Velkommen til VELTEK NYT! Brug energien rigtigt. Nu. Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr , 22.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til VELTEK NYT! Brug energien rigtigt. Nu. Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 4-2011, 22."

Transkript

1 Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr , 22. december 2011 Velkommen til VELTEK NYT! Har du en god idé eller en spændende historie, du har lyst til at dele, må du endelig kontakte os. Brug energien rigtigt. Nu. Kære læser. At få Danmark i mål på klima- og energifronten er en alvorlig opgave, der ikke kan løses af få aktører. Hvis vi skal have held med at føre og levere den mest ambitiøse klimapolitik i verden, som regeringen ønsker, skal vi handle. Nu. VELTEK har siden september 2011 arbejdet med et projekt, der skal sætte energioptimering på den politiske dagsorden. Vi skal ikke læne os tilbage og vente på, at sol og vind frelser os, men i stedet se at få iværksat de mange energieffektiviserende projekter, som giver kæmpe besparelser og har korte tilbagebetalingstider. Dokumentationen for at energieffektivisering skaber vækst og giver rigtig god mening for miljø og pengepung er tungtvejende, men det virker som om, at der blandt magthaverne eksisterer en form for berøringsangst over for de lavthængende frugter, som energieffektivisering repræsenterer. Det, håber VELTEK, at få ændret i det kommende år. Den grønneste, billigste og bedste energi er trods alt den energi, vi ikke bruger. I denne udgave af VELTEK NYT rundes

2 året af med en opdatering på vores indsatsområder, vi orienterer om Sikkerhedsstyrelsens behandling af overtrædelser af autorisationsloven, bringer en advarsel, og så kan du læse om FABAs nye program, LysDiagnose, der kan vise vej til store besparelser på belysningen, samt få referat fra den netop afholdte årsdag i Vand- og Afløbsgruppen. Kort nyt indeholder gode nyheder fra flere af vores medlemsvirksomheder, og føljetonen 'Energiforbrug med omtanke' besøger denne gang Grundfos A/S. På vegne af sekretariatet ønskes du en rigtig glædelig jul og godt nytår! Willy Goldby Direktør Flere overtræder autorisationsloven VELTEK arbejder kontinuerligt for at sikre, at vores medlemmers produkter bruges rigtigt og installeres efter forskrifterne. Et boom i overtræ delser af autorisationslovgivningen gør, at vi holder ekstra skarpt øje med området. En markant stigning i antallet af anmeldelser om overtrædelse af autorisationsloven har fået Sikkerhedsstyrelsen til at ansætte ekstra jurister til at tage sig af sagerne. Og juristerne har haft nok at se til. Hvor der i 2008 indløb cirka 100 anmeldelser på vvs-, kloak- og el-området, voksede antallet af anmeldelser i 2010 til cirka 300. I midten af november 2011 havde styrelsen således foretaget 136 politianmeldelser af sager, hvori man har vurderet, at der er belæg for at tildele den anmeldte virksomhed en bøde. Hvad der herefter skal ske, tager politi og anklagemyndighed stilling til. Rejses der sigtelse i sagen, har domstolene mulighed for at straffe med bøde op til kroner for ulovlig annoncering, uautoriseret arbejde på én adresse kan komme til at koste lovovertræderen kroner, mens uautoriseret arbejde på flere adresser som minimum takseres til en bøde på kroner. Taksterne, der blev hævet i 2010, fastsættes og indstilles til politiet af Sikkerhedsstyrelsen. De hyppigste typer af overtrædelser drejer sig om virksomheder, der, eksempelvis via annoncering, giver indtrykket af have en autorisation, selvom dette ikke er tilfældet, virksomheder, der udfører autorisationskrævende arbejde uden at have autorisation, autoriserede virksomheder, som færdigmelder arbejde udført af en virksomhed uden autorisation, altså stråmandsvirksomhed, samt autoriserede

3 virksomheder, der ikke overholder reglerne om færdigmelding af arbejde. Sikkerhedsstyrelsen oplyser, at mange af de politianmeldte virksomheder frivilligt betaler bøden. Kun nogle få sager behandles ved domstolene. Hvis du har mistanke om brud på autorisationsloven, skal du rette henvendelse til os med det samme. VA-området Markedskontrollens omfattende indsats på området for obligatoriske VAgodkendelser og kontrol af de nye mærkningsregler er nu afsluttet. Ifølge markedskontrollen lever mange af aktørerne op til kravene. Nogle steder er der dog stadig problemer med manglende VA-godkendelse, mærkning og vildledende markedsføring. Det er især på vandfilterområdet, at der er plads til forbedringer. Som tidligere skrevet, er skæringsdatoen for opfyldelse af de skærpede dokumentationskrav for VA-godkendelse af vandfiltre jævnfør de reviderede retningslinjer af 1. april 2011 blevet fremrykket. Den nye skæringsdato er den 2. februar Et udkast til en bekendtgørelse på VA-godkendelsesområdet bliver i løbet af 2012 sendt til høring hos relevante parter, herunder VELTEK. Årsdag i Vand- og Afløbsgruppen

4 Formand i Vand- og Afløbsgruppen, Per Rasmussen. VELTEK Der var både tankevækkende fremtidsudsigter og opløftende nyheder på programmet, da Vand- og Afløbsgruppen afholdte årsdag tirsdag den 13. december 2011 i Energiens Hus, hvor VELTEK nu har til huse. Cirka 30 fremmødte sad klar, da første indlægsholder, Fredensborgs borgmester, Thomas Lykke Pedersen, fortalte om kommunens erfaringer med de kommunale forsyningsselskaber. Herefter fulgte Karsten Arnbjerg Nielsen fra DTU med et indlæg om ekstremregn, som gav anledning til en række spørgsmål til tredje indlægsholder, underdirektør og chef for juridisk afdeling Torben Weiss Garne fra Forsikring & Pension. Han medgav ikke overraskende, at ekstremregn er en ganske stor udfordring for forsikringsselskaberne. En række initiativer er derfor blevet iværksat i forbindelse med den seneste tids storm- og vandskader, og fremover er det måske værd at klikke sig ind her, hvis man har haft en skade som følge af vejret. At drikkevand er en knap ressource, tænker de færreste danskere nok over, men det slog Søren Lund Petersen fra Københavns Energi fast i det næste indlæg. Heldigvis er forsyningsselskaberne langt i arbejdet med central sekundavandsopsamling. Skal projektet realiseres i stor skala, kræver det dog en lovændring. Sidste mand i talerrækken var Dansk Byggeris seniorøkonom, Finn Bo Frandsen, der med stor entusiasme og en god portion humor gav en prognose for fremtiden. Efter det faglige program var der afsat tid til at netværke og inspicere VELTEKs nye lokaler, før arrangementet endte med en vellykket middag. Vand- og Afløbsgruppen har endnu ikke besluttet, hvornår årsdagen i 2012 skal afholdes, men der vil naturligvis blive givet besked i god tid. Advarsel: Gratis champagne koster kassen

5 Med løfter om gratis champagne og reklamelysstofrør har telefonsælgere fra firmaet International Lighting Company ApS indledt en aggressiv salgskampagne rettet mod danske firmaer. Det er langt fra første gang International Lighting Company A/S huserer herhjemme. Typisk vil en repræsentant fra International Lighting Company ApS kontakte indkøbsafdelingen i et firma og komme med én af følgende forklaringer: 1. At firmaet har deltaget i en markedsanalyse og vundet champagne eller 2. At repræsentanten fra International Lighting Company ApS har fået nyt job og derfor vil sende en flaske champagne som tak for godt samarbejde. Afviser man ikke blankt tilbuddet, skynder sælgeren sig at foreslå, at han medsender nogle reklamelysstofrør. Det tilbud har for flere firmaers vedkommende resulteret i en kæmpe regning. Få dage efter samtalen modtager firmaet nemlig en 25 cl flaske med boblevand og 50 stk. lysstofrør til ågerpris. Hvis man bliver kontaktet af International Lighting Company ApS, skal VELTEK på det kraftigste opfordre til, at man takker tydeligt nej til alle tilbud og hurtigst muligt afslutter samtalen. Fremsender International Lighting Company ApS alligevel rørene, skal man nægte at modtage pakken, eller undlade at betale fakturaen. Rykkes man for manglende betaling, meddél da International Lighting Company ApS, at de kan komme og hente deres rør. Eleftersyn træder først i kraft i maj 2012 Justitsministeriet har udsat indførelsen af eleftersyn som en del af huseftersynsordningen med to måneder. Eleftersynet træder dermed i kraft den 1. maj VELTEK afleverede høringssvar vedrørende eleftersynet i begyndelsen af december Vi skrev blandt andet: "Vi noterer os, at det fremsendte høringsmateriale bærer præg af et solidt forarbejde. VELTEK har stor tiltro til, at ordningen med elinstallationsrapporter kommer til at fungere, og at tiltaget bliver en succes for såvel branche som

6 forbruger. Vi vil dog tillade os at henlede opmærksomheden på en enkelt problemstilling, der kan opstå i forbindelse med udfærdigelsen af rapporterne. Autorisationsloven åbner op for, at de byggefirmaer, som i dag udfører huseftersyn, via en autorisation i fremtiden også kan få lov til at udføre eleftersyn. Skulle det ske, at der benyttes arbejdskraft, der ikke som minimum er i besiddelse af en elektrikeruddannelse, for at tilegne sig en økonomisk gevinst, vil det være meget uheldigt for ordningen, da det er alfa og omega, at rapporterne har et højt fagligt niveau. Dansk Elforbund og TEKNIQ prioriterer uddannelse af medlemmer til at kunne løfte opgaven med at udfærdige rapporterne meget højt, og vi skal derfor tillade os at opfordre Sikkerhedsstyrelsen til at være opmærksom på problemstillingen i forbindelse med de løbende tilsyn, således at rapporternes faglige niveau sikres." LysDiagnose - en genvej til store besparelser Med det nye, gratis computerprogram LysDiagnose, der er udviklet af FABA, kan blandt andre energirådgivere gå sikkert til væ rks hos kunder, når de skal vejlede om belysning. Med LysDiagnose vises der nu vej til de store energibesparelser på belysning, der i årevis er blevet overset. En af de energirådgivere, der glæder sig til at prøve LysDiagnose af i praksis, er energikonsulent Torben Østergaard fra DONG Energy. "Jeg tror, at LysDiagnose kan gøre arbejdet lettere for mange rådgivere. Blandt andet fordi, der i dag ofte regnes på en udskiftning af samtlige armaturer i et lokale, selvom der ikke altid er behov for det. Det vil LysDiagnose visualisere, og det kan resultere i yderligere energibesparelser. LysDiagnose sikrer samtidigt ensartede beregningsforudsætninger rådgiverne imellem, hvilket også er til fordel for kunderne," siger Torben Østergaard, der har været med på sidelinjen under udviklingen af LysDiagnose. Slipper for besvæ r FABA og den uafhængige, offentlige organisation Go' Energi har indgået et samarbejde om programmet. Med LysDiagnose på computeren kan energirådgivere, ingeniører og elinstallatører med det samme fortælle ejeren, hvor meget en energirigtig belysning kan give af besparelser, give et bud på, hvad forskellige løsninger koster og afsluttende lægge en rapport på bordet. "I dag må energirådgiverne ofte vende tilbage til kunden flere gange for at samle ekstra oplysninger ind. Derefter skal de hjem og regne på tallene, før de kan komme med et bud på besparelser. Opgaven bliver besværlig, tager tid, og det er

7 svært at overskue, om man har fået det hele med. LysDiagnose giver rådgiverne en liste med alle de nødvendige målinger, og resultatet har de samme dag," fastslår Willy Goldby, direktør for FABA. Sparer tonsvis af energi Go' Energis projektleder Thomas Drivsholm mener, at LysDiagnose viser vej til store energibesparelser. "Vi ved, at vi kan spare tonsvis af energi på belysning på skoler, kontorer og virksomheder og i kommuner. LysDiagnose kan vise potentialer, der hidtil er blevet overset," siger han. Willy Goldby er enig. Han mener, at energirådgiverne har manglet et værktøj: "Jeg hører det ofte på møder og konferencer. Nogle rådgivere føler sig ikke sikre på, hvad de rent faktisk skal måle på i bygningen, hvis det handler om lys." LysDiagnose kan downloades gratis på Ecodesign og energimærkning VELTEK indgav i slutningen af oktober 2011 høringssvar vedrørende energimærkning af energirelaterede produkter til Energistyrelsen. Vi har efterfølgende været i dialog med styrelsen og afventer nu, at EUs rådgivende organ beslutter, hvilke produktgrupper der i første omgang omfattes af ordningen. Vi forventer, at beslutningen bliver taget primo Den lovtekst, energimærkningen udspringer af, har vi ingen mulighed for at få ændret ved. Til gengæld vil vi arbejde intensivt for at få mest mulig indflydelse på selve implementeringen. Hovedtanken bag energimærkningen er at gøre den forbrugerrettet. VELTEK har forståelse for dette, men har over for styrelsen advaret i mod, at man ender i en situation, hvor der kræves mærkning for mærkningens skyld. På sigt vil alle VELTEKs medlemmer formentlig blive berørt af ordningen, og vi vil naturligvis sende medlemsinfo ud, når det bliver aktuelt. Nye læsere kan fortsat begynde her Du skal blot sende en mail. Kort nyt Uponor A/S åbnede den 3. november 2011 udddannelsesakademiet Uponor Academy i Randers. Akademiet tilbyder kursisterne en lang række uddannelsesforløb inden for systemløsninger til både vvs og infrastruktur. Hovedtanken bag akademiet er at sikre, at brugere, rådgivere, forhandlere og installatører kan tilegne sig nye kompetencer og holde sig opdateret. Lavere omkostninger, procesforbedringer og øget omsætning bevirker, at AO Johansens overskud i 2011 bliver dobbelt så stort som VVS-koncernen forventede. I årets første tre kvartaler endte omsætningen på 1,741 mia. kroner mod 1,504 mia. kroner året før. Det svarer til en fremgang på 13 %. nkt cables vinder Ingeniørens Særpris for sin kabeltromlevogn QADDY, der er en integreret kabeltromle, afruller og -vogn. Prisen uddeles af Mediehuset Ingeniøren. QADDY er skabt for at lette arbejdsforholdene for elektrikere på byggepladser. VELTEK bliver per 1. januar 2012 sekretariat for KNX Denmark. Sekratariatets funktion bliver af både administrativ og kommunikativ karakter.

8 Føljeton: Energiforbrug med omtanke Grundfos A/S En god forretning er det bedste argument Udskiftning af 1200 pumper, fokus på total cost of ownership i indkøbsprocessen, og en gennemgang af energiforbruget i produktionen har væ ret med til at skæ re næ sten 7 % af det samlede energiforbrug i Grundfos A/S. Nu øges investeringen i energioptimering i eget regi. I den danske del af Grundfos-koncernen, Grundfos A/S, kører der i øjeblikket cirka 30 parallelle projekter, der alle centrerer sig om energioptimering. Grundfoskoncernen, som er en af verdens førende pumpeproducenter, har i en årrække haft miljø på sin strategiske agenda, men først for cirka tre år siden, da man i Grundfos A/S oprettede en miljøpulje kun til energioptimering, blev arbejdet for alvor systematiseret. "Oprettelsen af miljøpuljen var en klar ledelsesbeslutning og kom med en forventning om, at de involverede medarbejdere gennem energioptimerende tiltag ville identificere de størst mulige besparelsespotentialer og realisere dem. Indtil nu har vi sparet i nærheden af 7 % på det samlede energiforbrug, vel og mærke samtidig med, at vi har øget vores produktion," forklarer Mogens Olesen, miljøkonsulent i Grundfos og projektleder på miljøpuljen. Bygninger og produktion i fokus Grundfos A/S har i forbindelse med arbejdet for at energioptimere kigget på både bygninger og udstyr og brugt ressourcer på begge områder. Man er udelukkende gået efter de besparelser, der giver den største energireduktion for pengene. "I både vores tekniske installationer og maskinpark ser vi en klar overdimensionering for at have en sikkerhedsmargin og derved driftssikkerhed. Sådan er det med alt maskineri. Det betyder eksempelvis, at udsugningen, der er tilsluttet en konkret maskine, kører med op til fem gange så høj luftmængde, som det er nødvendigt. Ved kritisk at forholde sig til, hvor stort behovet for udsugning reelt er, har vi kunnet reducere energiforbruget i produktionen betydeligt uden at gå på kompromis med arbejdsmiljøet," fastslår Mogens Olesen. Driftspris over indkøbspris Men også kravene til alt nyt udstyr, Grundfos A/S indkøber, har de seneste år ændret sig markant. I virksomheden arbejder man nu med at inddrage total cost of ownership, altså udstyrs samlede omkostninger inklusiv indkøb, drift og vedligehold og over en 10 års periode, til det primære beslutningsparameter. Det har været med til at udfordre flere leverandører, fortæller Mogens Olesen. Han fortsætter: "Indkøbsprisen isoleret set er ikke længere afgørende. Når vi skal vælge mellem to identiske stykker udstyr, forsøger vi at vælge det, der koster mindst at drifte. Når vi får nye maskiner, der er blevet optimeret, kigger vi altid på, om det så er muligt at optimere vores andre, gamle maskiner tilsvarende. På den måde er vi med til at sikre en løbende optimering af maskinparken." Også i forhold til driftsomkostningerne i bygningsmassen har Grundfos valgt at

9 skrue anderledes på knapperne. Niveauet for drift af eksempelvis lys og udluftning har nemlig vist sig at være alt for højt i flere af koncernens bygninger, så i dag er intelligent belysning og udluftning, samt eliminering af stand-by-forbrug blevet en naturlig del af strategien. Ej en biting I Grundfos-koncernen ved man udmærket, at skjulte installationer forbruger rigtig meget energi pumper og motorer i Grundfos A/S er allerede blevet udskiftet, 5000 flere skal udskiftes i den nærmeste fremtid. Uanset om de udskiftede motorer og pumper stammer fra virksomheden selv eller kommer ude fra, genbruges materialerne. Selv om Grundfos A/S er langt i arbejdet med sin egen energioptimering, er der stadig plads til forbedringer. "Vores indsats intensiveres løbende, og der allokeres flere og flere penge til miljøpuljen i Grundfos A/S. Elregningen kommer hver måned, og jo mere vi optimerer og derved sparer på strømmen, jo mindre er regningen. Det gør energioptimering til en rigtig god forretning, og det er et argument, der er svært at modsige" siger Mogens Olesen. Branchenyt Lizzi Krarup Jakobsen overtager den 1. januar 2012 posten som direktør for Sikkerhedsstyrelsen. Hun er uddannet Cand.merc.aud. og har flere års ledererfaring fra det offentlige. Hun har siden oktober 2009 været vicedirektør for Fødevarestyrelsens Kødkontrol og har også tidligere været ansat i lederstillinger i SKAT. Som direktør for Sikkerhedsstyrelsen får Lizzi Krarup Jakobsen det overordnede ansvar for sikkerhedsopgaver inden for el, gas, vvs, kloak, samt tilsyn med produktsikkerhed. Per Leonhard Nielsen har siden 1. november 2011 været ansat som Wavins nye udviklingschef. Stillingen, der er nyoprettet, skal ses som et udtryk for virksomhedens strategi om at satse målrettet på innovative løsninger inden for vand- og varmeinstallationer. Per Leonhard Nielsen har tidligere været nordisk produktchef hos Geberit A/S. Schneider Electric Danmark har per 1. november 2011 udnævnt Søren Eriksen, 45 år, til direktør for energioptimering, Projekter og Service. Søren Eriksen kommer fra en stilling som direktør for Kundeservice og Kvalitet og forbliver således en del af Schneider Electric Danmarks topledelse. Han har derudover en fortid i blandt andet Lauritz Knudsen og Schneider Electric Nordic Baltic. Kim Bo Jensen blev den 1. november 2011

10 udnævnt til salgsdirektør for IT Business, der sælger løsninger fra små enkeltstående nødstrømsanlæg til store komplette datacenterløsninger, køling og sikker strømforsyning, i Schneider Electric Danmark. Kim Bo Jensen, 50 år, kommer fra en stilling som direktør for Projekt og Service i Schneider Electric Danmark. Han har tidligere i sin karriere været med til at opbygge Post Danmarks elektroniske satsning med e- Boks. VELTEK, Vodroffsvej 59, 2., 1900 Frederiksberg C - Tlf: Ansvarshavende redaktør: Willy Goldby - Redaktion: Nana Vogelbein Klik her hvis du ønsker at framelde dig

Velkommen til VELTEK NYT! VELTEK er for alvor kommet ind i varmen! Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 6-4.

Velkommen til VELTEK NYT! VELTEK er for alvor kommet ind i varmen! Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 6-4. Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 6-4. juli 2012 Velkommen til VELTEK NYT! Har du en god idé eller en spændende historie, du har lyst til at dele, må du endelig kontakte os. VELTEK

Læs mere

de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007

de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007 de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007 håndværksrådet sætter fuld tryk på indsatsen for at højne erhvervsuddannelsernes image... side 6-8

Læs mere

Velkommen til VELTEK NYT! VELTEK værner om VAmærket. Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 7-16. november 2012

Velkommen til VELTEK NYT! VELTEK værner om VAmærket. Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 7-16. november 2012 Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 7-16. november 2012 Velkommen til VELTEK NYT! Har du en god idé eller en spændende historie, du har lyst til at dele, må du endelig kontakte os.

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

Nye døre og vinduer med tilskud side 4 Endelig kom vi i gang side 8 Historisk indvielse af nyt vandværk side 14

Nye døre og vinduer med tilskud side 4 Endelig kom vi i gang side 8 Historisk indvielse af nyt vandværk side 14 PROFILMAGASIN NOVEMBER 2010 Nye døre og vinduer med tilskud side 4 Endelig kom vi i gang side 8 Historisk indvielse af nyt vandværk side 14 Vestforsyning tager nye skridt i klimapolitikken. vindmøller

Læs mere

Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 14-4. marts 2015

Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 14-4. marts 2015 Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 14-4. marts 2015 Energirenovering frem for rengøring! Kære læser. Meget tyder på, at 2015 - på linje med 2014 - bliver endnu et udfordrende år for

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

FAKTUELT. Ny titel til kloakmesteren? VVS og EL installatører har det allerede, skal kloakmesteren have tilsvarende titel? Fag- & Indkøbsmesse

FAKTUELT. Ny titel til kloakmesteren? VVS og EL installatører har det allerede, skal kloakmesteren have tilsvarende titel? Fag- & Indkøbsmesse FAKTUELT FAKTUELT nr. 1 7 D e c e m b e r 2011 Ny titel til kloakmesteren? VVS og EL installatører har det allerede, skal kloakmesteren have tilsvarende titel? Læs mere side 37 Fag- & Indkøbsmesse 2012

Læs mere

Nr. 11 september 2010

Nr. 11 september 2010 Nr. 11 september 2010 Der er mennesker bag millionerne... Vi skal ikke ud og kapre nye kunder... Borgmesteren lover hurtigere sagsbehandling... En kæmpe, der er let på tå... Det er dårlig stil at sige

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse

Bilag 1 Projektbeskrivelse Bilag Indhold Bilag 1 Projektbeskrivelse... 2 Bilag 2 Den naturvidenskabelige metode... 3 Bilag 3 Spørgeskemaundersøgelse... 3 Bilag 4a Roskilde Kommune... 6 Bilag 4b Roskilde Kommune... 10 Bilag 5 Logik

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Erhvervspolitisk overblik

Erhvervspolitisk overblik Nr. 7 september 2009 Erhvervspolitisk overblik... Grøn IT er god økonomi... Sniffer sig frem til energibesparelser... Vi skal ikke kun have fokus på problemerne... Vi kan skaffe dig din næste kunde...

Læs mere

Husejerne lukker øjnene for energifrås

Husejerne lukker øjnene for energifrås 2. Nr. årgang 7 4. årgang Nr. 1 Januar August Januar 2010 2013 2010 2 Foto Anders Bach TEMA Husejerne lukker øjnene for energifrås 9 ud af 10 danske husejere mener ikke, at deres bolig har brug for energiforbedringer.

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. DEBRA, Dansk Energi Brancheforening. Energibranchen.dk. NYE VISIONER 6 DEBRA skærper profilen. HMN 16 Åbner flere gastankstationer

DEBRA EnergiNyt. DEBRA, Dansk Energi Brancheforening. Energibranchen.dk. NYE VISIONER 6 DEBRA skærper profilen. HMN 16 Åbner flere gastankstationer DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk FAGBLADET FOR SERVICEBRANCHEN FOR ENERGIANLÆG NR. 2 Juli- 2014 NYE VISIONER 6 DEBRA skærper profilen HMN 16 Åbner flere gastankstationer DEBRA, Dansk Energi Brancheforening

Læs mere

energiforum Tema: Indeklima Krydsfeltet mellem sundhed og bygningsdrift Nr. 4 / September 2014 Nr. 4 / April 2009

energiforum Tema: Indeklima Krydsfeltet mellem sundhed og bygningsdrift Nr. 4 / September 2014 Nr. 4 / April 2009 Nr. 4 / September 2014 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er et forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere

Flere grønne job. Et inspirationskatalog til grøn omstilling og flere arbejdspladser gennem medarbejderinddragelse og lokalt samarbejde

Flere grønne job. Et inspirationskatalog til grøn omstilling og flere arbejdspladser gennem medarbejderinddragelse og lokalt samarbejde 1 Flere grønne job Et inspirationskatalog til grøn omstilling og flere arbejdspladser gennem medarbejderinddragelse og lokalt samarbejde Del 1 2 Flere grønne job. Et inspirationskatalog til grøn omstilling

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 XXXXXXXX XXXXXX Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit

Læs mere

FAKTUELT. Blank afvisning: Miljøminister Karen Ellemann afviser minimumskrav til spildevandsudledninger

FAKTUELT. Blank afvisning: Miljøminister Karen Ellemann afviser minimumskrav til spildevandsudledninger ARTIKELTYPE FAKTUELT FAKTUELT NR. 1 1 JUNI 2010 Blank afvisning: Miljøminister Karen Ellemann afviser minimumskrav til spildevandsudledninger Læs mere side 12 Kloak på afrikansk Kloakmester på ferie endte

Læs mere

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 nr.1 2011 erhverv i n s p i r at io n t i l g o d e n e r g i i di n v i r k s o m h e d ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 ENERGIRÅDGIVNING HOS VOLA

Læs mere

Optimering NOVEMBER 2011 - NR. 6 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING FAGMAGASIN FOR DRIFT, VEDLIGEHOLD, TEKNOLOGI OG RISIKO

Optimering NOVEMBER 2011 - NR. 6 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING FAGMAGASIN FOR DRIFT, VEDLIGEHOLD, TEKNOLOGI OG RISIKO NOVEMBER 2011 - NR. 6 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING Optimering FAGMAGASIN FOR DRIFT, VEDLIGEHOLD, TEKNOLOGI OG RISIKO ERHVERVSLIVET KAN SPARE SEKS MILLIARDER PÅ ENERGIEN. FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLD HELT

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S 3. årgang nr 3 april 2005 Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S www.wikingcom.dk 70935 I adminstrationen hos Botica Entreprise har økonomiansvarlig Kirsten

Læs mere

STREAMING & VIDEO EXPERTS Under the same roof. NKT Holding A/S. Transcript :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 ::

STREAMING & VIDEO EXPERTS Under the same roof. NKT Holding A/S. Transcript :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 :: Side 1 20 NKT Holding A/S :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 :: God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle

Læs mere

Efter generalforsamlingen vil Direktør Lars Storr-Hansen komme nærmere ind på indholdet i aftalerne.

Efter generalforsamlingen vil Direktør Lars Storr-Hansen komme nærmere ind på indholdet i aftalerne. Formandens beretning 2009 Situationen er noget anderledes end den var for bare et år siden. Hen over sommeren og især i efteråret 2008 oplevede vi de største aktie- og obligationsfald i årtier, vi oplevede

Læs mere

grafisk bar Storrumskontor! behov for større indsats 13. nummer marts 2009 1 Medlemmer

grafisk bar Storrumskontor! behov for større indsats 13. nummer marts 2009 1 Medlemmer grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 13. nummer marts 2009 Storrumskontor! Man vænner sig til begge dele Forebyg ulykker med EASY læs hvad du kan bruge værktøjet til og lav quizzen

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere