REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 4/2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 4/2011"

Transkript

1 TIL SKYDEBANEUDVALGET Vingsted, den 3. maj 2011 jn REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 4/2011 STED: Mødet afholdes i administrationen i Vingsted TIDSPUNKT: Den 2. maj 2011 kl DELTAGERE: Leif N. Bay (LNB), Bjarne Veile (BV), Børge Paulsen (BP), Lars Thesbjerg (LT), Søren Tolstrup (ST), Jørgen Nielsen (JN) og Mette L. Christiansen (). DAGSORDEN: Punkt 1: Godkendelse af dagsorden. Godkendt med tilføjelse af følgende nye punkter: Punkt 10 J.nr.: , Ølgod Skytteforening Punkt 11 J.nr.: , Viborg Skytteforening Ansøgning teknisk bistand til støjberegning på 50 m bane. Punkt 12 J.nr.: , Hobro Egnens Skytteforening Punkt 13 J.nr.: , Mou og Omegns Skytteforening Ansøgning om lån og tilskud til etablering af ventilationsanlæg. Punkt 14 J.nr.: , Skytteforeningen Kimbrerne Genbehandling af ansøgning om tilskud og lån til elektronisk markering på 15/50 m samt hæve-/sænkeborde og støjvægge. Side 1 af 6

2 Punkt 15 J.nr.: , Skjern Skytteforening Ansøgning om tilskud og lån til etablering af ventilationsanlæg. Punkt 16 J.nr.: , Alslev Skytteforening Ansøgning om lov til at bruge rest af allerede bevilliget tilskud til ny skivevæg og nyt gulv på 15 m skydebane. Punkt 18 J.nr.: , 4535 Alslev Skytteforening Ansøgning om teknisk bistand til installering af elektronisk markering på 15 m bane. Punkt 2: Godkendelse af referat fra møde 3/2011. Godkendt. Punkt 3: Meddelelser. Status på skydebanetilskud. Vedlagt (bilag 3a) LT: Rapport fra teknisk bistand til Karup Skytteforening vedlagt (bilag 3b). Dispensationsansøgningen behandles under pkt. 8. LT har ydet teknisk bistand til Karup skytteforening som ønsker at etablere 4 nye 15 m luftbaner. Desuden ønsker de at renovere deres eksisterende 15 m bane. Da der bliver meget lidt plads bag skytterne på den nye bane - kun 1,2 m behandles under pkt. 8 en dispensationsansøgning. : Orientering om administrative bevillinger: J.nr.: , Kirke Hyllinge Skytteforening Der er bevilget tilskud og lån til indkøb af 10 stk. elektronisk markering på 25 m. J.nr.: , Skjern Skytteforening Der er bevilget tilskud og lån til indkøb af 10 stk. elektronisk markering på 15 m. J.nr , Skallebøllecentret Det føres til referat, at der er bevilget et tilskud på kr ,- til udgifter til opgradering af eksisterende Kongsberg anlæg. J.f. tilbud til Skallebøllecentret i brev af 9. december 2009 (bilag 3c). Side 2 af 6

3 BP: Sønderborg Kommune har besluttet, at samtlige skytteforeninger 1. gang årligt skal have deres ventilationsanlæg serviceret og efterset. Kunne evt. overveje at tilmelde sig til VENT -ordningen. BV: Har aftalt møde med Ganløse Skytteforening for at yde teknisk bistand LNB: Har ydet teknisk bistand til Kyse Skytteforening som ønsker at etablere nyt ventilationsanlæg på deres 15 m bane. Foreningen har ingen selvstændige opholdslokaler, hvorfor ophold foregår på selve standpladsen bag skytterne. Besigtigelsesrapport kommer senere. Forsøg med måling af bly i blodet hos skytterne i Næstved og Ballerup er afsluttet. Afventer rapport. JN: Støjberegninger og måling af overlyd på Korsør skydebane er nu afsluttet. Der er ikke problemer med overlydsstøj som frygtet. I Tingsted afventer vi stadig kommunens svar på en dispensationsansøgning inden udbudsprojektet kan laves færdigt. På skydebanen i Funder er der ved at blive lavet et udbudsprojekt for jordarbejdet til udvidelse af den eksisterende bane. Punkt 4: J.nr.: , Rolfsted Skytteforening Ansøgning om tilskud og lån til 6 stk. hæve-/sænkeborde til 15 m bane. Der bevilges et tilskud på kr ,- samt et 10 årigt rentefrit lån på kr ,-. Foreningen anmodes om at fremsende dokumentation for, at det eksisterende ventilationsanlæg opfylder kravene i Notatet fra Teknologisk Institut vedrørende bl.a. luftmængder og lufthastigheder. Punkt 5: J.nr.: , Blåhøj Skytteforening Ansøgning om teknisk bistand til renovering af 15 m bane. BP Punkt 6: J.nr.: , Løsning Hedensted Skytteforening Ansøgning om teknisk bistand til renovering af 15 m bane. JN Side 3 af 6

4 Punkt 7: J.nr.: , Gladsaxe Skytteforening Ansøgning om tilskud og lån til renovering af 15 m bane, herunder nyt ventilationsanlæg. SBU ser velvilligt på ansøgningen, men inden ansøgningen kan færdigbehandles skal foreningen arbejde på, at få lavet en ny lejekontrakt med en løbetid på mindst 10 år. Desuden skal foreningen fremsende to sammenlignelige tilbud på bortskaffelse af sand. Punkt 8: J.nr.: , Karup Skytteforening Foreningen søger dispensation for standpladsdybde på 15 m fra 2,0 m til 1,2 m. J.f. rapport fra teknisk bistand under meddelelser. Ansøgningen imødekommes, da der ellers ikke bliver mulighed for at lave en ny bane. Foreningen bør gå ned på den mindst tilladelige skydeafstand som er 15 m 0,075 m for at få så meget plads på standpladsen som overhovedet muligt. Punkt 9: J.nr.: , Karby Skyttekreds JN er blevet kontaktet af Karby Skyttekreds som har tanker om at udvide opholds faciliteterne og i samme forbindelse bygge 8-10 nye 15 m luftbaner udover de eksisterende 200 m eller 50 m baner. SBU har svært ved at se behovet for flere indendørsbaner ud over de 17 som foreningen råder over i dag. Har man problemer med at få afviklet alle skydningerne kunne man evt. lave nogle længere åbningstider. Derimod kan SBU godt se behovet for nogle større opholdsfaciliteter, hvorfor foreningen opfordres til at arbejde videre med dette. Udvidelsen af opholdslokalet bør ikke ske udover hverken 200 m eller 50 m banerne, da SBU mener dette vil give problemer med bl.a. støj, lysforholdene, krudtrøg samt sikkerheden. Punkt 10: J.nr.: , Ølgod Skytteforening Hele gulvet på standpladsen skal være rengøringsvenlig og må således ikke bestå af nålefilt. Det samme gør sig gældende i opholdslokalet, hvor gulvet også bør bestå af rengøringsvenlige overflader som eksempelvis linoleum. Der bevilges et tilskud på kr ,- samt et 10 årigt rentefrit lån på kr ,-. Side 4 af 6

5 Punkt 11: J.nr.: , Viborg Skytteforening Ansøgning teknisk bistand til støjberegning på 50 m bane JN Punkt 12: J.nr.: , Hobro Egnens Skytteforening Foreningen skal fremsende 2 sammenlignelige tilbud på murerarbejdet, el-arbejdet, ventilation samt på materialer til eget arbejdet. Herudover meddeles foreningen, at det ikke gives tilskud til IT udstyr, ligesom der er faste retningslinjer for lån og tilskud til elektroniske skiver. Foreningen anmodes derfor om at fremsende en tilrettet ansøgning, hvor der er taget hensyn til ovenstående. Punkt 13: J.nr.: , Mou og Omegns Skytteforening Ansøgning om lån og tilskud til etablering af ventilationsanlæg. Hvis foreningen ikke indsender to sammenlignelige tilbud på ventilationen gives lån og tilskud med baggrund i det allerede fremsendte billigste tilbud (kr ,-) Der bevilges et tilskud på kr ,- samt et 10 årigt rentefrit lån på kr ,-. Punkt 14: J.nr.: , Skytteforeningen Kimbrerne Genbehandling af ansøgning om tilskud og lån til elektronisk markering på 15/50 m samt hæve-/sænkeborde og støjvægge. Foreningen meddeles, at det ikke gives tilskud til IT udstyr ligesom der er faste retningslinjer for lån og tilskud til elektroniske skiver. Sagen sendes til viderebehandling i forretningsudvalget. FU Punkt 15: J.nr.: , Skjern Skytteforening Ansøgning om tilskud og lån til etablering af ventilationsanlæg. Der bevilges et tilskud på kr ,- samt et 10 årigt rentefrit lån på kr ,-. Side 5 af 6

6 Punkt 16: J.nr.: , Alslev Skytteforening Ansøgning om lov til at bruge restbeløbet af et allerede bevilliget tilskud til ny skivevæg og nyt gulv på 15 m skydebane. Det accepteres, at foreningen bruger restbeløbet af et allerede bevilget tilskud til ny skivevæg og gulv på deres 15 m bane. Punkt 17: J.nr.: , Helle Skytteforening LNB orienterer fra møde med foreningen i forbindelse med teknisk bistand. Foreningen har et større projekt i støbeskeen med bl.a. 24 nye 15 m baner samt 6 nye 50 m og 25 m baner et projekt til ca. 15 mil. kr. Da foreningens S1 ansøgning er kommet efter ansøgningsfristens udløb, behandles sagen først på næste SBU-møde. Punkt 18: J.nr.: Alslev Skytteforening Ansøgning om teknisk bistand til installering af elektronisk markering på 15 m bane. BP Punkt 19: Eventuelt BV havde lavet et udkast til en materialeliste for indretning af container til skydebane under 150 års jubilæumsstævnet til sommer. BV og LT arbejder videre med projektet. BV/LT LNB orienterede om at, Værslev Skytteforening har fået ny formand. LNB har bedt foreningen om at overveje, om de ønsker at køre videre med 50 m projektet. Side 6 af 6

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 3/2005

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 3/2005 ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 3/2005 TID: Tirsdag den 12. april 2005 kl. 15.00 17.30 STED: Mødet afholdes i administrationen i Vingsted DELTAGERE: Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 TID: Tirsdag den 31. januar 2006 kl. 14.00 18.00 STED: Mødet afholdtes ved Revisionsfirmaet Ernst & Young i Odense DELTAGERE: Christian Kjær Pedersen (CKP),

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På

Læs mere

Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009

Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009 Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009 Tid: Fredag, 9. oktober 2009 kl. 14.00 16.30 Sted: Deltagere: Dagsorden: CPH konferencecenter, DGI-byen, Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

50 m banen på stadion er lukket indtil videre

50 m banen på stadion er lukket indtil videre Nr. 1. januar kvartal 2011 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby 50 m banen på stadion er lukket indtil videre Der er fundet skimmelsvamp på banen. Læs mere side 3! Skytten nr. 1, januar kvartal

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 27 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 14.10.2010 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde.

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde. Referart Skytteudvalgsmødet den 3/12 2014 Deltagere: Frank Lyngsø, Kjeld Karbæk, René Mortensen, Oscar Sjøgren, Robert Larsen, Johnny Jensen og Sigurd Jensen (referent) Fra kontoret deltog Mikael Green

Læs mere

ÅBENT REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 3/2005

ÅBENT REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 3/2005 ÅBENT REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 3/2005 TID: Fredag den 25. februar 2005 kl. 13.00 17.30 STED: DELTAGERE: Mødet afholdtes i administrationen i Vingsted Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand (afbud) Jørn Nielsen Jens Hoffmann Lone Krogsgaard

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand (afbud) Jørn Nielsen Jens Hoffmann Lone Krogsgaard Boligselskabet Rosenvænget Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 2. oktober 2014 kl. 17.00 i mødelokalet Rosenvænget beliggende Heimdalsvej 7 C, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. marts 2013, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 28, 3. sal, København K

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. marts 2013, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 28, 3. sal, København K Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 20. marts 2013, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 28, 3. sal, København K Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Rasmus

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Folkeoplysningsudvalget 31-10-2013 Dato 31. oktober 2013 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML 0.23 (byrådslounge) Ordinært møde Pia Karlsen, Bent H. Pedersen, Jens Porsborg,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012

Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012 Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Kirke Hyllinge Skytteforening

Kirke Hyllinge Skytteforening Kirke Hyllinge Skytteforening 4. november 2013 Referat af generalforsamlingen 1. november 2013 1. Velkomst Bent bød velkommen til de 35 fremmødte medlemmer. 2. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Kjeld

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Onsdag den 12. august 17.30 22.00 STED: Idrættens Hus Brøndby DELTAGERE: AFBUD: Hugo Andresen (HA) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders Sode (AS) Peter Hansen,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N. Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA)

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N. Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) LK SA Vicevært 1. Etablering

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 19. marts 2014 Tid 15.00 bustur 17.00 havnebestyrelsesmøde Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto

Læs mere

6. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingernes budget for det kommende regnskab (budget 2011/2012 for perioden 1.10.2011-30.09.

6. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingernes budget for det kommende regnskab (budget 2011/2012 for perioden 1.10.2011-30.09. Referat af Skoleparkens afdelings/budgetmøde 18. maj 2011. Kl. 18.30 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Aflæggelse af selskabets beretning 5. aflæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere