Højskolernes fællesprojekt Kulturmøde og konfliktløsning: Danmark-Europa-Verden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højskolernes fællesprojekt Kulturmøde og konfliktløsning: Danmark-Europa-Verden"

Transkript

1 Højskolernes fællesprojekt Kulturmøde og konfliktløsning: Danmark-Europa-Verden Undervisningsmateriale om internationale konflikter og forholdet mellem Europa/ EU og USA Af Jan Øberg TFF, Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning Indholdsfortegnelse Side 1 Kapitel 1: Inden vi går i gang 2 1. Hvad drejer det sig om? 2 2. Viden og dialog 3 3. Vær nysgerrig og stil spørgsmål om spørgsmålene - også om dem i det her materiale 3 4. Hvem er forfatteren, hvor står han og hvad tror han på Strukturering 5 6. Praktiske ting og metode 6 7. Opvarmning 6 Øvelser Side 7 Kapitel 2: Forskellige sider af Europa og USA Hvor forskelligt opfatter vi hinanden? 8 Diskussionstemaer Hvordan ligner USA og Europa hinanden? 9 Diskussionstemaer Europas og USA's positioner i verdenssamfundet 14 Diskussionstemaer Politisk legitimitet 15 Diskussionstemaer Militære relationer 17 Diskussionstemaer USA's og Europas selvforståelse eller identitet 20 Diskussionstemaer USA's og Europas økonomiske relationer 21 Diskussionstemaer 7 Side 21 Kapitel 3: Fremtiden problemer der skal løses Side 24 Kapitel 4: Mulige fremtider i USA og Europa: Kan de bidrage til løsninger frem til 2025? 25 Mulige udviklinger for USA (1) 25 Mulige udviklinger for Europa/EU (2) 26 Mulige udviklinger i forholdet mellem dem begge (3) 26 Mulige udviklinger i forholdet mellem de to og resten af verden (4) 27 Diskussionstema 8 Side 27 Side 28 Kapitel 5: Efterord Forslag til litteratur Kapitel 1: Inden vi går i gang I 1967 udkom i Frankrig en bog, som blev den mest omdebatterede det år i Europa. Den var skrevet af Jean- Jacques Servan-Schreiber og hed Den amerikanske Udfordring og udkom året efter på dansk med forord af den forhenværende statsminister Viggo Kampmann. Han indleder med disse ord: Denne bog fortæller os, at vi i Vesteuropa allerede er besat af USA, der i ly af Fællesmarkedet har overtaget magten inden for alle de strategiske, vigtige industrier. Servan-Schreiber mente at USA havde besat Europa ved hjælp af teknologisk overlegenhed og ledelsesfilosofi. Konflikt og mistænkelige blikke over Atlanten er på ingen måde noget nyt. Og det er værd at huske når Du bruger dette materiale. I bogen bringer forfatteren også et næsten profetisk citat af USA's daværende hårdhændede forsvarsminister, Robert S. McNamara, hårdhændet fordi USA i de år og frem til 1975 førte en skånselsløs krig i Vietnam. McNamara siger om Vesten versus resten, de fattige lande, i 1967: Lad os ikke hykle. Hvis de rige lande ikke foretager en stor og fælles anstrengelse for at udfylde svælget mellem jordklodens to

2 2 halvdele, vil ingen af os blive i stand til at holde os uden for den uundgåelige katastrofe, bølger af vold vil sætte ethvert forsvar ud af spillet. Det økonomiske kaos, som kan blive resultatet af den enorme forskel mellem rige og fattige lande, udgør en større trussel imod De Forenede Staters sikkerhed end Kinas atomvåben. Forholdet er netop så enkelt og så alvorligt, som det her er sagt. Det er i dette globale perspektiv, at vi skal se på forholdet mellem Europa og USA i det følgende. Nu, 37 år senere, er svælget kun på visse områder blevet mindre, på mange bredere og dybere. Hverken USA eller Europa har siden ændret sine samfund, filosofi eller politik i et omfang, så det kan siges at stå i proportion til svælgets ufattelige størrelse. For 3 år siden, den 11. september, blev USA ramt af noget, der formentlig også har at gøre med det omtalte svælg. Dets forsvar blev sat ud af spil og USA, der ellers ikke kender til krig på eget territorium i moderne tid, føler sig såret og ydmyget. Det har reageret med at slå tilbage med militære midler. Som konsekvens heraf har vi siden 7. oktober 2001 med angrebet på Afghanistan fået en krig mod terrorister snarere end en international debat og politisk, økonomisk og kulturel reform, der underminere terrorismen ved at angribe dens årsager. Det er dette materiales grundidé at USA's og Europas egen fremtid og rolle i fremtidens globale samfund i første række vil afhænge af hvordan de, i samarbejde eller konflikt med hinanden, møder de legitime krav - og den moralske udfordring - om en mere retfærdig verden, en slags global velfærdsstat. 1. Hvad drejer det sig om? De hér sider skal bidrage til en bedre forståelse af tre vigtige ting: 1) Hvordan man kan blive bedre til at forstå konflikterne i det store internationale - eller globale samfund. 2) Hvordan kan vi få bedre greb om hvad der sker i og mellem EU/Europa og USA. 3) Hvilke muligheder der er for at USA og/eller Europa i fremtiden kan bidrage til at få løst nogle af de store globale problemer, vi skal have løst for at overleve her på kloden. Det er unægteligt omfattende spørgsmål. Der er oceaner af skøn- og anden litteratur; der er floder af film og daglige nyheder, der siger noget om de to spørgsmål, og som vi må tolke og tage stilling til. Desværre findes der ingen smarte genveje til god forståelse. Hvis vi skal gå i dybden må vi se på flere dimensioner af forholdet over Atlanten (såsom politik, militær økonomi, kultur) og gøre det ud fra flere perspektiver (såsom statsligt/folkeligt, traditionelt/alternativt, mandligt/kvindeligt, materielt/åndeligt). Vi må lade nysgerrigheden strække sig over tid (historien, nuet, mulige fremtider = scenarier) og bruge adskillige metoder og medier (spørge vidende mennesker, lave brainstorms om det vi ikke véd men gerne vil vide, opsøge viden i bøger og tidsskrifter, surfe på Internettet eller måske tænke systematisk over hvordan vores egen hverdag konkret påvirkes af netop internationale konflikter og forholdet mellem Europa og USA). Vi kan ikke blive eksperter i det alt sammen. Men vi kan stimulere hinanden til at søge kundskab, se ting på nye måder og dermed blive bedre til at leve aktivt i denne verden. Og i øvrigt er det ikke eksperterne, der skal gøre verden bedre - eller redde den - for os. Det er vores alle sammens opgave i et demokrati. 2. Viden og dialog Vi må vide noget først. Hvis man vil have meninger om verden må man erhverve sig kundskaber om den, ellers bliver det bare til fornemmelser og måske fordomme. Uden egen viden bliver man også lettere narret af dem, der kører med propaganda og vil have os til at tro på en eller anden historie. I materialet hér er der derfor lagt vægt på at rejse spørgsmål og perspektiver, der kan vække nysgerrighed om verden og give en håndsrækning til selvstudier, individuelt eller i grupper. Der er mange og meget forskellige henvisninger og lænker til Internettet. Det er naturligt, for verden er kompliceret. Jeg får lyst til at citere John Gray, der er professor i europæisk tænkning på London School of Economics, og siger dette om Amerika, at det er for rigt på modsætninger til at nogen som helst definition af det overhovedet er mulig. Til enhver holdning, der formodes at være distinkt amerikansk, kan man finde den helt modsatte, som ikke er mindre amerikansk Sandheden er at der ikke findes et grundlæggende, dækkende amerikansk verdensbillede så lidt som der findes et grundlæggende typisk amerikansk landskab. Enhver der tænker noget andet har ikke fattet det vigtigste om Amerika, nemlig at det er umuligt at kende til bunds. (Hele Grays artikel kan læses her Så meget om dén ene side af det vi skal arbejde med her! Jeg er ganske sikker på at man kunne sige det samme om Europa. Måske har vi færre kontraster, måske spændvidden er mindre, men mangfoldigheden, blandingerne, det uoverskuelige - det, der er europæisk og hvis modsætning også er europæisk - dét er ikke mindre på vores side. Så det vi skal arbejde med i det følgende er både umuligt at kende til bunds eller sætte på enkle formler. Velkommen til Mission Impossible! 2

3 3 Til at begynde med vil gruppearbejde derfor være mest relevant til at få alle de spørgsmål frem, man gerne vil finde svar på; her kan brainstorm være nyttigt. Derefter kan man fordele opgaverne med at indhente viden og så komme tilbage til gruppen med nye indsigter, dele dem med de andre og se hvor de adskiller sig og hvor de overlapper. Efterhånden skabes en fælles fond af viden, og gennem videre diskussioner kan den så problematiseres: men her passer din information jo ikke så godt med dét, jeg har fundet ud af om den sag eller hvordan hænger dét her sammen med det vi lige hørte? eller kan begge parter have en pointe, skønt de siger stik modsatte ting? Den enkelte og gruppen erkender at der er noget, jeg/vi ikke ved. Altså må der indhentes ny viden, ny dimensioner, perspektiver, tidsintervaller samt metoder og medier; så tilbage og dele det med de andre og sådan videre. Efterhånden kan man ikke blot konstatere forskelle (og konflikter) i mængden af fakta og i holdninger og tolkninger; man lærer også at forstå dem, arbejde med dem og lære hinanden bedre at kende gennem gruppens - ja hele højskolens - mangfoldighed. En vidensbaseret dialog tager således form. Og dialog og viden er i sig selv to helt grundlæggende indslag i arbejdet med at forstå og håndtere konflikter, store som små. Og det er jo godt, hvis selve arbejdet med disse spørgsmål bliver udtryk for netop dét. 3. Vær nysgerrig og stil spørgsmål om spørgsmålene - også om dem i det her materiale Gode spørgsmål er dem, der leder fremad til en dybere forståelse og parathed til at handle. Vores viden skal jo bruges til noget. Men hvor ofte har man ikke hørt folk diskutere om det nu var serberne eller albanerne - USA eller Irak, fyld selv på - der var mest skyld i konflikten? Snart er de selv godt i gang med at bekrige hinanden, selv få ret og få den anden ned med nakken. Af den grund er det vigtigt at stille såkaldte meta -spørgsmål, dvs. spørgsmål, der stiller spørgsmålstegn ved den måde, tingene bliver stillet op og drøftes på. Eksempelvis kan man kaste det spørgsmål ind om der virkelig kun er to parter i en konflikt og hvorfor vi i vores kultur har en tilbøjelighed til at dele alting op i to: som i dialog eller konfrontation, at starte en krig for at løse en konflikt eller pacifistisk gøre ingenting, eller dele op i højre/venstre og mandligt/kvindeligt? Et andet meta-spørgsmål, der kan smides ind i eksemplet med den krigeriske debat er: hvilken betydning har skyld - og placeringen af al (eller mest) skyld hos én part - for vores forståelse og mulighed for at løse konflikten? Og er det sådan at hvis jeg har ret så har den anden uret eller kan vi begge have en vis ret og begge tage lidt fejl? Når vi rejser meta-spørgsmål åbner der sig nye horisonter. Eller tag spørgsmålet om at være anti-amerikansk. Vi skal selvfølgelig diskutere hvad det kan betyde. Men man kan også stille meta-spørgsmålet: hvorfor kommer dette anti stort set kun op når nogen kritiserer USA og Israel (hvor der straks tales om anti-semitisme). Den, der kritiserer britisk udenrigspolitik, bliver ikke straks kaldt antienglænder; og om den, der synes at en leder i et afrikansk land er autoritær, bliver der ikke råbt anti-afrikansk. Gad vide om den slags kategorier tjener nogle mindre bevidste formål, såsom at tale om den der snakker og ikke om sagen? Nært beslægtet med meta-spørgsmålene er metoden at vende tingene på hovedet. Bare sådan for den kreative tænknings skyld: hvad nu hvis? Eksempelvis diskuterer de fleste konflikter som om parterne er helt forskellige og deres synspunkter er helt uforenelige. Og det er rigtigt at konflikter handler om uforenelighed på et eller andet plan. Men prøv alligevel at vende det hele lidt på hovedet og spørg: på hvilke måder ligner parterne i en konflikt hinanden? Så finder vi for eksempel at de kan have dét tilfælles at det, de skændes om, er vigtigt for dem (prioritet); måske er de også fælles om at være bange for at de skal stå som tabere i andres øjne (angst/prestige). Og da bliver det relevant også at forstå og behandle deres prioriteter og deres angst. Eller udvid en dimension: hvad nu hvis denne konflikt er del af en meget større historie? Eller hvis vi ser på den i et langt i stedet for kort tidsperspektiv? Hér og nu kan det godt nok ud som om konfliktparternes positioner er uforenelige; men hvis vi forestiller os at der sker dét og dét eller de gennemgår den og den proces i de nærmeste måneder, så er det ikke helt utænkeligt at de kommer til at se anderledes på sagen og deres synspunkter og ønsker kan forenes. Endelig er der en tredje type af udforskende spørgsmål, der kan lede til ny viden og handling: at vi stort set holder op med at sige enten A eller B og i stedet udforsker muligheden af hverken A eller B og både A og B (+ måske også C, D.Å). Tænk på alle muligheder og kombinationer inden du afskriver en mulighed eller et perspektiv. 4. Hvem er forfatteren, hvor står han og hvad tror han på Tænk på en kunstner, der står foran et lærred og pålægger sig selv en masse begrænsninger: enten blå eller gul og i hvert sit felt, ikke blande! Og ikke et vildt lilla strøg noget sted! Sådan er det med det meste af det, vi kalder politik og politisk konfliktløsning. Det kaldes Realpolitik og realpolitikere tuder vore stakkels ører fulde med at der ikke er alternativer, vi har kun at stemme ja eller nej til ét alternativ. 3

4 4 Men tænk så på det øjeblik da en kunstner for første gang blandede blåt og gult og GRØNT blev født! Jeg tror at vi har brug for mere af den slags i verdenspolitikken! Alle bogstaverne, alle farverne, hele mangfoldigheden af de mulige muligheder. Det var ikke nogen tilfældighed, når Gandhi kaldte sin selvbiografi Mine eksperimenter med sandheden. Eksperimenter kan vi kun gøre med henblik på fremtiden; vi kan ikke eksperimentere med det, der skete i går (om end vi kan eksperimentere med at tolke gårsdagens begivenheder på nye måder). Sandheden kender vi ikke før vi har eksperimenteret med vores tanke og vore handlinger. Og uden søgen efter en større sandhed tror jeg ikke, der bliver nogen fred i denne større verden. At vælge voldens og krigens vej kræver derimod ikke nogen nytænkning; den er en nedslidt og som oftest brolagt med forskellige former for løgne. Den er en blindgyde. Hvad angår mine egne holdninger så er jeg tilhænger af, at vi løser vore problemer med mindst mulig vold - vold af alle slags, i tanke, tale og handling, den direkte fysiske eller psykiske vold såvel som den systemindbyggede vold. Jeg synes, det er alt for bekvemmeligt at acceptere vold hvis man ikke engang har gennemtænkt, om der skulle være andre måder at gøre det på. Jeg synes vores kultur er voldsfremmende og afhængig af en - falsk - tryghed i form af våben. Det er muligvis fordi vi et eller andet sted er bange for at jordens fordømte en dag skal sige at nu kan det være nok, at ressourcerne skal slippe op eller Naturen sige stop. Det skal også nævnes at jeg er kritisk til den siddende amerikanske regering under præsident George W. Bush. Men jeg er på ingen måde anti-amerikansk og ikke anti noget andet folkeslag heller. Som fredsforsker mener jeg, at kulturel, politisk og økonomisk mangfoldighed er en styrke og en vigtig ingrediens for en verden i fred. Derfor er jeg principielt kritisk til enhver ideologis, ethvert lands, enhver økonomisk filosofi og enhver religions forsøg på at blive enerådig, altdominerende eller tilrane sig monopol på sandheden. Det ville jeg også være hvis det var Danmark og den siddende danske regering, der forsøgte at blive det. Det vi må søge efter er filosofier og politiker, der ikke lader sig udnytte eller misbruge til den type af formål. Og her ser jeg Mahatma Gandhi, Martin Luther King og mange andre som relevante: de konstruerede deres tanker og udøvede deres gerninger på en sådan måde, at de ikke kunne og ikke kan bruges til at dominere og udbytte andre eller tvinge dem til at blive som de selv eller adlyde ordre. I en verden med så megen vold er det afgørende, at vi tager chancen - og risikoen - og vælger nye veje. Jeg er overbevist om, at jo bedre vi forstår konflikter, jo større muligheder har vi for at mindske volden. Faktisk tror jeg, at vi mennesker kan lære fred. Og jeg tror at den bedste læreproces og det bedste undervisningsforløb, er det, der både undersøger virkeligheden, som den er, og som den muligvis - kunne være. Jeg publicerede min første videnskabelige artikel i 1974, blev doktor i sociologi ved Lunds Universitet i 1981 på bogen Myter om vor sikkerhed (Mellemfolkelig Samvirke). Siden blev jeg docent og æresdoktor, det sidste ved det buddhistiske Soka-Universitet i Japan. Jeg var leder af Lunds Universitets institut for freds- og konfliktforskning og har siden været chef for den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning, TFF, i Lund i Sverige (se der er det eneste nordiske institut i branchen. Det finansieres uafhængig af midler fra stat eller næringsliv og bygger helt på uaflønnet, frivillig arbejdskraft. Jeg har begået knapt 1100 publicerede skrifter, heraf cirka 100 af rent akademisk karakter på sammenlagt 3600 sider. Jeg er freelance gæsteprofessor, foredragsholder og skribent og arbejder som konfliktlæge. Lægevidenskaben er en vigtig inspiration i TFFs arbejde: vores lægeløfte er at arbejde på, at der ikke bruges mere vold en absolut nødvendigt til at løse diverse konflikter med. Vi er 80 medarbejdere og nogle af os arbejder ude i verden, selv har jeg arbejdet med konflikter i Somalia, alle dele af det tidligere Jugoslavien (hvor jeg blev delvist uddannet), Georgien, Irak, Burundi og ligesom jeg har været gæsteprofessor i bl.a. Japan samt afholdt kurser og undervisning i lande for mange forskellige slags studerende. Som intellektuel mener jeg det er vigtig at stå helt frit og kunne forske, tænke og tale helt frit. Jeg er således ikke medlem af noget parti og tror ikke på nogen enkelt politisk ideologi; jeg er eklekticist, dvs. mener, at der kan findes interessante ting i mange ideologier, kulturer, religioner og filosofier. Det er, som jeg ser det, den enkeltes opgave at stykke disse elementer sammen til et livsgrundlag snarere end at indordne sig og købe den pakkeløsning som én religion, én ideologi osv. tilbyder og rette sig ind efter den. For mig at se er universet af ikkevold det bedste udgangspunkt. Ikkevold åbner døre og sjæle og hjerter, det gør volden ikke. Den lukker og låser os. Gandhis ahimsa (ikke at gøre nogen fortræd), japanernes heiwa (harmoni), kinesernes ho-ping (modsætningernes fredelige sameksistens), kristendommens agape (kærlighed) og islams dar-al-islam (fredens hus) er alle sammen noget, der åbner muligheder for fælles eksistens på vor jord. De kan derimod ikke bruges til dominans, tvang og undertrykkelse. På grund af deres grundkarakter af ikkevold tillader de sameksistens i forskellighed eller mangfoldighed, og det mener jeg er vigtigt. 4

5 5 Ismer der fundamental bygger på vold - som marxismen, kapitalismen, militarismen, imperialismen, patriarkalismen og antropocentrismen (det at mennesket står over alle andre væsener, er centrum i naturen og skal dominere) - ser jeg i hovedsagen som skadelige for helheden, også selvom de i korte perioder af menneskeheden måtte have medført positive ting for nogen af os. Endelig har jeg det synspunkt, at en fri intellektuel bør arbejde på to ting: aldrig kun at beskrive verden og aldrig kun kritisere dens tilstand men også være konstruktiv. Lægen skal heller ikke bare lave en diagnose og konstatere at patienten er syg; lægen skal også udtænke veje til helbredelse og eventuelt selv forestå behandlingen. Hen imod slutningen af dette materiale er der gode muligheder for, at du kan øve dig på at tænke konstruktiv og du finder mange konstruktive ideer på For det andet bør den intellektuelle først kritisere sig selv, sin egen regering, kultur eller hvad det nu måtte være, før han eller hun kritisere andre. Med dét håber jeg du føler, du har en god varedeklaration for det følgende. 5. Strukturering I kapitel 2 ser vi ser på nogle dimensioner og perspektiver på temaet USA og Europa. Det gør vi for at få størst mulig viden at bygge det videre arbejde på. Hele vejen igennem afsnittene i dette kapitel arbejder Du faktisk på forskellige måder med konfliktanalyse. Kig bare på Bjarne Vestergaards undervisningsmateriale og på side i højskolernes temahæfte Dialog eller Konfrontation?, så ser Du det. (Både Bjarne Vestergaards undervisningsmateriale og temahæftets artikler findes på I kapitel 3 findes en liste over otte virkelig vigtige problemer. Hvis vi ikke i højere grad end nu forsøger, at bevæge verden i retning af at finde løsninger på disse problemer, er der en voksende sandsynlighed for at verden, som vi kender den i dag, vil bryde sammen. Dette materiale bygger på den antagelse, at USA og Europa har en større forpligtelse - og bedre muligheder - for at bidrage til løsninger end stort set alle andre. Forholdet mellem USA og Europa vil ikke kun afhænge af dem, men også af hvordan de håndterer disse globale problemer. Kapitel 4 angiver derfor en række mulige fremtider for USA, for Europa, for deres indbyrdes forhold og for deres forhold til resten af verden. Her skal du bruge det, du har lært i de foregående kapitler og så koble din fantasi på: hvordan kan verden se ud i, lad os sige, 2025? Hvor vil du helst den triller hen ad og hvad skal vi i hvert fald undgå? Og hvad er det i dén ramme, USA og Europa skal gøre for at gå i en ønskværdig retning? Dermed har vi arbejdet os op til det egentligt globale niveau og vil finde ud af det måske væsentligste af alt: at vi kun har én klode, at der faktisk kun er ét samfund, og at alt hvad vi gør, hænger sammen med alt andet og alle andre. Det er konflikthåndtering på global niveau. Undervejs bruger vi alle de redskaber, der ligger i Bjarne Vestergaards undervisningsmateriale. 6. Praktiske ting og metode Forkundskaber og hvor du finder mere viden Du har allerede forkundskaber, du har viden og nysgerrighed! Du lever i Europa og véd en masse om det, og du kan ikke leve et døgn uden at komme i kontakt med et eller andet, der er amerikansk. Og måske har du været i USA? Det hér materiale bliver under alle omstændigheder lidt lettere for Dig at arbejde med hvis Du har læst artiklerne i højskolernes temahæfte Dialog eller Konfrontation?. Det følgende bygger også videre på mine to artikler dér, så dem bør du absolut have læst inden du går videre hér. Det gælder om at kunne finde interessante fakta og indfaldsvinkler. Der er f.eks. The Virtual Library for internationale ressourcer: Der er RefDesk.com på og man kan altid bruge almindelige søgemotorer som Google: Og så er der Wikipedia med et væld af gratis, lettilgængelig oplysninger. Nogle artikler og sektioner er faktisk tilgængelige på dansk i automatisk oversættelse. Wikipedia er et privat initiativ i Florida og den er speciel ved at have bidrag af menige entusiaster, så man kan være både bruger og leverandør af kundskabsartikler; kort sagt, et glimrende eksempel på hvordan moderne vestlig teknologi og det frie marked af ideer skaber kundskabsudvikling og -spredning! Se mere om dens principper her: Der findes også det alternative leksikon på dansk, Leksikon for det 21. Århundrede: - Encyclopædiernes flagskib, Encyclopædia Brittannica - - er formentlig det fornemste og mest omfattende, men dér må man betale en årsafgift på 60 US dollar. - Wikipedia om USA: - Wikipedia om Europa her: - Og om Den europæiske Union, EU, her: - Og meget andet kan Du søge hér: 5

6 6 Da Wikipedia ikke er på worldwideweb er det ofte umuligt bare at klikke på lænkerne i dette dokument. I stedet kopierer Du adressen og klistrer den ind i din browser, så kommer du til den ønskede side. Om brugen af Du og I Når der nedenfor står Du og I i forbindelse med diskussion og øvelser skal det ikke tages bogstaveligt. I arbejdet med dette tema må deltagerne selv finde ud af om de vil arbejde individuelt, i små grupper eller i plenum, og hvordan de vil mikse disse muligheder. Udbytte og samarbejde Du har din egen viden og nysgerrighed. Du har temahæftet Dialog eller Konfrontation?. Og på disse sider finder du mange litteraturtips og lænker til Internet. Det er højst sandsynligt, at du ikke kan nå at sætte dig ind i det alt sammen. Så del arbejdet op med en eller flere andre: du tager den problemstilling, jeg tager den, og så fortæller vi hinanden om det. Gruppen vokser når alle gør en indsats! Metode Materialet forudsætter at deltagerne er interesserede, nysgerrige og aktive og har lyst til at møde nogle informationer og vinkler, de ikke får så mange andre steder. Jeg tager desuden for givet at lærere og vejledere har læst materialet grundigt inden eleverne skal arbejde med det. Der vil givetvis være brug for en hjælpende hånd hér og dér og for at der i plenum samles op efter hvert afsnit. Jeg synes i øvrigt at der kan hentes klog inspiration hvad angår metoder fra f.eks. Mellemfolkeligt Samvirkes Pædagogiske Værktøjskasse. I forbindelse med dette fællesprojekt, tror jeg, at højskolens lærer eller projektansvarlig kan have glæde af at kigge på det her: Udover individuelt og gruppearbejde tror jeg, at det kan være en idé at arrangere dueller eller høringer. Man kan dele deltagerne op i tre grupper; en skal argumentere for og forsvare ét synspunkt, den anden skal forsvare et konkurrerende perspektiv og den tredje skal stille spørgsmål til de to og afgøre hvem, der har argumenteret bedst for sit synspunkt. Materialet er opbygget sådan at man bør studere i det mindste nogle ting i hvert kapitel. Hvis man ikke har tilegnet sig nogle (i givet fald udvalgte) kundskaber om USA og Europa i de første afsnit, vil man ikke finde megen glæde i arbejdet med kapitlerne 4 og Opvarmning Lav øvelse 1 og 2 før du læser videre! Øvelse 1 Begynd med denne øvelse - for dig selv eller i gruppe: Sig eller skriv spontant de tanker, billeder og ord, der kommer til dig når du hører ordet konflikt. Drøft dem derefter med de andre. Hvad er de mest typiske associationer, hvilke kvaliteter har de? Hvorfor tænker jeg/vi som vi gør? Er det arv eller opdragelse eller samfundets normer og medierne, der påvirker mig til at tænke sådan om konflikter? Øvelse 2 Gøres parvis. Man stiller sig skråt overfor hinanden med højre fods yderside mod den andens højre fods yderside og strækker sin højre hånd frem som når man hilser. Opgaven er nu - mens man holder godt fast i den andens hånd - at få ens egen hånd over på modpartens hofte så mange gange man kan på 1 minut. Det gælder om at få flest point. Lad derefter de forskellige par fortælle hvor mange gange de opnåede. Og find ud af hvordan dem, der fik flest point, opnåede dem. Øvelse 1 leder i de fleste tilfælde til at vi erkender, at vi ser konflikter som noget overvejende negativt, og nogle konflikter er jo det. Men konflikter indebærer at vi er og vil noget forskelligt. Vi er forskellige som mennesker og som samfund og kulturer. Det er der faktisk ikke noget galt i. I disse år tales der meget om konfliktforebyggelse, men det er et misvisende ord. Et konfliktfrit samfund ville jo være et hvor vi alle tænkte på samme måde og ville det samme, altså ensretning, selvudslettelse og diktatur. Vi skal derfor principielt ikke afskaffe konflikter; vi skal derimod arbejde på at reducere og afskaffe de forskellige typer af vold, der ofte bliver taget i brug i konfliktsituationer. Og vi skal prøve at forstå, at konflikter har et stort forandringspotentiale og kan have positive konsekvenser, selvom vi oplever dem som fastlåste, somme tider håbløse, situationer. Øvelse 2 skal illustrere to ting, nemlig at vi ofte ser os selv som kæmpende eller konkurrerende og situationer som spændte: det er dem eller os. Jeg skal altså overvinde den andens modstand og få min hånd over på modpartens hofte; så får jeg point. Det kaldes nul-sum-spil og indebærer, at den enes gevinst er den andens tab. 6

7 7 Hvis parrets to individer derimod ser på opgaven som en samarbejdsmulighed vil de slappe af og i fællesskab skubbe hænderne hurtigt frem og tilbage mellem hofterne og få toppoint. Dermed bliver det et plus-summespil som begge vinder på, de bliver med-parter. Øvelse 3 Individ og gruppe. Deltagerne går hver for sig i 15 minutter: Tag en alvorlig konflikt som du selv har været med til eller en som du kender en del til (det må godt være en international konflikt) og gennemgå følgende: a) hvordan ville du se på den hvis du havde haft en mere positiv holdning til konflikter? b) blev der brugt en eller anden form for vold, som kunne være undgået med en anden holdning? og c) kan du i dag se konflikten som et plus-summespil og, i så fald, hvad tror du at du selv kunne have gjort anderledes? Derpå samles gruppen og man fortæller de andre hvad man har tænkt. Ligheder? Fælles erfaringer? Hvad er det svære i at se anderledes på konflikter? Hvad hvis jeg ser positivt på konflikter, men de andre ikke gør det? Dette var blot lidt opvarmning. Det er OK, hvis det ikke føles så let. Men hold fast i det Du har oplevet, lært eller bare fornemmet så langt. For nu tager vi et stort skridt og skræver over Atlanten Kapitel 2: Forskellige sider af Europa og USA 2.1 Hvor forskelligt opfatter vi hinanden? Forfatteren Susan Sontag er tredjegenerations amerikaner af polsk og litauisk, jødisk herkomst og født to uger før Hitler kom til magten. Hun voksede op i Arizona og Californien, langt fra Tyskland, men hele min barndom blev jaget af Tyskland, som hun siger. I forbindelse med at hun i efteråret 2003 modtog de tyske boghandleres fredspris, holdt hun en tale i Berlin. Heri siger hun blandt andet: Der har altid været en latent modsætning mellem Europa og USA, mindst lige så tvetydig som denne mellem forældre og børn. USA er et ny-europæisk land, som indtil for nylig i hovedsagen var befolket af europæere. Og dog er det altid forskellene, der har slået den opmærksomme europæiske observatører. Det gælder Alexis de Tocqueville, som besøgte den unge nation i 1831 og vendte hjem til Frankrig for at skrive bogen Demokrati i USA, som stadig - godt 170 år senere - er den bedste bog skrevet om mit land. Og det gælder D.H. Lawrence som for 80 år siden skrev den mest interessante bog nogensinde om amerikansk kultur, nemlig hans både indflydelsesrige og vrede Studier i Klassisk Amerikansk Litteratur. De forstod begge at Amerika, Europas barn, var på vej til at blive eller allerede var blevet Europas modstykke. Rom og Athen. Mars og Venus. Forfatterne til nylige, populære fremstillinger fremholder den idé, at der er et uundgåeligt sammenstød mellem europæiske og amerikanske værdier og interesser. [Se mere om dette i Niels Bjerre-Poulsens og Mads Fugledes artikel i temahæftet s. 9-13, især om Robert Kagans bog] Det drejer sig om amerikansk uskyldighed versus europæisk sofistikation; amerikansk pragmatisme og europæiske intellektualisering; amerikansk energi og europæisk verdenstræthed; amerikansk naivitet eller godtroenhed og europæisk kynisme, amerikansk godhjertethed og europæisk nag; om amerikansk moralisme og den europæiske kunst at kompromisse. Vi kender melodien Vi kan lave en anden koreografi for de to, og det har folk gjort i de to seneste tumultagtige århundreder. Europa-entusiaster kan bruge modsætningen til at identificere Amerika med kommercielt dreven barbari og Europa med højkultur, mens euro-fober kan trække på det færdiglavede synspunkt, at Amerika står for idealisme og åbenhed og demokrati, mens Europa blot er svagt, snobbet og forfinet. Tocqueville og Lawrence så imidlertid noget voldsommere: ikke bare en uafhængighedserklæring, men en permanent underminering og slutteligt drab på europæiske værdier og europæisk magt. Du kan aldrig få en ny ting uden at ødelægge en gammel, skrev Lawrence. Europa var tilfældigvis den gamle ting. Amerika skulle blive den nye ting. Den nye betyder det gamles død. Derpå filosoferer Susan Sontag over krigen som sådan og over at det er krigens logik, der ligger under det amerikansk-europæiske forhold: Alle moderne krige bliver præsenteret i termer af sammenstød mellem civilisationer også når de rent faktisk handler om traditionelle ting som at få fat på et større territorium eller få adgang til ressourcer. Disse sammenstød mellem civilisationer, disse kulturkrige, handler om at parterne ser sig selv som højerestående og de andre som barbarer. Fjenden bliver uvægerligt til en trussel mod vor måde at leve på, en hedning, en vanhellig, en forurener, der nedsmudser vore højere og bedre værdier. [Se hvad jeg skriver om kulturkamp, også i dansk udgave, i temahæftet side 7]. Den aktuelle krig mod den meget reelle trussel fra militant islamisk fundamentalisme er et klart eksempel herpå. Men det er værd at lægge mærke til at det, i mildere form, er de samme nedsættende holdninger, der ligger til grund for modsætningen mellem Europa og Amerika. Lad os ikke glemme, at den historisk mest ondskabsfulde anti-amerikanske 7

8 8 retorik, vi har hørt i Europa (den, nemlig, at amerikanere er barbarer), ikke kom fra såkaldt venstreorienterede men fra det ekstreme højre. Både Hitler og Franco rasede igen og igen mod et Amerika (og verdens jødedom), der forurenede den europæiske civilisation med dets lave business-værdier. Læs gerne hele Susan Sontags artikel på ovenstående lænke. Jeg vælger hende som udgangspunkt, fordi hendes indfaldsvinkel har både stærke og svage sider og giver gode muligheder for diskussion. Da dette er den første problemstilling, giver jeg nu nogle eksempler på stærke og svage sider i det valgte materiale. Derefter bliver det dig/jer selv, der skal diskutere stærke og svage sider ved de forskellige ræsonnementer og det, jeg skrive om dem. Blandt Sontags stærke sider vil jeg fremhæve, at hun ser modsætningen mellem Amerika og Europa i et langt historisk perspektiv og at hun placerer den indenfor rammen af den evigtgyldige og allestedsnærværende modsætning mellem gammelt og nyt (også selvom Lawrence nok er lidt for kategorisk, når han hævder at det nye altid må ødelægge det gamle). Jeg synes også at hun sætter rammende ord på hvordan mange af os, sådan generelt og måske ureflekteret, opfatter hinanden og sammenligner os. Hun ser konflikten som uundgåelig, som kulturkrig. Og dét er der for mig ingen tvivl om at den (også) er, netop i den forstand, at der ses ned på den anden som laverestående. Som eksempel kan man tage en ledende amerikansk mediemands artikler i en de mest respekterede aviser, John Vinocour i International Herald Tribune hér: Sontag åbner vore øjne for en dybereliggende dynamik, mens vi jo ellers som regel ser os selv som allierede, nærstående, som amerikaniserede. Jeg mener, det er jo bare at se på samtlige nordiske landes TV-programmer på en tilfældig aften og procent af underholdningen vil være amerikansk producerede thrillers, dokumentarprogram, nyheder, komedier, soap operas, dramadokumentarer etc. Bortset fra i Frankrig, er der ingen diskussion om det. Det opleves som naturligt, at der er så meget amerikansk og så lidt europæisk og næsten intet fra andre verdensdele. Og dét med et USA, som vi altså også er i kulturkrig med! Jeg synes også, at det er positivt at hun bruger den store pensel, de kollektive opfattelser, de ikke-mateielle og kulturelle dimensioner, hvor så mange andre i disse år ser på isolerede temaer, som NATO eller handelsforhold. Sådan er Amerika og sådan er Europa og det er store forskere som de Tocqueville og forfattere som Lawrence enige om! Blandt Sontags svage sider kan man nævne at netop det store civilisatorisk greb kan komme til at ligne debatten om folkekarakter lidt for meget. Er det folkene, deres ledere eller landene og deres kulturer? Det fortæller hun os faktisk ikke. Men Amerika er netop i historisk perspektiv hele Nordamerika eller det vi kalder U.S.A. - De forenede Stater - plus Mellem- og Sydamerika. Men jeg tror hun med Amerika egentlig kun mener USA, for der er ikke referencer til Mellem- og Sydamerika. Og hvad er Europa? Går Europa til Ural-bjergene? Er Tyrkiet med dér? Er det det kulturelle, det politiske eller det økonomiske Europa? Eller er det kun EU? Kun det nuværende EU med 15 medlemmer eller fremtidens med 25? Sontag nævner ikke EU men kun Europa, men præciserer heller ikke hér, hvad hun mener. Og hvilket niveau har hun i tankerne: eliternes og magthavernes Europa og Amerika eller folkenes? Har de fattige og underuddannede på begge sider af Atlanten egentlig nogen mening om, hvad Europa og Amerika er eller hvordan de fattige og udslagne har det på den anden side? Der er en overhængende risiko for at vi kommer til at arbejde med stereotyper og ikke med lande, kulturer og økonomier og de allestedsnærværende nuancer og kompleksiteter. Og hér er der kun at føje til, at stereotyper ofte leder i en negativ retning og er forudsætninger for krig snarere end for fred. Diskussionstemaer 1 Det er nu tid at diskutere, enten med sig selv eller i gruppen - eller først at fundere selv og så mødes i små grupper eller plenum. Husk at når der står du kan det også betyde I. Og man kan tage de spørgsmål man synes er mest relevante. Det er bedre at gå i dybden med et eller to temaer i hver af disse ruder end at skøjte over det hele Læs Niels Bjerre-Poulsens og Mads Fugledes artikel fra temahæftet (findes også på og overvej ligheder og forskelle mellem det, de siger, og det Sontag og derpå jeg har sagt ovenfor. - Føler du dig spontant enig i det, Sontag siger om hvad USA og Europa er for størrelser? Mangler hun nogle ting? - Tænk på hvad du selv kender til USA og hvordan du møder USA i hverdagen, i musikken, nyhederne, litteraturen, i varer du køber? Hvordan tænker du selv om ligheder og forskelle? Sontag siger at det, der kører mellem USA og Europa er en slags krig, 8

9 9 en kulturkrig? Hvordan harmonerer det med at amerikansk kultur har haft en så markant gennemslagskraft i Europa? - Hvordan tror du 11. september og krigene mod Afghanistan og Irak har påvirket forholdet mellem Europa og USA? Hvis du/i synes påvirkningen har været negativ, hvad kan vi så gøre for at reparere det? Opsamling i plenum: Hvad har vi lært så langt? 2.2 Hvordan ligner USA og Europa hinanden? Hvis vi husker på at der altid er ligheder mellem konfliktparter, er det også en oplagt svaghed at hun ikke taler om lighederne mellem Europa og USA. Hvis vi ser på de to størrelser inden for verdenssamfundet, så kan vi bedre se hvor de har mere tilfælles med hinanden end med f.eks. Kina. Hvis vi bliver ved de to grove grupper, Amerika og Europa kan listen af ligheder faktisk blive ganske lang: 1. vi er begge kristne kulturer og tror på én gud og det kan bidrage til at vi ofte tror, at der kun er én sandhed, nemlig vores egen; 2. vi har indtil for nylig haft en fælles fjende, Sovjetunionen, og i NATO stod sammen mod den og Warszawapagten. I parentes kan vi bemærke, at den gamle Kolde Krig foregik inden for vores egen vestlige kulturkreds; Sovjetunionen havde mere tilfælles med Vesteuropa og USA end med f.eks. den arabiske verden; 3. både USA og europæiske lande tror på våben som den vigtigste kilde til sikkerhed og på at ikkevold er urealistisk - og de tror på atomvåben, hvilke både USA, Frankrig og England har; 4. vi bygger vore samfund på den antagelse, at mennesket står over Naturen og at naturen skal bruges til at tilfredsstille vore egne materielle behov; 5. mænd dominerer i vore samfund, især i magtens top; 6. vi er nummer 1 og 2 på verdens materielle rangstige; det samlede EU er verdens største økonomi og USA den stærkeste enkeltøkonomi; 7. vi giver forskellige typer af bistand og lærer andre lande og kulturer hvad demokrati og menneskerettigheder handler om. Og vi synes ikke at vi har noget at lære fra de andre kulturer og modtager derfor ikke i-landsbistand fra dem; 8. både Amerika og Europa er missionerende kulturer. Vi ser vore egne værdier som universelle, altså som noget der bør udbredes til andre. Vi taler om en Første, en Anden og en Tredje og Fjerde verden, der også fungerer som civilisatorisk rangstige; 9. og så tror begge generelt på begge at kapitalismen er det bedste system (om end i lidt forskellige udgaver) og at den skal globaliseres - ja at den er så rigtig og effektiv at der ikke findes eller bør findes andre økonomiske systemer. Interessant er det da også at Europa omfatter en række tidligere imperier som Romerriget og stor- og kolonimagter som Holland, England, Frankrig, Tyskland, Spanien, Belgien og Italien. Og hvorfor ikke nævne Danmark fra vikingetiden til vores behandling af Grønland, nu vi er i gang? Samtidig kan det konstateres, at USA i dag har sådanne økonomiske, politiske, militære og kulturelle relationer og konkret tilstedeværelse på så mange steder rundt om på kloden, at man kan se det som et gigantisk imperium. Det er faktisk det eneste for øjeblikket og historiens mest omfattende. I grunden bygger det ikke på noget nyt. Den feudale imperie- og kolonistruktur er ældgammel. Så man kan sige at siden 1945 praktiserer USA på en række måder den slags imperiemagt, det selv befriede sig fra. Individualpsykologer som Alice Miller kalder det vistnok gentagelsestvang : hvad vi selv har været udsat for er vi næsten tvungne til at gentage over for andre. Der forekommer mig at være endnu en lighed mellem Amerika og Europa og spørgsmålet, som vi senere vender tilbage til, er jo om Europa, eller mere konkret EU, skal stræbe efter at genopstå som imperium eller det skulle finde på noget nyt. Vi kan altså konstatere, at man sagtens kan have meget forskellige opfattelser af sig selv og den anden og alligevel have meget tilfælles. Der findes dem, der siger at de alvorligste konflikter netop er dem, hvor parterne står hinanden ret nær. Som mand og hustru? Som folkene i det tidligere Jugoslavien? Måske skyldes det at de er hinandens skygger? Måske vil de bare opnå de samme ting? Dét ved vi endnu ikke meget om, for der er så meget mere at sige. Diskussionstemaer 2 9

10 10 1. Synes du lighederne er rigtige? Kan du få øje på flere ligheder? Hvorfor er det vigtigt at vi også ser på konfliktparters ligheder? 2. Hidtil har vi set eksempler på at internationale begivenheder har skabt splittelse mellem USA og Europa (eller dele af det) - f.eks. terrorbekæmpelse og Irak-krigen. Hvilke begivenheder eller problemer tror du kan få USA og Europa til at holde mere, henholdsvis mindre, sammen i fremtiden? 3. Er det rigtigt at man står mere sammen når man er udsat for ydre pres, eller kan presset netop lede til splittelse? Bør man kunne holde sammen uden et ydre pres? 4. Tror du de ting, vi har tilfælles, er stærke nok eller vil de splittende ting efterhånden blive stærkest? 5. Lav et scenarium, altså et tænkt fremtidsforløb, der leder til trusler om krig mellem USA og Europa. Hvis det rent faktisk sker, tror du så det bliver inden for 10, 25, 50 eller 100 år? 6. Og lav et, hvor de to går helt tæt sammen fordi resten af verden truer dem med krig. Og hvis det rent faktisk sker, tror du så det sker snart (inden for 10, 25, 50 eller 100 år)? Spørgsmål 2, 5 og 6 egner sig til brainstorm-metoden. Opsamling i plenum: Hvad har vi lært så langt? 2.3 Europas og USA's positioner i verdenssamfundet Det er imponerende, at vi har kunnet sætte mennesker på månen og nu kan køre lidt rundt på Mars. Men inden vi kaster os ud i rummet, skulle vi måske prøve at forstå vor egen, nærmere klode lidt bedre? De fleste har f.eks. endnu meget svært ved at se verden som ét samfund og ikke blot som en række nationalstater. Vi, der bor i Europa og USA, ser os gerne som verdens centrum. Men det er vi ikke blot fordi vi har økonomisk og militær magt. I USA bor der cirka 300 millioner mennesker og i det nuværende EU godt 400. Dog er vi over 6 milliarder i vort fælles verdenssamfund. Kig lige på denne tankevækkende Internet-video om vor verden i miniature: Lad os forestille os at verden alt i alt bestod af 100 individer og vi beholdt de samme proportioner som i dag. Så ville der være: - 61 asiater, 12 europæere, 14 amerikanere (fra Nord og Syd), 13 afrikanere og 1 fra Australien; - 33 ville være kristne (katolikker, protestanter og ortodokse), 18 muslimer, 16 hinduer, 16 ikke-religiøse, 6 buddhister og 11 ville praktiserer en anden religion; - 41 ville leve uden basale sanitære installationer, 16 uden renset drikkevand; - 6 af dem ville eje 59 % af al rigdom; - 13 vil være sultne eller fejlernærede, 14 ville ikke kunne læse eller skrive; - 8 ville have en computer, 4 have adgang til Internet; - 1 voksen ville have HIV/AIDS; - 6 procent af samfunds udgifter ville gå til våben og krige; 5, 3% til uddannelse og 4,4 % til sundhedsvæsenet; - 25, en fjerdel af os, ville kæmpe for at overleve på 1 dollar eller mindre om dagen, 47 - næsten halvdelen - på 2 dollar om dagen eller mindre! USA og Europa er altså indbyggere i en meget større og meget mere problemfyldt verden. Sammen behersker de en andel af verdens goder, der langt overstiger deres andel af verdens indbyggerantal. Mens der er 26 amerikanere og europæere i denne minitureverden, så ejer blot 6 indbyggere næsten 60 % af alle de 100 s ressourcer. Og de seks er amerikanere, europæere, japanere og arabere. Eller tænk over at amerikanere og europæere bruger 79 milliarder dollar på parfume og 112 milliarder dollar på mad til deres kæledyr. For 85 milliarder dollar ekstra om året ville alle i de fattige lande være sikret basale sundhedsforhold og ernæring (FN s udviklingsprogram, UNDP, tal for 1997). Dertil kommer at de 6 % af alle udgifter, der går til militære formål, bruges af dem, der også har den største økonomiske, politiske og kulturelle magt, ikke mindst til at konsolidere deres egen økonomiske og militære magt i forhold til de andre og til at sikre de ressourcer, de behøver for at forblive magtfulde fremover. Det sker ved trusler om anvendelse af militær magt, ved interventioner og ved besættelser men også ved at de køber samarbejdsvilje ved at levere våben, uddannelse, bistand osv., til andre, som de håber, vil være pålidelige allierede. Europa og USA deler derfor også dette at være vestlige eller occidentale til forskel fra orientale eller afrikanske. De deler den problemstilling at de i det globale perspektiv tilhører en stadig mindre minoritet, der nok stadig har mest militær, økonomisk og politisk magt, men alligevel må konstatere at andre lande, regioner og kulturer vokser og engang i fremtiden kan konkurrere og udfordre dem. Undtagelsen er USA, hvis militærudgifter i de seneste år er vokset så voldsomt at dét alene står for cirka halvdelen af alle verdens militærudgifter og dermed har lagt hele EU's samlede forsvarsudgifter, Kina, Japans, Ruslands og den tredje Verdens langt, langt bag sig. 10

11 11 Refleksioner over tallene og deres årsager Vi lever altså i en globalt u-balanceret verden. Den er kendetegnet af, at den vestlige minoritet over tid ser andre, ikke mindst Kina og det øvrige Asien, blive befolkningsmæssigt og økonomisk stærkere og stærkere og de selv derfor relativt svagere på de målestokke, mens de selv forbliver næsten ufatteligt stærke militært. Det gælder især USA, og det aktualiserer spørgsmålet om EU som en ny opstigende økonomisk og politisk enhed skal gå i samme retning. Jeg har medtaget de enkle og sigende tal i miniature-verdenen ovenfor af flere grunde. I hverdagen er der stort set ingen, der taler om dem. Disse rystende globale uligheder optager ikke medier eller politik halvt så meget som f.eks. Brixtoftes skalten og valten med offentlige midler eller en dansk kronprins forestående bryllup. Skal man moralisere kan man sige, at vi er alt for selvoptagede og at det burde høre til skoleundervisning og almendannelse, at vi i det mindste forstod at verden er sådan skruet sammen. En anden grund er, at vi må se denne sørgelig globale situation som en konsekvens af både det vi gør og det vi ikke gør. Vi gør åbenbart nogle ting, som over tid gør verden mere og mere skæv og skaber flere lidende mennesker; det kan være indenfor handel hvor vi får mere ud af at handle med fattige lande, end de får ud af at handle med os. Det kan være, at vi giver de dårligst stillede alt for ringe adgang til medier, politiske beslutningsrum, inklusive FN. I FN sidder jo kun eliter; den fattige mor med et sygt barn i favnen repræsenterer for så vidt millioner, men det er ikke hende, der af sit lands regering bliver sendt til FN. Og hvad er det vi ikke gør? Ja, vi interesserer os ikke nok for det. Vi afsætter ikke nok af vores egen rigdom til dem. Det globale samfund har ingen velfærdsstat, der tager hånd om de svagere, så de ikke falder helt ud gennem bunden. Det har ingen arbejdsløshedsunderstøttelse eller hjælp til sygehusbehandling. Vi giver for lidt i ulands-bistand. Vi gør ikke nok for at reducere luksusforbrug og militær oprustning, så der kunne blive mere til disse mennesker ved at man lod en global omfordeling finde sted. Kunne vi det? Ja bestemt! Siden Anden Verdenskrig er den samlede verdensøkonomiske kage vokset i enormt omfang og tempo. Alle har satset på økonomisk vækst (men ikke alle lykkes). Af denne stadig voksende kage har de velstillede fået en større andel og de stadigt flere underprivilegerede har fået en mindre andel af kagen at dele. Hvorfor? Fordi den vestlige økonomiske teori, den såkaldte markedsøkonomiske filosofi, foreskriver at først skal kagen vokse og så skal den fordeles bedre. Men sådan er det ikke gået. Om det skyldes grådighed og bevidstløs materialisme eller noget tredje skal ikke diskuteres her. Faktum er bare at verdenshistoriens største økonomiske vækst på kloden ikke har ledt til større lighed. Og dét ræsonnement modsiges ikke af, at der er nogen, ikke mindst i Sydøstasien, der faktisk har fået det langt bedre end for år siden. Det modsiges heller ikke af det ofte hørte argument at vi i Vesten også har gjort gode ting for resten af verden. Det har vi bestemt. Selv under kolonialismen har visse europæiske lande efterladt et uddannelsessystem i visse lande i den Tredje Verden, som den dag i dag er hæderlige. Vi har givet (og solgt) verden mange teknologiske fremskridt og varer, medicinske forskningsresultater, film, tv, etc. Det modsiges heller ikke af at mange i den Tredje Verden, ikke mindst ledere, kunne gøre meget mere for deres egne befolkningers velfærd. Det er ikke kun mediespind, når vi hører om diktatorer som f.eks. Ferdinand Marcos på Filippinerne, Jean-Bédel Bokassa i den Central-Afrikanske Republik, Jean-Claude Duvalier på Haiti, Augusto Pinochet i Chile og Mobutu Sese Seko i Kongo, levede i grotesk sus og dus, stjal fra og gjorde forfærdelige ting mod deres egne indbyggere. Ingen tvivl om det. Men det vi ofte glemmer er, at der er en strukturel vold indbygget i det internationale system. Det er den, der handler om handel, investeringer, strømme af finanskapitel, udnyttelse af naturressourcer etc. som mere i det skjulte gør det uhyre vanskeligt for de dårligst stillede at få gang i en udvikling. Det store billede, nettoresultatet, er at mange - altså ikke alle - kløfter er blevet dybere og bredere og det faktiske antal nødlidende på kloden er langt større end førhen. Mens regeringer, internationale organisationer og mange eksperter med deres på det tørre ofte fremhæver hvor godt det trods alt går, så mener jeg, at det er vigtigt, at vi i et materiale som dette retter blikket mod den nød og lidelse, vi bestemt har et medansvar for at lindre. Hvad enten vi tror på den ene eller anden forklaring på årsagerne til verdens tilstand, så bør der efter min opfattelse ikke kunne herske uenighed om, at den globale nød er a) unødvendig og b) kan afhjælpes, c) burde være blevet det for længe siden, d) at vi har et medansvar for at afhjælpe den og, endeligt e) at vi ikke kan tale om ægte fred og stabilitet og for den sags skyld nedbryde terrorismens impulser hvis denne tilstand bare fortsætter eller forværres. Hele denne problematik, der ofte helt fejlagtigt kaldes u-lands-problematikken men i virkeligheden handler om verdens(u)orden kunne gøres til genstand for dages diskussioner. Men hér er fokus trods alt Europa og USA. Det er godt hvis deltagerne holder disse tal og ræsonnementer i baghovedet når de følgende ting diskuteres. USA's militære styrke vokser, dets civile mindsker 11

Fremmer EU freden? Jan Øberg. Analyse, kritik og alternativer. TFF Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning

Fremmer EU freden? Jan Øberg. Analyse, kritik og alternativer. TFF Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning Fremmer EU freden? Analyse, kritik og alternativer Jan Øberg TFF Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning Tænketanken NyAgenda 2005 Tænketanken NyAgenda har til formål at fremme analyser

Læs mere

Fremmer EU freden? Analyse, kritik og alternativer. Fremmer EU freden? Analyse, kritik og alternativer. Jan Øberg

Fremmer EU freden? Analyse, kritik og alternativer. Fremmer EU freden? Analyse, kritik og alternativer. Jan Øberg Fremmer EU freden? Analyse, kritik og alternativer Jan Øberg TFF Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning Lund, Sverige & Tænketanken NyAgenda 2005 1 Indhold Resumé af udredningens

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Mariologisk Psykologi

Mariologisk Psykologi Mariologisk Psykologi Jakob Munck - 2 - MARIOLOGISK PSYKOLOGI *** INDLEDNING... - 5 - *** Den mariologiske model... - 8 - *** Marias egenskaber... - 9 - *** Egenskaber og ikoner... - 11 - *** Afslutning

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Danmark i et større perspektiv

Danmark i et større perspektiv Danmark i et større perspektiv Det Danmark jeg drømmer om Anders Samuelsen 1. udgave, 1. oplag, 2015 Layout Jette Tosti Trykt hos Skive Offset ApS www.liberalalliance.dk Indhold 4 10 13 17 21 25 INDLEDNING

Læs mere

Hensigten med politisk aktivitet er at virke for fred og velfærd.

Hensigten med politisk aktivitet er at virke for fred og velfærd. 1 (A.J.P.Taylor, engelsk historiker) Hensigten med politisk aktivitet er at virke for fred og velfærd. Indledning. Materialet er et arbejdspapir og baggrundsmateriale. Det er et oplæg til folk, der på

Læs mere

1) INTERVIEWDISPLAY: JAKOB ERLE. 2 2) INTERVIEWDISPLAY: SARA LEI SPARRE. 4 3) INTERVIEWDISPLAY: EHAB GALAL. 5 4) TRANSSKRIBERING: JAKOB ERLE.

1) INTERVIEWDISPLAY: JAKOB ERLE. 2 2) INTERVIEWDISPLAY: SARA LEI SPARRE. 4 3) INTERVIEWDISPLAY: EHAB GALAL. 5 4) TRANSSKRIBERING: JAKOB ERLE. OVERSIGT OVER BILAG 1) INTERVIEWDISPLAY: JAKOB ERLE... 2 2) INTERVIEWDISPLAY: SARA LEI SPARRE... 4 3) INTERVIEWDISPLAY: EHAB GALAL... 5 4) TRANSSKRIBERING: JAKOB ERLE... 7 5) TRANSSKRIBERING: SARA LAI

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Steen Hildebrandt BØRNENE ER DET VIGTIGSTE - fremtiden, skolen og barnet

Steen Hildebrandt BØRNENE ER DET VIGTIGSTE - fremtiden, skolen og barnet Steen Hildebrandt er professor og ph.d. ved Aarhus Universitet, ledelses- og organisationsforsker, medforfatter til bøgerne Empati - det der holder verden sammen og Når klokken ringer ud, forfatter, redaktør

Læs mere

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz Mental forberedelse til Døden En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz 2 MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN En buddhistisk tilgang til Livet, Døden &

Læs mere

O O --.,----- 1. På vej mod en 'pax americana'? USAsom centrum for verdensordenen. supermagt. stormagter. små stater

O O --.,----- 1. På vej mod en 'pax americana'? USAsom centrum for verdensordenen. supermagt. stormagter. små stater 1. På vej mod en 'pax americana'? Et af de mest slående kendetegn ved verden i begyndelsen af det 21. århundrede er den enorme magtposition som USA indtager. Næppe nogen enkeltstat har i verdenshistorien

Læs mere

PÅ FELTARBEJDE I STRUERLAND

PÅ FELTARBEJDE I STRUERLAND STRUER KOMMUNE 2008 PÅ FELTARBEJDE I STRUERLAND ET ANTROPOLOGISK BLIK PÅ LANDDISTRIKTSUDVIKLING I STRUER KOMMUNE BILAG TIL PROJEKTRAPPORT Indhold MED ANDRE ØJNE...3 TILFLYTTERE OG BARNEFØDTE...5 FORENINGSFÆNGSLET...7

Læs mere

Waltzing in the Wiki-wonderland

Waltzing in the Wiki-wonderland Waltzing in the Wiki-wonderland Den frie, elektroniske encyklopædi Wikipedia bliver skrevet og redigeret af brugerne selv. Et verdensomspændende rodnet af frivillige kloge hoveder, der sikrer solid, neutral

Læs mere

Fejlslagne stater. Hvornår er en stat kørt i sænk? Læs om: Sudan Somalia/Somaliland Bosnien Afghanistan Yemen Nordkorea Haiti

Fejlslagne stater. Hvornår er en stat kørt i sænk? Læs om: Sudan Somalia/Somaliland Bosnien Afghanistan Yemen Nordkorea Haiti Fejlslagne stater Hvornår er en stat kørt i sænk? Læs om: Sudan Somalia/Somaliland Bosnien Afghanistan Yemen Nordkorea Haiti Mordet der ikke ville gå væk Lasse Ellegaard USA s midtvejsvalg Indiens Jerusalem

Læs mere

Fra krigsskat. til. fredsskat

Fra krigsskat. til. fredsskat Geo Horn Fra krigsskat til fredsskat 2007 1 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 6 VISION... 9 HVAD ER FREDSSKAT?... 9 LOGISK SAMMENHÆNG...10 LOVFORSLAG...11 HVORFOR FREDSSKAT?...14 DEN ETISKE BEGRUNDELSE...

Læs mere

Personlig Effektivitet

Personlig Effektivitet Personlig Effektivitet Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Introduktion til holdninger... 5 Introduktion til målsætning... 7 Introduktion til prioritering... 9 Introduktion til analyse... 10 Introduktion

Læs mere

STOP GLOBAL OPVARMNING

STOP GLOBAL OPVARMNING [Nummer 294. 14. januar, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK STOP GLOBAL OPVARMNING HVORFOR MÅ VI GERNE SLÅ AFGHANERE IHJEL? Krig og racisme hænger uløseligt sammen. Fra Vestens

Læs mere

En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik strategiske valg 2012

En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik strategiske valg 2012 En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik strategiske valg 2012 Denne analyse er en del af Center for Militære Studiers forskningsbaserede myndighedsbetjening af forsvarsforligskredsen. Formålet med

Læs mere

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM Indhold 2 Indledning 3 De Styrende principper for Den Kreative Platform 5 Princip 1: Horisontal Tænkning 14 Princip 2: Ingen Bedømmelse

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Hvad ved vi egentlig om lykke?... lykke og forskning

Hvad ved vi egentlig om lykke?... lykke og forskning KAPITEL 1 Hvad ved vi egentlig om lykke?... lykke og forskning Hvis du vil være lykkelig en dag, så drik dig fuld. Hvis du vil være lykkelig et år, så gift dig. Hvis du vil være lykkelig resten af dit

Læs mere

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold Indhold Emne... 3 Motivation... 3 1. Indledning... 4 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.3 Forklaring af problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.4 Begrebsafklaring...

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

GENEREL INTRODUKTION TIL KNAPPERNE

GENEREL INTRODUKTION TIL KNAPPERNE GENEREL INTRODUKTION TIL KNAPPERNE 1 JULI 2009 GENEREL INTRODUKTION TIL KNAPPEN "STUDIER" Studierne set fra den enkelte Studierne er set fra den enkelte elev eller deltager at forstå som den halvdel af

Læs mere

Den værdsættende leder

Den værdsættende leder 225 KAPITEL 8 Den værdsættende leder Mange ledere og medarbejdere er inden for de seneste ti år stødt på begrebet appreciative inquiry (AI) værdsættende udspørgen. AI er i dag en af de mest anvendte metoder,

Læs mere

Mobningog Ondskab. Et inspirationsoplæg fra Folkekirkens Skoletjeneste i Køge - for udskolingen!

Mobningog Ondskab. Et inspirationsoplæg fra Folkekirkens Skoletjeneste i Køge - for udskolingen! Mobningog Ondskab Et inspirationsoplæg fra Folkekirkens Skoletjeneste i Køge - for udskolingen! Mobning Mobning og Ondskab Indholdsfortegnelse Mobning og Ondskab Inspirationsoplæget er udarbejdet af Folkekirkens

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere