Hjælp til sproghjælp. en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælp til sproghjælp. en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen"

Transkript

1 Hjælp til sproghjælp en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen

2 De forskellige forslag til sproglig støtte er i manualen inddelt i 3 niveauer. Vi skelner mellem: ANALFABETER dvs. udlændinge, der ikke har lært at læse og skrive på deres eget sprog og /eller med vores alfabet, men kan have et dansk talesprog på forskellige niveauer. BEGYNDERE dvs. udlændinge, der kender vores alfabet, men som lige er begyndt at lære dansk VIDEREKOMNE dvs. udlændinge, der allerede kan noget dansk og som kan læse og skrive på dansk

3 Indhold Forord Indledning Arbejdsinstruktioner Arbejdsprocesser Fagudtryk Notesbog Pausesnak Skriftlig information Sproglige udtryk/talemåder.18 Teamsamarbejde Udfyldelse af sedler, skemaer m.m Udtale

4 Hjælp til sproghjælp en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen Publikationen om sprogstøtte på arbejdspladsen er udgivet af Sprogcenter Skive med støtte fra Integrationsministeriet. Redaktion: Hanne Haahr Jensen og Karen Goul Andersen Grafisk layout og tilrettelæggelse: Fredskilde & Sørensen A/S, Skive Tryk: Skive Offset 1. udgave, 1. oplag, juni 2008: 1000 stk. Bestilles hos: Sprogcenter Skive Hjalmar Kjems Allé 4, Skive

5 Forord Sprogcenter Skive er en aktiv medspiller i Skive Kommunes beskæftigelsesindsats med mange års erfaring fra en række projekter med fokus på sammenhæng mellem danskundervisning og arbejde eller praktik. Nogle af de pædagogiske erfaringer, vi har høstet her, er blevet til denne guide om sprogstøtte på arbejdspladsen. Guiden er lavet med henblik på at give danske arbejdspladser nogle redskaber til at støtte deres udenlandske ansatte i at udvikle danske sprogfærdigheder for derigennem at fastholde og udvikle en fleksibel arbejdskraft for virksomheden. Vi anerkender, at også andre faktorer spiller en væsentlig rolle i forhold til at klare sig godt på det danske arbejdsmarked, men vi har i denne guide valgt at koncentrere os om sproglig støtte og -udvikling for at gøre guiden overskuelig i omfang. En god dansksproglig ballast vil være en altafgørende forudsætning for at afklare f.eks. kulturelle og sociale uoverensstemmelser. Sprogcenter Skive står gerne bi med vejledning og opfølgning i sprogstøttesammenhæng. Hvis der er brug for en målrettet sproglig indsats, kan sprogskolen kontaktes med henblik på at etablere et særligt tilrettelagt undervisningsforløb i kortere eller længere tid på virksomheden. Udvikling samt trykning af guiden er støttet med midler fra Integrationsministeriet. 1 Sprogcenter Skive, 2008.

6

7 Indledning Danmark oplever i disse år en meget høj beskæftigelse. Det betyder, at udlændinge, der kommer til Danmark, meget hurtigt bliver integreret på det danske arbejdsmarked. Mange virksomheder oplever en øget afhængighed af denne arbejdskraft, men i takt med at mange udlændinge hurtigt kommer i arbejde, stilles der også større krav til virksomhederne om at kunne integrere medarbejdere, der endnu ikke behersker det danske sprog. På de fleste arbejdspladser foregår kommunikationen på dansk, og at kunne begå sig på dansk vil derfor også være et mål for de fleste af de udlændinge, der finder et arbejde på en dansk arbejdsplads. At lære dansk Nogle mener, at sproglig udvikling kommer af sig selv. Naturligvis vil udlændinge blive bedre til dansk, hvis de dagligt færdes i et dansktalende miljø, men hvis der ikke gøres en aktiv og tålmodig indsats, vil mange udvikle et begrænset dansk sprog. Den manglende sprogfærdighed kan forhindre, at arbejdspladsen får det fulde udbytte af medarbejderens kompetencer og være årsag til sproglige misforståelser, som kan være dyre for virksomheden. Den kan også betyde, at medarbejderen får et utilstrækkeligt udbytte af kurser og efteruddannelse, som mange virksomheder er afhængige af, at deres ansatte følger. Med andre ord: Det er meget vigtigt at være god til dansk for at kunne klare sig godt på det danske arbejdsmarked. Mentorordning Det er blevet mere og mere almindeligt at knytte en mentor til udenlandske medarbejdere i en periode. I nogle tilfælde kan der søges tilskud hertil gennem kom- 3

8 munen. Det er en model, vi gerne vil anbefale, da sprogstøtte tager tid. Tiden vil dog ofte være givet godt ud. Mentoren skal hjælpe kollegaen med den sociale og sproglige integration på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at mentoren er en person, der selv har valgt opgaven og har lyst til at gøre en forskel. Sprogmentoren vil, i denne sprogstøtteguide, kunne hente vejledning og forslag til fremgangsmåder i forhold til at hjælpe kollegaen med at blive bedre til dansk. Sprogcenter Skive har i en informationsfolder beskrevet sprogmentorens rolle og opgaver. Denne kan rekvireres ved at kontakte sprogcenteret på tlf De forskellige forslag til sproglig støtte er i guiden inddelt i 3 niveauer og synliggjort med følgende symboler. Vi skelner mellem: ANALFABETER, dvs. udlændinge, der ikke har lært at læse og skrive på deres eget sprog og/eller med vores alfabet, men som kan have et dansk talesprog på forskellige niveauer. BEGYNDERE, dvs. udlændinge, der kender vores alfabet, men som lige er begyndt at lære dansk. VIDEREKOMNE, dvs. udlændinge, der allerede kan noget dansk, og som kan læse og skrive på dansk. 4 Fold flappen på omslaget ud og hav symbol-forklaringen med dig gennem hele guiden.

9 Arbejdsinstruktioner Det er vigtigt, at medarbejdere/kolleger forstår dine instruktioner, men de kan være svære for en udlænding at forstå, og nogle vil være tilbøjelige til at svare ja til, at de har forstået, selvom de måske ikke har forstået, for ikke at være til besvær eller blot for at være høflige. Så derfor har det stor betydning, at der er en aftale med kollegaen om at sige til, når han/hun ikke forstår en instruktion. Misforståelser kan være dyre! Det betyder meget, at du udtrykker dig klart og præcist og ikke taler for hurtigt, når du skal instruere en udenlandsk kollega. Tal i forholdsvis korte sætninger. Forståelsen kan være lidt forsinket, så hold en lille pause mellem hver sætning, så alle dele af instruktionen bliver forstået. Arbejdsinstruktioner bør gives i konkrete, praktiske sammenhænge, hvor man viser arbejdsopgavens udførelse sammen med en mundtlig instruktion. Så derfor: Vis din kollega arbejdsgangen samtidig med, du i et enkelt sprog fortæller, hvad du gør. Gentag nogle gange. Bed kollegaen vise dig, hvordan arbejdet udføres evt, hvor han/hun fortæller, hvad hun gør samtidig. Hvis det ikke er muligt, kan du fortælle, hvad han/hun gør, mens arbejdet udføres. Du kan gentage denne procedure gennem flere dage, indtil kollegaen efterhånden selv kan sætte ord på. 5

10 Ret på sproget, hvis der er misforståelser i indhold eller udtale. Hjælp evt. kollegaen med at skrive ned, hvis der er lange procedurer, der skal fastholdes. Andre idéer: Det er godt, hvis du laver en arbejdsplan til kollegaen, hvoraf de daglige arbejdsopgaver fremgår. Det giver mulighed for at arbejde med sproget hjemme eller på sprogcenteret, hvis kollegaen går til danskundervisning dér. Du kan bruge den samme sproglige måde at instruere på hver gang også ved introduktion til nye arbejdsopgaver. Brug korte sætninger og ikke for mange fyldord. F.eks. Du skal skubbe håndtaget op. Du skal sætte emnet i maskinen. Du skal trykke håndtaget ned. Du kan med fordel supplere arbejdsgangen med fotos, der tages, mens din kollega udfører opgaven. Fotos kan også bruges i undervisningen på sprogcenteret. Du kan maile dem til sprogcenteret eller sende dem med kollegaen. Du kan hjælpe kollegaen med at holde styr på rækkefølgen i en 6 arbejdsopgave ved at klæbe tal (f.eks. DYMO-strimler) på håndtag, knapper, emner m.v. i den rækkefølge, de skal bruges.

11 Vær opmærksom på, at nogle udlændinge opfatter sætninger som: Vil du ikke starte maskinen? og Skal vi ikke holde en pause?, som ytringer, hvor man ikke skal gøre det, der siges.

12 Arbejdsprocesser Der er god sprogtræning i at skulle forklare andre, hvad det er, man laver. Det er derfor en god idé at snakke med din udenlandske kollega om, hvad det, han/hun laver, hedder på dansk. Du kan f.eks. skrive ned på et stykke papir, hvilke arbejdsopgaver din kollega udfører på en normal dag, så han/hun lærer, hvordan arbejdsprocesserne beskrives på dansk. Du kan understøtte teksten med billeder. Det er nemt at tage billeder med digitalkamera af de arbejdsopgaver, han/hun udfører, og bagefter printe dem ud på papir, så der kan skrives på eller under billederne, hvad han/hun laver. Billederne kan evt. vise arbejdsopgaverne i den rækkefølge, de normalt bliver gjort. Din kollega kan så øve sig i at fortælle om sine opgaver i en tidsrækkefølge, f.eks.: Først tørrer jeg bordene af og sætter stolene op. Bagefter vasker jeg gulvet. Senere gør jeg rent på badeværelset. Prøv at vænne dig til at sætte ord på, hvad du laver og tal i hele sætninger. Bed din kollega om at gøre det samme. Når I er blevet fortrolige med at sætte ord på det, I laver, kan I udvide træningen med at fokusere på, hvad I laver lige nu, og derefter, hvad I har lavet (hvor før-nutid bruges). 8

13

14 F.eks: Hvad laver jeg lige nu: Jeg skærer tomater i både Jeg snitter salat Hvad har jeg lavet: Jeg har kogt æg Jeg har tørret borde af Hvis man vil være helt sikker på, at opgaver bliver udført på det rigtige tidspunkt, kan man understrege tiden ved at bruge f.eks. i morges, for 10 minutter siden, nu, senere, som kursister ofte kender, før de kender udsagnsordenes tider.

15 Fagudtryk Fagudtryk er ord, som er specielle for et bestemt arbejdsområde. Sådanne ord kan ofte ikke slås op i almindelige ordbøger. Derfor må man tage andre metoder i brug for at lære dem. Et godt udgangspunkt er at lave en liste over de hyppigst anvendte fagudtryk. Når listen først er lavet, kan den bruges igen og igen til nye medarbejdere også danskere. Du kan bruge ordlisten sådan: Gennemgå ordlisten lidt efter lidt f.eks. 10 ord ad gangen. Bed kollegaen skrive oversættelse eller notater på eget sprog. Repeter ordene over tid i en konkret sammenhæng. Du kan f.eks. spørge: Hvad laver du? eller Hvad er det? Lav klistermærker med ord fra ordlisten, som klæbes på genstande/ maskiner i en periode, så kollegaen arbejdsdagen igennem møder ordene. Suppler listen med fotos af arbejdshandlinger og -genstande. Det fremmer genkendeligheden og giver kollegaen mulighed for at arbejde med fagsproget hjemme uden at komme i tvivl om, hvad der er hvad. 11

16 Bed kollegaen fortælle med egne ord, hvad han/hun laver, eller hvad forskellige genstande bruges til. Du kan hjælpe med ord og udtryk, hvis det kniber. Lav to sæt af ordlisten/billederne, så kollegaen har en udgave hjemme, og I også har en på arbejdspladsen. 12

17 Notesbog En hjælp til at huske nye ord og udtryk også fra den sociale snak er at skrive dem ned. Du kan derfor give nye udenlandske kolleger en lille notesbog i lommeformat. Det giver notesbogen værdi, hvis du jævnligt opfordrer kollegaen til at bruge den. Du må gerne hjælpe med at skrive eller stave, hvis det er for svært. Du kan bede din kollega slå ord op hjemme. Det er en god idé, hvis du jævnligt spørger til de nye ord og udtryk. Gentagelse fremmer forståelsen og tvinger kollegaen til at bruge sproget og de nye ord. Du kan koncentrere arbejdet med notesbogen om få ord i starten mange nye ord forvirrer nemt. Hvis kollegaen går på sprogcenteret, kan du give sprogcenteret besked om notesbogen, så den kan bruges i undervisningen. 13

18 Pausesnak Det er vigtigt, at din udenlandske kollega deltager i det sociale liv på arbejdspladsen. Sørg derfor for, at han/hun så vidt muligt holder pause sammen med dig og de andre kolleger. Mange udlændinge vil være tilbageholdende i en dansktalende gruppe, fordi de har svært ved at forstå den hurtige snak. Du kan forsøge med følgende: Prøv at inddrage kollegaen i snakken ved i ny og næ at stille spørgsmål til ham/hende om det emne, der bliver talt om ved bordet. Det er godt for udlændingen at blive inddraget, både socialt og sprogligt, og det nødvendiggør, at han/hun lytter aktivt til det, de andre ved bordet siger. Man lærer ikke ret meget sprog ved passiv lytning, for man forholder sig ikke til det, der bliver sagt. Overvej hvilke interesser, du har tilfælles med din udenlandske kollega. Måske kan du af og til tage en snak med ham/hende om noget, der interesserer jer begge. Fællesnævnere kunne være: familie, børn, hus, sport, biler, nyheder, politik, ferie, rejser, film, musik, arbejde, lokalområdet osv. I pauserne kan I også snakke om vigtig information på arbejdspladsen. Hvis der er tendens til at din kollega altid sætter sig sammen med andre udlændinge i pausen, så prøv at lægge op til, at I sætter jer sammen en gang i mellem, så 14 I kan lære hinanden bedre at kende.

19

20 Skriftlig information På en arbejdsplads er der indimellem skriftlig information enten som opslag eller i brevform til medarbejderne. Skriftlig information er tit i et svært og formelt sprog, som er vanskeligt for udlændinge at forstå. Især i breve er det derfor godt at sætte streg under det, der særligt skal lægges mærke til. F.eks. - Tid og sted for et møde eller et arrangement - Det, mødet eller arrangementet drejer sig om - Informationer om pris m.m. Du kan sørge for at holde den skriftlige information i et dagligdags sprog uden for lange sætninger. Det kan også være en stor hjælp for de dansktalende medarbejdere, der har vanskeligt ved at læse. Du bør også være opmærksom på, at visse skrifttyper kan være sværere at læse end andre, når man ikke er så vant til at læse dansk. Hvis vigtig information laves som opslag, skal kollegaen vide, hvor opslagstavlerne er, og at man selv skal sørge for at holde øje med opslagstavlen. Det er ikke nødvendigvis en selvfølge. 16 Du kan spørge din kollega, om han/hun skal have hjælp til at forstå virksomhedens breve eller opslag.

21

22 Sproglige udtryk/talemåder På dansk bruger vi igen og igen sproglige udtryk eller talemåder, når vi kommunikerer med hinanden. Talemåderne er populære, fordi de giver et præcist og malende billede af det, man ønsker at udtrykke. Udlændinge kender godt talemåder fra deres eget sprog, men har ofte svært ved at gennemskue betydningen af de danske, fordi talemåder ikke skal forstås konkret, men i overført betydning. Tænk blot over udtrykkene: At få sved på panden At ryste i bukserne At tage tyren ved hornene At lægge hovedet i blød At stikke næsen for langt frem Det giver ingen mening at forsøge at forstå disse udtryk konkret, og du er derfor ofte nødt til at give en forklaring til din kollega på, hvad udtrykkene betyder. Her er et par andre råd til, hvad man kan stille op med talemåderne: Hvis det er et udtryk, der ofte bliver anvendt, så tilbyd at skrive det i din kollegas notesbog samt betydningen af det. Tal med din kollega, om I kan finde talemåder, der betyder det 18 samme på hans/hendes sprog og dansk.

23 Der findes websteder/ordbøger, som omhandler danske talemåder se L i n k s bagest i brochuren. Vær opmærksom på at dansk ironi er en udtryksform, der er ukendt i mange kulturer. Så det, vi synes er en morsom bemærkning, kan blive opfattet som en fornærmelse. 19

24

25 Teamsamarbejde Det daglige arbejde bliver på nogle virksomheder udført af selvstyrende teams. Teamsamarbejde er en meget fremmedartet størrelse for mange udlændinge, som er vant til, at det udelukkende er arbejdsgiveren, der leder og fordeler arbejdet. Teamsamarbejde stiller også helt særlige krav til udenlandske medarbejderes sprogfærdigheder. Teams vil typisk holde et møde hver dag for at drøfte dagens arbejde og lave fordeling og aftaler. At deltage på lige fod med danske kolleger til et sådant møde kræver temmelig gode sprogfærdigheder. Udlændinge, der ikke har så gode sprogfærdigheder, vil typisk vælge en mere tilbagetrukket rolle i teamsamarbejdet og blot afvente det øvrige teams beslutninger. Der er ikke nogen endegyldige løsninger i den situation, men det er vigtigt at være opmærksom på sammenhængen mellem din kollegas sproglige niveau og hans/hendes rolle i teamet. Måske har han/hun egenskaber/kompetencer, som teamet kan have glæde af, men som blot ikke kommer til udtryk pga. manglende sprogfærdighed. Pas på ikke at sætte lighedstegn mellem generelle evner og sprogfærdighed. Det ville være vanskeligt at have som mål, at din kollega skal forstå alt, hvad der bliver sagt på et teammøde. Det ville tage alt for lang tid og fjerne fokus fra det, som teamet egentlig er samlet for. Men her er en række forslag, der kan medvirke til, at din kollega kan klare sig bedre sprogligt i teamsamarbejdet: 21

26 Forklar din kollega, hvorfor I arbejder i teams, og hvad der ligger til grund for de beslutninger, teamet træffer. Har han/hun svært ved at forstå det på dansk, så forklar det gerne på engelsk eller et andet sprog. Det er vigtigt at forstå samarbejdsrelationerne og hierarkiet på arbejdspladsen. Hav en whiteboardtavle dér, hvor teamet holder møde. Skriv op på tavlen, hvilke punkter der skal diskuteres på mødet. Skriftlig information er nemmere at fastholde/forstå end mundtlig information. Hvis de samme udtryk, vendinger eller fagudtryk bliver brugt hver dag på teamets møder, så skriv disse ting ned på papir og sæt evt. fotos sammen med. Hæng det på væggen og giv et eksemplar til din kollega. Optag et teammøde på video/dvd. Bed din kollega om at tage det med hjem og lytte optagelsen igennem. Hvis mødet afsluttes med, at der gives instruktioner til de forskellige teammedlemmer, er det vigtigt at sikre sig, at din kollega har forstået instruktionerne (se mere herom under punktet arbejdsinstruktioner ). 22

27

28

29 Udfyldelse af sedler, skemaer m.m På mange arbejdspladser er der ikke behov for, at de ansatte skriver ret meget. Alligevel har de fleste arbejdspladser behov for, at de ansatte af og til udfylder et skema, en arbejdsseddel, en bestillingsseddel, en fejlrapport m.m. Dette virker nemt for de fleste danskere, men for udlændinge kan det føles svært især i starten. Sørg for, at din kollega får en grundig instruktion i hvilke sedler, der skal skrives, samt hvornår og hvordan de skal skrives/udfyldes. Når du har vist, hvordan man gør, så hjælp din kollega de første par gange, så du kan se, at han/hun har fået ordentlig fat i, hvordan det skal gøres. Det vil være meget vanskeligt for de fleste analfabeter at skulle udfylde selv meget lette skemaer. Hvis dette er tilfældet, er arbejdspladsen nødt til at finde én, der kan skrive i stedet for analfabeten evt. dikteret af analfabeten. 25

30 Udtale Dansk udtale er et problem for mange udlændinge. De fleste vil gerne rettes, når de udtaler et ord forkert. Forkert udtale af et ord skyldes enten forkert udtale af bogstaverne (vokalerne (a,e,i,o,u,y,æ,ø,å) og konsonanterne (b,c,d,f,g osv.)) eller at trykket anbringes på den forkerte stavelse (f.eks. ar bejder i stedet for arbejder). Vokalernes længde spiller også en rolle på dansk. F.eks. vil en dansker udtale ordet skole som [ sgool], med forlænget o-lyd, mens mange udlændinge vil sige [ sgolø], fordi de er vant til, at alle bogstaver i et ord skal udtales. På dansk er der rigtig mange bogstaver, der ikke udtales, bare tænk på et ord som pludselig [ plusli]. Du kan rette din kollegas udtale på flere måder: Du kan gentage det ord, din kollega udtalte forkert, blot med den rigtige udtale. Du kan vente med at kommentere udtalen, til din kollega er færdig med at tale, og så fortælle ham/hende hvilke ord, der blev udtalt forkert, og hvordan det rigtigt skal lyde. Hvis udtalen er så forkert, at du ikke forstår, hvad din kollega siger, er du selvfølgelig nødt til at afbryde ham/hende for at finde 26 ud af meningen med det, der fortælles.

31 Prøv at være tolerant over for udenlandsk accent. Selvom dialekt er på retur, er der stadig mange steder i Danmark, hvor der tales helt eller delvis dialekt. Dialekt lyder i en udlændings ører som et helt andet sprog end dansk. Især i begyndelsen er man nødt til at være opmærksom på dette. Med tiden vil tonefald, enkeltord og måske også små sætninger blive forståelige for kollegaen især hvis de gentages ofte og forklares i starten. 27

32

33 10 huskere Udnævn evt. en af de danske ansatte til sprogmentor for den udenlandske kollega. Invitér din udenlandske kollega med til pause og prøv at inddrage ham/hende i snakken. Tal tydeligt og ikke for hurtigt. Du kan sikre dig, at beskeder/ instruktioner er forstået ved at få dem gentaget. Lav en liste over de fagudtryk, der bruges i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaverne. Tal med din kollega om, hvad han/hun laver og rækkefølgen i det. Det er godt, hvis din kollega har en notesbog ved hånden, når nye ord skal læres og huskes. Hjælp din kollega med at blive bedre til dansk ved nogle gange at gentage det, han/hun har sagt forkert, i rettet form (ordstilling, udtale m.m.). Vær opmærksom på, at det kan være svært for udlændinge at forstå dialekter. Vær tålmodig, når du lytter til din kollega - at udtrykke sig på dansk tager tid. Understreg det, der er særligt vigtigt i arbejdspladsens skriftlige information.

34 Links: Mentorkurser: Om Danmark (Nyhedsindeks) Om uddannelse og arbejdsmarked (Center for vurdering af udenlandske uddannelser) (FVU-undervisning) Internetbaserede danskundervisnings-programmer Om sprog (oplæsningsprogram) (danske talemåder) (liste med danske talemåder)

35 Hjælp til sproghjælp er en guide til, hvordan ledere og kolleger på de danske arbejdspladser kan hjælpe de udenlandske medarbejdere med at blive bedre til dansk. Guiden giver en række gode råd til, hvordan sprogstøtten kan gives i de mange kommunikative situationer, der findes i løbet af dagen på en dansk arbejdsplads. Guiden er alfabetisk inddelt, således at læseren hurtigt og nemt kan finde det ønskede emne. Derudover er der en indholdsfortegnelse forrest i guiden. God fornøjelse!

M e n t o r v e j l e d n i n g

M e n t o r v e j l e d n i n g indhold introduktion til vejledningen 2 ny på job 3 start & slut 4 pausen 5 instruktioner 6 sikkerhed 7 løn & ansættelse 8 1 Introduktion Vi lærer hele tiden også når vi arbejder. Men der er forskel på,

Læs mere

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015 Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland FVU som andetsprog Hvad FVU-læsning er Hvorfor FVU-læsning er et godt tilbud Hvordan FVU-læsning

Læs mere

Juni 2012. Sprogmentorordningen

Juni 2012. Sprogmentorordningen Juni 2012 Sprogmentorordningen 03 Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Side 4 Side 7 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 13 Side 14 Forord Hvad er en sprogmentor? Hvordan etableres et forløb med sprogmentor

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte Praktikant Sprogpraktik med mentorstøtte praktikant 2 Kan du dansk nok til at klare et arbejde? n Er du usikker på, om du kan nok dansk til at klare et arbejde? n Har du lyst til at opleve en dansk arbejdsplads?

Læs mere

l æ r e r v e j l e d n i n g

l æ r e r v e j l e d n i n g indhold introduktion til vejledningen 2 ny på job 3 start & slut 4 pausen 5 instruktioner 6 sikkerhed 7 løn & ansættelse 8 1 Introduktion Vi lærer hele tiden også selv om det ikke er undervisning. Undervisningens

Læs mere

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse 1/11 Politisk såvel som i den integrationsfaglige indsats er der stort fokus på at sikre job og selvforsørgelse for flygtninge.

Læs mere

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Bilag 1 Side 1-8 Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Tlf.: 87 87 46 87 E-mail: sprogcenterviborg@viborg.dk www.viborg.dk/sprogcenter Undervisning på Sprogcenter Viborg Sprogcenter Viborg er en

Læs mere

Spørgeguide til interview af den enkelte medarbejder

Spørgeguide til interview af den enkelte medarbejder Spørgeguide til interview af den enkelte medarbejder Indledning Spørgeguiden har to overordnede formål: - behovsafklaring som grundlag for læringsplan/rettesnor for læreren - anledning til refleksion for

Læs mere

Sproghjælp. - en vejledning til vejledere. Hospitalsenhed Midt. HR-uddannelse

Sproghjælp. - en vejledning til vejledere. Hospitalsenhed Midt. HR-uddannelse Sproghjælp - en vejledning til vejledere Hospitalsenhed Midt HR-uddannelse Mit sprogs grænse er min verdens grænse. Wittgenstein Sproghjælp Denne pjece er udarbejdet som ét af resultaterne af et aktionsforskningsprojekt

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Invitationer, gæster og fester, s. 5-12 Invitation til Julefrokost Så er det tid til den årlige julefrokost. Denne gang foregår festen i vores lokaler på

Læs mere

Arbejdsmiljø og Computermus

Arbejdsmiljø og Computermus branchevejledning fra BAR KONTOR Arbejdsmiljø og Computermus Hvad skal du være opmærksom på når du bruger computermus? INDHOLD 5 FORORD 7 GODE RÅD OM ARBEJDE MED COMPUTERMUS 9 GODE RÅD OM ARBEJDE MED TASTATUR

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

Byg og stav. Materialet består af i alt 5 niveauer og kan bruges i 0.-2.klasse og specialundervisningen.

Byg og stav. Materialet består af i alt 5 niveauer og kan bruges i 0.-2.klasse og specialundervisningen. Byg og stav - At farvekode (Lego), lydkode (instrumenter) og kroppen (håndfonemer) understøtter forståelsen af analysen-syntesen. - At eleverne kan klappe stavelser. - At eleverne kan stave til korte lydrette

Læs mere

Velfærdsledelsesværktøj 5

Velfærdsledelsesværktøj 5 Velfærdsledelsesværktøj 5 Brug hånd, mund og fod og få kvalitet og effektivitet Ledere og medarbejdere på de borgernære områder oplever i stigende grad, at der er stort fokus på effektivitet. Mange oplever,

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på?

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på? Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (levnedsmiddel) Dokumentation af læringsproces via PhotoStory inden for levnedsmiddel 1. Introside PR-side om forløbet. - Hvad er det vigtigt at slå på?

Læs mere

Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed

Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed Bente Nissen, Seniorkonsulent København, 26. oktober 2016 Jeg vil tale om: Hvorfor tage flygtninge ind Hvordan I kan samarbejde med jobcentret

Læs mere

Det professionelle kulturmøde: Hvordan sikrer man ligeværdige faglige samtaler med borgere, som ikke har dansk som modersmål?

Det professionelle kulturmøde: Hvordan sikrer man ligeværdige faglige samtaler med borgere, som ikke har dansk som modersmål? Det professionelle kulturmøde: Hvordan sikrer man ligeværdige faglige samtaler med borgere, som ikke har dansk som modersmål? Vingsted den 5. december 2017 Hver gang vi begynder en faglig samtale med et

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

[ Hvad er formålet med MUS? ] [ Hvordan er min egen forberedelse? ] [ Hvordan indleder jeg samtalen? ] [ Hvordan styrer jeg samtalen?

[ Hvad er formålet med MUS? ] [ Hvordan er min egen forberedelse? ] [ Hvordan indleder jeg samtalen? ] [ Hvordan styrer jeg samtalen? YES jeg skal afholde MUS en Miniguide om MedarbejderUdviklingsSamtaler [ Hvad er formålet med MUS? ] [ Hvordan forbereder jeg rengøringsassistenterne? ] [ Hvordan er min egen forberedelse? ] [ Hvordan

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik SKRIV TIL NETTET - et hurtigt overblik Af Nis Hollesen Webmaster Norddjurs Kommune nih@norddjurs.dk Senest opdateret 05.02.2011 Skriv til nettet: Et hurtigt overblik I denne manual kan du få et hurtigt

Læs mere

LURE BOG FOR TOSPROGEDE

LURE BOG FOR TOSPROGEDE Læring Undring Refleksion - Evaluering Velkommen til din LURE bog LURE er en forkortelse og står for: Læring Undring Refleksion Evaluering Hvorfor skal du bruge LURE? Der er i dag større og større krav

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Indhold. Side 2 af 21

Indhold. Side 2 af 21 Forårskurser 2018 ... 2 Velkommen til Hovedstadens Ordblindeskole... 3 Skema - dansk... 4 Skema - engelsk... 5 Stavning... 6 Læsning og læsestrategier... 7 Lyt til lyden... 8 Få styr på endelserne... 9

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

flersproget i praktikken April 2009 Lis Heichendorff, SOSU praktikpladskonsulent

flersproget i praktikken April 2009 Lis Heichendorff, SOSU praktikpladskonsulent At være v flersproget i praktikken April 2009 Lis Heichendorff, SOSU praktikpladskonsulent Oversigt 1. Elevens forudsætninger og udfordringer 2. Praktikkens udfordringer 3. De 4 sprogkompetencer 4. Arbejdspladsdansk

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Sprogstøtte til tosprogede elever i praktik

Sprogstøtte til tosprogede elever i praktik GUIDE TIL PRAKTIKVEJLEDERE Laura Trojaborg 30.11.2009Initialer S.1/16 : LAuaLaura Sprogstøtte til tosprogede elever i praktik - en guide til praktikvejledere S.2/16 1. At lære og lære fra sig kræver tid

Læs mere

PRAKTIK SOM VEJEN TIL EN GOD INTEGRATION

PRAKTIK SOM VEJEN TIL EN GOD INTEGRATION PRAKTIK SOM VEJEN TIL EN GOD INTEGRATION Din virksomhed kan gøre en forskel for at opkvalificere flygtninge til at komme ude på det danske arbejdsmarked. ALLE KAN BIDRAGE Den bedste integration og læring

Læs mere

Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2010 (målskema 8)

Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2010 (målskema 8) Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2010 (målskema 8) Børnehuset Egevolden, Egevolden 126-128, 2650 Hvidovre Nr. Mål Målemetode Resultater fra måling af målet Kommentarer og erfaringer 1 Tværfagligt

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse

arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse HEDENSTED. horsens. randers. silkeborg. Skive. viborg 1 Flere og flere virksomheder i Region Midtjylland har internationale

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING En lynguide til Perspektiv læringsmål BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING Opgave Hverdag Træning Hvorfor gå systematisk til værks? Sådan kan I bruge guiden Metodens fem faser Der spildes mange

Læs mere

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 315 Offentligt Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Læse i alle fag Status for Gudrun slutningen af 3. klasse Gudrun er

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

PRAGMATISK PROFIL på dagligdags kommunikations færdigheder hos voksne. Resumé ark. Sammenfattet form af de vigtigste temaer

PRAGMATISK PROFIL på dagligdags kommunikations færdigheder hos voksne. Resumé ark. Sammenfattet form af de vigtigste temaer Resumé ark Sammenfattet form af de vigtigste temaer Persondata ark. Klient Efternavn: Fornavn(e): Køn: Fødselsdag: Interview-dato: Hjemmeadresse: Tlf: Interviewet person (hvis det er en anden) Efternavn:

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

DIALOG. om indvandrere på arbejdspladsen. Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten

DIALOG. om indvandrere på arbejdspladsen. Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten DIALOG om indvandrere på arbejdspladsen Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten Maj 2005 2 DIALOG OM INDVANDRERE PÅ ARBEJDSPLADSEN Der er brug for dialog LO Århus har i 2004 gennemført en undersøgelse

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE?

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab

Læs mere

EN GOD START FOR NYDANSKERE I FINANSSEKTOREN

EN GOD START FOR NYDANSKERE I FINANSSEKTOREN EN GOD START FOR NYDANSKERE I FINANSSEKTOREN RÅD OG VEJLEDNING TIL TILLIDSMÆND Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE TILLIDSMAND I de kommende

Læs mere

Opfølgningsskema. Løbende opfølgning i dansk som andetsprog basis. Til løbende opfølgning på én elev TRIN

Opfølgningsskema. Løbende opfølgning i dansk som andetsprog basis. Til løbende opfølgning på én elev TRIN Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen Løbende opfølgning TRIN 3 Løbende opfølgning i dansk som andetsprog

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed

Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed Bente Nissen, Seniorkonsulent Sabro, 23. november 2016 Jeg vil tale om: Hvorfor tage flygtninge ind Hvordan I kan samarbejde med jobcentret

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 1 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning - vejledning om organiseringen af den arbejdsmarkedsrettede begynderundervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Undervisningsministeriet Juni 2014 2 Indhold Indledning

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Fælles mål: Store Claus og Lille Claus: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Læs-Tænk-Regn Indskolingen

Læs-Tænk-Regn Indskolingen Læs-Tænk-Regn Indskolingen Hvad er Læs-Tænk-Regn? Læsning er ikke kun dansklærerens domæne mere, og i UVM s Læseplan for faget matematik står der da også under det tværgående emne Sproglig udvikling :

Læs mere

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner Notat Sag Videnscentre for kompetenceafklaring Rambøll Management Kunde Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat nr. 1 Til Videnscentrene og den centrale følgegruppe Fra Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Denmark

Læs mere

Praktik og Job. Vejledning og information når en person med autismespektrumforstyrrelse er en del af virksomheden

Praktik og Job. Vejledning og information når en person med autismespektrumforstyrrelse er en del af virksomheden Praktik og Job Vejledning og information når en person med autismespektrumforstyrrelse er en del af virksomheden Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Retningslinier for anvendelse

Retningslinier for anvendelse Retningslinier for anvendelse Hvad er EASYcare? EASYcare er en metode til gennemførelse af en hurtig vurdering af et ældre menneskes fysiske, psykiske og sociale velbefindende. Formålet med metoden er

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse BØRN & UNGE Kære forælder Børn begynder i skolen og glæder sig til at lære at læse. Dit barn glæder sig sikkert også til at lære at læse og få dejlige oplevelser

Læs mere

Ordstyrerens køreplan

Ordstyrerens køreplan Ordstyrerens køreplan Lang DIALOG Forberedelse I denne køreplan bliver du som ordstyrer guidet i at styre dialogen frem mod resultater, der fungerer hos jer og kan skabe større trivsel fremover. Køreplanen

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

05-02-2012. Introduktion. Introduktion. Introduktion. Læs sammen med børn Dialogisk læsning skaber mere sproglig interaktion ved

05-02-2012. Introduktion. Introduktion. Introduktion. Læs sammen med børn Dialogisk læsning skaber mere sproglig interaktion ved Introduktion Fra oplæsning til dialogisk læsning Oplæsning: Opæs tidlige geundersøgelser desøgese har vist, s,at traditionel opæs oplæsning ger godt fordi der er samvær med voksne det skaber fælles opmærksomhed

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere