Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øjebliksbillede 2. kvartal 2015"

Transkript

1 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

2 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end det stadig er marginalt. Væksten er dog stadig meget begrænset og har endnu ikke givet sig udslag i danskernes lyst til at investere i deres boliger. Det samme kan siges om virksomhedernes investeringslyst, der, selvom den er gået i den rigtige retning over flere kvartaler, stadig er langt under niveauet for de lande, vi normalt sammenligner os med. Dette bør give anledning til bekymring, i særdeleshed i lyset af at renterne og inflationen stadig er næsten ikkeeksisterende. Omsætningen i landets byggecentre i 2. kvartal er på niveau med tilsvarende kvartaler de foregående år. Dette er udtryk for, at udviklingen efterhånden har stabiliseret sig på et noget højere niveau end i perioden efter 2007, som var præget af flere år med nedgang og meget lave omsætningstal. For byggeriet generelt er den gode nyhed, at byggebeskæftigelsen fortsat stiger. Det tyder på, at der for alvor er kommet gang i byggeaktiviteterne om end danskerne stadig er tilbageholdne med at investere i deres boliger og begynde opførelsen af nye. Det høje beskæftigelsesniveau har samtidig den implikation, at omkostningerne til at bygge stiger ganske meget. Dog er det væsentligt at bide mærke i, at byggecentrene til stadighed er i stand til at levere til meget konkurrencedygtige priser, hvilket vises ved, at omkostningerne til byggematerialer slet ikke har vist samme stigning som arbejdsudgifterne. Politiske anbefalinger Politisk mener vi, at ovenstående analyse giver anledning til, at den nye regering tænker to gange, inden de gør alvor af deres sparetanker ved finanslovsforhandlingerne. Vi mener i stedet, at der fortsat er brug for en stimulering af danskernes lyst til at investere særligt i deres boliger. Dette kan enten ske ved at følge Claus Hjort Frederiksens tanker om at hæve fradraget i BoligJobordningens fradrag til svensk niveau, eller reducere i topskatten, som regeringsoplægget lægger op til. 2

3 Dansk økonomi Med en stigning i BNP på 0,2% siden 1. kvartal er væksten stadig positiv, men udviklingen sker i et meget adstadigt tempo. Finansministeriets vurdering til væksten i BNP for 2015 var i august 1,5%. Det er 0,4 procentpoint mindre end Økonomisk Råds tidligere vurdering for 2015, som var på 1,9%. Samtidig ser privatforbruget ud til at fortsætte sin uheldige udvikling fra de forrige kvartaler med et fald til -0,5%. Det er næsten et fald på 2 procentpoint siden 4. kvartal Det er også værd at lægge mærke til, at eksporten er faldet med næsten 3 procentpoint siden 1. kvartal som dog var meget positivt i forhold til de foregående kvartaler. Byggecentrenes omsætning er mere stabil Omsætningen i landets byggecentre var i 2. kvartal på 14,5 mia. kr. Det er identisk med niveauet for samme kvartal sidste år. Det er samtidig tredje år i træk med en stabil omsætning på dette niveau, og det er således et godt tegn på at udviklingen om end meget langsomt har stabiliseret sig væsentligt over det niveauet efter krisen. Forbrugertillid Den negative udvikling i privatforbruget afspejler sig ikke helt i danskernes forventninger til fremtiden. For selvom forventningerne til fremtiden er faldet fra 13,9 i marts til 9,8 i juni er det et udtryk for, at befolkningen i hvert fald ikke forventer, at fremtiden bliver værre end den er. Omvendt er det heller ikke forventningen, at fremtiden umiddelbart bliver meget lysere. 3

4 Inflation og rente En positiv tendens i økonomien er, at inflationen fortsætter sin positive udvikling et tegn på at økonomien trods det langsomme tempo udvikler sig i en positiv retning. For første gang i 2015 har renten således været positiv i hele 2. kvartal. Den samme positive udvikling ser vi med den korte rente, som fortsætter mod at blive positiv. Siden slutningen af 1. kvartal er den korte rente steget fra -0,22 til -0,04 i uge 36. Investeringer og udlån Virksomhedernes investeringsniveau afspejler fint den generelle udvikling i økonomien langsomt men sikkert. Udviklingen i investeringsniveauet er positivt og det højeste niveau siden 1. kvartal Dette afspejles også i virksomhedernes låntagning, som selvom niveauet i 2. kvartal er lavere end de foregående, generelt ligger en anelse over niveauet for 2007 som er indeksår i vores opgørelse. Sammenligner vi investeringslysten med vores nordiske nabolande, er der dog stadig meget tilbage at ønske for den positive udvikling. Således er investeringsniveauet langt under niveauet for Hvor svenske og norske virksomheder ligger på et indeks omkring 110 til 115, er niveauet i Danmark på cirka indeks 90. Lave boliginvesteringer Det lave investeringsniveau generelt er særlig udpræget for boliginvesteringerne, som i 2. kvartal blot steg med 0,3% i forhold til 1. kvartal. Dermed fortsætter en dårlig udvikling, hvor danskernes investeringer i større renoveringer og reparationer af deres boliger, i tre kvartaler har været minimale eller negative. 4

5 Byggebeskæftigelse og undererhverv Med udgangspunkt i at investeringerne i boliger fortsat ikke bidrager til en positiv udvikling, må vi antage, at det er de mange, store offentlige anlægsprojekter i gang rundt omkring i de store byer, der bærer den flotte beskæftigelsesudvikling inden for byggeriet. I andet kvartal var beskæftiget inden for bygge og anlæg. Det er knap flere end da året begyndte og cirka flere end i samme periode sidste år. Fremgangen ser også ud til at have nået de traditionelle håndværksfag. Således er der i alt skabt ca flere stillinger inden for disse erhverv (tømrer, murer og maler etc.). Materialer bliver fortsat billigere Den stigende beskæftigelse og efterspørgsel på ansatte, har også sat sit præg på prisudviklingen. Således er indekset for byggeomkostninger steget med 2,3 procentpoint siden 1. kvartal. Fra indeks 133,8 til 136,1 i 2. kvartal (i forhold til 1. kvartal 2003). Til sammenligning er omkostningerne til materialer kun steget med 1,0 procentpoint. Udgifterne til arbejdslønnen er tilsvarende steget med 5,3 procentpoint til indeks 149,9. Mindre fald i antallet af påbegyndt boligbyggeri I 2. kvartal 2015 blev der påbegyndt boligbyggerier. Det er et fald på næsten 20% i forhold til 2. kvartal 2014, hvor der blev påbegyndt nye boligbyggerier. Den svage udvikling fra 1. kvartal, hvor faldet var på 13% i forhold til 1. kvartal 2014 fortsætter dermed. Stadig lavt niveau for konkurser Den positive udvikling kan vi også se i udviklingen af konkurser inden for byggeriet. Selvom antallet af konkurser er større end 2. kvartal i 2013 og 2014, er niveauet stadig meget lavt i forhold til 2. kvartal i årene siden

6 Byggeriet ser stadig dystert på fremtiden Byggeriet ser fortsat overvejende negativt på fremtiden. Både når vi kigger på fremtidsudsigterne generelt, men også når vi kigger på forventningerne til beskæftigelsen og ordreudviklingen. Det pessimistiske syn er fortsat fra de tidligere kvartaler. Det er særligt forventningerne til ordrebeholdningen, der driver den dårlige stemning. Omvendt, og måske paradoksalt, er virksomhederne blevet lettere optimistiske vedrørende forventningerne til deres evne til at beskæftige ansatte. Disse er for første gang i lang tid positive. Politiske anbefalinger Fokus på danskernes forbrug Den nye regering mener, at vi er kommet godt i gang. Det vil sige, at der i regeringsgrundlaget var en masse gode tanker. Nu er det tid til at omsætte tankerne til positive handlinger, der understøtter de antydninger af vækst, der er at finde i nøgletallene. De mest opsigtsvækkende ting er dog, at danskernes forbrugs- og investeringslyst er betænkelig lille. Det er problematisk for økonomien som helhed, men i særdeleshed for alle de erhverv, der er afhængige af, at danskerne forbruger. Samtidig bør man fra politisk side være opmærksom på, at det stadig er offentlige investeringer, der bærer meget af det forbrug, der sker, og hvis man fra regeringens side ønsker at indstille dele af den aktivitet, må væksten nødvendigvis skulle skabes i det private. I første omgang er det derfor utrolig positivt, at regeringen demonstrerede stor handledygtighed, da den genindførte BoligJobordningen med tilbagevirkende kraft og lagde rammen for en grønnere udgave for 2016 og Vi så naturligvis gerne, at regeringen gør alvor, af de tanker Claus Hjort Frederiksen har gjort sig angående at udvide ordningen til svenske størrelser. Men vi tror også, at der er behov for mere og bredere vækstinitiativer. Eksempelvis ved at realisere de lettelser af topskatten, der blev skrevet ind i regeringsgrundlaget, som er den billigste form for skattelettelse. Mere fokus på at skabe et stabilt erhvervsklima Efterhånden er det et fast element, at vi anbefaler et stabilt erhvervsklima, og det er også et element denne gang. Behovet for at der bliver skabt et erhvervsklima i Danmark, der tillader, at virksomhederne tør at investere, er simpelthen afgørende for at vækstfrøene, der ser ud til at spire, kan vokse sig stærke og langvarige. 6

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014 Økonomisk prognose, marts 2014 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MARIA R. KJELDSEN,

Læs mere

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag 20. December 2012 Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag Dansk økonomi har balanceret på kanten af recession i over to år men når vi kigger fremad, så forventer vi, at krisen langsomt slipper

Læs mere

Økonomisk prognose, december 2013

Økonomisk prognose, december 2013 Økonomisk prognose, december 2013 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., ASBJØRN

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2013

Dansk Økonomi Efterår 2013 Dansk Økonomi Efterår 2013 Danish Economy Autumn 2013 English Summary Konjunkturvurdering Virksomheder under opsving og krise Dansk Økonomi, efterår 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013

RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013 4. oktober, 2010 RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013 Sådan lyder vurderingen fra BRF Kredits cheføkonom, Ulrikke Ekelund. Hun er en af 7 økonomer, som RÆSON har talt med. Deres samlede

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Alt i alt ser dansk økonomi stadig ud til at opleve en meget svag fremgang i resten af 2014. Og udviklingen tegner til at fortsætte ind i 2015.

Alt i alt ser dansk økonomi stadig ud til at opleve en meget svag fremgang i resten af 2014. Og udviklingen tegner til at fortsætte ind i 2015. Notat Danske Fysioterapeuter Velkommen til Økonomisk Nyhedsbrev Dato: 28. oktober 2014 Dette nyhedsbrev er til dig, der driver fysioterapeutisk virksomhed. Her kan du blive klogere på, hvordan dansk økonomi

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

FTF-grupperne og boligmarkedet

FTF-grupperne og boligmarkedet 14.8.2006 Notat 13557 bihj FTF-grupperne og boligmarkedet FTF modtog i november 2005 en henvendelse fra Politiforbundet i Danmark, Dansk Sygeplejeråd og Danmarks Lærerforening med opfordring til, at FTF

Læs mere