*** Kommunikationsstrategi ***

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "*** Kommunikationsstrategi ***"

Transkript

1 *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7

2 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som samtidig bygger på værdier fra idrættens verden, er det vigtigt for organisationens udtryk at være på linje med sjælen i idrætten. Med det skal forstås, at idrættens natur er at vise åbenhed, glæde, begejstring, følelser, menneskelighed og det at kunne fortælle den personlige historie bag succesen. Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi skal afspejle dette. Ligeledes er det vigtigt, at kommunikationsstrategien afspejler og sætter Dansk Svømmeunions vision, mission og værdier samt de strategiske mål og principper i centrum. Målet er med andre ord at kommunikationsstrategien samordner Dansk Svømmeunions kerne. Dansk Svømmeunion ønsker med kommunikationsstrategien at styrke organisationens interne identitet og eksterne image, samt at sikre, de gode historier og budskaber som hele organisation frembringer, synliggøres. Kommunikationsstrategien er opdelt i en intern og en ekstern del, hvor målgrupper og virkemidler naturligt er forskellige, men hvor kernen i budskabet og principperne er identiske, uanset om kommunikationen rettes mod en intern eller ekstern målgruppe. Samtidig ønsker Dansk Svømmeunion at klargøre, at formuleringen af kommunikationsstrategien skal medvirke til, at sikre sammenhæng mellem det, vi siger, det, vi gør og det image, vi efterlader hos interne og eksterne målgrupper. Overordnede budskaber Dansk Svømmeunions vision og værdigrundlag skal eksplicit eller implicit fremgå af al kommunikation. De overordnede budskaber for kommunikation med Dansk Svømmeunion som afsender skal: vise, at vi er professionelle og ambitiøse via den måde hvorpå vi omgås hinanden og omverdenen. vise ansvarlighed overfor hinanden og vores medlemmer. vise, at vi tør være modige og have en skarp holdning. vise, at vi er ærlige og åbne; vi siger, hvad vi gør og vi gør, hvad vi siger. vise, at vi skaber glæde og begejstring ved leg, læring og udvikling i vand. Overordnede principper Dansk Svømmeunion ønsker ikke at udøve hverken censur eller kontrol på den kommunikation, der udgår fra organisationen. Som en stor kompleks og decentralt styret medlemsorganisation skal al kommunikation, der rettes internt eller eksternt imidlertid kunne leve op til en række principper. Vi skal favne bredt i vores kommunikation og ikke fokusere ensidigt og unuanceret. Vi skal sikre, at kommunikationen er målrettet modtageren, og at den har en tydelig afsender. Vi skal kommunikere med en klar kant og ikke med uld i mund. 2 af 7

3 Vi skal være markante i vores kommunikation. Vi skal være kritiske, kvalificerede og kommunikere med faglighed. Samtidig skal vi kommunikere konstruktivt og med en positiv tilgang, hvor det er muligt. Vision, mission og værdier Vision Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation. Mission At skabe de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for udøvelse af vandidræt i Danmark. Værdier Vi er professionelle og ambitiøse; som individ og som union stiler vi mod høje mål. Vi er ansvarlige; rollen som et af landets største idrætsforbund forpligter i forhold til vores medlemmer, klubber og samfundet som sådan. Vi er modige; vi står ved vores mål og meninger - også i modvind. Vi er ærlige og åbne; vi siger, hvad vi gør og vi gør, hvad vi siger. Vi skaber glæde og begejstring ved leg, læring og udvikling i vand. Intern kommunikationsstrategi Den interne kommunikationsstrategi er samlet om fire overordnede målsætninger. De fire målsætninger: 1. bidrage til at opbygge interne relationer, der er karakteriserede ved engagement fra de politisk valgte, frivillige og de ansatte. 2. fremme en positiv fornemmelse af tilhørsforhold for Dansk Svømmeunions politisk valgte, frivillige og de ansatte. 3. udvikle de ansattes opmærksomhed for forandringer i omverdenen og indenfor idrætsverdenen. 4. udvikle de ansattes forståelse for nødvendigheden af, at Dansk Svømmeunion udvikler sine mål og aktiviteter i respons, eller i forventning om forandringer af omverdenen. Dansk Svømmeunion fører en åben politik, hvor enhver politiker, frivillig eller ansat har ret til at vide, hvad der foregår på de besluttende udvalgsmøder. Undtaget herfra er punkter, som er behandlet på en lukket del af udvalgsmøderne. Det skal være et fælles ansvar at sikre en god intern kommunikation, og det forudsætter, at alle føler og påtager sig ansvar for at sikre, at den nødvendige viden og information bliver tilgængelig for de relevante personer, afdelinger eller sektioner. Sektionslederen, afdelingschefen eller formanden for udvalget har et særligt ansvar for at sikre, at al relevant information bliver givet videre til de ansatte, politikere og frivillige, den pågældende har ansvaret for, og som han/hun skønner informationen relevant for. Dansk Svømmeunion er en stor, sammensat og kompleks organisation, hvor der foregår aktiviteter og træffes beslutninger på mange niveauer og i mange udvalg, sektioner og afdelinger. Beslutningerne berører ikke altid alle, og den interne kommunikation målrettes 3 af 7

4 derfor, så den passer til den enkeltes behov, og i de tilfælde hvor det kan lade sig gøre, også den enkeltes ønsker. Ingen i Dansk Svømmeunions organisation kan fralægge sig ansvaret for at være orienteret om emner, der vedrører eget ansvars- og interesseområde. Dansk Svømmeunion anvender en række forskellige kommunikationskanaler, som alle i varierende grader har mulighed for at være modtagere af. De interne målgrupper: De primære interne målgrupper som den interne kommunikation i Dansk Svømmeunion skal rettes overfor, er: ansatte afdelingschefer sektionsledere og politisk valgte de frivillige medlemsklubber Kommunikationskanaler og virkemidler: Dansk Svømmeunion skal anvende en række forskellige kommunikationskanaler. Hjemmesiden Er central for organisationens interne kommunikation. Hjemmesiden skal fremadrettet udvikles, så den kommer til at fungere som en portal med mere gennemskuelig målrettet information for den enkelte målgruppe. Hjemmesiden skal direkte og indirekte afspejle Dansk Svømmeunions budskaber og derved synliggøre unionens vision og værdigrundlag. Det kan eksempelvis ske i form af storytelling, hvor vi går tæt på de personlige historier bag succesen eller de frivilliges involvering i organisationen. Nyhedsbreve Der skal være en differentiering i forhold til de interne målgrupper og i forhold til indhold og ønsker fra modtagerne. Det vil sige, at der skal være flere forskellige nyhedsbreve med forskelligt indhold målrettet forskellige modtagere. Der skal være forskellige muligheder for at kunne kommunikere omkring formelle organisatoriske nyheder og regelændringer, og der skal kunne kommunikeres værdibaserede nyheder og succeshistorier fra organisationen. Endelig skal det være muligt for afdelinger og sektioner selvstændigt at kunne kommunikere med interne målgrupper centralt koordineret og decentralt udført. Pressemeddelelser Kun fra centralt hold i administrationen kan det besluttes, hvad der er relevant, at anvende som grundlag for at udsende en pressemeddelelse. Pressemeddelelser kan og skal, udover at henvende sig til medierne og søge at opnå omtale eksternt, bevidst anvendes ud fra tanken om den effekt nyheden har internt på organisationen. Nyheder / s Blandt organisationens medlemmer skal der stilles store krav til formuleringen af den interne kommunikation. Da den daglige tilgængelighed af de frivillige i organisationen er svær, skal alle være klar til at lade budskaber blive formidlet skriftligt også budskaber, som måske egner sig bedst til mundtlig kommunikation. 4 af 7

5 Møder og mødereferater Møder, som involverer en eller flere af de interne målgrupper udgør vigtige arenaer for Dansk Svømmeunions interne kommunikation. Der skal forud for hvert møde udarbejdes en dagsorden, og efter hvert møde udarbejdes et beslutningsreferat. Mødedeltagerne skal i fællesskab inden mødet afsluttes træffe beslutning om hvilke emner og historier, udover beslutningsreferatet, der specielt egner sig til at videreformidle via nyhedsmail til relevante modtagere i hele organisationen. Beslutningsreferater formidles direkte videre til relevante personer i organisationen. Den personlige og uformelle kontakt Organiseringen af frivillige stiller særlige krav til Dansk Svømmeunions linjekommunikation 1 i det daglige, eftersom den fysiske kontakt mellem de frivillige og ansatte kun finder sted sporadisk, og oftest kun sker pr. telefon, eller i forbindelse med et møde. Kontaktfladerne telefon, og ikke mindst møderne skal være præget af, at sektionslederen/afdelingschefen/mødelederen struktureret og kompetent går efter at skabe rum for to-vejs kommunikation og dialog. Ekstern kommunikationsstrategi Den eksterne kommunikationsstrategi er samlet om fire overordnede målsætninger. De fire målsætninger: 1. Sikre positiv og nuanceret synlighed af Dansk Svømmeunion. 2. At være åbne og imødekommende, og det ikke kun når dagsordenen er positiv, men også når dagsordenen er kritisk og negativ. 3. Sikre, at Dansk Svømmeunion anerkendes for at ville være Danmarks bedste idrætsorganisation og for at have et stærkt og synligt værdisæt. 4. Tiltrække nye medlemmer, medlemsklubber og samarbejdspartnere. Ansvaret for den eksterne kommunikation er på grund af organisationsformen placeret decentralt hos forskellige medarbejdere og frivillige ledere. Det sætter store krav til synliggørelse, uddannelse og udbredelsen af kommunikationsstrategien, samt til den løbende opfølgning på strategien. Direktøren og den kommunikationsansvarlige sikrer, at dette ansvar specifikt uddelegeres og koordineres. Et generelt virkemiddel der af strategiske årsager ønskes fremhævet er den personlige kontakt og netværksdannelse med topprioriterede eksterne stakeholdere. Overførsel og kommunikation af værdier og vision sker tydeligst og bedst ved hjælp af personlige relationer. Dansk Svømmeunion ønsker via både ansatte og frivillige medarbejdere at knytte stærkere og tættere bånd med eksterne målgrupper. Den eksterne kommunikation målrettes mod en række definerede eksterne målgrupper, hvor mål og virkemidler er anført. De eksterne målgrupper: 1 Linjekommunikation er, når beskeder og budskaber går fra direktør til afdelingschef/sektionsleder til de menige medarbejdere/menige politikere/frivillige. 5 af 7

6 Medier Dansk Svømmeunions kommunikation til offentligheden og samspillet med medierne er med til at påvirke den svømmepolitiske og idrætspolitiske dagsorden. Synlighed i medierne giver de aktive respekt, anerkendelse og øget kommercielle muligheder, derfor skal medierne altid føle sig professionelt serviceret via Dansk Svømmeunions kommunikation. Medierne skal opleve Dansk Svømmeunions kommunikation som hurtig, relevant og tilstrækkelig. Medierne skal endvidere have viden om og forståelse for Dansk Svømmeunions initiativer og prioriteringer. Vi vedligeholder og udvikler løbende netværk og personlig kontakt til alle relevante landsdækkende medier. Vi leverer en løbende og relevant nyhedsstrøm, men har derudover også altid forslag til kilder og historier, når medierne ringer. Medierne er vores samarbejdspartnere vores tilgang er inkluderende ikke ekskluderende. Dansk Svømmeunion er en moderne, åben og kommunikerende organisation. Potentielle medlemsklubber Dansk Svømmeunion har en målsætning om at rekruttere yderligere medlemmer over en treårig periode. Disse medlemmer skal opfatte Dansk Svømmeunion som en attraktiv organisation at være medlem af. Medlemskabet sker via de danske svømmeklubber, hvorfor kommunikationen målrettes hertil. Synliggørelse af Dansk Svømmeunions produkter ved hjælp af konsulenterne og ændring af kontingentstrukturen øge antallet af breddeklubber. Synliggørelse af åbent vand-satsningen. Idrættens organisationer Dansk Svømmeunion har en målsætning om at have indflydelse på idrættens organisationers beslutninger. Det drejer sig om Danmarks Idræts-Forbund, Idrættens Medieudvalg, Team Danmark, Anti-Doping Danmark, Sport Event Denmark og Sport One Danmark. Det er helt centralt, at de ansvarlige både politisk valgte og administrative hele tiden er velinformerede og tæt på Dansk Svømmeunion. De skal opleve, at de har tilstrækkelig viden om og forståelse for Dansk Svømmeunions initiativer og prioriteringer. Dansk Svømmeunion har en profil hos førnævnte organisationer som en organisation, der bidrager konstruktivt til profilering af dansk idræt. Endvidere opleves Dansk Svømmeunion som en konstruktiv partner på kommunikationsområdet. Være repræsenteret ved samtlige arrangementer og møder, som ovennævnte organisationer inviterer til. Invitere ovennævnte organisationer til relevante arrangementer og møder i regi af Dansk Svømmeunion. 6 af 7

7 Åbenhedsprincip især udtrykt ved gør, at organisationerne har mulighed for at opnå indsigt i Dansk Svømmeunions overordnede beslutninger. Målrette information (nyhedsbreve, notater, beslutningsnotater) til både politisk valgte og administrative nøglepersoner. Idrætspolitiske beslutningstagere De idrætspolitiske beslutningstagere er regering, folketing, regioner og kommuner. Målsætningen for kommunikationen er, at Dansk Svømmeunion anerkendes for sit samfundsnyttige arbejde (livredning, faciliteter, svømmeduelighed, ligestillingsarbejde, miljøarbejde med videre). Det er også et mål at sætte ind på lobbyvirksomhed omkring skolesvømning. Være proaktiv på facilitetsdelen jævnfør facilitetsstrategien. Invitere ovennævnte organer til relevante arrangementer og møder i regi af Dansk Svømmeunion. Målrette information (nyhedsbreve, notater, beslutningsnotater) til udvalgte politikere i de forskellige organer. Deltage i relevante arrangementer, hvor de politiske repræsentanter er til stede. Kommercielle samarbejdspartnere Dansk Svømmeunions kommercielle samarbejdspartnere skal til enhver tid føle sig velinformeret om status på samarbejdet. Endvidere skal den kommunikation og synlighed, som de kommercielle samarbejdspartnere er blevet lovet, leveres med høj kvalitet. Klare aftaler om kommunikation og synlighed samt forventningsafstemning og rollefordeling skal på plads ved aftalens indgåelse. Målet er fastholdelse, gerne øge omfanget af aftalerne i et meningsfuldt samarbejde, der skaber værdi begge veje. Virkemidlerne vil altid afhænge af det enkelte produkt samt aftalens indhold og omfang. Synlighed på hjemmeside, brevpapir, pressemeddelelser, videoklip, artikler med videre er alle virkemidler, der kan tages i brug. Pleje af nuværende partnere skal altid have høj prioritet. Internationale organisationer Målet er indflydelse, benchmarking og synlighed. Vi vil tage ansvar for afholdelse af aktiviteter og kongresser. Vi vil være til tilstede i relevante udvalg og fora. Der arbejdes på en god relation til Sport Event Denmark samt alle øvrige eventorganisationer i Danmark. Dansk Svømmeunion deltager i relevante internationale møder med henblik på benchmarking, indflydelse og synlighed. Dansk Svømmeunion bidrager positivt til LEN og FINAs nyhedsbreve og magasiner. ooooooooooooo 7 af 7

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2009-2012 Baggrund...1 Hvad vil vi?...2 Hvem vil vi kommunikere med?...3 Hvilke medier prioriterer vi?...5 Hvordan vil vi måle og analysere vores

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2013-2016

TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2013-2016 MÅL OG STRATEGIER TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2013-2016 MÅL OG STRATEGIER 1 TEAM DANMARK INDHOLD 1. Introduktion 4 2. Hvad er målet? 5 3. Hvem vil vi kommunikere med? - vores fem primære målgrupper 6 4.

Læs mere

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament Kommunikationspolitik Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikations Indholdsfortegnelse 1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament...1 2. Et samlet afsæt for bedre kommunikation...2 3. Firmaidrættens interessegrupper

Læs mere

Dansk Svømmeunions handleplan. Det vil vi. Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind. Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program

Dansk Svømmeunions handleplan. Det vil vi. Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind. Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program Det vil vi Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program Vision og mission Vision Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation. Mission At skabe de bedste,

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst 2014 2016 Brødtekst Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern

Læs mere

Dansk Svømmeunions politiske program

Dansk Svømmeunions politiske program Dansk Svømmeunions politiske program Formål med det politiske program Sikre den røde tråd imellem Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) politiske program og Dansk Svømmeunions politiske program. Sikre at udover

Læs mere

Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune

Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune Kodeks for godt medarbejderskab Kodeks for god Ledelse Kodeks for god topledelse Kodeks for god politisk ledelse Morsø Kommune Sammen er vi bedst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Læs mere

Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag

Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Marts 2010 Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål...3 1.1 Ledelsesrummet mulighederne for at udøve ledelse i Fødevarestyrelsen...3

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Sag nr. Emne: bilag Revideret udgave af 21. februar 2012 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Indhold. Indledning... 4. LOS navn... 4. Mission... 4. Værdigrundlag... 4. Vision... 5. Kernekompetencer... 5

Indhold. Indledning... 4. LOS navn... 4. Mission... 4. Værdigrundlag... 4. Vision... 5. Kernekompetencer... 5 Strategi Indhold Indledning... 4 LOS navn... 4 Mission... 4 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Kernekompetencer... 5 Krav og forventninger til medlemskab af LOS... 5 Værdiskabelseskort for LOS... 6 Mål...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011

Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategien tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede vision "Det vil vi sammen", kommunens fælles værdigrundlag og Den Centrale

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere