KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015"

Transkript

1 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi Kommunikationssituation... 5 MÅLGRUPPER OG BUDSKABER... 6 Frivillige... 6 Støtter... 7 Brugere... 8 DET KOMMUNIKATIVE STÅSTED... 9 Grundfortælling... 9 Kommunikative værdier... 9 Kommunikative principper... 9 Kommunikation i ord og billeder Kommunikationskanaler Pressen Kampagner

3 INDLEDNING Vores kommunikationsstrategi sikrer, at vi har en kommunikation, der virker, flytter holdninger og fører til handling. Desuden sikrer den, at vi fremstår som én samlet organisation med ét fælles grundlag. På baggrund af kommunikationsstrategien udarbejder vi hvert år en handlingsplan over vores kommunikative indsatser i det pågældende år. I vores kommunikationsmanual er der retningslinjer for og værktøjer til at udmønte kommunikationen i praksis. Kommunikationsstrategien forpligter alle kommunikatører i Ungdommens Røde Kors til at arbejde i samme retning. HVORFOR KOMMUNIKERER VI? Vi kommunikerer for at sikre opbakning til, at Ungdommens Røde Kors også i fremtiden kan hjælpe udsatte børn og unge. Vores mål er at skaffe mere tid, flere penge og hjælpe flere gennem velovervejet kommunikation til frivillige, støtter og brugere. Fremtidsdrøm Mål Målgrupper Vi vil et samfund, hvor ingen børn og unge savner anerkendelse og deltagelse i positive fællesskaber. Derfor gør vi hver dag en forskel gennem konkrete aktiviteter for udsatte børn og unge og arbejder gennem vores fortalerarbejde for at fremme, at endnu flere deler vores drøm og arbejder i samme retning som os Mere tid Vi vil have flere frivillige til vores aktiviteter for udsatte børn og unge. Flere penge Vi vil have flere midler til at opstarte og understøtte vores aktiviteter. Hjælpe flere Vi vil hjælpe flere udsatte børn og unge. Frivillige Potentielle og nuværende frivillige Støtter Potentielle og nuværende medlemmer, bidragsydere, virksomheder og fonde. Brugere Potentielle brugere, relevante samarbejdspartnere og fagkredse. DET STRATEGISKE FUNDAMENT Kommunikationsstrategien tager afsæt i Ungdommens Røde Kors fremtidsdrøm og DNA. Fremtidsdrøm Vi vil et samfund, hvor ingen børn og unge savner anerkendelse og deltagelse i positive fællesskaber. Derfor gør vi hver dag en forskel gennem konkrete 3

4 aktiviteter for udsatte børn og unge og arbejder gennem vores fortalerarbejde for at fremme, at endnu flere deler vores drøm og arbejder i samme retning som os. DNA Medmenneskelighed Vores engagement bunder i et humanitært ønske om en bedre verden. Vores fokus og drivkraft er altid viljen til at gøre en positiv forskel for andre. Vi arbejder ikke abstrakt, men sætter altid det konkrete nærvær og møde mellem mennesker i centrum. Frivillighed Vi er en frivilligbaseret organisation, der ved, at det frivillige sociale arbejde kan styrke og udvikle mennesker. Vores arbejde og aktiviteter finder sted i lighed, respekt og øjenhøjde mellem frivillige og brugere. Vi tilbyder sociale og mangfoldige rammer for, at unge mennesker kan indfri det almenmenneskelige behov for mening og for at gøre en forskel for andre uden økonomisk vinding. Kvalitet Vi er en ambitiøs organisation, hvor professionalisme, ansvarlighed og innovation er kerneværdier. Vi arbejder hele tiden for at udvikle vores organisation og aktiviteter - kvantitativt såvel som kvalitativt. Røde Kors Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global organisation, der leverer lokale løsninger og lokalt engagement. Vi varetager Dansk Røde Kors' børne- og ungdomsarbejde, og vi bidrager aktivt til at inspirere og udvikle Røde Kors-bevægelsen i praksis. INDSATSOMRÅDER Hvert år udarbejder vi en handlingsplan med konkrete mål for vores kommunikationsindsatser. Indsatsområderne defineres på baggrund af forpligtelserne i Strategi 2015 og en analyse af vores aktuelle kommunikationssituation. Strategi 2015 Strategi 2015 fastlægger seks fokusområder, som Ungdommens Røde Kors arbejder efter i de kommende år. For hvert fokusområde er der opstillet en række gensidige forpligtelser. En del af disse forpligtelser kan understøttes med kommunikation. Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Mange flere skal kende Ungdommens Røde Kors Vi vil være dygtige til at fortælle om vores arbejde Vi vil bringe vores ideologi Vi vil sætte en dagsorden Vi vil lave længerevarende kampagner Vi vil være en vidensbank Vi vil kende og påvirke det Vi vil tidoble antallet af medlemmer Vi vil have flere private bidrag Vi vil have større og længerevarende bevillinger 4

5 videre Vi vil engagere de unge Vi skal styrke vores interne vidensdeling Vi vil sprede vores budskaber gennem flere kanaler Vi vil udnytte de nye ITmuligheder politiske system Vi vil bidrage aktivt til at inspirere og udvikle Røde Kors-bevægelsen Vi vil skabe en kultur, hvor flere frivillige tager aktiv stilling Vi vil samarbejde på tværs Vi vil tjene vores egne penge. Vi vil øge vores samarbejde med den private sektor Vi vil ikke være bange for at tænke nyt Social innovation Rammer frivilligheden Målrettet udvikling Vi vil dele vores idéer med hinanden Vi vil sikre en god modtagelse af alle nye frivillige Vi skal styrke en aktiv Røde Kors-identitet blandt vores frivillige Vi vil tiltrække engagerede og dygtige frivillige Vi vil skabe rum for et længere liv i Ungdommens Røde Kors Vi vil anerkende den frivillige indsats Vi vil favne bredere Vi vil være til stede over alt, hvor der er behov for os Kommunikationssituation Vores kommunikation er præget af en række trusler, svagheder, styrker og muligheder, som er med til at definere vores kommunikationsindsatser. SWOTanalysen bliver opdateret hvert år i forbindelse med udarbejdelsen af sekretariatets handlingsplan. Den aktuelle kommunikationssituation og de konkrete kommunikationsindsatser fremgår mere deltaljeret i handlingsplanen. Trusler Skærpet konkurrence Flere og flere organisationer konkurrerer om danskernes tid og penge. Det er en kommunikativ trussel, fordi det er sværere at trænge igennem til vores målgrupper. Ukendt virkeområde Vi spænder over mange aktiviteter og bliver forbundet med Røde Kors. Det er en kommunikativ trussel, fordi mange har et uklart billede af vores virkeområde. Svagheder Uklar grundfortælling Mange kommunikatører kommunikerer på forskellige niveauer i organisationen. Det er en kommunikativ svaghed, fordi der er en fare for, at vores grundfortælling bliver uklar. Mange målgrupper Vi har mange forskellige interesser og kontaktflader i kraft af vores virkeområde. Det er en kommunikativ svaghed, fordi vores kommunikation skal favne mange forskellige målgrupper. 5

6 Effekt af aktiviteter Vi er ikke dygtige nok til at vise effekten af vores aktiviteter for brugerne. Det er en kommunikativ svaghed, fordi vores evne til at gøre en forskel for udsatte børn og unge er organisationens eksistensberettigelse. Styrker Stærke, håndgribelige aktiviteter Vi er førende, hvad angår etableringen af håndgribelige, frivilligt baserede aktiviteter for udsatte børn og unge i Danmark. Det er en kommunikativ styrke, fordi aktiviteterne er til at forstå og identificere sig med for modtagerne. Det giver ligeledes mulighed for at benytte personlige brugerhistorier i vores kommunikation. Anerkendt bevægelse Vi er en del af verdens mest anerkendte humanitære bevægelse. Det er en kommunikativ styrke, fordi modtagerne har stor velvilje overfor vores arbejde. Førende i mobilisering af frivillige Vi er førende, hvad angår mobilisering af frivillige. Det er en kommunikativ styrke, fordi vores sag virker appellerende på modtagerne. Appellerende sag Udsatte børn og unge er en populær målgruppe at hjælpe. Det er en kommunikativ styrke, fordi vores sag har en stor klangbund hos modtagerne. Muligheder Employer branding Vi har et kommunikativt potentiale i at få involveret vores frivillige og støtter i vores arbejde, så de kan være med til at udbrede kendskabet til og brande organisationen blandt potentielle frivillige og støtter. Ét fælles grundlag Vi har et kommunikativt potentiale i at brande os som én fælles organisation med ét fælles grundlag, så frivillige og støtter kender vores virkeområde og ønsker at bidrage til vores arbejde. Innovativ og professionel organisation Vi har et kommunikativt potentiale i at brande os som en professionel organisation, så frivillige og støtter ved, hvad vi kan tilbyde og ønsker at arbejde sammen med os. MÅLGRUPPER OG BUDSKABER På grund af vores mange forskellige kontaktflader er det afgørende, at vi er i stand til at differentiere, målrette og prioritere vores kommunikation i forhold til særlige målgrupper, som vi kommunikerer med og til. Vores vigtigste målgrupper er frivillige, støtter og brugere. Frivillige Kommunikationen til de frivillige skal gøre os i stand til at yde den bedste indsats overfor udsatte børn og unge. Kommunikationen skal understøtte rekrutteringen af og loyalitetsopbygningen til de frivillige, så vi sikrer, at de vælger vores organisation og bliver hos os i længere tid. 6

7 Potentielle frivillige Vi ønsker at gøre opmærksom på mulighederne for at hjælpe udsatte børn og unge i Ungdommens Røde Kors. Vi skal hele tiden være proaktive og benytte enhver mulighed til at understøtte den centrale og decentrale rekruttering af frivillige i Ungdommens Røde Kors. Nuværende frivillige Kommunikationen skal skabe stolthed, engagement og fællesskab. Det er et vigtigt grundlag for at udleve det store potentiale, vores organisation råder over. Målgrupper Indsatser Budskaber Potentielle frivillige Understøtte organisationens rekruttering gennem værktøjer og guidelines Frivilligjob Hjemmeside Vi appellerer til, at de kan være med til at gøre en forskel for andre og slår på de ting, som de selv får ud af det frivillige arbejde. Frivillige ledere Frivillige Ledermail Frivilligmail Ekstranet Frivilligmail Ekstranet Vi gør den enkelte i stand til at handle på lokale udfordringer og skaber en stolthed over, at de får det til at ske. Vi skaber en stolthed over deres egen indsats og giver dem en følelse af at være en del af noget større. Støtter Kommunikation til vores støtter afspejler den kortsigtede og langsigtede indsats, som skal sikre opbakning til vores arbejde i form af penge. Kommunikationen skal understøtte rekrutteringen af og loyalitetsopbygningen til støtterne, så vi sikrer, at de vælger at støtte os og bliver hos os i længere tid. Bidragsydere og medlemmer Vi skal hele tiden positionere os i det humanitære marked og bruge enhver lejlighed til at fortælle om den særlige værdi, Ungdommens Røde Kors leverer. Vi skal fremstå som en attraktiv organisation at støtte, og vi skal altid spørge eksplicit efter støtten. Virksomheder Virksomheder er en særlig gruppe af støtter, som kan indvirke positivt på vores legitimitet og forretning. Vi skal fremstå som en attraktiv organisation at støtte, og vi skal vise, hvad de får ud af at indgå CSR-samarbejde med Ungdommens Røde Kors. Private fonde og offentlige puljer Vi skal fremstå som en attraktiv organisation at støtte, og vi skal vise bevillingsgiverne, at vi kan leve op til vores bevillingsforpligtelser. Målgrupper Indsatser Budskaber Bidragsydere og medlemmer Kampagner Vi kommunikerer, at vi sammen er med til at give udsatte børn og unge en ny fremtid. 7

8 Virksomheder Sociale medier Støtt Hjemmeside Møder Erhvervsmail Understøtte afrapporteringer gennem artikler, billeder osv. Vi fortæller, at de er forskellen i vores arbejde og at de bliver en del af et unikt humanitært fællesskab. Vi opfordrer til, at Ungdommens Røde Kors bliver del af virksomhedernes CSR-indsats. Vi fortæller, at vores partnerskaber nytter og skaber en forskel Private fonde Møder Foredrag Artikler i relevante medier Understøtte afrapporteringer gennem artikler, billeder osv. Vi fortæller, at vores partnerskaber nytter og skaber en forskel. Vi fremhæver værdien af vores arbejde baseret på fakta. Offentlige puljer Møder Understøtte afrapporteringer gennem artikler, billeder osv. Vi viser, at vores aktiviteter nytter og skaber en forskel. Vi fremhæver værdien af vores arbejde baseret på fakta. Brugere Vi ønsker altid at være tilgængelige for potentielle brugere, så hjælpen er tilgængelig og ubesværet for de grupper, vi ønsker at hjælpe. Potentielle brugere Vi ønsker, at potentielle brugere skal kende til vores aktiviteter i deres nærområde, så de kan få hjælp, hvor de bor, og/eller kende til vores nationale tilbud. Vores kommunikation foregår i øjenhøjde og vi lægger vægt på ligeværd og åbenhed i forhold til brugerne. Nuværende og potentielle samarbejdspartnere Vi ønsker at vores nuværende og potentielle samarbejdspartnere kender til vores ydelser, så de kan henvise potentielle brugere til vores aktiviteter. Samarbejdspartnerne er de organisationer, institutioner, foreninger, som har kontakt til vores brugere. Fagkredse Vi ønsker at relevante fagkredse kender til vores ydelser, så de kan øge kendskabet til vores aktiviteter blandt potentielle brugere. Målgrupper Indsatser Budskaber Udsatte børn og unge Samarbejdspartnere Kampagner målrettet specifikke brugere Understøtte organisationens synlighedskampagner gennem værktøjer og guidelines Skabe netværk og møder med relevante sociale aktører Når udsatte børn og unge møder Ungdommens Røde Kors skal de møde medmenneskelighed og have tillid til, at vi kan støtte dem med udgangspunkt i deres behov Vi fortæller om den forskel, vi gør, og oplyser altid om, hvordan brugerne kan få hjælp hos os. 8

9 Fagkredse Målrettet dialog med relevante fagfolk Oplysningskampagner Vi fortæller om den forskel, vi gør, og oplyser altid om, hvordan brugerne kan få hjælp hos os. DET KOMMUNIKATIVE STÅSTED Vores kommunikative ståsted sikrer, at vi fremstår som én samlet organisation med ét fælles grundlag, hvilket giver os en skarpere profil i vores interne og eksterne kommunikation. Grundfortælling Vores grundfortælling skal være den platform, der binder vores kommunikation sammen. Grundfortællingen skal både fungere som eksternt slogan og som en intern rettesnor i forhold til at prioritere emner og områder, som skaber en forskel for udsatte børn og unge. Grundfortællingen bliver på baggrund af denne målsætning udarbejdet i den første del af strategiperioden som et bilag til strategien. Kommunikative værdier Vores kommunikative værdier udspringer af vores DNA og er det billede af Ungdommens Røde Kors, som vi gerne vil fremme i vores kommunikation. Vi italesætter og viser os med følgende kommunikative værdier: Troværdige: Vi holder, hvad vi lover og garanterer, at hjælpen når frem. Åbne: Vi er tydelige omkring, hvem vi er, hvad vi gør og vores resultater Nærværende: Vi er der, hvor der er behov for hjælp. Handlekraftige: Vi handler, når der er behov og skaber resultater. Kompetente: Vi skaber kvalitet og får mest ud af hver krone. DNA Kommunikative værdier Beskrivelse Røde Kors Frivillighed Medmenneskelighed Troværdige Åbne Nærværende Når vi taler, er der altid en grund til, at vi taler. Vi ved, hvad vi taler om, og ved hvad vi vil opnå. Vi mener og tror på det, som vi taler om. Vi brænder for det og det betyder noget for os. Kvalitet Handlekraftige Kompetente Vi ved, hvad der skal gøres, og vi gør det. Kommunikative principper Vores kommunikative principper er de værktøjer, der viser, hvordan vi kommunikerer. Vi har følgende kommunikative principper for øje, når vi kommunikerer. Modtageren: Vi kommunikerer målrettet til vores målgrupper. 9

10 Genkendelighed: Vi strømliner vores kommunikation i ord og billeder. Kant: Vi kommunikerer emotionelt og eksperimenterer med nye kommunikationsformer. Målbar: Vi evaluerer vores kommunikationsindsatser for at målrette vores kommunikation der, hvor den virker bedst. Grundfortælling: Vores kommunikation tager altid afsæt i vores grundfortælling. Kommunikation i ord og billeder Kommunikationsmanual I Ungdommens Røde Kors kommunikationsmanual er der værktøjer til og retningslinjer for, hvordan vi fortæller om vores arbejde for udsatte børn og unge. Alle kommunikatører skal følge retningslinjerne, som fremgår i vores kommunikationsmanual på Designmanual Kommunikation er andet end ord. Det er også logo, typografi, billeder og farver, som får Ungdommens Røde Kors til at fremstå som en organisation med ét fælles grundlag. Alle kommunikatører skal følge vores visuelle identitet, som fremgår i vores designmanual på Kommunikationskanaler Ungdommens Røde Kors skal have effektive kommunikationskanaler, der skal gøre det let og relevant at bidrage til vores arbejde og styrke loyalitetsopbygningen til vores frivillige og støtter. Ekstern kommunikation Intern kommunikation Den planlagte kommunikation Medlemsmail (6/år) Bidragsmail (6/år) Den planlagte kommunikation Ledermail (12/år) Formandshilsen (2/år) Erhvervsmail (4/år) Sætte dagsorden, vise resultater og sikre loyalitetsopbygning og involvering. Anerkende den frivillige indsats, inspirere og informere. Den hurtige kommunikation Facebook (2/uge) Den hurtige kommunikation Ekstranettet (løbende) Information om dagsaktuelle emner, dialog. Inspiration, vidensdeling og dialog i forhold til de enkelte aktiviteter. Information og handling Hjemmeside (løbende) Værktøjer og inspiration Ekstranettet Skabe handling i forhold til at give penge eller blive frivillig. Inspiration og værktøjer til de frivilliges arbejde. 10

11 Pressen Presseomtale er ikke noget mål i sig selv med mindre vi mener, at det er den bedste vej til at nå vores målgruppe med vores budskab. Pressepotentiale Regionale og landsdækkende medier De regionale og landsdækkende medier kan spille en vigtig rolle i forhold at præge politikere, embedsmænd og meningsdannere. Aktuelle data, fakta og skarpe holdninger er nødvendige for at få Ungdommens Røde Kors til at fremstå som en relevant organisation. De lokale og regionale medier De lokale medier kan spille en vigtig rolle i forhold til rekruttering af brugere og frivillige. Den lokale vinkling er afgørende for at få Ungdommens Røde Kors til at fremstå som en relevant organisation. Vores dialog med pressen Reaktiv pressehåndtering I vores reaktive pressehåndtering er det afgørende, at vi fremstår tilgængelige, åbne og professionelle. Journalister, der henvender sig, skal få oplevelsen af, at Ungdommens Røde Kors har forsøgt at hjælpe dem. Også når vi ikke kan efterkomme deres aktuelle forespørgsler eller ønsker. Proaktiv pressehåndtering I vores proaktive pressehåndtering er åbenhed og ærlighed et kendetegn. Vi skal åbent fortælle pressen, hvorfor vi henvender os til dem og sikre, at der er værdi for både dem og os. Talsmandshierarki For at fremstå som en troværdig og saglig aktør inden for vores kerneområder, skal der være klare linjer omkring, hvem der tegner organisationen udadtil. Talsmandshierarkiet bliver på baggrund af denne målsætning udarbejdet i den første del af strategiperioden som et bilag til strategien. Kampagner I forbindelse med kampagner og større kommunikative indsatser skal der altid udarbejdes en kommunikationsplan, som retter sig mod den interne og eksterne kommunikation. Internt skal kommunikationsplanen sikre, at frivillige og medarbejdere er bekendte med, at den pågældende indsats sættes i gang. Eksternt skal kommunikationsplanen sikre, at kampagnen eller indsatsen kan anvendes i den samlede kommunikation til presse og øvrige interessenter og dermed løftes ind i en større dagsorden. Målet med systematisk at planlægge kommunikation i forbindelse med kampagner og større indsatser er at sikre sammenhæng og tydelig kommunikation af relevante resultater. 11

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Røde Kors

Kommunikationsstrategi for Røde Kors STRATEGI APRIL 2011 Kommunikationsstrategi for Røde Kors RødeKors.dk INDHOLD 1 Det strategiske fundament for kommunikationsstrategien... 3 2 Udfordringerne for Røde Kors kommunikation... 4 3 Det kommunikative

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN?

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? STRATEGI 20132015 2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? PTU har de seneste år været gennem en stor udvikling. Vi har fået foretaget en om- og udbygning af vores faciliteter i Køben havn, og vores afdeling i Århus

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

GOD ENERGI TIL FRIVILLIGT ARBEJDE 2014 ET PARTNERSKAB MELLEM ENERGI DANMARK OG UNGDOMMENS RØDE KORS

GOD ENERGI TIL FRIVILLIGT ARBEJDE 2014 ET PARTNERSKAB MELLEM ENERGI DANMARK OG UNGDOMMENS RØDE KORS GOD ENERGI TIL FRIVILLIGT ARBEJDE 2014 ET PARTNERSKAB MELLEM ENERGI DANMARK OG UNGDOMMENS RØDE KORS VI TAGER ANSVAR SAMMEN Da Michael fik en mentor gennem Ungdommens Røde Kors, mødte han for første gang

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

KOMMUNIKATIONSINDSATSER

KOMMUNIKATIONSINDSATSER 27. august 2014 KOMMUNIKATIONSINDSATSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Nuværende ADD-kommunikationsindsatser... 2 5.1 Presse... 2 5.2 Digitale platforme... 3 5.3 Dialog... 3 5.4 Profilering... 4 3. Alternative

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN DFGUs strategi for fodboldgolf FOR FODBOLDGOLFEN DFGUs grundlæggende ide - formålsparagraf

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

få det bedste frem Bliv eftertragtet, anerkendt og gør en endnu større forskel!!!

få det bedste frem Bliv eftertragtet, anerkendt og gør en endnu større forskel!!! Bliv eftertragtet, anerkendt og gør en endnu større forskel!!! af Jacob Søby Bang, MA cand.comm. 26889733 / jsb@strategize.dk Kost- og Ernæringsforbundets professionstopmøde lørdag den 18. januar 2014

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

JURIDISK RÅDGIVNING TIL FORDEL FOR UDSATTE BØRN OG UNGE 2013. Et strategisk partnerskab mellem Kammeradvokaten og Ungdommens Røde Kors

JURIDISK RÅDGIVNING TIL FORDEL FOR UDSATTE BØRN OG UNGE 2013. Et strategisk partnerskab mellem Kammeradvokaten og Ungdommens Røde Kors JURIDISK RÅDGIVNING TIL FORDEL FOR UDSATTE BØRN OG UNGE 2013 Et strategisk partnerskab mellem Kammeradvokaten og Ungdommens Røde Kors FORANDRINGEN SKER I FÆLLESSKABET Da Yasmin var med Ungdommens Røde

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret LEDERPROFIL God personaleleder Fagligt kompetent Resultater Helheds- og fremtidsorienteret God ledelse er af afgørende betydning for, at en moderne organisation skaber resultater og er innovativ. Denne

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014-2015. Dansk Firmaidrætsforbund

Kommunikationsstrategi 2014-2015. Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikationsstrategi 2014-2015 Dansk Firmaidrætsforbund Revision 1 Dato 050813 Udarbejdet af Knud Johansen og Jesper Ræbild Revision Godkendelse Strategien revideres i forbindelse med budgetlægningen

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

Frederikshavn Kommune Grenen

Frederikshavn Kommune Grenen Kommunikationsguide Frederikshavn Kommune Grenen Kommunikationsstrategi Fase 1: Potentiale Baggrund for kommunikationsstrategi.. 6 Målgrupper... 8 Hvad siger målgruppen?... 11 Vurdering af 0-punkter..

Læs mere

Fremtidens Børne- og Kulturchefforening synlighed på de ydre linier og involvering på de indre linier!

Fremtidens Børne- og Kulturchefforening synlighed på de ydre linier og involvering på de indre linier! Diskussionsoplæg Dato: marts 2012/hadl Fremtidens Børne- og Kulturchefforening synlighed på de ydre linier og involvering på de indre linier! Børne- og Kulturchefforeningen er en forening af chefer med

Læs mere

Open Space workshop, Årsmøde 2011

Open Space workshop, Årsmøde 2011 Open Space workshop, Årsmøde 2011 Gruppe nr. 1 Spørgsmål 1 Hvor skal vi hen? Stærk faglig profil Blande os i debatten Ikke os og dem, men vi Øget egen kraft Deltag i lokalområdet Den gode historie Spørgsmål

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2009-2012 Baggrund...1 Hvad vil vi?...2 Hvem vil vi kommunikere med?...3 Hvilke medier prioriterer vi?...5 Hvordan vil vi måle og analysere vores

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Handleplan Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Indhold 1. Indledning... 2 2. Pressestrategi... 2 2.1. Effektivisering af arbejdsgang omkring pressemeddelelser... 2 2.2. Synlighed uden for kommunegrænsen...

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere