RID MED PÅ DIGITALISERINGSBØLGEN VISION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RID MED PÅ DIGITALISERINGSBØLGEN VISION"

Transkript

1 RID MED PÅ DIGITALISERINGSBØLGEN VISION 2020 CSC S VISION FOR FREMTIDENS offentlige sektor

2 Indledning Her i år 2010 kigger vi ind i krystalkuglen for at tegne konturerne af fremtidens offentlige sektor år Vi forsøger at se trends og muligheder ved at spotte nogle af de mest spændende nye tiltag i den digitale verden. Vi ved med sikkerhed, at den nært forestående udvikling går mod flere løsninger, hvor borgere og virksomheder gennem automatisering og selvbetjening modtager serviceydelser fra offentlige myndigheder. Vi ved også, at der vil komme et stigende krav om effektivisering og optimering af arbejdsgange, internt såvel som på tværs af forskellige myndigheder effektivisering der i høj grad sker ved hjælp af avancerede teknologiske løsninger. Manglen på arbejdskraft vil i de kommende år i sig selv være en garanti for, at der bliver fokus på denne nødvendige udvikling. Digitaliseringsbehovet synes uendeligt. Men hvad siger krystalkuglen, når vi ser lidt længere ind i fremtiden, og det offentlige Danmark har fået sat strøm til og optimeret eksisterende arbejdsgange? Hvad er next focus for det digitale Danmark? Vi tror, det bliver en gennemgribende nytænkning af offentlig service med udgangspunkt i nye tekniske muligheder og nye forenklede lovgivningsmæssige rammer uden bindinger til nutidens manuelle processer og fysiske begrænsninger? Vi mener, at dette er kernen i den kommende digitale udvikling, og vi kalder det dyb digitalisering. SKAT s selvbetjeningsløsninger og Digital Tinglysning er fremragende eksempler på digitale projekter, hvor man har forladt tanken om at sætte strøm til eksisterende arbejdsgange. Derimod er udgangspunktet den holistiske proces, hvor arbejdsfordelingen mellem borger, virksomhed og myndighed samt myndighederne indbyrdes er radikalt ændret. Fremtiden bringer stigende empowerment af borgeren flere kompetente borgere vil kræve massiv medinddragelse og medindflydelse. Borgere vil have adgang til viden og 2

3 Indledning... 2 Empower the Citizen... 4 Borgeren version Den kompetente borger er en aktiv ressource... 7 Demokratisering... 8 Dyb digitalisering (service uberørt af menneskehånd)... 9 Digitalisering af de varme hænder data og adgang til at stille deres viden til rådighed på en meningsfuld måde. Den globale serviceproduktion...11 En velfungerende og effektiv offentlig sektor kræver, at Danmark skifter gear i digitaliseringen. For selv om vi generelt set stadig er godt med, stiger presset fra globaliseringen og går hårdt ud over over vores konkurrenceevne. Den offentlige sektor er derfor nødt til at ride med på digitaliseringsbølgen for ikke at sakke agterud. 3

4 Empower the Citizen Et snapshot af 2010 og borgernes ønske om empowerment Igennem hele internettets historie har helt almindelige mennesker fået flere og flere muligheder og potentielt mere og mere magt. Den globale scene er i dag åben for alle og enhver, der ønsker at påvirke andres meninger og holdninger, afsætte varer og services eller blot underholde og blive personligt eksponeret. Der er ikke længere nogen teknologisk eller økonomisk forhindring for den en- 4

5 kelte. Alle kan være med! Avancerede handelspladser, sofistikerede apps stores og sociale fora kan etableres fra det ene øjeblik til det andet. Og uden de store omkostninger, fordi teknologiske serviceudbydere i stor stil stiller brugervenlige værktøjer til rådighed gratis eller med meget begrænset investering. Globale kommunikationskanaler som YouTube og Twitter sikrer muligheden for global eksponering for alle, og sociale websites som Facebook, Myspace og Flickr er blevet megamedier for mennesker, der gerne deler meninger og personlige profiler med andre. Dertil kommer, at mange sites tillader, at den enkelte skriver reviews af de oplevelser, produkter og serviceydelser, der udbydes. Og hvis dette ikke er nok, findes der naturligvis professionelt udbudte portaler eller communities, der inden for et givent emne som fx hoteller, naturmedicin eller alt inden for hårde hvidevarer, der opsamler signaler om brugeradfærd og systematiserer deres meninger, erfaringer eller oplevelser og stiller dem til rådighed som service-toservice. Hermed er der også sket en udbredt demokratisering af viden som modvægt til de professionelles videnudbud. Ikke bare er adgangen til viden demokratiseret, forstået på den måde, at der er en forventning om og en mulighed for nem adgang til viden i alle sammenhænge fra mobilen eller pc en på 24 7 vilkår. Men der er også en kraftig vækst i borgerens udstilling af individuel viden til andre. De mange wikis er et sikkert tegn på en generel videnspredning på højt niveau. Alle med faktuel og specialiseret viden bliver deres egen redaktør og bidrager hermed til validering og videnspredning i en målestok aldrig set tidligere. Et andet symptom er, at frekvensen af digitale uploads nærmer sig mængden af downloads! Men det er ikke kun wikis, der lever godt af ikke-professionelles lyst til at bidrage og være inddraget. En række af de mest innovative virksomheder i verden har også set værdien i at udnytte ressourcestærke brugere til at dele viden og generere idéer til nye produkter og services. Virksomheder som Lego, Nike og Apple har de seneste år lukket portene op til deres ellers tidligere så lukkede udviklingsafdelinger for aktivt at inddrage brugerne i deres interne innovationsproces. Vi tror på, at vi i de kommende år vil se, at denne tendens ikke er forbeholdt den private sektor. Den empowerede borger vil ikke blot reagere mod, at det offentlige er stærkt fragmenteret, men borgeren vil også tilgå det offentlige med en kritisk forventning om at have indflydelse på leveringen og udviklingen af de offentlige services, hvor borgeren selv er omdrejningspunktet. En sektor, der allerede er langt fremme, er sygehussektoren i USA. Her bidrager patienter delvist selv til at designe deres egne behandlingsforløb, baseret på viden de har fået fra den anerkendte medicinske verden kombineret med naturmedicinske alternativer og andre patienter i samme situation. I USA blev i 2009 den første brugerdrevne portal født med communities, hvor kronisk syge patienter hjælper hinanden med at diagnosticere og rådgive om alt fra erfaringer med medicin til anbefalinger af gode behandlingssteder. Borgere i 2020 vil kritisk fokusere på værdien af de services, de modtager og i mindre grad blot modtage ydelser, der udgår fra en tid, hvor viden var magt og ikke kunne udfordres. 5

6 Borgeren version 2.0 Med fremkomsten af web. 2.0 og det sociale internet er der opstået nye markeder for digitalt indhold og nye måder at skabe digitale løsninger på, hvor borgere og forbrugere i langt højere grad inddrages og deltager i udviklingsprocessen eller selv skaber løsninger. Danmark skal for at holde førerpositionen som et at verdens mest digitaliserede lande blive dygtigere til at udnytte momentet i den innovationskraft, der kommer fra borgere og virksomheder. Det offentlige vil ikke kunne lade være med at lukke dørene op og invitere borgere og virksomheder til dialog, når næste generation af løsninger skal udvikles. Det er ikke længere nok alene at inddrage brugerne ved at høre deres mening. De skal aktivt inddrages i hele processen. Vi kommer til at se, at offentlig borgerdrevet innovation vil blive et naturligt element i udviklingen af den fortsatte digitalisering af den offentlige sektor. MEGATREND Et oplagt område, der med fordel kunne fremme digitaliseringen, er det offentliges besiddelse af en sand skat af digitale data på fx biblioteks-, museums-, kultur-, miljø-, naturbeskyttelses- og trafikområdet. Disse data ejes ikke af det offentlige, men af os alle sammen og de kan uden de store forhindringer let blive eksponeret til gavn for alle. Vi forudser, at mange af disse dataskatte slippes løs inden for det næste årti. Vi tror, at der i kølvandet på denne offentliggørelse vil opstå communities af ikke-professionelle, men meget vidende borgere, der beriger de udstillede data, og sætter disse ind i helt nye sammenhænge. Og vi forventer som tilfældet har været, da adressedata blev givet fri at der oven på disse data opstår forretningsmuligheder for firmaer, der ønsker at indlejre de digitale data i deres produkter eller serviceydelser. Det er ikke svært at forestille sig en situation, hvor man googler de samlede offentlige data i tilknytning til en matrikel, når man fx er ved at købe hus og får stillet en mangfoldighed af offentlige data til rådighed fra lokalplaner, miljørapporter og trafikdata over daginstitutionernes ventelister til anmeldte tyverier. MEGATREND Samtidig er det jo åbenlyst, at moderne mennesker vil have adgang til de data, det offentlige har registreret om dem. Som den naturligste sag i verden skal det være muligt at oprette, følge og se indholdet af ens egne sager. Det gælder både administrative og patientrelaterede data. Man skal ikke længere anmode om aktindsigt for få adgang til sin egen journal men have adgang til den som det mest naturlige i verden. MEGATREND Argumentet fra lægerne mod dette har hidtil været, at vi som lægfolk ikke er i stand til på forsvarlig vis at læse lægefaglig information. Men lægernes naturgivne autoritet vil nedbrydes, som det har været tilfældet med lærere, ingeniører og præster osv. Og samtidig bliver mulighederne for at få en forklaring fra andre i samme situation eller adgangen til alternative lægelige vurderinger uendelig på nettet. Vi tror på, at den professionelles status vil reduceres i de kommende 10 år, efterhånden som alle med en smule interesse kan få en faglig indsigt, der udfordrer autoritativ viden. De professionelle vil derfor søge fora, hvor de har mulighed for at vedligeholde og videreudvikle deres videnskapital, således at de er i stand til at fastholde deres faglige platform blot 2 til 3 niveauer over det niveau, det er i

7 Den kompetente borger er en aktiv ressource Det offentlige har i Danmark uendeligt mange kontrol- og dataindsamlingsopgaver, der udføres af offentligt ansatte med udgangspunkt i de respektive myndigheders ressortområder. Kødkontrollanter fra Fødevarestyrelsen ser til, at fødevarer forarbejdes og opbevares på den foreskrevne måde. SKAT s kontrollanter gennemfører kontroller i marken hos store og små virksomheder for at sikre, at skatte- og toldregler ikke omgås. Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn af sikkerhed på forskellige arbejdspladser osv. osv. Det følger i sagens natur, at det offentlige ikke kan uddelegere disse myndighedsopgaver til tilfældige borgere eller virksomheder. Men vi tror, at det offentlige i stadig større grad på udvalgte, samfundsvigtige områder vil benytte sig af, at borgeren er til stede på det sted, hvor interessante hændelser eller uregelmæssigheder forekommer. Indrapportering af disse hændelser kan så danne grundlag for en mere kvalificeret tilrettelæggelse og udøvelse af kontrolopgaverne fra myndighedernes side. At dette allerede foregår, ses i DMI s rapportering, Forsvarets monitorering af olieforurening i de danske farvande gennem et netværk af fritidssejlere osv. Vi tror, det vil blive muligt for borgere med mobiltelefon at fotografere kød, der ser mistænkeligt ud i supermarkedets frysedisk og sende billederne til kødkontrollen, hvorefter den kan vælge at komme på uanmeldt kontrolbesøg. På samme måde vil det blive muligt at sende billeder til miljømyndighederne af vandløb, hvor dyrkningsafstanden ikke er overholdt til brug for myndighedernes stikkontrol af landmandens overholdelse af loven. Og det skal være muligt at sende billeder til SKAT af uregelmæssigt importerede varer o.l. Det er klart, at denne praksis nemt kan opfattes som stikkeri og angiveri, men vi tror, at dette opvejes af, at nogle områder som fx miljø- og kødhygiejne bedømmes som meget vigtige for den generelle sundhed og miljøbevidsthed i Danmark. Det er samtidig en helt igennem uoverkommelig opgave for det offentlige at udføre alle de kontrolopgaver, der kræves for at sikre disse områder, hvorfor det er sandsynligt, at myndighederne vil tillade den aktive og bevidste borger at assistere med myndighedsopgaven. Vender man sig mod dataopsamlingsfunktionerne, er det oplagt at benytte offentligheden til at opsamle og vedligeholde data. For kravet om at registrere og dokumentere digitalt stiger dag for dag, og det vil i fremtiden være svært for det offentlige at følge med. MEGATREND Når det digitale vejnet om ganske få år forventeligt er etableret, kunne vedligeholdelsen af data lægges ud til offentligheden. Det skal være helt naturligt ikke at bruge kommunalt ansatte medarbejderes tid på at registrere ændringer i vejnettet, når en borger en nabo eller en forbipasserende bilist lige så godt kan gøre dette. Det kan også være offentligheden, der gennem fx fagligt kvalificerede foreninger som Dansk Ornitologisk Forening fotograferer og dokumenterer eksistensen af truede fuglearter i Danmark og dermed sørger for, at Danmark overholder sin EUforpligtelse til at gøre dette. 7

8 Demokratisering Internetbrugerens ønske om at blive medinddraget kan overføres direkte til en demokratisk kontekst. Vi har i de gamle, vestlige demokratier oplevet stadig større apati over for demokratiet. Valgdeltagelsen er på en nedadgående glidebane, og især unge mennesker svigter valgurnerne. Selvom vi vælger at ignorere kritiske røster om, at man som individ ikke har reel indflydelse i et repræsentativt demokrati, så er det oplagt at benytte nogle af de inddragelsesmetoder, der findes på nettet i et demokratisk ærinde for at revitalisere demokratiet. Elektroniske afstemninger er allerede en realitet i Danmark i hvert fald på forsøgsbasis men i virkeligheden er det blot at sætte strøm til valghandlinger, der alligevel ville finde sted. Den inddragende valgkamp med masser af kommunikation, koordinering af valgaktiviteter og fundraising på nettet er også allerede en realitet med Obamas valgkampagne i i USA. En kampagne der satte nye standarder og mobiliserede en masse nye vælgere ældre såvel som unge. møder i de stående udvalg? Mange politikere blogger på nettet, men hvorfor arrangeres der ikke politiske møder, vælgermøder eller fokusgrupper på nettet, hvor forskellige emner diskuteres i realtid mellem politikere og borgere? Og kunne man tænke sig, at en minister stiller op til digital spørgetid på nettet? Det er allerede en udbredt praksis, at eksempelvis Facebook bruges til at mobilisere i en bestemt sags tjeneste og dermed er ved at udkonkurrere den klassiske form for meningstilkendegivelse eller støtte af en mærkesag, hvor folk går på gaden for at demonstrere. Det vil vi se mere af i fremtiden! MEGATREND I de kommende år tror vi, at vi vil se internettet brugt langt mere i demokratiets tjeneste. Høringer er oplagt at udføre på nettet og allerede anvendt, men hvad med at sætte en række andre emner ud til høring og afstemning på nettet vejledende eller bindende? Mange kommuner podcaster kommunalbestyrelsesmøder, men hvorfor ikke gå linjen ud og podcaste alle 8

9 Dyb Digitalisering service uberørt af menneskehånd SKAT har med den store omlægning af personskatteområdet på mange måder vist vejen for, hvordan en del af den offentlige service kommer til at fungere i en ikke så fjern fremtid. Som almindelig lønmodtager behøver man ikke at foretage sig andet end at tjekke, at de oplysninger, der kommer fra SKAT, er korrekte. Alle oplysninger pushes til den enkelte borger, fordi SKAT i udstrakt grad forlader sig på automatiske indberetninger, der samkøres til at skabe den enkeltes skattegrundlag. Dette administrative paradigme må forventes overført til andre områder i de kommende år. Det er indlysende, at SKAT har haft et særligt incitament til at skabe effektivitet og automatisering på det offentliges indtægtsside, men det må også forventes, at der i fremtiden pushes services til borgere automatisk på grundlag af objektive kriterier eller objektivt indtrufne hændelser den objektive sagsbehandling. MEGATREND Vi tror, at mange udbetalinger og reguleringer af offentlige ydelser i fremtiden vil blive initieret automatisk. Når man bliver gift, skilles, får nyt job, skifter bolig, får børn, bliver syg, bygger ud eller andet, er det hændelser i ens liv, som har data knyttet til sig. Alt skal ind i skyen, så borgeren kan tage stilling til, hvem de skal deles med, og så der evt. automatisk kan tages aktion, hvis ændringen på nogen måde betyder noget i borgerens forhold til det offentlige. Dette kræver, at borgeren og borgerens data sættes i centrum, og at der automatisk reageres på borgerens livsomstændigheder og den betydning, de har i kombination. Der er mange kilder til data. Dette indbefatter naturligvis borgeren selv, men også andre aktører omkring personen. Tankegangen er, at borgeren ejer egne data nærmest som et stærkt avanceret borgerkort og bestemmer hvilke data, der skal udstilles, og hvem der må benytte hvilke af hendes data. I stedet for at hver styrelse har egne data (hvorefter man skal diskutere registersammenkørsel osv.) smides alle data i én pulje, og så bestemmer bor-geren over egne data. Pointen er, at borgeren også opnår fordele, hvis hun deler informationer med det offentlige. Hun skal nemlig ikke længere søge om boligstøtte men får det automatisk tildelt og efterfølgende reguleret, hver gang der indtræffer et tilstandsskift i personens indkomst- eller formueforhold. I dette scenarium vil der være én sagsfabrik i hele Danmark en fabrik, der klarer al regelbunden sagsbehandling hvor ydelser udbetales og reguleres, og hvor afgifter og skatter inddrives uberørt af menneskehånd. Fordi alle de trivielle arbejdsopgaver er fjernet, er der behov for dybt professionelle og dybt skolede sagsbehandlere til at skønne og vurdere, hvor der ikke er objektive regler. Det bliver i stigende grad et vidensjob for specialister, som der vil være meget færre af end i dag. Lovgrundlaget vil sandsynligvis også være ændret, så det i meget højere grad åbner mulighed for regelbaseret, automatisk sagsbehandling. Ud over det effektiviserende potentiale er det helt oplagt, at dette reducerer frygten for social ulighed i kølvandet på øget digitalisering. Når det offentlige pusher services til os, har vi som borgere ikke længere behov for at overskue sammenhængen mellem egne data og fælles regler. Det eneste der kræves af os som borgere i dette scenarium er, at vi kan vedligeholde vores egne stamdata digitalt. På denne måde bliver den enkeltes evne til at begå sig digitalt ikke bestemmende for, om vedkommende placeres på et digitalt A eller B hold. 9

10 Digitalisering af de varme hænder finansieringsudfordringerne i den offentlige sektor, da kolde hænder tæller en relativt lille andel af hele serviceproduktionen i det offentlige. Så i de kommende år er vi nødt til at sætte en ny dagsorden og digitalisere de varme hænder, hvis vi skal have råd til den velfærd, der i dag er mest arbejdskrævende. MEGATREND Det er de store serviceog velfærdsområder som undervisning, børnepasning, sundhed, ældrepleje, hjemmehjælp og udsatte børn, der allerede i dag trækker store veksler på de offentlige budgetter. Da dette i fremtiden vil blive endnu mere udtalt, er det således også på disse områder, at der er et meget stort potentiale ved digitalisering. Hidtil har de fleste digitaliseringsstrategier gået på at digitalisere kolde hænder for at frigøre ressourcer til varme hænder. Disse tiltag kan imidlertid ikke løse mandskabs- og Robotter til at vaske de gamle på plejehjem og robotstøvsugere er allerede muligheder, men hvad nu hvis det fysiske besøg hos den ældre bliver erstattet af et virtuelt besøg via en skærm? Hvad nu hvis den ældres helbredstilstand blev overvåget løbende via apparater og censorer installeret i den ældres hjem, således at medicinering kunne ske automatisk? Hvad nu hvis halvdelen af skoletiden foregik foran computere med anvendelse af interaktive læringsprogrammer, der overvågede og indrapporterede børnenes faglige fremskridt? Hvad nu hvis den fysiske lærer i en del af skoletiden blev erstattet af en virtuel lærer på en skærm, der fortalte og instruerede om faglige emner, således at en enkelt lærer i stedet for 30 elever kunne undervise for 300 eller elever osv. osv.? 10

11 Den Globale Serviceproduktion Begrebet Den globale serviceproduktion dækker over det at (dele af) den service, der leveres af det offentlige uanset om den rammer en borger eller en anden offentlig myndighed produceres der, hvor leverancen er den økonomisk mest fordelagtige for kunden og under hensyn til forhold som kvalitet, nærhed, politiske aftaler, etc. MEGATREND Den digitale udvikling giver det offentlige særlige muligheder for at købe services på det globale marked. Det er allerede et faktum, at røntgen- og skanningsbilleder sendes fx til Spanien til nærmere lægefaglig bedømmelse, men det må antages, at serviceproduktionen i det offentlige også på andre områder rykker udenlands enten på grund af lavere produktionsomkostninger eller på grund af adgang til kvalificeret personale. Denne form for globalisering er ikke kun et fænomen hos private virksomheder, men vi tror, at det offentlige i langt højere grad end tidligere vil benytte muligheden for global serviceproduktion i takt med, at produktionen kan understøttes digitalt. For yderligere information kontakt: Fritjof Lind Direktør CSC Nordic, Offentlig Sektor

12 For yderligere information kontakt: Fritjof Lind Direktør CSC Nordic, Offentlig Sektor Danmark Retortvej Valby Om CSC CSC hjælper kunder med at opnå strategiske mål gennem brug af informationsteknologi. CSC har de kompetencer, der er nødvendige for at kunne levere præcis de løsninger, der giver kunderne mulighed for at håndtere ændringer i markedet, fokusere på kerneforretningen, samarbejde med partnere og kunder samt forbedre driften af deres virksomhed. I CSC råder vi over eksperter med praktisk erfaring fra en lang række brancher og har derfor de bedste forudsætninger for at forstå kundernes situation. Og som leverandøruafhængig kan vi levere løsninger, der imødekommer hver enkelt kundes unikke behov. I mere end 50 år har private og offentlige kunder verden over betroet opgaver som outsourcing af forretningsprocesser og informationssystemer, systemintegration og rådgivning til CSC Computer Sciences Corporation. All rights reserved.

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Agenda DANSK IT Danmark 3.0 IT i Praksis Offentlig digitaliseringsstrategi Hvad arbejder DIT for? Forening for IT professionelle med 7.400 medlemmer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler..

Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler.. Et vist pres? Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler.. Danmarks Biblioteksforening har igangsat et projekt for at afdække alle de muligheder, der opstår når skole og biblioteker bruger

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

Til. Sagsnr Vision og strategi for digital daginstitution. Dokumentnr Sagsbehandler Sadedin Jepsen

Til. Sagsnr Vision og strategi for digital daginstitution. Dokumentnr Sagsbehandler Sadedin Jepsen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT Til Vision og strategi for digital daginstitution Indledning For noget tid siden blev der talt meget om it, og om hvilke muligheder

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces.

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. »Vi ønsker, at arbejdet med rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. Mona Rashed 4 pharma februar 2011 Medicingennemgang og mobilisering af patienterne Region

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Movias forretningsmodel for Flextrafik skal kunne tilbyde løsninger, som understøtter kommunernes og regionernes behov.

Movias forretningsmodel for Flextrafik skal kunne tilbyde løsninger, som understøtter kommunernes og regionernes behov. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2013 Peter Henriksen 12 Digitaliseringsstrategi for Flextrafik Indstilling: Direktionen indstiller, At arbejdet med digitaliseringsstrategien

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

KL s syn på digitalisering. Inspirationskonferencen På vej mod e2012: Har du en plan? Den 22. oktober 2009 Peter Gorm Hansen, Adm.

KL s syn på digitalisering. Inspirationskonferencen På vej mod e2012: Har du en plan? Den 22. oktober 2009 Peter Gorm Hansen, Adm. KL s syn på digitalisering Inspirationskonferencen På vej mod e2012: Har du en plan? Den 22. oktober 2009 Peter Gorm Hansen, Adm. direktør i KL Kommunalreformen gik på to ben: 1) Borgeren i centrum o o

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

Den digitale Skoleforvaltning

Den digitale Skoleforvaltning Den digitale Skoleforvaltning Forvaltningsledelsen i Skoleforvaltningen har godkendt, der udarbejdes kommissorium for projektgruppe til opdere og samle Skoleforvaltningens stregier for arbejde med it i

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

MOMENTUM TIL DIN VINDMØLLE

MOMENTUM TIL DIN VINDMØLLE MOMENTUM TIL DIN VINDMØLLE Driftsledelse og rådgivning på tværs af grænser Windtechnik GmbH VI ER DIN PARTNER. VI KLARER DET HELE FOR DIG! MOMENTUM DEN NYE GENERATION TEKNISK DRIFTSLEDELSE ØKONOMISK DRIFTSLEDELSE

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark Nyt lys på og telesundhed i Danmark Whitepaper december 2015 OM NETPLAN CARE Netplan Care er en del af Netplan, som siden 1994 har ydet uafhængig rådgivning til offentlige og private kunder inden for kommunikationsnetværk

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbejdsplads en Windowsbaseret terminal til alle typer registreringer via PC eller tablet både i virksomheden og på farten. Imponerende stærk offline-funktionalitet. WINDOWSBASERET TERMINAL

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE Lederskab i en turbulent verden Niels Duedahl, CEO, SE Markedet ændrer sig med stor hastighed Vi er nødt til at revidere vores samfundsmodel på mange områder Ny Teknologi og konstant Innovation er det

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Hvad betyder digitaliseringsbølgen. for bilforretninger?

Hvad betyder digitaliseringsbølgen. for bilforretninger? Hvad betyder digitaliseringsbølgen for bilforretninger? Hvad er digitalisering egentlig? Vi sætter strøm til processer Vi automatiserer interne procedurer Kommunikation bliver elektronisk Information bliver

Læs mere

Crowdsource the city. Interview med Andreas Wolf, kandidat i Sustainable Cities ved Aalborg Universitet.

Crowdsource the city. Interview med Andreas Wolf, kandidat i Sustainable Cities ved Aalborg Universitet. Crowdsource the city SPACEHIVE, MINDMIXER, TAG DEL og INNOSITE er eksempler på crowdsourcing-platforme, som de senere år har gjort det muligt at samle ideer, stemmer og penge til alt fra udvikling af en

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Borgernes krav til håndtering af sundhedsdata. v/ Jacob Skjødt Nielsen Teknologirådet

Borgernes krav til håndtering af sundhedsdata. v/ Jacob Skjødt Nielsen Teknologirådet Borgernes krav til håndtering af sundhedsdata v/ Jacob Skjødt Nielsen Teknologirådet Teknologirådets opgave er at udbrede kendskabet til teknologi, dens muligheder og dens konsekvenser. Teknologirådet

Læs mere

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Hvad er vores Grundlag? Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn, unge og voksne, mennesker med handicap samt ældre Det

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NOTAT OM INFORMATIONSSIKKERHED OG DIGITALISERING 2014 2008 2014 Notatet er udarbejdet for: Oktober 2014 INDLEDNING Digitaliseringen i

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Børne- og Familieforvaltningen i Skive Kommune www.skive.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Informationskompetence

Informationskompetence Informationskompetence Vi har igennem flere år arbejdet professionelt med begrebet informationskompetence. Både i relation til private virksomheder i Det Digitale Nordjylland, men også i offentlige organisationer

Læs mere

Notat. 19. januar 2012. Børn, skole og kultur. 1. Indledning.

Notat. 19. januar 2012. Børn, skole og kultur. 1. Indledning. Notat Forvaltning: Børn, skole og kultur Dato: J.nr.: 19. januar 2012 Br.nr.: Udfærdiget af: Bo Skovgaard Vedrørende: Kanalstrategi for Børn, skole og kultur Notatet sendes/sendt til: Chefgruppen og Ulrik

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Tjek-liste. Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling

Tjek-liste. Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling Tjek-liste Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Det har jeg styr på Kan vente Haster Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling Sådan bruger du tjeklisten: Bruge en times tid

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

egovernment 2.0 Hvordan kan den offentlige sektor udnytte Web 2.0? Nuuk, 20-7-2008 Søren Duus Østergaard Senior egovernment Advisor, IBM Europe

egovernment 2.0 Hvordan kan den offentlige sektor udnytte Web 2.0? Nuuk, 20-7-2008 Søren Duus Østergaard Senior egovernment Advisor, IBM Europe egovernment 2.0 Hvordan kan den offentlige sektor udnytte Web 2.0? Søren Duus Østergaard Senior egovernment Advisor, IBM Europe Nuuk, 20-7-2008 Indhold: Web 2.0 introduktion Break out session: Hvad er

Læs mere

Orientering om Borgerservice et center for borgerrådgivning Dette notat redegør først kort om Borgerservice i tal og fakta. Derefter følger et afsnit om Borgerservice ændrede opgaveportefølje og hvordan

Læs mere

Videncenter for Idrætsanlæg. fra vision til virkelighed

Videncenter for Idrætsanlæg. fra vision til virkelighed 2014 Videncenter for Idrætsanlæg fra vision til virkelighed Videndeling skaber vækst I en tid præget af forandring på idræts,- kultur- og fritidsområdet er der behov for nytænkning. Men der er også brug

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

Udnyt dine medarbejdernes brug af kommunikationsteknologier

Udnyt dine medarbejdernes brug af kommunikationsteknologier Udnyt dine medarbejdernes brug af kommunikationsteknologier Anders Elbak Chefanalytiker - IDC Copyright 2008 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Informationsmedarbejderens

Læs mere

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG. Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG. Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025 København gearer op for velfærdsteknologien Velfærdsteknologi er midlet til to overordnede mål 1) Mere og bedre sundhed og

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN 1 1 INDLEDNING Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har taget et kig ud i fremtiden for at se nærmere på de toneangivende tendenser, der påvirker arbejdsgivernes

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER!

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! VIRTUELLE PLATFORME Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! OM WORKING VIRTUAL Working Virtual er en konsulentvirksomhed med speciale i virtuelt samarbejde. Vi mener, at udnyttelse af det virtuelle

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Potentialeafklaring - Lønadministrationen.

Potentialeafklaring - Lønadministrationen. Potentialeafklaring - Lønadministrationen. 1. Organisering og opgaver a. Organisering Opgaven med Løn- og personaleadministration, samt afregninger/afstemninger og hjemtagelse af refusioner ligger i dag

Læs mere