Sikker anvendelse af minimidler i dansk planteavl. Om kopiprodukter og falske produkter i forhold til de originale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikker anvendelse af minimidler i dansk planteavl. Om kopiprodukter og falske produkter i forhold til de originale"

Transkript

1 Sikker anvendelse af minimidler i dansk planteavl Om kopiprodukter og falske produkter i forhold til de originale

2 Sikker anvendelse af minimidler i dansk planteavl Om kopiprodukter og falske produkter i forhold til de originale Redaktion/kontaktpersoner Bjarne Møller Petersen, salgschef, tlf Erling Falch Petersen, konsulent Fyn & Sjælland, tlf Torben Jensen, konsulent Jylland, tlf Inge Fiil Poulsen,produktspecialist, tlf Nina Jørgensen, registrering, tlf Hanne Søndenbroe, udvikling, tlf Foto DuPont International, AgroFoto Produktion Aistrup & Co. ApS 2007 indhold Risikovurdering 4 Produktspecifikationer 5 Falske produkter 6 Definition, forholdsregler og eksempler Kopiprodukter 10 Definition, vær opmærksom på Overvågning af generiske sulfonylurea herbicider Kopiprodukter af dårlig kvalitet 14 Parallelimport 18 DuPont s indsats mod falske planteværn 20 Toldmyndighedernes indsats mod ulovlige varer 22 Kvalitetsstyring i dansk landbrug 24 Minimidler og DuPont s arbejde for 26 produktkvalitet forord: I DuPont anerkender vi fuldt ud konkurrence fra lovligt importerede produkter og lovlige kopiprodukter, med samme kvalitetsstandard som de originale produkter. De er underkastet de samme skrappe krav fra myndighederne som alle andre producenter. I Danmark er det Miljøstyrelsen, der godkender produkterne og landmændene har generelt stor tillid til, at de registrerede produkter er i orden. Som det vil fremgå af denne bog, er der desværre mange eksempler på, at reglerne forsøges omgået. Handel med falske produkter og med kopiprodukter af dårlig kvalitet er et stigende problem i Europa. Det er ikke kun de falske produkter - som altid er ulovlige, der i de sidste par år har forvoldt store skader på afgrøderne og betydet økonomiske tab for den enkelte landmand. Der er også mange eksempler på kopiprodukter af dårlig kvalitet. Til skade for landmændenes, forbrugernes og miljøets sundhed og sikkerhed, og hele landbrugssektorens omdømme. I november 2006 samlede DuPont Danmark ca. 50 konsulenter og forhandlere til et seminar om kvalitet og kopiprodukter. Vi har samlet de vigtigste dele her. Forsidefoto er hentet fra et eksempel på falsk Titus produkt med indhold af forkert aktivstof. Produktet ødelagde kartoffelmarker i tre europæiske lande, samt marker med majs og tomater. Marken ovenfor er fra Calais i Frankrig i Se mere side 6-9. DuPont Danmark Skøjtevej Kastrup Tlf

3 Risikovurdering - grundlaget for sikker anvendelse af planteværn Et planteværnsprodukt skal være godkendt af Miljøstyrelsen før det må importeres, sælges eller anvendes i Danmark. Det er strafbart at sælge, importere eller anvende midler, der ikke er godkendte. Når et firma ønsker at sælge et nyt eller ændret middel, skal der indsendes dokumentation til Miljøstyrelsen, der viser produktets sammensætning af fysiske og kemiske egenskaber, produktets giftighed overfor miljø, mennesker og dyr og mange andre detaljerede oplysninger. Miljøstyrelsen foretager herefter en vurdering af risici forbundet med anvendelsen af produktet og vurderer det udfra følgende kriterier: Eksponering: Hvordan og i hvilke mængder brugeren udsættes for den kemiske forbindelse. D.v.s. mængderne i kontakt med hud, øjne og mund. Fare: Hvilke kemiske farer er der forbundet med anvendelsen af produktet (iboende egenskaber). D.v.s. hvor giftigt er produktet. Eksponering + Fare = Risiko Risiko: Vurdering af risici for sprøjtefører, miljø og forbrugere ved at sammenholde eksponering og fare. Vurdering af risiko Miljøstyrelsen antager, at produktet er af ensartet kvalitet og ikke varierer fra år til år. Kvaliteten bestemmes her ved, at der ikke er ukendte urenheder og at niveauet af de kendte urenheder er konstant. Indhold af andre aktivstoffer, som ved en fejl dannes under fremstilling ses også som tegn på dårlig kvalitet. Herudover antages det, at produktet er fremstillet under velkontrollerede forhold. Det vil sige at Miljøstyrelsen vurderer og godkender midlet udfra forudsætningen, at produktkvaliteten er den samme hvert år. Er disse forudsætninger ikke opfyldt er det umuligt at vurdere om produktet er sikkert at anvende. Produktspecifikationer - en garanti for kvalitet og sikkerhed Planteværn er nogle af de bedst undersøgte produkter i verden. Midlerne er blandt andet underlagt internationale aftaler om beskyttelse af produktkvalitet, og skal opfylde en række minimumskrav før de må sælges. Det internationale minimums kvalitetskrav er fastlagt af FAO/WHO, og er internationalt anerkendte. FAO s produktspecifikationer udarbejdes globalt i et samarbejde mellem myndigheder, analyse laboratorier og firmaerne, som producerer planteværn. Det overordnede formål er at sikre Urenhedsprofil Giftighed (Helseprofil) Giftighed for dyr (Miljøprofil) brugernes sundhed og sikkerhed samt miljøet. FAO s produktspecifikationer bliver normalt fastsat for aktivstoffer på baggrund af en omfattende datapakke fra det firma, der har patent på produktet. Denne datapakke indeholder blandt andet informationer om sammensætning, egenskaber, urenhedsprofil (se boks nedenfor), samt en komplet helse- og miljøprofil (boks nedenfor). Når patentet på et stof udløber kan kopiproducenter frit producere samme stof, når bare de overholder FAO s produktspecifikationer. Myndighederne anvender produktspecifikationer til at vurdere om kopiproduktet er identisk med det originale produkt ved godkendelse af kopiproduktet. I skemaet vises, hvilke kriterier produktkvaliteten af et kopiprodukt vurderes udfra. Ikke relevante*) urenheder: Forskel i koncentration må ikke overstige 50% eller max. 3 g/kg Nye urenheder: Max 1 mg/kg Kendte relevante urenheder: FAO s faste grænser, der ikke må overskrides. Akut data: Må ikke være større end en faktor 2 x NOEL** I studier med positiv/negativ svar: Må svaret for det generiske produkt ikke være anderledes end originalproduktet. Data: Forskelle må ikke overstige en faktor 5 i de testede arter. * Relevans vurderes udfra, om urenheden har en påvirkning på sundhed og milljø. ** NOEL: No observed effect level, d.v.s. den højeste koncentration, hvor der ikke er observeret helbredsmæssige effekter. 4 5

4 Definition: Har samme udseende som original produktet Efterligner udseende af emballage og indhold Er altid ulovligt Anbefalede forholdsregler: Falske/ piratkopierede produkter Køb altid fra en kendt eller autoriseret forhandler eller producent Vær mistænksom hvis prisen er meget lav Kontroller at emballagen er intakt Forlang faktura Falske produkter De falske produkter er illegale kopier af original produktet og er altid ulovlige. Produktforfalskning er et globalt problem, som findes indenfor de fleste produktområder og ikke kun i landbrugssektoren. Problemet er blandt andet velkendt inden for DVD/CD produktion og mærkevarer inden for tøj, tasker, bælter m.v. Kvaliteten af en forfalskning er næsten altid ringere end kvaliteten af originalproduktet. Et kopieret Gucci bælte holder ikke Gucci s kvalitetskrav. I dette og mange andre tilfælde er det kun producenten der lider et økonomisk tab, mens forbrugeren bare får en ringere kvalitetsoplevelse. Men når det gælder fødevarer, lægemidler og andre komplicerede kemiske og/eller biologiske produkter, der kan påføre både brugeren og miljøet sygdomme og skader, kan det blive et alvorligt problem for alle. I de sidste par år har der i store dele af Europa også været flere eksempler på falske produkter til landbruget, der har forvoldt skader på afgrøderne og betydet økonomiske tab for den enkelte landmand. Original DuPont Italiensk plagiat Eksempel på et forfalsket produkt: Læg mærke til den minimale forskel på størrelsen af varemærkeregistreringen i DuPont s ovale logo samt en svag forskel i den grønne skrift, der angiver produktnavnet Titus. Det er ikke let at genkende de falske produkter Forskellen mellem det originale og det falske produkt kan være meget vanskelig at få øje på. Falske produkter forsøger i udseende at ligne de originale produkter på alle måder. Det kan derfor være vanskeligt at kende forskel. Det falske Titus produkt i eksemplet ovenfor blev forhandlet i Italien. Produktet indeholdt et andet aktivstof end det originale Titus og ødelagde afgrøderne på de behandlede marker. På næste side vises billeder og flere eksempler på, hvilke konsekvenser det kan få, at anvende de falske produkter. 7

5 Øverst foto: Kartoflerne til venstre er behandlet med det originale DuPont Titus mens de beskadigede kartofler til højre er behandlet med det falske Titus produkt. I midten til venstre foto: Majsplanterne til venstre er behandlet med det originale DuPont Titus mens majsplanterne til højre, der har lidt alvorlige skader er behandlet med det falske Titus produkt. Falske produkter Eksempler fra Europa. I 2004 blev der i både Frankrig, Italien og Spanien forhandlet produkter som forhandlerne troede indeholdt det aktive stof rimsulfuron (Titus). Men de falske emballager indeholdt flere andre aktive ingredienser, som ikke var registreret til behandling af den samme afgrøde. De behandlede marker - majs, kartofler og tomater - led alvorlige skader og landmændenes udbytte gik tabt. De forskellige markbilleder på siden overfor viser de skadede afgrøder og produkterne på denne side er et andet eksempel på forfalskning. Hvordan kan vi beskytte os for de falske produkter Vores bedste råd er følgende: Sørg for at produktet altid leveres direkte af en kendt, autoriseret forhandler eller producent. Vær specielt mistænksom, hvis etiketten ser ubehjælpsom ud eller er overklistret med en ny. Hvis der er mistanke om et falsk produkt kan man henvende sig til Miljøstyrelsen eller sende det til DuPont, hvor vi vil sørge for at få det analyseret på et af vores laboratorier. Herudover vil vi løbende lægge informationer ud på vores hjemmeside når og såfremt vi får viden om falske produkter i omløb. Ovenover foto: Falsk produkt som blev solgt til forhandlere, der troede de købte et middel med den aktive ingrediens rimsulfuron. På den falske etiket var der stavefejl (gul markering) og lotnummeret DEC02CE131 DEC 02 var også forkert. Nederst foto: Ødelagte tomatplanter efter behandling med et falsk planteværnsmiddel. Et andet eksempel med Titus fra Rusland: Læg mærke til det borede hul under etiketten. Her er det falske produkt fyldt på. Efter påfyldningen klistres etikken på igen, så hullet dækkes. 9

6 Definition: Kopiprodukter/ generiske registreringer Lovligt registrerede produkter Producenten er ikke den, der oprindeligt har udviklet produktet Må ikke kopiere identiteten af det originale produkt Vær opmærksom på, at de generiske produkter: Kan være forskellige fra det oprindeligt registrerede produkt Kan indeholde urenheder, som ikke er vurderet i registreringsgodkendelsen Indholdet af aktivstof kan være lavere eller højere, end i det originale produkt Kopiprodukter Når patentet på et minimiddel udløber, introduceres ofte kopimidler på markedet. Mange distributører, der tilbyder generiske (=kopi) minimidler, producerer dem ikke selv, men køber dem fra forskellige producenter eller mellemhandlere, der varierer fra år til år. Disse produkter kan være af variabel kvalitet og opfylder ikke altid FAO specifikationerne for minimidlerne. (se afsnit om produktspecifikationer side 5). I Danmark/EU skal den mindste ændring i sammensætning af aktivstof eller den færdige formulering meldes til registreringsmyndighederne og en risikovurdering for det nye aktivstof/ produkt skal udføres. Anmeldes ændringerne i produktsammensætning ikke, er salg af produktet ulovligt. Overvågning af generiske minimidler Siden 1994 har DuPont udført analyser af alle kopi minimidler, som oprindeligt blev udviklet og patenteret af DuPont, men som nu kommer på markedet som kopiprodukter. Formålet er at følge udviklingen i både antal og kvalitet af de kopiprodukter, som markedsføres, samt at identificere de potentielle risici, der kan være forbundet med anvendelsen af disse kopiprodukter. Totalt er det blevet til analyse af 293 forskellige produkter fra både store globale producenter og fra mindre lokale producenter af kopi minimidler (inklusiv 2006 tal). Kopiprodukt af: Tribenuron-methyl (Express) Metsulfuron-methyl (Ally) Sulfonylurea total (inkl. andre aktivstoffer) Procent prøver med urenheder udenfor FAO specifikationer for godkendelse 95% 84% 81% Resultaterne af DuPont s analyser viser, at 95% af alle prøver med tribenuronmethyl (Express) samt 84% af prøver med metsulfuron-methyl (Ally) ikke opfylder de minimums-krav, FAO har fastsat. Totalt set viser DuPont s analyser af kopiprodukter, at 81% af alle minimidler introduceret på markedet ikke opfylder minimumskravene med hensyn til renhed og indhold aktivstof, se også figur 1 på næste side. 11

7 Figur 1: Kopiprodukter med minimidler har svært ved at overholde internationale minimums kvalitets kriterier (FAO specifikationer). Resultat af DuPont s analyse program for generiske produkter ( ). Kopi produkt indsamlet og analyseret (aktivstof) Antal prøver analyseret Procent af prøver forurenet med mere end 100 ppm af andet aktivstof Procent af prøver med urenheder forskellig fra DuPont s minimidler Bensulfuron-methyl Chlorimuron-ethyl Hovedkonklusionen af DuPont s overvågningsprogram af kopiprodukter er, at bestemmelse af indholdet af aktivstof ikke alene er nok til at bekræfte kvaliteten af produkter. Kendte og ukendte urenheder, der kan påvirke sundheds- eller miljømæssige faktorer, skal også identificeres og testes for at klarlægge, om produktet er sikkert at anvende. Ukendte urenheder kan ændre resultatet af behandlingen i marken. Chlorsulfuron (Glean) Metsulfuron-methyl (Ally) Nicosulfuron Rimsulfuron (Titus) Sulfometuron-methyl Triflusulfuron-methyl (Safari) Tribenuron-methyl (Express) TOTAL Undersøgelserne viser desuden ofte, at det produkt, der er registreret hos myndighederne ikke altid er det samme produkt, som det der rent faktisk sælges. Som eksempel kan nævnes en sag fra England i sommeren 2006 hvor en global producent registrerede et produkt der opfyldte FAO s specifikationer, men rent faktisk solgte et kopi metsulfuron-methyl (Ally) produkt uden for FAO s specifikation. Altså et produkt med et større antal ukendte urenheder i varierende tioner. koncentra- Ingen toksikologiske eller økotoksikologiske undersøgelser er foretaget på disse urenheder. Det er derfor uvist hvorvidt produktet er sikkert at anvende for sprøjteføreren, miljøet eller forbrugeren. Figur 2: Den reelle styrke af tribenuron-methyl i generiske produkter er i dette eksempel ofte meget mindre end specificeret på etiketten og ikke i overensstemmelse med FAO s specifikationer. Ifølge FAO s specifikation skal indholdet af det aktive stof i en 10 WP formulering befinde sig i intervallet 9% til 11%. Resultaterne her viser at det er tilfældet for under 20% af de analyserede prøver

8 Kvalitetsafvigelser: Konsekvenser af dårlig kvalitet Kopiprodukter af dårlig kvalitet Ukendte urenheder kan medføre sundheds- og/eller miljømæssige problemer Hvis kvaliteten af de generiske minimidler ikke er i orden handler det ikke kun om for lidt eller for meget indhold af aktivstof eller ringere fysiske egenskaber. Det handler også om ukendte urenheder, der kan skade miljøet og forringe brugerens sikkerhed. I det følgende vises uddrag fra analyser, der viser de forskellige kvaliteter. Kan indeholde urenheder, som kan påvirke sundhed og miljø Kan indeholde andre aktivstoffer Kan indeholde et forkert aktivstof Uacceptable fysiske egenskaber (f.eks. dårlig opløsning) Risici: Manglende risikovurdering på sundhed og miljø Reduceret effekt på skadevolderen Uacceptable skader på afgrøden Dårlig dokumentation/rådgivning om produktet Ingen erstatning ved skader Kan skade omdømme af godkendte produkter samt af landbrugssektoren generelt A: Kromatografi af generisk tribenuron-methyl B: Kromatografi af DuPont tribenuron-methyl Figur 3: Kromatogafiet*) af den generiske tribenuron-methyl i eksempel A indeholder 8 signifikante målinger, som repræsenterer uidentificerede urenheder (blå pile) samt et ikke specificeret aktivstof (rød pil). Til sammenligning viser eksempel B, at den registrede DuPont tribenuron-methyl ikke indeholder nogle signifikante målinger af urenheder, idet kromatografiet viser det resultat som det skal ifølge registreringen. *) Kromatografi: Fællesbetegnelse for de metoder som bruges til at separere, isolere og identificere komponenterne i kemiske stoffer vha. stoffernes evne til at opløses og absorberes. 15

9 Figur 7: De to sigter viser, at der er tydelige rester af uopløst kopiprodukt i modsætning til det originale. Figur 4: Kromatografi af en generisk tribenuron-methyl viser, at der er fundet fem ukendte urenheder og to andre ikke opgivne aktivstoffer nemlig metsulfuron-methyl (Ally) (3,352 ppm) og bensulfuron-methyl (3,849 ppm). Figur 5.: Analyser af 19 forskellige generiske tribenuronmethyl produkter (Express) fra Kina viser, at produkterne indeholder mængder af et andet aktivstof. I 11 ud af de 19 prøver var niveauet over 1,000 ppm (>0,1%). Generisk produkt Figur 3 side 15 og figur 4 og 5 side 16 viser fund af urenheder samt fund af ikke opgivne aktivstoffer. Ca. 81% af alle minimidler introduceret på markedet viser samme tendens (figur 1 side 12). Når der er tale om ukendte urenheder betyder det stoffer, som ikke er undersøgt for eventuel skadelig virkning. Der er ikke udført studier på urenheder, som DuPont produkt det er påkrævet i forbindelse med registrering af produkterne. Derfor kender man ikke konsekvensen af indholdet af disse urenheder. Herudover viser figur 6, 7 og 8 eksempler, hvor der har været for lavt indhold af aktivstof, ringere fysiske egenskaber og mindre indhold produkt end angivet på emballagen. Figur 6.: Analyseresultat af procent indhold af aktivstof i 10 produktprøver fra en generisk tribenuron-methyl 75% WG. Alle prøver ligger under de angivne 75%, som er markeret med den fede grænse-linje i figuren. (Den angivne vægt er 5 gram) (FAO tilladte afvigelser for indhold af aktivstof) (Nettovægt af de målte emballager) Figur 8: 11 analyserede vandopløselige poser fra generiske produkter viser, at indholdet ligger under den angivne vægt. Op til minus 20% som er signifikant undervægt

10 Definition: Parallel import Lovligt registrede produkter Parallelimportører køber produkter i lande hvor prisen er lav og sælger produktet i lande med et højere prisniveau. Vær opmærksom på, at parallelimportede produkter: Kan være forskellige fra det oprindeligt registrerede produkt Kan indeholde urenheder, som ikke er vurderet i registreringsgodkendelsen Indholdet af aktivt stof kan være lavere eller højere end i det originale produkt Parallelimport Konkurrence til fordel for landmændene eller import af dårlig kvalitet? Citat fra LandbrugsAvisen : Parallelimport af kendte pesticider bidrager til konkurrencen og kan være med til at holde prisen i ave. Det mener Jens Erik Jensen, specialkonsulent ved Landscentret i Skejby. I det omfang, avancerne i Danmark er så høje, at det betaler sig at købe noget parallelt i udlandet, som vitterlig er det samme, er det fint for danske landmænd, siger han Men det forpligter. Man skal dokumentere, at det er et middel, der er identisk med noget, der er godkendt i dag i Danmark. Ellers er det slet ikke lovligt at bruge. Hvis det ikke er identisk, kan ingen stå inde for effekten, og så er man på Herrens mark, tilføjer han. Der har været sager i Danmark, hvor landmænd har købt pesticider, der gav sig ud for at være identiske med kendte produkter, men det viste sig ved laboratorietest at være noget andet. Det har jeg ingen sympati for, det er den rene og skære svindel, siger han. Citatet fra LandbrugsAvisen giver et præcist billed af omstændighederne ved parallelimport. Hvis der er sikkerhed for, at det parallelimportede produkt er identisk med det kendte produkt, er det en fordel for landmanden, at han får mulighed for at købe sine produkter til en lavere pris. Problemet med parallelimport opstår, når det parallelimportede produkt viser sig at være et kopiprodukt, der ikke opfylder de registrerede produktspecifikationer. I disse tilfælde vil der være de samme risici som for dårlige kopiprodukter: (beskrevet på siderne 14-17) Kan indeholde urenheder, som kan påvirke sundhed og miljø. Kan indeholde andre aktive stoffer. Kan indeholde et forkert aktivt stof. Uacceptable fysiske egenskaber (f.eks. dårlig opløsning). Reduceret effekt på skadevolderen. Uacceptable skader på afgrøden. Dårlig support af produktet. Ingen erstatning ved skader. Kan skade omdømme af godkendte produkter samt af landbrugssektoren generelt. Inden for EU landene har der været sager om ødelagte afgrøder og fund af falske parallelimporterede produkter af ringe kvalitet i Polen, Tjekkiet, Ungarn, Spanien, Italien, Frankrig og Tyskland. Antallet af observerede falske parallelimporterede produkter er stigende. 19

11 Aktiviteter mod falske planteværn Fremstilling af planteværn i tablet formulering sætter store krav til know-how og produktionsapparat. Derfor bliver tabletterne ikke kopieret. DuPont s aktiviteter mod falske midler Metoderne er bl.a. holografiske identifikationsmærker på produkterne og udvikling af formuleringer, der er svære at kopiere. I forfølgelsen af falske minimidler i omløb arbejder DuPont sammen med myndigheder over hele verden for at retsforfølge producenter og forhandlere af falske produkter. Da identifikation af falske produkter ofte er svært, investerer DuPont løbende i analyseudstyr og har indledt samarbejde med laboratorier rundt om i verden. Endvidere anvendes den nyeste teknologi for at give landmanden de bedste forudsætninger for visuelt hurtigt at kunne identificere, hvorvidt de har købt et originalt kvalitetsprodukt eller en forfalsket kopi. For eksempel får DuPont s emballager påført et synligt sikkerhedsmærke (det såkaldte Izon hologram). Mærket overføres på mere end 3 millioner pakninger i over 20 lande hvert år. I Danmark findes sikkerhedsmærket på produktet Titus der sælges i vandopløselige poser. Tabletter - en sikker formulering En anden metode mod forfalskning er udviklingen af tabeltformuleringen, som er relativ omstændig at producere og derfor meget vanskelig at kopiere. Det betyder, at man kan være helt sikker på at stå med originalproduktet i hånden, hvis midlet er formuleret som en tablet. Produkt (Titus) med Izon hologram, der viser at produktet er et originalt produkt fra DuPont. Teknologien bag Izon er en tredimentionel film af polymer fibre, som placeres på emballagen. Metoden gør det muligt at påføre emballagen et unikt system af billedidentifikation, der ikke kan kopieres. I dette tilfælde er det antallet af prikker, der bliver synlige afhængig af fra hvilken vinkel, man betragter emballagen. 21

12 Toldmyndighedernes indsats mod ulovlige kopivarer En hjælp til selvhjælp. Toldmyndighederne har i december 2004 nedsat en arbejdsgruppe, som skal tage sig af det voksende problem med indførsel af ulovlige kopivarer. Lars Kryger Nielsen, som arbejder i Task Force Varemærkeforfalskning forklarer om SKAT s rolle i forbindelse med beskyttelse af samfundet i mod de falske varer. Målet for SKAT s rolle er primært forbrugerbeskyttelse på såvel sundhedssom sikkerhedsområdet. Herudover handler det om at beskytte videnssamfundets økonomiske fundament (ejendomsretten) samt om at begrænse mulighederne for at finansiere ulovlige aktiviteter. Lovgrundlag Lovgrundlaget, som er Rådets forordning nr. 1383/2003 fastslår: hvilke varer der kan gribes ind mod i hvilke situationer toldmyndighederne kan gribe ind hvorledes rettighedsindehaveren beskytter sine rettigheder hvorledes proceduren er i sager, hvor toldmyndighederne har mistanke om, at der er tale om varemærkemærkeforfalskninger. 22 Hvilke varer kan der gribes ind mod SKAT, som er toldmyndighederne i Danmark, kan gribe ind mod varemærkeforfalskninger, det vil sige falske varer, der direkte er forsynet med et registreret varemærke. SKAT kan gribe ind mod piratkopier, det vil sige varer, der efterligner design og udformning m.v., uden at varen direkte er forsynet med originalens varemærke. Krænkelse af patenter og beskyttede geografiske betegnelser, som for eksempel Cognac, er også områder, som SKAT kan gribe ind over for. Hvornår kan toldmyndighederne gribe ind Der kan gribes ind over for varer, der importeres fra lande uden for EU, varer, der eksporteres til lande uden for EU og varer, der er i transit i EU. Der kan derimod ikke gribes ind over for falske varer, når de først er blevet fortoldet. Hvis for eksempel den falske vare fortoldes i Polen, og derefter transporteres til Danmark, har SKAT således ikke hjemmel til at gribe ind. Falske varer, der sælges i butikker og kræmmermarkeder m.v., kan SKAT således heller ikke gøre noget ved. Her er det den, der har rettigheden til et varemærke, der selv skal gribe ind, eventuelt med politiets hjælp. SKAT arbejder her med at tømme en stor container. Ofte findes de falske varer på den bagerste palle! Mulighed for beskyttelse af ophavsret ved anmodning om indgriben Virksomheder, der har problemer med forfalskninger af deres varer, bør indgive en såkaldt generel anmodning om indgriben, således at SKAT har mulighed for at have fokus på disse produkter i forbindelse med kontrollen af varer, der importeres. En generel anmodning om indgriben, kan også indgives til toldmyndighederne i udvalgte EU-medlemslande, eller til samtlige 27 medlemslande. Procedure i sager om mistanke Når SKAT har mistanke om, at der er tale om falske varer, for eksempel ud fra oplysninger fra en generel anmodning, jævnfør ovenfor, så tilbageholdes varerne. SKAT henvender sig derefter til den, der har rettigheden til varemærket. Rettighedshaveren har tre arbejdsdage, til at fastslå, hvorvidt der er tale om falske varer og skal inden for denne tidsfrist tilkendegive over for SKAT, at man ønsker at forfølge sagen. Herefter udleveres navn og adresse på importøren af de falske varer. Rettighedshaveren har nu 10 arbejdsdage, der i særlige tilfælde kan forlænges med yderlige 10 dage, til at forfølge sagen, enten ved at få importøren til at indgå et forlig om, at de falske varer skal destrueres, og eventuelt at der skal betales erstatning for den rettighedskrænkelse, der har fundet sted. Såfremt importøren ikke vil indgå et sådant forlig, må rettighedshaveren i stedet anlægge en civil retssag mod vedkommende. Rettighedshaveren kan også vælge at anlægge en retssag med det samme, det ses ofte i sager, hvor det ikke er første gang, at importøren har indført falske varer af det pågældende varemærke. 23

13 Kvalitet fra jord til bord Øget krav om kvalitetsstyring og sporbarhed for sikre produkter*) Rene råvarer bliver en forudsætning for at kunne levere til fremtidens forbrugere Kvalitet er et relativt begreb Kvalitet kan måles i relation til kundens forventninger. Når kvaliteten er i orden modsvarer den kundens forventninger. Forventningerne vil ofte relatere til et aftalegrundlag mellem kunden og udbyderen. Oplever kunden at få lidt mere end forventet, vil han opfatte det som høj kvalitet. I takt med de voksende miljø- og sikkerhedskrav til fødevarebranchen stiger efterspørgslen på kontrollerede råvarer, der holder den samme kvalitet ved hver eneste levering. Industrien skal selv kunne levere det samme produkt hver gang og forventer ditto fra landbruget. Det presser kvalitetsniveaet op. Fremtidsscenarier i landbruget Landbruget vil få ansvaret for selvkontrol. Såfremt produkterne ikke opfylder den forventede kvalitet, vil der være øget risiko for økonomiske sanktioner og udelukkelse. Sporbarhed og certificering Efterspørgsel på certificerede råvarer øger landmandens behov for kvalitetsstyring og brug af et certificeringssystem**), der kan bidrage med dokumentation for sortsrenhed og certificeret udsæd, aktiviteter i marken, opbevaring og nedtørring samt for transport. Denne dokumentation kan blive en konkurrence fordel, idet den modsvarer fødevareindustriens behov for en forsikring om råvarens renhed. Råvarens relative kvalitetsniveau kan karakteriseres som absolut høj, når der foreligger dokumentation, der vil kunne føre en vares sporbarhed helt ned til gårdniveau. Spørgsmålet er så, om landmandens ekstra arbejde med udarbejdelse af dokumentation og sporbarhedsanalyser m.v. bidrager til at give råvaren en merværdi, som modsvarer den ekstra arbejdsindsats. Som i sportens verden handler det i sidste Stærkere konkurrenceevne med ende om at komme med på holdet og kvalitetsstyríng levere den teamspirit, der kræves for at Kvalitetsstyring er et ledelsesinstrublive der. ment, der kan hjælpe til at sikre udvikling og kvalitetsniveau i relation **) Cerificeringssystemer: til markedets behov. HACCP/Hazard Analysis of Critical Control Point *) Uddrag fra præsentationer af Direktør Hans Pindstrup, Års Landboforening, Göran Magnusson og Erling Falch Petersen, DuPont samt journalist og tidligere landsholdsspiller Morten Bruun. GMP/Good Manufacturing Practice GTP/Good Trading Practice DQC/fra Dansk Landbrug Private systemer - f.eks. fra Mac Donalds, der kun indkøber certificerede råvarer. 25

14 Fordele ved minimidlerne DuPonts sulfonylurea herbicider (minimidler) medvirker til at øge udbyttet og sikre kvaliteten af det høstede korn. Minimidler og DuPont s arbejde for produktkvalitet Forskning, udvikling og kontrol. I DuPont arbejder vi med kvalitetssystemer, der sikrer produkter og service af høj kvalitet. Sulfonylureaerne - populært kaldet minimidlerne - er baseret på DuPont s forskning. Tilbage i 1975 opdagede forskeren George Levitt, at denne kemiske gruppe havde stor biologisk effekt i planter. Fordelene ved minimidlerne er: Øget udbytte Optimal sikkerhed for brugeren. Minimal risiko for restindhold. Nedbrydning i jorden via både kemiske og mikrobielle processer. Minimal risiko for akkumulering i grundvandet. Let at rengøre sprøjtetanken. Reduktion af den anvendte mængde aktiv stof til fordel for miljøet. Nem håndtering, opbevaring og transport. Minimidlerne fra DuPont er Express ST, Harmony Plus ST og Ally ST samt Lexus. Alle produkter til korn. Desuden fås minimidlerne Safari til roer, Titus til kartofler og Harmony til majs. De tre produkter Express ST, Ally ST og Harmony Plus ST fås som tablet formulering. Tabletterne har udover at være et minimiddel yderligere fordele, idet de er lette at håndtere og dosere, de er lette at opbevare og samles nemt op ved evt. spild. Herudover har tabeltformuleringen den store fordel, at den er relativ omstændig at producere og derfor meget vanskelig at kopiere. Det betyder, at man kan være helt sikker på at stå med originalproduktet i hånden, hvis midlet er formuleret som en tablet. Brugsanvisninger og uddannelse Vi vejleder og bidrager til at brugerne anvender produkterne ansvarligt og korrekt for at få det største udbytte af produkternes fordele, samtidig med optimal hensyntagen til miljøet og den enkelte landmands sikkerhed. Der findes naturligvis detaljerede produktbeskrivelser og brugsvejledninger for samtlige produkter fra Du- Pont. Disse informationer kan blandt andet hentes på under henholdsvis produkter og under etiketter/leverandørbrugsanvisninger. Herudover kan man ringe til DuPont på telefon og få yderligere information. 27

15 Denne bog indeholder information om falske produkter, kopiprodukter og parallel importerede produkter og hvad man skal være opmærksom på. Det gennemgående tema er kvalitet, som holdes op mod myndighedernes minimumskrav og perspektiveres til kvalitet i dansk landbrug. Det er let at fremstille minimidler, men ikke let at producere dem af tilfredsstillende kvalitet. Selv små koncentrationer af forurenende stoffer kan have stor betydning for virkning og effekten på miljø og sundhed. Minimumskravet er, at produkterne møder de internationale kvalitetskrav i henhold til FAO. Falske produkter er altid ulovlige. Inden for Europa findes i dag flere eksempler på de skader, falske produkter har forvoldt i afgrøderne. Kopiprodukter er som udgangspunkt lovlige. Og i de tilfælde hvor kopiprodukterne opfylder de samme skrappe krav fra myndighederne som producenten af originalproduktet, er det gavnligt for den frie konkurrence. Der findes desværre mange eksempler på kopiprodukter af dårlig kvalitet, hvor det registrerede kopiprodukt ikke er det, som reelt sælges. DuPont har siden 2004 analyseret ca. 300 kopiprodukter. Analyserne viser, at kvaliteten af kopiprodukterne er meget varierende. I de tilfælde, hvor kvaliteten ikke modsvarer kvaliteten af originalproduktet, kan det føre til øget risiko for sundhed og miljø samt problemer med opløselighed og effektivitet. Vær opmærksom! Kopiprodukter af dårlig kvalitet kan potentielt skade forbrugernes tillid til dansk fødevareproduktion og give landbrugs- og fødevare-sektoren et dårligt image.

Falske produkter en ægte trussel. BMW Group

Falske produkter en ægte trussel. BMW Group Falske produkter en ægte trussel. BMW Group En dyr fornøjelse. BMW Groups mærker nyder stadig større popularitet. Det er vi selvfølgelig glade for, men intet er bekendt så godt, at det ikke er skidt for

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Sikkerhedsdatablad (93/112/EC) Bitzer Olie type BSE 170 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Produktnavn: Bitzer olie type BSE

Læs mere

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Kvalitetsstyring ved handel med foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Juli 2010 ISBN 978-87-7083-881-8 Fotos: Per Gudmann og

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Kristofer Vamling, Plant Science Sweden AB 1 GMO Hvad mener vi? 2 Kommerciel brug af GMO i Europa Lӕgemiddler Tekstiler Foder Mad Dyrkning Sammenhӕngen

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa IPR i Kina 2012 Advokat Mikkel Friis Rossa Kina - IPR > Ikke kun et spørgsmål om kopiering Kopiprodukter er ikke den største udfordring på IPR området i forbindelse med etableringen af en udenlandsk virksomhed

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Handel med kopiprodukter er en trussel mod dansk erhvervsliv. - og det bør afspejles i retssystemet

PRESSEMEDDELELSE. Handel med kopiprodukter er en trussel mod dansk erhvervsliv. - og det bør afspejles i retssystemet København, den 9. april 2013 PRESSEMEDDELELSE Handel med kopiprodukter er en trussel mod dansk erhvervsliv - og det bør afspejles i retssystemet Dansk politi skal styrke indsatsen mod kriminalitet med

Læs mere

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Mette Christiansen Fødevarekontrollens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen Fødevarestyrelsen Titel 1 Disposition Om Kosttilskudsgruppen Markedet Reglerne

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

DuPont Agro. Globalisering påvirker os alle. Acanto Prima. Biobrændstof. Information om planteavl og plantebeskyttelse 2007. Lederen.

DuPont Agro. Globalisering påvirker os alle. Acanto Prima. Biobrændstof. Information om planteavl og plantebeskyttelse 2007. Lederen. DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2007 Globalisering påvirker os alle Lederen. Acanto Prima Designet til bekæmpelse af svampe i vinter- og vårbyg. Beskytter planten, mens byggen

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 7.12.2007 PE398.540v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE398.305v01-00) Janelly Fourtou

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Uovertruffen kvalitet side Din egen gødning side Emballage side BioCrop Opti side BioCrop OptiXL side BioCrop MøldrupXL side BioCrop OptiML side

Uovertruffen kvalitet side Din egen gødning side Emballage side BioCrop Opti side BioCrop OptiXL side BioCrop MøldrupXL side BioCrop OptiML side 2014 INDHOLD: Uovertruffen kvalitet.... side 3 Din egen gødning.... side 4 Emballage.... side 5 BioCrop Opti.... side 6 BioCrop Opti XL... side 7 BioCrop Møldrup XL... side 8 BioCrop Opti ML... side 9

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og

Læs mere

Udbydertilmelding for importører og producenter

Udbydertilmelding for importører og producenter Udbydertilmelding for importører og producenter Januar 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk Indhold

Læs mere

Toyota Material Handling i Europa

Toyota Material Handling i Europa Toyota Material Handling i Europa Total dækning Toyota Material Handlings netværk strækker sig over 30 lande i Europa med mere end 4500 mobile teknikere. Altid lokalt med global support Uanset hvor du

Læs mere

Legetøj der sælges i alternative butikker

Legetøj der sælges i alternative butikker Rapport over Overvågningsindsats 2010 RK2010 5c Legetøj der sælges i alternative butikker 332-32-00030 1 Indholdsfortegnelse Formål...2 Kort opgavebeskrivelse...2 Kort konklusion...2 Udførelse...3 Resultater...4

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde

Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde Navn: Funktion: Anker U. Glerup Produkt chef for jord. Plove Såbeds- og stubharver - radrensere Fræsere Rotorharver Såmaskiner - gødningsspredere Baggrund : Tidligere.

Læs mere

Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE. Trådløst sensor system fra WEBStechh

Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE. Trådløst sensor system fra WEBStechh rnet d e j t s Tre k nyhe me Agro 2010 Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE Trådløst sensor system fra WEBStechh Vi introducerer... SensSilage

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Produkter til indpakning af afgrøder. Optimerer værdien af hver balle

Produkter til indpakning af afgrøder. Optimerer værdien af hver balle Produkter til indpakning af afgrøder Optimerer værdien af hver balle Perfekte baller. Hver gang! Der er mange grunde til at vælge originale John Deere produkter til indpakning af afgrøder: Beregnet til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2015 fastsættes: Kapitel 1 Bekendtgørelsens område

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og 2.8.2003 L 196/7 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger,

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Tillægskontrakter Timing af handlen Råvareafdækning Køb af varer (færdigfoder, korn, soja

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

Præsentation af Fokus værktøjerne Fokus Fødevarer v/ Margit Dörffer og Erik Frydendal Fokus værktøjerne Hvad og hvem er Fokus? Fokus kravspecifikationer Fakta om grønt, pålæg, fjerkræ og kød Fokus hjemmesiderne

Læs mere

Sekundær mærkning M3 og M4

Sekundær mærkning M3 og M4 Sekundær mærkning M3 og M4 Mærkning med pantetiketter Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk

Læs mere

Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis

Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis Forelagt af følgende kernemedlemmer af B2B-platformen AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope

Læs mere

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program 10-06-2013 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013 Handels Rådgiver John Jensen John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere.

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere. Nyheder fra Bureau Veritas kursusafdeling FODER NYHEDER Seneste nyt fra Q-S opdateringskursus fra ledende auditor Inge Dorthe Hansen, Bureau Veritas Certification Det årlige opdateringskursus i Q-S foderstof

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne Direktør Torben Harring, DLG Disposition Forudsætninger Efterspørgsels og udbudsforventninger Konkurrenceevne Forventninger Jan-04 Jul-04 Jan-05

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

FAIR TREES PRODUCENTERKLÆRING

FAIR TREES PRODUCENTERKLÆRING FAIR TREES PRODUCENTERKLÆRING NAVN OG ADRESSE: (i det følgende kaldet: Fair Trees producent )...... CVR-NR.:...... er ved underskrivelse af denne erklæring producent af Fair Trees juletræer og udsteder

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere