At bygge bro mellem de gode ideer og erhvervsudvikling inden for sundheds- IT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At bygge bro mellem de gode ideer og erhvervsudvikling inden for sundheds- IT"

Transkript

1 Caretech Innova.on At bygge bro mellem de gode ideer og erhvervsudvikling inden for sundheds- IT 0 Morten Kyng

2 Forretning baseret på sundheds IT innova.on Innova.on Bedre produkt/service/proces Nyt produkt/service/proces Markedsintroduk.on og Udrulning Udfordringer 1 Markedsaccept Markedsudvikling Brugervalidering Evaluering gennem brug Brugsdrevet innova.on Kompetencer Udviklingsproces Forretningsmæssige vurderinger

3 Aktører Leverandører af sundhedsfaglige it-systemer og services Firmaer, der arbejder med medico-teknisk udstyr Sundhedsprofessionelle Patienter/borgere Udbydere af sundhedsydelser fra sygehusejere til den enkelte lægepraksis Offentlige videnmiljøer, der beskæftiger sig med sundhed og it Myndigheder 2 Interesseorganisationer

4 Caretech værktøjer Projekter Netværk Rådgivning Plus Møder & konferencer Workshops Studieture Samarbejde med MTIC og Østjysk Innova.on 3

5 Projekter: Hovedaktørerne og Caretechs bidrag Firmaer: Samarbejde med sundhedsaktører og privatpersoner Brugervalidering Forretningspoten.ale og forretningsplaner Supplere kompetencer, f.eks. Projektmodeller med brugerevaluering og Teknologikendskab Personer med en god ide: 4 Forretningspoten.ale Projektudvikling og gennemførelse Samt henvise vedrørende kapital og firmadannelse

6 Processen 5 Interesserede henvender sig Hvis man ønsker en egentlig sagsbehandling så 1-2 siders beskrivelse Daglig ledelse allokerer en ansvarlig Muligheder undersøges og Projektet udvikles: ide, forretning og IPR, partnere, plan Formel ansøgning med projektskabelon Inds.lling.l bestyrelsen Bestyrelsen beslu]er Kontrakt udformes Projektskabelon.l løbende projektstyring og rapportering

7 Projekter: Mål: Status for projekter: 6 Ideer: 52 Afslu]et projekt: 1 Afslu]et analyse: 1 Igangværende/klar: 9 Under vurdering: 7 Lukket: Eber 1-3 møder: 15 Eber /telefon- dialog: 19 Krav: Erhvervsmæssigt poten.ale IKT og sundhed

8 Projekter: Idehaver og involverede parter Igangværende/afslu]ede, i alt 11: De 9 er ini.eret af virksomheder, heraf er 1 ini.eret af privatperson der har firma og som nu er ved at danne nyt firma i forbindelse med nyt projekt og kapital.lførsel 1 ini.eret af privatperson der er ved at danne firma De 2 øvrige har firmadannelse som mål og firmadeltagelse Under vurdering, i alt 7: 5 er ini.eret af firmaer 2 er ini.eret af sundhedsprofessionelle og har firmadannelse som mål Øvrige, i alt 34: 7 30 henvendelser fra firmaer 4 henvendelser fra sundhedsprofessionelle

9 8

10 Akudlow projektet Kort om projektet Projektets overordnede vision er at stø]e Cetreas udvikling af en åben pladorm.l koordinering og kommunika.on mellem forskellige hospitalers akutmodtagelser og mellem akut- modtagelserne og andre aktører på akutområdet f.eks. akutmedicinsk koordinering (AMK). AkutFlow pladormen skal øge overblikket og kvaliteten ved visita.on og være med.l at le]e flowet på tværs af organisatoriske rammer Projektpartnere Cetrea A/S; Caretech Innova.on; Datalogisk Ins.tut/Aarhus Universitet; Regionshospitalerne i Horsens, Herning, Århus, Randers, Viborg samt Præhospital Projektperiode 1. november juli Projektbudget kr.

11 Idéfasen i projektet Workshops amoldt med deltagere fra Sygehuse i Region Syd, Midt og Nord samt andre aktører på akutområdet Workshop om Tidlig Diagnos.k (ca. 45 deltagere) Workshop om Visita.on, Triage og koordinering (ca. 45 deltagere) Konklusion på idéfasen 10 Masser af værdifuldt input.l projektgruppen og deltagerne på de to workshops Konceptet det lange hospital Opsummerende beskrivelser af nogle af pointerne i form af tre korte ar.kler

12 Designfasen: Det lange hospital en projektoversigt 11

13 Caretech Innova.on Cetrea: en case 'l at udvikle vores løsninger så de passer 'l den kliniske hverdag Sundhedsaktører: Erfaringsudveksling indenfor akutområdet og mulighed for ak'vt at præge den teknologiske udvikling 12 Universitetet: En case 'l at lave anvendt forskning, der omsæ<es i praksis

14 Caretech Innova.on Høj kvalitet i tværfaglige innova.onsprojekter kræver en bred vibe af kompetencer, som obe ikke er.l stede i fuldt omfang i virksomheden 13 Brugerdrevet innova.on Ak.v inddragelse af brugerne som med- producenter i udviklingsprocessen Etnografiske feltstudier Ved at studere brugerne i deres hverdag (og i deres anvendelse af IKT- produktet) iden.ficeres brugernes erkendte og uerkendte behov State of the art teknologikendskab Tracking, sensorer, sobwarearkitektur, trådløs kommunika.on mv.

15 Sundhedsbarometer 1 & 2 Formål: At bidrage.l udvikling af et produkt der kan mo.vere.l og fastholde mo.va.on for en livss.lsomlægning mod en sundere livss.l. Idehaver: Læge med enkeltmandsfirma Sundhedsbarometer sep okt Sundhedsbarometer okt jun2011

16 Koncept mockups 15

17 Hvem gør hvad Projektledelse Sundhed BDI SW / Interak.onsdesign Forretningsudvikling Caretech Caretech Caretech Caretech Caretech Wei- con AU, CS AU, CS Wei- con AU, IMV 16 Mercon

18 Caretech Innova.on Idemand/Wei- con: Udvikling og konkre.sering af konceptet, bl.a. i form af prototyper Klart optegnet marked Matchmaking og netværk, herunder Spil og oplevelsesfirma Adgang.l fortsat finansiering Adgang.l forskeres viden og metoder Plan for at skabe et firma, som kan videreudvikle, lancere og dribe et færdigt produkt 17 Universitetet: En case.l at lave anvendt forskning, der omsæ]es i praksis

19 Caretech i den kommende periode: Fortsæ]e med nye projekter fra pipen Øget fokus på produkter og services.l telemedicin og det netværksbaserede sundheds- og velfærdsvæsen 18

20 Udfordringer Telemedicin og andre netværksbaserede dele af sundhed og velfærd er små, emergent markeder Nye produkter er obe amængig af moduler, der ikke er.lgængelige Eksempel: Glødelampen, gadebelysning og elværker Eksempel Novo/Pen.l diabe.kere: uamængig af andre 19 Eksempel C- 07: Blodanalyse

21 Spørgsmål Hvordan kan et firma med apparater, der fungerer godt på en hospitalsafdeling eller i et ambulatorium udvikle en version der kan indgå i løsninger.l brug i hjemmet? Hvad er mulighederne for forskellige aktører for at bruge sundhedsdatane]et og hvad er fordele og ulemper? Hvordan kan løsninger der anvender sundhedsdatane]et spille sammen med løsninger i det åbne internet? Hvordan kan en region effek.vt gribe storskala udvikling og udrulning af nye telemedicinske løsninger an? 20

22 Svag produkt- /serviceudvikling apparat- firmaer kan ikke selv udvikle komponenter/moduler.l telemedicinske løsninger, udviklingen drives af ildsjæle på enkelte afdelinger, og organisatoriske effekter er stort set kun lokale og har dermed begrænset effekt på ressourceudny]elsen, de telemedicinske løsninger, der udvikles, er dyre og spiller dårligt sammen fordi de udvikler hele pa.ent-.l- behandler - systemer, inklusiv kommunika.on, fra bunden af, 21

23 Punkt-.l- punkt løsninger 22

24 Resultatet er ringe markedsudvikling de telemedicinske løsninger, der trods alt udvikles, anvender sjældent sundhedsdatane]et og er dårligt eller slet ikke integreret med de eksisterende løsninger, der bruger sundhedsdatane]et, herunder EPJ og sundhed.dk, den has.gt voksende mængde af borgerdrevne sygdoms- og sundhedsløsninger spiller stort set ikke sammen med de eksisterende løsninger udviklet af regioner og kommuner, og 23 de igangværende planer om såkaldte supersygehuse gennemføres uden nævneværdig inddragelse af mulige markante effekter af netværksbaseret IKT primært fordi erfaringerne er meget begrænsede.

25 Fra Punkt-.l- punkt.l modul- løsninger 24

26 Forretningsudvikling Service- moduler, der passer.l åben arkitektur Sundhedsservice netbu.k for enkeltpersoner Rådgivning Supportvirksomhed Teknisk Sundhedsmæssigt Cer.ficering, jvf. Medcom og Con.nua alliance E- læring 25

27

Et sammenhængende sundheds- og velfærdsvæsen gennem IKT

Et sammenhængende sundheds- og velfærdsvæsen gennem IKT Et sammenhængende sundheds- og velfærdsvæsen gennem IKT Årsrapport 2011 Caretech Innovation er skabt af Region Midtjylland som en del af Vækstforums megasatsning Erhverv og sundhed. Vores formål er at

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. C-01 Remote Rehabilitation and Support (RRS)

Projektevaluering. Caretech Innovation. C-01 Remote Rehabilitation and Support (RRS) 1 Projektevaluering Caretech Innovation C-01 Remote Rehabilitation and Support (RRS) Deltagere/partnere: Center for elektiv Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg TDC A/S Caretech Innovation Dato 7.marts

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens Region Midtjylland Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens - Erhvervsmæssige effekter af hospitalsenhedens innovationsprojekter i perioden 2009-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3

Læs mere

Midtvejsevaluering af Caretech Innovation

Midtvejsevaluering af Caretech Innovation Caretech Innovation Midtvejsevaluering af Caretech Innovation - Region Midtjyllands satsning på innovation og erhvervsudvikling inden for sundheds-it. Januar 2012. Indholdsfortegnelse Forord...3 Sammenfatning

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Mere om de regionale strategier og indsatser findes på regionernes hjemmesider: Region Nordjylland hjemmesiden om Forskningens Hus er en samlet indgang til forskning,

Læs mere

Formål. Konkret vil projektet:

Formål. Konkret vil projektet: Formål Projektets overordnede formål er at skabe grundlag for en kraftig vækst i omfanget af OPI- og OPS-projekter. Det skal ske gennem illustrative demonstrationseksempler og ved at udvikle konkrete værktøjer

Læs mere

Netværk for telemedicin og lungesygdom Referat fra møde i netværket 9. oktober 2014

Netværk for telemedicin og lungesygdom Referat fra møde i netværket 9. oktober 2014 Netværk for telemedicin og lungesygdom Referat fra møde i netværket 9. oktober 2014 Dagsorden 1. Velkomst, præsentation og kort nyt fra deltagerne 2. esundhedskompetence ehealth literacy en ny dimension

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Caretech Innovation C-29 Flex-control

Caretech Innovation C-29 Flex-control 1 Projektevaluering Caretech Innovation C-29 Flex-control Deltagere/partnere: Flex-control A/S Ingeniørhøjskolen i Aarhus (IHA) Caretech Innovation Dato 1.marts 2011 Version: caretech projektevaluering

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

LØSNINGER TIL FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN. Regionernes erhvervssamarbejde om sund vækst

LØSNINGER TIL FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN. Regionernes erhvervssamarbejde om sund vækst NYE LØSNINGER TIL FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN Regionernes erhvervssamarbejde om sund vækst Én indgang Alle regioner har etableret en enkel og effektiv indgang, hvor virksom heder kan indgå aftaler om kliniske

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata

Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistikdata (C-72) Deltagere/partnere: Systematic Capgemini Regionshospitalet

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 25-1-2010 Projekt slut dato: 26-4-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer 2-Baggrund.doc Beskrivelse af tværgående

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Erhvervs- og Byggestyrelsen Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

EVALUERING AF MIDTNET- PROGRAMMET

EVALUERING AF MIDTNET- PROGRAMMET FEBRUAR 2015 REGION MIDTJYLLAND EVALUERING AF MIDTNET- PROGRAMMET RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2015 REGION MIDTJYLLAND

Læs mere

Analyse af kompetencekrav og efteruddannelsesbehov i forbindelse med montering, drift og vedligehold af sundhedsteknologier på de nye supersygehuse

Analyse af kompetencekrav og efteruddannelsesbehov i forbindelse med montering, drift og vedligehold af sundhedsteknologier på de nye supersygehuse Analyse af kompetencekrav og efteruddannelsesbehov i forbindelse med montering, drift og vedligehold af sundhedsteknologier på de nye supersygehuse Resultater af forundersøgelse December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

En fortælling om. MidtLab. Evaluering af Midtlabs virke og effekt

En fortælling om. MidtLab. Evaluering af Midtlabs virke og effekt En fortælling om MidtLab Evaluering af Midtlabs virke og effekt 2007 2011 Indhold Resumé...4 Indledning og læsevejledning...6 1 MidtLabs historie...7 [1a] [1b] [1c] Midtlabs udvikling et overblik...7 MidtLab

Læs mere

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 Indholdsfortegnelse 1 Konklusionerne - kort 2 2 Baggrund 4 3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 4 Udfordringer 8 4.1 Brugercentreret produktudvikling

Læs mere

MTIC skaber intelligente koblinger

MTIC skaber intelligente koblinger MTIC skaber intelligente koblinger Teamet hos MTIC Bettina Balslev Sørensen Susanne Svendsen Project Manager Mette Herlev Communication Manager Sara Rose Newell Project Manager Trine Winterø CEO Project

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere