CONCERTO C174AWK. Implantationshåndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CONCERTO C174AWK. Implantationshåndbog"

Transkript

1 CONCERTO C174AWK Implantérbar dobbeltkammer kardioverterdefibrillator med kardiel resynkroniseringsterapi (DDE-DDDR), atrielle og ventrikulære terapier, OptiVol -væskemonitorering og Conexus -telemetri Implantationshåndbog

2 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis i andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere. ATP During Charging, Active Can, Capture Management, Cardiac Compass, CareAlert, ChargeSaver, Concerto, Conexus, Flashback, InCheck, Marker Channel, Medtronic, Medtronic CareAlert, OptiVol, PR Logic, Quick Look, Reactive ATP, T-Shock

3 Indhold 1 Beskrivelse 5 2 Indikationer og anvendelse 6 3 Kontraindikationer 6 4 Advarsler og forholdsregler Generelt Information om håndtering og opbevaring Eksplantering og bortskaffelse Evaluering og tilslutning af elektrode Betjening af enheden Risici ved medicinsk behandling Det hjemlige og beskæftigelsesmæssige miljø 10 5 Mulige bivirkninger 11 6 Implanteringsprocedure Programmér enheden før implantering Kontrollér elektrode- og konnektorkompatibilitet Anbring elektroderne Afprøv elektrodesystemet Forbind elektroderne til enheden Test defibrilleringstærskler Placér og fastgør enheden Programmér enheden Udskiftning af en enhed 19 7 Oversigt over funktioner Takyarytmifunktioner Resynkronisering af hjertet og stimuleringsfunktioner Overvågning af funktioner 21 8 Produktspecifikationer Fysiske specifikationer (nominelle) Elektriske specifikationer Udskiftningsindikatorer Forventet levetid Anvendelse af magnet Funktionelle parametre 27 9 Konformitetserklæring Symbolforklaringer 46 3

4 4

5 1 Beskrivelse Medtronic model C174AWK Concerto dobbeltkammer implanterbar kardioverter defibrillator (ICD) med hjerteresynkroniseringsterapi (CRT-D) inklusive sekventiel biventrikulær stimulering er en implanterbar, medicinsk enhed, der automatisk detekterer og behandler episoder med ventrikelflimmer (VF), ventrikulær takykardi (VT), hurtig ventrikulær takykardi (FVT) og bradyarytmi. Enheden detekterer og behandler også atrielle takyarytmiepisoder. Concerto model C174AWK CRT-D udgør sammen med stimuleringselektroder og defibrilleringselektroder den implanterbare del af enhedens system. Programmeringsenhed, software og magnet Anvend relevant Medtronic-programmeringsenhed, software og magnet til at programmere denne enhed. Programmeringsenheder fra andre producenter er ikke kompatible med Medtronic s enheder, men beskadiger ikke Medtronic s enheder. Netværksopkobling og dataudveksling Systemet understøtter brug af Medtronic 2290 Analysator, som gør det muligt at have en enhedssession og analysatorsession kørende samtidigt og hurtigt skifte fra den ene til den anden uden at skulle afslutte eller genstarte sessioner; ligesom man kan eksportere data fra analysatoren til enhedens softwareapplikation. Systemet understøtter Remote View, som gør det muligt at bruge en pc på sit kontor eller et hvilket som helst andet sted til at se skærmbillederne fra en Medtronic Carelink programmeringsenhed, der befinder sig i en klinik, et hospital eller et andet sted. Conexus trådløs telemetri Conexus trådløs telemetri er konstrueret til at give klinikere og patienter en lettere og mere effektiv opfølgning og monitorering efter implantering. Systemet benytter radiobåret (RF) telemetri til trådløs kommunikation mellem den implanterede enhed og programmeringsenhed i klinik eller hospital samt mellem den implanterede enhed og Medtronic Hjemmemonitor model 2490R i patientens hjem. Derved er der ikke behov for at anbringe et programmeringshoved over den implanterede enhed under programmerings- eller monitoreringssessioner. Under trådløs telemetri udelukkes alle andre programmeringsenheder fra at kommunikere med eller starte en session med patientens implanterede enhed; på denne måde opretholdes patientens sikkerhed og databeskyttelse. På samme måde afskærmes andre patienter med implanteret enhed fra enhver kommunikation eller programmering, der måtte forekomme under patientsessionen. Conexus Aktivator Medtronic Conexus Aktivator model kan benyttes af klinikere til at aktivere Conexus trådløs telemetri for implanterede enheder, der understøtter trådløs telemetri. InCheck Patient Assistant model 2696 Patienten kan anvende InCheck Patient Assistant model 2696 til at udføre følgende opgaver: Kontrollér, om den implanterede enhed har detekteret en formodet atriel takyarytmi. Start registrering af kardielle hændelsesdata i enhedens hukommelse. Anmod om levering af atriel kardioversionsterapi (hvis enheden er programmeret til at tillade patientaktiveret kardioversion). Bemærk: Patientaktiveret kardioversion afgives kun, hvis den implanterede enhed aktuelt detekterer en AT/AF-episode. Indhold af den sterile pakke Denne pakke indeholder en implanterbar kardioverter defibrillator, en momentnøgle og et DF-1-elektrodestik. Om denne håndbog Dette dokument er først og fremmest en implanteringshåndbog. Regelmæssige kontrolopfølgninger af patienten bør planlægges efter implantationen. Opfølgende procedurer såsom kontrol af batterimålinger og bekræftelse af terapiparametre er beskrevet i produktdokumentationen, der er inkluderet i den software, der understøtter enheden. Hvis De ønsker flere eksemplarer af produktdokumentationen, kan De kontakte Medtronic-repræsentanten. 5

6 2 Indikationer og anvendelse Concerto system er indikeret til patienter med stor risiko for pludselig død på grund af ventrikulære arytmier, og som har hjertesvigt med mangelfuld ventrikulær synkronisering. Den implanterbare kardioverter defibrillator er beregnet til at yde atriel og/eller ventrikulær antitakykardistimulering, kardioversion og defibrillering til automatiseret behandling af atrielle og/eller livstruende ventrikulære arytmier. Før en implantation finder sted, bør patienterne underkastes en komplet hjerteundersøgelse, inkl. en elektrofysiologisk test. Desuden anbefales en elektrofysiologisk evaluering og test af sikkerheden og effektiviteten af de foreslåede takyarytmibehandlinger under og efter implantationen af enheden. 3 Kontraindikationer Systemet Concerto er kontraindikeret for patienter: Hvis ventrikulære takyarytmier kan have forbigående eller reversible årsager såsom: akut myokardieinfarkt medicinforgiftning drukning elektrisk stød elektrolytforstyrrelser hypoksi sepsis Som har en unipolær pacemaker Hvis primære lidelse er bradyarytmier. Hvis primære lidelse er kronisk atriel takyarytmi uden ledsagende VT eller VF 4 Advarsler og forholdsregler 4.1 Generelt Undgå chok under håndtering Deaktivér takyarytmidetektion under implantering, eksplantering eller procedurer efter dødens indtræden. Enheden kan afgive et stød med høj spænding, hvis defibrilleringsterminalerne berøres. Elektrisk isolering under implantering Lad ikke patienten have kontakt med jordforbundet udstyr, der kan producere elektrisk lækstrøm under implanteringen. Elektrisk lækstrøm kan inducere arytmier, der kan resultere i patientens død. Eksternt defibrilleringsudstyr Sørg for at have eksternt defibrilleringsudstyr til rådighed til øjeblikkelig anvendelse, hvis der skulle opstår arytmier, eller de bliver fremkaldt bevidst under afprøvningen af enheden i forbindelse med implantationsprocedurerne eller under afprøvning efter implantationen. Elektrodekompatibilitet Man bør ikke anvende en anden producents elektroder, hvis der ikke er påvist kompatibilitet med Medtronic-enheder. Hvis en elektrode ikke er kompatibel med en Medtronic-enhed, kan det resultere i undersensing (ingen registrering) af hjerteaktivitet, manglende afgivelse af den nødvendige behandling eller en lækstrøm eller uregelmæssig elektrisk forbindelse. 6

7 4.2 Information om håndtering og opbevaring Følg disse retningslinjer ved håndtering eller opbevaring af enheden Håndtering af enheden Kontrol og åbning af emballagen Før den sterile emballage åbnes, skal der kontrolleres visuelt for tegn på beskadigelse, der kan have ophævet indholdets sterilitet. Se den vejledning vedrørende åbning af den sterile emballage, som findes indvendig i produktæsken. Hvis emballagen er beskadiget Enhedens emballage består af en ydre og en indre bakke. Brug ikke enheden eller tilbehøret, hvis den ydre emballage er våd, punkteret, åbnet eller beskadiget. Returnér enheden til Medtronic, fordi den sterile emballages beskyttende virkning eller enhedens funktionsevne ikke længere kan betragtes som sikret. Denne enhed er ikke beregnet til at blive steriliseret igen. Sterilisering Medtronic har steriliseret emballagens indhold med etylenoxid før afsendelse. Denne enhed er kun til engangsbrug og ikke beregnet til gensterilisering. Enhedens temperatur Lad enheden opnå stuetemperatur, før den programmeres eller implanteres. Når enhedens temperatur befinder sig over eller under stuetemperatur, kan det påvirke enhedens indledende funktion. Hvis enheden tabes Enheden må ikke implanteres, hvis den har været tabt på en hård overflade fra en højde på 30 cm eller mere, efter at den er blevet taget ud af emballagen. Sidste anvendelsesdato Implantér ikke enheden efter datoen for Kan anvendes til og med, da batteriets levetid kan være reduceret. Resterilisering ændrer ikke gyldigheden af den angivne dato for Kan anvendes til og med. Kun til engangsbrug En eksplanteret enhed, der er blevet forurenet af kontakt med kropsvæsker, må ikke resteriliseres eller genimplanteres Opbevaring af enheden Undgå, at enheden kommer i nærheden af magneter For at undgå beskadigelse af enheden skal den opbevares i et rent rum og på god afstand af magneter samt udstyr, der indeholder magneter, og kilder til elektromagnetisk interferens. Temperaturgrænser Opbevar og transporter pakken mellem 18 C og +55 C. Elektrisk nulstilling kan forekomme ved temperaturer under 18 C. Enhedens levetid kan være nedsat, og ydeevnen kan påvirkes ved temperaturer over +55 C. 4.3 Eksplantering og bortskaffelse Vær opmærksom på følgende oplysninger angående eksplantering og bortskaffelse af enheden: Aflæs enheden og deaktivér takyarytmidetektion før eksplantering, rensning eller forsendelse af enheden. Dette forhindrer enheden i at afgive uønskede stød. Eksplanter den implanterbare enhed postmortem. I nogle lande er det obligatorisk at eksplantere batteridrevne, implanterbare enheder af miljømæssige årsager. Kontrollér venligst de lokale bestemmelser. Desuden kan enheden eksplodere, hvis den bliver udsat for forbrændings- eller ligbrændingstemperaturer. Medtronic implanterbare enheder er kun beregnet til engangsbrug. Eksplanterede enheder må ikke resteriliseres eller reimplanteres. Returnér venligst eksplanterede enheder til Medtronic til analyse og bortskaffelse. Se bagsiden for postadresser. 7

8 4.4 Evaluering og tilslutning af elektrode Elektrodeforbindelse Følgende oplysninger bør tages i betragtning, når elektroden og enheden forbindes: Sæt hætte på elektroderne for at undgå, at der sendes elektriske signaler. Tilstop eventuelle elektrodeporte, der ikke anvendes, for at beskytte enheden. Kontrollér elektrodeforbindelserne. Løse elektrodeforbindelser kan resultere i uhensigtsmæssig registrering og manglende afgivelse af arytmibehandling. Elektrodeimpedans Tag følgende information om elektrodeimpedans i betragtning, når elektrodesystemet evalueres. Kontrollér, at defibrilleringselektrodeimpedansen er større end 20 Ω. En impedans på mindre end 20 Ω kan beskadige enheden eller forhindre afgivelse af højvoltsterapi. Før måling af elektrisk effektivitet eller defibrilleringseffektivitet skal genstande af ledende materiale, som f.eks. guidewire, holdes væk fra alle elektroder. Metalgenstande, som f.eks. guidewires, kan kortslutte en enhed og elektrode, hvilket kan få den elektriske strøm til at gå uden om hjertet og muligvis beskadige enheden og elektroderne. Hvis LV-stimuleringens impedans for stimulering af LV-spids til RVcoil er mere end 2500 Ω, og impedansen af V. Defib (HVB) er mere end 200 Ω, så anvend LV EGM (LV-spids til Can) for at vurdere, om LV-elektroden er intakt. Der henvises til de tekniske manualer for elektroder med hensyn til specifikke instruktioner og forholdsregler vedrørende elektrodehåndtering. Patchelektroder Pas på ikke at folde, ændre eller fjerne nogen del af patchelektroden. Dette kan forringe elektrodens funktion eller levetid. 4.5 Betjening af enheden Tilbehør Anvend kun denne enhed med tilbehør, sliddele og engangsemner, der er blevet testet ifølge tekniske standarder og fundet sikre af en godkendt prøveanstalt. Batteriafladning Overvåg nøje batteriets levetid. Batteriafladning vil i sidste ende bevirke, at enheden ikke kan fungere. Kardioversion og defibrillering er højenergiterapier, der forkorter batteriets levetid. Et meget stort antal opladningscyklusser vil også afkorte batteriets levetid. Opladningskreds timeout eller opladningskreds inaktiv Kontakt en Medtronic-repræsentant og udskift ICD-enheden øjeblikkeligt, hvis programmeringsenheden viser en meddelelse om opladningskreds timeout eller opladningskreds inaktiv. Hvis denne meddelelse vises, er højvoltsterapier ikke tilgængelige hos patienten. Sideløbende pacemakeranvendelse Hvis en pacemaker benyttes sideløbende med ICD en, skal man kontrollere, at ICD en ikke registrerer pacemakerens outputimpulser, da sådan registrering kan påvirke ICD ens detektering af takyarytmier. Programmér pacemakeren til at afgive stimuleringsimpulserne med intervaller, der er længere end ICD-intervallerne for takyarytmidetektion. End of Service (EOS) indikator Udskift øjeblikkeligt enheden, hvis programmeringsenheden viser en EOS-meddelelse. Enheden vil måske ikke fungere optimalt, hvis EOS-meddelelsen vises. Opfølgningstestning Overvej denne information ved udførelse af opfølgningstest af enheden. Hold eksternt defibrilleringsudstyr parat i nærheden for øjeblikkelig brug i tilfælde af, at patienten kræver ekstern redning. Ændringer i patientens tilstand, medicinkur og andre faktorer kan ændre defibrilleringstærsklen (DFT), hvilket kan resultere i ikke-konvertering af arytmien efter operationen. Vellykket konvertering af ventrikelflimmer eller ventrikulær takykardi under implanteringsproceduren er ingen sikkerhed for, at konvertering vil finde sted efter operationen. Højere energi end programmeret Enheden kan afgive en terapi med højere energi end programmeret, hvis den tidligere blev opladet til en højere energi, og ladningen forbliver på kondensatorerne. Magneter Hvis man anbringer en magnet over enheden, suspenderes detektion og behandling, men bradykarditerapi ændres ikke. Programmeringshovedet indeholder en magnet, der kan suspendere detektion. 8

9 Men hvis konventionel telemetri mellem enheden og programmeringsenheden er etableret, bliver detektering ikke suspenderet. Pacemaker-afhængige patienter Ventrikulær sikkerhedsstimulering skal altid programmeres til On for pacemaker-afhængige patienter. Ventrikulær sikkerhedsstimulering forhindrer ventrikulær asystole grundet forkert inhibering af ventrikulær stimulering forårsaget af fejlregistrering. Programmeringsenheder Anvend kun Medtronic programmeringsenheder og applikationssoftware til at kommunikere med enheden. Programmeringsenheder og software fra andre producenter er ikke kompatible med Medtronic enheder. Patientsikkerhed under en session med trådløs telemetri Sørg for at have valgt den rigtige patient, før der fortsættes med en patientsession med trådløs telmetri. Oprethold visuel kontakt med patienten under hele sessionen. Hvis man vælger en forkert patient og går videre med sessionen, kan man ved et uheld programmere patientens enhed til forkerte indstillinger. 4.6 Risici ved medicinsk behandling Computerbaseret tomografisk røntgen (CT-scanning) Hvis patienten får foretaget en CT-scanning, og enheden ikke er direkte i CT-scanningens røntgenstråle, påvirkes enheden ikke. Hvis enheden er direkte i CT-scanningens røntgenstråle, kan der forekommer fejlregistrering i den periode, hvor enheden befinder sig i strålen. Hvis varigheden af den tid, enheden befinder sig i strålen, er længere end 4 s, skal der træffes relevante forholdsregler for patienten, såsom at aktivere en asynkron modus for pacemaker-afhængige patienter eller aktivere en ikke-stimulerende modus for patienter, der ikke er pacemaker-afhængige. Disse forholdsregler forhindrer falsk inhibering og falsk sporing. Når CT-scanningen er fuldført, skal de ønskede parametre genoprettes. Diatermi Personer med implanterede dele af metal såsom pacemakere, ICD er (implantérbare kardioverter defibrillatorer) og tilhørende elektroder bør ikke modtage diatermibehandling. Interaktionen mellem implantatet og diatermien kan forårsage vævsbeskadigelse, flimmer eller beskadigelse af enhedens komponenter, hvilket kan resultere i alvorlige skader, manglende terapi og/eller behov for omprogrammering eller udskiftning af enheden. Elektrokirurgi Elektrokirurgisk kautering kan medføre ventrikulære arytmier og flimmer eller forårsage funktionsfejl eller beskadigelse. Hvis elektrokirurgi ikke kan undgås, skal følgende forholdsregler overholdes for at formindske komplikationerne: Sørg for at have midlertidligt stimulerings- og defibrilleringsudstyr til rådighed. Programmér enheden til asynkron stimulering hos patienter, der er afhængige af en pacemaker. Suspendér takyarytmidetektion ved hjælp af en magnet eller deaktivér detektering ved hjælp af programmeringsenheden. Aktivér ikke takyarytmidetektion, før den elektrokirurgiske kauteringsprocedure er gennemført. Brug et bipolært elektrokauteringssystem, hvis det er muligt. Hvis der anvendes unipolær kautering, skal jordelektroden placeres således, at strømmen ikke føres gennem eller i nærheden af enheden og elektroden. Strømbanen bør være mindst 15 cm væk fra enheden og elektrodesystemet. Undgå direkte kontakt mellem kauteringsudstyret og den implanterede enhed eller elektroderne. Brug korte, periodisk tilbagevendende og uregelmæssige strømstød ved det laveste klinisk hensigtsmæssige effektniveau. Ekstern defibrillering Ekstern defibrillering kan beskadige den implanterede enhed. Ekstern defibrillering kan også forhøje stimuleringstærsklerne midlertidigt eller permanent beskadige myokardiet, hvor elektroden er i kontakt med vævet. Strømmen, der går igennem enheden og elektroden, kan minimeres ved at træffe følgende forholdsregler: Anvend den laveste defibrilleringsenergi, der er klinisk hensigtsmæssig. Anbring defibrillerings-patchelektroderne eller defibrilleringselektroderne i en afstand på mindst 15 cm fra enheden. Anbring defibrillerings-patchelektroderne eller defibrilleringselektroderne lodret på enheden og elektroden. 9

10 Hvis der afgives en ekstern defibrillering inden for 15 cm af enheden, bør man kontakte en Medtronic-repræsentant. Højenergistråling Diagnostisk røntgen og fluoroskopisk stråling burde ikke påvirke enheden, men højenergi strålekilder såsom kobolt 60 eller gammastråling bør ikke rettes mod enheden. Hvis en patient skal have strålebehandling i nærheden af enheden, skal der placeres en blyafskærmning over implantationsstedet som en beskyttelse mod stråleskader. Litotripsi Litotripsi kan beskadige enheden permanent, hvis den er i fokuspunktet for litotripsistrålen. Hvis der skal udføres litotripsi, skal følgende forholdsregler træffes: Hold fokuspunktet for litotripsistrålen mindst 2,5 cm fra den implanterede enhed. Deaktivér takyarytmidetektion under hele litotripsiproceduren. Programmér enheden til asynkron stimulering hos patienter, der er afhængige af en pacemaker. Magnetic resonance imaging (MRI) (MR-skanning) Anvend ikke MR-skanning på patienter, der har en implanteret enhed. MR-skanning kan inducere strøm på implanterede elektroder, der potentielt kan medføre vævsskade og induktion af takyarytmier. MR-skanning kan desuden beskadige enheden. Medicinsk behandling, der har indflydelse på enhedens funktion De elektrofysiologiske egenskaber i en patients hjerte kan ændre sig med tiden, specielt hvis patientens medicinske behandling er ændret. Ændringerne kan medføre, at programmerede terapier kan blive ineffektive og eventuelt farlige for patienten. Radiofrekvens- (RF) ablation En RF-ablation kan forårsage funktionsfejl eller beskadigelse. Risici forbundet med RF-ablation kan minimeres ved at overholde følgende forholdsregler: Sørg for at have midlertidligt stimulerings- og defibrilleringsudstyr til rådighed. Undgå direkte kontakt mellem ablationskateteret og det implanterede system. Placer jordelektroden således, at strømmen ikke føres gennem eller i nærheden af enheden og elektrodesystemet. Strømbanen skal være mindst 15 cm væk fra enheden og elektrodesystemet. Suspendér takyarytmidetektion ved hjælp af en magnet, eller deaktivér detektion ved hjælp af programmeringsenheden. Aktivér ikke takyarytmidetektion, før RF-proceduren er gennemført. Programmér enheden til asynkron stimulering hos patienter, der er afhængige af en pacemaker. Udsættelse for stråleterapi Udsættelse af enheden for direkte eller reflekterede neutroner kan medføre nulstilling af enheden, fejl i diagnostiske data eller tab af diagnostiske data. For at hjælpe med til at undgå nulstilling af enheden på grund af udsættelse for neutroner skal man give strålebehandling med anvendelse af fotonstråle-energier, der er mindre end eller lig med 10 MV. Elektronstråleterapi er ikke noget problem. Brug af en blyafskærmning under strålebehandling beskytter ikke enheden mod påvirkning fra neutroner. Medtronic foreslår, at man aflæser enheden umiddelbart efter strålebehandlingen. For nogle enheder gælder, at enheden udsender en alarm, når der sker nulstilling. Efter en nulstilling er det nødvendigt at genprogrammere enhedens parametre. Terapeutisk ultralyd Udsæt ikke enheden for terapeutisk ultralyd. Terapeutisk ultralyd kan forårsage permanent beskadigelse af enheden. 4.7 Det hjemlige og beskæftigelsesmæssige miljø Mobiltelefoner Denne enhed indeholder et filter, der forhindrer de fleste transmissioner fra mobiltelefoner i at påvirke enhedens funktion. For yderligere at minimere muligheden for interaktion bør følgende forholdsregler træffes: Oprethold en minimumsafstand på 15 cm mellem enheden og mobiltelefonen, selvom mobiltelefonen ikke er tændt. Oprethold en minimumsafstand på 30 cm mellem enheden og enhver antenne, der sender med over 3 W. Hold mobiltelefonen op til det øre, der er længst væk fra enheden. Denne enhed er blevet testet i henhold til standarden ANSI/AAMI PC-69 for at sikre kompatibilitet med mobiltelefoner og andre håndholdte sendere med tilsvarende effekt. Ovennævnte transmissionsteknologier anvendes i størstedelen at mobiltelefoner verden over. Kredsløbene i denne enhed er blevet designet til at eliminere alle væsentlige påvirkninger fra mobiltelefoner under normale betingelser. 10

11 Elektromagnetisk interferens (EMI) Råd patienterne til at undgå enheder, der udvikler kraftig EMI. Elektromagnetisk interferens kan medføre afgivelse af uønsket terapi. Elektromagnetisk interferens kan desuden føre til fejlfunktion eller beskadigelse af enheden. Patienten skal gå væk fra EMI-kilden eller slukke for kilden, da dette normalt får enheden til at vende tilbage til normal funktion. EMI kan udsendes fra nedenstående kilder: højspændingsledninger kommunikationsudstyr som f.eks. mikrobølgesendere, lineære udgangsforstærkere eller kraftige amatørsendere kommercielt elektrisk udstyr som f.eks. lysbuesvejsemaskiner, induktionsovne og modstandssvejsemaskiner Husholdningsartikler, som er i ordentlig stand og med korrekt jordforbindelse, frembringer sædvanligvis ikke nok EMI til at forstyrre enhedens funktion. Der er blevet rapporteret om midlertidige forstyrrelser forårsaget af elektriske håndværktøjer og elektriske barbermaskiner anvendt direkte over implantationsstedet. Udstyr til elektronisk overvågning (EAS) Udstyr til elektronisk overvågning, som f.eks. forebyggelsessystemer mod butikstyveri, kan påvirke enhederne, så det resulterer i uhensigtsmæssig afgivelse af terapi. Råd patienterne til at gå direkte gennem et EAS-system og ikke at befinde sig i nærheden af et EAS-system i længere tid end nødvendigt. Statiske magnetiske felter Patienter bør undgå udstyr eller situationer, hvor de bliver udsat for statiske magnetiske felter større end 10 gauss eller 1 mt. Statiske magnetiske felter kan suspendere arrytmidetektion. Statiske magnetiske felter omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, stereohøjttalere, magnetiske opsamlingsværktøjer, ekstraktionsstænger, magnetiske skilte eller magnetiske terapiprodukter. 5 Mulige bivirkninger Mulige bivirkninger forbundet med brugen af transvenøse elektroder og stimuleringssystemer omfatter, men er ikke begrænset til følgende: Acceleration af arytmier (forårsaget af ICD) Luftemboli Blødning Kroppens afstødningsfænomener, inklusive lokale vævsreaktioner Hjertedissektion Perforering af hjertet Hjertetamponade Kronisk nervebeskadigelse Dissektion af sinus coronarius Død Endocarditis Erosion Erosion gennem huden Overdrevet fibrotisk vævsvækst Udstødelse Flimmer eller andre arytmier Akkumulering af væske Dannelse af hæmatomer eller cyster AV-blok Brud på hjerte- eller venevæg Hæmatomer/seromer Ukorrekte stød Infektion Keloid-dannelse Slid på og afbrydelse af elektroder Elektrodemigrering/-dislokering 11

12 Muskel- og/eller nervestimulering Myokardiebeskadigelse Myokardiel irritabilitet Myopotentiel registrering Perikardiel effusion Perikardielle gnidningslyde Pneumothorax Mulig død på grund af manglende defibrillering eller stimulering Afstødelsesfænomener (lokal vævsreaktion, fibrøs vævsdannelse, enhedens vandring) Shunt-strøm eller isolering af myokardiet under defibrillering Tærskelforhøjelse Tromboemboli Trombo- og luftemboli Trombose Elektroderelateret transvenøs trombose Klapbeskadigelse (især sarte hjerter) Veneokklusion Perforering af vene eller hjerte 6 Implanteringsprocedure Advarsler: Lad ikke patienten komme i kontakt med udstyr, der har jordforbindelse, hvilket kan frembringe risikabel lækstrøm under implantationen. Dette kan resultere i arytmi-induktion, hvilket kan føre til patientens død. Enheden er beregnet til implantering i den pektorale region sammen med Medtronic transvenøse defibrilleringselektroder. Implantering af enheden uden for den pektorale region eller anvendelse af en epikardiel defibrilleringselektrode i stedet for en RV-defibrilleringselektrode (HVB) kan påvirke resultaterne af OptiVol fluid [OptiVol-væske]-målingerne negativt. Der gives ingen garantier for sikkerhed og virkning med hensyn til andre akut eller kronisk implanterede elektrodesystemer, som ikke er fremstillet af Medtronic. Forsigtig: Hvis defibrilleringselektroderne og Active Can-elektroderne kommer i kontakt i løbet af en højvoltsterapi, kan det forårsage, at elektrisk strøm går uden om hjertet, hvilket kan beskadige enheden og elektroderne. Mens enheden er tilsluttet elektroderne, skal man kontrollere, at terapeutiske elektroder, stiletter eller guidewires ikke rører ved hinanden eller forbindes via en ledende strømbane med lav impedans gennem andet udstyr. Flyt objekter, der er fremstillet af ledende materialer (f.eks. en implanteret guidewire), helt væk fra alle elektroder før afgivelse af et højvoltschok. Det er lægens ansvar at sørge for korrekte kirurgiske procedurer og sterile teknikker. Følgende procedurer angives kun af oplysningsmæssige grunde. Den enkelte læge skal anvende oplysningerne i disse procedurer ifølge sin professionelle medicinske uddannelse og erfaring. Implanteringsproceduren omfatter følgende trin: Programmér enheden før implantering. Kontrollér elektrode- og konnektorkompatibilitet. Anbring elektroderne. Afprøv elektrodesystemet. Forbind elektroderne til enheden. Test defibrilleringstærskler. Placér og fastgør enheden. Programmér enheden. For information om udskiftning af en tidligere implanteret enhed henvises til Afsnit 6.9, Udskiftning af en enhed, side

13 6.1 Programmér enheden før implantering Forsigtig: Implantér ikke enheden, efter datoen for Kan anvendes til og med. Batteriets levetid kan være nedsat. Før den sterile pakke åbnes, skal ICD en forberedes til implantering ved at udføre følgende trin: 1. Aflæs enheden. Udskriv en indledende aflæsningsrapport. Bemærk: Hvis programmeringsenheden rapporterer, at en elektrisk nulstilling har fundet sted, må enheden ikke implanteres. Kontakt en Medtronic-repræsentant. 2. Kontroller den indledende aflæsningsrapport eller Quick Look skærmen for at bekræfte, at batterispændingen er mindst 3,0 V ved stuetemperatur. Hvis enheden for nylig har afgivet en højvoltsladning eller, hvis enheden har været udsat for lave temperaturer, vil batteriets spænding være midlertidigt lavere og kondensatorens ladningstid vil muligvis forøges. Giv enheden tid til at opnå stuetemperatur og kontrollér batterispændingen igen. Hvis der ikke kan opnås en acceptabel batterispænding, skal man kontakte en Medtronic repræsentant. 3. Indstil enhedens indbyggede ur. 4. Udfør en manuel kondensatorkonditionering. a. Aflad enhver ladning på kondensatorerne. b. Udfør en testopladning til komplet energi. c. Hent opladningsdataene. d. Aflad ikke den lagrede opladning. Tillad lagret ladning at aflade i mindst 10 min; afladningen konditionerer kondensatorerne. e. Hvis den rapporterede opladningstid er uacceptabel, skal man kontakte en Medtronic-repræsentant. 5. Programmér terapi- og stimuleringsparametrene til værdier, der passer til patienten. Sørg for, at al takyarytmidetektion er deaktiveret. Bemærk: Aktivér ikke Atrial Preference Pacing (atriel præferencestimulering) eller rate responsive pacing (stimulering med rate response) før implantering af enheden. Dette kan resultere i en stimuleringsfrekvens, der er hurtigere end forventet. 6.2 Kontrollér elektrode- og konnektorkompatibilitet Advarsel: Kontrollér elektrode- og konnektorkompatibilitet før anvendelse af en elektrode med denne enhed. Anvendelse af en inkompatibel elektrode kan beskadige konnektoren, resultere i elektrisk strømlækage eller i en ustabil elektrisk forbindelse. Vælg en kompatibel elektrode. Se følgende tabel. Tabel 1. Elektrode- og konnektorkompatibilitet Port Primær elektrode Elektrodeadapter RV (HVB), SVC (HVX) DF-1 a 6707 til 6,5 mm kardioversions-/defibrilleringselektrode A, RV, LV IS-1 a bipolær M til 5 mm parret unipolær M til 5 mm forgrenet M til IS-1 unipolær M til Medtronic 3,2 mm lavprofil a DF-1 refererer til den internationale standard ISO 11318:2002. IS-1 refererer til ISO : Anbring elektroderne Implantér transvenøse elektroder i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner, medmindre anvendelige kroniske elektroder allerede er på plads. Anvend ikke nogen elektrode sammen med denne enhed uden først at kontrollere konnektorens kompatibilitet. Transvenøse eller epikardielle elektroder kan anvendes. Det anbefales at anvende en bipolær, atriel elektrode med tæt placerede stimulerings- og registreringselektroder. 13

14 6.3.1 Anvendelse af transvenøse elektroder Brug standard transvenøse implanteringsteknikker til at anbringe den ventrikulære elektrodespids i højre ventrikels apex og den atrielle stimuleringselektrodes spids højt på højre atriums avrikel. Følg nedennævnte generelle retningslinjer for initial anbringelse af andre transvenøse elektroder (den endelige anbringelse afgøres via defibrilleringseffektivitetstesten): SVC (HVX)-elektroden: Placér elektrodespidsen højt i vena brachocephalica, ca. 5 cm proksimalt for det højre atrium (RA) og SVC-forbindelsen. SQ-patch: Placér patchen langs den venstre midt-aksillære linje centreret over det fjerde til femte interkostale rum. Bemærk: En SQ-patch implanteres ikke transvenøst, men anvendes med transvenøse elektrodesystemer. CS-elektrode: Før elektrodespidsen frem til lige under den venstre atrielle aurikel, hvis muligt. Hvis der anvendes en subklavisk fremgangsmåde, skal elektroden anbringes ved hjælp af en mere lateral fremgangsmåde for at undgå at klemme elektrodekroppen mellem nøglebenet og det første ribben. Advarsel: Hvis elektroden klemmes, kan elektrodens leder eller isolering blive beskadiget, hvilket kan forårsage uønskede terapier eller resultere i tab af registrering eller stimuleringsterapi Anvendelse af epikardielle elektroder Der kan anvendes flere forskellige fremgangsmåder til implantering af epikardielle elektroder, inkl. en begrænset venstre torakotomi eller median sternotomi. En typisk placering kan anvende en forrest højre, ventrikulær patch som RV-coil (HVB) og en bagest-lateral venstre, ventrikulær patch som SVC (HVX). Bemærk: Brug af en epikardiel defibrilleringselektrode i stedet for en RV-coil (HVB) kan resultere i negativ påvirkning af resultaterne af OptiVol væskemålinger. Følg disse generelle retningslinjer for anbringelse af epikardielle elektroder: Hvis der anvendes unipolære epikardielle stimuleringselektroder, skal elektroderne anbringes ca. 1 til 2 cm fra hinanden for at reducere elektromagnetisk interferens, og de skal føres sammen med flere løse snoninger. Placér patchene således, at de omfatter maksimal mængde hjertemasse og har ca. lige stor masse hver. Sørg for, at patchene ikke overlapper hinanden, og at elektrodedelene ikke rører hinanden. Undlad at placere ekstra perikardielle patches over mellemgulvsnerven. Sy den glatte side af hver patchelektrode mod epikardiet eller perikardiet på steder, der producerer optimal defibrillering. 6.4 Afprøv elektrodesystemet Kontrollér korrekt registrering og en passende stimuleringstærskelmargin (se Tabel 2) ved hjælp af en implanteringssupport-enhed. Med hensyn til elektrodeafprøvningsprocedurerne henvises til den tekniske manual, der leveres sammen med implanteringssupport-enheden. Bemærk: Se Afsnit 6.6, Test defibrilleringstærskler, side 17 for vejledning om, hvordan man kontrollerer korrekt defibrilleringsimpedans og en passende defibrilleringstærskel. Tabel 2. Acceptable implanteringsværdier a Krævede målinger Akutte, transvenøse elektroder R-tak-amplitude 5 mv 3 mv P-tak-amplitude 2 mv 1 mv LV-amplitude 3 mv 1 mv Kroniske elektroder b 14

15 Tabel 2. Acceptable implanteringsværdier a (fortsat) Krævede målinger Slew rate Stimuleringstærskel (0,5 ms impulsbredde) RV-defibrilleringsimpedans SVC-defibrilleringsimpedans c Defibrilleringstærskel d Akutte, transvenøse elektroder 0,5 V/s (atriel) 0,75 V/s (RV) 1,5 V (atriel) 1,0 V (RV) 3,0 V (LV) Ω Ω 25 J Kroniske elektroder b 0,3 V/s (atriel) 0,5 V/s (RV) 3,0 V (atriel) 3,0 V (RV) 4,0 V (LV) a Den målte stimuleringselektrodeimpedans er en afspejling af måleudstyr og elektrodeteknologi. Der henvises til den tekniske manual for elektroder med hensyn til acceptable impedansværdier. b Kroniske elektroder er elektroder, der implanteres i 30 dage eller for længere tid. c Denne måling er kun relevant, hvis en ekstra elektrode er tilsluttet SVC-porten. d Hvis et to-elektrodesystem ikke opfylder implanteringskriterierne, kan en tredje elektrode tilføjes ved hjælp af SVC-porten. 6.5 Forbind elektroderne til enheden Advarsel: Kontrollér, at elektrodetilslutningerne er godt fastgjort. Løse elektrodeforbindelser kan resultere i ukorrekt registrering, hvilket kan forårsage ukorrekt arytmiterapi eller mangel på afgivelse af arytmiterapi. Forsigtig: Hvis der ikke er implanteret nogen SVC-elektrode, skal det stik, der er leveret med enheden, sættes ind i SVC-porten for at forhindre lækstrøm. Der må ikke benyttes andre momentnøgler end den, der følger med enheden. Momentnøglen er udviklet til at forebygge beskadigelse af enheden, hvis en sætskrue strammes for meget. Se Figur 1 for information om elektrodeforbindelser. 15

16 Figur 1. Enhedens porte til elektrodeforbindelser 1 DF-1 konnektorport, SVC (HVX) 2 DF-1 konnektorport, RV (HVB) 3 Enhedens can-elektrode, Can (HVA) 4 IS-1 konnektorport, LV 5 IS-1 konnektorport, RV 6 IS-1 konnektorport, A Forbind elektroden med enheden ved at tage følgende skridt: 1. Indsæt momentnøglen i den relevante sætskrue. a. Hvis den tilsvarende port er spærret af sætskruen, skal sætskruen trækkes tilbage for at rydde den. Pas på ikke at frigøre sætskruen fra konnektorblokken (se Figur 2). b. Efterlad momentnøglen i skruen, indtil elektroden sidder godt fast. Dette skaber en passage, således at indfanget luft kan slippe ud, når elektroden bliver sat ind. Figur 2. Indsættelse af momentnøglen i den relevante sætskrue 16

17 2. Skub elektroden eller stikket ind i konnektorporten, indtil elektrodens konnektorstift er klart synlig i konnektorstiftens synsområde. Der er ikke behov for tætningsmateriale, men sterilt vand kan anvendes som smøremiddel. 3. Se på enhedens konnektorblok fra siden eller fra enden for at udføre visuel kontrol af, at elektroden er sat helt ind i konnektorstiftens åbning. a. Elektrodekonnektorstiften for hver elektrode skal være klart synlig på den anden side af sætskrueblokken (se Figur 3). b. Elektrodekonnektorens ring for hver elektrode skal være helt inden for fjederkontaktblokken. Der er ingen sætskrue på dette sted. (se Figur 3). Figur 3. Indsættelse af elektroderne i konnektoråbningen b a 4. Stram sætskruen ved at dreje den med uret (højre om), indtil momentnøglen klikker. Fjern momentnøglen. 5. Træk forsigtigt i elektroden for at bekræfte, at den sidder solidt fast. Træk ikke i elektroden, før sætskruen er blevet strammet til. 6. Gentag proceduren for hver elektrode. 6.6 Test defibrilleringstærskler Advarsel: Hold en ladet ekstern defibrillator tilgængelig til undsætningschok. Bemærk: Påvis pålidelig defibrilleringseffektivitet med det implanterede elektrodesystem ved at anvende den foretrukne metode til at fastslå, at der er en sikkerhedsmargen på 10 J. Udfør tests af defibrilleringstærsklen ved hjælp af følgende procedure. 1. Placér Conexus Aktivator eller programmeringshovedet over enheden og start en patientsession. Aflæs enheden, hvis det ikke allerede er blevet gjort. 2. Læg mærke til markørkanalsnoteringerne for at kontrollere, at enheden registrerer korrekt. 3. Udfør en manuel test af elektrodeimpedans for at kontrollere defibrilleringselektrodernes forbindelser. Udfør denne test, mens enheden er i den kirurgiske lomme. Hold den kirurgiske lomme meget våd. Hvis elektrodeimpedansen er uden for området, skal én eller flere af følgende opgaver udføres: Efterkontrollér elektrodeforbindelserne og elektrodeplaceringen. Gentag målingerne af elektrodeimpedansen. Inspicér EGM for abnormiteter. Mål defibrilleringsimpedansen med et manuelt testchok. 17

18 4. Programmér enheden til at afsløre VF med en passende sikkerhedsmargin. Indstil RV Sensitivity (RV følsomhed) til 1,2 mv. 5. Indstil defibrilleringsparametrene til de ønskede indstillinger for test. 6. Inducér og afslut VF ved hjælp af enheden og det implanterede elektrodesystem. Der skal lægges mærke til korrekt post-chokregistrering. 6.7 Placér og fastgør enheden Forsigtig: Deaktivér takyarytmidetektion, før lommen lukkes for at forhindre ukorrekt chok. Bemærk: Implantér enheden inden for 5 cm af overfladen af huden for at optimere ambulatorisk overvågning efter implanteringen. Den side af enheden, der er indgraveret med Medtronic-logoet, bør vende mod huden for at optimere funktionen Medtronic CareAlert (patientalarm). Anbring og fastgør enheden ved at udføre følgende trin. 1. Kontrollér, at hvert elektrodekonnektorben eller stik er ordentligt sat ind i konnektorporten, og at alle sætskruer er strammet. 2. For at undgå snoning af elektroden skal enheden roteres, således at den overskydende elektrodelængde bliver viklet løst op. Undgå at knække elektroden. 3. Placér enheden og elektroderne i den kirurgiske lomme. 4. Sy enheden fast inden i lommen. Anvend ikke-absorberbare suturer. Gør enheden fast for at minimere rotation og migrering efter implanteringen. Brug en kirurgisk nål til at penetrere gennem suturhullerne på enheden (angivet af pile på tegningen) Sy lommeincisionen sammen. 6.8 Programmér enheden Advarsel: Kriteriet Other 1:1 SVTs PR Logic detection (Andre 1:1 SVT er PR Logic-detektion) bør ikke aktiveres, før den atrielle elektrode er blevet forankret, ca. én måned efter implanteringen. Dette kriterium kan uheldigvis tilbageholde terapi, hvis atriel registrering forringes af en ustabil eller løsreven elektrode. 18

19 Programmér enheden ved at udføre følgende trin: 1. Aktivér takyarytmidetektion og de ønskede takyarytmiterapier. 2. Udfør en endelig VF-induktion, og lad det implanterede system detektere og behandle arytmien. 3. Indstil stimulerings-, defibrillerings- og sensitivitetsparametrene til værdier, der er passende for patienten, når testen er gennemført. 4. Overvåg patienten efter implanteringen, og tag røntgenbilleder så snart det er muligt for at dokumentere og vurdere elektrodernes placering. 5. Programmér patientinformation. 6. Konfigurér funktionen Medtronic CareAlert. 7. Indstil parametre til dataindsamling. Før patienten udskrives fra hospitalet, skal man vurdere ydelsen af den implanterede enhed og elektroder. 1. Hvis der er aktiveret takyarytmiterapier, mens patienten er på hospitalet, skal enheden aflæses efter enhver spontan episode for at evaluere detektionens og terapiens parameterindstillinger. 2. Hvis patienten ikke har oplevet spontane episoder, kan man inducere kliniske takyarytmier ved at anvende ikke-invasive EP-studiefunktioner for yderligere at vurdere systemydelsen. 3. Kontrollér stimulerings- og registreringsværdier igen, og justér om nødvendigt. 4. Aflæs enheden og udskriv en endelig rapport for at dokumentere den programmerede postoperative enhedsstatus. 6.9 Udskiftning af en enhed Advarsel: Hold eksternt defibrilleringsudstyr parat i nærheden for øjeblikkelig brug. Når elektroden er frakoblet, modtager patienten ingen defibrilleringsterapi fra enheden. Hvis man udskifter en tidligere implanteret enhed, skal man udføre følgende trin: 1. Deaktivér alle takyarytmidetektion for at undgå potentielt ukorrekte chok til patienten eller den, der foretager implanteringen, mens enheden håndteres. 2. Programmér enheden til en ikke-frekvensresponsmodus for at undgå mulige frekvensforøgelser, medens enheden håndteres. 3. Skær elektroden og enheden fri fra den kirurgiske lomme. Pas på ikke at lave et hak i eller bryde elektrodeisoleringen. 4. Brug en nøgle til at løsne sætskruerne i konnektorporten. 5. Træk forsigtigt elektroden ud af konnektorporten. 6. Evaluér elektrodens tilstand. Erstat elektroden, hvis den elektriske integritet ikke er acceptabel, eller hvis elektrodens konnektorben er hullede eller ætsede. Returner den eksplanterede elektrode til Medtronic til analyse og bortskaffelse. 7. Forbind elektroden til den udskiftede enhed. Bemærk: En elektrodeadapter kan være nødvendig for at forbinde elektroden med den udskiftede enhed (se Afsnit 6.2, Kontrollér elektrode- og konnektorkompatibilitet, side 13). Kontakt en Medtronic-repræsentant for spørgsmål vedrørende elektrodeadapterkompabilitet. 8. Brug udskiftningsenheden til at vurdere registrerings-, stimulerings- og defibrilleringseffektiviteten. 9. Efter bekræftelse af acceptable elektriske målinger skal man placere enheden i den kirurgiske lomme og suturere lommens incision til. 10. Returnér den eksplanterede enhed til Medtronic til analyse og bortskaffelse. 19

20 7 Oversigt over funktioner Se kolonnen fabriksindstillet i tabellerne i Afsnit 8.6 for at få en liste over, hvilke funktioner, der er aktiverede ved forsendelse. 7.1 Takyarytmifunktioner Antitachycardia pacing (ATP) therapy Denne terapi afgiver hurtige stimuleringsimpulser for at overstimulere og afslutte den detekterede arytmi. ATP During Charging (ATP under opladning) Denne terapi lader enheden afgive en sekvens af ventrikulær ATP-terapi, mens kondensatorerne oplades til den første defibrillationsterapi under en episode. Man kan også programmere enheden til at forsøge en yderligere ATP-sekvens, før opladningen startes. Bemærk: Denne enhed afgiver ingen ATP-terapier under eller før opladning for episoder, der er induceret af T-chok eller ventrikulær 50 Hz Burst. Dette forhindrer ATP-terapier i at forstyrre DFT-tests. Atriel 50 Hz Burst-stimuleringsterapi Denne terapi er en fast frekvens-burst-stimuleringsprotokol til behandling af AT/AF-episoder. Atrial cardioversion therapy (Atriel kardioversionsterapi) Denne enhed giver op til to chok til at behandle AT/AF-episoder, og den giver op til to chok til at behandle hurtige AT/AF-episoder. Tilt er programmeret fælles for alle atrielle kardioversioner. Afgivelsen af atriel kardioversion er synkroniseret til en registreret ventrikulær hændelse. Atriel kardioversions tilgængelighed Dette sæt af valgmuligheder begrænser tidspunktet på dagen og antallet af dage med automatiske atrielle kardioversionsterapier. Patient activated atrial cardioversion (Patientaktiveret atriel kardioversion) Denne terapi afgiver en synkroniseret atriel kardioversionsterapi efter patientens anmodning fra patientaktivatoren. Terapien afgives ikke, medmindre en AT/AF-episode detekteres på anmodningstidspunktet. Auto-adjusting sensitivity Denne funktion justerer automatisk sensitivitetstærsklerne efter visse stimulerede og registrerede hændelser for at reducere forekomsten af overregistrering. Defibrilleringsterapi Op til seks automatiske defibrilleringschok er til rådighed for at behandle VF. Den første defibrillationsterapi kræver VF-bekræftelsen før afgivelse. For efterfølgende defibrilleringsterapier afgives chok asynkront, hvis synkroniseringen fejler. Tilt er fastsat til 50%. High Rate Timeout (Høj frekvens timeout) Denne funktion deaktiverer alle de detektionskriterier, der tilbageholder ventrikulær detektion, når en høj ventrikulær frekvens varer længere end en programmeret varighed. Onset kriterium Denne funktion tilbageholder VT-detektion, medmindre der forekommer en pludselig stigning i den ventrikulære frekvens. PR Logic SVT-diskriminering Dette sæt detektionsfunktioner tilbageholder uhensigtsmæssig ventrikulær detektion under episoder med hurtigt overledt supraventrikulær takykardi (SVT er) ved hjælp af analyse af mønster, frekvens og AV-interval for at identificere SVT er, der er anderledes. Reactive ATP Denne funktion gør det muligt for enheden at gentage programmerede atrielle ATP-terapier under lange AT/AF-episoder. Terapier gentages efter et programmeret tidsinterval, eller når den atrielle rytme ændres i regelmæssighed eller i cykluslængde. Stabilitetskriterium Denne funktion tilbageholder VT-detektion for hurtige rytmer (i VT-detektionszonen) med uregelmæssige intervaller. Ventrikulær kardioversionsterapi Enheden giver op til seks chok til behandling af VT og op til seks chok til behandling af FVT. Tilt er fastsat til 50% for al ventrikulær kardioversion. 20

21 7.2 Resynkronisering af hjertet og stimuleringsfunktioner Atrial Preference Pacing (APP) Denne funktion til atriel rytmehåndtering tilpasser stimuleringsfrekvensen til en frekvens, der er lidt højere end egenrytmen. Atrial Rate Stabilization (ARS) Denne funktion justerer stimuleringsfrekvensen dynamisk for at udelukke den lange pause, der typisk følger en detekteret atriel ekstrasystole (PAC). CRT-gendannelsesmuligheder Der er 3 valgfri CRT-funktioner, som hjælper med at opretholde CRT: Ventrikulær registreringsrespons giver ventrikulær stimulering som reaktion på ventrikulær registrering, for at sikre, at CRT-stimulering leveres som programmeret. Overledt AF-respons justerer dynamisk og udjævner stimuleringsfrekvensen, så det er muligt at levere CRT, hvor der forefindes registrerede hændelser i modi uden sporing. (Overledt AF-respons giver ikke terapi for atrielle arytmier). Atriel sporingsgendannelse afkorter midlertidigt PVARP for at gendanne atriel sporing og CRT-levering, når flere på hinanden følgende atrielle hændelser indtræffer i den refraktære periode efter en registreret ventrikulær hændelse. Håndtering af LV Capture Management Denne funktion sørger for automatisk monitorering af tærskler for amplitude ved LV stimulering og automatisk justering af LV amplitude for at sikre stimuleringssvar. Mode Switch (MS) Denne funktion forhindrer sporing af paroksysmale atrielle takykardier ved at skifte fra en sporingsmodus til en ikke-sporingsmodus. Non-Competitive Atrial Pacing (NCAP) Denne funktion forsinker en atriel stimulering, så den ikke falder inden for atriets relative refraktære periode. Pacemaker-Mediated Tachycardia (PMT) Intervention Denne funktion sørger for automatisk detektion og afbrydelse af pacemakerdefinerede PMT er. Post Mode Switch Overdrive Pacing (PMOP) Denne funktion tilføjer en forhøjet DDIR-frekvens i et programmeret tidsrum, der efterfølger AT/AF tilbageskift. Premature Ventricular Contraction (PVC) response Denne funktion forlænger den atrielle refraktære periode efter en PVC for at fremme dobbeltkammersynkronisering. LV-stimuleringsvektor, der kan programmeres LV-stimulering kan leveres fra LV-spids til LV-ring, når der er implanteret en bipolær LV-elektrode. Rate Adaptive AV (RAAV) Denne funktion tilpasser stimuleret (PAV) og registreret (SAV) AV-interval, når hjertefrekvensen stiger og falder under dobbeltkammerfunktion. Rate Responsive Pacing (stimulering med frekvensrespons) Denne funktion varierer stimuleringsfrekvensen ifølge patientens fysiske aktivitet, som de registreres af en aktivitetssensor. Sekventiel biventrikulær stimulering Den ventrikulære stimuleringssekvens og V-V- stimuleringsforsinkelse kan programmeres som endnu en metode til at forbedre hæmodynamikken. Ventrikulær stimulering Ventrikulær stimuleringskonfiguration, der kan programmeres til biventrikulær, RV eller kun LV stimulering. Ventrikulær frekvensstabilisering Denne funktion justerer stimuleringsfrekvensen dynamisk for at eliminere bratte variationer i frekvensen. Ventricular Safety Pacing Denne funktion forhindrer ukorrekt inhibering af ventrikulær stimulering forårsaget af krydstale eller ventrikulær fejlregistrering. 7.3 Overvågning af funktioner Cardiac Compass trends Denne rapport plotter langtidstrends i hjerterytmen og enhedens status i op til 14 måneder. Dette omfatter OptiVol Fluid Trend (OptiVol-væsketrend). Episode data and EGM storage Denne enhed optager et elektrogram i diagnostisk kvalitet under hver detekteret arytmiepisode. 21

ENTRUST D154ATG. Dobbeltkammer implanterbar kardioverter defibrillator med atrielle og ventrikulære terapier og RapidRead -telemetri (DDE-DDDR)

ENTRUST D154ATG. Dobbeltkammer implanterbar kardioverter defibrillator med atrielle og ventrikulære terapier og RapidRead -telemetri (DDE-DDDR) ENTRUST D154ATG Dobbeltkammer implanterbar kardioverter defibrillator med atrielle og ventrikulære terapier og RapidRead -telemetri (DDE-DDDR) Implantationshåndbog 0123 2005 Følgende er varemærker tilhørende

Læs mere

INSYNC MAXIMO 7304. Dobbeltkammer implantérbar kardioverter-defibrillator med kardiel resynkroniseringsterapi af hjertet (VVE-DDDR)

INSYNC MAXIMO 7304. Dobbeltkammer implantérbar kardioverter-defibrillator med kardiel resynkroniseringsterapi af hjertet (VVE-DDDR) INSYNC MAXIMO 7304 Dobbeltkammer implantérbar kardioverter-defibrillator med kardiel resynkroniseringsterapi af hjertet (VVE-DDDR) Implantationshåndbog 0123 2005 Følgende er varemærker tilhørende Medtronic:

Læs mere

INSYNC SENTRY 7298. Implantationshåndbog

INSYNC SENTRY 7298. Implantationshåndbog INSYNC SENTRY 7298 Dobbeltkammer implantérbare kardioverter defibrillatorer med resynkroniseringsterapi af hjertet (VVE-DDDR), sekventiel biventrikulær stimulering og OptiVol -væskeovervågning Implantationshåndbog

Læs mere

CONSULTA CRT-P C3TR01

CONSULTA CRT-P C3TR01 CONSULTA CRT-P Digital pacemaker med kardiel resynkroniseringsterapi (OAE-DDDR) Complete Capture Management -diagnostik (ACM, RVCM, LVCM) med OptiVol -væskestatusmonitorering, Vision 3D Quick Look II,

Læs mere

EVERA XT VR DVBB2D1. Håndbog til enheden

EVERA XT VR DVBB2D1. Håndbog til enheden EVERA XT VR DVBB2D1 Digital implantérbar enkeltkammers kardioverter-defibrillator (VVE-VVIR) PhysioCurve -design, SmartShock -teknologi, OptiVol 2.0-monitorering af væskestatus, Complete Capture Management

Læs mere

SYNCRA CRT-P C2TR01. Lægehåndbog

SYNCRA CRT-P C2TR01. Lægehåndbog SYNCRA CRT-P Digital pacemaker med kardiel resynkroniseringsterapi (OOE-DDDR) Kompatibel med Capture Management -diagnostik (LVCM), Vision 3D Quick Look II og Medtronic CareLink Network Lægehåndbog 0123

Læs mere

EVERA S DR DDBC3D1. Håndbog til enheden

EVERA S DR DDBC3D1. Håndbog til enheden EVERA S DR DDBC3D1 Digital dobbeltkammer implantérbar kardioverter-defibrillator (DDE-DDDR) PhysioCurve -design, SmartShock -teknologi, Complete Capture Management -diagnostik (ACM, RVCM) Håndbog til enheden

Læs mere

VIVA XT CRT-D DTBA2D1

VIVA XT CRT-D DTBA2D1 VIVA XT CRT-D DTBA2D1 Digital implantérbar kardioverterdefibrillator med kardiel resynkroniseringsterapi (DDE-DDDR) PhysioCurve -design, AdaptivCRT -algoritme, CardioSync -optimering, SmartShock -teknologi,

Læs mere

RELIA REDR01 Dobbeltkammer frekvensrespons pacemaker (DDDR)

RELIA REDR01 Dobbeltkammer frekvensrespons pacemaker (DDDR) RELIA REDR01 Dobbeltkammer frekvensrespons pacemaker (DDDR) Implantationshåndbog 2008 0123 Følgende er varemærker tilhørende Medtronic: Capture Management, Intrinsic, Medtronic, Relia, Search AV Indhold

Læs mere

MARQUIS VR 7230Cx, 7230B, 7230E

MARQUIS VR 7230Cx, 7230B, 7230E MARQUIS VR 7230Cx, 7230B, 7230E Enkeltkammer implanterbar kardioverter defibrillator (VVE-VVIR) Implantationshåndbog 0123 2002 Følgende er varemærker tilhørende Medtronic: Active Can, Cardiac Compass,

Læs mere

VERSA VEDR01 Dobbeltkammer frekvensrespons pacemaker (DDDR)

VERSA VEDR01 Dobbeltkammer frekvensrespons pacemaker (DDDR) VERSA VEDR01 Dobbeltkammer frekvensrespons pacemaker (DDDR) Implantationshåndbog 2005 0123 Følgende er varemærker tilhørende Medtronic: Capture Management, EnPulse, Intrinsic, Medtronic, Search AV, Versa

Læs mere

SECURA VR D214VRM. Lægehåndbog

SECURA VR D214VRM. Lægehåndbog SECURA VR Digital enkeltkammer implantérbar kardioverter-defibrillator (VVE-VVIR) Complete Capture Management diagnostik (RVCM), ATP During Charging funktion, OptiVol monitorering af væskeophobning, TherapyGuide

Læs mere

ADAPTA ADDR01/03/06, S ADDRS1, L ADDRL1 Dobbeltkammer frekvensrespons pacemaker (DDDR)

ADAPTA ADDR01/03/06, S ADDRS1, L ADDRL1 Dobbeltkammer frekvensrespons pacemaker (DDDR) ADAPTA ADDR01/03/06, S ADDRS1, L ADDRL1 Dobbeltkammer frekvensrespons pacemaker (DDDR) Implantationshåndbog 2005 0123 Følgende er varemærker tilhørende Medtronic: Adapta, Capture Management, EnPulse, Intrinsic,

Læs mere

EVERA MRI S DR SURESCAN DDMC3D4

EVERA MRI S DR SURESCAN DDMC3D4 EVERA MRI S DR SURESCAN DDMC3D4 Digital implantérbar kardioverter-defibrillator til dobbeltkammerstimulering med SureScan -teknologi (DDE-DDDR) MR-kompatibel under visse betingelser med PhysioCurve -design,

Læs mere

RV Lead Integrity Alert

RV Lead Integrity Alert Opdatering til programmeringssoftware model 9995 Tillæg til lægens håndbog 0123 2008 Følgende er varemærker tilhørende Medtronic: CareAlert, Concerto, Consulta, Maximo, Medtronic, Medtronic CareAlert,

Læs mere

6996SQ. Subkutan, unipolær elektrode med defibrillerings-spiralelektroder. Teknisk håndbog

6996SQ. Subkutan, unipolær elektrode med defibrillerings-spiralelektroder. Teknisk håndbog 6996SQ Subkutan, unipolær elektrode med defibrillerings-spiralelektroder Teknisk håndbog Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis andre

Læs mere

SURESCAN. Oplysninger om MR-scanningsprocedure for elektroderne EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan, der er betinget kompatible med MR-scanning

SURESCAN. Oplysninger om MR-scanningsprocedure for elektroderne EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan, der er betinget kompatible med MR-scanning SURESCAN Oplysninger om MR-scanningsprocedure for elektroderne EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan, der er betinget kompatible med MR-scanning Teknisk håndbog 0123 2009 Følgende liste indeholder varemærker

Læs mere

6721 Unipolære, epikardielle, ovale patchelektroder til kardioversion og defibrillering. Teknisk håndbog

6721 Unipolære, epikardielle, ovale patchelektroder til kardioversion og defibrillering. Teknisk håndbog 6721 Unipolære, epikardielle, ovale patchelektroder til kardioversion og defibrillering Teknisk håndbog 0123 1993 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic

Læs mere

EVERA MRI SURESCAN DEFIBRILLERINGSSYSTEM

EVERA MRI SURESCAN DEFIBRILLERINGSSYSTEM EVERA MRI SURESCAN DEFIBRILLERINGSSYSTEM Information om MR-scanningsprocedurer for Evera MRI SureScan-defibrillatorer og SureScan-elektroder Teknisk håndbog for MR-scanning 0123 2014 Følgende liste indeholder

Læs mere

ND X1 01. Steroidafgivende, tripolær, ventrikulær, transvenøs skrueelektrode med RV-defibrilleringselektrode (DF-1- og IS-1-konnektorer)

ND X1 01. Steroidafgivende, tripolær, ventrikulær, transvenøs skrueelektrode med RV-defibrilleringselektrode (DF-1- og IS-1-konnektorer) ND X1 01 Steroidafgivende, tripolær, ventrikulær, transvenøs skrueelektrode med RV-defibrilleringselektrode (DF-1- og IS-1-konnektorer) Teknisk håndbog 0123 2011 Følgende liste indeholder varemærker tilhørende

Læs mere

6996T. Tunneleringsværktøj. Teknisk håndbog

6996T. Tunneleringsværktøj. Teknisk håndbog 6996T Tunneleringsværktøj Teknisk håndbog Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive

Læs mere

INSYNC III 8042 Atrielt synkroniseret biventrikulær stimuleringsenhed

INSYNC III 8042 Atrielt synkroniseret biventrikulær stimuleringsenhed INSYNC III 8042 Atrielt synkroniseret biventrikulær stimuleringsenhed Implantationsmanual 0123 Følgende er varemærker tilhørende Medtronic: Auto PVARP, Marker Channel, Medtronic, InSync III, and Medtronic.Vision

Læs mere

SPRINT QUATTRO 6946M DXAC

SPRINT QUATTRO 6946M DXAC SPRINT QUATTRO 6946M DXAC Steroidafgivende dexamethasonacetat, kvadripolær, ventrikulær elektrode med tines og defibrilleringselektroder til højre ventrikel (RV) og superior vena cava (SVC) Teknisk håndbog

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

MEDTRONIC CARELINK. Funktionen Risikostatus for hjertesvigt i Heart Failure Management-rapporten. Teknisk håndbog

MEDTRONIC CARELINK. Funktionen Risikostatus for hjertesvigt i Heart Failure Management-rapporten. Teknisk håndbog MEDTRONIC CARELINK Funktionen Risikostatus for hjertesvigt i Heart Failure Management-rapporten Teknisk håndbog 0123 2011 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic

Læs mere

Forholdsregler i forbindelse med medicinske procedurer og EMI

Forholdsregler i forbindelse med medicinske procedurer og EMI Forholdsregler i forbindelse med medicinske procedurer og EMI for implantérbare kardioverterdefibrillator og defibrillatorer med kardiel resynkroniseringsterapi Håndbog for sundhedspersonale 0123 Følgende

Læs mere

Medicinske procedurer og forholdsregler vedrørende EMI

Medicinske procedurer og forholdsregler vedrørende EMI Medicinske procedurer og forholdsregler vedrørende EMI for implantérbare, elektroniske hjerteenheder, der er betinget MR-sikre Håndbog for sundhedspersonale 0123 Følgende liste indeholder varemærker eller

Læs mere

CAPSURE SENSE 4574. Steroidafgivende, bipolær, implanterbar, atriel, transvenøs elektrode med tines. Teknisk håndbog

CAPSURE SENSE 4574. Steroidafgivende, bipolær, implanterbar, atriel, transvenøs elektrode med tines. Teknisk håndbog CAPSURE SENSE 4574 Steroidafgivende, bipolær, implanterbar, atriel, transvenøs elektrode med tines Teknisk håndbog 0123 2001 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

NP X1 02. Steroidafgivende, bipolær, ventrikulær, transvenøs elektrode (IS-1-konnektor) med tines. Teknisk håndbog

NP X1 02. Steroidafgivende, bipolær, ventrikulær, transvenøs elektrode (IS-1-konnektor) med tines. Teknisk håndbog NP X1 02 Steroidafgivende, bipolær, ventrikulær, transvenøs elektrode (IS-1-konnektor) med tines Teknisk håndbog 0123 2011 Følgende liste indeholder varemærker tilhørende NayaMed International Sàrl. Alle

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Enkeltkammer temporær pacemaker (AAI/VVI)

Enkeltkammer temporær pacemaker (AAI/VVI) 5348 Enkeltkammer temporær pacemaker (AAI/VVI) Teknisk håndbog 0123 MEDTRONIC MODEL 5348 0 Teknisk håndbog 0 Enkeltkammer temporær pacemaker Forklaring af symboler 0 Se brugsanvisning Type CF gældende

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

SURESCAN. Steroidafgivende, bipolær, implanterbar, ventrikulær/atriel, transvenøs skrueelektrode. Teknisk håndbog

SURESCAN. Steroidafgivende, bipolær, implanterbar, ventrikulær/atriel, transvenøs skrueelektrode. Teknisk håndbog CAPSUREFIX MRI SURESCAN 5086MRI Steroidafgivende, bipolær, implanterbar, ventrikulær/atriel, transvenøs skrueelektrode Teknisk håndbog 2008 0123 Følgende er varemærker tilhørende Medtronic: CapSureFix,

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

REVEAL. Patientassistent 9538. Lægehåndbog

REVEAL. Patientassistent 9538. Lægehåndbog REVEAL Patientassistent 9538 Lægehåndbog 0123 2007 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis i andre lande. Alle andre varemærker tilhører

Læs mere

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: MIIG -graft til INJEKTION 128801-10 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

CAPSURE EPI 4965. Steroidafgivende, unipolær, epikardiel elektrode. Teknisk håndbog

CAPSURE EPI 4965. Steroidafgivende, unipolær, epikardiel elektrode. Teknisk håndbog CAPSURE EPI 4965 Steroidafgivende, unipolær, epikardiel elektrode Teknisk håndbog 0123 1993 CAPSURE EPI 4965 Følgende er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

CapSureFix Novus MRI SureScan 5076

CapSureFix Novus MRI SureScan 5076 CapSureFix Novus MRI SureScan 5076 Steroidafgivende, bipolær, implantérbar, ventrikulær/atriel, transvenøs skrueelektrode Teknisk håndbog 0123 1999 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede

Læs mere

MEDTRONIC CARELINK 2290 Analysator til Medtronic- og Vitatron-enheder

MEDTRONIC CARELINK 2290 Analysator til Medtronic- og Vitatron-enheder MEDTRONIC CARELINK 2290 Analysator til Medtronic- og Vitatron-enheder Analysator referencehåndbog Analysator 2290 0 Referencehåndbog 0 En vejledning i opsætning og brug af analysator 2290. Følgende liste

Læs mere

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Vigtigt! Læs brugermanualen for STAN S31. 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Stik til patienttransducere Hovedafbryder Føtalt EKG (FEKG) -middelværdi 4. 5. 6. Funktionsknapper

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

REVEAL Patientassistent 9538/9539

REVEAL Patientassistent 9538/9539 REVEAL Patientassistent 9538/9539 Lægens håndbog 0123 2007 Følgende er varemærker, der tilhører Medtronic: Medtronic og Reveal Forklaring af symboler på produktet og emballagen. 0123 2007 Conformité Européenne

Læs mere

REVEAL LINQ LNQ11. Indførbar hjertemonitor. Lægehåndbog

REVEAL LINQ LNQ11. Indførbar hjertemonitor. Lægehåndbog Indførbar hjertemonitor Lægehåndbog 0123 2013 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis i andre lande. Alle andre varemærker tilhører de

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE

Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE Hjernestimulation med fingerspidspåvirkning: Velkommen til genoptræning med tipstim, der er et apparat, der sammen med din professionelle vejleder, kan sikre

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Før du påbegynder et træningsprogram, herunder træning med Gymform ABS & CORE, bør du rådføre dig med din læge eller fysioterapeut.

Før du påbegynder et træningsprogram, herunder træning med Gymform ABS & CORE, bør du rådføre dig med din læge eller fysioterapeut. BRUGSANVISNING TIL Gymform ABS & CORE Vi tager din sikkerhed alvorligt. Vi beder dig derfor om at gennemlæse alle oplysningerne i denne brugsanvisning, før du begynder at bruge Gymform ABS & CORE. Det

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Brugsanvisning AED-træner

Brugsanvisning AED-træner Brugsanvisning AED-træner VARENUMMER Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. AED (automatiseret ekstern defibrillator)-træneren er et apparat, som er beregnet til brug

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

EKG/Arytmikode TEST FAM Medicinsk

EKG/Arytmikode TEST FAM Medicinsk EKG/Arytmikode TEST FAM Medicinsk Ved en ekg-optagelse registreres? (1 kryds) Hjertes pumpefunktionen Hjertes elektriske aktivitet Hjertes størrelse 1 Et normalt ekg kompleks indeholder bl.a? (flere kryds)

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y Impulse Trainer Brugsanvisning skal læses før brug Model GY-208Y NextGear Impulse Trainer giver hurtigt resultater. Det kan ikke blive nemmere at stimulere flere muskelgrupper som abs, triceps, biceps

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

REVEAL LINQ LNQ11. Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer. Teknisk håndbog for MR-scanning

REVEAL LINQ LNQ11. Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer. Teknisk håndbog for MR-scanning REVEAL LINQ LNQ11 Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer Teknisk håndbog for MR-scanning 0123 2013 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning

XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning YB-621 Version 1.01 XO CARE A/S Usserød Mølle Håndværkersvinget 6 +45 70 20 55 11 DK 2970 Hørsholm info@xo-care.com Denmark www.xo-care.com Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

REVEAL LINQ. Forholdsregler i forbindelse med medicinske procedurer og EMI. Håndbog for sundhedspersonale

REVEAL LINQ. Forholdsregler i forbindelse med medicinske procedurer og EMI. Håndbog for sundhedspersonale REVEAL LINQ Forholdsregler i forbindelse med medicinske procedurer og EMI Håndbog for sundhedspersonale 0123 2013 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic

Læs mere

FØR BRUG Indstilling af tid. Indstilling af dato

FØR BRUG Indstilling af tid. Indstilling af dato BRUGSANVISNING B877 FØR BRUG Dette ur er ikke drevet med et almindelig batteri, men ved at omdanne lys energi til elektrisk energi. Før du bruger uret, udsættes for dagslys, og sørg for uret er tilstrækkeligt

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere