BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015"

Transkript

1 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse og ca. 50 naboer og interesserede. Referatet er summen af synspunkter og udtrykker dermed ikke en samlet fælles opfattelse. Der kan derfor både være tale om sammenfaldende og modstridende synspunkter, som danner grundlag for den videre bearbejdning på vej mod den endelige plan. Programmet omfattede en velkomst, en rundtur i området, et inspirationsindlæg ved Stadsarkitekt Tina Saaby, arbejde i 6 caféer, som borgerne cirkulerede imellem, en sammenfatning og afslutning. Referatet er knyttet til de 6 emner, der dannede grundlag for caféarbejdet. Disse emner var ved tidligere møde udarbejdet i fællesskab med Lokaludvalget og Københavns Kommune. Byliv Borgerne pegede på det ønskelige i, at området efter udbygning rummer en kommunal institution som f.eks. et kulturhus. Der blev også foreslået hotel eller hostel. Området foreslås åbent med naturlige forbindelsespassager og uderum, der kan danne rammer om byliv og fællesskab, der rækker ud over områdets interne behov. Det var et synspunkt, at området ved kolonihaverne, stranden og havnen er uinteressant og lukket, mens stranden og de tilhørende rekreative anlæg i forbindelse med Helgoland er mere attraktive, og at det bør indtænkes i arbejdet med at etablere forbindelsespassager. Umiddelbart syd for området var der i gamle dage en vandrende, som med fordel kan reetableres. Erhverv af forskellige art i stueetagerne kan være med til at skabe liv. Sammenhænge internt og eksternt Borgerne foreslog en åben og visuelt sammenhængende bebyggelse i modsætning til Ørestaden. Der skal være tydelig markering af offentlige forbindelser måske kan det kombineres med en genbrugsstation/mødested. 1

2 Der bør tænkes på kulturspor, f.eks. i form af at bevare/indbygge den røde træbygning og den kontorbygning, borgermødet blev afviklet i. Der må gerne være plads til galleri, kunstværksted eller andre små kreative erhverv. Man frarådede individuelt udformede højhuse, som det kendes i naboområdet. I den forbindelse er det vigtigt at tænke på kvaliteten ved udsigt over vand. Set i forhold til området og dets omgivelser er det ønskeligt med butik, gerne med et varesortiment, der også omfatter haveredskaber. Sammenhængen med omgivelserne påvirkes stærkt af fremkommelighed/trafiksikkerhed, og man opfordrede kommunen til at være opmærksom på forholdene på Amager Strandvej, Strandlodsvej og Lergravsvej. Trafikalt er det tilsvarende vigtigt at sikre god adgang til den kollektive trafik og gode forhold for cyklister. Sammenhæng er også materialevalg helst naturlige materialer. Målgrupper og beboersammensætning Arbejdet i caféen pegede på ønsket om mangfoldighed i boligstørrelser og -former et område, der kan rumme forskellige aldersgrupper og familiestørrelser, herunder unge, enlige, børnefamilier og ældre. Man pegede også på muligheden for at give plads til bofællesskaber og det ønskelige i, at der er plads til rygere, ikke-rygere, husdyr, skæve og kreative. Dette skaber behov for at indbygge en høj grad af fleksibilitet i den enkelte bolig og på tværs af boligerne. En ide kunne f.eks. være at lave store boliger, som på sigt kan opdeles i mindre. En børnefamilie flytter ind, og når børnene flytter hjemmefra, kan forældrene så leje en del af boligen ud til unge/studerende eller lign. Der bør tænkes i bæredygtighed og det grønne. Disse overvejelser var begrundet i ønsket om at skabe et varieret og livligt miljø. Der må gerne være en grad af fællesskab indbygget i konceptet deleordninger, fælles gæsteværelse, faciliteter til redskaber, barnevogne og cykler. Besøgende i caféen så det ønskelige i at lægge mange boliger ud mod Prags Boulevard for at opnå den ønskede blanding. Derudover var der ønske om at trappe bygningernes højder ned ud mod vandet, så så mange som muligt kan få glæde af udsigten. Derudover var der et ønske at sikre billige boliger/almene boliger, så området også kan blive mangfoldigt ift. beboernes indkomstniveau. Service og erhverv I caféarbejdet var der en diskussion om, hvorvidt det er realistisk at planlægge med erhverv i området, når det er fornyet. De erhverv, der ligger i området i dag, er 2

3 kendetegnet ved at søge billige lejemål i omdannelsesområder de kreative erhverv søger sådanne steder og fællesskaber med andre i samme branche. En ændring af området vil bringe huslejen på niveau med andre nye områder (med mindre man også bibeholder eksisterende bygninger). Dette vil rette sig mod kontor- og servicevirksomheder, som næppe finder lokaliseringen interessant. Et andet synspunkt var at gøre noget særligt for at fastholde faciliteter til de kreative for eksempel ved at bevare de gamle bygninger i området til kreative erhverv og iværksættere. Man kan bevare dem ved at frede dem/betegne dem som bevaringsværdige i lokalplanen, så indgår de ikke i bebyggelsesprocenten. Set ud fra et virksomhedssynspunkt synes man, at den offentlige transport var mangelfuld, ligesom der blev peget på parkeringsproblemstillingen. Dette spændte fra bilfri bydel til behovet for en forøget parkeringsdækning med hvert sit erhvervsmæssige perspektiv. I det omfang, hvor offentlig service eller privat service (der mangler læger og tandlæger) skal lokaliseres i området, skal de placeres i stueetagerne for at være med til at skabe liv i dagtimerne. Yderligere kommentarer: Ønske om at bevare skolen for utilpassede unge. Sandsynligvis er der dog behov for nye lokaler, da de eksisterende bygninger, de er i er gamle. Mobilitet Deltagerne i caféen diskuterede det overordnede trafiksystem og dets betydning for området/bydelen. Man så miljøproblemer og barrierer i forbindelse med Amager Strandvej (ikke mindst om sommeren), Prags Boulevard, kødannelser og uvedkommende parkering. Forslag til løsninger kan være havnetunnel, støjskærme, bilfri by, delebiler, supercykelsti, flere afgange i den kollektive transport, elbiler, trafiksignaler, letbanesystem samt forskellige forslag til regulering af trafik og veje med det udgangspunkt, at folk har bil, og at det er gennemfarts- og besøgstrafikken, der er problemet. Der var ukendskab til den overordnede planlægning, tidshorisonter og prioriteringer, og sikker information om fremtidige løsninger blev efterspurgt. Der var en opfattelse af, at mobilitetsopgaven ikke kan anskues eller løses lokalt, men også af, at områdets placering ved Amager Strand stiller særlige krav til såvel fremkommelighed som parkeringsdækning/regulering. Som det fremgår af nedenstående skitser, blev sammenhængen mellem området og kysten diskuteret. Dels forbindelser til kysten, hvor der i lige så høj grad kigges mod syd som mod øst gennem kolonihaverne. Dels et forslag om at omdanne Lergravsvej til kanal 3

4 og derved trække de rekreative værdier ind i bydelen i takt med, at byomdannelsen finder sted. Derudover var der et ønske om at bevare eksisterende p-pladser og evt. etablere flere p- pladser helst i kældrene sat overfor et ønske om at skabe en bilfri bydel med fokus på fælles mobilitetsløsninger for beboerne (delebiler og lign.) 4

5 Overvejelser om forbindelser Særlige lokale forhold og mangfoldighed Det blev i caféen fremført, at kolonihaveområdet og lystbådehavnen i højere grad fungerer som lukkede/privatiserede områder end som offentligt tilgængelige rekreative områder, og at dette giver overvejelser om en sammenhængende strandpromenade. Lergravsvej kan danne udgangspunkt for café, detailhandel, bibliotek, plads, aktivitet og leg. Der er vanskelige forhold for cyklister i området, specielt hvad angår krydsninger af overordnede veje. Ny bebyggelse vil uvægerligt tage udsigt fra andre. Der bør således arbejdes med udsigtslinjer, ligesom bebyggelse bør nedtrappes mod Amager Strandvej. 5

6 Der efterlyses en overordnet planlægning, der sikrer sammenhæng mellem naboområder. Områderne nord for det aktuelle område er nedslidte og utrygge. Måske kan der i erhvervsudviklingen i bydelen tænkes i Fashion District. Der er allerede mange virksomheder inden for mode og modetøj. I caféen diskuterede man også, hvilke bygninger der kan indgå i overvejelser om bevaring af visse kulturspor. De bygninger, der blev diskuteret, fremgår af nedenstående kort. Bevarede bygninger kan tænkes anvendt til forskellige kreative erhverv. 6

7 Forbindelser og steder 7

8 Overvejelser om bevaring 8

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Hæftet indeholder: Den formelle bekendtgørelse af d. 02.12.2008 Økonomiforvaltningens indstilling med bilag til Borgerrepræsentationen d. 28.08.2008

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager

Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager Amager Øst Lokaludvalg Jemtelandsgade 3, 4 sal (lokale 417) 2300 København S Web: www.aølu.dk Facebook: www.facebook.com/amageroest

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser herning Sygehusgrunden iforundersøgelser Herning INDHOLD Kolofon 3 Indledning 5 Sygehusgrunden 12 Udviklingsstrategi Udarbejdet af: Bascon Åboulevarden 21 8000 Aarhus C Tlf.: 87 31 44 00 bascon@bascon.dk

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

EN FÆSTNINGSBY I UDVIKLING PROJEKTBESKRIVELSE

EN FÆSTNINGSBY I UDVIKLING PROJEKTBESKRIVELSE EN FÆSTNINGSBY I UDVIKLING PROJEKTBESKRIVELSE INDHOLD PRIMÆRE VISIONER En fæstningsby i udvikling Hovedgreb 1-2 3-4 FREDERICIA BLIVER EN AF FLERE KATALYSATORER FOR TREKANTOMRÅDETS UDVIKLING. Den regionale

Læs mere

"STRANDLODSVEJ" Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej"

STRANDLODSVEJ Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan Strandlodsvej "STRANDLODSVEJ" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej" Offentlig høringsperiode fra den 11. maj til den 9. august 2010 INDHOLD

Læs mere

Strategi for udvikling af erhvervsområderne på Vestegnen

Strategi for udvikling af erhvervsområderne på Vestegnen Strategi for udvikling af erhvervsområderne på Vestegnen TVÆRBANEN Højt prioriteret trafikprojekt RING 5 Højt prioriteret trafikprojekt Sep. 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en fælles strategi? 3

Læs mere

GEVINSTER VED INVESTERINGER I BYLIV OG BYKVALITET

GEVINSTER VED INVESTERINGER I BYLIV OG BYKVALITET PARTER MILJØMINISTERIET KØBENHAVNS UNIVERSITET REGION HOVEDSTADEN KØBENHAVNS KOMMUNE RINGBY KOMMUNERNE AARHUS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE SKANDERBORG KOMMUNE BY & HAVN KILDEBJERG RY A/S KOLOFON Tekst

Læs mere

PLAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE

PLAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE LAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE BYARKITEKTONISK ANALYSE OG FORTÆTNINGSMULIGHEDER COWI lan, Udvikling & Design 2 Roskilde Kommunens lanstrategi 2008 Roskilde midtby rummer flere steder og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143 Indholdsfortegnelse Forslag til kommuneplan 2009...1/143 By og Erhverv...4/143 Ishøj By...6/143 Mål og midler...8/143 Bystruktur...10/143 Det stationsnære område...11/143 Strategisk byudvikling...14/143

Læs mere

grundlæggende ramme for skabelsen af den nye landskabsby. Helhedsplan 1:15.000

grundlæggende ramme for skabelsen af den nye landskabsby. Helhedsplan 1:15.000 N STRUK TURPLAN EN MODERNE LANDSKABSBY Tankefuld skal være en moderne landskabsby, hvor de bymæssige funktioner smelter sammen med landskabet i en velbalanceret enhed. Tankefuld rummer i dag en lang række

Læs mere

PLAN FOR UDVIKLING AF ALBERTSLUND MIDTBY En overordnet ramme. april 2015 1

PLAN FOR UDVIKLING AF ALBERTSLUND MIDTBY En overordnet ramme. april 2015 1 PLAN FOR UDVIKLING AF ALBERTSLUND MIDTBY En overordnet ramme april 2015 1 2 Albertslund byudviking - 2014 Forord En levende midtby for hele Albertslund Planen for udvikling af Albertslund Midtby står på

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

fortætning af helsingør - en fysisk analyse

fortætning af helsingør - en fysisk analyse fortætning af helsingør - en fysisk analyse 2 indholdsfortegnelse 5...indledning 6...udfordring - mere by på samme plads 7...perspektiv 8...helsingørs fysiske kvaliteter 14...udpegning af fortætningsområder

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Mariagerfjord 2011 Strategi Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Udgivet af Mariagerfjord Kommune 2011 Layout og Foto Mariagerfjord Kommune Trykt hos Reklamehuset Oplag 300 stk. 2 er det nye grundlag

Læs mere

UDVIKLINGSAFDELINGEN. Hvidbog. Hvidbog

UDVIKLINGSAFDELINGEN. Hvidbog. Hvidbog UDVIKLINGSAFDELINGEN Strategi og planlægning 2007-2021 Politiske standpunkter Strategi og planlægning 2007-2021 Temadag 6. marts 2007 1 Indledning Norddjurs Fremtidens kommune Baggrunden for temamødet

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen: 18. marts 2013 Godkendt af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

program 2 april 2010

program 2 april 2010 program 2 april 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING Erfaringer fra fase 1 Bæredygtig byomdannelse og byudvikling Processen for fase 2 i konkurrencen om byudvikling af Køge Kyst Bæredygtig byomdannelse

Læs mere

Bydesign i København. Erfaringer fra Christiansbro, Havnestad og Amerika Plads. Københavns Kommune 2009

Bydesign i København. Erfaringer fra Christiansbro, Havnestad og Amerika Plads. Københavns Kommune 2009 bydesign i København Erfaringer fra Christiansbro, Havnestad og Amerika Plads Bydesign i København Københavns Kommune 2009 Udgiver Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Islands

Læs mere

Masterplan for Korsør by

Masterplan for Korsør by Plan og Erhvervsudvikling Februar 2013 1 Masterplan for Korsør by Indhold 2 Indhold Indledning... 3 Masterplanens principper... 4 Bolig... 5 Erhverv... 6 Detailhandel... 8 Offentlig service... 9 Kultur

Læs mere

Referat. Notat til sagen: Referat fra borgermøde d. 22. september 2011 Erhvervs- og byudvikling

Referat. Notat til sagen: Referat fra borgermøde d. 22. september 2011 Erhvervs- og byudvikling Referat Til: Fra: Sagen Plan Plan Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Referat fra borgermøde d. 22. september 2011 Erhvervs- og byudvikling Byrådet havde inviteret til

Læs mere

Havnen i Odense - ny levende bydel ved vandet Vision

Havnen i Odense - ny levende bydel ved vandet Vision Havnen i Odense - ny levende bydel ved vandet Vision Liv, kvalitet og variation Dette hæfte indeholder en uddybende beskrivelse af de visioner for omdannelsen af Odense Havn, som indgår i byomdannelsesplanen

Læs mere