Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)"

Transkript

1 Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Støtte til befrdring til barnet/den unge i dagligdagen Specialindretning af klapvgn g barnevgn Behv fr ekstra sæt babyudstyr til daglig håndtering af barnet Deltagelse i handicaprettede kurser fr frældre, barn g søskende Adgang til ergterapi g vederlagsfri fysiterapi Daginstitutin g skle Specialløsninger i frhld til pasning Støttepersner i institutiner g skle Hjælpemidler g indretning Efterskle Den unge g vksne Psyklgisk støtte Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Bil g kørekrt Praktisk hjælp i hverdagen Dækning af merudgifter Adgang til ergterapi g vederlagsfri fysiterapi Rådgivning mkring uddannelses-/erhvervsvalg SU med handicaptillæg g uddannelse med revalidering Højsklephld Deltagelse i handicaprettede kurser Ledsagerrdning eller hjælperrdning

2 Den unge g vksne (frtsat) Rådgivning mkring mskling Rådgivning m at pnå/bevare tilknytning til arbejdsmarkedet Rådgivning m støttemuligheder ved beskæftigelse, herunder revalidering, fleksjb m.m. Rådgivning m kmpensatin ved krnisk sygdm, sygedagpenge, førtidspensin m.m. Praktisk hjælp g vejledning i frhld til frældrerllen Øvrigt Samtale m brug af Dansk Frening fr Ostegenesis Imperfecta (se

3 Krt m Ostegenesis imperfecta Ostegenesis imperfecta (OI) er en sjælden genetisk bindevævssygdm. Der er str variatin, i hvr påvirket man er af OI. Det hyppigste kendetegn er skrøbelige kngler, der let brækker. Ngle plever prblemer med, at leddene går ud af led. Al anden bindevæv er gså påvirket med symptmer sm hypermbile led, skrøbelige tænder, nedsat hørelse, øget tendens til blå mærker. Fejlstillinger i arme g ben kan give prblemer i hverdagssituatiner. De fysiske udfrdringer kan bl.a. udarte sig i nedsat muskelkraft g udhldenhed, nedsat vækst, øget træthed samt nedsat eller ingen gangfunktin. Der kan være vejrtrækningsprblemer, sm kan indebære en øget risik fr infektiner i luftvejene. Aktivitetsniveau g frmåen er meget påvirket i brudperider i frhld til perider uden brud. Familien, barnet g den unge At få et barn med OI betyder, at der skal tages en række særlige hensyn i barnets dagligdag, både i hjemmet, daginstitutinen, sklen, g hvr barnet i øvrigt færdes. At have et barn med skrøbelige kngler indebærer stre bekymringer fr familien. Ufrudsigelighed g usikkerhed m barnets næste brud g hverdagens frløb er en str psykisk belastning fr hele familien. Når diagnsen er ny, i akutte sygdmssituatiner eller under pressede familiemæssige frhld, kan der pstå et behv fr psyklgisk støtte. Fra fødslen g under pvæksten vil de fleste have meget kntakt med hspitalet i frbindelse med peratin, behandling g kntrl. Fr at give frældrene mulighed fr her at følge barnet, kan der være behv fr hjælp til dækning af de ekstra transprtudgifter, fravær fra arbejde samt udgifter til kst g lgi ved barnets indlæggelse. Børnene vil sjældent følge en nrmal fysisk udvikling, g det er vigtigt, at der etableres kntakt med en fysiterapeut g ergterapeut med kendskab til OI. Fysiterapi er vigtigt i frhld til at frebygge brud ved at styrke skelet g muskler samt ved genptræning. Især træning i varmtvandsbassin er vigtigt at igangsætte hurtigst muligt. Ergterapi er vigtigt i frhld til at udvælge g tilpasse hjælpemidler g med henblik på at finde alternative legeredskaber. Familien kan have behv fr en ekstra pusleplads fr at kunne flytte barnet fra et sæt tøj til et andet, hvrved håndtering af barnet bliver mindre risikfyldt. Der kan ligeledes være behv fr msyning/ tilpasning af tøj fr at minimere risiken ved af- g påklædning. Ngle børn får fdkapsler, sm nødvendiggør et ekstra sæt sk. Børnene har øget svedtendens, hvilket øger behvet fr skift af tøj, dyne g sengelinned. Ngle børn har yderligere brug fr en ekstra madras til trykaflastning g håndtering. Ved de svære typer af OI skal det vurderes, m de gængse typer af barnevgne g klapvgne er anvendelige i frhld til at yde krrekt støtte g aflastning fr barnet. Familien kan have behv fr nedsat arbejdstid eller aflastning grundet søvnløse nætter, g frdi al håndtering af barnet er ekstra tidskrævende g kræver specialplæring. Risiken fr brud kan ikke fjernes, men må minimeres. Barnet kan have brug fr, at en vksen med kendskab til barnet deltager i fritidsaktiviteter fr at yde praktisk støtte g minimere risiken fr brud. At få et barn med OI giver mange praktiske udfrdringer i hverdagen, hvrfr det er nødvendigt

4 at kunne indhente infrmatin g vejledning fra frældre, der er/har været i samme situatin. Det er endvidere vigtigt at få prfessinel rådgivning g vejledning i frbindelse med frældrerllen. Ligeledes er der mange psykiske udfrdringer ved at have et barn med OI bl.a. på grund af risiken fr brud ved samvær med andre, herunder familiemedlemmer. Fr det større barn med OI er det væsentligt, at barnet lærer at håndtere g acceptere sygdmmen. En måde at pnå dette, kan være ved deltagelse i kurser med andre børn g unge med OI. Ngle børn er så skrøbelige, at de ikke kan transprteres i ffentlige transprtmidler eller taxa, hvilket nødvendiggør et særligt tidligt behv fr egen specialindrettet invalidebil. Daginstitutin g skle Et barn med OI kan bruge almindelige daginstitutiner, skle g fritidstilbud. Det kan dg være nødvendigt at tage ekstra frhldsregler fr at sikre den fysiske tilgængelighed g fr at beskytte barnet imd farlige situatiner. Generelt er det væsentligt at sikre sig, at de persner, der er sammen med barnet i hverdagen, er infrmeret m barnets sygdm g dens betydning fr barnet. I frbindelse med start i daginstitutin, skle, m.m. kan det være en gd idé at hlde møder med relevante persner mkring barnet fr at afklare de særlige mstændigheder, herunder hvilke ressurcer det kræver at passe barnet. Herved sikres, at daginstitutin g skle er frberedte på at mdtage barnet. Der kan være behv fr hjælpemidler. Det lille barn har (endnu) ikke frståelse fr, hvilke situatiner der kan udløse brud. Fr at sikre barnet mest muligt i dagligdagen g i de risikfyldte situatiner, der pstår, er det relevant med en ekstra støttepersn i daginstitutinen eller sklen. Fr de sværere typer af OI er det en klar frdel, at der udvælges en eller t persner til at være primære støttepersner fr barnet. De vil kunne plæres i håndtering samt balancegangen mellem at minimere risiken fr brud g lade barnet have et scialt samvær med andre børn. Fr det større barn med OI er det væsentligt, at barnet lærer at håndtere g acceptere sygdmmen. Fællesskab med unge i samme situatin er her af str betydning. Fr at hjælpe løsrivelsesprcessen fra frældrene kan eftersklephld være en løsning, da dette fregår i et lukket g trygt miljø, hvr der kan tages de nødvendige hensyn. Den unge g vksne Unge g vksnes situatin er meget frskellig afhængig af sværhedsgraden af OI, alder g tilgængeligheden til frebyggende behandling under pvæksten. Disse frhld betyder, at der er stre individuelle frskelle på, hvilken støtte en persn med OI har behv fr. Fr den unge kan det i frbindelse med uddannelses- g erhvervsvalg være relevant med rådgivning fra fx sklens side fr at sikre, at alle vervejelser inddrages. Det er i frbindelse med uddannelses- g erhvervsvalget væsentligt at verveje de mulige knsekvenser af OI i et længere perspektiv, herunder viden m belastning g nedslidning i det pågældende fag. Det kan være relevant at søge handicaptillæg til SU, hvis persner med OI skal have mulighed fr at gennemføre en uddannelse på lige fd med raske persner. Fr ngle vil det være nødvendigt at

5 søge m frlænget tid til uddannelse eller uddannelse med revalidering. Der kan i særlige tilfælde være tale m betydelige begrænsninger i erhvervsevnen, hvrfr fleksjb eller revalidering kan være en mulighed, gså ved en evt. mskling. OI kan medføre behv fr fte at skifte arbejdsstilling, hvilket kan have indflydelse på arbejdspladsens udfrmning g pgavernes fleksibilitet. Der vil sm følge af OI være perider, hvr arbejdsevnen er væsentligt begrænset. Det kan være sm følge af brud, indlæggelser eller peratiner. De frskellige faser kan være af krtere eller længere varighed g kan være svære at frene med et almindeligt arbejdsliv. Disse frhld betyder, at behvet fr støtte varierer. Ngle kan have behv fr støtte til transprt til arbejdspladsen fx i frm af tilskud til bil eller anden befrdring. OI kan betyde en frhøjet risik fr fraværsdage sm følge af brud, smerter, behv fr behandling eller ambulant kntrl. Der kan således være relevant at indgå en aftale m kmpensatin ved krnisk sygdm. De helbredsmæssige frhld, der følger af at have OI, fører til hurtigere nedslidning i frhld til arbejdslivet. Persner med OI plever flere smerter i hverdagen end raske, hvilket kan påvirke deres arbejdsevne. Det betyder, at mange vksne med OI vil få behv fr rådgivning vedrørende mulighederne fr revalidering, fleksjb, sygedagpenge eller førtidspensin. Persner med svær OI kan på grund af defrmiteter g lignende have behv fr praktisk hjælp i hverdagen. Persner med de lettere frmer kan dg have samme behv på grund af smerter g nedsat fysisk udhldenhed. Følgerne af OI medfører fte et behv fr hjælpemidler, bligændringer eller bligskift g hjælp til befrdring. I frbindelse med peratiner er det væsentligt, at støtten i hjemmet er planlagt inden peratinen, g at persnens øvrige funktinsnedsættelser tages i betragtning. OI kan medføre en række kmplikatiner såsm hjerte-/lungekmplikatiner, hørenedsættelse eller slidgigt sm følge af fx hypermbilitet. Disse kmplikatiner kan i varierende grad påvirke hverdagen. Persner med OI plever sm andre med funktinsnedsættelser en vergangstilstand, når de når flkepensinsalderen. Allerede tidligt i vksenalderen bør brgeren søge øknmisk rådgivning m fx muligheden fr at indbetale beløb til den supplerende arbejdsmarkedspensin. Mere infrmatin kntakt Dansk Frening fr Ostegenesis Imperfecta Sjældne Diagnser tlf Scialstyrelsen: Videnscenter fr Handicap g Scialpsykiatri tlf Scialstyrelsen: Team Sjældne Handicap tlf

6 Kilder Kirsten Nielsen (fysiterapeut). Sm en fisk i vandet. Dansk Frening fr Ostegenesis Imperfecta, 2009 (www.dfi.dk). Scialstyrelsen (Sverige). Ostegenesis Imperfecta (fra den 12/ ). Mette Hlmberg & Marianne Espersen. OI-guide. Dansk Frening fr Ostegenesis Imperfecta (www.dfi.dk). Kis Hlm Laursen; Berit Landb; Karsten Jensen; Gurpreet Oberi & Thmas Habekst. Institutins- g sklestart fr børn med OI. Dansk Frening fr Ostegenesis Imperfecta, 2010 (www.dfi.dk). Kis Hlm Laursen, Tine Medum Olesen & Karsten Jensen. Håndtering af spædbørn. Dansk Frening fr Ostegenesis Imperfecta, 2008 (www.dfi.dk).

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven Familierådgivningen Gdkendt serviceniveau fr franstaltninger på mrådet fr udsatte børn g unge Servicelven vedr. Merudgifter jfr. 41 Tabt arbejdsfrtjeneste, jf. 42 g Særligt supplerende tabt arbejdsfrtjeneste,

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget B60.10 Bevillingsmråde Det specialiserede scialmråde:... 103.393 B.60.10.05 Frebyggende indsats fr ældre g handicappede...

Læs mere

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent,

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj Læreplaner fr Fællesinstitutin Bøgehaven/Nøddehøj Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vkseninitieret aktivitet:

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet Psyklghjælp betaler sig fr den enkelte g fr samfundet Af Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner Alle kan i dag få gratis hjælp til fysiske sygdmme sm en brækket arm g galdesten. Men ikke til psykiske

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere 1 REFERAT Af det ffentlige dialgmøde m Brnhlms Sekretariatet frivillighedsplitik Trsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere Prgram Kl. 16.00 Kl. 16.15 Kl. 16.25 Kl. 17.45 Kl. 18.10

Læs mere

Læge og psykoterapeut. Hanne Vilstrup 21 62 52 37. hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk

Læge og psykoterapeut. Hanne Vilstrup 21 62 52 37. hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk Læge g psykterapeut Hanne Vilstrup 21 62 52 37 hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk Hvad tilbyder jeg: Psykterapeutisk behandling af fx Tvangstanker - OCD Angst - sklefbi, eksamensangst m.m. Depressiner

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel

Læs mere

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet i dagtilbud, skler g fritidsrdninger Juni 2006 Udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe g Kmmunernes Landsfrening Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet

Læs mere