Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti"

Transkript

1 18. nvember 2015 Aftale mellem Regeringen (Venstre) g Dansk Flkeparti, Liberal Alliance g Det Knservative Flkeparti Aftale m et kntanthjælpssystem hvr det kan betale sig at arbejde Jbrefrm fase I Fr mange kntanthjælpsmdtagere er der i dag ikke en mærkbar frskel mellem at være på kntanthjælp g i arbejde. Et ægtepar, hvr begge ægtefæller mdtager kntanthjælp, har i dag - afhængigt af antallet af børn - mellem g kr. ud af det, hvis den ene får et jb med en løn i den lavere ende af lønskalaen. Samtidig er der i dag en gruppe kntanthjælpsmdtagere, der reelt ikke står til rådighed fr arbejdsmarkedet. De seneste tal viser, at det drejer sig m ca. hver fjerde jbparate kntanthjælpsmdtager. De sidste fire år er udviklingen på kntanthjælpsmrådet gået den gale vej: Antallet af persner i kntanthjælpssystemet er steget fra ca fuldtidspersner i 2. kvartal 2011 til fultidspersner i 2. kvartal Det er en stigning på ca. 20 prcent. Antallet af kntanthjælpsmdtagere, sm uafbrudt har været på kntanthjælp i fem år, er steget fra persner i 2011 til i Det svarer til en stigning på 45 prcent, g langt hvedparten er persner, der er fyldt 30 år. Antallet af ægtepar på kntanthjælp er mere end frdblet i periden fra december 2011 g frem til g med juni Denne udvikling skal blandt andet ses i lyset af, at de tidligere regler m starthjælp, kntanthjælpslft g 225 timers reglen blev afskaffet pr. 1. januar Der er behv fr at gøre nget fr at sikre, at det kan betale sig at arbejde fr kntanthjælpsmdtagere, g at flere kmmer i jb. Regeringen (Venstre) g Dansk Flkeparti, Liberal Alliance g Det Knservative Flkeparti er derfr enige m at frtsætte arbejdet med den Jbrefrm, sm blev igangsat med indførelsen af den nye integratinsydelse, g sm skal sikre, at det bedre kan betale sig at arbejde. Knkret er partierne enige m at indføre et nyt kntanthjælpslft g et skærpet krav m rådighed ved at indføre en 225 timers regel fr både ægtepar g ugifte. Endvidere ændres retten til ferie fra fem til fire ugers ferie med kntanthjælp. Aftalepartierne lægger vægt på, at udsatte brgere skal have en indsats g afklaret deres arbejdsevne g frsørgelsesgrundlag. Fr persner på kntanthjælp, sm har væsentlige helbredsmæssige prblemer, skal kmmunerne tage stilling til, m der er grundlag fr at frelægge sagen fr rehabiliteringsteamet, med henblik på at tage stilling til, m der fr eksempel bør igangsættes et ressurcefrløb. Kmmunernes indsats fr aktivitetsparate kntanthjælpsmdtagere vil blive fulgt, herunder m kmmunerne systematisk via rehabiliteringsteams tager stilling til ressurcefrløb, fleksjb g førtidspensin. Fr persner, der er i risik fr at blive mfattet af 225 timers reglen, skal kmmunen desuden være særlig pmærksm på at støtte brgeren i at få fdfæste på arbejdsmarked, herunder sikre, at brgeren får den nødvendige hjælp til at finde mulige arbejdsgivere g søge jb. I den frbindelse kan kmmunen give brgeren tilbud m en særlig jbfrmidler, mentrstøtte mv.

2 Et nyt kntanthjælpslft Aftalepartierne er enige m at indføre et nyt kntanthjælpslft, så det bedre kan betale sig at arbejde. Udgangspunktet fr det nye kntanthjælpslft er: Kntanthjælpsmdtagere skal have en større øknmisk gevinst ved at tage et jb til en månedsløn i den lave ende af lønskalaen ( kr. m måneden), når der tages højde fr, hvad de samlet set mdtager i kntanthjælp, bligstøtte, særlig støtte, tilskud til dagsinstitutinsbetaling, børne- g ungeydelse samt børnetilskud. Ingen kan få den samlede ydelse reduceret med mere end summen af særlig støtte g bligstøtte. Dermed reduceres kntanthjælpen eller de børnerelaterede ydelser ikke. Nyt lft ver de samlede ydelser Lftet skal gælde med det samme: Lftet skal gælde, så snart man begynder at mdtage kntanthjælp, uddannelseshjælp eller integratinsydelse. Alle i kntanthjælpssystemet skal mfattes: Lftet mfatter alle mdtagere af kntanthjælp, uddannelseshjælp g integratinsydelse. Lftet mfatter kntanthjælpslignende ydelser, bligrelaterede ydelser men ikke børnerelaterede ydelser: Lftet mfatter kntanthjælp, uddannelseshjælp g integratinsydelse (herunder aktivitets-, barsels-, g bidragstillæg), særlig støtte g bligstøtte. Kntanthjælpslftet fastsættes til følgende beløb (2015-pl, følger satsreguleringen) fr mdtagere af kntanthjælp eller uddannelseshjælp svarende til en vksensats: Enlige uden børn kr. m måneden Enlige frsørgere med 1 barn kr. m måneden Enlige frsørgere med 2 børn eller flere kr. m måneden Samlevende g gifte uden børn kr. m måneden Samlevende g gifte med 1 barn eller flere kr. m måneden Samlevende g gifte med 2 børn eller flere kr. m måneden Sidestilling af mdtagere af ydelser på frskellige niveauer - teknisk krrigerede lfter fr mdtagere af kntanthjælp på ungesats, sm sidestiller dem med persner med en ydelse på niveau med vksensats g de lavere ydelser (uddannelseshjælp g integratinsydelse): Fr at lftet ikke kan indebære en højere indkmst efter skat fr ydelsesmdtagere i samme situatin, men på kntanthjælp på ungesats, indebærer venstående lfter følgende krrigerede lftsniveauer (2015-pl, følger satsreguleringen): Enlige uden børn kr. m måneden Enlige frsørgere med 1 barn kr. m måneden Enlige frsørgere med 2 børn eller flere kr. m måneden Samlevende g gifte uden børn kr. m måneden Samlevende g gifte med 1 barn kr. m måneden Samlevende g gifte med 2 børn eller flere kr. m måneden Sidestilling af mdtagere af ydelser på frskellige niveauer - teknisk krrigerede lfter fr mdtagere af uddannelseshjælp g integratinsydelse, sm sidestiller dem med persner med en ydelse på niveau med vksensats g mdtagere af kntanthjælp på ungesats: Fr at lftet ikke kan indebære en højere indkmst efter skat fr ydelsesmdtagere i samme situatin, men på lavere ydelser (uddannelseshjælp g integratinsydelse mv.) indebærer venstående lfter følgende krrigerede lftsniveauer (2015-pl, følger satsreguleringen): Enlige uden børn kr. m måneden Enlige frsørgere med 1 barn kr. m måneden Enlige frsørgere med 2 børn eller flere kr. m måneden Samlevende g gifte uden børn kr. m måneden Samlevende g gifte med 1 barn kr. m måneden Samlevende g gifte med 2 børn eller flere kr. m måneden

3 Hvis den samlede ydelse verstiger lftet, reduceres bligstøtte g særlig støtte: Ydelsesreduktin sm følge af lftet sker i bligstøtte g særlig støtte. Incitament til at tage alle frmer fr jb styrkes: Arbejdsindkmst reducerer lftets virkning ved, at det beløb, hvrmed kntanthjælpen reduceres sm følge af arbejdsindkmsten (skattepligtigt beløb), gør, at mdtageren kan behlde mere af bligstøtten g særlig støtte (sm er skattefri). Endvidere hldes det særlige fradragsfrie beløb pr. udført arbejdstime uden fr lftet. Det øger incitamentet til deltidsarbejde fr kntanthjælpsmdtagere m.v. 225 timers regel Aftalepartierne er enige m at indføre en 225 timers regel, der skal sikre et skærpet krav m rådighed. Udgangspunktet fr 225 timers reglen er: Alle mdtagere af uddannelseshjælp, kntanthjælp eller integratinsydelse, der gdt kan arbejde, skal pfylde et krav m 225 timers arbejde inden fr et år De persner, sm ikke lever p til kravet, skal mødes med en knsekvens i frm af en reduktin i ydelsen. Skærpet rådighedskrav 225 timers regel: Der indføres et krav m minimum 225 timer i rdinær, ustøttet beskæftigelse inden fr de seneste 12 måneder fr alle mdtagere af kntanthjælp, uddannelseshjælp g integratinsydelse. De, sm ikke kan arbejde, undtages: Persner med en så begrænset arbejdsevne, at kmmunen ud fra et knkret skøn vurderer, at de pågældende ikke vil kunne arbejde 225 timer inden fr et år på det rdinære arbejdsmarked, undtages. Reglen svarer til den undtagelsesregel, der gjaldt fr den tidligere 225 timers regel, sm blev afskaffet pr. 1. januar Mulighed fr frlængelse af periden indenfr hvilken, der skal arbejdes 225 timer: Periden, indenfr hvilken der skal arbejdes 225 timer, kan frlænges, hvis persnen ikke har kunnet arbejde på grund af sygdm, barsel eller lignende. Det svarer til den frlængelsesregel, der gjaldt fr den tidligere 225 timers regel, sm blev afskaffet pr. 1. januar Arbejde giver ret til fuld hjælp: Så snart en persn har arbejdet 225 timer, svarende til seks ugers arbejde, vil den pågældende igen være berettiget til fuld hjælp. Alle 225 timer skal ligge efter det tidspunkt, hvr hjælpen blev reduceret eller brtfaldt. Fr ægtepar skal begge ægtefæller have arbejdet 225 timer, svarende til seks ugers arbejde, fr at ægteparret igen er berettiget til fuld hjælp. 225 timers reglen fr gifte: Når et ægtepar har mdtaget hjælp i sammenlagt et år, skal hver ægtefælle dkumentere, at han eller hun har arbejdet 225 timer i løbet af de seneste 12 måneder fr, at ægteparret kan fasthlde retten til den fulde hjælp. Knsekvensen ved ikke at leve p til 225 timers reglen fr gifte på høje satser i kntanthjælpssystemet ( kr. fr frsørgere g kr. fr ikke-frsørgere): Hvis en eller begge i et ægtepar, sm mdtager kntanthjælp på vksensats eller uddannelseshjælp plus tillæg svarende til en vksensats, ikke lever p til kravet gælder følgende: Hvis den ene ægtefælle ikke pfylder kravet, brtfalder kntanthjælpen til denne ægtefælle. Hvis ingen af ægtefællerne lever p til 225 timers-kravet, brtfalder den ene kntanthjælp. Knsekvensen ved ikke at leve p til 225 timers reglen fr gifte på lavere satser i kntanthjælpssystemet: Ægtepar, hvr den ene eller begge mdtager uddannelseshjælp, kntanthjælp på ungesats eller integratinsydelse mfattes af 225 timers reglen, hvis den samlede hjælp til ægteparret verstiger vksensatsen på kntanthjælp. Ægteparret får reduceret hjælpen, så den fremadrettede hjælp svarer til én vksensats, hvis den ene eller begge ægtefæller ikke har arbejdet 225 timer inden fr de seneste 12 måneder. Sammenhæng mellem 225 timers reglen fr gifte g bligstøtte, kntanthjælpslft g særlig støtte: Hvis hjælpen til en ægtefælle er brtfaldet eller nedsat sm følge af 225 timers reglen fr ægtepar, får hustanden genberegnet bligstøtten, g fr den ægtefælle, hvis hjælp brtfalder eller nedsættes, giver

4 dette luft under kntanthjælpslftet. Til gengæld kan disse ægtepar ikke mdtage særlig støtte. Det svarer til den tidligere gældende 225 timers regel. Særlige regler fr gifte på integratinsydelse: Integratinsydelsesmdtagere har mulighed fr at få et dansktillæg. Integratinsydelsesmdtagere skal endvidere - sm andre persner - have haft bpæl i mindst 2 år her i riget inden fr de seneste 10 år fr at have ret til fuld børne- g ungeydelse. Derfr indføres følgende særregler: Ægtepar på integratinsydelse kan bevare et eventuelt dansktillæg. Fr ægtepar på integratinsydelse, der har børn, vil 225 timers reglen først gælde, når de har pnået ret til fuld børne- g ungeydelse, dvs. efter t års bpæl her i riget. 225 timers reglen fr ugifte: Efter at have mdtaget hjælp i sammenlagt et år skal ugifte uddannelseshjælpsmdtagere med aktivitetstillæg/barselstillæg g ugifte kntanthjælpsmdtagere dkumentere, at de har arbejdet 225 timer i løbet af de sidste 12 måneder fr at bevare retten til den fulde hjælp. Ugifte, sm mdtager uddannelseshjælp på SU-niveau eller integratinsydelse, er undtaget. Knsekvensen ved ikke at leve p til 225 timers reglen fr ugifte på høje satser i kntanthjælpssystemet: Persner, der mdtager kntanthjælp eller uddannelseshjælp svarende til en vksensats, vil få en reduktin af ydelsen: Frsørgere, sm mdtager kntanthjælp på vksensats eller unge, sm mdtager uddannelses- eller kntanthjælp med tillæg g samlet mdtager en ydelse svarende til kr., vil få hjælpen reduceret med kr. pr. måneden. Ikke-frsørgere, sm mdtager kntanthjælp på vksensats eller unge, sm mdtager uddannelses- eller kntanthjælp med tillæg g samlet mdtager en ydelse svarende til kr., vil få hjælpen reduceret med kr. pr. måneden. Knsekvensen ved ikke at leve p til 225 timers reglen fr ugifte på lavere satser i kntanthjælpssystemet: Jbparate kntanthjælpsmdtagere under 30 år g uddannelseshjælpsmdtagere under 25 år, der mdtager aktivitetstillæg/barselstillæg, vil få hjælpen reduceret med 500 kr. pr. måned. Sammenhæng mellem 225 timers reglen fr ugifte g bligstøtte, kntanthjælpslft g særlig støtte: Der skal ikke kunne kmpenseres fr reduktinen i hjælpen til den ugifte ved en frøgelse af indtægtsreguleret bligstøtte eller særlig støtte. En reduktin i hjælpen skal ikke kunne give luft under kntanthjælpslftet. Særlige regler fr ægtepar, der mdtager bestemte ffentlige frsørgelsesydelser mv.: Ægtepar, hvr den ene ægtefælle mdtager uddannelses- eller kntanthjælp, g den anden ægtefælle mdtager en anden ffentlig frsørgelsesydelse, der ikke er betinget af, at den pågældende udnytter sine arbejdsmuligheder (flkepensin, førtidspensin, SU, efterløn eller lign.) de såkaldte kmbinatinsægtepar mfattes ikke af 225 timers reglen fr ægtepar. I stedet betragtes den ægtefælle, der mdtager uddannelses- eller kntanthjælp, sm ugift ift. 225 timers reglen. Ægtepar, hvr den ene ægtefælle mdtager uddannelses- eller kntanthjælp, g den anden ægtefælle mdtager ressurcefrløbsydelse under ressurcefrløb eller jbafklaringsfrløb, mfattes ikke af 225 timers reglen fr ægtepar. I stedet betragtes den ægtefælle, der mdtager uddannelses- eller kntanthjælp, sm ugift ift. 225 timers reglen. Ægtepar, hvr den ene ægtefælle mdtager integratinsydelse, g den anden ægtefælle mdtager en anden ffentlig frsørgelsesydelse, der ikke er betinget af, at den pågældende udnytter sine arbejdsmuligheder (flkepensin, førtidspensin, SU, efterløn eller lign.) eller ressurcefrløbsfrløbsydelse under ressurcefrløb eller jbafklaringsfrløb, mfattes ikke af 225 timers reglen.

5 Ret til fire ugers ferie fr kntanthjælpsmdtagere Aftalepartierne ønsker at skærpe rådighedsfrpligtigelsen fr persner, der mdtager uddannelses- eller kntanthjælp, g samtidig fasthlde en mulighed fr at hlde ferie. Fire ugers ferie til kntanthjælpsmdtagere Kntanthjælpsmdtageres ret til ferie ændres fra fem til fire uger: Persner, der har mdtaget uddannelses- eller kntanthjælp eller revalideringsydelse i sammenhængende 12 måneder, får ret til fire ugers ferie i stedet fr de nuværende fem uger. Ferien skal aftales med jbcentret, g en ferieperide må maksimalt vare t uger. Administratin Aftalepartierne er enige m, at administratinen af det nye kntanthjælpslft skal fregå i tæt samarbejde mellem kmmunerne g Udbetaling Danmark, så brgernes retssikkerhed sikres bedst muligt, g så administratinen af det nye kntanthjælpslft kan blive så effektiv g enkel sm mulig. I den frbindelse er det afgørende fr retssikkerheden at undgå dbbeltadministratin g mindske sagsbehandlingstiden mest muligt. Det sikres bedst ved, at administratinen af det nye kntanthjælpslft g de ydelser det mfatter - dvs. bligstøtte g særlig støtte - samles i én myndighed. Aftalepartierne er på den baggrund enige m, at beskæftigelsesministeren skal indlede dialg med KL med henblik på at få tilrettelagt administratinen af det nye kntanthjælpslft mest hensigtsmæssigt. Aftalepartierne er desuden enige m, at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte regler m kmmunernes pligt til at vejlede mdtagere af kntanthjælp mv. m de nye regler samt til at fastsætte regler m, at kmmunerne i gd tid, inden hjælpen falder brt eller nedsættes sm følge af 225 timers reglen, skal udsende varslingsbrev g tilbyde praktisk vejledning m jbsøgning mv. Øknmi Samlet skønnes et nyt kntanthjælpslft, en 225-timers regel g ret til fire ugers ferie i stedet fr fem fr kntanthjælpsmdtagere, på langt sigt at styrke de ffentlige finanser med i størrelsesrdenen 530 mi. kr. efter skat, tilbageløb g inkl. adfærd g øge beskæftigelsen med i størrelsesrdenen 700 fuldtidspersner. Øknmiske knsekvenser efter skat, tilbageløb g adfærd, mi. kr. (2016-pl) Langt sigt Kntanthjælpslft timer regel Ret til fire ugers ferie Samlet virkning i alt inkl. skat, tilbageløb g adfærd Anm.: Grundet afrundinger kan ttalen afvige fra summen af tallene. Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

6 Lvgivning g ikrafttræden Aftalepartierne er enige m, at aftalens tre initiativer skal træde i kraft den 1. april 2016 g indfases sm udgangspunkt med virkning fra 1. ktber Hermed får ydelsesmdtagerne tid til at tilpasse sig de nye regler. Samtidig får myndighederne tid til at frberede implementeringen af de nye regler g administratinen heraf. De tre initiativer indfases på følgende vis: Det nye kntanthjælpslft træder i kraft 1. april 2016 g får virkning seks måneder senere den 1. ktber 2016 fr både eksisterende g nye ydelsesmdtagere. 225-timers reglen træder i kraft den 1. april Der gælder fr periden 1. april 2016 g frem til 31. marts 2017 følgende vergangsrdning: Kmmunen kan tidligst pr. 1. ktber 2016 lade kntanthjælpen nedsætte eller brtfalde sm følge af 225 timers reglen. I periden fra 1. ktber 2016 til den 31. marts 2017 nedsættes eller brtfalder hjælpen, hvis ægteparret eller den ugifte persn har mdtaget hjælp i sammenlagt 1 år g ikke har haft 113 timers rdinært g ustøttet arbejde inden fr de seneste 6 kalendermåneder. Retten til ferie ændres den 1. april 2016 til 4 uger i stedet fr 5 uger. Der laves vergangsregler, sm blandt andet tager højde fr, at ngle mdtagere af hjælp allerede har pnået ret til 5 ugers ferie eller har afhldt en del af deres ferie mv. Aftalepartierne er enige m at dispnere i alt 110 mi. kr. i 2016 g 40 mi. kr. årligt i til finansiering af initiativer i finanslvsaftalen. Aftalepartierne er endvidere enige m, at det udispnerede prvenu, sm tilvejebringes ved initiativerne i aftalen fra 2017 g frem, skal anvendes ved JbRefrmens fase II i fråret 2016 til at sænke skatten på de laveste arbejdsindkmster fra Aftalepartierne er endvidere enige m at stemme fr de lvfrslag, der udmønter de aftalte ændringer af kntanthjælpsydelserne. Der er ikke herefter aftalemæssige bindinger.

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Knjunktur g Arbejdsmarked Uge 22 Indhld: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal m knjunktur g arbejdsmarked Ugens tema: Plitisk aftale m dagpenge Uddannelsesrdning frlænges Ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,.

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Ændret ordlyd) BEU Alm.del Bilag 58 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær. Regeringsgrundlaget: Regeringen vil føre en aktiv indsats fr at nedbringe det langvarige sygefravær. Langtidssygemeldte skal bevare kntakten til arbejdsmarkedet i videst mulige mfang. Regeringen vil afskaffe

Læs mere

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Scialøknmiske Virksmheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Henning Bach, Senirfrsker, Ph.D. Afdeling fr Beskæftigelse g Integratin SFI Det Natinale Frskningscenter fr Velfærd Frmålet med SFI s undersøgelse

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Kontanthjælpsloft Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie Indhold Denne startvejledning indeholder en helt overordnet gennemgang af de regelændringer, som er vedtaget af Folketinget den 17. marts 2016 ved 3. behandlingen af lovforslag L 113 Forslag til Lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Bilag

BØRNEPASNINGSPOLITIK Bilag BØU-03 - Administratinsgrundlag fr daginstitutiner i Klding Kmmune pr. 1. januar 2009 1. Indledning Dette administratinsgrundlag beskriver principper fr tildeling af løn- g driftsmidler til daginstitutiner

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

225-timers reglen LAS 13 f

225-timers reglen LAS 13 f 225-timers reglen LAS 13 f Formål Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget om 225-timers regel for modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Formålet med bestemmelsen

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Målstyringsaftaler Uddannelse og job

Målstyringsaftaler Uddannelse og job Målstyringsaftale fr Uddannelse g jb 2017 Evaluering Målstyringsaftaler Uddannelse g jb Mål g resultatkrav. Aktivitetsparate kntanthjælpsmdtagere /30 år samt brgere i ressurcefrløb. Med baggrund i kernepgaverne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Viborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Viborg Beskæftigelsesplan 2015 Jbcenter Vibrg Side 1 Beskæftigelsesplan 2015 Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 Beskæftigelsesplitiske udfrdringer... 3 Generelle udfrdringer... 3 Udfrdringer i frhld til ministermål...

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

DISTRIKTSFORMÆND OKTOBER Aktuel ældrepolitik. Adm. direktør Bjarne Hastrup

DISTRIKTSFORMÆND OKTOBER Aktuel ældrepolitik. Adm. direktør Bjarne Hastrup DISTRIKTSFORMÆND OKTOBER 2016 Aktuel ældreplitik Adm. direktør Bjarne Hastrup Natinal demenshandlingsplan 2025 Plitisk fkus på mennesker med demens g deres pårørende Højere g mere ensartet kvalitet i behandling

Læs mere

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune Læring i sklen Ny inklusinsfremmende ressurcemdel på specialundervisnings mrådet i Hedensted Kmmune Tfteskvvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 25.11.2015 Baggrund Fra skleåret 2011/12 indførte Hedensted

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Fremsat den 3. februar 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar I oktober 2016 modtog i alt personer integrationsydelse ifølge Jobindsats.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar I oktober 2016 modtog i alt personer integrationsydelse ifølge Jobindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ninna Hedeager Olsen, MB E-mail: Ninna_hedeager_olsen@br.kk.dk 18-01-2017 Sagsnr. 2017-0038704 Dokumentnr. 2017-0038704-1

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Orientering om Jobreform fase 1

Orientering om Jobreform fase 1 Punkt 3. Orientering om Jobreform fase 1 2016-016342 Famillie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Jobreform 1. Konsulent Bente Kloster fra Jobcentersekretariatet

Læs mere

Jobgevinst på mindre end kr. om måneden

Jobgevinst på mindre end kr. om måneden 14. marts 2013 ANALYSE Af Jonas Zielke Schaarup & Malene Lauridsen Jobgevinst på mindre end 2.000 kr. om måneden Forsørgere og par på kontanthjælp får en gevinst på under 2000 kr. for at tage et job til

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Indstilling. Nyt storkøkken til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg - forøget anskaffelsessum. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Nyt storkøkken til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg - forøget anskaffelsessum. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed g Omsrg Den 18. juli 2007 Århus Kmmune Bygningsafdelingen Sundhed g Omsrg Nyt strkøkken til Magistratsafdelingen fr Sundhed g Omsrg - frøget anskaffelsessum

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen Udvalget fr Fødevarer, Landbrug g Fiskeri FLF alm. del - Offentlig HSU 250105. Bilag 10 21.1.2005 J.nr.: 2005-01-142-00006 / LINA/MOJO/GMPE Høring vedr. Strukturrapprt 2005 Udtalelse fra Fødevareregin

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

NOTAT J. Nr.: 004909-2012. Direkte genbrug evaluering af ordningen

NOTAT J. Nr.: 004909-2012. Direkte genbrug evaluering af ordningen NOTAT J. Nr.: 004909-2012 Direkte genbrug evaluering af rdningen Indhld Sammenfatning... 3 Histrien den plitiske beslutning. 5 Nutiden den fungerende rdning 6 Indsamlingen 6-7 Mdtagefaciliteterne Mdtagelsen

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. RELEASE NOTES Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2014-4.0 Den 5. januar 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 2.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle km fran på ventelisten Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i bli.nu bli.nu fr alle FLEKSIBEL UDLEJNING NYE MULIGHEDER I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER Fredericia Kmmune g bli.nu har indgået en aftale m nye

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Eksempler på beregning af forskellige tilskudsmodeller

Eksempler på beregning af forskellige tilskudsmodeller Lederhåndbg Bilag 10.8.1 Eksempler på beregning af frskellige tilskudsmdeller Mdel A: "Den nye" Lønsum (KL: "det maksimale løntilskud") De fleste kmmuner har fastsat en tilskudsmdel svarende til den af

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Rapport vedr. unge på væresteder.

Rapport vedr. unge på væresteder. Rapprt vedr. unge på væresteder. Kvantitativ g kvalitativ analyse af brugerne på væresteder g varmestuer i Kirkens Krshær, KFUM s Sciale arbejde g Blå Krs Danmark med særlig fkus på gruppen af unge på

Læs mere

Rapportering 1. halvår 2011. Genoptræningen. Rapportering fra 1. halvår 2011. Udarbejdet af: Genoptræningen i Esbjerg Kommune

Rapportering 1. halvår 2011. Genoptræningen. Rapportering fra 1. halvår 2011. Udarbejdet af: Genoptræningen i Esbjerg Kommune Rapprtering 1. halvår 211 Genptræningen Rapprtering fra 1. halvår 211 Udarbejdet af: Genptræningen i Esbjerg Kmmune Udarbejdet: August 211 1 Rapprtering 1. halvår 211 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU fr unge i aldersgruppen 18-30 år Den 14. marts 2016 Ung i gang Der ses et stigende antal unge 18 til 30 årige udsatte misbrugere g herunder et stigende antal hjemløse.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Analyse 25. juni 2014

Analyse 25. juni 2014 25. juni 2014 Gensidig forsørgerpligt mindsker gevinsten ved arbejde for ugifte par Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev indført den 1. januar 2014, har betydet

Læs mere

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen)

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. Kontor Aktivitetsparate og sygedagpengemodtagere NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på udvidelsen af personkredsen

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Dragør Kommune

Forretningsorden for Handicaprådet i Dragør Kommune Frretningsrden fr i Dragør Kmmune I medfør af Lv m retssikkerhed g administratin på det sciale mråde (Lv nr. 574 af 24 juni 2005) 37a har Kmmunalbestyrelsen i DragørKmmune nedsat et handicapråd g i henhld

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Fakta, spørgsmål g svar m udredningsretten Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Flketinget har den 19. december 2012 vedtaget

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07 8. juni 2007 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner Orientering om ændring

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling Inspiratinsntat nr. 7b til arbejdet i MED-Hvedudvalg 2.11.2009 Vejledning m retningslinje fr persnaleplitiske vilkår ved mstilling Anbefalinger Kravet m en prcedureretningslinje fr mstilling, herunder

Læs mere

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet Psyklghjælp betaler sig fr den enkelte g fr samfundet Af Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner Alle kan i dag få gratis hjælp til fysiske sygdmme sm en brækket arm g galdesten. Men ikke til psykiske

Læs mere

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Kontrolgruppen. Årsberetning 2016

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Kontrolgruppen. Årsberetning 2016 Center fr Kultur, Frivillighed & Brgerservice Kntrlgruppen Årsberetning 2016 1 Du vil i årsberetningen blandt andet kunne læse m: Den øknmiske effekt 2016. Oversigt ver udviklingen i effekten 2014-2016.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Screening i Jobcenter Esbjergs virksomhedspanel

Screening i Jobcenter Esbjergs virksomhedspanel Screening i Jbcenter Esbjergs virksmhedspanel September 2016 Esbjerg, september 2016 Side 1 af 8 1. Indledning Jbcenter Esbjerg har etableret et virksmhedsnetværk, hvr interesserede ledere g nøglemedarbejdere

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området 1. Beskrivelse af mrådet Nedenstående tabel viser hvilke mråder, der er mfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene fr 2013: Mi. kr. Udgift Indtægt Nett 1.1 Prduktinsskler 11,4 11,4 1.2 Erhvervsgrunduddannelser

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-4.0 Mandag den 11. januar 2016 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Opgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit er sket i krdinatin med STAR's pgradering

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Kontanthjælpsloftet, 225-timersregel og integrationsydelse. Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening

Kontanthjælpsloftet, 225-timersregel og integrationsydelse. Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening Kontanthjælpsloftet, 225-timersregel og integrationsydelse Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening Boligstøtte Bor man sammen med en, der får boligstøtte kan kontanthjælpsloftet betyde,

Læs mere

KOMMUNEBESKRIVELSE 2010 LEMVIG KOMMUNE

KOMMUNEBESKRIVELSE 2010 LEMVIG KOMMUNE KOMMUNEBESKRIVELSE 21 LEMVIG KOMMUNE EBESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND Maj 21 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning g sammenfatning... 1 2. Faldende beskæftigelse g stigende ledighed... 3 3. Arbejdsstyrkeudfrdringen

Læs mere

KOMMUNEBESKRIVELSE 2010 SYDDJURS KOMMUNE

KOMMUNEBESKRIVELSE 2010 SYDDJURS KOMMUNE KOMMUNEBESKRIVELSE 21 SYDDJURS KOMMUNE EBESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND Maj 21 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning g sammenfatning... 1 2. Faldende beskæftigelse g stigende ledighed... 2 3. Arbejdsstyrkeudfrdringen

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere