Enhedslistens handicappolitiske valgudspil Et retfærdigt Danmark uanset handicap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enhedslistens handicappolitiske valgudspil 2011. Et retfærdigt Danmark uanset handicap"

Transkript

1 Enhedslistens handicappolitiske valgudspil 2011 Et retfærdigt Danmark uanset handicap

2 Indledning: Træk handicappolitikken til venstre Enhedslistens valgudspil Et retfærdigt Danmark konkretiserer, hvordan vi vil trække Danmark i en solidarisk og anstændig retning. Det gælder også på handicapområdet, som der er god grund til at være opmærksom på netop nu. Ti år med en borgerlig regering har forandret Danmark, og overalt er vores fælles velfærd forringet. Unge mennesker kan i dag med rette frygte, at de må se frem til ringere vilkår og færre sociale rettigheder end deres forældre ikke mindst hvis de har et handicap. Her og nu oplever danskere med handicap eller kroniske sygdomme inde på livet, at det bliver sværere at få bevilget den nødvendige hjælp. Regeringen truer med at forringe førtidspension og fleksjob, og det ankesystem, der er en forudsætning for social retssikkerhed, er under pres. Tonen i den offentlige debat om emnet har været tiltagende hård, og borgere med handicap er blevet sat i gabestok med udtalelser som gøgeungeeffekt, krævende ud over det rimelige og stjæler af budgettet. Enhedslisten finder det uacceptabelt, at handicapområdet har fået skylden for kommunernes dårlige økonomi. Det er VKO s ufinansierede skattelettelser, uansvarlige skattestop og gaveregn over banker og boligejere, der har skævvredet den danske økonomi ikke borgere med handicap! Førtidspensionister, fleksjobbere og andre med særlige forudsætninger hører tværtimod til dem, der fik mindst ud af skattelettelserne og det økonomiske opsving. Alligevel efterlades de nu med regningen. Og for dem er det ikke bare muligheden for at købe en ekstra fladskærm, men for at leve et ligeværdigt liv, der er på spil. Enhedslisten vil have den danske handicappolitik tilbage på sporet. Vi tror på, at vi kan genopbygge det ødelagte og fortsætte i retning af et mere retfærdigt, solidarisk og ikke mindst inkluderende samfund. Vi peger utvetydigt på Helle Thorning som statsminister, men det er ingen hemmelighed, at Socialdemokraterne og SF på en række områder er rykket mod højre. Men en ny regering bliver med stor sandsynlighed afhængige af Enhedslistens mandater efter valget. Den indflydelse, som det giver os, vil vi bruge på at trække Danmark til venstre. Også på handicapområdet. Retssikkerhed og retshjælp uanset handicap Bevar og styrk ankesystemet - FN s handicapkonvention skal tages alvorligt - Enklere regler og mindre kontrol - Gratis retshjælp til sagsbehandling - Kompensation for kommunale fejl - Sager skal behandles i bopælskommunen - Udfyld tomrummet efter amterne Respekt for fleksjobbere og førtidspensionister..5 - Nej til fleksjob-forringelser - Flere job til mennesker med handicap - Førtidspension skal være til at leve af - Førtidspensionsbevis frem for midlertidig pension - Stop satspuljetyveriet Barndom og alderdom med handicap Tabt arbejdsfortjeneste til familier med handicap - Børne- og ungdomsliv uden mor og far på nakken merudgifter i den tredje alder Retten til et socialt og selvstændigt liv Skole og uddannelse - Herre i egen bolig - BPA retten til at vælge sine arme og ben - Ledsagelse og tolkning - Fysisk adgang til at engagere sig Finansiering

3 Retssikkerhed og retshjælp uanset handicap Almindelige danskeres sociale retssikkerhed er blevet forsømt gennem 10 år med VKO. Mange oplever, at det system, der skulle hjælpe dem, bliver en modstander, som det kræver enorme ressourcer at trænge igennem til. De føler sig retsløse og mødt med mistillid og kontrol. Enhedslisten mener ikke, at det er rimeligt at forlange, at man skal kunne paragrafferne bedre end sin sagsbehandler for at få den hjælp, man har brug for og ret til. Det er heller ikke rimeligt, at man skal tigge eller besvare overflødige, intime spørgsmål for at få den. Vi tror på sociale rettigheder frem for almisser og vil styrke borgernes sociale retssikkerhed. Derfor er vi glade for, at det er lykkedes os at få S, SF og R med på at nedsætte en social retskommission efter valget til bl.a. at se på følgende forslag. Bevar og styrk ankesystemet Det er afgørende for retssikkerheden, at borgerne kan klage over kommunernes afgørelser til en uafhængig ankeinstans. Derfor er Enhedslisten lodret imod de planer, som VK-regeringen har drøftet med KL, om at give kommunerne redskaber til at styre udgifterne på handicapområdet på bekostning af ankemulighederne. Vi står fast på, at Serviceloven skal overholdes. Det er borgerens behov, ikke lokale økonomiske hensyn, der skal være afgørende, når der bevilges hjælp. Ellers risikerer man en situation, hvor borgere med handicap får helt forskellig behandling afhængigt af, hvor de tilfældigvis er bosat. Det har intet med retssikkerhed at gøre. Og vi står fast på, at ankesystemet ikke må stækkes. Det skal tværtimod gøres mere velfungerende, så alle borgere sikres den hjælp, de har ret til og brug for. På nuværende tidspunkt er halvdelen af sagerne hos ankestyrelsen klager fra kommunerne selv over, at borgerne fik medhold i første klageinstans. Det er urimeligt, at kommunerne på den måde jagter borgere med handicap for at holde skatten i ro for de mest velstillede, og dette misbrug af ankesystemet skal der ryddes op i. FN s handicapkonvention skal tages alvorligt Med FN s handicapkonvention har mennesker med handicap endelig fået ret til at blive inkluderet i samfundet. De behøver ikke appellere til den gode vilje til at uddele almisser, og udelukkelse pga. handicap betragtes som diskrimination. Enhedslisten vil kræve hele FN s handicapkonvention ratificeret og taget i anvendelse. Også tillægsprotokollen, der omhandler den uafhængige klageinstans, som er en forudsætning for social retssikkerhed for borgere med handicap. Enklere regler og mindre kontrol Hvis borgere skal have den hjælp, som de har brug for og ret til, uden at det kræver 6 måneders ventetid og en ankesag, så er der brug for mere enkle og letforståelige love og regler. Enhedslisten vil arbejde for, at bl.a. reglerne omkring BPA, handicapbiler og ikke mindst 100 merudgiftsydelser forenkles. Vi vil også arbejde på at rydde op i det kontrolhelvede, VKO har indført gennem det sidste årti. Systemet er krænkende for de borgere, der f.eks. år efter år skal besvare intime spørgsmål om toiletvaner for at få lov at beholde en hjælperordning, selv- 3

4 om deres handicap beviseligt er permanent. Og det er spild af tid for sagsbehandlerne, der ender med at bruge flere timer på dokumentation end på at tage sig af borgerne. Enhedslisten vil bytte overflødig kontrol ud med tillid til begge parter. Vi er overbeviste om, at det betaler sig i længden, også økonomisk. Gratis retshjælp til sagsbehandling Én ting er et velfungerende socialt system, noget andet er forudsætningerne for at bruge det. Mange oplever i dag, at det kræver enorme ressourcer at trænge igennem til det offentlige, og langt fra alle magter at formulere en anke. For at sikre at retssikkerheden ikke kun tilkommer de jura-uddannede, vil Enhedslisten udvide muligheden for at få retshjælp i de såkaldt sociale sager. I dag er det sådan, at hvis en borger bliver afkrævet kr. af SKAT, så kan vedkommende få betalt advokatbistand til klagesagen, hvis blot de får delvist medhold. Den ret har borgere med sociale sager ikke, selvom de ofte er udsatte eller i krise, fordi de f.eks. akut mangler et hjælpemiddel eller personlig assistance. Det er ekstra urimeligt, fordi Folketinget for over 30 år siden indførte moms på advokatsalærer og dengang lovede, at indtægten skulle gå til retshjælp. Men i stedet bruges der i dag færre penge på retshjælp end dengang. Det skal laves om. Kompensation for kommunale fejl Med enklere regler og bedre tid til reel sagsbehandling vil der forhåbentlig blive begået færre fejl i det sociale regi. Når myndighederne alligevel overtræder loven i behandlingen af en borgers sag, skal der fremover betales en godtgørelse til borgeren. I dag kan en borger miste sin hjælperordning eller indkomst, hvis vedkommende begår en fejl ved f.eks. at lægge tal forkert sammen. Men når myndighederne begår fejl, der måske i alvorlig grad forringer borgerens livskvalitet f.eks. ved uretmæssigt at tage hjælpen fra en borger så får det ingen konsekvenser. Denne uretfærdighed vil Enhedslisten have rettet op på. kan den gamle fortsat stå for sagsbehandling. Disse regler skal annulleres, så sagerne hjemtages til bopælskommunen. Der er der to grunde til. Dels er det uhensigtsmæssigt, at en sagsbehandler skal træffe afgørelser om en borger, de i praksis ikke kender længere. Dels er det hamrende udemokratisk. Enhedslisten går ind for et stærkt nærdemokrati, og for borgere med handicap betyder det selvfølgelig, at deres sager skal behandles i den kommune, hvor de selv har stemmeret. Vi er opmærksomme på, at nogle kommuner er fattigere end andre eller kan få uhensigtsmæssigt store udgifter til specialområdet, hvis mange borgere med handicap flytter samme sted hen. Det problem løses gennem bedre økonomisk udligning mellem kommunerne og via ordentlig statslig kompensation af denne type udgifter. Det sidste har manglet siden sidste kommunalreform, hvor man besluttede gradvist at reducere statsrefusionen af udgifter til specialområdet. Allerede på dét tidspunkt advarede diverse handicaporganisationer og Enhedslisten om, at det ville gøre kommunerne økonomisk trængte, så borgere med handicap kom i klemme, og det har holdt stik. Derfor vil Enhedslisten have statsrefusionen tilbage på samme niveau som før kommunalreformen. Udfyld tomrummet efter amterne Vi mærker i dag nogle alvorlige konsekvenser af sidste kommunalreform, som både handicaporganisationer og Enhedslisten forgæves advarede imod: Da VKO nedlagde amterne, som tidligere stod for store dele af specialområdet, gik vigtig specialviden tabt. Af samme grund er Enhedslisten meget negativ over for at nedlægge regionerne, som det pt. foreslås, for hvem skal så overtage deres områder? Hvordan skal man undgå, at kommunalreformens fejl gentages? Her og nu må vi sande, at især en del mindre kommuner har svært ved at magte de mange opgaver, de overtog fra amterne. Derfor ønsker Enhedslisten, at dele af specialområdet kommer under regionerne i stedet for. Sager skal behandles i bopælskommunen De nye regler om handle- og betalingskommune betyder, at selvom en borger med handicap er flyttet til en ny kommune, 4

5 Respekt for fleksjobbere og førtidspensionister VK-regeringen vil reformere førtidspension og fleksjob, så det bliver sværere at komme på ordningerne og sværere at leve af dem. Flere af de øvrige partier har nikket bifaldende fra sidelinjen, selvom almindelige jobs i mange tilfælde ikke er et reelt alternativ. De har tilsyneladende glemt, at betingelsen for at få førtidspension eller fleksjob er, at man har varigt nedsat arbejdsevne på grund af en kronisk sygdom eller et handicap. Adgangen til de to ordninger er på ingen måde det tag-selv-bord, som VK-regeringen fremstillet det som. Og handicap kan hverken kureres med pisk eller gulerod. Enhedslisten opfatter derfor reformforslagene som en knytnæve i hovedet på borgere med handicap, der vil blive fattigere og mere ekskluderet fra arbejdslivet. Det vil vi aldrig lægge stemmer til. I stedet vil vi arbejde for flere fleksjob, bedre førtidspension og reel beskæftigelsespolitik for borgere med handicap. Nej til fleksjob-forringelser Enhedslisten har som eneste parti i Folketinget fra starten afvist den fleksjobreform, som reelt består af lutter forringelser. Enhedslisten vil hellere styrke en unik ordning, der er manges eneste mulighed for at få tilknytning til det almindelige arbejdsmarked. VK-regeringen vil sænke fleksjobbernes løn for at få dem til at arbejde mere. Enhedslisten mener derimod, at det er afgørende, fleksjobbere får løn og arbejdsvilkår efter deres overenskomst. Dels ønsker vi ikke, at fleksjobbere skal trykke lønnen for deres fagområde ned. Men først og fremmest vil vi ikke acceptere, at de får en lønnedgang på flere tusind kroner, der let kan knække en almindelig familieøkonomi. For fleksjobbere kan ikke bare tage sig sammen, som VK-regeringen antyder. De arbejder allerede alt, hvad de kan. Vi afviser også planerne om at gøre fleksjob midlertidige for alle under 40 år og tvinge arbejdsgiverne til at afholde løbende samtaler med fleksjobberne med henblik på at øge deres arbejdsevne. Man får kun et fleksjob, hvis arbejdsevnen er varigt nedsat og ikke kan øges. Sådanne samtaler vil altså blot betyde bøvl for arbejdsgiverne og ydmygelse for fleksjobberen. Og de midlertidige fleksjobbevillinger vil gøre arbejdslivet evigt usikkert for fleksjobberne. Den stressfaktor alene vil i længden gøre de fleste uarbejdsdygtige, handicap eller ej. Flere job til mennesker med handicap Mens VK-regeringens reformpisk i bedste fald vil drive fleksjobbere og førtidspensionister over på kontanthjælp, vil Enhedslisten hellere lave reel beskæftigelsespolitik for mennesker med handicap. Fleksjob er en fremragende mulighed der er bare for få af dem. Allerede nu venter på ét, og mange strander på ledighedsydelse i årevis. Derfor er det afgørende, at vi får oprettet flere fleksjob. Enhedslisten mener først og fremmest, at den offentlige sektor skal tage ansvar for at oprette langt flere fleksjob i egne rækker. Desuden kunne man se på muligheden for, at det offentlige i sine kontrakter med diverse firmaer indfører sociale klausuler om, at de skal have ansatte med handicap. Endelig skal det gøres langt mindre bureaukratisk at have fleksjobbere ansat, hvilket bl.a. indebærer at slække på den 5

6 meningsløse kontrol af, at varige handicap og kroniske sygdomme sjovt nok ikke pludselig er gået over af sig selv. Ligesom det for personen med nedsat arbejdsevne skal være en lettere og mindre ydmygende proces at blive tilkendt fleksjob. Hvad enten målet er et fleksjob eller ordinær beskæftigelse, så er det afgørende, at jobcentrenes ansatte er rustet til at hjælpe lige præcis borgere med handicap videre. På nuværende tidspunkt findes der kun ganske få jobkonsulenter rundt omkring, som er specialiserede i dette område. Dem skal vi have uddannet mange flere af. Og så skal vi sikre, at de kan bruge deres arbejdstid på rent faktisk at hjælpe borgerne og arbejdsgiverne med at skabe de rigtige rammer for gode fleksjob frem for på meningsløs kontrol og bureaukrati. Førtidspension skal være til at leve af Førtidspension skal være til at leve af, ikke bare til at overleve af. Førtidspensionister skal kunne føre en værdig tilværelse, hvor det også er muligt at gå i biografen engang i mellem, uden økonomien vælter. Man er jo ikke selv skyld i, at man på grund af sygdom eller handicap er ude af stand til at arbejde. Derfor tager Enhedslisten skarpt afstand fra VK-regeringen ønske om, at førtidspension for folk under 40 år skal udmåles på baggrund af den sociale ydelse, borgeren kom fra. I mange tilfælde vil det være kontanthjælp, som for borgere under 25 år er særligt lav (denne aldersdiskriminerende regel arbejder Enhedslisten i øvrigt også på at få fjernet). På den måde vil et ungt menneske risikere at skulle leve af nærmest ingenting i op til 22 år. Det er urimeligt og særligt vanvittigt, når man tænker på, at satserne for førtidspensionen blev ændret tilbage i 2003, netop fordi den gamle pension for mange ikke var til at leve af. I Enhedslisten vil vi sikre, at førtidspensionen følger den almindelige løn- og prisudvikling. Det skal være slut med at stjæle en slat til satspuljen hvert eneste år. Og de mange på den gamle førtidspensionsordning skal have ret til at komme over på den nye, hvis de ønsker det, og hvis en konkret beregning viser, at de ikke vil tabe på det. Førtidspensionsbevis frem for midlertidig pension VK-regeringen har foreslået at gøre førtidspension midlertidig for alle under 40 år og erstatte den med 5-årige udviklingsforløb, der skal sigte mod at få folk i arbejde. Det er Enhedslisten imod. Udviklingsforløb kan for nogle være en udmærket idé, men det forudsætter to ting. For det første at der er sat tilstrækkeligt med midler af til dem. Den økonomi, regeringens forslag bygger på, vil snarere føre til den type discount forløb, vi kender fra aktiveringscirkusset. For det andet at udviklingsforløbene er et tilbud, ikke en påtvunget universalløsning. Når det drejer sig om omfattende og måske fremadskridende handicap, så er det urimeligt, at borgeren skal bruge sine få kræfter på udviklingsforløb, der åbenlyst aldrig vil føre til job. Og i forhold til unge med psykiske lidelser vil truslen om at miste sit forsørgelsesgrundlag kun medføre stress, der gør det så meget sværere at komme på fode. I stedet vil Enhedslisten hellere indføre et førtidspensionsbevis. Det skal give dem, der har lysten og overskuddet, mulighed for prøve kræfter med et arbejde vel vidende, at hvis det ikke går, kan de trygt vende tilbage til pensionen uden ny ansøgning, arbejdsprøvning mv. Stop satspuljetyveriet Enhedslisten vil sætte en stopper for det satspuljetyveri, der hvert år øger uligheden ved at gøre løngabet større mellem bl.a. førtidspensionister og resten af samfundet. Satspuljeordningen har siden indførelsen i 1990 været en dyr fornøjelse for dem, der i forvejen ikke har for meget at leve af. Finansieringen finder sted ved, at man undlader at løn- og prisfremskrive overførselsindkomsterne fuldt ud. For en førtidspensionist betød det 2009 i et tab på kr. Det er grunden til, at mens satspuljepartierne hvert år praler af puljens gode formål, så er Enhedslisten det eneste parti, som klart siger fra. Vi mener, at de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder, ikke dem med de laveste indkomster. For Enhedslisten er et vigtigt krav til en ny regering derfor, at satspuljetyveriet stoppes. De mange gode projekter og indsatser, der i dag finansieres over satspuljen, skal i stedet på finansloven og finansieres over skatten. 6

7 Barndom og alderdom med handicap Mennesker med handicap går ligesom alle andre gennem forskellige livsfaser. Og ligesom alle andre har de forskellige ønsker og behov, alt efter om de er børn, teenagere, forældre eller bedsteforældre. Enhedslisten mener, at en god handicappolitik skal gælde for hele livet og sigte mod at give mennesker med handicap samme muligheder som deres jævnaldrende uden handicap. Børn og unge med handicap har ret til et selvstændigt socialt liv, og deres familiers økonomi må ikke briste på grund af pasningsproblemer. Desuden må de handicapkompenserende ydelser, der er forudsætningen for at leve et ligeværdigt liv, ikke ophøre, bare fordi borgeren runder 67 år. Tabt arbejdsfortjeneste til familier med handicap I 2010 fik VK-regeringen vedtaget regler om et loft på tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer et barn med handicap hjemme. Disse regler vil Enhedslisten have taget op til revision Familier, der pludselig får et barn med et handicap, er i forvejen i en meget svær situation. Derfor er det helt urimeligt, hvis de samtidig rammes så hårdt på pengepungen, at de oven i alle de andre nye udfordringer risikerer at måtte gå fra hus og hjem. Det er et faktum, at mange børn med handicap ikke bare kan sendes i almindelig børnehave eller SFO, mens forældrene går på arbejde. Selvfølgelig skal vi arbejde på, at daginstitutioner bliver mere inkluderende, så de bliver en reel mulighed for familier til børn med handicap. Men det løser ikke problemerne for de børn, der bliver alvorligt syge eller udtrættet af at være sammen med mange børn længe ad gangen. De børn har brug for at kunne blive passet i hjemmet, og vi skal sikre deres forældre mulighed for at gøre det, uden at familiens økonomi brister. Samtidig er løsningen med tabt arbejdsfortjeneste langt billigere for samfundet, end hvis familien må give op, og barnet bliver nødt til at bo på en institution. Derfor er det fuldstændig uforståeligt, at de borgerlige partier har gennemført denne drastiske forringelse. Børne- og ungdomsliv uden mor og far på nakken En af Enhedslistens mærkesager er, at børn har ret til et godt børneliv. Det betyder, at der skal flere voksne i daginstitutionerne, så det ikke er ren opbevaring. Men det betyder også, at børn med handicap skal have mulighed for at lave ting på linje med deres jævnaldrende. Det kræver, at aldersgrænsen på 18 år for at få en hjælperordning revurderes. Når man er 8 år, er det helt almindeligt at tage til børnefødselsdag eller hjem hos en kammerat efter skole uden sine forældre. Og når man er 16 år, er det almindeligt at tage i byen med gymnasiekammeraterne fredag aften uden forældreøjne hvilende i nakken. Det skal børn og unge med handicap selvfølgelig have mulighed for, også hvis det kræver, at der skal en handicaphjælper med. Det er barnets tarv, men det er også godt for Danmark som sådan. I Enhedslisten tror vi på, at vi alle sammen bliver klogere af at omgås mange forskellige slags mennesker i skolen, på arbejdet og i bybilledet, fordi vi alle sammen har forskellige ting at bidrage med. Derfor skal vi skabe plads til denne forskellighed uanset om det kræver et badeforhæng eller en kørestolsrampe. 100 merudgifter i den tredje alder Mange får handicap med alderen, men selve alderen bør ikke udgøre et handicap. Det gør den i dag for de borgere, der som følge af et handicap har særlige udgifter. Disse handicapbetingede merudgifter dækkes af det offentlige efter 100, så det er muligt at leve et almindeligt liv lige indtil man når folkepensionsalderen. Så hører merudgiftsdækningen og invaliditetstillægget pludselig op. Det er ren aldersdiskrimination, mener Enhedslisten, for selvfølgelig bliver man ikke magisk kureret for sit handicap, bare fordi man fylder 67! Derfor vil vi arbejde for at få reglerne ændret, så man også i alderdommen bliver kompenseret for de ekstraudgifter, som skyldes et handicap erhvervet tidligere i livet. 7

8 Retten til et socialt og selvstændigt liv Det er soleklart, at mennesker med handicap har samme nysgerrighed, behov for oplevelser og lyst til at deltage i samfundslivet som alle andre. Men de møder ofte særlige barrierer undervejs, både på grund af deres funktionsnedsættelser, men også på grund af den måde, vi har indrettet samfundet på. Disse barrierer vil Enhedslisten arbejde på at gøre mindst mulige. Vi vil sikre, at mennesker med handicap ligesom alle andre har mulighed for at lære noget, for at leve et selvstændigt liv i egen bolig og for at deltage på alle niveauer af samfundet. Skole og uddannelse Det er afgørende at kunne få en ordentlig uddannelse i dag. Desværre viser statistikker, at kun hen ved 65 pct. af alle normaltbegavede unge med handicap får en fuldgyldig 9. klasses afgangseksamen. Det vil Enhedslisten gerne have ændret på. Det kræver bedre inklusion på alle uddannelsesniveauer. I folkeskolen skal vi sikre, at lærerne kan tage sig ordentligt at alle elever, også dem med særlige behov. De skal have adgang til efteruddannelse, der ruster dem inden for netop dette område. Men først og fremmest skal de have tid til hver enkelt elev. Det forudsætter, at der ikke som det pt. ofte er tilfældet er for mange børn i klasserne til. Enhedslisten vil have loftet på klassekvotienterne sænket, så der max må være 22 børn i en folkeskoleklasse og max 26 på ungdomsuddannelserne. Desuden skal det vanvittige kontrolbureaukrati, som VKO har indført i folkeskolen gennem ti år, afskaffes, så lærerne kan bruge tiden på at undervise. For de elever, der ikke umiddelbart kan inkluderes i den almindelige folkeskole, skal der være ordentlige alternativer. Ikke mindst specialundervisningsområdet har desværre lidt under kommunalreformen, hvor opgaven overgik fra amter til kommuner, der i mange tilfælde ikke magter at løfte opgaven. Dette område ønsker Enhedslisten derfor flyttet til regionerne. På de videregående uddannelser har mange med omfattende handicap svært ved at blive færdig på normeret tid, fordi meget tid går med behandlinger, fordi hverdagslige gøremål tager lang tid, eller fordi de udtrættes hurtigere. Hidtil har det ekstra, 6. års SU reddet økonomien for mange, og Enhedslisten ønsker at bevare det. Men hvis det bortfalder, så er det afgørende for Enhedslisten, at der findes et alternativ for studerende med handicap, så de ikke forlader studiet med en kæmpe gæld eller helt dropper ud. Eventuelt kunne man, inspireret af tankerne bag fleksjobordningen, se på mulighederne for simpelthen at studere på nedsat tid. Udgiften til en sådan ordning vil formodentlig tjene sig ind, hvis det fører til et job i den anden ende. Herre i egen bolig At flytte hjemmefra er en vigtig milepæl i overgangen fra barndom til selvstændigt voksenliv. Det forudsætter imidlertid, at der er en bolig at flytte ind i, og det er ikke en selvfølge for borgere med handicap. Der er mangel på tilgængelige boliger, og de såkaldte ældreboliger, som kommunerne kan henvise borgere med handicap til, er ofte så dyre i husleje, at en førtidspension ikke forslår. Indtil det lykkes Enhedslisten at få førtidspensionen sat op, må dette akutte problem løses ved at ændre på reglerne for boligsikring, så borgere med handicap faktisk kan bo i de ældreboliger, de visiteres til. Men på sigt vil Enhedslisten gerne give hele det almene boligområde et løft. Der skal være flere almene boliger, og de skal være til at betale. Og vi vil sikre, at det overholdes, at boligerne indrettes tilgængeligt ved nybyggeri og større renoveringer. Gennem de sidste ti år med VKO er boligejerne blevet favoriseret med skattestop og rentefradrag, mens huslejerne til de almene boliger som ofte er eneste mulighed for borgere med handicap er steget drastisk. Det skyldes blandt andet, at VKO har taget penge fra Landsbyggefonden til at bygge nye boliger. Uden disse penge må renoveringer mv. i stedet finansieres gennem stigende husleje. Enhedslisten vil derfor have stoppet tyveriet fra Landsbyggefonden og samtidig give mulighed for billigere lån til almene boliger, så huslejen kan sættes ned. Enhedslisten ønsker også, at der skal være flere almene boliger at vælge imellem. Staten skal investere i at bygge nye, og 8

9 kommunerne have anvisningsret til private lejeboliger. Og de almene boligselskaber skal have lov til at opkøbe ejendomme i rigmandskvartererne og omdanne dem til almene boliger. Endelig skal 1 pct. af Landsbyggefondens midler reserveres til at gøre eksisterende boligområder mere tilgængelige Det overordnede princip for boligindsatsen skal være variation. Enhedslisten ønsker ikke handicapghettoer, men tilgængelige lejligheder midt mellem alle mulige andre typer af lejligheder. For vi tror på, at mennesker kan mere sammen, når vi ikke kun omgås folk, der ligner os selv. BPA retten til at vælge sine arme og ben Enhedslisten var begejstret, da Danmark vedtog reglerne om Brugerstyret Personlig Assistance, som skulle gøre det muligt for flere end hidtil at få glæde af en hjælperordning, bl.a. fordi det ikke længere var et krav at kunne løfte arbejdsgiveransvaret. Nu kan brugerne i stedet vælge at være arbejdsledere og uddelegere det rent administrative til en nærtstående, til et privat firma eller til non-profit-organisationen LOBPA. Desværre har det i praksis ikke vist sig at være sådan. Nogle kommuner har beregnet BPA-tilskud således, at det indtil for nylig ikke var muligt at overholde 3F s handicaphjælperoverenskomst. Det betød, at LOBPA ikke var en mulighed kun private firmaer, som var villige til at underbetale hjælperne. Det er en urimelig situation at sætte såvel hjælpere som brugere i, mener Enhedslisten. Selvfølgelig skal BPA-tilskudene beregnes, så gældende overenskomster kan overholdes og selvfølgelig skal kommunerne sikres økonomi til at gøre det. Desuden vil Enhedslisten have ændret den tåbelige situation, nogle BPA-brugere med respirator befinder sig i, fordi regionen har tvangsudliciteret dele af deres hjælperordning til et privat hjælperfirma. Det kan betyde, at borgeren skal have hjælpere ansat efter to forskellige overenskomster eller ligefrem flere hjælpere på arbejde samtidig, fordi kun den ene må klare respiratorproblemer. Det sidste er selvsagt ikke økonomisk smart for staten, og det er en plage for borgeren. Enhedslisten vil derfor se på at få tænkt social- og sundhedslovgivningen sammen, så det ikke sker fremover. I alle tilfælde er det Enhedslisten magtpåliggende, at den enkelte BPA-bruger forbliver hovedpersonen i sit eget liv. BPAbrugeren skal selv kunne vælge sine hjælpere og selv tage stilling til, hvem der skal administrere ordningen. Det er jo selve pointen med BPA og en forudsætning for, at man kan tale om at leve et selvstændigt liv. Og der er intet sagligt grundlag for at umyndiggøre nogen på dette punkt, bare fordi han eller hun ikke kan trække vejret selv. Ledsagelse og tolkning Mennesker med handicap bør sikres samme muligheder som alle andre for at leve et aktivt fritidsliv med sociale og kulturelle oplevelser. Over for døve har Enhedslisten en særlig presserende opgave at tage fat på. Alle andre partier end Enhedslisten har nemlig vedtaget en frygtelig ordning, så hver døv kun kan få 7 timers tolkning om året(!) til sociale aktiviteter. Den lovgivning vil Enhedslisten have ændret. Og vi vil arbejde på, at der bliver fundet en løsning på den nuværende mangel på tolke. Samtidig skal vi værne om den ledsageordning, der er forudsætningen for et aktivt fritidsliv for borgere med en bred vifte af handicap. Det skal sikres, at alle beholder retten til den, og at det ikke går med ledsageordningen som med tolkningen. Fysisk adgang til at engagere sig Mange tror, at Danmark er et af verdens mest tilgængelige lande men det er desværre langt fra sandt. Med så mange trapper og gamle bygninger løser vi ikke problemet på én gang, men Enhedslisten vil gerne være med til at tage de første, spæde skridt. Det er et særligt stort demokratisk problem, at politisk arbejde er meget lidt tilgængeligt. Enhedslisten har selv vedtaget en tilgængelighedspolitik for flere år siden, men i små partiafdelinger er tit svært at overholde den i praksis, fordi medlemmerne må holde møderne privat. Det er blot ét eksempel på, at borgere med handicap har svært ved at deltage i det politiske liv i partier, foreninger og fagforeninger, fordi trapper kommer på tværs. For at starte et sted vil Enhedslisten gerne se på, om vi kan samle flertal i Folketinget for, at der overalt i landet skal være medborgerhuse, skoler o.lign., der er fuldt tilgængelige, og som kan lånes af såvel partier som alle mulige andre foreninger. Samtidig skal vi sikre, at der gratis kan lånes teleslyngeanlæg til dårligt hørende, og at der kan komme en døvetolk til døve. 9

10 Finansiering Enhedslisten peger altid på, hvor pengene skal komme fra, når vi fremsætter et forslag. Vi vil tage pengene, der hvor de er flest, så med vores forslag er det de rigeste og aktiespekulanterne, der kommer til at betale mere. Til gengæld får vi penge til velfærd, herunder til at forbedre forholdene for borgere med handicap. En række af forslagene i dette udspil vil være udgiftsneutrale, fordi de tjener sig selv ind. F.eks. vil statens udgift til ledighedsydelse falde, hvis flere borgere kommer i fleksjob. De øvrige forslag vil vi finansiere via skatten på to måder: Annuller skattelettelserne få bedre velfærd i kommunerne Enhedslisten vil annullere skattelettelsen til de danskere, som tjener mere end en halv million kr. om året. De 10 % rigeste i samfundet skal betale det samme i skat i 2012, som de gjorde i Det vil give 7,3 mia. ekstra i skatteindtægter årligt, som vi vil bruge til at skabe bedre velfærd i kommunerne, bl.a. til en lang række handicaptilbud. Beskat multinationale selskaber hæv overførselsindkomsterne Vismændene peger på, at samfundet mister skatteindtægter på mellem 7 og 14 milliarder kr. om året, fordi en række multinationale selskaber ikke betaler skat i Danmark. Det kan skattekontrol og skrappere lovgivning hjælpe på. På den måde kan vi hente mindst 5 mia. kr. om året. De skal bruges til at hæve de overførselsindkomster, herunder førtidspension, der i årevis er blevet udhulet af satspuljen. 10

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Enhedslistens sociale genopretningsplan

Enhedslistens sociale genopretningsplan Enhedslistens sociale genopretningsplan I valgkampen har økonomi indtil videre været et varmt emne. Og økonomisk genopretning er vigtig! Men Danmark har i lige så høj grad brug for social genopretning.

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

Ungdomsgaranti til Alle!

Ungdomsgaranti til Alle! Ungdomsgaranti til Alle! DSU s bud på en målrettet og effektiv indsats mod ungdomsarbejdsløsheden Min søn på 19 år kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, og sådan skal det fortsat være. Det skal forblive

Læs mere

Inklusion på arbejdsmarkedet

Inklusion på arbejdsmarkedet Inklusion på arbejdsmarkedet Beskæftigelsen blandt mennesker med handicap i Danmark halter langt efter den almindelige beskæftigelsesprocent. I Danmark er beskæftigelsesprocenten på omkring 44 % blandt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 10. november 2005 Sag nr

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 10. november 2005 Sag nr Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 38 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 10. november 2005 Sag nr. 103-0012 Samrådsspørgsmål : Ministeren bedes redegøre for opdelingen af kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed Reform af førtidspension og fleksjob

forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed Reform af førtidspension og fleksjob forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed Reform af førtidspension og fleksjob Regeringen December 2010 forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed Reform af førtidspension og fleksjob Regeringen December

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge 2007/2 BSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. juni 2008 af Thomas Adelskov (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Egil Andersen (SF), Margrethe

Læs mere

Mener du, det er rimeligt, at der ikke er et forbud imod at diskriminere mennesker med handicap?

Mener du, det er rimeligt, at der ikke er et forbud imod at diskriminere mennesker med handicap? 4. juni 2015 SO/jsk/br Folketingsvalget 18. juni 2015 Valgspørgsmål og baggrund Overordnede principper Danmark har tiltrådt FN s handicapkonvention. Dermed har vi forpligtet os til at sikre en fortsat

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N Naalakkersuisut Departementet for Familie og Justitsvæsen iian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8

Læs mere

NORDFYNSLISTENS SVAR:

NORDFYNSLISTENS SVAR: DH-Nordfyn valgmødet d. 15. oktober 2013 kl 19.00 21.00, Tingstedet på Søndersø Rådhus. www.nordfynslisten.dk NORDFYNSLISTENS SVAR: Generelt i forhold til handicappolitik Føler I som politikere arbejdet

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Beslutningsforslag nr. B 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. januar 2010 af Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Mette Frederiksen (S), Orla Hav (S), Thomas Jensen (S), Maja Panduro (S), Lise

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det enorme arbejde,

Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det enorme arbejde, Indvielsen af Anstændighedens Plads i Roskilde. Tale af Sara Glerup 16.04.16. Intro: Anstændigheden mangler plads Tillykke! Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det

Læs mere

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus.

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. Der er brug for helhed i indsatsen Lad mig præsentere jer for 3 børn i Danmark der møder konssekvensen af at vokse op i fattigdom:. I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. 1) Jakob er otte år og bor alene

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Baggrundspapir 1 - til forslag til forbedring af reformen førtidspensions- og fleksjobreformen.

Baggrundspapir 1 - til forslag til forbedring af reformen førtidspensions- og fleksjobreformen. Baggrundspapir 1 - til forslag til forbedring af reformen førtidspensions- og fleksjobreformen. Er arbejdsevnen nedsat til 7 timer (og derunder), skal borgeren kunne vælge mellem ressourceforløb, fleksjob

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

To streger under facit Nyt kapitel

To streger under facit Nyt kapitel To streger under facit Nyt kapitel Udfordringen frem mod 2020 Sund økonomi er fundamentet for holdbar vækst og varig velfærd. Det går igen fremad for dansk økonomi, men de offentlige finanser er presset

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af fattigdom i Danmark

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af fattigdom i Danmark 2007/2 BSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. februar 2008 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank Aaen

Læs mere

Hjælp til at komme i arbejde eller parkering på lavindkomst og i uvished?

Hjælp til at komme i arbejde eller parkering på lavindkomst og i uvished? En artikel fra KRITISK DEBAT Hjælp til at komme i arbejde eller parkering på lavindkomst og i uvished? Skrevet af: Henrik Herløv Lund Offentliggjort: 14. december 2010 VK's reformforslag og begrundelser

Læs mere

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Handicappolitik i Langeland Kommune Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Indledning Langeland Kommunes handicappolitik skal dække alle forvaltningsområder,

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th Randers NV Tlf.nr

LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th Randers NV Tlf.nr Handicaprådet Randers Kommune LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th. 8920 Randers NV Tlf.nr.29 29 05 93 bentluno@mail.tele.dk www.randers.lev.dk 9.3.2017 Tilkendelse af førtidspension til udviklingshæmmede

Læs mere

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen En artikel fra KRITISK DEBAT Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen Skrevet af: Per Clausen Offentliggjort: 02. november 2008 Budgetbehandlingen i kommuner og regioner skete på baggrund konflikterne

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk For en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle Stem på Enhedslisten aarhus.enhedslisten.dk Enhedslisten for en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle En stemme på Enhedslisten ved kommunalvalget

Læs mere

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE DER ER RÅD! DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE Lars Løkke og politikerne på Christiansborg siger, at der ikke er råd til velfærd. Arbejdsgiverne siger, at der ikke er råd til lønforhøjelser. Medierne

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

DSI's bemærkninger til Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet

DSI's bemærkninger til Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget SOU alm. del - Bilag 309,AMU alm. del - Bilag 261 Offentligt (Vi skifter navn til Danske Handicaporganisationer 1/1 2008) Til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg og

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Aftale om senere tilbagetrækning

Aftale om senere tilbagetrækning 11-0518 - liss, - 16.05.2011 Kontakt: Lisbeth Sølvhøj - liss@ftf.dk, - Tlf: 33 36 88 00 Aftale om senere tilbagetrækning Regeringen indgik fredag den 13. maj en efterlønsaftale med Dansk Folkeparti og

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

FN s handicapkonvention

FN s handicapkonvention PÆDAGOGISK FN s handicapkonvention Rettigheder for personer med handicap Indhold Indledning 3 Artikel 1 5 Formål Artikel 3 6 Gererelle principper 6 Artikel 19 8 Retten til et selvstændigt liv og til at

Læs mere

Jobindsatsen i Albertslund kommune

Jobindsatsen i Albertslund kommune Jobindsatsen i Albertslund kommune De senere år er der kommet stigende og berettiget fokus på jobcentrenes virke. Talrige ledige, syge og udsatte borgere kan berette om urimelige afgørelser og et system,

Læs mere

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Reform af fleksjob intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C

Læs mere

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 2 Forord Ligeværd, respekt og at nedbryde barrierer er nøgleordene i Høje-Taastrup Kommunes nye handicappolitik, ligesom de er helt centrale,

Læs mere

Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke kommet meget godt

Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke kommet meget godt +DUDOG% UVWLQJ/2VHNUHW UYHGEHUHWQLQJSn/2NRQJUHV Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme ud bagerst i ledighedskøen. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen.

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen. Kære venner. I kender sikkert ikke Per Hansen. Men de fleste af jer kender garanteret en som ham. Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har

Læs mere

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen 29-08-2017 Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen (Det talte ord gælder) Overborgmesteren Tale til Anledning Sted Titel Overborgmesteren Første behandling af budgettet BR salen Budgettale

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

SOLIDARITET OG FORANDRINGER

SOLIDARITET OG FORANDRINGER SOLIDARITET OG FORANDRINGER Foto: Peter S. Jensen DEMOKRATI For Enhedslisten betyder demokrati ikke blot, at vi hvert 4. år har mulighed for at sætte vores kryds ved den politiker, vi ønsker skal repræsentere

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge Beslutningsforslag nr. B 95 Folketinget 2009-10 OMTRYK 2. omtryk: Tabel indsat på side 3 Fremsat den 17. december 2009 af Lennart Damsbo-Andersen (S), Torben Hansen (S), Eigil Andersen (SF), Karsten Hønge

Læs mere

Myndighed/Afsender Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Lovens ikrafttrædelsesdato 1. januar 2013

Myndighed/Afsender Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Lovens ikrafttrædelsesdato 1. januar 2013 Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 1 Offentligt L I G E S T I L L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G 30. oktober 2012 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov

Læs mere

Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK

Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK i:\marts-2001\venstre-03-01.doc Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK Venstres skattepolitik bygger på et skattestop og nedbringelse af skatterne i takt med, at

Læs mere

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig FLEKSJOB Det betyder fleksjobreformen for dig 9 Fleksjobreformen, som trådte i kraft 1. januar 2013, ændrer ikke på kriterierne for fleksjob. Vil du i betragtning til et fleksjob, er det fortsat et krav,

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet VLAK-regeringen har meldt ud, at den vil finde besparelser på 5,25 mia. kr. på overførselsområdet som finansiering til skattereformen. VLAKs målsætning er, at disse besparelser skal øge beskæftigelsen

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere