Sikker anvendelse af minimidler i dansk planteavl. Om kopiprodukter og falske produkter i forhold til de originale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikker anvendelse af minimidler i dansk planteavl. Om kopiprodukter og falske produkter i forhold til de originale"

Transkript

1 Sikker anvendelse af minimidler i dansk planteavl Om kopiprodukter og falske produkter i forhold til de originale

2 Sikker anvendelse af minimidler i dansk planteavl Om kopiprodukter og falske produkter i forhold til de originale Redaktion/kontaktpersoner Bjarne Møller Petersen, salgschef, tlf Erling Falch Petersen, konsulent Fyn & Sjælland, tlf Torben Jensen, konsulent Jylland, tlf Inge Fiil Poulsen,produktspecialist, tlf Nina Jørgensen, registrering, tlf Hanne Søndenbroe, udvikling, tlf Foto DuPont International, AgroFoto Produktion Aistrup & Co. ApS 2007 indhold Risikovurdering 4 Produktspecifikationer 5 Falske produkter 6 Definition, forholdsregler og eksempler Kopiprodukter 10 Definition, vær opmærksom på Overvågning af generiske sulfonylurea herbicider Kopiprodukter af dårlig kvalitet 14 Parallelimport 18 DuPont s indsats mod falske planteværn 20 Toldmyndighedernes indsats mod ulovlige varer 22 Kvalitetsstyring i dansk landbrug 24 Minimidler og DuPont s arbejde for 26 produktkvalitet forord: I DuPont anerkender vi fuldt ud konkurrence fra lovligt importerede produkter og lovlige kopiprodukter, med samme kvalitetsstandard som de originale produkter. De er underkastet de samme skrappe krav fra myndighederne som alle andre producenter. I Danmark er det Miljøstyrelsen, der godkender produkterne og landmændene har generelt stor tillid til, at de registrerede produkter er i orden. Som det vil fremgå af denne bog, er der desværre mange eksempler på, at reglerne forsøges omgået. Handel med falske produkter og med kopiprodukter af dårlig kvalitet er et stigende problem i Europa. Det er ikke kun de falske produkter - som altid er ulovlige, der i de sidste par år har forvoldt store skader på afgrøderne og betydet økonomiske tab for den enkelte landmand. Der er også mange eksempler på kopiprodukter af dårlig kvalitet. Til skade for landmændenes, forbrugernes og miljøets sundhed og sikkerhed, og hele landbrugssektorens omdømme. I november 2006 samlede DuPont Danmark ca. 50 konsulenter og forhandlere til et seminar om kvalitet og kopiprodukter. Vi har samlet de vigtigste dele her. Forsidefoto er hentet fra et eksempel på falsk Titus produkt med indhold af forkert aktivstof. Produktet ødelagde kartoffelmarker i tre europæiske lande, samt marker med majs og tomater. Marken ovenfor er fra Calais i Frankrig i Se mere side 6-9. DuPont Danmark Skøjtevej Kastrup Tlf

3 Risikovurdering - grundlaget for sikker anvendelse af planteværn Et planteværnsprodukt skal være godkendt af Miljøstyrelsen før det må importeres, sælges eller anvendes i Danmark. Det er strafbart at sælge, importere eller anvende midler, der ikke er godkendte. Når et firma ønsker at sælge et nyt eller ændret middel, skal der indsendes dokumentation til Miljøstyrelsen, der viser produktets sammensætning af fysiske og kemiske egenskaber, produktets giftighed overfor miljø, mennesker og dyr og mange andre detaljerede oplysninger. Miljøstyrelsen foretager herefter en vurdering af risici forbundet med anvendelsen af produktet og vurderer det udfra følgende kriterier: Eksponering: Hvordan og i hvilke mængder brugeren udsættes for den kemiske forbindelse. D.v.s. mængderne i kontakt med hud, øjne og mund. Fare: Hvilke kemiske farer er der forbundet med anvendelsen af produktet (iboende egenskaber). D.v.s. hvor giftigt er produktet. Eksponering + Fare = Risiko Risiko: Vurdering af risici for sprøjtefører, miljø og forbrugere ved at sammenholde eksponering og fare. Vurdering af risiko Miljøstyrelsen antager, at produktet er af ensartet kvalitet og ikke varierer fra år til år. Kvaliteten bestemmes her ved, at der ikke er ukendte urenheder og at niveauet af de kendte urenheder er konstant. Indhold af andre aktivstoffer, som ved en fejl dannes under fremstilling ses også som tegn på dårlig kvalitet. Herudover antages det, at produktet er fremstillet under velkontrollerede forhold. Det vil sige at Miljøstyrelsen vurderer og godkender midlet udfra forudsætningen, at produktkvaliteten er den samme hvert år. Er disse forudsætninger ikke opfyldt er det umuligt at vurdere om produktet er sikkert at anvende. Produktspecifikationer - en garanti for kvalitet og sikkerhed Planteværn er nogle af de bedst undersøgte produkter i verden. Midlerne er blandt andet underlagt internationale aftaler om beskyttelse af produktkvalitet, og skal opfylde en række minimumskrav før de må sælges. Det internationale minimums kvalitetskrav er fastlagt af FAO/WHO, og er internationalt anerkendte. FAO s produktspecifikationer udarbejdes globalt i et samarbejde mellem myndigheder, analyse laboratorier og firmaerne, som producerer planteværn. Det overordnede formål er at sikre Urenhedsprofil Giftighed (Helseprofil) Giftighed for dyr (Miljøprofil) brugernes sundhed og sikkerhed samt miljøet. FAO s produktspecifikationer bliver normalt fastsat for aktivstoffer på baggrund af en omfattende datapakke fra det firma, der har patent på produktet. Denne datapakke indeholder blandt andet informationer om sammensætning, egenskaber, urenhedsprofil (se boks nedenfor), samt en komplet helse- og miljøprofil (boks nedenfor). Når patentet på et stof udløber kan kopiproducenter frit producere samme stof, når bare de overholder FAO s produktspecifikationer. Myndighederne anvender produktspecifikationer til at vurdere om kopiproduktet er identisk med det originale produkt ved godkendelse af kopiproduktet. I skemaet vises, hvilke kriterier produktkvaliteten af et kopiprodukt vurderes udfra. Ikke relevante*) urenheder: Forskel i koncentration må ikke overstige 50% eller max. 3 g/kg Nye urenheder: Max 1 mg/kg Kendte relevante urenheder: FAO s faste grænser, der ikke må overskrides. Akut data: Må ikke være større end en faktor 2 x NOEL** I studier med positiv/negativ svar: Må svaret for det generiske produkt ikke være anderledes end originalproduktet. Data: Forskelle må ikke overstige en faktor 5 i de testede arter. * Relevans vurderes udfra, om urenheden har en påvirkning på sundhed og milljø. ** NOEL: No observed effect level, d.v.s. den højeste koncentration, hvor der ikke er observeret helbredsmæssige effekter. 4 5

4 Definition: Har samme udseende som original produktet Efterligner udseende af emballage og indhold Er altid ulovligt Anbefalede forholdsregler: Falske/ piratkopierede produkter Køb altid fra en kendt eller autoriseret forhandler eller producent Vær mistænksom hvis prisen er meget lav Kontroller at emballagen er intakt Forlang faktura Falske produkter De falske produkter er illegale kopier af original produktet og er altid ulovlige. Produktforfalskning er et globalt problem, som findes indenfor de fleste produktområder og ikke kun i landbrugssektoren. Problemet er blandt andet velkendt inden for DVD/CD produktion og mærkevarer inden for tøj, tasker, bælter m.v. Kvaliteten af en forfalskning er næsten altid ringere end kvaliteten af originalproduktet. Et kopieret Gucci bælte holder ikke Gucci s kvalitetskrav. I dette og mange andre tilfælde er det kun producenten der lider et økonomisk tab, mens forbrugeren bare får en ringere kvalitetsoplevelse. Men når det gælder fødevarer, lægemidler og andre komplicerede kemiske og/eller biologiske produkter, der kan påføre både brugeren og miljøet sygdomme og skader, kan det blive et alvorligt problem for alle. I de sidste par år har der i store dele af Europa også været flere eksempler på falske produkter til landbruget, der har forvoldt skader på afgrøderne og betydet økonomiske tab for den enkelte landmand. Original DuPont Italiensk plagiat Eksempel på et forfalsket produkt: Læg mærke til den minimale forskel på størrelsen af varemærkeregistreringen i DuPont s ovale logo samt en svag forskel i den grønne skrift, der angiver produktnavnet Titus. Det er ikke let at genkende de falske produkter Forskellen mellem det originale og det falske produkt kan være meget vanskelig at få øje på. Falske produkter forsøger i udseende at ligne de originale produkter på alle måder. Det kan derfor være vanskeligt at kende forskel. Det falske Titus produkt i eksemplet ovenfor blev forhandlet i Italien. Produktet indeholdt et andet aktivstof end det originale Titus og ødelagde afgrøderne på de behandlede marker. På næste side vises billeder og flere eksempler på, hvilke konsekvenser det kan få, at anvende de falske produkter. 7

5 Øverst foto: Kartoflerne til venstre er behandlet med det originale DuPont Titus mens de beskadigede kartofler til højre er behandlet med det falske Titus produkt. I midten til venstre foto: Majsplanterne til venstre er behandlet med det originale DuPont Titus mens majsplanterne til højre, der har lidt alvorlige skader er behandlet med det falske Titus produkt. Falske produkter Eksempler fra Europa. I 2004 blev der i både Frankrig, Italien og Spanien forhandlet produkter som forhandlerne troede indeholdt det aktive stof rimsulfuron (Titus). Men de falske emballager indeholdt flere andre aktive ingredienser, som ikke var registreret til behandling af den samme afgrøde. De behandlede marker - majs, kartofler og tomater - led alvorlige skader og landmændenes udbytte gik tabt. De forskellige markbilleder på siden overfor viser de skadede afgrøder og produkterne på denne side er et andet eksempel på forfalskning. Hvordan kan vi beskytte os for de falske produkter Vores bedste råd er følgende: Sørg for at produktet altid leveres direkte af en kendt, autoriseret forhandler eller producent. Vær specielt mistænksom, hvis etiketten ser ubehjælpsom ud eller er overklistret med en ny. Hvis der er mistanke om et falsk produkt kan man henvende sig til Miljøstyrelsen eller sende det til DuPont, hvor vi vil sørge for at få det analyseret på et af vores laboratorier. Herudover vil vi løbende lægge informationer ud på vores hjemmeside når og såfremt vi får viden om falske produkter i omløb. Ovenover foto: Falsk produkt som blev solgt til forhandlere, der troede de købte et middel med den aktive ingrediens rimsulfuron. På den falske etiket var der stavefejl (gul markering) og lotnummeret DEC02CE131 DEC 02 var også forkert. Nederst foto: Ødelagte tomatplanter efter behandling med et falsk planteværnsmiddel. Et andet eksempel med Titus fra Rusland: Læg mærke til det borede hul under etiketten. Her er det falske produkt fyldt på. Efter påfyldningen klistres etikken på igen, så hullet dækkes. 9

6 Definition: Kopiprodukter/ generiske registreringer Lovligt registrerede produkter Producenten er ikke den, der oprindeligt har udviklet produktet Må ikke kopiere identiteten af det originale produkt Vær opmærksom på, at de generiske produkter: Kan være forskellige fra det oprindeligt registrerede produkt Kan indeholde urenheder, som ikke er vurderet i registreringsgodkendelsen Indholdet af aktivstof kan være lavere eller højere, end i det originale produkt Kopiprodukter Når patentet på et minimiddel udløber, introduceres ofte kopimidler på markedet. Mange distributører, der tilbyder generiske (=kopi) minimidler, producerer dem ikke selv, men køber dem fra forskellige producenter eller mellemhandlere, der varierer fra år til år. Disse produkter kan være af variabel kvalitet og opfylder ikke altid FAO specifikationerne for minimidlerne. (se afsnit om produktspecifikationer side 5). I Danmark/EU skal den mindste ændring i sammensætning af aktivstof eller den færdige formulering meldes til registreringsmyndighederne og en risikovurdering for det nye aktivstof/ produkt skal udføres. Anmeldes ændringerne i produktsammensætning ikke, er salg af produktet ulovligt. Overvågning af generiske minimidler Siden 1994 har DuPont udført analyser af alle kopi minimidler, som oprindeligt blev udviklet og patenteret af DuPont, men som nu kommer på markedet som kopiprodukter. Formålet er at følge udviklingen i både antal og kvalitet af de kopiprodukter, som markedsføres, samt at identificere de potentielle risici, der kan være forbundet med anvendelsen af disse kopiprodukter. Totalt er det blevet til analyse af 293 forskellige produkter fra både store globale producenter og fra mindre lokale producenter af kopi minimidler (inklusiv 2006 tal). Kopiprodukt af: Tribenuron-methyl (Express) Metsulfuron-methyl (Ally) Sulfonylurea total (inkl. andre aktivstoffer) Procent prøver med urenheder udenfor FAO specifikationer for godkendelse 95% 84% 81% Resultaterne af DuPont s analyser viser, at 95% af alle prøver med tribenuronmethyl (Express) samt 84% af prøver med metsulfuron-methyl (Ally) ikke opfylder de minimums-krav, FAO har fastsat. Totalt set viser DuPont s analyser af kopiprodukter, at 81% af alle minimidler introduceret på markedet ikke opfylder minimumskravene med hensyn til renhed og indhold aktivstof, se også figur 1 på næste side. 11

7 Figur 1: Kopiprodukter med minimidler har svært ved at overholde internationale minimums kvalitets kriterier (FAO specifikationer). Resultat af DuPont s analyse program for generiske produkter ( ). Kopi produkt indsamlet og analyseret (aktivstof) Antal prøver analyseret Procent af prøver forurenet med mere end 100 ppm af andet aktivstof Procent af prøver med urenheder forskellig fra DuPont s minimidler Bensulfuron-methyl Chlorimuron-ethyl Hovedkonklusionen af DuPont s overvågningsprogram af kopiprodukter er, at bestemmelse af indholdet af aktivstof ikke alene er nok til at bekræfte kvaliteten af produkter. Kendte og ukendte urenheder, der kan påvirke sundheds- eller miljømæssige faktorer, skal også identificeres og testes for at klarlægge, om produktet er sikkert at anvende. Ukendte urenheder kan ændre resultatet af behandlingen i marken. Chlorsulfuron (Glean) Metsulfuron-methyl (Ally) Nicosulfuron Rimsulfuron (Titus) Sulfometuron-methyl Triflusulfuron-methyl (Safari) Tribenuron-methyl (Express) TOTAL Undersøgelserne viser desuden ofte, at det produkt, der er registreret hos myndighederne ikke altid er det samme produkt, som det der rent faktisk sælges. Som eksempel kan nævnes en sag fra England i sommeren 2006 hvor en global producent registrerede et produkt der opfyldte FAO s specifikationer, men rent faktisk solgte et kopi metsulfuron-methyl (Ally) produkt uden for FAO s specifikation. Altså et produkt med et større antal ukendte urenheder i varierende tioner. koncentra- Ingen toksikologiske eller økotoksikologiske undersøgelser er foretaget på disse urenheder. Det er derfor uvist hvorvidt produktet er sikkert at anvende for sprøjteføreren, miljøet eller forbrugeren. Figur 2: Den reelle styrke af tribenuron-methyl i generiske produkter er i dette eksempel ofte meget mindre end specificeret på etiketten og ikke i overensstemmelse med FAO s specifikationer. Ifølge FAO s specifikation skal indholdet af det aktive stof i en 10 WP formulering befinde sig i intervallet 9% til 11%. Resultaterne her viser at det er tilfældet for under 20% af de analyserede prøver

8 Kvalitetsafvigelser: Konsekvenser af dårlig kvalitet Kopiprodukter af dårlig kvalitet Ukendte urenheder kan medføre sundheds- og/eller miljømæssige problemer Hvis kvaliteten af de generiske minimidler ikke er i orden handler det ikke kun om for lidt eller for meget indhold af aktivstof eller ringere fysiske egenskaber. Det handler også om ukendte urenheder, der kan skade miljøet og forringe brugerens sikkerhed. I det følgende vises uddrag fra analyser, der viser de forskellige kvaliteter. Kan indeholde urenheder, som kan påvirke sundhed og miljø Kan indeholde andre aktivstoffer Kan indeholde et forkert aktivstof Uacceptable fysiske egenskaber (f.eks. dårlig opløsning) Risici: Manglende risikovurdering på sundhed og miljø Reduceret effekt på skadevolderen Uacceptable skader på afgrøden Dårlig dokumentation/rådgivning om produktet Ingen erstatning ved skader Kan skade omdømme af godkendte produkter samt af landbrugssektoren generelt A: Kromatografi af generisk tribenuron-methyl B: Kromatografi af DuPont tribenuron-methyl Figur 3: Kromatogafiet*) af den generiske tribenuron-methyl i eksempel A indeholder 8 signifikante målinger, som repræsenterer uidentificerede urenheder (blå pile) samt et ikke specificeret aktivstof (rød pil). Til sammenligning viser eksempel B, at den registrede DuPont tribenuron-methyl ikke indeholder nogle signifikante målinger af urenheder, idet kromatografiet viser det resultat som det skal ifølge registreringen. *) Kromatografi: Fællesbetegnelse for de metoder som bruges til at separere, isolere og identificere komponenterne i kemiske stoffer vha. stoffernes evne til at opløses og absorberes. 15

9 Figur 7: De to sigter viser, at der er tydelige rester af uopløst kopiprodukt i modsætning til det originale. Figur 4: Kromatografi af en generisk tribenuron-methyl viser, at der er fundet fem ukendte urenheder og to andre ikke opgivne aktivstoffer nemlig metsulfuron-methyl (Ally) (3,352 ppm) og bensulfuron-methyl (3,849 ppm). Figur 5.: Analyser af 19 forskellige generiske tribenuronmethyl produkter (Express) fra Kina viser, at produkterne indeholder mængder af et andet aktivstof. I 11 ud af de 19 prøver var niveauet over 1,000 ppm (>0,1%). Generisk produkt Figur 3 side 15 og figur 4 og 5 side 16 viser fund af urenheder samt fund af ikke opgivne aktivstoffer. Ca. 81% af alle minimidler introduceret på markedet viser samme tendens (figur 1 side 12). Når der er tale om ukendte urenheder betyder det stoffer, som ikke er undersøgt for eventuel skadelig virkning. Der er ikke udført studier på urenheder, som DuPont produkt det er påkrævet i forbindelse med registrering af produkterne. Derfor kender man ikke konsekvensen af indholdet af disse urenheder. Herudover viser figur 6, 7 og 8 eksempler, hvor der har været for lavt indhold af aktivstof, ringere fysiske egenskaber og mindre indhold produkt end angivet på emballagen. Figur 6.: Analyseresultat af procent indhold af aktivstof i 10 produktprøver fra en generisk tribenuron-methyl 75% WG. Alle prøver ligger under de angivne 75%, som er markeret med den fede grænse-linje i figuren. (Den angivne vægt er 5 gram) (FAO tilladte afvigelser for indhold af aktivstof) (Nettovægt af de målte emballager) Figur 8: 11 analyserede vandopløselige poser fra generiske produkter viser, at indholdet ligger under den angivne vægt. Op til minus 20% som er signifikant undervægt

10 Definition: Parallel import Lovligt registrede produkter Parallelimportører køber produkter i lande hvor prisen er lav og sælger produktet i lande med et højere prisniveau. Vær opmærksom på, at parallelimportede produkter: Kan være forskellige fra det oprindeligt registrerede produkt Kan indeholde urenheder, som ikke er vurderet i registreringsgodkendelsen Indholdet af aktivt stof kan være lavere eller højere end i det originale produkt Parallelimport Konkurrence til fordel for landmændene eller import af dårlig kvalitet? Citat fra LandbrugsAvisen : Parallelimport af kendte pesticider bidrager til konkurrencen og kan være med til at holde prisen i ave. Det mener Jens Erik Jensen, specialkonsulent ved Landscentret i Skejby. I det omfang, avancerne i Danmark er så høje, at det betaler sig at købe noget parallelt i udlandet, som vitterlig er det samme, er det fint for danske landmænd, siger han Men det forpligter. Man skal dokumentere, at det er et middel, der er identisk med noget, der er godkendt i dag i Danmark. Ellers er det slet ikke lovligt at bruge. Hvis det ikke er identisk, kan ingen stå inde for effekten, og så er man på Herrens mark, tilføjer han. Der har været sager i Danmark, hvor landmænd har købt pesticider, der gav sig ud for at være identiske med kendte produkter, men det viste sig ved laboratorietest at være noget andet. Det har jeg ingen sympati for, det er den rene og skære svindel, siger han. Citatet fra LandbrugsAvisen giver et præcist billed af omstændighederne ved parallelimport. Hvis der er sikkerhed for, at det parallelimportede produkt er identisk med det kendte produkt, er det en fordel for landmanden, at han får mulighed for at købe sine produkter til en lavere pris. Problemet med parallelimport opstår, når det parallelimportede produkt viser sig at være et kopiprodukt, der ikke opfylder de registrerede produktspecifikationer. I disse tilfælde vil der være de samme risici som for dårlige kopiprodukter: (beskrevet på siderne 14-17) Kan indeholde urenheder, som kan påvirke sundhed og miljø. Kan indeholde andre aktive stoffer. Kan indeholde et forkert aktivt stof. Uacceptable fysiske egenskaber (f.eks. dårlig opløsning). Reduceret effekt på skadevolderen. Uacceptable skader på afgrøden. Dårlig support af produktet. Ingen erstatning ved skader. Kan skade omdømme af godkendte produkter samt af landbrugssektoren generelt. Inden for EU landene har der været sager om ødelagte afgrøder og fund af falske parallelimporterede produkter af ringe kvalitet i Polen, Tjekkiet, Ungarn, Spanien, Italien, Frankrig og Tyskland. Antallet af observerede falske parallelimporterede produkter er stigende. 19

11 Aktiviteter mod falske planteværn Fremstilling af planteværn i tablet formulering sætter store krav til know-how og produktionsapparat. Derfor bliver tabletterne ikke kopieret. DuPont s aktiviteter mod falske midler Metoderne er bl.a. holografiske identifikationsmærker på produkterne og udvikling af formuleringer, der er svære at kopiere. I forfølgelsen af falske minimidler i omløb arbejder DuPont sammen med myndigheder over hele verden for at retsforfølge producenter og forhandlere af falske produkter. Da identifikation af falske produkter ofte er svært, investerer DuPont løbende i analyseudstyr og har indledt samarbejde med laboratorier rundt om i verden. Endvidere anvendes den nyeste teknologi for at give landmanden de bedste forudsætninger for visuelt hurtigt at kunne identificere, hvorvidt de har købt et originalt kvalitetsprodukt eller en forfalsket kopi. For eksempel får DuPont s emballager påført et synligt sikkerhedsmærke (det såkaldte Izon hologram). Mærket overføres på mere end 3 millioner pakninger i over 20 lande hvert år. I Danmark findes sikkerhedsmærket på produktet Titus der sælges i vandopløselige poser. Tabletter - en sikker formulering En anden metode mod forfalskning er udviklingen af tabeltformuleringen, som er relativ omstændig at producere og derfor meget vanskelig at kopiere. Det betyder, at man kan være helt sikker på at stå med originalproduktet i hånden, hvis midlet er formuleret som en tablet. Produkt (Titus) med Izon hologram, der viser at produktet er et originalt produkt fra DuPont. Teknologien bag Izon er en tredimentionel film af polymer fibre, som placeres på emballagen. Metoden gør det muligt at påføre emballagen et unikt system af billedidentifikation, der ikke kan kopieres. I dette tilfælde er det antallet af prikker, der bliver synlige afhængig af fra hvilken vinkel, man betragter emballagen. 21

12 Toldmyndighedernes indsats mod ulovlige kopivarer En hjælp til selvhjælp. Toldmyndighederne har i december 2004 nedsat en arbejdsgruppe, som skal tage sig af det voksende problem med indførsel af ulovlige kopivarer. Lars Kryger Nielsen, som arbejder i Task Force Varemærkeforfalskning forklarer om SKAT s rolle i forbindelse med beskyttelse af samfundet i mod de falske varer. Målet for SKAT s rolle er primært forbrugerbeskyttelse på såvel sundhedssom sikkerhedsområdet. Herudover handler det om at beskytte videnssamfundets økonomiske fundament (ejendomsretten) samt om at begrænse mulighederne for at finansiere ulovlige aktiviteter. Lovgrundlag Lovgrundlaget, som er Rådets forordning nr. 1383/2003 fastslår: hvilke varer der kan gribes ind mod i hvilke situationer toldmyndighederne kan gribe ind hvorledes rettighedsindehaveren beskytter sine rettigheder hvorledes proceduren er i sager, hvor toldmyndighederne har mistanke om, at der er tale om varemærkemærkeforfalskninger. 22 Hvilke varer kan der gribes ind mod SKAT, som er toldmyndighederne i Danmark, kan gribe ind mod varemærkeforfalskninger, det vil sige falske varer, der direkte er forsynet med et registreret varemærke. SKAT kan gribe ind mod piratkopier, det vil sige varer, der efterligner design og udformning m.v., uden at varen direkte er forsynet med originalens varemærke. Krænkelse af patenter og beskyttede geografiske betegnelser, som for eksempel Cognac, er også områder, som SKAT kan gribe ind over for. Hvornår kan toldmyndighederne gribe ind Der kan gribes ind over for varer, der importeres fra lande uden for EU, varer, der eksporteres til lande uden for EU og varer, der er i transit i EU. Der kan derimod ikke gribes ind over for falske varer, når de først er blevet fortoldet. Hvis for eksempel den falske vare fortoldes i Polen, og derefter transporteres til Danmark, har SKAT således ikke hjemmel til at gribe ind. Falske varer, der sælges i butikker og kræmmermarkeder m.v., kan SKAT således heller ikke gøre noget ved. Her er det den, der har rettigheden til et varemærke, der selv skal gribe ind, eventuelt med politiets hjælp. SKAT arbejder her med at tømme en stor container. Ofte findes de falske varer på den bagerste palle! Mulighed for beskyttelse af ophavsret ved anmodning om indgriben Virksomheder, der har problemer med forfalskninger af deres varer, bør indgive en såkaldt generel anmodning om indgriben, således at SKAT har mulighed for at have fokus på disse produkter i forbindelse med kontrollen af varer, der importeres. En generel anmodning om indgriben, kan også indgives til toldmyndighederne i udvalgte EU-medlemslande, eller til samtlige 27 medlemslande. Procedure i sager om mistanke Når SKAT har mistanke om, at der er tale om falske varer, for eksempel ud fra oplysninger fra en generel anmodning, jævnfør ovenfor, så tilbageholdes varerne. SKAT henvender sig derefter til den, der har rettigheden til varemærket. Rettighedshaveren har tre arbejdsdage, til at fastslå, hvorvidt der er tale om falske varer og skal inden for denne tidsfrist tilkendegive over for SKAT, at man ønsker at forfølge sagen. Herefter udleveres navn og adresse på importøren af de falske varer. Rettighedshaveren har nu 10 arbejdsdage, der i særlige tilfælde kan forlænges med yderlige 10 dage, til at forfølge sagen, enten ved at få importøren til at indgå et forlig om, at de falske varer skal destrueres, og eventuelt at der skal betales erstatning for den rettighedskrænkelse, der har fundet sted. Såfremt importøren ikke vil indgå et sådant forlig, må rettighedshaveren i stedet anlægge en civil retssag mod vedkommende. Rettighedshaveren kan også vælge at anlægge en retssag med det samme, det ses ofte i sager, hvor det ikke er første gang, at importøren har indført falske varer af det pågældende varemærke. 23

13 Kvalitet fra jord til bord Øget krav om kvalitetsstyring og sporbarhed for sikre produkter*) Rene råvarer bliver en forudsætning for at kunne levere til fremtidens forbrugere Kvalitet er et relativt begreb Kvalitet kan måles i relation til kundens forventninger. Når kvaliteten er i orden modsvarer den kundens forventninger. Forventningerne vil ofte relatere til et aftalegrundlag mellem kunden og udbyderen. Oplever kunden at få lidt mere end forventet, vil han opfatte det som høj kvalitet. I takt med de voksende miljø- og sikkerhedskrav til fødevarebranchen stiger efterspørgslen på kontrollerede råvarer, der holder den samme kvalitet ved hver eneste levering. Industrien skal selv kunne levere det samme produkt hver gang og forventer ditto fra landbruget. Det presser kvalitetsniveaet op. Fremtidsscenarier i landbruget Landbruget vil få ansvaret for selvkontrol. Såfremt produkterne ikke opfylder den forventede kvalitet, vil der være øget risiko for økonomiske sanktioner og udelukkelse. Sporbarhed og certificering Efterspørgsel på certificerede råvarer øger landmandens behov for kvalitetsstyring og brug af et certificeringssystem**), der kan bidrage med dokumentation for sortsrenhed og certificeret udsæd, aktiviteter i marken, opbevaring og nedtørring samt for transport. Denne dokumentation kan blive en konkurrence fordel, idet den modsvarer fødevareindustriens behov for en forsikring om råvarens renhed. Råvarens relative kvalitetsniveau kan karakteriseres som absolut høj, når der foreligger dokumentation, der vil kunne føre en vares sporbarhed helt ned til gårdniveau. Spørgsmålet er så, om landmandens ekstra arbejde med udarbejdelse af dokumentation og sporbarhedsanalyser m.v. bidrager til at give råvaren en merværdi, som modsvarer den ekstra arbejdsindsats. Som i sportens verden handler det i sidste Stærkere konkurrenceevne med ende om at komme med på holdet og kvalitetsstyríng levere den teamspirit, der kræves for at Kvalitetsstyring er et ledelsesinstrublive der. ment, der kan hjælpe til at sikre udvikling og kvalitetsniveau i relation **) Cerificeringssystemer: til markedets behov. HACCP/Hazard Analysis of Critical Control Point *) Uddrag fra præsentationer af Direktør Hans Pindstrup, Års Landboforening, Göran Magnusson og Erling Falch Petersen, DuPont samt journalist og tidligere landsholdsspiller Morten Bruun. GMP/Good Manufacturing Practice GTP/Good Trading Practice DQC/fra Dansk Landbrug Private systemer - f.eks. fra Mac Donalds, der kun indkøber certificerede råvarer. 25

14 Fordele ved minimidlerne DuPonts sulfonylurea herbicider (minimidler) medvirker til at øge udbyttet og sikre kvaliteten af det høstede korn. Minimidler og DuPont s arbejde for produktkvalitet Forskning, udvikling og kontrol. I DuPont arbejder vi med kvalitetssystemer, der sikrer produkter og service af høj kvalitet. Sulfonylureaerne - populært kaldet minimidlerne - er baseret på DuPont s forskning. Tilbage i 1975 opdagede forskeren George Levitt, at denne kemiske gruppe havde stor biologisk effekt i planter. Fordelene ved minimidlerne er: Øget udbytte Optimal sikkerhed for brugeren. Minimal risiko for restindhold. Nedbrydning i jorden via både kemiske og mikrobielle processer. Minimal risiko for akkumulering i grundvandet. Let at rengøre sprøjtetanken. Reduktion af den anvendte mængde aktiv stof til fordel for miljøet. Nem håndtering, opbevaring og transport. Minimidlerne fra DuPont er Express ST, Harmony Plus ST og Ally ST samt Lexus. Alle produkter til korn. Desuden fås minimidlerne Safari til roer, Titus til kartofler og Harmony til majs. De tre produkter Express ST, Ally ST og Harmony Plus ST fås som tablet formulering. Tabletterne har udover at være et minimiddel yderligere fordele, idet de er lette at håndtere og dosere, de er lette at opbevare og samles nemt op ved evt. spild. Herudover har tabeltformuleringen den store fordel, at den er relativ omstændig at producere og derfor meget vanskelig at kopiere. Det betyder, at man kan være helt sikker på at stå med originalproduktet i hånden, hvis midlet er formuleret som en tablet. Brugsanvisninger og uddannelse Vi vejleder og bidrager til at brugerne anvender produkterne ansvarligt og korrekt for at få det største udbytte af produkternes fordele, samtidig med optimal hensyntagen til miljøet og den enkelte landmands sikkerhed. Der findes naturligvis detaljerede produktbeskrivelser og brugsvejledninger for samtlige produkter fra Du- Pont. Disse informationer kan blandt andet hentes på under henholdsvis produkter og under etiketter/leverandørbrugsanvisninger. Herudover kan man ringe til DuPont på telefon og få yderligere information. 27

15 Denne bog indeholder information om falske produkter, kopiprodukter og parallel importerede produkter og hvad man skal være opmærksom på. Det gennemgående tema er kvalitet, som holdes op mod myndighedernes minimumskrav og perspektiveres til kvalitet i dansk landbrug. Det er let at fremstille minimidler, men ikke let at producere dem af tilfredsstillende kvalitet. Selv små koncentrationer af forurenende stoffer kan have stor betydning for virkning og effekten på miljø og sundhed. Minimumskravet er, at produkterne møder de internationale kvalitetskrav i henhold til FAO. Falske produkter er altid ulovlige. Inden for Europa findes i dag flere eksempler på de skader, falske produkter har forvoldt i afgrøderne. Kopiprodukter er som udgangspunkt lovlige. Og i de tilfælde hvor kopiprodukterne opfylder de samme skrappe krav fra myndighederne som producenten af originalproduktet, er det gavnligt for den frie konkurrence. Der findes desværre mange eksempler på kopiprodukter af dårlig kvalitet, hvor det registrerede kopiprodukt ikke er det, som reelt sælges. DuPont har siden 2004 analyseret ca. 300 kopiprodukter. Analyserne viser, at kvaliteten af kopiprodukterne er meget varierende. I de tilfælde, hvor kvaliteten ikke modsvarer kvaliteten af originalproduktet, kan det føre til øget risiko for sundhed og miljø samt problemer med opløselighed og effektivitet. Vær opmærksom! Kopiprodukter af dårlig kvalitet kan potentielt skade forbrugernes tillid til dansk fødevareproduktion og give landbrugs- og fødevare-sektoren et dårligt image.

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

Blå 387 Grå 445. Ulovlige plantebeskyttelsesmidler. risici og mulige konsekvenser!

Blå 387 Grå 445. Ulovlige plantebeskyttelsesmidler. risici og mulige konsekvenser! Blå 387 Grå 445 Ulovlige plantebeskyttelsesmidler risici og mulige konsekvenser! Hvad siger reglerne? For at plantebeskyttelsesmidler lovligt kan sælges og bruges i Danmark, skal de være godkendte, og

Læs mere

Falske produkter en ægte trussel. BMW Group

Falske produkter en ægte trussel. BMW Group Falske produkter en ægte trussel. BMW Group En dyr fornøjelse. BMW Groups mærker nyder stadig større popularitet. Det er vi selvfølgelig glade for, men intet er bekendt så godt, at det ikke er skidt for

Læs mere

Et piratkopieret leje kan ødelægge din virksomhed. Hvad kan du gøre for at undgå det?

Et piratkopieret leje kan ødelægge din virksomhed. Hvad kan du gøre for at undgå det? Et piratkopieret leje kan ødelægge din virksomhed. Hvad kan du gøre for at undgå det? Få flere informationer på: stopfakebearings.com Hvad kan du gøre for at undgå det? Køb kun dine lejer gennem pålidelige

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Årsrapport for indberetninger af produktfejl og tilbagekaldelser af lægemidler i 2010

Årsrapport for indberetninger af produktfejl og tilbagekaldelser af lægemidler i 2010 Årsrapport for indberetninger af produktfejl og tilbagekaldelser af lægemidler i 2010 Indledning Lægemiddelstyrelsen overvåger og kontrollerer produktfejl ved lægemidler på det danske marked med henblik

Læs mere

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Debatmøde: Problematiske stoffer i importerede produkter fra ikke-eu-lande. Tirsdag d. 13. juni 2017 Henrik Søren Larsen Miljøstyrelsen Disposition

Læs mere

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning... 1 2. Kvalitetsstyring... 1 3. Risikoanalyse - HACCP-analyse...

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JES ERIK JESE PETER KRYGER JESE LISE ISTRUP JØRGESE GHITA CORDSE IELSE STIG FEODOR IELSE KLAUS PAASKE POUL HEIG PETERSE METSULFURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr.,

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN i:\marts-2000\erhv-b--av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN Sammenlignet med andre danske eksportindustrier har fødevareindustrien en forholdsvis lille

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer Anmeldelse af farlige stoffer og materialer De vigtigste regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer til Produktregisteret. Vejledningen handler om, hvornår virksomheder, som fremstiller eller

Læs mere

Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i Danmark

Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i Danmark Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i Danmark Jakob Tilma, kommunikationschef Dansk Planteværn, November 2016 Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Hvorfor bliver der ikke udviklet nogen nye bekæmpelsesmidler?? Martin Clausen Syngenta Crop Protection Mob: 24 47 84 02

Hvorfor bliver der ikke udviklet nogen nye bekæmpelsesmidler?? Martin Clausen Syngenta Crop Protection Mob: 24 47 84 02 Hvorfor bliver der ikke udviklet nogen nye bekæmpelsesmidler?? Martin Clausen Syngenta Crop Protection Mob: 24 47 84 02 det gør der heldigvis også. men større krav, højere pris og længere tid. Hvad koster

Læs mere

Tabletter i dansk planteavl. Minimidler med maxi virkning!

Tabletter i dansk planteavl. Minimidler med maxi virkning! Tabletter i dansk planteavl Minimidler med maxi virkning! Tabletter i dansk planteavl Minimidler med maxi virkning! Redaktion/kontaktpersoner Bjarne Møller Petersen, salgschef, tlf. 62 57 21 81 bjarne.m.petersen@dnk.dupont.com

Læs mere

Survey: Regler for børnetøj og produkter til børn med tekstil

Survey: Regler for børnetøj og produkter til børn med tekstil 04.06.14 Afrapportering Side 1 af 6 Survey: Regler for børnetøj og produkter til børn med tekstil 1. Formål Formålet med nulpunktsmålingen er at afdække vidensniveauet og informationsbehovet om reglerne

Læs mere

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006 Stop unødvendige dyreforsøg 2 April 2006 Tekst: Tom Bengtsen og Helene Kemp DYRENES BESKYTTELSE MENER 340 forsø Astronomisk mange dyr bliver brugt til Sæt penge af til alternative test Arne Stevns, 10

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS Kvalitetshåndbog for Houe Smed & VVS Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Spørgsmål og svar om biocidforordningen Temamøde for producenter/importører 13. marts 2013

Spørgsmål og svar om biocidforordningen Temamøde for producenter/importører 13. marts 2013 Spørgsmål og svar om biocidforordningen Temamøde for producenter/importører 13. marts 2013 Miljøstyrelsen inviterede den 13. marts 2013 importører, og producenter af biocidmidler til et temamøde om EU's

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

Møbel+Interiør Brancheforeningen

Møbel+Interiør Brancheforeningen Kampen mod designkopisterne fortsætter! Danske møbler især møbler med designmæssigt indhold har igennem flere år været genstand for kopiering. Formålet med kopiering er at score kassen på andres bekostning

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen.

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/BRL Sagsnr.: 2014-29-221-02102/Dep sagsnr: 24728 Den 17. februar 2014 FVM 244 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning...1 2. Risikovurdering - HACCP-analyse...1 3. Kvalitetsstyring...2 4. Foderhygiejneforordningens

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH EU s kemikaliereform og den grafiske branche ansvar, kommunikation og dokumentation REACH

Læs mere

Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 2. januar 2008 Besvarelse af spørgsmål 4 alm. del stillet af ikkemedlem af udvalget (MFU) til

Læs mere

Grundprincipper i REACH

Grundprincipper i REACH HVAD ER ET STOF? Et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, defineret ved CAS-, EINECS- eller ELINCS nummer. EKSISTERENDE STOFFER/ INDFASNINGSSTOFFER er stoffer, som allerede

Læs mere

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries Om hårfarve Information om hårfarver København den 9. november 2010 En stor del af den danske befolkning farver hår, og det er en kendsgerning, at hårfarve har været anvendt i mange år til at ændre udseende,

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences

Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL Sommereksamen 2014 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 4621010087 Told- og afgiftsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle herunder høretelefoner Vægtningen af opgave 1,

Læs mere

Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger

Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger Vidste du, at EU har verdens mest intensive pesticidanvendelse? Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger Men det kræver en ændring af EU s pesticidpolitik - og at Danmark udnytter

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

PRODUCT SAFETY DATA SHEET

PRODUCT SAFETY DATA SHEET Ifølge EU regulativ (EC) Nr. 1907/2006 Version 1 PSDS udført for duftkapsel uden farveskifte Revideret dato: 28.01.2013 Tryk Dato: 28.01.2013 1. OPLYSNINGER OM INDHOLD OG VIRKSOMHED 1.1 PRODUKTNAVN: LUFTFRISKER

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. K-O stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Spørgsmål K-O

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. K-O stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Spørgsmål K-O Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 59 Offentligt J.nr. MST-705-00106 Den 15. oktober 2010 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. K-O stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Stav

Tidlig Graviditetstest Stav DK Tidlig Graviditetstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-M14 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre selv. Den tester for tilstedeværelsen

Læs mere

Spørgsmål og svar om biocidforordningen Temamøde for forhandlere af biocider 15. marts 2013

Spørgsmål og svar om biocidforordningen Temamøde for forhandlere af biocider 15. marts 2013 Spørgsmål og svar om biocidforordningen Temamøde for forhandlere af biocider 15. marts 2013 Miljøstyrelsen inviterede den 15. marts 2013 forhandlere af biocidmidler til et temamøde om EU's nye lovgivning;

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 214/2014 Orifarm A/S (advokat Kim Jensen) mod Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD Danmark ApS (advokat Jeppe Brinck-Jensen for alle)

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi 2004 Danmarks samhandel med andre lande 700000 600000

Læs mere

endelig et vitamintilskud der ikke går til spilde

endelig et vitamintilskud der ikke går til spilde Designet til din krop mærk forskellen i dag! endelig et vitamintilskud der ikke går til spilde Dansk produceret Pharma Nord er en dansk GMP-registreret virksomhed, hvilket er ensbetydende med, at der stilles

Læs mere

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger Mad og mennesker Overordnede problemstillinger Behov Vi har brug for mad. Den tilfredsstiller vores naturlige, biologiske behov. Maden giver kroppen energi til at fungere. Jo hårdere fysisk arbejde og

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering - 1 Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering bodilogtommyvchristiansen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fra

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder- og Fødevaresikkerhed J.nr. 2012-20-2301-00909 Den 8. juni 2012 FVM 039 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til: Kommissionens

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder Annavej 21 2740 Skovlunde DK Denmark Tlf. +45 44 666 333 Fax. +45 44 946 582 PRODUKT-INFORMATION Produkt og sikkerhedsdata: Se bagsiden NAVN Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til

Læs mere

Sikkerhedsblad i overensstemmelse med 2001/58/EU DIREKTIVET

Sikkerhedsblad i overensstemmelse med 2001/58/EU DIREKTIVET 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsbetegnelse SPRAYMADINE C Anvendelse af stoffet Anvendelses område Identifikation af virksomheden VÆSKE MED KARAKTER AF SYRE YVERHYGIEJNE EFTER MALKNING

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. SDB Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere SDB: 2007-01-03 70161-44-3 0,05 R36/43

Sikkerhedsdatablad. SDB Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere SDB: 2007-01-03 70161-44-3 0,05 R36/43 Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere : 2007-01-03 1. Navnet på produktet og virksomheden X Godkendt for brug Handelsnavn Mac 976 Gulvpolish Grund Produkttype Gulvpolish Leverandør

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Kvalitetsstyring ved handel med foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Juli 2010 ISBN 978-87-7083-881-8 Fotos: Per Gudmann og

Læs mere

Vejledning til indberetning af fragtomkostninger i Intrastat

Vejledning til indberetning af fragtomkostninger i Intrastat 3. november 2017 Udenrigsøkonomi Vejledning til indberetning af fragtomkostninger i Intrastat Statistikken over udenrigshandel med varer opgøres i såkaldte statistiske værdier. Den statistiske værdi er

Læs mere

Kongelig Dansk Ambassade Madrid

Kongelig Dansk Ambassade Madrid Kongelig Dansk Ambassade Madrid Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Holbergsgade 2 DK-1057 Copenhague K DINAMARCA Claudio Coello 91-4º E-28006 Madrid, Spanien Tlf: +34 91 431 84 45 Fax: +34

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Sikkerhedsdatablad (93/112/EC) Bitzer Olie type BSE 170 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Produktnavn: Bitzer olie type BSE

Læs mere

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V 1. marts 2012 Den samlede danske frøbranches høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler Indsendes

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

Uønsket kemi i gør-det-selv butikker. Claus Jørgensen Projektchef

Uønsket kemi i gør-det-selv butikker. Claus Jørgensen Projektchef Uønsket kemi i gør-det-selv butikker Claus Jørgensen Projektchef Forbrugerrådet Tænk Kemi Oprettet i november 2014: 15,3 mio. kr. bevilling (2014-16) Forlænget 2017-2019 (9 mio. kr.) Formål for Forbrugerrådet

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer lovgivning og fokusområder

Afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer lovgivning og fokusområder Afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer lovgivning og fokusområder IDA Levnesmiddelselskabet 21. marts 2017 Mette Holm, Fødevarestyrelsen Indhold Hvad er FKM? Hvordan håndteres det? Hvorfor forbyder man

Læs mere

look at Calibration

look at Calibration Take a look at Calibration Kalibrering er en samling af handlinger som, under specifikke betingelser, etablerer forholdet mellem værdier fra et måleinstrument eller målesystem, eller værdier fra et referencemateriale

Læs mere

1. Formål. 2. Metode. Survey: Legetøjsregler

1. Formål. 2. Metode. Survey: Legetøjsregler 04.06.14 Afrapportering Side 1 af 6 Survey: Legetøjsregler 1. Formål Formålet med nulpunktsmålingen er at afdække vidensniveauet og informationsbehovet om reglerne for legetøj hos fabrikanter, importører,

Læs mere

HAJO syntetisk køle/smøremiddel. Leverandørbrugsanvisning Efter 91/155EØF

HAJO syntetisk køle/smøremiddel. Leverandørbrugsanvisning Efter 91/155EØF 1. Produkt- og leverandørbeskrivelse Produktkode og navn H27160 S Syntetisk køle/smøremiddel Beskrivelse Metalbearbejdningsolie Firma: HAJO syntetisk køle/smøremiddel Leverandørbrugsanvisning Efter 91/155EØF

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

Vejledning om import af smør fra New Zealand

Vejledning om import af smør fra New Zealand Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Denne vejledning

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Bilag om folkeskolens resultater 1

Bilag om folkeskolens resultater 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om folkeskolens resultater 1 I. Oversigt over danske

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

IPR I KINA. Claus Barrett Christiansen, partner, Bech-Bruun, clb@bechbruun.com. Juni 2013

IPR I KINA. Claus Barrett Christiansen, partner, Bech-Bruun, clb@bechbruun.com. Juni 2013 IPR I KINA Claus Barrett Christiansen, partner, Bech-Bruun, clb@bechbruun.com Juni 2013 IPR HVAD ER DET EGENTLIG, VI TALER OM? Varemærker Navne, slogans, logoer Ophavsret Frembringelser, hvor der er krav

Læs mere

Hvordan handler du? Disposition

Hvordan handler du? Disposition Forbedring af handelstalentet Planteseminar 2007 Landbocentret Følle Konsulent S. Jacob Winther Nymand, Landscenter Planteproduktion Produktionsøkonomi 2007 Handelsevner Risikoafdækning Hvordan handler

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Claus Thustrup Kreiner MÅLBESKRIVELSE Karakteren 12 opnås, når den studerende ud fra fagets niveau på fremragende

Læs mere

Uovertruffen kvalitet side Din egen gødning side Emballage side BioCrop Opti side BioCrop OptiXL side BioCrop MøldrupXL side BioCrop OptiML side

Uovertruffen kvalitet side Din egen gødning side Emballage side BioCrop Opti side BioCrop OptiXL side BioCrop MøldrupXL side BioCrop OptiML side 2014 INDHOLD: Uovertruffen kvalitet.... side 3 Din egen gødning.... side 4 Emballage.... side 5 BioCrop Opti.... side 6 BioCrop Opti XL... side 7 BioCrop Møldrup XL... side 8 BioCrop Opti ML... side 9

Læs mere

Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE. Trådløst sensor system fra WEBStechh

Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE. Trådløst sensor system fra WEBStechh rnet d e j t s Tre k nyhe me Agro 2010 Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE Trådløst sensor system fra WEBStechh Vi introducerer... SensSilage

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR PRODUKTFEJL OG TILBAGE- KALDELSER AF LÆGEMIDLER 2012

ÅRSRAPPORT FOR PRODUKTFEJL OG TILBAGE- KALDELSER AF LÆGEMIDLER 2012 ÅRSRAPPORT FOR PRODUKTFEJL OG TILBAGE- KALDELSER AF LÆGEMIDLER 2012 2013 Årsrapport for indberetninger af produktfejl og tilbagekaldelser af lægemidler i 2012 Sundhedsstyrelsen, 2013 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Inge Margrethe Jensen & Mette Walter PESTICIDER - TØR DU?

Inge Margrethe Jensen & Mette Walter PESTICIDER - TØR DU? Inge Margrethe Jensen & Mette Walter PESTICIDER - TØR DU? Tør du spise et sprøjtet æble? Tør du farve dit hår? Tør du drikke en smoothie? Tør du ryge? Tør du få en tatovering? Tør du løbe risikoen? Hårfarvning?

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Strimmel

Tidlig Graviditetstest Strimmel DK Tidlig Graviditetstest Strimmel Brugsanvisning Beregnet til hjemmebrug. Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-S 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1781604 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Uovertruffen kvalitet

Uovertruffen kvalitet Uovertruffen kvalitet Flydende gødninger i uovertruffen kvalitet Flydende makro- og mikronæringsstoffer samt sporstoffer Spar penge - køb direkte fra producenten Uanset hvilke gødninger vi producerer,

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa IPR i Kina 2012 Advokat Mikkel Friis Rossa Kina - IPR > Ikke kun et spørgsmål om kopiering Kopiprodukter er ikke den største udfordring på IPR området i forbindelse med etableringen af en udenlandsk virksomhed

Læs mere