DAHANCA.dk. Hanne Sand Hansen. En kort historisk oversigt over DAHANCA s første 30 år: ved. Danish Head and Neck Cancer Group

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAHANCA.dk. Hanne Sand Hansen. En kort historisk oversigt over DAHANCA s første 30 år: 1976-2006. ved. Danish Head and Neck Cancer Group"

Transkript

1 DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group En kort historisk oversigt over DAHANCA s første 30 år: ved Hanne Sand Hansen 1

2 Syv år efter dannelsen af Dansk Selskab for Hoved- og Halsonkologi følte formanden Jørgen Rygård efter at være blevet udnævnt til chef for Onkologisk Afdeling på det nybyggede KAS Herlev, behov for et tættere samarbejde mellem de onkologiske centre. Behandlingen af hoved-halscancer var inden for landets grænser ret ensartet og gav basis for et intensiveret samarbejde. Til 1. møde på KAS Herlev, Onkologisk Afd. var indkaldt de administrative chefer for de onkologiske centre og deres ansvarlige ledere for hoved- og halsonkologiområdet. I mødet deltog fra Århus prof. Sigvard Kaae. og overlæge A. P. Andersen, fra Ålborg overlæge Gunnar Knudsen og overlæge Mogens Pedersen, fra Odense overlæge Tage Skov Jensen, KAS Herlev Jørgen Rygård og fra Finseninstitutet København Hanne Sand Hansen. Overlæge Jørgen Rygård var optaget af biomodifiers, der kunne reducere tumor før strålebehandlingen. Allerede ved næste møde på Finseninstituttet forelå et udkast til pilotundersøgelse af neoadjuvant flerstofskemoterapi med Bleomycin, Methotrexat og Vincristin (BMV) givet 2 gange med en uges mellemrum samt Bleomycin givet yderligere 2 gange på dag 3. eller 4. og dag 11. eller 12. Til møderne kunne afdelingen ved evt. forfald sende en repræsentant og ved et møde repræsenterede Bjørn Jensen Århus-gruppen og kreerede gruppens navn DAHANCA (Danish Head and Neck Cancer Group). Gruppens opgave skulle være at virke som koordinator og være initiativtager til relevante projekter. Det første projekt (DAHANCA 1) omhandlede neoadjuvant kemoterapi med Bleomycin, Methrotrexat og Vincristin. Protokollen rekrutterede patienter over 2½ år, i perioden , i alt 123 patienter. Kemoterapien var en prædiktiv prognostisk faktor, men forbedrede ikke slutresultatet og medførte at strålebehandlingerne blev af længere varighed. Ved DAHANCA-mødet deltog for første gang øre-næse-halskirurg Karsten Jørgensen fra Odense, der dels havde onkologisk erfaring og dels havde opgjort resultater over strålebehandling af larynxcancer i sit disputats arbejde. Ved møde i Dansk oto-laryngologisk selskab (DOS) i 1983 blev han udpeget til at repræsentere DOS i DAHANCA gruppen, en ordning, der senere bortfaldt med indførelse af repræsentation af kirurger fra alle involverede Center-ORL/hovedhalskirurgiske afdelinger. Ved DAHANCA mødet på KAS Herlev forelå der præliminære resultater over 41 behandlede patienter og det stod klart, at DAHANCA 1 regimet skulle forbedres (5). Enten skulle kemoterapien intensiveres eller strålebehandlingen intensiveres eller man skulle tænke på andre tiltag så som hypoksiske radiosensitizere. 2

3 Man nedsatte en arbejdsgruppe bestående af A. P. Andersen, Mogens Pedersen, Karsten Jørgensen, Jørgen Rygaard og Hanne Sand Hansen til at komme med udspil til fortsættelsen. Denne gruppe holdt møde ca. hver 2. måned gennem hele Det første fandt sted , hvor Jens Overgaard var inviteret for at redegøre for radiosensitizer problematikken. I England havde strålebehandling i hyperbar ilt (3 atmosfærer) givet 20 % bedre logoregional kontrol og i laboratoriet viste hypoksiske celler, at kræve 3 gange højere dosis for at opnå celledrab end vel-iltede celler. På dette tidspunkt var Nitro-imidazol-præparatet Misonidazol det bedst undersøgte præparat, som blev fremstillet af Roche. Rud Hammer fra Roche kom med i gruppen fra Ved Dansk Selskab for Hoved-halsonkologis årsmøde i 1978 havde Karsten Jørgensen afløst Jørgen Rygaard som formand og det samme skete i DAHANCAgruppen, hvor Jens Overgaard overtog sekretærposten og påtog sig at skrive DAHANCA 2 protokollen efter at idéoplægget havde været forelagt ved Dansk Selskab for Hoved-Halsonkologis årsmøde Dahanca projekterne krævede prospektiv registrering af patientdata og radiofysiker Mogens Hjelm Hansen, Århus kom med i gruppen fra og fortsatte frem til 1992 med at varetage edb og statistik. Hjelm havde udarbejdet et Fortran program primært til larynxcancer patienter i samarbejde med Karsten Jørgensen. Ældre data fra Århus var registreret og det lykkedes at overføre Københavnske data til dette program. Efterhånden var kommercielle patientregistreringsprogrammer tilgængelige for PC er og gav bedre mulighed for analysering af data, hvorfor DAHANCA i 1992 gik over til databasen Medlog i lighed med visse andre norske afdelinger. Olfred Hansen, Odense blev involveret og blev "maskinmester" efter Hjelm. Han reviderede forms og udarbejdede senere et program, der transformerede alle Fortran registrerede data til Medlog databasen, så alle de gamle data blev tilgængelige for analyse sammen med nye medlog data, hvilket medførte værdifulde analyser med publikationer. Indførelse af Medlog databasesystemet gjorde Kaplan-Meier overlevelsesberegninger og statistik væsentlig lettere. DAHANCA 2 s pilotprojekt begyndte , selve projektet indledtes efter Sundhedsstyrelsens Farmaceutiske Laboratoriums (senere kaldet Lægemiddelstyrelsens) godkendelse og varede til Efter 2 måneder og inklusion af 18 patienter fandt man udtalte neuropatigener og reduceredes Misonidazol-dosis fra 12 gram til 11 gram per m 2 totalt. Projektet blev fulgt med halvårlige DAHANCA-møder og det første fælles møde med fysikergruppen og DAHANCA fandt sted i Århus med henblik på mere ensartede retningslinjer for strålebehandling og registrering heraf. Ved møderne 1979/1980 diskuteredes værdien af Epstein-Barr titter-undersøgelse i patienter med hoved-halscancer. Analyserne af alle projektpatienter (larynx og pharynx) i årene blev foretaget på Peter Ebbesens afdeling af Kræftforskningsinstituttet i Århus og blev til DAHANCA 3 projektet, men undersøgelsen viste sig ikke at være følsom nok til at være brugbar. 3

4 Epstein-Barr virus titre VGA IgG VCA IgA Rhinopharynx 88 % 66 % Oropharynx 50 % 29 % Hypopharynx 61 % 50 % Larynx 63 % 44 % Ej heller til tidlig opsporing af recidiv af rhinopharynxcancer var metoden tilstrækkelig følsom, da kun ca. ¼ af patienterne med forhøjet titre (IgG-VCA/EA og IgA-VCA/EA) udviklede recidiv. Et projekt vedrørende interferon-behandling af rhinopharynxrecidiver blev opgivet dels pga. pilotprojekt i København ikke havde vist tilstrækkelig effekt og dels pga. vanskeligheder med fremskaffelse af interferon. Langt de fleste DAHANCA-møder fandt i begyndelsen sted på KAS Herlev, Onkologisk Afdeling, med efterfølgende spisning i hospitalets daværende gode restaurant; men møderne og i 1981 fandt sted på Englandsbåden, idet DAHANCA og bestyrelsen fra Dansk Selskab for Hoved-Halsonkologi var inviteret til at deltage i søsterorganisationen British Association for Head and Neck Oncology s årsmøde i Nottingham, England, DAHANCA 2 blev omhyggeligt monitoreret med Misonidazol-analyser i patienternes blodprøver. Misonidazol gav fortsat anledning til moderate neuropatigener og disse var mest udtalte hos kvinder med lille legemsoverflade, hvorfor man fra juni 1982 reducerede Misonidazol-dosis yderligere fra 11 til 10 gram/m 2 for kvinder (2,3,7). Neurotoksicitetsgenerne var betydelige (i begyndelsen hos 38 % af de behandlede patienter samt 6 % af placebo gruppen) og Roche besluttede ikke at videreførte produktionen af Misonidazol, men havde tilstrækkeligt til at fuldføre projektet. Ved 2-dages møde på Byggecentrum i Middelfart til i 1983 var 2/3 af patienterne inkluderet i DAHANCA 2 (1,6) og det var tid til at tænke på det næste projekt. Igen bølgede diskussionen livligt omkring neoadjuvant kemoterapi eller fortsat fraktioneringsstudie. Bristol-Meyers initierede den et skandinavisk møde i Stockholm vedrørende neoadjuvant kemoterapi og havde til dette møde inviteret A. P. Andersen, E. Sandberg, Karsten Jørgensen, Jørgen Rygård og Hanne Sand Hansen. Ulrik Ringborg fra Stockholm var primus motor. Jørgen Rygård blev udpeget som Danmarks repræsentant til den arbejdsgruppe man nedsatte. Man fokuserede på Cisplatin og 5-FU over 5 dage givet i 3 serier før strålebehandling og/eller operation til stadium 3 og 4 patienter med larynx- og pharynx og cavum oris tumorer. Det skulle således være potentielt operable patienter, der deltog, hvorfor kun patienter med cancer cavi oris kunne inkluderes fra Danmark. Dette medførte, at Danmark kun bidrog med 35 ud af 461 patienter. Det blev DAHANCA 4, som blev endelig færdigdiskuteret på DAHANCA-mødet på Byggecentrum, 4

5 Middelfart, og man inkluderede patienter fra 1986 til Studiet viste ingen forskel på, om patienten havde fået neoadjuvant kemoterapi eller ej (13). Ved årsmødet i Dansk Selskab for Hoved-Halsonkologi i 1984 afløste Hanne Sand Hansen, Karsten Jørgensen som formand for Dansk Selskab for Hoved- Halsonkologi og dermed også som formand i DAHANCA-gruppen. Ved DAHANCA-mødet fælles med radiofysikere til i 1985 på Schæfergården fik man fastlagt target-definitioner til strålebehandling og retningslinjerne herfor. Ved stormøde på Finseninstituttets kursuscenter med deltagelse af onkologer, kirurger, patologer og fysikere orienterede man omkring de foreløbige DAHANCA 2 resultater og forelagde det følgende projekt: DAHANCA 5. I mødet deltog fra Ålborg Mogens Pedersen (onk), Ole Greisen (oto), Arne Richter Nielsen (pat), fra Århus A. P. Andersen (onk), Jens Overgaard (onk), Mogens Hjelm- Hansen (fys), Ole Elbrønd (oto), Helmer Søgaard (pat), fra Odense Tage Skov Jensen (onk), Karsten Jørgensen (oto), Jørgen Pless (plastik), Prætorius Clausen (pat), fra KAS Herlev Jørgen Rygård (onk), Anne Berthelsen (onk), Jens Thomsen (oto), Bo Hainau (pat), fra København, Mads Dalmark (onk), Jens Witten (onk), Birgit Lindeløv (onk), Poul Bretlau (oto), K. A. Tomsen (oto), Søren Vesterhauge (oto), Jens Olsen (pat) og Hanne Sand Hansen (onk). I alt 626 patienter var inkluderet i DAHANCA 2 (8) og viste 11 % bedre locoregional kontrol efter indtagelse af radiosensitizer i pharynx gruppen. Ligesom patienter med primær høj hæmoglobin havde bedre behandlingsrespons. DAHANCA 5 protokollen med radiosensitizer præparatet Nimorazol (en anden Nitro-imidiazol) blev færdigdiskuteret på DAHANCA-mødet på KAS Herlev og var klar til patientinklusion til september Nimorazol blev givet 90 min. før konventionel strålebehandling. Split-course som benyttet i DAHANCA 2 havde været et udbredt behandlingsprincip i det meste af Europa, men resultaterne fra Danmark (11,17) og Europa viste at reduceret behandlingstid for strålebehandlingen gav bedre resultater og medførte at man indførte accelereret strålebehandling. I øvrigt klarede patienter med lavt differentierede tumorer sig bedre gennem split-couse behandling end patienter med højt og middelhøjt differentierede tumorer (14,37). I DAHANCA 5 blev den 3 ugers lange pause i strålebehandlingen sløjfet, og derved reduceredes behandlingstiden fra 9½ til 6½ uge, og behandlingsresultaterne for DAHANCA 5 var da også generelt bedre end for DAHANCA 2; Nimorazol medførte således 16 % bedre logoregional kontrol samt 11 % bedre sygdomsfri overlevelse efter 5 år (9,10,16). 5

6 Det første år holdt man tre DAHANCA-møder for at udveksle erfaringer. I alt blev 414 evaluerbare patienter inkluderet og viste positiv respons i radiosensitizer gruppen, uden neurotoxiske gener (38). Endvidere blev kirurgiske registreringer og komplikationer systematiseret. Neoadjuvant kemoterapi blev ved to store europæiske møder dels EORTC s halscancergruppe i Lissabon/Portugal og dels EORTC radioterapigruppe i Amsterdam/ Holland bedømt uden effekt eller med limited effect. D og i 1988 blev Scandinavian Society for Head and Neck Oncology dannet. PharmaItalia, der på dette tidspunkt fremstillede Nimorazol, sponsorerede DAHANCA-mødet på Schæfergården , hvor man foruden DAHANCA 4 diskuterede deltagelse i Euroscan med henblik på sekundær cancerudvikling. Dette blev dog aldrig aktuelt. Ved DAHANCA-mødet på Hotel Scandinavia med deltagelse af Claes Mercke i Göteborg blev hyperfraktionering diskuteret; foruden igangværende og afsluttede projekter: DAHANCA-2, -3, -4 og -5. Ved DAHANCA-mødet på Rigshospitalet, hvor Marie Overgaard deltog for første gang som overlæge, diskuteredes de første spæde oplæg til DAHANCA 6 & 7, og dette fortsatte ved møderne i Odense , samt i Århus , hvorefter patientinklusionen indledtes. I Dahanca 7 indgik patienter med pharynx, cavum oris og supra-(og sub-)glottiske tumorer, hvor den bedste gruppe fra DAHANCA 5 (conventionel strålebehandling + Nimorazol) blev testet overfor let accelereret strålebehandling + Nimorazol. I DAHANCA 6 indgik glottiske tumorer, der blev testet overfor de samme 2 strålebehandlingsregimer: Enten 5 ugentlige fraktioner eller 6 ugentlige fraktioner. I begge tilfælde var dosis 66 Gy/ 33 fx hvorfor behandlingstiden var henholdsvis 6½ eller 5½ uge. Det har været gruppens princip at tage eet skridt ad gangen og altid bygge videre på de allerede opnåede forbedringer ved at bibeholde sidst afsluttede trials bedste arm og sammenligne denne med en ny eksperimentel arm (4,10). Recidivgruppen var samlet i forbindelse med Dansk Selskab for Onkologi s efterårsmøde på Byggecentrum i Middelfart og blev enige om DAHANCA 8, recidiv behandling med vinoralbine. 6

7 Ved fælles møde med fysikergruppen (hvor Lena Specht som 1. reservelæge deltog) i Kræftens Bekæmpelses bygning på Finseninstitutet, vedtog man at foretage kvalitetskontrol af strålebehandlingen i DAHANCA 5 projektet. På tandlæge Jens Thorn s (der også deltog i DAHANCA-mødet ) anmodning diskuteredes de første tiltag til efterkontrol af strålebehandlede patienters tænder. Dette projekt omfattede efterundersøgelser af strålebehandlede patienter i årene 1989, 1990 og 1992 og gennemførtes i 1994, dvs. for patienter strålebehandlet for henholdsvis 2, 4 og 5 år siden, og omfattede i alt 146 patienter. Undersøgelsen viste ikke uventet udtalt mundtørhed hos mere end halvdelen og objektivt hos 37 %. 42 % havde cariesproblemer, 6 patienter havde fået osteo-radio-nekrose i lettere grad og en ikke uvæsentlig del af patienterne angav problemer med synkeprocessen. Generne var størst, når stråleområdet omfattede hele mundhulen og pharynx; men blot submandibulære spytkirtler var inkluderet i feltet, var der op til 1/3, som havde væsentlige slimhindegener (20,21). Dette projekt var medvirkende til at stråleprovokerede tandskader mere end 5 år senere blev økonomisk tilskudsberettiget. Nov tilsluttede Oslo (og Bergen) sig til DAHANCA-gruppen og begyndte inklusion af patienter sommeren Der blev arbejdet ihærdigt på færdiggørelse af retningslinjer for strålebehandling af hoved-halscancer og disse blev forelagt ved DAHANCA-møde i Århus (hvor også Freddy Levin fra Stockholm deltog). Pilotprojekt havde vist, at differentieringsgraden var en væsentlig prædiktiv faktor, hvorfor patientmaterialet fra DAHANCA 5 blev forsøgt opgraderet med henblik på eftervisning heraf. Projekter til reduktion af sekundær lungecancer diskuteredes atter og såvel EORTC som MOROT-studiet, hvor man ved hjælp af 13-cis-retinoidsyre ville hindre dannelse af sekundær lungecancer, blev diskuteret, men omkostningerne syntes større end ressourcerne tillod. Ved DAHANCA-mødet drejede formiddagens emner sig om DAHANCA, mens eftermiddagens emner var starten på DATHYRCA. I dette møde deltog fra Ålborg Mogens Pedersen og Ole Greisen, fra Århus Marie Overgaard, Jens Overgaard, Jørn Andersen, Ulrik Pedersen, Troels Bundgaard, Ib Hessov og Flemming Melsen. Fra Odense: Lars Bastholt, Olfred Hansen, Karsten Jørgensen, Christian Godballe. Fra Herlev: Lena Specht, Anne Berthelsen, og fra Rigshospitalet: Jørgen Kirkegaard, Wendy Sapru og Hanne Sand Hansen. Patologerne dannede panel med Flemming Melsen som formand med henblik på ensretning af nomenklatur og rundsendelse af vanskelige tilfælde. 7

8 Ligeledes vedtog man som en forlængelse af Christian Godballes Ph.d. projekt at foretage registrering af alle nydiagnosticerede thyreoideacancere i Danmark fra Ved DAHANCA-mødet i Århus (hvor Cai Grau deltog) kunne man fremlægge interimanalyse af DAHANCA 6 og 7 efter inkludering af 977 patienter. Også toksicitetsdata blev gennemgået og var tilfredsstillende. Dette bevirkede, at man ved efterfølgende DAHANCA-møde besluttede at stoppe inklusion af patienter i DAHANCA 7 per Herefter var standardbehandlingen til pharynx, c. cavi oris og supraglottiske larynxcancere accelereret strålebehandling med 6 ugentlige fraktioner + Nimorazol givet 1½ time før hver fraktion. Den 6. fraktion skulle af hensyn til toksicitet til medulla spinalis gives som én ugentlig fraktion. T-site og T-størrelse var ikke uventet væsentlige prognostiske parametre. DAHANCA-6 lukkede for patientinklusion per Ved årsmødet 1996 i Dansk Selskab for Hoved- og Halsonkologi blev Marie Overgaard valgt til formand for selskabet. Allerede ved mødet begyndte man at diskutere afløsende projekt, og da Hans Kaanders fra Holland var i landet, deltog han i DAHANCA-mødet og forelagde det hollandske ARCON-projekt (Accelereret Radioterapi Carbogen og Nicotinamid). Endvidere diskuteredes mere accelereret strålebehandling, det der siden skulle blive til DAHANCA 9 og drøftelserne fortsatte ved de kommende møder på Rigshospitalet og i Århus. Endvidere nedsatte patologerne en gruppe til at se på ensartede retningslinjer for bedømmelse af differentieringsgraden. Denne gruppe bestod af Stein M. Paulsen, Annelise Krogdahl, Bet Bjerregaard, Dorthe Francis og Birgitte Ravn Juhl. Endvidere nedsattes en rejsende kvalitetssikringsgruppe bestående af Jens Juul Christensen, Britta Bjerregaard, Olfred Hansen, Mogens Bak og Hanne Sand Hansen. Det lykkedes at besøge alle fem radiumstationer på relativt kort tid og gennemgå udvalgte patientbehandlingsdata med film, dosisplan og klinik. Gruppen kunne aflægge præliminær rapport ved DAHANCA-mødet på Rigshospitalet, hvor Peter Vejby-Hansen deltog. Den endelige rapport forelå ved DAHANCA-mødet Vi så også data for locoregional tumorkontrol for identiske patientgrupper inkluderet i DAHANCA-2, -5 og 7, og kunne konstatere et vellykket resultat, idet locoregional kontrol udgjorde henholdsvis 33 %, 61 % og 77 % i DAHANCA-2, -5 og 7 (29,15,18). På dette møde forelå også resultatet af +/- transfusion til DAHANCA 5 patienterne. Dette viste, at såvel radiosensitizer som transfusion var uafhængige parametre, der bedrer behandlingsresultaterne. Man undrede sig over, at transfusioner ikke havde kunnet bedre behandlingsresultaterne, men transfusionerne er givet før strålebehandlingens start, hvorfor strålebehandlingen er givet på faldende hæmoglobin, hvilket kunne være forklaringen. Dette medførte tanker om at øge hæmoglobin-koncentrationen og dermed ilt-tilbuddet til svulsten i strålebehandlingsperioden. Ved mødet fremkom tanken om at give EPO til patienter i strålebehandling, hvilket blev til den to år senere færdige DAHANCA 10 protokol. 8

9 deltog vi sammen med skandinavisk, britisk og hollandsk hoved-og hals associations i joint meeting i London vedrørende larynx cancer behandling. Carsten Koch havde som sundhedsminister nedsat Kræftstyregruppen og i dokumentationsgruppen havde Jens Overgaard og Hans Henrik Storm fået sæde. Dette medførte, at DAHANCA-databasen for larynxcancer fra årene blev evalueret overfor Cancerregistret og ikke-registrerede tilfælde blev inkluderet i databasen, ligesom fejl i Cancerregistret blev påpeget. I Odense havde man gennem nogen tid forsøgt at foretage en håndterbar registrering af feltstørrelse og kritiske organer. Disse bestræbelser blev forelagt på DAHANCA-mødet i Odense og medførte, at Carsten Rytter fik 3 måneders orlov til at arbejde med sagen. Løsningen er endnu ikke fundet. Gruppen tog fat på opgørelse af planocellulært karcinom i halslymfeknudemetastase uden kendt primær tumor. Referenceprogram vedrørende karcinom metastase på halsen fra ukendt primær tumor blev DAHANCA 11 (23). Det lykkedes at samle 352 patienter med denne diagnose for årene fra de onkologiske centre, hvoraf 273 havde fået kurativt intenderet behandling; de 250 patienter fik strålebehandling, men 23 patienter blev opereret og af disse fik 54 % tilbagefald med tilsynekomst af primær tumor. Behandlingsresultaterne, som blev forelagt af Cai Grau ved næste møde, viste udtalt afhængighed af lymfeknude kategori og størrelse, fra 30 % til 69 % kontrol (19,24). En invitation til deltagelse i amerikansk EGF-R studie blev undersøgt seriøst, men projektet viste sig at være for ressourcekrævende og dyrt. Ved DAHANCA-mødet i Århus, hvor Lisbeth Juhler Andersen deltog for 1. gang, drejede det sig om et PET-projekt - DAHANCA 13 - for såvel laterale tumorer som lymfeknudemetastaser uden kendt primær tumor og delvist kædet sammen med brug af ipsilateral bestråling til laterale ensidige tumorer. Visse DAHANCA-data vil indgå i større international metaanalyse om modificering af strålebehandling, ligesom dele af databasen vil kunne indgå i en såkaldt klinisk database. Jesper Eriksen indledte sit Ph.d. projekt vedrørende differentierede tumorers evne til repopulation målt ved EGF-R, cadherin og integrin analyse (32,33,35,36). Man begyndte at se sig om efter et mere brugervenligt dataprogram end den hidtil benyttede Medlog database, som ikke blev tilfredsstillende opdateret. Til revision af strålebehandlingsretningslinjerne blev nedsat en gruppe bestående af Peter Vejby Hansen, Cai Grau, Lena Specht, Hans Lynggaard-Riis, Håkan Nyström og Hanne Sand Hansen. Ved DAHANCA-mødet i Århus, hvor Jørgen Johansen var med for 1. gang, forelå første godkendelse fra Etisk Komité for DAHANCA 9 og projektet indledtes Det drejede sig om T 1-3 N 0 larynx, pharynx og cavum oris patienter, der blev randomiseret mellem accelereret hyperfraktioneret strålebehandling og vor standard bestråling. I den eksperimentelle arm fik patienterne 2 daglige fraktioner på 1,35 Gy, adskilt af mere end 6 timer på ugens 5 hverdage, i alt 75,6 Gy på 5½ uge. Radiosensitizer præparatet Nimorazol blev 9

10 givet til alle patienterne. De første 71 patienters forløb blev opgjort og forelagt ved SSHNO s årsmøde 2003 af Jan Evensen. Der havde været konkurrencestridigheder mellem Janssen-Cilag og Roche, der fabrikerede EPO, hvilket havde forsinket igangsættelsen af vor DAHANCA 10 protokol. På dette tidspunkt arbejdede Janssen-Cilag fortsat med et europæisk registreringsstudie i EORTC regi (som siden blev opgivet) og DAHANCA 10 blev oprindeligt lagt så tæt heropad, med henblik på om muligt evt. at kunne evalueres sammen hermed. Amgen der er et tredje firma, der producerer EPO accepterede at sponsorere Aranesp til DAHANCA 10 protokollen, der indledtes 1. juni Man gav 1 ugentlig injektion af Aranesp 6 gange under den vanlige strålebehandling. Ved DAHANCA-mødet med hele fysikergruppen blev strålebehandlings- retningslinjerne specielt medulladosis, dosis til supraklavikulære lymfeknuder og indre organers bevægelse diskuteret. Man vedtog at følge den kirurgiske regionsinddeling af halslymfe- knudemetastaser i 6 halsregioner. Man anbefalede CT-baseret dosisplanlægning, specielt til rhinopharynxtumorer. For at undersøge og evaluere tanken om konkomitant kemoradiation til rhinopharynxcancer (DAHANCA 14) blev Jens Overgaard, Jens Bentzen og Jørgen Johansen udpeget til at fremkomme med oplæg. Man vedtog at patientens stadie er den sidste kliniske undersøgelse før start på strålebehandling inkluderende diverse billeddiagnostiske undersøgelser så som CT-skanning, UL- og PET-skanning. Fra følges TNM reglerne fra 5. udgave, (Elo Andersen får 2 måneders orlov til at accelerere indkodning af data i KAS Herlev). Ved DAHANCA-møde i Odense forelå landsopgørelse over 315 patienter med maksilcancer, behandlet i perioden % af patienterne havde primært halslymfeknudemetastaser og dette reducerede 5 års kontrollen fra 87 % til 32 % og overlevelsen fra 45 % til 10 % (22,30). Først i 2005 fik man overskud til at nedsætte arbejdsgrupper til udarbejdelse af referenceprogram for maligne sino-nasale tumorer. Man begyndte at tænke på registrering af spytkirtler og Odense arbejdede videre hermed. Selvom relativt få glottiske T 1-a -cancere havde fået 62 Gy, viste resultaterne, at dette næppe var tilstrækkeligt og man vedtog at minimum-dosis fremover var på 66 (64) Gy; og som vanligt 68 Gy til rhinopharynx patienter og til tumorer over 4 cm i diameter. Endvidere så vi Kræftens Bekæmpelses propagandafilm om hoved-halscancer, optaget i Århus med Holger Juul Hansen og Jens Overgaard som hovedaktører. Ved DAHANCA-mødet i Århus blev gruppen præsenteret for en international undersøgelse, som Kræftens Bekæmpelse deltog i: Ocapi-projekt (computer assisted personal interview) for spytkirteltumorer vedrørende mobiltelefonvaner og disses evt. indflydelse på sygdomsudviklingen. Projektet blev 10

11 forelagt af Christoffer Johansen og Helle Collatz Christensen, og DAHANCAgruppen accepterede at rekruttere patienter hertil. Dette foregik de efterfølgende år fra efteråret 2000 til foråret DAHANCA 12, som er et registreringsstudie for laterale hoved-halstumorer, var færdigskrevet. Ramipril-protokol til reduktion af senbivirkninger i form af forhåbentlig mindre fibrose, blev forelagt af Jens Bentzen og første udkast til konkomitant Cisplatin og strålebehandling til behandling af rhinopharynxcancer, DAHANCA 14 blev ligeledes forelagt af Jens Bentzen. DAHANCA-gruppen accepterede invitation til stort internationalt anlagt studie vedr. postoperativ strålebehandling af halslymfeknudemetastaser uden erkendt primær tumor (31). Tanken herom var fostret under ESTRO-kongres i Edinburgh, og Vincent Grégoire fra Belgien havde foruden DAHANCA-gruppen inviteret Art- Scan, Gortec, TROG, AKK/ARO samt EORTC s radioterapi- og hovedhalsonkologigruppe. Projektet var klart , men patientrekrutteringen var så ringe det første halve år, at projektet blev lukket, næsten før det begyndte. På DAHANCA-mødet i Århus forelagde Jens Overgaard resultatet for 1485 patienter inkluderet i DAHANCA 6 & 7 (29,27). Fordelen ved 6 ugentlige fraktioner var evident. 6 fraktioner ugentligt 5 fraktioner ugentligt Logoregional kontrol 68 % 59 % T-kontrol 75 % 65 % Sygdomsspecifik overlevelse 72 % 65 % Resultaterne var i overensstemmelse med EORTC s projekt vedrørende oropharyngeale tumorer og EORTC studie samt RTOG s 4-arms studie foruden canadisk og polsk studie. I England planlagdes et 3-arms studie, hvor den ene arm er identisk med DAHANCA 7 s projektarm. Resultaterne afventes. På foranledning af kirurggruppen havde man analyseret fistelfrekvensen efter laryngektomi og fundet denne identisk for 6 og 5 fraktioner ugentlig (28). Den afholdtes DATHYRCA-møde i Odense. Der blev her nedsat gruppe til redigering og om muligt ensretning af behandlingsprincipper for cancer thyreoideae i Danmark. Gruppen bestod af Christian Godballe (formand) og Jørn Andersen, senere erstattet af Lars Bastholt, Jørgen Kirkegaard (afløst af Kirsten Ninn, der igen er 11

12 afløst af Birgitte Charabi) samt Peer Christiansen og Annelise Krogdahl. Et arbejde, der strakte sig til ind i Mens World Trade Center faldt i ruiner, holdt DAHANCA-gruppen møde i Århus , hvor løbende projekter blev diskuteret og man fandt det berettiget, at også glottiske larynxcancere T 2, T 3 og T 4 fik Nimorazol i forbindelse med strålebehandlingen. På DAHANCA-møde på Rigshospitalet var strålebehandlingsretningslinjerne atter til debat og medførte mindre justeringer samt vedtagelse af at afholde workshop til afklaring af problemerne. Dette blev holdt første gang i Odense og 2. gang i oktober i Århus. Recidiv-udvalget havde gennem nogen tid arbejdet med Genmaps HuMax-EGF-R fase I-II protokol og denne, DAHANCA 15, rekrutterede 27 evaluerbare patienter, der viste respons på de to øverste dosisniveauer testet (34). Uofficielle data fra metaanalysen vedrørende ikke-konventionel strålebehandling viste, at accelereret strålebehandling gav ca. 8 % bedre kontrol. I alt er ca patienters data blevet analyseret i 3 grupper. (Publiceret i Lancet 2006;368: ). På DAHANCA-mødet i Århus blev der lagt op til nationalt kvalitetssikringsprogram af Cai Grau. Sentinel node havde været emne for Dansk Selskab for Hoved-Hals Onkologis årsmøde og et nedsat udvalg med bl.a. Anders Bilde, Christian Buchwald og Marianne Dreyer arbejdede videre med problematikken. En arbejdsgruppe havde gennem hele året 2002 arbejdet med nationale retningslinier for behandling af orale planocellulære karcinomer og var klar hermed året efter. (40,26). IMRT ønskedes indarbejdet i retningslinjerne for strålebehandling og til dette blev udvalgt: Cai Grau, Lena Specht, Jens Overgaard, Håkan Nyström, Jesper Carl, Jens Juul Christensen, Torsten Landberg. Der forelå færdigt oplæg ved årsskiftet til accept ved DAHANCA-mødet på Rigshospitalet. Ved DAHANCAmøde nedsatte patologerne spytpatologpanel bestående af Annelise Krogdahl, Torben Steiniche, Birgitte Meldgaard, Thomas Horn, Birgit Guldhammer, Dorthe Francis og Marianne Hamilton Therkildsen. Behandlingsoplæg vedrørende ugentlig konkomitant Cisplatin og strålebehandling til rhinopharynxcancer - DAHANCA 14 - blev færdig til påbegyndelse DAHANCA-møde i Århus, hvor Thomas Bro Christensen repræsenterende Tronhjem deltog (senere flyttet til Århus): Rapporten fra KOFudvalg (Kræft og Forskning) var ved at tage form, med oprettelse af 3 RIKK (Regional Infrastruktur for Klinisk kræftforskning) i nord-, syd- og øst-danmark til støtte og forankring af de danske multidisiplinære cancer grupper (DMCG). 12

13 DAHANCA-13, PET-undersøgelsen, var under opgørelse; ialt 120 patienter, hvor man i 30 % tilfælde havde fået hjælp til fund af primær tumor og for lateralt placerede tumorer havde været i stand til at give halvsidig bestråling for et betragteligt større antal patienter, end der ellers ville have fået denne behandling (42). DAHANCA-mødet på Rigshospitalet med deltagelse af fysikergruppen til forelæggelse af reviderede retningslinjer for strålebehandling. Desuden fandt man, at patientrekrutteringen til DAHANCA-9 var langsom, og da patienter med lymfeknudemetastaser formentlig ville have størst gavn af accelerationen, vedtog man at søge om udvidelse af protokollen til også at omfatte N+-patienter. Yderligere orienterede Niels Rasmussen om pilotprojekt vedrørende laserbehandling af tidlig glottisk cancer startet i Bristol og Newcastle. Vi hørte om den fungerende biobank i Århus samt at Kræftplan II med KOFrapporten forventedes at fokusere meget på de danske multidisciplinære cancergrupper (DMCG) såsom DAHANCA, men kræver fastere statutter og forretningsordner. Statutter for DAHANCA blev forfattet og vedtaget af Dansk Selskab for Hoved- Halsonkologi ved generalforsamlingen i forbindelse med årsmødet De første tanker omkring DAHANCA 16 projekt for patienter med N 2 og N 3 sygdom diskuteres. I DAHANCA 6 & 7 er overlevelsen for N 2 - og N 3 -patienter omkring 53 %, og denne ønskes om muligt øget til overlevelsen for N 1 -patienter på 75 %. På DAHANCA-møde i Århus, gennemgik patolog Torben Steiniche tissue micro array (TMA). Anders Bilde forelagde 1. oplæg til DAHANCA-16 protokollen og Susanne Larsen gennemgik recidiv-behandlingen på de fem onkologiske afdelinger med henblik på forhåbentlig ensartede retningslinjer fremover. Ved ECCO-kongressen september 2003 havde præsentationen af DAHANCA 6 & 7, ved Cai Grau, vundet 1. pris i konkurrence om bedste abstrakt og foredrag. Dette blev fejret i forbindelse med næste DAHANCA-møde i Odense med efterfølgende middag på Sorte Bro Kro ved Den Fynske Landsby. I henhold til DAHANCA s nyskrevne statutter skal formand og sekretariatschef udnævnes af Dansk Selskab for Hoved-Halsonkologi, og man havde anmodet Hanne Sand Hansen om at fortsætte som formand og Jens Overgaard fortsætte som sekretariatschef. Man nedsatte en formel recidivudvalgsgrupp 13

14 e bestående af Susanne Larsen, Lisbeth Juhler Andersen, Marie Overgaard, Christian Godballe, Jens Bentzen, Claus Kristensen, Preben Homøe. Gruppen vil begynde med planocellulære karcinomer og fortsætte med recidivproblematik for spytkirtler og c. thyreoidae. DAHANCA s web-baserede database var søsat og tre ud af fem onkologiske centre tastede nu data over nettet og de sidste ville følge i løbet af foråret I web-databasen findes alle patienter diagnosticeret efter , D holdt DSOHH (Dansk Selskab for Oto-laryngologi og Hoved Halskirurgi) temamøde, hvortil DAHANCA-gruppen var inviteret både som foredragsholdere og tilhørere. Ved DAHANCA-mødet på Rigshospitalet var forretningsordenen/dagsordenen for gruppen næsten på plads med sin åbne multidisciplinære struktur med en styregruppe bestående af afdelingsrepræsentation og tovholdere for diverse projekter og projektgrupper. Kræftens Bekæmpelse havde initieret dannelsen af en patient orienteret hoved-halsonkologisk netværksgruppe og denne havde allerede kontakt til flere i lægegruppen (41). DAHANCA-møde i Århus: Recidivudvalget anbefalede Taxol + Capecitabine som det mest effektive og mindst toksiske regime, og vil senere overveje et randomiseret studie. Christel Lajer forelagde erfaringer fra to patienter, der havde fået fotodynamisk behandling med Foscan på grund af recidiv. Niels Rasmussen fremkom med oplæg til laserbehandling af glottiske T 1 -cancere med efterfølgende stemmeanalyse ved PDVP. Dette medførte nedsættelse af udvalg til fortsat bearbejdelse bestående af Niels Rasmussen, Christian Godballe, Annelise Krogdahl, Lena Specht, Jørgen Johansen og Jens Overgaard. Udvalget til udarbejdelse og ensretning af patientinformationer blev nedsat og senere ændret til at dreje sig om oplæg til DAHANCA s hjemmeside, da der allerede foreligger en del patientinformationer fra Kræftens Bekæmpelse, SKA samt enkelte afdelinger, som næppe vil kunne ensrettes. Juni 2006 accepterede gruppen at yde den assistance som Kræftens Bekæmpelse havde anmodet om, til opdatering af hjemmesiden Cancer.dk (sammen med foreløbig DBCG (bryst cancer) og DLCG (lunge cancer). Vi havde modtaget oplæg til to protokoller fra hollænderne om postoperativ strålebehandling, men da fraktioneringen var langt fra vore vanlige, ville det volde problemer. Efterfølgende diskussioner med hollænderne medførte ændringer, således at DAHANCA-gruppen kunne tilslutte sig disse protokoller, som blev sammenskrevet af Kenneth Jensen til DAHANCA 17. Ved DAHANCA-møde på Rigshospitalet, blev samtlige igangværende og nyligt afsluttede projekter gennemgået. Endvidere deltog anæstesiolog Erik Jansen, Trykkammeret, Rigshospitalet, og han forelagde oplæg til projekter til belysning af hyperbar iltbehandling ved osteoradionekrose. Recidivudvalget havde diskuteret palliativ bestråling og kurativ genbestråling. 14

15 DAHANCA-mødet i Odense: DAHANCA-10 havde rekrutteret 2/3 af det forventede patientantal. Hæmoglobin-værdierne havde vist pæn stigning undtagen hos 6 patienter ud af 412. DAHANCA-16 var klar til igangsættelse Lena Specht forelagde oplæg til referenceprogram for larynx og pharynxcancer. DAHANCA-mødet på Rigshospitalet: Næste projekt, DAHANCA-18, for larynx, pharynx og c. cavi oris, stadie 3 og 4, blev skitseret. Endvidere valgtes repræsentation fra DAHANCA i DMCG s 8 basisgrupper. Ventetid for strålebehandling medfører tumorvækst og i de tilfælde, hvor der foreligger såvel diagnostisk skanning som terapiskanning, har man kunnet vurdere disse og herudfra fundet, at 23 % af patienterne fik nydiagnosticeret lymfeknudemetastaser i ventetiden og 32 % rykkede op i et højere stadium. Flere undersøgelser før start på strålebehandlingen øger også tiden fra diagnosetidspunktet til behandlingens start. (39) Efterfølgende var der festmiddag på Restaurant Saison, Hellerup Park Hotel. Gruppen holdt møde på Nyborg Strand - før SSHNO s årsmøde - med henblik på forberedelse af og uddelegering af opgaverne til ansøgning om Kræftplan 2 s puljemidler til DMCG-grupperne. Ansøgningerne skulle herefter samstemmes med de andre DMCG gruppers ansøgninger før indsendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet indenfor en månedstid. DASPYTCA s web udgave til opgørelse af resultater til forelæggelse på SSHNO s årsmøde vil blive videreført og opdateret i DAHANCA regi. Den fremsendtes ansøgningen om støtte som DMCG gruppe der blev søgt om ca. 2.4 mill. Kr. til drift og udvikling, og ansøgningen blev stort set imødekommet, således at DAHANCA herefter får de fornødne resourcer til at have en bred permanent infrastruktur. Den overtog Jørgen Johansen formandsposten efter Hanne Sand Hansen. DAHANCA møde i Århus: DAHANCA s officielle navn er: Danish Head and Neck Cancer Group, eller på dansk: Den Danske Hoved-Halskræftgruppe. Vedrørende orale tumorer har der ikke været fuld overensstemmelse mellem regelsættene og praksis, hvorfor opstramning er nødvendig. DAHANCA-18 var ved at blive overhalet af begivenhederne og det blev foreslået at samarbejde udkastet med DAHANCA-14, som har været registrerings studie for rhinopharynx cancer, til et nyt DAHANCA 18. DAHANCA s ønske om trial med EGF-R inhibitorer synes nu muligt ved samarbejde med det danske firma Genmab og fører forhåbentligt frem til DAHANCA 19. Udkastet til projekt om palliativ bestråling blev diskuteret og godkendt som DAHANCA 20. Den afholdtes Dahanca møde i Odense med efterfølgende jubilæumsmiddag. 15

16 3 DAHANCA for mænd 16

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

DLCG/DLCR Årsmøde 2013

DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 Torben Riis Rasmussen Siden sidste Årsmøde DLCG s mangeårige formand, Torben Palshof, måtte fratræde af helbredsmæssige årsager. Siden sidste Årsmøde DLCG

Læs mere

DAHANCA database Klinisk forskningsdatabase til registrering af hoved-halskræft i Danmark

DAHANCA database Klinisk forskningsdatabase til registrering af hoved-halskræft i Danmark 1 DAHANCA database Klinisk forskningsdatabase til registrering af hoved-halskræft i Danmark Lidt om DAHANCA The Danish Head and Neck Cancer Study Group (DAHANCA) blev etableret i september 1976 som er

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat Kræftens Bekæmpelse Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat af møde den 26. juni 2009 Juli 2009 1 Referat af møde om status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Fredag

Læs mere

DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA

DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA Årsrapporten 2014 Årsrapporten 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA er udarbejdet på DAHANCA

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00.

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Referat af Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (27/11 2008) 3. Meddelelser

Læs mere

Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft

Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft MitHelbred Et opfølgningsprogram til kræftpatienter Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft P.t. er opfølgning af brystkræft

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Fakta om og rehabilitering ved. Hoved-halskræft. Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse

Fakta om og rehabilitering ved. Hoved-halskræft. Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse Fakta om og rehabilitering ved Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Gitte Ploug Balling, Claus Faber og Rikke Daugaard Center for Kræft og Sundhed København, april 2010, revideret juli 2013.

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet

Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Udvalg nedsat af Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Medlemmer af udvalget Olfred Hansen

Læs mere

Nationale retningslinjer for behandling og pleje ved recidiv eller primært fremskreden hoved-halscancer.

Nationale retningslinjer for behandling og pleje ved recidiv eller primært fremskreden hoved-halscancer. DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group Nationale retningslinjer for behandling og pleje ved recidiv eller primært fremskreden hoved-halscancer. Udarbejdet af DAHANCA s recidivgruppe 2010 Baggrund

Læs mere

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Senfølger efter kræftbehandling Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Mål for kræftbehandling Bedre overlevelse, sygdomsfrihed Mindske symptomer Bedre livskvalitet Mange behandlinger ikke gode

Læs mere

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuroonkologisk Afdeling, Afdeling for Eksperimentel Kræftbehandling,

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF PATIENTER MED HOVED-HALSKRÆFT

VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF PATIENTER MED HOVED-HALSKRÆFT DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF PATIENTER MED HOVED-HALSKRÆFT (udkast udarbejdet af Hoved-Hals arbejdsgruppen og DAHANCA 4-11-2007)

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT

FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Carina Nees, Rikke Daugaard og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, januar 2010

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet 1 Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet Belyst med data fra de kliniske databaser (DBCG, DLCR, DGCD, LYFO) 1 Dks Statistik, LPR og DCR Lav social position og risiko for kræft

Læs mere

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats Anders Green & Maria Iachina, i samarbejde med Erik Jakobsen i opdrag fra Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler 17. december 2013/EH Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december

Læs mere

Hvilken rolle spiller HPV for udviklingen af kræft i hoved-halsområdet? - Og hvad betyder det for patienten

Hvilken rolle spiller HPV for udviklingen af kræft i hoved-halsområdet? - Og hvad betyder det for patienten Hvilken rolle spiller HPV for udviklingen af kræft i hoved-halsområdet? - Og hvad betyder det for patienten Christel B. Lajer overlæge PhD Christian Buchwald Professor dr. med Øre-næse-halskirurgisk Klinik

Læs mere

DAHANCA 16. Denne protokol og de til den hørende dokumenter kan findes på DAHANCA hjemmesiden: www.dahanca.dk

DAHANCA 16. Denne protokol og de til den hørende dokumenter kan findes på DAHANCA hjemmesiden: www.dahanca.dk DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group DAHANCA 16 Planlagt postirradiatorisk halsdissektion vs. salvage halsdissektion hos patienter med N2/N3 planocellulært hoved/hals karcinom behandlet med primær

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

Udvikling de sidste 30 år

Udvikling de sidste 30 år Acta Oncologica Symposium 22.-23. maj 2008 DBCG 30 års jubilæum Strålebehandling ved cancer mammae Udvikling de sidste 30 år Marie Overgaard Department of Oncology, Aarhus University Hospital, Denmark

Læs mere

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 10.10-12.00 Frie foredrag Chair: Peter A. Siemssen 10.10-10.19 En prospektivt konsekutiv sammenligning af to kendte regimer til behandling af delhudstransplantation på crus Marie von Sperling Reservelæge,

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe Arbejdsgrupperne I alt ca. 74 personer,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

DAHANCA-14 Konkomitant cisplatin og stråleterapi til rhinopharynxcancer Retningslinjer for kombineret stråle- og kemoterapi af rhinopharynxcancer

DAHANCA-14 Konkomitant cisplatin og stråleterapi til rhinopharynxcancer Retningslinjer for kombineret stråle- og kemoterapi af rhinopharynxcancer DAHANCA-14 Konkomitant cisplatin og stråleterapi til rhinopharynxcancer Retningslinjer for kombineret stråle- og kemoterapi af rhinopharynxcancer The Danish Head and Neck Cancer Study Group November 2002

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn.

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn. Tilstede: Peter Sommer (PS), Gedske Daugaard (GD), Erik Højkjær Larsen (EHL), Jørgen Bjerggaard (JB), Lars Ulrich Hansen (LUH), Lisa Sengeløv (LS), Mette Nørgaard (MN), Michael Borre (MB), Belinda Momme

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

DCCG Onkologi udvalg Generalforsamling og ordinært udvalgsmøde Århus 20. maj 2015 kl 10-16

DCCG Onkologi udvalg Generalforsamling og ordinært udvalgsmøde Århus 20. maj 2015 kl 10-16 Side 1 af 5 Deltagere Benny Vittrup, Kirsten Vistisen, Ioannis Souglakos, René Krøjgaard Olesen, Fahimeh Andersen, Thomas Linné, Per Pfeiffer, Kell Østerlind, Lone Nørgård Petersen, Jim Stenfatt Larsen,

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Netværksm rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Opstart af klinisk etisk komite Arbejdsgruppe februar 2009 Line Gessø Hansen Fællestillidsmand

Læs mere

NATIONALE RETNINGSLINJER FOR UDREDNING, BEHANDLING, REHABI- LITERING OG KONTROLFORLØB FOR PATIENTER MED PHARYNX- OG LA- RYNX-CANCER I DANMARK

NATIONALE RETNINGSLINJER FOR UDREDNING, BEHANDLING, REHABI- LITERING OG KONTROLFORLØB FOR PATIENTER MED PHARYNX- OG LA- RYNX-CANCER I DANMARK DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group NATIONALE RETNINGSLINJER FOR UDREDNING, BEHANDLING, REHABI- LITERING OG KONTROLFORLØB FOR PATIENTER MED PHARYNX- OG LA- RYNX-CANCER I DANMARK Dansk Selskab

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Testis cancer kort behandlingsvejledning

Testis cancer kort behandlingsvejledning Testis cancer kort behandlingsvejledning Baggrund Tumorer i testiklen udgår i 95% af tilfældene fra germinalcellerne. Germinalcelletumorer kan også opstå udenfor gonaderne specielt svarende til midtliniestrukturer

Læs mere

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier.

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier. 1 DBCG 1.1 Indledning DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group) er en tværfaglig landsdækkende organisation, som blev etableret i 1977 på initiativ af Dansk Kirurgisk Selskab. Formålet var på landsplan

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Ny standard for det daglige multidisciplinære samarbejde

Ny standard for det daglige multidisciplinære samarbejde Ny standard for det daglige multidisciplinære samarbejde Hvad er det? Hvordan? Hvorfor? Kultur 1 Hvad er det? En konference, hvor beslutninger i pakke forløbet bliver truffet på det bedst mulige grundlag

Læs mere

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud).

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud). Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2008 hos Ågot 1: Indkomne sager til Selskabet 2: Økonomi 3: Oprettelse af legat/rejsepenge 4: Næste årsmøde 5: Anbefalinger af udredning af recurrensparese 6: Tidligere

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE Til stede: T. Agner, R.Gniadecki, M. Heidenheim, Peter H. Andersen, Sanne Buus og observatør for DDO S. Vissing. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter Der forelå afbud fra Thomas Johansen Mødets dagsorden var følgende:

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Bestyrelsens beretning, Mahjong Danmarks generalforsamling, d. 4. oktober 2008

Bestyrelsens beretning, Mahjong Danmarks generalforsamling, d. 4. oktober 2008 Bestyrelsens beretning, Mahjong Danmarks generalforsamling, d. 4. oktober 2008 Bestyrelse På generalforsamlingen 2007 blev Anders Labich, Tina Christensen, Morten Andersen, Lena Smith og Henrik Leth valgt

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Retningslinjer for strålebehandling i DAHANCA

Retningslinjer for strålebehandling i DAHANCA Retningslinjer for strålebehandling i DAHANCA 2013 DAHANCA 0 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2. KOMPATIBILITET MED TIDLIGERE RETNINGSLINJER... 5 3. UDREDNING FØR BEHANDLING... 5 4. TERAPISKANNING...

Læs mere

Sammensætning UddannelsesAnsvarligeOverlæger

Sammensætning UddannelsesAnsvarligeOverlæger Beretning 2014-2015 Sammensætning UddannelsesAnsvarligeOverlæger Ålborg Mette Moe Kempel, fratræder 1. maj 2015, ny: Herning Gitte Mølgaard Hansen afløste Hanne Linnet Århus Carsten Rytter Vejle Dorte

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (7) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Gymnasiefællesskabet. Formål, struktur og organisering. Kontaktoplysninger Gymnasiefællesskabet i Roskilde Skolegade 3 4000 Roskilde

Gymnasiefællesskabet. Formål, struktur og organisering. Kontaktoplysninger Gymnasiefællesskabet i Roskilde Skolegade 3 4000 Roskilde Gymnasiefællesskabet Formål, struktur og organisering Kontaktoplysninger Gymnasiefællesskabet i Roskilde Skolegade 3 4000 Roskilde 2013 www.gymnasiefaellesskabet.dk Telefon 46 33 20 40 EANnr: 5798000556683

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i DCCG. Den 22. oktober 2014, kl. 9.30 15.00. Sygehus Lillebælt Vejle, Kabbeltoft 25,

Referat af Bestyrelsesmøde i DCCG. Den 22. oktober 2014, kl. 9.30 15.00. Sygehus Lillebælt Vejle, Kabbeltoft 25, 1 Referat af Bestyrelsesmøde i DCCG Den 22. oktober 2014, kl. 9.30 15.00 Sygehus Lillebælt Vejle, Kabbeltoft 25, Lokale: Underhuset (kælderen under Administrationshuset) Til stede: Ole Roikjær, Mette Yilmaz,

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II 1 Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 D Tarmkræft Overlæge Steffen Bülow, Hvidovre Hospital Hovedanbefalinger Den fremtidige behandling af kolorektal cancer (KRC) bør samles i 10-15 kolorektale enheder med

Læs mere

Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer

Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer Den 17. april 2007 kl. 14.00-14.45 Bjarne Bohsen, Afdelingschef IT Udvikling, Sydbank og Morten Mencke, Senior konsulent, Progressive IT 1 Agenda Introduktion

Læs mere

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Pancreascancer Pop: 5.500.000 750 patienter/år Region Syddanmark 160 Patienter/år

Læs mere

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014 UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Den 2. og 3. juni 2014 Lungekræft > 80% skyldes rygning Rammer typisk i mellem 50 og 70 års-alderen 3900 ny tilfælde årligt 1800 kvinder 2100 mænd

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere