Evaluering af Basen Ungeindsats Himmerland Rebild Jobcenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Basen Ungeindsats Himmerland Rebild Jobcenter"

Transkript

1 Opstart - projektperiode Målgruppe, alder og køn Evaluering af Basen Ungeindsats Himmerland Rebild Jobcenter til Projektets målgruppe: Unge uden eller med en ringe afgangseksamen fra folkeskole over 18 år Unge som er mere praktisk minded Unge som r i retning af en erhvervsuddannelse/egu/kuu/vuc Dvs. uddannelsese og aktivitetse unge D / Ungeindsatsen Jobcenter Rebild. Der har deltaget i alt 12 unge i projekt Basen fordelt i aldersgruppen mellem 18 og 28 år fordelt med 3 aktivitetse og 9 uddannelsese: Uddannelsesbaggrund Mænd Kvinder Alder Udd. Udd. I alt 18 år 19 år år 28 år I alt Af de 12 projektdeltagere har 4 ikke folkeskolens afgangseksamen, mens de øvrige 8 har gennemført med eksamen. 2 af projektdeltagerne har også gennemført et grundforløb. To af deltagerne har desuden gennemført hhv. STX og HH, men har pga. sociale og psykiske problemstillinger brug for en håndholdt indsat for at komme i mål med uddannelse Mænd Kvinder Uddannelse Udd. Udd. Ialt Har ikke 9. klasse Har 9. klasse 4 (STX) 2 2 (HH) 0 8 Har grundforløb (2) (2) I alt Udfordringer psykisk og socialt De 12 unge deltagere i projektet har forskellige og typisk flere udfordringer af forskellig karakter. 8 deltagere har psykisk diagnoser, herunder ADD, ADHD, asperger, social angst, depression, paranoid psykose, social angst, agroafobi ogforstyrret personlighedstruktur med emotionelt ustabil. De 4 deltagere uden diagnoser er medtaget i projektet, da de har udfordringer i forbindelse med sociale forhold. Mænd Kvinder Udfordringer Udd. Udd. Parat Psykisk(e) diagnose(r)

2 Ikke psykisk diagnose I alt Projektmedre og undervisning i hold Frem til havde deltagerne samme person som underviser og rådgiver. Pga. jobskifte fik Basen ny underviser og deltagerne blev fordelt på tre rådgivere, som har kendskab til sagerne, idet de indgår i makkerskab. Fra fremmødte 4 af deltagerne. Det har givetvis en betydning, at der er skiftet projektmedr. Vi ved fra tidligere projekt, at relation mellem projektmedr er en vigtigt faktor, og vi ser da også, at de bliver mere mødestabile igen efter at de har lært den nye projektmedr bedre at kende. Det er erfaret, at deltagerne har det svært ved dialog og at åbne sig op, når der er mødt mange op til undervisningen. For en del spiller de psykiske diagnoser ind. Denne problemstilling blev italesat under forløbet. De dage hvor der kun mødte få op, kunne deltagerne sagtens snakke hen over bordet. Det tyder på, at deltagerne har ret, når de udtaler, at det er svært for dem, at snakke når der er mange tilstede. Generelt er i forløbet sket en positiv udvikling med stemningen og samværet på holdet. Der er kommet mere snak, øjenkontakt og interaktion i det hele taget mellem deltagerne og de byder meget mere ind i undervisningen og kan fx komme med input til de øvrige deltagere. De små hold og at de har vænnet sig til ny underviser, har sandsynligvis bidraget til den dette. Evaluering/læring: Det kan fremover overvejes, om undervisningsholdet bør opdeles i, så det bliver mindre hold. Projektet kan fx bygges op om individuelle samtaler, fælles undervisning og aktiviteter i mindre hold samt enkelte seancer for det samlede hold. Projektets aktiviteter og metoder Projektet har afprøvet flere metoder i forhold til målgrupper. Alle fremmødte har deltaget i OCNundervisning, UU-undervisning og virksomhedsrettet undervisning. Projektets aktiviteter Antal deltagere Mindfulness 6 Virksomhedspraktik 4 (en deltager havde to praktikker) FVU 3 OCN Alle fremmødet UU-undervisning Alle fremmødet Virksomhedsrettet undervisning Alle fremmødet Projektets metoder OCN moduler: En af de metoder, som vi har afprøvet i forbindelse med projektet, er OCN, Open College Network. OCN er en metode, som validerer og dokumenterer uformel læring gennem standardiserede undervisningsforløb på tre forskellige niveauer. OCN giver læringsbevis på det, man lærer uden for skolen. Beviserne viser tydeligt, hvilke færdigheder og kompetencer den enkelte har lært og giver kredit for uformel lærling. Læringsbeviserne kan fx anvendes ved jobsøgning eller opstart af uddannelsesforløb. Der er udstedt 29 certifikater, heraf flest på niveau 1. Herudover afventer 14 certifikater godkendelse på opnåede læringsmål via OCN-undervisningen. Dvs. op til 43 certifikater i alt på Basen. OCN-undervisningen på Basen er gået godt. De unge r meget individuelt i alle OCN-moduler. Deltagerne har vidt forskellige skriftlige kompetencer og reflekterer vidt forskelligt på emnerne. For bogligt udfordrede deltagere skal det ikke undervurderes, at det giver selvtillid at de får et konkret bevis i hånden 2

3 på deres læring sammen med et håndtryk og et tillykke. Derfor har nogen unge fået certifikat på niv. 1 og andre på både niv. 1 og 2. Disse OCN-forløb er gennemgået i undervisningen: Personlige mål, adfærd og kropssprog, mødestabilitet, personlig økonomi, arbejdsmarkedsforståelse, netværk, konfliktforståelse, fremtoning og tilstedeværelse. Den personlige udvikling for deltagerne, som mange havde brug for, er valgt som fokus i undervisningen. OCN-elementerne er brugt til at konfrontere deltagerne med fx deres tidsperspektivet i deres uddannelsesplaner og udformning af deltagernes profilkort. Pr afsluttedes OCN-delen på Basen. Fokus var herefter på praktiksøgning i forbindelse med uddannelsesafklaring, elementerne fra OCN er dog videreført i forbindelse med praktik, f.eks. som træningsbane for arbejdsmarkedsforståelse. UU undervisning UU Rebild har desuden deltaget undervejs i forløbet med uddannelsesforberedende aktiviteter samt information om diverse ungdomsuddannelser, fx besøg hos EGU vejlederne på Produktionsskolen, jobkompasset.dk samt præsentation af ug.dk. Denne del af undervisningen har givet deltagerne et bredere udsyn i forhold til, hvilke uddannelser, der findes, og har trænet dem i, hvor de kan søge information om uddannelser. Mindfulness En anden af de metoder, vi har t med under forløbet, har været mindfulness. Mindfulness kan beskrives som mental træning, der styrker evnen til at være nærværende og accepterende overfor både sig selv og andre. Mindfulness er en speciel form for opmærksomhed, der handler om at være fuldt bevist og opmærksom som på den situation eller det øjenklik du befinder dig i. Ved træning af mindfulness, trænes bl.a. evnen til opmærksomt nærvær, reduceret indre snak, koncentration og fokus, ikke-vurderinger og ikke- gøren. Den formelle træning er foregået i grupper gennem åndedragsteknikker og lettere kropslige øvelser. Seks unge har deltaget. Vi valgte at lave denne del frivillig på opfordring af mindfulness-underviseren. Vi på dette område ikke kan påvise nogen direkte virkning af undervisningen. Men de unge, som har deltaget, har tilkendegivet, at de synes, det var et godt redskab at lære at kende: Flere giver udtryk for at det har været svært at benytte der hjemme selv, idet de ikke mestrede det til fulde. Men at de kunne mærke at det havde en positiv effekt på dem. To af de unge har afleveret et udfyldt evalueringsskema, mens de øvrige har tilkendegivet deres mening mundtligt. På baggrund af de unges positive tilbagemeldinger valgte vi at forlænge mindfullness med tre ekstra gange til og med d Evaluering efter 11 mødegange á 2 timer: 2 borgere har udfyldt evalueringsskema. 1 borger mærker ændringer i åndedrættet, nærvær og psykisk. Især tælleøvelser med fokus på åndedrættet har været godt. Forslag til ændringer: mindre og faste hold. 1 borger siger at vedkommende er blevet bedre til at bevare roen og koble fra efter stress. Forslag til ændringer: mere musikterapi. En deltager på mindfulness: Fællesskabet hjælper godt. Det er bedre end at gøre det selv. Det gav mere ro og styr på tingene, både inde i hovedet og uden på. Det var nemmere at komme af sted til de andre ting, da jeg gik til Mindfulness. Jeg bruger det ikke fast, men når jeg har lyst, fx inden en samtale (Mand, 21 år). Evaluering/Læring: En overvejelse i forbindelse med inddragelse af eksterne underviser er, at vi med fordel frem over kan sætte tid af til sparring med eksterne undervisere for at få denne del mere integreret i 3

4 projektet. Enten ved indhentning af samtykke fra borgere eller afholde samtaler i fællesskab med deltager, projektmedr og ekstern underviser. Deltagelse i FVU I forbindelse med projekt har det været muligt at deltage i FVU- undervisning. Størstedelen af målgruppen er i målgruppe for FVU og er tilbudt FVU undervisning. Tre unge har deltaget i FVU-undervisning og har været meget tilfredse med det. To af deltagerne er startet i uddannelse, og den tredje kan bedre se sig selv i uddannelse nu i forhold til opstart af projektet. Evaluering/Læring: I næste projekt mener vi ikke, at FVU ikke være frivillig, men en obligatorisk del af projektet for dem som er i målgruppen, således at de som gruppe deltog i FVU sammen og på den måde også ville kunne støtte hinanden i dette. Virksomhedsrettet undervisning Det primære arbejdsmål i efteråret har været at forsætte med klæde deltagerne på til og afklare i forhold praktik og uddannelse. Plan for undervisningen: Uge 37: Virksomhedsanalyse og google informationer om virksomhederne. Introduktion til NN Markedsdata. Deltagerne lavede lister med ønsker til praktikvirksomheder. Uge 39: Virksomhedsbesøg på Arcon Solar i Skørping. Uge 41-43: Fokus på praktik hurtigst muligt vha.: Jobspor, udvælge og undersøge 2-3 favoritjobs, jobmuligheder og uddannelser, bl.a. via ug.dk. Fokus på praktikønsker og praktiksøgning. Arbejde med færdiggørelse af profilkort. Uge 45: Jobsøgnings svære kunst, særligt jobsamtalen og salg, at det kræver forberedelse og indsats at søge job/praktik. Emner: Påklædning, personlig fremtoning, (non)verbal kommunikation, udfylde skema med forberedelse til jobsamtalen, typiske spørgsmål til jobsamtalen, øve håndtryk. Uge 46: Praktiksøgning Uge 47: Praktiksøgning og besøg hos AMU Nordjylland d. 23. okt. 2015med rundvisning og information om KUU og erhvervsuddannelser.. Uge 48: Mandag d virksomhedsbesøg hos Bauhaus i Aalborg, da flere deltagere er interesserede i lageruddannelser. Virksomhedspraktikker 4 deltagere har været i virksomhedspraktikker ( 1 deltager har deltaget i 2 praktikker). Formålet med praktikken har for deltagerne været afklarende i forhold til uddannelse. 3 af praktikforløbene er fortsat i gang med positive tilbagemeldinger fra arbejdsgiver. Evaluering/Læring: Næste gang kan vi med fordel have tidligere fokus på den virksomhedsrettede del, evt. start med undervisning en dag om ugen, så der hurtigere kommer gang i virksomhedskontakterne. Vi ser virksomhedspraktik som en naturlig træningsbane for læringsmål og tænker man med fordel ville kunne inddrage læringsdelene fra OCN mere. Andre undervisningsemner: I perioden har der desuden været undervist i følgende emner. Nogle af emnerne efter ønsker fra deltagerne. selvværd og selvtillid Smart modellen Motivation Jobkompasset.dk Fokusopgave Profilkort Positive tanker 4

5 Samarbejdsopgaver Generelt om undervisningen og holdet Udsagn fra deltager om undervisningen generelt: Undervisningen har været relevant, gode emner at komme i gennem og snakke om. Godt at komme ud til uddannelsessteder og virksomheder, snakke med dem og få det ind på den måde. Det er ikke altid let at lære ved at sidde ned og læse. (Mand, 21 år) For to af deltagerne har det sporadiske fremmøde hos de øvrige deltagere betydet noget for deres oplevelse af, hvor vigtigt det er, at de selv møder frem. De synes, vi skal være mere strikse over for udeblivere, fx bruge sanktionering mere. Det er svært at tage sig sammen til at komme, når de andre ikke kommer. Nogle gange tænker jeg, at så behøver jeg ikke at komme for at få pengene (Mand, 21 år). Tak for det gode humør, 28-årig deltager ved opstart i uddannelse. Den gode stemning havde positiv betydning for hans fremmøde og udbytte. Evaluering/Læring: Målgruppen trives godt med alternativer til boglig læring. Mere hands on læring, besøg ud af huset mv. er en fordel for målgruppen. Vi skal være bedre til at i talesætte vigtigheden af fremmøde, idet det kan ødelægge gruppedynamikken at nogle ikke deltager. Vi skal blive tydelige i vores krav omkring fremmøde til den enkelte og vi skal minde hinanden om de aftaler som er indgået. Progressionsmålinger Vi har i forbindelse med progressionsmålinger benyttet som af progressionsmålingsværktøj BIP Beskæftigelses Indikator projektet som er udviklet af Væksthuset og Aalborg universitet. Dette værktøj er kun muligt at benytte i sin fulde form på aktivitetse. Det har været en udfordring i at de uddannelsese ikke kan indtastet i BIP system og vi derfor skulle skal udvikle en metode til at synlige gøre resultaterne fælles. 6 af deltagerne har svaret på progressionsspørgsmål to gange i forløbet. Desværre har deltagerne, som er gået i uddannelse, ikke besvaret skemaet ved afgang. De 9 spørgsmål samt svarmuligheder og besvarelse opridses i skemaerne Spørgsmål 1: Har du en ide om hvilket, du gerne vil have? Svarmuligheder Jeg aner Jeg har Det svinger. Jeg har en Jeg ved lige ikke, hvilke nogle få, Nogle ide om, hvilket job, typer af job men uklare gange har hvilke jeg gerne jeg gerne vil have idéer om hvilke typer af job jeg gerne vil have jeg en klar ide, andre gange ikke typer af job jeg gerne vil have vil have Besvarelse Besvarelse Der er for gruppen generelt sket en afklaring af, hvad de ønsker at med. Spørgsmål 2: Hvordan har du det med at tage kontakt til nogle, du ikke kender (her menes til 5

6 virksomheder, myndighedspersoner, uddannelsessteder)? Svarmuligheder Jeg har meget svært ved at tage kontakt til nogle, jeg ikke kender Jeg har for svært ved at tage kontakt til nogle, jeg ikke kender Det svinger. Nogle gange har jeg let ved det, andre gange svært Jeg har for let ved at tage kontakt til nogle, jeg ikke kender Jeg har meget let ved tage kontakt til nogle, jeg ikke kender Besvarelse Besvarelse Der er for gruppen generelt sket en forbedring af, hvordan de har det med at tage kontakt til personer, de ikke kender. Spørgsmål 3: Hvor god er du til at sam med andre? Svarmuligheder Jeg har Jeg har tit Det svinger. Jeg har for Jeg har rigtig svært svært ved Nogle rigtig nemt ved at at sam gange er jeg nemt ved ved at med sam god til det, at samar- samarbej- med andre andre andre bejde med de med gange ikke andre andre Besvarelse Besvarelse Der er for gruppen som helhed sket en lille forbedring af, hvor gode de oplever, at de er til at sam med andre. Spørgsmål 4: Har du støtte fra familie og venner, når du har brug for hjælp? Svarmuligheder Min Min Det svinger. Min Min venner venner Nogle gange venner venner støtter mig støtter mig støtter støtter mig støtter mig næsten aldrig, når jeg har behov for det ikke særlig tit, når jeg har behov for det venner, andre gange ikke for det meste meget Besvarelse Besvarelse Der er for gruppen som helhed ikke sket den store forandring i deres oplevelse deres støtte fra familie og venner. Spørgsmål 4: Har du overskud i hverdagen til at fokusere på at få et /følge et aktiverings- eller uddannelsesforløb eller få et fleksjob? 6

7 Svarmuligheder Jeg kan Jeg kan for Det svinger. Jeg kan for Jeg kan næsten aldrig ikke Nogle gange kan overskue sagtens overskue overskue at overskue jeg overskue at fokusere at fokusere det, fokusere på at fokusere på det på det det på det andre gange ikke Besvarelse Besvarelse Der er for gruppen som helhed ingen ændring sket i forhold til, deres overskud til at fokusere på eller et forløb. Spørgsmål 6: Hvordan vil du alt i alt vurdere dit (fysiske og psykiske) helbred ift. at kunne varetage et (fuldtid, deltid, ikke fleksjob)? Svarmuligheder Mit helbred forhindrer, at jeg kan Mit helbred sætter store begrænsni nger for, at jeg kan. Jeg vil måske kunne varetage et job på få timer. Det svinger. Indimellem gør mit helbred det svært at. Jeg vil måske kunne varetage et job på deltid/halv tid med den rette form for hjælp og støtte. Mit helbred er ikke i vejen for, at jeg kan, men kan sætte enkelte begrænsni nger Mit helbred er ikke i vejen for at jeg kan Besvarelse Besvarelse For den samlede gruppe er der sket en lille forbedre i deres vurdering af deres helbred ift. at kunne varetage et. Spørgsmål 7: Tror du dine kompetencer kan bruges på en arbejdsplads? Svarmuligheder Jeg tror ikke, at jeg har noget at tilbyde en arbejdsplads Jeg tvivler meget på, at jeg har noget at tilbyde en arbejdsplads Det svinger meget. Jeg er indimellem usikker på, om jeg har noget at tilbyde en Jeg er for sikker på, at jeg har noget at tilbyde en arbejdsplads Jeg er sikker på, at jeg har masser at tilbyde en arbejdsplads 7

8 arbejdsplads Besvarelse Besvarelse For den samlede gruppe tegner der sig ikke et mønster i ændringer i forhold til, om de tror, at deres kompetencer, kan bruges på en arbejdsplads. Spørgsmål 8: Tror du, at du kan klare et (fuldtid, deltid, ikke et fleksjob)? Svarmuligheder Jeg tror slet Jeg tvivler Jeg er Jeg er Jeg er helt ikke, at jeg meget på, usikker på, nogenlund sikker på, kan klare et at jeg kan om jeg kan e sikker på, at jeg kan klare et klare at at jeg kan klare et klare at have et Besvarelse Besvarelse For gruppen som helhed er der sket en lille forbedring af, om de tror, at de kan klare et. Spørgsmål 9: Ved du, hvad du skal gøre for at forbedre dine muligheder for at få et job? Svarmuligheder Jeg ved ikke, hvordan jeg kan nærme mig et job Jeg ved kun lidt om, hvordan jeg kan nærme mig et job Jeg ved nogenlunde, hvordan jeg kan nærme mig et job, men er også noget i tvivl 8 Jeg ved en del om, hvad jeg skal gøre for at nærme mig et job Jeg ved helt klart, hvad jeg skal gøre for at nærme mig et job Besvarelse Besvarelse For den samlede gruppe er der sket en lille forbedre i deres vurdering af muligheder for at få et job Udslusning Af de 12 unge er 5 personer afsluttet (4 i uddannelse og 1 fraflyttet kommunen) og 7 personer modtager fortsat uddannelseshjælp. Ved projektets afslutning i november 2015 er 4 påbegyndt uddannelse, hhv. EGU på AMU, 9. klasse på VUC, landbrugsuddannelsen på Agri Collge samt AVU. Af de 7 unge, som fortsat modtager uddannelseshjælp, er de 4 i gang med en plan (praktik med formålet uddannelsesafklaring eller ). (3 af deltagerne har reelt ikke deltaget så meget i fælles undervisning i efteråret pga. sygdom, psykiske problemstillinger m.m., ungerådgiver r videre med disse i en individuel håndholdt indsats ) Af nedenstående tabel fremgår ophørsårsag samt plan for de videre forløb.

9 Udslusning I alt Påbegyndt uddannelse 4 Fraflyttet kommunen 1 Klar plan for det videre forløb - 4 Ring fremmøde på fælles undervisning i efteråret. Der 3 des videre med Individuelt forløb/plan I alt 12 9

Spørgeskema til borgere

Spørgeskema til borgere Spørgeskema til borgere Progressionsspørgsmål i BeskæftigelsesIndikatorProjektet Dato Navn Cpr-nummer Introduktionstekst Dette spørgeskema indgår i en landsdækkende undersøgelse, der løber over tre år.

Læs mere

Spørgeskema til borgere

Spørgeskema til borgere [Skriv tekst] Spørgeskema til borgere Progressionsspørgsmål i BeskæftigelsesIndikatorProjektet Dato Navn Cpr-nummer Introduktionstekst Dette spørgeskema indgår i en landsdækkende undersøgelse, der løber

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

IPS. Individuelt planlagt job med støtte

IPS. Individuelt planlagt job med støtte IPS Individuelt planlagt job med støtte 1 Hvad er IPS: Beskæftigelsesindsats til personer med en alvorlig psykisk sygdom. IPS er udviklet i USA i starten af 90 erne og afprøvet i lang række lande. Evidensbasseret

Læs mere

Progression i praksis. Inspiration til det daglige arbejde med ikke arbejdsmarkedsparate borgeres progression mod job eller uddannelse

Progression i praksis. Inspiration til det daglige arbejde med ikke arbejdsmarkedsparate borgeres progression mod job eller uddannelse Inspiration til jobcenterchefer og teamledere Progression i praksis Inspiration til det daglige arbejde med ikke arbejdsmarkedsparate borgeres progression mod job eller uddannelse Juni 2017 Spørg ind til

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN

MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN Kravene stiger, vi kan ikke sætte barren ned, men må finde andre måder at komme over. Dick gjorde. PRODUKTIONS- SKOLENS MÅLRETTEDE FORLØB Noget af det, vi skal

Læs mere

Spørgeskema til borgere. Progressionsspørgsmål i BeskæftigelsesIndikatorProjektet

Spørgeskema til borgere. Progressionsspørgsmål i BeskæftigelsesIndikatorProjektet Spørgeskema til borgere Progressionsspørgsmål i BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktionstekst Dette spørgeskema indgår i en landsdækkende undersøgelse, der løber over tre år. Forskere er ved at undersøge,

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Evalueringerne er udarbejdet af interne aktører (projektmedarbejdere/ungekoordinatorer), afdelingsledere og projektleder.

Evalueringerne er udarbejdet af interne aktører (projektmedarbejdere/ungekoordinatorer), afdelingsledere og projektleder. Evaluering af Ungeindsats Himmerland 2015 hovedrapport Evalueringen består af en kort overordnet rapport samt delrapporter fra de tre deltagende kommuner. Den overordnede rapport er udarbejdet i marts/april

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland 1 Indhold 1. Målgruppeanalyse af aktivitets- og uddannelsesparate unge i Himmerland... 3 1.1 - Formål... 3 1.2 - Hvem er målgrupperne?... 3 1.3 - Hvor mange

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

Unge analyse. Status på arbejdet

Unge analyse. Status på arbejdet Unge analyse Status på arbejdet Analysens faser og tidsplan Problem formulering Fokusgruppe interview med relevante aktører Inspiration fra andre analyser på området Endelig problemformulering udfærdiges

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Temamøde om uddannelseshjælp Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Ungeenheden Rebild Ungeenheden varetager følgende opgaver: Uddannelsesindsats for unge uden uddannelse under 30 år (7 ungerådgivere)

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Ansøgningsskema. Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse. 1 Projektets titel. 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole

Ansøgningsskema. Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse. 1 Projektets titel. 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole 1 Ansøgningsskema 1 Projektets titel Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole 4 Baggrund fyldig beskrivelse påkrævet Vrå højskole har en del erfaring med at samarbejde

Læs mere

Slutevaluering Ungeindsats Himmerland

Slutevaluering Ungeindsats Himmerland DECEMBER 2012 Slutevaluering Ungeindsats Himmerland Vesthimmerland Rebild Mariagerfjord Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 2 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg

Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg FEBRUAR Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg Frederiksberg Statusrapport progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsats Υνγεινδσατσ Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under 30 år. Der er en række specifikke regler for unge under

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Dialogguide og handlingsplan. Hjælpeværktøj til BIP-redskabet

Dialogguide og handlingsplan. Hjælpeværktøj til BIP-redskabet Dialogguide og handlingsplan Hjælpeværktøj til BIP-redskabet Indledning til samtalen Formålet med vores samtale i dag Vi skal i dag se på, hvad der er sket siden sidst, vi talte sammen og se på, hvad der

Læs mere

Aalborg Kommunes Unge-strategi

Aalborg Kommunes Unge-strategi Aalborg Kommunes Unge-strategi Fælles konference d.13. april 2012 på Tech College Aalborg Formålet med dagen Kort opsamling på Unge-strategien, hvor vi trækker nogle særlige områder frem Tema Frafald i

Læs mere

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Disposition 1. De inaktive unge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2016 2. Hvem er de unge ledige? Center for Ungdomsforskning, 2011 3. Indsatser på folkeskoleområdet

Læs mere

Et uddannelsesforberedende tilbud til unge

Et uddannelsesforberedende tilbud til unge Et uddannelsesforberedende tilbud til unge 1 Indhold 1. Baggrund 2. Målgruppe 3. Målsætning 4. Forløb og optagelse 5. Indhold 6. Dokumentation for indsatsen 7. Visitation 8. Organisering. Tilbuddet. Samarbejde

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp. Oplæg Beskæftigelsesudvalgsmøde den 6. september 2016

Unge på uddannelseshjælp. Oplæg Beskæftigelsesudvalgsmøde den 6. september 2016 Unge på uddannelseshjælp Oplæg Beskæftigelsesudvalgsmøde den 6. september 2016 For mange unge er på uddannelseshjælp Forklaring Data: Juli 2016 Målgruppe: Uddannelseshjælp (alle visitationskategorier)

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder:

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Evalueringsskema vedrørende 3. semesters pædagogiske praktik på modul 6 Den studerendes praktikforløb skal afsluttes med

Læs mere

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud De røde spørgsmål er til kursister, som har en aftale med en arbejdsgiver om at skulle starte i job eller som skal starte i uddannelse. De blå spørgsmål er til

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013

Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013 Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013 Job LAB er valgt som eksponent for 1. gangs kontakten med borgeren på Kompetencecentret. Job LAB er et tre ugers indledende tilbud

Læs mere

1. Motivation for uddannelse og lyst til læring. 1. Selvstændighed og ansvarlighed, tage initiativ til opgaveløsning.

1. Motivation for uddannelse og lyst til læring. 1. Selvstændighed og ansvarlighed, tage initiativ til opgaveløsning. Kravene stiger, vi kan ikke sætte barren ned, men må finde andre måder at komme over. Dick gjorde. 9-10 klasse/ eller indenfor 1. Viden G 1 1 år efter. om krav til gennemførsel af 1 år efter at have forladt

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013 Kom godt i gang Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune Evaluering november 2013 1 Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede den 21/02 2012 111.500 kr. til projekt Kom godt i

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 2013 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 2013 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE

STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 2013 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 21 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE Denne status skal give et indledende og forsøgsvist billede på, hvordan vi kan dokumentere og måle progression for tilbuddets

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice d. 21.11.2013 Tilbudsvifte Ung På Vej: Følgende aktivitetspakker er en beskrivelse af, hvilke tilbud, der er i projektet, som skal bringe målgruppen tættere på uddannelse. Tilbuddene kan kombineres i pakkeforløb.

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 08. november Sagsbeh: ToNi, ThRa Sagsnr.: /0055360 Dokumentnr.: Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomi- og Administrationsstaben

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Baggrund: De seneste reformer på såvel grundskole som ungdomsuddannelser viser et konstant voksende behov for hurtigere fremdrift og øgede boglige kompetencer i det

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

SLUSEN ET INTENSIVT VEJLEDNINGSFORLØB Råskitse til program for uge 1

SLUSEN ET INTENSIVT VEJLEDNINGSFORLØB Råskitse til program for uge 1 SLUSEN ET INTENSIVT VEJLEDNINGSFORLØB Råskitse til program for uge 1 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Med bus til Odense Fredag Velkomst v. Opstart Vejledningsforløb Vejledningsforløb Vejledningsforløb projektleder

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Baggrund bekendtgørelser

Baggrund bekendtgørelser Baggrund bekendtgørelser 10. Kommunalbestyrelsen skal etablere tilbud og særlige forløb til 15-17-årige unge. De særlige forløb skal have til hensigt at sikre, at unge bliver uddannelsesparate, Sønderborg

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Projekttitel Mindfulness /yoga som redskab og metode til inklusion og klasseledelse. Projektleder og projektdeltagere Pia Demsitz: indskolingen

Projekttitel Mindfulness /yoga som redskab og metode til inklusion og klasseledelse. Projektleder og projektdeltagere Pia Demsitz: indskolingen Projekttitel Mindfulness /yoga som redskab og metode til inklusion og klasseledelse. Skole Skolen på Duevej Projektleder og projektdeltagere Pia Demsitz: indskolingen Effektmål for projekt Færre stressede

Læs mere

Aktivitetsopfølgning. Udvikling i Rebild Kommune

Aktivitetsopfølgning. Udvikling i Rebild Kommune Aktivitetsopfølgning Der er i den kvartalsvise aktivitetsopfølgning fokus på ressourceforløb. Nedenfor gives en kort status i forhold til historik og udvikling på området. Udvikling i Rebild Kommune Herunder

Læs mere

Status oktober 2015 på det. Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige

Status oktober 2015 på det. Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige Status oktober 2015 på det Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige Formålet med forløbet er at få ikke umiddelbart uddannelsesmotiverede ledige, med behov for

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Din personlige uddannelsesplan

Din personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder.

Læs mere

Forløbsplan til JOB15+. Job15+ er et samarbejdsprojekt mellem Jobcenter Randers og UU Randers for de 15-17-årige (01.09.14)

Forløbsplan til JOB15+. Job15+ er et samarbejdsprojekt mellem Jobcenter Randers og UU Randers for de 15-17-årige (01.09.14) Forløbsplan til JOB15+. Job15+ er et samarbejdsprojekt mellem Jobcenter Randers og for de 15-17-årige (01.09.14) Dagsorden/ emne/ indhold/ kommentarer Mødedeltagere/ De øvrige 1 Indstilling af den unge

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2016... 1 Modul 8: Verdenspolitik... 2 Modul 10: Pædagogik og samf.

Læs mere

Status for sygedagpengeprojektet: Aktive hurtigere tilbage!

Status for sygedagpengeprojektet: Aktive hurtigere tilbage! Status for sygedagpengeprojektet: Aktive hurtigere tilbage! Projektet er landsdækkende og løber fra 1. januar 2009 til 31. august 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter:

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 4 Tilbud... 4

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Projekt GPS. God Plan for Skoleforløb. Arbejdsskitse til program

Projekt GPS. God Plan for Skoleforløb. Arbejdsskitse til program Projekt GPS God Plan for Skoleforløb Arbejdsskitse til program Inden Projekt GPS har eleverne været på introkursus Forarbejde og efterbehandling er foregået i stamklassen med støtte fra UU-Vejlederen Modul

Læs mere

Kopi afleveres (evt. mailes) til vejleder, teamleder samt uddannelseskoordinator.

Kopi afleveres (evt. mailes) til vejleder, teamleder samt uddannelseskoordinator. Social-og sundhedshjælper elever; Udfyldes af elev senest 14 dage inden afslutning i både 1. og 2. praktikforløb. Gennemgås mundtligt efterfølgende sammen med praktikvejleder. Social- og sundhedsassistent

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4. kvartal2014 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

PROGRESSIONS MÅLING SESSION 5

PROGRESSIONS MÅLING SESSION 5 PROGRESSIONS MÅLING SESSION 5 Charlotte Hansen Projekt- og Forskningschef Integrationstræf 16 DAGSORDEN PROGRAM 1. Progressionsmåling som koncept 2. Hvorfor og hvornår anvende progressionsmåling? 3. Eksempel

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST KVIK v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST Kort om KVIK KVIK: Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for Kontanthjælpsmodtagere Målgruppe: Kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 2 (med max 1 ½ år på ydelsen) og matchgruppe

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

UDDANNELSESPLAN contra UNDERVISNINGSPLAN Sammen har vi (UU og STU udbydere) en fælles opgave en fælles udfordring. Dialog er vejen frem.

UDDANNELSESPLAN contra UNDERVISNINGSPLAN Sammen har vi (UU og STU udbydere) en fælles opgave en fælles udfordring. Dialog er vejen frem. UDDANNELSESPLAN contra UNDERVISNINGSPLAN Sammen har vi (UU og STU udbydere) en fælles opgave en fælles udfordring. Dialog er vejen frem. Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Vejle 9. juni 2010

Læs mere

Progressionsrapport. Deltagerens navn: Cpr. Nr.: Sagsbehandler:

Progressionsrapport. Deltagerens navn: Cpr. Nr.: Sagsbehandler: Progressionsrapport Deltagerens navn: Cpr. Nr.: Adresse: Sagsbehandler: Startdato: Skånehensyn: Indsatsområder (jf. visitation): Særlige aftaler vedr. forløb: (fx mødetid) Tlf.nr.: Slutdato: Vurdering

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Bilag 2: Analysens resultater

Bilag 2: Analysens resultater Bilag 2: Analysens resultater Stamdata Køn: Kvinder: 38 Mænd: 38 Alder: 18-20 år: 0 21-25 år: 40 26-30 år: 36 Har de unge modtaget forsørgelse i hele undersøgelsesperioden (jan. 2016 - maj 2017) Ja: 46

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Way2Go. - Brobygning til Uddannelse. Beskæftigelses- og integrationsudvalget i København Kommune. Mandag d. 2. marts 2015 kl. 11.30-12.

Way2Go. - Brobygning til Uddannelse. Beskæftigelses- og integrationsudvalget i København Kommune. Mandag d. 2. marts 2015 kl. 11.30-12. - Brobygning til Uddannelse Beskæftigelses- og integrationsudvalget i København Kommune Mandag d. 2. marts 2015 kl. 11.30-12.30 Oplæg v/ Ulla-Birgitte Nies, leder, Unge, Vejledning og Erhverv, TEC TEC

Læs mere

Eksempler på indsatser, der er målrettet borgere med psykiske udfordringer

Eksempler på indsatser, der er målrettet borgere med psykiske udfordringer Eksempler på indsatser, der er målrettet borgere med psykiske udfordringer 1. Korte afklarende psykologforløb med fokus på arbejdsmarkedet. 2. Kognitive forløb for personer med angst/depression Forløb

Læs mere