Skriftlighed rettearbejde er der en sammenhæng?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlighed rettearbejde er der en sammenhæng?"

Transkript

1 Af Jacob Gadegaard Cand.negot fra SDU, underviser på 15. år på TietgenSkolen i Odense i engelsk, afsætning og kulturforståelse. Sidder i eksamenskommissionen i faget afsætning og har været med i forsøget om udvikling af opgaver til skriftlig eksamen med adgang til internettet. Er projektleder på en del it-udviklingsprojekter og holder desuden interaktive oplæg/foredrag for lærerkollegier, hvor fokus er på ny skriftlighed, web2-inddragelse i undervisningen, integration af IT i Cooperative learning og på at undgå at Facebook/Internetadgang ødelægger undervisningen, men i stedet inddrages konstruktivt. Skriftlighed rettearbejde er der en sammenhæng? Om IT, web2, ny skriftlighed, undervisningsforsøg, opgaveretning, lærerfrustrationer, nye måder at gøre tingene på og nødvendigheden af pludselig at etablere et firma. (I denne artikel omtaler jeg en del web-services, men der kan jo ikke placeres links i bladet. Derfor er der ét link nederst i artiklen. Tast det ind i din browser på den side du kommer til, kan du finde links til alle de sider jeg omtaler, ligesom jeg placerer links til nogen af de delte dokumenter og andet mine elever bruger eller har brugt. Kik os gerne over skulderen, men en del af dem er stadig aktive, så lad venligst være med at skrive noget. Kun se ikke røre! Please! Endelig placerer jeg et link til et discussion board om indholdet af denne artikel der modtager jeg gerne respons, diskuterer og svarer på spørgsmål om artiklens indhold) Artiklen handler primært om opgaveretning, men jeg tager en lidt lang omvej omkring forskellige emner med relation til arbejdet med elevernes skriftlighed. Der er derfor også en række forslag til at arbejde med det, vi ender med at sidde og rette. Dette er en personlig beretning, som udspringer af mine erfaringer som engelsklærer på Tietgen Handelsgymnasium i Odense. Opgaveretning foregår stadig, som da jeg gik i gymnasiet midt i 80 erne. Eneste forskel er, at eleverne ikke afleverer håndskrift mere, men et print af deres opgave, eller hvor det er avanceret elektronisk. Meget få retter digitalt. På min skole annoncerede ledelsen for cirka halvandet år siden, at vi fra august 2011 skal rette ALT elektronisk. Slut med den røde tusch og ulæselige kragetæer. Det satte gang i en del tanker om (ny) skriftlighed, rettearbejdet og værdien af det. Indtil nu Langt de fleste retter stadig i hånden. Rigtig mange har deres helt eget idiosynkratiske system numre, symboler, henvisinger som altid har fungeret rigtig godt i al fald for læreren. Men eleverne skal håndtere forskellige læreres forskellige systemer, og udsættes også for lærerskifte. På hvor mange skoler har de enkelte faggrupper sammen udviklet en rettenøgle, som så også anvendes af alle og over tid, så eleverne oplever konsistens og klarhed i det, de får tilbage, så de derved for alvor får mulighed for at lære af rettelserne? Er der nogen skoler hvor fremmedsprogene sammen har udviklet en rettenøgle? Ikke nogen af de steder, hvor jeg har spurgt heller ikke på min egen skole. ANGLO FILES September

2 Vi gider ikke rettearbejdet Jeg har endnu til gode at møde en gymnasielærer, som kan lide at rette skriftlige opgaver. Når sproglærere og andre taler om rettearbejdet, er det snarere en kollektiv klagesang. Udsagn som: Jeg hader det jeg ender altid med at sidde med det natten inden de skal have det tilbage en uge for sent. Det kommer til at koste mit ægteskab. Det er så frustrerende at rette de samme fejl i 3.g som i 1.g hvorfor lærer de ikke af mine rettelser? De kikker bare på karakteren, og det er det. Halvdelen af det jeg retter er copy paste fra studieportalen jeg ved bare ikke hvilken halvdel og de lærer intet af rettelser til noget de ikke selv har skrevet. Udsagn som ovenstående viser med al uønskelig tydelighed, at opgaveretning ikke er en disciplin ret mange oplever fungerer særlig godt. Hvis det også viser noget om den motivation med hvilken vi griber den røde tusch, har det jo nok også en afsmittende virkning på det, der kommer ud af det og det er ærgerligt for den skriftlige karakter tæller jo lige så meget som den mundtlige. Bør det medføre, at jeg udover elevtiden skal anvende halvdelen af undervisningstiden på skriftlighed? For det gør jeg ikke. Men jeg tror på, håber på, at der sker en vis overførsel fra det skriftlige til det mundtlige og omvendt; måske et naivt håb. Hidtil havde min undervisning i skriftlighed været fokuseret på gennemgang af grammatiske regler og øvelser i disse, og så en masse skriftlige afleveringer, som skulle træne dem i de forskellige genrer, give dem mulighed for at træne deres grammatik og forholde sig til de emner, der blev arbejdet med i undervisningen. Men i bund og grund var det skriftlige og det mundtlige ret adskilt. Og de har da klaret sig rimeligt ved eksamen, men der har hele tiden været en sten i skoen jeg synes, at de burde kunne mere. Alt for mange viste, at der vedbliver at være meget få huller i deres uvidenhed. (Det skyldes sikkert også manglende formidlingsevner hos deres lærer) Computeren har sneget sig ind i klasselokalet og med den har vilkåret for undervisning ændret sig radikalt. Det er den største ændring i skoleverdenen siden opfindelsen af kridtet. Alle mine elever er online. Hele tiden! Medmindre jeg tvinger dem til at lukke ned. Det gør det meget sværere at fastholde interessen. Facebook, msn, youtube, etc. er for langt de fleste noget mere interessant end grammatik, litteratur eller amerikanske samfundsforhold. Samtidig har nettet øget mulighederne for plagiat til det uoverskuelige. Copy paste det kan de! Der har nærmest udviklet sig en copy paste kultur. Copy paste generationen er forbavsende gode til at snyde Urkund og lignende systemer. Det øger ikke ligefrem fornøjelsen ved rettearbejdet. Alt sammen meget frustrerende for velmenende lærere. (Jeg kan også huske for nogle år siden at have læst en omtale af noget forskning, som desværre viste, at vores retteindsats stort set intet flytter hos eleverne, men jeg kan ikke huske hvor.) Nye takter Samtidig med udmeldingen om det kommende ophør af manuel opgaveretning fik jeg mulighed for at komme med i et UVM forsøg om IT-anvendelse i de gymnasiale uddannelser under professor Helle Mathiasen fra Århus Universitet med en ny 1.g klasse i engelsk. (Læs mere på uvm s hjemmeside der ligger et link til det via linket sidst i artiklen) De ændrede præmisser for undervisning og deltagelsen i dette forsøg var en oplagt mulighed for at prøve at gøre tingene på en ny måde. I det konkrete forsøg jeg er med i, er fokus på at bevæge sig væk fra den lærer- og lærebogsstyrede undervisning, på anvendelse af web2 redskaber og IT generelt og på anvendelse af CLprincipperne. (Der afholdes afslutningskonference om disse forsøg 28. november i Århus, hvor der er mulighed for at høre mere) Ny skriftlighed Skriftlighed Ny skriftlighed var der nogen der begyndte at snakke om, men hvad er forskellen? Det tog i al fald mig et stykke tid at se det nye, 102 ANGLO FILES September 2011

3 og der er sikkert meget jeg ikke har fanget endnu. Den vigtigste 10-øre faldt, da jeg indså, at skriftlighed er andet og mere end elevtid, men derimod noget, der skal arbejdes med i alle fag også dem uden elevtid og at jeg skulle til at tænke skriftlighed som redskab til læring generelt og ikke som noget, der primært handlede om at forberede eleverne til skriftlig eksamen, ligesom det gik op for mig, at bare fordi eleverne har skrevet noget, så behøver det ikke at betyde, at jeg skal rette det det kan bruges i læringssammenhæng på mange andre måder. Det førte til, at jeg begyndte at arbejde meget med det jeg kalder den lille skriftlighed. At få eleverne til at skrive lidt, ofte, i alle timer, og i næsten alle sammenhænge. Her er en række eksempler: Hurtigskrivningsøvelser Fx starter en lektion altid med en hurtigskrivningsøvelse på typisk 3 minutter. Eleverne ved, at når jeg kommer, skal de være klar med et worddokument på computeren, eller et stykke papir (de fleste vælger computeren). Det første jeg gør, når timen starter, er så at skrive et ord, en påstand eller et spørgsmål på tavlen fx the death penalty, the first past the post, adjectives, teens are lazy noget som har relation til det vi i øvrigt skal arbejde med den dag. Så startes det elektroniske timeglas, og de skal nu skrive uden pauser i de tre minutter. De skal ikke gå alt for meget op i stavning eller grammatik. Det handler om at producere tekst mest muligt noget man så evt. kan rette til senere. Mens de skriver, starter jeg pc en op, fører protokol og andet praktisk, som for ofte tidligere førte til læringsmæssig spildtid for eleverne. Når de tre minutter er gået, kan det være, at jeg beder nogle få om at læse deres op for klassen, beder dem læse for de andre i deres gruppe (de sidder i grupper på 4), beder dem finde deres bedste sætning og læse den, eller noget helt fjerde det, de har produceret her, bliver på en eller anden måde anvendt i dagens lektion. Det er en god motivation for at få skrevet noget så kommer de ikke tomhændede til et eller andet gruppebaseret. Teksten skal altid gemmes, og de bliver bedt om at tælle hvor mange ord de fik skrevet. Det motiverer dem også de vil gerne slå sig selv og de andre. I hurtigskrivning er kvantitet godt. Jeg anvender også ofte sådanne hurtigskrivningsøvelser i løbet af timerne meget ofte til noget opsummerende. Vi har snakket et emne igennem skriv dit resume af det vigtigste på tre minutter, læs din sidemands resume, snak om det i to minutter og stjæl det fra den anden, du selv kan bruge. Det kan også være ift. noget mere holdningspræget eller som opstartsøvelser inden et gruppearbejde igen, så kommer de ikke tomhændede til gruppen, men har noget at bidrage med. Og de får skrevet lidt, og finder efterhånden ud af at de faktisk kan producere ganske meget tekst på kort tid. Så forsvinder noget af angsten for den blanke side. Alt skrives naturligvis på engelsk. Class summary Et andet eksempel på den lille skriftlighed er class summaries. Eleverne ved, at jeg ved timens afslutning trækker lod mellem dem med et digitalt selector tool. Den heldige har ansvaret for samme dag at skrive et kort resume af dagens lektion (emner, kilder, arbejdsformer, vigtigste pointer, andet) og lektierne til næste gang. Dette postes i et af klassens discussion boards. Dette discussion board abonnerer de alle på og de får dermed et resume af dagens lektion og lektierne til næste gang. Det skal naturligvis også skrives på engelsk. (Mails fra eleverne der ikke er skrevet på engelsk besvares med et: Sorry please write to me in English ). Alle elever kommer til at skrive ca. 3 sådanne class summaries i løbet af et skoleår og de får hver en times elevtid godskrevet for det. Mange gange vælger jeg at rette det og sende det tilbage til eleven, eller vi fejlretter det i fællesskab på klassen. Den lille skriftlighed med nye it-redskaber I forsøget på at trække den lille skriftlighed ud af dem anvender jeg en del web 2 værktøjer. Det er eleverne, især drengene, ret begejstrede for. Jeg vil her kort præsentere to af de værktøjer, jeg har fået mest ud af og så give et par eksempler på anvendelsen: ANGLO FILES September

4 Back channel med todaysmeet.com Back channel service hvor man meget enkelt kan lave en slags chatrooms, hvor der kan skrives korte beskeder på max 140 anslag. Uundværligt når eleverne laver gruppearbejde, især hvis de ikke lige er i klassen de kan stille opklarende spørgsmål, eller how much time do we have?, eller could you come and help us, please, men også et fremragende redskab til linkdeling, til at få deres kommentarer og spørgsmål samlet op ved gennemgang af stof/præsentationer/youtube klip, etc. ligesom de meget enkelt selv kan lave rum og bruge dem i gruppen. To regler skal dog håndhæves hårdt for at det fungerer, og der skal sikkert tales med store bogstaver en enkelt gang: 1. Man skriver kun i eget navn. 2. Lad være med at skrive pjat det kan de gøre andre steder. I sprogundervisning skriver de naturligvis kun på fremmedsproget. Lav et rum der følger klassen i faget i et år af gangen. Redskabet er gratis og kræver ingen registrering. Et eksempel: Jeg introducerede britisk politik med et klip fra youtube fra Underhuset på fire minutter på projektoren. De så det to gange. Anden gang fik de til opgave sideløbende at kommentere det de så i Todaysmeet. De måtte stille spørgsmål, kommentere, svare på de andres kommentarer og spørgsmål. I den efterfølgende diskussion tog vi så udgangspunkt i disse spørgsmål og kommentarer. Der kom ca. 75. En sprugte fx Why is there a judge? om the Speaker, en anden: Why do they stand up and sit down all the time?, eller Why are they so noicy?. Alt sammen glimrende at tage udgangspunkt i i forhold til en snak om britisk politik og politisk tradition. Delte dokumenter med typewith.me Fælles online tekstdokument, hvor op til 16 kan skrive på samme tid så mange er det dog ikke en god ide af have på, men perfekt til mindre grupper. Læreren kan læse med og i kraft af farver se, hvem der har bidraget med hvad, ligesom der er en genial historik-slider og en fiks chatfunktion ved siden af dokumentet. Anvendelsesmulighederne er uendelige. (Google Docs kan naturligvis mere af det samme, men er lidt mere kringlet at anvende.) Husk gør det til en regel at de hver gang, de har skrevet noget i det delte dokument tager en sikkerhedskopi Ctrl A-Ctrl C over i et Word dokument. Det er sket, at der er forsvundet noget dog meget sjældent. Det er også gratis og kræver ingen registrering, ligesom de selv kan lave alle de sider de har lyst til og dele dem med hinanden. Jeg bruger det fx når der undervises i grammatik, hvor jeg som grundbog har anvendt beta-udgaven af Systimes Questions and Answers. Hver gruppe på fire deler et typewith.me-dokument, og det følger dem hele vejen. Et nyt emne starter typisk med tavlegennemgang fra min side og de ser også ofte nogle af de små, udmærkede grammatikfilm fra Studieportalen. De tager fælles noter til dette én formulerer regler, én anden skriver eksempler, en tredje gemmer links ind i dokumentet og den sidste hjælper med alt det andet. De øvelser, de får for, løses kollektivt. Alle svar skrives ind i det delte dokument. Ved gennemgang på klassen kan jeg så hoppe mellem dokumenterne og de kan skrive deres rettelser og kommentarer ind sideløbende og ikke mindst jeg kan sidde og følge deres arbejde, mens det sker, eventuelt blande mig. Jeg har testet adskillige andre web2 værktøjer. Hvis du følger linket i slutningen af artiklen, kan du finde flere links og en omtale af disse værktøjer. Discussion boards Jeg bruger discussion boards på mange måder på min skole de discussion boards der er integreret i Sharepoint, men der findes mange glimrende gratistjenester på nettet, fx kan de fleste blog-tjenester anvendes på denne måde. Et eksempel: I februar skrev jeg nogle let provokerende påstande om national identitet, mulitikulturalisme, flag og lignende. Alle bidrager ikke alle lige meget men der er indtil videre kommet knapt 100 indlæg fra dem i denne diskussion. Alt på engelsk. Den store skriftlighed eller den gamle skriftlighed, findes naturligvis stadig og her er der sket færre forandringer om 104 ANGLO FILES September 2011

5 dog nogle. Jeg bruger i langt større omfang end tidligere par-afleveringer, gruppeopgaver, præsentationer lavet i andet end powerpoint, starti-klassen, feed forward, genafleveringer og forskellige former for processkrivning, men den største ændring er sket i tilgangen til opgaveretning. Men inden jeg kommer til det et lille eksempel på en ny måde at gøre det på. Jeg hørte i foråret en BBC radiodokumentar om højrebølgen i Europa, herunder en udsendelse, hvor de besøgte Danmark. Den passede som fod i hose med det emne om multikulturalisme jeg var i gang med. Jeg fandt en engelsk blog, hvor udsendelsen blev diskuteret. Mine elever hørte udsendelsen og læste indlæg fra denne blog. Skrev så i grupper svarindlæg, som jeg rettede for det værste. Disse postede de så på denne blog og røg derefter i diskussion med de englændere, som skrev på denne blog. En sund real life experience, hvor de også fik lært noget om hvad englændere forstår ved en høftlig tone. Et godt råd til denne tilgang find en blog, hvor du kan se, at der er meget aktivitet. Og så til opgaveretningen Jeg gik i gang med at eksperimentere med de funktioner, der findes i Word, bl.a. autokorrektur, og funktionerne Indsæt kommentar og Registrer ændringer på fanen Gennemse. Det fungerer da fint, men det er tuuuunngt og meget tidskrævende, fordi det ikke er lavet med undervisere og opgaveretning for øje, så jeg gik i gang med at lede efter andre muligheder. På EMU omtales et program, der hedder Markin. Det kan egentlig en del, men det fungerer ikke integreret i Word, hvilket sænker anvendeligheden betydeligt, men afprøv det selv. En god kollega, som kan det meste med computere, fortalte, at det jeg allerede gjorde med Indsæt kommentar, kunne han da godt kode som makroer, så jeg bare skulle markere og klikke en gang, og så kunne han lave en statistik-funktion, så jeg og eleverne kunne få overblik over rettelserne. Det prøvede vi, og det fungerer. Kollegerne ville også gerne have det, og pludselig eksploderede ønskerne kan jeg ikke få en knap til det, og til det, og det, og det og det. På samme tid fik vi opfordringer som det der skulle I da tage at sælge til andre, så det er vi nu gået i gang med. Vi etablerede firmaet Easy Correct og programmerede det så det fungerer som et tilføjelseprogram i Word. Der er 20 tomme knapper, som man selv kan definere indholdet af. Herefter er det bare marker og klik, og når man er færdig trækkes en statistik over fordelingen af fejltyper, som automatisk indsættes i elevens dokument. Så gemmer man opgaven, sender den til eleverne eller lægger den der hvor de nu får opgaver tilbage, og fordi programmet trækker på funktioner i Word, kan de se det hele uden at skulle have noget installeret. Som engelsklærer var den vanskeligste øvelse at forsøge at koge antallet at fejltyper ned til 20 standarder, som alligevel kunne rumme det meste, giver eleverne lidt hjælp, men ikke for meget. (Se min egen liste via linket nederst, her har jeg også placeret eksempler på opgaver rettet med programmet oma). Ud over standardkommentarer er der mulighed for at indsætte kommentarer, som ikke er standardiserede via en enkelt knap, og man kan eksportere og importere hele knapog tekstsæt, så man kan dele i en faggruppe, lave knapper til specifikke opgaver, forskellige niveauer, etc. Responsen fra elever, som er begyndt at få opgaver rettet på denne måde tilbage, har været særdeles positiv især virker det godt, at der nu altid følges op med en eller anden form for genaflevering eller processkrivning på baggrund af den digitale opgaveretning. Faktisk tror jeg nu for første gang på at opgaveretning kan føre til at eleverne bliver bedre og det gør faktisk rettearbejdet meget mindre surt. Her er det link du skal skrive i din browsers adressefelt for at se alle de sider jeg omtaler ovenfor: ANGLO FILES September

Formålet har været at benytte gratis programmer, og valget er faldet på kombinationen af Google Sites og Google Docs.

Formålet har været at benytte gratis programmer, og valget er faldet på kombinationen af Google Sites og Google Docs. De praktiske erfaringer med et forløb med Google sites. Nedenfor er beskrevet arbejdet med at lave et forløb i samfundsfag på G niveau på AVU på Randers HF & VUC. Målet har været at gøre kursisterne til

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE

Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE I de reviderede Fælles Mål, gældende fra 2009, understreges

Læs mere

SKRIFTLIG ENGELSK. i et it-baseret læringsmiljø. Af Aage B. Nielsen, viceskoleleder

SKRIFTLIG ENGELSK. i et it-baseret læringsmiljø. Af Aage B. Nielsen, viceskoleleder SKRIFTLIG ENGELSK i et it-baseret læringsmiljø Af Aage B. Nielsen, viceskoleleder Hør her, 7a I skal om lidt åbne jeres skriftlige aflevering. Jeg har givet jer respons på første udkast af jeres tekster,

Læs mere

Papirløs undervisning

Papirløs undervisning Papirløs undervisning Fotokopier fra 3 års undervisning i dansk - 428 stk. Lars Joen Jensen, lektor og pædagogisk IT- vejleder Forhistorie På Rødkilde Gymnasium i Vejle indledte vi i august 2010 et forsøg

Læs mere

Matematik C Hvad kan folkeskoleeleven?

Matematik C Hvad kan folkeskoleeleven? Matematik C Matematik C er en spændende udfordring, fordi der her er så mange elever, der har svært ved matematik. Det følgende er dog ikke en redegørelse for, hvorledes man generelt takler sådanne elever.

Læs mere

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer Klasserumskultur og inklusion: Opgør med elevernes frie valg Teamsamarbejde: Fra budbringer til pædagogisk dirigent Kompetence og dannelse: Jeg har i årevis gået rundt i al denne kompetence Jeg har åndet

Læs mere

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER LÆRERERFARINGER FRA DET NATIONALE FORSKNINGS-, UDVIKLINGS- OG NETVÆRKSPROJEKT 2012 Antologi Struer Gymnasium Aarhus Købmandsskole Egaa Gymnasium Marselisborg

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

SYNLIGGØR DINE KOMPETENCER. Jacob Høedt Larsen Bastian Lind

SYNLIGGØR DINE KOMPETENCER. Jacob Høedt Larsen Bastian Lind SYNLIGGØR DINE KOMPETENCER Jacob Høedt Larsen Bastian Lind 1.oplæg oktober 2009 Er du dig selv på nettet? Bliv det på 2 timer om ugen Bliv en del af Din Online Profil Denne e-bog er til dig, der vil opbygge

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Nytænkning i praksis. AU Center for Undervisningsudvikling

Nytænkning i praksis. AU Center for Undervisningsudvikling Nytænkning i praksis - Lærererfaringer med it i de gymnasiale uddannelser AU Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Christian Winther Bech Mette Brinch Christian Dalsgaard

Læs mere

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne.

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. Jeg har valgt at vise de 10 mindst betydende parametre, nemlig parametrene 48 til 58, så du kan få

Læs mere

Institut for Naturfagenes Didaktik. Jesper Bruun & Christine Holm

Institut for Naturfagenes Didaktik. Jesper Bruun & Christine Holm 2009 Institut for Naturfagenes Didaktik Jesper Bruun & Christine Holm COMPUTERASSISTERET UNDERVISNING Computerassisteret undervisning rummer en række muligheder i forbindelse med designet af undervisningsforløb

Læs mere

PROJEKT DIGITAL DANNELSE

PROJEKT DIGITAL DANNELSE PROJEKT DIGITAL DANNELSE Erfaringer med interaktivt gulv og ipad i pædagogisk arbejde Skejby Vorrevang Dagtilbud, Aarhus Kommune UdviklingsForum, november 2013 Projekt digital dannelse UdviklingsForum

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information.

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Mundtlig formidling af projektopgaver

Mundtlig formidling af projektopgaver Mundtlig formidling af projektopgaver Jeg vil i dette oplæg se nærmere på, hvordan du kan formidle resultatet af et skriftligt projekt mundtligt, primært i en eksamenssituation, men også hvordan du kan

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cooperative Learning i børnehaveklassen.

Cooperative Learning i børnehaveklassen. Cooperative Learning i børnehaveklassen. Af Jette Stenlev Første gang offentliggjort i Skolestart nr. 1, 2007 Flere og flere lærere også i skolens yngste klasser begynder at anvende Cooperative Learning

Læs mere

CUDiM Aarhus Universitet 31-01-2014

CUDiM Aarhus Universitet 31-01-2014 Undervisningsorganisering, -former og -medier, på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser, et forsknings-, udviklings- og netværksprojekt http://tdm.au.dk/forskning/forskningsprojekter/undervisningsorganisering-former-og-medier-paa-langs-og-tvaers-af-fag-og-gymnasiale-uddannelser/publikationer/

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan

Læs mere

Transfer når tiden er knap

Transfer når tiden er knap Transfer når tiden er knap Af Susanne Clemensen HAKL Når kurserne er korte og dagligdagen er presset, er det en udfordring at skabe større anvendelighed, dvs. bedre transfer af kursusindholdet på job.

Læs mere