Hjælp til sproghjælp. en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælp til sproghjælp. en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen"

Transkript

1 Hjælp til sproghjælp en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen

2 De forskellige forslag til sproglig støtte er i manualen inddelt i 3 niveauer. Vi skelner mellem: ANALFABETER dvs. udlændinge, der ikke har lært at læse og skrive på deres eget sprog og /eller med vores alfabet, men kan have et dansk talesprog på forskellige niveauer. BEGYNDERE dvs. udlændinge, der kender vores alfabet, men som lige er begyndt at lære dansk VIDEREKOMNE dvs. udlændinge, der allerede kan noget dansk og som kan læse og skrive på dansk

3 Indhold Forord Indledning Arbejdsinstruktioner Arbejdsprocesser Fagudtryk Notesbog Pausesnak Skriftlig information Sproglige udtryk/talemåder.18 Teamsamarbejde Udfyldelse af sedler, skemaer m.m Udtale

4 Hjælp til sproghjælp en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen Publikationen om sprogstøtte på arbejdspladsen er udgivet af Sprogcenter Skive med støtte fra Integrationsministeriet. Redaktion: Hanne Haahr Jensen og Karen Goul Andersen Grafisk layout og tilrettelæggelse: Fredskilde & Sørensen A/S, Skive Tryk: Skive Offset 1. udgave, 1. oplag, juni 2008: 1000 stk. Bestilles hos: Sprogcenter Skive Hjalmar Kjems Allé 4, Skive

5 Forord Sprogcenter Skive er en aktiv medspiller i Skive Kommunes beskæftigelsesindsats med mange års erfaring fra en række projekter med fokus på sammenhæng mellem danskundervisning og arbejde eller praktik. Nogle af de pædagogiske erfaringer, vi har høstet her, er blevet til denne guide om sprogstøtte på arbejdspladsen. Guiden er lavet med henblik på at give danske arbejdspladser nogle redskaber til at støtte deres udenlandske ansatte i at udvikle danske sprogfærdigheder for derigennem at fastholde og udvikle en fleksibel arbejdskraft for virksomheden. Vi anerkender, at også andre faktorer spiller en væsentlig rolle i forhold til at klare sig godt på det danske arbejdsmarked, men vi har i denne guide valgt at koncentrere os om sproglig støtte og -udvikling for at gøre guiden overskuelig i omfang. En god dansksproglig ballast vil være en altafgørende forudsætning for at afklare f.eks. kulturelle og sociale uoverensstemmelser. Sprogcenter Skive står gerne bi med vejledning og opfølgning i sprogstøttesammenhæng. Hvis der er brug for en målrettet sproglig indsats, kan sprogskolen kontaktes med henblik på at etablere et særligt tilrettelagt undervisningsforløb i kortere eller længere tid på virksomheden. Udvikling samt trykning af guiden er støttet med midler fra Integrationsministeriet. 1 Sprogcenter Skive, 2008.

6

7 Indledning Danmark oplever i disse år en meget høj beskæftigelse. Det betyder, at udlændinge, der kommer til Danmark, meget hurtigt bliver integreret på det danske arbejdsmarked. Mange virksomheder oplever en øget afhængighed af denne arbejdskraft, men i takt med at mange udlændinge hurtigt kommer i arbejde, stilles der også større krav til virksomhederne om at kunne integrere medarbejdere, der endnu ikke behersker det danske sprog. På de fleste arbejdspladser foregår kommunikationen på dansk, og at kunne begå sig på dansk vil derfor også være et mål for de fleste af de udlændinge, der finder et arbejde på en dansk arbejdsplads. At lære dansk Nogle mener, at sproglig udvikling kommer af sig selv. Naturligvis vil udlændinge blive bedre til dansk, hvis de dagligt færdes i et dansktalende miljø, men hvis der ikke gøres en aktiv og tålmodig indsats, vil mange udvikle et begrænset dansk sprog. Den manglende sprogfærdighed kan forhindre, at arbejdspladsen får det fulde udbytte af medarbejderens kompetencer og være årsag til sproglige misforståelser, som kan være dyre for virksomheden. Den kan også betyde, at medarbejderen får et utilstrækkeligt udbytte af kurser og efteruddannelse, som mange virksomheder er afhængige af, at deres ansatte følger. Med andre ord: Det er meget vigtigt at være god til dansk for at kunne klare sig godt på det danske arbejdsmarked. Mentorordning Det er blevet mere og mere almindeligt at knytte en mentor til udenlandske medarbejdere i en periode. I nogle tilfælde kan der søges tilskud hertil gennem kom- 3

8 munen. Det er en model, vi gerne vil anbefale, da sprogstøtte tager tid. Tiden vil dog ofte være givet godt ud. Mentoren skal hjælpe kollegaen med den sociale og sproglige integration på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at mentoren er en person, der selv har valgt opgaven og har lyst til at gøre en forskel. Sprogmentoren vil, i denne sprogstøtteguide, kunne hente vejledning og forslag til fremgangsmåder i forhold til at hjælpe kollegaen med at blive bedre til dansk. Sprogcenter Skive har i en informationsfolder beskrevet sprogmentorens rolle og opgaver. Denne kan rekvireres ved at kontakte sprogcenteret på tlf De forskellige forslag til sproglig støtte er i guiden inddelt i 3 niveauer og synliggjort med følgende symboler. Vi skelner mellem: ANALFABETER, dvs. udlændinge, der ikke har lært at læse og skrive på deres eget sprog og/eller med vores alfabet, men som kan have et dansk talesprog på forskellige niveauer. BEGYNDERE, dvs. udlændinge, der kender vores alfabet, men som lige er begyndt at lære dansk. VIDEREKOMNE, dvs. udlændinge, der allerede kan noget dansk, og som kan læse og skrive på dansk. 4 Fold flappen på omslaget ud og hav symbol-forklaringen med dig gennem hele guiden.

9 Arbejdsinstruktioner Det er vigtigt, at medarbejdere/kolleger forstår dine instruktioner, men de kan være svære for en udlænding at forstå, og nogle vil være tilbøjelige til at svare ja til, at de har forstået, selvom de måske ikke har forstået, for ikke at være til besvær eller blot for at være høflige. Så derfor har det stor betydning, at der er en aftale med kollegaen om at sige til, når han/hun ikke forstår en instruktion. Misforståelser kan være dyre! Det betyder meget, at du udtrykker dig klart og præcist og ikke taler for hurtigt, når du skal instruere en udenlandsk kollega. Tal i forholdsvis korte sætninger. Forståelsen kan være lidt forsinket, så hold en lille pause mellem hver sætning, så alle dele af instruktionen bliver forstået. Arbejdsinstruktioner bør gives i konkrete, praktiske sammenhænge, hvor man viser arbejdsopgavens udførelse sammen med en mundtlig instruktion. Så derfor: Vis din kollega arbejdsgangen samtidig med, du i et enkelt sprog fortæller, hvad du gør. Gentag nogle gange. Bed kollegaen vise dig, hvordan arbejdet udføres evt, hvor han/hun fortæller, hvad hun gør samtidig. Hvis det ikke er muligt, kan du fortælle, hvad han/hun gør, mens arbejdet udføres. Du kan gentage denne procedure gennem flere dage, indtil kollegaen efterhånden selv kan sætte ord på. 5

10 Ret på sproget, hvis der er misforståelser i indhold eller udtale. Hjælp evt. kollegaen med at skrive ned, hvis der er lange procedurer, der skal fastholdes. Andre idéer: Det er godt, hvis du laver en arbejdsplan til kollegaen, hvoraf de daglige arbejdsopgaver fremgår. Det giver mulighed for at arbejde med sproget hjemme eller på sprogcenteret, hvis kollegaen går til danskundervisning dér. Du kan bruge den samme sproglige måde at instruere på hver gang også ved introduktion til nye arbejdsopgaver. Brug korte sætninger og ikke for mange fyldord. F.eks. Du skal skubbe håndtaget op. Du skal sætte emnet i maskinen. Du skal trykke håndtaget ned. Du kan med fordel supplere arbejdsgangen med fotos, der tages, mens din kollega udfører opgaven. Fotos kan også bruges i undervisningen på sprogcenteret. Du kan maile dem til sprogcenteret eller sende dem med kollegaen. Du kan hjælpe kollegaen med at holde styr på rækkefølgen i en 6 arbejdsopgave ved at klæbe tal (f.eks. DYMO-strimler) på håndtag, knapper, emner m.v. i den rækkefølge, de skal bruges.

11 Vær opmærksom på, at nogle udlændinge opfatter sætninger som: Vil du ikke starte maskinen? og Skal vi ikke holde en pause?, som ytringer, hvor man ikke skal gøre det, der siges.

12 Arbejdsprocesser Der er god sprogtræning i at skulle forklare andre, hvad det er, man laver. Det er derfor en god idé at snakke med din udenlandske kollega om, hvad det, han/hun laver, hedder på dansk. Du kan f.eks. skrive ned på et stykke papir, hvilke arbejdsopgaver din kollega udfører på en normal dag, så han/hun lærer, hvordan arbejdsprocesserne beskrives på dansk. Du kan understøtte teksten med billeder. Det er nemt at tage billeder med digitalkamera af de arbejdsopgaver, han/hun udfører, og bagefter printe dem ud på papir, så der kan skrives på eller under billederne, hvad han/hun laver. Billederne kan evt. vise arbejdsopgaverne i den rækkefølge, de normalt bliver gjort. Din kollega kan så øve sig i at fortælle om sine opgaver i en tidsrækkefølge, f.eks.: Først tørrer jeg bordene af og sætter stolene op. Bagefter vasker jeg gulvet. Senere gør jeg rent på badeværelset. Prøv at vænne dig til at sætte ord på, hvad du laver og tal i hele sætninger. Bed din kollega om at gøre det samme. Når I er blevet fortrolige med at sætte ord på det, I laver, kan I udvide træningen med at fokusere på, hvad I laver lige nu, og derefter, hvad I har lavet (hvor før-nutid bruges). 8

13

14 F.eks: Hvad laver jeg lige nu: Jeg skærer tomater i både Jeg snitter salat Hvad har jeg lavet: Jeg har kogt æg Jeg har tørret borde af Hvis man vil være helt sikker på, at opgaver bliver udført på det rigtige tidspunkt, kan man understrege tiden ved at bruge f.eks. i morges, for 10 minutter siden, nu, senere, som kursister ofte kender, før de kender udsagnsordenes tider.

15 Fagudtryk Fagudtryk er ord, som er specielle for et bestemt arbejdsområde. Sådanne ord kan ofte ikke slås op i almindelige ordbøger. Derfor må man tage andre metoder i brug for at lære dem. Et godt udgangspunkt er at lave en liste over de hyppigst anvendte fagudtryk. Når listen først er lavet, kan den bruges igen og igen til nye medarbejdere også danskere. Du kan bruge ordlisten sådan: Gennemgå ordlisten lidt efter lidt f.eks. 10 ord ad gangen. Bed kollegaen skrive oversættelse eller notater på eget sprog. Repeter ordene over tid i en konkret sammenhæng. Du kan f.eks. spørge: Hvad laver du? eller Hvad er det? Lav klistermærker med ord fra ordlisten, som klæbes på genstande/ maskiner i en periode, så kollegaen arbejdsdagen igennem møder ordene. Suppler listen med fotos af arbejdshandlinger og -genstande. Det fremmer genkendeligheden og giver kollegaen mulighed for at arbejde med fagsproget hjemme uden at komme i tvivl om, hvad der er hvad. 11

16 Bed kollegaen fortælle med egne ord, hvad han/hun laver, eller hvad forskellige genstande bruges til. Du kan hjælpe med ord og udtryk, hvis det kniber. Lav to sæt af ordlisten/billederne, så kollegaen har en udgave hjemme, og I også har en på arbejdspladsen. 12

17 Notesbog En hjælp til at huske nye ord og udtryk også fra den sociale snak er at skrive dem ned. Du kan derfor give nye udenlandske kolleger en lille notesbog i lommeformat. Det giver notesbogen værdi, hvis du jævnligt opfordrer kollegaen til at bruge den. Du må gerne hjælpe med at skrive eller stave, hvis det er for svært. Du kan bede din kollega slå ord op hjemme. Det er en god idé, hvis du jævnligt spørger til de nye ord og udtryk. Gentagelse fremmer forståelsen og tvinger kollegaen til at bruge sproget og de nye ord. Du kan koncentrere arbejdet med notesbogen om få ord i starten mange nye ord forvirrer nemt. Hvis kollegaen går på sprogcenteret, kan du give sprogcenteret besked om notesbogen, så den kan bruges i undervisningen. 13

18 Pausesnak Det er vigtigt, at din udenlandske kollega deltager i det sociale liv på arbejdspladsen. Sørg derfor for, at han/hun så vidt muligt holder pause sammen med dig og de andre kolleger. Mange udlændinge vil være tilbageholdende i en dansktalende gruppe, fordi de har svært ved at forstå den hurtige snak. Du kan forsøge med følgende: Prøv at inddrage kollegaen i snakken ved i ny og næ at stille spørgsmål til ham/hende om det emne, der bliver talt om ved bordet. Det er godt for udlændingen at blive inddraget, både socialt og sprogligt, og det nødvendiggør, at han/hun lytter aktivt til det, de andre ved bordet siger. Man lærer ikke ret meget sprog ved passiv lytning, for man forholder sig ikke til det, der bliver sagt. Overvej hvilke interesser, du har tilfælles med din udenlandske kollega. Måske kan du af og til tage en snak med ham/hende om noget, der interesserer jer begge. Fællesnævnere kunne være: familie, børn, hus, sport, biler, nyheder, politik, ferie, rejser, film, musik, arbejde, lokalområdet osv. I pauserne kan I også snakke om vigtig information på arbejdspladsen. Hvis der er tendens til at din kollega altid sætter sig sammen med andre udlændinge i pausen, så prøv at lægge op til, at I sætter jer sammen en gang i mellem, så 14 I kan lære hinanden bedre at kende.

19

20 Skriftlig information På en arbejdsplads er der indimellem skriftlig information enten som opslag eller i brevform til medarbejderne. Skriftlig information er tit i et svært og formelt sprog, som er vanskeligt for udlændinge at forstå. Især i breve er det derfor godt at sætte streg under det, der særligt skal lægges mærke til. F.eks. - Tid og sted for et møde eller et arrangement - Det, mødet eller arrangementet drejer sig om - Informationer om pris m.m. Du kan sørge for at holde den skriftlige information i et dagligdags sprog uden for lange sætninger. Det kan også være en stor hjælp for de dansktalende medarbejdere, der har vanskeligt ved at læse. Du bør også være opmærksom på, at visse skrifttyper kan være sværere at læse end andre, når man ikke er så vant til at læse dansk. Hvis vigtig information laves som opslag, skal kollegaen vide, hvor opslagstavlerne er, og at man selv skal sørge for at holde øje med opslagstavlen. Det er ikke nødvendigvis en selvfølge. 16 Du kan spørge din kollega, om han/hun skal have hjælp til at forstå virksomhedens breve eller opslag.

21

22 Sproglige udtryk/talemåder På dansk bruger vi igen og igen sproglige udtryk eller talemåder, når vi kommunikerer med hinanden. Talemåderne er populære, fordi de giver et præcist og malende billede af det, man ønsker at udtrykke. Udlændinge kender godt talemåder fra deres eget sprog, men har ofte svært ved at gennemskue betydningen af de danske, fordi talemåder ikke skal forstås konkret, men i overført betydning. Tænk blot over udtrykkene: At få sved på panden At ryste i bukserne At tage tyren ved hornene At lægge hovedet i blød At stikke næsen for langt frem Det giver ingen mening at forsøge at forstå disse udtryk konkret, og du er derfor ofte nødt til at give en forklaring til din kollega på, hvad udtrykkene betyder. Her er et par andre råd til, hvad man kan stille op med talemåderne: Hvis det er et udtryk, der ofte bliver anvendt, så tilbyd at skrive det i din kollegas notesbog samt betydningen af det. Tal med din kollega, om I kan finde talemåder, der betyder det 18 samme på hans/hendes sprog og dansk.

23 Der findes websteder/ordbøger, som omhandler danske talemåder se L i n k s bagest i brochuren. Vær opmærksom på at dansk ironi er en udtryksform, der er ukendt i mange kulturer. Så det, vi synes er en morsom bemærkning, kan blive opfattet som en fornærmelse. 19

24

25 Teamsamarbejde Det daglige arbejde bliver på nogle virksomheder udført af selvstyrende teams. Teamsamarbejde er en meget fremmedartet størrelse for mange udlændinge, som er vant til, at det udelukkende er arbejdsgiveren, der leder og fordeler arbejdet. Teamsamarbejde stiller også helt særlige krav til udenlandske medarbejderes sprogfærdigheder. Teams vil typisk holde et møde hver dag for at drøfte dagens arbejde og lave fordeling og aftaler. At deltage på lige fod med danske kolleger til et sådant møde kræver temmelig gode sprogfærdigheder. Udlændinge, der ikke har så gode sprogfærdigheder, vil typisk vælge en mere tilbagetrukket rolle i teamsamarbejdet og blot afvente det øvrige teams beslutninger. Der er ikke nogen endegyldige løsninger i den situation, men det er vigtigt at være opmærksom på sammenhængen mellem din kollegas sproglige niveau og hans/hendes rolle i teamet. Måske har han/hun egenskaber/kompetencer, som teamet kan have glæde af, men som blot ikke kommer til udtryk pga. manglende sprogfærdighed. Pas på ikke at sætte lighedstegn mellem generelle evner og sprogfærdighed. Det ville være vanskeligt at have som mål, at din kollega skal forstå alt, hvad der bliver sagt på et teammøde. Det ville tage alt for lang tid og fjerne fokus fra det, som teamet egentlig er samlet for. Men her er en række forslag, der kan medvirke til, at din kollega kan klare sig bedre sprogligt i teamsamarbejdet: 21

26 Forklar din kollega, hvorfor I arbejder i teams, og hvad der ligger til grund for de beslutninger, teamet træffer. Har han/hun svært ved at forstå det på dansk, så forklar det gerne på engelsk eller et andet sprog. Det er vigtigt at forstå samarbejdsrelationerne og hierarkiet på arbejdspladsen. Hav en whiteboardtavle dér, hvor teamet holder møde. Skriv op på tavlen, hvilke punkter der skal diskuteres på mødet. Skriftlig information er nemmere at fastholde/forstå end mundtlig information. Hvis de samme udtryk, vendinger eller fagudtryk bliver brugt hver dag på teamets møder, så skriv disse ting ned på papir og sæt evt. fotos sammen med. Hæng det på væggen og giv et eksemplar til din kollega. Optag et teammøde på video/dvd. Bed din kollega om at tage det med hjem og lytte optagelsen igennem. Hvis mødet afsluttes med, at der gives instruktioner til de forskellige teammedlemmer, er det vigtigt at sikre sig, at din kollega har forstået instruktionerne (se mere herom under punktet arbejdsinstruktioner ). 22

27

28

29 Udfyldelse af sedler, skemaer m.m På mange arbejdspladser er der ikke behov for, at de ansatte skriver ret meget. Alligevel har de fleste arbejdspladser behov for, at de ansatte af og til udfylder et skema, en arbejdsseddel, en bestillingsseddel, en fejlrapport m.m. Dette virker nemt for de fleste danskere, men for udlændinge kan det føles svært især i starten. Sørg for, at din kollega får en grundig instruktion i hvilke sedler, der skal skrives, samt hvornår og hvordan de skal skrives/udfyldes. Når du har vist, hvordan man gør, så hjælp din kollega de første par gange, så du kan se, at han/hun har fået ordentlig fat i, hvordan det skal gøres. Det vil være meget vanskeligt for de fleste analfabeter at skulle udfylde selv meget lette skemaer. Hvis dette er tilfældet, er arbejdspladsen nødt til at finde én, der kan skrive i stedet for analfabeten evt. dikteret af analfabeten. 25

30 Udtale Dansk udtale er et problem for mange udlændinge. De fleste vil gerne rettes, når de udtaler et ord forkert. Forkert udtale af et ord skyldes enten forkert udtale af bogstaverne (vokalerne (a,e,i,o,u,y,æ,ø,å) og konsonanterne (b,c,d,f,g osv.)) eller at trykket anbringes på den forkerte stavelse (f.eks. ar bejder i stedet for arbejder). Vokalernes længde spiller også en rolle på dansk. F.eks. vil en dansker udtale ordet skole som [ sgool], med forlænget o-lyd, mens mange udlændinge vil sige [ sgolø], fordi de er vant til, at alle bogstaver i et ord skal udtales. På dansk er der rigtig mange bogstaver, der ikke udtales, bare tænk på et ord som pludselig [ plusli]. Du kan rette din kollegas udtale på flere måder: Du kan gentage det ord, din kollega udtalte forkert, blot med den rigtige udtale. Du kan vente med at kommentere udtalen, til din kollega er færdig med at tale, og så fortælle ham/hende hvilke ord, der blev udtalt forkert, og hvordan det rigtigt skal lyde. Hvis udtalen er så forkert, at du ikke forstår, hvad din kollega siger, er du selvfølgelig nødt til at afbryde ham/hende for at finde 26 ud af meningen med det, der fortælles.

31 Prøv at være tolerant over for udenlandsk accent. Selvom dialekt er på retur, er der stadig mange steder i Danmark, hvor der tales helt eller delvis dialekt. Dialekt lyder i en udlændings ører som et helt andet sprog end dansk. Især i begyndelsen er man nødt til at være opmærksom på dette. Med tiden vil tonefald, enkeltord og måske også små sætninger blive forståelige for kollegaen især hvis de gentages ofte og forklares i starten. 27

32

33 10 huskere Udnævn evt. en af de danske ansatte til sprogmentor for den udenlandske kollega. Invitér din udenlandske kollega med til pause og prøv at inddrage ham/hende i snakken. Tal tydeligt og ikke for hurtigt. Du kan sikre dig, at beskeder/ instruktioner er forstået ved at få dem gentaget. Lav en liste over de fagudtryk, der bruges i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaverne. Tal med din kollega om, hvad han/hun laver og rækkefølgen i det. Det er godt, hvis din kollega har en notesbog ved hånden, når nye ord skal læres og huskes. Hjælp din kollega med at blive bedre til dansk ved nogle gange at gentage det, han/hun har sagt forkert, i rettet form (ordstilling, udtale m.m.). Vær opmærksom på, at det kan være svært for udlændinge at forstå dialekter. Vær tålmodig, når du lytter til din kollega - at udtrykke sig på dansk tager tid. Understreg det, der er særligt vigtigt i arbejdspladsens skriftlige information.

34 Links: Mentorkurser: Om Danmark (Nyhedsindeks) Om uddannelse og arbejdsmarked (Center for vurdering af udenlandske uddannelser) (FVU-undervisning) Internetbaserede danskundervisnings-programmer Om sprog (oplæsningsprogram) (danske talemåder) (liste med danske talemåder)

35 Hjælp til sproghjælp er en guide til, hvordan ledere og kolleger på de danske arbejdspladser kan hjælpe de udenlandske medarbejdere med at blive bedre til dansk. Guiden giver en række gode råd til, hvordan sprogstøtten kan gives i de mange kommunikative situationer, der findes i løbet af dagen på en dansk arbejdsplads. Guiden er alfabetisk inddelt, således at læseren hurtigt og nemt kan finde det ønskede emne. Derudover er der en indholdsfortegnelse forrest i guiden. God fornøjelse!

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Spørgeguide til interview af den enkelte medarbejder

Spørgeguide til interview af den enkelte medarbejder Spørgeguide til interview af den enkelte medarbejder Indledning Spørgeguiden har to overordnede formål: - behovsafklaring som grundlag for læringsplan/rettesnor for læreren - anledning til refleksion for

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

Sprogstøtte til tosprogede elever i praktik

Sprogstøtte til tosprogede elever i praktik GUIDE TIL PRAKTIKVEJLEDERE Laura Trojaborg 30.11.2009Initialer S.1/16 : LAuaLaura Sprogstøtte til tosprogede elever i praktik - en guide til praktikvejledere S.2/16 1. At lære og lære fra sig kræver tid

Læs mere

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner Notat Sag Videnscentre for kompetenceafklaring Rambøll Management Kunde Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat nr. 1 Til Videnscentrene og den centrale følgegruppe Fra Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Denmark

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Invitationer, gæster og fester, s. 5-12 Invitation til Julefrokost Så er det tid til den årlige julefrokost. Denne gang foregår festen i vores lokaler på

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik SKRIV TIL NETTET - et hurtigt overblik Af Nis Hollesen Webmaster Norddjurs Kommune nih@norddjurs.dk Senest opdateret 05.02.2011 Skriv til nettet: Et hurtigt overblik I denne manual kan du få et hurtigt

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Projekt Dansk På Arbejdspladsen / IP-projektet Herlev Kommune (Projektkoordinator = myndighedsperson;

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF

Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF Bliv god til dansk! Velkommen til rne på VUF Falstersvej 3-5 / Lindevangs Allé 10-12 2000 Frederiksberg Velkommen til rne på VUF Vi tilbyder Gratis danskundervisning for udlændinge på alle niveauer Undervisning

Læs mere

[ Hvad er formålet med MUS? ] [ Hvordan er min egen forberedelse? ] [ Hvordan indleder jeg samtalen? ] [ Hvordan styrer jeg samtalen?

[ Hvad er formålet med MUS? ] [ Hvordan er min egen forberedelse? ] [ Hvordan indleder jeg samtalen? ] [ Hvordan styrer jeg samtalen? YES jeg skal afholde MUS en Miniguide om MedarbejderUdviklingsSamtaler [ Hvad er formålet med MUS? ] [ Hvordan forbereder jeg rengøringsassistenterne? ] [ Hvordan er min egen forberedelse? ] [ Hvordan

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

mhtconsult mangfoldighed og medborgerskab

mhtconsult mangfoldighed og medborgerskab mhtconsult mangfoldighed og medborgerskab UC Diakonissestiftelsen Social- og Sundhedsskolen Valgfri specialefag Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Kompendium 3 7. juni 2011 Kursusledere: Sofie Valbjørn

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

MANDS OPLÆRING HVORDAN?

MANDS OPLÆRING HVORDAN? MANDS OPLÆRING HVORDAN? SIDE Du har fået en elev, en lærling eller en ny kollega, som du skal lære op på dit fagområde. Her får du 4 metoder. Arbejdsopgaven og situationen bør afgøre, hvilken metode du

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Mægtige maskiner Piloteringsmaskinen Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om fagtekster i 2-3. klasse

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning Af Kirsten Rasmussen, lektor Den opmærksomhed, der vedvarende er rettet mod danske børns læse- og skrivefærdigheder, har medført en række initiativer

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Info til franchise -tager hos

Info til franchise -tager hos Info til franchise -tager hos Arbejde til unge med udviklings - hæmning hos rbejde til unge ed ud - iklings - æmning hos cdonald s Unge mennesker med udviklingshæmning skal have en reel mulighed for at

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz.

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz. Om undervisningen Undervisning for 0. - 5. klasse Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz Alkalær-metoden Praktiske detaljer Referencer Undervisningsmoduler 1-4

Læs mere

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk Dialogisk læsning I modsætning til den traditionelle højtlæsning, hvor den voksne læser og barnet lytter, kræver dialogisk læsning, at den voksne læser på en måde, der skaber mere sproglig inter aktion

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven

Prøve i Dansk 2. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven Prøve i Dansk 2 Maj-juni 2009 Mundtlig del Censor- og eksaminatorhæfte Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen 2. Oversigt over prøven 3. Vejledende censor- og eksaminatorark 4. Prøveafholdelsen 5. Bedømmelsesskema

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 6 Skriv til patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Kommunikations- og patientsyn... 4 Målgruppe... 5 Dit mål med informationen... 7 Formålet med informationen... 8 Gode

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU1.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en lille samtale om en kendt hverdag med hjælp Kan

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Hvad er læsning: Læsning er sprog. At læse, er ikke bare det at kunne læse en tekst flydende uden at lave fejl og uden at køre fast. Det er samtidig et

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Det lille barns sprog 0 3 år

Det lille barns sprog 0 3 år Det lille barns sprog 0 3 år Ishøj Kommune PPR & Sundhedstjensten 1 2 Allerede i fostertilstanden er barnets sanser udviklede. Det reagerer f.eks. på lydindtryk - bl.a. musik, høje og kraftige lyde - og

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Præsentation At præsentere / tage imod en ny kollega Dialog 1 Dialog 2 A: Det er Mike. Han er ny her. A: Hej, jeg er ny her. Jeg hedder Ivan. B: Hej, velkommen

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921 tag godt imod din nye kollega Introduktionshæfte om, hvordan DU er med til at starte mentorordninger for ny(danske) kollegaer Indhold 3 Vi er alle en del af løsningen 4 Hvad er en mentor og en mentee 4

Læs mere

Ideer til danskaktiviteter

Ideer til danskaktiviteter Ideer til danskaktiviteter Der er beskrevet tre læseaktiviteter i faghæftet for dansk. 1. Lærerens oplæsning 2. Elevens læsning af kendt tekst ( f.eks. læsebog) 3. Elevens læsning af ukendt tekst (f.eks.

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Emotionernes betydning VREDE Konfliktskala Umiddelbare konfrontation Bygget op over kortere tid Bygget op over længere tid Du

Læs mere

Info til franchise -tager hos

Info til franchise -tager hos Info til franchise -tager hos Arbejde til unge med udviklingshæmning og andre med kognitive vanskeligheder hos rbejde til unge ed ud - iklings - æmning hos cdonald s Den udviklingshæmmede og andre med

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads PRAKTIKPLADS match Brug dit netværk til at finde praktikplads Hvordan kan du bruge netværk til at finde en praktikplads? At netværke handler om at lære folk at kende, der gerne vil hjælpe dig videre. Og

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Sæt gang i mentorordningen Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Få konkrete anbefalinger til at gøre mentorordningen til et attraktivt redskab for ledige og virksomheder Følg mentorguiden

Læs mere

Dansk natur-teknikundervisning. på engelsk

Dansk natur-teknikundervisning. på engelsk VIA University College 45 Dansk natur-teknikundervisning på engelsk Tekst og fotos: Lise Knattrup og Rikke Vestergaard, lærere Det er på mange måder en helt almindelig onsdag. Rikke, 2.b s natur- og tekniklærer,

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Kompetenceguiden. Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job

Kompetenceguiden. Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job Kompetenceguiden Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job Kompetenceguiden Dansk Ungdoms Fællesråd, december 2002 Tekst: Arbejdsgruppe: Connie Yilmaz Jantzen Line Thaudahl

Læs mere

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Oktober 2008 2 Mangfoldighed I Kommuner og Stat MIKS KL, Personalestyrelsen og syv statslige

Læs mere