Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening"

Transkript

1 I dette nummer: Folkevalgtes indlæg 3 Priser og kontingent Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening Nr. 1 januar 2015 Nyt fra driftsøkonomiog regnskab 6 Sådan beregnes din pension fra jan Den økonomiske situation 8 AgroMarkets 9 Gruppelivsordningen 10 Nye regler for udenlandske praktikanter 11 Nyt fra kvægbrugskontoret 12 Kørekort til kødkvæg 13 Nyt fra planteavlsrådgivningen 14 Nyt fra miljøafdelingen 14 Nyt fra IT-afdelingen 15 SvineRådgivningen 16 Byggeri & Teknik I/S 16 Åbent Landbrug 18 Planteavlsudvalgets beretningsmøde torsdag den 22. januar 2015 kl i kantinen på Noatun, Industrivej 53, Lemvig Planteavlsudvalgets beretningsmøde og en debataften omkring Aktuelle plante- og miljøpolitiske spørgsmål Planteavlsudvalgets formand Jens Erik Nielsen aflægger beretning, og der foretages valg til planteavlsudvalget. Mere kvælstof til dansk landbrug v/ afdelingschef for planter og miljø, Jens Elbæk, SEGES Tilmelding på tlf eller senest onsdag den 21. januar kl Lemvigegnens Landbo- Ungdom 19

2 2

3 Folkevalgtes indlæg Af Morten Agger, næstformand Godt nytår - eller hvad siger man?? 2015 er begyndt, men man må sige, det er med meget tunge økonomiske skyer, der rammer stort set alle landbrugets driftsgrene. I skrivende stund er mælkeprisen raslet ned mod 2 kr./liter, noteringen på grise er 8,70 kr./kg, og kornnoteringen er ca. 100 kr. Priserne er jo i sig selv en katastrofe for vores erhverv. Mælkekvoten, der skulle have været et sikkerhedsnet under mælkeprisen, har ikke opfyldt den del af formålet i de seneste år. Efter min opfattelse er der ingen grund til at være bange for, at prisen på mælk vil blive mere svingende i fremtiden, selvom kvoten forsvinder til april. Putin og de ulykker der er fulgt med ham, må man sige også rammer vort erhverv på en urimeligt hård måde. Det er jo tankevækkende, at det er et presset erhvervsliv i Europa, der skal betale for den politiske dagsorden, der praktiseres over for det russiske styre. En eventuel hjælpepakke til vort erhverv kunne jo være, at vi får ændret på de helt urimelige kvælstofsnormer, vi producere under. Hvorfor vente når der faktisk er politisk flertal for at kigge på vores kvælstofs-normer, og at der ikke er reserver i jorden længere? Jeg synes også, de andelsselskaber vi handler med, snart må have et forklaringsproblem, hvis de faldende olie- og energipriser ikke snart kommer os til gode i primærerhvervet. Prisen på færdigfoder er slet ikke faldet i takt med kornprisen. Faldende fragtrater må da også virke til et prisfald på de varer vi køber! Hele den finansielle sektor, der har været med i de gyldne nuller, da opturen var der, kunne man godt tænke sig tog mere ansvar, end de gør. De selv samme banker og kreditforeninger, der var udlånsvillige dengang, kommer nu med flere gebyrer og bidragsforhøjelser. Det minder mest af alt om et ta selv bord og en umyndiggørelse af os som landmænd. Jeg ved godt, at der ikke er meget positivt i ovenstående, men krisen er over os igen. Jeg vil dog minde om, at det ikke er mere end 3 kvartaler siden alt så lyst ud, og hvorfor skulle det ikke kunne komme igen, lige så hurtigt som det gik ned? Husk at nyde den nyfødte kalv og de gode resultater i staldene, som man selv er herre over, eller at vinterafgrøderne ser godt ud. Snak med naboer, venner og familie så er livet fyldt med glæde og ikke blot økonomiske udfordringer 3

4 Priser og kontingent 2015 hos Lemvigegnens Landboforening Af Henrik Damgren, direktør Specialrådgivning Konsulentarbejde regnskab Konsulentarbejde kvæg Assistent regnskabsopgørelse Øvrige assistentopgaver Bilag til kontering ved indlevering senest den 15 i den næste måned Bilag til kontering ved indlevering efter den 15. i næste måned Farmsekretær Miljørådgivning landbrug Miljørådgivning vindmøller Vindmøllerådgivning Vindmøllekontrakt / aftaler 990 kr. pr. time 765 kr. pr. time 820 kr. pr. time 660 kr. pr. time 535 kr. pr. time 525 kr. pr. time 600 kr. pr. time 435 kr. pr time 800 kr. pr. time 850 kr. pr. time 950 kr. pr. time kr. pr. time Kontingentet opkræves i forhold til virksomhedens omsætning på følgende måde: Omsætning Kontingent Landbrug & Fødevarer Kontingent Landboforeningerne MidtVest Kontingent Lemvigegnens Landboforening Under kr kr. 300 kr kr kr kr. 300 kr kr kr kr. 300 kr kr. Over kr kr. 300 kr kr. Kontingentet til Lemvigegnens Landboforening og til Landbrug Midtvest er endnu engang uden stigning. Kontingentet til Landbrug & Fødevarer stiger derimod for at imødekomme behovet for intensiveret politisk påvirkning for bedre rammevilkår, samt ønsket om stadig at sikre den omtale af landbruget, som har medvirket til bedre politisk forståelse af landbrugets forhold. 4

5 Nyt fra driftsøkonomi- og regnskabsafdelingen Af Peder Østergaard, chefkonsulent Ny opkrævningsmodel fra 1. januar Vi vil gerne kunne yde en god service og aflevere hurtigere regnskaber, derfor ønsker vi en jævn fordeling af arbejdet: Ved indlevering af månedens bilag senest den 15. i den næste måned Ved indlevering af månedens bilag efter den 15. i den næste måned Regnskaber med ganske få bilag kan evt. aftale aflevering hver 3. måned til Disse kan kontakte deres regnskabsassistent 525 kr./time 600 kr./time 525 kr./time Farmsekretær Er kontorarbejdet tilovers og vil du gerne slippe for bøvlet, er en farmsekretær en oplagt mulighed. Vi tilbyder: bogføring hjemme hos dig indberetning af moms oprydning på kontoret/sortering af bilag og post betaling af regninger via din netbank oprydning og sortering af mails vi aftaler, hvor ofte farmsekretæren skal komme Pris: 435 kr./time Kontakt din revisor eller økonomikonsulent E-faktura og E-arkiv E-faktura og E-arkiv er de to elementer i DLBR summax som giver mulighed for en elektronisk håndtering af dine bilag. En E- faktura er en elektronisk dannet faktura, som du modtager fra din leverandør, og via summax vil du kunne godkende, betale, kontere og arkivere bilaget i en arbejdsgang uden, at du skal udskrive dine bilag. DLBR summax udvikles og forbedres løbende. Vi har 5 produktionslandmænd med i systemet, så vi er løbende med på udviklingen. Betalingsmodulet er ikke helt færdigudviklet endnu, og derfor vurderer vi fortsat, at det er for tidligt med en generel udbredelse af systemet. Er du interesseret i at hører nærmere, er du velkommen til at kontakte Lis Nygaard. 5

6 Nyt fra driftsøkonomi- og regnskabsafdelingen - fortsat Af Karina V. Lyberth, økonomikonsulent Renter af restskat og overskydende skat for 2014 For 2014 udgør rentesatsen for dag-til-dag rente (indtil 1. juli 2015) 2,9 %. Ved en restskat på kr., der betales 1. april 2015 beregnes dag-til-dag renten således: Der skal betales renter for 91 dage (1. januar 2015 til 1. april 2015) kr. x 2,9 % /365 dage x 91 dage = 723 kr. Restskat i alt inkl. dag-til-dag rente = kr. Hvis restskatten først betales efter 1. juli 2015, udgør procenttillægget 4,9 %. Ved en restskat på kr., der betales efter 1. juli 2015 beregnes procenttillægget således: kr. x 4,9 % = kr. Restskat i alt inkl. procenttillæg = kr. Hvis restskatten ikke er betalt senest 1. juli 2015, indregnes restskat inkl. procent-tillæg op til kr. i skatten for Restskat over kr. opkræves over 3 rater i august, september og oktober Hvis man i stedet får en overskydende skat, vil procentgodtgørelse udgøre 0,5 %. Modregning af skyldige beløb i udbetalt EU-støtte Fra i år gennemgår SKAT alle udbetalinger, der udbetales via NemKonto fra Natur- Erhvervstyrelsen for at kontrollere om man har gæld til det offentlige. Er der gæld til det offentlige f.eks. moms- eller skattegæld, børne- eller hustrubidrag, så kan SKAT trække gælden fra i det beløb, som skulle have været udbetalt. SKAT vil informere om, hvad de har modregnet, og hvilken gæld det drejer sig om. Har du spørgsmål til en udbetaling skal du kontakte SKAT, da de er de eneste, der ved, om der bliver modregnet gæld i udbetalingen. 6 Ændring af virksomhedsskatteordningen. Som tidligere omtalt i nyhedsbrevet er der vedtaget ændringer af virksomhedsskatteordningen. Lovændringen medfører, at en række landmænd ikke kan opspare overskud i virksomhedsordningen. Ved at opspare i virksomhedsordningen kan man med en indtjening på 2 mio. kr. udskyde en skattebetaling på kr. til senere i stedet for at afregne med 56 % skat. Det er derfor rigtig mange penge, det drejer sig om. Problemet med lovændringen er blot, at der er en række usikkerheder omkring fortolkningen af reglerne. Der er derfor blevet stillet en lang række spørgsmål til SKAT som led i at få afklaret, hvordan lovændringerne skal forstås. Svarene er ikke altid til at tolke, og vi må derfor ofte spørge igen. Endvidere skifter SKAT forklaringer vedrørende enkelte forhold. Den seneste udmelding fra Skatteministeren er nu, at man ikke kan opspare i virksomhedsskatteordningen, hvis indskudskontoen primo 2014 er negativ, dvs. indskudskontoen skulle være 0 kr. eller positiv ved udgangen af 2013 for at bevare muligheden for at opspare i Lovændringerne medfører en række udfordringer, og vi har alene en frist til 31. marts 2015 til at genoptage 2013, hvis der er behov herfor. Det er selvsagt en udfordring, når reglerne ikke er entydige. Der arbejdes på at få fristen forlænget, hvilket ikke umiddelbart er lykkedes. Kontakt gerne din konsulent for en drøftelse af lovændringerne, herunder hvilke konsekvenser de har for dig. Vi holder os opdaterede med fortolkningsbidragene fra SKAT.

7 Sådan beregnes din pension fra 1. januar 2015 Af Jens Thomsen, økonomikonsulent Fra 1. januar 2015 beregnes din pension ud fra din forskudsopgørelse fra SKAT. Det er derfor altid en god idé, at du sørger for, at din forskudsopgørelse fra SKAT er korrekt. Hvor meget, du kan få i pension, afhænger af, hvad du har af indkomster ved siden af pensionen. Derfor laver Udbetaling Danmark en ny beregning af din pension, hvis din indkomst ændrer sig, og ændringen har betydning for din pension. Udbetaling Danmark får automatisk besked fra SKAT, hvis din forskudsopgørelse ændres, eller hvis din løbende indkomst bliver højere end det indkomstgrundlag, Udbetaling Danmark har brugt til at beregne din pension ud fra. Hvis din indkomst ændrer sig, behøver du som hovedregel ikke længere at give Udbetaling Danmark besked. Det vil dog ofte være en fordel i forhold til din pensionsberegning, at du ændrer din forskudsopgørelse fra SKAT med det samme. Så får Udbetaling Danmark automatisk besked fra SKAT. Andre ændringer, fx samlivsændringer eller ændringer i udenlandske indkomster, skal du fortsat give Udbetaling Danmark besked om på borger.dk Hvis din indkomstændring har betydning for, hvor meget du kan få i pension, får du en ny pensionsmeddelelse, hvor du kan se din nye pension. Én gang om året laver Udbetaling Danmark en efterregulering af din pension. Det vil sige, at når Udbetaling Danmark får din årsopgørelse fra SKAT, beregner de, om du har fået det i pension året før, du var berettiget til. Har du fået for lidt, får du pengene udbetalt. Har du fået for meget, skal du betale pension tilbage. Efterreguleringen sker første gang i 2016 for

8 Den økonomiske situation Af Peder Østergaard, chefkonsulent Prognose for landbrugets økonomiske resultater (VFL, dec. 2014) En gennemsnitlig heltidsbedrift forventes at opnå et driftsresultat på kr. i 2014 og et negativt resultat i 2015 på godt kr. Driftsresultatet viser resultatet før aflønning af ejerens arbejdskraft og egenkapital. Det er en nedgang fra næsten kr. i 2012 og kr. i Afkastet af investeret kapital falder fra ca. 4-6 pct. i 2012 og 2013 til 1-2 pct. i 2014 og Årsagen til faldet i indkomsterne er primært Ruslands stop for import af fødevarer fra EU, men også opbremsning i efterspørgslen efter fødevarer fra Kina samt en stor produktion af fødevarer på verdensmarkedet spiller ind. Denne kombination har ført til kraftigt faldende priser, ikke kun i Danmark men i en lang række lande. Sådan gør de bedste (VFL, 2014) I en interviewundersøgelse af, hvad de bedste gør, er konklusionen: Produktionsanlægget udnyttes rigtigt godt og er løbende forbedret. Både dygtig håndværker og leder Strategi er noget de gør, ikke noget de har. Godt overblik og skarp styring. Medarbejderne er nøglen til succes. Inspiration og sparring vægtes højt. Driftsøkonomi- og regnskabsafdelingen er klar til at hjælpe For den enkelte er gennemsnitstal for hele erhvervet ikke særligt anvendelig, men viser blot en generel udvikling. For mange bliver 2015 en stor udfordring, og man bliver nød til at forholde sig til sin egen situation og muligheder. Har du behov for at få drøftet din økonomiske situation eller ønsker assistance til mødet med banken, er du meget velkommen til at kontakte din revisor eller driftsøkonomikonsulent. Vi hjælper med udarbejdelse af budgetter, som skaber klarhed over det forventede resultat og ikke mindst likviditetsbehovet i det kommende år. Vi hjælper med udarbejdelse af virksomhedsanalyser som afdækker bedriftens udfordringer og potentialer. Som supplement til årsrapporten udarbejder vi driftsgrensanalyser, som viser bedriftens nøgletal pr. driftsgren, og kombineret med benchmarking opnår man et unikt sammenligningsgrundlag for at finde forbedrings- og fokusområder. Uanset prisniveauet vil der altid være en stor tilfredshed ved at præstere blandt de bedste, og det vil vi gerne hjælpe med, at du fortsat gør. 8

9 AgroMarkets som en del af værktøjskassen Af Kenneth Lund, driftsøkonomikonsulent Når du skal handle foder, råvarer eller pleje låneporteføljen, så er det til stadighed en kunst at ramme det optimale tidspunkt. Den kunst, kan jeg godt afsløre, er der ingen, der mestrer hver gang de handler. Det er dog stadig væsentligt at lægge en strategi for, hvordan du agerer i markedet, så du ikke rammer de dårligste tidspunkter. AgroMarkets er et analyseværktøj, som er udviklet i et samarbejde mellem DLBRvirksomhederne, hvor uvildige analytikere anvender globalt anerkendte analysemetoder til at vurdere købs- og salgstidspunkter i forhold til verdensmarkedet. AgroMarkets kan ikke sikre dig, at du handler på det ultimativt optimale tidspunkt, men snarere hvornår du har stor sandsynlighed for at handle gunstigt i forhold til det kommende marked. I praksis foregår det sådan, at du modtager en sms når Agromarkets analytikerne udmelder købs- eller salgssignal på feks. Sojaskrå, korn, raps, olie m.m. Mit bud på en god handelsstrategi er således, at du som virksomhedsleder har styr på dine mængder, så du hele tiden ved, hvad du forbruger pr. måned. Når du så f. eks modtager købssignal på sojaskrå (50 % af mængden frem til august eks.), så henter du priser hjem fra 2-3 forhandlere, som du har tillid til, vælger den billigste og lukker denne periode af. Det kræver et minimum af tidsforbrug, og du handler, når uvildige eksperter mener, at der er stor sandlighed for at lave en god handel. Samtidig udnytter du konkurrencen mellem de udbydere, som du ønsker at handle med. Nu tænker du nok at så gode råd er dyre, men et AgroMarkets basisabonnement koster kun kr. årligt. I basis abonnementet modtager du købs- og salgssignaler pr. sms, en ugentlig markedsopdatering pr. mail, samt adgang til hjemmesiden, som er en stor videndatabase omkring handel med det, som er relevant for dig som landmand. Hvis du ønsker et AgroMarkets abonnement eller blot vil vide mere om dette, så er du meget velkommen til at kontakte ovenstående. Du kan eventuelt se mere på Agromarkets.dk Onsdag den 21. januar 2015 kl i kantinen på Noatun, Industrivej 53, Lemvig Kom og bliv opdateret på rente- og råvaremarkedet. Indlæg ved handelsrådgiver John Jensen, AgroMarkets. Pris: 500 kr. inkl. forplejning Tilmelding: Tlf eller senest tirsdag den 20. januar kl

10 Guppelivsordningen fra Landbrug & Fødevarer Af Jens Thomsen, økonomikonsulent Landbrug og Fødevarers gruppelivsordning sikker dig og din familie en engangsudbetaling, hvis du eller din ægtefælle/samlever: kommer ud for en ulykke, der medfører en méngrad på mindst 5 % får konstateret visse kritiske sygdomme ved dødsfald Alle aktive medlemmer under 60 år kan tilmelde sig ordningen. Din ægtefælle/samlever kan højest være dækket af forsikringen til og med det kalenderår, hvor han/hun fylder 65 år, dog længst til udgangen af det år, hvor du som medlem fylder 65 år. Hvis både du og din ægtefælle/samlever er aktive medlemmer, kan I begge tegne en gruppelivsforsikring og få fordoblet forsikringssummerne. Det betyder naturligvis også, at der skal betales dobbelt præmie. En udbetaling fra gruppelivsordningen er fritaget for indkomstskat ved både død, kritisk sydom og ulykke. Præmien for 2015 er kr. og der er ikke fradrag for præmien. Fordelene ved gruppelivsordningen er, at det er medlemmernes egen ordning, og overskud returneres enten i form af lavere præmie eller højere dækning. Ordningen omfatter ca medlemmer, hvilket giver billigere administration og god økonomi. Der ud over er der lempeligere krav til helbredsoplysninger, der gør det lettere at blive optaget i ordningen. Forsikringen er et super godt produkt til prisen, da forsikringen indeholder 3 i 1 forsikring og samtidig er ægtefællen/samlever automatisk medforsikret. Derudover, er der mulighed for at fordoble forsikringssummerne, hvis I begge er aktive medlemmer og tegner en forsikring. Forsikringsdækning i 2014 og 2015: Oversigt Alder Landmand Ægtefælle Dødsfaldsdækning under 45 år år år år kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Kritisk sygdom under 65 år kr kr kr. Kollektiv Ulykke (beregningsgrundlag) under 65 år kr kr kr. Præmie kr kr. 10

11 ny dato - ny dato - ny dato ny dato Politisk møde med Karen Hækkerup og Martin Merrild tirsdag den 3. marts 2015 kl i kantinen på Noatun, Industrivej 53, Lemvig Lemvigegnens Landboforening indbyder til et møde med Landbrug & Fødevarers adm. direktør Karen Hækkerup og formand Martin Merrild. Ved mødet bliver der rig lejlighed til at debattere såvel rammevilkår som andre aktiviteter, der vedrører Landbrug & Fødevarer. Tilmelding på tlf eller senest mandag den 2. marts kl Nye regler for udenlandske praktikanter Indlæg fra Landbrug & Fødevarer Fra 1. januar 2015 er der kommet nye regler for udenlandske praktikanter. De nye regler er en udmøntning af aftalen om international rekruttering, som blev indgået mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i juni Praktikanten skal dokumentere sprogfærdigheder på grundlag af en international godkendt sprogprøve i dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk på A2- niveau eller derover (jf. Common European Framework of Reference, CEFR). De nye regler betyder, at: Varigheden af praktikopholdet er sat ned fra 18 til højst 12 måneder. Praktikanten skal være under uddannelse. Det betyder, at praktikanten skal deltage i praktikopholdet som led i sin uddannelse og med et uddannelsesmæssigt formål. Praktikanten skal være mellem 18 og 30 år. Landbrug & Fødevarer har op til vedtagelse af reformen gjort opmærksom på, at den bedste og mest lærerige tid for praktikanterne ofte er sidst i forløbet, og at det derfor ikke er til gavn for praktikanten, at opholdet nu er sat ned til 12 måneder. Desuden mangler mange af de praktikanter, der netop har afsluttet en uddannelse i hjemlandet den praktiske erfaring, og har hidtil kunne drage nytte af et praktikophold i Danmark til at supplere uddannelsen. 11

12 Nyt fra kvægbrugskontoret Af Peder Helms, chefkonsulent kvæg Telefonrådgivning Rigtig meget af vores tid på kvægbrugskontoret går med telefonrådgivning. Derfor ser vi os nødsaget til i fremtiden at fakturere for telefonsnak. Alternativet ville være en betragtelig stigning i timeprisen. Torsdag den 5. februar 2015 kl i kantinen på Noatun, Industrivej 53, Lemvig Kvægbrugsudvalgets beretningsmøde Kvægbrugsudvalgets formand Esper Agger og chefkonsulent Peder Helms aflægger beretning. Efter valg til udvalget vil RYK og Bjørn Jepsen, Dansk Kvæg komme med korte indlæg. Efter kaffen vil Bent Bro fra Tørfisk underholde. Tilmelding senest onsdag den 4. februar kl på tlf eller 12

13 13

14 Nyt fra planteavlsrådgivningen Af Henrik Germundsson, chefkonsulent Husk - Oprydning i kemikalierummet. Der er stadig kemiprodukter, der falder for udløbsdatoen. HUSK at tjekke jeres lager af kemiprodukter. Der er krydsoverensstemmelse på opbevaring af forbudte produkter, hvilket vil sige, det giver træk i EU-støtten. Forbudslisten kan findes på middeldatabasen under positivlisten eller i de fleste kemihåndbøger, men disse lister er ikke altid opdateret. Personalet på planteavlskontoret hos Lemvigegnens Landboforeningen kan altid kontaktes om spørgsmål på kemiprodukters godkendelse. Vi kommer også gerne på besøg for at gennemgå kemilageret. Forbudte midler bortskaffes efter anvisning på etiketten. Kravet til bortskaffelseemballage afhænger af bekæmpelsesmidlets giftighed. Emballager fra midler til fareklasserne meget giftig og giftig skal altid afleveres til den kommunale modtagelsesordning for farligt arbejde. Fra de øvrige fareklasser kan emballage bortskaffes gennem dagrenovationen, hvis emballagen er tom. Hvis der er rester, skal disse midler også afleveres til kommunens modtagelsesordning. Nyt fra miljøafdelingen Af Birthe Thordahl Christensen, miljøkonsulent I september sendte vi Alice Nielsen på barsel, og hun fødte i november en datter, som kommer til at hedde Rigmor. Tillykke til hende og hendes familie. Vi er derfor én mindre på miljøkontoret, og det kan heldigvis mærkes. Vi har derfor valgt, at vi så hurtigt som muligt tager fat på nye henvendelser om anmeldelser eller miljøgodkendelser, for at afklare jeres ønsker, samt afklare evt. manglende oplysninger. Ved den første henvendelse vil vi også komme med en realistisk tidsplan på løsningen af jeres opgave. Naturplejenet MidtVest Miljøkontoret har tovholderrollen i opstart af et netværk for alle med interesse for naturpleje. Hovedformålet er at forbedre forholdene for landmænd, der arbejder med pleje af naturen. Det gælder både deltidslandmænd, fuldtidslandmænd med naturpleje som hovedopgave eller som en biopgave ved siden af anden primærproduktion. Der blev i november afholdt stiftende generalforsamling, hvor der blev valgt en bestyrelse bestående af Frede Stefansen (formand), Sanne Abiltrup (næstformand), Carl Axel Frost, Søren Odgaard og Henning Lund. Derudover blev der valgt medlemmer til 5 udvalg, som vil tage vare på nye projekter, startkursus, vidensoplysning m.m. Foreningen dækker i grove træk det gamle Ringkøbing Amt og samarbejder med både flere kommuner, Naturstyrelsen og andre interesseorganisationer. Der vil løbende blive holdt temamøder, og der arbejdes på et startkursus for dyreholder i naturpleje. Der kan følges med i aktiviteterne på hjemmesiden Har du interesse i projektet eller foreningen er du velkommen til at kontakte enten Birthe Thordahl Christensen eller Helle Kalkrup. 14

15 Nyt fra IT-afdelingen Af Henning Kaasgaard, IT-ansvarlig Opkald fra microsoft Vi har fået kendskab til i flere tilfælde, hvor man bliver ringet op af en person, der udgiver sig for at ringe fra Microsoft. Personen vil så lige være behjælpelig med at rette en fejl på computeren og vil forsøge at få installeret et program, som kan aflæse adgangskoder m.m. Microsoft ringer aldrig uopfordret til brugere. Du skal derfor bare lægge røret på, hvis du bliver udsat for sådan et forsøg. Falske mails Der er også falske mails i omløb. de ser ud til at komme fra SKAT, pengeinstitutter osv. Vi rådgiver og hjælper også indenfor følgende: Vejledning om indkøb af IT-udstyr Salg af nyt IT-udstyr Opsætning og installation af pc og udstyr Installering af internettet Netværksopkobling Installering af styresystemer og programmer Fjernelse af virus og spyware Optimering af pc en, så den ikke kører så langsom Som regel er de formuleret på et dårligt dansk sprog, men de IT-kriminelle bliver bedre og bedre til at formulere sig på fejlfrit dansk. Du skal imidlertid være opmærksom på, at SKAT og diverse pengeinstitutter aldrig sender mails, hvor du skal indtaste sine kreditkortoplysninger m.m. Hvis du er kommet til at klikke på et link i en sådan mail og har afgivet oplysninger om kreditkort m.m., skal du straks kontakte din bank og få kortet spærret. Dernæst skal computeren renses godt og grundig. Du er altid velkomme til at ringe til vores IT-afdeling, hvis du har behov for hjælp til ovenstående. 15

16 SvinerRådgivningen Af Marianne Christiansen, rådgiver Sorteringsvægt til slagtesvin en god ide? Går du med overvejelsen om at indrette til storstier med sorteringsvægte? Kan det være et svært valg op imod det traditionelle system til slagtesvin. Fakta er dog at flere laver om til vægte. En sorteringsvægt kan lave vejehold i stor skala, hvor du kan følge tilvæksten, dag for dag eller gennemsnit fra vægten sættes i gang og frem til dato. Ved tilmelding til slagteriet kan du bede programmet om at lave en prognose. Ud fra en forventet tilvækst beregner den antal grise, der er klar på en bestemt dato indenfor den vægtramme, som du har sat. Fordele ved sorteringsvægten er: Øge sin slagtevægt med 1-2 kg (uden flere overvægtige) En gevinst på ca. 4-5 kr./kg Det skal ikke vælges for at spare tid, men for at optimere på sin stald og få en gevinst ved at levere flest kg til den optimale pris. Nyt fra Byggeri & Teknik I/S Af Gunnar Schmidt, Energi- og teknikrådgiver Få tilskud til energibesparelser Ved investering i udstyr, som sænker energiforbruget, kan man i reglen opnå energisparetilskud. Tilskuddet opnås ved at sælge indberetningsretten til besparelsen til et energiselskab. Husk at man skal have indgået aftale om salg af energibesparelsen, før man køber udstyr! Typiske energispareinvesteringer, som er tilskudsberettigede Man kan få energisparetilskud til stort set en hvilken som helst investering, som sparer energi ved sammenligning med nu-drift. Energibesparelsen skal være dokumenterbar. Typiske tilskudsemner: Lavenergiventilation LED-belysning Overgang til opvarmning med varmepumper Lysstyring i stalde Udskiftning af gammel kedel (fx halmkedel) med lav nyttevirkning, med en ny kedel med høj nyttevirkning, Forkøling af mælk med drikkevand Omlægning af dieselpumper til markvanding, til elektrisk drift. Gælder også erstatning af dieselgeneratoranlæg. Energisparetilskud til traktorkøb. 16

17 Nyt fra Byggeri & Teknik I/S Af Flemming Hedegaard, chefrådgiver Temadag: Bedre, billigere og klogere vanding Onsdag den 4. februar 2015 kl hos Rådgivningscentret, Birk Centerpark 24, 7400 Herning. Temadagen henvender sig primært til grovfoderproducenter, som anvender markvanding. Om planter og vandingsbehov mv. Planternes vandforbrug og vandforsyning. Det tekniske Omkostninger ved vanding faste omkostninger, driftsomkostninger, med el-pumper og med dieselpumper. Nyeste teknik Vandingsmaskiner med lange slanger konsekvenser, Center-pivot anlæg hvad kan de? Og kan de bruges i Danmark? Pris: 1. deltager pr. bedrift: 1.395,- kr. ekskl. moms. Efterfølgende deltagere fra samme bedrift: 600,- kr./ person. Tilmelding: senest den 2. februar kl til Randi Vestergaard, Yderligere oplysninger om kurset kan fås ved henvendelse til Gunnar Schmidt,

18 Nyt fra Åbent Landbrug Af Kirsten Mette Lundgaard Madsen, formand Åbent Landbrug, Lemvig Efter utallige opfordringer er vi kommet på Facebook. Find os på facebook.dk/lemviggaarden Her lægger vi billeder op, som vi tager mange forskellige steder på vores smukke egn, og fortæller lidt om, hvad man ser, og hvad det betyder for landbruget. Ikke så fagligt. Vi vil gerne have, at det er en side, forbrugerne også vil synes om. Vi håber, det er ok, hvis det er jeres traktor, gård eller dyr vi lægger på. På siden vil vi også informere om gårdbesøg, og alt det andet vi laver. Pga. MRSA må vi stadig ikke lave gårdbesøg på svinegårde, så når vi til foråret inviterer 4. klasserne ud, får de kun lov at se køer. Ligeledes er det, når vi lige nu sidder og lægger sidste hånd på sommerens Lemviggaarden-program. Her bliver der heller ingen mulighed for at se grise. Derfor har vi brug for nogle gode alternativer eller flere kvæggårde. Mange af jer tager imod, når voksengrupper, børnehaver eller yngre ønsker at komme på gårdbesøg, og det er rigtig godt. Det udløser bare ikke et honorar fra Landbrug & Fødevare. De dækker kun for skoleklasser. Vi har vendt det i udvalget, og vi vil opfordre jer til at tage entré for jeres indsats. Til voksengrupper kan i roligt tage 50,- kr/pers. i entré, det gør Lemviggaardenværterne også. Her får vi endda tilbagemeldinger om, at det er billigt, og at det er bedre end en dag i Legoland, som koster meget mere. Tak til alle, der gør en indsats for at formidle landbrugets virke ud til forbrugerne. 18

19 Nyt fra Lemvigegnens LandboUngdom Af Lotte Flansmose, bestyrelsesmedlem LLU Et nyt år skal til at begynde i landboungdom med en ny bestyrelse efter vores generalforsamling i november. Den tidligere formand Søren Frederiksen har valgt at give formandsposten videre til Steffen Pedersen. Søren Frederiksen vil dog stadig være en del af den nye bestyrelse. Ved generalforsamlingen valgte Klaus Birch, Ronni Jørgensen, Klaus Trillingsgaard og Nikolaj Bjerrum at gå ud af bestyrelsen. Kristian Serup og Henrik Holst er de nye ansigter i bestyrelsen, og er valgt ind for en 2 årig periode. Siden generalforsamlingen har der været besøg på Vandborg Karosserifabrik med deltager, som hørte om virksomheden og dens produktion. I næste weekend tager bestyrelsen på foreningsweekend. Weekenden bruges på planlægningen af sommerprogrammet, indslag fra udefrakommende, og sidst men ikke mindst at hygge os og blive rystet sammen i bestyrelsen. Vi glæder os til et år med rigtig mange gode oplevelser og arrangementer, som vi håber at både medlemmer/ikke medlemmer vil bakke op om. Ved generalforsamlingen lykkedes det ikke at få besat de 2 suppleantposter, men efterfølgende har Hans Peter Andersen meldt sig på banen. Vi mangler dog stadig én suppleant til bestyrelsen. 19

20 Afsender Lemvigegnens Landboforening Industrivej Lemvig A Industrivej 53, 7620 Lemvig Tlf Fax Hjemmeside: Mandag - torsdag Fredag

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 v/ Peder Østergaard Medarbejdere Uændret: 6 revisorer 3 driftsøkonomer 9 assistenter 1 elev Thyra Aktuelt: Thyra Frisk Carstensen,

Læs mere

Refinansieringsmøde. 7. oktober 2014

Refinansieringsmøde. 7. oktober 2014 Refinansieringsmøde 7. oktober 2014 Velkommen Louise Helmer Administrerende direktør Program 19:00 Velkomst v/ Louise Helmer, administrerende direktør, Centrovice 19:05 Økonomisk vejrudsigt v/jens Schjerning,

Læs mere

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 10. marts 2016

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 10. marts 2016 Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 10. marts 2016 v/ Peder Østergaard og Henrik Damgren En barsk verden Medarbejdere Bemanding i afdelingerne: 5 økonomirådgivere 3 driftsøkonomirådgivere

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

Velkommen til Årsmøde i Plante & Miljø

Velkommen til Årsmøde i Plante & Miljø Velkommen til Årsmøde i Plante & Miljø Tirsdag den 3. februar 2015 Fokus på faglighed og bundlinje Udvalgte emner til aftenen Nyt fra udvalg og formand Nyt fra afdelingen Lidt om kvælstof Foderbyg Cup

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S ORIENTERINGSBREV NR. 13, MARTS 2013 ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro mandag den 25. marts 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den aktuelle økonomiske situation Hvad er der sket? Før finanskrisen Højkonjunktur Liberal finansiering Omkostningsstigninger

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Forslag Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 Deltagere: Leif Tullberg, John Gothjelpsen, Henrik Helt, Mette Overby, Andy McCourt, Flemming Gottschalck.

Læs mere

Risikostyring og handelsstrategi

Risikostyring og handelsstrategi AgroMarkets udvidet kursus: Risikostyring og handelsstrategi Dansk Landbrug er i et globaliseret marked, hvor fødevareproducenters succes afgøres af markedskendskab, der udnyttes til at træffe bedre og

Læs mere

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Årsmøde LVK Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition Politisk indflydelse Økonomien i landbruget Svinesektoren Kvægsektoren Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Politisk inflydelse

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Mandag d. 24. august 2015, kl. 17:00-19:00 Søllerødgade 33, Nørrebro Tilstede: Jakob, Anja, Anna, Henriette, Marianne, Yanaba (Pia Hegner

Læs mere

Orientering Summax 10. november 2014. v/ Anette Østerby Jensen og Steen Larsen

Orientering Summax 10. november 2014. v/ Anette Østerby Jensen og Steen Larsen Orientering Summax 10. november 2014 v/ Anette Østerby Jensen og Steen Larsen Program 17.00 Velkomst v/ Anette 17.10 Introduktion v/ Anette 17.30 Live demo E-faktura og e-arkiv ved Steen 18.00 Sandwichpause

Læs mere

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne?

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne? Business Check Svin Individuel benchmarking for svineproducenter Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

TRYGHED I HVERDAGEN Tre gode tilbud fra Landbrug & Fødevarer Vores interesse - dit ansvar!

TRYGHED I HVERDAGEN Tre gode tilbud fra Landbrug & Fødevarer Vores interesse - dit ansvar! KE ULYK GRUPPELV GRUPPEPENSON SUNHESFORSKRNG OM G SY HEL B R E Landbrug & Fødevarers forsikrings- og pensionstilbud tager alle udgangspunkt i landmandens behov. Ordningerne er billige og de har attraktive

Læs mere

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Økonomi og finansieringsmuligheder i svineproduktionen v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Nr. 1 Agenda Produktionsøkonomi bytteforhold Forventninger til erhvervets indtjening Finansiering og kapitalforhold

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 34-2015

ØkonomiNyt nr. 34-2015 ØkonomiNyt nr. 34-2015 Den generelle økonomiske vækst... 1 Forventning til renteudviklingen... 2 Forventning til markedsudviklingen... 3 Stigende afrapporteringskrav til banker... 4 Hvad gør landboforeningen

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i CV Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i Potentiale screening Tournaround Taktisk og strategisk planlægning

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

E-faktura og arkiv for kommende superbrugere

E-faktura og arkiv for kommende superbrugere E-faktura og arkiv for kommende superbrugere Kursus Centrovice 7. Maj 2013 Morten Langgaard Jens Juul Andersen Dagsorden 2... 1. Velkomst program og præsentation 2. Detaljeret præsentation af e-faktura

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

Selvangivelse for solcelle-anlæg

Selvangivelse for solcelle-anlæg Selvangivelse for solcelle-anlæg Har du anskaffet et solcelle-anlæg, skal du være opmærksom på de skattemæssige muligheder, der er for at få din investering finansieret over skattebilletten. Sønderjyllands

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Evaluering ved landmænd:

Evaluering ved landmænd: Slutevaluering af afprøvningen/demonstrationen af Norfor Foderkontrol til brug for udpegning af kritiske målepunkter og mere effektiv dataopsamling til KvægNøglen Evaluering ved landmænd: 1. Blev målet

Læs mere

FAKTA OM LANDBRUGETS ØKONOMI

FAKTA OM LANDBRUGETS ØKONOMI Agri Nord 29. oktober 215 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk Chef, SEGES FAKTA OM LANDBRUGETS ØKONOMI 7 af 1 landbrug kører med underskud Finanskrise giver store finansielle tab Stor global landbrugsproduktion

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 4, oktober 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Succes med Slagtesvin Velkommen Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Slagtesvin Hvordan gør vi det bedst? Top orner Genetisk potentiale bestemmes tidligt i dyrets liv 3 Risiko for mavesår Formaling

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Beretning til årsmøde 30. januar Merete Lehmann Andersen

Beretning til årsmøde 30. januar Merete Lehmann Andersen Beretning til årsmøde 30. januar 2015 Ved Chefkonsulent Ved Chefkonsulent Merete Lehmann Andersen Beretning Den økonomiske k situation ti Produktionsresultater DB-tjek Hold fokus MRSA Medierne LandboNord

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Risikoledelse i praksis

Risikoledelse i praksis i praksis Kvægkongressen i Herning Den 26. februar 2008 V/ Kristian Hedeager Nielsen Udviklingschef på LandboFyn Mælkeproducentens indtjenings- og kapitalforhold Historisk - Stabil indtjening på et lavere

Læs mere

2: Antal medlemmer. 3: Vandforbrug for vand-året 01.10.14-30.09.15:

2: Antal medlemmer. 3: Vandforbrug for vand-året 01.10.14-30.09.15: 1: Bestyrelsens arbejde i 2015 har (ligesom i de foregående år) været præget af høj aktivitet, og har blandt andet omfattet o 10 bestyrelsesmøder o 2 regnskabsmøder o 1 generalforsamling o 4 møder om Vandsektorloven

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Belek

Ejerlejlighedsforeningen Belek Ejerlejlighedsforeningen Belek Nyhedsbrev nr. 1 Onsdag den 29. marts 2006 Kære medlemmer Der har været fuld fart på arbejdet i bestyrelsen siden den stiftende generalforsamling i februar. Bestyrelsen har

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Lemvigegnens Landboforening. Din tværfaglige samarbejdspartner

Lemvigegnens Landboforening. Din tværfaglige samarbejdspartner Lemvigegnens Landboforening Din tværfaglige samarbejdspartner Velkommen Lemvigegnens Landboforening er talerør for vore kunder og medlemmer lokalt, regionalt og nationalt. Rammer til respekt Vi varetager

Læs mere

O Guide til it-sikkerhed

O Guide til it-sikkerhed It-kriminalitet O Guide til it-sikkerhed Hvad din virksomhed bør vide om it-kriminalitet, og hvordan du kan forebygge det codan.dk 2 Forord 3 o Er I ordentligt sikret mod it-kriminalitet? Mange virksomheder

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER Webinar d. 20. maj 2016 v/ Klaus Kaiser - SEGES, Ø&V Erik Maegaard - SEGES, Planter & Miljø Susanne Clausen - SEGES, Kvæg Karsten Moesgaard Pedersen SEGES, Videncenter for Svineproduktion LANDBRUGETS ØKONOMISKE

Læs mere

Best Practice på DLBR summax for

Best Practice på DLBR summax for DLBR summax Best Practice på DLBR summax for DLBR Kunder Online brugere DLBR summax DLBR BEST PRACTICE Opstart: Kunden har på forhånd set de to generelle videoer omkring e-faktura og e-arkiv - Her Det

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH .DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH Folkeafstemning Deltagelse i euro-samarbejdet Omkring 1 år Op til 2-3 år Virksomhedernes omstilling til euro kan påbegyndes Omstilling i virksomhederne kan ske hurtigt forudsat

Læs mere

Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010

Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010 Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010 Punkt 1. Velkomst ved formanden. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Anne (have 89) som blev valgt. Anne konstaterede at GF var lovligt indkaldt.

Læs mere

Økonomimøde. 14. april 2015

Økonomimøde. 14. april 2015 Økonomimøde 14. april 2015 Program 19.00 Velkomst v/ bestyrelsesmedlem Torben Povlsen 19.10 Lineær programmering som optimeringsværktøj v/ Morten Holm Rasmussen, økonomirådgiver 19.30 Er der lys for enden

Læs mere

Årsregnskab. for. Familielandbruget VEST-Jylland

Årsregnskab. for. Familielandbruget VEST-Jylland Årsregnskab for Familielandbruget VEST-Jylland 1. januar - 31. december 2015 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Familielandbruget VEST-Jylland. Vi anser den

Læs mere

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR?

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR? Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010 Nye kunder Hvordan

Læs mere

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Pension for Selvstændige (PFS) er de selvstændigt erhvervsdrivendes egen pensionsordning. Pensionsordningen

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 50 meter væk,

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at

Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at 0 Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at kunderådgiver gennemgår sagen inden agterskrivelse / afgørelse

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

guide til it-sikkerhed

guide til it-sikkerhed Codans guide til it-sikkerhed Hvad du som virksomhed bør vide om it-kriminalitet og hvordan du kan forebygge det Indhold Side 3...Forord Side 4...Virksomhedernes tanker om it-kriminalitet Side 5...Sådan

Læs mere

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening 2012 Bliv flyvende med DRF s nye rammeaftale for firmapension DRF s bestyrelse har i samarbejde med Nordea Liv & Pension netop etableret

Læs mere

Kort sagt - det handler om kvæg

Kort sagt - det handler om kvæg Kort sagt - det handler om kvæg Nr. 1 januar 2014 Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 19.00 i kantinen på Noatun, Industrivej 53, Lemvig Kvægbrugsudvalgets beretningsmøde Kvægbrugsudvalgets formand Esper Agger

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program 10-06-2013 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013 Handels Rådgiver John Jensen John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere

Nyhedsbrev januar 2016

Nyhedsbrev januar 2016 Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme AMBA Kastrupvej 41a 8960 Randers sø 86496888 gjvarme@gjvarme.dk formand.ulk@gmail.com Nyhedsbrev januar 2016 Godt Nytår til Alle Nye Tariffer Der træder nye tariffer i

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Velkommen til. ordinær generalforsamling i

Velkommen til. ordinær generalforsamling i Velkommen til ordinær generalforsamling i Dagsorden 1. Valg af dirigent. Punkt 1: Valg af dirigent. Forslag: Bestyrelsen foreslår Henrik Welinder, fra RSM Plus. Valg af stemmetæller Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat Emne Diskussions Formål Referat 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Paul Referent: Gert Kirsten, Henrik, Rikke 2. Godkendelse

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2016... s 3 Præmien i 2016... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave Marts 2012 Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 Det danske skattevæsen offentliggjorde mandag den 5. marts i år årsopgørelserne

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 52 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 52 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 52 Offentligt Uopfordret høringssvar vedrørende nye regler for solceller. ==== Kære minister. Som følge af de nye regler for solcelleanlæg

Læs mere

Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck (OZ), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth (ME) og Erik W. Frederiksen (EWF).

Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck (OZ), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth (ME) og Erik W. Frederiksen (EWF). Til bestyrelsen og driftsleder for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck (OZ), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth (ME) og Erik W. Frederiksen (EWF). Dagsorden:

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1 Velkommen til økonomiorienteringsmøde Marts 2011 Nr. 1 Program Landbrugets aktuelle økonomiske situation v/erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videnscentret for Landbrug Kaffepause Resultater og prognoser

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere