BEVARINGSFORENINGEN for Præstø og Omegn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEVARINGSFORENINGEN for Præstø og Omegn"

Transkript

1 BEVARINGSFORENINGEN for og Omegn Indkørsel til fra vest med Antonihøjen i forgrunden Foto: KMO Huse og steder med sjæl Lokalplan for... 3 Antonihøjen Helhedsplan for... 6 Når Næstved kan Indkaldelse til generalforsamling 7 Bestyrelsen... 8 Nyhedsbrev december 2014 Nyhedsbrevet udgives af Bevaringsforeningen for og Omegn Ansv. redaktør: Karen Maegrethe Olsen (KMO) Torvet 13 DK-4720 Layout: Grafiker Sussie Jensen

2 Huse og steder med sjæl Husene, historien og arkitekturen har betydning for vores adfærd og vores identitet. Det vi oplever ved mødet med vores fysiske miljø afgør, om et sted bliver socialt velfungerende eller ej. Hvis det føles uvedkommende, vil stedet ikke blive til et aktivt, socialt miljø, hvor mennesker får lyst til at komme hinanden ved, men et sted, hvor man møder andre med ligegyldighed, mistro eller utryghed. 8 ud af 10 foretrækker en bolig i en bygning med historie og arkitektonisk værdi, 7 ud af 10 foretrækker at foretage deres indkøb i en by med handelsstrøg i et kulturhistorisk bymiljø med historiske huse, pæne facader og hyggelige gader og torve. Mere end 6 ud af 10 siger, at kulturarven spiller en stor rolle, når de vælger bopæl. 6 ud af 10 virksomheder foretrækker at etablere sig i omgivelser med arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter. Sådan er tallene fra en stor undersøgelse lavet af Kulturstyrelsen og fonden Realdania. 2 Nyhedsbrev december 2014 Det er altså attraktivt at bosætte sig i et område med kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter. At integrere kulturarven i den kommunale indsats for at tiltrække nye borgere er derfor en oplagt mulighed. Det er den nye lokalplan for Midtby et fornemt eksempel på. Der skal lyde en stor tak til alle ildsjælene og de medarbejdere i den kommunale forvaltning, der samme har brugt næsten 3 år på at nå frem til en lokalplan, der på grundig og detaljeret vis beskriver bevaringsværdierne i midtby og fastlægger udviklingsmulighederne. I forlængelse af lokalplanens tilblivelse er der udarbejdet et sæt meget fine og detaljerede Stilblade, der beskriver byens forskellige hustyper og deres bevaringsværdige detaljer. De er til vejledning og inspiration for både ejere og forvaltningens medarbejdere. De kan blive et godt værktøj, når ejerene af byens ejendomme bliver informeret herom. I det hele taget vil

3 gennemførelsen af lokalplanen kræve en god dialog mellem ejere, håndværkere og kommunens forvaltning. Med en ny lokalplan styrker vi borgernes retssikkerhed. Det er i den bevarende lokalplan tydeligt anført, hvilke restriktioner og muligheder, der er gældende for de omfattede ejendomme. Dermed undgås en masse bøvl og diskussioner og forvaltningen kan bruge sine kræfter på dialog og rådgivning om brugen af de bedste løsninger. Jeg kan ikke forstå, hvorfor der ofte opstilles en falsk modsætning mellem bevaring og udvikling. Jeg ønsker ikke, at skal være et frilandsmuseum, men en levende by i udvikling. Bygningskulturarv er ikke kun bevaring af gamle huse, det er i lige så høj grad nybyggeri og ny arkitektur, der er indpasset i det omgivende miljø. Det afgørende er kvalitet i byggeriet og landskabet. Den ny lokalplan giver plads til udvikling med kvalitet. KMO Lokalplan for bymidte Bevaring og udvikling Kommunalbestyrelsen har godkendt den nye lokalplan for bymidte, med to væsentlige ændringer. Der skal udarbejdes nye lokalplaner for området øst for Dambæks have og for byggeri ved stranden. Byggehøjderne i de pågældende områder, på henholdsvis 6 meter og 7 meter, er således taget ud af lokalplanen. Ved udarbejdelsen af nye lokalplaner for byggeri i de to områder, vil der blive lagt særlig vægt på offentlighedens adgang til havne- og strandområdet, fremme af sundhed og naturoplevelser, samt at de konkrete projekter indpasses i omgivelserne. Lokalplanen har været undervejs i tre år med blandt andet en kortlægning af kulturarven, en omfattende borgerinddragelse og en genregistrering af de bevaringsværdige bygninger. Den seneste debat om lokalplanen har drejet sig om byggehøjder på havnen øst for Dambæks have og ved det nuværende klubhus for roklubben, såfremt der bygges nyt. Hele processen i tekst, billeder og film kan ses på kommunens hjemmeside: Nyhedsbrev december

4 Antonihøjen Jeg så helst, at der ikke blev bygget på Antonihøjen i. Belært af erfaringen, da spørgsmålet om byggeri på højen sidst var til behandling i kommunalbestyrelsen i 2013, må jeg imidlertid erkende, at der er et stort flertal, der ønsker at bygge boliger på højen. Afstemningen om kommuneplanen for Antoniehøjen endte med 28 for byggeri og 1 imod! Antonihøjen er en unik og smuk indkørsel til købstaden, der markerer overgangen fra land til by. Når man ankommer til fra Næstved via Rødeledvej, falder terrænet og afslører købstaden mod øst. 4 Nyhedsbrev december 2014 Godslandskabets marker, på hver side af Rødeledvej, er et kulturlandskab, der rækker langt tilbage i historien. Dertil kommer, at det daværende Storstrøms amt har udpeget Antonihøjen som bevaringsværdigt område på grundlag af dets geologiske forhold. I det mindste bør der derfor ikke bygges på Antonihøjens nordøstlige del. Jeg er naturligvis meget optaget af at skabe gode rammer for s udvikling og bosætning. Der er andre muligheder for attraktive boliger i. Til eksempel grunden vest for stationsbygningen med den flotteste vandudsigt og marken mellem Lundegård og mod øst.

5 Skal der bygges, så er det afgørende vigtigt, at det bliver et byggeri, der kan tiltrække borgere, der vælger at bosætte sig i af lyst. Det værste vi kan gøre, er at tillade udstykning af det 10 ha store område til ligegyldigt parcelhusbyggeri. Jeg er derfor glad for, at vi nu udskriver en arkitektkonkurrence for at få et byggeri, der bliver af høj kvalitet og respekterer høje æstetiske og arkitektoniske krav. I forbindelse med den seneste diskussion om Antonihøjen blev der indsamlet mere end 700 underskrifter mod byggeri. Derfor må vi inddrage borgerne i i en egentlig dialog, hvor vi tager borgernes synspunkter alvorligt. Vi har just færdiggjort en ny, samlet lokalplan for midtby. Den blev til i en proces, som både borgerne og politikerne har udtrykt tilfredshed med. På grundlag af arkitektkonkurrencens resultat vil jeg foreslå, at vi igangsætter en sådan proces. Borgerne i fortjener at blive taget alvorligt. Bo Manderup Jensen Mdl. af kommunalbestyrelsen Nyhedsbrev december

6 Helhedsplan for Bevaringsforeningen er inviteret til at deltage i arbejdet med udarbejdelsen af en hedsplan for. Formålet er at udvikle og styrke købstæderne, med udgangspunkt i byernes indbyrdes roller og unikke kvaliteter og potentialer. Udviklingen skal ske gennem helhedsorienteret planlægning, markedsføring og lokale initiativer. Helhedsplanerne i og Stege følger et parallelt forløb over godt et år. Arbejdet indledes med en analyse og screening af de eksisterende kvaliteter, udfordringer og de igangværende og spirende projekter og initiativer. Analysen og screeningen udmøntes i udarbejdelse af en potentialeplan, dvs et overblik over de vigtigste udfordringer og muligheder og på baggrund heraf en helhedsplan for byen. Processen består overordnet af følgende aktiviteter i 2015: 1. Opstart. Godkendelse af kommissorium i Udvalget for Økonomi og Planlægning.. Rammer for projekt fastlægges og afstemmes med følgegruppen. Rammerne afstemmes ligeledes med styregruppen for citymanageren for de tre købstæder. 2. Screening af styrker og potentialer samt igangværende og spirende projekter og initiativer 3. Politisk behandling af materiale til idefasen 4. Borgermøde præsentation af udkast til potentialeanalyse + oplæg til fokusområder 5. Idéfase m Workshops 6. Administrationen bearbejder indkomne idéer, potentialeplan og helhedsplan udarbejdes, politisk behandling af forslag til helhedsplaner 7. Borgermøde præsentation af potentialeplan og helhedsplan 8. Høring 9. Politisk behandling af indkomne bemærkninger og godkendelse af endelige helhedsplaner december Arbejdet med planer for byerne er baseret på et ønske om at få overblik over de muligheder der er på stedet, samt overblik over visioner og strategier med henblik på at skabe synlighed for byens muligheder. Planlægningen skal resultere i forslag til indsatser, projekter og aktiviteter. Og intentionen er at få koordineret og bearbejdet de ideer der er lokalt til udviklingen i byen. Arbejdet og planlægningen skal også være et led i markedsføring af byen og af de muligheder der er lokalt. 6 Nyhedsbrev december 2014

7 Når Næstved kan... En god ide som vi håber at Vordingborg kommune vil tage til sig. Som noget helt nyt og som den eneste kommune i Danmark, kan Næstved Kommune nu tilbyde personlig vejledning, oplysning og inspiration om stort set alt vedrørende bygningskultur og bygningsbevaring. Hver onsdag vil Stig Håkansson være at finde på biblioteket med gode råd og vejledning til alle med et ældre, traditionelt opført hus. Vejledningen sigter mod at give husejere større indsigt i hele bygningens kompleksitet: historien, arkitekturen, byggeteknik og materialernes egenskaber samt samspillet med naturen. Om det er et slot eller et skur, så er omdrejningspunktet det samme, og intet er for stort og intet for småt inden for emnet bygningskultur og bevaring. Initiativet skal blandt andet understøtte Næstveds kommunens intentioner om et positivt samarbejde med borgerne om bygningsbevaring, og det er samtidig i tråd med det nationale arbejde for bevaring af bygningskulturen. Helt konkret er det de traditionelt opførte bygninger, som er i søgelyset. Indkaldelse til generalforsamling Bevaringsforeningen indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 17. februar 2015 kl i Bio Bernhards baglokale i stuen. Bestyrelsen gør hermed opmærksom på at stemmeret på generalforsamlingen kræver at kontingent for 2014 er indbetalt senest 31. december Efter den ordinære generalforsamling vil der være film forevisning om dansk arkitektur i 1700-tallet. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af regnskab for Fremlæggelse af budget for Fastlæggelse af medlemskontingent 6. Valg af bestyrelse På valg er: Karen Margrethe Olsen, Niels Stoklund, Per Jørgensen og Anja Bille Hansen. 7. Valg af suppleanter til bestyrelse På valg er: Sven Erik Pedersen og David Hill Petersen 8. Valg af revisor På valg er Peter Jersild 9. Valg af revisorsuppleant På valg er Ralf Søgård Mortensen 10. Orientering fra fonden 11. Indkomne forslag (skal fremsendes senest 31/ til formanden). 12. Eventuelt På bestyrelsens vegne. Nyhedsbrev december

8 kontakt bestyrelsen Funktion Navn Adresse Telefon Formand Karen Margrethe Olsen Torvet dbmail.dk Næstformand John Kunze Bårsevej 23, dr. Tappernøje Kasserer Niels Stoklund Lindevej 15, Sekretær Hans Thormod Nielsen Adelgade 85, Skilte- og facaderådet Peter Bering (formand) Kragevigvej 17, Skilte- og facaderådet Anja Bille Hansen Adelgade 90, (næstformand) Medlem Peter Bering Medlem Per Jørgensen Lindevej 32, Ansv. Redaktør af bladet Karen Margrethe Olsen Præmierings-udvalget Formand for fonden Kasserer i fonden Peter Bering John Kunze Peter Bering Koordinations-udvalget Karen Margrethe Olsen Koordinations-udvalget Hans Thormod Nielsen (formand) Det Røde Pakhus Karen Margrethe Olsen Genbrugsmaterialer Lagerforvalter Hans Thormod Nielsen En glædelig jul og et godt nytår ønskes alle vores medlemmer Suppleant Sven-Erik Petersen Torvet 13, Suppleant David Hill Petersen Rekkendevej Allerslev gmail.com Revisor Peter Jersild Torvet 5, Revisorsuppleant Ralf Søgaard Mortensen Abildhøjvej 10,

BEVARINGSFORENINGEN for Præstø og Omegn

BEVARINGSFORENINGEN for Præstø og Omegn BEVARINGSFORENINGEN for og Omegn Historisk Botanisk Have i Vordingborg Indkaldelse til generalforsamling... 2 Udflugt til Sprogø...2 Genbrugsparadis gavner miljøet... 3 Historisk Botanisk Have...4-5 Korte;

Læs mere

Nyhedsbrev. No. 4 December 2011. At bo i Præstø, føles, som at være på ferie, hver dag 2. Det er sgu da mit hus 4. Nej tak til bålhytten 5

Nyhedsbrev. No. 4 December 2011. At bo i Præstø, føles, som at være på ferie, hver dag 2. Det er sgu da mit hus 4. Nej tak til bålhytten 5 Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn Foto: Sven-Erik Petersen Nyhedsbrev No. 4 December 2011 At bo i Præstø, føles, som at være på ferie, hver dag 2 Det er sgu da mit hus 4 Nej tak til bålhytten 5 Indkaldelse

Læs mere

Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn. Nyhedsbrev

Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn. Nyhedsbrev Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn Nyhedsbrev Nr. 3 September 2011: Udflugt med Bevaringsforeningerne 2 Indsigelser til kommuneplan 2021 4 Direktør besøger Præstø 5 Rosende ord 6 Kontakt til bestyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Bevaringsforeningen for Præstø og omegn Nyhedsbrev September 2010 e glemte perler. Vi kender efterhånden mere til Paris og London end vi kender til de mange enestående bygninger, der ligger i vores eget

Læs mere

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling KULTURARVSSTYRELSEN SLOTSHOLMSGADE 1 1216 KØBENHAVN K TELEFON 72 26 51 00 kuas@kuas.dk www.kuas.dk FONDEN REALDANIA NICOLAI EIGTVEDS GADE 28 1216 KØBENHAVN K Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes

Læs mere

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR RKITEKTUREN REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR 2 FORORD FORORD 3 AF KULTUR- MINISTER Carina Christensen FOR- ORD VI SKAL TURDE TÆNKE VISIONÆRT Siden udgivelsen af den nationale arkitekturpolitik

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2006 2007 Inklusiv bestyrelsens visioner. Inklusiv beretning fra Fredningsudvalget og fra Have- og Landskabsudvalget.

Bestyrelsens beretning 2006 2007 Inklusiv bestyrelsens visioner. Inklusiv beretning fra Fredningsudvalget og fra Have- og Landskabsudvalget. Bestyrelsens beretning 2006 2007 Inklusiv bestyrelsens visioner. Inklusiv beretning fra Fredningsudvalget og fra Have- og Landskabsudvalget. Generalforsamlingen 2006. Følgende blev valgt til bestyrelsen:

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

blev afholdt på Stevns Dagen i efteråret 2010. Jeg håber, I alle kan genfinde spor hist og her efter de gode debatter.

blev afholdt på Stevns Dagen i efteråret 2010. Jeg håber, I alle kan genfinde spor hist og her efter de gode debatter. Plan 13 Kommuneplanstrategi for Stevns Kommune 2011 FORORD Hermed foreligger Kommuneplanstrategi for Stevns Kommune 2011. Med denne planstrategi er vi gået i gang med det spændende og langsigtede arbejde

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By!

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By! Helhedsplan Ruds Vedby Ruds Vedby - Bedre By! Borgmesterens forord Helhedsplan Ruds Vedby - Ruds Vedby Bedre By! Sigtet med denne helhedsplan er at igangsætte en udvikling, der ikke alene forskønner de

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015 Du indkaldes hermed til TRoA s Ordinære Generalforsamling Søndag d. 15. marts 2015 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning! Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge

Læs mere

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ SKÆRBÆK - PROGRAM 2015-2019 OMRÅDEFORNYELSE i SKÆRBÆK OKTOBER 2014, rev. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Områdebeskrivelse 3 Områdets afgrænsning, herunder bebyggelse m.v. Vision og fremtid

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling.

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. Håndbog i projektudvikling Realdania Jarmers Plads 2 1550 København V Udgivet 2014 Projekthåndbogen er udarbejdet

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Liv i Borgernes egen Udviklingsplan

Liv i Borgernes egen Udviklingsplan Liv i Skals livsglæde nærvær tryghed fællesskab indflydelse kvalitet Du kan finde denne plan på www.liviskals.dk Liv i Borgernes egen Udviklingsplan for Skals 2 Indhold Del I: Indledning og baggrund Indledning

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Vejledning. Arkitekturpolitik for Kolding Kommune

Vejledning. Arkitekturpolitik for Kolding Kommune 2004 Vejledning Arkitekturpolitik for Kolding Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Indledning 3 1.1. Hvad er arkitektur? 3 2. Formål 4 2.1. Styrkelse af identitet 4 2.2. Grundlag for kvalitet 4 2.3.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere