Sikker anvendelse af minimidler i dansk planteavl. Om kopiprodukter og falske produkter i forhold til de originale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikker anvendelse af minimidler i dansk planteavl. Om kopiprodukter og falske produkter i forhold til de originale"

Transkript

1 Sikker anvendelse af minimidler i dansk planteavl Om kopiprodukter og falske produkter i forhold til de originale

2 Sikker anvendelse af minimidler i dansk planteavl Om kopiprodukter og falske produkter i forhold til de originale Redaktion/kontaktpersoner Bjarne Møller Petersen, salgschef, tlf Erling Falch Petersen, konsulent Fyn & Sjælland, tlf Torben Jensen, konsulent Jylland, tlf Inge Fiil Poulsen,produktspecialist, tlf Nina Jørgensen, registrering, tlf Hanne Søndenbroe, udvikling, tlf Foto DuPont International, AgroFoto Produktion Aistrup & Co. ApS 2007 indhold Risikovurdering 4 Produktspecifikationer 5 Falske produkter 6 Definition, forholdsregler og eksempler Kopiprodukter 10 Definition, vær opmærksom på Overvågning af generiske sulfonylurea herbicider Kopiprodukter af dårlig kvalitet 14 Parallelimport 18 DuPont s indsats mod falske planteværn 20 Toldmyndighedernes indsats mod ulovlige varer 22 Kvalitetsstyring i dansk landbrug 24 Minimidler og DuPont s arbejde for 26 produktkvalitet forord: I DuPont anerkender vi fuldt ud konkurrence fra lovligt importerede produkter og lovlige kopiprodukter, med samme kvalitetsstandard som de originale produkter. De er underkastet de samme skrappe krav fra myndighederne som alle andre producenter. I Danmark er det Miljøstyrelsen, der godkender produkterne og landmændene har generelt stor tillid til, at de registrerede produkter er i orden. Som det vil fremgå af denne bog, er der desværre mange eksempler på, at reglerne forsøges omgået. Handel med falske produkter og med kopiprodukter af dårlig kvalitet er et stigende problem i Europa. Det er ikke kun de falske produkter - som altid er ulovlige, der i de sidste par år har forvoldt store skader på afgrøderne og betydet økonomiske tab for den enkelte landmand. Der er også mange eksempler på kopiprodukter af dårlig kvalitet. Til skade for landmændenes, forbrugernes og miljøets sundhed og sikkerhed, og hele landbrugssektorens omdømme. I november 2006 samlede DuPont Danmark ca. 50 konsulenter og forhandlere til et seminar om kvalitet og kopiprodukter. Vi har samlet de vigtigste dele her. Forsidefoto er hentet fra et eksempel på falsk Titus produkt med indhold af forkert aktivstof. Produktet ødelagde kartoffelmarker i tre europæiske lande, samt marker med majs og tomater. Marken ovenfor er fra Calais i Frankrig i Se mere side 6-9. DuPont Danmark Skøjtevej Kastrup Tlf

3 Risikovurdering - grundlaget for sikker anvendelse af planteværn Et planteværnsprodukt skal være godkendt af Miljøstyrelsen før det må importeres, sælges eller anvendes i Danmark. Det er strafbart at sælge, importere eller anvende midler, der ikke er godkendte. Når et firma ønsker at sælge et nyt eller ændret middel, skal der indsendes dokumentation til Miljøstyrelsen, der viser produktets sammensætning af fysiske og kemiske egenskaber, produktets giftighed overfor miljø, mennesker og dyr og mange andre detaljerede oplysninger. Miljøstyrelsen foretager herefter en vurdering af risici forbundet med anvendelsen af produktet og vurderer det udfra følgende kriterier: Eksponering: Hvordan og i hvilke mængder brugeren udsættes for den kemiske forbindelse. D.v.s. mængderne i kontakt med hud, øjne og mund. Fare: Hvilke kemiske farer er der forbundet med anvendelsen af produktet (iboende egenskaber). D.v.s. hvor giftigt er produktet. Eksponering + Fare = Risiko Risiko: Vurdering af risici for sprøjtefører, miljø og forbrugere ved at sammenholde eksponering og fare. Vurdering af risiko Miljøstyrelsen antager, at produktet er af ensartet kvalitet og ikke varierer fra år til år. Kvaliteten bestemmes her ved, at der ikke er ukendte urenheder og at niveauet af de kendte urenheder er konstant. Indhold af andre aktivstoffer, som ved en fejl dannes under fremstilling ses også som tegn på dårlig kvalitet. Herudover antages det, at produktet er fremstillet under velkontrollerede forhold. Det vil sige at Miljøstyrelsen vurderer og godkender midlet udfra forudsætningen, at produktkvaliteten er den samme hvert år. Er disse forudsætninger ikke opfyldt er det umuligt at vurdere om produktet er sikkert at anvende. Produktspecifikationer - en garanti for kvalitet og sikkerhed Planteværn er nogle af de bedst undersøgte produkter i verden. Midlerne er blandt andet underlagt internationale aftaler om beskyttelse af produktkvalitet, og skal opfylde en række minimumskrav før de må sælges. Det internationale minimums kvalitetskrav er fastlagt af FAO/WHO, og er internationalt anerkendte. FAO s produktspecifikationer udarbejdes globalt i et samarbejde mellem myndigheder, analyse laboratorier og firmaerne, som producerer planteværn. Det overordnede formål er at sikre Urenhedsprofil Giftighed (Helseprofil) Giftighed for dyr (Miljøprofil) brugernes sundhed og sikkerhed samt miljøet. FAO s produktspecifikationer bliver normalt fastsat for aktivstoffer på baggrund af en omfattende datapakke fra det firma, der har patent på produktet. Denne datapakke indeholder blandt andet informationer om sammensætning, egenskaber, urenhedsprofil (se boks nedenfor), samt en komplet helse- og miljøprofil (boks nedenfor). Når patentet på et stof udløber kan kopiproducenter frit producere samme stof, når bare de overholder FAO s produktspecifikationer. Myndighederne anvender produktspecifikationer til at vurdere om kopiproduktet er identisk med det originale produkt ved godkendelse af kopiproduktet. I skemaet vises, hvilke kriterier produktkvaliteten af et kopiprodukt vurderes udfra. Ikke relevante*) urenheder: Forskel i koncentration må ikke overstige 50% eller max. 3 g/kg Nye urenheder: Max 1 mg/kg Kendte relevante urenheder: FAO s faste grænser, der ikke må overskrides. Akut data: Må ikke være større end en faktor 2 x NOEL** I studier med positiv/negativ svar: Må svaret for det generiske produkt ikke være anderledes end originalproduktet. Data: Forskelle må ikke overstige en faktor 5 i de testede arter. * Relevans vurderes udfra, om urenheden har en påvirkning på sundhed og milljø. ** NOEL: No observed effect level, d.v.s. den højeste koncentration, hvor der ikke er observeret helbredsmæssige effekter. 4 5

4 Definition: Har samme udseende som original produktet Efterligner udseende af emballage og indhold Er altid ulovligt Anbefalede forholdsregler: Falske/ piratkopierede produkter Køb altid fra en kendt eller autoriseret forhandler eller producent Vær mistænksom hvis prisen er meget lav Kontroller at emballagen er intakt Forlang faktura Falske produkter De falske produkter er illegale kopier af original produktet og er altid ulovlige. Produktforfalskning er et globalt problem, som findes indenfor de fleste produktområder og ikke kun i landbrugssektoren. Problemet er blandt andet velkendt inden for DVD/CD produktion og mærkevarer inden for tøj, tasker, bælter m.v. Kvaliteten af en forfalskning er næsten altid ringere end kvaliteten af originalproduktet. Et kopieret Gucci bælte holder ikke Gucci s kvalitetskrav. I dette og mange andre tilfælde er det kun producenten der lider et økonomisk tab, mens forbrugeren bare får en ringere kvalitetsoplevelse. Men når det gælder fødevarer, lægemidler og andre komplicerede kemiske og/eller biologiske produkter, der kan påføre både brugeren og miljøet sygdomme og skader, kan det blive et alvorligt problem for alle. I de sidste par år har der i store dele af Europa også været flere eksempler på falske produkter til landbruget, der har forvoldt skader på afgrøderne og betydet økonomiske tab for den enkelte landmand. Original DuPont Italiensk plagiat Eksempel på et forfalsket produkt: Læg mærke til den minimale forskel på størrelsen af varemærkeregistreringen i DuPont s ovale logo samt en svag forskel i den grønne skrift, der angiver produktnavnet Titus. Det er ikke let at genkende de falske produkter Forskellen mellem det originale og det falske produkt kan være meget vanskelig at få øje på. Falske produkter forsøger i udseende at ligne de originale produkter på alle måder. Det kan derfor være vanskeligt at kende forskel. Det falske Titus produkt i eksemplet ovenfor blev forhandlet i Italien. Produktet indeholdt et andet aktivstof end det originale Titus og ødelagde afgrøderne på de behandlede marker. På næste side vises billeder og flere eksempler på, hvilke konsekvenser det kan få, at anvende de falske produkter. 7

5 Øverst foto: Kartoflerne til venstre er behandlet med det originale DuPont Titus mens de beskadigede kartofler til højre er behandlet med det falske Titus produkt. I midten til venstre foto: Majsplanterne til venstre er behandlet med det originale DuPont Titus mens majsplanterne til højre, der har lidt alvorlige skader er behandlet med det falske Titus produkt. Falske produkter Eksempler fra Europa. I 2004 blev der i både Frankrig, Italien og Spanien forhandlet produkter som forhandlerne troede indeholdt det aktive stof rimsulfuron (Titus). Men de falske emballager indeholdt flere andre aktive ingredienser, som ikke var registreret til behandling af den samme afgrøde. De behandlede marker - majs, kartofler og tomater - led alvorlige skader og landmændenes udbytte gik tabt. De forskellige markbilleder på siden overfor viser de skadede afgrøder og produkterne på denne side er et andet eksempel på forfalskning. Hvordan kan vi beskytte os for de falske produkter Vores bedste råd er følgende: Sørg for at produktet altid leveres direkte af en kendt, autoriseret forhandler eller producent. Vær specielt mistænksom, hvis etiketten ser ubehjælpsom ud eller er overklistret med en ny. Hvis der er mistanke om et falsk produkt kan man henvende sig til Miljøstyrelsen eller sende det til DuPont, hvor vi vil sørge for at få det analyseret på et af vores laboratorier. Herudover vil vi løbende lægge informationer ud på vores hjemmeside når og såfremt vi får viden om falske produkter i omløb. Ovenover foto: Falsk produkt som blev solgt til forhandlere, der troede de købte et middel med den aktive ingrediens rimsulfuron. På den falske etiket var der stavefejl (gul markering) og lotnummeret DEC02CE131 DEC 02 var også forkert. Nederst foto: Ødelagte tomatplanter efter behandling med et falsk planteværnsmiddel. Et andet eksempel med Titus fra Rusland: Læg mærke til det borede hul under etiketten. Her er det falske produkt fyldt på. Efter påfyldningen klistres etikken på igen, så hullet dækkes. 9

6 Definition: Kopiprodukter/ generiske registreringer Lovligt registrerede produkter Producenten er ikke den, der oprindeligt har udviklet produktet Må ikke kopiere identiteten af det originale produkt Vær opmærksom på, at de generiske produkter: Kan være forskellige fra det oprindeligt registrerede produkt Kan indeholde urenheder, som ikke er vurderet i registreringsgodkendelsen Indholdet af aktivstof kan være lavere eller højere, end i det originale produkt Kopiprodukter Når patentet på et minimiddel udløber, introduceres ofte kopimidler på markedet. Mange distributører, der tilbyder generiske (=kopi) minimidler, producerer dem ikke selv, men køber dem fra forskellige producenter eller mellemhandlere, der varierer fra år til år. Disse produkter kan være af variabel kvalitet og opfylder ikke altid FAO specifikationerne for minimidlerne. (se afsnit om produktspecifikationer side 5). I Danmark/EU skal den mindste ændring i sammensætning af aktivstof eller den færdige formulering meldes til registreringsmyndighederne og en risikovurdering for det nye aktivstof/ produkt skal udføres. Anmeldes ændringerne i produktsammensætning ikke, er salg af produktet ulovligt. Overvågning af generiske minimidler Siden 1994 har DuPont udført analyser af alle kopi minimidler, som oprindeligt blev udviklet og patenteret af DuPont, men som nu kommer på markedet som kopiprodukter. Formålet er at følge udviklingen i både antal og kvalitet af de kopiprodukter, som markedsføres, samt at identificere de potentielle risici, der kan være forbundet med anvendelsen af disse kopiprodukter. Totalt er det blevet til analyse af 293 forskellige produkter fra både store globale producenter og fra mindre lokale producenter af kopi minimidler (inklusiv 2006 tal). Kopiprodukt af: Tribenuron-methyl (Express) Metsulfuron-methyl (Ally) Sulfonylurea total (inkl. andre aktivstoffer) Procent prøver med urenheder udenfor FAO specifikationer for godkendelse 95% 84% 81% Resultaterne af DuPont s analyser viser, at 95% af alle prøver med tribenuronmethyl (Express) samt 84% af prøver med metsulfuron-methyl (Ally) ikke opfylder de minimums-krav, FAO har fastsat. Totalt set viser DuPont s analyser af kopiprodukter, at 81% af alle minimidler introduceret på markedet ikke opfylder minimumskravene med hensyn til renhed og indhold aktivstof, se også figur 1 på næste side. 11

7 Figur 1: Kopiprodukter med minimidler har svært ved at overholde internationale minimums kvalitets kriterier (FAO specifikationer). Resultat af DuPont s analyse program for generiske produkter ( ). Kopi produkt indsamlet og analyseret (aktivstof) Antal prøver analyseret Procent af prøver forurenet med mere end 100 ppm af andet aktivstof Procent af prøver med urenheder forskellig fra DuPont s minimidler Bensulfuron-methyl Chlorimuron-ethyl Hovedkonklusionen af DuPont s overvågningsprogram af kopiprodukter er, at bestemmelse af indholdet af aktivstof ikke alene er nok til at bekræfte kvaliteten af produkter. Kendte og ukendte urenheder, der kan påvirke sundheds- eller miljømæssige faktorer, skal også identificeres og testes for at klarlægge, om produktet er sikkert at anvende. Ukendte urenheder kan ændre resultatet af behandlingen i marken. Chlorsulfuron (Glean) Metsulfuron-methyl (Ally) Nicosulfuron Rimsulfuron (Titus) Sulfometuron-methyl Triflusulfuron-methyl (Safari) Tribenuron-methyl (Express) TOTAL Undersøgelserne viser desuden ofte, at det produkt, der er registreret hos myndighederne ikke altid er det samme produkt, som det der rent faktisk sælges. Som eksempel kan nævnes en sag fra England i sommeren 2006 hvor en global producent registrerede et produkt der opfyldte FAO s specifikationer, men rent faktisk solgte et kopi metsulfuron-methyl (Ally) produkt uden for FAO s specifikation. Altså et produkt med et større antal ukendte urenheder i varierende tioner. koncentra- Ingen toksikologiske eller økotoksikologiske undersøgelser er foretaget på disse urenheder. Det er derfor uvist hvorvidt produktet er sikkert at anvende for sprøjteføreren, miljøet eller forbrugeren. Figur 2: Den reelle styrke af tribenuron-methyl i generiske produkter er i dette eksempel ofte meget mindre end specificeret på etiketten og ikke i overensstemmelse med FAO s specifikationer. Ifølge FAO s specifikation skal indholdet af det aktive stof i en 10 WP formulering befinde sig i intervallet 9% til 11%. Resultaterne her viser at det er tilfældet for under 20% af de analyserede prøver

8 Kvalitetsafvigelser: Konsekvenser af dårlig kvalitet Kopiprodukter af dårlig kvalitet Ukendte urenheder kan medføre sundheds- og/eller miljømæssige problemer Hvis kvaliteten af de generiske minimidler ikke er i orden handler det ikke kun om for lidt eller for meget indhold af aktivstof eller ringere fysiske egenskaber. Det handler også om ukendte urenheder, der kan skade miljøet og forringe brugerens sikkerhed. I det følgende vises uddrag fra analyser, der viser de forskellige kvaliteter. Kan indeholde urenheder, som kan påvirke sundhed og miljø Kan indeholde andre aktivstoffer Kan indeholde et forkert aktivstof Uacceptable fysiske egenskaber (f.eks. dårlig opløsning) Risici: Manglende risikovurdering på sundhed og miljø Reduceret effekt på skadevolderen Uacceptable skader på afgrøden Dårlig dokumentation/rådgivning om produktet Ingen erstatning ved skader Kan skade omdømme af godkendte produkter samt af landbrugssektoren generelt A: Kromatografi af generisk tribenuron-methyl B: Kromatografi af DuPont tribenuron-methyl Figur 3: Kromatogafiet*) af den generiske tribenuron-methyl i eksempel A indeholder 8 signifikante målinger, som repræsenterer uidentificerede urenheder (blå pile) samt et ikke specificeret aktivstof (rød pil). Til sammenligning viser eksempel B, at den registrede DuPont tribenuron-methyl ikke indeholder nogle signifikante målinger af urenheder, idet kromatografiet viser det resultat som det skal ifølge registreringen. *) Kromatografi: Fællesbetegnelse for de metoder som bruges til at separere, isolere og identificere komponenterne i kemiske stoffer vha. stoffernes evne til at opløses og absorberes. 15

9 Figur 7: De to sigter viser, at der er tydelige rester af uopløst kopiprodukt i modsætning til det originale. Figur 4: Kromatografi af en generisk tribenuron-methyl viser, at der er fundet fem ukendte urenheder og to andre ikke opgivne aktivstoffer nemlig metsulfuron-methyl (Ally) (3,352 ppm) og bensulfuron-methyl (3,849 ppm). Figur 5.: Analyser af 19 forskellige generiske tribenuronmethyl produkter (Express) fra Kina viser, at produkterne indeholder mængder af et andet aktivstof. I 11 ud af de 19 prøver var niveauet over 1,000 ppm (>0,1%). Generisk produkt Figur 3 side 15 og figur 4 og 5 side 16 viser fund af urenheder samt fund af ikke opgivne aktivstoffer. Ca. 81% af alle minimidler introduceret på markedet viser samme tendens (figur 1 side 12). Når der er tale om ukendte urenheder betyder det stoffer, som ikke er undersøgt for eventuel skadelig virkning. Der er ikke udført studier på urenheder, som DuPont produkt det er påkrævet i forbindelse med registrering af produkterne. Derfor kender man ikke konsekvensen af indholdet af disse urenheder. Herudover viser figur 6, 7 og 8 eksempler, hvor der har været for lavt indhold af aktivstof, ringere fysiske egenskaber og mindre indhold produkt end angivet på emballagen. Figur 6.: Analyseresultat af procent indhold af aktivstof i 10 produktprøver fra en generisk tribenuron-methyl 75% WG. Alle prøver ligger under de angivne 75%, som er markeret med den fede grænse-linje i figuren. (Den angivne vægt er 5 gram) (FAO tilladte afvigelser for indhold af aktivstof) (Nettovægt af de målte emballager) Figur 8: 11 analyserede vandopløselige poser fra generiske produkter viser, at indholdet ligger under den angivne vægt. Op til minus 20% som er signifikant undervægt

10 Definition: Parallel import Lovligt registrede produkter Parallelimportører køber produkter i lande hvor prisen er lav og sælger produktet i lande med et højere prisniveau. Vær opmærksom på, at parallelimportede produkter: Kan være forskellige fra det oprindeligt registrerede produkt Kan indeholde urenheder, som ikke er vurderet i registreringsgodkendelsen Indholdet af aktivt stof kan være lavere eller højere end i det originale produkt Parallelimport Konkurrence til fordel for landmændene eller import af dårlig kvalitet? Citat fra LandbrugsAvisen : Parallelimport af kendte pesticider bidrager til konkurrencen og kan være med til at holde prisen i ave. Det mener Jens Erik Jensen, specialkonsulent ved Landscentret i Skejby. I det omfang, avancerne i Danmark er så høje, at det betaler sig at købe noget parallelt i udlandet, som vitterlig er det samme, er det fint for danske landmænd, siger han Men det forpligter. Man skal dokumentere, at det er et middel, der er identisk med noget, der er godkendt i dag i Danmark. Ellers er det slet ikke lovligt at bruge. Hvis det ikke er identisk, kan ingen stå inde for effekten, og så er man på Herrens mark, tilføjer han. Der har været sager i Danmark, hvor landmænd har købt pesticider, der gav sig ud for at være identiske med kendte produkter, men det viste sig ved laboratorietest at være noget andet. Det har jeg ingen sympati for, det er den rene og skære svindel, siger han. Citatet fra LandbrugsAvisen giver et præcist billed af omstændighederne ved parallelimport. Hvis der er sikkerhed for, at det parallelimportede produkt er identisk med det kendte produkt, er det en fordel for landmanden, at han får mulighed for at købe sine produkter til en lavere pris. Problemet med parallelimport opstår, når det parallelimportede produkt viser sig at være et kopiprodukt, der ikke opfylder de registrerede produktspecifikationer. I disse tilfælde vil der være de samme risici som for dårlige kopiprodukter: (beskrevet på siderne 14-17) Kan indeholde urenheder, som kan påvirke sundhed og miljø. Kan indeholde andre aktive stoffer. Kan indeholde et forkert aktivt stof. Uacceptable fysiske egenskaber (f.eks. dårlig opløsning). Reduceret effekt på skadevolderen. Uacceptable skader på afgrøden. Dårlig support af produktet. Ingen erstatning ved skader. Kan skade omdømme af godkendte produkter samt af landbrugssektoren generelt. Inden for EU landene har der været sager om ødelagte afgrøder og fund af falske parallelimporterede produkter af ringe kvalitet i Polen, Tjekkiet, Ungarn, Spanien, Italien, Frankrig og Tyskland. Antallet af observerede falske parallelimporterede produkter er stigende. 19

11 Aktiviteter mod falske planteværn Fremstilling af planteværn i tablet formulering sætter store krav til know-how og produktionsapparat. Derfor bliver tabletterne ikke kopieret. DuPont s aktiviteter mod falske midler Metoderne er bl.a. holografiske identifikationsmærker på produkterne og udvikling af formuleringer, der er svære at kopiere. I forfølgelsen af falske minimidler i omløb arbejder DuPont sammen med myndigheder over hele verden for at retsforfølge producenter og forhandlere af falske produkter. Da identifikation af falske produkter ofte er svært, investerer DuPont løbende i analyseudstyr og har indledt samarbejde med laboratorier rundt om i verden. Endvidere anvendes den nyeste teknologi for at give landmanden de bedste forudsætninger for visuelt hurtigt at kunne identificere, hvorvidt de har købt et originalt kvalitetsprodukt eller en forfalsket kopi. For eksempel får DuPont s emballager påført et synligt sikkerhedsmærke (det såkaldte Izon hologram). Mærket overføres på mere end 3 millioner pakninger i over 20 lande hvert år. I Danmark findes sikkerhedsmærket på produktet Titus der sælges i vandopløselige poser. Tabletter - en sikker formulering En anden metode mod forfalskning er udviklingen af tabeltformuleringen, som er relativ omstændig at producere og derfor meget vanskelig at kopiere. Det betyder, at man kan være helt sikker på at stå med originalproduktet i hånden, hvis midlet er formuleret som en tablet. Produkt (Titus) med Izon hologram, der viser at produktet er et originalt produkt fra DuPont. Teknologien bag Izon er en tredimentionel film af polymer fibre, som placeres på emballagen. Metoden gør det muligt at påføre emballagen et unikt system af billedidentifikation, der ikke kan kopieres. I dette tilfælde er det antallet af prikker, der bliver synlige afhængig af fra hvilken vinkel, man betragter emballagen. 21

12 Toldmyndighedernes indsats mod ulovlige kopivarer En hjælp til selvhjælp. Toldmyndighederne har i december 2004 nedsat en arbejdsgruppe, som skal tage sig af det voksende problem med indførsel af ulovlige kopivarer. Lars Kryger Nielsen, som arbejder i Task Force Varemærkeforfalskning forklarer om SKAT s rolle i forbindelse med beskyttelse af samfundet i mod de falske varer. Målet for SKAT s rolle er primært forbrugerbeskyttelse på såvel sundhedssom sikkerhedsområdet. Herudover handler det om at beskytte videnssamfundets økonomiske fundament (ejendomsretten) samt om at begrænse mulighederne for at finansiere ulovlige aktiviteter. Lovgrundlag Lovgrundlaget, som er Rådets forordning nr. 1383/2003 fastslår: hvilke varer der kan gribes ind mod i hvilke situationer toldmyndighederne kan gribe ind hvorledes rettighedsindehaveren beskytter sine rettigheder hvorledes proceduren er i sager, hvor toldmyndighederne har mistanke om, at der er tale om varemærkemærkeforfalskninger. 22 Hvilke varer kan der gribes ind mod SKAT, som er toldmyndighederne i Danmark, kan gribe ind mod varemærkeforfalskninger, det vil sige falske varer, der direkte er forsynet med et registreret varemærke. SKAT kan gribe ind mod piratkopier, det vil sige varer, der efterligner design og udformning m.v., uden at varen direkte er forsynet med originalens varemærke. Krænkelse af patenter og beskyttede geografiske betegnelser, som for eksempel Cognac, er også områder, som SKAT kan gribe ind over for. Hvornår kan toldmyndighederne gribe ind Der kan gribes ind over for varer, der importeres fra lande uden for EU, varer, der eksporteres til lande uden for EU og varer, der er i transit i EU. Der kan derimod ikke gribes ind over for falske varer, når de først er blevet fortoldet. Hvis for eksempel den falske vare fortoldes i Polen, og derefter transporteres til Danmark, har SKAT således ikke hjemmel til at gribe ind. Falske varer, der sælges i butikker og kræmmermarkeder m.v., kan SKAT således heller ikke gøre noget ved. Her er det den, der har rettigheden til et varemærke, der selv skal gribe ind, eventuelt med politiets hjælp. SKAT arbejder her med at tømme en stor container. Ofte findes de falske varer på den bagerste palle! Mulighed for beskyttelse af ophavsret ved anmodning om indgriben Virksomheder, der har problemer med forfalskninger af deres varer, bør indgive en såkaldt generel anmodning om indgriben, således at SKAT har mulighed for at have fokus på disse produkter i forbindelse med kontrollen af varer, der importeres. En generel anmodning om indgriben, kan også indgives til toldmyndighederne i udvalgte EU-medlemslande, eller til samtlige 27 medlemslande. Procedure i sager om mistanke Når SKAT har mistanke om, at der er tale om falske varer, for eksempel ud fra oplysninger fra en generel anmodning, jævnfør ovenfor, så tilbageholdes varerne. SKAT henvender sig derefter til den, der har rettigheden til varemærket. Rettighedshaveren har tre arbejdsdage, til at fastslå, hvorvidt der er tale om falske varer og skal inden for denne tidsfrist tilkendegive over for SKAT, at man ønsker at forfølge sagen. Herefter udleveres navn og adresse på importøren af de falske varer. Rettighedshaveren har nu 10 arbejdsdage, der i særlige tilfælde kan forlænges med yderlige 10 dage, til at forfølge sagen, enten ved at få importøren til at indgå et forlig om, at de falske varer skal destrueres, og eventuelt at der skal betales erstatning for den rettighedskrænkelse, der har fundet sted. Såfremt importøren ikke vil indgå et sådant forlig, må rettighedshaveren i stedet anlægge en civil retssag mod vedkommende. Rettighedshaveren kan også vælge at anlægge en retssag med det samme, det ses ofte i sager, hvor det ikke er første gang, at importøren har indført falske varer af det pågældende varemærke. 23

13 Kvalitet fra jord til bord Øget krav om kvalitetsstyring og sporbarhed for sikre produkter*) Rene råvarer bliver en forudsætning for at kunne levere til fremtidens forbrugere Kvalitet er et relativt begreb Kvalitet kan måles i relation til kundens forventninger. Når kvaliteten er i orden modsvarer den kundens forventninger. Forventningerne vil ofte relatere til et aftalegrundlag mellem kunden og udbyderen. Oplever kunden at få lidt mere end forventet, vil han opfatte det som høj kvalitet. I takt med de voksende miljø- og sikkerhedskrav til fødevarebranchen stiger efterspørgslen på kontrollerede råvarer, der holder den samme kvalitet ved hver eneste levering. Industrien skal selv kunne levere det samme produkt hver gang og forventer ditto fra landbruget. Det presser kvalitetsniveaet op. Fremtidsscenarier i landbruget Landbruget vil få ansvaret for selvkontrol. Såfremt produkterne ikke opfylder den forventede kvalitet, vil der være øget risiko for økonomiske sanktioner og udelukkelse. Sporbarhed og certificering Efterspørgsel på certificerede råvarer øger landmandens behov for kvalitetsstyring og brug af et certificeringssystem**), der kan bidrage med dokumentation for sortsrenhed og certificeret udsæd, aktiviteter i marken, opbevaring og nedtørring samt for transport. Denne dokumentation kan blive en konkurrence fordel, idet den modsvarer fødevareindustriens behov for en forsikring om råvarens renhed. Råvarens relative kvalitetsniveau kan karakteriseres som absolut høj, når der foreligger dokumentation, der vil kunne føre en vares sporbarhed helt ned til gårdniveau. Spørgsmålet er så, om landmandens ekstra arbejde med udarbejdelse af dokumentation og sporbarhedsanalyser m.v. bidrager til at give råvaren en merværdi, som modsvarer den ekstra arbejdsindsats. Som i sportens verden handler det i sidste Stærkere konkurrenceevne med ende om at komme med på holdet og kvalitetsstyríng levere den teamspirit, der kræves for at Kvalitetsstyring er et ledelsesinstrublive der. ment, der kan hjælpe til at sikre udvikling og kvalitetsniveau i relation **) Cerificeringssystemer: til markedets behov. HACCP/Hazard Analysis of Critical Control Point *) Uddrag fra præsentationer af Direktør Hans Pindstrup, Års Landboforening, Göran Magnusson og Erling Falch Petersen, DuPont samt journalist og tidligere landsholdsspiller Morten Bruun. GMP/Good Manufacturing Practice GTP/Good Trading Practice DQC/fra Dansk Landbrug Private systemer - f.eks. fra Mac Donalds, der kun indkøber certificerede råvarer. 25

14 Fordele ved minimidlerne DuPonts sulfonylurea herbicider (minimidler) medvirker til at øge udbyttet og sikre kvaliteten af det høstede korn. Minimidler og DuPont s arbejde for produktkvalitet Forskning, udvikling og kontrol. I DuPont arbejder vi med kvalitetssystemer, der sikrer produkter og service af høj kvalitet. Sulfonylureaerne - populært kaldet minimidlerne - er baseret på DuPont s forskning. Tilbage i 1975 opdagede forskeren George Levitt, at denne kemiske gruppe havde stor biologisk effekt i planter. Fordelene ved minimidlerne er: Øget udbytte Optimal sikkerhed for brugeren. Minimal risiko for restindhold. Nedbrydning i jorden via både kemiske og mikrobielle processer. Minimal risiko for akkumulering i grundvandet. Let at rengøre sprøjtetanken. Reduktion af den anvendte mængde aktiv stof til fordel for miljøet. Nem håndtering, opbevaring og transport. Minimidlerne fra DuPont er Express ST, Harmony Plus ST og Ally ST samt Lexus. Alle produkter til korn. Desuden fås minimidlerne Safari til roer, Titus til kartofler og Harmony til majs. De tre produkter Express ST, Ally ST og Harmony Plus ST fås som tablet formulering. Tabletterne har udover at være et minimiddel yderligere fordele, idet de er lette at håndtere og dosere, de er lette at opbevare og samles nemt op ved evt. spild. Herudover har tabeltformuleringen den store fordel, at den er relativ omstændig at producere og derfor meget vanskelig at kopiere. Det betyder, at man kan være helt sikker på at stå med originalproduktet i hånden, hvis midlet er formuleret som en tablet. Brugsanvisninger og uddannelse Vi vejleder og bidrager til at brugerne anvender produkterne ansvarligt og korrekt for at få det største udbytte af produkternes fordele, samtidig med optimal hensyntagen til miljøet og den enkelte landmands sikkerhed. Der findes naturligvis detaljerede produktbeskrivelser og brugsvejledninger for samtlige produkter fra Du- Pont. Disse informationer kan blandt andet hentes på under henholdsvis produkter og under etiketter/leverandørbrugsanvisninger. Herudover kan man ringe til DuPont på telefon og få yderligere information. 27

15 Denne bog indeholder information om falske produkter, kopiprodukter og parallel importerede produkter og hvad man skal være opmærksom på. Det gennemgående tema er kvalitet, som holdes op mod myndighedernes minimumskrav og perspektiveres til kvalitet i dansk landbrug. Det er let at fremstille minimidler, men ikke let at producere dem af tilfredsstillende kvalitet. Selv små koncentrationer af forurenende stoffer kan have stor betydning for virkning og effekten på miljø og sundhed. Minimumskravet er, at produkterne møder de internationale kvalitetskrav i henhold til FAO. Falske produkter er altid ulovlige. Inden for Europa findes i dag flere eksempler på de skader, falske produkter har forvoldt i afgrøderne. Kopiprodukter er som udgangspunkt lovlige. Og i de tilfælde hvor kopiprodukterne opfylder de samme skrappe krav fra myndighederne som producenten af originalproduktet, er det gavnligt for den frie konkurrence. Der findes desværre mange eksempler på kopiprodukter af dårlig kvalitet, hvor det registrerede kopiprodukt ikke er det, som reelt sælges. DuPont har siden 2004 analyseret ca. 300 kopiprodukter. Analyserne viser, at kvaliteten af kopiprodukterne er meget varierende. I de tilfælde, hvor kvaliteten ikke modsvarer kvaliteten af originalproduktet, kan det føre til øget risiko for sundhed og miljø samt problemer med opløselighed og effektivitet. Vær opmærksom! Kopiprodukter af dårlig kvalitet kan potentielt skade forbrugernes tillid til dansk fødevareproduktion og give landbrugs- og fødevare-sektoren et dårligt image.

DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010

DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010 DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010 Ukrudtsgræsser, burresnerre og megen vintersæd ender let galt af Bo Melander, Århus Universitet Hjemmedyrket protein til foderblandinger CDQ

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Uvurderede kemiske stoffer Rapport og anbefalinger fra en tværfaglig arbejdsgruppe Teknologirådets rapporter 1996/2

Uvurderede kemiske stoffer Rapport og anbefalinger fra en tværfaglig arbejdsgruppe Teknologirådets rapporter 1996/2 Uvurderede kemiske stoffer Rapport og anbefalinger fra en tværfaglig arbejdsgruppe Teknologirådets rapporter 1996/2 Udarbejdet af Finn Bro-Rasmussen Hans Løkke Preben Kristensen Elle Laursen Helle Buchardt

Læs mere

Farlige kemiske stoffer kan erstattes

Farlige kemiske stoffer kan erstattes Farlige kemiske stoffer kan erstattes Det Økologiske Råd Indhold Forord 1. Indledning 3 2. Hvorfor og hvad er substitution? 5 2.1 Substitution og livscyklusvurdering 8 3. Lovgivning i Danmark og EU 10

Læs mere

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS)

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) DANVAs vandforsyningskomité Udvalget vedr. drikkevandssikkerhed 2 Indhold Forord... 5 Resumé... 6 1. Indledning og

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

REACH og substitution i danske virksomheder

REACH og substitution i danske virksomheder REACH og substitution i danske virksomheder det økologiske råd Indhold Forord / English summery 3 1. De kemiske stoffers fordele og ulemper 4 2. Hvad er REACH? 7 2.1 REACH forslagets elementer 7 2.2 Hvad

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

ÆRLIG KOMMUNIKATION GENNEM INNOVATIV DESIGN AF EMBALLAGE TIL NYE FØDEVARER

ÆRLIG KOMMUNIKATION GENNEM INNOVATIV DESIGN AF EMBALLAGE TIL NYE FØDEVARER FairSpeak-rapport ÆRLIG KOMMUNIKATION GENNEM INNOVATIV DESIGN AF EMBALLAGE TIL NYE FØDEVARER Læs også bogen: FairSpeak: Scenarier for vildledning på det danske fødevaremarked v. Viktor Smith, Mette Ohm

Læs mere

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling Cheminova A/S P.O. Box 9 7620 Lemvig Tlf. 9690 9690 Fax. 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.dk Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling 2 CHEMINOVA INDHOLD Udfordring, ansvar og strategi

Læs mere

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet.

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Kulturministeriet 25. juni 2009 Jour.nr.: 2004-16736-214 23. juni 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... side 3 2. Møderækkens formål

Læs mere

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen.

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. 0 Etisk kodeks Indhold Meddelelse fra Direktionen................................. 04 1. Etik og efterlevelse

Læs mere

Potentialer for standardisering og vækst

Potentialer for standardisering og vækst Potentialer for standardisering og vækst 1549:02 Erhvervsstyrelsen August 2013 Forfattere: Martin H. Thelle Claus Frelle-Petersen Tine Jeppesen 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 1 Introduktion 7 2

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere

Manual. om vurderinger af administrative konsekvenser for erhvervslivet

Manual. om vurderinger af administrative konsekvenser for erhvervslivet Manual Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Manual om vurderinger af administrative konsekvenser for erhvervslivet AUGUST 2000 Indhold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse................. 2 KAPITEL 1: Introduktion...........

Læs mere

Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240

Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240 Hovedopgave Cand.merc.aud. Erhvervsøkonomisk Institut Udarbejdet af: Anika Egeskov Pedersen Vejleder: Torben Rasmussen Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240 Handelshøjskolen

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

De grundlæggende principper for økologisk produktion:

De grundlæggende principper for økologisk produktion: GMO Klaus sall i Økologisk PERSPEKTIV Forsigtighed er et af de grundlæggende principper for økologisk produktion. Men er der overhovedet nogen grund til at være forsigtig, når det kommer til GMO-afgrøder?

Læs mere

Ansvarlig leverandørstyring

Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring af partner Helle Bank Jørgensen, hbj@pwc.dk og seniorkonsulent Annemette Nielsen, atn@pwc.dk, PricewaterhouseCoopers I de senere år er der kommet

Læs mere

Sammenfatning 3. 1 Introduktion 7. 2 anvendelser i Danmark 23. 3 Kogalskab 31. 4 Solcreme 45. 5 Stråforkortere 59

Sammenfatning 3. 1 Introduktion 7. 2 anvendelser i Danmark 23. 3 Kogalskab 31. 4 Solcreme 45. 5 Stråforkortere 59 Sammenfatning 3 1 Introduktion 7 1.1 Definitioner af forsigtighedsprincippet 8 1.2 Anvendelse af forsigtighedsprincippet 11 1.2.1 Udløsende faktor 13 1.2.2 Beslutning om at gribe ind 15 1.2.3 Valg af indgreb

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

195 udstillere på NutriFair

195 udstillere på NutriFair N r. 2.- 1 9. å r g a n g 11. januar 2013 Læs også: Generationskifte: Ny købmand i Hornsyld... 25 års jubilæum... Cimbria solgt for en milliard... Lantmännen Landbruk åbner nye kornmodtagelser... 2 2 4

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Opgave nr. 37. Værdiansættelse af. Køb af Ovation

Opgave nr. 37. Værdiansættelse af. Køb af Ovation H.D. studiet Finansiering Hovedopgave forår 2009 : Vejleder: Robert Neumann Opgave nr. 37 Værdiansættelse af Køb af Ovation Handelshøjskolen i København Indhold Indledning... 4 Problemformulering... 5

Læs mere

KAPITEL II GRUNDVAND, DRIKKEVAND OG PESTICIDER

KAPITEL II GRUNDVAND, DRIKKEVAND OG PESTICIDER KAPITEL II GRUNDVAND, DRIKKEVAND OG PESTICIDER II.1 Indledning Vi drikker grundvand Konsensus om at beskytte grundvandet Vandets kredsløb Omkostninger for producenter og forbrugere Fokus på pesticider

Læs mere

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 Meddelelse fra Kommissionen Supplerende retningslinjer for vertikale begrænsninger i aftaler om salg og reparation af motorkøretøjer og omdistribution af

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere