Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening"

Transkript

1 I dette nummer: Folkevalgtes indlæg 3 Priser og kontingent Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening Nr. 1 januar 2015 Nyt fra driftsøkonomiog regnskab 6 Sådan beregnes din pension fra jan Den økonomiske situation 8 AgroMarkets 9 Gruppelivsordningen 10 Nye regler for udenlandske praktikanter 11 Nyt fra kvægbrugskontoret 12 Kørekort til kødkvæg 13 Nyt fra planteavlsrådgivningen 14 Nyt fra miljøafdelingen 14 Nyt fra IT-afdelingen 15 SvineRådgivningen 16 Byggeri & Teknik I/S 16 Åbent Landbrug 18 Planteavlsudvalgets beretningsmøde torsdag den 22. januar 2015 kl i kantinen på Noatun, Industrivej 53, Lemvig Planteavlsudvalgets beretningsmøde og en debataften omkring Aktuelle plante- og miljøpolitiske spørgsmål Planteavlsudvalgets formand Jens Erik Nielsen aflægger beretning, og der foretages valg til planteavlsudvalget. Mere kvælstof til dansk landbrug v/ afdelingschef for planter og miljø, Jens Elbæk, SEGES Tilmelding på tlf eller senest onsdag den 21. januar kl Lemvigegnens Landbo- Ungdom 19

2 2

3 Folkevalgtes indlæg Af Morten Agger, næstformand Godt nytår - eller hvad siger man?? 2015 er begyndt, men man må sige, det er med meget tunge økonomiske skyer, der rammer stort set alle landbrugets driftsgrene. I skrivende stund er mælkeprisen raslet ned mod 2 kr./liter, noteringen på grise er 8,70 kr./kg, og kornnoteringen er ca. 100 kr. Priserne er jo i sig selv en katastrofe for vores erhverv. Mælkekvoten, der skulle have været et sikkerhedsnet under mælkeprisen, har ikke opfyldt den del af formålet i de seneste år. Efter min opfattelse er der ingen grund til at være bange for, at prisen på mælk vil blive mere svingende i fremtiden, selvom kvoten forsvinder til april. Putin og de ulykker der er fulgt med ham, må man sige også rammer vort erhverv på en urimeligt hård måde. Det er jo tankevækkende, at det er et presset erhvervsliv i Europa, der skal betale for den politiske dagsorden, der praktiseres over for det russiske styre. En eventuel hjælpepakke til vort erhverv kunne jo være, at vi får ændret på de helt urimelige kvælstofsnormer, vi producere under. Hvorfor vente når der faktisk er politisk flertal for at kigge på vores kvælstofs-normer, og at der ikke er reserver i jorden længere? Jeg synes også, de andelsselskaber vi handler med, snart må have et forklaringsproblem, hvis de faldende olie- og energipriser ikke snart kommer os til gode i primærerhvervet. Prisen på færdigfoder er slet ikke faldet i takt med kornprisen. Faldende fragtrater må da også virke til et prisfald på de varer vi køber! Hele den finansielle sektor, der har været med i de gyldne nuller, da opturen var der, kunne man godt tænke sig tog mere ansvar, end de gør. De selv samme banker og kreditforeninger, der var udlånsvillige dengang, kommer nu med flere gebyrer og bidragsforhøjelser. Det minder mest af alt om et ta selv bord og en umyndiggørelse af os som landmænd. Jeg ved godt, at der ikke er meget positivt i ovenstående, men krisen er over os igen. Jeg vil dog minde om, at det ikke er mere end 3 kvartaler siden alt så lyst ud, og hvorfor skulle det ikke kunne komme igen, lige så hurtigt som det gik ned? Husk at nyde den nyfødte kalv og de gode resultater i staldene, som man selv er herre over, eller at vinterafgrøderne ser godt ud. Snak med naboer, venner og familie så er livet fyldt med glæde og ikke blot økonomiske udfordringer 3

4 Priser og kontingent 2015 hos Lemvigegnens Landboforening Af Henrik Damgren, direktør Specialrådgivning Konsulentarbejde regnskab Konsulentarbejde kvæg Assistent regnskabsopgørelse Øvrige assistentopgaver Bilag til kontering ved indlevering senest den 15 i den næste måned Bilag til kontering ved indlevering efter den 15. i næste måned Farmsekretær Miljørådgivning landbrug Miljørådgivning vindmøller Vindmøllerådgivning Vindmøllekontrakt / aftaler 990 kr. pr. time 765 kr. pr. time 820 kr. pr. time 660 kr. pr. time 535 kr. pr. time 525 kr. pr. time 600 kr. pr. time 435 kr. pr time 800 kr. pr. time 850 kr. pr. time 950 kr. pr. time kr. pr. time Kontingentet opkræves i forhold til virksomhedens omsætning på følgende måde: Omsætning Kontingent Landbrug & Fødevarer Kontingent Landboforeningerne MidtVest Kontingent Lemvigegnens Landboforening Under kr kr. 300 kr kr kr kr. 300 kr kr kr kr. 300 kr kr. Over kr kr. 300 kr kr. Kontingentet til Lemvigegnens Landboforening og til Landbrug Midtvest er endnu engang uden stigning. Kontingentet til Landbrug & Fødevarer stiger derimod for at imødekomme behovet for intensiveret politisk påvirkning for bedre rammevilkår, samt ønsket om stadig at sikre den omtale af landbruget, som har medvirket til bedre politisk forståelse af landbrugets forhold. 4

5 Nyt fra driftsøkonomi- og regnskabsafdelingen Af Peder Østergaard, chefkonsulent Ny opkrævningsmodel fra 1. januar Vi vil gerne kunne yde en god service og aflevere hurtigere regnskaber, derfor ønsker vi en jævn fordeling af arbejdet: Ved indlevering af månedens bilag senest den 15. i den næste måned Ved indlevering af månedens bilag efter den 15. i den næste måned Regnskaber med ganske få bilag kan evt. aftale aflevering hver 3. måned til Disse kan kontakte deres regnskabsassistent 525 kr./time 600 kr./time 525 kr./time Farmsekretær Er kontorarbejdet tilovers og vil du gerne slippe for bøvlet, er en farmsekretær en oplagt mulighed. Vi tilbyder: bogføring hjemme hos dig indberetning af moms oprydning på kontoret/sortering af bilag og post betaling af regninger via din netbank oprydning og sortering af mails vi aftaler, hvor ofte farmsekretæren skal komme Pris: 435 kr./time Kontakt din revisor eller økonomikonsulent E-faktura og E-arkiv E-faktura og E-arkiv er de to elementer i DLBR summax som giver mulighed for en elektronisk håndtering af dine bilag. En E- faktura er en elektronisk dannet faktura, som du modtager fra din leverandør, og via summax vil du kunne godkende, betale, kontere og arkivere bilaget i en arbejdsgang uden, at du skal udskrive dine bilag. DLBR summax udvikles og forbedres løbende. Vi har 5 produktionslandmænd med i systemet, så vi er løbende med på udviklingen. Betalingsmodulet er ikke helt færdigudviklet endnu, og derfor vurderer vi fortsat, at det er for tidligt med en generel udbredelse af systemet. Er du interesseret i at hører nærmere, er du velkommen til at kontakte Lis Nygaard. 5

6 Nyt fra driftsøkonomi- og regnskabsafdelingen - fortsat Af Karina V. Lyberth, økonomikonsulent Renter af restskat og overskydende skat for 2014 For 2014 udgør rentesatsen for dag-til-dag rente (indtil 1. juli 2015) 2,9 %. Ved en restskat på kr., der betales 1. april 2015 beregnes dag-til-dag renten således: Der skal betales renter for 91 dage (1. januar 2015 til 1. april 2015) kr. x 2,9 % /365 dage x 91 dage = 723 kr. Restskat i alt inkl. dag-til-dag rente = kr. Hvis restskatten først betales efter 1. juli 2015, udgør procenttillægget 4,9 %. Ved en restskat på kr., der betales efter 1. juli 2015 beregnes procenttillægget således: kr. x 4,9 % = kr. Restskat i alt inkl. procenttillæg = kr. Hvis restskatten ikke er betalt senest 1. juli 2015, indregnes restskat inkl. procent-tillæg op til kr. i skatten for Restskat over kr. opkræves over 3 rater i august, september og oktober Hvis man i stedet får en overskydende skat, vil procentgodtgørelse udgøre 0,5 %. Modregning af skyldige beløb i udbetalt EU-støtte Fra i år gennemgår SKAT alle udbetalinger, der udbetales via NemKonto fra Natur- Erhvervstyrelsen for at kontrollere om man har gæld til det offentlige. Er der gæld til det offentlige f.eks. moms- eller skattegæld, børne- eller hustrubidrag, så kan SKAT trække gælden fra i det beløb, som skulle have været udbetalt. SKAT vil informere om, hvad de har modregnet, og hvilken gæld det drejer sig om. Har du spørgsmål til en udbetaling skal du kontakte SKAT, da de er de eneste, der ved, om der bliver modregnet gæld i udbetalingen. 6 Ændring af virksomhedsskatteordningen. Som tidligere omtalt i nyhedsbrevet er der vedtaget ændringer af virksomhedsskatteordningen. Lovændringen medfører, at en række landmænd ikke kan opspare overskud i virksomhedsordningen. Ved at opspare i virksomhedsordningen kan man med en indtjening på 2 mio. kr. udskyde en skattebetaling på kr. til senere i stedet for at afregne med 56 % skat. Det er derfor rigtig mange penge, det drejer sig om. Problemet med lovændringen er blot, at der er en række usikkerheder omkring fortolkningen af reglerne. Der er derfor blevet stillet en lang række spørgsmål til SKAT som led i at få afklaret, hvordan lovændringerne skal forstås. Svarene er ikke altid til at tolke, og vi må derfor ofte spørge igen. Endvidere skifter SKAT forklaringer vedrørende enkelte forhold. Den seneste udmelding fra Skatteministeren er nu, at man ikke kan opspare i virksomhedsskatteordningen, hvis indskudskontoen primo 2014 er negativ, dvs. indskudskontoen skulle være 0 kr. eller positiv ved udgangen af 2013 for at bevare muligheden for at opspare i Lovændringerne medfører en række udfordringer, og vi har alene en frist til 31. marts 2015 til at genoptage 2013, hvis der er behov herfor. Det er selvsagt en udfordring, når reglerne ikke er entydige. Der arbejdes på at få fristen forlænget, hvilket ikke umiddelbart er lykkedes. Kontakt gerne din konsulent for en drøftelse af lovændringerne, herunder hvilke konsekvenser de har for dig. Vi holder os opdaterede med fortolkningsbidragene fra SKAT.

7 Sådan beregnes din pension fra 1. januar 2015 Af Jens Thomsen, økonomikonsulent Fra 1. januar 2015 beregnes din pension ud fra din forskudsopgørelse fra SKAT. Det er derfor altid en god idé, at du sørger for, at din forskudsopgørelse fra SKAT er korrekt. Hvor meget, du kan få i pension, afhænger af, hvad du har af indkomster ved siden af pensionen. Derfor laver Udbetaling Danmark en ny beregning af din pension, hvis din indkomst ændrer sig, og ændringen har betydning for din pension. Udbetaling Danmark får automatisk besked fra SKAT, hvis din forskudsopgørelse ændres, eller hvis din løbende indkomst bliver højere end det indkomstgrundlag, Udbetaling Danmark har brugt til at beregne din pension ud fra. Hvis din indkomst ændrer sig, behøver du som hovedregel ikke længere at give Udbetaling Danmark besked. Det vil dog ofte være en fordel i forhold til din pensionsberegning, at du ændrer din forskudsopgørelse fra SKAT med det samme. Så får Udbetaling Danmark automatisk besked fra SKAT. Andre ændringer, fx samlivsændringer eller ændringer i udenlandske indkomster, skal du fortsat give Udbetaling Danmark besked om på borger.dk Hvis din indkomstændring har betydning for, hvor meget du kan få i pension, får du en ny pensionsmeddelelse, hvor du kan se din nye pension. Én gang om året laver Udbetaling Danmark en efterregulering af din pension. Det vil sige, at når Udbetaling Danmark får din årsopgørelse fra SKAT, beregner de, om du har fået det i pension året før, du var berettiget til. Har du fået for lidt, får du pengene udbetalt. Har du fået for meget, skal du betale pension tilbage. Efterreguleringen sker første gang i 2016 for

8 Den økonomiske situation Af Peder Østergaard, chefkonsulent Prognose for landbrugets økonomiske resultater (VFL, dec. 2014) En gennemsnitlig heltidsbedrift forventes at opnå et driftsresultat på kr. i 2014 og et negativt resultat i 2015 på godt kr. Driftsresultatet viser resultatet før aflønning af ejerens arbejdskraft og egenkapital. Det er en nedgang fra næsten kr. i 2012 og kr. i Afkastet af investeret kapital falder fra ca. 4-6 pct. i 2012 og 2013 til 1-2 pct. i 2014 og Årsagen til faldet i indkomsterne er primært Ruslands stop for import af fødevarer fra EU, men også opbremsning i efterspørgslen efter fødevarer fra Kina samt en stor produktion af fødevarer på verdensmarkedet spiller ind. Denne kombination har ført til kraftigt faldende priser, ikke kun i Danmark men i en lang række lande. Sådan gør de bedste (VFL, 2014) I en interviewundersøgelse af, hvad de bedste gør, er konklusionen: Produktionsanlægget udnyttes rigtigt godt og er løbende forbedret. Både dygtig håndværker og leder Strategi er noget de gør, ikke noget de har. Godt overblik og skarp styring. Medarbejderne er nøglen til succes. Inspiration og sparring vægtes højt. Driftsøkonomi- og regnskabsafdelingen er klar til at hjælpe For den enkelte er gennemsnitstal for hele erhvervet ikke særligt anvendelig, men viser blot en generel udvikling. For mange bliver 2015 en stor udfordring, og man bliver nød til at forholde sig til sin egen situation og muligheder. Har du behov for at få drøftet din økonomiske situation eller ønsker assistance til mødet med banken, er du meget velkommen til at kontakte din revisor eller driftsøkonomikonsulent. Vi hjælper med udarbejdelse af budgetter, som skaber klarhed over det forventede resultat og ikke mindst likviditetsbehovet i det kommende år. Vi hjælper med udarbejdelse af virksomhedsanalyser som afdækker bedriftens udfordringer og potentialer. Som supplement til årsrapporten udarbejder vi driftsgrensanalyser, som viser bedriftens nøgletal pr. driftsgren, og kombineret med benchmarking opnår man et unikt sammenligningsgrundlag for at finde forbedrings- og fokusområder. Uanset prisniveauet vil der altid være en stor tilfredshed ved at præstere blandt de bedste, og det vil vi gerne hjælpe med, at du fortsat gør. 8

9 AgroMarkets som en del af værktøjskassen Af Kenneth Lund, driftsøkonomikonsulent Når du skal handle foder, råvarer eller pleje låneporteføljen, så er det til stadighed en kunst at ramme det optimale tidspunkt. Den kunst, kan jeg godt afsløre, er der ingen, der mestrer hver gang de handler. Det er dog stadig væsentligt at lægge en strategi for, hvordan du agerer i markedet, så du ikke rammer de dårligste tidspunkter. AgroMarkets er et analyseværktøj, som er udviklet i et samarbejde mellem DLBRvirksomhederne, hvor uvildige analytikere anvender globalt anerkendte analysemetoder til at vurdere købs- og salgstidspunkter i forhold til verdensmarkedet. AgroMarkets kan ikke sikre dig, at du handler på det ultimativt optimale tidspunkt, men snarere hvornår du har stor sandsynlighed for at handle gunstigt i forhold til det kommende marked. I praksis foregår det sådan, at du modtager en sms når Agromarkets analytikerne udmelder købs- eller salgssignal på feks. Sojaskrå, korn, raps, olie m.m. Mit bud på en god handelsstrategi er således, at du som virksomhedsleder har styr på dine mængder, så du hele tiden ved, hvad du forbruger pr. måned. Når du så f. eks modtager købssignal på sojaskrå (50 % af mængden frem til august eks.), så henter du priser hjem fra 2-3 forhandlere, som du har tillid til, vælger den billigste og lukker denne periode af. Det kræver et minimum af tidsforbrug, og du handler, når uvildige eksperter mener, at der er stor sandlighed for at lave en god handel. Samtidig udnytter du konkurrencen mellem de udbydere, som du ønsker at handle med. Nu tænker du nok at så gode råd er dyre, men et AgroMarkets basisabonnement koster kun kr. årligt. I basis abonnementet modtager du købs- og salgssignaler pr. sms, en ugentlig markedsopdatering pr. mail, samt adgang til hjemmesiden, som er en stor videndatabase omkring handel med det, som er relevant for dig som landmand. Hvis du ønsker et AgroMarkets abonnement eller blot vil vide mere om dette, så er du meget velkommen til at kontakte ovenstående. Du kan eventuelt se mere på Agromarkets.dk Onsdag den 21. januar 2015 kl i kantinen på Noatun, Industrivej 53, Lemvig Kom og bliv opdateret på rente- og råvaremarkedet. Indlæg ved handelsrådgiver John Jensen, AgroMarkets. Pris: 500 kr. inkl. forplejning Tilmelding: Tlf eller senest tirsdag den 20. januar kl

10 Guppelivsordningen fra Landbrug & Fødevarer Af Jens Thomsen, økonomikonsulent Landbrug og Fødevarers gruppelivsordning sikker dig og din familie en engangsudbetaling, hvis du eller din ægtefælle/samlever: kommer ud for en ulykke, der medfører en méngrad på mindst 5 % får konstateret visse kritiske sygdomme ved dødsfald Alle aktive medlemmer under 60 år kan tilmelde sig ordningen. Din ægtefælle/samlever kan højest være dækket af forsikringen til og med det kalenderår, hvor han/hun fylder 65 år, dog længst til udgangen af det år, hvor du som medlem fylder 65 år. Hvis både du og din ægtefælle/samlever er aktive medlemmer, kan I begge tegne en gruppelivsforsikring og få fordoblet forsikringssummerne. Det betyder naturligvis også, at der skal betales dobbelt præmie. En udbetaling fra gruppelivsordningen er fritaget for indkomstskat ved både død, kritisk sydom og ulykke. Præmien for 2015 er kr. og der er ikke fradrag for præmien. Fordelene ved gruppelivsordningen er, at det er medlemmernes egen ordning, og overskud returneres enten i form af lavere præmie eller højere dækning. Ordningen omfatter ca medlemmer, hvilket giver billigere administration og god økonomi. Der ud over er der lempeligere krav til helbredsoplysninger, der gør det lettere at blive optaget i ordningen. Forsikringen er et super godt produkt til prisen, da forsikringen indeholder 3 i 1 forsikring og samtidig er ægtefællen/samlever automatisk medforsikret. Derudover, er der mulighed for at fordoble forsikringssummerne, hvis I begge er aktive medlemmer og tegner en forsikring. Forsikringsdækning i 2014 og 2015: Oversigt Alder Landmand Ægtefælle Dødsfaldsdækning under 45 år år år år kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Kritisk sygdom under 65 år kr kr kr. Kollektiv Ulykke (beregningsgrundlag) under 65 år kr kr kr. Præmie kr kr. 10

11 ny dato - ny dato - ny dato ny dato Politisk møde med Karen Hækkerup og Martin Merrild tirsdag den 3. marts 2015 kl i kantinen på Noatun, Industrivej 53, Lemvig Lemvigegnens Landboforening indbyder til et møde med Landbrug & Fødevarers adm. direktør Karen Hækkerup og formand Martin Merrild. Ved mødet bliver der rig lejlighed til at debattere såvel rammevilkår som andre aktiviteter, der vedrører Landbrug & Fødevarer. Tilmelding på tlf eller senest mandag den 2. marts kl Nye regler for udenlandske praktikanter Indlæg fra Landbrug & Fødevarer Fra 1. januar 2015 er der kommet nye regler for udenlandske praktikanter. De nye regler er en udmøntning af aftalen om international rekruttering, som blev indgået mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i juni Praktikanten skal dokumentere sprogfærdigheder på grundlag af en international godkendt sprogprøve i dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk på A2- niveau eller derover (jf. Common European Framework of Reference, CEFR). De nye regler betyder, at: Varigheden af praktikopholdet er sat ned fra 18 til højst 12 måneder. Praktikanten skal være under uddannelse. Det betyder, at praktikanten skal deltage i praktikopholdet som led i sin uddannelse og med et uddannelsesmæssigt formål. Praktikanten skal være mellem 18 og 30 år. Landbrug & Fødevarer har op til vedtagelse af reformen gjort opmærksom på, at den bedste og mest lærerige tid for praktikanterne ofte er sidst i forløbet, og at det derfor ikke er til gavn for praktikanten, at opholdet nu er sat ned til 12 måneder. Desuden mangler mange af de praktikanter, der netop har afsluttet en uddannelse i hjemlandet den praktiske erfaring, og har hidtil kunne drage nytte af et praktikophold i Danmark til at supplere uddannelsen. 11

12 Nyt fra kvægbrugskontoret Af Peder Helms, chefkonsulent kvæg Telefonrådgivning Rigtig meget af vores tid på kvægbrugskontoret går med telefonrådgivning. Derfor ser vi os nødsaget til i fremtiden at fakturere for telefonsnak. Alternativet ville være en betragtelig stigning i timeprisen. Torsdag den 5. februar 2015 kl i kantinen på Noatun, Industrivej 53, Lemvig Kvægbrugsudvalgets beretningsmøde Kvægbrugsudvalgets formand Esper Agger og chefkonsulent Peder Helms aflægger beretning. Efter valg til udvalget vil RYK og Bjørn Jepsen, Dansk Kvæg komme med korte indlæg. Efter kaffen vil Bent Bro fra Tørfisk underholde. Tilmelding senest onsdag den 4. februar kl på tlf eller 12

13 13

14 Nyt fra planteavlsrådgivningen Af Henrik Germundsson, chefkonsulent Husk - Oprydning i kemikalierummet. Der er stadig kemiprodukter, der falder for udløbsdatoen. HUSK at tjekke jeres lager af kemiprodukter. Der er krydsoverensstemmelse på opbevaring af forbudte produkter, hvilket vil sige, det giver træk i EU-støtten. Forbudslisten kan findes på middeldatabasen under positivlisten eller i de fleste kemihåndbøger, men disse lister er ikke altid opdateret. Personalet på planteavlskontoret hos Lemvigegnens Landboforeningen kan altid kontaktes om spørgsmål på kemiprodukters godkendelse. Vi kommer også gerne på besøg for at gennemgå kemilageret. Forbudte midler bortskaffes efter anvisning på etiketten. Kravet til bortskaffelseemballage afhænger af bekæmpelsesmidlets giftighed. Emballager fra midler til fareklasserne meget giftig og giftig skal altid afleveres til den kommunale modtagelsesordning for farligt arbejde. Fra de øvrige fareklasser kan emballage bortskaffes gennem dagrenovationen, hvis emballagen er tom. Hvis der er rester, skal disse midler også afleveres til kommunens modtagelsesordning. Nyt fra miljøafdelingen Af Birthe Thordahl Christensen, miljøkonsulent I september sendte vi Alice Nielsen på barsel, og hun fødte i november en datter, som kommer til at hedde Rigmor. Tillykke til hende og hendes familie. Vi er derfor én mindre på miljøkontoret, og det kan heldigvis mærkes. Vi har derfor valgt, at vi så hurtigt som muligt tager fat på nye henvendelser om anmeldelser eller miljøgodkendelser, for at afklare jeres ønsker, samt afklare evt. manglende oplysninger. Ved den første henvendelse vil vi også komme med en realistisk tidsplan på løsningen af jeres opgave. Naturplejenet MidtVest Miljøkontoret har tovholderrollen i opstart af et netværk for alle med interesse for naturpleje. Hovedformålet er at forbedre forholdene for landmænd, der arbejder med pleje af naturen. Det gælder både deltidslandmænd, fuldtidslandmænd med naturpleje som hovedopgave eller som en biopgave ved siden af anden primærproduktion. Der blev i november afholdt stiftende generalforsamling, hvor der blev valgt en bestyrelse bestående af Frede Stefansen (formand), Sanne Abiltrup (næstformand), Carl Axel Frost, Søren Odgaard og Henning Lund. Derudover blev der valgt medlemmer til 5 udvalg, som vil tage vare på nye projekter, startkursus, vidensoplysning m.m. Foreningen dækker i grove træk det gamle Ringkøbing Amt og samarbejder med både flere kommuner, Naturstyrelsen og andre interesseorganisationer. Der vil løbende blive holdt temamøder, og der arbejdes på et startkursus for dyreholder i naturpleje. Der kan følges med i aktiviteterne på hjemmesiden Har du interesse i projektet eller foreningen er du velkommen til at kontakte enten Birthe Thordahl Christensen eller Helle Kalkrup. 14

15 Nyt fra IT-afdelingen Af Henning Kaasgaard, IT-ansvarlig Opkald fra microsoft Vi har fået kendskab til i flere tilfælde, hvor man bliver ringet op af en person, der udgiver sig for at ringe fra Microsoft. Personen vil så lige være behjælpelig med at rette en fejl på computeren og vil forsøge at få installeret et program, som kan aflæse adgangskoder m.m. Microsoft ringer aldrig uopfordret til brugere. Du skal derfor bare lægge røret på, hvis du bliver udsat for sådan et forsøg. Falske mails Der er også falske mails i omløb. de ser ud til at komme fra SKAT, pengeinstitutter osv. Vi rådgiver og hjælper også indenfor følgende: Vejledning om indkøb af IT-udstyr Salg af nyt IT-udstyr Opsætning og installation af pc og udstyr Installering af internettet Netværksopkobling Installering af styresystemer og programmer Fjernelse af virus og spyware Optimering af pc en, så den ikke kører så langsom Som regel er de formuleret på et dårligt dansk sprog, men de IT-kriminelle bliver bedre og bedre til at formulere sig på fejlfrit dansk. Du skal imidlertid være opmærksom på, at SKAT og diverse pengeinstitutter aldrig sender mails, hvor du skal indtaste sine kreditkortoplysninger m.m. Hvis du er kommet til at klikke på et link i en sådan mail og har afgivet oplysninger om kreditkort m.m., skal du straks kontakte din bank og få kortet spærret. Dernæst skal computeren renses godt og grundig. Du er altid velkomme til at ringe til vores IT-afdeling, hvis du har behov for hjælp til ovenstående. 15

16 SvinerRådgivningen Af Marianne Christiansen, rådgiver Sorteringsvægt til slagtesvin en god ide? Går du med overvejelsen om at indrette til storstier med sorteringsvægte? Kan det være et svært valg op imod det traditionelle system til slagtesvin. Fakta er dog at flere laver om til vægte. En sorteringsvægt kan lave vejehold i stor skala, hvor du kan følge tilvæksten, dag for dag eller gennemsnit fra vægten sættes i gang og frem til dato. Ved tilmelding til slagteriet kan du bede programmet om at lave en prognose. Ud fra en forventet tilvækst beregner den antal grise, der er klar på en bestemt dato indenfor den vægtramme, som du har sat. Fordele ved sorteringsvægten er: Øge sin slagtevægt med 1-2 kg (uden flere overvægtige) En gevinst på ca. 4-5 kr./kg Det skal ikke vælges for at spare tid, men for at optimere på sin stald og få en gevinst ved at levere flest kg til den optimale pris. Nyt fra Byggeri & Teknik I/S Af Gunnar Schmidt, Energi- og teknikrådgiver Få tilskud til energibesparelser Ved investering i udstyr, som sænker energiforbruget, kan man i reglen opnå energisparetilskud. Tilskuddet opnås ved at sælge indberetningsretten til besparelsen til et energiselskab. Husk at man skal have indgået aftale om salg af energibesparelsen, før man køber udstyr! Typiske energispareinvesteringer, som er tilskudsberettigede Man kan få energisparetilskud til stort set en hvilken som helst investering, som sparer energi ved sammenligning med nu-drift. Energibesparelsen skal være dokumenterbar. Typiske tilskudsemner: Lavenergiventilation LED-belysning Overgang til opvarmning med varmepumper Lysstyring i stalde Udskiftning af gammel kedel (fx halmkedel) med lav nyttevirkning, med en ny kedel med høj nyttevirkning, Forkøling af mælk med drikkevand Omlægning af dieselpumper til markvanding, til elektrisk drift. Gælder også erstatning af dieselgeneratoranlæg. Energisparetilskud til traktorkøb. 16

17 Nyt fra Byggeri & Teknik I/S Af Flemming Hedegaard, chefrådgiver Temadag: Bedre, billigere og klogere vanding Onsdag den 4. februar 2015 kl hos Rådgivningscentret, Birk Centerpark 24, 7400 Herning. Temadagen henvender sig primært til grovfoderproducenter, som anvender markvanding. Om planter og vandingsbehov mv. Planternes vandforbrug og vandforsyning. Det tekniske Omkostninger ved vanding faste omkostninger, driftsomkostninger, med el-pumper og med dieselpumper. Nyeste teknik Vandingsmaskiner med lange slanger konsekvenser, Center-pivot anlæg hvad kan de? Og kan de bruges i Danmark? Pris: 1. deltager pr. bedrift: 1.395,- kr. ekskl. moms. Efterfølgende deltagere fra samme bedrift: 600,- kr./ person. Tilmelding: senest den 2. februar kl til Randi Vestergaard, Yderligere oplysninger om kurset kan fås ved henvendelse til Gunnar Schmidt,

18 Nyt fra Åbent Landbrug Af Kirsten Mette Lundgaard Madsen, formand Åbent Landbrug, Lemvig Efter utallige opfordringer er vi kommet på Facebook. Find os på facebook.dk/lemviggaarden Her lægger vi billeder op, som vi tager mange forskellige steder på vores smukke egn, og fortæller lidt om, hvad man ser, og hvad det betyder for landbruget. Ikke så fagligt. Vi vil gerne have, at det er en side, forbrugerne også vil synes om. Vi håber, det er ok, hvis det er jeres traktor, gård eller dyr vi lægger på. På siden vil vi også informere om gårdbesøg, og alt det andet vi laver. Pga. MRSA må vi stadig ikke lave gårdbesøg på svinegårde, så når vi til foråret inviterer 4. klasserne ud, får de kun lov at se køer. Ligeledes er det, når vi lige nu sidder og lægger sidste hånd på sommerens Lemviggaarden-program. Her bliver der heller ingen mulighed for at se grise. Derfor har vi brug for nogle gode alternativer eller flere kvæggårde. Mange af jer tager imod, når voksengrupper, børnehaver eller yngre ønsker at komme på gårdbesøg, og det er rigtig godt. Det udløser bare ikke et honorar fra Landbrug & Fødevare. De dækker kun for skoleklasser. Vi har vendt det i udvalget, og vi vil opfordre jer til at tage entré for jeres indsats. Til voksengrupper kan i roligt tage 50,- kr/pers. i entré, det gør Lemviggaardenværterne også. Her får vi endda tilbagemeldinger om, at det er billigt, og at det er bedre end en dag i Legoland, som koster meget mere. Tak til alle, der gør en indsats for at formidle landbrugets virke ud til forbrugerne. 18

19 Nyt fra Lemvigegnens LandboUngdom Af Lotte Flansmose, bestyrelsesmedlem LLU Et nyt år skal til at begynde i landboungdom med en ny bestyrelse efter vores generalforsamling i november. Den tidligere formand Søren Frederiksen har valgt at give formandsposten videre til Steffen Pedersen. Søren Frederiksen vil dog stadig være en del af den nye bestyrelse. Ved generalforsamlingen valgte Klaus Birch, Ronni Jørgensen, Klaus Trillingsgaard og Nikolaj Bjerrum at gå ud af bestyrelsen. Kristian Serup og Henrik Holst er de nye ansigter i bestyrelsen, og er valgt ind for en 2 årig periode. Siden generalforsamlingen har der været besøg på Vandborg Karosserifabrik med deltager, som hørte om virksomheden og dens produktion. I næste weekend tager bestyrelsen på foreningsweekend. Weekenden bruges på planlægningen af sommerprogrammet, indslag fra udefrakommende, og sidst men ikke mindst at hygge os og blive rystet sammen i bestyrelsen. Vi glæder os til et år med rigtig mange gode oplevelser og arrangementer, som vi håber at både medlemmer/ikke medlemmer vil bakke op om. Ved generalforsamlingen lykkedes det ikke at få besat de 2 suppleantposter, men efterfølgende har Hans Peter Andersen meldt sig på banen. Vi mangler dog stadig én suppleant til bestyrelsen. 19

20 Afsender Lemvigegnens Landboforening Industrivej Lemvig A Industrivej 53, 7620 Lemvig Tlf Fax Hjemmeside: Mandag - torsdag Fredag

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Folkevalgtes indlæg 2 Personalenyt 3 E-faktura og E-arkiv 4 Farmsekretær 5 Den økonomiske situation 5 Håndværkerfradrag 6 Virksomhedsordningenprivat

Læs mere

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Folkevalgtes indlæg 2 Studietur til København 3 Personalenyt 3 Gruppelivsordningen 4 Ophør af support 5 Frister for moms 2014 6 Ønsker du momsafregning

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 1 2014 på godt og ondt. Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget. Side 19 Nye udpegninger af 3-områder #6 DECEMBER 2014

NYT. fra LandboThy. Side 1 2014 på godt og ondt. Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget. Side 19 Nye udpegninger af 3-områder #6 DECEMBER 2014 #6 DECEMBER 2014 NYT fra LandboThy Side 1 2014 på godt og ondt Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget Side 19 Nye udpegninger af 3-områder NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold 2014 på godt og ondt

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening December 2013 Læs bl.a om: Sådan optimerer jeg driften af markbruget på Tybjerggaard Interview

Læs mere

MØDE- OG KURSUSPROGRAM 2014-2015 NYHEDSBREV OKTOBER 2014

MØDE- OG KURSUSPROGRAM 2014-2015 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 MØDE- OG KURSUSPROGRAM 2014-2015 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Industrivej 53 7620 Lemvig Telefon 9663 0544 Telefax 9663 0545 E-mail: ll@lemvig-landbo.dk www.lemvig-landbo.dk MØDEPROGRAM 2014-2015 Så er vinterprogrammet

Læs mere

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Folkevalgtes indlæg 2 Personalenyt 3 Udviklingschef 4 Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening Nr. 3 Maj 2015 Ændring af virksomhedsskatteordningen 5 Hævninger i virksomhedsskatteordningen

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 Nyt fra LandboThy Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 LandboThy Lyspunkter og efterslæb Af Morten Yde, formand LandboThy Vi har taget hul på et nyt år, hvor der er masser af lyspunkter,

Læs mere

Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE

Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE INDHOLDSFORTEGNELSE Side: BESTYRELSENS BETRAGTNINGER------------ 3 FORMANDENS BETRAGTNINGER

Læs mere

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 + 2-2 01 5 Nye rammer for naturpleje Gødning til frøgræs Har dine medarbejdere krav på G-dage? Mulighed for tilskud til nyt fyr INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014 #4 SEPTEMBER 2014 NYT fra LandboThy Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold En god høst med mangler 2

Læs mere

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Nr. 3 maj 2014 Folkevalgtes indlæg 2 Personalenyt 3 Virksomhedsanalyse 4 Nyt fra driftsøkonomiog regnskabsafdelingen 5 Nyt fra miljøafdelingen 8 Svinerådgivning-

Læs mere

Nyt fra LandboThy. LandboThy samler rådgivning i ét center - læs mere side 1...

Nyt fra LandboThy. LandboThy samler rådgivning i ét center - læs mere side 1... Nyt fra LandboThy LandboThy samler rådgivning i ét center - læs mere side 1... Foreningsnyt Nytårsstatus Her ved nytåret er det tid til at gøre status og kigge i krystalkuglen. 2008 har på mange måder

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 1 Lad os få det valg! Side 5 Benchmark - en øjenåbner. Side 12 Tilskud til miljøteknologi i 2015. Side 14 Vandområdeplaner

NYT. fra LandboThy. Side 1 Lad os få det valg! Side 5 Benchmark - en øjenåbner. Side 12 Tilskud til miljøteknologi i 2015. Side 14 Vandområdeplaner #1 FEBRUAR 2015 NYT fra LandboThy Side 1 Lad os få det valg! Side 5 Benchmark - en øjenåbner Side 12 Tilskud til miljøteknologi i 2015 Side 14 Vandområdeplaner NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Lad

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 8 Ændring af virksomhedsordningen. Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform

NYT. fra LandboThy. Side 8 Ændring af virksomhedsordningen. Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform #5 OKTOBER 2014 NYT fra LandboThy Side 8 Ændring af virksomhedsordningen Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Priser på nedtur...2

Læs mere

vækst INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed?

vækst INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed? vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 1-2 014 Højt sygefravær er dyrt Kom med på e-faktura og e-arkiv Skat, hvem hæfter nu? Tilskud til naturpleje INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed? Af Ole Olsen,

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed #4 SEPTEMBER 2013 NYT fra LandboThy Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Klima

Læs mere

udnyt de muligheder en god reproduktion giver side 06

udnyt de muligheder en god reproduktion giver side 06 februar 2015 Nr. 2 Nytårshilsen fra formanden side 03 overdragelse af betalingsrettigheder side 04 udnyt de muligheder en god reproduktion giver side 06 Indholdsfortegnelse Nytårshilsen... 03 Økonomi...

Læs mere

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 Nyt fra LandboThy» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 LandboThy Tro på fremtiden! Af Niels Jørgen Pedersen, formand LandboThy Vi står midt i store udfordringer, hvor blandt andet økonomi

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Skrid til handling Side 11 Økonomi i slagtesvineanlæg Side 13 Benchmarking Side 19 Tilskud til miljøteknologi #2 APRIL 2014

NYT. fra LandboThy. Side 3 Skrid til handling Side 11 Økonomi i slagtesvineanlæg Side 13 Benchmarking Side 19 Tilskud til miljøteknologi #2 APRIL 2014 #2 APRIL 2014 NYT fra LandboThy Side 3 Skrid til handling Side 11 Økonomi i slagtesvineanlæg Side 13 Benchmarking Side 19 Tilskud til miljøteknologi NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Bristede forhåbninger?

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes #1 FEBRUAR 2014

NYT. fra LandboThy. Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes #1 FEBRUAR 2014 #1 FEBRUAR 2014 NYT fra LandboThy Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Nyt ministerhold 2 Mere positive

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 5 Styr på forventningerne SIDE 12 Hjemmeside med dig i centrum SIDE 15 Sparring ved vindmølleprojekter #5 OKTOBER 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 5 Styr på forventningerne SIDE 12 Hjemmeside med dig i centrum SIDE 15 Sparring ved vindmølleprojekter #5 OKTOBER 2012 #5 OKTOBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 5 Styr på forventningerne SIDE 12 Hjemmeside med dig i centrum SIDE 15 Sparring ved vindmølleprojekter NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Hektisk efterår 2 Kontroller

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10 Nyt fra LandboThy Historien om et godt samarbejde Læs side 10 Indhold Foreningsnyt Velkommen... Mors Thy Familielandbrug...1 Glæd jer til sommermødet 26. juni 2008!...1 Medarbejdernyt...2 Største dyrskue

Læs mere

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland AKTIV FAMILIELANDBRUG Familielandbruget MIDT-Jylland Medlemsblad nr. 24 December 2013 1 Salling og Fjends Herreds Indkøbsforening Ågade 8 7800 Skive Yder lån til landbrug og virksomheder i landdistrikterne

Læs mere

BESTIL NU! Foreningsnyt. Indhold. Snitning af græs Kørsel af møg Klipning af læhegn. Midtthy Maskinstation I/S v/niels & Erik Husted

BESTIL NU! Foreningsnyt. Indhold. Snitning af græs Kørsel af møg Klipning af læhegn. Midtthy Maskinstation I/S v/niels & Erik Husted Nyt fra LandboThy Foreningsnyt Indhold Lys for enden af tunnelen?... 2 Nye regnskaber... 1 Mors-Thy Familielandbrug... 2 Har du sikret familien?... 3 Ansættelser... 4 Ny i Nationalpark Thys bestyrelse...

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening April 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening April 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening April 2013 Læs bl.a om: Har du APVèn klar til arbejdstilsynet? ellers kontakt Per Dalsby,

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug #4 SEPTEMBER 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug #4 SEPTEMBER 2012 #4 SEPTEMBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Hvornår lytter ministeren 2 Tak

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

#2 APRIL 2013 NYT. fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012. NYT fra LandboThy

#2 APRIL 2013 NYT. fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012. NYT fra LandboThy #2 APRIL 2013 NYT fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012 NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Fokus skal fastholdes 2 Første kvinde i LandboThys bestyrelse

Læs mere