Referat fra formandsmødet den 8. maj 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra formandsmødet den 8. maj 2010"

Transkript

1 Referat fra formandsmødet den 8. maj Velkomst ved formanden Kjeld bød velkommen til samtlige, hvorefter webgruppen gik i deres lokaler Speciel velkomst til de nye formænd: Connie Aalborg, Benny Herning, Dorthe Fredericia, Hans Martin Roskilde, Helle Grindsted og til Ole fra Odense som er subtitude for Rie 2. Orientering om SRC Dk. Orienterede kort om forslaget fra Odense, som senere bliver omdelt Sagen fra Roskilde pris ca. kr Varemærkereg. af navnet pris ca. kr for en periode på 10 år Formands-/webmødet er gratis. Landsforeningen betaler 3. Gennemgang af generalforsamlinger/formandsrunde Vejle: Anny Det går rigtig godt 58 medl. Horsens: Mogens ca. 80 medlemmer. Nye lokaler 1. dec. 09. Det går ok, Har fået 25 nye medlemmer siden de fik de nye lokaler. Formuen er halveret pga. lokaleindretning. Har været gennem 2 generalforsamlinger pga. en syg kasserer, men har nu fået styr på regnskabet. Landbestyrelsen er nu velkommen til generalforsamlingen. Vært ved landsmødet i september. Odense: Ole god generalforsamling. Går godt ca. 205 medlemmer, - god økonomi god opbakning fra medlemmer. Esbjerg Evy: Går skidt ca. 20 medlemmer ingen lokaler, men låner lokaler hvor Evy bor. Forsøgt med lokalt tv Svært at få gang i det. Silkeborg Jan: Ca. 250 medl. Det går godt en stigning i medl. tal. Fest hver 3. uge som er velbesøgt. Har flere grupper der fungerer rigtig godt: filmaften, Mc gruppen, singlekids, dartaften mm Søger efter større lokaler skal være centralt. Roskilde Hans Martin: God generalforsamling med kampvalg. Ca. 100 medlemmer meget konstant medlemstal. Kører stille, rolig og godt. Fredericia Dorthe: Er i krise- ikke i best. Men antal af medlemmer er stærkt nedadgående. 27 medlemmer. Lokalet er i en kælder i et fælleshus. Dårlig løsning. Forsøgt gennem tv syd mm at få nye lokaler stort problem. Lejemål udløber til juli. Fortsætter formentlig ude i byen. Ca. 10 personer om fredagen til café, og det er de samme der kommer hver gang. Søger råd om, hvordan man får medlemstilgang. Flere forslag fra de øvrige deltagere Bl.a. fester i samarbejde med andre byer. Britta mener, at landsforeningen skal give en underskudsgaranti. Mogens siger pas på med aflysninger. Kjeld evt. med tilskud fra landsbestyrelsen til et arrangement. Anny: Gør som Vejle aftale med restauratør. Herning Benny: Store lokaler der netop er blevet malet, renoveret mm med hjælp fra arkitekt. Er blevet flot Åben selvom der flød med materialer. 28 frivillige der hjalp. Nye tiltag med fredagsspisning ca. 30 pr. gang. Får nu nye medlemmer. 230 medlemmer pt. Har haft 107 til foredrag med sexologen Rikke Thuesen. Pris mellem 7 og 11 tusinde. Onsdagsklub ca. 20

2 hver onsdag og 5 6 børn. Spilleaften - skiftes til at bage kager. Er med i DR P4 radioen hvor Benny sender pressemeddelelser til. Håber på 280 medlemmer igen har høje faste udgifter if. lokaler. Grindsted Helle: Har ca medlemmer meget konstant. Fællesspisning hver fredag god opbakning ml pers. Helt ny bestyrelse på nær Helle, som valgte at blive nu som formand. Har linedans 1 gang om ugen pris 10 kr. 7 8 personer pr. gang. Husleje er steget med kr pr. måned sidste år. Har renoveret lokalet. Ålborg Connie: Tidligere bestyrelse ville lukke foreningen men ved den ekstraordinære generalforsamlingen blev der valgt en ny best. Alle nye. Medlemsantal ca. 100, men ved det ikke helt præcist. Har fået vendt en negativ stemning til en positiv. Ca i caféen. Har pt. ikke fællesspisning. Idé med lørdagscafé for de unge. Onsdagsspilleaften - DJ i Ålborg arrangerer singlefester vil samarbejde med SRC men ikke penge til SRC!! Jan: caféaftner er meget forskellige i antal - måske SRC ikke tjener penge, men navnet bliver kendt. Benny: ved bowling koster det 50 kr. SRC tager 60 har hævet priserne på mad med 10 kr.. det er de små beløb, der giver overskuddet. Mogens I kan få lejlighedsbevillinger til enkeltstående fester. Dorthe har ikke haft kendskab til by mail Britta : godt med Facebook, men Ålborg har 2 3 grupper slet så der kun er 1. Skriv SRC med 3 ord. Mogens: God idé med en hvidbog hvor alt omkring best. arb. står beskrevet. Roskilde har en sådan. Kjeld: Formand og kasserer må ikke være en og samme person. Tag evt. en kasserer udefra.ole vil gerne at flere har adgang til at skrive, revidere i hjemmesiden, da den er en vigtig del af foreningens eksistens. Den gamle hjemmeside var bedre med mere tilgang. Opsætningen som Odense gerne vil have, kræver nogle rettigheder, som kun Jesper eller Lars har - Ole har kontaktet Jesper og Lars med henblik på at få koderne - Kbh. vil også gerne have det. Også Britta. Kjeld oplyser, at vi her kan bestemme, at koderne skal udleveres til de, der ønsker det. Men problemet kan være, at der ændres for mange steder, hvis der ændres et sted. Ole har idé til, hvordan tingene kan være. Kun de byer der har behov. Kjeld tager en snak med Lars, så han kan tage en snak med Ole. Ole laver et par forslag til nye farver som han sender til Kjeld. Landsbestyrelsen træffer afgørelse om, hvilke farver der skal bruges. Indtil koderne er udleveret, er det ok, at Odense bruger deres egen opsætning på hjemmesiden. Løst snak omkring hjemmesiden og nye opdateringer eller mangel på samme. Kjeld skal tage kontakt til Jesper/Lars vedr. uploading af de nye opdateringer. Esbjerg vil gerne at de foreninger der ikke har så god en økonomi skal slippe billigere i kontingent til landsforeningen: Evy mener, at det er uretfærdigt, at de betaler for 100 medlemmer i minimums kontingent. Britta: Hvis reglen om kontingent ændres, er det for mange byer, der skal have rabat, og det er for stort et beløb der mistes Der bliver allerede givet rabat i form af gratis formandsmøder/webmøder Forslag: Minimumskontingentet nedsættes fra kr til kr Forslag til formandsmødet: i. De enkelte afdelinger kan op til 4 gange om året lave fester med medlemskort kun gældende til den ene aften. Dette skal undersøges, om det er lovligt if. alkoholbevilling i de afdelinger der har egne lokaler.

3 Herning bruger dags dato blok til entre, dette er ikke ok. Gæster skal være medlemmer. Conni fra Aalborg undersøger, hvad hun kan få lavet medlemskort til. 5. Principbeslutning vedr. annoncering på landshjemmesiden/rejser Kbh. ønsker dette behandlet, men er ikke fremmødt. Kbh. vil have, at der på landssiden skal stå, at folk skal kontakte Kbh. afdeling inden de køber en rejse. Enighed om at det ikke kommer til at stå 6. Økonomi Ca kr. i kassebeholdningen efter regninger er betalt. Britta kontakter Slagelse, Kbh. og Kolding med medlemstal 7. Kontingentfastsættelse Minimumskontingent er pt. 60 kr. for 1 måned, 180 kr. for 6 måneder og 300 kr. for et år. Fortsætter uændret. 8. Landsfesten den 12. juni 2010 Britta sammen med Allan og Bjarne. Skal foregår i Valby i Prøvehallerne. Er lagt på landshjemmesiden. Billetsalget skal foregå gennem landsforeningen (Britta). Britta: Vil være dejligt om nogen kan skaffe gaver til amerikansk lotteri. Formændene i de enkelte byer kontakter Britta med det antal gaver, der kan skaffes i de enkelte byer. Jan: Evt. oprette Facebook gruppe for de personer, der vil med til festen. Nogle vil overnatte altså lave en weekendtur - andre vil hjem samme dag..hotelpriser er ca. kr. 700 pr. nat for dobbeltværelse. Manglende info omkring festen. Britta: er svært når de 2 af personerne bor på Sjælland. Britta fremlagde budget, som, hvis det holder, vil give et overskud på kr Jan: Svært at finde et egnet sted har Kbh. fundet overnatningsmuligheder. Kjeld: Vil foreslå at næste landsfest bliver holdt i Lunden dette synes alle var en god idé. 9. Hjemmeside Er blevet behandlet. Jan: det er et problem, at opslagstavlen skal slettes helt for at fjerne et opslag Måske webmastrene lærer om det i dag. Mogens: Problem at opslagstavlen ikke er emneopdelt. Ole: Måske der skal laves flere opslagstavler. 10.Pr Jan: Har uden held forsøgt at få lavet gratis visitkort på Vistaprint. Logoet skabte problemer. Viste nogle gamle som i dag bruges til billetter. Kjeld omdelte almindeligt visitkort og snakkede om, hvordan den kunne laves. Almindelig snak omkring hvordan disse skal se ud. Jan: Foreslår at der bliver lavet et standardvisitkort, som de forskellige byer selv kan tilpasse dette blev afvist. Alle skal være ens Der bliver arbejdet videre med dette i landsbestyrelsen Bannere: Jan ønsker bannere på ben til f.eks. landsfesten. Måske Silkeborg køber en.

4 Herning har en gadesælger stående med info om, hvad der sker i klubben. Dette fungerer fint folk standser op for at se hvad der står. Så det virker 10. Åben for tilføjelser Intet 11. Eventuelt Jan: Vil gerne have info om arrangementer i andre byer tilsendt, men der skal være SRC logo på. Herning har logo papir troede alle byer har det. Connie: nogen der har bestyrelsesansvarsforsikring? Hun betaler kr. pr år for en sådan forsikring. Enighed om at droppe den ingen andre har den. Dorthe: Hvordan registrerer I andre if. medlemslisten Herning kører i Excel. Vejle kører i Excel.. Anny: sender kopi af vores til Fredericia. Connie: hvorfor ikke lave medlemsreg. på en fælles hjemmeside. Mogens: Horsens har en fælles side i Google mail, hvor alle referater mm bliver lagt ind det er gratis at lave/have denne. Kjeld: Folk må gerne begynde at tænke på en ny formand til landsbestyrelsen. Anny og Britta oplyste at de også stopper. Kjeld lukkede mødet og takkede for en god debat samt god ro og orden Aftalt at landsbestyrelsen indsender som forslag til landsgeneralforsamlingen at landsbestyrelsen skal bestå af 4 6 personer. Forslag: Forslag og kommentarer til formandsmødet. På seneste generalforsamling i Odense, enedes man om, at der skulle oprettes et debatforum om foreningens fremtid. Der var enighed om, at SRC tanken er god, og man ønsker fortsat at være med i dette samarbejde hvor nogle af fordele er, fælles navn, gensidig medlemsadgang, og mulighed for at støtte og hjælpe hinanden og udveksle erfaringer og inspirerer. Blandt deltagerne ved mødet var der enighed om, at SRC Odense ikke ønsker, at landsbestyrelsen / landsforeningen skal fungere som et styrende og kontrollerende organ. Foreningerne er selvstændige Juridisk såvel økonomisk. Der findes altså ikke noget overordnet organ der styrer foreningerne. Hver forening er en selvstændig enhed Dette står på landsforeningens sider, og det er det vi ønsker tydeliggjort. Landsforeningen skal være underlagt byerne, og ikke som der pt. står i landsforeningens vedtægter Foreningen er en overbygning af de enkelte Single Rock Café lokalforeninger i Danmark. Forslag ændres til: Foreningen er en sammenslutning af de enkelte Single Rock Café lokalforeninger i Danmark. Forslag 1.

5 Landsbestyrelsen skal ændres til stabsfunktion/sekretariat, der skal servicere de enkelte byer, i den udstrækning foreningerne selv ønsker dette, landsbestyrelsen skal ikke definere byernes ønsker og interesser dvs. der skal være decentralisering af ansvar og kompetencer. Kjeld: Det står jo i vores love i 2 stk. 1 og 2. Forslag 2. Der skal i SRC-DK s vedtægter gives mulighed for, at de enkelte foreninger har underside med egen profil/opsætning. På landssiden kan dette gøres positivt ved at gøre opmærksom på, at hver forening er en selvstændig enhed, der har valgt at gå i samarbejde med de øvrige foreninger. Kjeld: Det er for at skabe en ensartethed for SRC i hele danmark. Forslag 3. Hjemmesiden. Layout, farvevalg, logo, og det store klodsede banner skal revideres. Kjeld: Det er jo også det der er lagt op til at farverne skal skiftes efterhånden som moden skifter Landsbestyrelsen har givet udtryk for, at man ønsker ens menu struktur på alle byernes undersider. Man vil gerne ensrette alle byernes sider, så de fremtræder ens. I Odense deler vi ikke dette synspunkt. Farven kunne skiftes til dueblå i spalterne, en lidt mørkere baggrundsgarve, og en meget lys farve i hovedrammen. Lad os få nogle neutrale farver, så fokus kommer på aktiviteterne. Det er simpelt, at ændre farve på hjemmesiden. Der skal ændres en farvekode i kontrolpanelet, og oploades en billede fil på 10 x 1000 pixel. Et arbejde der kan gøres på under en ½ time. Jeg tilbyder at gøre dette for foreningen. Landforeningens funktioner skal defineres: Dette kunne være: Landsforeningen skal stå for registreringen af varemærket Single Rock Café. Kjeld: Det er jo også det vi gør i dag Opbygning og vedligeholdelse af hjemmeside. Kjeld: Gør vi også i dag Afholdelse af landsfest. Kjeld: Gør vi også i dag Afholdelse af ét formandsmøde pr. år. Kjeld: Afholder 2 møder Indkaldelse til landsmøde. Kjeld: Gør vi også i dag Landsforeningen er formidler ved nye foreninger, m.h.t. til navn, vedtægter, muligt koncept og samarbejde med andre lokalforeninger. Kjeld: Sådan er det jo også i dag Nedsættelse af ad hoc udvalg til enkelt opgaver. Kjeld: Har vi også gjort med web gruppen Det ville være hensigtsmæssigt, dersom overskud fra landsfester kunne bruges til at godtgøre en del af de udgifter, som de enkelte foreninger har ved deltagelse i disse møder det ville især komme de små foreninger med en lille økonomi til gode. Kjeld: Det har bestyrelsen også besluttet der er ikke blevet opkrævet noget for Mødet i Vejle

6 Ovenstående forslag er indsendt af Ole Knudsen, Single Rock Café, Odense Tlf.:

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Tommerup Motocross- & Speedwayklub

Tommerup Motocross- & Speedwayklub Referat fra den ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for afholdt mandag d. 19. januar 2014 Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent Henrik Brorson blev valgt til ordstyrer og Peer Bjørnskov Madsen

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Hovedbestyrelsens beretning 2012/2013 April 2013 Perioden 2012/2013 har været den værste i Funktionærforeningens historie

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat af Absalon medlemsmøde 2011

Referat af Absalon medlemsmøde 2011 Referat af Absalon medlemsmøde 2011 1. Tegnstyrer 2 2. Referent 2 3. Årsberetning 2010 2 4. Regnskab 2010 2 5. Budget 2011 3 6. Nyt fra Absalon 4 6.a. Visitation 4 6.b Medlemmer 5 6.c Gæster 5 6.d Caféen

Læs mere

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Deltagere: Harald, René, Ole Svendsen, Steen, Kurt, Leif, Frederik, Bettina, Pia, Helle, Ask, Susanne, June, Sofie 1. Sladder på Facebook og i den virkelige verden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere