnerskabet for cuneco, der arbejder med klassifikation af byggeinformation. Pedram Moghaddam, Specialistadvokat i entrepriseret, Bech Bruun Specialiseret i entrepriseret og er rådgiver som specialistadvokat for byggeriets parter i entrepriseforhold. Stor erfaring og ekspertise med at føre entrepriseretlige tvister ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomheder og domstolene. Baggrund bl.a. fra Justitsministeriet, Skanska Danmark A/S, Horten samt udstationering hos en større offentlig bygherre. Har en særlig indsigt i byggebranchen. Heidi Steen Jensen, Juniorpartner, Horten Advokatpartnerselskab Ekspert i immatrialret og markedsføringsret med et indgående fokus på digitale forhold. Stor erfaring med ophavsretlige tvister og rådgiver både arkitekter, bygherrer og entreprenører om rettighedsmæssige forhold. Stor undervisningserfaring og et indgående kendskab til de rettighedsmæssige udfordringer ved byggeri. Jakob Hermansen, Seniorkonsulent, RIB A/S Én af Danmarks største kompetencer inden for Facilities Management og BIM. Uddannet ingeniør og HD fra CBS. Erfaring fra bl.a. Steen & Strøm, JJW Arkitekter og har i sin funktion hos Byggeweb A/S et ansvar for virksomhedens 10 mio. kunde-m 2 i forhold til Facility Management. Hanne Steffensen, Kommunikationschef, K-Jacobsen A/S Praktiker inden for forandringsledelse. Har arbejdet med større og mindre forandringsprojekter i forskellige virksomheder lige fra nye it-systemer til ændring af forretning og markeder. Har solidt kendskab til de organisatoriske, psykologiske og kommunikative problemstillinger i forandringsledelse. Uddannet fra Aalborg Universitet og CBS suppleret med flere ledelseskurser bl.a. i coaching og en minimba. Mads Bording, CEO, RIB A/S Én af byggeriets forandringsledere, der har stor erfaring med forandringsledelse, organisatorisk udvikling, forretningsudvikling og er kommerciel ekspert. Stor erfaring fra IT og Management Consulting i bl.a. byggebranchen. Kåret som et af Danmarks Top Talenter af Berlingske Nyhedsmagasin, foredragsholder, uddannet fra CBS, Harvard Business School, HEC i Paris, Columbia Business School i New York og London Business School.

10 BYGHERRE KRAVSTILLELSE IKT-koordinering Bygherren har ansvaret for at sikre, at der sker en IKT-koordinering gennem hele byggesagen. Koordineringen kan opnås ved at sikre, at der hele tiden er en specifik part, der har ansvaret for at koordinere det digitale samarbejde mellem alle byggesagens parter. Funktionen som IKT-leder kan udøves og organiseres på mange forskellige måder. IKT-koordinering Funktionen kan være placeret hos bygherren, hos en af projektets rådgivere eller udførende, eller hos en tredje-part, der alene varetager denne opgave. At placere opgaven hos en af byggesagens involverede parter har den fordel, at det bliver en part, der kender projektet indefra, som forestår IKT-koordineringen. IKT-koordineringens indhold og omfang bør specifikt forholde sig til hovedelementerne i IKT-bekendtgørelsen, og bør især koncentrere sig om følgende: Håndtering af digitale byggeobjekter, Digital kommunikation og projektweb mv. Anvendelse af digitale, objektbaserede bygningsmodeller, Digitalt udbud og tilbud, Digitale leverancer undervejs og ved byggeriets af levering, Digital mangelinformation. IKT-lederens opgaver i relation til håndtering af digitale byggeobjekter i byggesagen kan bl.a. være at: Beskrive hvilke metoder, der skal benyttes for at holde styr på alle byggeobjekter på en sådan måde, at de på en enkel måde, og uden tab af information, kan udveksles mellem parterne, Beskrive hvilken navngivning, klassifikation og kodning af byggeobjekter, der skal benyttes i byggesagen, Beskrive hvilken mapping, der evt. skal benyttes, hvis der benyttes forskellige klassifikations- eller kodningssystemer, så man kan mappe benævnelser i det ene system entydigt til benævnelser i det andet system, Sikre at der løbende sker en forventningsafstemning mellem de involverede parter om informationsudvekslingen.

11 IKT-lederens opgaver i relation til den digitale kommunikation i byggesagen kan bl.a. være at: Udarbejde navneliste over IKT-ansvarlige i byggesagens respektive firmaer, Fastlægge rammer for filnavngivning, metadata, mappestruktur mv., Fastlægge rammer for filformater og -versioner, Administrere projektweb dvs. håndtere brugere, rettigheder og mapper, Dokumentere beslutninger, Udarbejde organisationsdiagram, som indeholder navneliste. IKT-lederens opgaver i relation til den digitale kommunikation under byggesagen samt i forbindelse med digital leverance ved byggeriets aflevering kan bl.a. være at: Indsamle stamdata fra byg- og driftsherre omkring byggeriet og gøre dette tilgængeligt for projektets parter, Udarbejde og løbende vedligeholde en plan for, hvilke parter der skal gøre hvilke digitale data tilgængelige og på hvilke tidspunkter, Udarbejde en plan for digital leverance ved byggeriets aflevering, herunder afklare tekniske afleveringskrav til driftsherrens IKT-baserede FM-systemer, Dokumentere beslutninger, Sikre at planen er tilgængelig for de involverede parter. IKT-lederens opgave kan i relation til anvendelse af bygningsmodeller være, at: Udarbejde navneliste over model-/cad-ansvarlige i projektets respektive firmaer, Fastlægge rammer for opbygning af objektbaserede modeller, Samle og koordinere fagmodeller fra de forskellige parter, Fastlægge datatilgængelighed og -leverancer, herunder beskrive anvendelse, koordinering og udveksling af fag- og fællesmodeller i projektets forskellige faser, Fastlægge rammer for tegningsstandarder, kollisionskontrol, formater, tegningshoved mv.. Hvad angår organisering af fællesmodeller i den objektbaserede bygningsmodellering, omfatter IKTlederens rolle alene det IKT-mæssige. Det projekteringsfaglige, og dermed den tværfaglige koordinering samt kontrol af modelindholdet, påhviler projekteringsledelsen og projektets fagansvarlige. IKT-lederens opgave i relation til digitalt udbud og tilbud kan bl.a. være at: Fastlægge rammer for opbygning og strukturering af det digitale udbudsmateriale, Træffe nødvendige aftaler med ekstern udbyder af udbudsportal, Dokumentere beslutninger og handlinger, Fastlægge adgang og rettigheder, herunder fordeling af udbudsmaterialet.

12 Hvor: Hvornår: Omfang: København & Århus Se opdateret uddannelses-kalender på 3 fulde kursusdage samt forberedelse til hver undervisningsdag Forberedelse: 1/2 dag til hver undervisningsdag Eksamen: 2 skriftlige multiple-choice prøver og en gruppeopgave med præsentation Certifikat: Ved beståede prøver uddeles eksamensdiplom Tilmelding Uddannelsen er åben for alle uanset om du er ledig eller i ansættelsesforhold. Brug vores online tilmeldingsformular på iktuddannelse.dk eller scan QRkoden: Tilmeldingsfrist er senest en uge før kursusstart Alle forløb oprettes kun, såfremt der er nok tilmeldinger. Er du sent ude med din beslutning om deltagelse, kan du altid ringe og høre, om der er plads på det ønskede kursus. Kontakt Louise Dahlerup, BYGGERIETS LEDELSESCENTER Ryesgade 19C 2200 København N. Tel: Undervisningsmateriale Deltagerne får udleveret en personlig ipad mini, der kan beholdes efter uddannelsesforløbet. Du har adgang til alt undervisningsmateriale på denne ipad mini. Ved bestået eksamen udleveres IKT-leder dokumentpakken digitalt med adgang direkte fra ipad, PC mv.. Pakken indeholder en række væsentlige skabeloner og dokumenter, der skal bruges ved IKT for professionelle bygherrer, eksempelvis ydelsesbeskrivelser, entrepriseaftaler, IKT-koordineringsmødeplan, deltagerliste for IKTkoordinering, juridiske dokumenter, aftalegrundlag, samt projektets tids- og aktivitetsplan. Forplejning Morgenmad, frokostbuffet, kaffe, the og vand. Pris kr. elskl. moms. Prisen indeholder en ipad Mini, undervisning, digitalt uddannelsesmateriale samt forplejning. BYGGERIETS LEDELSESCENTER

CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk

CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk BYGGERIETS LEDELSESCENTER FRA PRAKTISK D&V TIL DIGITAL FM - BLIV CAFM LEDER Denne professionelle uddannelse

Læs mere

Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk

Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk CAFM-Leder Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk BYGGERIETS LEDELSESCENTER Fra analog D&V til Digital FM - BLIV CAFM-LedeR Den professionelle CAFM-lederuddannelse

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

ØG-DDB Teknisk Rapport

ØG-DDB Teknisk Rapport Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet ØG-DDB Teknisk Rapport Afrapportering af projektet: Måling af økonomiske

Læs mere

Optimering af byggeprocesser

Optimering af byggeprocesser Optimering af byggeprocesser Teknologisk Institut TAASTRUP 22.- 23. januar 2008 opfølgningskursus om entrepriseret den 24. januar 2008 Få indblik i de vægtigste tendenser for fremtidens byggeri Sådan arbejder

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 Nyt om DBK bips nyt 3 / 2007 bips 3 / 2007 1 Digital arbejdsmetode Siden afslutningen

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning af indførelsen af Det Digitale Byggeri Udført for: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv

AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv Del 2: Forslag til 11 strategiske projekter Juni 2011 side 1 af 39 Strategiske

Læs mere

Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver

Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver Casebeskrivelse

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

KURSUSPROGRAM 2010-2011

KURSUSPROGRAM 2010-2011 KURSUSPROGRAM 2010-2011 Juni 2010 Udgiver: Dansk Byggeri Postboks 2125 1015 København K Tlf.: 72 16 00 00 Fax: 72 16 00 10 Layout: MONTAGEbureauet ApS Foto: Hanne Gabel Christensen, Ricky John Molloy,

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER UDVIKLING AF TVÆRFAGLIGE BIM-KOMPETENCER OG ETABLERING AF NETVÆRKSSAMARBEJDET BVU*NET MELLEM BYGGERIETS UDDANNELSER SBI 2015:11 Implementering

Læs mere

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7 nr. 2 2012/13 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Byggeriets kursusprogram side 14-15 Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5 Skepsis vendt til succes Netværk blomstrer side 6-7 Godt

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 3D arbejdsmetode bips nyt 2 / 2005 bips 2 / 2005 1 Den mest

Læs mere