DR ÅRSRAPPORT 2006 ORGANISATION ORGANISATION. DRs bestyrelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DR ÅRSRAPPORT 2006 ORGANISATION ORGANISATION. DRs bestyrelse"

Transkript

1 _ 131 DRs organisation DRs Ny Organisation DRs Organisationsplan grønt regnskab DRs bestyrelse DRs direktion Adresser Info I 2006 lavede DR en række organisatoriske ændringer for at styrke det interne samarbejde og den kreative programudvikling. På de følgende sider beskrives DRs organisatoriske tiltag, og Drs grønne regnskab. Desuden gives en præsentation af DRs bestyrelse og direktion samt en plan over DRs organisation.

2 132 DRs Ny DRs Ny Ny organisation med ét DR skal give bedre programmer Eftersom kampen om danskernes medieopmærksomhed bliver endnu hårdere i de kommende år, er det nødvendigt, at DR styrker sin organisation og den måde, alle i DR arbejder sammen på. I foråret 2007 har DR derfor lavet en ny organisation, som skal gøre DR mere fleksibel og give medarbejderne langt bedre muligheder for at samarbejde på tværs i ét fælles DR. De traditionelle radio- og tv-medier er stadig danskernes mest foretrukne og vil også være det i den nære fremtid, men interessen for og brugen af nye medier stiger med rekordfart, som det også fremgår af public service-redegørelsen i denne årsrapport. Det er derfor særdeles vigtigt, at DR får fjernet alle tænkelige barrierer mellem de forskellige medier, og at der i de kommende år sættes endnu mere fokus på det tværgående samarbejde mellem afdelinger og redaktioner, således at danskerne hos DR altid får tilbudt det bedst mulige kvalitetsindhold på de skiftende medieplatforme, som i løbet af døgnet bruges til at modtage DRs programmer og øvrige tjenester på. Og med sammenflytningen af de fleste DR-funktioner i det nye multimediehus i løbet af 2006 har DR fået en enestående mulighed for at benytte medarbejdernes store viden og kreative kompetencer samtidig med, at DRs nye teknologi og faciliteter kan udnyttes helt optimalt til at skabe bedre programmer. FIRE DIREKTØRER FOR NYT DR DRs direktion består fra 2007 af fire direktører generaldirektør Kenneth Plummer, mediedirektør Lars Grarup, programdirektør Lars Vesterløkke og økonomidirektør David Hellemann som sammen har planlagt den nye organisation og skabt rammerne for det fusionerede DR. En af de væsentlige konsekvenser af beslutningen om ét fælles DR er, at DR mod hidtil at have haft tre chefredaktioner - for henholdsvis tv, radio og interaktive medier - i foråret 2007 omdannes til en organisation med kun én chefredaktion, nemlig DR Medier, og ligeledes bliver der fremover kun én enhed for programproduktion, nemlig DR Programmer. De fire direktørers ansvarsområder er naturligvis fordelt, så de følger den nye struktur i DR (se DRs organisationsplan 2007 på side 136). Generaldirektøren: Generaldirektøren har over for bestyrelsen det samlede ansvar for hele DR og det ledelsesmæssige ansvar over for mediedirektøren, programdirektøren, økonomidirektøren samt de tilhørende stabsfunktioner: Direktionssekretariatet & Strategisk Udvikling, DR Kommunikation, DR Jura, DR HR og DR Teknologi & Service. DR Medier: Mediedirektøren har ansvar for at sammensætte og planlægge det samlede udbud af programmer og tjenester på alle DRs teknologiske platforme, altså både tv, radio og nye medier. Desuden har mediedirektøren ansvaret for udvikling af DRs medieudbud, bestilling af programmer hos DR Programmer og eksterne producenter, kanalredigering og for markedsføring samt distribution af DRs samlede udbud. En vigtig udfordring for DR Medier bliver at kombinere fokuseringen på både det samlede indholdsmæssige tilbud til danskerne samt på de enkelte kanalers sammensætning af sine programtilbud. Det er vigtigt, at DR får fjernet alle barrierer mellem de forskellige medier og får mere fokus på det tværgående samarbejde DR Programmer: Programdirektøren har ansvaret for hele DRs produktion af egne programmer og indhold til alle DR-kanaler, websites, koncerter etc. Foruden selve programproduktionen har programdirektøren også ansvaret for indhold og etik i de enkelte programmer og nyhedsudsendelser, og ligeledes er DR Programmer ansvarlig for udvikling af koncepter til nye programmer og tjenester. En ny udfordring bliver desuden at stå for den overordnede ledelse af DR Nyheder, som fra efteråret 2006 indgik som en del af DR Programmer. DR Økonomi: Økonomidirektøren har ansvaret for DRs økonomi, DR Licens samt DR Byen. Det betyder et ansvar

3 DRs Ny 133 for den økonomiske planlægning og budgettering, controlling af budgetter, licensopkrævning samt styringen af DR Byens byggeprojekt. DR I VERDENSKLASSE I begyndelsen af 2006 blev projektet DR i verdensklasse igangsat internt i DR. Projektet havde til formål at skabe grobund for en ny måde at samarbejde på ved at indsamle konkrete ideer og forslag fra alle medarbejdere og chefer. I samtlige afdelinger blev der udpeget en verdensklasse -reporter, som gennemførte en halvdagsworkshop med sine kolleger. I workshoppen skulle alle medarbejdere blandt andet beskrive deres jobdrømme og finde frem til de mest væsentlige værdiord for deres fælles arbejdsplads og for hele Danmarks DR. Reporterne sørgede derefter for, at de mange inspirerende bidrag blev videresendt til generaldirektøren og direktionen, som anvendte dem til en rapport om det nye DR i verdensklasse. Den samlede rapport pegede på, at de hidtidige interne processer i DR kunne udgøre en barriere for dels samarbejde på tværs af faglige samt organisatoriske skel, dels for en bedre udnyttelse af potentialer og ressourcer. Der blev efterlyst klare fælles mål og ledelsesprincipper samt en personalepolitik, der er i overensstemmelse med vision og værdier. Det var ligeledes tydeligt, at der i de områder af DR, hvor man arbejder meget projektorienteret, hidtil har været en organisatorisk struktur, som ikke understøtter denne arbejdsform. dette samarbejde vil gøre de enkelte afdelinger bedre i stand til at håndtere programændringer. I denne projektorganisation vil opgaver blive tænkt som projekter, hvor man hele tiden sørger for at sammensætte det bedste hold og tænker i åbenhed mod omverdenen. NY METODE TIL IDÉUDVIKLING I 2006 blev der også oprettet en ny enhed, DR Programudvikling, som har til opgave at støtte alle DRs programproducerende enheder i udviklingen af nye programmer og tilbud på radio, tv, web og nye medier. Målet er at øge DRs evne til at udvikle kvalitetsprogrammer på verdensklasse - niveau og at indføre af nye og mere professionelle metoder til at udvikle programmerne. Sammen med en videreførelse formålet med DRs nye organisation er at sætte endnu større fokus på DRs brugere af DRs øvrige kvalitetsarbejde og yderligere uddannelse af medarbejdere skal det bidrage til en optimal udnyttelse af alle de nye muligheder, der tegner sig for DR efter indflytningen i DR Byen og efter dannelsen af den nye og mere fleksible organisation. For at sætte ekstra fokus på det systematiske arbejde med innovation og konceptudvikling har DR derfor valgt at sende en række chefer til Stanford Research Institute i Silicon Valley, USA, hvor verdens dygtigste eksperter inden for innovation har udviklet et kursusforløb, der hedder The five disciplines of Innovation. På baggrund af rapportens konklusioner blev der iværksat en række projekter og aktiviteter, der har været stærkt medvirkende til, at man allerede i 2006 kunne igangsætte fusionen af DRs organisation. Der blev ligeledes udarbejdet en ny personalepolitik, og der blev også udarbejdet et nyt værdisæt for god ledelse. Herudover kom projektorganisationen for DR Programmer i fuld gang med start i Århus som et pilotprojekt. FØRSTE PROJEKT I ÅRHUS Formålet var at ændre strukturen, så den kunne passe til ønskerne i DR i verdensklasse om at arbejde sammen på en ny og mere fleksibel måde samt have endnu større fokus på idé- og konceptudviklingen. Erfaringerne herfra blev brugt i forbindelse med de følgende organisationsændringer i DR Programmer i foråret Udgangspunktet for den nye organisering er, at hele DRs programproduktion skal fungere som én enhed, og at der skal være fuldt fokus på DRs brugere og DRs programmer. Det betyder blandt andet, at man i fremtiden vil få bedre mulighed for at samle kræfterne om fælles indsatser, og at En af de fem discipliner for at opnå mere innovation er den såkaldte NABC-metode, hvis omdrejningspunkt er lytternes, seernes og brugernes virkelighed samt deres ønsker og behov. Og bogstaverne i NABC står for: Need hvad er brugernes behov Approach hvordan man vil løse behovet gennem programmet, konceptet mv. Benefit hvilke fordele er der ved løsningen Competition hvordan er konkurrencen, modstanden eller de udfordringer, der er knyttet til løsningen. Ifølge NABC-metoden tages et meget konkret udgangspunkt i brugernes behov, som hele tiden tjekkes i forhold til de ideer, som bliver udviklet. Det handler kort og godt om, at dét, der bliver udviklet, skal skabe reel og unik værdi for brugerne. Målet er konstant at forfine og forbedre programkonceptet, så man får g jort fordelene større for brugerne og konkurrencen mindre for programmet. En vigtig del af NABC-metoden er de såkaldte pitch. En pitch er en idéafprøvning, hvor man fremlægger sin idé f.eks. over for de kommende brugere eller DRs chefredaktion. I en

4 134 DRs Ny pitching er det vigtigt at komme rundt i alle fire hjørner i NABC-metoden (need, approach, benefit og competition). NABC-metoden bruges konsekvent i alle DR Programudviklings aktiviteter - når der skal skabes nye tilbud til danskerne, såvel som når velkendte programmer skal videreudvikles. Derudover har DR igangsat en større implementeringsplan, så NABC-metoden bliver kendt og brugbar for alle programproducerende medarbejdere i DR i det daglige arbejde. I forlængelse af DR i verdensklasse blev der i 2006 lanceret en særlige idé- eller Pitch-dag, hvor alle DR-medarbejdere havde mulighed for at pitche deres nye programideer for DRs chefredaktion efter NABC-metoden. Der blev præsenteret mange forslag af høj kvalitet, og Pitch-dagen kan fremover blive et vigtigt supplement til andre former for idéudveksling i det daglige arbejde. NABC er også et analyse- og udviklingsværktøj, som kan anvendes til at udvikle DRs organisation og strategier. DR har med implementeringen af de i alt fem discipliner i innovation fået et fællessprog og en række nye metoder til tværgående forbedringer i hele DR. De fire øvrige discipliner handler om ledelse, og kort beskrevet drejer det sig om at sætte ildsjæle i spidsen for udviklingen, at sammensætte innovative teams, at satse på holdet og at analysere produkter og organisationer. I løbet af godt et år har over 100 DR-chefer deltaget i workshoppen The disciplines of Innovation, og i 2006 er der i DR arbejdet med at indføre de nye innovationsstrategier på to fronter dels anvendt på produkter og til medarbejdernes programudvikling, dels ved at bruge de nye værktøjer og metoder til ledelse. GODE TILBUD FRA DR HR Den nye personaleenhed DR HR trådte i funktion fra 1. januar 2006 og blev først og fremmest dannet med det formål at skabe fælles værdier, rammer og metoder på personaleområdet. DR HR har ansvaret for lederudvikling, rekruttering, elever, personalepolitik og mange andre støttefunktioner som bl.a. at udbetale løn og forhandle overenskomster samt at rådgive og vejlede cheferne om medarbejderforhold. I 2006 er der holdt en række lederkurser, kurser i lønforhandling samt andre lederkurser som f.eks. et erfaringsbaseret udviklingsprogram, der er et et-årigt lederudviklingsprogram for chefer, som DR udbyder sammen med en række danske virksomheder (p. t NCC, Berendsen, Rigshospitalet, COOP og Nokia). Der deltager fem chefer fra hver virksomhed, og DR har været med i samarbejdet de seneste 10 år. Formålet er at udvikle den enkelte leder såvel personligt som fagligt gennem samspil med ligestillede ledere fra de andre virksomheder. TALENTUDVIKLING I DR DR har også et Væksthus, som er et to-årigt talentudviklingsforløb for 12 udvalgte DR-medarbejdere med et ledelsesmæssigt potentiale. Formålet har været at skabe et forum, hvor man kan udvikle sig til at varetage et chefjob, og forløbet består af en række aktiviteter, som medarbejderne gennemfører ved siden af deres normale arbejde. Hovedparten af deltagerne har nu lederjob, og DR vil i 2007 videreudvikle Væksthus -uddannelsen og erstatte den med et nyt talentudviklingsprogram. KVINDER I LEDELSE Ved udgangen af 2006 havde DR næsten 30 procent kvinder i ledelse, og DR har et strategisk mål om, at halvdelen af cheferne i DR i 2015 skal være kvinder. Dette mål understøttes af bl.a. en ny rekrutteringsmetode og netværk for kvinder i ledelse samt ved at sikre, at DR sender mere end 50 procent kvinder på lederudviklingsforløb om grundlæggende ledelse. GOD LEDELSE I forbindelse med DR i verdensklasse har der været brug for at afklare DRs nye ledelsesbehov og ledelsesrollen. Derfor besluttede direktionen i august 2006 at gennemføre projektet God ledelse, som skal gøre det endnu mere tydeligt for både medarbejdere og chefer, hvad god ledelse er i DR. En del af arbejdet har været at revurdere de nuværende ledelsesværdier, at lave en ny model for rekruttering og afvikling af chefer, revurdere ansættelseskontrakter og aflønning samt lave et nyt målrettet udviklingsprogram for lederne i virksomheden. DRs nye lederudviklingsprogram kommer til at fokusere på den ledelsesmæssige opgave, lederrollen og på, hvad god ledelse er i DR. NY PERSONALEPOLITIK DRs personalepolitik er i efteråret 2006 drøftet og revideret i et åbent samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og i forlængelse af DR i verdensklasse. Målet var at få en ny personalepolitik, der er bredt forankret i organisationen, og som praktiseres i hverdagen i DR. Den nye personalepolitik, som er trådt i kraft fra januar 2007, bygger på fire grundlæggende værdier: Ansvar - Social og professionel ansvarlighed - Sundt, sikkert og udviklende arbejdsmiljø - Balance mellem arbejdsliv og familie- og fritidsliv - Gensidigt ansvar for at udvikle, motivere og lære

5 DRs Ny 135 Frihed - Frihed til dynamiske arbejdsformer - Mulighed for at arbejde på tværs af faggrænser og strukturer - Åben og respektfuld dialog og handlefrihed inden for klare rammer - Råde- og spillerum, som giver personlig tilfredsstillelse og udvikling Fællesskab - Fokus på sammenhængskraften - Alle ansatte er vigtige, uanset jobfunktion - Gensidig tillid og respektfuldt samarbejde - Dynamisk teambaseret arbejdsform på tværs af DR Mod - Mod til at prøve nyt - Plads til forskellighed - Mod til at lære af fejl og erfaringer - Tillid til uddelegering Udover denne personalepolitik forbereder DR i 2007 at gennemføre nye politikker og handlingsplaner omkring samarbejde, stress og mobilitet. DIALOG MED ERNE DR HR har løbende en god og åben dialog med repræsentanter for medarbejdergrupperne. Allerede i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2006 blev der indgået aftale med organisationerne om at etablere en fast møderække i perioden mellem overenskomstforhandlingerne. Der har således fra medio 2006 været holdt uformelle dialogmøder med samtlige faglige organisationer. Formålet med møderne er at udveksle tanker og diskutere forskellige emner uformelt og give indblik i hinandens prioriteringer og synspunkter. Møderne er tillige en god mulighed for at lufte emner, som eventuelt kunne blive temaer ved de kommende overenskomstforhandlinger, og som kan være interessante for parterne at forholde sig til i god tid med henblik på at opnå konstruktive og smidige forhandlingsforløb. DRs personalepolitik er revideret i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere ARBEJDSMILJØ I NYT DR DRs arbejdsmiljøfunktioner er en del af DR HR, og aktiviteterne i 2006 har i høj grad været præget af arbejdet med at samle hovedparten af DRs medarbejdere i DR Byen og med indretningen af de nye bygninger med åbne kontorlandskaber, nyt inventar og ny teknik. PSYKISK ARBEJDSMILJØ I 2006 har der været meget fokus på det psykiske arbejdsmiljø i DR. Flere afdelinger og redaktioner havde behov for at arbejde handlingsorienteret i forhold til stress. Til dette formål udviklede arbejdsmiljøenheden nogle stressworkshops - et koncept, hvor de ansatte sætter fokus på deres ressourcer til også at kunne håndtere stress, og hvor de udarbejder handlingsplaner for løsning af stressproblemer på tre niveauer: Hvad kan jeg selv gøre, hvad kan jeg gøre sammen med min enhed, og hvad ønsker jeg min leders hjælp til. Lederen står i front under processen, samler op og konkluderer på arbejdet. RYGESTOP I DR BYEN DR Byens lokaler er røgfri, og som en konsekvens af denne beslutning har DR siden 2005 tilbudt rygestop-kurser til medarbejderne. Dette initiativ fortsatte i 2006, hvor der var 67 medarbejdere, som tog imod tilbuddet om et rygeafvænningskursus. ARBEJDSULYKKER I 2006 blev der i DR foretaget anmeldelser af 10 arbejdsulykker, som har medført fravær på i alt 54 dage. Året før blev der anmeldt 17 arbejdsulykker, som medførte i alt 191 fraværsdage. Ulykker, der ikke medfører fravær, registreres som næsten-ulykker, og i 2006 indtraf der i DR 17 næsten-ulykker, hvilket er samme antal som i Derudover blev der i 2006 anmeldt tre arbejdsbetingede lidelser mod fem af disse lidelser året før.

6 136 DRs Organisation 2007 DRs Organisation 2007 Generaldirektør Direktionssekretariat Strategisk Udvikling Kommunikation HR Økonomidirektør, DR Økonomi Programdirektør, DR Programmer Fælles Sekretariat Kampagner Økonomicenter Licens DR Byen Programdivisioner Ledelses- Forretningssekretariat udvikling DR Programmer/ jylland DR Programmer/ musik DR Programmer/ nyheder DR Programmer/ aktualitet DR Programmer/ perspektiv DR Programmer/ fiktion DR Programmer/ Programspecialister

7 DRs Organisation Jura Teknologi & Service Mediedirektør, DR Medier Kapacitet Chefredaktion Strategi Medieforskning Distribution Internationalt salg Radiodirektør DR Markedsføring DR Multimedie DR Udsendelse DR1 DR2 P1 Kultur/P2 P3/P4 dr.dk Børn og unge Musik

8 138 GRØNT REGNSKAB GRØNT REGNSKAB Ligesom andre virksomheder har DR et samfundsmæssigt ansvar for miljømæssigt at bidrage til en bæredygtig udvikling. DR har derfor gennem en årrække arbejdet aktivt med miljøet i DR. I 2006 er DR flyttet ind i DR Byen, som er et højteknologisk mediehus, hvor der er indarbejdet en række avancerede løsninger, som giver helt nye rammer og muligheder for en miljøvenlig drift af DRs aktiviteter. Det registrerede forbrug af el og varme kan dog endnu kun opgøres med undtagelse af DR Byen, da det ikke er muligt at adskille driftsforbruget fra byggepladsforbruget. Derfor er der ikke foretaget sammenligning af disse poster i DRs forbrug og miljøpåvirkninger 2006 har været et meget atypisk år, idet DR både har haft bygge- og driftsaktiviteter i DR Byen samt drift og fraflytning fra de store adresser i Københavnsområdet (Radiohuset, TV-Byen m.fl.). Forbrug af el og varme vil således ikke meningsfuldt kunne sammenlignes med tidligere år. (Se opgørelsen for 2006 på side 139). DRs forbrugssteder er udover adresserne i København fordelt på en række lokaliteter over hele landet med radio/tv-huset i Århus som den største. Energi DR adskiller sig som en højteknologisk medievirksomhed fra traditionelle kontorvirksomheder, fordi DR har et særlig højt elforbrug. Den væsentligste årsag hertil er, at når DR producerer indhold til de forskellige medieplatforme eller har store studieproduktioner, er der et omfattende brug af IT, lys og andre energikrævende faciliteter. Det betyder et stort elforbrug, som genererer varme og afføder et stort og energikrævende kølingsbehov. Den energimæssige indsats har i 2006 været koncentreret omkring overtagelse og indregulering af DR Byen. Herudover har der i syv af DRs distrikter været gennemført el-sparekampagner med fokus på adfærdsmæssige indsatser som slukning af lys, pc ere og andet udstyr. For at motivere medarbejderne har der været etableret bonussystemer, som belønner el-besparelser, og for flere af distrikterne har resultaterne været positive med besparelser i 2006 på op til 9 pct. af normalforbruget. Vand Vandforbruget i DR er i 2006 faldet med 2,5 pct. sammenlignet med 2005, og dette er sket trods samtidig drift af både DR Byen, Radiohuset og TV-Byen. DRs samlede vandforbrug svarer til det årlige forbrug for 236 husstande. Affald I 2006 har indsatsen inden for affald været fokuseret på at etablere affaldshåndtering og -afhentning i DR Byen. Der er etableret et velfungerede indsamlingssystem baseret på medarbejdernes intensive affaldssortering. For at sikre kendskab til og størst mulig brug af indsamlingssystemet er der gennemført en informationskampagne, som vil blive fulgt op af endnu en kampagne i Affaldsmængderne har været ekstraordinært store i 2006, og det skyldes især flytningen fra TV-Byen, hvor store mængder kasserede materialer, forældet inventar og udstyr er blevet bortskaffet. For at afsætte flest mulige genbrugelige ting har der desuden i TV-Byen været holdt meget velbesøgte markedsdage, som har været åbne for alle. DRs aktiviteter medførte i 2006 en samlet affaldsmængde på tons. Heraf gik 20 pct. af affaldet til genbrug, mens kun 3 pct. gik til deponi og specialbehandling, og de resterende ca. 77 pct. gik til forbrænding. Til sammenligning producerer DR på et år med normal drift omkring tons affald. De affaldstyper fra DR, som går til genbrug, er først og fremmest papir, pap, jern og kasseret elektronik. DR har et samfundsmæssigt ansvar for at bidrage til en bæredygtig udvikling

9 GRØNT REGNSKAB139 DRs samlede forbrug og miljøpåvirkninger i 2006 Forurening i form af drivshusgasser Energi Varme: MWh El: MWh Benzin: liter Diesel: liter Vand Vand: kbm, heraf fordamper kbm i køleanlæg INPUT LUFTEMISSIONER PRODUKTER Produkter TV: sendetimer Radio: sendetimer + Online-ydelser: Produkterne indeholder ingen kendt forurening, men skaber en indirekte miljøpåvirkning gennem kundernes anvendelse af de forskellige medieplatforme Råvarer AFFALD + SPILDEVAND Affald og genbrug Genbrug: 303 tons / 20 % Forbrænding: tons / 77 % Deponering: 42 tons / 3 % Farligt affald: 4 tons / 0,3 % Affald i alt: tons Spildevand Det gennemsnitlige årsforbrug i en dansk husstand er: El: 4,2 MWh. Varme: 18,5 MWh. Vand: 170 kbm. DRs forbrug svarer således til: El: husstande. Varme: husstande. Vand: 236 husstande.

10 1. Mogens Munk-Rasmussen, Formand 2. Erling Aaskov, Næstformand 3. Finn Aaberg 4. Aage Frandsen 5. Lone Færch 6. Katrine Winkel Holm 7. Ole Hyltoft 8. Peter Hvid Jensen 9. Torben Dalby Larsen 10. Stig Paulsen DRs Bestyrelse består af 11 medlemmer, som vælges for en periode på fire år ( ) 11. Mogens Rubinstein

11 DRs Bestyrelse 141 DRs BESTYRELSE DRs bestyrelse er DRs øverste ledelse. Det vil i praksis sige, at det er den, der har ansvaret for, at DR opfylder de krav, som loven og public servicekontrakten stiller. Det er bestyrelsen, som har det overordnede ansvar for programmerne, og som lægger retningslinjerne samt kontrollerer, at disse retningslinjer overholdes. Det er også bestyrelsen, der ansætter generaldirektøren og de øvrige medlemmer af DRs direktion. Bestyrelsen består af 11 medlemmer, som vælges for en periode på fire år. Kulturministeren udpeger tre medlemmer af bestyrelsen, heriblandt formanden. Folketinget udpeger seks medlemmer og DRs medarbejdere to medlemmer. Kulturministeren vælger næstformanden blandt de medlemmer, der er udpeget af Folketinget. Det tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes, så den repræsenterer mediemæssig, kulturel, ledelsesmæssig og erhvervsmæssig indsigt. Bestyrelsen mødes otteti gange årligt. DR-BESTYRELSENS JOB OG TILLIDSHVERV 1. Mogens Munk-Rasmussen Formand for DR-bestyrelsen siden januar Koncernchef, adm. direktør, Nykredit, fra 1991 til Formand for bestyrelsen i Totalkredit A/S. Medlem af bestyrelsen i Realkreditrådet. Medlem af bestyrelsen i Kunstforeningen Gl. Strand. Formand for præsidiet i Folk & Forsvar. Formand for bestyrelsen for IT-Universitetet, København. Formand for bestyrelsen for Danish Crafts. Medlem af bestyrelsen for Danmark-Amerika Fondet. 2. Erling Aaskov Bestyrelsesmedlem siden efteråret Næstformand siden oktober Skoleinspektør ved Rødding Skole. Næstformand for Det Konservative Folkeparti. 3. Finn Aaberg Bestyrelsesmedlem siden Næstformand fra oktober 1991 til september 1995, formand fra oktober 1995 til december Borgmester i Albertslund Kommune siden Formand for bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S. Medlem af bestyrelsen i Vestforbrænding I/S. Formand for DR Byens byggeudvalg. 4. Aage Frandsen Bestyrelsesmedlem siden januar Cand.mag. i samfundsfag og historie. Tidl. studielektor ved Århus Akademi, studenter- og HF-kursus. Medlem af SFs hovedbestyrelse og SF s næstformand Medlem af Folketinget i flere perioder fra 1971 til 2005, herunder medieordfører Formand for Frijsenborg Efterskole. 5. Lone Færch Bestyrelsesmedlem siden januar Adm. direktør for Færch Holding A/S. Næstformand for R. Færch Plast A/S, Skandinavisk Tobakskompagni, Skandinavisk Holding A/S og Fritz Hansen A/S. Bestyrelsesmedlem i Færchfonden, Realdania og Skandinavisk Group A/S. 6. Katrine Winkel Holm Bestyrelsesmedlem siden januar Cand. theol. I underviser på Kirkehøjskolen, Frederiksberg, og i på Folkeuniversitetet i København og Odense. I 2004 vikarierende sognepræst i Flødstrup-Ullerslev pastorat og i Ansgars pastorat, Odense. I 2005 næstformand i Trykkefrihedsselskabet af Derudover skribentvirksomhed. 7. Ole Hyltoft Bestyrelsesmedlem siden januar Forfatter, har siden 1968 udgivet godt en snes skønlitterære bøger foruden en række debatbøger. Cand. mag. i dansk og engelsk. Ansat i Kulturministeriet Bog- og kulturredaktør ved Aktuelt Formand for Socialdemokratiets Kulturudvalg Initiativtager til kunstmuseet Arken, medlem af bestyrelsen for Arken Peter Hvid Jensen Bestyrelsesmedlem siden februar Rektor, Dronninglund Gymnasium. Medlem af bestyrelsen for Aalborg Socialpædagogiske Seminarium. Formand for Det Radikale Venstre i Nordjyllands Amt. 9. Torben Dalby Larsen Bestyrelsesmedlem siden januar Chefredaktør ved Dagbladet Ringsted-Køge-Roskilde fra 1985 samt ved Frederiksborg Amts Avis fra 1992, tillige adm. direktør for Udgiverselskabet Dagbladet A/S fra Siden 1983 bestyrelsesmedlem og formand i en række presseorganisationer, heriblandt Danske Dagblades Forening. Medlem af bestyrelsen for Ritzaus Bureau I/S fra 1996, formand Stig Paulsen Bestyrelsesmedlem og medarbejderrepræsentant siden januar Tv-tekniker i DR siden Formand for de faglige DR-organisationers Kontaktudvalg siden Mogens Rubinstein Bestyrelsesmedlem og medarbejderrepræsentant siden januar Journalist i DR siden 1978.

12 142 DRs direktion DRs direktion 1. kenneth Plummer, Generaldirektør 2. Lars Grarup, Tv-direktør 3. Lars Vesterløkke, Programdirektør 4. David Hellemann, Økonomidirektør

13 DRs direktion143 DRs Direktion Generaldirektøren har sammen med den øvrige direktion ansvaret for DRs produktioner DRs generaldirektør har det daglige programansvar og er ansvarlig i forhold til medieansvarsloven. Direktionen består foruden generaldirektøren af en mediedirektør med ansvar for programudbuddet og andre ydelser på radio, tv og nye medier, en programdirektør med ansvar for DRs programproduktion til alle medier samt en økonomidirektør med ansvar for drift og administration samt byggeriet af DR Byen i Ørestad. Generaldirektøren har sammen med den øvrige direktion ansvaret for DRs produktioner samt for den daglige administrative og økonomiske ledelse af DR. Direktionen mødes én gang ugentligt. Til direktionen er desuden tilknyttet fire stabsfunktioner: Underdirektøren for Direktionssekretariatet, direktøren for DR Kommunikation, direktøren for DR Teknologi & Service samt direktøren for DR HR. 1. Kenneth Plummer Generaldirektør for DR fra juni Tidligere ansættelser: Marketingdirektør hos Walt Disney Nordic 1989, adm. direktør hos Mattel Northern Europe 1993, adm. direktør hos Nordisk Film og medlem af Egmonts koncerndirektion Næstformand i nyhedsbureauet Ritzau fra Lars Grarup Tv-direktør i DR fra november 2004 med ansvar for tv og de nye medier og fra januar 2007 mediedirektør med ansvar for alle DRs medier. Tidligere ansættelser: Chef for DR1, programplanchef i TV 2/Danmark, souschef og stedfortr. direktør for TV 2/Lorry, redaktionschef TV 2/Lorry, dokumentarjournalist og siden redaktør for dokumentargruppen i TV 2/Lorry. 3. Lars Vesterløkke Programdirektør i DR fra 2001 med ansvar for DRs programudvikling og programproduktion, fra januar 2007 også for Nyheder og Sport. Konstitueret generaldirektør i DR Tidligere job i DR: Ansat som journalist på DR Radio Midt & Vest, redaktør samme sted, konsulent i DR Undervisning, redaktør på DR København, chef for DR Fyn, programchef for radioens programproduktion. 4. David Hellemann Økonomidirektør i DR fra januar 2007 med ansvar for DRs økonomistyring, DRs ejendomme og byggeprojektet DR Byen i Ørestad, DRs IT- og teknologiorganisation, licensadministrationen samt DRs interne servicetjenester. Tidligere ansættelser: Ansat i Finansministeriet 1996, kontorchef fra 2001, afdelingschef for statens finanser fra 2005.

14 144 Adresser ADRESSER DR TV og DR RADIO DR Byen Emil Holms Kanal København C Tlf Fax RADIOHUSET Rosenørns Allé Frederiksberg C Tlf Fax DR ÅRHUS Olof Palmes Allé Århus N Tlf Fax DR LICENS- og PROGRAMSERVICE Postbox København C Tlf Fax Via eller DR KOMMUNIKATION DR Byen Emil Holms Kanal København C Tlf Fax ØVRIGE DR-AFDELINGER Se flere DR-adresser på DRs Distrikter DR NORDJYLLAND Fredrik Bajersvej Aalborg Ø Tlf Fax DR MIDT & VEST Vestergade Holstebro Tlf Fax DR ØSTJYLLAND Olof Palmes Allé Århus N Tlf Fax DR SYD H. P. Hanssensgade Aabenraa Tlf Fax P4 Trekanten: Den Hvide Facet 1, 7100 Vejle Ø Tlf P4 Esbjerg: Torvegade 8, 6700 Esbjerg Tlf DR FYN Lille Tornbjerg Vej Odense SØ Tlf Fax DR KØBENHAVN DR Byen Emil Holms Kanal København C Tlf Fax DR SJÆLLAND Vadestedet Næstved Tlf Fax P4 Nordvestsjælland: Ahlgade 3, 4300 Holbæk Tlf DR BORNHOLM Åkirkebyvej Rønne Tlf Fax

15 _ DR ÅRSRAPPORT 2006

DR Årsrapport 2007 Organisation. DRs organisation

DR Årsrapport 2007 Organisation. DRs organisation 161 DRs organisation I 2007 var DRs organisation præget af budgetoverskridelser i forbindelse med DR Byen og konsekvenserne af den efterfølgende spareplan. Alligevel var det også et år, hvor DR besluttede

Læs mere

129 DRs organisation

129 DRs organisation 2005 DR Årsrapport 129 DRs organisation I 2005 lavede DR en række organisatoriske ændringer for at styrke det interne samarbejde og den kreative programudvikling. På de følgende sider beskrives DRs organisatoriske

Læs mere

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar.

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar. DRs kommunikationspolitik 1. En klar profil blandt medarbejdere og i omverdenen DR arbejder for seerne, lytterne og netbrugerne og skal ikke varetage særinteresser, men sikre de grundlæggende public service-hensyn

Læs mere

DR Medier. Sekretariat. Økonomileder. Programudvikling. Internationalt salg. Nordvision. Børn & Unge DR.DK. Radiochef P2, P3, P4 & Digitalt

DR Medier. Sekretariat. Økonomileder. Programudvikling. Internationalt salg. Nordvision. Børn & Unge DR.DK. Radiochef P2, P3, P4 & Digitalt DR Medier Udviklingsarbejde frem til sommer Jonas Svava Iversen udlånes og konstitueres som underdirektør Fokus på radio under ny radiochef Tor Arnbjørn ny radiochef Programudvikling Internationalt salg

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

strategiske mål

strategiske mål strategiske mål 2007-2010 INDLEDNING 1925 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Vi befinder os i en tid, hvor udviklingen går stærkt, og konkurrencen om danskernes medie- og kultur-forbrug bliver

Læs mere

DR Årsrapport 2008 Organisation. s. 218

DR Årsrapport 2008 Organisation. s. 218 s. 218 I 2008 havde DRs organisation fokus på at lave programmer og tjenester med brugerne i centrum. DR arbejdede også på at få flere kvinder i ledelse og udvikle en livsfasepolitik til alle DRs medarbejdere

Læs mere

organisa tion På de følgende sider beskrives nogle og der gives en præsentation af DRs bestyrelse og direktion samt af

organisa tion På de følgende sider beskrives nogle og der gives en præsentation af DRs bestyrelse og direktion samt af s. 218 s. 219 I 2008 havde organisation fokus på at lave programmer og tjenester med brugerne i centrum. DR arbejdede også på at få flere kvinder i ledelse og udvikle en livsfasepolitik til alle medarbejdere

Læs mere

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 171 Offentligt MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR ØGET DEBAT OM DR OG PUBLIC SERVICE FØRST

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Referat af introduktionsmøde for dialogforaenes formænd og næstformænd Der var 3 afbud, så i alt 19 formænd og næstformænd deltog.

Referat af introduktionsmøde for dialogforaenes formænd og næstformænd Der var 3 afbud, så i alt 19 formænd og næstformænd deltog. DR Byen 28. marts 2009 Referat af introduktionsmøde for dialogforaenes formænd og næstformænd Der var 3 afbud, så i alt 19 formænd og næstformænd deltog. Deltagere: Dialogforum: Sjælland: Per Rasmussen

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

1. Præsentations runde, hvor Hardy Nordborg meddeler, at han erstatter Maria Truelsen (permanent)

1. Præsentations runde, hvor Hardy Nordborg meddeler, at han erstatter Maria Truelsen (permanent) Dialogmøde / Dialogforum Esbjerg (DIEF) 30.01.07 Referat: Fravær: Torben Rimmer Nielsen, Carsten Thybo, Anna L. Sørensen 1. Præsentations runde, hvor Hardy Nordborg meddeler, at han erstatter Maria Truelsen

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE Sundhed og Trivsel SUNDHEDSPLEJELEDER TIL

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE...

ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE... Indholdsfortegnelse ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE... 4 1.1 REGIONENS HOVEDOPGAVER... 4 1.2 REGION SJÆLLANDS VISION... 4 1.3 DE GRUNDLÆGGENDE ORGANISATORISKE

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen (Hvordan er processen foregået, hvem har været inddraget mv.?) - Formulering

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Nærværende rapport beskriver status på vores

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010.

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010. Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSESFORMANDEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan UDKAST AF 10.02.2015 Strategiplan 2016-2019 Energi og Renovation Aalborg Forsyning, Renovation Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Forsyning, Renovation Udgivelse: 10.02.2015 Sagsnr.: 2015-002830

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR

Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR November 2017 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

Til Journalistgruppen i DR

Til Journalistgruppen i DR Til Journalistgruppen i DR Jeg svarer gerne på de spørgsmål, I har stillet mig i et brev fra 28. juni 2007. Men det er vigtigt for mig at understrege, at selvom åbenhed og medinddragelse er kerneværdier

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR

FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR 1 TYDELIG OG DIGITAL 2 TYDELIGERE PUBLIC SERVICE- PROFIL Styrkede positioner i forhold til børn og unge, kultur samt nyheder

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 11 BØRN OG UNGE PLADSANVISNING OG ELEVADMINISTRATION KONTORCHEF

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching

Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching Bilag 2 Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching 1. Generelt om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er en uafhængig konkurrencemyndighed under Erhvervsministeriet.

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Job- og personprofil Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ organisation...

Læs mere

Til HSI. Dato 4. oktober Referat fra møde i Hovedsikkerhedsudvalget den 18. september 2007, kl CVU Lillebælt Soldalen 8 DK 7100 Vejle

Til HSI. Dato 4. oktober Referat fra møde i Hovedsikkerhedsudvalget den 18. september 2007, kl CVU Lillebælt Soldalen 8 DK 7100 Vejle Til HSI Dato 4. oktober 2007 Referat fra møde i Hovedsikkerhedsudvalget den 18. september 2007, kl. 12 14. Til stede: - Lone Hougaard Vicerektor på Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Arbejdsleder - Kirsten

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2009 2010 2011 2012 Randers Kommune Lederudviklingsprogram Ledelse i Randers Kommune Der stilles i dag større krav end nogensinde til ledere i den offentlige sektor. Som leder skal man ikke

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering. Virksomhedsgrundlag. Region Midtjylland. Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering

Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering. Virksomhedsgrundlag. Region Midtjylland. Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Virksomhedsgrundlag Region Midtjylland Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Koncern HR, Organisation, Ledelse og Procesoptimering er

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Notat. Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune. Personalestyregruppen. Kopi til: Den 15. januar 2009.

Notat. Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune. Personalestyregruppen. Kopi til: Den 15. januar 2009. Notat Til: Til: Kopi til: Personalestyregruppen Drøftelse Den 15. januar 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune Følgende tiltag skal planlægges

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER

REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER Oktober 2014 OM LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Lyngby-Taarbæk Forsynings opgave er at sikre rent drikkevand til alle forbrugere og sørge for at aflede og rense spildevandet,

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden.

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden. Arbejdsmiljømål 2017-2018 Odder Kommunes mål og indsatser for at styrke et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø tager afsæt i den fælles forståelse og udvikling af kerneopgaven hvad er det for en

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere