NUKLEAR MEDICINSK AFDELING, Vejle Sygehus Kunstnerisk udviklingsprojekt Designskolen Kolding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NUKLEAR MEDICINSK AFDELING, Vejle Sygehus Kunstnerisk udviklingsprojekt Designskolen Kolding"

Transkript

1 NUKLEAR MEDICINSK AFDELING, Vejle Sygehus Kunstnerisk udviklingsprojekt Designskolen Kolding Visitation Booking Indkaldelse Afklaring Patientforberedelse Print af arbejdsark Afhentning arbejdsark Ankomst Registrering Introduktion Ventetid Injektion Ventetid Henvisning Akut henvisning Særbehov Ombooking / transport Aflysning Klargøring af sporstof Wayfinding Info om parkering Spørgsmål Information Vente PATIENT Patienten henvises til undersøgelse på nuklearmedicinsk afdeling ved ekstern læge. Hvis undersøgelsen haster meget får patienten en tid af den eksterne læge med det samme. Patienten modtager et indkaldelsesbrev enten via digital eller almindelig post. Indkaldelsesbrevet informerer om tid, selve undersøgelsen og hvordan man finder vej til afdelingen. Hvis tidspunktet for undersøgelsen ikke passer, eller hvis patienten vil booke transport, kontaktes sekretæren på nuklearmedicinsk afdeling. Nogle patienter ringer til sekretæren med spørgsmål om undersøgelsen, radioaktivitet og medicin. Enkelte patienter aflyser tiden fordi de har fået det bedre, eller fordi de er utrygge ved radioaktiviteten. Mange patienter printer indkaldelsesbrevet ud, læser det, eller gemmer det og tager det med til undersøgelsen. Patienten ankommer til hospitalet, enten selv eller med patienttransport, og finder vej til afdelingen. Mange patienter bruger indkaldelsesbrevet til at finde vej til afdelingen og følger den blå stribe fra forhallen. Patienten ringer på klokken i skranken, og sekretæren kommer og registrerer patientens ankomst. Patienten modtager instruktion i undersøgelsesforløbets gang, herunder; ventestole, ventetid, vand, toiletbesøg og andre relevante forholdsregler. Hvis patientens undersøgelse vil vare mere end tre timer informere sekretæren om parkeringsregler og udleverer parkeringstilladelse. Hvis patienten har nogen spørgsmål besvarer sekretæren dem. Patienten sætter sig på de stole sekretæren har anvist, og venter på at blive hentet. Nogle patienter skal drikke en bestemt mængde vand. Hvis patienten skal injiceres før undersøgelsesstart, venter man på de røde stole. Her afhentes patienten, føres ind i injektionsrummet og injiceres med sporstof. Bioanalytikeren fortæller om undersøgelsesforløbets gang, og hvad patienten skal fra injektionen og frem til undersøgelsens start. Efter injektionen skal sporstoffet have tid til at fordele sig, og patienten venter på selve undersøgelsen, i nogle tilfælde over 3 timer. Ventetiden bruge ofte på at drikke skal, gå ned i forh eller en tur i byen lidt mad, og enke og ven TOUCHPOINT SEKRETÆR Henvisningen dukker automatisk op i it-systemet på Nuklear medicinsk afdeling. Sekretæren booker undersøgelserne i systemet ud fra lægens visitation Sekretæren ser om der er særlige patientbehov som for eksempel tolk, narkose eller kørestolstransport og booker evt. dette. Når bookingen er foretaget sender systemet automatisk en indkaldelse ud til patienten via digital post eller en pdf-fil til regionskontoret. Sekretæren ombooker tiden og bestiller transport hvis det er nødvedigt. Sekretæren svarer på patienternes spørgsmål, og rådfører sig i nogle tilfælde med lægen (bagvagt). Hvis patenten ønsker at aflyse tiden, gør sekretæren dette og sender besked til den eksterne læge som har bestilt undersøgelsen. Dagen før patentens ankomst printer sekretæren alle henvisninger ud for den kommende dag og lægger dem klar til bioanalytikkerne. Når en patient henvender sig i skranken, kommer en af sekretærene ud for at modtage og registrere patientens ankomst. I skranken fortæller sekretæren om undersøgelsen, informerer om hvilke stole patienten skal vente på samt det vand patienten skal drikke. I skranken fortæller sekretæren om undersøgelsen, informerer om hvilke stole patienten skal vente på samt det vand patienten skal drikke. I skranken fortæller sekretæren om undersøgelsen, informerer om hvilke stole patienten skal vente på samt det vand patienten skal drikke. BIOANALYTIKER En bioanalytiker på bookervagt hjælper med at booke de mere komplicerede undersøgelser. Om morgnen henter bioanalytikkerne dagens henvisninger, går dem igennem, og lægger dem ved de undersøgelsesrum hvor de skal bruges. To bioanalytikere klargør sporstof til dagens undersøgelser i radiofarmacien. Bioanalytikeren følger patienten fra de røde stole og ind i injektionsrummet, hvor sporstoffet injiceres. Efter injektionen informerer bioanalytikeren om ventetiden og resten af undersøgelsesforløbet. LÆGE Intern læge (bagvagt) modtager henvisningen og visiterer til undersøgelsen (hvilke undersøgelser, hvor meget haster det?). Hvis sekretæren ikke kan svare på patientens spørgsmål, spørges ofte den læge som har bagvagt. EKSTERN PART Ekstern læger henviser til undersøgelse på nuklearmedicinsk afdeling. Hvis en undersøgelse haster meget ringer den eksterne læge til Nuklearmedicinsk afdeling og booker en tid med det samme. De indkaldelser som skal sendes pr. almindelig post bliver printet, pakket og sendt via regionskontoret. I nogle tilfælde bookes transport til patienten til og fra undersøgelsen. I nogle tilfælde ankommer patienterne med patienttransport eller Falck.

2 Forfattere: Projektledere Anne Grønlund, cand.design i interaktionsdesign Anne Corlin, cand. arch, MAA Meddesigner på projektet Allan Schmidt, illustrator og grafisk designer Redaktion: Kirsten Bohl Korrektur: Kirsten Bohl Trykt hos: KOPIEN Kolding UDGIVER: Laboratoriet for Social Inklusion, Designskolen Kolding, 6000 Kolding 2 //

3 1 Opgaven 5 2 Løsningsforslagene 6 3 Projektforløb Research og Analyse Forstå opgaven og udfordringen Konceptudvikling 14 4 Farvekoder 30 6 Patient Empowerment 31 7 Servicedesign 32 8 Projektteam 33 // 3

4 4 //

5 PATIENT TOUCHPOINT SEKRETÆR BIOANALYTIKER LÆGE EKSTERN PART Henvisning Akut henvisning Visitation Booking Særbehov Indkaldelse Ombooking / transport Afklaring Aflysning Patientforberedelse Print af arbejdsark Afhentning arbejdsark Klargøring af sporstof Ankomst Wayfinding Registrering Introduktion Info om parkering Spørgsmål Ventetid Injektion Information Ventetid Ventetid Ventetid Afhentning Toiletbesøg Klargøring af rum Omklædning Undersøgelsesstart Undersøgelse Print af billeder Vurdering Ekstra billeder Færdiggørelse Afrunding Omklædning Afrejse Hjemtransport Undersøgelse slut Beskrivelse 1 Beskrivelse 2 Konference Afsendt svar Patienten henvises til undersøgelse på nuklearmedicinsk afdeling ved ekstern læge. Henvisningen dukker automatisk op i it-systemet på Nuklear medicinsk afdeling. Ekstern læger henviser til undersøgelse på nuklearmedicinsk afdeling. Hvis undersøgelsen haster meget får patienten en tid af den eksterne læge med det samme. Hvis en undersøgelse haster meget ringer den eksterne læge til Nuklearmedicinsk afdeling og booker en tid med det samme. Intern læge (bagvagt) modtager henvisningen og visiterer til undersøgelsen (hvilke undersøgelser, hvor meget haster det?). Sekretæren booker undersøgelserne i systemet ud fra lægens visitation En bioanalytiker på bookervagt hjælper med at booke de mere komplicerede undersøgelser. Sekretæren ser om der er særlige patientbehov som for eksempel tolk, narkose eller kørestolstransport og booker evt. dette. Patienten modtager et indkaldelsesbrev enten via digital eller almindelig post. Indkaldelsesbrevet informerer om tid, selve undersøgelsen og hvordan man finder vej til afdelingen. Når bookingen er foretaget sender systemet automatisk en indkaldelse ud til patienten via digital post eller en pdf-fil til regionskontoret. De indkaldelser som skal sendes pr. almindelig post bliver printet, pakket og sendt via regionskontoret. Hvis tidspunktet for undersøgelsen ikke passer, eller hvis patienten vil booke transport, kontaktes sekretæren på nuklearmedicinsk afdeling. Sekretæren ombooker tiden og bestiller transport hvis det er nødvedigt. I nogle tilfælde bookes transport til patienten til og fra undersøgelsen. Nogle patienter ringer til sekretæren med spørgsmål om undersøgelsen, radioaktivitet og medicin. Sekretæren svarer på patienternes spørgsmål, og rådfører sig i nogle tilfælde med lægen (bagvagt). Hvis sekretæren ikke kan svare på patientens spørgsmål, spørges ofte den læge som har bagvagt. Enkelte patienter aflyser tiden fordi de har fået det bedre, eller fordi de er utrygge ved radioaktiviteten. Hvis patenten ønsker at aflyse tiden, gør sekretæren dette og sender besked til den eksterne læge som har bestilt undersøgelsen. Mange patienter printer indkaldelsesbrevet ud, læser det, eller gemmer det og tager det med til undersøgelsen. Dagen før patentens ankomst printer sekretæren alle henvisninger ud for den kommende dag og lægger dem klar til bioanalytikkerne. Om morgnen henter bioanalytikkerne dagens henvisninger, går dem igennem, og lægger dem ved de undersøgelsesrum hvor de skal bruges. To bioanalytikere klargør sporstof til dagens undersøgelser i radiofarmacien. Patienten ankommer til hospitalet, enten selv eller med patienttransport, og finder vej til afdelingen. I nogle tilfælde ankommer patienterne med patienttransport eller Falck. Mange patienter bruger indkaldelsesbrevet til at finde vej til afdelingen og følger den blå stribe fra forhallen. Patienten ringer på klokken i skranken, og sekretæren kommer og registrerer patientens ankomst. Når en patient henvender sig i skranken, kommer en af sekretærene ud for at modtage og registrere patientens ankomst. Patienten modtager instruktion i undersøgelsesforløbets gang, herunder; ventestole, ventetid, vand, toiletbesøg og andre relevante forholdsregler. I skranken fortæller sekretæren om undersøgelsen, informerer om hvilke stole patienten skal vente på samt det vand patienten skal drikke. Hvis patientens undersøgelse vil vare mere end tre timer informere sekretæren om parkeringsregler og udleverer parkeringstilladelse. I skranken fortæller sekretæren om undersøgelsen, informerer om hvilke stole patienten skal vente på samt det vand patienten skal drikke. Hvis patienten har nogen spørgsmål besvarer sekretæren dem. I skranken fortæller sekretæren om undersøgelsen, informerer om hvilke stole patienten skal vente på samt det vand patienten skal drikke. Patienten sætter sig på de stole sekretæren har anvist, og venter på at blive hentet. Nogle patienter skal drikke en bestemt mængde vand. Hvis patienten skal injiceres før undersøgelsesstart, venter man på de røde stole. Her afhentes patienten, føres ind i injektionsrummet og injiceres med sporstof. Bioanalytikeren følger patienten fra de røde stole og ind i injektionsrummet, hvor sporstoffet injiceres. Bioanalytikeren fortæller om undersøgelsesforløbets gang, og hvad patienten skal fra injektionen og frem til undersøgelsens start. Efter injektionen informerer bioanalytikeren om ventetiden og resten af undersøgelsesforløbet. Efter injektionen skal sporstoffet have tid til at fordele sig, og patienten venter på selve undersøgelsen, i nogle tilfælde over 3 timer. Ventetiden bruger patienterne ofte på at drikke det vand de skal, gå ned i forhallen, udenfor eller en tur i byen. Nogen spiser lidt mad, og enkelte tager hjem og venter. 30 minutter før undersøgelsen går i gang, skal patienten være tilbage for at holde sig i ro. Når patienten er klar til undersøgelsen kommer der en bioanalytikker og henter vedkommende i venterummet. Bioanalytikkeren henter patienten i venterummet. Patienten bliver fulgt på toilettet inden undersøgelsen går igang, og finder herefter selv ned til undersøgelsesrummet. Bioanalytikeren følger patienten på toilettet og informerer om hvor undersøgelsen skal foregå. Bioanalyikeren går ned i undersøgelsesrummet og gør klar til undersøgelsen. Efter toiletbesøget går patienten selv ned til undersøgelsesrummet, hvor bioanalytikeren er. Patienten fjerner metalgenstande og gør sig klar til undersøgelsen. Bioanalytikeren venter på at patienten bliver klar. Patienten placeres på lejet og bliver instrueret i at ligge helt stille mens undersøgelsen står på. Patienten venter på lejet Bioanalytikkeren sætter undersøgelsen igang. Hvis patienten ikke har fået sporstof på forhånd gives dette, og kameraet sættes igang. Bioanalytikeren klargør billederne på computeren og printer dem ud. Bioanalytikeren går ned til lægen (forvagt) og får billederne vurderet. Lægen vurderer om undersøgelsen er dækkende. Hvis der er behov for flere billeder tager bioanalytikeren disse med det samme. Hvis lægen mener der er behov for det undersøges patienten, eller der bestilles flere billeder med det samme. Når lægen har det nødvendige materiale for at kunne færdiggøre og give svar på undersøgelsen, kan bioanalytikeren slutte undersøgelsen af. Lægen vurderer hvornår de har det nødvendige materiale for at kunne færdiggøre og give svar på undersøgelsen, Patienten får besked om at undersøfgelsen er færdig samt hvornår og hvordan vedkommende får svar. Herefter tager patienten evt. bælte og smykker på igen. Bioanalytikkeren informerer patienten om det efterfølgende forløb, venter på at patienten er klar til afrejse og sender patienten hjem. Patienten tager eventuelle smykker, bælte eller tøj på og gør sig klar til at tage hjem. Bioanalytikeren venter mens patienten gør sig klar. Patienten tager hjem. Nogle patienter skal afhentes af patienttransporten eller køres med Falck. Hvis patienten skal transporteres af ekstern part (Falck eller patienttransport)afhentes patienten efter undersøgelsen. Hvis patienten har behov for hjemtransport, aftales dette med bioanalytikeren, og patienten venter der hvor det er aftalt. Bioanalytikeren bestiller eventuelt hjemtransport til patienten. Bioanalytikeren færdiggør undersøgelsen og sender den videre i systemet til lægen (forvagt). Forvagten modtager henvisningen sammen med alt materiale fra undersøgelsen og laver en beskrivelse med svar. Bagvagten (speciallæge) ser henvisningen, undersøgelsesmaterialet og beskrivelsen igennem og retter eventuelt til i samråd med forvagten. Hvis der er tvivl i forbindelse med undersøgelsen, vendes materialet med andre læger, eller tages med på den ugentlige konference. Sekretæren sender de færdige beskrivelser med svar på undersøgelsen tilbage til den pågældende læge som har bestilt den. Når beskrivelsen er færdig og godkendt af en speciallæge er den klar til at blive sendt afsted i systemt. Den eksterne læge som har bestilt undersøgelsen modtager svaret Modtaget svar Patienten får svar på undersøgelsens resultat ved den læge som oprindeligt henviste til undersøgelsen. Den eksterne læge som bestilte undersøgelsen informerer patienten om resultatet. 1 Opgaven Opgaven i projektet Patient flow er at undersøge og udvikle systemet og processerne omkring scanningen af patienter på Nuklearmedicinsk afdeling på Vejle Sygehus. Afdelingen ønsker at ændre arbejdsgangene, så fagpersoner ikke længere hjælper patienterne med det, de selv kan klare. Patienterne skal altså rustes til at bevæge sig i afdelingens komplekse system og finde den rette vej på det rette tidspunkt uden at føle sig ladt i stikken. De skal føle sig i gode og trygge hænder. Projektets kerneudfordring ligger i, hvordan man, på en tryg og sikker måde, kan guide patienterne til selv at bevæge sig igennem før-skanningsforløbet uden at anvende for mange personaleressourcer og på den måde sikre, at både patienter og fagpersoner udfører de opgaver, de hver især er bedst til. Jeg blev spurgt, om jeg ville på toilettet ( ). Ham, der skulle undersøge mig, stod og ventede på mig ude på gangen ( ). Nej, jeg ved ikke, hvorfor det var de røde stole. Jeg håbede bare, at det ikke var for de dødsdømte. Projektet skal bidrage til at optimere fagpersonalets arbejde og reducere tiden, hvor scannerne er på standby, samtidig med at patientoplevelsen forbedres. Målet for projektet er at opnå en forståelse for den eksisterende brugerrejses udviklingspotentialer og brugernes behov samt at udvikle en række nye servicescenarier for patientoplevelsen på Nuklearmedicinsk afdeling. Det generaliserede serviceblueprint, som formidler vejen fra, at patienten henvises til en undersøgelse på Nuklearmedicinsk afdeling, og frem til, at patienten efterfølgende modtager svar på den gennemførte undersøgelse. // 5

6 2 Løsningsforslagene I rapporten redegøres uddybende for både afdelingens udfordringer og løsningsforslagene, så her er kun helt kort en oversigt over løsningsforslagene: Det samlede konceptforslag består af nedenstående 6 delelementer: Forløbsfolder Opholdsrum og Stoppesteder Tydelighed omkring reception og ankomst SMS service Indretning, der signalerer sammenhæng mellem de to etager Tydelig visuel indretning ift. placering af funktioner Elementerne kan fungere selvstændigt og enkeltvis, men bliver stærkest sammen. Vi går meget for at hente patienter ( ). Vi går to gange frem og tilbage to gange for hver patient. Nej, jeg har ikke fået at vide, hvor jeg skal sætte mig, når jeg kommer tilbage. Men der går jeg ud fra, at jeg skal sætte mig på de røde stole igen. Det gjorde jeg hvert fald sidste gang 6 //

7 3 Projektforløb Projektet er forløbet over fem måneder i en designproces bestående af fem procesniveauer: Collaborate (samarbejde), Collect (indsamle), Comprehend (forstå), Conceptualize (udvikle) og Create (skabe). Processen foregår iterativt og bevæger sig på tværs af de fem procesniveauer gennem dataindsamling, interessentinvolvering, analyse, fortolkning, idéudvikling og formidling. Der er konstant fokus på samarbejde og forventningsafstemning. CREATE Realisere projektet COLLECT Indsamle viden COLLABORATE samarbejde CONCEPTUALIZE Udvikle koncepter, skitser, tegninger modeller COMPREHEND Forstå opgave Designproces // 7

8 3.1 Research og Analyse Og så skal de have deres ting på, ( ) det tager nogen gange meget Collect-fasen har fokus på at tilegne sig ny viden om stedet, dets brugere og deres oplevelser og behov. I denne fase af projektet indhentede vi indledningsvis generel information om projektets målgrupper. Dette blev gjort gennem korte interviews med forskellige personaletyper og patienter ved at følge en række undersøgelsesforløb på afdelingen samt gennem generelle observationer på gangene og i venteområdet. Efterfølgende blev den eksisterende brugerrejse kortlagt i fire versioner ud fra et patient- og et personaleperspektiv. Dette blev gjort gennem dybdegående interviews med to patienter, en sekretær og en bioanalytiker. De fire interviews havde fokus på en detaljeret kortlægning af brugerrejsen og gennemgik et undersøgelsesforløb skridt for skridt og fra start til slut. lang tid, ( ) både når patienter skal have tøj af og på, ville det være rart med et rum. Der sker et eller andet, når man går ind af hovedindgangen hernede, med hvad man hører, og hvad man kan rumme af information. 8 //

9 BLUEPRINT_nuklear medicinsk afdeling B Fra henvendelse til start undersøgelse mange patineter læser ikke indkadelsen, kun tidspunkt ANKOMST NUKLEAR MED. AFD. PATIENT AKTIONER Patient modtager henvisning Ringer med spørgsmål modtager svar fra sek. eller læge Patient ankommer henvender Tager plads på stol Hvis tid skal flyttes transport bookes. Div. afklarende spørgsmål BIOANALYTIKER Henter patient fra stol Front stage RECEPTIONIST Modtager spørgsmål Tager imod patient Den synlige linje Back stage registrerer ankomst i bookingsystem. Informere om undersøgelsesforløb. vand, Røde stole, ventetid, hvilerum. Placeres pat. andre steder end normalt siger dette til BA, eller skrives på tavle. BIONALYTIKER BAGVAGT Bagvagt visiterer Læge svarer på? til sek. el pat Hvordan kan vi gøre det tydeligt for patienter vigtigheden af hvor de skal sætte sig ( de røde stole)? SEKRETÆR Henvisning fra: Egen læge Special læge Andet sygehus afs. Privat hospital. Kommer vi EDI el. alm post. Modtager henvisning Henvis.sted hvis oplys. mangler Hvor kommer den fra? Hvilken patient? Hvilken undersøgelse? er der nødvendig inf. hvor meget haster det? Giver henvisning en visitationskode 1-4 og angiver undersøgelse Henvisning klar til bookning Regionskontor til alm. post evt. rådføre med lægen Sek. eller booker( booker de undrs. der kræver ekstra viden). læser henvis. igennem ift. patientbehov; kørestolk, tolk, transport. Ud fra cpr. ses om brev sendes med epost, eller pr. brev svar fra læge til patient dagens arb. ark printes Bedre venteforhold / aktiv ventetid Differentierede opholdmulighder i venterum. Bedre patientflow, den selvhjulpne patient (tegneserie med hvad der skal ske) -Bedre måde at give information til patient Pårørende Tilbage efter 3 timers ventetid // 9

10 3.2 Forstå opgaven og udfordringen Comprehend-fasen har fokus på fortolkning og bearbejdning af materialet fra Collect-fasen. I denne fase af projektet analyserede og bearbejdede vi den indsamlede viden og omdannede data til indsigter. De 12 afgørende indsigter er: 1. Mange patienter læser ikke hele indkaldelsesbrevet, men fokuserer primært på tid og sted. 2. Personalet varetager en del opgaver, som mange patienter, med den rigtige vejledning, vil være i stand til at klare selv 3. Der ligger et stort kommunikationsansvar på personalet, som bruger megen tid på at informere og guide hver enkelt patient igennem hvert skridt af undersøgelsesforløbet 4. Det kan være svært for patienten at forstå og fastholde de mange informationer, han/hun får om undersøgelsesforløbet ved ankomsten 5. Afdelingens interne systemer er ikke tydelige for patienterne, fx farvekodning af stole, hvilket betyder, at patienterne ikke har mulighed for at handle hensigtsmæssigt i forhold til systemerne 6. Ventefaciliteterne understøtter ikke de mange patienttyper og deres behov 7. Radioaktivitet kan være skræmmende og svært at forstå for mange patienter 8. Afdelingen har en meget bred gruppe af patienttyper med meget forskellige behov og kompetencer 9. Personalet går mange skridt i løbet af hver enkelt undersøgelse 10. Personalet oplever at blive betragtet og fulgt med øjnene af ventende patienter, hvilket kan virke forstyrrende 11. Der er stor patienttilfredshed på afdelingen, og oplevelsen af, at der er behov for optimering, ligger primært hos personalet 12. Personalet yder en stor arbejdsindsats, for at den komplekse logistik mellem de mange forskellige undersøgelsesforløb skal fungere. 10 //

11 Formålet var at skabe overblik over, definere og forstå den nuværende situation og dens primære problemstillinger og muligheder. Dette blev gjort ved at udarbejde en række generaliserede brugerprofiler på forskellige kategorier af personale og patienter med særlige karaktertræk og behov. De kortlagte brugerrejser blev samlet og visualiseret i et generaliseret serviceblueprint, som formidler vejen fra, at patienten henvises til en undersøgelse på Nuklearmedicinsk afdeling, og frem til, at patienten efterfølgende modtager svar på den gennemførte undersøgelse. De generaliserede brugerprofiler består af henholdsvis tre personalekarakterer; Sekretæren, Bioanalytikeren og Lægen og seks besøgendes karakterer; Den selvhjulpne patient, Den følelsesmæssigt sårbare patient, Den immobile patient, Barnet, Den pårørende og Patienten med anden etnisk baggrund. Gennem kortlægning og visualisering af et serviceblueprint for afdelingen identificerede vi en række barrierer og udviklingspotentialer i den lange rejse gennem et undersøgelsesforløb. De syv identificerede barrierer for patienten var: 1. at læse indkaldelsesbrevet og dermed forberede sig optimalt 2. at forstå omstændighederne omkring radioaktivitet i undersøgelsen 3. at melde sig ankommet 4. at rumme alle informationer om undersøgelsesforløbet 5. at der ikke er mulighed for at være selvhjulpen i undersøgelsesforløbet 6. at ventefaciliteterne ikke understøtter hensigtsmæssig adfærd og individuelle patientbehov 7. at forstå hvornår forløbet er afsluttet. De tolv udviklingspotentialer i forbindelse med rejsen gennem undersøgelsesforløbet var: 1. indkaldelse - når patienten indkaldes til undersøgelsen via et indkaldelsesbrev 2. afklaring - når patienten ringer for at få svar på spørgsmål og booke transport 3. patientforberedelse - når patienten forbereder sig på at skulle til undersøgelsen 4. registrering - når patienten melder sig ankommet i skranken på afdelingen 5. introduktion - når patienten introduceres til undersøgelsesforløbet i skranken 6. ventested - når patienten skal finde det rigtige sted at vente 7. ventetid - når patienten skal vente i forbindelse med undersøgelsen 8. afhentning til undersøgelse - når patienten skal hentes ind til undersøgelsen 9. toiletbesøg - når patienten skal på toilettet før undersøgelsen 10 omklædning til undersøgelse - når patienten skal gøre sig klar til undersøgelsen 11. vurdering - når lægen skal vurdere undersøgelsen 12. omklædning efter undersøgelse - når patienten skal gøre sig klar efter undersøgelsen. // 11

12 På baggrund af indsigterne fra comprehend-fasen blev der defineret fem mulighedsrum. Disse rum repræsenterer fem mulige rammer, som projektets udviklingsfase kan tage udgangspunkt i. Indsigtsmateriale og mulighedsrum blev præsenteret for kontaktgruppen på Vejle Sygehus, som i samarbejde med arbejdsgruppen udvalgte tre retninger at arbejde videre med. De tre retninger, som blev valgt, var mulighedsrum nummer to, tre og fire. 1. Hvordan kan vi udvikle indkaldelsesbrevet, så det forbereder patienterne bedre på forløbet? 2. Hvordan kan vi gøre ankomstsituationen nemmere og mere overskuelig for både sekretær og patient? 3. Hvordan kan vi indrette og udvikle venterummet, så det understøtter de mange forskellige brugerbehov, både i forbindelse med lange og korte ventetider? 4. Hvordan kan vi udarbejde et system, som gør patienterne mere selvhjulpne igennem undersøgelsesforløbet? 5. Hvordan kan vi sikre, at indretningen understøtter de optimale arbejdsgange for personalet? 12 //

13 // 13

14 3.3 Konceptudvikling Conceptualize handler om at omsætte de tre mulighedsrum til designmæssige svar på, hvordan vi kan imødekomme de identificerede udfordringer. De tre mulighedsrum er blevet oversat til tre mulige koncepter 1. Udarbejde et system der gør patienterne mere selvhjulpne igennem undersøgelsesforløbet -Den selvhjulpne patient 2. Gøre ankomstsituationen mere overskuelig for både sekretær og patient -Enkel ankomst 3. Indrette og udvikle venterummet, så det understøtter de mange forskellige brugerbehov både i forbindelse med de lange og korte ventetider -Opholdsrum og Stoppesteder 14 //

15 Den selvhjulpne patient Den selvhjulpne patient tager udgangspunkt i den problematik, at rigtig mange patienter kan meget mere end det, de får lov til, som systemet er bygget op i dag. Personalet varetager en del opgaver, som mange patienter, med den rigtige vejledning, vil være i stand til at klare selv. Samtidig søger konceptet også at imødekomme den udfordring, at patienterne har svært ved at fastholde den information, de får. Ud over en tegneserie der fortæller og visualiserer om det forløb patienter skal igennem, indeholder konceptet omkring forløbsfolderen også en sms service. Den skal hjælpe patienten med at styre tiden og minde om at nu skal han foretage sig noget. Det er både informationer, de skal handle på her og nu, og informationer med et lidt længere perspektiv. Mange patienter vil opleve at være kognitivt svækkede, når de kommer til undersøgelsen. De har måske ondt eller er kede af det eller nervøse for det, der skal ske. Derfor er det svært for dem at forstå en information. Samtidig er det for nogle tale om undersøgelsesforløb, som kan vare op til fire timer, og derfor kan det være svært at huske på alt det, der skal ske. For at en patient kan blive selvhjulpen og proaktiv, kræver det, at patienten på forhånd ved, hvad der skal ske. Derfor har vi udviklet en prototype på en Forløbsfolder. Forløbsfolderen guider patienten trin for trin gennem undersøgelsesforløbet. I billeder og kort tekst beskrives hvert enkelt stop, hvilke muligheder patienten har, og hvornår han/hun skal være hvor. Folderen skal fungere som et redskab til at give patienten overblik over undersøgelsesforløbet og dermed mulighed for at handle selv og være på forkant. Folderen udleveres ved ankomsten til afdelingen og skal afleveres igen ved endt undersøgelsesforløb. Af hygiejniske årsager er det formentlig ikke muligt at genbruge folderen. Alligevel skal den afleveres ved slut, så både begyndelsen og slutningen på brugerens rejsegennem forløbet markeres. // 15

16 Tegneserie i forløbsfolder 16 //

17 Demonstration af Den selvhjulpne patient skitseret gennem en række scenarier Henrik ankommer til Nuklearmedicinsk afdeling, hvor han melder sin ankomst i skranken. Sekretæren giver ham en pakke med en folder, som vil informere og guide ham gennem den undersøgelse, han skal have, og et kort over afdelingen. Hun fortæller, at han løbende vil få smsbeskeder, som informerer ham om, hvad han skal huske hvornår. Derefter tjekker hun, at det mobilnummer, hun har stående er det rigtige. Hun sikrer sig, at han har styr på det hele, og beder ham tage plads i opholdsrummet. Mens han venter, åbner Henrik folderen og læser om undersøgelsen. Han kan se, at han 5 minutter før sin tid, skal sætte sig ved det grønne stoppested, hvor der vil komme en bioanalytiker for at hente ham ind til indsprøjtning af sporstof. Når han er færdig med det, skal han drikke en masse vand og vente ca. 1,5 time, før billederne skal tages. Der står i vejledningen, at man skal vente så længe for at være sikker på at alt det sporstof som er blevet sprøjtet ind, har fordelt sig som det skal. Der står også, at Henrik må bruge ventetiden, som han har lyst til. Henrik planlægger at gå en tur og få lidt mad, mens han venter. Når han kommer tilbage skal han sætte sig i en anden ventezone, her skal han vente ca. 30 minutter i ro. Der er mange ting at huske på, og Henrik er glad for, at han må beholde vejledningen, indtil undersøgelsen er afsluttet, så han ikke glemmer noget. Efter han har siddet lidt, får han den første sms. Her står som han også kan se i folderen, at han skal sætte sig ved det grønne stoppested og vente på bioanalytikeren, som vil komme inden for fem minutter. Henrik sætter sig ved det grønne stoppested og venter på, at det bliver hans tur til at få en indsprøjtning med sporstof. // 17

18 Nu kommer bioanalytikeren og henter ham. Han ved allerede, fra folderen, hvad der skal ske, og de kan derfor tale lidt om vind og vejr i stedet. Det er rart og beroligende, for Henrik er ikke så glad for nåle. Da han er færdig, siger bioanalytikeren, at vi ses igen om halvanden time. Han modtager nu en sms om, at han skal vente i halvanden time, og at han skal drikke minimum 0,75 l vand. Han tager de to flasker vand, som der står, at han skal drikke, i skabet ved receptionen og går udenfor. I sygehusets ankomsthal ligger en lille cafe. Her spiser Henrik lidt mad og begynder at drikke alt det vand, han har taget med. Mens han venter, kigger han lidt i folderen igen. Om en time skal han være tilbage på afdelingen for at finde ro, inden billederne skal tages. Han skal sørge for at gå på toilettet og så sætte sig ved det næste stoppested, som er tegnet ind i folderen. Her vil han igen blive hentet af bioanalytikeren, som skal tage billederne. Han læser om, hvordan billederne bliver taget, hvor lang tid det tager, og hvordan han skal ligge i kameraet. Han læser også, at han først kan få svar om nogle dage hos den læge, der bestilte undersøgelsen. Afdelingen kan altså ikke give ham noget svar på hvad billederne viser her på afdelingen. 18 //

19 Efter en time kommer der en sms, om at han skal komme tilbage på afdelingen om 30 min. og vente ved det blå stoppested og en påmindelse om at drikke de 0,75 l vand. Da han har drukket det sidste vand, og tiden er gået, tager Henrik sine ting og går tilbage til afdelingen. Han finder en plads ved det rigtige stoppested og sætter sig med et blad. Efter ca. 25 minutter modtager han en sms om, at der er fem minutter, til undersøgelsen starter, og at han skal gå på toilettet og gøre sig klar til at blive hentet. Inden tiden er gået, sørger han for at få tisset af. Da han har siddet stille en halv time, som han skal, kommer bioanalytikeren ud og beder ham følge med. // 19

20 Hele undersøgelsen foregår fuldstændig, som han har læst sig til, at den skal. Henrik synes, det er rart at være forberedt på, hvad der skal ske. Han blunder lidt, mens billederne bliver taget. Da undersøgelsen er færdig, fortæller bioanalytikeren at han vil få svar fra sin egen læge inden for nogle dage, fuldstændig som han har læst sig til. Han hilser af og går ind og tager sine ting i omlædningsrummet og går derefter ud i venteområdet igen. Han modtager en sms-påmindelse, hvor der også står, at undersøgelsen er overstået, og at han vil få svar fra egen læge inden for de næste par dage. Desuden minder sms er ham om at aflevere folderen i skranken, inden han kører hjem. Han går hen til skranken og lægger folderen. Sekretæren er optaget af at modtage andre patienter, og han nikker derfor bare et farvel. Henrik går ud for at finde sin bil igen. For en sikkerheds skyld tjekker Henrik lige folderen igen for at se, om der skulle være mere på programmet. Her står, at når undersøgelsen er færdig, og bioanalytikeren har sagt farvel, skal han aflevere folderen til sekretæren, og så må han tage hjem. 20 //

21 Enkel ankomst Enkel ankomst handler om at gøre ankomstsituationen mere overskuelig for både sekretær og patient. Især ved ankomst er der mange informationer der skal gives, derfor skal denne situation forenkles. Der skal ske en forkortelse af sekretær - patient interaktion ved akomst. Konceptet tager udgangspunkt i de indsigter, at Det er bare så svært. Hvordan vi skal give de informationer, vi skal give, vi synes, vi skal give, og også gerne vil give? Sekretær på afdelingen 1) mange patienter ikke læser hele indkaldelsesbrevet, men primært fokuserer på tid og sted og dermed ankommer forholdsvis uforberedte til undersøgelsen 2) at personalet yder en stor arbejdsindsats med at fortælle patienterne om de mange forskellige undersøgelsesforløb 3) at afdelingen har en meget bred gruppe af patienttyper med meget forskellige behov og kompetencer. Yderligere tager konceptet udgangspunkt i den udfordring, at der med flytningen til den nye afdeling vil komme et større patientflow i ankomstområdet, da alle patienter, også de som skal scannes i PET-scanneren i kælderen, i fremtiden vil ankomme til den samme reception. Derfor er det vigtigt med det nye, øgede patientflow, at receptionisten bruger kortere tid på at guide hver enkelt patient, og at de stærkeste patienter hurtigt gøres selvhjulpne. Zoner Tydelig reception Zoner Det skal være tydeligt, hvor i rummet man skal henvende sig ved ankomst. - Vigtigt at få oplevelsen af at ankomme og blive taget imod. Patient scanner sig selv ind med sygesikringsbevis (er nu registreret i systemet) Patient får udleveret folder om sit undersøgelsesforløb P- billet sendes med Indkaldelsesbrev // 21

22 Demonstration af enkel ankomst skitseret gennem en række scenarier for den nye ankomst. Henrik skal til undersøgelse på Nuklearmedicinsk afdeling på Vejle Sygehus. Han parkerer bilen på parkeringspladsen ved sygehuset. Da han modtog indkaldelsesbrevet, var der samtidig en parkeringstilladelse med, som giver ham lov til at holde ved sygehuset de tre timer, undersøgelsen varer. Han placerer den i bilruden og går op mod afdelingen. Da han ankommer til afdelingen, er det første, han møder, en skranke med en sekretær. Ved siden af skranken står en scanner magen til den han kender fra sin praktiserende læge. Sekretæren beder ham scanne sit sygesikringsbevis. På scanneren står der nu hans navn, og tidspunktet for hans undersøgelse. Sekretæren giver ham et nummer og forklarer, at det er det nummer som vil blive kaldt op, når han skal ind til undersøgelsen. I skranken får Henrik også en folder af sekretæren, som guider ham gennem den undersøgelse, han skal have. Der er også et kort over afdelingen. 22 //

23 Sekretæren fortæller, at han skal drikke en del vand, og at der vil være en periode med lang ventetid. Hun fortæller også, at han løbende vil få sms-beskeder, som informerer ham om, hvad han skal huske hvornår. Derefter tjekker hun, at det mobilnummer, hun har stående, er det rigtige. Sekretæren har anvist ham en plads i opholdsrummet. Her sætter han sig og læser i folderen. Han kan læse om hele undersøgelsesforløbet, hvad der skal ske, hvornår og hvorfor. Det første, der skal ske, er, at han skal have en indsprøjtning med sporstof. Fem minutter før hans tid modtager Henrik en sms. Her står, at han skal sætte sig ved det grønne stoppested og vente på bioanalytikeren, som vil komme inden for fem minutter. Henrik sætter sig ved det grønne stoppested og venter på, at det bliver hans tur. Mens han sidder her, læser han lidt videre i folderen og forbereder sig på resten af undersøgelsesforløbet. // 23

24 Opholdsrum og Stoppesteder GUL STOP Opholdsrum og Stoppesteder handler om, hvordan vi kan indrette og udvikle ankomstrummet, så det understøtter de mange forskellige brugerbehov, både i forbindelse med de lange og de korte ventetider. Konceptet tager udgangspunkt i de udfordringer, der er med, at afdelingens interne systemer ikke er tydelige for patienterne, fx farvekodning af stole. Det betyder, at patienterne ikke har mulighed for at handle hensigtsmæssigt i forhold til systemerne, at ventefaciliteterne ikke understøtter de mange patienttyper og deres behov, og at personalet oplever at blive fulgt med øjnene af ventende patienter på gangene, hvilket kan virke forstyrrende. Derfor arbejder konceptet med at skabe en meget tydelig indretning, det er nemt for patienterne at navigere efter: STILLEZONE Vi vil funktionsopdele ankomstrummet, så vi i stedet for venterum har opholdszoner og stoppesteder. AKTIVZONE RECEPTION RØD STOP BLÅ STOP GRØN STOP (i kælder) 24 //

25 Indretningsplan STILLE ZONE GUL STOP AKTIV ZONE RØD STOP BLÅ STOP // 25

26 Opholdszonerne har den funktion, at de med deres forskellige udformning skal understøtte de mange forskellige brugertyper og brugerbehov på afdelingen. Rummene skal give mulighed for at sidde her al den tid, man venter, hvis man ikke ønsker at forlade afdelingen. Det foreslås, at der indrettes en stille opholdszone og en aktiv opholdszone. Stillezonen foreslås indrettet som et grønt rum til ro og fordybelse. Det skal inspirere til, at man taler dæmpet sammen, og der er måske dæmpet musik. Rummet er skærmet fra resten af ankomstrummet af grønne halvvægge. 26 //

27 I aktivzonen kan man tale sammen over bordene, og der er en mere dynamisk indretning med mulighed for samtale og leg. Aktivzonen indeholder også et børneområde. Her har man mulighed for at komme på internettet med sin computer, så ventetiden kan bruges aktivt. Der kører måske også et fjernsyn med dagens nyheder eller anden information. Receptionen placeres som en del af aktivzonen, da der her vil være tale og aktion. Receptionen skal have den samme klare røde farve som indgangen til afdelingen. Det er her, man kommer ind og melder sin ankomst, og her man forlader stedet igen, derfor er disse meget synlige. Receptionen fungerer også som arbejdsplads for sekretæren, og der vil være en skærm med personfølsomme data. Derfor er det vigtigt at sikre en form for afskærmning bag receptionisten, så der ikke kan kigges over skuldrene og ind på computerskærm. // 27

28 Stoppestederne er steder, hvor patienten sidder lige inden næste undersøgelse. Her sidder man i kortere tid. Stoppestederne skal være visuelt tydelige både for personale og patienter, så begge parter nemt kan orientere sig i forhold til, hvor i undersøgelsesforløbet patienten er. Det samme tydelige symbol males på væggen i forskellige farver, og farverne omkring understøtter, så det bliver et tydelige afgrænset rum. 28 //

29 I det samlede koncept omkring indretningen af de fysiske omgivelser anbefaler projektet også, at det gøres visuelt og grafisk, hvad der er placeret bag de forskellige døre. På den måde er det nemt for patienterne at orientere sig og selv tage aktion. Det stærke visuelle greb omkring stoppestederne vurderes til at være et stærk nok designmæssigt greb til, at det også vil få den funktion, at det binder stueetagen og kælderplan sammen. Det er vigtigt, at det opleves som én samlet afdeling. Det samlede projekt består af flere delelementer. De tre koncepter er bygget således op, at de supplerer og understøtter hinanden og kan ses som et samlet greb. De kan også stå alene og implementeres hver for sig afhængigt af ambitioner og økonomi. Koncepterne består til sammen af nedenstående delelementer: Forløbsfolder Opholdsrum og Stoppesteder Tydelighed omkring reception og ankomst SMS service Indretning, der signalerer sammenhæng mellem de to etager Tydelig visuel indretning ift. placering af funktioner Elementerne kan fungere selvstændigt og enkelvis, men bliver stærkest sammen. // 29

30 Farvekoder Der er valgt 3 forskellige farvekoder. Indgang/ Reception Opholdzoner Stoppesteder Til receptionen vælges den samme klare røde som allerede er omkring indgangspartiet. Denne signalerer ankomst. C0M96Y78K0 C79M9Y15K0 Til opholdsrummene er valgt nogle lidt mere dusede farver. De grønne nuancer er valgt til stille-opholdszone, som foreslåes som et grønt rum med beplantning, der kan virke beroligende. Til aktiv- opholdszone er lidt køligere nuancer blå og kold lilla. Stoppesteder foreslåes at have klare farver, som er lette at adskille fra hinanden, og som kan stå stærke visuelt. C44M0Y7K28 C52M57Y33K0 C11M88Y33K0 C30M0Y98K20 C66M76Y74K14 C55M0Y100K0 30 // C0M29Y100K0

31 Patient Empowerment Patient Empowerment har fokus på at sætte patienten i centrum af services. Gennem inkluderende sundhedsløsninger giver man mennesker frihed til at tage beslutninger og handle selv og dermed få kontrol og indflydelse på deres eget liv og de sundhedsmæssige beslutninger, som påvirker det. Det er derfor nødvendigt at tage udgangspunkt i målgruppens ressourcer og muligheder. Ved at udligne uligheder og fordele magten mere lige i interaktionen mellem patienten og sundhedsvæsnet, kan man fremme patientens selvstændighed og minimere behovet for professionel hjælp og støtte. Der er blandede holdninger til empowerment-tilgangen. Kritikere frygter, den kan blive et skalkeskjul for et svækket, offentligt patientansvar, hvor patienterne, for at aflaste sundhedsvæsnet, pludselig står alene med ansvaret for egen sygdom. Den interessante balance opstår, når man formår at informere og inkludere patienter på en sådan måde, at de ikke føler sig som passagerer på et sundhedsfagligt lyntog, men forstår deres tilstand og kan deltage ansvars- og beslutningsmæssigt på det niveau, de har ressourcer og overskud til. Dette projekt er inspireret af empowerment-begrebet på den måde, at der arbejdes med at skabe rum og rammer, som imødekommer patienternes individuelle behov, giver dem overblik over og viden om det undersøgelsesforløb, de skal igennem, og ruster dem til at navigere bedre på afdelingen efter egne behov og ønsker. Processen skal samtidig bidrage til at lette personalets arbejdsgange, så både personale og patienter hver især gør det, de er bedst til. // 31

32 Servicedesign Servicedesign er en disciplin, hvor designtænkning og designmetoder danner udgangspunkt for udviklingen af immaterielle løsninger. Gennem servicedesign arbejdes med at forbedre interaktionen mellem serviceudbyder og aftager. Kvaliteten af en serviceydelse kan styrkes ved at se på infrastruktur, kommunikation, arbejdsgange, touchpoints og lignende elementer af servicen. Gennem en kortlægning af brugerens rejse igennem en service kan man opleve ydelsen gennem brugernes øjne og få indblik i relevante behov og gode eller uhensigtsmæssige oplevelser. Ved, på denne måde, at analysere og indsamle viden om en konkret services opbygning og oplevelsen af denne kan man udvikle løsninger, som er meningsfulde og attraktive for både dem, der arbejder med dem, og dem, som benytter sig af dem. Servicedesign kan dermed bidrage til at identificere relevante indsatsområder og til at gentænke rammer og touchpoints, men kan også føre til helt nye løsninger og serviceydelser. I projektet på Nuklearmedicinsk afdeling har vi arbejdet med at kortlægge både patienters og medarbejderes rejse igennem et undersøgelsesforløb. Dette er gjort ved hjælp af observationer og interviews med både patienter og ansatte på afdelingen. Det indsamlede materiale er efterfølgende blevet samlet og visualiseret i generaliserede blueprints, som viser både patientens, bioanalytikerens, sekretærens og lægens rejse igennem et undersøgelsesforløb i relation til hinanden. På den måde kortlægges både frontstage- og backstagedelen af undersøgelsen, og hvert enkelt skridt og touchpoints, både fysiske og immaterielle, identificeres. 32 //

33 Projektteam Ved projektets start blev der tilrettelagt et samarbejde mellem Laboratoriet for Social Inklusion ved Designskolen Kolding og Nuklearmedicinsk afdeling på Vejle Sygehus. Vejle Sygehus er repræsenteret i projektet via en kontaktgruppe på fire medarbejdere fra Nuklearmedicinsk afdeling. Denne kontaktgruppe fungerer gennem projektet som primær adgang til ressourcer, herunder respondenter, og kontaktflade i forbindelse med gennemførelsen og løbende kvalificering af projektet. Designskolen Kolding har nedsat et projektteam, som står for tilrettelæggelse og gennemførelse af projektet. Dette team har bestået af: Anne Grønlund Pedersen, cand.design i interaktionsdesign har arbejdet på en række service- og udviklingsprojekter inden for velfærdsområdet, herunder et tværfagligt brugerstudie, som mundede ud i et katalog af brugerindsigter og anbefalinger til udviklingen af en ny tværsektoriel kronikerplatform i Region Syd. Anne Grønlund Pedersen har tidligere arbejdet med at definere brugerorienterede anbefalinger og retningslinjer i forbindelse med digitaliseringen af en række offentlige services. Anne Corlin, arkitekt MAA har stået bag et kunstnerisk udviklingsprojekt omkring wayfinding på Middelfart Sygehus. Anne Corlin har tidligere arbejdet med tilgængelighed og wayfinding i andre hospitalsprojekter samt byudvikling og brugerinddragende processer i bymæssig kontekst. Mette Mikkelsen, prorektor, udviklingschef Projektansvarlig for Design af Relationer, som vandt KL s Innovationspris Projektet tog udgangspunkt i forholdet mellem vært og gæst, og hvilke forventninger de kunne have til hinanden. Mette Mikkelsen har gennem de sidste fem år stået i spidsen for en lang række innovationer i både offentlig og privat sammenhæng. // 33

34 tid Ventetid Klargøring af rum Undersøgelsesstart Undersøgelse Vurdering Ekstra billeder Færdiggørelse Omklædning Hjemtransport Undersøgelse slut Konference Afhentning Toiletbesøg Omklædning Print af billeder Afrunding Afrejse Beskrivelse 1 Beskrivelse 2 Afsendt svar Modtaget svar r patienterne det vand de allen, udenfor. Nogen spiser lte tager hjem ter. 30 minutter før undersøgelsen går i gang, skal patienten være tilbage for at holde sig i ro. Når patienten er klar til undersøgelsen kommer der en bioanalytikker og henter vedkommende i venterummet. Patienten bliver fulgt på toilettet inden undersøgelsen går igang, og finder herefter selv ned til undersøgelsesrummet. Efter toiletbesøget går patienten selv ned til undersøgelsesrummet, hvor bioanalytikeren er. Patienten fjerner metalgenstande og gør sig klar til undersøgelsen. Patienten placeres på lejet og bliver instrueret i at ligge helt stille mens undersøgelsen står på. Patienten venter på lejet Patienten får besked om at undersøfgelsen er færdig samt hvornår og hvordan vedkommende får svar. Herefter tager patienten evt. bælte og smykker på igen. Patienten tager eventuelle smykker, bælte eller tøj på og gør sig klar til at tage hjem. Patienten tager hjem. Nogle patienter skal afhentes af patienttransporten eller køres med Falck. Hvis patienten har behov for hjemtransport, aftales dette med bioanalytikeren, og patienten venter der hvor det er aftalt. Patienten får svar på undersøgelsens resultat ved den læge som oprindeligt henviste til undersøgelsen. Sekretæren sender de færdige beskrivelser med svar på undersøgelsen tilbage til den pågældende læge som har bestilt den. Bioanalytikkeren henter patienten i venterummet. Bioanalytikeren følger patienten på toilettet og informerer om hvor undersøgelsen skal foregå. Bioanalyikeren går ned i undersøgelsesrummet og gør klar til undersøgelsen. Bioanalytikeren venter på at patienten bliver klar. Bioanalytikkeren sætter undersøgelsen igang. Hvis patienten ikke har fået sporstof på forhånd gives dette, og kameraet sættes igang. Bioanalytikeren klargør billederne på computeren og printer dem ud. Bioanalytikeren går ned til lægen (forvagt) og får billederne vurderet. Hvis der er behov for flere billeder tager bioanalytikeren disse med det samme. Når lægen har det nødvendige materiale for at kunne færdiggøre og give svar på undersøgelsen, kan bioanalytikeren slutte undersøgelsen af. Bioanalytikkeren informerer patienten om det efterfølgende forløb, venter på at patienten er klar til afrejse og sender patienten hjem. Bioanalytikeren venter mens patienten gør sig klar. Bioanalytikeren bestiller eventuelt hjemtransport til patienten. Bioanalytikeren færdiggør undersøgelsen og sender den videre i systemet til lægen (forvagt). Lægen vurderer om undersøgelsen er dækkende. Hvis lægen mener der er behov for det undersøges patienten, eller der bestilles flere billeder med det samme. Lægen vurderer hvornår de har det nødvendige materiale for at kunne færdiggøre og give svar på undersøgelsen, Forvagten modtager henvisningen sammen med alt materiale fra undersøgelsen og laver en beskrivelse med svar. Bagvagten (speciallæge) ser henvisningen, undersøgelsesmaterialet og beskrivelsen igennem og retter eventuelt til i samråd med forvagten. Hvis der er tvivl i forbindelse med undersøgelsen, vendes materialet med andre læger, eller tages med på den ugentlige konference. Når beskrivelsen er færdig og godkendt af en speciallæge er den klar til at blive sendt afsted i systemt. Hvis patienten skal transporteres af ekstern part (Falck eller patienttransport)afhentes patienten efter undersøgelsen. Den eksterne læge som har bestilt undersøgelsen modtager svaret Den eksterne læge som bestilte undersøgelsen informerer patienten om resultatet.

VORES KONKLUSION BLEV: UDVIKLINGEN AF ET LABORATORIUM ER EN OPLAGT IDE

VORES KONKLUSION BLEV: UDVIKLINGEN AF ET LABORATORIUM ER EN OPLAGT IDE KAPITEL//02 METODER AF // METTE MIKKELSEN VORES KONKLUSION BLEV: UDVIKLINGEN AF ET LABORATORIUM ER Model - s. 64 Model-vignet EN OPLAGT IDE DESIGNPROCESSENS TEORIER OM SAMARBEJDET MED PARTERNE OM ET LEVENDE

Læs mere

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter Spørgeskemaundersøgelse blandt 15.610 akut ambulante patienter 2014 LUP Akutmodtagelse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser - akut ambulante patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud!

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! En etnografisk undersøgelse af koordinering og kommunikation under akutte patientforløb AkutFlow Caretech Innovation Louise Mejnertz Oktober 2011 Louise Mejnertz

Læs mere

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD Et skridt videre Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD 1 Indhold Indledning... 3 ADHD og grupper... 4 Koordinatorens opgaver og rolle... 7 Gruppelederens opgaver og roller... 13 Mestringsgruppeforløbets

Læs mere

BEHOVSAFKLARING OG ANBEFALINGER

BEHOVSAFKLARING OG ANBEFALINGER INNOVATIONSPROCES BEHOVSAFKLARING OG ANBEFALINGER TÆNKE HØJT-TEST: BRUGERREAKTIONER & ONLINE KOMMUNIKATION UDFØRT PÅ DIAGNOSTISK CENTER SILKEBORG SEPTEMBER 2014 Opsummering og anbefalinger Workshop d.

Læs mere

Ideer fra borgermødet i Region Sjælland d. 28. februar 2015

Ideer fra borgermødet i Region Sjælland d. 28. februar 2015 Ideer fra borgermødet i Region Sjælland d. 28. februar 2015 KOMMUNIKATION Tema 1: Overblik over hvad der sker Titel på ide/ønske Hvad går ideen ud på Hvorfor er det vigtigt at gennemføre ideen - hvilket

Læs mere

udarbejdet af designsekretariatet, kolding kommune www.kolding.dk/design facebook/designbykolding kontakt: design@kolding.dk, tlf.

udarbejdet af designsekretariatet, kolding kommune www.kolding.dk/design facebook/designbykolding kontakt: design@kolding.dk, tlf. kk Design udarbejdet af designsekretariatet, kolding kommune www.kolding.dk/design facebook/designbykolding kontakt: design@kolding.dk, tlf. 79 79 22 48 indhold 1. Opdagelsesfasen Opdagelsesfasen Åbne

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Radioterapiklinikken En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej til mere patientcentreret

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Forventningssamtalen

Forventningssamtalen Et brugerinddragelsestiltag på Glostrup Hospital, N38 Laura Emdal Navne Stine Louring Nielsen Charlotte Bredahl Jacobsen EVALUERING / Projekt 2185 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Dansk Sundhedsinstitut Juni 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

UDVIKLING AF SOCIAL KAPITAL OG TEAMSAMARBEJDE

UDVIKLING AF SOCIAL KAPITAL OG TEAMSAMARBEJDE UDVIKLING AF SOCIAL KAPITAL OG TEAMSAMARBEJDE Inspirationskatalog Marts 2013 FORCHHAMMER CONSULTING Mærsk Nielsen HR Himmelev Bygade 53 Jystrup Bygade 4 4000 Roskilde 4174 Jystrup Tlf. 60 14 15 13 Tlf.

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER

ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER 2 ET LIV MED KOL - BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET ET SAMARBEJDE MELLEM: FORFATTER: Anne Carstensen LAYOUT: Anne Carstensen DESIGNSKOLEN

Læs mere

Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen

Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen 2014 Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen Rapport skrevet af Et projekt udført i samarbejde mellem BAUF, BABEL, MT Højgaard, Jakon og Vest-Arler Vest-Arler 1 Indhold 1. Indledning... 2 1.1

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Bibliotekets Stemme. Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus

Bibliotekets Stemme. Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus Bibliotekets Stemme Bibliotekets Stemme Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus www.strongbrighthearts.com www.aakb.dk Århus, 2008 Udgivet med

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Onkologisk

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Onkologisk På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Onkologisk Klinik En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej til mere patientcentreret

Læs mere

Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata

Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistikdata (C-72) Deltagere/partnere: Systematic Capgemini Regionshospitalet

Læs mere

Patientens bog. 10 gode råd til patienter om patientsikkerhed. Denne bog tilhører: 1 Spørg hellere for meget end for lidt. 2 Fortæl os om dine vaner

Patientens bog. 10 gode råd til patienter om patientsikkerhed. Denne bog tilhører: 1 Spørg hellere for meget end for lidt. 2 Fortæl os om dine vaner Denne bog tilhører: 10 gode råd til patienter om patientsikkerhed 1 Spørg hellere for meget end for lidt 2 Fortæl os om dine vaner 3 Skriv ned undervejs 4 Flere ører hører bedre 5 Lad eventuelt en anden

Læs mere

Brugercentreret design metodekatalog

Brugercentreret design metodekatalog Brugercentreret design metodekatalog Introduktion til Metodekataloget Velkommen til Syddansk Sundhedsinnovations metodekatalog for vidensområdet brugercentreret design. I dette katalog vil du blive introduceret

Læs mere

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden INDHOLD Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden Kapitel 3 23 Princip 2: Kortlæg værdistrømmen Kapitel 4 29 Princip 3: Skab flow Kapitel

Læs mere