Hjælp til sproghjælp. en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælp til sproghjælp. en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen"

Transkript

1 Hjælp til sproghjælp en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen

2 De forskellige forslag til sproglig støtte er i manualen inddelt i 3 niveauer. Vi skelner mellem: ANALFABETER dvs. udlændinge, der ikke har lært at læse og skrive på deres eget sprog og /eller med vores alfabet, men kan have et dansk talesprog på forskellige niveauer. BEGYNDERE dvs. udlændinge, der kender vores alfabet, men som lige er begyndt at lære dansk VIDEREKOMNE dvs. udlændinge, der allerede kan noget dansk og som kan læse og skrive på dansk

3 Indhold Forord Indledning Arbejdsinstruktioner Arbejdsprocesser Fagudtryk Notesbog Pausesnak Skriftlig information Sproglige udtryk/talemåder.18 Teamsamarbejde Udfyldelse af sedler, skemaer m.m Udtale

4 Hjælp til sproghjælp en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen Publikationen om sprogstøtte på arbejdspladsen er udgivet af Sprogcenter Skive med støtte fra Integrationsministeriet. Redaktion: Hanne Haahr Jensen og Karen Goul Andersen Grafisk layout og tilrettelæggelse: Fredskilde & Sørensen A/S, Skive Tryk: Skive Offset 1. udgave, 1. oplag, juni 2008: 1000 stk. Bestilles hos: Sprogcenter Skive Hjalmar Kjems Allé 4, Skive

5 Forord Sprogcenter Skive er en aktiv medspiller i Skive Kommunes beskæftigelsesindsats med mange års erfaring fra en række projekter med fokus på sammenhæng mellem danskundervisning og arbejde eller praktik. Nogle af de pædagogiske erfaringer, vi har høstet her, er blevet til denne guide om sprogstøtte på arbejdspladsen. Guiden er lavet med henblik på at give danske arbejdspladser nogle redskaber til at støtte deres udenlandske ansatte i at udvikle danske sprogfærdigheder for derigennem at fastholde og udvikle en fleksibel arbejdskraft for virksomheden. Vi anerkender, at også andre faktorer spiller en væsentlig rolle i forhold til at klare sig godt på det danske arbejdsmarked, men vi har i denne guide valgt at koncentrere os om sproglig støtte og -udvikling for at gøre guiden overskuelig i omfang. En god dansksproglig ballast vil være en altafgørende forudsætning for at afklare f.eks. kulturelle og sociale uoverensstemmelser. Sprogcenter Skive står gerne bi med vejledning og opfølgning i sprogstøttesammenhæng. Hvis der er brug for en målrettet sproglig indsats, kan sprogskolen kontaktes med henblik på at etablere et særligt tilrettelagt undervisningsforløb i kortere eller længere tid på virksomheden. Udvikling samt trykning af guiden er støttet med midler fra Integrationsministeriet. 1 Sprogcenter Skive, 2008.

6

7 Indledning Danmark oplever i disse år en meget høj beskæftigelse. Det betyder, at udlændinge, der kommer til Danmark, meget hurtigt bliver integreret på det danske arbejdsmarked. Mange virksomheder oplever en øget afhængighed af denne arbejdskraft, men i takt med at mange udlændinge hurtigt kommer i arbejde, stilles der også større krav til virksomhederne om at kunne integrere medarbejdere, der endnu ikke behersker det danske sprog. På de fleste arbejdspladser foregår kommunikationen på dansk, og at kunne begå sig på dansk vil derfor også være et mål for de fleste af de udlændinge, der finder et arbejde på en dansk arbejdsplads. At lære dansk Nogle mener, at sproglig udvikling kommer af sig selv. Naturligvis vil udlændinge blive bedre til dansk, hvis de dagligt færdes i et dansktalende miljø, men hvis der ikke gøres en aktiv og tålmodig indsats, vil mange udvikle et begrænset dansk sprog. Den manglende sprogfærdighed kan forhindre, at arbejdspladsen får det fulde udbytte af medarbejderens kompetencer og være årsag til sproglige misforståelser, som kan være dyre for virksomheden. Den kan også betyde, at medarbejderen får et utilstrækkeligt udbytte af kurser og efteruddannelse, som mange virksomheder er afhængige af, at deres ansatte følger. Med andre ord: Det er meget vigtigt at være god til dansk for at kunne klare sig godt på det danske arbejdsmarked. Mentorordning Det er blevet mere og mere almindeligt at knytte en mentor til udenlandske medarbejdere i en periode. I nogle tilfælde kan der søges tilskud hertil gennem kom- 3

8 munen. Det er en model, vi gerne vil anbefale, da sprogstøtte tager tid. Tiden vil dog ofte være givet godt ud. Mentoren skal hjælpe kollegaen med den sociale og sproglige integration på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at mentoren er en person, der selv har valgt opgaven og har lyst til at gøre en forskel. Sprogmentoren vil, i denne sprogstøtteguide, kunne hente vejledning og forslag til fremgangsmåder i forhold til at hjælpe kollegaen med at blive bedre til dansk. Sprogcenter Skive har i en informationsfolder beskrevet sprogmentorens rolle og opgaver. Denne kan rekvireres ved at kontakte sprogcenteret på tlf De forskellige forslag til sproglig støtte er i guiden inddelt i 3 niveauer og synliggjort med følgende symboler. Vi skelner mellem: ANALFABETER, dvs. udlændinge, der ikke har lært at læse og skrive på deres eget sprog og/eller med vores alfabet, men som kan have et dansk talesprog på forskellige niveauer. BEGYNDERE, dvs. udlændinge, der kender vores alfabet, men som lige er begyndt at lære dansk. VIDEREKOMNE, dvs. udlændinge, der allerede kan noget dansk, og som kan læse og skrive på dansk. 4 Fold flappen på omslaget ud og hav symbol-forklaringen med dig gennem hele guiden.

9 Arbejdsinstruktioner Det er vigtigt, at medarbejdere/kolleger forstår dine instruktioner, men de kan være svære for en udlænding at forstå, og nogle vil være tilbøjelige til at svare ja til, at de har forstået, selvom de måske ikke har forstået, for ikke at være til besvær eller blot for at være høflige. Så derfor har det stor betydning, at der er en aftale med kollegaen om at sige til, når han/hun ikke forstår en instruktion. Misforståelser kan være dyre! Det betyder meget, at du udtrykker dig klart og præcist og ikke taler for hurtigt, når du skal instruere en udenlandsk kollega. Tal i forholdsvis korte sætninger. Forståelsen kan være lidt forsinket, så hold en lille pause mellem hver sætning, så alle dele af instruktionen bliver forstået. Arbejdsinstruktioner bør gives i konkrete, praktiske sammenhænge, hvor man viser arbejdsopgavens udførelse sammen med en mundtlig instruktion. Så derfor: Vis din kollega arbejdsgangen samtidig med, du i et enkelt sprog fortæller, hvad du gør. Gentag nogle gange. Bed kollegaen vise dig, hvordan arbejdet udføres evt, hvor han/hun fortæller, hvad hun gør samtidig. Hvis det ikke er muligt, kan du fortælle, hvad han/hun gør, mens arbejdet udføres. Du kan gentage denne procedure gennem flere dage, indtil kollegaen efterhånden selv kan sætte ord på. 5

10 Ret på sproget, hvis der er misforståelser i indhold eller udtale. Hjælp evt. kollegaen med at skrive ned, hvis der er lange procedurer, der skal fastholdes. Andre idéer: Det er godt, hvis du laver en arbejdsplan til kollegaen, hvoraf de daglige arbejdsopgaver fremgår. Det giver mulighed for at arbejde med sproget hjemme eller på sprogcenteret, hvis kollegaen går til danskundervisning dér. Du kan bruge den samme sproglige måde at instruere på hver gang også ved introduktion til nye arbejdsopgaver. Brug korte sætninger og ikke for mange fyldord. F.eks. Du skal skubbe håndtaget op. Du skal sætte emnet i maskinen. Du skal trykke håndtaget ned. Du kan med fordel supplere arbejdsgangen med fotos, der tages, mens din kollega udfører opgaven. Fotos kan også bruges i undervisningen på sprogcenteret. Du kan maile dem til sprogcenteret eller sende dem med kollegaen. Du kan hjælpe kollegaen med at holde styr på rækkefølgen i en 6 arbejdsopgave ved at klæbe tal (f.eks. DYMO-strimler) på håndtag, knapper, emner m.v. i den rækkefølge, de skal bruges.

11 Vær opmærksom på, at nogle udlændinge opfatter sætninger som: Vil du ikke starte maskinen? og Skal vi ikke holde en pause?, som ytringer, hvor man ikke skal gøre det, der siges.

12 Arbejdsprocesser Der er god sprogtræning i at skulle forklare andre, hvad det er, man laver. Det er derfor en god idé at snakke med din udenlandske kollega om, hvad det, han/hun laver, hedder på dansk. Du kan f.eks. skrive ned på et stykke papir, hvilke arbejdsopgaver din kollega udfører på en normal dag, så han/hun lærer, hvordan arbejdsprocesserne beskrives på dansk. Du kan understøtte teksten med billeder. Det er nemt at tage billeder med digitalkamera af de arbejdsopgaver, han/hun udfører, og bagefter printe dem ud på papir, så der kan skrives på eller under billederne, hvad han/hun laver. Billederne kan evt. vise arbejdsopgaverne i den rækkefølge, de normalt bliver gjort. Din kollega kan så øve sig i at fortælle om sine opgaver i en tidsrækkefølge, f.eks.: Først tørrer jeg bordene af og sætter stolene op. Bagefter vasker jeg gulvet. Senere gør jeg rent på badeværelset. Prøv at vænne dig til at sætte ord på, hvad du laver og tal i hele sætninger. Bed din kollega om at gøre det samme. Når I er blevet fortrolige med at sætte ord på det, I laver, kan I udvide træningen med at fokusere på, hvad I laver lige nu, og derefter, hvad I har lavet (hvor før-nutid bruges). 8

13

14 F.eks: Hvad laver jeg lige nu: Jeg skærer tomater i både Jeg snitter salat Hvad har jeg lavet: Jeg har kogt æg Jeg har tørret borde af Hvis man vil være helt sikker på, at opgaver bliver udført på det rigtige tidspunkt, kan man understrege tiden ved at bruge f.eks. i morges, for 10 minutter siden, nu, senere, som kursister ofte kender, før de kender udsagnsordenes tider.

15 Fagudtryk Fagudtryk er ord, som er specielle for et bestemt arbejdsområde. Sådanne ord kan ofte ikke slås op i almindelige ordbøger. Derfor må man tage andre metoder i brug for at lære dem. Et godt udgangspunkt er at lave en liste over de hyppigst anvendte fagudtryk. Når listen først er lavet, kan den bruges igen og igen til nye medarbejdere også danskere. Du kan bruge ordlisten sådan: Gennemgå ordlisten lidt efter lidt f.eks. 10 ord ad gangen. Bed kollegaen skrive oversættelse eller notater på eget sprog. Repeter ordene over tid i en konkret sammenhæng. Du kan f.eks. spørge: Hvad laver du? eller Hvad er det? Lav klistermærker med ord fra ordlisten, som klæbes på genstande/ maskiner i en periode, så kollegaen arbejdsdagen igennem møder ordene. Suppler listen med fotos af arbejdshandlinger og -genstande. Det fremmer genkendeligheden og giver kollegaen mulighed for at arbejde med fagsproget hjemme uden at komme i tvivl om, hvad der er hvad. 11

16 Bed kollegaen fortælle med egne ord, hvad han/hun laver, eller hvad forskellige genstande bruges til. Du kan hjælpe med ord og udtryk, hvis det kniber. Lav to sæt af ordlisten/billederne, så kollegaen har en udgave hjemme, og I også har en på arbejdspladsen. 12

17 Notesbog En hjælp til at huske nye ord og udtryk også fra den sociale snak er at skrive dem ned. Du kan derfor give nye udenlandske kolleger en lille notesbog i lommeformat. Det giver notesbogen værdi, hvis du jævnligt opfordrer kollegaen til at bruge den. Du må gerne hjælpe med at skrive eller stave, hvis det er for svært. Du kan bede din kollega slå ord op hjemme. Det er en god idé, hvis du jævnligt spørger til de nye ord og udtryk. Gentagelse fremmer forståelsen og tvinger kollegaen til at bruge sproget og de nye ord. Du kan koncentrere arbejdet med notesbogen om få ord i starten mange nye ord forvirrer nemt. Hvis kollegaen går på sprogcenteret, kan du give sprogcenteret besked om notesbogen, så den kan bruges i undervisningen. 13

18 Pausesnak Det er vigtigt, at din udenlandske kollega deltager i det sociale liv på arbejdspladsen. Sørg derfor for, at han/hun så vidt muligt holder pause sammen med dig og de andre kolleger. Mange udlændinge vil være tilbageholdende i en dansktalende gruppe, fordi de har svært ved at forstå den hurtige snak. Du kan forsøge med følgende: Prøv at inddrage kollegaen i snakken ved i ny og næ at stille spørgsmål til ham/hende om det emne, der bliver talt om ved bordet. Det er godt for udlændingen at blive inddraget, både socialt og sprogligt, og det nødvendiggør, at han/hun lytter aktivt til det, de andre ved bordet siger. Man lærer ikke ret meget sprog ved passiv lytning, for man forholder sig ikke til det, der bliver sagt. Overvej hvilke interesser, du har tilfælles med din udenlandske kollega. Måske kan du af og til tage en snak med ham/hende om noget, der interesserer jer begge. Fællesnævnere kunne være: familie, børn, hus, sport, biler, nyheder, politik, ferie, rejser, film, musik, arbejde, lokalområdet osv. I pauserne kan I også snakke om vigtig information på arbejdspladsen. Hvis der er tendens til at din kollega altid sætter sig sammen med andre udlændinge i pausen, så prøv at lægge op til, at I sætter jer sammen en gang i mellem, så 14 I kan lære hinanden bedre at kende.

19

20 Skriftlig information På en arbejdsplads er der indimellem skriftlig information enten som opslag eller i brevform til medarbejderne. Skriftlig information er tit i et svært og formelt sprog, som er vanskeligt for udlændinge at forstå. Især i breve er det derfor godt at sætte streg under det, der særligt skal lægges mærke til. F.eks. - Tid og sted for et møde eller et arrangement - Det, mødet eller arrangementet drejer sig om - Informationer om pris m.m. Du kan sørge for at holde den skriftlige information i et dagligdags sprog uden for lange sætninger. Det kan også være en stor hjælp for de dansktalende medarbejdere, der har vanskeligt ved at læse. Du bør også være opmærksom på, at visse skrifttyper kan være sværere at læse end andre, når man ikke er så vant til at læse dansk. Hvis vigtig information laves som opslag, skal kollegaen vide, hvor opslagstavlerne er, og at man selv skal sørge for at holde øje med opslagstavlen. Det er ikke nødvendigvis en selvfølge. 16 Du kan spørge din kollega, om han/hun skal have hjælp til at forstå virksomhedens breve eller opslag.

21

22 Sproglige udtryk/talemåder På dansk bruger vi igen og igen sproglige udtryk eller talemåder, når vi kommunikerer med hinanden. Talemåderne er populære, fordi de giver et præcist og malende billede af det, man ønsker at udtrykke. Udlændinge kender godt talemåder fra deres eget sprog, men har ofte svært ved at gennemskue betydningen af de danske, fordi talemåder ikke skal forstås konkret, men i overført betydning. Tænk blot over udtrykkene: At få sved på panden At ryste i bukserne At tage tyren ved hornene At lægge hovedet i blød At stikke næsen for langt frem Det giver ingen mening at forsøge at forstå disse udtryk konkret, og du er derfor ofte nødt til at give en forklaring til din kollega på, hvad udtrykkene betyder. Her er et par andre råd til, hvad man kan stille op med talemåderne: Hvis det er et udtryk, der ofte bliver anvendt, så tilbyd at skrive det i din kollegas notesbog samt betydningen af det. Tal med din kollega, om I kan finde talemåder, der betyder det 18 samme på hans/hendes sprog og dansk.

23 Der findes websteder/ordbøger, som omhandler danske talemåder se L i n k s bagest i brochuren. Vær opmærksom på at dansk ironi er en udtryksform, der er ukendt i mange kulturer. Så det, vi synes er en morsom bemærkning, kan blive opfattet som en fornærmelse. 19

24

25 Teamsamarbejde Det daglige arbejde bliver på nogle virksomheder udført af selvstyrende teams. Teamsamarbejde er en meget fremmedartet størrelse for mange udlændinge, som er vant til, at det udelukkende er arbejdsgiveren, der leder og fordeler arbejdet. Teamsamarbejde stiller også helt særlige krav til udenlandske medarbejderes sprogfærdigheder. Teams vil typisk holde et møde hver dag for at drøfte dagens arbejde og lave fordeling og aftaler. At deltage på lige fod med danske kolleger til et sådant møde kræver temmelig gode sprogfærdigheder. Udlændinge, der ikke har så gode sprogfærdigheder, vil typisk vælge en mere tilbagetrukket rolle i teamsamarbejdet og blot afvente det øvrige teams beslutninger. Der er ikke nogen endegyldige løsninger i den situation, men det er vigtigt at være opmærksom på sammenhængen mellem din kollegas sproglige niveau og hans/hendes rolle i teamet. Måske har han/hun egenskaber/kompetencer, som teamet kan have glæde af, men som blot ikke kommer til udtryk pga. manglende sprogfærdighed. Pas på ikke at sætte lighedstegn mellem generelle evner og sprogfærdighed. Det ville være vanskeligt at have som mål, at din kollega skal forstå alt, hvad der bliver sagt på et teammøde. Det ville tage alt for lang tid og fjerne fokus fra det, som teamet egentlig er samlet for. Men her er en række forslag, der kan medvirke til, at din kollega kan klare sig bedre sprogligt i teamsamarbejdet: 21

26 Forklar din kollega, hvorfor I arbejder i teams, og hvad der ligger til grund for de beslutninger, teamet træffer. Har han/hun svært ved at forstå det på dansk, så forklar det gerne på engelsk eller et andet sprog. Det er vigtigt at forstå samarbejdsrelationerne og hierarkiet på arbejdspladsen. Hav en whiteboardtavle dér, hvor teamet holder møde. Skriv op på tavlen, hvilke punkter der skal diskuteres på mødet. Skriftlig information er nemmere at fastholde/forstå end mundtlig information. Hvis de samme udtryk, vendinger eller fagudtryk bliver brugt hver dag på teamets møder, så skriv disse ting ned på papir og sæt evt. fotos sammen med. Hæng det på væggen og giv et eksemplar til din kollega. Optag et teammøde på video/dvd. Bed din kollega om at tage det med hjem og lytte optagelsen igennem. Hvis mødet afsluttes med, at der gives instruktioner til de forskellige teammedlemmer, er det vigtigt at sikre sig, at din kollega har forstået instruktionerne (se mere herom under punktet arbejdsinstruktioner ). 22

27

28

29 Udfyldelse af sedler, skemaer m.m På mange arbejdspladser er der ikke behov for, at de ansatte skriver ret meget. Alligevel har de fleste arbejdspladser behov for, at de ansatte af og til udfylder et skema, en arbejdsseddel, en bestillingsseddel, en fejlrapport m.m. Dette virker nemt for de fleste danskere, men for udlændinge kan det føles svært især i starten. Sørg for, at din kollega får en grundig instruktion i hvilke sedler, der skal skrives, samt hvornår og hvordan de skal skrives/udfyldes. Når du har vist, hvordan man gør, så hjælp din kollega de første par gange, så du kan se, at han/hun har fået ordentlig fat i, hvordan det skal gøres. Det vil være meget vanskeligt for de fleste analfabeter at skulle udfylde selv meget lette skemaer. Hvis dette er tilfældet, er arbejdspladsen nødt til at finde én, der kan skrive i stedet for analfabeten evt. dikteret af analfabeten. 25

30 Udtale Dansk udtale er et problem for mange udlændinge. De fleste vil gerne rettes, når de udtaler et ord forkert. Forkert udtale af et ord skyldes enten forkert udtale af bogstaverne (vokalerne (a,e,i,o,u,y,æ,ø,å) og konsonanterne (b,c,d,f,g osv.)) eller at trykket anbringes på den forkerte stavelse (f.eks. ar bejder i stedet for arbejder). Vokalernes længde spiller også en rolle på dansk. F.eks. vil en dansker udtale ordet skole som [ sgool], med forlænget o-lyd, mens mange udlændinge vil sige [ sgolø], fordi de er vant til, at alle bogstaver i et ord skal udtales. På dansk er der rigtig mange bogstaver, der ikke udtales, bare tænk på et ord som pludselig [ plusli]. Du kan rette din kollegas udtale på flere måder: Du kan gentage det ord, din kollega udtalte forkert, blot med den rigtige udtale. Du kan vente med at kommentere udtalen, til din kollega er færdig med at tale, og så fortælle ham/hende hvilke ord, der blev udtalt forkert, og hvordan det rigtigt skal lyde. Hvis udtalen er så forkert, at du ikke forstår, hvad din kollega siger, er du selvfølgelig nødt til at afbryde ham/hende for at finde 26 ud af meningen med det, der fortælles.

31 Prøv at være tolerant over for udenlandsk accent. Selvom dialekt er på retur, er der stadig mange steder i Danmark, hvor der tales helt eller delvis dialekt. Dialekt lyder i en udlændings ører som et helt andet sprog end dansk. Især i begyndelsen er man nødt til at være opmærksom på dette. Med tiden vil tonefald, enkeltord og måske også små sætninger blive forståelige for kollegaen især hvis de gentages ofte og forklares i starten. 27

32

33 10 huskere Udnævn evt. en af de danske ansatte til sprogmentor for den udenlandske kollega. Invitér din udenlandske kollega med til pause og prøv at inddrage ham/hende i snakken. Tal tydeligt og ikke for hurtigt. Du kan sikre dig, at beskeder/ instruktioner er forstået ved at få dem gentaget. Lav en liste over de fagudtryk, der bruges i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaverne. Tal med din kollega om, hvad han/hun laver og rækkefølgen i det. Det er godt, hvis din kollega har en notesbog ved hånden, når nye ord skal læres og huskes. Hjælp din kollega med at blive bedre til dansk ved nogle gange at gentage det, han/hun har sagt forkert, i rettet form (ordstilling, udtale m.m.). Vær opmærksom på, at det kan være svært for udlændinge at forstå dialekter. Vær tålmodig, når du lytter til din kollega - at udtrykke sig på dansk tager tid. Understreg det, der er særligt vigtigt i arbejdspladsens skriftlige information.

34 Links: Mentorkurser: Om Danmark (Nyhedsindeks) Om uddannelse og arbejdsmarked (Center for vurdering af udenlandske uddannelser) (FVU-undervisning) Internetbaserede danskundervisnings-programmer Om sprog (oplæsningsprogram) (danske talemåder) (liste med danske talemåder)

35 Hjælp til sproghjælp er en guide til, hvordan ledere og kolleger på de danske arbejdspladser kan hjælpe de udenlandske medarbejdere med at blive bedre til dansk. Guiden giver en række gode råd til, hvordan sprogstøtten kan gives i de mange kommunikative situationer, der findes i løbet af dagen på en dansk arbejdsplads. Guiden er alfabetisk inddelt, således at læseren hurtigt og nemt kan finde det ønskede emne. Derudover er der en indholdsfortegnelse forrest i guiden. God fornøjelse!

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Sprogcenter Vejle blandt de mest effektive

Sprogcenter Vejle blandt de mest effektive Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 4 december 2008 Indhold Side 2 Læserne spø r Side 3 Studieprøveklassen Side 4 Hvorfor er dansk svært? (2) Side 5 Uddannelsesvurdering Sproget på arbejde Kært barn har

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Hjælp dit barn til at blive en god læser

Hjælp dit barn til at blive en god læser Hjælp dit barn til at blive en god læser Hvordan udvikler du dit barns læsning, og hvad kan I som forældre gøre for at understøtte skolens arbejde? Folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Forældreinformation

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere