Et forrygende Farø Broløb BUDGET. Mit yndlingssted. Så faldt budgettet på plads! Budgettet ikke så tørt. Håndtering af mistrivsel og stress

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et forrygende Farø Broløb BUDGET. Mit yndlingssted. Så faldt budgettet på plads! Budgettet ikke så tørt. Håndtering af mistrivsel og stress"

Transkript

1 26. udgave, oktober 2013 Side 3 Så faldt budgettet på plads! TEMA BUDGET Side 4-5 Budgettet ikke så tørt Side 7 Håndtering af mistrivsel og stress Side 8 En kongelig folkefest Side 10 Mit yndlingssted Et forrygende Farø Broløb Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel, og vinden holdt sig i ro, da 3931 løbere stillede op til det første løb over Farøbroerne nogensinde. Der blev prøvet kræfter med tre løberuter på henholdsvis 21, 10 og 5 km. Vordingborg Kommune var med omkring 400 løbere flot repræsenteret i feltet blandt andet af Annette, Christina og Hanne her på billedet. Og ikke nok med det, så blev 1. og 2. pladsen på halvmaratondistancen vundet af henholdsvis Torben Juul Nielsen fra Gåsetårnskolen og Bjørn Haldur Pedersen fra Kulsbjerg Skole. Stort tillykke til dem og alle de andre, som gennemførte løbet. Kultur- og Fritidssekretariatet startede allerede i foråret med forberedelserne til løbet. Selve løbet blev gennemført i samarbejde med Guldborgsund Kommune og med stor og uvurderlig hjælp fra blandt andet Vej- og Trafiksekretariatet, Sparta, Vejdirektoratet, Politiet, Beredskabsstyrelsen, Vordingborg Brandvæsen, Politihjemmeværnet, Samaritterne og rigtig mange frivillige foreninger, som beredvilligt stillede hårdtarbejdende frivillige hænder til rådighed. Nu skal der måske arbejdes på at gentage succesen gerne i et udvidet samarbejde med de frivillige foreninger. Farøbroernes 30 års jubilæum i 2015 kunne være en anledning? Se flere fotos på bagsiden

2 Leder Budgettet for 2014 Så er budgettet for 2014 på plads. Uden den store dramatik og med en enig kommunalbestyrelse bag. Og når der ikke har været så meget røg fra forhandlingerne denne gang, så er det fordi, der ikke har været nogen brand. Og det skal vi være rigtig glade for. Kommunens situation er sårbar, men med plads til begrænset optimisme, som de siger om den nationale økonomi. Der var ikke lagt op til den store sparerunde, og derfor blev det også kun en mindre besparelse på administrationsområdet, der blev besluttet i budgettet. Omvendt var der heller ikke meget råderum, og derfor blev det kun til nye indsatser rettet mod erhvervsudvikling og forsamlingshuse. Selvom der ikke er store effektiviseringsbesparelser i budgettet, så har vi mange steder i kommunen alligevel behov for at tilpasse vores tilbud og medarbejderstab som følge af, at der bliver færre borgere og særligt færre børn og unge i kommunen. Og det giver os klart nogle store udfordringer i disse år, da det altid er sværere at reducere end at bygge nyt. Vi har dog grund til behersket optimisme, da vi har gang i mange investeringer i fremtiden, og da mange af de store omstillinger og sparerunder er ved at være landet, så vi kan løfte blikket og se fremad. Nu skal vi have fokus på at sikre kvaliteten i vores service og udvikle vores tilbud, så kommunens borgere og virksomheder gerne vil blive boende. Og så vi måske også kan tiltrække nye borgere og virksomheder. Vi skal finde smarte løsninger på de felter, hvor vi skal tilpasse os til nye vilkår, og vi skal tænke nyt og visionært i relation til, hvad fremtidens borgere ønsker sig. Vi kan glæde os over, at vi hen over sommeren i den grad har haft succes med at placere Vordingborg Kommune på Danmarkskortet med en stribe succesfulde events og begivenheder lige fra ballet, musik- og teaterfestivaler over regentbesøg til cykelløb og senest Farø Broløb. Tak til alle jer, der har bidraget til at gøre disse arrangementer så vellykkede! Lau Svendsen-Tune Kommunaldirektør VorNyt oktober 2013 Ansvh. redaktør: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune. Redaktion: Anette Nøddelund, Thomas Uhlenfeldt, John Nielsen, alle fra Fællessekretariatet samt Randi Jakobsen fra HR og Ulrik Jensen fra Biblioteket. Fotos: Vordingborg Kommune og Colourbox. Grafisk produktion: Pihl grafisk design Trykkeri: Grafikom A/S. Trykt på Cyclus Print, som overholder kravene i Svanemærket. Papiret er 100% genbrugspapir. Oplag: stk. Bestilling af VorNyt kan ske hos John Nielsen på tlf Du kan være med til at præge bladets indhold: Skriv et indlæg eller kom med idéer til artikler. Sidste frist for forslag til næste nr. er den 25. oktober 2013 Kontakt redaktionen på eller tlf , eller Næste nummer forventes at udkomme i december 2013.

3 Med et budget på mere end tre mia. kr. er der mange penge, der skal fordeles. Så faldt budgettet på plads! Budgettet for 2014 blev enstemmigt godkendt af kommunalbestyrelsen den 10. oktober. Dermed er Vordingborg Kommunes og din arbejdsplads husholdningsøkonomi for næste år kommet på plads. Det er vigtigt, at der er konsensus om den økonomiske linje. Det giver ro i organisationen! siger borgmester Henrik Holmer. Enighed om budgettet har præget de sidste mange år. På nær for budgettet for 2009, så har der været indgået budgetforlig mellem de nuværende partier i kommunalbestyrelsen i alle år i den nye Vordingborg Kommunes historie. Kontinuitet Det nye budget kan beskrives med overskriften kontinuitet. Der er ikke de store udsving eller forøgelser i bevillingerne, men der er heller ikke sparerunder, som gør ondt på borgere og medarbejdere. Men lidt ekstra er det blevet til: Folkeskoleområdet får i 2014 tilført 6,4 mio. kr. til at finansiere folkeskolereformen, sundhedsfremme får ekstra 2,4 mio. kr., og kommunens medfinansiering af sygehusene øges med 10 mio. kr., hvilket er mere realistisk. Der er afsat kr. til private forsamlingshuse, og både turisme- og erhvervsudvikling prioriteres højt med bevillinger på 4 mio. kr. Investeringer På anlægssiden investeres der bl.a i projektering af et erhvervsområde ved afkørsel 41 og i forbedringer af infrastrukturen i forbindelse med jernbanestrækningen til Femern Bælt, en pulje til landsbyfornyelse samt i etablering af et pumpelaug og en fælles drænledning ved Masnedsund. Desuden er der afsat penge til flere projekter, der allerede er i gang, og som vil præge udviklingen i Vordingborg Kommune i de kommende år. Det drejer sig fx om udviklingen af området Solbakken, renovering og tilpasning af skolerne til den nye struktur og de nye undervisningsformer samt arbejdet med en ny administrationsbygning. Resultatet Resultatet er et overskud på ordinær drift på 110 mio. kr. Efter fradrag af anlægsudgifter på 89 mio. giver det et resultat på det skattefinansierede område på 21 mio. kr. Budgetdisciplin Det er en stor og svær opgave for kommunalbestyrelsen at lægge budgetter. Det giver ro på den politiske scene, når medarbejderne er økonomisk ansvarlige og styrer efter de politisk godkendte budgetter. Vi havde en årrække med manglende budgetdisciplin, men de sidste år har regnskabsresultatet passet med budgettet, hvilket er meget vigtigt siger Henrik Holmer. Stadig store udfordringer Men selv om budgetterne holder, og regnskaberne dermed stemmer, så ligger der store udfordringer og venter forude. Den største udfordring, vi har, er nedgang i befolkningstallet. Som tommelfingerregel kan man sige, at for hver gang Vordingborg Kommune bliver en borger mindre, så falder det bloktilskud, vi får fra staten, med kr. Derudover kommer så, at det også medfører faldende skatteindtægter, siger Henrik Holmer. Han mener, at der i den forbindelse er noget, vi alle kan gøre for at hjælpe til, nemlig at snakke pænt om vores kommune. For kun når vi selv taler pænt om vores kommune, har vi mulighed for at skabe udvikling og tilflytning, lyder slutordene fra borgmesteren. John Nielsen 2 3

4 Kommunens budget behøver det være så tørt? For de fleste er kommunens budget et både uoverskueligt og uvedkommende begreb. Det vil vi gerne ændre og derfor forsøger vi i denne artikel at beskrive nogle af de vigtigste begreber, så du her på et par sider kan få et grundlæggende indblik i kommunens budget. Øvrige skatter samt afgifter Budgetter Det grundlæggende i at lægge budget kender du sikkert allerede fra din egen privatøkonomi. Hvis du f.eks. laver et overblik over, hvad du forventer at have af indtægter og udgifter, ja så er du godt på vej. Det er ikke sikkert, at du kender alle udgifterne helt præcist. Så må du anslå forbruget, det kan f.eks. være udgifterne til telefon, el, mad o.lign. Det er samme princip, vi bruger, når kommunens budget lægges tallene er blot lidt større. Staten Tilskud og udligning Indtægter Dine indtægter stammer typisk fra løn, børnepenge og lignende. Kommunens indtægter stammer fra, at borgerne betaler kommuneskat 25,2 % af den skattepligtige indkomst. Da der er ret stor forskel på borgernes skattepligtige indkomster i forskellige kommuner, er der en udligningsordning. Den betyder, at kommuner med høje skatteindtægter betaler penge til kommuner med lave skatteindtægter. På den måde sikres det, at der ikke er så stor forskel i kommunernes indtægter, og at alle kommuner kan levere service til borgerne. I Vordingborg kommune modtager vi penge fra udligningsordningen. Kommunen får også tilskud fra staten, som enten er øremærket til specielle indsatser eller skyldes ny lovgivning, der giver kommunen nye udgifter. Kommunen Kommunale enheder

5 Balance og investeringer Når alle udgifter og indtægter samles i et budget skal der være balance eller allerhelst overskud. Når der er overskud i budgettet, er det muligt at øge udgifterne på et område eller foretage investeringer. Når der er underskud, er det nødvendigt at nedsætte udgifterne. Kommune- og ejendomsskatter Indkomst og ejendomsskatter Udgifter Ligesom dig, så har kommunen også faste udgifter til husleje samt renter og afdrag på lån. Den type udgifter udgør dog en mindre del af kommunens budget. De største udgifter i kommunen går til betaling af løn til kommunens ansatte. For at kunne levere kommunale serviceydelser skal der udover ansatte bruges varer og udstyr, som derfor også er udgifter i kommunens budget. Det samme gælder hjemme hos dig. Hvis du har overskud, kan du investere i noget, som enten giver dig større glæde (rejser, elektronik osv.) eller giver dig lavere faste udgifter i fremtiden (nye vinduer, køb af aktier osv.) Hvis du har underskud, må du vente med at investere, til du har flere penge (eller låne). I kommunens drift skal der være mulighed for at foretage investeringer. Nogle investeringer giver straks-glæde i hverdagen for de berørte borgere (nye idrætsfaciliteter, renoverede veje, skoler, ældrecentre osv.). Andre investeringer giver lavere fremtidige udgifter. Borgere i kommunen I praksis Da kommunen har mange forskellige områder og virksomheder, opdeles budgettet i mindre klumper. Hver enkelt virksomhed får således hvert år en pose penge, som skal bruges til de nødvendige udgifter for at levere den ønskede service til brugere og borgere. Pengeposens størrelse kan afhænge af antallet af brugere, antal timer eller de politiske målsætninger. Hvis du vil vide mere om kommunens budget, fordelingen af udgifter, politiske målsætninger osv., kan vi henvise til kommunens hjemmeside Vordingborg.dk. Der findes budgetdokumenterne fra de seneste år under Om kommunen. Overførsel til borgere uden arbejde er også en udgift i kommunen. Der er mange forskellige typer af ydelser, og som det fremgår i medierne, ændres der ofte på reglerne for dem. Det gør budgetlægningen på det område vanskelig. En anden stor udgift er betaling til sygehusene. Regionerne, som ejer sygehusene, sender hver måned en regning til kommunen for de behandlinger og indlæggelser, som kommunens borgere har modtaget. Et budget i kommunen bliver skabt i en proces, som starter allerede i februar og ender med kommunalbestyrelsens godkendelse i oktober. I Økonomistaben arbejder vi således med budgetlægning det meste af året. Snorre Brink Pedersen og Susanne Tegtmeier, Økonomistaben Kommunens budget Overskud kan anvendes til investeringer Indtægt Udgifter Det private budget Overskud kan anvendes til ferie, ny bil, luksusting m.v. Indtægt Udgifter Udligning og tilskud fra staten Løn til ansatte Løn fra arbejde Husleje, el vand, varme, forsikring m.v. Skatter Husleje, afdrag, renter o.l. Børnepenge? Afdrag og renter på lån m.v. Renter af indestående i bank Drift af kommunale enheder Renteindtægter? Mad, tøj, sko, gaver, transport m.v. Betaling fra brugere/borgere Betaling til andre offentlige enheder Aktieudbytte o.l.? Medielicens, internet, telefon, a-kasse m.v. 4 5

6 Når pengene skal fordeles Der skal tages højde for mange ting, når kommunens budget skal fastlægges. Befolkningsudviklingen i kommunen er en af de faktorer, som kan rykke afgørende rundt på kommunens indtægter og udgifter. Demografiregulering er derfor blevet et vigtigt redskab i budgetlægningen. Faldende børnetal, flere ældre og generelt færre indbyggere har de seneste år været overskrifter for udviklingen i mange af kommunerne i vores region. Vordingborg Kommune er desværre ingen undtagelse, og det har store konsekvenser for kommunens indtægter og udgifter både nu og fremover. En vigtig disciplin i forbindelse med budgetplanlægningen er derfor at forsøge at vurdere, hvordan befolkningsantallet og befolkningssammensætningen vil ændre sig i fremtiden. Det vil sige at forudsige antallet af fødsler og dødsfald samt tilflyttere og fraflyttere i kommunen fordelt på forskellige aldersgrupper og erhvervsaktivitet. Herefter kan disse tal danne grundlag for, hvordan pengene, som kommunen har til rådighed, skal fordeles på de forskellige områder. En såkaldt demografiregulering. Brugen af demografireguleringer har de sidste par år betydet, at det ikke har været nødvendigt at gennemføre større besparelsesrunder, idet man ved budgetlægningen har kunnet fordele pengene på en mere rigtig måde. Fremtiden Prognoserne for Vordingborg Kommune viser, at den udvikling, der har været gennem de sidste år med faldende børnetal og et stigende antal ældre, vil fortsætte. Det betyder, at budgetterne på børneområdet fortsat vil blive reduceret uden at der bruges mindre penge pr. barn mens budgetterne på ældreområdet nødvendigvis må reguleres i opadgående retning for at dække omkostningerne. Dermed fastholdes et uændret serviceniveau på de borgernære områder, selvom befolkningssammensætningen ændrer sig. Men også på alle andre områder vil der på grund af sammensætningen af vores befolkning ske tilpasninger. Færre erhvervsaktive tilflyttere betyder, at der bliver færre penge pr. borger til alle områder, hvorfor det er nødvendigt at nytænke. Det kan bl.a. ses i omlægningen af den kollektive trafik i december i år, hvor der indføres en bedre service for de samme penge, og i dagplejen, hvor der for at fastholde og udvikle kvaliteten af tilbuddet oprettes gæstedagpleje på seks daginstitutioner. Samtidig satses der på at vende udviklingen. Udvikling af attraktive købstæder, den nye lokale folkeskolestruktur, hvor eleverne får bedre undervisning, nye parcelhusgrunde, udvikling af området Solbakken i Vordingborg og hjemmesiden Vordingborg.nu er bare nogle af de tiltag, som er iværksat. John Nielsen og Thomas Uhlenfeldt Sådan ser befolkningsudviklingen ud i Vordingborg Kommune Vordingborg Kommune Historik Historik Udgangsår Antal pr. 1. januar Ændringer fra Antal % 0 år , år , år , år , år , år , år , år , år ,54 Total ,94

7 Nye retningslinjer for håndtering af arbejdsbetinget mistrivsel og stress MED-Hovedudvalget har den 12. juni 2013 vedtaget nye retningslinjer for håndtering af arbejdsbetinget mistrivsel og stress. Formålet med retningslinjerne er at skabe en fælles holdning til, hvad stress og trivsel er. Retningslinjerne skal også vise, hvordan de enkelte arbejdspladser kan identificere og forebygge stress og fremme trivsel. Hvad er stress? I hverdagen og i medier bliver begrebet stress brugt i meget bred forstand. Det bliver brugt ved travlhed og ved sygdom. Stress i sig selv er ikke en sygdom, men det kan udløse sygdom. Det er derfor vigtigt, når man taler om stress, at man får identificeret, hvad det reelt handler om. Det er vigtigt at skelne mellem to former for stress. Den kortvarige og den langvarige stress. Den kortvarige og akutte stress oplever vi, når vi står i en situation, som presser os og bringer vores krop i alarmberedskab. Den kortvarige og akutte stress er normal og gavnlig for os. Den skærper vores opmærksomhed i den situation vi står i, så vi kan tænke klart og handle os ud af situationen, så den forsvinder. Bagefter kan vi igen slappe af i vores krop. Den langvarige og vedvarende stress oplever vi, når situationer og begivenheder, der stresser os, ikke vil forsvinde. Kroppen er konstant i alarmberedskab, og det er vores kroppe ikke skabt til. Hvis kroppen er i alarmberedskab i ugevis, månedsvis eller årevis, er det skadeligt. Måske ikke her og nu, men det kan ramme én senere i livet, hvor man har nedsat sit arbejdstempo eller er holdt op med at gå på arbejde. Symptomer på stress kan være både fysiske og psykiske. Fysiske symptomer kan f.eks. være hjertebanken, spændinger i brystet, hovedpine og/ eller svedeture. Psykiske symptomer kan f.eks. være hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær og/eller nedsat humør. Hvem har ansvaret for din trivsel? Overordnet set er det et organisatorisk ansvar at skabe trivsel for både medarbejdere og ledere i dagligdagen, men det fratager ikke den enkelte et ansvar for egen trivsel. Retningslinjerne beskriver, hvordan alle i organisationen har et ansvar for Almindelige tegn på stress er hjertebanken og trykken for brystet. forebyggelse af mistrivsel og stress. De beskriver, hvordan alle i organisationen skal håndtere mistrivsel og stress, når skaden er ved at ske eller er sket. Ansvar og håndtering er beskrevet på individniveau, gruppeniveau, ledelsesniveau og organisationsniveau. Formålet med retningslinjerne er at skabe en fælles holdning til, hvad stress og trivsel er. De skal også vise, hvordan de enkelte arbejdspladser kan forebygge stress og fremme trivsel, herunder identificere stress og mistrivsel. Det er vigtigt, at der ude på de enkelte arbejdspladser tages hul på debatten om trivsel, mistrivsel og stress, således at det ikke bliver et tabu at tale om sin egen trivsel eller mangel på samme. Debatten forudsætter, at der er tillid, respekt og retfærdighed mellem medarbejdere og ledere. Du kan finde retningslinjerne på intranettet under Personale og ledelse/ retningslinjer for personale/retningslinjer for håndtering af arbejdsbetinget mistrivsel og stress God arbejdslyst! Britta Helbech Pedersen, HR-konsulent og trivsels- og stressvejleder 6 7

8 Mange ældre borgere fra vores plejecentre fik mulighed for at opleve H.M. Dronningen fra første række. Her er det beboerne fra Brænderigården i Vordingborg, som fik mulighed for at trykke hånd med H.M. Dronningen. Foto: Per Houby Dagtilbud og skoler har som optakt til regentbesøget arbejdet med et fælles tema om Vordingborg borg. Der var derfor mange børn på gaderne, som vinkede til H. M. Dronningen og H.K.H. Prinsgemalen med hjemmegjorte flag med margueritter, Gåsetårnet, prinsesser og slotte. Foto: Per Houby Forberedelse af en kongelig folkefest! Regentbesøget var planlagt ned til mindste detalje men bød alligevel på overraskelser. Fredag morgen betød for stærk strøm og store dønninger uden for Klintholm Havn, at Regentparret måtte flytte deres landgang til Bogø Havn. Det skabte hektisk aktivitet for de medarbejdere, som stod for den praktiske planlægning af ankomsten på Klintholm Havn. Imens måtte havnechef Claus Christensen og maritim medarbejder Jan-Jaap Cramer rykke ud til Bogø Havn og sørge for, at chaluppen kom sikkert til kaj. Rigtig mange medarbejdere var med i planlægningen af Regentparrets besøg den september. Mange nye bekendtskaber opstod på tværs af organisationen. Bekendtskaber, som vi kan få gavn af fremadrettet, når vi arbejder fælles om store projekter. Selvom Regentbesøget har kostet mange kræfter at planlægge, har det har været vigtigt, at forarbejdet blev gjort ordentligt, og at vi gjorde besøget til to festdage for alle i området. Regentparrets besøg er finansieret fra kommunens udviklings- og markedsføringspulje, hvis formål er at styrke udviklings- og markedsføringsinitiativer, der kommer kommunen og området til gode. En rød tråd i planlægningen har netop været at bruge Regentparrets besøg som anledning til at skabe synlighed på besøgsstederne og til at skabe gode oplevelser, som alle har kunnet få glæde af. Det vil sige kulturelle oplevelser for alle; renovering af veje, der alligevel skulle ordnes og i det hele taget at bruge besøget til at øge kendskabet til og skabe fornyet stolthed over vores område! Med planlægningen og gennemførelsen af Regentparrets besøg har vi erfaret, hvor meget vi kan, når vi har et fælles mål, løfter i flok og bærer i samme retning. Regentbesøget krævede tæt koordinering med besøgsstederne. Her gennemgår hofdamerne Stina-Maj Hald og Heidi Persson fra Udviklingsstaben sammen med direktør Peter Rosenkrands H.K.H. Prinsgemalens besøg på Palle Knudsens Kunststoffabrik i Præstø. Dagen bød også på mere uforudsete opgaver for de medarbejdere, som var med til at få tingene til at fungere ude på besøgsstederne. Her er Kim Frimann fra Vej og Trafik med kort varsel blevet udpeget som golfvognschauffør for H.M. Dronningens hofdame tilsyneladende til begges store fornøjelse. Foto: Uffe Becker

9 Hvis der skal ryges, skal det ske uden for kommunens arbejdspladser, dvs. udendørs på aftalte steder. Nye regler for rygning på arbejdspladsen Den 18. juni 2012 blev loven om røgfri miljøer ændret og skærpet. Det har betydning for vores rygepolitik i kommunen. Formålet med rygepolitikken er, at Vordingborg Kommune gerne vil være en sund arbejdsplads, og at alle ansatte skal kunne færdes i et røgfrit miljø. Hvad er ændret og skærpet i rygepolitikken? Inden for børne- og ungeområdet er der nu totalt rygeforbud på folkeskoler, daginstitutioner, skolefritidsordninger, ungdomsskolen, klubber, døgninstitutioner m.fl. Der må ikke ryges på institutionens matrikel, hverken af medarbejdere, besøgende eller børn. Hvis institutionen, udenfor den kommunale arbejdstid, benyttes af andre f.eks. fritidsorganisationer, forældrebestyrelser o.l. gælder der stadig et totalt rygeforbud på institutionen. I den kommunale dagpleje er det ikke tilladt at ryge i dagplejehjemmet og i andre lokaler til brug for dagpleje, når der passes børn. Dette gælder for dagplejeren, de øvrige familiemedlemmer og gæster. Lokaler, der er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfrie hele døgnet. Elektroniske cigaretter Det er vedtaget i rygepolitikken at sidestille elektroniske cigaretter, kaldet e-cigaretter, med almindelige cigaretter. E-cigaretter er ikke nævnt i loven, men da der er stor usikkerhed om dampen fra e-cigaretterne er sundhedsskadelig for omgivelserne, er de ud fra et forsigtighedsprincip blevet sidestillet med almindelige cigaretter. Med andre ord må e-cigaretterne heller ikke ryges inden døre. Derudover er der signalværdien over for børn og unge. De kan måske have svært ved at se forskellen på en almindelig cigaret og en e-cigaret. Hvis der skal ryges Hvis der skal ryges, skal det ske uden for kommunens arbejdspladser, dvs. udendørs på aftalte steder. De udendørs rygesteder skal aftales i de lokale MED-udvalg, og stederne skal være kendt af alle. Administrationsbygningen i Præstø Det er vedtaget i rygepolitikken, at rygning ikke må påvirke arbejdstiden eller arbejdsopgaverne. Det har man i MEDudvalget for administrationsbygningen i Præstø taget meget bogstaveligt. Vores lokale MED-udvalg for Administrationsbygningen i Præstø har på mødet den 17. maj 2013 vedtaget, at der fra den 1. juni 2013 ikke længere må ryges i arbejdstiden i administrationsbygningen i Præstø, fortæller udvalgsformand Annika Hermansen. Dertil er der også forbud mod at ryge på matriklen. Annika fortsætter: Hvordan det vedtagne forbud rent praktisk imødekommes, aftales mellem den enkelte ryger og vedkommendes leder. Nogle stempler ud, hver gang de går ud for at ryge. Andre, der ikke er på fleksordning, forlænger deres arbejdstid med den tid, det tager at ryge det antal cigaretter, de ryger i løbet af dagen. Inden vi traf beslutningen, gik tillidsrepræsentanterne rundt i afdelingerne for at lodde stemningen for forslaget. Der var ikke umiddelbart nogen negative reaktioner. Rygerne finder nu andre steder at trække frisk luft. Enkelte har også valgt helt at droppe rygning i arbejdstiden eller skære ned på antallet af cigaretter. Alle udvendige askebæger er blevet fjernet med undtagelse af et udendørsaskebæger ved hovedindgangen til brug for borgerne. Vi har vedtaget, at beslutningen skal evalueres til oktober måned fortæller Annika. Du kan finde rygepolitikken på vores intranet under Personale og ledelse/ Personalepolitikker. Britta Helbech Pedersen HR-konsulent 8 9

10 De flleste af de gamle træer er de oprindelige, der blev plantet i 1941 de giver stadig imponerende meget frugt. Den gamle frugtplantage... Mit yndlingssted Da jeg blev bedt om at skrive om et af mine yndlingssteder i Vordingborg Kommune, faldt tanken straks på den gamle frugtplantage på Oringe halvøen. Plantagen ejes af det psykiatriske hospital Oringe. Den er grundlagt i 1941 og fungerede i mange år som arbejdsplads for hospitalets patienter og forsynede hospitalets køkken med frugt og bær. I dag drives plantagen af Oringe Gartneriet. Gartneriet er en del af Vordingborgs Sociale Virksomhed, der fungerer som arbejdsplads for mennesker med nedsat arbejdsevne. Noget af det fascinerende ved plantagen er den fred og ro, der altid hersker dernede. Selvom den ligger forholdsvis tæt på byen, er der meget stille, hvilket til dels skyldes, at den på tre sider er omkranset af gammel skov og vand. Den rummer et rigt fugleliv og dyreliv, og specielt fuglene fungerer som biologisk bekæmpelse, da de æder mange af de insekter, som kan skade æblerne. Her findes også ræve, harer, egern og flagermus. Rådyrene holdes ude af plantagen med hegn, da de ellers ville ødelægge de nyplantede æbletræer. De sidste fire år er der plantet ca. 300 nye æbletræer plus lidt ferskentræer. De skal afløse de gamle træer, når de engang ikke kan mere. De fleste af de gamle træer er de oprindelige, der blev plantet i 1941, og har således rundet de 70 år. De giver imponerende meget frugt på trods af, at de i en del år ikke er blevet passet med beskæring osv. Oprindeligt har der været over 30 forskellige sorter. Nu er der ca. 15 tilbage plus 7 nye sorter i de nyplantede. I skrivende stund er æblesæsonen lige begyndt, og en stor del af efteråret er gartneriets medarbejdere beskæftiget med plukning og sortering af æblerne. De æbler, som ikke sælges som spiseæbler, bliver presset til most og sælges fra gartneriets lille butik under navnet Oringe Most. Udover at fungere som arbejdssted er plantagen med sin fred og ro også et sted, som kan give en fantastisk ro i sjælen, hvis man har brug for det. Det har sikkert gavnet mange patienter fra hospitalet i tidens løb. Den er også et godt sted at følge årstidernes skiften og se den forvandling, der sker fra træerne står helt hvide af blomster i foråret, og gennem sommeren og efteråret er spækket med æbler i røde, gule og grønne nuancer for at slutte med at stå som mørke nøgne silhuetter gennem vinteren. Ved løbende at plante nye træer håber jeg, at plantagen vil bestå mange år endnu. Der er ikke mange frugtplantager i den aldersgruppe, og den rummer stor værdi for både mennesker, dyr og planter. Skulle jeg vælge et sted at sidde og fundere over livet, ville det være et oplagt sted. Plantagen er indhegnet og aflåst af hensyn til rådyrene, men skulle nogen have lyst til at opleve den, er de velkomne til at henvende sig i gartneriet. Claus Mortensen Vordingborgs Sociale Virksomhed

11 Interne kurser I den kommende tid udbyder vi disse kursus- og uddannelsestilbud: IT-sikkerhed Formål: Få viden om hvordan du som bruger også kan være med til at sikre en høj sikkerhed på IT området. Tid og sted: 23. oktober 2013 kl november 2013 kl december 2013 kl i kantinen på Vordingborg Rådhus, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Fælles arbejdsmiljødag 2013 i Vordingborg kommune Skab den gode dialog og de gode forandringer Formål: Alle arbejdsmiljøgrupper, områdeudvalg og Hovedudvalget inviteres hermed til den årlige fælles arbejdsmiljødag. Tid og sted: 7. november 2013 kl på TAMU-Center Vordingborg, Præstegårdsvej 18 Velkomstmøde for nye medarbejdere og ledere Formål: Bliv introduceret til Vordingborg Kommune som en værdibaseret arbejdsplads. Tid og sted: 8. november 2013 kl i kantinen på Vordingborg Rådhus, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Grundlæggende kendskab til APV-systemet Workcyklus Formål: Arbejdsmiljøgruppen og øvrige ansatte, der kunne have brug for at administrere APV kortlægninger og handleplaner, samt arbejde med den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Tid og sted: 14. november 2013 kl , Vandrehjemmet, Præstegårdsvej Årlig arbejdsmiljødrøftelse og APV/ trivselsundersøgelse Formål: Formålet med kurset er at arbejde med den årlige arbejdsmiljødrøftelse, samt klargøring til den kommende APV/trivselsundersøgelse. Tid og sted: 14. november 2013 på vandrehjemmet fra kl eller til man er færdig. Kursusbeskrivelser og tilmeldingsprocedure Alle tilmeldinger foregår via kursusportalen på intranettet eller på hvor du også kan se de fulde kursusbeskrivelser, samt finde vejledninger og quick/guides. Du kan finde quick-guides og vejledninger til kursusportalen på intranettet ved at følge stien: Personale og ledelse Kurser, uddannelse og arrangementer. Nyt om navne Her bringer vi navnene på jubilarer samt kolleger, der er fratrådt til pension eller efterløn. Husk at indberette navnene fra jeres enhed til det lønteam, I hører under. 25 års jubilæum Navn Anette Wehlast Hansen Anne Bernhard Anne-Marie Hansen Bøje Nielsen Henny Knarreborg Kirsten Kaas-Sørensen Lisbeth Elinor Hagemann Lisbeth Juliussen Maiken Johansen Marianne Bach Toppenberg Merete Brusvang Mogens Kristoffersen Pia Kamp Rohr Steen Ole Jørgensen Stine Finsen 40 års jubilæum Navn Andrea Albrechtsen Jørgen Tommy Hansen Lone Lykkebo Pedersen 50 års jubilæum Navn Hanne Petersen Arbejdssted Kompetencecenter Kalvehave Distrikt Klintholm Distrikt Rosenvang Vej og Trafik Center for Rusmidler Kulsbjerg skole Gåsetårnskolen De Fire Årstider Distrikt Skovbo Gåsetårnskolen Gåsetårnskolen Vej og Trafik Distrikt Solvang Vej og Trafik Gåsetårnskolen Arbejdssted Kulsbjerg skole Gåsetårnskolen Bo og Naboskab Præstø Arbejdssted Tandplejen Fratrådte på grund af pension/efterløn Navn Arbejdssted Andrea Albrechtsen Kulsbjerg Skole Anette Kreutzer Kvist Fagsekretariat Skoler Anne-Grete Rasberg Bo og Naboskab Vordingborg Anne Lise Engelmann Larsen Distrikt Solhøj Annette Valente Carlsen Socialpsykiatrien Stege Annie Irene Warming Socialpsykiatrien Vordingborg Benny Løveskjold-Sommer Børn og Familie Birgitte Bigandt Zerahn Socialpsykiatrien Stege Birte Johanne Nielsen Distrikt Fanefjord Birthe Larsen Plejecenter Skovbo Flora Hanne Hedeboe Tandplejen Gitte Anne Olsen Distrikt Rosenvang Hanne Baltzer Nielsen Distrikt Ulvsund Hanne Pedersen Rådhuset i Vordingborg Helle Hemmingsen Kulsbjerg Skole Henning Ørum Kristensen Vordingborg Sociale Virksomhed Henny Knarreborg Center for rusmidler Jan Egon Rosendahl Mikkelsen Møn skole Jytte Jansen Distrikt Ulvsund Kaj Aabo Jensen Rådhuset i Vordingborg Lene Olsen Træningsenheden Linda Maj-Britt Eskildsen Hjertehaven Lone Ringsted Madsen Børn og Familie Marianne Dueholm Skovhuset Marianne Petersen Skovhuset Mogens Kristoffersen Vej og Trafik Nina Traberg Sundhedsplejen Ole Lauritzen Vej og Trafik Pia Bo Larsen Præstø Skole 10 11

12 Foto: Ken Egebæk, Vordingborg Fotoklub Farø Broløb 28. september 2013

Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v.

Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v. RYGEPOLITIK GODKENDT Bestemmelser om røgfri miljø på Norddjurs kommunens arbejdspladser I medfør af Lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer 5, stk. 1, og den af kommunalbestyrelsen i møde den 6.

Læs mere

FAQ Helt røgfri arbejdsplads

FAQ Helt røgfri arbejdsplads FAQ Helt røgfri arbejdsplads Få svar på alle spørgsmål om rygeregler Rygereglerne gælder fra den 1.10.2013 Hvordan er rygereglerne i Egedal Kommune? Egedal Kommune er en helt røgfri arbejdsplads. Det betyder,

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 Stabsfunktioner 5798007236151 Borgerservice Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236199 Team Forsikringer Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236106 Ledelsessekreteriatet Valdemarsgade 43 4760

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 5798007233341 10. klasse Center Chr. Rihardtsvej 43 4760 Vordingborg 5798007224196 Administration P/H Storegade 56 4780 Stege 5798007210809 Administration, hjælpemidler Storegade 56 4780 Stege 5798007235161

Læs mere

Udarbejdet 18-11-2015 Side 1

Udarbejdet 18-11-2015 Side 1 5798007209971 Myndighed/Psykiatri Storegade 56 4780 Stege 5798007209995 Afdeling for Pleje og Omsorg Storegade 56 4780 Stege 5798007210038 Åndehullet (Beskæftigelsesprojekt) Algade 117 4760 Vordingborg

Læs mere

Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse

Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse Direktion strategi og udvikling Jesper Hosbond Jensen Kommunaldirektør, Ref: Ledelsessekretariatet og Økonomisk sekretariat Poul Møller

Læs mere

Motion i arbejdstiden virker!!!

Motion i arbejdstiden virker!!! Motion i arbejdstiden virker!!! Forfattere: Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i Læreprocesser (MLP), samt uddannet systemisk coach. Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM),

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

Byrådet har derfor med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring.

Byrådet har derfor med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring. Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Medudvalgs- og arbejdsmiljøstruktur for Sundhed, Ældre, Psykiatri og Handicap

Medudvalgs- og arbejdsmiljøstruktur for Sundhed, Ældre, Psykiatri og Handicap Indholdsfortegnelse Områdeudvalg for Sundhed, Ældre, Psykiatri og... 2 og arbejdsmiljøgrupper for Sundhed, Ældre, Psykiatri og... 3 Ældreområdet... 3 Solvang... 3 Rosenvang... 3 Vintersbølle... 3 Fjordgården/Aggerhus...

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Redskaber Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Kort og godt - Derfor skal dagplejen være helt røgfri De vigtigste budskaber Problemet I dag kan små børn blive udsat for tobaksrøgens giftige

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

Referat MED-møde Forebyggelse og Sundhed

Referat MED-møde Forebyggelse og Sundhed Referat MED-møde Forebyggelse og Mødedato: 20. september 2007 Tidspunkt: 11:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Ryslinge Indkaldelse Sten Dokkedahl Conny Elnegaard Pia Kalmer Jørgensen Lisa Brandt Jørgensen Elsebeth

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet Kick-off/Opstartsmøde Vesthimmerlands Kommune udfordringer og perspektiver 2015

Udvikling af Børne- og Skoleområdet Kick-off/Opstartsmøde Vesthimmerlands Kommune udfordringer og perspektiver 2015 1 udfordringer og perspektiver 2015 Side 1 2 udfordringer og perspektiver 2015 Udfordringer helt overordnet på samfundsniveau: Økonomi Demografi Urbanisering Centralisering Globalisering Side 2 3 udfordringer

Læs mere

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads?

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? HVORFOR SUNDHEDS ARBEJDE? Vi tilbringer omkring halvdelen af vores vågne timer på arbejdspladsen. Derfor betyder arbejdspladsen

Læs mere

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Kommune Navne Mødt / Afbud Sønderborg Kaj Rasmussen Haderslev Ole Larsen mødt Haderslev Hans Gehlert afbud Kolding Conni Hahn Iversen

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Budget spørgsmål og svar

Budget spørgsmål og svar 11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Udarbejdet 18-11-2015 Side 1

Udarbejdet 18-11-2015 Side 1 5798007233341 10. klasse Center Chr. Rihardtsvej 43 4760 Vordingborg 5798007224196 Administration P/H Storegade 56 4780 Stege 5798007210809 Administration, hjælpemidler Storegade 56 4780 Stege 5798007235161

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Notat. Stramning af Lov om røgfri miljøer

Notat. Stramning af Lov om røgfri miljøer Notat Stramning af Lov om røgfri miljøer 1. Indledning Assens Kommune gennemførte i foråret 2012 en høringsproces i MED-organisationen vedrørende indførelse af røgfri arbejdstid på alle arbejdspladser.

Læs mere

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til VÆKST UDDANNELSE AKTIVT LIV Invitation til Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune Udarbejdet af Høje-Taastrup Kommune, december 2011 Foto: Høje-Taastrup Kommune, Kenn Thomsen Foto: Høje-Taastrup

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

Styrk Arbejdsmiljøet. Medarbejderne

Styrk Arbejdsmiljøet. Medarbejderne Styrk Arbejdsmiljøet med Medarbejderne SAM En metode til at skabe forbedringer i arbejdsmiljøet ved at inddrage de ansatte DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ SAM er baseret på forskningsprojektet

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed

Læs mere

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner.

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner. Kære medlemmer! Jeg sidder her på kontoret mandag d. 18. juni, og sommeren står for døren. I morges skinnede solen, og der var lidt god varme i luften. Lige nu styrter regnen ned. Vi trænger til vand,

Læs mere

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE billede Esben Dam BØRN OG UNGE I Enhedslisten tager vi det gode liv alvorligt. Også for dem, som er for unge til at kunne stemme. Derfor ønsker vi mangfoldighed blandt

Læs mere

Projektvejledning. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget

Projektvejledning. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Projektvejledning Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Velkommen til anden del af Ren luft til ungerne Kære frivillige Vi har et vigtigt budskab: Børn skal ikke udsættes for tobaksforurening

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom. Den kort varige stress. Den langvarige stress

Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom. Den kort varige stress. Den langvarige stress Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom Den kort varige stress Normal og gavnlig. Skærper vores sanser. Handle hurtigt. Bagefter kan kroppen igen slappe af. Sætte gang i vores autonome

Læs mere

Fælleshuset i Byagerparken

Fælleshuset i Byagerparken Til Boligtagerne i Byagerparken. Den 2. maj 2012 Referat: Afdelingsmøde afholdt tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i Fælleshuset i Byagerparken 1. Velkomst samt valg af dirigent, stemmetællere og referent.

Læs mere

TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk. Nyhedsbrev Juli 2017 LYSTBÅDEHAVNE

TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk. Nyhedsbrev Juli 2017 LYSTBÅDEHAVNE TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk Nyhedsbrev Juli 2017 LYSTBÅDEHAVNE Havneadministrationen er blevet opfordret til, at kommunikere bedre til havnebestyrelserne. Dette har vi lyttet til, og derfor vil vi

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

RSL. Dcl. Arrangør: Toksværd Badminton Klub og DGl Storstrømmen ældrebadmintonudvalg.

RSL. Dcl. Arrangør: Toksværd Badminton Klub og DGl Storstrømmen ældrebadmintonudvalg. Dcl RSL Program til ældrestævne i Badmintonstævne for ældre, onsdag den 11. februar kl. 09:00 i Hallen, Tokesvej 1,, 4684 Holmegaard Arrangør: Badminton Klub og DGl Storstrømmen ældrebadmintonudvalg. Grundet

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 10. august 2014. Steen, Lars, Anette, Lindis, Henrik, Bent, Ulla. Deltagere:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 10. august 2014. Steen, Lars, Anette, Lindis, Henrik, Bent, Ulla. Deltagere: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 10. august 2014 Deltagere: Afbud: Referent: Steen, Lars, Anette, Lindis, Henrik, Bent, Ulla Susanne, Rie Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Præsentationsrunde...

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

» 10 minutters træning på BFH 2014-2016. Anne Jacobsen Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut

» 10 minutters træning på BFH 2014-2016. Anne Jacobsen Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut » 10 minutters træning på BFH 2014-2016 Anne Jacobsen Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut BFH 2010-2016 (5 ¾ år) Alectia siden 1.2.2016 » Strategi for ergonomien: OL på BFH » Startskuddet. » Fra tilbud

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Stabe NOTAT Til Økonomiudvalget Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice Indledning Økonomiudvalget blev

Læs mere

Driftsoverenskomsten, som den selvejende daginstitution indgår med Byrådet, regulerer institutionens forhold.

Driftsoverenskomsten, som den selvejende daginstitution indgår med Byrådet, regulerer institutionens forhold. NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen Dagtilbudsafdelingen Uenighedspunkter i forhold til driftsoverenskomsten Lovgivning Jf. dagtilbudsloven baseres driften af en selvejende daginstitution på

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Spareplan får hjælp af demografisk medvind

Spareplan får hjælp af demografisk medvind Analysepapir, juni 21 Spareplan får hjælp af demografisk medvind Færre børn og unge de kommende år betyder, at kommunerne i perioden 211-13 kan øge serviceniveauet på de borgernære områder (eller sænke

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

1. Kan kompetencen til rygepolitik uddelegeres til forældrebestyrelserne i daginstitutioner?

1. Kan kompetencen til rygepolitik uddelegeres til forældrebestyrelserne i daginstitutioner? Notat 12. januar 2016 Sagsbeh.:JARE01 J.nr.: 00.01.00-A00-29-14 HR-afdelingen Redegørelse til Magistraten vedr. ny rygepolitik Magistraten udsatte sagen i møde den 11. januar 2016, idet forvaltningen blev

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

ÆNDRINGER PÅ STUBBEKØBING SKOLE

ÆNDRINGER PÅ STUBBEKØBING SKOLE ÆNDRINGER PÅ STUBBEKØBING SKOLE Der er i dag udsendt en pressemeddelelse vedr. ændringer i ledelserne på skolerne i Guldborgsund. (Se nederst) Stubbekøbing den 27. januar 2011. For Stubbekøbing Skoles

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed VSVAvisen September 2013 Vordingborg Sociale Virksomhed Nyt siden sidst - Regentparret var på besøg i vores kommune. - Miljøminister Ida Auken kom forbi Hyldevang. Danmarks Den 5. september besøgte Dronning

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

KM Mix Indledende finalekvalifikation

KM Mix Indledende finalekvalifikation KM Mix Indledende KM Mix Præmiespil KM Finaler KM Mix Indledende finalekvalifikation Nr Navn Klub 1 2 3 4 5 6 Total X / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Præmie spil Kim Brøndsted Sporvejene

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2029 FOR VORDINGBORG KOMMUNE MARTS 2016 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Befolkningsprognose 2016-2029 for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017 Faste timer i -hallen MANDAG 9.00-9.30 10.30 1100 Svend Jensen 11.00 1130 Arne Bode 11.30 1200 Ivan Olsen Ole Olsen Peter Rasmussen 17.00-17.30 17.30-18.00 19.30-20.00 Gert Plenge Michael Sørensen Thomas

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Bilag 6 b Medudvalgs- og arbejdsmiljøstruktur for Børn, Familie og Kultur

Bilag 6 b Medudvalgs- og arbejdsmiljøstruktur for Børn, Familie og Kultur Indholdsfortegnelse Områdeudvalg for Børn, Familie og Kultur... 2 og arbejdsmiljøgrupper for Børn, Familie og Kultur... 3 Dagpleje... 3 Daginstitutioner... 3 Den centrale dagpleje... 5 Skoler... 6 Svend

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere