MEDTRONIC CARELINK. Funktionen Risikostatus for hjertesvigt i Heart Failure Management-rapporten. Teknisk håndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDTRONIC CARELINK. Funktionen Risikostatus for hjertesvigt i Heart Failure Management-rapporten. Teknisk håndbog"

Transkript

1 MEDTRONIC CARELINK Funktionen Risikostatus for hjertesvigt i Heart Failure Management-rapporten Teknisk håndbog

2 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis i andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere. CareLink, Medtronic, Medtronic CareLink, OptiVol

3 Indhold 1 Indledning Om denne håndbog Beskrivelse af funktionen Risikostatus for hjertesvigt Oversigt over Risikostatus for hjertesvigt Tilsigtet anvendelse Vigtige bemærkninger Kontraindikationer Kliniske data for HFRS Sådan fungerer HFRS Visning og anvendelse af HFRS-information Teknisk håndbog 3

4 1 Indledning 1.1 Om denne håndbog Denne håndbog beskriver den tiltænkte anvendelse og funktion af Risikostatus for hjertesvigt, en ny funktion, der giver en integreret risikovurdering for hjertesvigt på Medtronic CareLink-netværket. Oplysningerne i denne håndbog gælder for Medtronic CRT-, ICD- og IPG-enheder, der har funktionen OptiVol-monitorering af væskestatus i Heart Failure Management-rapporten (Administrationsrapport om hjertesvigt). Det følgende symbol gælder for de produkter, som denne håndbog leveres til. Symbol Forklaring Conformité Européenne (Europæisk Standard). Dette symbol betyder, at enheden fuldt ud overholder AIMD-direktiv 90/385/EØF (NB 0123) og R&TTE-direktiv 1999/5/EF. 4 Teknisk håndbog

5 2 Beskrivelse af funktionen Risikostatus for hjertesvigt 2.1 Oversigt over Risikostatus for hjertesvigt Funktionen Risikostatus for hjertesvigt (Heart Failure Risk Status (HFRS)) er beregnet til at hjælpe læger med at identificere de af deres patienter, som eventuelt har større risiko for, at der opstår et hjertesvigt i den nærmeste fremtid og derfor kræver nærmere lægeligt tilsyn. HFRS er udviklet til at integrere de diagnostiske data, der indsamles af den implanterede enhed, og give en generel vurdering af risikoen for hjertesvigt. Risikovurderingen er baseret på en analyse af enhedens diagnosedata fra de foregående 30 dage for at beregne sandsynligheden for et hjertesvigt inden for de næste 30 dage. 2.2 Tilsigtet anvendelse HFRS er beregnet til anvendelse sammen med kommercielt tilgængelige Medtronic CRT-, ICD- og IPG-enheder, der har funktionen OptiVol-monitorering af væskestatus i Heart Failure Management-rapporten. Indikationerne for anvendelse af disse enheder ændres ikke. HFRS er en ekstra informationskilde for patientbehandling og erstatter ikke vurderinger, som er en del af den normale kliniske praksis. Læger bør bruge HFRS-informationen sammen med de anbefalede retningslinjer for beslutninger om patientbehandling. De bør ikke udelukkende benytte HFRS-informationen til at vurdere en patient s risiko for hjertesvigt. HFRS-informationen er tilgængelig for læger, der monitorerer deres patienter med implanterede enheder på Medtronic CareLink-netværket. 2.3 Vigtige bemærkninger Gennemlæs følgende bemærkninger inden HFRS-informationen bruges: HFRS-vurderingen erstatter ikke de vurderinger mht. hjertesvigt, der anvendes i den normale kliniske praksis. Den er en ekstra informationskilde til brug for patientbehandling. Medicinsk behandling bør ikke på nogen måde ændres udelukkende baseret på HFRS-vurderingen. Fortolkning af HFRS-vurderingen kræver en klinisk vurdering foretaget af en læge. Teknisk håndbog 5

6 HFRS-vurderingen bør bruges sammen med professionelle retningslinjer for beslutninger om patientbehandling. Hvis HFRS-vurderingen bruges på en måde, der er i strid med den tilsigtede anvendelse, som er beskrevet i denne håndbog, kan det resultere i forkerte beslutninger om patientbehandling. Det er ikke formålet med HFRS-vurderingen at anvende den til at identificere nært forestående dekompenseret hjertesvigt. 2.4 Kontraindikationer Der er ingen kendte kontraindikationer for brugen af HFRS-informationen. 2.5 Kliniske data for HFRS HFRS-funktionen er udviklet og valideret ved brug af eksisterende datasæt fra kliniske undersøgelser, som Medtronic gennemførte for CRT-D- og ICD-enheder. De følgende afsnit indeholder en oversigt over de kliniske data Metodologi Udviklingsdatasættet indeholdt data fra 921 hjertesvigt-patienter, som havde CRT-D-enheder implanteret, og omfattede i alt opfølgningsmåneder. Et separat valideringsdatasæt indeholdt data fra 526 hjertesvigt-patienter, som havde CRT-D- og ICD-enheder implanteret, og omfattede i alt opfølgningsmåneder. Datasæt fra kliniske undersøgelser bestod af følgende diagnosedata indsamlet af enheden: OptiVol fluid index (OptiVol-væskeindeks) Patient activity (patientaktivitet) AT/AF total hours (AT/AF totalt antal timer) Ventricular rate during AT/AF (ventrikulær frekvens under AT/AF) % Ventricular pacing (% ventrikulær stimulering) Shocks (stød) Treated VT/VF (behandlet VT/VF) Night ventricular rate (natlig ventrikulær frekvens) Heart rate variability (variationer i hjertefrekvens) 6 Teknisk håndbog

7 Der blev anvendt en Bayesian-metode, en probabilistisk model der tager hensyn til flere parametre, til at beregne patientens risiko for hjertesvigt inden for de næste 30 dage. En baseline eller nominel risiko for et tilfælde af hjertesvigt (hospitalsindlæggelse eller besøg på skadestue med behandling med intravenøs diuretikum) blev indstillet til medium på baggrund af evidensen i patientpopulationen i de kliniske forsøg. Den beregnede risikostatus for patienten blev justeret til Low (lav) eller High (høj) omkring den nominelle (medium) risiko, baseret på enhedens diagnosedata (se Afsnit 2.6, Sådan fungerer HFRS, side 8). HFRS-ydelsen blev evalueret i en simuleret, månedlig opfølgningssession, som bestod af en analyse af den maksimale risikostatus i de seneste 30 dage og evaluering af sandsynligheden for et hjertesvigt inden for de følgende 30 dage Resultater I valideringsdatasættet havde opfølgningsmåneder, for hvilke HFRS-vurderingen var høj, en signifikant højere risiko for tilfælde af hjertesvigt inden for de næste 30 dage, sammenlignet med opfølgningsmåneder med lav eller medium risikostatus. Medium risikostatus havde en højere risiko for tilfælde af hjertesvigt sammenlignet med lav risikostatus. Tabel 1. Estimeringer af risikostatus og sandsynlighed for hjertesvigt Risikostatus for hjertesvigt Estimeret risiko Relativ risiko Sandsynlighed for et tilfælde af hjertesvigt inden for de næste 30 dage (95% konfidensinterval) Høj 5,93% (2,85% 11,94%) 9x Medium 1,97% (1,21% 3,21%) 3x Lav 0,67% (0,34% 1,32%) Risiko i relation til patienter med lav risikostatus Konklusion HFRS-funktionen, der integrerer alle enhedsdiagnosedata for potentielle hjertesvigt-risikofaktorer, identificerer prospektivt patienter, som har en signifikant højere risiko for et tilfælde af hjertesvigt inden for de næste 30 dage. Teknisk håndbog 7

8 > < > < Medtronic MEDTRONIC CARELINK 2.6 Sådan fungerer HFRS Figur 1. Oversigt over hvordan HFRS fungerer Kliniske trends Bayesian-model Risikostatus Risikofaktorer OptiVol Bestem sandsynligheden for et tilfælde af hjertesvigt Høj Medium Patientaktivitet AT/AF Lav Ventrikulær frekvens under AT/AF % ventrikulær stimulering Stød Behandlet VT/VF Natlig ventrikulær frekvens Variationer i hjertefrekvens HFRS-funktionen starter, når patientens enhed transmitterer de kliniske trenddata til Medtronic CareLink-netværket. For hver dag med transmitterede kliniske trenddata beregner HFRS en daglig risikostatus for hjertesvigt for patienten. Ved beregning af den daglige risikostatus starter HFRS fra det nominelle risikoniveau for et tilfælde af hjertesvigt for patientpopulationen (se Afsnit 2.5, Kliniske data for HFRS, side 6), angivet som medium risikostatus. HFRS justerer derefter den daglige risikostatus ved at sammenligne de daglige trenddataværdier med de faste tærskel-kriterier for risikofaktorerne (se Tabel 2). Risikofaktorer, hvor trenddataværdierne overstiger de faste tærskelkriterier, bidrager til justeringen af den daglige risikostatus til et højere niveau. Risikofaktorer, hvor trenddataværdierne ikke overstiger de faste tærskelkriterier, bidrager til justeringen af den daglige risikostatus til et lavere niveau. 8 Teknisk håndbog

9 HFRS beregner patientens risiko for, at der opstår et hjertesvigt i løbet af de næste 30 dage ved at bestemme den maksimale daglige risikostatus fra de foregående 30 dage (se Figur 2). Figur 2. HFRS-vurdering for hver dag og de næste 30 dage 16 Jun 30 Jun 14 Jul 28 Jul 11 Aug 25 Aug 08 Sep Risikostatus for hjertesvigt Høj Medium Lav Risikofaktorer Høj OptiVol Risiko for hjertesvigt i de næste 30 dage (baseret på maksimal daglig risikostatus i de foregående 30 dage) Medium Patientaktivitet AT/AF Ventrikulær frekvens under AT/AF % ventrikulær stimulering Lav Stød Behandlet VT/VF Natlig ventrikulær frekvens Variationer i hjertefrekvens 1 Rapporteret medium risikostatus for patienten for de næste 30 dage er baseret på den maksimale daglige risikostatus for de foregående 30 dage. 2 Bokse markeret med et X indikerer de risikofaktorer, der bidrog til medium risikostatus. Tabel 2. Risikofaktorer for hjertesvigt og tærskel-kriterier for CRT-, ICD- og IPG-enheder Risikofaktorer for hjertesvigt Tærskel-kriterier Risikofaktors anvendelighed til enhedstype a CRT-D DR- ICD VR- ICD CRT- P DR-IPG OptiVol 60 x x x x x Patientaktivitet 60 min eller signifikant forøgelse af den akkumulerede daglige forskel fra forventet normal aktivitet x x x x x AT/AF 1 time pr. dag x x x x Teknisk håndbog 9

10 Tabel 2. Risikofaktorer for hjertesvigt og tærskel-kriterier for CRT-, ICD- og IPG-enheder (fortsat) Risikofaktorer for hjertesvigt Ventrikulær frekvens under AT/AF % ventrikulær stimulering Tærskel-kriterier 90 min 1 under AF 6 timer pr. dag 90% (for en patient med en CRT-enhed) Risikofaktors anvendelighed til enhedstype a CRT-D DR- ICD VR- ICD CRT- P DR-IPG x x x x x x Stød Afgivet x x x Behandlet VT/VF Natlig ventrikulær frekvens Variationer i hjertefrekvens 5 x x x 85 min 1 eller 55 min 1, eller signifikant forøgelse af den akkumulerede daglige forskel fra forventet normal værdi for patienten 60 ms eller signifikant forøgelse af den akkumulerede daglige forskel fra forventet variation x x x x x x x x x x a Et x i enhedstype-kolonnen indikerer, at risikofaktoren er en potentiel bidragsyder til HFRS-vurderingen. En streg indikerer, at risikofaktoren ikke gælder for den pågældende enhedstype. Risikofaktorerne og tærskelkriterierne gælder kun enheder med funktionen OptiVol Fluid Status Monitoring. 2.7 Visning og anvendelse af HFRS-information HFRS-informationen gives som en del af Heart Failure Management-rapporten, som er tilgængelig på Medtronic CareLink-netværket. Oversigten over HFRS-vurderingen på side 1 og grafen for daglig HFRS-risikostatus på side 2 er de punkter, der er specifikke for HFRS i Heart Failure Management-rapporten. Denne rapport fortsætter med at vise kliniske trendkurver for hjertesvigt-risikofaktorer på side 2 og 3. Bemærk: HFRS-vurderingen er først tilgængelig i Heart Failure Management-rapporten på dag 65 efter implantering af enheden. Denne vurdering er ikke tilgængelig før denne dag, fordi funktionen OptiVol-monitorering af væskestatus ikke er tilgængelig i de første 34 dage efter implantering. Derefter kræves en 30-dages dataindsamlingsperiode for at HFRS kan give risikovurderingen for hjertesvigt. 10 Teknisk håndbog

11 2.7.1 Sådan fås adgang til Heart Failure Management-rapporten 1. Navigér til siden [Transmissions] (transmissioner) på Medtronic CareLink-netværkets hjemmeside. 2. Find patienten og vælg derefter linket Received Date (modtaget dato) for transmissionen. Heart Failure Management-rapporten vises på siden Transmissions Details (transmissionsdetaljer). Bemærk: Hvis Deres klinik ikke er tilknyttet Medtronic CareLink-netværket som hjertesvigt-klinik, vælges Heart Failure Management-rapporten fra rullemenuen More Reports (flere rapporter) Anvendelse af HFRS-information HFRS er beregnet til, at læger kan bruge den som en ekstra informationskilde for at prioritere og behandle deres patienter, som har en implanteret enhed og hjertesvigt. HFRS-vurderingen fra Heart Failure Management-rapporten bør ikke bruges som erstatning for medicinsk vurdering, der er en del af standard klinisk praksis for patientbehandling Oversigt over HFRS-vurdering Oversigten over HFRS-vurderingen i Heart Failure Management-rapporten giver et billede af patientens risikostatus, High (høj), Medium (medium) eller Low (lav), for et tilfælde af hjertesvigt inden for de næste 30 dage. Oversigten omfatter en liste over potentielle hjertesvigt-risikofaktorer og indikerer de risikofaktorer, der bidrog til den rapporterede risikostatus. Teknisk håndbog 11

12 Figur 3. Heart Failure Management-rapport, side 1 Overvej følgende bemærkninger ved fortolkningen af HFRS-vurderingsoversigten i eksemplet vist i Figur 3: 12 Teknisk håndbog

13 Bemærkninger: Lav risiko: Lav risiko indikerer, at patienten har en estimeret risiko på 0,67% for, at der opstår et hjertesvigt inden for de næste 30 dage. For at forstå patientens risikostatus gennemlæses hele informationen, inklusive de kliniske trendkurver, i Heart Failure Management-rapporten på side 1, 2 og 3. Medium risiko: Medium risiko indikerer, at patienten har en estimeret risiko på 1,97% for, at der opstår et hjertesvigt inden for de næste 30 dage. For at forstå patientens risikostatus gennemlæses hele informationen, inklusive de kliniske trendkurver, i Heart Failure Management-rapporten på side 1, 2 og 3. Vær desuden specielt opmærksom på de trendkurver, der relaterer til de risikofaktorer, som er markeret med et X i oversigten over HFRS-vurdering. Høj risiko: Høj risiko indikerer, at patienten har en estimeret risiko på 5,93% for, at der opstår et hjertesvigt inden for de næste 30 dage. For at forstå patientens risikostatus gennemlæses hele informationen, inklusive de kliniske trendkurver, i Heart Failure Management-rapporten på side 1, 2 og 3. Vær desuden specielt opmærksom på de trendkurver, der relaterer til de risikofaktorer, som er markeret med et X i oversigten over HFRS-vurdering. Overvej at kontakte patienten. For information om sandsynlighedsvurderinger for risikostatus for hjertesvigt, se Tabel 1, side Daglig HFRS-risikokurve og kliniske trendkurver Den daglige HFRS-risikokurve og de kliniske trendkurver i Heart Failure Management-rapporten viser en oversigt over enhedens diagnostiske information over tid. Daglig HFRS-risikokurve HFRS-kurven viser patientens daglige risikostatus, som er baseret på de kliniske trenddata for risikofaktorer for hjertesvigt i løbet af den rapporterede periode. Kliniske trendkurver Kliniske trendkurver viser trends i patientens hjertesvigt-tilstand i den rapporterede periode. Trenddataene omfatter følgende information: OptiVol fluid index (OptiVol-væskeindeks) Patient activity hours/day (patientaktivitet, timer/dag) AT/AF total hours per day (AT/AF totalt antal timer pr. dag) Ventricular rate during AT/AF (ventrikulær frekvens under AT/AF) Percent ventricular pacing per day (procent ventrikulær stimulering pr. dag) Shocks per day (stød pr. dag) Treated VT/VF episodes per day (behandlede VT/VF-episoder pr. dag) Teknisk håndbog 13

14 Average ventricular rate (day and night) (gennemsnitlig ventrikulær frekvens (dag og nat)) Heart rate variability (variationer i hjertefrekvens) Som vist i Figur 4 leverer Heart Failure Management-rapporten den daglige HFRS-risikokurve ud over de kliniske trendkurver. Figur 4. Heart Failure Management-rapport, side 2 1 HFRS-vurderingskurven viser patientens risikostatus for hver dag i den rapporterede periode. 2 Trenden for AT/AF totalt antal timer pr. dag viser, at den tid, patienten brugte i AT/AF, overskred risikotærskel-kriteriet på 1 time pr. dag, og bidrager dermed til den rapporterede HFRS-risikostatus. 14 Teknisk håndbog

15 3 Trenden for ventrikulær frekvens under AT/AF indikerer, at denne frekvens steg over risikotærkskel-kriteriet på 90 min 1 under AF 6 timer pr. dag, og bidrager dermed til den rapporterede HFRS-risikostatus. 4 Trenden for procentstimulering pr. dag indikerer, at procenten for ventrikulær stimulering faldt under tærskel-kriteriet på 90% (for en patient med en CRT-enhed), og bidrager dermed til den rapporterede HFRS-risikostatus. Figur 5. Heart Failure Management-rapport, side 3 1 Trenden for gennemsnitlig ventrikulær frekvens viser, at patientens natlige hjertefrekvens steg til over 85 min 1, som er tærskel-kriteriet, og bidrager derfor til den rapporterede HFRS-risikostatus. For information om HFRS-risikofaktorer, se Tabel 2, side 9. En analyse af den diagnostiske information, der vises i trendkurverne, kan være nyttig ved fortolkning af de ændringer i risikofaktorerne, som bidrog til HFRS-vurderingen. For yderligere information om Heart Failure Management-rapporten henvises til lægehåndbogen for den pågældende enhed. Teknisk håndbog 15

16

17

18 Fabrikant Medtronic, Inc. 710 Medtronic Parkway Minneapolis, MN USA Tel Fax Autoriseret Medtronicrepræsentant i EF Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat PJ Heerlen Holland Tel Fax Europa/Afrika/Mellemøsten Hovedkvarter Medtronic International Trading Sàrl Route du Molliau 31 Case Postale 84 CH-1131 Tolochenaz Schweiz Tel Fax Australien Medtronic Australasia Pty Ltd 97 Waterloo Road North Ryde, NSW 2113 Australien Tekniske håndbøger: Medtronic, Inc M945636A010A *M945636A010*

6996T. Tunneleringsværktøj. Teknisk håndbog

6996T. Tunneleringsværktøj. Teknisk håndbog 6996T Tunneleringsværktøj Teknisk håndbog Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive

Læs mere

REVEAL LINQ LNQ11. Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer. Teknisk håndbog for MR-scanning

REVEAL LINQ LNQ11. Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer. Teknisk håndbog for MR-scanning REVEAL LINQ LNQ11 Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer Teknisk håndbog for MR-scanning 0123 2013 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i Supplement til programmeringsvejledningen 0123 Indledning 3 Indledning

Læs mere

REVEAL. Patientassistent 9538. Lægehåndbog

REVEAL. Patientassistent 9538. Lægehåndbog REVEAL Patientassistent 9538 Lægehåndbog 0123 2007 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis i andre lande. Alle andre varemærker tilhører

Læs mere

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder EnPulse I/II InSync III Kappa 400 Kappa 600/700 Kappa 800/900 Sigma

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder EnPulse I/II InSync III Kappa 400 Kappa 600/700 Kappa 800/900 Sigma OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder EnPulse I/II InSync III Kappa 400 Kappa 600/700 Kappa 800/900 Sigma Supplement til programmeringsvejledningen 0123 Indledning 3

Læs mere

RV Lead Integrity Alert

RV Lead Integrity Alert Opdatering til programmeringssoftware model 9995 Tillæg til lægens håndbog 0123 2008 Følgende er varemærker tilhørende Medtronic: CareAlert, Concerto, Consulta, Maximo, Medtronic, Medtronic CareAlert,

Læs mere

SessionSync softwaresupplement

SessionSync softwaresupplement SessionSync softwaresupplement Supplement til enhedens Reference Guide 0123 2001 Følgende er varemærker, der tilhører Medtronic: Medtronic, Medtronic CareLink, Paceart og SessionSync. Indholdsfortegnelse

Læs mere

SURESCAN. Oplysninger om MR-scanningsprocedure for elektroderne EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan, der er betinget kompatible med MR-scanning

SURESCAN. Oplysninger om MR-scanningsprocedure for elektroderne EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan, der er betinget kompatible med MR-scanning SURESCAN Oplysninger om MR-scanningsprocedure for elektroderne EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan, der er betinget kompatible med MR-scanning Teknisk håndbog 0123 2009 Følgende liste indeholder varemærker

Læs mere

6996SQ. Subkutan, unipolær elektrode med defibrillerings-spiralelektroder. Teknisk håndbog

6996SQ. Subkutan, unipolær elektrode med defibrillerings-spiralelektroder. Teknisk håndbog 6996SQ Subkutan, unipolær elektrode med defibrillerings-spiralelektroder Teknisk håndbog Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis andre

Læs mere

REVEAL Patientassistent 9538/9539

REVEAL Patientassistent 9538/9539 REVEAL Patientassistent 9538/9539 Lægens håndbog 0123 2007 Følgende er varemærker, der tilhører Medtronic: Medtronic og Reveal Forklaring af symboler på produktet og emballagen. 0123 2007 Conformité Européenne

Læs mere

EVERA MRI SURESCAN DEFIBRILLERINGSSYSTEM

EVERA MRI SURESCAN DEFIBRILLERINGSSYSTEM EVERA MRI SURESCAN DEFIBRILLERINGSSYSTEM Information om MR-scanningsprocedurer for Evera MRI SureScan-defibrillatorer og SureScan-elektroder Teknisk håndbog for MR-scanning 0123 2014 Følgende liste indeholder

Læs mere

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR AT UDVIKLE KOMPLIKATIONER I FORBINDELSE MED TYPE 1-DIABETES?

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR AT UDVIKLE KOMPLIKATIONER I FORBINDELSE MED TYPE 1-DIABETES? Guido I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2005 HVAD KAN JEG GØRE FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR AT UDVIKLE KOMPLIKATIONER I FORBINDELSE MED TYPE 1-DIABETES? Mange mennesker med type 1-diabetes

Læs mere

Blue Reef. Skov og Naturstyrelsen. Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé. Dansk resumé

Blue Reef. Skov og Naturstyrelsen. Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé. Dansk resumé Blue Reef Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé Skov og Naturstyrelsen Dansk resumé 060707 Agern Allé 5 2970 Hørsholm Blue Reef BLUEREEF Tlf: 4516 9200 Fax: 4516 9292 dhi@dhigroup.com www.dhigroup.com

Læs mere

EDGE System ELEKTRODER

EDGE System ELEKTRODER EDGE System ELEKTRODER Works like you work. S t a n d a r d e n f o r m u l t i f u n k t i o n e l l e e l e k t r o d e r Øget patientkomfort Mindre hudirritation Øget patientsikkerhed Minimeret forsinkelse

Læs mere

TV-Overvågning Teknisk Specifikation

TV-Overvågning Teknisk Specifikation TV-Overvågning Teknisk Specifikation Disse specifikationer er udarbejdet med henblik på teknisk støtte til installatører af tv-overvågning der er ISO 9001-2008 certificeret under SikkerhedsBranchens kravspecifikationer.

Læs mere

MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. model 2490C Patienthåndbog

MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. model 2490C Patienthåndbog MEDTRONIC CARELINK -MONITOR model 2490C Patienthåndbog Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis andre lande. Alle øvrige varemærker tilhører

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien 9. marts 2015 Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien J.nr. 20140039222 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i 2014 og 2017 i samarbejde

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Telekardiologi Erfaringer og udfordringer. Olav Wendelboe Nielsen Kardiologisk afd. B, Rigshospitalet

Telekardiologi Erfaringer og udfordringer. Olav Wendelboe Nielsen Kardiologisk afd. B, Rigshospitalet Telekardiologi Erfaringer og udfordringer Olav Wendelboe Nielsen Kardiologisk afd. B, Rigshospitalet Pervasive Healthcare Telemedicin hvor er vi? Teknologien er udviklet Integreret telefoni Television

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

Institut for Akvatiske Ressourcer

Institut for Akvatiske Ressourcer Bilag C 1 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Akvatiske Ressourcer Dato: 18.09.2008 Ref.: JGS/CRS 01 J.nr.: 2002-31-0020 Notat vedrørende beregning af rusefiskeres fangstindsats og mulighed for

Læs mere

6721 Unipolære, epikardielle, ovale patchelektroder til kardioversion og defibrillering. Teknisk håndbog

6721 Unipolære, epikardielle, ovale patchelektroder til kardioversion og defibrillering. Teknisk håndbog 6721 Unipolære, epikardielle, ovale patchelektroder til kardioversion og defibrillering Teknisk håndbog 0123 1993 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic

Læs mere

TIME OUT Nr. 6, December 2009

TIME OUT Nr. 6, December 2009 TIME OUT Nr. 6, December 2009 Orientering - KBA, Svendborg Ændring af Creatinin-analyserne og indførelse af egfr Fra den 01.12.2009 blev der gennemført nogle ændringer af KBA s creatinin-analyser. Der

Læs mere

Statistik og beregningsudredning

Statistik og beregningsudredning Bilag 7 Statistik og beregningsudredning ved Overlæge Søren Paaske Johnsen, medlem af Ekspertgruppen Marts 2008 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling af Sundhedskvalitet www.sundhedskvalitet.dk

Læs mere

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.ortho.microport.com.

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

Behandling. Behandling af hjertesvigtpatienter

Behandling. Behandling af hjertesvigtpatienter Behandling Behandling af hjertesvigtpatienter Lars Videbæk Hjertemedicinsk afdeling B Odense Universitetshospital Non-farmakologisk behandling Farmakologisk behandling Revaskularisering Avancerede pacemakere

Læs mere

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression.

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. Biostatistik - Cand.Scient.San. 2. semester Karl Bang Christensen Biostatististisk afdeling, KU kach@biostat.ku.dk, 35327491 9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. http://biostat.ku.dk/~kach/css2014/

Læs mere

Patientsikkerhedsmåling og -monitorering (The measurement and monitoring of safety)

Patientsikkerhedsmåling og -monitorering (The measurement and monitoring of safety) Patientsikkerhedsmåling og -monitorering (The measurement and monitoring of safety) Patientsikkerhedstemadag Hospitalsenheden Vest d. 10. april 2014 www.regionmidtjylland.dk Hvorfor er det aktuelt at drøfte

Læs mere

Afgørelse vedr. KO-2016-1089 reklamemateriale vedr. Aubagio (teriflunomid).

Afgørelse vedr. KO-2016-1089 reklamemateriale vedr. Aubagio (teriflunomid). København, den 23. marts 2016 AFGØRELSE Afgørelse vedr. KO-2016-1089 reklamemateriale vedr. Aubagio (teriflunomid). Granskningsmandspanelet har dags dato truffet følgende afgørelse i klagesagen imellem

Læs mere

Regionsresultaterne i oversigtsform... 4. Bilagstabeller - hospitalsvise... 15

Regionsresultaterne i oversigtsform... 4. Bilagstabeller - hospitalsvise... 15 Indhold Regionsresultaterne i oversigtsform... 4 Baggrund... 4 Datamateriale... 4 Triagering... 6 Triagering... 7 Tid fra ankomst til triagering... 7 Ventetid fra triagering til behandling... 8 Tid fra

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur Versjon: 1.0 Andre Airon Wireless produkter Airon Wireless system er en serie af produkter, der giver dig et godt overblik over nogle af dine vigtigste sundhedsrelaterede data i samme program. Prøv også:

Læs mere

VIVA XT CRT-D DTBA2D1

VIVA XT CRT-D DTBA2D1 VIVA XT CRT-D DTBA2D1 Digital implantérbar kardioverterdefibrillator med kardiel resynkroniseringsterapi (DDE-DDDR) PhysioCurve -design, AdaptivCRT -algoritme, CardioSync -optimering, SmartShock -teknologi,

Læs mere

PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006

PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006 PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006 I dag: To stikprøver fra en normalfordeling, ikke-parametriske metoder og beregning af stikprøvestørrelse Eksempel: Fiskeolie

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for KOL Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Er under revision Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv

Læs mere

Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.8.0 og senere versioner Dokument opdateret: June 2015

Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.8.0 og senere versioner Dokument opdateret: June 2015 SecureAware Quiz Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.8.0 og senere versioner Dokument opdateret: June 2015 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af quizmodulet i SecureAware.

Læs mere

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OMKOSTNINGER FORBUNDET MED HJERTEKARSYGDOM HOS PATIENTER MED- OG UDEN KENDT SYGDOMSHISTORIK UDARBEJDET AF: EMPIRISK APS FOR AMGEN AB MAJ 215 Indhold Sammenfatning... 2 Metode og data... 4 Omkostningsanalyse...

Læs mere

Muligheder for investering i vindmøller

Muligheder for investering i vindmøller Frederiksberg Kommune Muligheder for investering i vindmøller Rapport September 2011 Projektnr 69738 - R-1 Dokumentnr 69739-01- 02 Version 30 Udgivelsesdato 22092011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt SAJ

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2200 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Anders Svaneborg Dato: 6. oktober 2014 QA:

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 7: 23. marts

Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 7: 23. marts Århus 19. marts 2011 Morten Frydenberg Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 7: 23. marts Epibasic er nu opdateret til version 2.04 med arkene Str any og weighted Alle tabeller og tegninger

Læs mere

EVERA XT VR DVBB2D1. Håndbog til enheden

EVERA XT VR DVBB2D1. Håndbog til enheden EVERA XT VR DVBB2D1 Digital implantérbar enkeltkammers kardioverter-defibrillator (VVE-VVIR) PhysioCurve -design, SmartShock -teknologi, OptiVol 2.0-monitorering af væskestatus, Complete Capture Management

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex En online ambulant patientjournal Understøtter fleksible patientforløb Følger patienten over sektorgrænser Integrerer patientrapporterede helbredsdata Online visning af patient-registerdata

Læs mere

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK. Hilsner fra det offentlige sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.DK INDHOLD RESULTATERNE KORT...3 Hvordan skal et digitalt

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Center for Sundhedsinnovation

Center for Sundhedsinnovation Center for Sundhedsinnovation Business case for Telemedicin Behandling over afstand Christian Graversen, DI ITEK 30. December 2011 Version 1.0 Business case for Telemedicin Behandling over afstand 1. Ledelsesresume

Læs mere

MIT BARN HAR TYPE 1-DIABETES. Anneli, Martinas datter

MIT BARN HAR TYPE 1-DIABETES. Anneli, Martinas datter MIT BARN HAR TYPE 1-DIABETES Anneli, Martinas datter I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2011 Mange forældre, hvis barn bliver diagnosticeret med type 1-diabetes, tænker: Hvorfor sker

Læs mere

LUCAS 2 brystkompressionssystem

LUCAS 2 brystkompressionssystem LUCAS 2 brystkompressionssystem CPR Evolved tilgængelig nu Hvad vil du syntes om den nye LUCAS 2? Fleksibel strømforsyning LUCAS 2 kan strømforsynes enten fra batteri alene eller ved tilslutning til strøm

Læs mere

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT FÅ EN SUND GRAVIDITET MED TYPE 1-DIABETES?

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT FÅ EN SUND GRAVIDITET MED TYPE 1-DIABETES? Lydia I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2011 HVAD KAN JEG GØRE FOR AT FÅ EN SUND GRAVIDITET MED TYPE 1-DIABETES? For kvinder med type 1-diabetes, der er ved at forberede sig på graviditet

Læs mere

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer Danmarks Apotekerforening Analyse 6. maj 215 35. ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer 6 procent af de ældre, der fik en medicingennemgang, anvendte risikolægemidler, der

Læs mere

4. september 2003. π B = Lungefunktions data fra tirsdags Gennemsnit l/min

4. september 2003. π B = Lungefunktions data fra tirsdags Gennemsnit l/min Epidemiologi og biostatistik Uge, torsdag 28. august 2003 Morten Frydenberg, Institut for Biostatistik. og hoste estimation sikkerhedsintervaller antagelr Normalfordelingen Prædiktion Statistisk test (udfra

Læs mere

Vigtig advarsel vedrørende medicinske enheder For tidlig afladning af batteriet med implanterbar kardioverter/defibrillator

Vigtig advarsel vedrørende medicinske enheder For tidlig afladning af batteriet med implanterbar kardioverter/defibrillator Vigtig advarsel vedrørende medicinske enheder For tidlig afladning af batteriet med implanterbar kardioverter/defibrillator De påvirkede internationale modeller findes i appendikset til dette brev 10.

Læs mere

PCB I SKOLER INDHOLD. Indledning. 1 Indledning. PCB i materialer i skoler. PCB i indeluft i skoler. Sammenfattende vurdering

PCB I SKOLER INDHOLD. Indledning. 1 Indledning. PCB i materialer i skoler. PCB i indeluft i skoler. Sammenfattende vurdering Konsortiet Grontmij/Cowi ENERGISTYRELSEN PCB I SKOLER NOTAT, REVIDERET, 16 MAJ 2013 ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup KONTAKT Majbrith Langeland MLS@Grontmij.dk Tlf: 98799876 Marie Kloppenborg

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610 Side 1 af 7 Betjening af Klimastaten sker direkte på den trykfølsomme skærm. På skærmen findes 5 betjeningselementer. INFO, DRIFT, MANUEL, DATO, SETUP. Ved at klikke på et af ovenstående elementer åbnes

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

Caserapport om Relationel koordination i Region Nord. Koordinering af samarbejdet omkring medicinske problemstillinger hos ortopædkirurgisk patienter

Caserapport om Relationel koordination i Region Nord. Koordinering af samarbejdet omkring medicinske problemstillinger hos ortopædkirurgisk patienter Caserapport om Relationel koordination i Region Nord Koordinering af samarbejdet omkring medicinske problemstillinger hos ortopædkirurgisk patienter Ortopædkirurgisk Afdeling og Medicinsk Endokrinologisk

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. 20. 1 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer til resultaterne...

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 Teknisk Notat Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s Udført for Miljøstyrelsen Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 3. april 2014 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72

Læs mere

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Disse clips er beregnet til midlertidig okklusion af kar og permanent okklusion af aneurismer Kun til engangsbrug INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Specifikationer...

Læs mere

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Region Hovedstaden Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Resumé UDARBEJDET AF: Stig Mølsted, Christian Have Dall, Henrik Hansen & Nina

Læs mere

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller Notat om fejl i tal for Clostridium difficile d. 19. november 2015 Sammenfatning I september 2015 blev der fundet en fejl i kodningen af HAIBA s case definition, idet enkelte infektioner blev talt dobbelt.

Læs mere

Nanomaterialer i medicinsk udstyr. Mette Kraag Luxhøj Sundhedsstyrelsen, Sektionen for Medicinsk Udstyr

Nanomaterialer i medicinsk udstyr. Mette Kraag Luxhøj Sundhedsstyrelsen, Sektionen for Medicinsk Udstyr Nanomaterialer i medicinsk udstyr Mette Kraag Luxhøj Sundhedsstyrelsen, Sektionen for Medicinsk Udstyr 03-09-2014 Lovgivning for medicinsk udstyr Rådets Direktiv 93/42/EEC om medicinsk udstyr og Rådets

Læs mere

Årlig statusrapport. Denne skabelon skal anvendes ved den årlige afrapportering af længerevarende projekter i januar måned.

Årlig statusrapport. Denne skabelon skal anvendes ved den årlige afrapportering af længerevarende projekter i januar måned. Årlig statusrapport Denne skabelon skal anvendes ved den årlige afrapportering af længerevarende projekter i januar måned. Oplysninger og dokumentation som afgives nedenfor under pkt. 2. vil blive offentliggjort

Læs mere

Notat. Demografi- & Budgetmodellen (DBM) Struktur og Metode SOCIAL OG SUNDHED. Dato: 23. Februar 2015

Notat. Demografi- & Budgetmodellen (DBM) Struktur og Metode SOCIAL OG SUNDHED. Dato: 23. Februar 2015 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 23. Februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3481 E-mail: allh@balk.dk Kontakt: Allan Hjort j.nr.: 00-30-00-S00-1-15 rer Notat Demografi- & Budgetmodellen (DBM) Struktur og Metode Indhold 1

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hhx122-mat/b-17082012 Fredag den 17. august 2012 kl. 9.00-13.00 Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge 25. Marts 2015, Fredericia Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge Præsentation Emily Dean Weisenberg, Cand. Psych. 2005, autoriseret 2009 2005-2006: PPR - Heldagsskole for børn med socioemotionelle

Læs mere

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet 1. Formål Formålet med notat er at beskrive hvilke kvalitetsparametre, laboratorierne skal anvende til dokumentation af analysekvalitet,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Rammer for læring til sygeplejestuderende

Rammer for læring til sygeplejestuderende Rammer for læring til sygeplejestuderende i klinisk uddannelse på OUH Vælg farve KFIU - Uddannelse og kompetenceudvikling Velkommen til klinisk undervisning på OUH Velkommen til OUH som sygeplejestuderende.

Læs mere

Boksforsøg nr. 76. Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG. Kort udgave

Boksforsøg nr. 76. Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG. Kort udgave Boksforsøg nr. 76 Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG Kort udgave December 2003 Udført for Dansk Slagtefjerkræ af Landscentret, Fjerkræ Jette Søholm Petersen Sammendrag Formålet

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

LIFEPAK 20. Defibrillator/Monitor. Simpel og alligevel avanceret

LIFEPAK 20. Defibrillator/Monitor. Simpel og alligevel avanceret LIFEPAK 20 Defibrillator/Monitor Simpel og alligevel avanceret Et hjertestop kan indtræde når som helst, hvor som helst. Også på dit hospital. Selv under de bedst mulige plejeforhold opstår der hjertestop:

Læs mere

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE [Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE Kære læser Pjecen, du her sidder med, er lavet i samarbejde mellem Patienterstatningen og BEDRE PSYKIATRI Landsforeningen for pårørende. Vi er i stigende omfang blevet

Læs mere

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(4) Tidlig diagnostik og behandling

Læs mere

Hvordan kan en ernæringsprofessionel indsamle data til ernæringsvurdering?

Hvordan kan en ernæringsprofessionel indsamle data til ernæringsvurdering? SNAPShot. Trin 1. Ernæringsvurdering Hvad er formålet med ernæringsvurdering? Systematisk indsamling, analyse og fortolkning af data fra klienten, pårørende, andre omsorgspersoner og behandlere med henblik

Læs mere

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR Udviklingsenheden SPIR BOSTEDSANALYSE UNDERSØGELSE AF INDLÆGGELSER FRA KOMMUNALE OG PRIVATE BOSTEDER SAMT OPGANGSFÆLLESSKABER I SEKS KOMMUNER I PSYKIATRIEN VEST INDHOLD Undersøgelsens formål er at skaffe

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

Betjeningsvejledning 1408 / 1409 Instruktionsbok Käyttöohje Bruksanvisning

Betjeningsvejledning 1408 / 1409 Instruktionsbok Käyttöohje Bruksanvisning 1408 / 1409 A VIGTIGT! 1 DA 1 2 3 A C B D DA a b c 2 3 1 4 2 3 1 4 B 1 2 2 3 1 4 2 3 1 4 a e b c a b d f e g A B C B A C i 021M1A1101(A)( ) Aug/10 SINGER

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

International Forum on Quality and Safety in Healthcare Abstract Proposal for Poster Display

International Forum on Quality and Safety in Healthcare Abstract Proposal for Poster Display 1. oktober 2015 International Forum on Quality and Safety in Healthcare Abstract Proposal for Poster Display Abstracts skal indsendes på engelsk Abstracts må ikke overstige 700 ord (ikke inklusive skabelon

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

ERS-arbejdsgruppen til etablering af et europæisk spirometri-kørekort

ERS-arbejdsgruppen til etablering af et europæisk spirometri-kørekort ERS-arbejdsgruppen til etablering af et europæisk spirometri-kørekort Kære sundhedspersonale involveret i spirometri. Den uddannelsesmæssige arbejdsgruppe Det Europæiske Certifikationsprogram i Spirometri,

Læs mere

Kapitalisering af grundskylden i enfamiliehuse

Kapitalisering af grundskylden i enfamiliehuse Mads Rahbek Jørgensen Anne Kristine Høj Kapitalisering af grundskylden i enfamiliehuse I dette notat redegøres for resultaterne af estimationen af kapitaliseringen af grundskylden i ejendomspriserne som

Læs mere

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien 00825-0308-4308, rev. AD Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser. Installation af denne enhed

Læs mere

UNDERVISNINGSPROGRAM. Defining tomorrow, today. TM

UNDERVISNINGSPROGRAM. Defining tomorrow, today. TM UNDERVISNINGSPROGRAM 2016 Defining tomorrow, today. TM Kursusoversigt Pacemaker Brugerkursus Odense Onsdag d. 26/10 2016 ICD Brugerkursus Odense Torsdag d. 27/10 2016 Ved færre end 10 tilmeldinger, vil

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

FORTEGNELSE OVER LÆGEMIDLETS NAVNE, LÆGEMIDDELFORM, STYRKE(R), INDGIVELSESVEJ, ANSØGER, INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE I MEDLEMSSTATERNE

FORTEGNELSE OVER LÆGEMIDLETS NAVNE, LÆGEMIDDELFORM, STYRKE(R), INDGIVELSESVEJ, ANSØGER, INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE I MEDLEMSSTATERNE BILAG I FORTEGNELSE OVER LÆGEMIDLETS NAVNE, LÆGEMIDDELFORM, STYRKE(R), INDGIVELSESVEJ, ANSØGER, INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE I MEDLEMSSTATERNE 1 Medlemsstat Indehaver af markedsføringstilladelse

Læs mere

Vi kalder nu antal prøverør blandt de 20, hvor der ikke ses vækst for X.

Vi kalder nu antal prøverør blandt de 20, hvor der ikke ses vækst for X. Opgave I I en undersøgelse af et potentielt antibiotikum har man dyrket en kultur af en bestemt mikroorganisme og tilført prøver af organismen til 20 prøverør med et vækstmedium og samtidig har man tilført

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Eksempel på logistisk vækst med TI-Nspire CAS

Eksempel på logistisk vækst med TI-Nspire CAS Eksempel på logistisk vækst med TI-Nspire CAS Tabellen herunder viser udviklingen af USA's befolkning fra 1850-1910 hvor befolkningstallet er angivet i millioner: Vi har tidligere redegjort for at antallet

Læs mere

REVEAL LINQ. Forholdsregler i forbindelse med medicinske procedurer og EMI. Håndbog for sundhedspersonale

REVEAL LINQ. Forholdsregler i forbindelse med medicinske procedurer og EMI. Håndbog for sundhedspersonale REVEAL LINQ Forholdsregler i forbindelse med medicinske procedurer og EMI Håndbog for sundhedspersonale 0123 2013 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic

Læs mere