Velkommen til VELTEK NYT! Brug energien rigtigt. Nu. Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr , 22.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til VELTEK NYT! Brug energien rigtigt. Nu. Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 4-2011, 22."

Transkript

1 Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr , 22. december 2011 Velkommen til VELTEK NYT! Har du en god idé eller en spændende historie, du har lyst til at dele, må du endelig kontakte os. Brug energien rigtigt. Nu. Kære læser. At få Danmark i mål på klima- og energifronten er en alvorlig opgave, der ikke kan løses af få aktører. Hvis vi skal have held med at føre og levere den mest ambitiøse klimapolitik i verden, som regeringen ønsker, skal vi handle. Nu. VELTEK har siden september 2011 arbejdet med et projekt, der skal sætte energioptimering på den politiske dagsorden. Vi skal ikke læne os tilbage og vente på, at sol og vind frelser os, men i stedet se at få iværksat de mange energieffektiviserende projekter, som giver kæmpe besparelser og har korte tilbagebetalingstider. Dokumentationen for at energieffektivisering skaber vækst og giver rigtig god mening for miljø og pengepung er tungtvejende, men det virker som om, at der blandt magthaverne eksisterer en form for berøringsangst over for de lavthængende frugter, som energieffektivisering repræsenterer. Det, håber VELTEK, at få ændret i det kommende år. Den grønneste, billigste og bedste energi er trods alt den energi, vi ikke bruger. I denne udgave af VELTEK NYT rundes

2 året af med en opdatering på vores indsatsområder, vi orienterer om Sikkerhedsstyrelsens behandling af overtrædelser af autorisationsloven, bringer en advarsel, og så kan du læse om FABAs nye program, LysDiagnose, der kan vise vej til store besparelser på belysningen, samt få referat fra den netop afholdte årsdag i Vand- og Afløbsgruppen. Kort nyt indeholder gode nyheder fra flere af vores medlemsvirksomheder, og føljetonen 'Energiforbrug med omtanke' besøger denne gang Grundfos A/S. På vegne af sekretariatet ønskes du en rigtig glædelig jul og godt nytår! Willy Goldby Direktør Flere overtræder autorisationsloven VELTEK arbejder kontinuerligt for at sikre, at vores medlemmers produkter bruges rigtigt og installeres efter forskrifterne. Et boom i overtræ delser af autorisationslovgivningen gør, at vi holder ekstra skarpt øje med området. En markant stigning i antallet af anmeldelser om overtrædelse af autorisationsloven har fået Sikkerhedsstyrelsen til at ansætte ekstra jurister til at tage sig af sagerne. Og juristerne har haft nok at se til. Hvor der i 2008 indløb cirka 100 anmeldelser på vvs-, kloak- og el-området, voksede antallet af anmeldelser i 2010 til cirka 300. I midten af november 2011 havde styrelsen således foretaget 136 politianmeldelser af sager, hvori man har vurderet, at der er belæg for at tildele den anmeldte virksomhed en bøde. Hvad der herefter skal ske, tager politi og anklagemyndighed stilling til. Rejses der sigtelse i sagen, har domstolene mulighed for at straffe med bøde op til kroner for ulovlig annoncering, uautoriseret arbejde på én adresse kan komme til at koste lovovertræderen kroner, mens uautoriseret arbejde på flere adresser som minimum takseres til en bøde på kroner. Taksterne, der blev hævet i 2010, fastsættes og indstilles til politiet af Sikkerhedsstyrelsen. De hyppigste typer af overtrædelser drejer sig om virksomheder, der, eksempelvis via annoncering, giver indtrykket af have en autorisation, selvom dette ikke er tilfældet, virksomheder, der udfører autorisationskrævende arbejde uden at have autorisation, autoriserede virksomheder, som færdigmelder arbejde udført af en virksomhed uden autorisation, altså stråmandsvirksomhed, samt autoriserede

3 virksomheder, der ikke overholder reglerne om færdigmelding af arbejde. Sikkerhedsstyrelsen oplyser, at mange af de politianmeldte virksomheder frivilligt betaler bøden. Kun nogle få sager behandles ved domstolene. Hvis du har mistanke om brud på autorisationsloven, skal du rette henvendelse til os med det samme. VA-området Markedskontrollens omfattende indsats på området for obligatoriske VAgodkendelser og kontrol af de nye mærkningsregler er nu afsluttet. Ifølge markedskontrollen lever mange af aktørerne op til kravene. Nogle steder er der dog stadig problemer med manglende VA-godkendelse, mærkning og vildledende markedsføring. Det er især på vandfilterområdet, at der er plads til forbedringer. Som tidligere skrevet, er skæringsdatoen for opfyldelse af de skærpede dokumentationskrav for VA-godkendelse af vandfiltre jævnfør de reviderede retningslinjer af 1. april 2011 blevet fremrykket. Den nye skæringsdato er den 2. februar Et udkast til en bekendtgørelse på VA-godkendelsesområdet bliver i løbet af 2012 sendt til høring hos relevante parter, herunder VELTEK. Årsdag i Vand- og Afløbsgruppen

4 Formand i Vand- og Afløbsgruppen, Per Rasmussen. VELTEK Der var både tankevækkende fremtidsudsigter og opløftende nyheder på programmet, da Vand- og Afløbsgruppen afholdte årsdag tirsdag den 13. december 2011 i Energiens Hus, hvor VELTEK nu har til huse. Cirka 30 fremmødte sad klar, da første indlægsholder, Fredensborgs borgmester, Thomas Lykke Pedersen, fortalte om kommunens erfaringer med de kommunale forsyningsselskaber. Herefter fulgte Karsten Arnbjerg Nielsen fra DTU med et indlæg om ekstremregn, som gav anledning til en række spørgsmål til tredje indlægsholder, underdirektør og chef for juridisk afdeling Torben Weiss Garne fra Forsikring & Pension. Han medgav ikke overraskende, at ekstremregn er en ganske stor udfordring for forsikringsselskaberne. En række initiativer er derfor blevet iværksat i forbindelse med den seneste tids storm- og vandskader, og fremover er det måske værd at klikke sig ind her, hvis man har haft en skade som følge af vejret. At drikkevand er en knap ressource, tænker de færreste danskere nok over, men det slog Søren Lund Petersen fra Københavns Energi fast i det næste indlæg. Heldigvis er forsyningsselskaberne langt i arbejdet med central sekundavandsopsamling. Skal projektet realiseres i stor skala, kræver det dog en lovændring. Sidste mand i talerrækken var Dansk Byggeris seniorøkonom, Finn Bo Frandsen, der med stor entusiasme og en god portion humor gav en prognose for fremtiden. Efter det faglige program var der afsat tid til at netværke og inspicere VELTEKs nye lokaler, før arrangementet endte med en vellykket middag. Vand- og Afløbsgruppen har endnu ikke besluttet, hvornår årsdagen i 2012 skal afholdes, men der vil naturligvis blive givet besked i god tid. Advarsel: Gratis champagne koster kassen

5 Med løfter om gratis champagne og reklamelysstofrør har telefonsælgere fra firmaet International Lighting Company ApS indledt en aggressiv salgskampagne rettet mod danske firmaer. Det er langt fra første gang International Lighting Company A/S huserer herhjemme. Typisk vil en repræsentant fra International Lighting Company ApS kontakte indkøbsafdelingen i et firma og komme med én af følgende forklaringer: 1. At firmaet har deltaget i en markedsanalyse og vundet champagne eller 2. At repræsentanten fra International Lighting Company ApS har fået nyt job og derfor vil sende en flaske champagne som tak for godt samarbejde. Afviser man ikke blankt tilbuddet, skynder sælgeren sig at foreslå, at han medsender nogle reklamelysstofrør. Det tilbud har for flere firmaers vedkommende resulteret i en kæmpe regning. Få dage efter samtalen modtager firmaet nemlig en 25 cl flaske med boblevand og 50 stk. lysstofrør til ågerpris. Hvis man bliver kontaktet af International Lighting Company ApS, skal VELTEK på det kraftigste opfordre til, at man takker tydeligt nej til alle tilbud og hurtigst muligt afslutter samtalen. Fremsender International Lighting Company ApS alligevel rørene, skal man nægte at modtage pakken, eller undlade at betale fakturaen. Rykkes man for manglende betaling, meddél da International Lighting Company ApS, at de kan komme og hente deres rør. Eleftersyn træder først i kraft i maj 2012 Justitsministeriet har udsat indførelsen af eleftersyn som en del af huseftersynsordningen med to måneder. Eleftersynet træder dermed i kraft den 1. maj VELTEK afleverede høringssvar vedrørende eleftersynet i begyndelsen af december Vi skrev blandt andet: "Vi noterer os, at det fremsendte høringsmateriale bærer præg af et solidt forarbejde. VELTEK har stor tiltro til, at ordningen med elinstallationsrapporter kommer til at fungere, og at tiltaget bliver en succes for såvel branche som

6 forbruger. Vi vil dog tillade os at henlede opmærksomheden på en enkelt problemstilling, der kan opstå i forbindelse med udfærdigelsen af rapporterne. Autorisationsloven åbner op for, at de byggefirmaer, som i dag udfører huseftersyn, via en autorisation i fremtiden også kan få lov til at udføre eleftersyn. Skulle det ske, at der benyttes arbejdskraft, der ikke som minimum er i besiddelse af en elektrikeruddannelse, for at tilegne sig en økonomisk gevinst, vil det være meget uheldigt for ordningen, da det er alfa og omega, at rapporterne har et højt fagligt niveau. Dansk Elforbund og TEKNIQ prioriterer uddannelse af medlemmer til at kunne løfte opgaven med at udfærdige rapporterne meget højt, og vi skal derfor tillade os at opfordre Sikkerhedsstyrelsen til at være opmærksom på problemstillingen i forbindelse med de løbende tilsyn, således at rapporternes faglige niveau sikres." LysDiagnose - en genvej til store besparelser Med det nye, gratis computerprogram LysDiagnose, der er udviklet af FABA, kan blandt andre energirådgivere gå sikkert til væ rks hos kunder, når de skal vejlede om belysning. Med LysDiagnose vises der nu vej til de store energibesparelser på belysning, der i årevis er blevet overset. En af de energirådgivere, der glæder sig til at prøve LysDiagnose af i praksis, er energikonsulent Torben Østergaard fra DONG Energy. "Jeg tror, at LysDiagnose kan gøre arbejdet lettere for mange rådgivere. Blandt andet fordi, der i dag ofte regnes på en udskiftning af samtlige armaturer i et lokale, selvom der ikke altid er behov for det. Det vil LysDiagnose visualisere, og det kan resultere i yderligere energibesparelser. LysDiagnose sikrer samtidigt ensartede beregningsforudsætninger rådgiverne imellem, hvilket også er til fordel for kunderne," siger Torben Østergaard, der har været med på sidelinjen under udviklingen af LysDiagnose. Slipper for besvæ r FABA og den uafhængige, offentlige organisation Go' Energi har indgået et samarbejde om programmet. Med LysDiagnose på computeren kan energirådgivere, ingeniører og elinstallatører med det samme fortælle ejeren, hvor meget en energirigtig belysning kan give af besparelser, give et bud på, hvad forskellige løsninger koster og afsluttende lægge en rapport på bordet. "I dag må energirådgiverne ofte vende tilbage til kunden flere gange for at samle ekstra oplysninger ind. Derefter skal de hjem og regne på tallene, før de kan komme med et bud på besparelser. Opgaven bliver besværlig, tager tid, og det er

7 svært at overskue, om man har fået det hele med. LysDiagnose giver rådgiverne en liste med alle de nødvendige målinger, og resultatet har de samme dag," fastslår Willy Goldby, direktør for FABA. Sparer tonsvis af energi Go' Energis projektleder Thomas Drivsholm mener, at LysDiagnose viser vej til store energibesparelser. "Vi ved, at vi kan spare tonsvis af energi på belysning på skoler, kontorer og virksomheder og i kommuner. LysDiagnose kan vise potentialer, der hidtil er blevet overset," siger han. Willy Goldby er enig. Han mener, at energirådgiverne har manglet et værktøj: "Jeg hører det ofte på møder og konferencer. Nogle rådgivere føler sig ikke sikre på, hvad de rent faktisk skal måle på i bygningen, hvis det handler om lys." LysDiagnose kan downloades gratis på Ecodesign og energimærkning VELTEK indgav i slutningen af oktober 2011 høringssvar vedrørende energimærkning af energirelaterede produkter til Energistyrelsen. Vi har efterfølgende været i dialog med styrelsen og afventer nu, at EUs rådgivende organ beslutter, hvilke produktgrupper der i første omgang omfattes af ordningen. Vi forventer, at beslutningen bliver taget primo Den lovtekst, energimærkningen udspringer af, har vi ingen mulighed for at få ændret ved. Til gengæld vil vi arbejde intensivt for at få mest mulig indflydelse på selve implementeringen. Hovedtanken bag energimærkningen er at gøre den forbrugerrettet. VELTEK har forståelse for dette, men har over for styrelsen advaret i mod, at man ender i en situation, hvor der kræves mærkning for mærkningens skyld. På sigt vil alle VELTEKs medlemmer formentlig blive berørt af ordningen, og vi vil naturligvis sende medlemsinfo ud, når det bliver aktuelt. Nye læsere kan fortsat begynde her Du skal blot sende en mail. Kort nyt Uponor A/S åbnede den 3. november 2011 udddannelsesakademiet Uponor Academy i Randers. Akademiet tilbyder kursisterne en lang række uddannelsesforløb inden for systemløsninger til både vvs og infrastruktur. Hovedtanken bag akademiet er at sikre, at brugere, rådgivere, forhandlere og installatører kan tilegne sig nye kompetencer og holde sig opdateret. Lavere omkostninger, procesforbedringer og øget omsætning bevirker, at AO Johansens overskud i 2011 bliver dobbelt så stort som VVS-koncernen forventede. I årets første tre kvartaler endte omsætningen på 1,741 mia. kroner mod 1,504 mia. kroner året før. Det svarer til en fremgang på 13 %. nkt cables vinder Ingeniørens Særpris for sin kabeltromlevogn QADDY, der er en integreret kabeltromle, afruller og -vogn. Prisen uddeles af Mediehuset Ingeniøren. QADDY er skabt for at lette arbejdsforholdene for elektrikere på byggepladser. VELTEK bliver per 1. januar 2012 sekretariat for KNX Denmark. Sekratariatets funktion bliver af både administrativ og kommunikativ karakter.

8 Føljeton: Energiforbrug med omtanke Grundfos A/S En god forretning er det bedste argument Udskiftning af 1200 pumper, fokus på total cost of ownership i indkøbsprocessen, og en gennemgang af energiforbruget i produktionen har væ ret med til at skæ re næ sten 7 % af det samlede energiforbrug i Grundfos A/S. Nu øges investeringen i energioptimering i eget regi. I den danske del af Grundfos-koncernen, Grundfos A/S, kører der i øjeblikket cirka 30 parallelle projekter, der alle centrerer sig om energioptimering. Grundfoskoncernen, som er en af verdens førende pumpeproducenter, har i en årrække haft miljø på sin strategiske agenda, men først for cirka tre år siden, da man i Grundfos A/S oprettede en miljøpulje kun til energioptimering, blev arbejdet for alvor systematiseret. "Oprettelsen af miljøpuljen var en klar ledelsesbeslutning og kom med en forventning om, at de involverede medarbejdere gennem energioptimerende tiltag ville identificere de størst mulige besparelsespotentialer og realisere dem. Indtil nu har vi sparet i nærheden af 7 % på det samlede energiforbrug, vel og mærke samtidig med, at vi har øget vores produktion," forklarer Mogens Olesen, miljøkonsulent i Grundfos og projektleder på miljøpuljen. Bygninger og produktion i fokus Grundfos A/S har i forbindelse med arbejdet for at energioptimere kigget på både bygninger og udstyr og brugt ressourcer på begge områder. Man er udelukkende gået efter de besparelser, der giver den største energireduktion for pengene. "I både vores tekniske installationer og maskinpark ser vi en klar overdimensionering for at have en sikkerhedsmargin og derved driftssikkerhed. Sådan er det med alt maskineri. Det betyder eksempelvis, at udsugningen, der er tilsluttet en konkret maskine, kører med op til fem gange så høj luftmængde, som det er nødvendigt. Ved kritisk at forholde sig til, hvor stort behovet for udsugning reelt er, har vi kunnet reducere energiforbruget i produktionen betydeligt uden at gå på kompromis med arbejdsmiljøet," fastslår Mogens Olesen. Driftspris over indkøbspris Men også kravene til alt nyt udstyr, Grundfos A/S indkøber, har de seneste år ændret sig markant. I virksomheden arbejder man nu med at inddrage total cost of ownership, altså udstyrs samlede omkostninger inklusiv indkøb, drift og vedligehold og over en 10 års periode, til det primære beslutningsparameter. Det har været med til at udfordre flere leverandører, fortæller Mogens Olesen. Han fortsætter: "Indkøbsprisen isoleret set er ikke længere afgørende. Når vi skal vælge mellem to identiske stykker udstyr, forsøger vi at vælge det, der koster mindst at drifte. Når vi får nye maskiner, der er blevet optimeret, kigger vi altid på, om det så er muligt at optimere vores andre, gamle maskiner tilsvarende. På den måde er vi med til at sikre en løbende optimering af maskinparken." Også i forhold til driftsomkostningerne i bygningsmassen har Grundfos valgt at

9 skrue anderledes på knapperne. Niveauet for drift af eksempelvis lys og udluftning har nemlig vist sig at være alt for højt i flere af koncernens bygninger, så i dag er intelligent belysning og udluftning, samt eliminering af stand-by-forbrug blevet en naturlig del af strategien. Ej en biting I Grundfos-koncernen ved man udmærket, at skjulte installationer forbruger rigtig meget energi pumper og motorer i Grundfos A/S er allerede blevet udskiftet, 5000 flere skal udskiftes i den nærmeste fremtid. Uanset om de udskiftede motorer og pumper stammer fra virksomheden selv eller kommer ude fra, genbruges materialerne. Selv om Grundfos A/S er langt i arbejdet med sin egen energioptimering, er der stadig plads til forbedringer. "Vores indsats intensiveres løbende, og der allokeres flere og flere penge til miljøpuljen i Grundfos A/S. Elregningen kommer hver måned, og jo mere vi optimerer og derved sparer på strømmen, jo mindre er regningen. Det gør energioptimering til en rigtig god forretning, og det er et argument, der er svært at modsige" siger Mogens Olesen. Branchenyt Lizzi Krarup Jakobsen overtager den 1. januar 2012 posten som direktør for Sikkerhedsstyrelsen. Hun er uddannet Cand.merc.aud. og har flere års ledererfaring fra det offentlige. Hun har siden oktober 2009 været vicedirektør for Fødevarestyrelsens Kødkontrol og har også tidligere været ansat i lederstillinger i SKAT. Som direktør for Sikkerhedsstyrelsen får Lizzi Krarup Jakobsen det overordnede ansvar for sikkerhedsopgaver inden for el, gas, vvs, kloak, samt tilsyn med produktsikkerhed. Per Leonhard Nielsen har siden 1. november 2011 været ansat som Wavins nye udviklingschef. Stillingen, der er nyoprettet, skal ses som et udtryk for virksomhedens strategi om at satse målrettet på innovative løsninger inden for vand- og varmeinstallationer. Per Leonhard Nielsen har tidligere været nordisk produktchef hos Geberit A/S. Schneider Electric Danmark har per 1. november 2011 udnævnt Søren Eriksen, 45 år, til direktør for energioptimering, Projekter og Service. Søren Eriksen kommer fra en stilling som direktør for Kundeservice og Kvalitet og forbliver således en del af Schneider Electric Danmarks topledelse. Han har derudover en fortid i blandt andet Lauritz Knudsen og Schneider Electric Nordic Baltic. Kim Bo Jensen blev den 1. november 2011

10 udnævnt til salgsdirektør for IT Business, der sælger løsninger fra små enkeltstående nødstrømsanlæg til store komplette datacenterløsninger, køling og sikker strømforsyning, i Schneider Electric Danmark. Kim Bo Jensen, 50 år, kommer fra en stilling som direktør for Projekt og Service i Schneider Electric Danmark. Han har tidligere i sin karriere været med til at opbygge Post Danmarks elektroniske satsning med e- Boks. VELTEK, Vodroffsvej 59, 2., 1900 Frederiksberg C - Tlf: Ansvarshavende redaktør: Willy Goldby - Redaktion: Nana Vogelbein Klik her hvis du ønsker at framelde dig

Velkommen! VELTEK på ny kommunikationskurs. Nyhedsbrev nr. 1-2011, 20. april 2011

Velkommen! VELTEK på ny kommunikationskurs. Nyhedsbrev nr. 1-2011, 20. april 2011 Nyhedsbrev nr. 1-2011, 20. april 2011 Velkommen! Dette er første nummer af VELTEK NYT, nyhedsbrevet fra VVS og EL-Tekniske Leverandørers Brancheforening. Når VELTEK NYT udkommer næste gang i juni måned,

Læs mere

Konferencer, temamøder og workshops

Konferencer, temamøder og workshops Netværk for optimering af drift og vedligehold Konferencer, temamøder og workshops 2017 fordi vedligehold er mennesker Et fagligt univers Bliv medlem af og få adgang til stor faglig viden, inden for vedligehold

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Velkommen til VELTEK NYT! VELTEK er for alvor kommet ind i varmen! Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 6-4.

Velkommen til VELTEK NYT! VELTEK er for alvor kommet ind i varmen! Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 6-4. Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 6-4. juli 2012 Velkommen til VELTEK NYT! Har du en god idé eller en spændende historie, du har lyst til at dele, må du endelig kontakte os. VELTEK

Læs mere

Mød nye kunder, og plej gode relationer på Danmarks største elfagmesse.

Mød nye kunder, og plej gode relationer på Danmarks største elfagmesse. EL & TEKNIK 2016 DANMARKS STØRSTE ELFAGMESSE 10.-12. MAJ 2016 I ODENSE CONGRESS CENTER UDVID DIN FORRETNING PÅ EL & TEKNIK 2016! Mød nye kunder, og plej gode relationer på Danmarks største elfagmesse.

Læs mere

Din vej til smartere energiforbrug og store besparelser

Din vej til smartere energiforbrug og store besparelser Din vej til smartere energiforbrug og store besparelser få screenet din virksomheds energiforbrug Er det dyrt? Det kan være dyrere at lade være. Se, hvad IVECO fik ud af deres EnergiTjek [ side 5 ] 7 gode

Læs mere

Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod

Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj 2014 Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod Hvad for en slags fisk er jeg så Steen Lund Sømod 44 år Maskinmester Energi Nord 4,5

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

Velkommen til VELTEK NYT! Ballet er åbnet. Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 3-2011, 14. oktober 2011

Velkommen til VELTEK NYT! Ballet er åbnet. Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 3-2011, 14. oktober 2011 Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 3-2011, 14. oktober 2011 Velkommen til VELTEK NYT! Har du en god idé eller en spændende historie, du har lyst til at dele, må du endelig kontakte

Læs mere

Lysseminar for energikonsulenter

Lysseminar for energikonsulenter Lysseminar for energikonsulenter - et koncentreret seminar om energibesparelser ved renovering af belysningsanlæg i flerfamiliehuse, handel, service og offentlige bygninger taastrup den 11. november 2009

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA Godt på vej - Klimaresultater i PFA Forord I PFA er ansvaret overfor kunderne og samfundet en vigtig del af fundamentet. Det ansvar er vi bevidste om, både når vi driver forretning, og når vi ser på vores

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme Stolthed Fra praktisk håndværk til nørd -teori Elbranchen er stolt af sine unge elektrikere. De er nemlig højt kvalificerede,

Læs mere

ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI

ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI ALLE VIL ENERGI- EFFEKTIVISERE Langt de fleste virksomheder kan se fordele i at spare på energien, hvis det

Læs mere

EL & TEKNIK messen omfatter: MAJ Måleinstrumenter. messen besøges af: Montører

EL & TEKNIK messen omfatter: MAJ Måleinstrumenter. messen besøges af: Montører EL & TEKNIK 20 1 2 EL & TEKNIK 2012 8.- 10. MAJ 2012 ODENSE CONGRESS CENTER www.elogteknik2012.dk messen omfatter: Alarm, sikring og overvågning Automatisering Elinstallation Eldistribution Elteknik Energi

Læs mere

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 Handlingsplanen tager udgangspunkt i de to primære opgaver for TEKNIQ-rådene: Politisk interessevaretagelse og synlighed via pressekontakt til lokale og regionale

Læs mere

KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer

KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed INdbydelse TIL GRATIS ROADSHOW Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Resultater, der kan mærkes på bundlinjen Erfaringen viser det igen og igen:

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Personalehåndbog. Spot Installation A/S.

Personalehåndbog. Spot Installation A/S. 1 Personalehåndbog. Spot Installation A/S. Uplandsgade 56 2300 København S. Telefon 35433442 2 Indholdsfortegnelse. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse. 3. Velkommen. 4. Telefonliste. 5. Organisation. 6.

Læs mere

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Finansiering, håndtering af pengeinstituttet Hanne Marie Halgaard Programpunkter Indledning Banken Sagsgang i banken Troværdighed Bankens vurdering af et kundeforhold

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

SEAS-NVE A/S. SEAS-NVE er Danmarks største kundeejede energiselskab

SEAS-NVE A/S. SEAS-NVE er Danmarks største kundeejede energiselskab SEAS-NVE A/S SEAS-NVE A/S SEAS-NVE er Danmarks største kundeejede energiselskab SEAS-NVE har i dag ca. 335.000 andelshavere. Omsætning total kr. 1.100.000.000,- Rådgivning kr. 26.000.000,- Total besparelser

Læs mere

Forsikring & Pension. L 35 - Delautorisationer. Huseftersynsordningen

Forsikring & Pension. L 35 - Delautorisationer. Huseftersynsordningen Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Forsikring & Pension L 35 - Delautorisationer Huseftersynsordningen Konsekvenser for forbrugere og forsikringsselskaber Høring i Folketinget

Læs mere

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre)

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Manden på podiet Birger T. Christiansen VVS-konsulent Bygningsingeniør, speciale vvs Medlem af diverse udvalg og netværk, herunder hos Dansk Standard,

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001 Ny autorisationsordning for elinstallatører der gælder fra 1. januar 2001 Indhold Indledning.................................. 3 Den gamle ordning var ikke længere tidssvarende...... 4 En autorisationsordning

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT. Omkostninger og priser på energibesparelser

BAGGRUNDSNOTAT. Omkostninger og priser på energibesparelser GGRUNDSNOTT Dok. ansvarlig: JM Sekretær: jlo Sagsnr: 06/196 Doknr: 12 27-03-2007 og priser på energibesparelser Med energispareforliget den 10. juni 2005 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, S, SF og R

Læs mere

Det offentlige som foregangsbygherre

Det offentlige som foregangsbygherre Det offentlige som foregangsbygherre Med udgangspunkt i en statusrapport for energieffektiviseringen af offentlige bygninger gives der et bud på statens og kommunernes rolle i energieffektiviseringen af

Læs mere

Stillings- og personprofil. Kontorchef til Center for Energibesparelser Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Kontorchef til Center for Energibesparelser Energitilsynet Stillings- og personprofil Kontorchef til Center for Energibesparelser Energitilsynet Maj 2017 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41 71 54 00 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Energi optimering. Hospitalsenhed Midt

Energi optimering. Hospitalsenhed Midt Energi optimering Ved Teknisk chef Stig Tofteberg Baggrunden for ESCO Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2009-2010 Hvad er ESCO (Energy Service Company) ESCO leverandør: større virksomhed med stærke kompetencer

Læs mere

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst Kenneth Diget Danmarks største kundejede energiselskab 400.000 kunder 10 procent af Danmarks samlede elforbrug Fremtidens energi -

Læs mere

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden Tag kontrollen tilbage - Sådan undgår du hardware servicefælden Dyre serviceaftaler æder dit IT budget Du kender det sikkert allerede. Som IT Chef har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring

Læs mere

Energieftersyn til mindre erhverv

Energieftersyn til mindre erhverv ENERGI I FORANDRING Energieftersyn til mindre erhverv Konceptpræsentation September 2014 Energieffektivisering hos virksomheder - Vi hjælper med analyse og implementering Opnå markante besparelser 1 2

Læs mere

branchen i ca. 30 år med udførsel af alle slags VVS der vil vælge VVS faget som en spændende sikkerhed herunder også miljø- og

branchen i ca. 30 år med udførsel af alle slags VVS der vil vælge VVS faget som en spændende sikkerhed herunder også miljø- og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt 1 Oplæg til høring den 22. januar 2014 i Landtingssalen på Christiansborg Kort præsentation af mig selv Forbundsformand i Blik og Rørarbejderforbundet,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Konferencer, temamøder og workshops fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Konferencer, temamøder og workshops fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Konferencer, temamøder og workshops 2016-2017 fordi vedligehold er mennesker Et fagligt univers Bliv medlem af DDV og få adgang til stor faglig viden, inden

Læs mere

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Energimærkning marts 2011 Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Baggrund og formål Fremme energibesparelser og øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger 40 procent af

Læs mere

Dagens Program. Intro

Dagens Program. Intro Dagens Program Hvem er Go Energi Typisk fordeling af energiforbrug Typiske energipriser Forslag til indsatsområder Hvordan kommer man i gang Salg af energibesparelser Organisering, ESCO Hvem kan hjælpe

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg K.P.Komponenter 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Referat Dato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 16:15 Møde afsluttet: 16:40 Mødelokale: Medlemmer: Atletikklubbens klublokale. Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Mikkel Dencker, Ømer

Læs mere

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING Kære Læser Det er blevet tid til nyt fra VE til proces-ordningen. Siden ordningens start har VE til proces modtaget knap 450 ansøgninger for mere end 900 mio. kr. I 2015 har VE til proces-ordningen 340

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Energirenovering ESCO Region Midtjylland

Energirenovering ESCO Region Midtjylland Energirenovering ESCO Region Midtjylland Teknisk chef Stig Tofteberg Teknisk chef Svend Christiansen. Hvad er ESCO (Energy Service Company) ESCO leverandør: større virksomhed med stærke kompetencer inden

Læs mere

Energiforbrug i varmepumper og køleudstyr Danske regler, virkemidler og baggrunden for disse

Energiforbrug i varmepumper og køleudstyr Danske regler, virkemidler og baggrunden for disse Energiforbrug i varmepumper og køleudstyr Danske regler, virkemidler og baggrunden for disse Bjarke Hansen, Energistyrelsen Temadag Teknologisk Institut, 25. september 2014, Aarhus Disposition Virkemidler

Læs mere

AutorisationsNYT - EL-området Nr. 2 september 2016

AutorisationsNYT - EL-området Nr. 2 september 2016 NYHEDSBREV AutorisationsNYT - EL-området Nr. 2 september 2016 Byggeriets Kvalitetskontrol har som mål, at yde vores kunder bedst mulig service, herunder at udsende relevant information vedrørende udførelse

Læs mere

FIGHTING ENERGY WASTE IN NEW WAYS

FIGHTING ENERGY WASTE IN NEW WAYS FIGHTING ENERGY WASTE IN NEW WAYS IKKE BLOT EN GOD IDÉ EN NY MÅDE AT TÆNKE MILJØ OG ØKONOMI Hos Fischer Lighting går vi forrest med de nyeste energirigtige løsninger. Vi er en dansk virksomhed, der har

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

BERETNING FOR ØSTBIRK VANDVÆRK VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 1. APRIL 2011.

BERETNING FOR ØSTBIRK VANDVÆRK VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 1. APRIL 2011. BERETNING FOR ØSTBIRK VANDVÆRK VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 1. APRIL 2011. Bestyrelsen: Efter generalforsamlingen den 25. marts 2010 konstituerede bestyrelsen for Østbirk Vandværk (kaldt ØV) sig således:

Læs mere

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN 122/02 01.01.2015 Køb af bolig bør primært handle om, at du og din familie får opfyldt et konkret boligbehov, der her og nu, men også på længere sigt opfylder så mange af jeres

Læs mere

Helle Stisen Dansk Energi

Helle Stisen Dansk Energi 1 31. januar 2013 Referat Mødedato og tid 30-01-2013 10:00-14:30 Sted Mødeleder Referent Energinet.dk Fredericia Thor Gerner Nielsen Thor Gerner Nielsen Emne Dagsorden DLF faggruppe for ledningsregistrering

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Hvad Elmester s øjne ser.

Hvad Elmester s øjne ser. Hvad Elmester s øjne ser. Tekniq s medlemmer tilbyder en garantiordning ved Elmester ApS Maskinmester & Aut. El-installatør Kim Henriksen udarbejdet12 maj 2015 Elmester ApS, Hollændervej 155, 5500 Middelfart,

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center

Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center REPORT Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center Prepared Kim Lindberg (KIMLI), 19 juni 2015 Checked Accepted Approved Doc. no. Ver. no. 1 Case no. Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 19 juni 2015

Læs mere

Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen

Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen BEK nr 19 af 16/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 334-11-00017 Senere ændringer

Læs mere

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Indhold 1. Forord...3 2. Resume...3 3. Indsatsområder...4

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Potentialer for energibesparelser i danskernes boliger. Konkrete og enkle energispareforslag fra TEKNIQ din installatør gir dig råd Danskerne og energibesparelser

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2016

Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2016 Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2016 Kvalitetstal for energimærkninger 66.637 Energimærkninger 69 % Korrekte energimærker 88 % Energimærkninger med velbeskrevne besparelsesforslag Energistyrelsen

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 52 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 52 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 52 Offentligt Uopfordret høringssvar vedrørende nye regler for solceller. ==== Kære minister. Som følge af de nye regler for solcelleanlæg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 28.01. 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 28.01. 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 28.01. 2013 Til stede: Peter, Mikkel, Bruno, Rik, Anders, Rene Afbud: Heidi 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve Dato Fra Indhold Hvad gør vi? 22-01-13 El-Strøm Div. Tilbud til

Læs mere

Informationsteknologi, planlægning og borgerinddragelse TREFOR Energi A/S v/henrik Lunde

Informationsteknologi, planlægning og borgerinddragelse TREFOR Energi A/S v/henrik Lunde Informationsteknologi, planlægning og borgerinddragelse TREFOR Energi A/S v/henrik Lunde Koncern overblik TREFOR TREFOR A/S TREFOR INVEST TREFOR Vand A/S 45,73 % IRD A/S 2 Stensåsa Vindkraft AB Lerkaka

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014 Hvilke ministerier varetager lovgivningen vedrørende varmeregnskaber Følgende 3 ministerier varetager lovgivningen:

Læs mere

Energisyn virksomheder kan spare store beløb

Energisyn virksomheder kan spare store beløb Energisyn virksomheder kan spare store beløb De obligatoriske energisyn er blevet kritiseret for at være spild af tid og penge 1. En undersøgelse foretaget af Kuben Management viser dog, at virksomhederne,

Læs mere

Torben Dalsgaard. Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker

Torben Dalsgaard. Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker Torben Dalsgaard Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker Energibesparelser Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvorfor? Klimaet Politisk Pengene Hvor? Vedvarende energi Nye bygninger Eksisterende

Læs mere

Schneider Electric Energi Audit

Schneider Electric Energi Audit Schneider Electric Energi Audit Efficient Non-Efficient A B C E F G % of losses 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% Jens Ellevang Certified Energy Audit Manager Januar 2010 Hvad er Schneider Electric Energi Audit?

Læs mere

LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN

LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN SKIFT TIL LED OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN OPNÅ STORE BESPARELSER MED LED Det er et faktum,

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Scriptor Print Mapping

Scriptor Print Mapping Scriptor Print Mapping Veldokumenteret ledelsesoverblik til værdiskabende optimering af print- og dokumentløsninger. Vores lange erfaring med drift og optimering af print- og dokumentløsninger giver vores

Læs mere

Ejerforeningen Arnbjerg Allé

Ejerforeningen Arnbjerg Allé Ejerforeningen Arnbjerg Allé Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2009 Deltagere: Hans Kostow (formand), Anni Øgaard (kasserer), Gitte Morsund (sekretær), Afbud fra: Ketty Klein (suppleant) Sted: Hos Anni

Læs mere

Entrepriserne vokser hos Christoffersen & Knudsen. Vækst i vvs-branchen: Læs også: PROFESSIONELLE BESTYRELSER SIKRER VÆRDIFULDE INPUT Side 32

Entrepriserne vokser hos Christoffersen & Knudsen. Vækst i vvs-branchen: Læs også: PROFESSIONELLE BESTYRELSER SIKRER VÆRDIFULDE INPUT Side 32 TEKNIQs MAGASIN FOR VVS-INSTALLATØRER # 3 2017 Læs også: PROFESSIONELLE BESTYRELSER SIKRER VÆRDIFULDE INPUT Side 32 VVS-VIRKSOM- HEDERNE UDDANNER FLERE LÆRLINGE Vækst i vvs-branchen: Entrepriserne vokser

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE IKU 2012

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE IKU 2012 Fakta om konkurrenceudsættelse GRIBSKOV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere